Sunteți pe pagina 1din 3

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR

Mediator autorizatin baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul profesional: Bacu, str. Rzboieni, nr. 38 ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel: 0747 600 109; Fax: 0234 510 727, e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com

FORMULAR DE ACCEPTARE / NEACCEPTARE A MEDIERII

06.3 / 16.06.2016

STIMAT DOAMN,

Subsemnatul C. M.-C., cu domiciliul in sat ...., com. ....., jud. Bacu, posesor a C.I. seria , nr. ,
eliberat de , la data de ... declar c :

accept invitaia la mediere adresat de ctre

Mediatorul autorizat FRUMUELU IULIA-TATIANA din cadrul ,, FRUMUELU IULIA-TATIANA


BIROU DE MEDIATOR, nscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la poziia
nr. 2365, la solicitarea doamnei C. C., domiciliat in sat , com. ., jud. Bacu

la
locul, data i ora comunicate n invitaie

nu accept invitaia la mediere.

C.M.-C. ....................
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizatin baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul profesional: Bacu, str. Rzboieni, nr. 38 ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel: 0747 600 109; Fax: 0234 510 727, e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizatin baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul profesional: Bacu, str. Rzboieni, nr. 38 ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel: 0747 600 109; Fax: 0234 510 727, e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com