Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Creştină FILADELFIA, Suceava

Anul şcolar 2009 – 2010

LIMBA FRANCEZĂ

Frecvenţă redusă

- cl. a XII-a –

- semestrul al II-lea –

prof. Tudoreanu Monica


Cuprins
1. PropoziŃia condiŃională
2. Subjunctivul
3. Gradele de comparaŃie
4. Pronumele relative
5. Gerunziul
6. Subjonctivul trecut
Legenda Turnului Babel ne spune că a existat o vreme în care oamenii vorbeau
aceeaşi limbă şi se înŃelegeau foarte bine. La un moment dat, câŃiva au hotărât să construiască un
turn care, în trufia lor, trebuia să ajungă la Divinitate. Aceasta s-a supărat pe oameni şi i-a pedepsit
făcându-i să nu se mai înŃeleagă între ei.
Aşa, se spune, că au apărut mulŃimea de limbi vorbite pe glob.
În Uniunea Europeană se vorbesc 23 de limbi printre ele fiind: limbile română,
franceză, engleză germană, italiană, spaniolă.
Din anul 2001 se sărbătoreşte Ziua limbilor europene prin manifestări dintre cele mai
diverse.Comisarul pentru plurilingvism, românul Leonard Orban, a militat pentru încurajarea
învăŃării limbilor străine şi înŃelelegere interculturală.
În România şi în şcolile noastre se studiază mult limbile engleză şi franceză.

Franceza (français) este o limbă romanică vorbită de 80 de milioane de oameni ca


limbă maternă, 190 de milioane ca limbă secundară şi de încă aproximativ 200 de milioane ca
limbă străină, cu un număr semnificant de vorbitori în 57 de Ńări. Cei mai mulŃi vorbitori nativi
locuiesc în FranŃa, unde limba a originat. Restul trăiesc în mare parte în Camerun Canada (în
special Quebec, şi mai puŃin în Ontario şi New Brunswick), Belgia, ElveŃia, Africa,
Luxemburg şi Monaco. Cei mai mulŃi oameni care vorbesc franceza ca limbă secundară
trăiesc în Africa francofonică, posibil depăşind numărul de vorbitori nativi. Republica
Democrată Congo este Ńara francofonă cu cea mai numeroasă populaŃie.

Limba franceză este descendentă a limbii latine, cum sunt şi limbile naŃionale:
italiana,spaniola, româna şi portugheza, şi minoritare: catalana, occitana, neopolitana şi multe
altele. Dezvoltarea limbii a fost influenŃată de asemenea şi de limbile celtice a Galiei romane
şi limbile germanice ale invadatorilor franci.

Răspândire în lume

Este o limbă oficială în 29 de Ńări, majoritatea formând cea ce se numeşte, în franceză, La


Francophonie, comunitatea Ńărilor vorbitoare de limba franceză. Este o limbă oficială în toate
agenŃiile ONU şi un număr mare de organizaŃii internaŃionale. Potrivit Uniunii Europene, 129
de milioane (26% din cei 497,198,740) de oameni în cele 27 state membre vorbesc franceza,
dintre care 65 milioane(12%) sunt vorbitori nativi şi 69 milioane (14%) fie o vorbesc ca limbă
secundară sau limbă străină, ceea ce o face a 3-a cea mai vorbită limbă secundară din Uniune,
după germană şi engleză. Înainte de mijlocul sec. XX, franceza servea ca limbă principală în
relaŃiile dintre puterile europene şi coloniale şi de asemenea ca lingua franca printre clasesele
educate din Europa.
Nivelul de cunoaştere a limbii franceze în Uniunea Europeană

Limba oficială în 29 de Ńări

Vorbită în FranŃa, Africa francofonă, Belgia (Regiunea Capitalei Bruxelles, Valonia şi câteva
oraşe ale Flandrei), Canada (majoritar în Québec şi Acadia), ElveŃia (Romandia), Italia (Valle
d'Aosta), Haiti şi alte, în total 51 de Ńări din întreaga lume Regiuni Europa Occidentală, Asia,
Africa, America, Oceania Număr de vorbitori 265 de milioane (locul 9) Limbă-mamă latină
Sistem de scriere alfabetul latin (variantă franceză)
1.SI conditionnel

Propozitia principala SI Propozitia subordonata


1. Indicatif présent ou futur Indicatif présent
2. Conditionnel présent Indicatif imparfait
3. Conditionnel passé Indicatif plus-que-parfait

EX : Daca vei veni la mine vom citi scrisoarea


1. Si tu viens chez moi , nous lirons la lettre.
2. Si tu venais chez moi nous lirions la lettre.
3. Si tu étais venu chez moi , nous aurions lu la lettre.

Daca vei merge cu mine la teatru vei vedea o piesa interesanta


1. Si tu vas au théâtre , tu verras une pièce intéressante.
2. Si tu allais au théâtre , tu verrais une pièce intéressante.
3. Si tu étais allé au théâtre , tu aurais vu une pièce intéressante.

Daca voi putea traduce textul voi lua o nota buna.


1. Si je peux traduire le texte je prendrai une bonne note.
2. Si je pouvais traduire le texte , je prendrais une bonne note.

2.Le subjonctif
Le subjonctif Présent =le radical de la III-e personne du pluriel de l’indicatif present +

-e -ions
-es -iez
-e -ent

I parler -> ils parlent -> que je parle (sa vorbim)


II finir -> ils finissent-> que je finisse
III
a) verbe care isi schimba radicalul dar il pastreaza la toate timpurile

faire -> que je fasse


pouvoir -> que je puisse
savoire -> que je sache

b) verbe care au un radical la singular si III plural si alt radical la I+II plural
être, avoir, aller, voir, croire, boire, devoir, recevoir, vouloir, venir, prendre
être avoir aller
Que je Que nous Que j’aie Que ns Que j’aille Que nous
sois soyons ayons allions
Que tu Que vous soyez Que tu aies Que vous Que tu Que vous
sois ayez ailles alliez
Qu’il soit Qu’ils soient Qu’il ait Qu’ils soient Qu’il aille Qu’ils aillent

voire croire
Que je voie Que nous voyions Que je croie Que nous croyions
Que tu voies Que vous voyiez Que tu croies Que vous croyiez
Qu’il voie Qu’ils voient Qu'il croie Qu'ils croient

boire devoir recevoir vouloir


que je boive que je doive que je reçoive que je veuille
que tu boives que tu doives que tu reçoives que tu veuilles
qu'il boive qu'il doive qu'il reçoive qu'il veuille
que nous buvions que nous devions que nous recevions que nous voulions
que vous buviez que vous deviez que vous receviez que vous vouliez
qu'ils boivent qu'ils doivent qu'ils reçoivent qu'ils veuillent

venir prendre
que je vienne que nous venions que je prenne que nous prenions
que tu viennes que vous veniez que tu prennes que vous preniez
qu'il vienne qu'ils viennent qu'il prenne qu'ils prennent

c) respecta regula

partir, servir, sortir (leave), sentir (feel), mentir (lie), dormir


partir servir sortir sentir mentir dormir
que je parte que je serve que je sorte que je sente que je mente que je dorme
que tu partes que tu serves que tu sortes que tu sentes que tu mentes que tu dormes
qu'il parte qu'il serve qu'il sorte qu'il sente qu'il mente qu'il dorme
que ns que ns que ns que ns que ns que ns
partions servions sortions sentions mentions dormions
que vs partiez que vs serviez que vs que vs que vs que vs dormiez
qu'ils partent qu'ils servent sortiez sentiez mentiez qu'ils dorment
qu'ils sortent qu'ils sentent qu'ils mentent

ouvrir, couvrir (cover), découvrir, offrir, souffrir, cueillir (a culege), accueillir (a primi)

Couvrir Découvrir
Ouvrir
que j’ouvre que je couvre que je découvre
que tu ouvres que tu couvres que tu découvres
qu'il ouvre qu'il couvre qu'il découvre
que nous ouvrions que nous couvrions que nous découvrions
que vous ouvriez que vous couvriez que vous découvriez Vo
qu'ils ouvrent qu'ils couvrent qu'ils découvrent ulo
ir
Devoir + infinitiv (aceleasi subiect)
Désirer
Falloir

Vs voulez immigrer au Canada.

Vouloir + subjonctiv (subiecte diferite)


Désirer

Je veux que vous immigriez au Canada.

Pour
Sans + infinitiv
Après
Avant de

Pour que
Après que +subjonctiv
Avant que
POZITIV Bon
Ex:
Je COMPARATIV de inferioritate moins bon sorse
en de egalitate aussi bon ville
pour de superioritate meilleur que je
fasse relativ le (la) meilleur (-e) des
achets. absolut très bon
Après que tu
sortes SUPERLATIV en
ville, POZITIV Petit je dors
COMPARATIV de inferioritate moins petit
moindre
de egalitate aussi petit
de superioritate plus petit
le (la) plus petit (-e)
SUPERLATIV relativ le (la) moindre
absolut très petit
POZITIV Mauvais
COMPARATIV de inferioritate moins mauvais
de egalitate aussi mauvais
de superioritate plus mauvais
(pire)
SUPERLATIV relativ le (la) plus mauvais
(-e)
absolut le (la) pire
très mauvais
quelques heures.

3.GRADELE DE COMPARAłIE ALE


ADJECTIVELOR CALIFICATIVE
(Degrés de signification des adjectifs qualificatifs)

grand
POZITIV
de inferioritate moins grand
de egalitate aussi grand
COMPARATIV de superioritate plus grand
relativ le (la) plus grand ( -e)
les plus grands

SUPERLATIV absolut très grand

4.PRONUMELE RELATIVE
(Les pronoms relatifs)
І.SIMPLE : QUI, QUE, QUOI, DON’T, OU

QUI Les enfants qui sortent de la maison sont mes amis.


C’est la garçon à qui tu as donné les bombons.
QUE Regarde les belles roses qu’elle t’offre.
QUOI De quoi dépend ton départ Par quoi allez-vous commencer ?
Don’t Voilà le livre dont il t’a parlé.
OU C’est le village où j’ai passé mes vacances.

ІІ.COMPOSE
SINGULAR PLURAL
masculin feminin masculin feminin
lequel laquelle lesquels lesquelles
duquel de laquelle desquels desquelles
auquel à laqeulle auxquels auxquelles

Voilà la chaise sur laquelle il était assis.


C’est la composition pour laquelle il s’était donné tant de peine.
C’est un homme sur lequel tu peux-compter.

5.GERUNZIUL
LE GERONDIF
Mod impersonal, format cu prepozitia en + participiul trecut al verbului.
Gerunziul este invariabil.

Exemple chanter – chantant – en chantant


polir – polissant – en polissant

OBSERVATIE
Exista expresii vechi in care gerunziul nu mai are prepozitia EN.
Exemple chemin faisant = en faisant le chemin
Ce disant = en disant cela

5.Le subjonctif passé


Subjonctif passé = subjonctif present du verb AVOIR ou ÊTRE +participe passé du
verbe

à conjuguer.

AVOIR ÊTRE
que j’aie eu que nous ayons eu que j’aie été que nous ayons été
que tu aies eu que vous ayez eu que tu aies été que vous ayez été
qu'il ait eu qu'ils aient eu qu'il ait été qu'ils aient été

Choisir Sortir
que j’aie choisi que nous ayons que je sois sorti /e que nous soyons
que tu aies choisi choisi que tu sois sorti sortis
qu'il ait choisi que vous ayez qu'il soit sorti que vous soyez
choisi sortis
qu'ils aient choisi qu'ils soient sortis