Sunteți pe pagina 1din 3

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR

Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923 / 15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com

PROCES VERBAL
PRIVIND PREZENA PRILOR LA EDINA DE MEDIERE
DIN DATA DE 22.06.2016
06.4 / 22.06.2016

n cadrul procedurii de mediere, declan at de mediatorul autorizat, FRUMUSELU IULIA TATIANA din
cadrul ,,FRUMUSELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR, inscris in Registrul Formelor de Exercitare a
Profesiei de Mediator la poziia nr. 2365, la solicitarea dnei C. C., domiciliat in sat ., com. ., jud. Bacu,
posesoare al C.I. seria nr ., eliberat de . la data de .., CNP ., , la edina din data de 22.06.2016
au participat:

1. C. C., domiciliat in sat ., com. .., jud. Bacu, posesoare al C.I. seria . nr .., eliberat de
la data de ., CNP ..

2. C. M.-C., domiciliat in sat .,com. . jud. Bacu, posesor a C.I. seria , nr. , eliberat
de , la data de ... CNP

care au calitatea de pri.

edina de informare a nceput la ora 11.00 i s-a terminat la ora 11.30.


Prin semnarea prezentului proces verbal partile recunosc ca au fost informate si consiliate, gratuit, cu
privire la procedura medierii si avantajele acesteia.
Drept pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal.

C. C. .............................................................

C. M.-C. .

FRUMUSELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR


Titular
Mediator autorizat Frumuselu Iulia Tatiana
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923 / 15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923 / 15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com