Sunteți pe pagina 1din 5

Programa analitic (curriculumul cursului)

Ciclul (L-licena, Codul


Anul I Semestrul
M-masterat M cursului
Limba de Forma de evaluare final (E-
Nr. credite 5 rom. rus. E
instruire examen, V-verificare)
Total ore pe
Ore din planul de nvmnt 30 Ore studii individual 120 150
semestru

Facultatea coala masteral de excelen n


economie i business
Specialitatea Finanele i contabilitatea firmei
Catedra Contabilitate

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (C-


curs teoretic, S-seminar, L-activiti de laborator,
P-proiect sau lucrri practice)
Total C S L P
30 16 14 - -

Categoria formativ a cursului (F-fundamental, G-general, S-de specialitate,


U-socio-umanistic, M-de orientare ctre alt domeniu)
S
Categorie de opionalitate a cursului (O-obligatorie, A-opional, L-liber alegere) A
Numrul maxim de studeni care se pot nscrie la curs 150

Obligatorii Licen
Condiii de acces Contabilitate financiar II
Recomandate
Contabilitate managerial

Fundamentare Contabilitatea n Republica Moldova a evoluat continuu, fiind


influenat de schimbrile n mediul economic naional i internaional.
Ponderea ntreprinderilor micului business n totalul ntreprinderilor din
ar este notabil, fapt care a determinat necesitatea disciplinei
Contabilitatea ntreprinderilor mici i mijlocii. Oportunitatea
studierii disciplinei rezid n formarea unei viziuni complexe asupra
problematicii sistemelor simple i simplificate de organizare a
contabilitii .
Obiectivul principal al disciplinei const n asigurarea unui
complex de cunotine teoretice i practice, n concordan cu cadrul
legal naional i internaional.
Competene n rezultatul studierii disciplinii, masteranzii vor obine
urmtoarele:
1. Competene generale:
- utilizarea informaiei contabile pentru luarea deciziilor n cadrul unei
entiti;
- aprecierea performanei;
- utilizarea elementelor planului de conturi simplificat;
- ntocmirea documentelor primare, centralizatoare i interpretarea
datelor furnizate de acestea;
- identificarea i evaluarea surselor de finanare ale ntreprinderii;
- cunoaterea instrumentelor de organizare i normare a muncii
contabile;
- aplicarea tehnicilor i procedurilor de nregistrare operativ i contabil
a micrii patrimoniului entitii.
2. Competene specifice:
- identificarea sistemelor de organizare a contabilitii;
- stabilirea politicii de contabilitatea pentru entitile sectorului
micului business;
- nregistrarea operaiunilor economice n baza variantei
Registrul-Jurnal sau a variantei cu Borderouri pe grupe de conturi;
- identificarea asemnrilor i deosebirilor dintre sistemul drilor
de seama n entitile micului business i cele care aplic
sistemul complet al partidei duble;
- explicarea etapelor i a procedurii de lichitare a ntreprinderii.
Inclusiv
Numrul de
Coninutul Denumirea temelor i subiectelor Seminare-
ore
cursului Prelegeri lecii
(materia) practice
Tema 1. Fundamentele organizrii 4 2 2
contabilitii n entitile micului business
Noiuni generale, caracteristica i tipurile
entitilor micului business
Reglementarea normativ a contabilitii
micului business
Politica de contabilitate

Tema 2. Sistemul contabil simplificat al 8 4 4


partidei duble
2.1. Contabilizarea operaiunilor economice
prin utilizarea variantei Registrul-Jurnal
2.2. Particularitile contabilitii operaiilor
economice prin utilizarea variantei cu
Borderouri pe grupe de conturi
2.3. Planul de conturi contabil
simplificat i modul de utilizare a acestuia
2.4. Coninutul, caracteristica i modul de
ntocmire a drilor de seam n baza
sistemului contabil simplificat al partidei
duble

Tema 3. Sistemul contabil n baza partidei 8 4 4


simple
3.1. Particularitile contabilitii activelor
3.2. Particularitile contabilitii pasivelor
3.3. Coninutul, caracteristica i modul de
ntocmire a drilor de seam n baza partidei
simple

Tema 4. Contabilitatea operaiilor 10 6 4


economice de lichidare a ntreprinderilor
Aspecte legale privind procedura de lichidare
Particularitile contabilitii operaiunilor
economice de lichidare
Total 30 16 14
1. Legea contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.Monitorul Oficial nr. 90-93 / 399
Bibliografia din 29.06.2007.
minimal 2. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial nr.
82- 86/661 din 22.06.2002.
3. Regulamentului privind inventarierea aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor din
Republica Moldova, nr. 27 din 28.04. 2004. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 123-124 din 27.07.2004.
4. Acte normative cu privire la reforma contabilitii. Standardele Naionale de
Contabilitate, vol. I, MOLDPRES, Chiinu, 1998, 220p.
5. Acte normative cu privire la reforma contabilitii. Planul de Conturi Contabile, vol.
II, MOLDPRES, Chiinu, 1998, 207 p.
6. Bazele Conceptuale pentru pregtirea i prezentarea rapoartelor financiare, aprobate
prin ordinul Ministerului Finanelor nr. 174 din 25.12.97. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 88-91/182 din 30.12.1997.
7. Ipati G. Contabilitatea ntreprinderilor mici i mijlocii (ndrumar practic), Chiinu,
2003
8. Needles B., Anderson H., Caldwell J. Principiile de baz ale contabilitii. Trad. din
engl. Chiinu: Editura ARC, 2000.
9. Nae C., Pleea D. Noua contabilitate a ntreprinderilor mici i mijlocii i a
microntreprinderilor, Braov, ed. Ecran Magazin, 2003
10. Organizarea i conducerea activitii financiar contabile a ntreprinderilor mici i
mijlocii. Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 1998
11. Paraschivescu Marius, Dumitru Florin Radu. Managementul contabilitii
financiare. Iai: Tehnopress, 2008
12. Prachi I., Rusu V. Indicatorii statistici n cadrul ntreprinderilor mici i mijlocii
// Economie i finane, 2001, nr.5
13. .,
. . . , 1994
14. .. -
. . . , 1998.

A. Prelegerea, explicaia, demonstraia;


Tehnologiile B. Studiul bibliografiei;
didactice C. Studii de caz;
D. Dezbatere interactiv;
F. Mijloacele didactice: tabele i calculatorul
Evaluare formativ, aplicat pe parcursul activitii de instruire n cadrul unei
Modalitatea teme/capitol;
evalurii Evaluare sumativ, aplicat dup parcurgerea unei teme/capitol;
finale Evaluare final, la ncheierea studiului disciplinei

Stabilirea Test - gril pe timpul semestrului 30%


notei finale
(ponderea
%) Rezultatul la examen ( evaluarea final) 70%
Timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
1. Descifrarea i studiul notelor 8. Pregtire prezentri orale
10 6
de curs
2. Studiu dup manual, suport de 9. Pregtire examinare final
20 4
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 10. Consultaii
10 3
indicate
4. Documentare suplimentar n 11. Documentare pe teren
10 4
bibliotec
5. Activitate specific de 12. Documentare pe INTERNET
pregtire seminar i/sau 10 3
laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri, 13. Alte activiti
30 -
traduceri etc.
7. Pregtire teste, lucrri de 14 Alte activiti
10 -
control
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 120

NOT. Pe baza tematicii programei analitice i a temelor propuse sau individual selectate, fiecare
masterand va elabora un referat-studiu de caz, n care va prezenta problemele aferente temei i va
completa aspectele teoretice cu materiale practice din ntreprinderea unde activeaz. n cazuri
excepionale se permite aplicarea exemplului convenional. Prezentarea referatului i discuiile
asupra problemelor prezentate se va efectua la seminare, dup tem.

Data completrii: _____________ Semntura titularului:_____________

S-ar putea să vă placă și