Sunteți pe pagina 1din 3

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR

Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: mun. Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com

CERTIFICAT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PROCEDURA MEDIERII I AVANTAJELE ACESTEIA

06.5 / 22.06.2016

Subsemnata, mediator autorizat FRUMUELU Iulia Tatiana, conform Autorizaiei seria A nr. 02576 din data de 15.04.2011, emis
in baza Legii 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, cu modificrile i completrile ulterioare, azi data de
mai sus, am incheiat prezentul Certificat de informare ca urmare a edinei de informare cu privire la procedura medierii i
avantajele acesteia, a prilor :

1 C. C., domiciliat in sat com. , jud. Bacu, posesoare al C.I. seria nr ., eliberat de
la data de .., tel. fix ---, tel. mobil ., e-mail ---, CNP .

2 C. M.-C. domiciliat in sat , com. , jud. Bacu, posesor a C.I. seria , nr. , eliberat[ de , la
data de , tel. mobil , CNP .,

Conflictul prilor il constituie ,, DIVOR si nu se afl pe rolul instanelor judectoreti

edina de informare a avut loc in Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, judeul Bacu, in data de 22.06.2016, a inceput la ora. 10.15 i s-a terminat la ora. 10.30 .

In cadrul edinei de informare, prile de mai sus au luat cunotin de urmtoarele aspecte privind :
- Medierea ca metod de rezolvare a conflictelor ( definiie, principii ) ;
- Drepturile i obligaiile prilor implicate ;
- Drepturile i obligaiile mediatorului ;
- Rolul mediatorului in cadrul procedurii ;
- Avantajele pe care persoanele prezente le pot avea dac urmeaz procedura medierii.

Prin semnarea prezentului proces-verbal, prile recunosc faptul c au fost informate i consiliate gratuit, cu privire la procedura
medierii i avantajele acesteia, i se oblig s fac dovada c au participat la edina de informare, privind depunerea unui exemplar
la dosarul cauzei sus menionate ( dac este cazul ) .

Modalitatea aleas de ctre pri pentru soluionarea situaiei este :

X Prin mediere

Prin instan de judecat

Alt form ( specificarea acesteia)

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal , in 3 exemplare, din care unul pentru mapa mediatorului i cte unul pentru
fiecare parte.

Informarea i eliberarea Certificatului de informare au fost realizate in mod gratuit de ctre mediator.

Numele i prenumele persoanelor care au fost informate

1. C. C. ..

2. C. M.-C.

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR


Mediator autorizat
FRUMUELU Iulia - Tatiana
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: mun. Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat in baza Hotrrii nr. 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de mediator la poziia 2365
Sediul: mun. Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, parter ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. mobil: 0747 600 109; fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu@gmail.com