Sunteți pe pagina 1din 4

Controlul vamal fizic al marfurilor si mijloacelor de transport

Una din formele controlulul vamal, prevazute in art. 185 Cod Vamal al Republicii
Moldova, este controlul vamal fizic al marfurilor si mijoacelor de transport. In conditiile
prezenei unor limite de timp la efectuarea controlului fizic, pe de o parte, si
intensificarea mecanismului de eschivare de la achitarea platilor vamale si a altor
incalcari ale legislatiei vamale, pe de alta parte, apare problema crearii unui sistem
eficient de desfasurare a controlului vamal fizic al marfurilor si mijloacelor de transport.

Controlul vamal fizic al marfurilor consta in verificarea marfurilor prin identificarea


acestora, numararea locurilor sau coletelor, cantarirea, masurarea, fotografierea,
preleevarea de probe si mostre, aplicarea echipamentului special de control vamal si alte
instrumente de control in vederea confirmarii datelor indicate in declaratia vamala si/sau
in actele de insotire.

In conformitate cu Regulamentul de aplicare a destinatiilor vamale prevazute de Codul


Vamal al Republicii Moldova, controlul vamal fizic se efectueaza astfel:

- Marfurile transportare in vrac se controleaza prin observare sau prin sondare pe


mijloacele de transport pe care se afla, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din
terminalele de manipulare a containerelor;
- Marfurile ambalate in colete se controleaza prin sondaj pe mijoacele de transport
pe care se afla. In cazul in care nu exista conditii de control pe mijlocul de
transport, organele vamale sunt in drept sa solicite descarcarea marfurilor
- Marfurile amabalate in colete in care se afla in magazii, pe rampe sau cheiuri ori
pe platforme din terminale de manipulare a containerelor se controleaza prin
sondaj pe fiecare partida de marfa
- Marfurile transportate prin conducte, precum si curentul electric se controleaza din
punct de vedere al cantitatii, prin citirea contoarelor instalate.

Pentru o intelegere corecta a controlului fizic ca forma a controlului vamal este


necesar sa il clasificam dupa urmatoarele criterii:

In functie de aspectele efectuarii controlul fizic poate fi:

- De baza controlul fizic obisnuit


- Repetat- cu scopul de a verifica rezultatatele controlului de baza;
- Directionat cu scopul de a verifica informatiile privind trecerea marfurilor si
mijiloacelor de transport si a depistarii incalcarilor privind restrictiile si
prohibitiile, cat si in scopul de a evidentia faptele tainurii de la controlul vamal;
- De identificare este efectuat in ordine simplicata, fara o verificare detaliata a
continutului, cu scopul de a stabili corespunderea de facto a marfurilor cu
descrierea si cantitatea lor indicate in declaratia vamala in detaliu precum si pentru
a determina tara de origine a marfii

In fuctie de gradul obligativitatii efectuarii controlului fizic, acesta poate fi:

- Obligatoriu ( de dexemplu, marfurile supuse accizului, marfurile pentru care se


percepe taxa vamala, marfurile ce cad sub categoria marfurilor supuse masurilor
netarifare ( licentierea si cotarea), in privinta carora exista informatie operativa, ca
sunt trecute peste frontiera vamala cu incalcarea legislatiei);
- Selectiv necesitatea efectuarii caruia este determinata de catre coloboratorii
vamali.

In functie de tipul mijlocului de transport:

- Controlul marfurilor transportate cu mijoacele de transport auto


- Transport Feroviar
- Nave Aeriene
- Nave maritime si fluviale
- Conducte si conductoare.

In functie de procedura controlului nemijlocit a continutului marfii avem:

- Controlul fizic- se aplica metoda organoleptica, adica cu ajotrul simturilor umane:


vazului, auzului, mirosului, simtului (atingerii), precum si cu ajutorul unor dispozitive
de masurare: ruleta, cantar, rigla liniara.

-controlul fizic cu aplicarea mijloacelor tehnice

In prezent, tendinta de a aplica cat mai restrans controlul fizic al marfurilor si mijoacelor
de transport prin aplicarea unor forme de control mai efective, cum ar fi controlul
ulterior. Cu toate acestea, controlul fizic isi pastreaza importanta sa in ceea ce priveste
controlul cantitatii marfii, depistarii cazurilor de contrabanda, asigurarea respectarii
legislatiei la trecerea marfurilor si mjiloacelor de transport peste frontiera vamala.

Analizand cele expuse mai sus, consideram necesar sa determinam controlul fizic al
marfurilor si mjiloacelor de transport ca act administrativ, prin care apreciaza
corespunderea marfii controlate acelor caracteristici care au fost indicate in declaratia
vamala.Acesta se face pe calea compararii caracteristicilor fizice calitative si cantitative,
in scopul stabilirii legalitatii trecerii peste frontiera vamala a marfii, preintampinarea
obiectelor interzise si elucidarea unor treceri ilegale.

Sub o alta abordare, pentru determinarea regulilor de efectuare a controlului vamal si de


aplicarea a mijloacelor tehnice de control vamal la introducerea, scoaterea sa tranzitarea
marfurilor si mijloacelor de transport in cadrul posturilor vamale de frontiera, a fost
aprobata Instructiunea cu privire la aplicarea unor forme de control la posturile vamale
de frontiera.
Astfel, in conformitate cu aceasta instructiune, sunt aplicate urmatoarele forme de control
si mjiloace tehnice de control vamal:

1. Controlul fizic al mijloacelor de transport, care poate fi:


- Total- se efectueaza in toate cazurile cand exista indicii temeinice privind
nerespectarea legislatiei in vigoare si consta in verificarea detaliata a habitaclului )
interior/exterior; lucrurile personale ale soferului, podeua, tavanul, scanul si patul
acestuia etc.) si compartimentul motorului, roata(rotile) de rezerva, exteriorul
general al ansamblului( camion, camion+remorca, cap+semiremorca) si a
compartimentului marfar;
- Partial sefectueaza in toate cazurile si consta in examniarea vizuala a exteriorului
mijocului de transport( integritatea prelatei si a cablului de sigilare, aspectul
agreatului frigorific, dupa caz, habitaclul soferului, contrapunerea datelor indicate
in pasaportul tehnic cu numarul de inmatriculare a mijlocului de transport.

2. Controlul fizic al marfurilor, care poate fi:

-total cu verificarea unei parti din lotul de marfa, suficiente pentru asigurarea
respectarii legislatiei vamale.

- partial- cu verificarea unei parti din lotul de marfa, suficiente pentru asigurarea
respectarii legislatiei vamale;

- efectuat in vederea prelevarii de probe si mostre pentru cercetarea (expertiza)


marfurilor.

3. Sigilarea se aplica compartimentelor de marfara a mijloacelor de transport


implicate in transportul international de marfuri;

4. Cantarirea mijloacelor de transport- se aplica de catre posturile vamale care au in


dotare echipamentul corespunzator, in baza analizei de risc, cu scopul depistarii
modificarilor in constructia unitatii de transport si a marfurilor tainuite in acestea prin
contrapunerea, ulterior, cantaririi, a greutatii nete de facto a mijlocului de transport
auto, destinat transportului de marfuri, cu datele inscrise in certificatul de
inmatriculare;

5. Controlul vamal nedistructiv(Scanarea) se aplica de catre posturile vamale care


au in dotare echipament corespunzator, in baza analizei de risc.

Pentru a efectua un control vamal eficient, este necesar de a clasifica transportul, prin
care intelegem o totalitate de mijloace predestinate pentru transportarea persoanelor si a
marfurilor dintr-un loc in altul. Asadar, transportul se imparte in trei categorii: transport
de folosinta publica, special, personal, individual. Evidentiem 5 tipuri de transport: auto,
feroviar, fluvial si maritim, aerian, conducte. Clasificarea mijloacelor de transport are o
importanta decisiva pentru efectuarea controlului vamal si consta in separare mijloacelor
pe grupe, clase sau categorii in functie de constructia, scopul sau specificatiile tehnice.

Totodata, in conformitate cu prevederile art. 201 din Codul Vamal al Republicii Moldova
Declarantul si alti titulari de drepturi asupra marfurilor si mijloacelor de transport,
precum si reprezentantatii acestora sunt obligati sa asiste la controlul marfurilor si
mijloacelor de transport si sunt obligate sa acorde asistenta organului vamal la efectuarea
controlului marfurilor si mijloacelor de transport.In cazul cand lipseste reprezentatul
imputernicit de declarant, drept reprezentat este considerat persoana fizica care conduce
mijlocul de transport. Astfel persoana care poate asista sau, in unele cazuri , este obligat
sa asiste la controlul vamal al marfurilor si mijloacelor de transport, poate fi: soferul
mijlocului de transport in cazul transportului rutier, reprezentatul cailor ferate, capitanul
navei sau secundul acestuia la transportarea marfurilor pe cale maritima sau navala,
comandantul aeronavei.

Organul vamal este in drept sa efectueze controlul marfurilor si mijloacelor de transport


in lipsa persoanelor indicate, daca:

a) Persoanele indicate nu se prezinta in decursul a 10 zile de la prezentarea


marfurilor si mijloacelor de transport;
b) Sun puse in pericol securitatea statului, ordinea publica, viata si sanatatea
oamenilor, animalelor,plantelor si a intregului mediu, precum si in alte
imprejurari care nu sufera amanare.
c) Marfurile sunt expediate prin posta internationala.
d) Marfurile si mjiloacelor de transport sunt lasate pe teritoriul vamal cu incalrea
regimului vamal.
e) Controlul respectiv este efectuat de catre echipa mobila, in cazurile prevazute de
Guvern.

In concluzie, identificam controlul fizic ca cea mai raspandita forma a controlului


vamal. In procesul desfasurarii acestuia se depisteaza cele mai multe incalcari ale
legislatiei vamale.Scopul perfectionarii tehnologiilor aplicate controlului fizic constau
nu doar in crearea conditiilor pentru accelerarea traficului de marfuri peste frontiera
vamala, dar si in garantarea asigurarii repectarii legislatiei vamale de catre toti
participantii la activitatea economica externa.

S-ar putea să vă placă și