Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea comercial.

nmatriculat sub nr J 24/ ..din


La Oficiul Registrului Comerului Maramures
Cod de nregistrare Fiscal.
Sediul..
Telefon//Fax

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. ...../......................... n registrul general de eviden a salariailor(*)
A. Prile contractului
Angajatorul - persoana juridic/fizic....................................................................................., cu
sediul/domiciliul n..loc...................................str...............................................,nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului/autoritile administraiei publice din....................................sub numrul.
J24/......................., cod fiscal............................., telefon..............................., autorizat s desfoare
activiti principale avnd cod CAEN...................., reprezentat legal prin..............
.............................................., n calitate de..................................................................................,
i
Salariatul/salariata Domnul/Doamna..........................................................................................,
domiciliat/domiciliat n localitatea......................................, str.
...........................................nr. ............, judeul.................................., posesor/posesoare al/a
buletinului/crii de identitate / paaportului seria............nr. .........................., eliberat/eliberat
de..................................la data de...................., C.N.P....................................., autorizaie de munc /
permis de edere n scop de munc, seria..................nr. ....................din data de............................., au
ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii, asupra crora au convenit:
B. Obiectul contractului: - prestarea muncii pentru i sub autoritatea
angajatorului, n schimbul unei remuneraii denumite salariu.
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul / salariata ..........................................................................
urmnd s nceap activitatea la data de.............................;
b) determinat, de....................luni, pe perioada cuprins ntre data de.....................i data
de.............................., conform art. 83 litera......, pentru......
......................................................................................................................................
D. Locul de munc:
1. Activitatea se desfoar la (secie / atelier / birou / serviciu / compartiment etc.) ........ ........
......................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munc organizat
al angajatorului ........ ..
2. n lipsa unui loc de munc fix, salariatul va desfura activitatea astfel :..................................
.........................................................................................................................................................
E. Felul muncii
Funcia/meseria.............................................................................conform Clasificrii ocupaiilor din
Romnia;
F. Atributiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n Fia Postului, anex la contractul individual de munc.
F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului
. .............................................. ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfaoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990; **
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii
nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.

1
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de............ore/zi,....................ore/sptamn.
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaza:................................(ore zi/ore
noapte / inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile contractului colectiv de munc
aplicabil / regulamentului intern.
2. O fraciune de norm de ...... ore/zi, ore/sptmn .......;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaz:................................(ore zi/ore
noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile contractului colectiv de munc aplicabil /
regulamentului intern.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de fort major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturarii consecinelor acestora.
I. Concediul:
Durata concediului anual de odihn este de....................zile lucrtoare
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de....................
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut:....................lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri..............................................................................................;
b) indemnizaii.....................................................................................;
c) prestaii suplimentare n bani ..........................................................;
d) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur ...............................;
e) alte adaosuri......................................................................................
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de munc, n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbatori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un
spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 -republicata -
Codul muncii.
4. Data / datele la care se platete salariul este / sunt:..............................................
K. Drepturi si obligaii ale prilor privind snatatea i securitatea n munc:
a) echipament individual de protecie.............................................................;
b) echipament individual de lucru:..................................................................;
c) materiale igienico-sanitare:..........................................................................;
d) alimentaie de protecie...............................................................................;
e) alte drepturi si obligaii privind snatatea i securitatea n munc :...................
.........................................................................................................................................................
L. Alte clauze:
a) perioada de prob este de 90 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de 20 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003
republicata - Codul muncii i/sau contractului colectiv de munc;
c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de 20 zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003
-republicata - Codul muncii i/sau contractului colectiv de munc;
d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003-republicata - Codul muncii se vor regsi i n
contractul individual de munc;
e) alte clauze :.
M. Drepturi si obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic si sptamnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la snatate i securitate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.

2
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dupa caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform
fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de snatate i securitate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate savrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit
legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului;
4. Angajatorului i revin, n principal, urmatoarele obligatii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitii;
b) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
c) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc;
d) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
e) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i
specialitate;
f) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.
53/2003-republicata -Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil, ncheiat la
nivelul : angajatorului................................................/ grupului de angajatori.........
............................./ramurii...................................../ naional........................................., nregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munc al jud. ./ municipiului
/MMFPS.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor
n care o asemenea modificare este prevzut n mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.

Angajator,
S.C...........................
Reprezentant legal,
................................

3
Subsemnatul/ subsemnata ............................................................................., astzi,
semnez prezentul contract individual de munc fiind
informat/ n prealabil cu privire la coninutul acestuia, n conformitate cu dispoziiile art. 17, al.2
din Legea nr. 53/2003 republicata ( Codul muncii ). Totodat menionez c am primit un exemplar
din prezentul act.

Numele Prenumele i Semntura salariatului,

Nr. Data de la care se Elementul contractual Nr. i data actului Semntura Semntura
Crt. produce asupra cruia s-a (decizie/ act angajatoru salariatului
modificarea convenit modificarea adiional) de lui
contractului modificare

Pe data de.................................., prezentul contract nceteaz n temeiul art. ................din Legea nr.
53/2003 - Codul Muncii, republicata, n urma ndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
...........................

** ) OUG 44/2008 -In cazul intreprinderilor individuale sau persoanelor fizice


autorizate;respectiv legilor speciale in cazul profesiilor liberale.