Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT

ncheiat astzi, .../......../.........

I. PRTILE CONTRACTANTE

I.1. Subsemnatul........................., domiciliat n ............., str. ............., nr. ......, Bl.


.........., sc..........., ap. ........, nscut la data de ........., n ...................., posesor al C.I.
seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., i
.................................., domiciliat n ........., str. ............, nr. ......., Bl. ......, sc. ....., ap.
......, nscut la data de ...................., n ...................., posesor al crii de identitate
seria ........, nr. ........., eliberat de ......................., C.N.P.........................., n calitate de
comodani, pe de o parte,

I.2. ...........................................,cu sediul social n.. reprezentat


de.............................................................., domiciliat................., str. ............., nr.......,
Bl. ......, sc. ..., ap. ...., nscut la data de ...................., n ............., posesor al C.I.
seria ........., nr. .........., eliberat de........................, CNP .................................., n
calitate de comodatar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de
comodat, cu respectarea urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului l constituie imobilul situat n ........................., str.


......................., nr. ......., bl. .........., sc........, ap. ............
II.2. Comodanii, n calitate de proprietar, n conformitate cu art. 2146 i urm.
din Codul civil, mprumut comodatarului, cu titlu gratuit, imobilul ce face
obiectul prezentului contract, cu destinaia de sediu.
II.3. Comodanii declar c imobilul ce face obiectul prezentului contract nu se
suprapune cu sediul altei firme, se afl n circuitul civil, nu este sechestrat
sau urmrit.

1
III. OBLIGAIILE PRILOR

III.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:


a) s ngrijeasc i s conserve locuina ca un bun proprietar i chiar mai bine dect
de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice n caz de pericol, n vederea
conservrii lucrului mprumutat;
b) sa aduc imobilului mbuntirile necesare n vederea desfurarea activitii
stipulate n prezentul contract (compartimentare, amenajri birouri)
c) s foloseasc imobilul, sub sanciunea plii de daune interese, conform destinaiei
prevzute n contract;
d) s suporte toate cheltuielile de folosin ale locuinei precum cheltuieli de
ntreinere, energie electric i termic, abonament telefon, internet, reparaii,
precum i orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnic a imobilului;
e) s suporte taxele i impozitele aferente imobilului mprumutat
f) s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale i fr
culp din partea sa;
g) s predea locuina liber i n bun stare, la data expirrii termenului contractului;

III.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:


a) s predea la termenul, prevzut la pct. IV.2. din contract, spre folosin
comodatarului imobilul mai sus menionat;
b) s repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului
mprumutat, n situaia n care avea cunotiin de existena acestora la data
ncheierii contractului;
c) s nu nstrineze bunul mprumutat i s nu perturbe activitatea comodatarului
pe toat durata derulrii prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioad de


.............ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiional.
IV.2. Predarea locuinei va avea loc la data de ...................., dat la care
ncepe executarea contractului a crui durat se ncheie pn la data de
.....................

2
V. NCETAREA CONTRACTULUI

V. 1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia


instanelor judectoreti, n cazul n care:
a) una dintre pri nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la punctul
III, din prezentul contract;

V.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va


notifica celeilalte pri, cu cel puin ........ zile de data la care ncetarea urmeaz s-i
produc efectele.
V.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja
scadente ntre prile contractante.
V.4. Prevederile prezentului articol nu nltur rspunderea prii care n mod culpabil
a cauzat ncetarea contractului.

VI. LITIGII

VI.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract


sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe
cale amiabil de reprezentanii lor.
VI.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea diferendelor pe cale amiabil, prile
se vor adresa instanelor judectoreti competente.

VII. CLAUZE FINALE

VII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
VII.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre
acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
VII.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent
bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
VII.4. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ..................... ntr-un numr de 2
exemplare originale pentru fiecare parte

COMODANI .....................

COMODATAR ...................................
reprezentat de .......................................