Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA CONTRACTANTA

JUDETUL VASLUI
Consiliul Judeean Vaslui
Str. tefan cel Mare nr. 79, jud. Vaslui
Codul postal: 730168
Telefon: 0235 361086; Fax 0235 361091

Nr. ............../................2016
APROB,
Conductorul autoritii contractante
PREEDINTE,
Dumitru BUZATU

REFERAT DE NECESITATE
privind achizitia de
Consumabile (Materiale activitati copii, Ghiozdane cu rechizite, Consumabile birou,
Jocuri educationale) in cadrul proiectului Scoala te face OM!, Cod proiect PEC063

Cod CPV
18931100-5 Rucsacuri
39162110-9 Rechizite colare
30199000-0 Articole de papetrie i alte articole din hrtie
30192000-1 Accesorii de birou
30197643-5 Hrtie pentru fotocopiatoare
30125100-2 Cartue de toner
37524100-8 Jocuri educative

UAT Judetul Vaslui, in calitate de Promotor de Proiect, a semnat contractul de finantare


nerambursabila nr. 04SC/21.01.2015/SEE, pentru implementarea proiectului intitulat
Scoala te face OM, Cod proiect PEC063 Prin actul aditional nr. 4/19.04.2016 la
contractul de finantare s-a aprobat suplimentarea finantarii nerambursabile (finantarea
PLUS) si prelungirea perioadei de implementare a proiectului pana la data de 31.10.2016.
Proiectul este finantat in cadrul Apelului SINERGII pentru VIITOR Copii aflati in
situatii de risc din cadrul Programului RO10 Copii si tineri aflati in situatii de risc si
initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea
incluziunii sociale (CORAI), program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului
Economic European (SEE), 2009-2014.
Proiectul isi propune extinderea i diversificarea serviciilor integrate in toate cele 81
de comune din mediul rural din Jud. Vaslui, in vederea prevenirii abandonului scolar si a
cresterii participarii scolare a 1445 de copii (din care 245 de copii nou identificati, din
clasele V-VIII), cu risc de abandon scolar din cauza saraciei, problemelor familiale si a
izolarii, intr-o perioada de 8 luni. In cele 81 de comuniti n unitatile scolare selectate
(una in comuna) vor fi organizate activitati destinate copiilor, parintilor si cadrelor didactice.

In cadrul proiectului este prevazuta achizitia de materiale activitati noncognitive,


ghiozdane cu rechizite, consumabile birou - rechizite/papetarie si jocuri educationale
necesare pentru derularea activitatilor cu copiii selectati prin proiect.

1
Scopul achizitiei acestor materiale este de a asigura conditiile pentru derularea
activitatilor cu copii in conformitate cu prevederile proiectului, de a asigura ghiozdane cu
rechizite, jocuri educationale pentru cei 1465 de copii selectati si de a asigura consumabile
de birou necesare echipei de proiect.

Necesitatea acestei achiziii este justificat de obligativitatea respectarii contractului


de finanare, referitor la realizarea activitilor din cadrul proiectului Scoala te face OM!.

Oportunitatea acestei achiziii este dat de eligibilitatea unor astfel de cheltuieli n


cadrul proiectului Scoala te face OM!, cheltuieli fiind prevazute la linia bugetara 3.
MATERIALE CONSUMABILE: Materiale pentru activitati nongonitive-consumabile (8
intalniri/scoala * 100 lei/intalnire * 24 scoli = 19.200,00 lei); Ghiozdane cu rechizite (20
copii * 180 lei/copil = 3.600,00 lei); Ghiozdane cu rechizite (1445 copii * 170 lei/copil =
245.650,00 lei); Costuri cu consumabile birou - rechizite/papetarie (1.800,00 lei); Jocuri
educationale copii (81 scoli * 200 lei = 16.200,00 lei); Jocuri educationale copii pentru
Centru Scoala te face OM! (3 * 200 = 600,00 lei).

Data previzionata pentru initierea procedurii in vederea atribuirii contractului de


servicii este luna iulie 2016.

Valoarea estimata a achizitiei, prevazuta in bugetul proiectului, anexa la contractul


de finantare, este de 239.041,66 lei fara TVA, echivalentul a 52.823,38 Euro (Curs
Inforeuro din iulie 2016: 4,5253 lei/euro).

Beneficiile realizate prin incheierea contractului constau in achizitia de


consumabile necesare pentru:
cele 192 de activiti nonformale realizate cu cei 245 de copii din cele 24 de coli
din mediul rural selectate,
1465 de copii aflai n situaii de risc, din mediul rural, care vor beneficia de
ghiozdane complet utilate
activitatea de monitorizare i raportare a echipei de management a proiectului.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea initierii achizitiei publice
pentru Consumabile (Materiale activitati copii, Ghiozdane cu rechizite, Consumabile
birou, Jocuri educationale) in cadrul proiectului Scoala te face OM!, Cod proiect
PEC063, cod CPV 18931100-5, 39162110-9, 30199000-0, 30192000-1, 30197643-5,
30125100-2, 37524100-8 in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

COORDONATOR PROIECT,
Cristina VASILIU

Intocmit,
Specialist achizitii
Petric MANOLACHI