Sunteți pe pagina 1din 432

LEGE nr.

95 din 14 aprilie 2006 (*actualizata*)


privind reforma in domeniul sanatatii
(actualizata pana la data de 6 iulie 2013*)

EMITENT: PARLAMENTUL
-----------

ATENTIE: Prezentul act normativ va suferi modificari si completari la


data de:
1 ianuarie 2014 prin art. 48 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 18
septembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie
2013;
1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in


MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

m
----------
*) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 5 iulie 2013
este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul

ea
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor
modificarilor si completarilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 95 din 14
aprilie 2006; ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 72

N
din 20 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie 2006; ORDONANTA
DE URGENTA nr. 88 din 20 noiembrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 104 din 13
decembrie 2006; LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr.
ra
20 din 21 martie 2007; LEGEA nr. 264 din 19 iulie 2007; ORDONANTA DE URGENTA
nr. 90 din 18 septembrie 2007; LEGEA nr. 281 din 17 octombrie 2007; LEGEA nr.
284 din 24 octombrie 2007; LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007; ORDONANTA DE
at

URGENTA nr. 93 din 24 iunie 2008; LEGEA nr. 157 din 18 iulie 2008;
RECTIFICAREA nr. 93 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 170 din 12
Pi

noiembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogata
de ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA
nr. 197 din 25 noiembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 162 din 12 noiembrie
2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANTA DE
E

URGENTA nr. 227 din 30 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 10
iunie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 30 iunie 2009; ORDONANTA DE
TC

URGENTA nr. 104 din 30 septembrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 23 decembrie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr.
1 din 25 ianuarie 2010; LEGEA nr. 91 din 21 mai 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr.
C

48 din 2 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 30 iunie 2010; LEGEA nr.
165 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 6 decembrie 2010;
DECIZIA nr. 1.394 din 26 octombrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23
decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 133 din 28 decembrie 2010; ORDONANTA
DE URGENTA nr. 107 din 6 decembrie 2010; LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010;
LEGEA nr. 286 din 28 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 32 din 23
martie 2011; DECIZIA nr. 335 din 10 martie 2011; LEGEA nr. 115 din 15 iunie
2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr.
73 din 7 septembrie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANTA DE URGENTA
nr. 77 din 21 septembrie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 25 noiembrie
2011; LEGEA nr. 220 din 28 noiembrie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 31
august 2011; LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr.
125 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 45 din 19 martie 2012; ORDONANTA DE
URGENTA nr. 15 din 8 mai 2012; ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 27 iunie 2012;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


LEGEA nr. 138 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 212 din 13 noiembrie 2012;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 14 noiembrie 2012; ORDONANTA DE URGENTA nr.
91 din 12 decembrie 2012; ORDONANTA DE URGENTA nr. 2 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANTA DE
URGENTA nr. 7 din 19 februarie 2013; ORDONANTA DE URGENTA nr. 8 din 19
februarie 2013; DECIZIA nr. 164 din 12 martie 2013; ORDONANTA DE URGENTA nr.
55 din 4 iunie 2013; LEGEA nr. 180 din 11 iunie 2013; LEGEA nr. 191 din 26
iunie 2013; LEGEA nr. 194 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 208 din 27 iunie 2013;
LEGEA nr. 217 din 2 iulie 2013.
-----------
ATENIE: Prezentul act normativ va suferi modificri i completri la
data de:
1 ianuarie 2014 prin art. 48 din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 18


septembrie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie

m
2013;
1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

ea
----------
*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 5 iulie 2013
este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul

N
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor
modificrilor i completrilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 95 din 14
aprilie 2006; ORDONANA nr. 35 din 26 iulie 2006; ORDONANA DE URGEN nr. 72
ra
din 20 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie 2006; ORDONANA
DE URGEN nr. 88 din 20 noiembrie 2006; ORDONANA DE URGEN nr. 104 din 13
decembrie 2006; LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007; ORDONANA DE URGEN nr.
at

20 din 21 martie 2007; LEGEA nr. 264 din 19 iulie 2007; ORDONANA DE URGEN
nr. 90 din 18 septembrie 2007; LEGEA nr. 281 din 17 octombrie 2007; LEGEA nr.
Pi

284 din 24 octombrie 2007; LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007; ORDONANA DE
URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008; LEGEA nr. 157 din 18 iulie 2008;
RECTIFICAREA nr. 93 din 24 iunie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 170 din 12
noiembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogat
E

de ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE URGEN


nr. 197 din 25 noiembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 162 din 12 noiembrie
TC

2008; ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE


URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 69 din 10
iunie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009; ORDONANA DE
C

URGEN nr. 104 din 30 septembrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009;
ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 23 decembrie 2009; ORDONANA DE URGEN nr.
1 din 25 ianuarie 2010; LEGEA nr. 91 din 21 mai 2010; ORDONANA DE URGEN nr.
48 din 2 iunie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 30 iunie 2010; LEGEA nr.
165 din 14 iulie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010;
DECIZIA nr. 1.394 din 26 octombrie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23
decembrie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010; ORDONANA
DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010; LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010;
LEGEA nr. 286 din 28 decembrie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 32 din 23
martie 2011; DECIZIA nr. 335 din 10 martie 2011; LEGEA nr. 115 din 15 iunie
2011; ORDONANA DE URGEN nr. 68 din 29 iunie 2011; ORDONANA DE URGEN nr.
73 din 7 septembrie 2011; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 21 septembrie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25 noiembrie
2011; LEGEA nr. 220 din 28 noiembrie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 71 din 31

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


august 2011; LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011; ORDONANA DE URGEN nr.
125 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 45 din 19 martie 2012; ORDONANA DE
URGEN nr. 15 din 8 mai 2012; ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012;
LEGEA nr. 138 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 212 din 13 noiembrie 2012;
ORDONAN DE URGEN nr. 68 din 14 noiembrie 2012; ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012; ORDONANA DE URGEN nr. 2 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 8 din 19
februarie 2013; DECIZIA nr. 164 din 12 martie 2013; ORDONANA DE URGEN nr.
55 din 4 iunie 2013; LEGEA nr. 180 din 11 iunie 2013; LEGEA nr. 191 din 26
iunie 2013; LEGEA nr. 194 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 208 din 27 iunie 2013;
LEGEA nr. 217 din 2 iulie 2013.


Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de

m
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

ea
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
**) La data aderarii Romniei la Uniunea European, prin acest act se
dispune abrogarea unor alineate i a unor articole mentionate la art. 862,

863.
N
precum i intrarea in vigoare a articolelor prevzute la lit. d), e) ale art.

***) Conform pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24


ra
iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008, n tot
cuprinsul legii expresia "inspecie sanitar de stat" se nlocuiete cu
sintagma "control n sntatea public".
at

****) Alin. (3) al art. 9 din LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007 prevede:
Pi

"(3) Pentru anul 2008 cotele de contribuii pentru asigurrile de


sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc astfel:
a) 5,5% ncepnd cu 1 ianuarie 2008 i 5,2% ncepnd cu 1 decembrie 2008,
E

pentru cota prevzut la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;
TC

b) 5,5% ncepnd cu 1 iulie 2008 pentru cota prevzut la art. 257 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare."
*****) Art. 1 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie 2008,
C

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008 prevede:


"Art. 1
(1) Pentru anul 2009, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc dup cum
urmeaz:
a) 5,5% pentru cota datorat de angajat, prevzut la art. 257 din Legea
nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Cotele prevzute la alin. (1) se aplic ncepnd cu veniturile
aferente lunii ianuarie 2009."

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


******) Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30
decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n
cuprinsul actelor normative sintagma "autoritile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti" se nlocuiete cu expresia "direciile
de sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
*******) Conform alin. (2) al art. 23 din ORDONANA DE URGEN nr. 221
din 23 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24
decembrie 2008, n cuprinsul actelor normative n vigoare, urmtoarele
denumiri se nlocuiesc n mod corespunztor prevederilor prezentei ordonane
de urgen, dup cum urmeaz:
a) "Ministerul Internelor i Reformei Administrative" cu "Ministerul
Administraiei i Internelor";
b) "Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale" cu "Ministerul


Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale";

m
c) "Ministerul Aprrii" cu "Ministerul Aprrii Naionale";
d) "Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei" cu "Ministerul
Comunicaiilor i Societii Informaionale";

ea
e) "Ministerul Culturii i Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor i
Patrimoniului Naional";
f) "Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor" cu

N
"Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei";
g) "Ministerul Economiei i Finanelor" cu "Ministerul Economiei", n
cazul prevederilor care reglementeaz activitatea de economie, i cu
ra
"Ministerul Finanelor Publice", n cazul prevederilor care reglementeaz
activitatea de finane;
h) "Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului" cu "Ministerul
at

Educaiei, Cercetrii i Inovrii";


i) "Ministerul pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii, Comer, Turism i
Pi

Profesii Liberale" cu "Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii,


Comerului i Mediului de Afaceri", n cazul prevederilor care reglementeaz
activitatea legat de ntreprinderile mici i mijlocii, comer i mediul de
afaceri, i cu "Ministerul Turismului", n cazul prevederilor care
E

reglementeaz activitatea de turism;


j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor i
TC

Infrastructurii";
k) "Ministerul Justiiei" cu "Ministerul Justiiei i Libertilor
Ceteneti";
C

l) "Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile" cu "Ministerul


Mediului";
m) "Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse" cu "Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale";
n) "Ministerul Sntii Publice" cu "Ministerul Sntii";
o) "Autoritatea Naional pentru Tineret" i "Agenia Naional pentru
Sport" cu "Ministerul Tineretului i Sportului".
nlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct n textul
formei actualizate.
********) Prin HOTRREA nr. 1.414 din 18 noiembrie 2009, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 8 decembrie 2009, s-a dispus nfiinarea
Institutului Naional de Sntate Public, denumit n continuare Institutul,
instituie public cu personalitate juridic, n subordinea Ministerului
Sntii, prin comasare prin fuziune a Institutului de Sntate Public

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Bucureti cu Institutul de Sntate Public "Prof. Dr. Iuliu Moldovan"
Cluj-Napoca, Institutul de Sntate Public Iai, Institutul de Sntate
Public "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timioara, Centrul de Sntate Public
Trgu Mure i cu Centrul de Sntate Public Sibiu, care se desfiineaz.
Prin HOTRREA nr. 1.421 din 18 noiembrie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 848 din 8 decembrie 2009 se nfiineaz coala Naional de
Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti,
denumit n continuare SNSPMPDSB, prin comasarea prin fuziune a colii
Naionale de Sntate Public i Management Sanitar Bucureti cu Centrul
Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, care se desfiineaz.
Prin HOTRREA nr. 1.424 din 18 noiembrie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009 s-a dispus nfiinarea Centrului
Naional de Sntate Mintal i Lupt Antidrog, denumit n continuare Centrul,


instituie public de specialitate, cu personalitate juridic, n subordinea

m
Ministerului Sntii.
Conform art. II din LEGEA nr. 91 din 21 mai 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 348 din 26 mai 2010, la data intrrii n vigoare a prezentei legi,

ea
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se aplic i n cazul

N
managerilor generali sau al managerilor generali interimari ai serviciilor de
ambulan judeene i ale municipiului Bucureti.
Conform art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010,
ra
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010, n tot cuprinsul
Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare, sintagma "consiliu consultativ" se nlocuiete cu
at

sintagma "consiliu de administraie".


*********) Conform pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din
Pi

30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010, n
tot cuprinsul legii, sintagma "Agenia Naional a Medicamentului (ANM)" se
nlocuiete cu sintagma "Agenia Naional a Medicamentului i a
Dispozitivelor Medicale".
E

**********) Prin HOTRREA nr. 81 din 5 februarie 2010, publicat n


MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 9 februarie 2010 s-a dispus organizarea i
TC

funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.


nlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct n textul
formei actualizate.
C

***********) Conform art. VI din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12


decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012,
art. I pct. 1-22, 24-26, 31-33, 36-40, 42, 45-55 i 60, precum i art. III i
IV vor intra n vigoare la data de 1 martie 2013. Modificrile i
completrile introduse de aceste puncte se regsesc n forma actualizat a
Legii nr. 95/2006 corespunztoare datei de 1 martie 2013.
************) Conform alin. (1) al art. 32 din ORDONANA DE URGEN nr.
96 din 22 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22
decembrie 2012, n cuprinsul actelor normative n vigoare, urmtoarele
denumiri se nlocuiesc n mod corespunztor prevederilor prezentei ordonane
de urgen, dup cum urmeaz:
a) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului cu Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice n cazul prevederilor care
reglementeaz activitatea legat de dezvoltarea regional i cu Ministerul

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Economiei n cazul prevederilor care reglementeaz activitatea de turism;
b) Ministerul Administraiei i Internelor cu Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice n cazul prevederilor care reglementeaz
domeniul administraie public i cu Ministerul Afacerilor Interne n cazul
prevederilor care reglementeaz domeniul interne;
c) Ministerul Mediului i Pdurilor cu Ministerul Mediului i
Schimbrilor Climatice n cazul prevederilor care reglementeaz activitatea
n domeniul mediului i pdurilor;
d) Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale cu Ministerul Mediului
i Schimbrilor Climatice n cazul prevederilor care reglementeaz
activitatea n domeniul pisciculturii;
e) Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri cu Ministerul
Mediului i Schimbrilor Climatice n cazul prevederilor care reglementeaz


activitatea n domeniul schimbrilor climatice;

m
f) Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri cu Ministerul
Economiei;
g) Ministerul Comunicaiilor i Societii Informaionale cu Ministerul

ea
pentru Societatea Informaional;
h) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului cu
Ministerul Educaiei Naionale n cazul prevederilor care reglementeaz

N
activitatea n domeniile educaiei, cercetrii tiinifice i dezvoltrii
tehnologice i cu Ministerul Tineretului i Sportului n cazul prevederilor
care reglementeaz activitatea n domeniile sportului i tineretului;
ra
i) Ministerul Afacerilor Europene cu Ministerul Fondurilor Europene n
cazul prevederilor care reglementeaz activitatea n domeniul coordonrii i
gestionrii fondurilor europene i cu Ministerul Afacerilor Externe n cazul
at

prevederilor care reglementeaz activitatea n domeniul afacerilor europene;


j) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii cu Ministerul
Pi

Transporturilor;
k) Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional cu Ministerul Culturii;
l) Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale cu Ministerul Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice.
E

nlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct n textul


formei actualizate.
TC

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


TITLUL I
C

Sntatea public
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Obiectul prezentului titlu l constituie reglementarea domeniului
sntii publice, obiectiv de interes social major.
ART. 2
(1) Asistenta de sntate public reprezint efortul organizat al
societii n vederea protejrii i promovrii sntii populaiei.
Asistena de sntate public se realizeaz prin ansamblul msurilor
politico-legislative, al programelor i strategiilor adresate determinanilor
strii de sntate, precum i prin organizarea instituiilor pentru
furnizarea tuturor serviciilor necesare.
(2) Scopul asistenei de sntate public l constituie promovarea

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


sntii, prevenirea imbolnavirilor i mbuntirea calitii vieii.
(3) Strategia sistemului sntii publice urmrete asigurarea sntii
populaiei n cadrul unor comuniti sanatoase.
(4) Asistena de sntate public este o component a sistemului de
sntate public.
(5) Ministerul Sntii reprezint autoritatea central n domeniul
sntii publice.
(6) n cuprinsul actelor normative n vigoare denumirea "Ministerul
Sntii" se nlocuiete cu denumirea "Ministerul Sntii Publice", iar
sintagma "ministrul sntii", cu sintagma "ministrul sntii publice".
(7) Asistena de sntate public este coordonat de ctre Ministerul
Sntii Publice i se realizeaz prin toate tipurile de uniti sanitare de
stat sau private, constituite i organizate conform legii.


(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sntii publice revine

m
Ministerului Sntii, autoritilor de sntate public teritoriale,
autoritilor de sntate public din cadrul ministerelor i instituiilor cu
reea sanitar proprie, precum i autoritilor din administraia public

ea
local.
------------
Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE

N
URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din
30 iunie 2012.
ra
(9) Asistena de sntate public este garantat de stat i finanat de
la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate sau din alte surse, dup caz, potrivit legii.
at

ART. 3
Protecia sntii publice constituie o obligaie a autoritilor
Pi

administraiei publice centrale i locale, precum i a tuturor persoanelor


fizice i juridice.
ART. 4
(1) n nelesul prezentului titlu, termenii i notiunile folosite au
E

urmtoarea semnificaie:
a) sntatea publica - starea de sntate a populaiei n raport cu
TC

determinantii strii de sntate: socio-economici, biologici, de mediu, stil


de via, asigurarea cu servicii de sntate, calitatea i accesibilitatea
serviciilor de sntate;
C

b) promovarea sntii - procesul care ofer individului i


colectivitilor posibilitatea de a-si controla i mbunti sntatea sub
raport fizic, psihic i social i de a contribui la reducerea inechitatilor
n sntate;
c) supravegherea - activitatea de colectare sistematica i continua,
analiza, interpretarea i diseminarea datelor privind starea de sntate a
populaiei, bolile transmisibile i netransmisibile, pe baza crora sunt
identificate prioritile de sntate publica i sunt instituite msurile de
prevenire i control;
d) evaluarea riscurilor pentru sntate - estimarea gradului n care
expunerea la factorii de risc din mediul natural, de viaa i de munca i la
cei rezultai din stilul de viaa individual i comunitar influeneaz starea
de sntate a populaiei;
e) controlul n sntate public - exercitarea activitilor de control

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


privind aplicarea prevederilor legale de sntate public;
------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

f) principiul precauiei - instrumentul prin care direcia de sntate


public decide i intervine n situaii n care se apreciaz c exist un
potenial risc pentru sntatea populaiei, n condiiile unei argumentaii
tiinifice insuficiente.
-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. III din ORDONANA
DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.


2 din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate

m
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

ea
(2) n sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere i instituii
cu reele sanitare proprii se nelege autoritile i instituiile care au
n subordine uniti sanitare, altele dect Ministerul Sntii, respectiv

N
Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Justiiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Romn de Informaii,
Serviciul de Informaii Externe, Serviciul de Telecomunicaii Speciale,
ra
Academia Romn i autoritile administraiei publice locale*).
-------------
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE
at

URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din
10 iunie 2010.
Pi

*) Conform alin. (1) al art. 32 din ORDONANA DE URGEN nr. 96 din 22


decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012,
n cuprinsul actelor normative n vigoare, urmtoarele denumiri se nlocuiesc
n mod corespunztor prevederilor prezentei ordonane de urgen, dup cum
E

urmeaz:
b) Ministerul Administraiei i Internelor cu Ministerul Dezvoltrii
TC

Regionale i Administraiei Publice n cazul prevederilor care reglementeaz


domeniul administraie public i cu Ministerul Afacerilor Interne n cazul
prevederilor care reglementeaz domeniul interne;
C

j) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii cu Ministerul


Transporturilor;

ART. 5
Funciile principale ale asistenei de sntate publica vizeaz:
a) dezvoltarea politicilor, strategiilor i programelor viznd asigurarea
sntii publice;
b) monitorizarea i analiza strii de sntate a populaiei;
c) planificarea n sntatea publica;
d) supravegherea epidemiologic, prevenirea i controlul bolilor;
e) managementul i marketingul strategic al serviciilor de sntate
publica;
f) reglementarea domeniului sntii publice, aplicarea i controlul
aplicrii acestei reglementri;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


g) asigurarea calitii serviciilor de sntate publica;
h) cercetarea-dezvoltarea i implementarea de soluii inovatoare pentru
sntatea publica;
i) prevenirea epidemiilor, inclusiv instituirea strii de alerta
epidemiologic;
j) protejarea populaiei impotriva riscurilor din mediu;
k) informarea, educarea i comunicarea pentru promovarea sntii;
l) mobilizarea partenerilor comunitari n identificarea i rezolvarea
problemelor de sntate;
m) evaluarea calitii, eficacitatii, eficientei i accesului la
serviciile medicale;
n) dezvoltarea i planificarea resurselor umane i dezvoltarea
institutionala pentru sntate publica;


o) integrarea prioritatilor de sntate publica n politicile i

m
strategiile sectoriale de dezvoltare durabil;
p) asigurarea capacitilor de rspuns la dezastre sau la amenintarile la
adresa vieii i sntii populaiei, inclusiv prin introducerea de

ea
restricii de circulaie a persoanelor i bunurilor.
ART. 6
Principalele domenii de intervenie ale asistenei de sntate public
sunt urmtoarele:

N
a) prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i
netransmisibile prin:
ra
1. asigurarea imunizarilor;
2. controlul epidemiilor;
3. supravegherea bolilor;
at

4. supravegherea factorilor de risc comportamentali;


5. prevenirea accidentelor;
Pi

b) monitorizarea strii de sntate prin:


1. monitorizarea indicatorilor strii de sntate;
2. monitorizarea determinantilor strii de sntate;
3. monitorizarea eficacitatii i eficientei activitilor din domeniul
E

sntii publice;
4. evaluarea nevoilor populaiei privind serviciile de sntate publica;
TC

c) promovarea sntii i educaia pentru sntate prin:


1. campanii de informare-educare-comunicare;
2. programe de educaie pentru sntate i promovare a sntii n
C

comuniti;
3. dezvoltarea i implicarea comunitilor locale;
4. pledoaria pentru sntatea publica;
d) sntatea ocupationala prin:
1. definirea standardelor de sntate ocupationala;
2. controlul aplicrii reglementrilor sntii n munca;
e) sntatea n relatie cu mediul prin:
1. monitorizarea factorilor de mediu n relatie cu sntatea;
2. reglementarea calitii principalilor factori de mediu;
3. stabilirea normelor de igien i sntate public comunitare;
4. controlul aplicrii reglementrilor referitoare la calitatea
factorilor de mediu;
f) reglementarea primara i secundar n domeniul sntii publice prin:
1. elaborarea, revizuirea, adaptarea i implementarea legislaiei din

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


domeniul sntii publice;
2. reglementarea circulaiei bunurilor i serviciilor cu potenial impact
asupra sntii publice;
g) managementul sntii publice bazat pe:
1. managementul politicilor, planificrii i dezvoltrii sistemului de
sntate publica;
2. formularea i implementarea politicilor de sntate publica pe baze
tiinifice;
3. cercetarea n domeniul sntii publice i al sistemelor de sntate;
4. colaborarea i cooperarea internaionala n domeniul sntii publice;
h) servicii de sntate publica specifice:
1. servicii de sntate colar;
2. servicii de urgenta n caz de dezastre i calamitai;


3. servicii de laborator n domeniul sntii publice;

m
4. servicii de planificare familial;
5. servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor;
6. servicii prenatale i postnatale;

ea
7. servicii de consiliere n domeniul sntii publice;
8. servicii de sntate public n transporturi;
9. servicii de sntate destinate copiilor;
-----------

N
Pct. 9 de la lit. h) a art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
ra
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast completare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
at

din 26 februarie 2013.


Pi

10. servicii de securitate transfuzional.


-----------
Pct. 10 de la lit. h) a art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
E

OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast completare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
TC

URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.
C

i) servicii medicale i tratament specific n cazul bolilor cu impact


major asupra sntii publice (TBC, HIV/SIDA, boli rare, cancer, diabet
zaharat), precum i n cazul transplantului de organe, esuturi sau celule.
-----------
Lit. i) a art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012. Aceast completare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

CAP. II
Principiile asistenei de sntate public
ART. 7

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Principiile care stau la baza asistenei de sntate public sunt
urmtoarele:
a) responsabilitatea societii pentru sntatea public;
b) focalizarea pe grupurile populationale i prevenirea primara;
c) preocuparea pentru determinanii strii de sntate: sociali, de mediu,
comportamentali i servicii de sntate;
d) abordarea multidisciplinara i intersectoriala;
e) parteneriat activ cu populaia i cu autoritile publice centrale i
locale;
f) decizii bazate pe cele mai bune dovezi tiinifice existente la
momentul respectiv (sntate publica bazat pe dovezi);
g) n condiii specifice, decizii fundamentate conform principiului
precauiei;


h) descentralizarea sistemului de sntate public;

m
i) existena unui sistem informaional i informatic integrat pentru
managementul sntii publice.
ART. 8

ea
Modalitile de implementare a principiilor de sntate public sunt:
a) activitatea de reglementare n domeniile sntii publice;
b) activitatea de control n sntate public;
------------

N
Lit. b) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din
ra
30 iunie 2008.

c) activitile desfurate n cadrul programelor naionale de sntate;


at

-----------
Lit. c) a art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE
Pi

URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
E

2013.
TC

d) avizarea/autorizarea/notificarea activitilor i produselor cu impact


asupra sntii populaiei;
e) evaluarea impactului asupra sntii n relatie cu programe,
C

strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra


sntii populaiei.
ART. 9*)
(1) Programele naionale de sntate reprezint cadrul implementrii
obiectivelor politicii i strategiei sntii publice de ctre Ministerul
Sntii, ca autoritate central a domeniului de sntate public.
(2) Programele naionale de sntate se adreseaz populaiei i sunt
orientate ctre promovarea sntii, prevenirea imbolnavirilor i
prelungirea vieii de bun calitate.
(3) Programele naionale de sntate se adreseaz principalelor domenii
de intervenie ale sntii publice i rspund prioritilor naionale
identificate prin Strategia naional de sntate.
-----------
Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(4) Programele naionale de sntate sunt finanate de la bugetul de stat,


bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, din fonduri
externe rambursabile i nerambursabile, din venituri proprii, donaii i
sponsorizri, precum i din alte surse, potrivit legii.
(5) Programele naionale de sntate sunt elaborate de ctre Ministerul
Sntii, cu participarea Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
derularea acestora se realizeaz de ctre Ministerul Sntii i/sau Casa


Naional de Asigurri de Sntate, dup caz.

m
-------------
Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886

ea
din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.
-------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
N
ra
Conform art. VII din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012, n anul 2013,
finanarea programelor naionale de sntate se realizeaz inclusiv din
at

transferuri de la bugetul de stat i din venituri proprii, prin bugetul


Ministerului Sntii, ctre bugetul Fondului naional unic de asigurri
Pi

sociale de sntate pentru:


a) achitarea obligaiilor de plat nregistrate n limita creditelor de
angajament aprobate pentru programele naionale de sntate a cror finanare
se asigur pn la data de 1 martie 2013 prin transfer din bugetul
E

Ministerului Sntii n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale


de sntate;
TC

b) achitarea obligaiilor de plat nregistrate n limita creditelor de


angajament aprobate pentru Programul naional de boli transmisibile a crui
finanare se asigur pn la data de 1 martie 2013 din bugetul Fondului
C

naional unic de asigurri sociale de sntate.


Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013 prevede c termenele
prevzute la literele a) i b) ale articolului VII din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative
din domeniul sntii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 886 din 27 decembrie 2012, se prorog pn la data de 31 martie 2013,
inclusiv.

ART. 10
(1) Autoritatea central n domeniul sntii publice elaboreaz
proiecte de acte normative n domeniul sntii publice i avizeaz
reglementri ale altor ministere i instituii referitoare la activiti cu
impact asupra sntii publice.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(2) Principalele domenii pentru care autoritatea central de sntate
public elaboreaz sau particip la elaborarea, dup caz, a unor proiecte de
acte normative sunt:
a) calitatea principalilor factori de mediu: apa potabil i de mbiere,
aerul ambiant i interior, zgomot, locuin i habitat, substane chimice,
produse cosmetice, radiaii ionizante, vectori, deeuri etc.;
b) monitorizarea strii de sntate;
c) promovarea sntii;
d) calitatea alimentului;
e) calitatea unitilor i serviciilor turistice;
f) calitatea mediului de munc i sntatea n munc;
g) colectivitile de copii i tineri;
h) evaluarea efectelor factorilor de mediu asupra sntii populaiei;


i) asigurarea condiiilor de igien n uniti sanitare;

m
j) servicii de laborator;
k) planificare familial;
l) sigurana transfuziei sanguine;

ea
m) norme privind alte domenii ale sntii publice;
n) prevenirea consumului ilegal de droguri.
(3) Ministerul Sntii, prin aparatul propriu i prin direciile de

N
sntate public judeene i a municipiului Bucureti i ale ministerelor i
instituiilor cu reea sanitar proprie, verific respectarea reglementrilor
n domeniul sntii publice, iar n caz de nereguli sau neconformitate,
ra
aplic msuri conform legii.
-------------
Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
at

URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
Pi

public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de


sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

CAP. III
E

Autoritile sistemului de sntate public


ART. 11
TC

n sensul prezentei legi, prin autoriti ale sistemului de sntate


public se nelege:
a) Ministerul Sntii, organ de specialitate al administraiei publice
C

centrale, cu personalitate juridic, n subordinea Guvernului;


b) alte instituii care desfoar activiti n domeniul sntii
publice la nivel naional, regional, judeean sau local*).
------------
Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.
------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevede:
"Art. III
(1) nfiinarea instituiilor prevzute la art. 11 lit. b) din Legea nr.
95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu atribuii n domeniul

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


asistenei medicale, programelor naionale de sntate, dispozitivelor
medicale, investiiilor n infrastructur, informatizrii n domeniul sanitar
i controlului n sntate public se face prin reorganizarea:
a) Ministerului Sntii;
b) autoritilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti*);
c) institutelor i centrelor de sntate public;
d) Centrului Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii;
e) colii Naionale de Sntate Public i Management Sanitar;
f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.
------------
Alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de

m
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

ea
(2) La data intrrii n vigoare a hotrrilor Guvernului prin care
instituiile prevzute la alin. (1) ncep s funcioneze, se abrog art. 12,
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) i (2), art. 18-23, art. 24 alin. (2) i
art. 687 lit. c).
------------
N
Alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
ra
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.
at

(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s


Pi

funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a


municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se
nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul
sntii publice care preiau atribuiile acestora"*).
E

(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",


sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
TC

Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n


elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
C

la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.


(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."
-------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti.

ART. 12
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti sunt
servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sntii, cu personalitate

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


juridic, reprezentnd autoritatea de sntate public la nivel local. n mod
similar se pot organiza direcii de sntate public n cadrul ministerelor
i instituiilor cu reea sanitar proprie, care colaboreaz cu unitile
deconcentrate ale Ministerului Sntii.
--------------
Art. 12 a fost modificat de art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009.

ART. 13
(1) Institutele sau centrele de sntate public sunt instituii publice
regionale sau naionale, cu personalitate juridic, n subordinea
Ministerului Sntii Publice, i care coordoneaz tehnic i metodologic
activitatea de specialitate n domeniul fundamentarii, elaborrii i


implementrii strategiilor privitoare la prevenirea imbolnavirilor, controlul

m
bolilor transmisibile i netransmisibile i a politicilor de sntate publica
din domeniile specifice, la nivel naional si/sau regional.*)
(2) Institutele naionale de cercetare-dezvoltare n domeniile sntii

ea
publice sunt uniti cu personalitate juridic i funcioneaz, potrivit
legii, n coordonarea Ministerului Sntii.
-------------

N
Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.
ra
(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s
funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a
at

municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se


nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul
Pi

sntii publice care preiau atribuiile acestora"*).


(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",
sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n
E

elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".


(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
TC

la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.


(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
C

coordonarea programelor naionale de sntate."


-------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti.

ART. 14
Centrul Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii, instituie public de
specialitate cu personalitate juridic n subordinea Ministerului Sntii,
se desfiineaz, ca urmare a comasrii prin absorbie i a prelurii
activitii de ctre Institutul Naional de Sntate Public.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


--------------
Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010.

ART. 15
Instituiile care desfoar activiti n domeniul sntii publice la
nivel naional, regional, judeean i local, cu personalitate juridic,
aflate n subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sntii,
se nfiineaz, reorganizeaz i se desfiineaz prin hotrre a Guvernului.
------------
Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.


m
ART. 16
(1) Ministerul Sntii, ca autoritate central n domeniul asistenei
de sntate public, are n principal urmtoarele atribuii i

ea
responsabiliti:
a) stabilete prioritile naionale de sntate public, elaboreaz
programele naionale de sntate i realizeaz coordonarea, monitorizarea,

N
evaluarea i controlul programelor finanate din bugetul Ministerului
Sntii, de la bugetul de stat i din venituri proprii;
-----------
ra
Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
at

cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE


URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
Pi

din 26 februarie 2013.

b) elaboreaz i avizeaz reglementri n domeniul sanitar;


c) evalueaz periodic indicatorii strii de sntate a populaiei;
E

-----------
Lit. c) a alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
TC

ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
C

URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

d) asigur activitatea de control n sntate public;


e) coordoneaz, implementeaz i monitorizeaz proiectele finanate n
cadrul fondurilor comunitare, precum i acorduri bilaterale, Pactul de
stabilitate n domeniul sntii i alte acorduri internaionale n domeniul
de competen;
f) coordoneaz din punct de vedere tiinific i metodologic, prin
comisiile de specialitate ale Ministerului Sntii, reeaua de asisten
medical.
g) aprob, prin ordin al ministrului, ghidurile i protocoalele de
practic medical elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului
Sntii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Litera g) a alin. (1) al art. 16 a fost introdus de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 452 din 1 iulie 2009.

(1^1) n exercitarea atribuiilor i responsabilitilor prevzute la


alin. (1), Ministerul Sntii, n calitate de autoritate central n
domeniul asistenei de sntate public, are acces nemijlocit i utilizeaz
datele din cadrul Platformei informatice din asigurrile de sntate, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a
acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.


-----------

m
Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.

ea
(2) Membrii comisiilor de specialitate prevzui la alin. (1) lit. f)
beneficiaz de o indemnizaie lunar de 10% din indemnizaia secretarului de
stat, care se acord proporional cu numrul de participri efective la

N
edine. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea n comisiile de
specialitate sunt suportate de instituiile publice n care persoanele sunt
ncadrate sau unde acestea desfoar activitate prin integrare clinic.
ra
Cheltuielile de deplasare din alte localiti, ocazionate de participarea n
comisia de specialitate de medicin de familie, sunt suportate de Ministerul
Sntii. Regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile
at

comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sntii.


Pi

------------
Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.
E

ART. 17
TC

(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti


sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridic, subordonate
Ministerului Sntii, care pun n aplicare politica i programele naionale
C

de sntate public pe plan local, identific problemele locale prioritare de


sntate public, elaboreaz i implementeaz aciuni locale de sntate
public.
-------------
Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(2) n scopul ndeplinirii acestor obiective, direciile de sntate


public judeene si a municipiului Bucuresti au, n principal, urmtoarele
atribuii:
-------------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Partea introductiv a alin. (2) al art. 17 a fost modificat de art. III
din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei
"autoritile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti" cu
expresia "direciile de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti".

a) controleaz i evalueaz modul de asigurare a asistenei medicale


curative i profilactice;
b) controleaz aplicarea normelor de funcionare a unitilor medicale i
farmaceutice, indiferent de forma de organizare, i aplic msuri n caz de
neconformitate;
c) urmresc aplicarea criteriilor de control al calitii serviciilor


medicale;

m
d) coordoneaz i controleaz asistena gravidei, luzei i
nou-nscutului;
e) evalueaz resursele umane de la nivelul asistenei medicale n relaie

ea
cu nevoile comunitare identificate prin aciuni specifice;
f) particip activ la programele de instruire a personalului din
serviciile de sntate public i a populaiei;

sntii;
N
g) organizeaz aciuni de prevenire a mbolnvirilor i de promovare a

h) organizeaz activitile preventive n teritoriul judeului i,


ra
respectiv, al municipiului Bucureti;
i) colecteaz i nregistreaz date privind sntatea populaiei,
utiliznd informaiile n scopul identificrii problemelor de sntate ale
at

acesteia;
j) identific posibilele probleme de sntate public sau ameninri la
Pi

adresa sntii unei comuniti;


k) intervin n rezolvarea problemelor de sntate public aprute n
rndul persoanelor aparinnd grupurilor defavorizate;
l) coordoneaz studii asupra problemelor de sntate ale populaiei din
E

teritoriul dat;
m) stabilesc relaii de colaborare cu instituii i organizaii n
TC

vederea desfurrii de aciuni comune n domeniul sntii publice;


n) colecteaz i nregistreaz datele privind tipurile, cantitatea i
modul de gestionare a deeurilor generate n unitile medicale din zona de
C

jurisdicie.
o) asigur implementarea programelor naionale de sntate public
derulate prin structurile proprii, precum i coordonarea, monitorizarea i
controlul implementrii programelor naionale de sntate public derulate n
baza contractelor ncheiate cu instituii publice, furnizori de servicii
medicale din reeaua autoritilor administraiei publice locale i a
ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, precum i cu
furnizori de servicii medicale privai, n condiiile prevzute n normele
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate public;
-----------
Lit. o) a alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

(2^1) Abrogat.
-----------
Alin. (2^1) al art. 17 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.
(3) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti
administreaz, n numele Ministerului Sntii, locuinele construite de


ctre Agenia Naional pentru Locuine n cadrul Programului de construcii

m
de locuine pentru tineri, destinate nchirierii, Subprogramul privind
construcia locuinelor n regim de nchiriere, de care pot beneficia medicii
rezideni i ali tineri specialiti din sistemul de sntate, sau prin alte

ea
surse de finanare pe terenurile aflate n domeniul public al statului i n
administrarea Ministerului Sntii. Activitatea de administrare se
reglementeaz prin norme aprobate prin hotrre a Guvernului.
------------

N
Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
ra
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
at

------------
Pi

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:


Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevede:
"Art. III
E

(1) nfiinarea instituiilor prevzute la art. 11 lit. b) din Legea nr.


95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu atribuii n domeniul
TC

asistenei medicale, programelor naionale de sntate, dispozitivelor


medicale, investiiilor n infrastructur, informatizrii n domeniul sanitar
i controlului n sntate public se face prin reorganizarea:
C

a) Ministerului Sntii;
b) autoritilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti;
c) institutelor i centrelor de sntate public;
d) Centrului Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii;
e) colii Naionale de Sntate Public i Management Sanitar;
f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.
------------
Alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

(2) La data intrrii n vigoare a hotrrilor Guvernului prin care

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


instituiile prevzute la alin. (1) ncep s funcioneze, se abrog art. 12,
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) i (2), art. 18-23, art. 24 alin. (2) i
art. 687 lit. c).
------------
Alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s


funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se
nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul


sntii publice care preiau atribuiile acestora".

m
(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",
sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n

ea
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.

N
(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."
ra
-------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
at

actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a


municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
Pi

public judeene i a municipiului Bucureti.

ART. 17^1
(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti
E

sunt conduse de un director coordonator, care este ajutat de directori


coordonatori adjunci.
TC

(2) Persoanele care ocup funcii dintre cele prevzute la alin. (1) sunt
numite prin act administrativ al ministrului sntii, n urma evalurii
cunotinelor i abilitilor manageriale, n condiiile legii.
C

(3) Funciile prevzute la alin. (1) se exercit n baza unui contract de


management ncheiat cu ministrul sntii, pe o perioad de maximum 4 ani.
(4) Funciile de director coordonator i director coordonator adjunct
sunt incompatibile cu:
a) exercitarea oricror altor funcii remunerate, neremunerate sau/i
indemnizate, cu excepia funciilor sau activitilor n domeniul didactic,
al cercetrii tiinifice, al creaiei literarartistice i n domeniul
medical, desfurate n afara programului normal de lucru i care nu au
legtur cu funcia deinut;
b) exercitarea oricrei activiti sau oricrei alte funcii de conducere,
inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea oricrei funcii n cadrul organizaiilor sindicale sau
patronale de profil.
(5) Constituie conflict de interese deinerea de ctre directorul

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


coordonator sau directorul coordonator adjunct de pri sociale, aciuni sau
interese la societi comerciale ori organizaii nonguvernamentale care
stabilesc relaii comerciale cu direcia de sntate public la care persoana
n cauz exercit funcia de director coordonator sau director coordonator
adjunct.
(6) Prevederile alin. (5) se aplic i n cazul n care prile sociale,
aciunile sau interesele sunt deinute de ctre rudele ori afinii pn la
gradul al IV-lea ai directorului coordonator sau ai directorului coordonator
adjunct.
(7) Dac directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se
afl n stare de incompatibilitate sau n conflict de interese, acesta este
obligat s nlture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese
n termen de 30 de zile de la apariia acestora. n caz contrar, contractul


de management este reziliat de plin drept, iar Ministerul Sntii poate

m
cere persoanelor n cauz despgubiri, conform clauzelor contractului de
management.
-------------

ea
Art. 17^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
104 din 30 septembrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7
octombrie 2009.

ART. 18
N
(1) n subordinea direciilor de sntate public funcioneaz uniti
ra
sanitare publice de pe raza teritoriului arondat, cu excepia unitilor
sanitare publice de interes naional sau a celor aparinnd ministerelor ori
instituiilor cu reele sanitare proprii.
at

(2) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti


coordoneaz serviciile de ambulan judeene i al municipiului Bucureti,
Pi

organizeaz i coordoneaz asistena medical n caz de calamiti,


catastrofe i situaii deosebite.
------------
Art. 18 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din
E

30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009,


prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public judeene i a
TC

municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate public judeene


i a municipiului Bucureti".
C

ART. 19
(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti
colaboreaz cu autoritile administraiei publice locale pentru asigurarea
asistenei medicale.
(2) Direciile de sntate public ncheie contracte cu autoritile
administraiei publice locale pentru asigurarea cheltuielilor de personal
aferente medicilor, medicilor dentiti, asistenilor medicali i a
cheltuielilor pentru baremul de dotare cu medicamente i materiale sanitare
din cabinetele de medicin general i dentar din unitile de nvmnt.
(3) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevzute la alin. (2)
se asigur din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sntii.
(4) Spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei publice
locale ncheie contracte cu direciile de sntate public n condiiile

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


prevzute la art. 190^1 i art. 190^2.
-------------
Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.

ART. 20
(1) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti
organizeaz culegerea i prelucrarea informaiilor statistice medicale
primite de la unitile sanitare publice sau private i transmit rapoarte
statistice lunare ctre instituiile desemnate n acest scop.
(2) Direciile de sntate public teritoriale ntocmesc rapoarte privind
starea de sntate a comunitii, care sunt naintate Ministerului Sntii,
precum i partenerilor instituionali la nivel local.


------------

m
Art. 20 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009,
prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public judeene i a

ea
municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate public judeene
i a municipiului Bucureti".

ART. 21*)

N
Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti
coordoneaza la nivel local implementarea activitatilor care decurg din
ra
obligatiile asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana
si planurile de implementare a actelor comunitare referitoare la domeniul
sanatatii.
at

------------
Art. 21 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din
Pi

30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009,


prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate public judeene
i a municipiului Bucureti".
E

ART. 22
Regulamentul de organizare i funcionare, precum i structura
TC

organizatoric ale direciilor de sntate public judeene i a municipiului


Bucureti se stabilesc prin ordin al ministrului sntii.
------------
C

Art. 22 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009,
prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate public judeene
i a municipiului Bucureti".

ART. 23*)
Institutele/centrele naionale si/sau regionale prevzute la art. 13 i
14, aflate n subordinea si/sau n coordonarea Ministerului Sntii,
ndeplinesc, n principal, urmtoarele atribuii:
a) asigur ndrumarea tehnic i metodologic a reelei de sntate
public, n funcie de domeniul lor de competen;
b) particip la elaborarea strategiilor i politicilor din domeniul lor

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


de competen;
c) elaboreaz proiecte de acte normative, norme, metodologii i
instruciuni privind domeniile specifice din cadrul sntii publice;
d) efectueaz expertize, ofer asistenta tehnica i realizeaz servicii
de sntate publica, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice;
e) supravegheaz starea de sntate a populaiei, bolile transmisibile i
netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sntate comunitar;
f) asigur sistemul de supraveghere epidemiologic, precum i de alerta
precoce i rspuns rapid i participa la schimbul de informaii n cadrul
reelei europene de supraveghere epidemiologic n domeniul bolilor
transmisibile;
g) particip la efectuarea de investigaii epidemiologice de teren, din
proprie iniiativ, la solicitarea Ministerului Sntii sau a direciilor


locale de sntate public;

m
------------
Lit. g) a art. 23 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5

ea
ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti".

N
h) elaboreaz metodologia, instrumentele i indicatorii de monitorizare
i evaluare a serviciilor i programelor de sntate public, de promovare a
ra
sntii i de educaie pentru sntate;
i) particip la procesul de nvmnt medical de specializare i
perfecionare n domeniile specifice din cadrul sntii publice;
at

j) desfoar activiti de cercetare-dezvoltare n domeniul sntii


publice i al managementului sanitar;
Pi

k) colecteaz, analizeaza i disemineaz date statistice privind


sntatea public;
l) asigur existena unui sistem informaional i informatic integrat
pentru managementul sntii publice.
E

------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
TC

Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevede:
"Art. III
C

(1) nfiinarea instituiilor prevzute la art. 11 lit. b) din Legea nr.


95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu atribuii n domeniul
asistenei medicale, programelor naionale de sntate, dispozitivelor
medicale, investiiilor n infrastructur, informatizrii n domeniul sanitar
i controlului n sntate public se face prin reorganizarea:
a) Ministerului Sntii;
b) autoritilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti*);
c) institutelor i centrelor de sntate public;
d) Centrului Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii;
e) colii Naionale de Sntate Public i Management Sanitar;
f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.
------------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

(2) La data intrrii n vigoare a hotrrilor Guvernului prin care


instituiile prevzute la alin. (1) ncep s funcioneze, se abrog art. 12,
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) i (2), art. 18-23, art. 24 alin. (2) i
art. 687 lit. c).
------------
Alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n


MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

m
(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s
funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a

ea
municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se
nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul
sntii publice care preiau atribuiile acestora"*).

N
(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",
sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n
ra
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.
at

(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca


structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
Pi

coordonarea programelor naionale de sntate."


------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
E

actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a


municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
TC

public judeene i a municipiului Bucureti.

ART. 24
C

(1) Instituiile i unitile sanitare care asigur asistena de sntate


public, n cazul apariiei unui focar de boal transmisibil, precum i n
situaia iminentei izbucnirii unei epidemii, au obligaia s dispun msuri
specifice.
(2) Msurile privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen
generate de epidemii, precum i bolile transmisibile pentru care declararea,
tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al
ministrului sntii.*)
------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevede:
"Art. III
(1) nfiinarea instituiilor prevzute la art. 11 lit. b) din Legea nr.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu atribuii n domeniul
asistenei medicale, programelor naionale de sntate, dispozitivelor
medicale, investiiilor n infrastructur, informatizrii n domeniul sanitar
i controlului n sntate public se face prin reorganizarea:
a) Ministerului Sntii;
b) autoritilor de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti*);
c) institutelor i centrelor de sntate public;
d) Centrului Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii;
e) colii Naionale de Sntate Public i Management Sanitar;
f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.
------------


Alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,

m
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

ea
(2) La data intrrii n vigoare a hotrrilor Guvernului prin care
instituiile prevzute la alin. (1) ncep s funcioneze, se abrog art. 12,

art. 687 lit. c).


------------
N
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) i (2), art. 18-23, art. 24 alin. (2) i
ra
Alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
at

MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.


Pi

(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s


funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se
nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul
E

sntii publice care preiau atribuiile acestora"*).


(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",
TC

sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru


Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
C

(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute


la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.
(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."
------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti.

CAP. IV
Controlul n sntatea public

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Denumirea Cap. IV din Titlul I a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

ART. 25
(1) Activitatea de control n sntatea public se organizeaz pe domenii
specifice de activitate, coordonate de instituii cu atribuii n domeniul
controlului la nivel naional i regional, conform competenelor.
(2) Activitatea de control n sntatea public se realizeaz pe
urmtoarele domenii:
a) calitatea serviciilor de asisten medical;
b) sntate public;


c) farmaceutic;

m
d) dispozitive medicale.
-------------
Art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.

ea
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.

ART. 26

N
(1) Activitatea de control n sntatea public se exercit de ctre
personalul de specialitate mputernicit de instituiile cu atribuii n
ra
domeniul controlului n sntatea public, conform normelor generale i
specifice elaborate de ctre acestea i aprobate prin ordin al ministrului
sntii.
at

(1^1) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public i privat,


Pi

precum i toate unitile supuse inspeciei sanitare, conform legislaiei n


vigoare din domeniul sntii publice, au obligaia de a permite accesul
persoanelor mputernicite de ctre Ministerul Sntii n vederea efecturii
controlului.
E

-----------
Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA
TC

DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.
C

(2) Pentru exercitarea activitii de control n sntatea public,


personalul mputernicit are drept de:
a) acces n orice tip de uniti, la documente, informaii, conform
competenelor;
b) recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru sntatea
public;
c) a constata i a sanciona contraveniile prevzute de legislaia din
domeniul sntii publice.
(3) n situaii de risc pentru sntatea public, personalul mputernicit
poate interzice punerea n consum, poate decide retragerea produselor,
suspendarea temporar sau definitiv a activitilor, retragerea sau anularea
autorizaiei sanitare de funcionare, a avizului sanitar, a notificrilor
pentru activiti i produse i poate dispune orice alte msuri pe care
situaia le impune.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(4) n situaii de risc epidemiologic, personalul mputernicit poate
dispune msuri speciale pentru bolnavii, suspecii i contacii de boli
transmisibile sau purttorii de germeni patogeni, precum i alte msuri de
limitare a circulaiei persoanelor.
(5) Concluziile activitilor de control, abaterile de la normele legale,
recomandrile i termenele de remediere a deficienelor, precum i alte
msuri legale aplicate se consemneaz n procese-verbale de constatare a
condiiilor igienico-sanitare, rapoarte de inspecie i procese-verbale de
constatare a contraveniilor, dac este cazul.
(6) n exercitarea activitii, personalul mputernicit asigur pstrarea
confidenialitii datelor, cu excepia situaiilor care constituie un risc
pentru sntatea public, caz n care comunicarea se va face prin
reprezentantul legal.


(7) Refuzul de a permite accesul personalului mputernicit n vederea

m
efecturii controlului sau de a accepta efectuarea controlului ori de a pune
la dispoziia acestui personal documentele i informaiile necesare
realizrii atribuiilor de control se sancioneaz conform legislaiei n

ea
vigoare.
-------------
Alin. (7) al art. 26 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE

30 iunie 2012.
-------------
N
URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din
ra
Art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.
at

ART. 27
Pi

Activitatea de avizare, autorizare i notificare a activitilor i


produselor cu impact asupra sntii populaiei are ca scop certificarea
conformrii cu normele de sntate publica a produselor, serviciilor i
activitilor, n scopul protejrii sntii populaiei.
E

ART. 28
Activitatea de evaluare a impactului asupra sntii n relatie cu
TC

programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte


conexe asupra sntii populaiei reprezint instrumentul de integrare a
prioritatilor de sntate publica n dezvoltarea durabil a societii.
C

CAP. V
Asistena medical
ART. 29
Asistena medical profilactic i curativ se asigura prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie i de alte
specialiti, centre de diagnostic i tratament, centre medicale, centre de
sntate, laboratoare, precum i prin alte uniti sanitare publice i
private;
b) uniti sanitare publice i private cu paturi.
ART. 30
Activitatea medical de recuperare se asigur prin uniti medicale de
specialitate cu personalitate juridic, secii, compartimente i laboratoare
de recuperare, uniti ambulatorii de recuperare, publice sau private, precum

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


i prin societi de turism balnear i de recuperare, constituite conform
legii.
ART. 31
Asistena medical de urgen se asigur de uniti specializate de
urgen i transport sanitar publice sau private, precum i prin structurile
de primire a urgenelor, organizate n acest scop.
ART. 32
Asistena medical de hemotransfuziologie, transfuzie sanguin sau alte
servicii de asisten medical i prestaii autorizate se asigur prin
uniti specializate n acest scop.
ART. 33
Asistena medical preventiv din colectivitile de copii precolari,
colari i studeni se asigura prin cabinetele medicale organizate, conform


legii, n unitile de nvmnt precolar, colar sau universitar, publice

m
ori private, sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, dup
caz.
ART. 34

ea
Activitile de asisten de sntate public se finaneaz de la bugetul
de stat, de la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate, de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe

N
rambursabile i nerambursabile, contracte cu terii, precum i din
contribuii personale i pli directe, dup caz, potrivit legii.
ra
CAP. VI
Asistena farmaceutic
ART. 35
at

Asistena farmaceutic se asigur n cadrul sistemului de sntate


public, potrivit legii, prin prepararea i eliberarea medicamentelor i a
Pi

altor produse stabilite prin ordin al ministrului sntii, cum ar fi:


cosmetice, dispozitive medicale, suplimente alimentare i alte asemenea
produse.
E

ART. 36
Punerea pe pia a medicamentelor, precum i activitatea de
TC

farmacovigilen se realizeaz conform legii.

CAP. VII
C

Obligaiile persoanelor fizice i juridice


ART. 37
Orice persoan fizic sau juridic, avnd calitatea de angajator, este
obligat s asigure fondurile i condiiile necesare pentru:
a) efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sntate
public i securitate n munc;
b) aplicarea msurilor de igien, dezinfecie, dezinsecie i deratizare
periodic;
c) vaccinarea i profilaxia specific impus de riscurile de la locul de
munc.
ART. 38
Cetenii romni i orice alt persoan aflat pe teritoriul Romniei,
precum i unitile i agenii economici au obligaia s se supun msurilor
de prevenire i combatere a bolilor transmisibile, s respecte ntocmai

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


normele de igien i sntate public, s ofere informaiile solicitate i s
aplice msurile stabilite privind instituirea condiiilor pentru prevenirea
mbolnvirilor i pentru promovarea sntii individului i a populaiei.
ART. 39
(1) Informaiile privind sntatea persoanelor se pastreaz la direciile
de sntate public teritoriale, la direciile de sntate public ale
ministerelor cu reea sanitar proprie, precum i la instituiile desemnate
i pot fi folosite n scopul ntocmirii rapoartelor statistice nenominalizate,
n vederea evalurii strii de sntate a populaiei.
------------
Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate


public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de

m
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(2) Folosirea n alte scopuri a informaiilor nregistrate se poate

ea
admite numai dac este ndeplinit una dintre urmtoarele condiii:
a) exista o dispoziie legal n acest sens;
b) exista acordul persoanei n cauza;

a comunitii, dup caz;


N
c) datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau

d) datele sunt necesare pentru efectuarea urmririi penale.


ra
(3) Pstrarea confidenialitii informaiilor referitoare la persoane
este obligatorie pentru toi salariaii care prin activitatea pe care o
desfoar au acces la acestea n mod direct sau indirect.
at

ART. 40
(1) Pentru situaii speciale cu implicaii asupra sntii publice se
Pi

constituie rezerva Ministerului Sntii, care cuprinde medicamente, seruri,


vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale
specifice, iar la nivelul direciilor de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, rezerva antiepidemic.
E

------------
Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
TC

URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
C

sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(1^1) Medicamentele, serurile, vaccinurile, dezinfectantele,


insecticidele, materialele sanitare, produsele tehnico-medicale,
consumabilele i alte materiale specifice cuprinse n rezerva pentru situaii
speciale, ncepnd cu 1 septembrie 2007, constituie rezerva Ministerului
Sntii.
-------------
Alin. (1^1) al art. 40 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.
(2) Normele metodologice de constituire, pstrare i utilizare a rezervei
Ministerului Sntii i a rezervei antiepidemice se stabilesc prin ordin al
ministrului sntii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 41
(1) Pentru servicii de asisten de sntate public, efectuate de ctre
direciile de sntate public la cererea unor persoane fizice si juridice,
se percep tarife potrivit reglementrilor n vigoare.
------------
Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(2) Veniturile proprii obinute potrivit alin. (1) se folosesc n


condiiile legii.


m
CAP. VIII
Utilizarea mass-media n interesul sntii publice
ART. 42

ea
(1) Campaniile de informare, educare i comunicare cu privire la teme
care privesc sntatea public trebuie s fie avizate de Ministerul Sntii.
(2) Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de

N
Televiziune sunt obligate ca n cadrul grilelor de programe s rezerve
gratuit spaiul de emisie necesar promovrii campaniilor de informare,
educare i comunicare referitoare la teme care privesc sntatea public.
ra
(3) n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi,
Ministerul Sntii sau, dup caz, ministerele cu reea sanitar proprie,
mpreun cu Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de
at

Televiziune vor stabili, n baza unui protocol, modalitile i spaiul


acordat n grila de programe pentru promovarea campaniilor pe teme care
Pi

privesc sntatea public.

CAP. IX
Dispoziii tranzitorii i finale
E

ART. 43
(1) n termen de 3 zile de la intrarea n vigoare a prezentului titlu,
TC

ministrul sntii va emite ordinul privind restructurarea actualelor


direcii de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, precum i
ordinul pentru aprobarea Normelor de organizare i functionare a controlului
C

n sntatea public.
------------
Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008, prin nlocuirea expresiei "inspecie sanitar de stat" cu
sintagma "control n sntatea public".

(2) n termenul prevzut la alin. (1), Ministerul Sntii va elabora


reglementrile legale privind organizarea i funcionarea instituiilor
prevzute la art. 13 si 14, pe care le va supune Guvernului spre aprobare.
ART. 44
(1) Prevederile prezentului titlu se aplic i ministerelor cu reea
sanitar proprie.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.
3/1978 privind asigurarea sntii populaiei, publicat n Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, cu modificrile ulterioare,
Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sntate publica, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii
contrare.

TITLUL II*)
Programele naionale de sntate
------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n


MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevede:

m
"Art. III
(1) nfiinarea instituiilor prevzute la art. 11 lit. b) din Legea nr.
95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu atribuii n domeniul

ea
asistenei medicale, programelor naionale de sntate, dispozitivelor
medicale, investiiilor n infrastructur, informatizrii n domeniul sanitar
i controlului n sntate public se face prin reorganizarea:
a) Ministerului Sntii;

N
b) autoritilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti;
c) institutelor i centrelor de sntate public;
ra
d) Centrului Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informaional i Informatic n Domeniul Sntii;
e) colii Naionale de Sntate Public i Management Sanitar;
at

f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.


------------
Pi

Alin. (1) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.
E

(2) La data intrrii n vigoare a hotrrilor Guvernului prin care


TC

instituiile prevzute la alin. (1) ncep s funcioneze, se abrog art. 12,


art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) i (2), art. 18-23, art. 24 alin. (2) i
art. 687 lit. c).
C

------------
Alin. (2) al art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 a fost modificat de
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008.

(3) La aceeai dat la care instituiile prevzute la alin. (1) ncep s


funcioneze, sintagmele "autoriti de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti" i "autoriti de sntate public teritoriale" se
nlocuiesc cu expresia "instituii care desfoar activiti n domeniul
sntii publice care preiau atribuiile acestora".
(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",
sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.
(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."
------------
Conform art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, n cuprinsul
actelor normative sintagma autoritile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti se nlocuiete cu expresia direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti.


CAP. I

m
Dispoziii generale
ART. 45
(1) n sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au

ea
urmtoarele semnificaii:
a) programele naionale de sntate - ansamblu de aciuni multianuale
orientate spre principalele domeniile de intervenie ale asistenei de
sntate public;

N
b) derularea programelor naionale de sntate - procesul de implementare,
coordonare, monitorizare, evaluare i control al programelor naionale de
ra
sntate;
c) implementarea programelor naionale de sntate - procesul de
organizare a resurselor umane, materiale i financiare, la nivelul unitilor
at

de specialitate, n scopul asigurrii de bunuri, servicii sau schimbri ale


comportamentelor i mediului de via i munc pentru beneficiarii acestor
Pi

programe, ca rspuns la anumite nevoi de sntate identificate din date


obiective;
d) unitate de specialitate - structur din cadrul sistemului de sntate
public cu atribuii n implementarea programelor naionale de sntate;
E

e) unitatea naional/regional de asisten tehnic i management al


programelor naionale de sntate - structura organizatoric fr
TC

personalitate juridic din cadrul instituiilor publice din subordinea


Ministerului Sntii, nfiinat prin ordin al ministrului sntii, cu
atribuii n asigurarea asistenei tehnice i managementului programelor
C

naionale de sntate;
f) asistena tehnic - totalul activitilor de pregtire i informare a
unitilor de specialitate cu atribuii n implementarea programelor
naionale de sntate, precum i orice alte activiti ntreprinse n vederea
mbuntirii implementrii programelor naionale de sntate;
g) cheltuieli eligibile - cheltuielile de natura bunurilor i serviciilor
efectuate de ctre unitile de specialitate cu atribuii n implementarea
programelor naionale de sntate, potrivit prevederilor normelor tehnice de
realizare a programelor naionale de sntate.
(2) Programele naionale de sntate se adreseaz domeniilor de
intervenie n sntatea public dup cum urmeaz:
a) programe naionale de sntate public, care au drept scop:
(i) prevenirea, supravegherea i controlul bolilor transmisibile i
netransmisibile;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(ii) monitorizarea strii de sntate a populaiei;
(iii) promovarea sntii i a unui stil de via sntos;
(iv) monitorizarea factorilor determinani din mediul de via i munc;
(v) asigurarea serviciilor de sntate public specifice;
(vi) asigurarea tratamentului specific pentru TBC i HIV/SIDA;
(vii)realizarea procedurilor de transplant de organe, esuturi sau
celule;
b) programe naionale de sntate curative care au drept scop asigurarea
tratamentului specific n cazul bolilor cu impact major asupra sntii
publice, altele dect TBC i HIV/SIDA i transplant de organe, esuturi i
celule.
-----------
Art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.


91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27

m
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ea
ART. 46
Elaborarea programelor naionale de sntate are la baza urmtoarele
obiective:

N
a) rezolvarea cu prioritate a problemelor de sntate, n conformitate cu
Strategia naionala de sntate a Ministerului Sntii;
ra
b) utilizarea eficient a resurselor alocate pentru ndeplinirea
obiectivelor i indicatorilor aprobai;
c) fundamentarea programelor pe nevoile populaiei, evideniate din date
at

obiective;
d) asigurarea concordanei cu politicile, strategiile i recomandrile
Pi

instituiilor i organizaiilor internaionale n domeniu.


ART. 47
(1) Pentru proiectarea i realizarea programelor nationale de sntate se
nfiineaz structura cu atribuii n elaborarea i coordonarea programelor
E

naionale de sntate*), care funcioneaz n structura Ministerului


Sntii, cu rang de direcie.
TC

(2) Pentru realizarea atribuiilor, structura cu atribuii n elaborarea


i coordonarea programelor naionale de sntate*) colaboreaz cu Casa
Naional de Asigurri de Sntate, Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
C

Sociale, precum i cu alte instituii i organizaii guvernamentale i


neguvernamentale.
------------
Art. 47 a fost modificat de alin. (4) al art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din
30 iunie 2008, prin nlocuirea sintagmei "Agenia National pentru Programe
de Sntate" cu sintagma "structur cu atribuii n elaborarea i coordonarea
programelor naionale de sntate".

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:


*) Alin. (4) i (5) ale art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24
iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevd:
"Art. III
(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.
(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."

ART. 48
(1) Programele naionale de sntate sunt elaborate de ctre Ministerul
Sntii, cu participarea Casei Naionale de Asigurri de Sntate, iar
derularea acestora se realizeaz distinct, dup cum urmeaz:


a) de ctre Ministerul Sntii pentru programele naionale de sntate

m
public;
b) de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate pentru programele
naionale de sntate curative.

ea
-------------
Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

N
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
ra
2013.
at

(1^1) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc, la


propunerea ordonatorilor principali de credite, modificrile corespunztoare
Pi

n structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Sntii i a


bugetului activitilor finanate integral din venituri proprii anexat la
acesta i n volumul i structura bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, aprobate pe anul 2008, fr afectarea
E

deficitului bugetului de stat i a deficitului bugetului general consolidat


pe anul 2008.
TC

------------
Alin. (1^1) al art. 48 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
C

nr. 484 din 30 iunie 2008.

(1^2) Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s introduc


modificrile corespunztoare n anexele la bugetul Ministerului Sntii i
la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate aprobate
pe anul 2008.
------------
Alin. (1^2) al art. 48 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

(2) Structura programelor naionale de sntate, obiectivele acestora,


precum i orice alte condiii i termene necesare implementrii i derulrii
se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sntii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-------------
Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.
(3) Normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate se
aprob dup cum urmeaz:
a) prin ordin al ministrului sntii pentru programele naionale de
sntate public;
b) prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
cu avizul Ministerului Sntii, pentru programele naionale de sntate


curative.

m
-------------
Alin. (3) al art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

ea
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

N
ra
(4) n situaii de risc epidemiologic, beneficiarii programelor naionale
de sntate public, cu excepia procedurilor de transplant de organe,
esuturi sau celule, sunt toi cetenii romni cu domiciliul n ar,
at

cetenii strini i apatrizii care au solicitat i obinut prelungirea


dreptului de edere temporar sau au domiciliul n Romnia, precum i toi
Pi

cetenii aflai n tranzit pe teritoriul Romniei.


-------------
Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
E

886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1


aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
TC

19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie


2013.
C

(5) Abrogat.
-------------
Alin. (5) al art. 48 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(6) Abrogat.
-------------
Alin. (6) al art. 48 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.
--------------
Art. 48 [cu alineatele (1)-(3)] a fost modificat de pct. 2 al articolului
unic din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
38 din 18 ianuarie 2007.

ART. 49
(1) Implementarea programelor naionale de sntate se realizeaz prin
uniti de specialitate selectate n baza criteriilor aprobate n normele
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate.
(2) n nelesul prezentei legi, unitile de specialitate sunt:


a) instituii publice;

m
b) furnizori publici de servicii medicale;
c) furnizori privai de servicii medicale pentru serviciile medicale care
excedeaz capacitii furnizorilor publici de servicii medicale;

ea
d) furnizori privai de medicamente i dispozitive medicale.
(3) Unitile de specialitate prevzute la alin. (2) pot angaja personal
pentru implementarea programelor naionale de sntate ca aciuni multianuale

legale n domeniu.
N
pe toat perioada de implementare a acestora, cu respectarea prevederilor

(4) Pentru realizarea atribuiilor i activitilor prevzute n cadrul


ra
programelor naionale de sntate, unitile de specialitate prevzute la
alin. (2) pot ncheia contracte de prestri de servicii cu medici, asisteni
medicali i alte categorii de personal, dup caz, precum i cu persoane
at

juridice, potrivit dispoziiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,


republicat, cu modificrile ulterioare, i n condiiile stabilite prin
Pi

Normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate.


(5) Contractele de prestri de servicii/Conveniile civile ncheiate n
condiiile alin. (4) de ctre unitile de specialitate stabilite la alin. (2)
prevd aciuni multianuale, sunt de natur civil i se ncheie pentru toat
E

perioada de implementare a programelor naionale de sntate.


(6) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevzute la alin. (3)
TC

i (4) sunt cuprinse n fondurile alocate programelor naionale de sntate.


-------------
Art. 49 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
C

91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27


decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 49^1
(1) Implementarea programelor naionale de sntate public se realizeaz
din sumele alocate din bugetul Ministerului Sntii, de la bugetul de stat
i din venituri proprii, dup cum urmeaz:
a) prin instituii publice i furnizori de servicii medicale din
subordinea Ministerului Sntii;
b) prin furnizori de servicii medicale din reeaua autoritilor
administraiei publice locale i a ministerelor i instituiilor cu reea
sanitar proprie, instituii publice, precum i furnizori de servicii

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


medicale privai, cu respectarea art. 49 alin. (2) lit. c), n baza
contractelor ncheiate cu direciile de sntate public sau, dup caz, cu
instituii publice din subordinea Ministerului Sntii.
(2) Implementarea programelor naionale de sntate curative se
realizeaz din sumele alocate din bugetul Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate prin furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale evaluai, n baza contractelor ncheiate cu casele de
asigurri de sntate.
-------------
Art. 49^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19


februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

m
CAP. II
Atribuii n realizarea programelor naionale de sntate

ea
ART. 50
Atribuiile Ministerului Sntii n domeniul programelor naionale de
sntate sunt urmtoarele:

Strategiei naionale de sntate;


N
a) aprob strategia programelor naionale de sntate, parte integrant a

b) propune Guvernului spre aprobare programele naionale de sntate;


ra
c) aprob normele metodologice de realizare a programelor naionale de
sntate public;
d) avizeaz normele metodologice de realizare a programelor naionale
at

curative elaborate de Casa Naional de Asigurri de Sntate;


e) organizeaz la nivel naional proceduri de achiziii publice pentru
Pi

achiziionarea de bunuri i servicii necesare implementrii programelor


naionale de sntate, cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare privind
achiziiile publice;
f) realizeaz organizarea, monitorizarea, evaluarea i controlul
E

implementrii programelor naionale de sntate public;


g) asigur finanarea programelor naionale de sntate public.
TC

-------------
Art. 50 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
C

decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie


2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 51
Atribuiile structurii din cadrul Ministerului Sntii, responsabile de
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate, sunt urmtoarele:
a) particip la elaborarea strategiei programelor naionale de sntate,
parte integrant a Strategiei naionale de sntate;
b) elaboreaz structura programelor naionale de sntate, n colaborare
cu direciile de specialitate din Ministerul Sntii i Casa Naional de
Asigurri de Sntate;
c) fundamenteaz necesarul de resurse financiare pentru implementarea
programelor naionale de sntate public pe baza propunerilor unitilor

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


regionale/naionale de asisten tehnic i management al programelor
naionale de sntate i/sau direciilor de specialitate ale Ministerului
Sntii, dup caz;
d) propune spre aprobare ministrului sntii norme tehnice de realizare
a programelor naionale de sntate public, elaborate n colaborare cu
direciile de specialitate din Ministerul Sntii;
e) realizeaz coordonarea, monitorizarea, evaluarea i controlul
implementrii programelor naionale de sntate public direct sau prin
unitile regionale/naionale de asisten tehnic i management al
programelor naionale de sntate, n colaborare cu direciile de
specialitate din Ministerul Sntii;
f) propune ministrului sntii msuri pentru mbuntirea derulrii
programelor naionale de sntate.


-------------

m
Art. 51 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie

ea
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 52

N
Atribuiile Casei Naionale de Asigurri de Sntate n domeniul
programelor naionale de sntate sunt urmtoarele:
ra
a) particip la elaborarea proiectului de hotrre a Guvernului pentru
aprobarea programelor naionale de sntate;
b) elaboreaz i aprob normele tehnice de realizare a programelor
at

naionale de sntate curative, cu avizul conform al Ministerului Sntii;


c) realizeaz organizarea, monitorizarea, evaluarea i controlul
Pi

implementrii programelor naionale de sntate curative;


d) asigur finanarea programelor naionale de sntate curative;
e) transmite structurii cu atribuii n elaborarea i coordonarea
programelor naionale de sntate, trimestrial, anual i ori de cte ori este
E

nevoie, indicatorii programelor naionale curative, precum i analiza modului


n care acestea sunt derulate.
TC

-------------
Art. 52 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
C

decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie


2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 53
(1) Ministerul Sntii desemneaz instituii publice din subordinea sa
pentru asigurarea asistenei tehnice i managementului programelor naionale
de sntate i nfiineaz uniti de asisten tehnic i management al
programelor naionale de sntate n cadrul instituiilor desemnate, prin
ordin al ministrului sntii.
(2) Unitile de asisten tehnic i management al programelor naionale
de sntate se pot nfiina la nivel naional sau regional, dup caz.
(3) n cadrul unei instituii publice din subordinea Ministerului
Sntii se nfiineaz o singur unitate de asisten tehnic i management

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


al programelor naionale de sntate care poate asigura asisten tehnic i
management pentru unul sau mai multe programe naionale de sntate, dup caz.
(4) Structura organizatoric a unitilor de asisten tehnic i
management al programelor naionale de sntate, atribuiile acestora, precum
i orice alte condiii necesare funcionrii lor se aprob prin normele
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate.
(5) Cheltuielile privind organizarea i funcionarea unitilor de
asisten tehnic i management al programelor naionale de sntate sunt
incluse n sumele alocate programelor naionale de sntate pe care le
gestioneaz, acestea stabilindu-se n raport cu complexitatea activitii
desfurate, cu aprobarea Ministerului Sntii.
(6) Pentru realizarea atribuiilor de asisten tehnic i management al
programelor naionale de sntate, instituiile publice prevzute la alin. (1)


pot angaja personal, cu ncadrarea n numrul maxim de posturi aprobat la

m
nivelul Ministerului Sntii i al instituiilor subordonate, i/sau pot
ncheia contracte de prestri de servicii/convenii civile potrivit
prevederilor art. 49 alin. (3) - (6), cu respectarea prevederilor legale n

ea
vigoare.
-------------
Art. 53 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.

N
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
ra
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

CAP. III
at

Finanarea programelor naionale de sntate


Pi

ART. 54
(1) Finanarea programelor naionale de sntate se realizeaz astfel:
a) de la bugetul Ministerului Sntii, din bugetul de stat i din
venituri proprii, pentru programele naionale de sntate public;
E

b) de la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,


pentru programele naionale de sntate curative;
TC

c) din alte surse, inclusiv din donaii i sponsorizri, n condiiile


legii.
(2) Sumele alocate programelor naionale de sntate multianuale sunt
C

aprobate prin legea bugetului de stat potrivit prevederilor Legii nr.


500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) n cazul programelor naionale de sntate public, categoriile de
cheltuieli eligibile i modul de finanare a acestora se aprob prin normele
tehnice de realizare a programelor naionale de sntate public.
(4) n cazul programelor naionale de sntate curative, medicamentele,
materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele asemenea, eliberate
prin farmaciile cu circuit deschis, care se acord beneficiarilor cuprini n
programele naionale curative, se suport din bugetul Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate la nivelul preului de decontare.
(5) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale i altele
asemenea, utilizate n unitile sanitare cu paturi pentru tratamentul
bolnavilor pe perioada spitalizrii acestora sau, dup caz, eliberate prin

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


farmaciile cu circuit nchis pentru tratamentul n regim ambulatoriu al
bolnavilor cuprini n programele naionale de sntate, se suport la
nivelul preului de achiziie, care pentru medicamente nu poate depi preul
de decontare.
(6) Achiziionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor
medicale i altelor asemenea prevzute la alin. (5) se realizeaz prin
proceduri de achiziie public organizate de Ministerul Sntii sau de
unitile sanitare cu paturi care implementeaz programele naionale de
sntate, dup caz, cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare privind
achiziiile publice.
(7) Lista medicamentelor care se asigur n cadrul programelor naionale
de sntate se aprob prin hotrre a Guvernului.
-------------


Art. 54 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.

m
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19

ea
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 55

N
(1) Sumele alocate pentru programele naionale de sntate sunt cuprinse
n bugetele de venituri i cheltuieli ale unitilor de specialitate prin
care acestea se implementeaz.
ra
(2) Sumele prevzute la alin. (1) se public pe site-ul Ministerului
Sntii.
(3) Unitile de specialitate public pe site-ul propriu bugetul de
at

venituri i cheltuieli i execuia bugetului de venituri i cheltuieli,


pentru programele naionale de sntate.
Pi

-------------
Art. 55 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
E

2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.
TC

ART. 56
Unitile de specialitate care implementeaz programe naionale de
C

sntate au obligaia utilizrii fondurilor n limita bugetului alocat i


potrivit destinaiei specificate, cu respectarea dispoziiilor legale, precum
i obligaia gestionrii eficiente a mijloacelor materiale i bneti i a
organizrii evidenei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program, pe
subdiviziunile clasificaiei bugetare, att pentru bugetul aprobat, ct i n
execuia bugetului de venituri i cheltuieli.
-------------
Art. 56 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 57

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(1) Ministerul Sntii asigur fondurile pentru finanarea programelor
naionale de sntate public la solicitrile unitilor de asisten tehnic
i management al programelor naionale de sntate.
(2) Casa Naional de Asigurri de Sntate asigur fondurile pentru
finanarea programelor naionale curative la solicitrile caselor de
asigurri de sntate.
(3) Solicitrile de finanare a programelor naionale de sntate
prevzute la alin. (1) i (2) sunt ntocmite pe baza cererilor fundamentate
ale unitilor de specialitate, care vor solicita finanarea n funcie de
realizarea indicatorilor i cu ncadrarea n limita fondurilor aprobate cu
aceast destinaie.
-------------
Art. 57 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.


91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27

m
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ea
CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 58

N
n termen de 3 zile de la intrarea n vigoare a prezentului titlu, se
aprob Regulamentul de organizare i funcionare a structurii cu atribuii n
ra
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate*), prin ordin al
ministrului sntii.
------------
at

Art. 58 a fost modificat de alin. (4) al art. III din ORDONANA DE


URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din
Pi

30 iunie 2008, prin nlocuirea sintagmei "Agenia National pentru Programe


de Sntate" cu sintagma "structur cu atribuii n elaborarea i coordonarea
programelor naionale de sntate".
E

------------
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
TC

*) Alin. (4) i (5) ale art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24
iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 prevd:
"Art. III
C

(4) n tot cuprinsul titlului II "Programe naionale de sntate",


sintagmele "Agenia Naional de Programe" i "Agenia Naional pentru
Programe de Sntate" se nlocuiesc cu sintagma "structur cu atribuii n
elaborarea i coordonarea programelor naionale de sntate".
(5) Pn la data prevzut la alin. (2), la care instituiile prevzute
la alin. (1) ncep s funcioneze, atribuiile structurii prevzute la alin.
(4) sunt exercitate de Agenia Naional pentru Programe de Sntate, ca
structur din cadrul Ministerului Sntii cu atribuii n elaborarea i
coordonarea programelor naionale de sntate."

TITLUL III
Asistena medical primar
CAP. I
Dispoziii generale

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 59
(1) Obiectul prezentului titlu l constituie reglementarea domeniului
asistenei medicale primare, asigurat prin serviciile de medicin de familie.
(2) Termenul asisten medical primar definete furnizarea ingrijirilor
de sntate cuprinztoare, de prim-contact, indiferent de natura problemei de
sntate, n contextul unei relaii continue cu pacienii, n prezena bolii
sau n absena acesteia.
(3) Domeniul definit la alin. (2) face obiectul specialitii medicin de
familie.
ART. 60
n inelesul prezentului titlu, termenii i noiunile folosite au
urmtoarea semnificaie:
a) asistena medical primar - segmentul de asisten medical care


furnizeaz ngrijiri ce ntrunesc toate caracteristicile menionate la art.

m
59 alin. (2) i avnd ca furnizor specializat i de sine stttor cabinetul
de medicin de familie;
b) medicin de familie - specialitatea medical clinic, de practic

ea
public autorizat, dobndit n condiiile legii;
c) medicul specialist de medicin de familie - medicul care a obtinut
specialitatea medicina de familie, in conditiile legii;

N
d) medic de medicin general - absolvent al facultii de medicin sau
pediatrie din Romnia, promoie anterioar anului 2005, care nu a dobndit
calificarea de medic specialist, dar a ntrunit condiiile de exercitare a
ra
profesiei n baza prevederilor anterioare prezentei legi. De aceste prevederi
beneficiaz i titularii diplomei de medic, obinut anterior anului 2005 n
strintate i echivalat n Romnia, care nu au dobndit calificarea de
at

medic specialist, dar au ntrunit condiiile de exercitare a profesiei n


baza prevederilor anterioare prezentei legi;
Pi

------------
Lit. d) a art. 60 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 165
din 14 iulie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010,
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009,
E

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009, cu pct. 1^1.
TC

e) medic de familie - medicul specialist de medicin de familie i, prin


asimilare, medicul de medicin general; acest termen nu constituie un titlu
profesional;
C

f) cabinet de medicin de familie - unitatea sanitar privat


specializat n furnizarea de servicii medicale n asistena medical primar,
organizat n condiiile legii. Prin excepie, ministerele i instituiile cu
reea sanitar proprie i pot nfiina n structur cabinete de medicin de
familie, ca uniti sanitare publice.
------------
Lit. f) a art. 60 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din
30 iunie 2008.

g) grupul de practic - asocierea formal a doi sau mai muli medici de


familie titulari de cabinete de medicina de familie, n vederea furnizrii de
servicii si/sau a utilizrii n comun a unor resurse;
h) patrimoniul de afectaiune profesional - totalitatea bunurilor,

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


drepturilor i obligaiilor medicului afectate scopului exercitrii profesiei
sale, constituite ca o fraciune distinct a patrimoniului medicului,
separat de gajul general al creditorilor acestuia;
i) praxisul de medicin de familie - reunete patrimoniul de afectaiune
profesional, infrastructura cabinetului, aflat n proprietatea sau n
folosina medicului, i clientel;
j) episodul de ngrijire - totalitatea consultaiilor/interveniilor
determinate de o problem de sntate, din momentul apariiei sale pn la
remisiunea complet;
k) serviciile de medicin de familie - serviciile furnizate de un cabinet
de medicin de familie unei populaii desemnate;
l) cabinete santinel - cabinete de medicin de familie care utilizeaz
sisteme speciale de nregistrare continu a episoadelor de ngrijire la


nivelul asistenei medicale primare, pentru populaiile deservite.

m
m) medic titular al cabinetului de medicin de familie - medicul
deintor al patrimoniului de afectaiune profesional sau al unei pri a
acestuia.

ea
------------
Lit. l) a art. 60 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din
30 iunie 2008.

CAP. II
N
ra
Medicul de familie
ART. 61
(1) Medicul de familie este furnizorul de ngrijiri de sntate care
at

coordoneaz i integreaza serviciile medicale furnizate pacienilor de ctre


el nsui sau de ctre ali furnizori de servicii de sntate.
Pi

(2) Medicul de familie asigur accesul n sistemul sanitar pentru


pacienii si, la nivelurile de competenta cele mai adecvate nevoilor
acestora.
ART. 62
E

Medicul de familie acord ngrijiri persoanelor n contextul familiei i,


respectiv, familiilor n cadrul comunitii, fr discriminare.
TC

ART. 63
Caracteristicile asistenei acordate de medicul de familie sunt
urmtoarele:
C

a) constituie punctul de prim-contact n cadrul sistemului de sntate,


oferind acces nediscriminatoriu pacientilor i ocupandu-se de toate
problemele de sntate ale acestora;
b) folosete eficient resursele sistemului de sntate, coordonnd
asisten medical acordat pacienilor; colaboreaz cu ceilali furnizori de
servicii din asisten medical primara i asigur legtura cu celelalte
specialiti;
c) este orientat ctre individ, familie i comunitate;
d) se bazeaz pe comunicarea directa medic-pacient, care conduce n timp
la stabilirea unei relaii interumane de ncredere, n care pacientul devine
un partener responsabil al medicului pentru meninerea/restabilirea propriei
snti;
e) asigura continuitatea actului medical i a ingrijirilor determinate de
nevoile pacienilor;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


f) rezolva problemele de sntate acute i cronice ale pacienilor;
g) promoveaz sntatea i starea de bine a pacienilor prin intervenii
adecvate i eficiente;
h) urmrete rezolvarea problemelor de sntate ale comunitii.
ART. 64
(1) Medicul de familie este competent din punct de vedere profesional s
furnizeze ngrijirile cuprinztoare de care are nevoie o persoan.
(2) ncepnd cu promoia 2005 de absolveni liceniai ai instituiilor
de nvmnt superior medical, competenele profesionale n specialitatea
medicin de familie se dobndesc numai prin rezideniat.
(3) Medicii de medicin general prevzui la art. 60 lit. d), care la
data aderrii Romniei la Uniunea European furnizeaz servicii de asisten
medical primar n sistemul asigurrilor sociale de sntate, i pot


continua activitatea n aceleai condiii i dup aceast dat.

m
ART. 65
Pentru medicii de medicin general cu drept de liber practic, care la
data intrrii n vigoare a prezentei legi nu sunt confirmai rezideni n

ea
specialitatea medicin de familie, dar furnizeaz n regim salarial sau
independent servicii de medicin de familie n cabinete acreditate n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate, sau care au ntrerupt temporar,

N
n condiiile legii, exercitarea profesiei, vor fi organizate modaliti
flexibile de formare n specialitatea medicin de familie.
ra
CAP. III
Cabinetul de medicin de familie
ART. 66
at

Asistena medical primar se desfoar n cabinete de medicin de


familie nfiinate n condiiile legii.
Pi

ART. 67
Asistena medical primar se poate asigura prin practic individual a
medicilor de familie sau prin diferite forme de asociere a cabinetelor n
grupuri de practic, n locaii comune sau prin integrarea funcional a unor
E

cabinete cu locaii distincte.


ART. 68
TC

Activitatea cabinetelor de medicin de familie se desfoar prin medicii


titulari, personalul angajat i colaboratorii externi.
ART. 69
C

(1) nfiinarea unui nou cabinet de medicin de familie ntr-o localitate


se realizeaz n conformitate cu prevederile legale. Metodologia se
stabilete prin norme aprobate prin ordin al ministrului sntii.

(2) Contractarea i decontarea serviciilor de medicin de familie de


ctre casele de asigurri de sntate judeene i a municipiului Bucureti,
Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti se fac pentru urmtoarele categorii de
medici:
------------
Partea introductiv a alin. (2) al art. 69 a fost modificat de pct. 1 al
art. 16 din ORDONANA DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 28 februarie 2013.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


a) medicii prevzui la art. 60 lit. d);
b) medicii ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt
stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene,
n nelesul art. 370 lit. b) i al art. 371 alin. (1), formai n profesie
n unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 erau stabilii
pe teritoriul Romniei i care, n urma recunoaterii calificrii
profesionale beneficiau, la aceast dat, de dreptul de exercitare n cadrul
sistemului naional al asigurrilor de sntate a activitilor din domeniul
specialitii medicin de familie, fr titlul de medic specialist medicin
de familie;
c) medicii confirmai specialiti n una dintre specialitile medicin
general aduli, medicin general copii, medicin general, medicin
general/medicin de familie, medicin de familie;


d) medicii titulari ai certificatului care atest formarea specific a

m
medicului generalist, dobndit n unul dintre statele prevzute la lit. b),
precum i medicii titulari ai certificatului de drept ctigat de medic
generalist, eliberat de unul dintre aceste state, n cazul crora s-au

ea
aplicat procedurile prevzute la art. 388-390, art. 396 i art. 397.
------------
Alin. (2) a art. 69 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 165

N
din 14 iulie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010,
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009, cu pct. 1^2.
ra
(3) Preluarea activitii unui praxis existent de ctre un alt medic de
familie, n condiiile ncetrii activitii medicului titular, se face prin
transmiterea patrimoniului de afectaiune profesional deinut ctre medicul
at

care preia praxisul. Noul deintor va aduce la cunotin direciilor de


sntate public teritoriale, caselor de asigurri de sntate, respectiv
Pi

pacienilor, preluarea praxisului. Criteriile i metodologia de preluare se


stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului sntii.

------------
E

Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE


URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
TC

din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate


public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
C

------------
Art. 69 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.

ART. 69^1
(1) Autoritile administraiei publice locale pot acorda faciliti si
stimulente aferente instalrii unui medic, nfiinrii i funcionrii
cabinetului de medicin de familie, n conformitate cu dispoziiile legale n
vigoare.
(2) n baza dispoziiilor alin. (1), autoritile administraiei publice
locale pot ncheia cu reprezentantul legal al cabinetului de medicin de
familie un contract civil n care s se consemneze drepturile i obligaiile
prilor.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Art. 69^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.

ART. 70
(1) Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet.
(2) Cabinetele de medicin de familie acreditate pot deschide puncte de
lucru. Criteriile i metodologia vor fi precizate n normele prevzute la art.
69 alin. (1).

CAP. IV
Serviciile furnizate n cadrul asistenei medicale primare


ART. 71

m
Cabinetul de medicin de familie furnizeaz servicii medicale ctre
pacienii:
a) asigurai, nscrii pe lista proprie sau a altor cabinete;

ea
b) neasigurai.
ART. 72
Cabinetul de medicin de familie poate desfura urmtoarele activiti:

b) activiti de medicin preventiv;


c) activiti medicale curative;
N
a) intervenii de prim necesitate n urgenele medico-chirurgicale;
ra
d) activiti de ngrijire la domiciliu;
e) activiti de ngrijiri paliative;
f) activiti de consiliere;
at

g) alte activiti medicale, n conformitate cu atestatele de studii


complementare;
Pi

h) activiti de nvmnt n specialitatea medicin de familie, n


cabinetele medicilor instructori formatori;
i) activiti de cercetare tiinific;
j) activiti de suport.
E

ART. 73
Activitile medicale se pot desfura la sediul cabinetului, la
TC

domiciliul pacienilor, n centrele de permanenta, n alte locaii special


amenajate i autorizate sau la locul solicitrii, n cazul interveniilor de
prima necesitate n urgenele medico-chirurgicale ori n caz de risc
C

epidemiologic.
ART. 74
Cabinetul de medicin de familie poate oferi servicii medicale eseniale,
servicii medicale extinse i servicii medicale adiionale.
ART. 75
(1) Serviciile medicale eseniale sunt acele servicii, definitorii pentru
domeniul de competen al asistenei medicale primare, care sunt oferite de
toi medicii de familie n cadrul consultaiei medicale.
(2) Serviciile prevzute la alin. (1) sunt urmtoarele:
a) intervenii de prima necesitate n urgenele medico-chirurgicale;
b) asistena curent a solicitrilor acute;
c) monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medical
activa pentru cele mai frecvente boli cronice, prescripii de tratament
medicamentos i/sau igieno-dietetic, coordonarea evalurilor periodice

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


efectuate de ctre medici de alta specialitate dect cea de medicin de
familie;
d) servicii medicale preventive, precum: imunizri, monitorizarea
evoluiei sarcinii i lauziei, depistare activ a riscului de mbolnvire
pentru afeciuni selecionate conform dovezilor tiinifice, supraveghere
medical activ, la aduli i copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat,
pe grupe de vrst i sex.
ART. 76
Serviciile medicale extinse sunt acele servicii care pot fi furnizate la
nivelul asistenei medicale primare n mod optional si/sau n anumite
condiii de organizare, precum:
a) servicii speciale de consiliere;
b) planificare familial;


c) unele proceduri de mic chirurgie;

m
d) servicii medico-sociale: ngrijiri la domiciliu, ngrijiri terminale.
ART. 77
Serviciile medicale adiionale reprezint manopere i tehnici nsuite de

ea
medicii practicieni, certificate prin atestate de studii complementare si/sau
care necesita dotri speciale.
ART. 78

N
(1) Colectarea i transmiterea de date pentru supravegherea bolilor
comunicabile se realizeaz prin sisteme informationale de rutina, care
cuprind un set minimal de date, ntr-un format unic, obligatoriu a fi
ra
transmise de ctre toi furnizorii de servicii medicale i al cror coninut,
metodologie de colectare i raportare se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
(2) Supravegherea epidemiologic detaliat i colectarea de date privind
at

utilizarea serviciilor medicale de ctre pacienti reprezint un serviciu


distinct i se realizeaz prin cabinetele santinel. Acestea pot contracta
Pi

servicii cu instituiile interesate.


ART. 79
Cabinetele de medicina de familie n care i desfoar activitatea
medici formatori de medicina de familie pot oferi prestaii de formare
E

medical, n cadrul colaborrii cu instituii de nvmnt superior medical


sau cu organizaii acreditate ca furnizori de educaie medical continu,
TC

precum i activiti de cercetare, conform dispoziiilor legale n vigoare.

CAP. V
C

Finanarea medicinei de familie


ART. 80
Cabinetul de medicin de familie poate realiza venituri din:
a) contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate din cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Contractului-cadru;
--------------
Lit. a) a art. 80 a fost modificata de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803
din 25 septembrie 2006.

b) contracte ncheiate cu direciile teritoriale de sntate public,


pentru servicii de planificare familiala, servicii speciale de consiliere,
servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in faza terminal si
postspitalicesti;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Lit. b) a art. 80 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5
ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti".

c) contracte ncheiate cu societile de asigurri private de sntate;


d) contracte ncheiate cu autoritile teritoriale de sntate public
sau instituii publice din subordinea Ministerului Sntii, pentru
implementarea programelor naionale de sntate public;
-------------
Lit. d) a art. 80 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE


URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886

m
din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie

ea
2013.

e) contracte ncheiate cu direciile teritoriale de sntate public,


pentru servicii de medicin comunitar;
------------
N
Lit. e) a art. 80 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN
ra
nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5
ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate
at

public judeene i a municipiului Bucureti".


Pi

f) contracte ncheiate cu teri, pentru servicii aferente unor competente


suplimentare;
g) plata directa de la consumatori, pentru serviciile necontractate cu
teri pltitori;
E

h) coplata aferent unor activiti medicale;


i) contracte de cercetare;
TC

j) contracte pentru activitatea didactic n educaia universitar i


postuniversitar;
k) donaii, sponsorizri;
C

l) alte surse, conform dispoziiilor legale, inclusiv din valorificarea


aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.
ART. 81
Sumele alocate pentru finanarea asistenei medicale primare se stabilesc
pe baza obiectivelor politicii naionale de sntate public.
--------------
Art. 81 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 20 septembrie 2006 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25
septembrie 2006.

ART. 81^1
(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii, se pot
finana cheltuieli pentru investiii n infrastructur, n localitile
rurale, n vederea construciei, reabilitrii, dotrii minime standard a

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


spaiilor medicale i nemedicale n care se desfoar activiti de
ngrijire medical primar.
-------------
Alin. (1) al art. 81^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

(2) Ministerul Sntii aloc sumele prevzute la alin. (1) sub form de
transferuri prin direciile de sntate public judeene ctre autoritile
administraiei publice locale.


------------

m
Alin. (2) al art. 81^1 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate

ea
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
------------

N
Art. 81^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.
ra
CAP. VI
Rolul i obligaiile asistenei medicale primare n sistemul sanitar
at

ART. 82
n procesul de furnizare de servicii cabinetele medicilor de familie
Pi

colaboreaz cu toate celelalte specialiti medicale, cu respectarea


specificului specialitii i asigurarea transmiterii reciproce a tuturor
datelor relevante cu privire la starea pacientului.
ART. 83
E

Obligaiile personalului i cabinetelor de medicin de familie se


reglementeaz prin acte normative, dup cum urmeaz:
TC

a) obligaiile de etic si deontologie profesional - prin legile i


codurile de deontologie profesional care guverneaz exercitarea profesiilor
reglementate n sistemul sanitar;
C

b) obligaiile privind sntatea public - conform reglementrilor legale


n vigoare i dispoziiilor direciilor de sntate public;
------------
Lit. b) a art. 83 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE URGEN
nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5
ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate public
judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti".

c) obligaiile fa de sistemul asigurrilor sociale de sntate - prin


contractul-cadru, normele anuale de aplicare i contractele cu casele de
asigurri;
d) obligaiile privind relaiile de munc - prin contractul de munc
anual la nivel de ramur sanitar i contractele individuale/colective de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


munc ale angajailor, precum i prin alte prevederi legale speciale;
e) obligaiile fa de pacieni - prin ndeplinirea prevederilor
specifice din actele normative prevzute la lit. a) i c), precum i din
legislaia privind drepturile pacientului;
f) obligaiile privind managementul evidenei medicale primare i a
informaiei medicale gestionate - prin reglementrile legale n vigoare;
g) obligaiile privind protecia mediului i gestionarea deeurilor
rezultate din activitatea medical - prin reglementrile legale n vigoare;
h) obligaia de educaie/formare continu i de dezvoltare profesional a
resursei umane din asistena medical primara - prin reglementrile legale n
vigoare.

CAP. VII


Dispoziii finale

m
ART. 84
n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului titlu,
Ministerul Sntii va elabora norme metodologice de aplicare a prezentului

ea
titlu, aprobate prin hotrre a Guvernului.
ART. 85
La data intrrii n vigoare a prezentului titlu, orice dispoziie

N
contrar prevederilor prezentei legi se abrog.

TITLUL IV
ra
Sistemul naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor
calificat
CAP. I
at

Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Pi

Definiii
ART. 86
(1) n nelesul prezentului titlu, n sistemul naional de servicii
medicale de urgen i de prim ajutor calificat, termenii i noiunile
E

folosite au urmtoarea semnificaie:


a) Sistemul naional de servicii medicale de urgen i prim ajutor
TC

calificat - ansamblul de structuri, forte, mecanisme i relaii, organizate


dup aceleai principii i reguli, care utilizeaz proceduri integrate de
management specializat i/sau calificat;
C

b) asistena public integrat de urgen - asistena asigurat de


instituiile publice de stat aflate n structurile Ministerului Sntii,
Ministerului Afacerilor Interne si/sau n structura autoritilor publice
locale, precum i de Serviciul de Telecomunicaii Speciale prin Direcia
pentru apel unic de urgenta 1-1-2. Ea include ansamblul de msuri i
activiti cu caracter logistic, tehnic i medical, destinate n principal
salvrii i pstrrii vieii;
c) asistena medical privat de urgen - ansamblul de msuri i
activiti cu caracter logistic i medical, avnd ca scop principal salvarea
i pstrarea vieii, asigurata de serviciile private de urgenta aparinnd
unor organizaii nonguvernamentale, care funcioneaz n scop umanitar,
nonprofit, sau unor firme, asociaii ori persoane fizice, care funcioneaz
n scop comercial;
d) asistena medical de urgen - ansamblul de msuri diagnostice i

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


terapeutice ntreprinse de ctre personal medical calificat. Ea poate fi
acordat la diferite niveluri de ctre medici i asisteni medicali cu
diferite grade de pregtire;
e) urgena medical - accidentarea sau mbolnvirea acut, care necesit
acordarea primului ajutor calificat si/sau a asistenei medicale de urgen,
la unul sau mai multe niveluri de competen, dup caz. Ea poate fi urgen
cu pericol vital, unde este necesar/sunt necesare una sau mai multe resurse
de intervenie n faza prespitaliceasc, continund ingrijirile ntr-un
spital local, judeean ori regional, sau urgen fr pericol vital, unde
ngrijirile pot fi efectuate, dup caz, cu sau fr utilizarea unor resurse
prespitaliceti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, dup caz, la
un spital;
f) pacient critic - pacientul cu funciile vitale instabile sau cu


afeciuni care pot avea complicaii ireversibile i care necesit intervenie

m
medical de urgen sau ngrijiri ntr-o secie de terapie intensiv general
sau specializat;
g) primul ajutor de baz - efectuarea unor aciuni salvatoare de via

ea
unor persoane care au suferit o accidentare sau mbolnavire acut, de ctre
persoane fr pregtire medical, fr utilizarea unor echipamente specifice
acestui scop. Primul ajutor de baz se acord de orice persoan instruit n

dispeceratele de urgen;
N
acest sens sau de persoane fr instruire, la indicaiile personalului din

h) primul ajutor calificat - efectuarea unor aciuni salvatoare de viaa


ra
unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acut, de ctre
personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare i care are n
dotare echipamentele specifice acestui scop, inclusiv defibrilatoare
at

semiautomate, funcionnd sub forma de echipe de prim ajutor ntr-un cadru


instituionalizat;
Pi

i) defibrilator semiautomat - defibrilatorul care are drept


caracteristici minime efectuarea analizei ritmului cardiac ntr-un mod
automat sau n urma apsrii unui buton de ctre salvator, alegerea energiei
ocului n vederea defibrilrii n mod automat, ncrcarea la nivelul
E

energiei necesare pentru defibrilare n mod automat, urmnd ca declanarea


ocului s se efectueze de ctre salvator, la comanda verbal i/sau scris a
TC

defibrilatorului;
j) spital local/centru local de urgen - spitalul la nivelul unui
municipiu, al unui ora, respectiv centru de permanen, cu competenele i
C

resursele umane i materiale necesare rezolvrii unei pri din urgenele


locale, urmnd ca urgenele ce nu pot fi rezolvate definitiv s fie
stabilizate i transferate ctre spitalul judeean sau direct ctre spitalul
regional, dup caz, n conformitate cu protocoalele n vigoare;
k) spital judeean de urgen - spitalul aflat n reedina unui jude,
care deine competenele i resursele umane i materiale n vederea
asigurrii ingrijirilor medicale definitive de urgen pentru majoritatea
cazurilor care provin din judeul respectiv i care nu pot fi tratate
definitiv la nivel local, n spitalele municipale sau oreneti ori n
centrele de permanen, n conformitate cu protocoalele n vigoare;
l) spital regional de urgen - spitalul clinic judeean cu competene
interjudeene, care deine competenele i resursele umane i materiale
suplimentare necesare n vederea asigurrii ingrijirilor medicale definitive
pentru cazurile medicale complexe, mai ales n cazul urgenelor i al

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


pacientilor aflai n stare critic, pentru toate cazurile ce nu pot fi
rezolvate local, n spitalele municipale i oreneti, la nivelul judeului
respectiv, precum i pentru toate cazurile din judeele arondate, ce nu pot
fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor judeene din cauza lipsei de
resurse materiale i/sau umane ori din cauza complexitii cazului, n
conformitate cu protocoalele n vigoare. Spitalul regional de urgen
ndeplinete rolul spitalului judeean de urgen n judeul n care se afl;
m) serviciul de ambulan judeean, respectiv al municipiului Bucureti -
unitile sanitare publice de importan strategic, cu personalitate
juridic, aflate n coordonarea departamentului de specialitate din
Ministerul Sntii i a direciilor de sntate public judeene, respectiv
a municipiului Bucureti, avnd n structura lor un compartiment pentru
asisten medical de urgen i transport medical asistat, cu echipaje


medicale de urgen, cu sau fr medic, i un compartiment pentru consultaii

m
medicale de urgen la domiciliu i transport sanitar neasistat.
Compartimentul pentru asisten medical de urgen funcioneaz n regim de
lucru continuu, n ateptarea solicitrilor de asisten medical de urgen;

ea
------------
Lit. m) a alin. (1) al art. 86 a fost modificat de art. III din
ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL

N
OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia
"direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
ra
n) transport medical asistat - transportul de urgen al pacienilor care
necesit monitorizare i ngrijiri medicale pe durata transportului,
at

asigurate de medic sau asistent medical, utiliznd ambulane tip B sau C;


o) transport sanitar neasistat - transportul pacienilor care nu se afl
Pi

n stare critic i nu necesit monitorizare i ngrijiri medicale speciale


pe durata transportului. Transportul sanitar neasistat se efectueaz cu
ambulane tip A1 sau A2, precum i cu alte tipuri de autovehicule dect
ambulanele tip B i C, aflate n dotarea serviciilor de ambulan;
E

p) ambulana tip C - ambulana destinat interveniei medicale de urgen


la cel mai nalt nivel i transportului medical asistat al pacientului critic,
TC

fiind dotat cu echipamente, materiale i medicamente de terapie intensiv.


Echipajul ambulanei tip C este condus obligatoriu de un medic special
pregtit, iar vehiculul este astfel construit nct s permit accesul la
C

pacientul aflat n vehicul din toate prile, targa fiind amplasat n mijloc,
cu posibilitatea mutrii acesteia la dreapta i la stnga i ridicrii ei la
o nlime care s permit acordarea asistenei medicale de urgen n mod
corespunztor. Ambulanele de transport al nou-nscuilor aflai n stare
critic fac parte din categoria ambulanelor tip C;
q) ambulan tip B - ambulan destinat interveniei de urgen i
transportului medical asistat al pacienilor. Ea poate fi, dup caz,
utilizat n acordarea primului ajutor calificat sau n acordarea asistenei
medicale de urgen. Dotarea ambulanei tip B este format din echipamente i
materiale sanitare care includ, dup caz, un defibrilator semiautomat sau un
defibrilator manual i medicamentele necesare resuscitarii i acordrii
asistenei medicale de urgenta;
r) ambulan tip A1 - ambulan destinat transportului sanitar neasistat
al unui singur pacient, fiind dotat cu echipamentele i materialele minime

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


necesare acordrii primului ajutor n caz de nevoie;
s) ambulan tip A2 - ambulan destinat transportului sanitar neasistat
al unuia sau al mai multor pacienti pe targa si/sau scaune, fiind dotat cu
echipamentele i materialele minime necesare acordrii primului ajutor n caz
de nevoie;
t) Serviciul mobil de urgen, reanimare i descarcerare (SMURD) -
unitatea de intervenie public integrata, de importanta strategica, fr
personalitate juridic, avnd n structura sa echipe integrate de reanimare,
specializate n acordarea asistenei medicale i tehnice de urgen, precum
i echipe cu personal paramedical, specializat n acordarea primului ajutor
calificat. SMURD funcioneaz n cadrul inspectoratelor pentru situaii de
urgen, avnd ca operator aerian structurile de aviaie ale Ministerului
Afacerilor Interne, n colaborare cu spitalele judeene, regionale i cu


autoritile publice locale;

m
u) unitate de primire a urgenelor (UPU) - secia sau secia clinic
aflat n structura unui spital judeean, regional sau n structura
spitalelor aparinnd ministerelor i instituiilor cu reele sanitare

ea
proprii, cu personal propriu, special pregtit, destinat triajului,
evalurii i tratamentului de urgenta al pacientilor cu afeciuni acute, care
se prezint la spital spontan sau care sunt transportai de ambulane;

N
v) compartiment de primire a urgenelor (CPU) - secia aflat n
structura unui spital orenesc, municipal sau n structura spitalelor
aparinnd ministerelor i instituiilor cu reele sanitare proprii, cu
ra
personal propriu, special pregtit, destinat triajului, evalurii i
tratamentului de urgen al pacienilor cu afeciuni acute, care se prezint
la spital spontan sau care sunt transportai de ambulane;
at

w) Sistemul naional unic pentru apeluri de urgen - 1-1-2 ansamblul


integrat de puncte publice de acces al ceteanului la sistemul public de
Pi

urgenta prin care este activat rspunsul adecvat de urgenta. Punctul public
de acces este realizat prin integrarea centrului unic de apel de urgenta i a
dispeceratelor serviciilor publice specializate de intervenie;
x) centrul unic de apel de urgenta - structura specializat de preluare
E

i transfer al apelurilor de urgenta primite la numrul unic de apel 1-1-2 i


la numrul de apel 961 redirectionat ctre 1-1-2 pana la transformarea
TC

acestuia n numr comercial la dispoziia serviciilor de ambulanta judeene


i al municipiului Bucureti;
y) dispecerat medical de urgenta - structura specializat de preluare i
C

tratare a apelurilor de urgenta cu caracter medical, primite prin centrul


unic de apel de urgenta sau la un numr propriu, n cazul serviciilor private
de ambulanta. Dispeceratele medicale de urgenta sunt coordonate de personal
cu pregtire medical superioar, n serviciu permanent;
z) dispeceratul integrat de urgenta - structura specializat care, pe
lng preluarea apelului la numrul de urgenta, asigura alarmarea i
coordonarea echipajelor de intervenie ale tututor serviciilor specializate
de intervenie, cu caracter medical i nemedical, din aceeai locaie fizica.
Coordonarea se face de ctre personal special pregtit, avnd un coordonator
medical cu studii superioare din cadrul serviciului de ambulanta sau SMURD,
n serviciu permanent.
(2) In nelesul prezentului titlu, n sistemul naional de servicii
medicale de urgenta i de prim ajutor calificat, termenii i notiunile
folosite au urmtoarea semnificaie:

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


a) centre de expertiza i coordonare medical la distanta centrele aflate
n structura unor dispecerate medicale sau n structura unor centre de apel
unic 1-1-2, destinate furnizarii de informaii de specialitate specifice
necesare echipajelor de urgenta din teren si/sau spitalelor de urgenta,
precum i coordonrii la distanta a echipajelor de prim ajutor calificat, pe
baza informaiilor primite telefonic de la membrii echipajelor sau pe baza
informaiilor i a datelor primite prin sistemele telemedicale de transmisie
de date;
b) misiuni de salvare aerian - intervenii primare sau secundare ce se
desfoar utiliznd aeronave special dotate, respectnd standardele n
vigoare, n vederea salvrii unei/unor viei aflate n pericol din cauza unei
accidentari sau mbolnviri acute ori care se afla ntr-un mediu ostil vieii;
c) misiuni de ambulanta aerian - transporturi sanitare, planificate n


prealabil, n care starea pacientului sau a pacientilor nu impune efectuarea

m
unei misiuni de salvare aerian. Misiunile de ambulanta aerian pot include
i cazurile critice transportate pe distane lungi, ce nu pot fi efectuate
dect cu avionul sanitar;

ea
d) misiuni de salvare naval - misiuni primare sau secundare care se
desfoar n zone accesibile mai rapid sau numai prin utilizarea de
ambarcaiuni special dotate, respectnd standardele n vigoare, n vederea

mbolnviri acute;
N
salvrii persoanelor aflate n pericol din cauza unei accidentari sau

e) consultaia de urgenta la domiciliu - asistenta medical de urgenta


ra
acordat de compartimentul de consultaii i transport sanitar neasistat al
serviciilor de ambulanta, n colaborare cu medicii de familie, cazurilor
medicale de urgenta care nu pun viaa pacientului n pericol imediat i care,
at

cel mai probabil, nu necesita transportul la o unitate sanitar;


f) personal paramedical - personalul fr pregtire medical, instruit
Pi

special la diferite niveluri n acordarea primului ajutor calificat,


utiliznd echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate
externe, activnd n echipe, ntr-un cadru institutionalizat;
g) ambulantierul - personal fr pregtire medical care a absolvit
E

cursurile de ambulantieri, autorizate de Ministerul Sntii, pentru a


activa n cadrul serviciilor de ambulanta;
TC

h) accident colectiv - evenimentul care implic un numr de victime, care


necesit declanarea unui plan special de intervenie utiliznd forte de
intervenie suplimentare fata de cele aflate de garda la momentul respectiv.
C

Numrul victimelor pentru care este necesar declanarea unui plan special de
intervenie difer de la caz la caz, lundu-se n considerare resursele umane
i materiale de intervenie disponibile n zona n care are loc accidentul.
(3) Funciile de medic-ef UPU, medic-ef UPU - SMURD sau medic ef CPU
pot fi ocupate de medici cu o vechime de cel puin 5 ani n specialitate.
Prin excepie, n perioada 2008-2010 aceste funcii pot fi ocupate i de
medici cu o vechime de cel puin 3 ani n specialitate.
------------
Alin. (3) al art. 86 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

SECTIUNEA a 2-a
Primul ajutor de baza si primul ajutor calificat

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 87
(1) Acordarea primului ajutor de baza, fara echipamente specifice, se
efectueaza de orice persoana instruita in acest sens sau de persoane fara
instruire prealabila actionand la indicatiile personalului specializat din
cadrul dispeceratelor medicale de urgenta sau al serviciilor de urgenta
prespitaliceasca de tip SMURD si serviciului de ambulanta judetean sau al
municipiului Bucuresti, avand ca scop prevenirea complicatiilor si salvarea
vietii pana la sosirea unui echipaj de interventie.
(2) Fiecare cetatean are obligatia sa anunte direct sau sa se asigure ca
un caz de urgenta a fost anuntat deja, la numarul 1-1-2, inainte sau
concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat sa respecte
indicatiile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgenta.
(3) Acordarea primului ajutor calificat se efectueaza in regim public,


este o datorie a statului si un drept al cetateanului si nu poate fi

m
efectuata in scop comercial.
(4) Primul ajutor calificat se acorda intr-un cadru institutionalizat, de
echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, in

ea
colaborare cu autoritatile publice locale si structurile Ministerului
Sanatatii.
(5) Echipele de prim ajutor calificat vor fi dotate cu echipamente

N
specifice, inclusiv pentru defibrilare semiautomata.
(6) Personalul din cadrul echipajelor de prim ajutor calificat si
ambulantierii vor fi formati si autorizati in utilizarea defibrilatoarelor
ra
semiautomate.
(7) Echipele de prim ajutor pot opera utilizand ambulante tip B, conform
normelor si standardelor nationale si europene in vigoare, si autospeciale de
at

interventie fara capacitate de transport pacient, dotate cu echipamentele


specifice, inclusiv defibrilatoare semiautomate.
Pi

(8) Acordarea primului ajutor calificat este organizata astfel incat


timpul maxim de sosire la locul interventiei de la apelul de urgenta sa nu
depaseasca:
a) 8 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, in zonele urbane,
E

la cel putin 90% din cazurile de urgenta;


b) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, in zonele
TC

rurale, la cel putin 75% din cazurile de urgenta.


(9) Organizatiile nonguvernamentale si cele nonprofit pot participa in
aceasta activitate, pe baza unor protocoale de colaborare cu inspectoratele
C

pentru situatii de urgenta si cu autoritatile publice locale.


(10) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria montana, Unitatea Speciala de
Interventie in Situatii de Urgenta din subordinea Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta si alte institutii publice similare pot avea
personal instruit in primul ajutor calificat, care actioneaza in cadrul
misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste institutii.
ART. 88
(1) Persoanele fara pregatire medicala care acorda primul ajutor de baza
in mod voluntar, pe baza indicatiilor furnizate de un dispecerat medical sau
a unor cunostinte in domeniul primului ajutor de baza, actionand cu
buna-credinta si cu intentia de a salva viata sau sanatatea unei persoane, nu
raspund penal sau civil.
(2) Personalul paramedical nu raspunde penal ori civil, dupa caz, daca se
constata, potrivit legii, indeplinirea de catre acesta, cu buna-credinta, a

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


oricarui act in legatura cu acordarea primului ajutor calificat, cu
respectarea competentei acordate, protocoalelor si procedurilor stabilite in
conditiile legii.
ART. 89
(1) Personalul paramedical care activeaza in cadrul echipajelor de prim
ajutor calificat este pregatit in institutiile de invatamant si in centrele
de formare specializate aflate in structura Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta si/sau in alte centre de formare autorizate si acreditate
aflate in structura institutiilor publice care detin echipaje de prim ajutor
calificat conform prezentei legi.
(2) Formarea personalului specializat in acordarea primului ajutor
calificat se va efectua pe baza unui program aprobat de inspectorul general
al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, acreditat si autorizat


de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educaiei Naionale. Acesta include

m
conditiile de certificare si recertificare a personalului, precum si
necesitatile de formare continua.
ART. 90

ea
Finantarea activitatii echipajelor de prim ajutor calificat si dotarea
acestora se fac de la bugetul de stat, bugetul autoritatilor publice locale
si din alte resurse financiare prevazute in lege, inclusiv sponsorizari si
donatii.

SECTIUNEA a 3-a
N
ra
Asistenta medicala publica de urgenta
ART. 91
(1) Asistenta medicala publica de urgenta in faza prespitaliceasca este
at

asigurata de serviciile de ambulanta judetene si de cel al municipiului


Bucuresti, precum si de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de
Pi

urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), aflate in structura


inspectoratelor pentru situatii de urgenta, a autoritatilor publice locale si
a spitalelor judetene si regionale.
(2) Personalul medical, precum si personalul nemedical ambulantieri,
E

pompieri si conducatori auto - din cadrul echipajelor care participa la


acordarea asistentei medicale publice de urgenta in faza prespitaliceasca vor
TC

fi pregatite in centre de formare acreditate si autorizate de Ministerul


Sanatatii.
(3) Personalul din cadrul centrelor de apel unic de urgenta 1-1-2, precum
C

si din cadrul dispeceratelor medicale va fi special pregatit in centre de


formare acreditate si autorizate de Ministerul Sanatatii, Ministerul
Afacerilor Interne si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
(4) Centrele de apel unic de urgenta 1-1-2 si dispeceratele medicale pot
avea in structura lor centre de expertiza regionale, in vederea furnizarii
unor informatii specifice, precum si in vederea coordonarii la distanta a
activitatii echipajelor de prim ajutor calificat aflate in misiune, pe baza
informatiilor obtinute telefonic sau prin sisteme de transmisie de date.
(5) Asistenta medicala publica de urgenta in faza prespitaliceasca se va
acorda utilizand ambulante tip B si C, construite si dotate conform
standardelor si normelor europene in vigoare. In acordarea asistentei
medicale publice de urgenta se pot utiliza si autospeciale de transport
echipaj medical, fara capacitate de transport pacient, nave, aeronave, precum
si alte mijloace autorizate de Ministerul Sanatatii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(6) Asistentii medicali din cadrul echipajelor de urgenta
prespitaliceasca vor fi instruiti si autorizati in utilizarea
defibrilatoarelor semiautomate, iar medicii vor fi unicii autorizati in
utilizarea defibrilatoarelor manuale.
(7) Asistenta medicala publica de urgenta in faza spitaliceasca este
asigurata de spitalele orasenesti, municipale, judetene si regionale aflate
in structura Ministerului Sanatatii si/sau a autoritatilor publice locale.
ART. 92
(1) Acordarea asistentei medicale publice de urgenta, la toate nivelurile
ei, este o datorie a statului si un drept al cetateanului. Aceasta va include
si misiunile de salvare aeriana si navala.
(2) Acordarea asistentei medicale publice de urgenta nu poate avea un
scop comercial.


(3) Asistenta medicala de urgenta in prespital va fi organizata astfel

m
incat timpul maxim de sosire la locul interventiei de la apelul de urgenta sa
nu depaseasca:
a) 15 minute, pentru echipajele de urgenta sau de terapie intensiva, in

ea
zonele urbane, la cel putin 90% din cazurile de urgenta;
b) 20 de minute, pentru echipajele de urgenta sau de terapie intensiva,
in zonele rurale, la cel putin 75% din cazurile de urgenta.
ART. 92^1

N
(1) n cadrul activitii desfurate de serviciile de ambulan,
respectiv asistena medical de urgen prespitaliceasc i transportul
ra
medical asistat, asistentul medical, operatorul registrator de urgen i
dispecerul/radiotelefonistul, precum i oferul autosanitarei/ambulanierul
desfoar activitate n mod continuu.
at

(2) Activitatea desfurat de asistentul medical, de operatorul


registrator de urgen i dispecerul/radiotelefonistul, precum i de oferul
Pi

autosanitarei/ambulanierul din cadrul serviciilor de ambulan, pentru


asigurarea continuitii n acordarea asistenei medicale de urgen, n
afara programului de la norma de baz, se asimileaz cu activitatea
personalului sanitar care efectueaz grzi i beneficiaz de drepturile
E

prevzute la cap. II art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu
TC

modificrile ulterioare, n condiiile n care nu beneficiaz de timp liber


corespunztor pentru activitatea desfurat peste durata normal a timpului
de lucru.
C

-----------
Art. 92^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012.

ART. 93
(1) Finanarea acordrii asistenei medicale publice de urgen se face
prin bugetul Ministerului Sntii de la bugetul de stat si din venituri
proprii, prin bugetul Ministerului Administraiei i Internelor, prin
bugetele ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, din donaii
i sponsorizri, precum i din alte surse prevzute prin lege.
-------------
Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(1^1) Finanarea serviciilor de ambulan judeene, respectiv a


Serviciului de Ambulan Bucureti-Ilfov se asigur de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Sntii. Criteriile de alocare a fondurilor se
aprob prin ordin al ministrului sntii.
-------------
Alin. (1^1) al art. 93 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd


cu data de 1 martie 2013, conform alin. (2) al art. II din ORDONANA DE

m
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

ea
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. IV din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013, personalul

N
unitilor prevzute la art. 93 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare,
beneficiaz i dup data de 1 martie 2013 de drepturile prevzute la art. 23
ra
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea i
alte drepturi ale personalului contractual din unitile sanitare publice din
sectorul sanitar, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
at

125/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.


Pn la data de 31 decembrie 2013 plata drepturilor prevzute la alin. (1)
Pi

se asigur din bugetul aprobat Ministerului Sntii pe anul 2013 la titlul


10 "Cheltuieli de personal".

(1^2) Consultaiile de urgen la domiciliu i transportul sanitar


E

neasistat pot fi realizate i de furnizori privai prin relaie contractual


direct cu casa de asigurri de sntate, sub coordonarea serviciilor publice
TC

de ambulan.
-------------
Alin. (1^2) al art. 93 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANA
C

DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.


886 din 27 decembrie 2012. Aceast completare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (2) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(2) Donatiile si sponsorizarile catre serviciile publice de urgenta nu


pot fi efectuate in vederea obtinerii unor privilegii care duc la
discriminare in acordarea asistentei de urgenta, cum ar fi: asigurarea
asistentei medicale de urgenta sau a primului ajutor calificat in mod
preferential donatorului, sponsorului sau altor persoane.
(3) Abrogat.
-----------
Alin. (3) al art. 93 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886
din 27 decembrie 2012.

(4) Din bugetul Ministerului Sntii, de la bugetul de stat i din


venituri proprii, se asigur fonduri pentru spitalele regionale de urgen i
spitalele judeene de urgen de grad II, pentru ngrijirea cazurilor critice
ale cror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obinute pe baza
contractelor cu casele de asigurri de sntate.
-----------
Alin. (4) al art. 93 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012.


(4^1) Lista spitalelor, a seciilor din structura acestora, detalierea

m
cheltuielilor, modalitatea de distribuire a fondurilor prevzute la alin.
(4), precum i orice alte termene i condiii se stabilesc prin ordin al
ministrului sntii.

ea
-----------
Alin. (4^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012.

N
(5) Unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul
ra
spitalelor de urgen sunt finanate din bugetul de stat i din veniturile
proprii ale Ministerului Sntii, din bugetul de stat prin bugetele
ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie cu sumele aferente
at

cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, reactivi i


materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaiile paraclinice
Pi

pentru cazurile rezolvate n aceste structuri, fr a fi necesar internarea


lor n unitatea sanitar din care face parte respectiva UPU sau respectivul
CPU.
-----------
E

Alin. (5) al art. 93 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANA


DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
TC

886 din 27 decembrie 2012.

(5^1) Pentru unitile de primire a urgenelor care au n structur i


C

SMURD, pe lng sumele prevzute la alin. (5) de la bugetul de stat i din


veniturile proprii ale Ministerului Sntii se aloc i sume pentru
urmtoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de personal propriu unitii de primire a urgenelor care
particip la intervenii SMURD;
b) cheltuieli cu medicamente i materiale sanitare pentru echipajele de
terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat;
c) cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensiv
mobil i de prim ajutor calificat;
d) cheltuieli de ntreinere i verificare a echipamentelor medicale
pentru echipajele de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat;
e) cheltuieli de asigurare a mijloacelor de intervenie necesare
echipajelor de terapie intensiv mobil i de prim ajutor calificat;
f) cheltuieli de funcionare i ntreinere a mijloacelor de intervenie

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


a echipajelor de prim ajutor calificat care funcioneaz n sistemul SMURD,
n structura serviciilor publice voluntare pentru situaii de urgen, cu
excepia cheltuielilor de personal paramedical care deservete aceste
echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanate i din bugetul local, n baza
unor protocoale de colaborare ncheiate ntre spitalul n structura cruia se
afl respectiva unitate de primire a urgenelor care coordoneaz activitatea
medical din cadrul SMURD, primria sau consiliul judeean implicat i
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen din judeul respectiv sau al
municipiului Bucureti;
g) cheltuieli cu medicamente i materiale sanitare, precum i cheltuieli
de ntreinere i verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele
de intervenie la accidente colective i calamiti, acolo unde este cazul;
h) cheltuieli de funcionare i ntreinere ale


autospecialei/autospecialelor utilizate n cadrul structurii de coordonare i

m
intervenie medical regional a SMURD, dac astfel de autospecial sau
autospeciale exist n dotare.

ea
------------
Alin. (5^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

N
ra
(5^2) Detalierea cheltuielilor prevzute la alin. (5^1) i modalitile
de decontare a acestora se stabilesc prin norme aprobate prin ordin comun al
ministrului sntii i al ministrului afacerilor interne.
at

------------
Alin. (5^2) al art. 93 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANA
Pi

DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

(5^3) Unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul


E

spitalelor cu structuri de urgen aprobate potrivit dispoziiilor legale,


alte dect cele prevzute la alin. (5), precum i activitile desfurate n
TC

camera de gard, sunt finanate din bugetul FNUASS i sunt cuprinse n


structura tarifului pe caz rezolvat.
-------------
C

Alin. (5^3) al art. 93 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA


DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

(5^4) Unitile i compartimentele de primire a urgenelor prevzute la


alin. (5^3) pot fi finanate n condiiile prevzute la alin. (5) dac n
urma evalurii, efectuat de ctre Ministerul Sntii i Comisia de
specialitate a Ministerului Sntii, se constat c acestea ndeplinesc
condiiile de organizare i dotare prevzute de legislaia n domeniu.
-------------
Alin. (5^4) al art. 93 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(6) Abrogat.
-------------
Alin. (6) al art. 93 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din
10 iunie 2010.

(7) Cheltuielile ocazionate de activitatea desfasurata in camera de garda


din cadrul spitalelor in trimestrul I al anului 2007 sunt cuprinse in
structura tarifelor pe caz rezolvat. Cheltuielile inregistrate in trimestrul
I al anului 2007 se regularizeaza pe parcursul anului 2007, in cadrul
tarifului pe caz rezolvat.
----------------
Alin. (7) al art. 93 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.


264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie

m
2007.

SECTIUNEA a 4-a

ea
Asistenta medicala privata de urgenta
ART. 94
(1) Asistenta medicala privata de urgenta in faza prespitaliceasca este

N
asigurata de serviciile private de ambulanta, pe baza unui contract direct cu
beneficiarul, cu asiguratorul privat al acestuia sau la solicitarea directa a
beneficiarului ori a oricarei alte persoane, cu consimtamantul acestuia.
ra
(2) Personalul medical, precum si personalul nemedical care participa la
acordarea asistentei medicale private de urgenta in faza prespitaliceasca
sunt pregatite in centre de formare acreditate si autorizate de Ministerul
at

Sanatatii. Programele de formare prevad conditiile de certificare a


personalului medical, necesitatile de formare continua si recertificarea
Pi

acestuia.
ART. 95
(1) Asistenta medicala privata de urgenta in faza spitaliceasca este
asigurata de spitalele private, pe baza unui contract direct cu beneficiarul,
E

cu asiguratorul privat al acestuia sau la solicitarea directa a


beneficiarului ori a apartinatorilor acestuia. In cazul pacientilor cu
TC

functiile vitale in pericol, spitalele private au obligatia de a acorda


gratuit primul ajutor, pana la transferul acestora in conditii de siguranta
la un spital public.
C

(2) Asistenta medicala privata de urgenta este acordata de institutii


private, cu respectarea standardelor minime de calitate si de operare impuse
serviciilor publice de Ministerul Sanatatii.
(3) Asistenta medicala privata de urgenta include si misiuni de ambulanta
aeriana asigurate in baza unor contracte cu beneficiarii sau cu asiguratorii
privati ai acestora.
ART. 96
Publicitatea si reclama pentru asistenta medicala privata de urgenta cu
scop comercial vor specifica intotdeauna, in mod clar, ca numerele de apel nu
sunt gratuite si ca serviciile se presteaza contra cost.

CAP. II
Acordarea asistentei publice medicale si tehnice de urgenta si a primului
ajutor calificat

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 97
Asistenta publica de urgenta prespitaliceasca este coordonata la nivel
judetean sau regional de dispeceratele medicale specializate, utilizand
infrastructura Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu normele de aplicare a
prezentei legi. In activitatea de dispecerizare se utilizeaza clasificarea
unica a cazurilor de urgenta, denumita index medical, si setul de indicatii
si planuri de actiune si coordonare asociate indexului medical si
specificului local, care sunt aprobate de Ministerul Sanatatii, Ministerul
Afacerilor Interne si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
ART. 98
(1) Asistenta publica de urgenta prespitaliceasca se organizeaza la nivel
rural, urban, judetean/al municipiului Bucuresti si regional.


(2) Asistenta publica de urgenta prespitaliceasca se acorda la diferite

m
niveluri de competenta, incepand cu primul ajutor calificat, asigurat de
echipajele aflate la nivel rural, pana la nivelul interventiei de salvare
aeriana cu personal medical specializat, care opereaza la nivel regional.

ea
(3) Competentele si atributiile echipajelor publice de interventie de
diferite niveluri in faza prespitaliceasca se stabilesc prin ordin comun al
ministrului sanatatii si al ministrului administraiei i internelor.

N
(4) Ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii pot avea in
administrarea lor servicii proprii de ambulanta, sub forma de proprietate
ra
publica sau privata a statului.
(5) La nivel spitalicesc, asistenta medicala de urgenta se asigura in
spitalele orasenesti, municipale, judetene si regionale si ale municipiului
at

Bucuresti, precum si ale ministerelor si institutiilor publice cu retele


sanitare proprii.
Pi

(6) In spitale pot opera unitati proprii de transport sanitar medicalizat,


pentru transportul interclinic al pacientilor proprii, precum si al
nou-nascutilor aflati in stare critica. Modul de organizare si functionare a
acestor unitati se va stabili prin normele de aplicare a prezentului titlu.
E

(7) Primul ajutor calificat si asistenta medicala de urgenta se acorda


fara nici o discriminare legata de, dar nu limitata la, venituri, sex, varsta,
TC

etnie, religie, cetatenie sau apartenenta politica, indiferent daca pacientul


are sau nu calitatea de asigurat medical.
(8) Personalul medical si cel paramedical instruit in primul ajutor
C

calificat au obligatia ca in afara programului, indiferent de loc, sa acorde


primul ajutor, spontan sau la cerere, persoanelor aflate in pericol vital,
pana la preluarea acestora de catre un echipaj de interventie specializat.
(9) Echipajele medicale publice de urgenta, precum si echipajele de prim
ajutor calificat, in cazuri deosebite, pot acorda asistenta de urgenta si in
afara zonelor de responsabilitate, la solicitarea dispeceratelor de urgenta.
(10) Asistenta medicala de urgenta la spectacole in aer liber,
festivaluri si manifestari sportive se solicita obligatoriu de catre
organizator, pe baza unor contracte incheiate cu serviciile private sau
publice de urgenta prespitaliceasca. Autoritatile publice aproba desfasurarea
acestor evenimente numai in cazul in care asistenta medicala de urgenta este
asigurata in mod adecvat, conform normelor in vigoare.
ART. 99
(1) Serviciile publice de urgenta prespitaliceasca nu pot fi

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


subcontractate de serviciile private in vederea acoperirii lipsei de mijloace
ale serviciilor private. Ele nu pot acorda prioritate clientilor serviciilor
private sau unor clienti proprii si nu pot rezerva echipaje de urgenta pentru
inlocuirea unor echipaje ale unor servicii private.
(2) Societatile comerciale care au in proprietatea lor servicii private
de ambulanta nu pot acorda donatii sau sponsorizari serviciilor publice de
urgenta prespitaliceasca.
(3) Serviciile publice de urgenta pot presta servicii contra cost unor
societati comerciale, altele decat serviciile de ambulanta private, cluburi
sportive sau institutii, in vederea asigurarii asistentei de urgenta in cazul
unor manifestari sportive sau de alta natura, pe durata limitata, cu conditia
ca personalul si mijloacele folosite in asigurarea evenimentului sa nu fie
retrase din resursele necesare asigurarii asistentei de urgenta a populatiei


in intervalul respectiv.

m
ART. 100
(1) Pentru realizarea managementului integrat al urgentelor se creeaza o
retea regionala de spitale, avand un spital regional de urgenta de gradul I

ea
si, in judetele arondate acestuia, spitale de urgenta de gradul II sau III.
In fiecare regiune va functiona minimum un spital de urgenta de gradul II,
intr-un alt judet din afara centrului regional de gradul I.

N
(2) Criteriile de clasificare a spitalelor de urgenta locale si judetene,
din punct de vedere al competentelor si resurselor materiale si umane, se
aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
ra
ART. 101
(1) Spitalele regionale de urgen se nfiineaz n regiunile de
at

dezvoltare socioeconomic, avnd la baz resursele umane i materiale aflate


n centrele universitare tradiionale.
Pi

(2) n structura spitalelor regionale de urgen se afl toate


specialitile chirurgicale i medicale din structura spitalului judeean din
judeul respectiv, precum i infrastructura pentru investigaii clinice i
E

paraclinice i orice alt specialitate unic, cu caracter de urgen, aflat


n afara structurii spitalului judeean din judeul respectiv.
TC

(3) Spitalele regionale i judeene de urgen au n structura lor


uniti de primire a urgenelor.
(4) Conducerea i organizarea unitilor de primire a urgenelor se vor
C

face conform normelor de aplicare a prezentului titlu.

(5) Medicii i asistenii-efi ai unitilor de primire a urgenelor nu


pot fi sponsorizai i/sau finantai, direct sau indirect, pentru participare
la conferine, congrese i alte tipuri de manifestri, de ctre firmele care
comercializeaz produse farmaceutice i/sau materiale sanitare ori firmele
care reprezint interesele acestora i nici de ctre firmele de aparatur
medical. n situaii speciale, bine justificate, se pot obine excepii doar
cu aprobarea Ministerului Sntii.
(6) Spitalele municipale i oreneti pot avea compartimente de primire
a urgenelor sau camere de reanimare n zonele de recepie a urgenelor,
acestea urmnd a fi deservite de personalul de gard din spital si/sau de
medici de urgen special angajai.
(7) Spitalele regionale de urgen i spitalele judeene de urgen au n

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


responsabilitate, prin unitile de primire a urgenelor, echipaje integrate
publice de intervenie prespitaliceasc terestr (SMURD), n colaborare cu
structurile Ministerului Afacerilor Interne si cu autoritile publice locale,
care sunt coordonate de dispeceratele Sistemului naional unic pentru apelul
de urgen.

(8) Spitalele regionale de urgenta au n responsabilitate echipaje


integrate publice de salvare aerian, respectnd prevederile legale n
vigoare.
(9) Implementarea prevederilor alin. (7) si (8) se realizeaza gradual,
conform unui plan aprobat prin ordin comun al ministrului sanatatii si al
ministrului afacerilor interne, avand la baza resursele materiale si umane
disponibile.


(10) Arondarea judetelor la centrele regionale se efectueaza pe baza

m
ordinului ministrului sntii, lundu-se in considerare regiunile de
dezvoltare socio-economic din care fac parte, precum i distanele aeriene
i terestre dintre un spital judeean i un anumit centru regional.

ea
(11) n structura spitalelor regionale i a spitalelor de urgen de
gradele II si III funcioneaz uniti de primire a urgenelor,

urgen asistate anual.


N
corespunztoare nivelului centrului n care se afl i numrului cazurilor de

(12) Spitalele regionale de urgen au obligaia de a monitoriza i de a


ra
indruma metodologic ntreaga activitate de asisten medical de urgen din
regiunile pe care le deservesc.
(13) Modalitile de monitorizare i ndrumare, precum i modalitile de
at

colectare a datelor se stabilesc prin ordin al ministrului sntii.


ART. 102
Pi

(1) Spitalele judetene de urgenta, precum si spitalele regionale de


urgenta au obligatia de a accepta transferul pacientilor aflati in stare
critica, daca spitalul sau centrul unde se afla pacientul respectiv nu are
resursele umane si/sau materiale necesare acordarii asistentei de urgenta in
E

mod corespunzator si definitiv si daca transferul este necesar in vederea


salvarii vietii pacientului.
TC

(2) Centrele si spitalele locale de urgenta, precum si spitalele judetene


de urgenta organizeaza transferul pacientilor critici, in mod corespunzator,
evitand intarzierile nejustificate, catre un centru superior, daca rezolvarea
C

definitiva a cazului depaseste competentele sau resursele spitalului in care


se afla acestia.
(3) Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aproba
prin ordin al ministrului sanatatii. Spitalele regionale si cele judetene de
urgenta, precum si spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti vor furniza
dispeceratului de urgenta, periodic sau la solicitare, datele necesare
privind locurile si resursele medicale disponibile pentru rezolvarea
cazurilor de urgenta.

(4) Criteriile de internare de urgenta a pacientilor care sunt consultati


si asistati in unitatile/compartimentele de primire a urgentelor, precum si
criteriile de transfer de urgenta catre alte spitale vor fi stabilite prin
normele de aplicare a prezentului titlu.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


CAP. III
Acordarea asistentei medicale private de urgenta
ART. 103
(1) Asistenta medicala privata de urgenta in faza prespitaliceasca este
coordonata la nivelul dispeceratului propriu al furnizorului de servicii de
catre personal medical cu studii superioare.
(2) Asistenta medicala privata de urgenta in faza prespitaliceasca se
organizeaza pe o zona stabilita de furnizorul de servicii, cu conditia ca
acesta sa aiba mijloacele necesare acoperirii zonei respective in timpii
prevazuti pentru serviciile publice pentru diferite categorii de urgenta.
(3) Asistenta medicala privata de urgenta in faza prespitaliceasca este
asigurata cu ambulante si echipamente care respecta normele si standardele
minime impuse serviciilor publice de urgenta prespitaliceasca.


ART. 104

m
(1) Serviciile medicale private de urgenta prespitaliceasca nu pot
contracta serviciile publice in vederea acoperirii unor zone sau activitati
care nu pot fi acoperite prin capacitatea proprie.

ea
(2) Serviciile medicale private spitalicesti de urgenta se organizeaza in
structura spitalelor private, respectand standardele minime impuse de
Ministerul Sanatatii pentru serviciile publice spitalicesti de urgenta.

N
(3) Serviciile medicale private de urgenta spitaliceasca au obligatia de
a stabiliza orice pacient care soseste in serviciul respectiv in stare
critica sau cu acuze ce ridica suspiciunea unei afectiuni acute grave,
ra
indiferent de capacitatea financiara a acestuia de a achita costurile
tratamentului si de calitatea sa de asigurat, acesta putand fi transportat la
un spital public, in conditii corespunzatoare, numai dupa stabilizarea
at

functiilor vitale si acordarea tratamentului de urgenta.


(4) In cazul in care nu au in structura servicii de garda, spitalele
Pi

private au obligatia sa acorde primul ajutor si sa alerteze serviciile de


urgenta publice prin numarul unic pentru apeluri de urgenta 1-1-2.

CAP. IV
E

Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti


ART. 105
TC

(1) Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti sunt


servicii publice cu personalitate juridica.
(2) Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti au ca
C

scop principal acordarea asistentei medicale de urgenta si transportul


medical asistat, utilizand, dupa caz, personal medical superior si/sau mediu
calificat la diferite niveluri, precum si conducatori auto formati ca
ambulantieri.
(3) Personalul de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta
judetene si al municipiului Bucuresti va purta echipamente de protectie
distincte conform normelor si reglementarilor in vigoare.
ART. 106
(1) Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti au in
structura lor doua compartimente distincte: compartimentul de asistenta
medicala de urgenta si transport medical asistat si compartimentul de
consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat.
(2) Compartimentul de asistenta medicala de urgenta are in dotare
ambulante tip B si C si alte mijloace de interventie autorizate in vederea

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


asigurarii asistentei medicale de urgenta cu sau fara medic.
(3) In cazul in care echipajele de urgenta sunt fara medic, acestea vor
functiona cu un asistent medical ca sef de echipaj. Echipajele pot include si
personal voluntar special pregatit.
(4) Ambulantele tip B si C si celelalte mijloace de interventie specifice
din cadrul compartimentului de asistenta medicala de urgenta nu vor fi
utilizate in scop de consultatii de urgenta la domiciliu sau transport
sanitar neasistat al pacientilor stabili, fara probleme medicale acute.
ART. 107
(1) Compartimentul de asistenta medicala de urgenta efectueaza si
transporturi medicale asistate ale pacientilor critici si ale celor cu
accidentari sau imbolnaviri acute, care necesita supraveghere din partea unui
asistent medical ori medic si monitorizarea cu echipamentele medicale


specifice.

m
(2) Compartimentul de asisten medical de urgen funcioneaz n regim
de ateptare.
-------------

ea
Alin. (2) al art. 107 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1

N
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.
ra
(3) Compartimentul de asistenta medicala de urgenta poate avea in
organigrama personal medical cu studii superioare, personal medical cu studii
at

medii, ambulantieri, operatori registratori de urgenta si


dispeceri/radiotelefonisti, precum si alte categorii de personal necesare
Pi

functionarii compartimentului.
ART. 108
(1) Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar
functioneaza ca structura distincta in cadrul serviciilor de ambulanta
E

judetene si al municipiului Bucuresti, avand in organigrama sa personal


medical cu studii superioare, personal medical cu studii medii, conducatori
TC

auto ambulantieri si alte categorii de personal necesare functionarii


acestuia.
(2) In dotarea compartimentului de consultatii de urgenta si transport
C

sanitar se afla ambulante tip A1 si A2, precum si alte mijloace de transport


autorizate conform standardelor si reglementarilor nationale si europene,
precum si autoturisme de transport pentru medicii de garda in vederea
efectuarii consultatiilor la domiciliu.
(3) In cadrul compartimentului de consultatii de urgenta si transport pot
efectua garzi si medici de familie din afara structurii serviciilor de
ambulanta.
(4) Coordonarea activitatii de consultatii de urgenta se face prin
dispeceratul medical de urgenta, aceasta putand fi realizata, unde este
posibil, in colaborare cu medicii de familie.
(5) Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar
neasistat functioneaza in regim de garda si/sau ture de cel mult 12 ore.
ART. 109
Activitatea de transport sanitar neasistat va fi efectuata de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ambulantieri si asistenti sau doar de ambulantieri, dupa caz.
ART. 110
(1) Abrogat.
-------------
Alin. (1) al art. 110 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(2) Abrogat.
-------------


Alin. (2) al art. 110 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANA

m
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din

ea
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

N
(3) Serviciile de reparatii auto, aprovizionare, alimentare cu carburanti,
alimentare cu oxigen medicinal, piese auto si curatenie pot fi externalizate
prin contract de parteneriat public-privat, contract de asociere prin
ra
participatiune sau inchirieri, sumele rezultate constituind venituri proprii
ale serviciului de ambulanta contractant.
ART. 111
at

(1) Conducerea serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului


Bucuresti este formata din:
Pi

a) manager general, care poate fi medic, economist sau jurist cu studii


in management;
b) un comitet director format din managerul general, directorul medical,
directorul economic, directorul tehnic si asistentul-sef.
E

(2) Functiile specifice comitetului director se ocupa prin concurs,


organizat de managerul general.
TC

(3) Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac


parte din comitetul director, conducerea interimara a serviciilor de
ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti se numeste prin act
C

administrativ al direciei de sntate public.


------------
Alin. (3) al art. 111 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(4) Managerul general si membrii comitetului director nu pot beneficia de


sponsorizari si/sau finantari, direct ori indirect, pentru participare la
conferinte, congrese si alte tipuri de manifestari, de catre firmele care
comercializeaza produse farmaceutice si/sau materiale sanitare ori firmele
care reprezinta interesele acestora, firmele de aparatura medicala, precum si
firmele care comercializeaza ambulante si alte vehicule de interventie sau

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


reprezentantii acestora. In situatii speciale, bine justificate, se pot
obtine exceptii doar cu aprobarea ministrului sanatatii.
(5) Coordonarea activitatii compartimentului de urgenta se realizeaza la
nivel judetean si al municipiului Bucuresti de un medic specialist sau primar
in medicina de urgenta, anestezieterapie intensiva ori cu atestat in domeniul
asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca. La nivelul substatiilor, in
lipsa unui medic, compartimentul de urgenta poate fi coordonat de un asistent
medical.
(6) Coordonarea activitatii de consultatii de urgenta la domiciliu se va
efectua de catre un medic specialist sau medic primar in medicina de familie,
medicina generala, pediatrie ori medicina interna.
(7) Coordonarea activitatii de transport sanitar neasistat se realizeaza
de catre un asistent medical.


(8) Functia de manager general se va ocupa prin concurs, potrivit

m
normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. Managerul general
incheie cu direcia de sntate public un contract de management pe o
perioada de maximum 3 ani, in continutul caruia sunt prevazuti atat

ea
indicatorii specifici de performanta, cat si clauzele contractuale care
reglementeaza drepturile si obligatiile partilor. Contractul de management
poate fi prelungit dupa incetarea mandatului pe o perioada de 3 luni, maximum

N
de doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de ocupare a functiei.
Contractul de management poate fi reziliat in cazul neindeplinirii
obligatiilor prevazute in acesta.
ra
------------
Alin. (8) al art. 111 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
at

din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate


public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
Pi

sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(9) Contractul individual de munca al persoanelor care ocupa functia de


manager general in cadrul serviciului de ambulanta judetean, respectiv al
E

municipiului Bucuresti, se suspenda de drept pe perioada exercitarii


mandatului. Pe perioada executarii contractului de management, managerul
TC

general beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale


stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de asigurari
sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, in
C

conditiile platii contributiilor prevazute de lege.


(10) In termen de 30 de zile de la ocuparea postului prin concurs,
membrii comitetului director vor incheia cu managerul general un contract de
administrare pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt
prevazuti atat indicatorii specifici de performanta, cat si clauzele
contractuale care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.
Contractul de administrare poate fi prelungit dupa incetarea mandatului pe o
perioada de 3 luni, maximum de doua ori, perioada in care se organizeaza
concursul de ocupare a functiei. Contractul de administrare poate fi reziliat
in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in acesta.
(11) Contractul individual de munca al persoanelor care fac parte din
comitetul director se suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului.
Pe perioada executarii contractului de administrare, membrii comitetului
director beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de asigurari
sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, in
conditiile platii contributiilor prevazute de lege.
(12) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de
conducere specifice comitetului director si are contractul individual de
munca suspendat poate desfasura activitate medicala in cadrul serviciului de
ambulanta respectiv. Activitatea medicala se desfasoara in cadrul functiei de
conducere ocupate, iar programul de lucru se stabileste de comun acord cu
managerul general.
(13) Continutul contractului de management si al contractului de
administrare, pentru managerul general si, respectiv, pentru membrii
comitetului director, vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.
(14) Salarizarea personalului de conducere si a personalului de executie


din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti se

m
stabileste potrivit legii.
(15) Functia de manager general este incompatibila cu:
a) exercitarea unor funcii n cadrul unei autoriti executive,

ea
legislative ori judectoreti, pe toat durata mandatului, precum i cu
deinerea de orice alte funcii salarizate, cu excepia funciilor sau
activitilor n domeniul medical desfurate n aceeai unitate sanitar, a

literar-artistic;
----------------
N
activitilor didactice, de cercetare tiinific i de creaie
ra
Lit. a) a alin. (15) al art. 111 a fost modificat de pct. 1 al art. I
din LEGEA nr. 91 din 21 mai 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 348 din
26 mai 2010, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 69 din 10
at

iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009, cu pct.
1.
Pi

b) detinerea mai multor functii de manager salarizate sau nesalarizate;


c) detinerea unei functii de conducere salarizate in cadrul Colegiului
Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Colegiului
E

Farmacistilor din Romania, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din


Romania sau al filialelor locale ale acestora ori al organizatiilor sindicale
TC

de profil.
(16) Constituie conflict de interese detinerea de parti sociale sau de
actiuni de catre membrii comitetului director personal ori de catre rudele si
C

afinii lor pana la gradul al IV-lea inclusiv la societati comerciale sau


organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu serviciul
de ambulanta respectiv.
(17) Managerul general si membrii comitetului director au obligatia de a
depune o declaratie de interese, precum si de a semna o declaratie cu privire
la incompatibilitatile prevazute la alin. (15), in termen de 15 zile de la
numirea in functie, la Ministerul Sanatatii. Aceste declaratii vor fi
actualizate ori de cate ori intervin schimbari care trebuie inscrise in ele.
Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data inceperii modificarii
sau incetarii functiilor ori activitatilor. Declaratiile se vor afisa pe
site-ul serviciului de ambulanta respectiv. Modelul declaratiei de interese
si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati se aproba prin ordin
al ministrului sanatatii.
----------------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Art. 111 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19
iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

CAP. V
Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD)
ART. 112
Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare sunt structuri
publice integrate de interventie, fara personalitate juridica, care
functioneaza in organigrama inspectoratelor pentru situatii de urgenta,
respectiv a Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta, avand ca
operator aerian structurile de aviatie ale Ministerului Afacerilor Interne,
precum si, concomitent, dupa caz, in structura autoritatilor publice locale


si/sau a unor spitale judetene si regionale de urgenta.

m
ART. 113
(1) Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare au in
structura lor, dupa caz, echipaje de interventie specializate in acordarea

ea
primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea si executarea
operatiunilor de salvare, inclusiv salvarea aeriana.
(2) Echipajele integrate de terapie intensiva mobila din cadrul

N
Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare sunt formate din cel
putin 4 persoane, dintre care un conducator auto pompier si un medic special
pregatit provenit dintr-o structura spitaliceasca de primire a urgentelor.
ra
Celelalte persoane din echipajele integrate de terapie intensiva mobila pot
fi asigurate de inspectoratele pentru situatii de urgenta, de autoritatile
publice locale si/sau de structurile spitalicesti. In cadrul acestor echipaje
at

pot actiona si voluntari special pregatiti.


(3) Echipajele de prim ajutor sunt formate din cel putin 3 persoane cu
Pi

pregatire paramedicala din structura inspectoratelor pentru situatii de


urgenta, Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta si/sau din
structura autoritatilor publice locale. Echipajele pot include si personal
voluntar special pregatit.
E

(4) Echipajele de salvare aeriana functioneaza conform reglementarilor


specifice prevazute de lege.
TC

(5) Echipajele integrate de terapie intensiva mobila au in dotare


ambulante tip C, conform standardelor si reglementarilor nationale si
europene.
C

(6) Echipajele de prim ajutor calificat au in dotare ambulante tip B,


echipate conform standardelor si reglementarilor nationale si europene,
inclusiv cu defibrilatoare semiautomate.
(7) Echipajele de prim ajutor calificat pot actiona si cu autospeciale de
interventie din dotarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, respectiv
ale Unitatii Speciale de Interventie in Situatii de Urgenta, fara capacitate
de transport pacient, cu conditia de a fi dotate cu echipamentele specifice,
inclusiv cu defibrilator semiautomat.
ART. 114
(1) Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare, cu exceptia
componentei de salvare aeriana, sunt coordonate operativ de inspectoratele
pentru situatii de urgenta, respectiv de Unitatea Speciala de Interventie in
Situatii de Urgenta, avand ca medic-sef un medic specialist sau primar in
medicina de urgenta ori anestezie-terapie intensiva, provenind dintr-o

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


structura spitaliceasca de primire a urgentelor dintr-un spital regional ori
judetean de urgenta, dupa caz.
(2) Personalul din cadrul Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si
descarcerare isi desfasoara activitatea zilnica purtand uniformele si gradele
profesionale si/sau ierarhice specifice aprobate prin ordin al ministrului
afacerilor interne. Pentru interventie personalul va purta echipamente de
protectie distincte conform normelor si reglementarilor in vigoare.

(3) Coordonarea activitatii zilnice de interventie a echipajelor


Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare se face prin
dispeceratele integrate judetene de urgenta sau, dupa caz, prin dispeceratele
medicale ale serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti.
(4) Echipajele de prim ajutor calificat pot fi dispecerizate direct, dupa


caz, inclusiv de centrele 1-1-2 si/sau de dispeceratele inspectoratelor

m
pentru situatii de urgenta, pe baza unor protocoale incheiate in prealabil cu
dispeceratele medicale ale serviciilor de ambulanta judetene si al
municipiului Bucuresti.

ea
(5) In situatia in care un echipaj de prim ajutor este dispecerizat
direct de un centru 1-1-2 sau de un dispecerat al unui inspectorat pentru
situatii de urgenta, dispeceratul medical va fi informat in momentul

N
dispecerizarii echipajului de prim ajutor, iar echipajul de prim ajutor va
mentine legatura cu dispeceratul medical in vederea raportarii si coordonarii
medicale a activitatii echipajului.
ra
(6) Echipajele de salvare aeriana vor fi alertate conform prevederilor
legale in vigoare, ele putand fi alertate si direct prin 1-1-2, urmand ca
medicul de garda sa decida oportunitatea interventiei pe baza informatiilor
at

obtinute de la centrul 1-1-2 si de la dispeceratele medicale si ale


inspectoratelor pentru situatii de urgenta, de la centrul
Pi

operational/punctele operationale ale Unitatii Speciale de Aviatie din cadrul


Ministerului Afacerilor Interne sau direct de la locul incidentului.
ART. 115
(1) Activitatea Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare
E

este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii si


al Ministerului Afacerilor Interne, de la bugetul autoritatilor publice
TC

locale, precum si din alte surse prevazute de lege, inclusiv din donatii si
sponsorizari.
(2) Activitatea cu caracter medical a echipajelor de terapie intensiva
C

mobila, de salvare aeriana, precum si materialele consumabile pentru


acordarea primului ajutor calificat utilizate de personalul paramedical al
inspectoratelor pentru situatii de urgenta si al autoritatilor publice locale
este finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate prin spitalele care coordoneaza medical activitatea la nivel
judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, precum si de la bugetul de
stat si prin alte surse financiare prevazute in lege.
(3) Medicii-sefi ai Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si
descarcerare nu pot beneficia de sponsorizari si/sau finantari, direct ori
indirect, pentru participare la conferinte, congrese si alte tipuri de
manifestari de catre firmele care comercializeaza produse farmaceutice si/sau
materiale sanitare ori firmele care reprezinta interesele acestora, firmele
de aparatura medicala si nici de catre firmele care comercializeaza ambulante
si alte vehicule de interventie sau reprezentantii acestora. In situatii

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


speciale, bine justificate, se pot obtine exceptii doar cu aprobarea, dupa
caz, a ministrului sanatatii sau a ministrului afacerilor interne.
ART. 116
Dotarea cu echipamente si mijloace de interventie a Serviciilor mobile de
urgenta, reanimare si descarcerare va fi asigurata de Ministerul Sanatatii,
Ministerul Afacerilor Interne si de autoritatile publice locale.
Achizitionarea acestora poate fi realizata inclusiv prin sistem leasing sau
credit in conditiile legii.

CAP. VI
Asistenta de urgenta in caz de accidente colective, calamitati si
dezastre in faza prespitaliceasca
ART. 117


(1) Asistenta de urgenta in cazul accidentelor colective, calamitatilor

m
si dezastrelor va fi coordonata de inspectoratele judetene pentru situatii de
urgenta, respectiv al municipiului Bucuresti, sau direct de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta conform planurilor nationale aprobate.

ea
(2) Pentru situatii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu
urmari deosebit de grave, se vor intocmi planuri de actiune comune si cu
celelalte institutii cu atributii in domeniu, care vor fi puse in aplicare la

N
solicitarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
(3) In situatii de accidente colective, calamitati sau dezastre, cu
urmari deosebit de grave, acordarea asistentei la nivel spitalicesc se va
ra
face si in unitatile spitalicesti apartinand ministerelor si institutiilor cu
retea sanitara proprie.
ART. 118
at

(1) Serviciile publice de urgenta prespitaliceasca intra cu toate fortele


planificate sub comanda unica a inspectorului-sef pentru situatii de urgenta
Pi

din judetul respectiv care se subordoneaza direct prefectului judetului si


inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Inspectorul general pentru situatii de urgenta poate solicita
serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, precum si
E

celorlalte ministere si institutii cu retea sanitara proprie punerea la


dispozitie a mijloacelor si a personalului necesar interventiilor in cazul
TC

unor accidente colective, calamitati sau dezastre, pe durata determinata.


(3) Medicii directori ai serviciilor de ambulanta judetene si al
municipiului Bucuresti au obligatia organizarii sprijinului solicitat de
C

inspectoratele pentru situatii de urgenta.


(4) Medicii directori ai serviciilor de ambulanta judetene si al
municipiului Bucuresti, precum si medicii-sefi ai unitatilor Serviciilor
mobile de urgenta, reanimare si descarcerare fac parte din comitetele
judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
ART. 119
(1) Din momentul directionarii echipajelor catre un accident colectiv sau
o zona calamitata, inceteaza toate activitatile din cadrul serviciilor de
ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti care nu au caracter de
urgenta. Echipajele de transport sanitar neasistat si de consultatii de
urgenta vor fi directionate catre compartimentul de urgenta.
(2) Directorul serviciului de ambulanta judetean, precum si cel al
municipiului Bucuresti au obligatia de a dispune realizarea conditiilor
necesare pentru indeplinirea tuturor prevederilor planului de actiune in caz

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


de necesitate. Pentru rezolvarea cazurilor curente dispeceratul judetean sau
al municipiului Bucuresti pastreaza un numar minim de echipaje de urgenta,
iar daca situatia o impune, se alerteaza personalul din turele libere.
(3) Serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti
impreuna cu inspectoratele pentru situatii de urgenta intocmesc planul de
actiune in situatii de urgenta pe baza listelor cu mijloacele din dotare,
precum si cu personalul acestora transmise de toate institutiile cu atributii
in domeniu.
(4) Echipajele din cadrul Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si
descarcerare sunt directionate cu prioritate catre zona calamitata sau catre
accidentul colectiv ca echipaje de prim raspuns impreuna cu echipajele de
ambulanta disponibile.
(5) Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de


Urgenta poate dispune echipajelor Serviciilor mobile de urgenta, reanimare si

m
descarcerare dintr-un judet participarea la interventie la un accident
colectiv sau o zona calamitata din alt judet. La nevoie, el poate dispune, cu
acordul presedintelui Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului

ea
Sanatatii, participarea la interventii, in alt judet, a unor echipaje ale
serviciilor publice sau private de ambulanta dintr-un judet sau din
municipiul Bucuresti.

N
(6) Inspectorii-sefi ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta, la
nevoie, pot solicita sprijinul serviciilor private de ambulanta in conditiile
stabilite prin lege.
ra
(7) In cazul epidemiilor si/sau pandemiilor, coordonarea activitatii de
interventie se face de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta
sau de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii, dupa
at

caz, potrivit legii.


ART. 120
Pi

(1) Serviciile private de ambulanta au obligatia de a raspunde


solicitarii comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti, respectiv
Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Sanatatii ori
Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in caz de accident colectiv,
E

calamitati naturale sau dezastre, contravaloarea cheltuielilor rezultate


fiind decontata, la tarifele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, din
TC

bugetul de stat ori din bugetul local.


(2) Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si cel al
municipiului Bucuresti pastreaza unitatile mobile de interventie la accidente
C

colective si dezastre, aflate in dotarea lor, in stare de functionare, prin


Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare, in colaborare cu
serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Serviciile medicale publice de urgenta prespitaliceasca care raspund
de unitatile mobile pentru accidente colective si dezastre se asigura ca
aparatura medicala este in stare de functionare si ca unitatea este dotata cu
medicamente si materiale, aflate in termen de valabilitate, suficiente pentru
ingrijirea unui numar de minimum 20 de persoane aflate in stare critica.
(4) Managerii generali si directorii medicali ai serviciilor de ambulanta
judetene si al municipiului Bucuresti, medicii-sefi ai Serviciilor mobile de
urgenta, reanimare si descarcerare, precum si medicii-sefi ai unitatilor de
primire a urgentelor vor urma cursuri in managementul dezastrelor organizate
de Ministerul Sanatatii si/sau de Ministerul Afacerilor Interne.
ART. 121

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Finantarea exercitiilor, a pregatirii si a interventiilor in caz de
accidente colective, calamitati sau dezastre se face de la bugetul de stat si
bugetul autoritatilor publice locale.

CAP. VII
Dispozitii finale
ART. 122
Normele de aplicare a prevederilor prezentului titlu se aproba prin ordin
comun al ministrului sanatatii si al ministrului administraiei i internelor,
in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, si se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 123
In scopul apararii dreptului cetatenilor la sanatate, securitate si viata,


precum si in scopul prevenirii si limitarii consecintelor unei calamitati

m
naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul serviciilor publice
de urgenta spitalicesti si prespitalicesti i se interzice participarea la
greve sau la alte actiuni revendicative menite sa afecteze activitatea prin

ea
scaderea capacitatii de interventie sau a calitatii actului medical,
organizate de sindicate sau de alte organizatii, in timpul programului de
lucru, normal sau prelungit.
ART. 124

N
Prevederile art. 87 alin. (8) si ale art. 92 alin. (3) vor fi
implementate gradual, conform normelor de aplicare a prezentului titlu,
ra
luandu-se in considerare resursele si planurile de dezvoltare astfel incat
termenul final sa nu depaseasca anul 2014.
ART. 125
at

Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea juridica


a persoanelor vinovate, in conditiile legii.
Pi

TITLUL V
Abrogat
-----------
E

Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.


162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
TC

decembrie 2008.

CAP. I
C

Abrogat
-----------
Cap. I din Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE
URGEN nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808
din 3 decembrie 2008.

ART. 126
Abrogat.
-----------
Art. 126 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

ART. 127

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Abrogat.
-----------
Art. 127 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

CAP. II
Abrogat.
-----------
Cap. II din Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA
DE URGEN nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
808 din 3 decembrie 2008.


ART. 128

m
Abrogat.
-----------
Art. 128 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.

ea
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

ART. 129
Abrogat.
-----------
N
ra
Art. 129 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.
at

ART. 130
Pi

Abrogat.
-----------
Art. 130 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
E

decembrie 2008.
TC

ART. 131
Abrogat.
-----------
C

Art. 131 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

ART. 132
Abrogat.
-----------
Art. 132 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

ART. 133
Abrogat.
-----------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Art. 133 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

ART. 134
Abrogat.
-----------
Art. 134 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

CAP. III
Abrogat.


-----------

m
Cap. III din Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA
DE URGEN nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
808 din 3 decembrie 2008.

ea
ART. 135
Abrogat.
-----------

N
Art. 135 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
ra
decembrie 2008.

ART. 136
at

Abrogat.
-----------
Pi

Art. 136 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.
E

ART. 137
Abrogat.
TC

-----------
Art. 137 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
C

decembrie 2008.

ART. 138
Abrogat.
-----------
Art. 138 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

CAP. IV
Abrogat.
-----------
Cap. IV din Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA
DE URGEN nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


808 din 3 decembrie 2008.

ART. 139
Abrogat.
-----------
Art. 139 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.

CAP. V
Abrogat.
-----------
Cap. V din Titlul V a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE


URGEN nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808

m
din 3 decembrie 2008.

ART. 140

ea
Abrogat.
-----------
Art. 140 a fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANA DE URGEN nr.

N
162 din 12 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3
decembrie 2008.
ra
TITLUL VI
Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de
origine umana in scop terapeutic
at

CAP. I
Dispozitii generale
Pi

ART. 141
(1) Donarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine
uman se fac n scop terapeutic, cu asigurarea unor standarde de calitate i
siguran n vederea garantrii unui nivel ridicat de protecie a sntii
E

umane, n condiiile prezentului titlu.


(2) Prezenta lege se aplic donrii, testrii, evalurii, prelevrii,
TC

conservrii, distribuirii, transportului i transplantului de organe,


esuturi i celule de origine uman destinate transplantului.
(3) n cazul n care astfel de organe, esuturi i celule de origine
C

uman sunt utilizate n scopul cercetrii, prezenta lege nu se aplic dect


dac acestea sunt destinate transplantului uman.
-----------
Art. 141 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.

ART. 142
n nelesul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) acreditare - acordarea dreptului de a desfura activiti de donare,
testare, evaluare, prelevare, conservare, distribuire, transport i
transplant al organelor, esuturilor i celulelor de origine uman n funcie
de specificul fiecrei activiti, dup constatarea ndeplinirii criteriilor
stabilite prin ordin al ministrului sntii. Acreditarea se face de ctre

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


reprezentani ai Ageniei Naionale de Transplant i se aprob prin ordin al
ministrului sntii;
b) autoritate competent - instituiile responsabile cu coordonarea,
supravegherea, acreditarea i inspecia activitii din domeniul
transplantului, precum i implementarea oricror dispoziii privind
activitatea din domeniul transplantului;
c) autorizaie special - permisiune de export-import eliberat de
Agenia Naional de Transplant n vederea introducerii ori scoaterii din
ar de organe, esuturi i/sau celule de origine uman, n condiiile n
care donarea, prelevarea, procesarea, conservarea, depozitarea, transportul
i transplantul se fac n uniti acreditate i/sau agreate de Agenia
Naional de Transplant;
d) banc agreat - banca de esuturi i celule de origine uman aflat n


afara teritoriului Romniei. Pentru tere ri banca trebuie s respecte

m
standardele de calitate i siguran impuse de Directiva 2004/23/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea
standardelor de calitate i securitate pentru donarea, obinerea, controlul,

ea
prelucrarea, conservarea, stocarea i distribuirea esuturilor i a celulelor
umane i s prezinte documente justificative n acest sens. Pentru statele
membre ale Uniunii Europene, banca trebuie s fie acreditat de autoritatea
competent din ara respectiv;

N
e) banca de esuturi i celule - unitate sanitar acreditat/agreat care
desfoar activiti de prelucrare, conservare, stocare sau distribuire de
ra
esuturi i celule umane;
f) celula - unitatea elementar anatomic i funcional a materiei vii.
n sensul prezentei legi, termenul celul/celule se refer la celula uman
at

individual sau la o colecie de celule umane, care nu sunt unite prin nicio
form de substan intercelular;
Pi

g) centru de prelevare - o unitate sanitar public sau privat, o echip


medical ori un departament din cadrul unui spital, o persoan sau oricare
alt organism care realizeaz i/sau coordoneaz prelevarea de organe,
esuturi i/sau celule i este acreditat n domeniul transplantului;
E

h) centru de transplant - o unitate sanitar public sau privat, o


echip medical ori un departament din cadrul unui spital sau oricare alt
TC

organism care realizeaz transplantul de organe, esuturi i celule de


origine uman i este acreditat n domeniul transplantului;
i) conservare - utilizarea unor ageni chimici, a unor modificri ale
C

condiiilor de mediu sau a altor mijloace pentru a mpiedica ori pentru a


ntrzia deteriorarea biologic sau fizic a organelor, esuturilor i
celulelor de la prelevare la transplant;
) distrugere - destinaia final a unui organ, esut sau a unei celule
n cazul n care nu este utilizat() pentru transplant;
j) donare - faptul de a ceda organe, esuturi i/sau celule destinate
transplantului;
k) donator - persoan care doneaz unul sau mai multe organe, esuturi
i/sau celule de origine uman pentru utilizare terapeutic, indiferent dac
donarea a avut loc n timpul vieii persoanei n cauz sau dup decesul
acesteia;
l) evaluarea donatorului - colectarea de informaii relevante cu privire
la caracteristicile donatorului, necesare pentru a evalua eligibilitatea
acestuia n vederea donrii de organe, esuturi i celule pentru a efectua o

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


estimare adecvat a riscurilor n vederea reducerii la minimum a acestora
pentru primitor i pentru a optimiza alocarea organelor, esuturilor i
celulelor;
m) evaluarea organului - colectarea de informaii relevante cu privire la
caracteristicile organului, necesare pentru a evalua compatibilitatea sa,
pentru a efectua o estimare adecvat a riscurilor n vederea reducerii la
minimum a acestora pentru primitor i pentru a optimiza alocarea organelor;
n) incident advers sever - orice incident nedorit i neateptat
intervenit n orice etap a lanului de la donare la transplant care ar putea
determina transmiterea unei boli transmisibile, decesul sau punerea n
pericol a vieii ori care poate provoca o invaliditate sau o incapacitate a
pacientului ori care poate provoca sau prelungi spitalizarea ori morbiditatea;
o) organ - partea difereniat n structura unui organism, adaptat la o


funcie definit, alctuit din mai multe esuturi sau tipuri celulare,

m
prezentnd vascularizaie i inervaie proprii. Constituie organ n nelesul
artat i o parte a unui organ, dac este destinat utilizrii n corpul uman
n acelai scop ca organul ntreg, meninndu-se cerinele legate de

ea
structur i vascularizare;
p) organizaie european de schimb de organe - o organizaie nonprofit,
public sau privat, consacrat schimbului naional i transfrontalier de

Europene;
N
organe, ale crei ri membre sunt n majoritate state membre ale Uniunii

q) prelevare - recoltarea de organe i/sau esuturi i/sau celule de


ra
origine uman sntoase morfologic i funcional, n vederea efecturii unor
proceduri de transplant;
r) proceduri operaionale - instruciunile scrise care descriu etapele
at

dintr-un proces specific, inclusiv materialele i metodele care trebuie


utilizate i rezultatul final preconizat;
Pi

s) reacie advers sever - o reacie nedorit, inclusiv o boal


transmisibil, la donatorul viu sau la primitor, intervenit n orice etap a
lanului de la donare la transplant, care este fatal, pune n pericol viaa
ori provoac o invaliditate sau o incapacitate a pacientului ori care
E

provoac sau prelungete spitalizarea ori morbiditatea;


t) transplant - acea activitate medical prin care, n scop terapeutic,
TC

n organismul unui pacient, denumit n continuare primitor, este implantat


sau grefat un organ, esut ori o celul prelevat/prelevat de la o alt
persoan, numit donator. Reglementrile cuprinse n prezenta lege se
C

adreseaz inclusiv tehnicilor de fertilizare n vitro;


) trasabilitate - capacitatea de a localiza i identifica organul,
esutul sau celula n orice etap a lanului de la donare la transplant sau
distrugere, inclusiv capacitatea de a identifica donatorul i centrul de
prelevare, primitorul i centrul de transplant, de a localiza i identifica
toate informaiile fr caracter personal relevante privind produsele i
materialele care intr n contact cu organul, esutul sau celula respectiv;
u) esut - gruparea de celule difereniate, unite prin substana
intercelular amorf, care formeaz mpreun o asociere topografic i
funcional;
v) unitate sanitar acreditat - unitatea sanitar public sau privat
care ndeplinete criteriile de acreditare pentru desfurarea activitilor
din domeniul transplantului, respectiv donare, testare, evaluare, prelevare,
conservare, distribuire, transport i transplant.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-----------
Art. 142 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.
ART. 143
(1) Autoritile competente n domeniul activitii de transplant din
Romnia sunt Agenia Naional de Transplant i Ministerul Sntii, prin
structura de control n domeniul sntii.
(2) Coordonarea, supravegherea, aprobarea i implementarea oricror
dispoziii privind activitatea de transplant revin Ageniei Naionale de
Transplant.
(3) Inspecia i msurile de control privind activitatea de transplant
revin Ministerului Sntii, prin structura de control n domeniul sntii.
(4) Prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman se


realizeaz n uniti sanitare publice sau private acreditate. Criteriile de

m
acreditare se stabilesc de ctre Agenia Naional de Transplant i se aprob
prin ordin al ministrului sntii.
(5) Transplantul de organe, esuturi i celule de origine uman se

ea
realizeaz n centre de transplant publice sau private acreditate.
Acreditarea emis va meniona tipul sau tipurile de transplant pe care
centrul de transplant n cauz le poate desfura. Criteriile de acreditare

ordin al ministrului sntii.


N
se stabilesc de ctre Agenia Naional de Transplant i sunt aprobate prin

(6) n toate etapele lanului de transplant, de la donare la transplantul


ra
propriu-zis sau, dup caz, la distrugerea organelor, esuturilor i celulelor
neutilizate/neutilizabile nu poate fi implicat dect personal calificat i
competent pentru ndeplinirea atribuiilor i care a beneficiat de instruire
at

profesional specializat n domeniu.


(7) Registrul Naional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Pi

Hematopoietice este instituia responsabil cu procesarea cererilor, din ar


sau din strintate, pentru utilizarea de celule stem hematopoietice de la
donatori nenrudii cu pacienii.
(8) Pentru realizarea interconectrii cu instituii similare
E

internaionale, precum i pentru acreditarea Registrului Naional al


Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice prevzut la alin. (7) i
TC

a laboratoarelor de imunogenetic i histocompatibilitate (HLA), registrul


poate plti anual cotizaii i taxe.
(9) Nivelul cotizaiilor i taxelor prevzute la alin. (8) se aprob
C

anual prin hotrre a Guvernului i se asigur de la bugetul de stat, prin


bugetul Ministerului Sntii.
-----------
Art. 143 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.

CAP. II
Donarea i donatorul de organe, esuturi i celule de origine uman
ART. 144
(1) Prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman de la
donatorul n via se face n urmtoarele condiii:
a) prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman n scop
terapeutic se poate efectua de la persoane majore n via, avnd capacitate

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


de exerciiu deplin, dup obinerea consimmntului informat, scris, liber,
prealabil i expres al acestora, conform modelului prevzut n anexa nr. 1.
Se interzice prelevarea de organe, esuturi i celule de la persoane fr
discernmnt;
b) consimmntul se semneaz numai dup ce donatorul a fost informat de
medic, asistentul social sau alte persoane cu pregtire de specialitate
asupra eventualelor riscuri i consecine pe plan fizic, psihic, familial,
profesional i social, rezultate din actul prelevrii;
c) donatorul poate reveni asupra consimmntului dat, pn n momentul
prelevrii;
d) prelevarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine
uman ca urmare a exercitrii unei constrngeri de natur fizic sau moral
asupra unei persoane sunt interzise;


e) donarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine uman

m
nu pot face obiectul unor acte i fapte juridice n scopul obinerii unui
folos material sau de alt natur;
f) donatorul i primitorul vor semna un nscris autentic prin care

ea
declar c donarea se face n scop umanitar, are caracter altruist i nu
constituie obiectul unor acte i fapte juridice n scopul obinerii unui
folos material sau de alt natur, conform modelului prevzut n anexa nr. 1;

N
g) donatorul va fi scutit de plata spitalizrii/spitalizrilor aferente
donrii, precum i a costurilor aferente controalelor medicale periodice
postdonare.
ra
(2) Centrele de prelevare i cele de transplant vor pstra o eviden a
donatorilor vii care au donat n centrul respectiv, n conformitate cu
dispoziiile naionale privind protecia datelor cu caracter personal i
at

confidenialitatea statistic.
(3) Monitorizarea donatorilor vii include controalele medicale periodice
Pi

obligatorii care se vor realiza la o lun, 3 luni, 6 luni i un an postdonare,


iar ulterior anual.
-----------
Art. 144 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
E

35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.
TC

ART. 145
(1) Se interzice prelevarea de organe, tesuturi si celule de la
potentiali donatori minori in viata, cu exceptia cazurilor prevazute in
C

prezenta lege.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care donatorul
este minor i este rud de pn la gradul al IV-lea cu primitorul, prelevarea
de celule stem hematopoietice medulare sau periferice se face n urmtoarele
condiii:
a) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la
minori se poate face numai cu consimmntul minorului dac acesta a mplinit
vrsta de 10 ani i cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al
prinilor, tutorelui sau al curatorului, conform anexei nr. 2. Dac minorul
nu a mplinit vrsta de 10 ani, prelevarea se poate face cu acordul
ocrotitorului legal;
b) n cazul donatorului care are cel puin 10 ani, consimmntul
acestuia, scris sau verbal, se exprim n faa preedintelui tribunalului n
a crui circumscripie teritorial se afl sediul centrului unde se

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


efectueaz transplantul sau al tribunalului n a crui circumscripie
teritorial locuiete donatorul, dup efectuarea obligatorie a unei anchete
psihosociale de ctre direcia general de asisten social i protecia
copilului.
-----------
Alin. (2) al art. 145 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.

(3) Refuzul scris sau verbal al minorului impiedica orice prelevare.


ART. 146
(1) Prelevarea de organe, tesuturi sau celule de la donatorul viu se va
efectua cu avizul comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu,


constituita in cadrul spitalului in care se efectueaza transplantul; aceasta

m
comisie va evalua motivatia donarii si va controla respectarea drepturilor
pacientilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Comisia de avizare a donarii de la donatorul viu va avea urmatoarea

ea
componenta: un medic cu pregatire in bioetica din partea colegiului medicilor
judetean sau al municipiului Bucuresti, un psiholog sau un medic psihiatru si
un medic primar, angajat al spitalului si avand atributii de conducere in

N
cadrul acestuia, neimplicat in echipa de transplant.
(3) Aceasta comisie va functiona conform unui regulament emis de Agentia
Nationala de Transplant, cu consultarea Comisiei de bioetica a Ministerului
ra
Sanatatii. Regulamentul va fi aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Comisia va evalua atat donatorul, cat si primitorul care vor fi


at

supusi unui examen psihologic si/sau psihiatric, avand ca scop testarea


capacitatii de exercitiu, precum si stabilirea motivatiei donarii.
Pi

(5) Examenul psihologic/psihiatric va fi efectuat de un specialist,


psiholog sau psihiatru, independent atat de echipa care efectueaza
transplantul, cat si de familiile donatorului si primitorului.
(6) Prelevarea, de la donatori vii, de sange, piele, sperma, cap femural,
E

placenta, sange din cordonul ombilical, membrane amniotice, ce vor fi


utilizate in scop terapeutic, se face cu respectarea regulilor de bioetica
TC

cuprinse in regulamentul comisiei de avizare a donarii de la donatorul viu,


fara a fi necesar avizul acestei comisii.
(6^1) n cazul recoltrii de snge placentar, mostre de snge, piele,
C

sperm, cap femural, placent, membrane amniotice, snge din cordonul


ombilical i esut din cordonul ombilical la natere, va trebui adugat pe
autorizaie i numrul documentului de acreditare sau agreare a bncii de
ctre Agenia Naional de Transplant.
-----------
Alin. (6^1) al art. 146 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 434 din 30 iunie 2012.

(7) Datele privind donatorul si receptorul, inclusiv informatiile


genetice, la care pot avea acces terte parti, vor fi comunicate sub anonimat,
astfel incat nici donatorul, nici receptorul sa nu poata fi identificati.
(8) Daca donatorul nu doreste sa-si divulge identitatea, se va respecta
confidentialitatea donarii, cu exceptia cazurilor in care declararea

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


identitatii este obligatorie prin lege.
ART. 147
Prelevarea de organe, tesuturi si celule de la donatorul decedat se face
in urmatoarele conditii:
1. se defineste ca donator decedat fara activitate cardiaca persoana la
care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabila si ireversibila,
confirmata in spital de 2 medici primari. Confirmarea donatorului decedat
fara activitate cardiaca se face conform protocolului de resuscitare,
prevazut in anexa nr. 6, exceptie facand situatiile fara echivoc;
2. se defineste ca donator decedat cu activitate cardiaca persoana la
care s-a constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului,
conform protocolului de declarare a mortii cerebrale prevazut in anexa nr. 3;
3. declararea mortii cerebrale se face de catre medici care nu fac parte


din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, tesuturi si

m
celule de origine umana;
4. prelevarea de organe, esuturi i/sau celule de la persoanele decedate
se face numai cu consimmntul scris al cel puin unuia dintre membrii

ea
majori ai familiei sau al rudelor, n urmtoarea ordine: so supravieuitor,
prini, descendeni, frate/sor, alt rud n linie colateral pn la
gradul al IV-lea inclusiv, conform modelului prevzut n anexa nr. 4.
------------

N
Pct. 4 al art. 147 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din
ra
30 iunie 2012.

5. prelevarea se poate face fr consimmntul membrilor familiei dac,


at

n timpul vieii, persoana decedat i-a exprimat deja opiunea n favoarea


donrii, printr-un act notarial de consimmnt pentru prelevare i
Pi

nscrierea n Registrul naional al donatorilor de organe, esuturi i celule,


conform modelului prevzut n anexa nr. 5;
-----------
Pct. 5 al art. 147 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
E

URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din
30 iunie 2012.
TC

6. prelevarea nu se poate face sub nicio form dac, n timpul vieii,


persoana decedat i-a exprimat deja opiunea mpotriva donrii, prin act de
C

refuz al donrii. Actul de refuz al donrii va fi prezentat de ctre


aparintori coordonatorului de transplant.
-----------
Pct. 6 al art. 147 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din
30 iunie 2012.
ART. 148
(1) Prelevarea de organe, esuturi i celule de la donatori vii i
decedai se efectueaz numai dup un control clinic i de laborator care s
stabileasc compatibilitatea donatorului cu primitorul i s exclud orice
boal infecioas, o posibil contaminare sau alte afeciuni care reprezint
un risc pentru primitor, conform protocoalelor stabilite pentru fiecare organ,
esut sau celul. n cazul celulelor stem contaminate, excepie fcnd HIV,
lues i infecii rezistente la antibioticele uzuale, acestea pot fi

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


depozitate la cererea familiei donatorului separat de probele sterile.
(2) Repartiia organelor, esuturilor i celulelor de origine uman, cu
excepia celulelor stem hematopoietice, prelevate la nivel naional se
efectueaz de ctre Agenia Naional de Transplant, n funcie de regulile
stabilite de aceasta privind alocarea organelor, esuturilor i celulelor de
origine uman n cadrul sistemului de transplant din Romnia.
(3) n condiiile n care pe teritoriul naional nu exist niciun
primitor compatibil cu organele, esuturile i celulele de origine uman
disponibile, acestea pot fi alocate n reeaua internaional de transplant,
pe baza unei autorizaii speciale emise de Agenia Naional de Transplant,
conform modelului prevzut n anexa nr. 7.
(4) esuturile i celulele de origine uman prelevate pot fi utilizate
imediat pentru transplant sau pot fi procesate i depozitate n bncile de


esuturi i celule acreditate ori agreate de Agenia Naional de Transplant.

m
(5) Transplantul de esuturi sau celule de origine uman se efectueaz
numai din bncile acreditate ori agreate de Agenia Naional de Transplant.
(6) Fiecare prelevare de organ, esut sau celul de origine uman de la

ea
un donator decedat este anunat imediat i nregistrat n Registrul
naional de transplant la Agenia Naional de Transplant, conform
procedurilor stabilite prin ordin al ministrului sntii; n cazul

la fiecare 6 luni.
N
donatorilor vii, aceste date sunt raportate Ageniei Naionale de Transplant

(7) Medicii care au efectuat prelevarea de organe i esuturi de la o


ra
persoan decedat vor asigura restaurarea cadavrului i a fizionomiei sale
prin ngrijiri i mijloace specifice, inclusiv chirurgicale, dac este
necesar, n scopul obinerii unei nfiri demne a corpului defunctului.
at

(8) Prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman, n cazuri


medico-legale, se face numai cu consimmntul medicului legist i nu trebuie
Pi

s compromit rezultatul autopsiei medico-legale, conform modelului prevzut


n anexa nr. 8.
(9) Introducerea sau scoaterea din ar de organe, esuturi, celule de
origine uman, cu excepia celulelor stem hematopoietice, se face numai pe
E

baza autorizaiei speciale emise de Agenia Naional de Transplant, dup


modelul prevzut n anexa nr. 7, respectiv n anexa nr. 9, conform
TC

legislaiei vamale.
(10) Importul i exportul de celule hematopoietice se fac pe baza
autorizaiei emise de ctre Registrul Naional al Donatorilor Voluntari de
C

Celule Stem Hematopoietice.


(11) Raportarea autorizaiilor emise de Agenia Naional de Transplant
ctre Ministerul Sntii se face anual sau la cererea acestuia.
(12) Se interzice divulgarea oricrei informaii privind identitatea
donatorului cadavru, precum i a primitorului, exceptnd cazurile n care
familia donatorului, respectiv primitorul sunt de acord, precum i cazurile
n care declararea identitii este obligatorie prin lege. Datele privind
donatorul i primitorul, inclusiv informaiile genetice, la care pot avea
acces tere pri vor fi comunicate sub anonimat, astfel nct nici donatorul,
nici primitorul s nu poat fi identificai. Orice accesare neautorizat a
datelor sau a sistemelor care face posibil identificarea donatorilor sau a
primitorilor se sancioneaz n conformitate cu reglementrile legale n
vigoare.
(13) Agenia Naional de Transplant poate acorda servicii funerare

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


i/sau transportul cadavrului, n cazul donatorilor de la care s-au prelevat
organe i/sau esuturi i/sau celule.
(14) Dup fiecare prelevare de organe, esuturi i/sau celule de la
donatorii cadavru se vor completa, cu datele din momentul prelevrii, Fia
pentru declararea donatorului i Fia prelevare organe i esuturi, prevzute
n anexa nr. 10.
(15) Structura de control n domeniul sntii publice a Ministerului
Sntii stabilete mpreun cu Agenia Naional de Transplant un sistem de
vigilen pentru raportarea, investigarea, nregistrarea i transmiterea
informaiilor despre incidentele adverse severe i reaciile adverse severe
aprute n orice etap a lanului de la donare la transplant, aprobat prin
ordin al ministrului sntii.
(16) Structura de control n domeniul sntii publice a Ministerul


Sntii coordoneaz i organizeaz sistemul de vigilen prevzut la alin.

m
(15) pentru notificarea incidentelor adverse severe i a reaciilor adverse
severe din domeniul activitii de transplant.
(17) Activitatea de supervizare a schimburilor de organe cu ri tere

ea
poate fi delegat de ctre Agenia Naional de Transplant organizaiilor
europene de schimb de organe.
(18) Agenia Naional de Transplant poate ncheia acorduri cu

N
organizaii europene de schimb de organe, cu condiia ca aceste organizaii
s asigure respectarea cerinelor prevzute n Directiva 2010/53/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele
ra
de calitate i siguran referitoare la organele umane destinate
transplantului, delegndu-le acestor organizaii, printre altele, urmtoarele:
a) realizarea activitilor prevzute de cadrul privind calitatea i
at

sigurana;
b) atribuii specifice legate de schimbul de organe ntre Romnia i
Pi

state membre i ntre Romnia i ri tere.


-----------
Art. 148 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie
E

2012.
TC

CAP. III
Transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana
C

ART. 149
Transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza
numai in scop terapeutic.
ART. 150
Transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se efectueaza
cu consimtamantul scris al primitorului, dupa ce acesta a fost informat
asupra riscurilor si beneficiilor procedeului, conform modelului prevazut in
anexa nr. 11.
ART. 151
(1) In cazul in care primitorul este in imposibilitatea de a-si exprima
consimtamantul, acesta poate fi dat in scris de catre unul din membrii
familiei sau de catre reprezentantul legal al acestuia, conform modelului
prevazut in anexa nr. 11.
(2) In cazul primitorului aflat in imposibilitatea de a-si exprima

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


consimtamantul, transplantul se poate efectua fara consimtamantul prevazut
anterior daca, datorita unor imprejurari obiective, nu se poate lua legatura
in timp util cu familia ori cu reprezentantul legal al acestuia, iar
intarzierea ar conduce inevitabil la decesul pacientului.
(3) Situatia descrisa la alin. (2) va fi consemnata de medicul sef de
sectie si de medicul curant al pacientului, in formularul prevazut in anexa
nr. 12.
ART. 152
Prin excepie de la prevederile art. 150, n cazul minorilor sau
persoanelor lipsite de capacitate de exerciiu, consimmntul va fi dat de
prini sau de celelalte persoane care au calitatea de ocrotitor legal al
acestora, dup caz, conform modelului prevzut n anexa nr. 13.
----------


Art. 152 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN

m
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie
2012.

ea
CAP. IV
Finantarea activitatii de transplant
ART. 153

N
Costul investigaiilor, spitalizrii, interveniilor chirurgicale,
medicamentelor, materialelor sanitare, al ngrijirilor postoperatorii, precum
i cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta dup cum
ra
urmeaz:
a) din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
pentru pacienii inclui n Programul naional de transplant;
at

b) de la bugetul de stat i din veniturile proprii ale Ministerului


Sntii, pentru pacienii inclui n programul naional de transplant;
Pi

------------
Litera b) a art. 153 a fost modificat de art. VII din ORDONANA DE
URGEN nr. 68 din 14 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 778
din 19 noiembrie 2012.
E

c) prin contribuia personal a pacientului sau, pentru el, a unui sistem


TC

de asigurri voluntare de sntate;


d) din donaii i sponsorizri de la persoane fizice sau juridice,
organizaii neguvernamentale ori alte organisme interesate.
C

------------
Art. 153 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie
2012.

CAP. V
Sanctiuni
ART. 154
Organizarea i efectuarea prelevrii i/sau transplantului de organe,
esuturi i/sau celule de origine uman n alte condiii dect cele prevzute
de prezentul titlu constituie infraciuni i se pedepsesc conform legii.
-----------
Art. 154 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


2012.

ART. 155
Prelevarea sau transplanul de organe si/sau tesuturi si/sau celule de
origine umana fara consimtamant dat in conditiile prezentului titlu
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 7 ani.
ART. 156
Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci cand prin
aceasta se compromite o autopsie medico-legala, solicitata in conditiile
legii, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
ART. 157
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5
ani fapta persoanei de a dona organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine


umana, in scopul obtinerii de foloase materiale sau de alta natura, pentru

m
sine sau pentru altul.
(2) Determinarea cu rea-credinta sau constrangerea unei persoane sa
doneze organe si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana constituie

ea
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(3) Publicitatea in folosul unei persoane, in scopul obtinerii de organe
si/sau tesuturi si/sau celule de origine umana, precum si publicarea sau

N
mediatizarea unor anunturi privind donarea de organe si/sau tesuturi si/sau
celule umane in scopul obtinerii unor avantaje materiale sau de alta natura
pentru sine, familie ori terte persoane fizice sau juridice constituie
ra
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
ART. 158
(1) Organizarea i/sau efectuarea prelevrii i/sau transplantului de
at

organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman n scopul obinerii


unui profit material pentru donator sau organizator constituie infraciuni de
Pi

trafic de organe i/sau esuturi i/sau celule de origine uman i se


pedepsesc cu nchisoarea de la 3 la 10 ani.
----------
Alin. (1) al art. 158 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA
E

DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.
TC

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si cumpararea de organe, tesuturi


si/sau celule de origine umana, in scopul revanzarii, in vederea obtinerii
C

unui profit.
(3) Tentativa se pedepseste.
ART. 159
Introducerea sau scoaterea din tara de organe, tesuturi, celule de
origine umana fara autorizatia speciala emisa de Agentia Nationala de
Transplant constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la
10 ani.

CAP. VI
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 160
(1) Prelevarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine
uman se efectueaz de ctre medici de specialitate, n uniti sanitare
publice sau private acreditate de ctre Agenia Naional de Transplant i

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


aprobate prin ordin al ministrului sntii.

(2) Acreditarea n domeniul transplantului a unitilor sanitare publice


sau private are valabilitate de 5 ani. Orice modificare a criteriilor
iniiale de acreditare intervenit n cadrul unitilor acreditate se
notific Ageniei Naionale de Transplant n vederea reacreditrii.
(3) Criteriile de acreditare a unitilor sanitare prevzute la alin. (1)
sunt stabilite de Agenia Naional de Transplant, prin normele metodologice
de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sntii,
n conformitate cu legislaia european n domeniu.

(4) Suspendarea sau revocarea acreditrii se realizeaz prin ordin al


ministrului sntii, la propunerea structurii de control n sntate


public a Ministerului Sntii, n cazul n care n cadrul inspeciilor

m
efectuate de ctre personalul mputernicit se constat c unitatea sanitar
acreditat n domeniul transplantului nu respect prevederile legale n
vigoare. Inspeciile vor fi efectuate periodic, iar intervalul dintre dou

ea
inspecii nu trebuie s depeasc 2 ani, conform legislaiei n vigoare.
(5) Unitile sanitare acreditate stabilesc un sistem de identificare a
fiecrui act de donare, prin intermediul unui cod unic, precum i a fiecrui

N
produs asociat cu el. Pentru organe, esuturi i celule este necesar
etichetarea codificat, care s permit stabilirea unei legturi de la
donator la primitor i invers. Informaiile vor fi pstrate cel puin 30 de
ra
ani pe suport hrtie sau pe suport electronic.
(6) Unitile sanitare acreditate pentru activitatea de procesare i/sau
utilizare de esuturi i/sau celule vor pstra o nregistrare a activitii
at

lor, incluznd tipurile i cantitile de esuturi i/sau celule procurate,


testate, conservate, depozitate, distribuite sau casate, precum i originea
Pi

i destinaia acestor esuturi i/sau celule pentru utilizare uman. Ele vor
trimite anual un raport de activitate Ageniei Naionale de Transplant.
Prevederile prezentului alineat se aplic n mod corespunztor i n cazul
transplantului de organe.
E

(7) Agenia Naional de Transplant gestioneaz registrele naionale,


prin care se asigur monitorizarea continu a activitii de transplant, a
TC

activitilor centrelor de prelevare i a centrelor de transplant, inclusiv


numrul total al donatorilor vii i decedai, tipurile i numrul de organe
prelevate i transplantate sau distruse, n conformitate cu dispoziiile
C

naionale privind protecia datelor cu caracter personal i


confidenialitatea datelor statistice.
(8) Agenia Naional de Transplant va institui i va menine o eviden
actualizat a centrelor de prelevare i a centrelor de transplant i va
furniza informaii, la cerere, n acest sens.
(9) Agenia Naional de Transplant va raporta Comisiei Europene la
fiecare 3 ani cu privire la activitile ntreprinse n legtur cu
dispoziiile Directivei 2010/53/UE, precum i cu privire la experiena
dobndit n urma punerii sale n aplicare.
(10) Registrul Naional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice coordoneaz metodologic activitile de recrutare, testare i
donare de celule stem hematopoetice de la donatori nenrudii, rspunde de
auditarea activitilor pe care le coordoneaz i de implementarea Sistemului
unic de codificare i etichetare n acord cu cerinele europene de codificare

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


n activitatea de donare pentru transplantul de celule stem hematopoietice de
la donatori nenrudii.
----------
Art. 160 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie
2012.
ART. 161
Unitile sanitare acreditate pentru activitatea de transplant tisular
i/sau celular vor trebui s desemneze o persoan responsabil pentru
asigurarea calitii esuturilor i/sau celulelor procesate i/sau utilizate
n conformitate cu legislaia european i cea romn n domeniu. Standardul
de instruire profesional a acestei persoane va fi stabilit prin norme.


ART. 162

m
Normele metodologice de aplicare a prezentului titlu vor fi elaborate n
termen de 90 de zile de la publicarea legii i vor fi aprobate prin ordin al
ministrului sntii.

ea
ART. 163
Anexele nr. 1-13 fac parte integrant din prezenta lege.
ART. 164

N
La data intrrii in vigoare a prezentului titlu, Legea nr. 2/1998 privind
prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, cu
ra
modificarile ulterioare, si art. 17 alin. (3), art. 21, 23 si 25 din Legea nr.
104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si
tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, publicata in Monitorul
at

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificarile si


completarile ulterioare, se abroga.
Pi

Prevederile prezentului titlu transpun Directiva 2004/23/CE a


Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea
standardelor de calitate i securitate pentru donarea, obinerea, controlul,
prelucrarea, conservarea, stocarea i distribuirea esuturilor i a celulelor
E

umane i dispoziiile art. 1-3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 9
alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12-16, art. 17 alin. (1), alin.
TC

(2) lit. b), g) i h), art. 18 alin. (1) lit. a) i c), art. 20 alin. (1),
art. 21-23 i 31 din Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European i a
Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate i siguran
C

referitoare la organele umane destinate transplantului.


----------
Meniunea privind normele Uniunii Europene a fost modificat de pct. 18
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012.

TITLUL VII
Spitalele
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 165
(1) Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu
personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale.
(2) Spitalul poate fi public, public cu sectii private sau privat.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Spitalele de urgenta se infiinteaza si functioneaza numai ca spitale publice.
(3) Sectiile private ale spitalelor publice sau spitalele private pot
furniza servicii medicale cu plata.
(4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative,
de recuperare si/sau paleative.
(5) Spitalele participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei.
(6) Competentele pe tipuri de spitale se stabilesc in conformitate cu
criteriile Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si se aproba prin
ordin al ministrului sanatatii, iar pentru spitalele din subordinea
ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie si cu avizul
ministrului de resort sau al conducatorului institutiei.
ART. 166
(1) Activitile organizatorice i funcionale cu caracter medico-sanitar


din spitale sunt reglementate i supuse controlului Ministerului Sntii,

m
iar n spitalele din subordinea ministerelor i instituiilor cu reea
sanitar proprie, controlul este efectuat de structurile specializate ale
acestora.

ea
(2) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dac funcioneaz n
condiiile autorizaiei de funcionare, n caz contrar, activitatea
spitalelor se suspend, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului
sntii.

ART. 167
N
ra
(1) n spital se pot desfura i activiti de nvmnt
medico-farmaceutic, postliceal, universitar i postuniversitar, precum i
activiti de cercetare tiinific medical. Aceste activiti se desfoar
at

sub ndrumarea personalului didactic care este integrat n spital.


Activitile de nvmnt si cercetare vor fi astfel organizate incat sa
Pi

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienilor,


a eticii i deontologiei medicale.
(2) Colaborarea dintre spitale i instituiile de nvmnt superior
medical, respectiv unitile de nvmnt medical, se desfsoara pe baza de
E

contract, incheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al


ministrului sntii si al ministrului educaiei naionale.
TC

(3) Cercetarea tiintific medical se efectueaz pe baz de contract de


cercetare, ncheiat ntre spital i finanatorul cercetrii.
(4) Spitalele au obligaia s desfoare activitatea de educaie medical
C

i cercetare (EMC) pentru medici, asisteni medicali i alt personal.


Costurile acestor activiti sunt suportate de personalul beneficiar.
Spitalul clinic poate suport astfel de costuri, n conditiile alocrilor
bugetare.
ART. 168
(1) Spitalul asigur condiii de investigaii medicale, tratament, cazare,
igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nozocomiale, conform
normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii.

(2) Spitalul rspunde, n condiiile legii, pentru calitatea actului


medical, pentru respectarea condiiilor de cazare, igien, alimentaie si de
prevenire a infectiilor nozocomiale, precum si pentru acoperirea
prejudiciilor cauzate pacientilor.
ART. 169

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(1) Ministerul Sanatatii reglementeaza si aplica masuri de crestere a
eficientei si calitatii serviciilor medicale si de asigurare a accesului
echitabil al populaiei la serviciile medicale.
(2) Pentru asigurarea dreptului la ocrotirea sntii, Ministerul
Sntii propune, o dat la 3 ani, Planul naional de paturi, care se aprob
prin hotrre a Guvernului.

ART. 170
(1) Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta
medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea
sanatatii persoanei este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale,
spitalul va asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta
unitate medico-sanitara de profil.


(2) Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei

m
medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si
alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la
inlaturarea efectelor acestora.

ea
(3) Cheltuielile efectuate de unitile spitaliceti, n cazurile
prevzute la alin. (2), se ramburseaz de la bugetul de stat, prin bugetele
ministerelor, ale instituiilor n reeaua crora funcioneaz, precum i

N
prin bugetul unitii administrativteritoriale, dup caz, prin hotrre a
Guvernului, n termen de maximum 30 de zile de la data ncetrii cauzei care
le-a generat.
ra
-------------
Alin. (3) al art. 170 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
at

din 10 iunie 2010.


Pi

CAP. II
Organizarea si functionarea spitalelor
ART. 171
(1) Spitalele se organizeaza si functioneaza, pe criteriul teritorial, in
E

spitale regionale, spitale judetene si spitale locale (municipale, orasenesti


sau comunale).
TC

(2) Spitalele se organizeaza si functioneaza, in functie de specificul


patologiei, in spitale generale, spitale de urgenta, spitale de specialitate
si spitale pentru bolnavi cu afectiuni cronice.
C

(3) Spitalele se organizeaza si functioneaza, in functie de regimul


proprietatii, in:
a) spitale publice, organizate ca institutii publice;
b) spitale private, organizate ca persoane juridice de drept privat;
c) spitale publice in care functioneaza si sectii private.
(4) Din punct de vedere al invatamantului si al cercetarii stiintifice
medicale, spitalele pot fi:
a) spitale clinice cu sectii universitare;
b) institute.
(5) n funcie de competene, spitalele pot fi clasificate pe categorii.
Criteriile n funcie de care se face clasificarea se aprob prin ordin al
ministrului sntii.
-------------
Alin. (5) al art. 171 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

ART. 172
(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au
urmatoarele semnificatii:
a) spitalul regional - spitalul clinic judetean care detine competentele
si resursele umane si materiale suplimentare necesare, in vederea asigurarii
ingrijirilor medicale complete pentru cazurile medicale complexe, mai ales in
cazul urgentelor si al pacientilor aflati in stare critica, pentru cazurile
ce nu pot fi rezolvate la nivel local, in spitalele municipale si orasenesti,
la nivelul judetului respectiv, precum si pentru toate cazurile din judetele


arondate, ce nu pot fi rezolvate complet la nivelul spitalelor judetene, din

m
cauza lipsei de resurse materiale si/sau umane sau din cauza complexitatii
cazului, in conformitate cu protocoalele in vigoare;
b) spitalul judetean - spitalul general organizat in resedinta de judet,

ea
cu o structura complexa de specialitati medico-chirurgicale, cu unitate de
primire urgente, care asigura urgentele medico-chirurgicale si acorda
asistenta medicala de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judet

N
care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale;
c) spitalul local - spitalul general care acorda asistenta medicala de
specialitate in teritoriul unde functioneaza, respectiv municipiu, oras,
ra
comuna;
d) spitalul de urgenta - spitalul care dispune de o structura complexa de
specialitati, dotare cu aparatura medicala corespunzatoare, personal
at

specializat, avand amplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse. In


structura spitalului de urgenta functioneaza obligatoriu o structura de
Pi

urgenta (U.P.U., C.P.U.) care, in functie de necesitati, poate avea si un


serviciu mobil de urgenta reanimare si transport medicalizat;
e) spitalul general - spitalul care are organizate in structura, de
regula, doua dintre specialitatile de baza, respectiv medicina interna,
E

pediatrie, obstetrica-ginecologie, chirurgie generala;


f) spitalul de specialitate - spitalul care asigura asistenta medicala
TC

intr-o specialitate in conexiune cu alte specialitati complementare;


g) spitalul pentru bolnavi cu afectiuni cronice - spitalul in care durata
de spitalizare este prelungita datorita specificului patologiei. Bolnavii cu
C

afectiuni cronice si probleme sociale vor fi preluati de unitatile de


asistenta medico-sociale, precum si de asezamintele de asistenta sociala
prevazute de lege, dupa evaluarea medicala;
h) spitalul clinic - spitalul care are in componenta sectii clinice
universitare care asigura asistenta medicala, desfasoara activitate de
invatamant, cercetare stiintifica-medicala si de educatie continua, avand
relatii contractuale cu o institutie de invatamant medical superior
acreditata. Institutele, centrele medicale si spitalele de specialitate, care
au in componenta o sectie clinica universitara sunt spitale clinice. Pentru
activitatea medicala, diagnostica si terapeutica, personalul didactic este in
subordinea administratiei spitalului, in conformitate cu prevederile
contractului de munca;
i) sectiile clinice universitare - sectiile de spital in care se
desfasoara activitati de asistenta medicala, invatamant medical, cercetare

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


stiintifica-medicala si de educatie medicala continua (EMC). In aceste sectii
este incadrat cel putin un cadru didactic universitar, prin integrare clinica.
Pentru activitatea medicala, diagnostica si terapeutica, personalul didactic
este in subordinea administratiei spitalului, in conformitate cu prevederile
contractului de munca;
j) institutele si centrele medicale clinice - unitati de asistenta
medicala de specialitate in care se desfasoara si activitate de invatamant si
cercetare stiintifica-medicala, de indrumare si coordonare metodologica pe
domeniile lor de activitate, precum si de educatie medicala continua; pentru
asistenta medicala de specialitate se pot organiza centre medicale in care nu
se desfasoara activitate de invatamant medical si cercetare stiintifica;
k) unitatile de asistenta medico-sociale - institutii publice
specializate, in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, care


acorda servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale

m
persoanelor cu nevoi medico-sociale;
l) sanatoriul - unitatea sanitara cu paturi care asigura asistenta
medicala utilizand factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee,

ea
tehnici si mijloace terapeutice;
m) preventoriul - unitatea sanitara cu paturi care asigura prevenirea si
combaterea tuberculozei la copii si tineri, precum si la bolnavii de

N
tuberculoza stabilizati clinic si necontagiosi;
n) centrele de sanatate - unitati sanitare cu paturi care asigura
asistenta medicala de specialitate pentru populatia din mai multe localitati
ra
apropiate, in cel putin doua specialitati.
(2) In sensul prezentului titlu, in categoria spitalelor se includ si
urmatoarele unitati sanitare cu paturi: institute si centre medicale,
at

sanatorii, preventorii, centre de sanatate si unitati de asistenta


medico-sociala.
Pi

ART. 173
(1) Structura organizatorica a unui spital poate cuprinde, dupa caz:
sectii, laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente,
servicii sau birouri tehnice, economice si administrative, serviciu de
E

asistenta prespitaliceasca si transport urgente, structuri de primiri urgente


si alte structuri aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
TC

(2) Spitalele pot avea in componenta lor structuri care acorda servicii
ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi, ingrijiri la
domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se
C

negociaza si se contracteaza in mod distinct cu casele de asigurari de


sanatate sau cu terti in cadrul asistentei medicale spitalicesti sau din
fondurile alocate pentru serviciile respective.
ART. 174
(1) Spitalele publice din reeaua proprie a Ministerului Sntii se
nfiineaz i, respectiv, se desfiineaz prin hotrre a Guvernului,
iniiat de Ministerul Sntii.
(2) Spitalele din reeaua sanitar proprie a ministerelor i
instituiilor publice, altele dect cele ale Ministerului Sntii i ale
autoritilor administraiei publice locale se nfiineaz i, respectiv, se
desfiineaz prin hotrre a Guvernului, iniiat de ministerul sau
instituia public respectiv, cu avizul Ministerului Sntii.
(3) Spitalele din reeaua autoritilor administraiei publice locale se
nfiineaz i, respectiv, se desfiineaz prin hotrre a Guvernului,

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


iniiat de instituia prefectului sau consiliul judeean, n condiiile
legii, cu avizul Ministerului Sntii.
(4) Structura organizatoric, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului i a denumirilor pentru spitalele publice din reeaua proprie a
Ministerului Sntii se aprob prin ordin al ministrului sntii, la
propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale
Ministerului Sntii, dup caz, n funcie de subordonare sau la iniiativa
Ministerului Sntii i/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.
(5) Structura organizatoric, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului i a denumirilor pentru spitalele publice din reeaua proprie a
altor ministere i instituii publice cu reea sanitar proprie se aprob
prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conductorului
instituiei, cu avizul Ministerului Sntii.


(6) Spitalele private se nfiineaz sau se desfiineaz cu avizul

m
Ministerului Sntii, n condiiile legii. Structura organizatoric,
reorganizarea, restructurarea i schimbarea sediului i a denumirilor pentru
spitalele private se fac cu avizul Ministerului Sntii, n condiiile

ea
legii.
(7) Secia privat se poate organiza n structura oricrui spital public.
Condiiile de nfiinare, organizare i funcionare se stabilesc prin ordin
al ministrului sntii.

N
(8) Se asimileaz spitalelor private i unitile sanitare private
nfiinate n cadrul unor organizaii nonguvernamentale sau al unor societi
ra
comerciale, care acord servicii medicale spitaliceti.
-------------
Art. 174 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN
at

nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.
Pi

ART. 175
(1) Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite
prin normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si da dreptul
E

spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de


functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. Procedura
TC

de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani.


Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de
functionare conduce la desfiintarea spitalului in cauza.
C

(2) Acreditarea garanteaza faptul ca spitalele functioneaza la


standardele stabilite potrivit prezentului titlu, privind acordarea
serviciilor medicale si conexe actului medical, certificand calitatea
serviciilor de sanatate in conformitate cu clasificarea spitalelor, pe
categorii de acreditare.
(3) Acreditarea se acorda de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor,
institutie cu personalitate juridica, ce functioneaza in coordonarea
primului-ministru, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la
bugetul de stat.
(4) Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale
Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se aproba prin hotarare a
Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(5) Din Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor vor face parte
reprezentanti ai Presedintiei, Guvernului, Academiei Romane, Colegiului
Medicilor din Romania, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania. Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, precum si
rudele sau afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv sunt
incompatibili cu calitatea de membru in organele de conducere ale spitalelor
si nu pot detine cabinete sau clinici private.
(6) Pentru obtinerea acreditarii se percepe o taxa de acreditare, al
carei nivel se aproba prin ordin al Comisiei Nationale de Acreditare a
Spitalelor, la propunerea ministrului sanatatii.

(7) Veniturile incasate din activitatea de acreditare sunt venituri


proprii ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, care urmeaza a fi


utilizate pentru organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Acreditare

m
a Spitalelor, in conditiile legii.
ART. 176
(1) Procedurile, standardele i metodologia de acreditare se elaboreaz

ea
de ctre Comisia Naional de Acreditare a Spitalelor i se aprob prin ordin
al ministrului sntii.
(2) Lista cu unitile spitaliceti acreditate i categoria acreditrii

N
se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ART. 177
ra
(1) Acreditarea este valabila 5 ani. Inainte de expirarea termenului,
spitalul solicita evaluarea in vederea reacreditarii.
(2) Reevaluarea unui spital se poate face si la solicitarea Ministerului
at

Sanatatii, a casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau, dupa caz, a


ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie. Taxele legate de
Pi

reevaluare sunt suportate de solicitant.


(3) Daca in urma evaluarii se constata ca nu mai sunt indeplinite
standardele de acreditare, Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor
acorda un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria
E

solicitata.
TC

CAP. III
Conducerea spitalelor
ART. 178*)
C

(1) Spitalul public este condus de un manager, persoana fizica sau


juridica.
(2) Managerul persoan fizic sau reprezentantul desemnat de managerul
persoan juridic trebuie s fie absolvent al unei instituii de nvmnt
superior i s ndeplineasc una dintre urmtoarele condiii:
a) s fie absolvent al unor cursuri de perfecionare n management sau
management sanitar, agreate de Ministerul Sntii i stabilite prin ordin
al ministrului sntii;
b) s fie absolvent al unui masterat sau doctorat n management sanitar,
economic sau administrativ organizat ntr-o instituie de nvmnt superior
acreditat, potrivit legii.
----------------
Alin. (2) al art. 178 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
91 din 21 mai 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 26 mai 2010,

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


care modific vechiul pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 69 din 10
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009,
devenind pct. 1^1.

(2^1) Pentru spitalele clinice n care se desfoar i activitate de


nvmnt i cercetare tiinific medical, managerul trebuie s fie cadru
universitar sau medic primar i s fie absolvent al unor cursuri de
perfecionare n management sau management sanitar, agreate de Ministerul
Sntii i stabilite prin ordin al ministrului sntii.
------------
Alin. (2^1) al art. 178 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 69 din 10 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419


din 18 iunie 2009.

m
(3) Managerul, persoan fizic sau juridic, ncheie contract de
management cu Ministerul Sntii, ministerele sau instituiile cu reea
sanitar proprie, reprezentate de ministrul sntii, conductorul

ea
ministerului sau instituiei, dup caz, pe o perioad de maximum 3 ani.
Contractul de management poate nceta nainte de termen n urma evalurii
anuale sau ori de cte ori este nevoie, efectuat pe baza criteriilor de

N
performan generale stabilite prin ordin al ministrului sntii, precum i
pe baza criteriilor specifice stabilite i aprobate prin act administrativ al
conductorilor ministerelor sau instituiilor cu reea sanitar proprie, al
ra
primarului unitii administrativ-teritoriale, al primarului general al
municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz.
La ncetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o
at

perioad de 3 luni, de maximum dou ori, perioad n care se organizeaz


concursul de ocupare a postului, respectiv licitaie public, dup caz.
Pi

Ministrul sntii, ministrul de resort sau primarul unitii


administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureti sau
preedintele consiliului judeean, dup caz, numesc prin act administrativ un
manager interimar pn la ocuparea prin concurs a postului de manager,
E

respectiv organizarea licitaiei publice, dup caz.


-------------
TC

Alin. (3) al art. 178 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.
C

(3^1) Atribuiile managerului interimar se stabilesc i se aprob prin


ordin al ministrului sntii.
-------------
Alin. (3^1) al art. 178 a fost introdus de pct. 15 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 384 din 10 iunie 2010.
(4) Modelul-cadru al contractului de management, n cuprinsul cruia sunt
prevzui i indicatorii de performan a activitii, se aprob prin ordin
al ministrului sntii, cu consultarea ministerelor, a instituiilor cu
reea sanitar proprie, precum i a structurilor asociative ale autoritilor
administraiei publice locale. Valorile optime ale indicatorilor de
performan ai activitii spitalului se stabilesc i se aprob prin ordin al

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ministrului sntii. Contractul de management va avea la baz un buget
global negociat, a crui execuie va fi evaluat anual.
-------------
Alin. (4) al art. 178 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

(5) Contractul individual de munc al persoanelor care ocup funcia de


manager se suspend de drept pe perioada exercitrii mandatului.
------------
Alin. (5) al art. 178 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 69 din 10 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419


din 18 iunie 2009.

m
(6) Pe perioada executarii contractului de management, managerul persoana
fizica beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale

ea
stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de asigurari
sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, in
conditiile platii contributiilor prevazute de lege.
-----------

N
Alin. (6) al art. 178 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
ra
2007.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 69 din 10 iunie 2009, publicat n
at

MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009 prevede:


"Art. II
Pi

(1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen,


funcia de manager sau manager interimar al spitalului, ocupat n prezent
conform legii, poate fi exercitat numai de persoana fizic sau
reprezentantul desemnat de managerul persoan juridic, care ndeplinete
E

dispoziiile prezentei ordonane de urgen.


(2) n termen de 3 zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane
TC

de urgen, ministrul sntii numete prin ordin comisii n vederea


analizrii i verificrii ndeplinirii de ctre manageri i manageri
interimari a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
C

(3) Comisiile prevzute la alin. (2) vor ntocmi n termen de 30 de zile


de la numire un raport privind ndeplinirea sau nendeplinirea de ctre
manageri i manageri interimari de spital a dispoziiilor prezentei ordonane
de urgen."

ART. 179
(1) Consiliul de administraie organizeaz concurs sau licitaie public,
dup caz, pentru selecionarea managerului, respectiv a unei persoane
juridice care s asigure managementul unitii sanitare, potrivit normelor
aprobate prin ordin al ministrului sntii, sau, dup caz, prin ordin al
ministrului din ministerele cu reea sanitar proprie i respectiv prin act
administrativ al primarului unitii administrativ-teritoriale, al primarului
general al municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean,
dup caz.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-------------
Alin. (1) al art. 179 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

(2) Managerul este numit prin ordin al ministrului sntii, al


ministrului transporturilor sau, dup caz, prin act administrativ al
conductorului instituiei, al primarului unitii administrativ-teritoriale,
al primarului general al municipiului Bucureti sau al preedintelui
consiliului judeean, dup caz.
-------------
Alin. (2) al art. 179 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA


DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384

m
din 10 iunie 2010.

(3) Pentru spitalele din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta

ea
nationala si autoritate judecatoreasca, functia de comandant/director general
sau, dupa caz, de manager se ocupa de o persoana numita de conducatorul
ministerului sau al institutiei care are in structura spitalul, conform

N
reglementarilor proprii adaptate la specificul prevederilor prezentului titlu.
(4) Selectia managerului persoana juridica se efectueaza prin licitatie
publica, conform dispozitiilor legii achizitiilor publice.
ra
(5) Pn la ocuparea prin concurs a funciilor de conducere care fac
parte din comitetul director, conducerea interimar a spitalelor publice din
reeaua Ministerului Sntii se numete prin ordin al ministrului sntii,
at

iar pentru ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie, respectiv


pentru autoritile administraiei publice locale prin act administrativ al
Pi

ministrului de resort, al conductorului instituiei respective sau prin act


administrativ al primarului unitii administrativ-teritoriale, al primarului
general al municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean,
dup caz.
E

-------------
Alin. (5) al art. 179 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA
TC

DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.
C

(6) Managerul interimar i ceilali membrii ai comitetului director


interimar se numesc n condiiile prevzute la alin. (5) pe o perioad de
maximum 6 luni.
-------------
Alin. (6) al art. 179 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

ART. 180
(1) Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu:
a) exercitarea oricror altor funcii salarizate, nesalarizate sau/i
indemnizate, cu excepia funciilor sau activitilor n domeniul medical n
aceeai unitate sanitar, a activitilor didactice, de cercetare tiinific
i de creaie literar-artistic;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-----------
Lit. a) a alin. (1) al art. 180 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 91 din 21 mai 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 26
mai 2010, care modific pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 69 din
10 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009.

b) exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de manager,


inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in
structurile de conducere ale unei alte unitati spitalicesti;
d) exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau
patronale de profil.
(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana


fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de

m
parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii
nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care
persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager.

ea
Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti
sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana
la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei in cauza.

N
(3) Incompatibilitatile si conflictul de interese sunt aplicabile atat
persoanei fizice, cat si reprezentantului desemnat al persoanei juridice care
exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager de spital.
ra
(4) Dac managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al
persoanei juridice selectate n urma licitaiei publice se afl n stare de
incompatibilitate sau n conflict de interese, acesta este obligat s
at

nlture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese n termen


de 30 de zile de la apariia acestora. n caz contrar, contractul de
Pi

management este reziliat de plin drept. Ministerul Sntii sau, dup caz,
ministerul, instituia public sau primarul unitii
administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureti sau
preedintele consiliului judeean, dup caz, semnatare ale contractului de
E

management, vor putea cere persoanelor n cauz despgubiri, conform


clauzelor contractului de management.
TC

-------------
Alin. (4) al art. 180 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
C

din 10 iunie 2010.

(5) Persoanele care ndeplinesc funcia de manager pot desfura


activitate medical n instituia respectiv.
-----------
Alin. (5) al art. 180 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 69 din 10 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419
din 18 iunie 2009.

ART. 181
Atributiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.
ART. 182
(1) In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice
managerul are, in principal, urmatoarele atributii:

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de
munca, in functie de normativul de personal in vigoare;
b) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si
elibereaza din functie personalul spitalului;
c) aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
d) propune structura organizatoric, reorganizarea, schimbarea sediului
i a denumirii unitii, n vederea aprobrii de ctre Ministerul Sntii,
ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie sau, dup caz, de ctre
autoritile administraiei publice locale, n condiiile prevzute la art.
174;
-------------
Litera d) a alin. (1) al art. 182 a fost modificat de pct. 20 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.

m
e) numete i revoc, n condiiile legii, membrii comitetului director.
-------------

ea
Litera e) a alin. (1) al art. 182 a fost modificat de pct. 20 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.

N
(1^1) Managerul negociaz i ncheie contractele de furnizare de servicii
medicale cu casa de asigurri de sntate, precum i cu direcia de sntate
ra
public sau, dup caz, cu instituii publice din subordinea Ministerului
Sntii, pentru implementarea programelor naionale de sntate public i
pentru asigurarea cheltuielilor prevzute la art. 190^1.
at

-------------
Alin. (1^1) al art. 182 a fost modificat de pct. 33 al art. I din
Pi

ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
E

din 26 februarie 2013.


TC

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaz la


nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de munc este de
competena managerului.
C

------------
Alin. (2) al art. 182 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

ART. 183
(1) n cadrul spitalelor publice se organizeaz i funcioneaz un
comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical,
directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un
director de ngrijiri.

(2) Ocuparea funciilor specifice comitetului director se face prin


concurs organizat de managerul spitalului.
(3) Atribuiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


al ministrului sntii.

(4) n spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic


universitar medical.
(5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs,
potrivit alin. (2), vor ncheia cu managerul spitalului public un contract de
administrare pe o perioad de maximum 3 ani, n cuprinsul cruia sunt
prevzui indicatorii de performan asumai. Contractul de administrare
poate fi prelungit la ncetarea mandatului pe o perioad de 3 luni, de
maximum dou ori, perioad n care se organizeaz concursul de ocupare a
funciei. Contractul de administrare poate nceta nainte de termen n cazul
nendeplinirii obligaiilor prevzute n acesta.
(6) Contractul individual de munc sau al persoanelor angajate n


unitile sanitare publice care ocup funcii de conducere specifice

m
comitetului director se suspend de drept pe perioada exercitrii mandatului.
(7) Pe perioada executrii contractului de administrare, membrii
comitetului director beneficiaz de un salariu de baz i de alte drepturi

ea
salariale stabilite potrivit prevederilor legale n vigoare, asupra crora se
datoreaz contribuia de asigurri sociale de stat, precum i contribuia de
asigurri sociale de sntate, n cotele prevzute de lege. Perioada

N
respectiv constituie stagiu de cotizare i se ia n considerare la
stabilirea i calculul drepturilor prevzute de Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu
ra
modificrile i completrile ulterioare.
(8) Modelul contractului de administrare se aprob prin ordin al
ministrului sntii pentru unitile sanitare din reeaua Ministerului
at

Sntii i din reeaua autoritilor administraiei publice locale, cu


consultarea structurilor asociative ale autoritilor administraiei publice
Pi

locale, iar pentru celelalte ministere sau instituii cu reea sanitar


proprie prin act administrativ al conductorului acestora.

(9) Dispoziiile art. 180 alin. (1) lit. b)-d) referitoare la


E

incompatibiliti i ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de


interese se aplic i persoanelor care ocup funcii specifice comitetului
TC

director.
-------------
Art. 183 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN
C

nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 183^1
(1) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa functii de
conducere specifice comitetului director si are contractul individual de
munca suspendat poate desfasura activitate medicala in unitatea sanitara
respectiva. Programul de lucru se stabileste de comun acord cu managerul
spitalului.
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar prevazut la alin. (1)
desfasoara activitate medicala in cadrul functiei de conducere ocupate.
(3) Membrii comitetului director, sefii de sectie, sefii de laboratoare
sau sefii de servicii medicale nu mai pot desfasura nicio alta functie de
conducere prin cumul de functii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


---------------
Art. 183^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19
iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

ART. 183^2
(1) Managerul are obligaia s respecte msurile dispuse de ctre
conductorul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie sau
primarul unitii administrativteritoriale, primarul general al municipiului
Bucureti sau preedintele consiliului judeean, dup caz, n situaia n
care se constat disfuncionaliti n activitatea spitalului public.
(2) n exercitarea funciei de autoritate central n domeniul sntii
publice, Ministerul Sntii, prin comisii de evaluare, poate s verifice,
s controleze i s sancioneze, potrivit legii, activitatea tuturor


spitalelor.

m
-------------
Art. 183^2 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie

ea
2010.

ART. 183^3

inceteaza in urmatoarele situatii:


N
(1) Contractul de management si, respectiv, contractul de administrare

a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;


ra
b) la revocarea din functie a managerului, in cazul nerealizarii
indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public, prevazuti
in ordinul ministrului sanatatii, timp de minimum un an, din motive
at

imputabile acestuia, si/sau in situatia existentei unei culpe grave ca urmare


a neindeplinirii obligatiilor managerului;
Pi

b^1) la revocarea din funcie a persoanelor care ocup funcii specifice


comitetului director n cazul nerealizrii indicatorilor specifici de
performan prevzui n contractul de administrare, timp de minimum un an,
din motive imputabile acestora, i/sau n situaia existenei unei culpe
E

grave ca urmare a nendeplinirii obligaiilor acestora;


-----------
TC

Lit. b^1) a art. 183^3 a fost introdus de pct. 34 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.
C

c) prin acordul de vointa al partilor semnatare;


d) la aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de
interese prevazute de lege;
e) in cazul nerespectarii termenului de inlaturare a motivelor de
incompatibilitate ori de conflict de interese;
f) la decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
g) in cazul insolventei, falimentului persoanei juridice, manager al
spitalului;
h) la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege;
i) in cazul in care se constata abateri de la legislatia in vigoare care
pot constitui un risc iminent pentru sanatatea pacientilor sau a salariatilor;
j) in cazul neacceptarii de catre oricare dintre membrii comitetului
director a oricarei forme de control efectuate de institutiile abilitate in

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


conditiile legii;
k) in cazul refuzului colaborarii cu organele de control desemnate de
institutiile abilitate in conditiile legii;
l) in cazul in care se constata abateri de la legislatia in vigoare
constatate de organele de control si institutiile abilitate in conditiile
legii.
m) nerespectarea msurilor dispuse de ministrul sntii n domeniul
politicii de personal i al structurii organizatorice sau, dup caz, a
msurilor dispuse de ministrul/conductorul instituiei pentru spitalele din
subordinea ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie.
-----------
Lit. m) a art. 183^3 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484


din 30 iunie 2008.

m
n) dac se constat c managerul nu mai ndeplinete condiiile prevzute
de dispoziiile legale n vigoare pentru exercitarea funciei de manager;

ea
-----------
Lit. n) a art. 183^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 69 din 10 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 419
din 18 iunie 2009.

N
o) n cazul existenei a 3 luni consecutive de pli restante, a cror
ra
vechime este mai mare dect termenul scadent de plat, respectiv a
arieratelor, conform prevederilor contractuale sau legale.
-----------
at

Lit. o) a alin. (1) al art. 183^3 a fost modificat de pct. 1 al art.


unic din LEGEA nr. 194 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
Pi

397 din 2 iulie 2013.

(2) Pentru spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei


publice locale, contractul de management nceteaz n condiiile legii la
E

propunerea consiliului de administraie, n cazul n care acesta constat


existena uneia dintre situaiile prevzute la alin. (1).
TC

-------------
Alin. (2) al art. 183^3 a fost introdus de pct. 24 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
C

nr. 384 din 10 iunie 2010.


--------------
Art. 183^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19
iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

ART. 184
(1) Sectiile, laboratoarele si serviciile medicale ale spitalului public
sunt conduse de un sef de sectie, sef de laborator sau, dupa caz, sef de
serviciu. Aceste functii se ocupa prin concurs sau examen, dupa caz, in
conditiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al
ministrului sanatatii.

(2) n spitalele publice funciile de ef de secie, ef de laborator,


asistent medical ef sunt funcii de conducere i vor putea fi ocupate numai

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


de medici, biologi, chimiti i biochimiti sau, dup caz, asisteni medicali,
cu o vechime de cel puin 5 ani n specialitatea respectiv.
-----------
Alin. (2) al art. 184 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012.

(2^1) Funcia de farmacist-ef din spitalele publice se ocup n


condiiile legii de ctre farmaciti cu minimum 2 ani de experien
profesional.
-----------
Alin. (2^1) al art. 184 a fost introdus de pct. 35 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012.

m
(3) Sefii de sectie au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii
de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspund

ea
de calitatea actului medical, precum si atributiile asumate prin contractul
de administrare.
(4) La numirea n funcie, efii de secie, de laborator i de serviciu

N
medical vor ncheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un
contract de administrare cu o durat de 3 ani, n cuprinsul cruia sunt
prevzui indicatorii de performan asumai. Contractul de administrare
ra
poate fi prelungit sau, dup caz, n situaia nendeplinirii indicatorilor de
performan asumai poate nceta nainte de termen. Dac eful de secie, de
laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se afl n stare de
at

incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat s le


nlture n termen de maximum 30 de zile de la apariia acestora. n caz
Pi

contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.


-------------
Alin. (4) al art. 184 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
E

din 10 iunie 2010.


TC

(5) Calitatea de ef de secie, ef de laborator i ef de serviciu


medical este compatibil cu funcia de cadru didactic universitar.
-----------
C

Alin. (5) al art. 184 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

(6) n seciile, laboratoarele i serviciile medicale clinice funcia de


ef de secie, ef de laborator sau ef de serviciu medical se ocup de
cadrul didactic recomandat de senatul instituiei de nvmnt medical
superior n cauz, cu avizul managerului spitalului i cu aprobarea
Ministerului Sntii sau, dup caz, a autoritilor administraiei publice
locale.
-------------
Alin. (6) al art. 184 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(7) n cazul n care contractul de administrare, prevzut la alin. (4),
nu se semneaz n termen de 7 zile de la data stabilit de manager pentru
ncheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numit prin decizie
a consiliului de administraie. n situaia n care conflictul nu se
soluioneaz ntr-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, n
condiiile legii.
-------------
Alin. (7) al art. 184 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

(8) Pentru seciile, laboratoarele i serviciile medicale clinice, n


care nu exist cadru didactic cu grad de predare, precum i pentru seciile,


laboratoarele i serviciile medicale neclinice condiiile de participare la

m
concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sntii, iar n cazul
spitalelor aparinnd ministerelor sau instituiilor cu reea sanitar
proprie condiiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al

ea
ministrului, respectiv prin decizie a conductorului instituiei, cu avizul
Ministerului Sntii. n cazul n care la concurs nu se prezint niciun
candidat n termenul legal, managerul spitalului public va delega o alt

N
persoan n funcia de ef de secie, ef de laborator sau ef de serviciu
medical, pe o perioad de pn la 6 luni, interval n care se vor repeta
procedurile prevzute la alin. (1).
ra
-----------
Alin. (8) al art. 184 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
at

din 30 iunie 2008.


Pi

(8^1) n cazul spitalelor publice din reeaua autoritilor


administraiei publice locale, condiiile de participare la concursul
prevzut la alin. (8) se stabilesc prin act administrativ al primarului
unitii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului
E

Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz.


-------------
TC

Alin. (8^1) al art. 184 a fost introdus de pct. 26 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 384 din 10 iunie 2010.
C

(9) eful de secie, eful de laborator i eful serviciului medical vor


face publice, prin declaraie pe propria rspundere, afiat pe site-ul
spitalului i al direciei de sntate public sau pe site-ul Ministerului
Sntii ori, dup caz, al Ministerului Transporturilor pentru unitile
sanitare subordonate acestuia, legturile de rudenie pn la gradul al IV-lea
inclusiv cu personalul angajat n secia, laboratorul sau serviciul medical
pe care l conduc.
------------
Alin. (9) al art. 184 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(9^1) Prevederile alin. (9) se aplic n mod corespunztor i n cazul
spitalelor publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale.
-------------
Alin. (9^1) al art. 184 a fost introdus de pct. 27 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 384 din 10 iunie 2010.

(10) Medicii, indiferent de sex, care implinesc varsta de 65 de ani dupa


dobandirea functiei de conducere, care fac parte din comitetul director al
spitalului public sau exercita functia de sef de sectie, sef de laborator ori
sef de serviciu medical, vor fi pensionati conform legii. Medicii in varsta
de 65 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in niciuna
dintre functiile de conducere, care fac parte din comitetul director al


spitalului public sau sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu

m
medical.
---------------
Alin. (10) al art. 184 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr.

ea
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.

N
(11) In spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa functii de
sef de sectie pana la varsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din
Romania si cu aprobarea ministrului sanatatii.
ra
(12) Dispoziiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) i d) referitoare la
incompatibiliti i ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de
interese, sub sanciunea rezilierii contractului de administrare, se aplic
at

i efilor de secie, de laborator i de serviciu medical din spitalele


publice.
Pi

-----------
Alin. (12) al art. 184 a fost modificat de pct. 36 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.
E

ART. 185
TC

(1) n cadrul spitalelor publice funcioneaz un consiliu etic i un


consiliu medical. Directorul medical este preedintele consiliului medical.
-------------
C

Alin. (1) al art. 185 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.
(2) Componena i atribuiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al
ministrului sntii.
-------------
Alin. (2) al art. 185 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.

(3) Consiliul medical este alctuit din efii de secii, de laboratoare,


farmacistul-ef i asistentul ef.
(4) Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele:

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


a) imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in
scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii
gradului de satisfactie a pacientilor;
b) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital
in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a
resurselor alocate;
c) nainteaz comitetului director propuneri privind utilizarea fondului
de dezvoltare al spitalului;
-------------
Litera c) a alin. (4) al art. 185 a fost modificat de pct. 29 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.


d) propune comitetului director msuri pentru dezvoltarea i

m
mbuntirea activitii spitalului n concordan cu nevoile de servicii
medicale ale populaiei i conform ghidurilor i protocoalelor de practic
medical;

ea
-------------
Litera d) a alin. (4) al art. 185 a fost modificat de pct. 29 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.

N
e) alte atribuii stabilite prin ordin al ministrului sntii.
ra
-------------
Litera e) a alin. (4) al art. 185 a fost introdus de pct. 30 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL
at

OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.


Pi

ART. 186
(1) n cadrul spitalului public funcioneaz un consiliu de administraie
format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de
strategie, de organizare i funcionare a spitalului.
E

(2) Membrii consiliului de administraie pentru spitalele publice din


reeaua autoritilor administraiei publice locale sunt:
TC

a) 2 reprezentani ai Ministerului Sntii sau ai direciilor de


sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, iar n cazul
spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sntii sau al
C

direciilor de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti;


b) 2 reprezentani numii de consiliul judeean ori consiliul local, dup
caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, din care unul
s fie economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de preedintele consiliului
judeean, dup caz;
d) un reprezentant al universitii sau facultii de medicin, pentru
spitalele clinice;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din
Romnia, cu statut de invitat;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenilor
Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, cu
statut de invitat.
(3) Pentru spitalele publice din reeaua Ministerului Sntii i a

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, cu excepia celor
prevzute la alin. (2), membrii consiliului de administraie sunt:
a) 3 reprezentani ai Ministerului Sntii sau ai direciilor de
sntate public judeene sau a municipiului Bucureti ori, dup caz, 3
reprezentani ai ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie
pentru spitalele aflate n subordinea acestora;
b) un reprezentant numit de consiliul judeean ori consiliul local,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti;
c) un reprezentant al universitii sau facultii de medicin, pentru
spitalele clinice;
d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din
Romnia, cu statut de invitat;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenilor


Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, cu

m
statut de invitat.
(4) Instituiile prevzute la alin. (2) i (3) sunt obligate s i
numeasc i membrii supleani n consiliul de administraie.

ea
(5) Managerul particip la edinele consiliului de administraie fr
drept de vot.
(6) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit n unitate,

N
afiliat federaiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munc
la nivel de ramur sanitar, particip ca invitat permanent la edinele
consiliului de administraie.
ra
(7) Membrii consiliului de administraie al spitalului public se numesc
prin act administrativ de ctre instituiile prevzute la alin. (2) i (3).
(8) edinele consiliului de administraie sunt conduse de un preedinte
at

de edin, ales cu majoritate simpl din numrul total al membrilor, pentru


o perioad de 6 luni.
Pi

(9) Atribuiile principale ale consiliului de administraie sunt


urmtoarele:
a) avizeaz bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului, precum i
situaiile financiare trimestriale i anuale;
E

b) organizeaz concurs pentru ocuparea funciei de manager n baza


regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sntii, al ministrului de
TC

resort sau, dup caz, prin act administrativ al primarului unitii


administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureti
sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz;
C

c) aprob msurile pentru dezvoltarea activitii spitalului n


concordan cu nevoile de servicii medicale ale populaiei;
d) avizeaz programul anual al achiziiilor publice ntocmit n
condiiile legii;
e) analizeaz modul de ndeplinire a obligaiilor de ctre membrii
comitetului director i activitatea managerului i dispune msuri pentru
mbuntirea activitii;
f) propune revocarea din funcie a managerului i a celorlali membri ai
comitetului director n cazul n care constat existena situaiilor
prevzute la art. 180 alin. (1) i la art. 183^3 alin. (1).
(10) Consiliul de administraie se ntrunete lunar sau ori de ctre ori
este nevoie, la solicitarea majoritii membrilor si, a preedintelui de
edin sau a managerului, i ia decizii cu majoritatea simpl a membrilor
prezeni.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(11) Membrii consiliului de administraie al spitalului public pot
beneficia de o indemnizaie lunar de maximum 1% din salariul managerului.
(12) Dispoziiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de
interese se aplic i membrilor consiliului de administraie.
(13) n cazul autoritilor administraiei publice locale care realizeaz
managementul asistenei medicale la cel puin 3 spitale, reprezentanii
prevzui la alin. (2) lit. b) sunt numii din rndul structurii prevzute la
art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de
Ministerul Sntii ctre autoritile administraiei publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
-------------
Art. 186 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie

m
2010.

ART. 187

ea
(1) Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul,
membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu
si membrii consiliului de administraie, au obligatia de a depune o

N
declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la
incompatibilitatile prevazute la art. 180, in termen de 15 zile de la numirea
in functie, la Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, la ministerele si
ra
institutiile cu retea sanitara proprie.
--------------
Alin. (1) al art. 187 a fost modificat de art. II din ORDONANA DE
at

URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din
10 iunie 2010, prin nlocuirea sintagmei "consiliu consultativ" cu sintagma
Pi

"consiliu de administraie".

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se actualizeaza ori de cate ori


intervin modificari in situatia persoanelor in cauza; actualizarea se face in
E

termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii


functiilor sau activitatilor.
TC

(3) Declaratiile se afiseaza pe site-ul spitalului.


(4) Modelul declaratiei de interese si cel al declaratiei referitoare la
incompatibilitati se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
C

(5) In conditiile prevazute la alin. (1) si (2), persoanele din


conducerea spitalului au obligatia de a depune si o declaratie de avere, al
carei model se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

ART. 187^1
Prevederile art. 187 se aplic n mod corespunztor spitalelor publice
din reeaua autoritilor administraiei publice locale.
-------------
Art. 187^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

CAP. IV
Finantarea spitalelor

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 188
(1) Spitalele publice sunt institutii publice finantate integral din
venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.
Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru
serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si
din alte surse, conform legii.
(2) Prin autonomie financiara se intelege:
a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si
cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unitatii si cu acordul
ordonatorului de credite ierarhic superior;
b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe baza
evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar si a repartizarii
cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sectiilor si


compartimentelor din structura spitalului.

m
(3) Spitalele publice au obligatia de a asigura realizarea veniturilor si
de a fundamenta cheltuielile in raport cu actiunile si obiectivele din anul
bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare.

ea
(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cadrul ministerelor cu
retea sanitara proprie.
ART. 189

N
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului public cu
casa de asigurri de sntate se negociaz de ctre manager cu conducerea
casei de asigurri de sntate, n condiiile stabilite n contractul-cadru
ra
privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate.
(2) n cazul refuzului uneia dintre pri de a semna contractul de
at

furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere format


din reprezentani ai Ministerului Sntii, respectiv ai ministerului de
Pi

resort, precum i ai Casei Naionale de Asigurri de Sntate, care, n


termen de maximum 10 zile soluioneaz divergenele.
(3) n cazul spitalelor publice aparinnd autoritilor administraiei
publice locale, comisia de mediere prevzut la alin. (2) este format din
E

reprezentani ai autoritilor administraiei publice locale i ai Casei


Naionale de Asigurri de Sntate.
TC

(4) Spitalele publice pot ncheia contracte pentru implementarea


programelor naionale de sntate curative cu casele de asigurri de sntate,
precum i cu direciile de sntate public judeene i a municipiului
C

Bucureti sau, dup caz, cu instituii publice din subordinea Ministerului


Sntii pentru implementarea programelor naionale de sntate public, n
conformitate cu structura organizatoric a acestora.
-------------
Alin. (4) al art. 189 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(5) n situaia desfiinrii, n condiiile art. 174, a unor uniti


sanitare cu paturi, dup ncheierea de ctre acestea a contractului de
furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, sumele

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


contractate i nedecontate ca servicii medicale efectuate urmeaz a fi
alocate de casa de asigurri de sntate la celelalte uniti sanitare
publice cu paturi din aria sa de competen.
-------------
Art. 189 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 189^1
(1) Veniturile realizate de unitile sanitare publice n baza
contractelor de servicii medicale ncheiate cu casele de asigurri de
sntate nu pot fi utilizate pentru:
a) investiii n infrastructur;


b) dotarea cu echipamente medicale a cror valoare de achiziie este mai

m
mare de 15.000 euro fr TVA/echipament medical.
(2) Cheltuielile prevzute la alin. (1) se suport din alte surse, n
condiiile prezentei legi.

ea
-----------
Art. 189^1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din
26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013, care

N
modific pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.
ra
ART. 190
(1) Spitalele publice din reeaua Ministerului Sntii i ale
ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, cu excepia
at

spitalelor din reeaua autoritilor administraiei publice locale, primesc,


n completare, sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor
Pi

fi utilizate numai pentru destinaiile pentru care au fost alocate, dup cum
urmeaz:
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii sau al
ministerelor ori instituiilor centrale cu reea sanitar proprie, precum i
E

prin bugetul Ministerului Educaiei Naionale, pentru spitalele clinice cu


secii universitare;
TC

b) de la bugetul propriu al judeului, pentru spitalele judeene;


c) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judeean sau local.
(2) Pentru spitalele prevzute la alin. (1) se asigur de la bugetul de
C

stat:
a) implementarea programelor naionale de sntate public;
-------------
Lit. a) a alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 38 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

b) achiziia de echipamente medicale i alte dotri independente de


natura cheltuielilor de capital, n condiiile legii;
-------------
Lit. b) a alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 38 al art. I

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

c) investiii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru


finalizarea celor aflate n execuie;
d) expertizarea, transformarea i consolidarea construciilor grav
afectate de seisme i de alte cazuri de for major;
e) modernizarea, transformarea i extinderea construciilor existente,
precum i efectuarea de reparaii capitale;
f) activiti specifice ministerelor i instituiilor cu reea sanitar


proprie, care se aprob prin hotrre a Guvernului;

m
-------------
Lit. f) a alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 38 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL

ea
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

N
g) activiti didactice i de cercetare fundamental;
ra
h) finanarea activitilor din cabinete de medicin sportiv, cabinete
de medicin legal, de planning familial, TBC, LSM, UPU, programe tip
HIV/SIDA, programe pentru distrofici, drepturi de personal pentru rezideni;
at

i) asigurarea cheltuielilor prevzute la art. 93 alin. (5) i, dup caz,


alin. (5^1) pentru UPU i CPU, cuprinse n structura organizatoric a
Pi

spitalelor de urgen aprobate n condiiile legii.


(3) Finanarea Spitalului Clinic Universitar de Urgen Elias se asigur
dup cum urmeaz:
a) de la bugetul de stat, pentru situaia prevzut la alin. (2) lit. b),
E

prin bugetul Academiei Romne;


b) pentru implementarea programelor naionale de sntate public se
TC

aloc fonduri de la bugetul de stat i din venituri proprii, prin bugetul


Ministerului Sntii, n baza contractelor ncheiate cu Direcia de
Sntate Public a Municipiului Bucureti sau cu alte instituii publice din
C

subordinea Ministerului Sntii, dup caz;


-------------
Lit. b) a alin. (3) al art. 190 a fost modificat de pct. 39 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

c) pentru activitatea didactic i de cercetare fundamental se aloc


fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Romne i prin bugetul
Ministerului Educaiei Naionale;
d) pentru compartimentul de primire urgene se aloc sume de la bugetul
de stat, prin bugetul Academiei Romne.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(4) Pentru spitalele publice prevzute la alin. (1), bugetele locale
particip la finanarea unor cheltuieli de administrare i funcionare,
respectiv bunuri i servicii, investiii, reparaii capitale, consolidare,
extindere i modernizare, dotri cu echipamente medicale ale unitilor
sanitare publice de interes judeean sau local, n limita creditelor bugetare
aprobate cu aceast destinaie n bugetele locale.
(5) Spitalele publice pot realiza venituri suplimentare din:
a) donaii i sponsorizri;
b) legate;
c) asocieri investiionale n domenii medicale ori de cercetare medical
i farmaceutic;
d) nchirierea unor spaii medicale, echipamente sau aparatur medical
ctre ali furnizori de servicii medicale, n condiiile legii;


e) contracte privind furnizarea de servicii medicale ncheiate cu casele

m
de asigurri private sau cu operatori economici;
f) editarea i difuzarea unor publicaii cu caracter medical;
g) servicii medicale, hoteliere sau de alt natur, furnizate la cererea

ea
unor teri;
h) servicii de asisten medical la domiciliu, acordate la cererea
pacienilor sau, dup caz, n baza unui contract de furnizare de servicii de

N
ngrijiri medicale la domiciliu, n condiiile stabilite prin
contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate;
ra
i) contracte de cercetare;
i^1) coplata pentru unele servicii medicale;
----------
at

Litera i^1) a art. 190 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.
220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
Pi

noiembrie 2011.

j) alte surse, conform legii.


-------------
E

Art. 190 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
TC

2010.

ART. 190^1
C

Spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale


ncheie contracte cu direciile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, pentru:
a) implementarea programelor naionale de sntate public;
-------------
Lit. a) a art. 190^1 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care i desfoar


activitatea n cadrul cabinetelor medicale cuprinse n structura

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


organizatoric aprobat n condiiile legii: cabinete de medicin sportiv,
planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM;
c) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desfoar
activitatea de cercetare tiinific n condiiile legii;
d) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor i serviciilor necesare
cabinetelor medicale de medicin sportiv, cabinete TBC, cabinete LSM,
cuprinse n structura organizatoric a spitalului, aprobate n condiiile
legii;
e) asigurarea cheltuielilor prevzute la art. 93 alin. (5) i, dup caz,
alin. (5^1) pentru UPU i CPU cuprinse n structura organizatoric a
spitalelor de urgen, aprobate n condiiile legii;
f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezideni n toat perioada
rezideniatului, anii I-VII.


-------------

m
Art. 190^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ea
ART. 190^2
Spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei publice locale

N
ncheie contracte cu institutele de medicin legal din centrele medicale
universitare la care sunt arondate pentru asigurarea drepturilor salariale
ale personalului care i desfoar activitatea n cabinetele de medicin
ra
legal din structura acestora, precum i a cheltuielilor de natura bunurilor
i serviciilor necesare pentru funcionarea acestor cabinete.
-------------
at

Art. 190^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
Pi

2010.

ART. 190^3
(1) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevzute la art. 190^1
E

lit. b), c), d) i f) i la art. 190^2 se asigur din fonduri de la bugetul


de stat, prin bugetul Ministerului Sntii.
TC

(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevzute la art. 190^1


lit. a) i e) se asigur din fonduri de la bugetul de stat i din venituri
proprii, prin bugetul Ministerului Sntii.
C

-------------
Art. 190^3 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 190^4
Contractele ncheiate n condiiile art. 190^1 i 190^2 nceteaz de
drept la data constatrii nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre
spitalele din reeaua autoritilor administraiei publice locale.
-------------
Art. 190^4 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 190^5
(1) Spitalele publice din reeaua autoritilor administraiei publice
locale pot primi sume de la bugetul de stat i din veniturile proprii ale
Ministerului Sntii, care se aloc prin transfer ctre autoritile
administraiei publice locale, pentru:
a) finalizarea obiectivelor de investiii noi, de investiii n
continuare, nominalizate n listele programului de investiii, anex la
bugetul Ministerului Sntii din legea bugetului de stat, aflate n
derulare la nivelul spitalelor,
b) dotarea cu aparatur medical, n condiiile n care autoritile
administraiei publice locale particip la achiziionarea acestora cu fonduri
n cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;
c) reparaii capitale la spitale, n condiiile n care autoritile


administraiei publice locale particip cu fonduri n cuantum de minimum 3%

m
din valoarea acestora;
d) finanarea obiectivelor de modernizare, transformare i extindere a
construciilor existente, precum i expertizarea, proiectarea i consolidarea

ea
cldirilor n condiiile n care autoritile administraiei publice locale
particip la achiziionarea acestora cu fonduri n cuantum de minimum 5% din
valoarea acestora.

N
(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sntii i din bugetul
autoritilor administraiei publice locale prevzute la alin. (1) lit. b), c)
i d), criteriile de alocare, precum i lista spitalelor publice beneficiare
ra
se aprob anual prin ordin al ministrului sntii, n termen de 60 de zile
de la data publicrii legii bugetului de stat.
at

(3) Ordinul prevzut la alin. (2) se aprob ca urmare a propunerii fcute


de o comisie de analiz a solicitrilor depuse la Ministerul Sntii.
Pi

-------------
Art. 190^5 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.
E

ART. 190^6
TC

Bugetele locale particip la finanarea unor cheltuieli de administrare


i funcionare, respectiv bunuri i servicii, investiii, reparaii capitale,
consolidare, extindere i modernizare, dotri cu echipamente medicale ale
C

unitilor sanitare cu paturi transferate, n limita creditelor bugetare


aprobate cu aceast destinaie n bugetele locale.
-------------
Art. 190^6 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 190^7
Prevederile art. 190 alin. (5) se aplic i spitalelor publice din
reeaua autoritilor administraiei publice locale.
-------------
Art. 190^7 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 191
(1) Proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului public se
elaboreaz de ctre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale
conductorilor seciilor i compartimentelor din structura spitalului, n
conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului
sntii, i se public pe site-ul Ministerului Sntii, pentru unitile
subordonate, pe cel al autoritii de sntate public sau pe site-urile
ministerelor i instituiilor sanitare cu reele sanitare proprii, dup caz,
n termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.
(2) Pentru spitalele publice din reeaua ministerelor i instituiilor cu
reea sanitar proprie, normele metodologice prevzute la alin. (1) se aprob
prin ordin sau decizie a conductorilor acestora, dup caz, cu avizul
Ministerului Sntii.


(3) Bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului public se aprob de

m
ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului
spitalului.
(4) Bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului public se

ea
repartizeaz pe seciile i compartimentele din structura spitalului. Sumele
repartizate sunt cuprinse n contractul de administrare, ncheiat n
condiiile legii.

N
(5) Execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe secii i
compartimente se monitorizeaz lunar de ctre efii seciilor i
compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate
ra
prin ordin al ministrului sntii.

(6) Execuia bugetului de venituri i cheltuieli se raporteaz lunar,


at

respectiv trimestrial, unitilor deconcentrate cu personalitate juridic ale


Ministerului Sntii i, respectiv, ministerului sau instituiei cu reea
Pi

sanitar proprie, n funcie de subordonare, i se public pe site-ul


Ministerului Sntii, pentru unitile subordonate, pe cel al autoritii
de sntate public sau pe site-urile ministerelor i instituiilor sanitare
cu reele sanitare proprii.
E

(7) Execuia bugetului de venituri i cheltuieli se raporteaz lunar i


trimestrial i consiliului local i/sau judeean, dup caz, dac beneficiaz
TC

de finanare din bugetele locale.


(8) Direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti,
respectiv direciile medicale ori similare ale ministerelor i instituiilor
C

cu reea sanitar proprie analizeaz execuia bugetelor de venituri i


cheltuieli lunare i trimestriale i le nainteaz Ministerului Sntii,
respectiv ministerului sau instituiei cu reea sanitar proprie, dup caz.
(9) Bugetele de venituri i cheltuieli ale spitalelor din reeaua
administraiei publice locale se ntocmesc, se aprob i se execut potrivit
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, i fac parte din bugetul general al
unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
-------------
Alin. (9) al art. 191 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 32 din 23 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 210
din 25 martie 2011.
-------------
Art. 191 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA DE URGEN

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 192
(1) In cazul existentei unor datorii la data incheierii contractului de
management, acestea vor fi evidentiate separat, stabilindu-se posibilitatile
si intervalul in care vor fi lichidate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), stingerea obligatiilor de
plata ale spitalelor, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2005 fata de
furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si
servicii, se realizeaza esalonat. Plata obligatiilor se efectueaza din
veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii si in completare de la bugetul
de stat, prin transferuri catre bugetul fondului, din sumele prevazute in


bugetul aprobat Ministerului Sanatatii in Programul de administratie sanitara

m
si politici de sanatate. Conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor
de plata se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al
presedintelui CNAS.

ea
------------
Alin. (2) al art. 192 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din
LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 din
18 ianuarie 2007.
------------
N
Art. 192 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA
ra
nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25
septembrie 2006.
at

ART. 193
(1) Auditul public intern se exercita de catre structura deconcentrata a
Pi

Ministerului Sanatatii pentru spitalele cu mai putin de 400 de paturi, iar


pentru spitalele cu peste 400 de paturi, de catre un compartiment functional
de audit la nivelul spitalului.
(2) Auditul public intern pentru spitalele apartinand ministerelor si
E

institutiilor cu retea sanitara proprie se exercita in conformitate cu


dispozitiile legale si cu reglementarile specifice ale acestora.
TC

(3) Controlul asupra activitatii financiare a spitalului public se face,


in conditiile legii, de Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii, de
ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau de alte organe
C

abilitate prin lege.


ART. 194
(1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din urmatoarele
surse:
a) cota-parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de
venituri si cheltuieli al spitalului, cu pastrarea echilibrului financiar;
b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din
cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
c) sponsorizari cu destinatia "dezvoltare";
d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli
inregistrat la finele exercitiului financiar;
e) sume rezultate din inchirieri, in conditiile legii.
(2) Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru dotarea spitalului.
(3) Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza in

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


anul urmator, fiind utilizat potrivit destinatiei prevazute la alin. (2).
ART. 195
Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform
contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente
justificative, in functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor
contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul
sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
ART. 196
n situaia n care spitalul public nu are angajat personal propriu sau
personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenei medicale
corespunztoare structurii organizatorice aprobate n condiiile legii, poate
ncheia contracte de prestri servicii pentru asigurarea acestora.
-------------


Art. 196 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE URGEN

m
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ea
ART. 196^1
(1) Asistenii medicali ncadrai n sistemul public n baza
diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de

N
scurt durat de specialitate care au absolvit studii superioare n profilul
acestora se ncadreaz n funcia corespunztoare studiilor superioare
absolvite, cu meninerea gradului de principal i a gradaiei avute la data
ra
promovrii.
(2) Asistenii medicali ncadrai n sistemul public n baza
diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de
at

scurt durat de specialitate care au absolvit studii superioare n profilul


acestora i ulterior obin gradul de principal n profilul studiilor
Pi

superioare absolvite beneficiaz de ncadrarea n funcia de asistent medical


principal corespunztoare studiilor superioare absolvite, cu meninerea
gradaiei avute la data promovrii.
-----------
E

Art. 196^1 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
TC

decembrie 2012.

ART. 197
C

(1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum


i a celorlalte categorii de personal se stabilete potrivit legii.
(2) Cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite
potrivit alin. (1) este supus aprobrii ordonatorului principal de credite de
ctre manager, cu avizul consiliului de administraie.
-------------
Alin. (2) al art. 197 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.
-------------
Art. 197 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


CAP. V
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 198
(1) Spitalul public, indiferent de reeaua n cadrul creia funcioneaz,
are obligaia s nregistreze, s stocheze, s prelucreze i s transmit
informaiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin
al ministrului sntii.
-------------
Alin. (1) al art. 198 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
din 10 iunie 2010.


(2) Raportrile se fac ctre Ministerul Sntii, serviciile publice

m
deconcentrate cu personalitate juridic ale Ministerului Sntii, Centrul
Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului Informaional i
Informatic n Domeniul Sntii Bucureti i, dup caz, ctre ministerele i

ea
instituiile cu reea sanitar proprie, pentru constituirea bazei de date, la
nivel naional, n vederea fundamentrii deciziilor de politic sanitar,
precum i pentru raportarea datelor ctre organismele internaionale.
-------------

N
Alin. (2) al art. 198 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384
ra
din 10 iunie 2010.

(3) Documentatia primara, ca sursa a acestor date, se pastreaza,


at

securizata si asigurata sub forma de document scris si electronic,


constituind arhiva spitalului, conform reglementarilor legale in vigoare.
Pi

(4) Informatiile prevazute la alin. (1), care constituie secrete de stat


si de serviciu, vor fi accesate si gestionate conform standardelor nationale
de protectie a informatiilor clasificate.
ART. 198^1
E

Spitalul public, indiferent de reeaua n cadrul creia funcioneaz, are


obligaia s se ncadreze n Strategia naional de raionalizare a
TC

spitalelor, aprobat prin hotrre a Guvernului.


-------------
Art. 198^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANA DE URGEN
C

nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 199
Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara
proprie vor lua masuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, in
conformitate cu prevederile prezentului titlu, in termen de maximum 180 de
zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
ART. 200
(1) Ministerul Sntii analizeaz i evalueaz periodic i ori de cte
ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului activitatea
unitilor sanitare publice cu paturi din reeaua proprie, numind o comisie
de evaluare pentru efectuarea acesteia.
(2) Pentru analiza i evaluarea spitalelor publice din reelele sanitare

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ale ministerelor i instituiilor, precum i pentru spitalele publice din
reeaua autoritilor administraiei publice locale, comisia prevzut la
alin. (1) se constituie, dup caz, prin ordin al ministrului, al
conductorului instituiei care are n subordine spitalul sau prin act
administrativ al primarului localitii, al primarului general al
municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz.
(3) La propunerea comisiei prevzute la alin. (1), dup caz, conducerea
spitalelor publice evaluate poate fi revocat prin act administrativ al
minitrilor, al conductorului instituiei cu reea sanitar proprie sau,
dup caz, al primarului localitii, al primarului general al municipiului
Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean.
(4) Analiza i evaluarea activitii spitalelor publice prevzute la alin.
(1) i (2) se realizeaz conform unei metodologii unitare aprobate prin ordin


al ministrului sntii.

m
-------------
Art. 200 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie

ea
2010.

ART. 201

N
(1) Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unitati
administrativ-teritoriale, aflate in administrarea unor spitale publice, care
se reorganizeaza si devin disponibile, precum si aparatura medicala pot fi,
ra
in conditiile legii, inchiriate sau concesionate, dupa caz, unor persoane
fizice ori juridice, in scopul organizarii si functionarii unor spitale
private sau pentru alte forme de asistenta medicala ori sociala, in
at

conditiile legii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile destinate
Pi

desfasurarii activitatii de invatamant superior medical si farmaceutic uman.


(3) Sumele obtinute in conditiile legii din inchirierea bunurilor
constituie venituri proprii ale spitalului si se utilizeaza pentru cheltuieli
curente si de capital, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli
E

aprobat.
ART. 202
TC

Abrogat.
-------------
Art. 202 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
C

48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.

ART. 203
Anual, ministrul sanatatii va prezenta Guvernului situatia privind:
a) numarul de spitale, pe diferite categorii;
b) numarul de paturi de spital raportat la numarul de locuitori;
c) gradul de dotare a spitalelor;
d) principalii indicatori de morbiditate si mortalitate;
e) situatia acreditarii spitalelor publice;
f) zonele si judetele tarii in care necesarul de servicii medicale
spitalicesti nu este acoperit.
ART. 204
(1) Dac n termen de un an de la aprobarea procedurilor, standardelor i
metodologiei de acreditare prevzute la art. 176 alin. (1) spitalele nu

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


solicit acreditarea n condiiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi
finanate din fonduri publice.
(2) Dac spitalele acreditate nu solicit reacreditarea, n condiiile
legii, cu cel puin 6 luni nainte de ncetarea valabilitii acreditrii,
pierd dreptul de a mai fi finanate din fonduri publice.
-------------
Art. 204 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie
2010.

ART. 205
Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea
disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, in conditiile


legii, a persoanelor vinovate.

m
ART. 206
Numirea managerilor selectati prin concurs se face in termen de maximum
90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.

ea
ART. 207
La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, Legea spitalelor nr.
270/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din

N
20 iunie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice
alte dispozitii contrare se abroga.
ra
TITLUL VIII
Asigurarile sociale de sanatate
CAP. I
at

Dispozitii generale
ART. 208
Pi

(1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de


finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet
de servicii de baza pentru asigurati.
(2) Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:
E

a) protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz


de boala sau accident;
TC

b) asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si


nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate.
C

(3) Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca


un sistem unitar, iar obiectivele mentionate la alin. (2) se realizeaza pe
baza urmatoarelor principii:
a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;
b) solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea
fondurilor;
c) alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale,
de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si
ale contractului-cadru;
d) descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;
e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate;
f) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil
si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;
h) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
i) libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de
asigurari de sanatate.
(4) Pot functiona si alte forme de asigurare a sanatatii in diferite
situatii speciale. Aceste asigurari nu sunt obligatorii si pot fi oferite
voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.
(5) Asigurarea voluntara complementara sau suplimentara de sanatate poate
acoperi riscurile individuale in situatii speciale si/sau pe langa serviciile
acoperite de asigurarile sociale de sanatate.
(6) Asigurarea voluntara de sanatate nu exclude obligatia de a plati


contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.

m
(7) Ministerul Sntii, ca autoritate naional n domeniul sntii,
exercit controlul asupra sistemului de asigurri sociale de sntate, din
punctul de vedere al aplicrii politicilor i programelor n domeniul sanitar

ea
aprobate de Guvernul Romniei, i realizeaz coordonarea funcionrii
eficiente a sistemului de asigurri sociale de sntate organizat prin Casa
Naional de Asigurri de Sntate.
-----------

N
Alin. (7) al art. 208 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din
ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
ra
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

ART. 209*)
at

(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in


continuare fondul, este un fond special care se constituie si se utilizeaza
Pi

potrivit prezentei legi.


(2) Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari
sociale de sanatate, denumita in continuare contributie, suportata de
asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat,
E

din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse - donatii,


sponsorizari, dobanzi, exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari
TC

de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate potrivit legii.


(3) Gestionarea fondului se face, n condiiile legii, prin Casa
Naional de Asigurri de Sntate, denumit n continuare CNAS, prin casele
C

de asigurri sociale de sntate judeene i a municipiului Bucureti, prin


Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti, denumite n continuare case de
asigurri.
------------
Alin. (3) al art. 209 a fost modificat de pct. 2 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
115 din 28 februarie 2013.

(4) CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului Sntii, proiecte


de acte normative pentru asigurarea funcionrii sistemului de asigurri
sociale de sntate. Pentru proiectele de acte normative care au inciden
asupra Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, elaborate de
ministere i de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


centrale, este obligatorie obinerea avizului conform al CNAS.
-----------
Alin. (4) al art. 209 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.
-------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (1) al art. 9 din LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007, veniturile i
cheltuielile bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate pe anul 2008, constituit n baza prevederilor Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile
ulterioare, sunt prevzute n anexa nr. 10.


Conform alin. (5) al art. 9 din LEGEA nr. 388 din 31 decembrie 2007,

m
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007, cheltuielile de
administrare, funcionare i de capital ale bugetului Fondului naional unic
de asigurri sociale de sntate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.

ea
ART. 210
(1) In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au
urmatoarele semnificatii:

N
a) serviciile medicale - acele servicii nominalizate in pachetele de
servicii, furnizate de catre persoanele fizice si juridice, potrivit
ra
prezentului titlu;
b) furnizorii - persoane fizice sau juridice autorizate de Ministerul
Sanatatii pentru a furniza servicii medicale, medicamente si dispozitive
at

medicale;
c) pachetul de servicii de baza - se acorda asiguratilor si cuprinde
Pi

serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele,


materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au
dreptul asiguratii si se suporta din fond, in conditiile contractului-cadru;
d) pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura
E

facultativ - cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a


sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si
TC

alte servicii la care are dreptul aceasta categorie de asigurati si se


suporta din fond, in conditiile contractului-cadru;
e) pachetul minimal de servicii - se acord persoanelor care nu fac
C

dovada calitii de asigurat i cuprinde servicii medicale numai n cazul


urgenelor medico-chirurgicale i al bolilor cu potenial endemoepidemic,
inclusiv monitorizarea evoluiei sarcinii i a luzei, servicii de
planificare familial, stabilite prin contractul-cadru;
-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 210 a fost modificat de pct. 42 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

f) autorizarea - reprezinta un control al calificarii si al respectarii


legislatiei existente in domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori,

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale in Romania;
g) evaluarea - o procedura externa de verificare a performantelor unui
furnizor de servicii medicale prin care se recunoaste ca furnizorul supus
acestui proces corespunde standardelor prealabil stabilite in scopul de a
garanta calitatea tuturor serviciilor medicale furnizate;
h) contractarea - procesul prin care se reglementeaza relatiile dintre
casele de asigurari de sanatate si furnizori, in vederea asigurarii
drepturilor pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate;
i) pret de referinta - pretul utilizat in sistemul de asigurari sociale
de sanatate pentru plata unor servicii medicale, a medicamentelor si a
dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preturi a Ministerului
Sanatatii;


j) dispozitivele medicale - sunt utilizate pentru corectarea vazului,

m
auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive
de mers, necesare in scopul recuperarii unor deficiente organice sau
fiziologice;

ea
k) preul de decontare - preul suportat din Fondul naional unic de
asigurri sociale de sntate pentru medicamentele, materialele sanitare,
dispozitivele medicale i altele asemenea care se elibereaz prin farmaciile

N
cu circuit deschis pentru asiguraii cuprini n cadrul programelor naionale
de sntate curative. Lista acestora i preul de decontare se aprob prin
ordin al ministrului sntii;
ra
-------------
Lit. k) a alin. (1) al art. 210 a fost modificat de pct. 42 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
at

OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
Pi

URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

l) coplata - suma care reprezint plata contribuiei bneti a


E

asiguratului, n temeiul obligaiei prevzute la art. 219 lit. g), pentru a


putea beneficia de serviciile medicale din pachetul de servicii de baz, n
TC

cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, n cuantumul i n


condiiile stabilite prin contractul-cadru privind condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate,
C

potrivit prevederilor art. 217 alin. (3) lit. k);


-------------
Lit. l) a alin. (1) al art. 210 a fost modificat de pct. 42 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

(m) abrogat.
-----------
Litera m) a alin. (1) al art. 210 a fost abrogat de art. unic din LEGEA
nr. 138 din 18 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19
iulie 2012, care modific art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


noiembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.

(2) Definitiile care pot exista in alte legi si care sunt diferite de
cele prevazute la alin. (1) nu se aplica in cazul prezentei legi.

CAP. II
Asiguratii
SECIUNEA 1
Persoanele asigurate
ART. 211
(1) Sunt asigurai, potrivit prezentei legi, toi cetenii romni cu
domiciliul n ar, precum i cetenii strini i apatrizii care au
solicitat i au obinut prelungirea dreptului de edere temporar ori au


domiciliul n Romnia, precum i pensionarii din sistemul public de pensii

m
care nu mai au domiciliul n Romnia i care i stabilesc reedina pe
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparinnd
Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene, respectiv

ea
domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia aplic un acord bilateral
de securitate social cu prevederi pentru asigurarea de boal-maternitate i
fac dovada plii contribuiei la fond, n condiiile prezentei legi. n

N
aceast calitate, persoana n cauz ncheie un contract de asigurare cu
casele de asigurri de sntate, direct sau prin angajator, al crui model se
stabilete prin ordin al preedintelui CNAS cu avizul consiliului de
ra
administraie.

-----------
at

Alin. (1) al art. 211 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
Pi

2013, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010,
cu pct. 3^1.
E

(1^1) Asiguraii au dreptul la pachetul de baz de servicii medicale de


la data nceperii plii contribuiei la fond, urmnd ca sumele restane s
TC

fie recuperate de casele de asigurri de sntate i Agenia Naional de


Administrare Fiscal, n condiiile legii, inclusiv accesoriile aplicate
pentru creanele bugetare.
C

--------------
Alin. (1^1) al art. 211 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.

(2) Calitatea de asigurat i drepturile de asigurare nceteaz odat cu


pierderea dreptului de domiciliu sau de edere n Romnia. Pentru pensionarii
din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul n Romnia i care
i stabilesc reedina pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene,
al unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau al Confederaiei
Elveiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia
aplic un acord bilateral de securitate social cu prevederi pentru
asigurarea de boal-maternitate, calitatea de asigurat i drepturile de
asigurare nceteaz de la data la care pensionarilor sistemului public de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


pensii din Romnia nu li se mai reine contribuia la fond, calculat asupra
veniturilor din pensia cuvenit n acest sistem.
-----------
Alin. (2) al art. 211 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010,
cu pct. 3^1.

(2^1) Reinerea contribuiilor la fond n cazul pensionarilor sistemului


public de pensii care nu mai au domiciliul n Romnia i care i stabilesc
reedina pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat
aparinnd Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene,


respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romnia aplic un acord

m
bilateral de securitate social cu prevederi pentru asigurarea de
boal-maternitate, se stabilete prin ordin comun al preedintelui CNAS i al
preedintelui Casei Naionale de Pensii Publice.

ea
-----------
Alin. (2^1) al art. 211 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie

N
2013, care care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010,
cu pct. 3^2.
ra
(3) Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat se
stabilesc prin ordin al presedintelui CNAS.
at

ART. 212
(1) Documentele prin care se atest calitatea de asigurat sunt, dup caz,
Pi

adeverina de asigurat eliberat prin grija casei de asigurri la care este


nscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de ctre furnizorii
aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate a
instrumentului electronic pus la dispoziie de CNAS. Dup implementarea
E

dispoziiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se


nlocuiesc cu cardul naional de asigurri sociale de sntate. Data de la
TC

care urmeaz a se utiliza cardul naional de asigurri sociale de sntate se


stabilete prin hotrre a Guvernului.
------------
C

Alin. (1) al art. 212 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434
din 30 iunie 2012.

(2) Metodologia si modalitatile de gestionare si de distribuire ale


cardului de asigurat se stabilesc de catre CNAS.
(3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul
informatic unic integrat al sistemului de asigurari sociale de sanatate.

ART. 213
(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara
plata contributiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la
inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti
si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de
protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt
beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul,
sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane
asigurate;
-------------
Lit. b) a alin. (1) al art. 213 a fost modificata de pct. 18 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.


m
c) persoanele ale cror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum i

ea
celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri, republicat,
prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistrailor care au
fost nlturai din justiie pentru considerente politice n perioada anilor

N
1945-1989, cu modificrile ulterioare, prin Ordonana Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de ctre regimurile
instaurate n Romnia cu ncepere de la 6 septembrie 1940 pn la 6 martie
ra
1945 din motive etnice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
189/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994
privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale invalizilor i
at

vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,


prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaterea i acordarea unor drepturi
Pi

persoanelor care au efectuat stagiul militar n cadrul Direciei Generale a


Serviciului Muncii n perioada 1950-1961, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i persoanele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1
din Legea recunotinei fa de eroii-martiri i lupttorii care au
E

contribuit la victoria Revoluiei romne din decembrie 1989, precum i fa


de persoanele care i-au jertfit viaa sau au avut de suferit n urma
TC

revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov din noiembrie 1987 nr.


341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, dac nu realizeaz alte
venituri dect cele provenite din drepturile bneti acordate de aceste legi;
C

-------------
Lit. c) a alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.

d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie


sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a
persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate
stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni,
daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii,
pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile
prezentei legi:
a) abrogat;
-----------
Lit. a) a alin. (2) al art. 213 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in


urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
c) se afl n concediu i indemnizaie pentru creterea copilului pn la


mplinirea vrstei de 2 ani i n cazul copilului cu handicap, pn la

m
mplinirea de ctre copil a vrstei de 3 ani sau se afl n concediu i
indemnizaie pentru creterea copilului cu handicap cu vrsta cuprins ntre
3 i 7 ani;

ea
-----------
Lit. c) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n

N
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

d) execut o pedeaps privativ de libertate sau se afl n arest


ra
preventiv, precum i cele care se afl n executarea msurilor prevzute la
art. 105, 113 i 114 din Codul penal, respectiv cele care se afl n perioada
de amnare sau ntrerupere a executrii pedepsei privative de libertate, dac
at

nu au venituri;
-----------
Pi

Lit. d) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
E

e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;


f) strinii aflai n centrele de cazare n vederea returnrii ori
TC

expulzrii, precum i cei care sunt victime ale traficului de persoane, care
se afl n timpul procedurilor necesare stabilirii identitii i sunt cazai
n centrele special amenajate potrivit legii;
C

-----------
Lit. f) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor
social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
-------------
Lit. h) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


i) persoanele ceteni romni, care sunt victime ale traficului de
persoane, pentru o perioad de cel mult 12 luni, dac nu au venituri;
-----------
Lit. i) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat n evidena


Secretariatului de Stat pentru Culte, dac nu realizeaz venituri din munc,
pensie sau din alte surse.
-----------
Lit. j) a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n


MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

m
(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor
primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat
fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care

ea
atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a
documentelor care dovedesc ca se incadreaza in prevederile alin. (1) sau alin.
(2). Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de

N
catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc
mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata
contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.
ra
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevazute la alin. (1) si (2) au
obligatia sa se asigure in conditiile art. 211 si sa plateasca contributia la
at

asigurarile sociale de sanatate in conditiile prezentei legi.


ART. 213^1
Pi

Urmtoarele categorii de asigurai sunt scutite de la coplat, dup cum


urmeaz:
a) copiii pn la vrsta de 18 ani, tinerii ntre 18 ani i 26 de ani,
dac sunt elevi, absolveni de liceu, pn la nceperea anului universitar,
E

dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenii, dac nu realizeaz


venituri din munc;
TC

b) bolnavii cu afeciuni incluse n programele naionale de sntate


stabilite de Ministerul Sntii, pentru serviciile medicale aferente bolii
de baz respectivei afeciuni, dac nu realizeaz venituri din munc, pensie
C

sau din alte resurse;


c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 740 lei/lun.
d) toate femeile nsrcinate i luzele, pentru servicii medicale legate
de evoluia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub
salariul de baz minim brut pe ar, pentru toate serviciile medicale.
-----------
Litera d) a art. 213^1 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 138
din 18 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012,
care modific art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25 noiembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.
-----------
Art. 213^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 28
noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 213^2
(1) Lista serviciilor medicale pentru care se ncaseaz coplata, nivelul
coplii, precum i data aplicrii coplii se stabilesc prin
contractul-cadru i prin normele de aplicare a acestuia.
(2) Domeniile de asisten medical pentru care se stabilete coplata,
precum i suma minim i maxim care reprezint aceast coplat pentru
fiecare categorie de serviciu medical i unitate medical se aprob prin
hotrre a Guvernului, n urma negocierii cu asociaiile de pacieni,
asociaiile profesionale, asociaiile patronale ale furnizorilor de servicii
de sntate i CNAS.
-----------
Alin. (2) al art. 213^2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 138
din 18 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012,


care modific art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25 noiembrie 2011,

m
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.

(3) Abrogat.

ea
-----------
Alin. (3) al art. 213^2 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 138 din
18 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012, care

N
modific art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25 noiembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.
ra
(4) Abrogat.
-----------
Alin. (4) al art. 213^2 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 138 din
at

18 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2012, care
modific art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 103 din 25 noiembrie 2011,
Pi

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011.

(5) Sumele ncasate din coplat constituie venituri ale furnizorilor de


servicii medicale i se utilizeaz pentru mbuntirea calitii serviciilor.
E

-----------
Alin. (5) al art. 213^2 a fost modificat de pct. 43 al art. I din
TC

ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012.
-----------
C

Art. 213^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 28
noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.

ART. 214
(1) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii
medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile
prevazute de respectivele documente internationale.
(2) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele
categorii de persoane care nu se incadreaza in prevederile alin. (1):
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a
solicita viza de lunga sedere;
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


tara.
ART. 215
(1) Obligaia virrii contribuiei pentru asigurrile sociale de sntate
revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator,
persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum i
persoanelor fizice, dup caz.
(2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum
i persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate s depun declaraia
privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit
i evidena nominal a persoanelor asigurate, la termenele prevzute n Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
-----------
Alin. (2) al art. 215 a fost modificat de art. II din ORDONANA DE


URGEN nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 938

m
din 30 decembrie 2011.

(3) Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti

ea
independente, venituri din agricultur i silvicultur, venituri din cedarea
folosinei bunurilor, din dividende i dobnzi, din drepturi de proprietate
intelectual sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt

N
obligate s depun la casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat
contractul de asigurare declaraii privind obligaiile fa de fond.
-----------
ra
Art. 215 a fost modificat de pct. 2 al art. VIII din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
at

ART. 216
Pi

In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate


fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea
veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in
continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice ori
E

juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita


pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de
TC

intarziere in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de


procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
C

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile si obligatiile asiguratilor
ART. 217
(1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile
prezentei legi.
(2) Drepturile prevzute la alin. (1) se stabilesc pe baza
contractului-cadru multianual, care se elaboreaz de CNAS n urma negocierii
cu Colegiul Medicilor din Romnia, denumit n continuare CMR, Colegiul
Medicilor Dentiti din Romnia, denumit n continuare CMDR, Colegiul
Farmacitilor din Romnia, denumit n continuare CFR, Ordinul Asistenilor
Medicali i Moaelor din Romnia, denumit n continuare OAMMR, Ordinul
Biochimitilor, Biologilor i Chimitilor, denumit n continuare OBBC, precum
i cu organizaiile patronale, sindicale i profesionale reprezentative din
domeniul medical. Proiectul se avizeaz de ctre Ministerul Sntii i se

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


aprob prin hotrre a Guvernului, pn la data de 31 decembrie a anului n
curs pentru urmtorii 2 ani.

-----------
Alin. (2) al art. 217 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

(3) Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii


asistentei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la


domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii

m
pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit.
a);
c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

ea
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari
sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza,

N
modul de decontare si actele necesare in acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
ra
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista
serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care
se pot contracta la nivel regional;
at

i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a


procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor
Pi

medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) n situaia n care legea bugetului de stat nu este aprobat pn la
E

data de 31 decembrie a anului n curs, termenele prevzute la alin. (2) i (5)


se prelungesc pn la data de 31 martie, inclusiv, a anului urmtor.
TC

------------
Alin. (4) al art. 217 a fost modificat de art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26
C

februarie 2013.

(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru,


cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum i a organizaiilor
patronale, sindicale i profesionale reprezentative din domeniul medical,
pn la data de 15 noiembrie a anului n curs pentru anul urmtor, care se
aprob prin ordin comun al ministrului sntii i al preedintelui CNAS.
-----------
Alin. (5) al art. 217 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

(6) Abrogat.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Alin. (6) al art. 217 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893
din 30 decembrie 2010.

ART. 218
(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de
boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data
accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari
de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale
contractului-cadru;


b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita,

m
daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de
transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel

ea
putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare
si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

N
d^1) s beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe
perioada spitalizrii cu medicamentele, materialele sanitare i
investigaiile paraclinice la care ar fi fost ndreptii fr contribuie
ra
personal, n condiiile impuse de contractul-cadru;
-------------
Lit. d^1) a alin. (2) al art. 218 a fost introdus de articolul unic din
at

LEGEA nr. 157 din 18 iulie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 557 din
23 iulie 2008.
Pi

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin


contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de
E

promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;


g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale
TC

aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;


h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
C

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;


k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in
ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate in conditiile legii.
(3) Asiguratii prevazuti in Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr.
360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile
ulterioare, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, respectiv servicii
medicale, medicamente si dispozitive medicale, suportate din fond, in
conditiile contractului-cadru si din bugetele ministerelor si institutiilor

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


respective, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de
sanatate.
(4) Personalitatile internationale cu statut de demnitar primesc
asistenta medicala de specialitate in unitati sanitare nominalizate prin
ordin al ministrului sanatatii.
ART. 219
Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute
la art. 218 sunt urmatoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea
lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin
contractul-cadru;


d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari

m
asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la
incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

ea
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) s achite contribuia datorat fondului i suma reprezentnd coplata,
n condiiile stabilite prin contractul-cadru i prin normele de aplicare a
acestuia;
----------
N
Litera g) a art. 219 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr.
ra
220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
noiembrie 2011.
at

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele


justificative care atesta calitatea de asigurat.
Pi

ART. 220
Persoanele care nu fac dovada calitii de asigurat beneficiaz de
servicii medicale numai n cazul urgenelor medico-chirurgicale i al bolilor
cu potenial endemoepidemic, precum i monitorizarea evoluiei sarcinii i a
E

luzei, servicii de planificare familial n condiiile art. 223, n cadrul


unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
TC

-------------
Art. 220 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
C

decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie


2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ART. 221
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul
internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei
cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca
medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.
ART. 222
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an,
prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului
de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra
drepturilor si obligatiilor sale.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


CAP. III
Servicii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale
de sanatate
SECTIUNEA 1
Servicii medicale profilactice
ART. 223
(1) In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si
al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu
care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati
permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a
sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra
pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.
(2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele:


a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul

m
de asigurat al femeii;
b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a
copilului;

ea
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor care pot avea
consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
d) abrogat;
-------------

N
Lit. d) a alin. (2) al art. 223 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
ra
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu
data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN
nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26
at

februarie 2013.
Pi

e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat


al femeii, cu exceptia celor prevazute la art. 237 alin. (1) lit. s);
--------------
Lit. e) a alin. (2) al art. 223 a fost modificata de pct. 19 al art. I
E

din ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in


MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
TC

(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (2) si modalitatile de


acordare se stabilesc in contractul-cadru.
C

ART. 224
Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel:
a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau
prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile
de invatamant preuniversitar;
b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de
ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din
munca.
ART. 225
Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru
prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in
conditiile stabilite prin contractul-cadru.

SECTIUNEA a 2-a

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Servicii medicale curative
ART. 226
(1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii,
pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru
ameliorarea suferintei, dupa caz.
(2) Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali
si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului.
ART. 227
(1) Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din
fond sunt:
a) serviciile medicale de urgenta;
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea
afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice;


c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;

m
d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile
privind regimul de viata si munca, precum si cel igieno-dietetic.
(2) Asiguratii beneficiaza de activitati de suport, in conditiile legii.

ea
(3) Detalierea serviciilor prevazute la alin. (1) si (2) si modalitatile
de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.
(4) Serviciile medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate

-----------
N
la distan i modalitile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.

Alin. (4) al art. 227 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANA
ra
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.
at

ART. 228
(1) Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de
Pi

specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, in conditiile


contractului-cadru.
(2) Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale
autorizate si evaluate.
E

(3) Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind:


consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical
TC

si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale


sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.
(4) Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp
C

si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare autorizate si


evaluate.
(5) Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori
evaluati si autorizati in acest sens.
ART. 229
(1) Serviciile de medicina dentara se acorda de catre medicul de medicina
dentara si de catre dentist in cabinete medicale autorizate si evaluate
conform legii.
(2) Dentistii care la data de 31 decembrie 2005 au furnizat servicii
medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate isi pot
continua activitatea in aceleasi conditii si dupa aceasta data.
(3) Ministerul Sanatatii, prin direciile de sntate public judeene si
a municipiului Bucuresti, autorizeaza desfasurarea activitatii de catre
dentisti.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Alin. (3) al art. 229 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
-------------
Art. 229 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 34
din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie
2007.

ART. 230
Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din


fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

m
SECTIUNEA a 3-a
Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace

ea
terapeutice
ART. 231
Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala,

N
pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in lista de
medicamente prevazuta la art. 232. Modalitatile de prescriere si eliberare a
medicamentelor se prevad in contractul-cadru.
ra
ART. 232
(1) Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara
contributie personala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si CNAS, cu
at

consultarea CFR, si se aproba prin hotarare a Guvernului.


(2) In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul
Pi

de produse.
ART. 233
(1) Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul
afectiunilor categoriilor de persoane prevazute la art. 213 alin. (1) lit. a)
E

si pentru femeile gravide si lauze se suporta din fond, la nivelul pretului


de referinta sau al pretului de decontare.
TC

(2) Valoarea medicamentelor prevazute la art. 232 alin. (1), prescrise


pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevazute in actele normative de
la art. 213 alin. (1) lit. c) si d), se suporta din fond, la nivelul pretului
C

de referinta, in conditiile contractului-cadru.


(3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale
pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte
materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau
fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza
prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile
prevazute in contractul-cadru.
(4) Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza
recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile
prevazute in contractul-cadru.
(5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare,
dispozitive medicale si de alte mijloace terapeutice prevazute in normele
metodologice de aplicare a contractului-cadru.
(6) Abrogat.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-------------
Alin. (6) al art. 233 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(7) Abrogat.
-------------
Alin. (7) al art. 233 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast abrogare se aplic ncepnd cu data de 1


aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din

m
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

ea
SECTIUNEA a 4-a
Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale
ART. 234

N
(1) Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri
medicale la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat si evaluat in
conditiile legii.
ra
(2) Conditiile acordarii serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
se stabilesc prin contractul-cadru.
ART. 235
at

Asiguraii au dreptul la transport sanitar, necesar pentru realizarea


unui serviciu medical, n urmtoarele situaii:
Pi

a) urgene medico-chirurgicale;
b) cazurile prevzute n contractul-cadru.
-------------
Art. 235 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN
E

nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
TC

2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.
C

SECTIUNEA a 5-a
Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state
ART. 236
(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din
Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii
medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele
documente internationale.
(2) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor
medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul
sanatatii la care Romania este parte este efectuata de casele de asigurari de
sanatate prin intermediul CNAS.
(3) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) CNAS poate
deschide conturi la o institutie bancara in care casele de asigurari vor vira

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor medicale
si a altor prestatii persoanelor mentionate la alin. (1), in conditiile
documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care
Romania este parte. Metodologia de efectuare a acestor plati se stabileste
prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul Ministerului Finanelor Publice.

SECTIUNEA a 6-a
Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate
ART. 237
(1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora
fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de


stat sau din alte surse, dupa caz, sunt:

m
--------------
Partea introductiva a alin. (1) al art. 237 a fost modificata de pct. 20
al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata

ea
in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.

a) serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de

sportivilor;
N
munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a

b) unele servicii medicale de inalta performanta;


ra
c) unele servicii de asistenta stomatologica;
d) serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;
at

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;


g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin
Pi

activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;


h) fertilizarea in vitro;
i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in
Contractul-cadru;
E

---------------
Lit. i) a alin. (1) al art. 237 a fost modificata de pct. 21 al art. I
TC

din ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in


MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
C

j) asistenta medicala la cerere;


k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului:
baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii
medicale si a dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali,
precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unitati
medico-sociale*);
---------------
Lit. o) a alin. (1) al art. 237 a fost modificata de pct. 21 al art. I
din ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Prin RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006 s-a dispus rectificarea art. IV din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006, care prevedea initial ca art. I pct.
15, 24 si 25 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. Art. IV in noua
forma se refera la aplicarea art. I pct. 13, pct. 21 - art. 237 alin. (1) lit.
o) - si pct. 22 incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
Modificarea lit. o) a alin. (1) al art. 237 devine aplicabila incepand cu
data de 1 ianuarie 2007 conform art. IV din ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din
20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie
2006 astfel cum a fost rectificat de RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006.


m
p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli
profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se

ea
trateaza in spitalizare de zi.
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti
pe perioada rezidentiatului*);
---------------

N
Lit. r) a alin. (1) al art. 237 a fost introdusa de pct. 22 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL
ra
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.

s) serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in


at

cabinetele de planning din structura spitalului;


---------------
Pi

Lit. s) a alin. (1) al art. 237 a fost modificata de pct. 14 al


articolului unic din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.
E

t) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din


unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici,
TC

recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA,


reorganizate potrivit legii;
---------------
C

Lit. t) a alin. (1) al art. 237 a fost modificata de pct. 14 al


articolului unic din LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

u) activitati de interes deosebit in realizarea obiectivelor strategiei


de sanatate publica, definite prin Contractul-cadru*).
---------------
Lit. u) a alin. (1) al art. 237 a fost introdusa de pct. 22 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
---------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Prin RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006 s-a dispus rectificarea art. IV din

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006, care prevedea initial ca art. I pct.
15, 24 si 25 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. Art. IV in noua
forma se refera la aplicarea art. I pct. 13, pct. 21 - art. 237 alin. (1) lit.
o) - si pct. 22 incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
Completarea alin. (1) al art. 237 cu lit. r)-u) devine aplicabila
incepand cu data de 1 ianuarie 2007 conform art. IV din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25
septembrie 2006 astfel cum a fost rectificat de RECTIFICAREA nr. 72 din 20
septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006.

(2) Serviciile prevazute la alin. (1) lit. b), c), f), i) si n) si


contributia personala prevazuta la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin


contractul-cadru.

m
(3) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. r), s),
t) si u) se suporta din bugetul de stat.
---------------

ea
Alin. (3) al art. 237 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din
LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 din
18 ianuarie 2007.

N
(4) Cheltuielile pentru activitatile prevazute la alin. (1) lit. o) se
asigura prin transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale prin
ra
bugetul Ministerului Sanatatii.
---------------
Alin. (4) al art. 237 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din
at

LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 din
18 ianuarie 2007.
Pi

SECTIUNEA a 7-a
Asigurarea calitatii
ART. 238
E

Asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru asigurati


revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:
TC

a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori autorizati si


evaluati conform legii;
b) existenta unui sistem informational corespunzator asigurarii unei
C

evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;


c) respectarea de catre furnizori a criteriilor de calitate a asistentei
medicale si stomatologice, elaborate de catre Ministerul Sanatatii si CNAS;
d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din
Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
e) utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale
autorizate, conform legii.
ART. 239
(1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate
asiguratilor se elaboreaza de Ministerul Sanatatii si CNAS si se refera la
diagnostic si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic.
(2) Criteriile sunt obligatorii pentru toti furnizorii de servicii
medicale care au incheiat contracte cu casele de asigurari.
ART. 240

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


In vederea respectarii calitatii serviciilor medicale furnizate
asiguratilor CNAS si casele de asigurari organizeaza controlul activitatii
medicale pe baza criteriilor prevazute la art. 238 si 239.

SECTIUNEA a 8-a
Actiuni comune pentru sanatate
ART. 241
n scopul realizrii obiectivelor Strategiei naionale de sntate,
Ministerul Sntii elaboreaz programele naionale de sntate n
colaborare cu Casa Naional de Asigurri de Sntate.
-------------
Art. 241 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27


decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie

m
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

ea
ART. 242
Medicamentele ce se acord n ambulatoriu n cadrul programelor naionale
de sntate curative se asigur prin farmaciile aparinnd unitilor

-------------
N
sanitare prin care acestea se deruleaz sau alte farmacii, dup caz.

Art. 242 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE URGEN


ra
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
at

februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.
Pi

ART. 243
CNAS poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu
casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare
pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea
E

CMR, CFR, CMDR si OAMMR.


TC

SECTIUNEA a 9-a
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de
medicamente si materiale sanitare
C

ART. 244
(1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale i de
medicamente, care ndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS i
Ministerul Sntii, pot intra n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate.
------------
Alin. (1) al art. 244 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

(2) Procesul de evaluare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de


specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de ngrijiri la domiciliu,
furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii privai de consultaii de
urgen la domiciliu i transport sanitar neasistat, precum i alte persoane

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


fizice sau juridice autorizate n acest sens de Ministerul Sntii.
-------------
Alin. (2) al art. 244 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1
aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din
19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie
2013.

(3) Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale


si de medicamente, prevazuti la alin. (2), se face la nivel national sau
judetean.
(4) Comisiile de evaluare la nivel national sunt formate din


reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, CNAS, iar la nivel judetean

m
comisiile de evaluare sunt formate din reprezentanti ai directiilor de
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si reprezentanti ai
caselor de asigurari si, dupa caz, ai ministerelor si institutiilor cu retele

ea
sanitare proprii.

(5) Regulamentul de functionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor

N
de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la
alin. (2), se elaboreaza de comisiile nationale si se aproba prin ordin al
ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS. Standardele de evaluare
ra
elaborate de comisiile nationale de evaluare se aproba prin ordin al
ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
(6) Metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii
at

medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, prevazuti la alin. (2),


se elaboreaza si se stabilesc de catre comisiile organizate la nivel national
Pi

si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.


(6^1) Pentru realizarea procesului de evaluare furnizorii de servicii
medicale, de dispozitive medicale i medicamente au obligaia plii unei
taxe de evaluare al crei cuantum se aprob prin metodologia prevzut la
E

alin. (6). Veniturile obinute n urma activitii de evaluare se constituie


venituri proprii la fond.
TC

-----------
Alin. (6^1) al art. 244 a fost introdus de pct. 47 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
C

nr. 484 din 30 iunie 2008.

(7) Finanarea activitii desfurate n vederea evalurii se suport


din veniturile obinute potrivit alin. (6^1).
-----------
Alin. (7) al art. 244 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

CAP. IV
Relatiile caselor de asigurari sociale de sanatate cu furnizorii de
servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente
ART. 245
(1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale i de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


medicamente, care pot fi n relaii contractuale cu casele de asigurri, sunt:
a) unitile sanitare publice sau private, organizate conform
prevederilor legale n vigoare, autorizate, evaluate i selectate n
condiiile legii;
b) farmaciile, distribuitorii i productorii de medicamente i materiale
sanitare;
c) alte persoane fizice i juridice care furnizeaz servicii medicale,
medicamente i dispozitive medicale.
(2) Selectarea unitilor sanitare cu paturi care nu pot ncheia
contracte cu casele de asigurri de sntate se realizeaz de ctre o comisie
de selecie numit prin ordin al ministrului sntii pe baza unor criterii
obiective aprobate prin acelai ordin.


(3) Comisia prevzut la alin. (2) prezint raportul analizei efectuate

m
i lista unitilor sanitare cu paturi care nu pot ncheia contracte cu
casele de asigurri de sntate. Raportul analizei efectuate i lista
unitilor sanitare cu paturi se aprob prin hotrre a Guvernului.

ea
(4) Casele de asigurri de sntate pot ncheia contracte pentru
furnizarea de servicii numai cu unitile care ndeplinesc criteriile de
evaluare stabilite de Casa Naional de Asigurri de Sntate i Ministerul

N
Sntii i care nu sunt cuprinse n hotrre a Guvernului pentru aprobarea
raportului comisiei de selecie i a listei unitilor sanitare cu paturi
care nu pot ncheia contracte cu casele de asigurri de sntate.
ra
-------------
Art. 245 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
32 din 23 martie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie
at

2011.
Pi

ART. 246
(1) Relaiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale i casele de asigurri sunt de natur civil, reprezint
aciuni multianuale i se stabilesc i se desfoar pe baz de contract. n
E

situaia n care este necesar modificarea sau completarea clauzelor, acestea


sunt negociate i stipulate n acte adiionale.
TC

-----------
Alin. (1) al art. 246 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
C

din 30 iunie 2008.

(1^1) Se autorizeaz Casa Naional de Asigurri de Sntate i casele de


asigurri de sntate s ncheie angajamente legale suplimentare n anul 2009,
n limita sumei totale de 2.800 milioane lei, pentru servicii medicale i
medicamente, cu termen de plat n anul 2010, n condiiile stabilite prin
Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistentei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate.
-------------
Alin. (1^1) al art. 246 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 104 din 30 septembrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
669 din 7 octombrie 2009.

(1^2) Se autorizeaz Casa Naional de Asigurri de Sntate s introduc

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


n anexele i bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
detalierea pe programe a creditelor de angajament suplimentare prevzute la
alin. (1^1) i s comunice Ministerului Finanelor Publice modificrile
introduse.
-------------
Alin. (1^2) al art. 246 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 104 din 30 septembrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
669 din 7 octombrie 2009.

(2) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale


sunt obligati sa prezinte, la incheierea contractului cu casa de asigurari,
asigurari de raspundere civila in domeniul medical in concordanta cu tipul de
furnizor, atat pentru furnizor, cat si pentru personalul medico-sanitar


angajat. Nivelul limitelor de asigurare pe categorii de furnizori care intra

m
in relatii contractuale cu casele de asigurari se stabileste de CNAS cu
avizul CMR, CFR, CMDR, OAMMR si OBBC, dupa caz. Societatile de asigurari care
ofera asigurari de raspundere civila in domeniul medical trebuie sa fie

ea
autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de
servicii medicale de dializa. Durata acestor contracte este de un an si poate

N
fi prelungita prin acte aditionale pentru anii urmatori, in limita creditelor
aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.
ra
(4) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de
asigurari documentele justificative si actele de evidenta financiar-contabila
at

privind sumele decontate din fond.


ART. 247
Pi

Furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitivele medicale


ncheie cu casele de asigurri contracte pe baza modelelor de contracte
prevzute n normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, n
cuprinsul crora pot fi prevzute i alte clauze suplimentare, negociate, n
E

limita prevederilor legale n vigoare.


-----------
TC

Art. 247 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie
2008.
C

ART. 248
Refuzul caselor de asigurari de a incheia contracte cu furnizorii pentru
serviciile medicale din pachetele de servicii, denuntarea unilaterala a
contractului, precum si raspunsurile la cererile si la sesizarile
furnizorilor se vor face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal,
in termen de 30 de zile.
ART. 249
(1) Casele de asigurri ncheie cu furnizorii de servicii medicale,
medicamente i dispozitive medicale contracte pentru furnizarea de servicii
i pentru plata acestora, urmrind realizarea echilibrului financiar.
-----------
Alin. (1) al art. 249 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


din 30 iunie 2008.

(2) La incheierea contractelor partile vor avea in vedere interesul


asiguratilor si vor tine seama de economicitatea, eficienta si calitatea
serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS si Ministerul
Sanatatii.
(3) Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum si
modalitatea de incheiere a contractelor de furnizare de servicii cu mai multe
case de asigurari dintr-o anumita regiune se stabilesc prin contractul-cadru.
ART. 250
(1) Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si
dispozitive medicale cuprind si obligatiile partilor legate de derularea in
conditii optime a clauzelor contractuale, precum si clauze care sa


reglementeze conditiile de plata a serviciilor furnizate pana la

m
definitivarea unui nou contract intre parti, pentru perioada urmatoare celei
acoperite prin contract.
(2) Decontarea serviciilor medicale si a dispozitivelor medicale aferente

ea
lunii decembrie a anului in curs se face in luna ianuarie a anului urmator.
ART. 251
Casele de asigurari controleaza modul in care furnizorii de servicii

N
medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate,
furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la
derularea contractului.
ra
ART. 252
(1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi:
a) n asistena medical primar i de specialitate ambulatorie, prin
at

tarif pe persoana asigurat, tarif pe serviciu medical;


b) n asistena medical din spitale i alte uniti sanitare publice sau
Pi

private, n afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi


de spitalizare, tarif pe serviciu medical;
c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru;
d) prin pre de referin prevzut n lista medicamentelor cu sau fr
E

contribuie personal;
e) prin pre de decontare pentru medicamentele, materialele sanitare,
TC

dispozitivele medicale i altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu


circuit deschis pentru asiguraii cuprini n programele naionale de
sntate curative;
C

-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 252 a fost modificat de pct. 52 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.
f) prin pre de referin pentru unele servicii medicale sau prin pre de
referin prevzut n lista de materiale sanitare i de dispozitive medicale
sau, dup caz, prin sum de nchiriere pentru cele acordate pentru o perioad
determinat;

g) prin pre de achiziie al medicamentelor, materialelor sanitare,


dispozitivelor medicale i altele asemenea utilizate n unitile sanitare cu

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada spitalizrii acestora sau,
dup caz, eliberate prin farmaciile cu circuit nchis pentru tratamentul n
regim ambulatoriu al bolnavilor cuprini n programele naionale de sntate
curative;
------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 252 a fost modificat de pct. 52 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.
-----------
Alin. (1) al art. 252 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANA


DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484

m
din 30 iunie 2008.

(2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor,

ea
materialelor sanitare si dispozitivelor medicale se stabileste prin
contractul-cadru.
ART. 253

N
Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor
medicale se face in baza contractelor incheiate intre casele de asigurari si
furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurari unde este
ra
luat in evidenta asiguratul, pe baza documentelor justificative stabilite
prin contractul-cadru.
ART. 254
at

Asistenta medicala si ingrijirile medicale la domiciliul asiguratului se


contracteaza de casele de asigurari cu furnizori autorizati si evaluati in
Pi

conditiile legii.
ART. 255
Consultaiile de urgen la domiciliu i transportul sanitar neasistat,
asigurate de furnizori privai, se acord prin uniti medicale specializate
E

autorizate i evaluate.
------------
TC

Art. 255 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd cu data de 1 aprilie
C

2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 7 din 19
februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.

CAP. V
Finantarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor
medicale
SECTIUNEA 1
Constituirea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
ART. 256
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se formeaza din:
a) contributii ale persoanelor fizice si juridice;
b) subventii de la bugetul de stat;
c) dobanzi, donatii, sponsorizari, venituri obtinute din exploatarea
patrimoniului CNAS si caselor de asigurari, precum si alte venituri, in

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


conditiile legii.
d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.
--------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 256 a fost introdusa de pct. 24 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Prin RECTIFICAREA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006 s-a dispus rectificarea art. IV din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006, care prevedea initial ca art. I pct.
15, 24 si 25 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.


(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au

m
calitatea de angajator se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin
ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS in conditiile legii, iar
colectarea contributiilor persoanelor fizice, altele decat cele pentru care

ea
colectarea veniturilor se face de catre ANAF, se efectueaza de catre casele
de asigurari.
(3) Din sumele colectate n contul fondului potrivit alin. (2), o cot de

N
60% se repartizeaz obligatoriu de ctre ordonatorul principal de credite
caselor de asigurri de sntate, proporional cu veniturile realizate la
nivel teritorial, i rmn la dispoziia acestora.
ra
------------
Alin. (3) al art. 256 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
at

893 din 30 decembrie 2010.


Pi

(4) In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea


deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate,
dupa epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se
completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.
E

(4^1) Fondul de rezerv se constituie n anii n care bugetul Fondului


naional unic de asigurri sociale de sntate este excedentar, nu primete
TC

sume n completare de la bugetul de stat potrivit alin. (4) i se constituie


numai dup acoperirea deficitelor din anii precedeni ale bugetului Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate.
C

-------------
Alin. (4^1) al art. 256 a fost introdus de pct. 44 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 48 din 2 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 384 din 10 iunie 2010.

(5) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari


sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata
acestor drepturi, este de 0,75%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz,
la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor
supuse impozitului pe venit, si se achita la bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii.
ART. 257
(1) Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti
lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


art. 213 alin. (1).
(2) Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei
cote de 5,5%*), care se aplica asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum i orice alte
venituri realizate din desfurarea unei activiti dependente;
------------
Lit. a) a alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara


activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit
este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi


mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;

m
c) veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor
din silvicultura, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator
si nu se incadreaza la lit. b);

ea
d) indemnizatiilor de somaj;
e) abrogat;
-----------

N
Lit. e) a alin. (2) al art. 257 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.
ra
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 164 din 12 martie 2013, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 mai 2013, a fost admis excepia de
at

neconstituionalitate referitoare la dispoziiile art. 257 alin. (2) lit. e)


din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, n redactarea de
Pi

la intrarea n vigoare a acestora i pn la modificrile ce le-au fost aduse


prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, astfel:
"e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende
E

si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in


mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se
TC

supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de


natura celor prevazute la lit. a)-d), dar nu mai putin de un salariu de baza
minim brut pe tara, lunar**)" constatndu-se c acestea sunt
C

neconstituionale, n msura n care, oblig persoanele ce datoreaz


contribuia de asigurri sociale de sntate asupra veniturilor din pensii la
plata acestei contribuii cumulat cu cea datorat asupra veniturilor obinute
din cedarea folosinei bunurilor, din dividende i dobnzi, din drepturi de
proprietate intelectual realizate n mod individual i/sau ntr-o form de
asociere i altor venituri care se supun impozitului pe venit.

f) veniturilor din cedarea folosinei bunurilor, veniturilor din


dividende i dobnzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectual
realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere i altor venituri
care se supun impozitului pe venit, numai n cazul n care nu realizeaz
venituri de natura celor prevzute la lit. a)-d), alin. (2^1) i (2^2) i art.
213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puin de un salariu de baz minim brut pe
ar, lunar*).

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-----------
Lit. f) a alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 335 din 10 martie 2011, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 23 mai 2011 a fost admisa excepia de
neconstituionalitate cu privire la dispoziiile art. 257 alin. (2) lit. f)
teza final din Legea nr. 95/2006, aa cum au fost modificate de art. I pct.
4 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 107/2010, constatndu-se ca
acestea sunt neconstituionale n msura n care se interpreteaz c valoarea
contribuiei minime la fondul de asigurri sociale de sntate, datorat de
persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor,


venituri din dividende i dobnzi, venituri din drepturi de proprietate

m
intelectual realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere i
alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mic dect
cuantumul unui salariu de baz minim brut pe ar, lunar.

ea
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUIA ROMNIEI republicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziiile din legile i
ordonanele n vigoare, precum i cele din regulamente, constatate ca fiind

N
neconstituionale, i nceteaz efectele juridice la 45 de zile de la
publicarea deciziei Curii Constituionale dac, n acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile
ra
neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata acestui termen,
dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale sunt suspendate de drept.
n concluzie, n intervalul 23 mai 2011-7 iulie 2011, prevederile art.
at

257 alin. (2) lit. f) teza final din Legea nr. 95/2006, n msura n care se
interpreteaz c valoarea contribuiei minime la fondul de asigurri sociale
Pi

de sntate, datorat de persoanele care realizeaz venituri din cedarea


folosinei bunurilor, venituri din dividende i dobnzi, venituri din
drepturi de proprietate intelectual realizate n mod individual i/sau
ntr-o form de asociere i alte venituri care se supun impozitului pe venit,
E

nu poate fi mai mic dect cuantumul unui salariu de baz minim brut pe ar,
lunar, au fost suspendate de drept, ncetndu-i efectele juridice n data 8
TC

iulie 2011, ntruct legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea


prevederilor atacate.
C

(2^1) Abrogat.
------------
Alin. (2^1) al art. 257 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din
ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

(2^2) Persoanele cu venituri din pensii care depesc 740 lei datoreaz
contribuia lunar pentru asigurrile sociale de sntate calculat potrivit
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
-----------
Alin. (2^2) al art. 257 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA
nr. 217 din 2 iulie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie
2013, care modific pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(3) n cazul persoanelor care realizeaz n acelai timp venituri de
natura celor prevzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (2^1) i (2^2) i la
art. 213 alin. (2) lit. h), contribuia se calculeaz asupra tuturor acestor
venituri.
-----------
Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
830 din 10 decembrie 2010.

(4) In cazul persoanelor care realizeaza venituri de natura celor


prevazute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baza minim brut pe
tara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social,
contributia lunara de 5,5%*) datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand


o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

m
(5) Contributiile prevazute la alin. (2) si (4) se platesc dupa cum
urmeaza:
a) lunar, pentru cele prevzute la alin. (2) lit. a) i d);

ea
------------
Lit. a) a alin. (5) al art. 257 a fost modificat de pct. 5 al art. VIII
din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n

N
MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

b) trimestrial, pentru cele prevazute la alin. (2) lit. b) si la alin.


ra
(4);
c) anual, pentru cele prevzute la alin. (2) lit. c) i f).
-----------
at

Lit. c) a alin. (5) al art. 257 a fost modificat de pct. 56 al art. I


din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL
Pi

OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008.

(6) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra


sumelor acordate in momentul disponibilizarii, venitului lunar de completare
E

sau platilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaza


aceste domenii, precum si asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de
TC

urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de


asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.
(7) Obligaia virrii contribuiei de asigurri sociale de sntate
C

revine persoanei juridice sau fizice care pltete asigurailor veniturile


prevzute la alin. (2) lit. a), d) i e), respectiv asigurailor pentru
veniturile prevzute la alin. (2) lit. b), c) i f).
-----------
Alin. (7) al art. 257 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

(8) Termenul de prescriptie a platii contributiei de asigurari sociale de


sanatate se stabileste in acelasi mod cu cel prevazut pentru obligatiile
fiscale.
-------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform lit. b) a alin. (3) al art. 9 din LEGEA nr. 388 din 31 decembrie

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007, pentru
anul 2008 cotele de contribuii pentru asigurrile de sntate, prevzute de
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc
astfel:
b) 5,5% ncepnd cu 1 iulie 2008 pentru cota prevzut la art. 257 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cotele prevzute la alin. (3) se aplic incepnd cu drepturile salariale
aferente lunii iulie 2008.
Conform lit. a) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANA DE URGEN nr. 226
din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30
decembrie 2008, pentru anul 2009, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc dup cum


urmeaz:

m
a) 5,5% pentru cota datorat de angajat, prevzut la art. 257 din Legea
nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conform alin. (3) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 286

ea
din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28
decembrie 2010 pentru anul 2011, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile

N
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
ra
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
at

contribuiei direct sau cu plata din alte surse.


Conform alin. (5) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 293
Pi

din 21 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22


decembrie 2011 pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
E

a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din


Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
TC

b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.


(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
C

contribuiei direct sau cu plata din alte surse.

ART. 258*)
(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au
obligaia s calculeze i s vireze la fond contribuia stabilit de lege
datorat pentru asigurarea sntii personalului din unitatea respectiv.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 257 alin. (1) duce la diminuarea
pachetului de servicii de baz, potrivit prevederilor art. 220. Diminuarea
pachetului de servicii de baz are loc dup 3 luni de la ultima plat a
contribuiei.
(3) Pentru perioada n care angajatorii suport indemnizaia pentru
incapacitate temporar de munc, acetia au obligaia de a plti contribuia
stabilit de lege, pentru salariaii aflai n aceast situaie.
------------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Art. 258 a fost modificat de pct. 6 al art. VIII din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform lit. a) a alin. (3) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA
nr. 286 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28
decembrie 2010 pentru anul 2011, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
Conform lit. a) a alin. (5) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA
nr. 293 din 21 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22


decembrie 2011 pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurrile de

m
sntate prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din

ea
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

ART. 258^1

prin legea bugetului de stat.


N
(1) Cotele de contributii prevazute la art. 257 si 258 se pot modifica

(2) Cota de contributie prevazuta la art. 258 se stabileste pentru anul


ra
2007 la 6%.
(3) Cota prevazuta la alin. (2) se aplica incepand cu drepturile
salariale aferente lunii ianuarie 2007.
at

-------------
Art. 258^1 a fost introdus de pct. 1 al art. IV din ORDONANTA DE URGENTA
Pi

nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21
noiembrie 2006.

ART. 259
E

(1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj contributia se calculeaza


si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza
TC

de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.


(2) Abrogat.
-----------
C

Alin. (2) al art. 259 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANA
DE URGEN nr. 15 din 8 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 306 din
8 mai 2012.

(3) Abrogat.
-----------
Alin. (3) al art. 259 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 830
din 10 decembrie 2010.

(4) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia sa isi asigure


sanatatea potrivit prevederilor prezentei legi, sunt obligate sa comunice
direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare,
in vederea stabilirii si achitarii contributiei de 5,5%*).

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(5) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau
resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea
cotei de 5,5%*) la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un
angajator strain.
(6) Pentru persoanele care se asigura facultativ in conditiile art. 214
alin. (2), contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de
10,7%*) la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, pentru un
pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.
--------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform lit. c) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANA DE URGEN nr. 226
din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30
decembrie 2008, pentru anul 2009, cotele de contribuii pentru asigurrile de


sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul

m
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc dup cum
urmeaz:
c) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.

ea
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

Conform alin. (3) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 286

N
din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28
decembrie 2010 pentru anul 2011, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ra
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
at

b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.


(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
Pi

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii


contribuiei direct sau cu plata din alte surse.
Conform alin. (5) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 293
din 21 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22
E

decembrie 2011 pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurrile de


sntate prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
TC

ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:


a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
C

b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.


(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
contribuiei direct sau cu plata din alte surse.

(7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata


contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat:
a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au
realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind
obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la
data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
b) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind
obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor
impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au
realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;
c) sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale
accesorii prevazute la lit. b) pentru perioada in care au realizat venituri
impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de
intarziere prevazute la lit. a) sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii,
pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o
perioada mai mare de 6 luni. Aceasta prevedere se aplica situatiilor in care
in cadrul termenelor de prescriptie fiscala exista atat perioade in care s-au
realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel
de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri
impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara


proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si

m
obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.
--------------
Alin. (7) al art. 259 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr.

ea
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.

N
(8) Pentru situatiile prevazute la alin. (7) termenele de prescriptie
privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari
de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de
ra
sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de
asigurat, dupa caz.
--------------
at

Alin. (8) al art. 259 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
Pi

2007.

(9) Persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele


prevazute la alin. (7) si art. 257 si care nu se incadreaza in categoriile de
E

persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei,


platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin
TC

aplicarea cotei de 5,5%*) la salariul de baza minim brut pe tara.


(10) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie
prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000
C

privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, republicata, sunt


obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia
legala incepand cu data obtinerii respectivei forme de protectie.
(11) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a
legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma
de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 1
lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, republicata, sunt
obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contributia
legala incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea
sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania.
------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 286
din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


decembrie 2010 pentru anul 2011, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
contribuiei direct sau cu plata din alte surse.
Conform alin. (5) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 293
din 21 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22
decembrie 2011 pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile


ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:

m
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.

ea
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
contribuiei direct sau cu plata din alte surse.

ART. 260
N
(1) Contributia datorata pentru persoanele prevazute la art. 213 se
ra
suporta dupa cum urmeaza:
a) de ctre bugetul de stat, pentru persoanele prevzute la art. 213 alin.
(2) lit. c), d), f), g), i) i j)*);
at

-----------
Lit. a) a alin. (1) al art. 260 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
Pi

ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.

a^1) de ctre bugetul de stat, pentru persoanele prevzute la art. 213


E

alin. (2) lit. h), ncepnd cu 1 ianuarie 2012;


--------------
TC

Lit. a^1) a alin. (1) al art. 260 a fost introdus de pct. 10 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.
C

b) de ctre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de


munc i boli profesionale constituit n condiiile legii, pentru persoanele
prevzute la art. 213 alin. (2) lit. b);
-----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 260 a fost modificat de pct. 58 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008.

c) de catre bugetul asigurarilor de somaj, pentru persoanele prevazute la


art. 213 alin. (2) lit. e);
-----------
Lit. d) a alin. (1) al art. 260 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 107 din 6 decembrie 2010, publicat n MONITORUL

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. VII din LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010, de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, prevederile art. 260 alin. (1) lit. a) i d) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific n mod corespunztor.
Art. 26^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie
2001 astfel cum a fost introdus de pct. 20 al art. I din acelai act normativ
prevede c:
"Art. 26^1. - (1) Persoana singur beneficiar de ajutor social, precum


i persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au

m
dreptul la asigurare social de sntate, cu plata contribuiei din alte
surse, n condiiile legii.
(2) Contribuia de asigurri sociale de sntate pentru persoanele

ea
singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor
social se pltete de ctre ageniile teritoriale i se stabilete prin
aplicarea cotei prevzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.

N
(3) Ageniile teritoriale au obligaia, lunar, s vireze caselor de
asigurri de sntate teritoriale contribuia individual de asigurri
sociale de sntate i s transmit evidena obligaiilor de plat ctre
ra
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare."
at

(2) Contribuiile pentru persoanele prevzute la art. 213 alin. (2) lit.
d), f), i) i j) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5,5% asupra sumei
Pi

reprezentnd valoarea a dou salarii de baz minime brute pe ar.


--------------
Alin. (2) al art. 260 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANA
DE URGEN nr. 197 din 25 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
E

824 din 8 decembrie 2008.


TC

(3) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit.
b) si e) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5,5%*) asupra indemnizatiei
pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli
C

profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj.


(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit.
g) se stabilesc prin aplicarea cotei de 5,5%*) asupra ajutorului social
acordat, in conditiile legii, pentru asigurarea venitului minim garantat.
------------
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 286
din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28
decembrie 2010 pentru anul 2011, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate, prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii
contribuiei direct sau cu plata din alte surse.
Conform alin. (5) al art. 8, Seciunea a 3-a, Cap. I din LEGEA nr. 293
din 21 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22
decembrie 2011 pentru anul 2012, cotele de contribuii pentru asigurrile de
sntate prevzute de Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, se stabilesc dup cum urmeaz:
a) 5,2% pentru cota datorat de angajatori, prevzut la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorat de persoanele prevzute la art. 259 alin.
(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaia plii


contribuiei direct sau cu plata din alte surse.

m
ART. 261
(1) Angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei in

ea
conditiile prezentei legi si care nu o respecta datoreaza pentru perioada de
intarziere majorari de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.
(2) CNAS aproba norme privind desfasurarea activitatii de executare

N
silita a creantelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele
decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF.
(3) Abrogat.
ra
--------------
Alin. (3) al art. 261 a fost abrogat de alin. (1) al art. IV din
ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 675
at

din 7 august 2006.


(4) In cazul neachitarii in termen a contributiilor datorate fondului,
Pi

aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate si


a majorarilor de intarziere se realizeaza potrivit procedurilor instituite de
Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile
E

ulterioare, si normelor aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul


consiliului de administratie.
TC

(5) Persoanele prevazute la art. 257 si 258 au obligatia de a pune la


dispozitia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurari, dupa
C

caz, documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea


stabilirii obligatiilor la fond.

SECTIUNEA a 2-a
Utilizarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
ART. 262
(1) Veniturile fondului se utilizeaza pentru:
(1) Sumele colectate n condiiile art. 256 alin. (2) se utilizeaz
astfel:
a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor
sanitare i a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate n baza
documentelor internaionale cu parteneri n domeniul sntii la care
Romnia este parte, n condiiile stabilite prin contractul-cadru, de ctre

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


casele de asigurri de sntate din sumele repartizate conform art. 256 alin.
(3);
b) o cot de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcionare i de
capital ale CNAS, din care cel puin 0,75% pentru casele de asigurri de
sntate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depirea limitei de 3%;
c) o cota de 37% rmne n contul CNAS.
--------------
Alin. (1) al art. 262 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

(1^1) Sumele rmase conform alin. (1) lit. c) n contul CNAS se


utilizeaz pentru:


a) o cot de 2% pentru constituirea fondului de rezerv, n condiiile

m
prevzute la art. 256 alin. (4^1);
b) o cot de 98% pentru constituirea fondului de redistribuire.
--------------

ea
Alin. (1^1) al art. 262 a fost introdus de pct. 11 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

N
(1^2) Fondul de redistribuire constituit n condiiile prevzute la alin.
(1^1) lit. b) se utilizeaz pentru echilibrarea bugetelor caselor de
ra
asigurri de sntate.
Criteriile de alocare pe judee a fondului de redistribuire se elaboreaz
de CNAS, se aprob prin ordin comun al ministrului sntii i al
at

preedintelui CNAS i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.


--------------
Pi

Alin. (1^2) al art. 262 a fost introdus de pct. 11 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.
E

(2) Veniturile fondului se utilizeaza si pentru plata indemnizatiilor de


asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
TC

ART. 263
(1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru:
a) investitii pentru construirea si consolidarea de unitati sanitare;
C

b) achizitionarea aparaturii medicale de la nivelul si conditiile


stabilite prin hotarare a Guvernului;
c) masuri profilactice si tratamente instituite obligatoriu prin norme
legale, altele decat cele prevazute de prezenta lege.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat.
ART. 264
(1) Bugetul fondului se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, ca
anexa la legea bugetului de stat.
(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari se aproba
de ordonatorul principal de credite, in conditiile legii.
ART. 265
(1) Sumele ramase neutilizate la nivelul caselor de asigurari la
sfarsitul fiecarui an se vireaza in contul CNAS.
(2) Sumele rmase neutilizate la nivelul CNAS la sfritul fiecrui an se

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


reporteaz n anul urmtor i se utilizeaz pentru destinaiile prevzute la
art. 262 alin. (1).
--------------
Alin. (2) al art. 265 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale


Ministerului Sanatatii pentru realizarea programelor nationale de sanatate cu
scop curativ, ramase neutilizate, se vireaza de CNAS pana la sfarsitul anului
in contul bugetului din care provin.
--------------
Alin. (2^1) al art. 265 a fost introdus de pct. 28 al art. I din


ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL

m
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.

(3) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in

ea
anul urmator cu aceeasi destinatie.
(4) Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare
anuale.

N
(5) Disponibilitatile temporare ale fondului, precum si disponibilitatile
fondului de rezerva se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de
dobanda.
ra
(6) Din disponibilitatile fondului de rezerva si din excedentele
inregistrate de fond din anii precedenti pot fi constituite depozite la
termen la trezoreria statului, in conditiile stabilite prin conventie
at

incheiata intre CNAS si Ministerul Finanelor Publice.


Pi

CAP. VI
Organizarea caselor de asigurari de sanatate
SECTIUNEA 1
Constituirea caselor de asigurari de sanatate si organizarea
E

administrativa
ART. 266
TC

(1) CNAS, instituie public, autonom, de interes naional, cu


personalitate juridic, este organ de specialitate al administraiei publice
centrale, care administreaz i gestioneaz sistemul de asigurri sociale de
C

sntate, are sediul n municipiul Bucureti, Calea Clrailor nr. 248,


sectorul 3.
-------------
Alin. (1) al art. 266 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA
nr. 180 din 11 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13
iunie 2013, care modific pct. 3 al art. unic din ORDONANA DE URGEN nr. 73
din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 9
septembrie 2011.

(1^1) n domeniul sanitar, CNAS asigur aplicarea politicilor i


programelor Guvernului n coordonarea Ministerului Sntii.
-----------
Alin. (1^1) al art. 266 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din
ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcionrii


unitare i coordonate a sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia i are n subordine casele de asigurri de sntate judeene i Casa
de Asigurri de Sntate a Municipiului Bucureti, Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti.
------------
Alin. (2) al art. 266 a fost modificat de pct. 3 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
115 din 28 februarie 2013.


(3) CNAS funcioneaz pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de

m
administraie, care se aprob prin hotrre a Guvernului, cu avizul
Ministerului Sntii. Casele de asigurri funcioneaz pe baza statutului
propriu, care trebuie s respecte prevederile statutului-cadru i care se

ea
aprob de consiliul de administraie al CNAS, cu avizul Ministerului
Sntii. Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i desfoar activitatea

N
potrivit prevederilor legale de organizare i funcionare a caselor de
asigurri judeene din cadrul sistemului de asigurri de sntate, cu
pstrarea specificului activitii.
ra
------------
Alin. (3) al art. 266 a fost modificat de pct. 3 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
at

115 din 28 februarie 2013.


Pi

(4) Statutele prevazute la alin. (3) trebuie sa contina prevederi


referitoare la:
a) denumirea si sediul casei de asigurari respective;
b) relatiile CNAS cu alte case de asigurari si cu oficiile teritoriale,
E

precum si cu asiguratii;
c) structura, drepturile si obligatiile organelor de conducere;
TC

d) modul de adoptare a hotararilor in consiliul de administratie si


relatia dintre acesta si conducerea executiva a casei de asigurari;
e) alte prevederi.
C

ART. 267
(1) Casele de asigurari sunt institutii publice, cu personalitate
juridica, cu bugete proprii, in subordinea CNAS.
(2) Casele de asigurari colecteaza contributiile persoanelor fizice,
altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF,
si gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor
prezentei legi, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate la nivel local, si pot derula si dezvolta si activitati pentru
valorizarea fondurilor gestionate.
ART. 268
(1) Pe langa CNAS si casele de asigurari de sanatate functioneaza comisii
de experti pentru implementarea programelor nationale de sanatate, finantate
din fond, precum si alte activitati stabilite prin ordin al presedintelui
CNAS.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(2) Membrii comisiilor de experi prevzute la alin. (1) beneficiaz de o
indemnizaie lunar de 1% din indemnizaia preedintelui CNAS, respectiv din
salariul funciei de preedinte - director general al casei de asigurri de
sntate, care se acord proporional cu numrul de participri efective la
edine. Indemnizaiile i cheltuielile de deplasare ocazionate de
participarea n comisiile de experi sunt suportate de CNAS, respectiv de
casa de asigurri de sntate la nivelul creia funcioneaz comisia.
Regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile comisiilor de
experi se stabilesc prin decizie a preedintelui CNAS.
--------------
Alin. (2) al art. 268 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.


----------------

m
Art. 268 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19
iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

ea
ART. 269
Casele de asigurari pot infiinta oficii de asigurari de sanatate fara
personalitate juridica, la nivelul oraselor, al municipiilor, respectiv al

N
sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza criteriilor stabilite prin ordin
al presedintelui CNAS.
ra
SECTIUNEA a 2-a
Atributiile caselor de asigurari de sanatate
ART. 270
at

(1) Atributiile CNAS sunt urmatoarele:


a) gestioneaza fondul prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de
Pi

asigurari;
b) elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele
unitare, avizate de Ministerul Sanatatii, pentru administrarea sistemului de
asigurari sociale de sanatate;
E

c) elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor;


d) elaboreaz i public raportul anual i planul de activitate pentru
TC

anul urmtor, cu avizul conform al Ministerului Sntii;


-----------
Lit. d) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 5 al art. unic
C

din ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL


OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

e) indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor


legale de catre casele de asigurari;
f) rspunde pentru activitile proprii sistemului de asigurri sociale
de sntate n faa Guvernului, a ministrului sntii i a asigurailor;
-----------
Lit. f) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 5 al art. unic
din ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de catre


Ministerul Sanatatii spre aprobare Guvernului;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


h) elaboreaza conditiile privind acordarea asistentei medicale din cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu consultarea CMR si CMDR;
i) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau
fara contributie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru
persoanele asigurate;
j) administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din
patrimoniu, in conditiile legii;
k) asigura organizarea sistemului informatic si informational unic
integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si
administrarea fondului. Indicatorii folositi in raportarea datelor in
sistemul de asigurari de sanatate sunt unitari si se stabilesc de catre
Ministerul Sanatatii, la propunerea CNAS, CMR si CMDR;
l) negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea


si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor,

m
in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari;
m) acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul
asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si

ea
furnizorilor de servicii medicale;
n) organizeaz licitaii naionale pe domeniul de competen i particip
la licitaii naionale organizate de Ministerul Sntii pentru achiziia de

-----------
N
medicamente i materiale specifice pentru realizarea obiectivelor proprii;

Lit. n) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 5 al art. unic
ra
din ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.
at

o) ncheie i deruleaz contracte de furnizare de servicii medicale de


dializ;
Pi

------------
Lit. o) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 54 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd
E

cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE


URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
TC

din 26 februarie 2013.

p) asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire


C

si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a


fondului;
r) iniiaz, negociaz i ncheie cu instituii similare documente de
cooperare internaional n domeniul su de activitate, cu avizul conform al
Ministerului Sntii.
-----------
Lit. r) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 5 al art. unic
din ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

s) indeplineste functia de organism de legatura, care asigura comunicarea


cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;
t) prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


asigurari sociale de sanatate;
u) prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;
v) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.
x) abrogat.
---------
Litera x) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 21 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2011.

(1^1) CNAS organizeaz i administreaz Platforma informatic din


asigurrile de sntate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat,
sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate, sistemul
naional de prescriere electronic i sistemul dosarului naional al


pacientului.

m
-----------
Alin. (1^1) al art. 270 a fost introdus de pct. 23 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL

ea
nr. 434 din 30 iunie 2012.

(2) Realizarea atributiilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi,

vigoare.
ART. 271
N
este supusa controlului organelor competente potrivit dispozitiilor legale in
ra
Atributiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:
a) sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele
decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;
at

b) sa administreze bugetele proprii;


c) sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa
Pi

le comunice CNAS;
d) sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate
pentru anul urmator;
e) sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea
E

contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;


f) sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele
TC

asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor


asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
g) sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor
C

legale;
h) sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale
contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile
contractului-cadru;
i) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul
tarifelor acestora;
j) pot sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din
pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
k) sa asigure, in calitate de institutii competente, activitatile de
aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii
incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea
cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor
prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
l) alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


SECTIUNEA a 3-a
Organele de conducere
ART. 272
(1) CNAS are urmatoarele organe de conducere:
a) adunarea reprezentantilor;
b) consiliul de administratie;
c) presedintele;
d) comitetul director;
e) 1 vicepresedinte;
-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 272 a fost modificat de pct. 21 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului


"vicepreedini" cu cuvntul "vicepreedinte".

m
f) directorul general.
(2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS si ale

ea
caselor de asigurari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) sa aiba calitatea de asigurat;

d) abrogat.
--------------
N
c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal;
ra
Lit. d) a alin. (2) al art. 272 a fost abrogata de pct. 29 al art. I din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 803 din 25 septembrie 2006.
at

(3) Membrii consiliului de administratie au obligatia de a depune


Pi

declaratie de avere si o declaratie de interese cu privire la


incompatibilitatile prevazute de prezenta lege, in termen de 15 zile de la
numirea in Consiliul de administratie al CNAS. Declaratia de interese va fi
actualizata ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in
E

termen de 30 de zile de la data modificarii respective. Declaratiile se vor


afisa pe site-ul CNAS. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin
TC

al presedintelui CNAS.
ART. 273
(1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioada de 4 ani si
C

cuprinde:
a) reprezentanti ai asiguratilor delegati de consiliile judetene si de
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in numar de unu pentru fiecare
judet si doi pentru municipiul Bucuresti. Desemnarea acestor reprezentanti se
face in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) 31 de membri numiti astfel: 2 de catre Presedintele Romaniei, 3 de
catre primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, 3 de catre Senat,
la propunerea comisiei de specialitate, 3 de catre Camera Deputatilor, la
propunerea comisiei de specialitate, un reprezentant al Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, un reprezentant al Casei Nationale de Pensii
si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, 5 de catre asociatiile patronale
reprezentative la nivel national, 5 de catre organizatiile sindicale
reprezentative la nivel national, 7 reprezentanti ai ministerelor si
institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv cate un

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Justiiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului
Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de
Telecomunicatii Speciale, si un reprezentant al Consiliului National al
Persoanelor Varstnice.
(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si
organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.
130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii din
cauze prevazute de lege sau a decesului se numesc noi membri, alesi in
aceleasi conditii, pana la expirarea mandatului in curs.
ART. 274


(1) Adunarea reprezentantilor se intruneste in sedinta o data pe an, la

m
convocarea consiliului de administratie, sau in sedinte extraordinare, la
convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui
numar de cel putin 30 de membri ai adunarii reprezentantilor.

ea
(2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotarari daca sunt prezente
doua treimi din numarul membrilor. Pentru adoptarea hotararilor este necesar
votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti.
ART. 275

N
Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:
a) propune modificarea Statutului CNAS;
ra
b) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si
recomanda ordonatorului principal de credite luarea masurilor necesare pentru
modificarea acestuia, in conditiile legii;
at

c) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile din cadrul


sistemului de asigurari sociale de sanatate, serviciile medicale acordate si
Pi

tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza si


recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor si de
respectare a drepturilor asiguratilor.
ART. 276
E

(1) Consiliul de administraie al CNAS se constituie din 7 membri, cu un


mandat pe 4 ani, dup cum urmeaz:
TC

a) 4 reprezentani ai statului, dintre care unul este numit de


Preedintele Romniei, iar 3 sunt numii de primul-ministru, la propunerea
ministrului sntii;
C

b) un membru numit de ctre confederaiile patronale reprezentative la


nivel naional;
c) un membru numit de ctre confederaiile sindicale reprezentative la
nivel naional;
d) un membru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului
Naional al Persoanelor Vrstnice.
--------------
Alin. (1) al art. 276 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

(2) Prevederile art. 273 alin. (3) se aplica si in cazul consiliului de


administratie.
(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraie pot fi

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


revocai din funcii de ctre cei care i-au numit, iar pe funciile rmase
vacante sunt numii noi membri, pn la expirarea mandatului n curs.
--------------
Alin. (3) al art. 276 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

ART. 277
(1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si
are rang de secretar de stat. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea
cabinetului demnitarului in structura CNAS si in limita numarului de posturi
prevazut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este
numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la


propunerea ministrului sanatatii.

m
(2) Consiliul de administraie are un vicepreedinte ales de consiliul de
administraie prin vot secret*).
--------------

ea
Alin. (2) al art. 277 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:

N
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010 prevede:
ra
"Art. III
(1) Prevederile art. 277 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum
at

a fost modificat potrivit art. I pct. 16 din prezenta ordonana de urgen,


se aplic de la data ncetrii, n cazurile i situaiile prevzute de lege,
Pi

a mandatelor aflate n curs la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane


de urgen.
(2) ncepnd cu data de 15 ianuarie 2011, consiliul de administraie are
un singur vicepreedinte.
E

(3) Consiliul de administraie al CNAS se reorganizeaz potrivit


prevederilor prezentei ordonane de urgen, n termen de 30 de zile de la
TC

intrarea n vigoare a acesteia."

(3) Presedintele, vicepresedintele si directorul general al CNAS se


C

suspenda de drept din functiile detinute anterior, pe perioada executarii


mandatului, cu exceptia celor prevazute la art. 282 alin. (1).
-------------
Alin. (3) al art. 277 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului "vicepreedini" cu
cuvntul "vicepreedinte".

ART. 278
(1) Consiliul de administraie funcioneaz n mod legal n prezena a
cel puin 5 membri.
--------------
Alin. (1) al art. 278 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


893 din 30 decembrie 2010.

(2) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel


putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(3) In conditiile in care la prima convocare a unei sedinte a consiliului
de administratie nu se indeplineste cvorumul prevazut la alin. (1),
presedintele CNAS, in calitate de presedinte al consiliului de administratie,
are dreptul sa convoace o noua sedinta in termen de maximum 7 zile, in cadrul
careia hotararile sunt luate cu votul a cel putin doua treimi din numarul
membrilor prezenti.
(4) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora si
a realiza strategia nationala in domeniul asigurarilor sociale de sanatate.
(5) La sedintele consiliului de administratie presedintele CNAS poate


invita persoane care au legatura cu subiectele supuse dezbaterii.

m
(6) Ministrul Sntii are calitatea de invitat permanent la edinele
consiliului de administraie al CNAS i prezideaz, fr a avea drept de vot,
edinele la care particip.

ea
-----------
Alin. (6) al art. 278 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din
ORDONANA DE URGEN nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011.

ART. 279
N
ra
(1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii:
a) aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea prevederilor
programului de asigurari sociale de sanatate;
at

b) aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de


evaluare si standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
Pi

c) aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a


personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
d) aproba programul de investitii;
e) aproba incheierea de conventii de cooperare si finantare de programe
E

cu organisme internationale;
f) aproba atribuiile vicepreedintelui, la propunerea preedintelui;
TC

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 279 a fost modificat de pct. 21 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n
C

MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului
"vicepreedini" cu cuvntul "vicepreedinte".

g) avizeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin hotarare a


Guvernului, si aproba statutul-cadru al caselor de asigurari la propunerea
Comitetului director;
h) aproba propriul regulament de organizare si functionare;
i) aproba strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu
privire la colectarea si utilizarea fondului;
j) aproba proiectul bugetului fondului si il supune aprobarii
ordonatorului principal de credite, in conditiile legii;
k) avizeaza, in conditiile legii, repartizarea pe case de asigurari a
bugetului fondului;
l) avizeaza utilizarea fondului de rezerva;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


m) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor si imprumuturilor;
n) avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele
CNAS, contul de incheiere a exercitiului bugetar, precum si raportul anual de
activitate;
o) aproba, in baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil si
descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de
asigurari;
p) avizeaza proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de
aplicare a acestuia;
r) avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau
fara contributie personala;
s) aproba criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate
asiguratilor;


t) analizeaza structura si modul de functionare ale caselor de asigurari;

m
u) avizeaza organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurari
teritoriale, la propunerea Comitetului director; organigramele care se aproba
prin ordin al presedintelui CNAS;

ea
v) alte atributii acordate prin acte normative in vigoare.
(2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, la convocarea
presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate intruni si in sedinte

numarul membrilor sai.


N
extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din

(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul de administratie al


ra
CNAS adopta hotarari, in conditiile prevazute la art. 278.
(4) Modul de rezolvare a divergentelor dintre presedintele CNAS si
consiliul de administratie, in indeplinirea atributiilor stabilite in
at

prezenta lege, se reglementeaza prin statutul CNAS.


ART. 280
Pi

(1) Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru


administrarea si gestionarea fondului si reprezinta CNAS in relatiile cu
tertii si pe asigurati in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice,
componente ale sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
E

(2) Presedintelui CNAS ii sunt aplicabile prevederile legii


responsabilitatii ministeriale.
TC

ART. 281
(1) Atributiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele:
a) exercita atributiile prevazute de lege, in calitate de ordonator
C

principal de credite, pentru administrarea si gestionarea fondului;


b) organizeaza si coordoneaza activitatea de audit si control in sistemul
de asigurari sociale de sanatate, potrivit atributiilor specifice ale CNAS si
ale caselor de asigurari; activitatea de audit se poate desfasura la nivel
regional, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul
Consiliului de administratie al CNAS;
c) participa ca invitat la sedintele Guvernului in care sunt dezbatute
aspecte referitoare la sanatatea populatiei;
d) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul CNAS;
e) prezideaza sedintele adunarii reprezentantilor;
f) alte atributii stabilite prin Statutul CNAS.
g) solicit avizul Ministerului Sntii naintea depunerii proiectului
bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a proiectului de rectificare
bugetar la Ministerul Finanelor Publice;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 281 a fost modificat de pct. 2 al art. unic
din LEGEA nr. 180 din 11 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 348
din 13 iunie 2013, care modific pct. 7 al art. unic din ORDONANA DE URGEN
nr. 73 din 7 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 9
septembrie 2011.

h) prezint Ministerului Sntii trimestrial i anual, precum i n


cadrul unor analize funcionale activitile realizate de CNAS cu privire la
serviciile medicale, medicamentele i dispozitivele medicale furnizate
asigurailor, inclusiv cele din cadrul programelor naionale de sntate
curative, contractarea, decontarea i finanarea acestora n sistemul de
asigurri sociale de sntate, precum i execuia bugetului.


------------

m
Lit. h) a alin. (1) al art. 281 a fost modificat de pct. 55 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 886 din 27 decembrie 2012. Aceast modificare se aplic ncepnd

ea
cu data de 1 aprilie 2013, conform alin. (1) al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 7 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 111
din 26 februarie 2013.

N
i) supune aprobrii ministrului sntii reglementrile propuse n
cadrul politicilor din domeniul sanitar.
ra
-----------
Lit. i) a alin. (1) al art. 281 a fost introdus de pct. 60 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
at

nr. 484 din 30 iunie 2008.


Pi

(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, precum si pentru punerea in


aplicare a hotararilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite
ordine care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor
interesate. Ordinele cu caracter normativ, emise in aplicarea prezentei legi,
E

se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ART. 282
TC

(1) Pe timpul executarii mandatului presedintele si vicepreedintele sunt


numiti pe o perioada de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului
nici o alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice
C

din invatamantul superior.


-------------
Alin. (1) al art. 282 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului "vicepreedini" cu
cuvntul "vicepreedinte".

(2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii


mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu exceptia presedintelui si a
vicepreedintelui, si nu pot ocupa functii in structurile executive ale
caselor de asigurari. Acestia nu pot exercita activitati la societati
comerciale sau la alte unitati care se afla in relatii contractuale cu casele
de asigurari.
-------------

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Alin. (2) al art. 282 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului "vicepreedini" cu
cuvntul "vicepreedinte".

(3) Salarizarea presedintelui si a vicepreedintelui CNAS se stabileste


dupa cum urmeaza:
-------------
Partea introductiv a alin. (3) al art. 282 a fost modificat de pct. 21
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea
cuvntului "vicepreedini" cu cuvntul "vicepreedinte".


a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru

m
functia de secretar de stat;
b) pentru vicepreedinte, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege
pentru functia de subsecretar de stat.

ea
-------------
Lit. b) a alin. (3) al art. 282 a fost modificat de pct. 21 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n

N
MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului
"vicepreedini" cu cuvntul "vicepreedinte".
ra
(4) Salariul si celelalte drepturi de personal ale directorului general
al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzator prevazut de lege pentru functia
de secretar general din minister.
at

(5) Membrii Consiliului de administraie al CNAS, cu excepia


preedintelui i a vicepreedintelui, beneficiaz de o indemnizaie lunar de
Pi

pn la 1% din indemnizaia preedintelui CNAS, n condiiile prezenei


efective la edinele consiliului de administraie.
--------------
Alin. (5) al art. 282 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
E

DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.
TC

ART. 283
(1) Conducerea executiva a CNAS este asigurata de catre directorul
general.
C

(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o


perioada de 4 ani, si se numeste prin ordin al presedintelui CNAS.
(3) Organizarea concursului si criteriile de selectie sunt stabilite de
presedintele CNAS, cu avizul consiliului de administratie.

ART. 284
Conducerea operativa a CNAS este asigurata de un Comitet director
alcatuit din: presedinte, vicepreedinte, director general si directorii
generali adjuncti. Atributiile Comitetului director de conducere al CNAS se
aproba prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de
administratie.
-------------
Art. 284 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


decembrie 2010, prin nlocuirea cuvntului "vicepreedini" cu cuvntul
"vicepreedinte".

ART. 285
(1) Personalul CNAS si al caselor de asigurari este constituit din
functionari publici si personal contractual, in conditiile legii, si nu pot
desfasura activitati la furnizorii de servicii medicale.
(2) Salariul si celelalte drepturi ale personalului prevazut la alin. (1)
sunt cele stabilite de actele normative in vigoare aplicabile institutiilor
publice.
(3) Abrogat.
------------
Alin. (3) al art. 285 a fost abrogat de pct. 6 al art. VIII din ORDONANA


DE URGEN nr. 71 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 637

m
din 6 septembrie 2011.

ART. 286

ea
Organele de conducere ale caselor de asigurari sunt consiliul de
administratie si presedintele-director general.
ART. 287

N
(1) Consiliul de administratie al caselor de asigurari de sanatate
judetene si a municipiului Bucuresti este alcatuit din 11 membri, desemnati
dupa cum urmeaza:
ra
a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti;
b) unul de prefect, la propunerea direciei de sntate public judeene,
at

respectiv a municipiului Bucureti;


------------
Pi

Lit. b) a alin. (1) al art. 287 a fost modificat de art. III din
ORDONANA DE URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia
E

"direciile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti".


TC

c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national,


desemnati prin consens;
d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national,
C

desemnati prin consens;


e) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al
municipiului Bucuresti;
f) presedintele, care este directorul general al casei de asigurari.
(2) Mandatul membrilor consiliilor de administraie ale caselor de
asigurri este de 4 ani. Membrii consiliilor de administraie ale caselor de
asigurri beneficiaz de o indemnizaie lunar de pn la 1% din salariul
funciei de director general al casei de asigurri respective, n condiiile
prezenei efective la edinele consiliului de administraie.
--------------
Alin. (2) al art. 287 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi
revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase
vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.
(4) Consiliile de administratie ale caselor de asigurari au urmatoarele
atributii generale:
a) aproba proiectul statutului propriu;
b) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) aproba rapoartele de gestiune semestriale si anuale, prezentate de
presedintele-director general;
d) avizeaza politica de contractare propusa de presedintele-director
general, cu respectarea contractului-cadru;
e) avizeaza programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei


financiare, inclusiv masurile de executare silita potrivit prevederilor

m
legale in vigoare;
f) alte atributii date prin lege sau prin statut.
(5) Consiliul de administratie ia hotarari prin vot, in prezenta a cel

ea
putin doua treimi din numarul membrilor.
(6) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu exceptia
cazurilor in care membrii consiliului decid prin vot ca acestea sa se

intotdeauna in sedinte publice.


ART. 288
N
desfasoare cu usile inchise. Problemele legate de buget se vor discuta
ra
(1) Directorii generali ai caselor de asigurari sunt numiti pe baza de
concurs, prin ordin al presedintelui CNAS. Directorul general devine membru
de drept al consiliului de administratie al casei de asigurari si
at

presedintele acestuia. Intre CNAS si directorul general al casei de asigurari


- manager al sistemului la nivel local se incheie un contract de management.
Pi

(1^1) Abrogat.
------------
Alin. (1^1) al art. 288 a fost abrogat de pct. 4 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
E

115 din 28 februarie 2013.


TC

(2) Directorul general al casei de asigurari este ordonator de credite,


in conditiile legii.
(3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, dupa
C

validarea concursului, si se suspenda de drept din functiile detinute


anterior, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
Directorul general are obligatia de a depune declaratie de interese si
declaratie de avere. Modelul declaratiei de interese se aproba prin ordin al
presedintelui CNAS.
(4) Salarizarea i celelalte drepturi ale directorului general se
stabilesc prin contractul de management. Salariul de baz se aprob de
preedintele CNAS i se stabilete ntre limite, dup cum urmeaz:
a) limita minim la nivelul maxim al salariului pentru funcia de
consilier gr. I A din cadrul ministerelor i al altor organe centrale de
specialitate, la care se adaug indemnizaia de conducere n cuantum de 55%
corespunztoare funciei de director general;
b) limita maxim la nivelul prevzut de lege pentru funcia de secretar
general din ministere.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


-----------
Alin. (4) al art. 288 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

(5) Atributiile principale ale directorului general sunt urmatoarele:


a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si de
functionare si procedurile administrative unitare;
b) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei
contractelor de furnizare de servicii medicale;
c) organizeaza si coordoneaza activitatea de urmarire si control al
colectarii contributiilor la fond;
d) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare,


inclusiv executarea silita, potrivit legii;

m
e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea
contractului-cadru;
f) organizeaza impreuna cu alte structuri abilitate controale privind

ea
respectarea drepturilor asiguratilor si propune masuri in caz de nerespectare
a acestora;
g) supravegheaza si controleaza organizarea si functionarea sistemului de

le da publicitatii;
N
asigurari de sanatate la nivel teritorial si prezinta anual rapoarte, pe care

h) numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul casei de


ra
asigurari.

SECTIUNEA a 4-a
at

Serviciul medical
ART. 289
Pi

(1) n cadrul CNAS funcioneaz serviciul medical, care este condus de un


medic-ef.
(2) La nivelul caselor de asigurri funcioneaz un serviciu medical,
dimensionat n raport cu numrul asiguratilor, care este condus de un
E

medic-sef.
(3) Functia de medic-sef al CNAS si al caselor de asigurari se ocupa prin
TC

concurs organizat de CNAS, in conditiile legii.


(4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalenta cu cea de director
general adjunct si este salarizata potrivit legii.
C

ART. 290
(1) Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu
privire la calitatea serviciilor acordate de catre furnizorii de servicii
medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale
cu casele de asigurari.
(2) Atributiile serviciului medical sunt stabilite prin statut.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile caselor de asigurari
ART. 291
Obligatiile CNAS sunt urmatoarele:
a) sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului
asigurarilor sociale de sanatate;
b) sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


c) sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea,
informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
d) sa acopere potrivit principiilor prezentei legi nevoile de servicii de
sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile.
ART. 292
Obligatiile caselor de asigurari sunt urmatoarele:
a) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor
incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale
contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in
contractul-cadru, in caz contrar urmand sa suporte penalitatile prevazute in
contract;
c) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si


de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele

m
si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit
legislatiei;
d) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de

ea
contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
e) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de
furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare in modul de
functionare si de acordare a acestora;

N
f) sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile prezentei legi;
g) sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate
ra
cu reglementarile in vigoare;
h) sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind
serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a
at

documentelor justificative utilizate;


i) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii, datele de
Pi

identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare


nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare.

CAP. VII
E

Controlul
SECTIUNEA 1
TC

Controlul de gestiune
ART. 293
Controlul de gestiune al CNAS si al caselor de asigurari se face anual de
C

catre Curtea de Conturi.


ART. 294
Auditul intern se exercita conform legii si poate fi organizat la nivel
regional, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul
consiliului de administratie al CNAS.

SECTIUNEA a 2-a
Controlul furnizarii serviciilor
ART. 295
(1) CNAS si casele de asigurari organizeaza si efectueaza controlul
serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de
furnizare de servicii incheiate, potrivit prezentei legi.
(2) In cadrul controalelor efectuate potrivit alin. (1) pot participa si

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


reprezentanti ai CMR, CMDR, CFR si OAMMR.
ART. 296
Salarizarea persoanelor din structurile mentionate la art. 295 alin. (1)
este similara cu cea prevazuta de lege pentru compartimentele de audit.

SECTIUNEA a 3-a
ART. 297
CNAS prezinta anual Guvernului un raport de activitate, precum si planul
de activitate pentru anul urmator.

SECTIUNEA a 4-a
Arbitrajul
ART. 298


(1) Litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice si

m
casele de asigurari de sanatate pot fi solutionate, la solicitarea uneia
dintre parti, pe calea arbitrajului in conditiile si procedurile dreptului
comun.

ea
(2) Comisia de arbitraj este formata din cate un arbitru desemnat de
fiecare parte si unul desemnat de Consiliul de conducere al Comisiei de
arbitraj.

N
(3) In vederea asigurarii activitatii de arbitraj, pe langa CNAS se
infiinteaza si functioneaza Comisia de arbitraj. Comisia nu are personalitate
juridica.
ra
(4) Organizarea si functionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin
ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS. Comisia este
condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului
at

Sanatatii, CNAS, CMR, CFR, CMDR.


--------------
Pi

Alin. (4) al art. 298 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.
E

ART. 299
(1) Arbitrii sunt desemnati de catre parti, respectiv de Consiliul de
TC

conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o lista de arbitrii atestati de


Ministerul Sanatatii pe baza unui examen desfasurat in conditiile si potrivit
procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului
C

sanatatii si inregistrat la Comisia de arbitraj.


--------------
Alin. (1) al art. 299 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.

(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori


studii juridice, indeplinesc si celelalte conditii legale privind dobandirea
calitatii de arbitru si nu sunt angajati ai niciuneia dintre partile aflate
in litigiu ori ai institutiilor care au desemnat reprezentanti in Consiliul
de conducere al Comisiei de arbitraj.
(3) Pentru activitatile desfasurate in cadrul Comisiei de arbitraj,
arbitrii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta
pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


10% din indemnizatia presedintelui CNAS.
(4) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri,
precum si pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din sumele alocate
pentru administrarea fondului.
(5) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei centrale de
arbitraj se suporta de catre partile aflate in litigiu, in conditiile art.
298 alin. (4).
ART. 300
(1) Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale, aprobat prin ordin
al ministrului justitiei, se completeaza cu prevederile Codului de procedura
civila.
(2) Comisia de arbitraj se va organiza in termen de maximum 90 de zile de
la data intrarii in vigoare a prezentului titlu.


m
CAP. VIII
Raspunderi si sanctiuni
ART. 301

ea
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala,
civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

SECTIUNEA 1
Sanctiuni
ART. 302
N
ra
Sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre
furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale,
cuprinse in contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se
at

stabilesc prin contractul-cadru.


Pi

SECTIUNEA a 2-a
Infractiuni
ART. 303
Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri sau nevirarea la
E

fond a contributiei retinute de la asigurati constituie infractiunea de


deturnare de fonduri si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.
TC

ART. 304
Completarea declaratiei prevazute la art. 215 alin. (2) cu date nereale,
avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de
C

cotizare sau contributiile fata de fond, constituie infractiunea de fals


intelectual si se pedepseste conform prevederilor din Codul penal.

SECTIUNEA a 3-a
Contraventii
ART. 305
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 215 alin. (2);
a^1) nedepunerea la termen a declaraiei prevzute la art. 215 alin. (3);
-----------
Lit. a^1) a art. 305 a fost introdus de pct. 63 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


b) nevirarea contributiei datorate conform art. 258 alin. (1) de catre
persoanele fizice si juridice angajatoare;
c) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale ANAF si ale
caselor de asigurari a documentelor justificative si a actelor de evidenta
necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond;
d) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor de
asigurari documentele justificative si actele de evidenta financiar-contabila
privind sumele decontate din fond.
ART. 306
Contraventiile prevazute la art. 305 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000
lei;
--------------


Lit. a) a art. 306 a fost modificata de pct. 33 al art. I din ORDONANTA

m
DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.

ea
b) cele prevazute la lit. b) si d), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000
lei.
--------------

N
Lit. b) a art. 306 a fost modificata de pct. 33 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.
ra
b^1) cea prevzut la lit. a^1), cu amend de la 50 lei la 100 lei;
-----------
at

Lit. b^1) a art. 306 a fost introdus de pct. 64 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
Pi

din 30 iunie 2008.

ART. 307
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre
E

organele de control ale ANAF si ale caselor de asigurari.


(2) Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie
TC

venituri la bugetul de stat.


ART. 308
Prevederile art. 305 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului
C

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari


si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.
ART. 309
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de
ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data
comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 306,
agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in
procesul-verbal.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la obligatiile fata de fond
se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si
combaterea evaziunii fiscale.

CAP. IX

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Dispozitii finale
ART. 310
(1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de
administratie ale caselor de asigurari, precum si personalul angajat al
acestor case de asigurari, indiferent de nivel, nu pot detine functii de
conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, direciilor de sntate public,
furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurari sociale de
sanatate ale caror servicii se deconteaza din fond, unitatilor sanitare,
cabinetelor medicale, functii alese sau numite in cadrul CMR, colegiilor
judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, in cadrul CMDR,
colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al municipiului
Bucuresti, in cadrul CFR, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al
municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale OAMMR,


organizatiilor centrale si locale ale OBBC sau functii in cadrul societatilor

m
comerciale cu profil de asigurari, farmaceutic sau de aparatura medicala.
Personalului din cadrul CNAS si caselor de asigurari, cu statut de functionar
public, ii sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele

ea
masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------

N
Alin. (1) al art. 310 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
ra
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
at

(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre membrii


Pi

Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale


caselor de asigurari, precum si de catre personalul angajat al acestor case
de asigurari de parti sociale, actiuni sau interese la furnizori care
stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Aceasta
E

dispozitie se aplica si in cazul in care astfel de parti sociale, actiuni sau


interese sunt detinute de catre sot, sotie, rudele sau afinii pana la gradul
TC

al IV-lea inclusiv ai persoanei in cauza.


(3) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de
administratie ale caselor de asigurari care, fie personal, fie prin sot,
C

sotie, afini sau rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes


patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot
participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea
hotararilor.
(4) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi se afla
in una dintre incompatibilitatile prevazute la alin. (1) vor opta pentru una
dintre functiile ocupate in termen de 30 de zile.
ART. 311
(1) CNAS gestioneaza si administreaza bunurile mobile si imobile
dobandite, in conditiile legii, din activitati proprii, subventii, donatii
sau din alte surse.
(2) Autoritatile publice centrale sau locale pot transmite, in conditiile
prevazute de lege, bunuri mobile si imobile in administrarea CNAS si a
caselor de asigurari.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(3) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si
prin compensarea cu active din patrimoniul debitorilor, evaluate de
institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie
necesare functionarii CNAS sau caselor de asigurari de sanatate.
ART. 312
(1) n teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu
uniti farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale i farmaceutice,
consiliile locale pot acorda stimulente n natur i n bani.
(2) n teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu
uniti farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale i farmaceutice,
statul, prin Ministerul Sntii, poate acorda stimulente n natur.
(3) n baza dispoziiilor alin. (1) i (2), consiliile locale i
Ministerul Sntii ncheie cu medicii i cu personalul sanitar, beneficiar,


un contract civil, cu o clauz de fidelitate n sarcina acestora, pentru o

m
perioad de cel puin 5 ani.
--------------
Art. 312 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN

ea
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30
decembrie 2010.

ART. 313

N
(1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane
raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat
ra
furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective
ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentand cheltuielile
efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru
at

litigiile avand ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii


medicale se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor
Pi

de asigurari de sanatate si dobandesc calitatea procesuala a acestora, in


toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti,
indiferent de faza de judecata.
(2) Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala prevazuta la
E

alin. (1) realizeaza o evidenta distincta a acestor cazuri si au obligatia sa


comunice lunar casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie
TC

contractuala aceasta evidenta, in vederea decontarii, precum si cazurile


pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile
efective in vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurari de
C

sanatate pentru cazurile respective.


--------------
Art. 313 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 25
septembrie 2006.

ART. 314
CNAS poate organiza activitati finantate din venituri proprii, in
conditiile legii.
ART. 315
Datele necesare pentru stabilirea calitatii de asigurat vor fi transmise
in mod gratuit caselor de asigurari de sanatate de catre autoritatile,
institutiile publice si alte institutii, pe baza de protocol.
ART. 316

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Pana la organizarea Comisiei de arbitraj prevazute la art. 298 si 299,
litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive
medicale si casele de asigurari vor fi judecate de Comisia centrala de
arbitraj organizata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 317
(1) Abrogat.
------------
Alin. (1) al art. 317 a fost abrogat de pct. 5 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
115 din 28 februarie 2013.


(1^1) Abrogat.

m
------------
Alin. (1^1) al art. 317 a fost abrogat de pct. 5 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

ea
115 din 28 februarie 2013.

(2) Abrogat.
------------

N
Alin. (2) al art. 317 a fost abrogat de pct. 5 al art. 16 din ORDONANA
DE URGEN nr. 8 din 19 februarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
ra
115 din 28 februarie 2013.

(3) Pe data intrarii in vigoare a prezentului titlu, se abroga Ordonanta


at

de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea


sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial
Pi

al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificarile si


completarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/1999
privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurari
sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
E

312 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 593/2001, cu
modificarile ulterioare.
TC

(4) Dispozitiile cu privire la colectarea contributiilor de catre casele


de asigurari de sanatate pentru persoanele fizice, altele decat cele care au
calitatea de asigurat, se aplica pana la 1 ianuarie 2007, potrivit Ordonantei
C

Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata


cu modificari si completari prin Legea nr. 507/2004, cu modificarile
ulterioare.

TITLUL IX
Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 318
Prezentul titlu stabileste principiile, cadrul general si procedurile
privind elaborarea, implementarea si distribuirea in Romania a cardului
european si a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si
responsabilitatile institutiilor publice implicate in acest proces.
ART. 319

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au
urmatoarea semnificatie:
a) card european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare
card european - documentul care confera titularului asigurat dreptul la
prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat
membru al Uniunii Europene;
b) card national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare
card national - documentul care dovedeste ca titularul acestuia este asigurat
in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
c) case de asigurari de sanatate - casele de asigurari de sanatate
judetene si a municipiului Bucuresti;
d) asigurat - persoana asigurata conform legislatiei in vigoare in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;


e) sedere temporara - deplasarea unei persoane in unul dintre statele

m
membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale
sau pentru studii, pentru o perioada de timp necesara deplasarii, dar nu mai
mult de 6 luni.

ea
CAP. II
Cardul european de asigurari sociale de sanatate
ART. 320

N
Cardul european contine urmatorul set obligatoriu de informatii vizibile:
a) numele si prenumele asiguratului;
ra
b) codul numeric personal al asiguratului;
c) data nasterii asiguratului;
d) data expirarii cardului;
at

e) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul


membru emitent al cardului;
Pi

f) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate


care emite cardul;
g) numarul cardului.
ART. 321
E

(1) Cardul european se elibereaza asiguratului de catre casa de asigurari


de sanatate la care acesta este asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul
TC

cardului european de asigurari de sanatate se suporta din Fondul national


unic de asigurari sociale de sanatate.
--------------
C

Alin. (1) al art. 321 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.

(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari


de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi
a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului
informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii
Europene privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un
stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european in interiorul
perioadei de valabilitate stabilite prin reglementarile Uniunii Europene va
putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.
(5) Datele solicitate de casele de asigurari de sanatate emitente ale
cardului european, precum si de alte institutii care manipuleaza aceste
informatii se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
(6) In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea
cardului european, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat
inlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilita conform art.
323. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 322
Cardul european se elibereaz numai n situaia deplasrii asiguratului
pentru edere temporar ntr-un stat membru al Uniunii Europene. n cazul


unor circumstane excepionale, care mpiedic punerea cardului la dispoziia

m
persoanei asigurate, casa de asigurri de sntate elibereaz certificatul
provizoriu de nlocuire a cardului european. Cardul european i certificatul
de nlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleai servicii

ea
medicale.
-----------
Art. 322 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANA DE URGEN

N
nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012.
ra
ART. 323
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat
sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar nu poate depasi 6
at

luni de la data emiterii.


ART. 324
Pi

(1) Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de


asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre
ale Uniunii Europene.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) cardul european nu produce
E

efecte pe teritoriul Romaniei si nu creeaza nici o obligatie pentru


furnizorii de servicii medicale din Romania.
TC

ART. 325
(1) Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu
casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala
C

necesara titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului si in aceleasi
conditii ca pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate din Romania, urmand a evidentia si raporta distinct
caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru
aceasta categorie de persoane.
(2) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a recunoaste
cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 326
(1) Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de
asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat
membru al Uniunii Europene.
(2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala prevazuta la alin. (1)
vor fi rambursate de casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului, prin

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
(3) Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca
ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.
(4) Persoanele asigurate in unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate in Romania in
acelasi mod cu asiguratii romani.
(5) In bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor fi alocate
sume distincte pentru operatiunile de rambursare prevazute la alin. (2).
ART. 327
Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il
solicita.
ART. 328
Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza


intr-un stat membru al Uniunii Europene in vederea beneficierii de tratament

m
medical.
ART. 329
Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum si modalitatile de

ea
elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

CAP. III

N
Cardul national de asigurari sociale de sanatate
ART. 330
ra
(1) Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card
electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate.
(2) Cardul naional de asigurri sociale de sntate se emite pentru
at

dovedirea calitii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.


-------------
Pi

Alin. (2) al art. 330 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
893 din 30 decembrie 2010.
ART. 331
E

(1) Informaiile minime care pot fi accesate de pe cardul naional de


asigurri sociale de sntate sunt urmtoarele:
TC

a) numele, prenumele, precum i codul numeric personal ale asiguratului;


b) codul unic de identificare n sistemul de asigurri sociale de
sntate;
C

c) numrul de identificare al cardului naional de asigurri sociale de


sntate.
(2) Pe cipul cardului naional de asigurri sociale de sntate vor fi
nregistrate informaiile minime prevzute la alin. (1), precum i
urmtoarele informaii:
a) diagnostice medicale cu risc vital i boli cronice;
b) grupa sanguin i Rh;
c) acceptul exprimat, n timpul vieii, pentru prelevarea de organe,
esuturi i celule, dup deces;
d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.
(3) Diagnosticele medicale cu risc vital i bolile cronice care vor fi
nregistrate pe cipul cardului naional de asigurri sociale de sntate se
stabilesc prin ordin comun al ministrului sntii i al preedintelui CNAS.
(4) Pe cardul naional de asigurri sociale de sntate datele medicale

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


se nregistreaz separat de datele administrate, iar accesul la acestea se
face numai de persoane autorizate n acest scop.
(5) Informaia prevzut la alin. (2) lit. c) se va nregistra pe cipul
cardului naional de asigurri sociale de sntate, sub condiia respectrii
dispoziiilor prevzute la art. 147 pct. 5.
(6) Accesul personalului medical la informaiile nregistrate pe cardul
naional de asigurri sociale de sntate va fi stabilit prin Norme
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naional de
asigurri sociale de sntate prevzut n titlul IX Cardul european i
cardul naional de asigurri sociale de sntate al Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii.
-------------
Art. 331 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30

m
decembrie 2010.

ea
ART. 332
(1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului naional de
asigurri sociale de sntate, respectiv a documentului propriu-zis prin care

N
se atest calitatea de asigurat se suport din bugetul Ministerului Sntii.

(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluiilor informatice pentru


ra
administrarea cardului naional de asigurri sociale de sntate se suport
de CNAS din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
(3) Pentru plata i distribuia cardului naional de asigurri sociale de
at

sntate se ncheie un contract de ctre Ministerul Sntii i CNAS cu


Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A. Modalitatea de plat a
Pi

cardului naional de asigurri sociale de sntate din bugetul Ministerului


Sntii ctre Compania Naional "Imprimeria Naional" - S.A., precum i
mecanismul de distribuie a cardului administrat de CNAS se stabilesc prin
normele metodologice prevzute la art. 331 alin. (6).
E

(4) Distribuia cardurilor ctre asigurai se realizeaz de casele de


asigurri sociale de sntate prin furnizorii de servicii medicale din
TC

asistena medical primar.

(5) n situaia solicitrii de eliberare a unui card duplicat de ctre


C

asigurat, cu excepia faptului n care aceasta se face din motive tehnice de


funcionare, cheltuielile aferente producerii si distribuiei se suport de
ctre asigurat.
(6) Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevzut la alin. (5)
se aprob prin ordin al preedintelui CNAS.
----------
Art. 332 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie
2012.

ART. 333
(1) Componenta informatic a cardului naional de asigurri sociale de
sntate este parte integrant a sistemului informatic unic integrat al
asigurrilor sociale de sntate.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


------------
Alin. (1) al art. 333 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA
nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013, care modific pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

(2) Cardul naional de asigurri sociale de sntate se elibereaz i se


administreaz prin utilizarea serviciilor de operare i management al unei
uniti specializate n acest scop. CNAS elibereaz i administreaz cardul
naional de asigurri sociale de sntate i are calitatea de operator de
date cu caracter personal pentru datele menionate.
-----------
Alin. (2) al art. 333 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA


DE URGEN nr. 35 din 27 iunie 2012 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 434

m
din 30 iunie 2012.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse n cardul naional

ea
de asigurri sociale de sntate se face n condiiile Legii nr. 677/2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile

N
ulterioare, iar prin normele metodologice menionate la art. 331 alin. (6) va
fi stabilit modalitatea de exercitare de ctre persoana asigurat a
dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de
ra
sntate.
------------
Alin. (3) al art. 333 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA
at

nr. 191 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013, care modific pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28
Pi

decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.
-------------
Art. 333 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30
E

decembrie 2010.
TC

ART. 334
Cardul national poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.
ART. 335
C

(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale


aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, precum i
titularii cardului naional de asigurri sociale de sntate au obligaia de
a solicita i, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordrii
asistenei medicale, n condiiile prevzute de contractul-cadru i de
normele metodologice de aplicare a acestui contract.
(2) Alte obligaii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente i
dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului naional de
asigurri sociale de sntate se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a dispoziiilor din cuprinsul prezentului capitol.
-------------
Art. 335 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30
decembrie 2010.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 336
(1) Cardul naional de asigurri sociale de sntate se emite individual
pentru fiecare asigurat cu vrsta de peste 18 ani, aa cum este reglementat
la art. 211 alin. (1), art. 213 i 215.

(2) Asiguraii cu vrsta de pn la 18 ani beneficiaz de servicii


medicale, medicamente i dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului
naional unic de asigurri sociale de sntate n baza documentelor care
atest c se ncadreaz n categoria de asigurai, prevzut la art. 213 alin.
(1) lit. a).
(3) Persoanele asigurate prevzute la alin. (1) au obligaia prezentrii
cardului naional de asigurri sociale de sntate n vederea acordrii
serviciilor medicale de ctre furnizorii aflai n relaii contractuale cu


casele de asigurri de sntate. Neprezentarea cardului naional de asigurri

m
sociale de sntate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost,
cu excepia serviciilor prevzute la art. 220.
-------------

ea
Art. 336 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30
decembrie 2010.
ART. 337

N
Caracteristicile tehnice ale cardului national, precum si modalitatile de
elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui
ra
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

ART. 338
at

n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate vor fi


prevzute sume pentru cardul naional de asigurri sociale de sntate, n
Pi

conformitate cu dispoziiile art. 332.


-------------
Art. 338 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 133 din 28 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30
E

decembrie 2010.
TC

ART. 338^1
(1) Producerea cardului naional de asigurri sociale de sntate se
realizeaz de ctre Compania Naional Imprimeria Naional - S.A., care
C

poate primi n acest scop sume n avans din bugetul Ministerului Sntii de
30% din fondurile alocate anual pentru producerea acestui card.
(2) Personalizarea cardului naional de asigurri sociale de sntate se
realizeaz de ctre Centrul Naional Unic de Personalizare a Paapoartelor
Electronice din cadrul Direciei Generale de Paapoarte, structur component
a Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Echipamentele i aplicaiile de personalizare necesare potrivit
prevederilor alin. (2), precum i serviciile pentru funcionarea nentrerupt
a acestora se asigur de ctre Compania Naional Imprimeria Naional -
S.A. i de ctre CNAS.
-------------
Art. 338^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 191 din
26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie 2013, care
modific pct. 29 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 133 din 28 decembrie

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.

TITLUL X
Asigurarile voluntare de sanatate
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 339
In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au
urmatoarea semnificatie:
a) asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu
asiguratorul si fata de care asiguratorul are obligatia ca la producerea
riscului asigurat sa acorde indemnizatia sau suma asigurata conform
prevederilor contractului de asigurare voluntara de sanatate;


b) asigurtor - persoana juridic ori filiala autorizat n condiiile

m
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea
asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, s exercite
activiti de asigurare, s practice clasele de asigurri de sntate din

ea
categoria asigurrilor de via i/sau generale i care i asum rspunderea
de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevzute n contractul de
asigurare voluntar de sntate, inclusiv coplata stabilit n condiiile

N
legii, precum i sucursala unei societi de asigurare ori a unei societi
mutuale, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului
Economic European, care a primit o autorizaie de la autoritatea competent a
ra
statului membru de origine n acest sens;
-----------
Litera b) a art. 339 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr.
at

220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
noiembrie 2011.
Pi

c) abrogat;
-----------
Litera c) a art. 339 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr.
E

220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
noiembrie 2011.
TC

d) furnizor de servicii medicale - persoana fizica sau juridica


autorizata de Ministerul Sanatatii sa acorde servicii medicale in conditiile
C

legii;
e) lista a furnizorilor agreati - totalitatea furnizorilor aflati in
relatii contractuale cu asiguratori care practica asigurari voluntare de
sanatate de tip suplimentar;
f) pachet de servicii medicale de baza - serviciile si produsele
destinate prevenirii, diagnosticarii, tratamentului, corectarii si
recuperarii diferitelor afectiuni, la care asiguratii au acces in totalitate,
partial sau cu anumite limitari in volum ori in suma acoperita, in temeiul
asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale in vigoare;
g) persoane dependente - persoanele fizice aflate in intretinerea
asiguratului si carora li se furnizeaza servicii medicale daca acest lucru
este stipulat in contractul de asigurare voluntara de sanatate;
h) pret de referinta - pretul utilizat in sistemul de asigurari sociale
de sanatate pentru plata unor servicii si produse din pachetul de servicii

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


medicale de baza;
i) servicii medicale furnizate sub forma de abonament servicii medicale
preplatite pe care furnizorii le ofera in mod direct abonatilor si nu prin
intermediul asiguratorilor, in afara serviciilor din pachetul de servicii
medicale de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate.
ART. 340
(1) Asigurarile voluntare de sanatate reprezinta un sistem facultativ
prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de
asigurare, prin contributia unui numar de asigurati expusi la producerea
riscului de imbolnavire, si ii indemnizeaza, in conformitate cu clauzele
stipulate in contractul de asigurare, pe cei care sufera un prejudiciu, din
fondul alcatuit din primele incasate, precum si din celelalte venituri
rezultate ca urmare a activitatii desfasurate de asigurator si fac parte din


gama asigurarilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigurarile

m
si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Asiguratii pot primi indemnizatii atat pentru acea parte a
cheltuielilor cu serviciile medicale care excedeaza pachetului de servicii

ea
medicale de baza acoperite de sistemul de asigurari sociale de sanatate, cat
si pentru coplati, daca acest lucru este prevazut in contractul de asigurare
voluntara de sanatate.

N
(3) Nu fac obiectul prezentei legi asigurarile pentru boli profesionale
si accidente de munca si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament.
ART. 341
ra
(1) Asigurarile voluntare de sanatate pot fi, in sensul prezentei legi,
asigurari de tip complementar si suplimentar.
(2) Asigurrile voluntare de sntate de tip complementar suport coplata
at

datorat de asigurat, n condiiile legii.


----------
Pi

Alin. (2) al art. 341 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr.
220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
noiembrie 2011.
E

(3) Asigurarile voluntare de sanatate de tip suplimentar suporta total


sau partial plata pentru orice tip de servicii necuprinse in pachetul de
TC

servicii medicale de baza, optiunea pentru un anumit personal medical,


solicitarea unei a doua opinii medicale, conditii hoteliere superioare, alte
servicii medicale specificate in polita de asigurare.
C

ART. 342
Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurari
voluntare de sanatate orice persoane, cetateni romani, cetateni straini sau
apatrizi care au dreptul la pachetul de servicii medicale de baza in temeiul
asigurarilor sociale de sanatate, conform prevederilor legale.
ART. 343
(1) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot sa incheie contracte
de asigurare voluntara de sanatate pentru angajatii lor, individual sau in
grup, acordate ca beneficii aditionale la drepturile salariale ale acestora,
in scopul atragerii si stabilizarii personalului angajat.
(2) In cadrul asigurarilor voluntare de sanatate raporturile dintre
asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile acestora se
stabilesc prin vointa partilor, sub forma pachetelor de servicii, si sunt
mentionate in contractul de asigurare voluntara de sanatate.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 344
Infiintarea, autorizarea si functionarea asiguratorilor care practica
asigurari voluntare de sanatate se desfasoara in conformitate cu prevederile
legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurari.

CAP. II
Contractul de asigurare voluntara de sanatate
ART. 345
Contractul de asigurare voluntara de sanatate trebuie sa cuprinda, pe
langa elementele obligatorii, si urmatoarele elemente:
a) lista coplilor pentru asigurri voluntare de sntate de tip
complementar;
-----------


Litera a) a art. 345 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr.

m
220 din 28 noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30
noiembrie 2011.

ea
b) lista serviciilor din asigurarea voluntara suplimentara;
c) lista furnizorilor agreati;
d) modalitatea de contactare a acestora, direct sau prin intermediul unui
departament de asistenta a asiguratilor;

N
e) drepturile si obligatiile partilor, cu evidentierea clara a riscului
de imbolnavire individual;
ra
f) modalitatile de decontare a serviciilor medicale;
g) modalitatile de incetare a valabilitatii contractului;
h) modalitatile de solutionare a eventualelor litigii.
at

ART. 346
Asiguratorii sunt obligati ca la incheierea contractului de asigurare
Pi

voluntara de sanatate sa ofere asiguratului toate informatiile necesare


privind drepturile si obligatiile rezultand din contract, in vederea
protejarii intereselor asiguratilor.
ART. 347
E

(1) Asiguratorul poate solicita, la initierea contractului de asigurare,


pe cheltuiala proprie si cu consimtamantul pacientului, informatii privind
TC

starea de sanatate a asiguratului, precum si efectuarea unui examen medical


pentru evaluarea starii de sanatate a solicitantului de catre un furnizor de
servicii medicale desemnat de acesta.
C

(2) Informatiile cuprinse in contractul de asigurare voluntara, precum si


informatiile privind starea de sanatate a asiguratului au caracter
confidential si nu pot fi divulgate unor terti de catre asiguratorii care
practica asigurari voluntare de sanatate sau persoanele fizice/juridice care,
prin natura relatiilor de serviciu, cum ar fi controlor, auditor si alte
asemenea functii, intra in posesia informatiilor in cauza, cu exceptia
cazurilor prevazute de lege.
(3) Prin contract, asiguratorul care practica asigurari voluntare de
sanatate de tip suplimentar poate restrictiona pentru acest tip de asigurare
accesul asiguratului, partial sau in totalitate, la anumiti furnizori de
servicii si poate conditiona utilizarea unor servicii in caz de imbolnavire
de efectuarea prealabila a unor controale periodice profilactice sau de
utilizarea unor anumiti furnizori agreati.
(4) Asiguratorii care comercializeaza asigurari voluntare de sanatate

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


complementare sunt obligati sa achite coplata conform contractului cu
asiguratul oricarui furnizor de servicii aflat in relatie contractuala cu
casele de asigurari si nu pot restrictiona pentru acestea accesul
asiguratilor.

CAP. III
Relatia furnizorilor de servicii medicale cu societatile de asigurari
voluntare de sanatate
ART. 348
(1) Toti furnizorii care presteaza servicii medicale pentru asigurarile
voluntare de sanatate trebuie sa fie autorizati de Ministerul Sanatatii, in
baza reglementarilor in vigoare. Pentru prestarea serviciilor care intra sub
incidenta asigurarilor de sanatate de tip complementar, furnizorii de


servicii medicale trebuie sa fie in relatie contractuala cu casele de

m
asigurari.
(2) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu
casele de asigurari au obligatia de a accepta coplata de la asiguratorii

ea
autorizati de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip complementar
sau, prin exceptie, de la asigurati, in conformitate cu lista coplatilor si
valoarea ce poate fi acoperita prin sistemul asigurarilor voluntare de
sanatate.

N
(3) Furnizorii de servicii medicale care sunt in relatie contractuala cu
casele de asigurari au dreptul de a incheia contracte si cu asiguratorii
ra
autorizati de a presta asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar.
ART. 349
(1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa elibereze documente
at

justificative de decontare (factura, chitanta) pentru serviciile medicale


prestate acoperite prin asigurarile voluntare de sanatate.
Pi

(2) In cazul in care nu exista un contract incheiat intre asigurator si


furnizorii de servicii medicale, decontarea cheltuielilor se va face pe baza
documentelor justificative emise de furnizorul de servicii medicale.
(3) Unitatile sanitare publice au obligatia de a respecta, in relatia cu
E

asiguratorii, tarifele maximale privind asigurarile suplimentare de sanatate,


aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
TC

(4) Furnizorii privati pot stabili, prin negociere, alte tarife decat
cele mentionate la alin. (3).
C

ART. 350
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor supravegheaza activitatea
asiguratorilor autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate in
conformitate cu prevederile legale.
(2) Fiecare asigurator autorizat sa practice asigurarile voluntare de
sanatate are obligatia, in vederea incheierii contractelor de asigurare de
acest tip, sa obtina avizarea de catre directia de specialitate din cadrul
Ministerului Sanatatii a listei furnizorilor de servicii medicale agreati,
altii decat cei aflati deja in relatie contractuala cu casele de asigurari de
sanatate, si sa reactualizeze aceasta lista inaintea contractarii unui nou
furnizor.
(3) Abrogat.
--------------
Alin. (3) al art. 350 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONANTA

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006 publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.

ART. 351
(1) In baza contractului incheiat cu furnizorii de servicii, asiguratorii
au dreptul de a verifica, prin experti autorizati de Ministerul Sanatatii si
organizatiile profesionale, direct sau prin interpusi, calitatea serviciilor
prestate asiguratilor.
(2) Intreaga responsabilitate a actului medical ramane in seama
furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice.
ART. 352
Diferendele survenite intre asigurator si furnizorii de servicii medicale
se solutioneaza pe cale amiabila. In cazul imposibilitatii rezolvarii pe cale


amiabila, litigiile se aduc la cunostinta directiei de specialitate din

m
cadrul Ministerului Sanatatii si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
care vor incerca medierea diferendului. In caz de esec al medierii,
diferendele sunt deduse instantelor judecatoresti legal competente.

ea
ART. 353
Plangerile privind calitatea serviciilor medicale formulate direct de
catre asigurati sau prin intermediul asiguratorilor autorizati sa practice

N
asigurari voluntare de sanatate se adreseaza Ministerului Sanatatii si sunt
notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ra
CAP. IV
Dispozitii finale si sanctiuni
ART. 354
at

Asiguratorii care in prezent practica asigurari de sanatate facultative


sunt obligati sa se conformeze prevederilor art. 350 alin. (2) in termen de
Pi

90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al


Romaniei, Partea I.
ART. 355
(1) Divulgarea cu intentie a informatiilor privind starea de sanatate a
E

asiguratilor de catre un salariat al asiguratorului, fara consimtamantul


asiguratului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3
TC

luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita din culpa,
pedeapsa este inchisoarea de la o luna la un an sau amenda de la 25.000 lei
C

(RON) la 50.000 lei (RON).


ART. 356
(1) Incalcarea prevederilor art. 350 alin. (2) si ale art. 354 de catre
asiguratorii autorizati sa practice asigurari voluntare de sanatate
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000 lei (RON)
la 50.000 lei (RON).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 357
Dispozitiile art. 356 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 358
Ministerul Sanatatii si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor
elabora impreuna sau separat, dupa caz, norme metodologice de aplicare a
prezentului titlu in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
acestuia.
ART. 359
Abrogat.
-----------
Art. 359 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 220 din 28
noiembrie 2011 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 30 noiembrie 2011.

ART. 360
La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Legea


asigurarilor private de sanatate nr. 212/2004, publicata in Monitorul Oficial

m
al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificarile ulterioare.

TITLUL XI

ea
Finantarea unor cheltuieli de sanatate
ART. 361
In scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun si bauturi

N
alcoolice, altele decat vinul si berea, prevazute in prezenta lege, precum si
pentru finantarea cheltuielilor de sanatate, se instituie unele contributii
ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.
ra
ART. 362
Veniturile prevzute la art. 361, gestionate de Ministerul Sntii,
at

sunt folosite pentru:


a) investiii n infrastructur i dotri la unitile sanitare din
Pi

reeaua Ministerului Sntii i la spitalele publice din reeaua


autoritii administraiei publice locale, n condiiile stabilite la art.
190^5 alin. (1);
b) finanarea programelor naionale de sntate public;
E

c) rezerva Ministerului Sntii pentru situaii speciale;


d) sume alocate prin transfer n bugetul Fondului naional unic de
TC

asigurri sociale de sntate pentru servicii medicale sau medicamente de


care beneficiaz asiguraii n tratamentul ambulatoriu, cu sau fr
contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de
C

asigurri sociale de sntate, precum i pentru stingerea obligaiilor de


plat nregistrate la sfritul anului 2012 n limita creditelor de
angajament aprobate pentru unele programe naionale de sntate;
e) alte destinaii prevzute la art. 93 alin. (1^1), art. 93 alin. (4),
(5) i (5^1).
f) majorri de capital social prin aport n numerar, n condiiile legii,
la societile aflate sub autoritatea Ministerului Sntii la care statul
este acionar majoritar.
-----------
Lit. f) a art. 362 a fost introdus de art. unic din ORDONANA DE URGEN
nr. 2 din 30 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31
ianuarie 2013.
-----------
Art. 362 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE URGEN

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 27
decembrie 2012.

ART. 363
(1) In aplicarea prevederilor art. 361 si 362 se stabilesc urmatoarele
masuri:
a) persoanele juridice care produc sau importa produse din tutun
contribuie astfel:
1. pentru tigarete cu suma de 10 euro/1.000 de tigarete;
2. pentru tigari si tigari de foi cu suma de 10 euro/ 1.000 de bucati;
3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg;
b) persoanele juridice care produc sau importa bauturi alcoolice, altele
decat bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse


intermediare, asa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul

m
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie cu suma de 200
euro/hectolitru alcool pur sau 2 euro/fiecare litru alcool pur;
c) persoanele juridice care realizeaza incasari din activitati

ea
publicitare la produse din tutun si bauturi alcoolice contribuie cu o cota de
12% din valoarea acestor incasari, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata.

N
(2) Valoarea in lei a contributiilor prevazute la alin. (1), stabilita
potrivit legii in echivalent euro/unitate de masura, se determina prin
transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb
ra
valutar utilizat pentru calculul accizelor, la data platii acestor
contributii.
ART. 363^1
at

Abrogat.
---------
Pi

Art. 363^1 a fost abrogat de art. XI din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
21 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie
2011.
E

ART. 364
Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. c) se constituie ca
TC

venituri proprii ale Ministerului Sanatatii incepand cu data de 1 ianuarie


2007.
ART. 365
C

(1) Contributiile prevazute la art. 363 se vireaza lunar pana la data de


25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea produselor pe piata
interna, intr-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele
Ministerului Sanatatii.
(1^1) Abrogat.
---------
Alin. (1^1) al art. 365 a fost abrogat de art. XI din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 21 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 680
din 26 septembrie 2011.

(1^2) Abrogat.
---------
Alin. (1^2) al art. 365 a fost abrogat de art. XI din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 21 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 680

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


din 26 septembrie 2011.

(1^3) Abrogat.
---------
Alin. (1^3) al art. 365 a fost abrogat de art. XI din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 21 septembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 680
din 26 septembrie 2011.

(2) Pentru neplata la scadenta a contributiilor se calculeaza si se


datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
ART. 366


(1) Veniturilor i cheltuielilor prevzute la art. 361 i 362 li se

m
aplic prevederile referitoare la bugetele de venituri i cheltuieli ale unor
activiti, instituite prin Legea nr. 500/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

ea
-------------
Alin. (1) al art. 366 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA
nr. 208 din 27 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie

N
2013, care modific pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 104 din 30
septembrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7 octombrie 2009.
ra
(2) Se autorizeaza Ministerul Finanelor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, sa introduca modificarile ce decurg din
aplicarea prevederilor prezentului titlu in anexele aprobate pe anul 2006
at

Ministerului Sanatatii.
Pi

ART. 367
(1) Contributiile pentru finantarea cheltuielilor de sanatate ramase la
sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi
destinatie.
E

(2) Disponibilitatile temporare din contributiile constituite ca venituri


proprii ale Ministerului Sanatatii se pastreaza la trezoreria statului si
TC

sunt purtatoare de dobanda in conditiile stabilite prin conventia incheiata


intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Finanelor Publice.
--------------
C

Alin. (2) al art. 367 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANTA
DE URGENTA nr. 72 din 20 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
803 din 25 septembrie 2006.

ART. 368
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului
titlu, Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor Publice vor elabora
norme de aplicare a prezentului titlu.
ART. 369
La data intrarii in vigoare a prezentului titlu, Ordonanta Guvernului nr.
22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata prin
Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, cu
exceptia prevederilor privind cota de 12% din incasari din activitati

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


publicitare la produse de tutun, tigari si bauturi alcoolice care se abroga
la data de 1 ianuarie 2007.

TITLUL XII
Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului
Medicilor din Romania
CAP. I
Exercitarea profesiei de medic
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 370
(1) Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile
prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial


de calificare in medicina. Acestea pot fi:

m
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

ea
c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in
linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de
cetatenia acestora;

N
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute
la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul
ra
Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului
Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
260/2005;
at

e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident


permanent in Romania;
Pi

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre


unul dintre statele prevazute la lit. b).
(2) Prin excepie de la prevederile art. 371 alin. (1), alin. (3) lit. d)
i art. 372, medicii ceteni ai unui stat ter pot exercita activitile
E

profesionale n Romnia n scop didactic i ocazional, cu aprobarea


Ministerului Sntii i cu avizul Colegiului Medicilor din Romnia. Durata
TC

de exercitare a activitilor profesionale n aceste cazuri este de 3 luni,


cu posibilitatea de prelungire pentru o durat de nc maximum 3 luni, pe an.
Metodologia de avizare se aprob prin ordin al ministrului sntii, cu
C

avizul Colegiului Medicilor din Romnia, i se public n Monitorul Oficial


al Romniei, Partea I.
-----------
Alin. (2) al art. 370 a fost introdus de pct. 58 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012.

ART. 371
(1) In intelesul prezentului titlu, termenul medici cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic
European sau ai Confederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare, si
medicii aflati in situatiile prevazute la art. 370 lit. d) si f).
(2) In mod exclusiv, prin termenul stat membru de origine sau de
provenienta, stat membru de stabilire sau, dupa caz, stat membru gazda se

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului
Economic European sau Confederatia Elvetiana.
(3) Prin titlu oficial de calificare in medicina se intelege:
a) diploma de medic, eliberata de o institutie de invatamant superior
medico-farmaceutic acreditata din Romania;
a^1) adeverin de absolvire a studiilor, eliberat la cererea
absolventului, ca urmare a finalizrii complete a studiilor, valabil pn la
eliberarea diplomei de licen, dar nu mai mult de 12 luni de la data
emiterii;
----------
Lit. a^1) a alin. (3) al art. 371 a fost introdus de pct. 1 al art. I
din LEGEA nr. 45 din 19 martie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 183
din 21 martie 2012.


m
b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform
normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele

ea
apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un
stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c)
ori echivalate in Romania.
ART. 372
N
Titlurile oficiale de calificare in medicina obtinute in afara Romaniei,
ra
a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului
Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
Exceptie de la aceste prevederi fac titlurile oficiale de calificare in
at

medicina care au fost recunoscute de unul dintre aceste state.


ART. 373
Pi

Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza


de catre Colegiul Medicilor din Romania si Ministerul Sanatatii, denumite in
continuare autoritati competente romane.
ART. 374
E

(1) Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate


prin prevenirea imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea
TC

sanatatii individului si a colectivitatii.


(2) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii
profesiei, medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine,
C

devotament, loialitate si respect fata de fiinta umana.


(3) Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in
vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general
acceptate, nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane,
principiile eticii si deontologiei medicale, grija fata de sanatatea
pacientului si sanatatea publica.
ART. 375
(1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului,
profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea
profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu
caracter medical.
(2) Avand in vedere natura profesiei de medic si obligatiile fundamentale
ale medicului fata de pacientul sau, medicul nu este functionar public.
(3) In legatura cu exercitarea profesiei si in limita competentelor

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


profesionale, medicului nu ii pot fi impuse ingradiri privind prescriptia si
recomandarile cu caracter medical, avandu-se in vedere caracterul umanitar al
profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de fiinta
umana si de loialitate fata de pacientul sau, precum si dreptul medicului de
a prescrie si de a recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere
medical pacientului.
ART. 376
(1) Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta ori cand pacientul
sau reprezentantii legali ori numiti ai acestuia sunt in imposibilitate de
a-si exprima vointa sau consimtamantul, medicul actioneaza respectand vointa
pacientului si dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o interventie
medicala.
(2) Responsabilitatea medicala inceteaza in situatia in care pacientul nu


respecta prescriptia sau recomandarea medicala.

m
ART. 377
(1) Medicii care indeplinesc conditia de cetatenie prevazuta la art. 370
si sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania exercita profesia de medic,

ea
in regim salarial si/sau independent.
(2) Pentru accesul la una dintre activitatile de medic sau exercitiul
acesteia, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai un

N
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare
temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, de la
ra
obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania.
ART. 378
(1) La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania, medicul va
at

depune juramantul lui Hipocrate in formularea moderna adoptata de Asociatia


Medicala Mondiala in cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:
Pi

"Odata admis printre membrii profesiunii de medic:


Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt
datorate;
E

Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate;


Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra;
TC

Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul


acestora;
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a
C

profesiunii de medic;
Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii
de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale
chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar
legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor cetateni romani stabiliti in strainatate si care doresc sa
exercite profesia in Romania;
b) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in Romania;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


c) medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in unul dintre aceste state si care solicita intrarea in profesie
in Romania;
d) medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. c) si
e).
(3) Medicii prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in
limba romana sau in una dintre limbile de circulatie din Uniunea Europeana.
ART. 379
(1) Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre
persoanele prevazute la art. 370 care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau


incompatibilitate prevazute de prezenta lege;

m
c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de
medic;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania;

ea
e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau
ocazionala de servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art.
370 lit. b), d) sau f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii cu privire

N
la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe teritoriul
Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul Medicilor din
Romania.
ra
(2) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii care intrunesc conditiile
at

prevazute la art. 370 lit. c) si e), exercita profesia de medic cu aceleasi


drepturi si obligatii ca si medicii cetateni romani membri ai Colegiului
Pi

Medicilor din Romania.


ART. 380
(1) Profesia de medic se exercita in Romania cu titlul profesional
corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:
E

a) medic de medicin general pentru medicii care ntrunesc condiiile


prevzute la art. 60 lit. d);
TC

------------
Litera a) a alin. (1) a art. 380 a fost modificat de articolul unic din
LEGEA nr. 165 din 14 iulie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 501 din
C

20 iulie 2010, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009, cu pct.
1^3.

b) medic specialist in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice


prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si
farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, care detin un titlu oficial de calificare in
medicina si care exercita profesia in Romania.
(3) Medicii care au obtinut certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din Romania pot desfasura activitati medicale potrivit pregatirii
profesionale in sistemul public de sanatate sau/si in sistemul privat, fie ca

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


angajati, fie ca persoana fizica independenta pe baza de contract. Calitatea
de persoana fizica independenta se dobandeste in baza certificatului de
membru al Colegiului Medicilor din Romania si a inregistrarii la
administratia financiara in a carei raza domiciliaza medicul. In conditiile
legii, medicii pot infiinta si cabinete de practica medicala.
ART. 381
(1) Certificatele eliberate de autoritatile competente ale unui stat
membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic
European sau ale Confederatiei Elvetiene, care atesta ca medicul posesor,
cetatean al acestora, este titular de drept castigat, sunt recunoscute de
autoritatile competente romane, permitand exercitarea activitatilor de medic
si, respectiv, cele de medicina de familie, inclusiv in cadrul sistemului
national de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prezentei legi.


(2) Prin drept castigat se intelege dreptul cetatenilor statelor membre

m
ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau
ai Confederatiei Elvetiene de a exercita activitatile de medic, precum si pe
cele de medic cu formarea specifica in medicina generala prevazuta de normele

ea
Uniunii Europene, inclusiv in cadrul sistemului de protectie sociala al
statului membru de origine sau de provenienta, in cazul in care acestia
beneficiau de drept de libera practica a profesiei si erau stabiliti in

N
statul membru respectiv anterior implementarii Directivei Consiliului Uniunii
Europene nr. 93/16/CEE.
ra
SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati si incompatibilitati
ART. 382
at

Este nedemn de a exercita profesia de medic:


a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie
Pi

a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de


exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita
profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
E

ART. 383
(1) Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu:
TC

a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de


distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru
C

exercitarea profesiei medicale.


(2) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de
exercitare a profesiei.
(3) In termen de 10 zile de la aparitia siutatiei de incompatibilitate,
medicul este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.
(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricarei persoane, institutii
sau autoritati interesate, presedintele colegiului din care face parte
medicul poate constitui o comisie speciala, pentru fiecare caz in parte,
alcatuita din 3 medici primari, pentru a confirma sau a infirma situatia de
incompatibilitate.

SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic
ART. 384

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(1) Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 exercita
profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania,
avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in
activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
(2) In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul
Romaniei, medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea
inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania. Accesul la activitatile de
medic pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 396.
(3) Certificatul de membru se acorda pe baza urmatoarelor acte:
a) documentele care atesta formarea in profesie;
b) certificatul de sanatate;


c) declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor

m
prevazute la art. 382 si 383;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea

ea
asigurarii de raspundere civila.
ART. 385
(1) Medicii se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex.

N
(2) La cerere, medicii se pot pensiona n condiiile prevzute de Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare.
ra
-----------
Alin. (2) al art. 385 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
at

886 din 27 decembrie 2012.


Pi

(3) In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri


corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale,
profesorii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in
stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot continua, la
E

cerere, activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani. Peste


aceasta varsta medicii, membri titulari si membri corespondenti ai Academiei
TC

de Stiinte Medicale, pot fi mentinuti in activitate conform dispozitiilor art.


10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea
Academiei de Stiinte Medicale, cu modificarile ulterioare. De acelasi drept
C

pot beneficia si medicii, membri titulari si membri corespondenti ai


Academiei Romane.
(4) Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1) pot
profesa in continuare in unitati sanitare private. Desfasurarea activitatii
se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului
Medicilor din Romania, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a
asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala,
incheiata pentru anul respectiv.
(5) n cazul unitilor sanitare publice care nregistreaz deficit de
personal medical, precum i al unitilor sanitare publice aflate n zone
defavorizate, medicii i pot continua activitatea peste vrsta de pensionare
prevzut de lege, la propunerea unitii sanitare publice, cu avizul anual
al Colegiului Medicilor din Romnia, prin colegiile teritoriale judeene,
respectiv al municipiului Bucureti i cu aprobarea ordonatorului principal

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


de credite, pn la ocuparea posturilor prin concurs.
-----------
Alin. (5) al art. 385 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 91 din 12 decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
886 din 27 decembrie 2012.

(6) Medicii deinui sau internai din motive politice, aflai n


situaiile prevzute la art. 1 alin. (1) i (2) din Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum i
celor deportate n strintate ori constituite n prizonieri, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, pot fi meninui, la cerere, n
activitatea profesional, pe baza certificatului anual de sntate. Aceste


prevederi se aplic i medicilor care, din motive politice, au fost obligai

m
s i ntrerup studiile o anumit perioad, obinndu-i licena cu
ntrziere, ori celor care au fost mpiedicai s i reia activitatea
profesional.

ea
-----------
Alin. (6) al art. 385 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

N
(7) Medicii care au implinit varsta de pensionare prevazuta la alin. (1)
ra
nu pot detine functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, al
ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al
direciilor de sntate public, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
at

al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti,


precum si in cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare
Pi

publice.
------------
Alin. (7) al art. 385 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
E

din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate


public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
TC

sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(8) Prin excepie de la prevederile alin. (1), medicii titulari ai


C

cabinetelor de medicin de familie din mediul rural, care i desfoar


activitatea n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate
judeene, i pot continua activitatea n aceleai condiii, dup mplinirea
vrstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcia de
sntate public judeean i de Colegiul Medicilor din Romnia, prin
colegiile judeene ale medicilor, pe baza certificatului de sntate.
------------
Alin. (8) al art. 385 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".
-----------
Art. 385 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 264 din 19

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie 2007.

ART. 386
(1) In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau
se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani,
Colegiul Medicilor din Romania atesta competenta profesionala a acestuia, in
vederea reluarii activitatii medicale.
(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si
atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul National al
Colegiului Medicilor din Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic
European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania.


ART. 387

m
(1) Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are
aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului
penal.

ea
(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin presedintele colegiului
teritorial, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa
caz, organele de urmarire penala ori autoritatile competente, pentru

N
urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care
intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de medic sau care practica in
mod nelegal medicina.
ra
(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor din
Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic
se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului al carui membru
at

este medicul respectiv.


(4) Instantele de judecata civile sau penale, din oficiu, vor comunica
Pi

Colegiului Medicilor din Romania hotararile judecatoresti ramase definitive,


prin care s-au pronuntat cu privire la fapte exercitate in timpul si in
legatura cu profesia de catre medici pe teritoriul Romaniei.
E

CAP. II
Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei
TC

de catre medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui


stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene
C

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire
ART. 388
(1) In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor
cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la
accesul la una dintre activitatile de medic se solutioneaza de Ministerul
Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania, in termen de 3
luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia
primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania in urma
aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.
(1^1) Termenul prevzut la alin. (1) poate fi extins cu o lun n
situaiile n care recunoaterea profesional se face pe baza principiilor
Regimului general de recunoatere a calificrilor profesionale. n acest caz

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


se prelungete corespunztor i perioada de valabilitate prevzut la alin.
(3).
-----------
Alin. (1^1) al art. 388 a fost introdus de pct. 69 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) va cuprinde:


a) copia documentului de cetatenie;
b) copia documentelor care atesta formarea in profesie;
c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de
origine sau de provenienta, prin care se atesta ca titlurile oficiale de
calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36/CE;


d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de

m
origine sau de provenienta;
e) dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care
se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;

ea
f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in
activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre
statele membre prevazute la alin. (1).

la data emiterii.
ART. 389
N
(3) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de
ra
(1) In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii
prevazute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenienta nu impune
o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai documentul
at

prevazut la art. 388 alin. (2) lit. d), autoritatile competente romane
accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.
Pi

(2) In cazul in care statul membru de origine sau de provenienta nu


impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai
documentul prevazut la art. 388 alin. (2) lit. e), autoritatile competente
romane accepta atestatul eliberat pe baza declaratiei sub juramant ori a
E

declaratiei solemne a solicitantului, de catre autoritatea judiciara sau


administrativa competenta ori, dupa caz, de notarul sau organizatia
TC

profesionala abilitata in acest sens de acel stat.


ART. 390
(1) In termen de 30 de zile de la primirea dosarului, Ministerul
C

Sanatatii informeaza solicitantul asupra documentelor necesare completarii


acestuia.
(2) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi
atacate la instanta de contencios administrativ.
ART. 391
(1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte
grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii
profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic in Romania, comise de
medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene,
anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea
informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.
(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda
informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale
interesand exercitiul profesiei de medic, aplicate medicilor pe durata
exercitarii profesiei in Romania.
(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de
statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de medicii
cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul
membru gazda si in afara teritoriului, ori fapte care pot avea repercusiuni
asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de
medic in acel stat.
(4) Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii
investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost
sesizate si comunica statului membru gazda consecintele care rezulta cu
privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile


respective.

m
SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medicale

ea
ART. 392
(1) Prezentele dispozitii se aplica medicilor cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic

N
European sau ai Confederatiei Elvetiene care sunt stabiliti in vederea
exercitarii profesiei in unul dintre aceste state, atunci cand se deplaseaza
pe teritoriul Romaniei pentru a exercita in regim temporar ori ocazional
ra
activitatile de medic.
(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestarii activitatilor de medic
este stabilit, de la caz la caz, de Ministerul Sanatatii in functie de durata,
at

frecventa, periodicitatea si continuitatea acestora.


ART. 393
Pi

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui


stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligatia
inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania, precum si de la plata
E

cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile


de medic, in vederea prestarii temporare sau ocazionale de servicii medicale
TC

in Romania.
(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor din Romania
pe durata prestarii serviciilor respective, in baza copiei documentelor
C

prestatorului prevazute la art. 396 si transmise in acest scop de Ministerul


Sanatatii.
(3) Exercitiul activitatilor de medic, in aceste situatii, se face in
concordanta cu celelalte drepturi si obligatii prevazute de lege pentru
medicii cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 394
Pe durata prestarii cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor
medicale pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art. 392 alin. (1)
se supun dispozitiilor cu caracter profesional, regulamentar ori
administrativ al calificarilor profesionale care definesc profesia si
utilizarea titlurilor, dispozitiilor cu privire la faptele profesionale grave
care afecteaza direct si specific protectia si securitatea consumatorilor,
precum si dispozitiilor disciplinare prevazute de lege pentru medicii
cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor din Romania.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 395
Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor medicale pe
teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la art. 392 alin. (1) se
face cu titlul profesional prevazut de lege pentru calificarea profesionala
insusita.
ART. 396
(1) Solicitarile medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state, cu privire la
prestarea temporara ori ocazionala de servicii medicale in Romania, se
solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul
Medicilor din Romania.
(2) In cazul in care, in vederea prestarii temporare de servicii medicale,


solicitantul se afla la prima deplasare in Romania sau in cazul in care in

m
situatia acestuia intervin schimbari materiale atestate de documente, acesta
va inainta Ministerului Sanatatii:
a) o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de

ea
prestare, natura, locul de desfasurare a acestor activitati, precum si
domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva
privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in
statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetatenie;
N
c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de
ra
stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document posesorul este
stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de
medic si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora, nici chiar cu titlu
at

temporar;
d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevazute de lege
Pi

ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.


(3) Declaratia prevazuta la alin. (2) lit. a) poate fi inaintata prin
toate mijloacele si se reinnoieste o data pe an, daca prestatorul
intentioneaza sa furnizeze, de maniera temporara sau ocazionala, in cursul
E

anului respectiv, servicii medicale in Romania.


ART. 397
TC

(1) In caz de prestare temporara a serviciilor medicale in Romania,


medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
C

stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati de la procedura de


acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in
prealabil CNAS asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe
teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la
prestarea acestora.
ART. 398
Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente
romane vor retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, documentele prevazute
la art. 396 alin. (2) lit. c), eliberate medicilor care intrunesc conditiile
prevazute la art. 370 lit. a), c) si e), precum si medicilor stabiliti in
Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit b), d) si f), in
cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu
suspendarea sau interdictia exercitarii profesiei.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 399
(1) Pentru fiecare prestare de servicii, autoritatile competente romane
pot solicita autoritatilor competente omoloage din statul membru de stabilire
informatii pertinente cu privire la legalitatea conditiei de stabilire, buna
conduita profesionala a solicitantului, precum si la absenta, in cazul
acestuia, a sanctiunilor disciplinare sau penale.
(2) La solicitarea statului membru gazda, autoritatile competente romane
transmit informatiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 403.
(3) Autoritatile competente asigura schimbul necesar de informatii pentru
ca plangerea beneficiarului impotriva prestatorului de servicii medicale in
regim temporar si ocazional sa fie corect solutionata. In aceasta situatie,
beneficiarul este informat asupra cursului demersului sau.


SECTIUNEA a 3-a

m
Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare
de servicii medicale
ART. 400

ea
Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care,
in timpul exercitarii profesiei in Romania, incalca dispozitiile, legile si

ART. 401
N
regulamentele profesiei raspund potrivit legii.

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui


ra
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
care exercita profesia de medic in Romania, au dreptul de a atasa la titlul
profesional prevazut la art. 380 titlul legal de formare obtinut in statul
at

membru de origine ori de provenienta, in limba statului emitent si, eventual,


abrevierea acestui titlu. Titlul de formare va fi insotit de numele si locul
Pi

institutiei sau ale organismului emitent.


(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire
complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul
profesiei forma corespunzatoare a titlului, indicata de autoritatile
E

competente romane.
ART. 402
TC

(1) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui


stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti si care exercita profesia de medic in Romania, au obligatia de a se
C

informa la autoritatile competente cu privire la legislatia din domeniul


sanatatii, domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul de
deontologie medicala.
(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1),
autoritatile romane competente vor organiza, la nivelul structurilor
teritoriale si centrale, birouri de informare legislativa.
(3) Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui
stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
care exercita profesia ca urmare a recunoasterii calificarii profesionale de
catre autoritatile competente romane, trebuie sa posede cunostintele
lingvistice necesare desfasurarii activitatilor profesionale in Romania.
Art. 403
(1) Autoritatile competente romane colaboreaza indeaproape cu
autoritatile competente omoloage ale statelor membre ale Uniunii Europene,

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ale statelor apartinand Spatiului Economic European si, respectiv, ale
Confederatiei Elvetiene, asigurand confidentialitatea informatiilor transmise.
(2) Schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale
aplicate in caz de fapte grave si precise, susceptibile de a avea consecinte
asupra activitatilor de medic, se va face cu respectarea prevederilor Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia
vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si a prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare.

CAP. III
Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania


SECTIUNEA 1

m
Dispozitii generale
ART. 404
(1) Colegiul Medicilor din Romania este organism profesional, apolitic,

ea
fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de
autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii
profesiei de medic ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

N
(2) Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala in
domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional si isi
exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.
ra
(3) Ministerul Sanatatii urmareste modul de respectare a prevederilor
legale in activitatea Colegiului Medicilor din Romania.
(4) Colegiul Medicilor din Romania cuprinde toti medicii care intrunesc
at

conditiile prevazute la art. 370 lit. a), c) si e), precum si medicii


stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 lit. b),
Pi

d) si f) si care exercita profesia de medic in conditiile prezentei legi.


ART. 405
(1) Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneza pe
criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul
E

municipiului Bucuresti.
(2) Intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista
TC

raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.


(3) Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti.
C

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Colegiului Medicilor din Romania
ART. 406
(1) Colegiul Medicilor din Romania are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea regulamentelor si normelor care organizeaza si
reglementeaza exercitarea profesiei de medic, indiferent de forma de
exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara;
b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai
in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta
profesionala ale medicului, precum si dreptul acestuia de decizie in
exercitarea actului medical;
c) atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala ale membrilor sai;
d) intocmeste, actualizeaza permanent Registrul unic al medicilor,
administreaza pagina de Internet pe care este publicat acesta si inainteaza

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


trimestrial Ministerului Sanatatii un raport privind situatia numerica a
membrilor sai, precum si a evenimentelor inregistrate in domeniul autorizarii,
controlului si supravegherii profesiei de medic;
e) asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de
pacient si de sanatatea publica;
f) elaboreaza si adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania si
Codul de deontologie medicala;
g) acord aviz consultativ ghidurilor i protocoalelor de practic
medical elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sntii;
------------
Litera g) a alin. (1) al art. 406 a fost modificat de pct. 2 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.


m
h) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor
medicale;
i) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori

ea
independenta profesionala a medicilor si dreptul acestora de decizie in
exercitarea actului medical;
j) promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si
organizatii similare;

N
k) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica
profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica
ra
profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;
l) promoveaza interesele membrilor sai in cadrul asigurarilor de
raspundere civila profesionala;
at

m) sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta


medico-sociala pentru medici si familiile lor;
Pi

n) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru


exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic
European sau ai Confederatiei Elvetiene;
E

o) participa, impreuna cu Ministerul Educaiei Naionale si cu Ministerul


Sanatatii, la stabilirea numarului anual de locuri in unitatile de invatamant
TC

superior de profil medical acreditate, precum si a numarului de locuri in


rezidentiat;
p) colaboreaza cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal,
C

sindical din domeniul sanitar si cu organizatii neguvernamentale in toate


problemele ce privesc asigurarea sanatatii populatiei;
q) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din
domeniul medical sau al asigurarilor sociale de sanatate;
r) propune criterii si standarde de dotare a cabinetelor de practica
medicala independenta, indiferent de regimul proprietatii, si le supune spre
aprobare Ministerului Sanatatii.
(2) Colegiul Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau
teritoriale, colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul
Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la:
a) formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a
medicilor;
b) stabilirea si cresterea standardelor de practica profesionala in
vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile sanitare;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


c) elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si tematica
de concurs;
d) initierea si promovarea de forme de educatie medicala continua in
vederea ridicarii gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
e) elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de
practica medicala independenta, pe care le supune spre aprobare Ministerului
Sanatatii;
f) promovarea si asigurarea cadrului necesar desfasurarii unei concurente
loiale bazate exclusiv pe criteriile competentei profesionale;
g) reprezentarea medicilor cu practica independenta care desfasoara
activitati medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
h) consultarile privind normele de acordare a asistentei medicale in
domeniul asigurarilor sociale de sanatate.


(3) Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor

m
medicale private, indiferent de forma lor juridica, si participa, prin
reprezentanti anume desemnati, la concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor din unitatile sanitare publice.

ea
ART. 407
In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul
Medicilor din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are

N
dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele
membrilor sai.
ra
SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor din Romania
ART. 408
at

(1) In vederea exercitarii profesiei de medic, medicii cetateni romani si


medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
Pi

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,


stabiliti in Romania, precum si medicii care intrunesc conditiile prevazute
la art. 370 lit. c) si e) au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor
din Romania.
E

(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al


Colegiului Medicilor din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul
TC

profesional.
(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor din Romania si eliberarea
certificatului de membru se fac numai pentru medicii care indeplinesc
C

conditiile prevazute la art. 379 alin. (1) lit. a), b) si c) si au depus


juramantul prevazut la art. 378 alin. (1).
(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al
Colegiului Medicilor din Romania.
(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Colegiului Medicilor din Romania si
medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene,
stabiliti in unul dintre aceste state si care presteaza temporar servicii
medicale in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania o pot pastra,
la cerere, si medicii pensionari care au practicat profesia de medic.
(7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea
de membru al Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la
aceasta data.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(8) Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi in Registrul
unic al medicilor din Romania, care se publica pe pagina de Internet a
Colegiului Medicilor din Romania.
(9) Evidenta si identificarea membrilor Colegiului Medicilor din Romania
se vor putea face si prin folosirea codului numeric personal.
ART. 409
(1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor din Romania care, din motive
obiective, intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de
medic pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului
Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din
prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5


ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor

m
din Romania.
ART. 410
(1) Medicii care indeplinesc conditiile prevazute de art. 370 se pot

ea
inscrie ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania la colegiul teritorial
in a carui raza se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare
activitatea sau la colegiul teritorial in a carui raza isi au domiciliul sau
resedinta.

N
(2) Medicii luati in evidenta unui colegiu teritorial, daca exercita
activitati medicale si pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligati sa
ra
anunte si acest colegiu.

SECTIUNEA a 4-a
at

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania


ART. 411
Pi

Membrii Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi:


a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul
structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor din Romania;
b) sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din
E

Romania si sa primeasca informatiile solicitate;


c) sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor din Romania si sa
TC

fie informati in timp util despre aceasta;


d) sa foloseasca, impreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile
sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor din
C

Romania si ale colegiilor teritoriale;


e) sa poarte insemnele Colegiului Medicilor din Romania;
f) sa conteste sanctiunile primite;
g) sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat
personal, cat si prin membrii lor de familie.
h) sa beneficieze, in mod gratuit, de asistenta medicala, medicamente si
proteze, incepand cu 1 ianuarie 2008, in conditiile respectarii dispozitiilor
legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate, atat
medicii in activitate sau pensionari, cat si sotul sau sotia si copiii aflati
in intretinerea acestora.
--------------
Lit. h) a art. 411 a fost introdusa de pct. 25 al art. I din LEGEA nr.
264 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 27 iulie
2007.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 412
Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele:
a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a
celor care reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional;
modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie si a legislatiei
profesionale se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor din
Romania;
b) sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din Romania,
ale Codului de deontologie medicala, hotararile organelor de conducere ale
Colegiului Medicilor din Romania si regulamentele profesiei;
c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membru
sau de reprezentant al corpului profesional;
d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la


activitatile profesionale sau de pregatire profesionala initiate ori

m
organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
f) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile

ea
organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania;
g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt
alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe,
au un interes propriu;
h) sa pastreze secretul profesional;
N
i) sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si
ra
voturilor exprimate in organele de conducere;
j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;
k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii
at

de membru al Colegiului Medicilor din Romania;


l) sa achite, in termenul stabilit, cotizatia datorata in calitate de
Pi

membru al Colegiului Medicilor din Romania;


m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand prin mediere de
catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor din
Romania;
E

n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de


reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din
TC

Romania, in colegiile judetene sau in Colegiul Medicilor Municipiului


Bucuresti.
ART. 413
C

Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania, ce decurg din


calitatea lor speciala de medici, sunt:
a) sa respecte si sa aplice, in orice imprejurare, normele de deontologie
medicala;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau altor membri,
respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din Romania;
c) sa acorde, cu promptitudine si neconditionat, ingrijirile medicale de
urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea
cresterii gradului de pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea
si codul, pe toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.
ART. 414

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii
unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa
efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala
continua si informare in domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea
numarului de credite stabilite in acest sens de catre Colegiul Medicilor din
Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie
medicala continua avizate de Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Medicii care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de
credite de educatie medicala continua, stabilit de Consiliul national al
Colegiului Medicilor din Romania, sunt suspendati din exercitiul profesiei
pana la realizarea numarului de credite respectiv.

SECTIUNEA a 5-a


Organizare si functionare

m
A. Organizarea la nivel teritorial
ART. 415
(1) La nivelul fiecarui judet, respectiv la nivelul municipiului

ea
Bucuresti, se organizeaza cate un colegiu al medicilor, format din toti
medicii care exercita profesia in unitatea administrativ-teritoriala
respectiva, denumit in continuare colegiul teritorial.

N
(2) Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridica,
patrimoniu si buget proprii. Patrimoniul se constituie din bunuri mobile si
imobile, dobandite in conditiile legii.
ra
(3) Sediul colegiului teritorial al medicilor este in orasul de resedinta
a judetului, respectiv in municipiul Bucuresti, pentru Colegiul Medicilor
Municipiului Bucuresti.
at

(4) Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului


Medicilor din Romania.
Pi

ART. 416
Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul;
E

c) biroul consiliului;
d) presedintele.
TC

ART. 417
(1) Adunarea generala este formata din medicii inscrisi la colegiul
teritorial respectiv.
C

(2) Adunarea generala se intruneste anual, in primul trimestru, la


convocarea consiliului, si adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta a
doua treimi din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare nu s-a
realizat majoritatea de doua treimi, dupa 10 zile se organizeaza o noua
sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va adopta hotarari cu majoritate
simpla, indiferent de numarul membrilor prezenti.
(3) Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) alege membrii consiliului si comisia de cenzori a colegiului
teritorial;
b) alege reprezentantii in Adunarea generala nationala;
c) aproba proiectul de buget al colegiului si, in baza raportului
cenzorilor, descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat;
d) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina.
(4) Modalitatea de exprimare a votului se stabileste prin regulamentul

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


electoral.
ART. 418
Membrii consiliului colegiului teritorial, membrii comisiei de cenzori a
colegiului teritorial si membrii in Adunarea generala nationala se aleg pe o
perioada de 4 ani de catre membrii colegiului teritorial respectiv, potrivit
regulamentului electoral, aprobat de Consiliul national al Colegiului
Medicilor din Romania.
ART. 419
(1) Consiliul are un numar de membri proportional cu numarul medicilor
inscrisi in evidenta colegiului la data organizarii alegerilor, dupa cum
urmeaza:
a) 11 membri, pentru un numar de pana la 500 de medici inscrisi;
b) 13 membri, pentru un numar de la 501 pana la 1.000 de medici inscrisi;


c) 19 membri, pentru un numar de la 1.001 pana la 2.000 de medici

m
inscrisi;
d) 21 de membri, pentru un numar de peste 2.000 de medici inscrisi.
(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format

ea
din 23 de membri.
(3) Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3-9
membri supleanti.
ART. 420

N
Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege si
date in competenta sa prin Statutul Colegiului Medicilor din Romania sau prin
ra
hotarare a Consiliului national.
ART. 421
(1) Consiliul colegiului teritorial, in prima sedinta, organizata in
at

termen de maximum 5 zile de la alegere, alege biroul consiliului.


(2) Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr-un
Pi

presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.


(3) Presedintele biroului consiliului colegiului teritorial este si
presedintele colegiului teritorial.
B. Organizarea la nivel national
E

ART. 422
(1) Colegiul Medicilor din Romania este format din toti medicii inscrisi
TC

in colegiile teritoriale.
(2) Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica, patrimoniu
si buget proprii. In bugetul propriu sunt cuprinse si contributiile
C

colegiilor teritoriale in cota fixa de 20% din cuantumul cotizatiilor.


Patrimoniul poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri, in
conditiile legii.
ART. 423
Organele de conducere la nivel national ale Colegiului Medicilor din
Romania sunt:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv;
d) presedintele.
ART. 424
(1) Adunarea generala nationala este alcatuita din membrii Consiliului
national al Colegiului Medicilor din Romania si din reprezentantii fiecarui
colegiu teritorial, alesi potrivit regulamentului electoral prevazut la art.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


418.
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de 1/200 de
membri.
(3) Reprezentantii in Adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata
de 4 ani.
(4) Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului
teritorial se va alege un numar de 3-11 membri supleanti.
ART. 425
Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si Codul de
deontologie medicala;
b) aproba modificarea acestora;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru


exercitiul expirat;

m
d) alege, dintre membrii sai, comisia de cenzori;
e) adopta puncte de vedere care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor
din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste

ea
profesia de medic ori statutul medicului in societate;
f) revoca din functie membrii alesi pentru abateri de la prevederile
prezentei legi si, respectiv, ale Regulamentului de organizare si functionare

profesional.
ART. 426
N
a Colegiului Medicilor din Romania, care aduc prejudicii activitatii corpului
ra
(1) Adunarea generala nationala adopta hotarari in prezenta a cel putin
doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritate simpla de voturi.
(2) Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa
at

doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care


va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, cu
Pi

exceptia situatiilor prevazute la art. 425 lit. a) si b), pentru care este
necesara conditia de cvorum prevazuta la alin. (1).
(3) Adunarea generala nationala se intruneste in sedinta ordinara in
trimestrul I al anului in curs.
E

ART. 427
Adunarea generala nationala este condusa de catre presedintele Colegiului
TC

Medicilor din Romania.


ART. 428
Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre:
C

a) presedintele Colegiului Medicilor din Romania;


b) 3 dintre membrii Biroului executiv;
c) o treime din numarul membrilor Consiliului national al Colegiului
Medicilor din Romania.
ART. 429
(1) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit
din cate un reprezentant al fiecarui judet, din 3 reprezentanti ai
municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al medicilor din fiecare
minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie. In afara de
acestia, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania poate fi
asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Ministerului
Sanatatii, Academiei de Stiinte Medicale, Ministerului Muncii, Familiei,
Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i Ministerului Justiiei.
(2) Reprezentantii colegiilor teritoriale in Consiliul national al

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre
membrii consiliilor si reprezentantii colegiilor teritoriale in Adunarea
generala nationala intruniti intr-o sedinta comuna.
(3) Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul
national al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de colegiile
teritoriale ai caror reprezentanti sunt.
(4) Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania se intruneste
legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor
stabiliti la alin. (1) si ia decizii cu majoritate simpla de voturi.
ART. 430
Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania sunt
obligatorii pentru colegiile teritoriale si pentru toti medicii care practica
medicina in Romania.


ART. 431

m
Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania sunt
urmatoarele:
a) elaboreaza Statutul Colegiului Medicilor din Romania, precum si

ea
proiectele de modificare a acestuia;
b) elaboreaza Codul de deontologie medicala, precum si proiectele de
modificare a acestuia;

N
c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind
exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei;
d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de
ra
specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de
asistenta medicala;
e) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a
at

metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medici;


f) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua, pe baza
Pi

caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor;


g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor medicale
de selectie a pacientilor in cazul unor tipuri de tratamente disponibile in
numar limitat;
E

h) acord aviz consultativ ghidurilor i protocoalelor de practic


medical elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sntii;
TC

------------
Litera h) a art. 431 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452
C

din 1 iulie 2009.

i) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare


medic colegiului teritorial;
j) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa
initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesia medicala, actiuni de
intrajutorare sau de sponsorizare;
k) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, in termen de 30 de zile
de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de
consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
in conformitate cu regulamentele proprii;
l) alege dintre membrii sai Biroul executiv al Colegiului Medicilor din
Romania;
m) propune Adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor din Romania;
n) alege dintre membrii Colegiului Medicilor din Romania pe cei care vor
forma comisiile de lucru;
o) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia
de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;
p) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si
unitatile medicale a publicitatii, iar prin comisia de specialitate aproba
continutul materialului publicitar;
r) reprezinta, in conditiile art. 406 alin. (2), membrii sai la
elaborarea contractului-cadru si negocierea normelor de acordare a asistentei
medicale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate.
ART. 432
Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania aproba exercitarea


ocazionala, cu caracter didactic, de instruire, informare si schimb de

m
experienta, a profesiei de medic de catre medicii care nu au calitatea de
membru al Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 433

ea
Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania stabileste, in
domeniul sau de competenta, strategia si planul anual de control si
supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic.
ART. 434

N
Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr-un
presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar general, alesi in mod individual
ra
de catre Consiliul national, dintre membrii sai, pe o durata de 4 ani.
ART. 435
(1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania lucreaza legal in
at

prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si aproba deciziile cu votul a cel
putin 3 membri.
Pi

(2) Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori
este cazul, la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai. In
conditiile stabilite de Statutul Colegiului Medicilor din Romania, votul
poate fi exprimat si prin corespondenta sau in format electronic.
E

ART. 436
Atributiile Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania sunt
TC

urmatoarele:
a) asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania
intre sedintele Consiliului national;
C

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului


Medicilor din Romania;
c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune
spre aprobare Consiliului national;
d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Colegiului
Medicilor din Romania;
e) executa hotararile Adunarii generale nationale si ale Consiliului
national;
f) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului national proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza bugetelor locale;
g) informeaza Consiliul national cu privire la deciziile emise intre
sedintele Consiliului;
h) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.
ART. 437

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania coordoneaza
activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national al Colegiului
Medicilor din Romania.
ART. 438
In exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv, precum si membrii
birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara,
al carei cuantum va fi aprobat, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de
consiliile colegiilor teritoriale.
ART. 439
Presedintele Biroului executiv al Consiliului national este presedintele
Colegiului Medicilor din Romania.
ART. 440
Presedintele Colegiului Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele


atributii:

m
a) reprezinta Colegiul Medicilor din Romania in relatiile cu persoanele
fizice si juridice din tara si strainatate;
b) incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor din

ea
Romania, cu aprobarea Biroului executiv;
c) convoaca si conduce sedintele adunarii generale si ale Consiliului
national;

N
d) duce la indeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile
Consiliului national date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile
curente;
ra
e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ;
f) indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul national ori de
Biroul executiv, potrivit legii.
at

ART. 441
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de
Pi

conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national, cat
si teritorial, medicii care detin functii de conducere in cadrul Ministerului
Sanatatii, respectiv al ministerelor si institutiilor cu retea sanitara
proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori in cadrul Casei
E

Nationale de Asigurari de Sanatate, al caselor judetene de asigurari de


sanatate si a municipiului Bucuresti, al patronatelor si sindicatelor
TC

profesionale, precum si orice fel de functii de demnitate publica.


(2) Medicii pentru care, in timpul mandatului de membru al organelor de
conducere, a survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din
C

functie. Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei de incompatibilitate


sau pana la expirarea mandatului.
(3) Numarul de mandate in organele de conducere de la nivel teritorial si
national, cu exceptia mandatului de membru in adunarea generala a colegiului
teritorial si Adunarea generala nationala, este de maximum doua mandate
succesive.
-------------
Alin. (3) al art. 441 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din
LEGEA nr. 34 din 16 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 38 din
18 ianuarie 2007.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu se aplica persoanelor care la data


intrarii in vigoare a prezentei legi indeplinesc, in baza reglementarilor
aflate in vigoare anterior, vreuna dintre functiile mentionate pana la

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


expirarea mandatului pentru care au fost alese.

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara
ART. 442
(1) Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a
regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor
din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele
de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si pentru orice
fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze
onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania,


potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala sau

m
civila, conform prevederilor legale.
ART. 443
(1) Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru

ea
este medicul. In cazul medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, plangerea se depune la colegiul in a carui raza
medicul isi desfasoara activitatea.

N
(2) Biroul executiv al Consiliului national dispune trimiterea dosarului
disciplinar la comisia de disciplina.
ra
(3) Impotriva deciziei de respingere a plangerii persoana care a facut
plangerea poate depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta.
Aceasta se solutioneaza de catre Biroul executiv al Consiliului national.
at

(4) Plangerile impotriva unui membru al organelor de conducere de la


nivel teritorial sau national se inainteaza Comisiei superioare de disciplina.
Pi

ART. 444
(1) In cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza
comisia de disciplina, independenta de conducerea colegiului, care judeca in
complete de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de medicii inscrisi in
E

acel colegiu.
(2) La nivelul Colegiului Medicilor din Romania se organizeaza si
TC

functioneaza Comisia superioara de disciplina, independenta de conducerea


colegiului, care judeca in complete de 5 membri contestatiile formulate
impotriva deciziilor comisiilor de disciplina teritoriale.
C

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplina este desemnat de


direciile de sntate public, la nivel teritorial, si de Ministerul
Sanatatii, la nivelul Comisiei superioare de disciplina.
------------
Alin. (3) al art. 444 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

(4) Procedura judecarii abaterilor este prevazuta in Statutul Colegiului


Medicilor din Romania.
ART. 445
(1) Membrii comisiilor de disciplina de la nivelul colegiului teritorial

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


sunt alesi de adunarea generala a colegiului, iar membrii Comisiei superioare
de disciplina vor fi alesi de Adunarea generala nationala.
(2) Membrii comisiilor de disciplina vor fi alesi din randul medicilor
primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri
disciplinare in ultimii 5 ani.
(3) Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila cu
orice alta functie in cadrul Colegiului Medicilor din Romania.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplina este de 6 ani.
(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplina inceteaza prin deces,
demisie, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania
ori prin numirea unui alt reprezentant in cazul membrilor desemnati de catre
Ministerul Sanatatii sau direcia de sntate public.
------------


Alin. (5) al art. 445 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE

m
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de

ea
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

ART. 446

candidaturilor depuse.
N
(1) Membrii comisiilor de disciplina se aleg prin vot secret si pe baza

(2) La nivel teritorial se va alege un numar de 5-9 membri, iar la nivel


ra
national, 13.
(3) Membrii comisiilor de disciplina isi vor alege un presedinte care
conduce activitatea administrativa a comisiilor de disciplina.
at

(4) Presedintele comisiei de disciplina prezinta adunarii generale


raportul anual al activitatii comisiei de disciplina.
Pi

ART. 447
(1) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
E

c) vot de blam;
d) amenda de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON).
TC

Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii


definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage
suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei.
C

Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul


Colegiului Medicilor din Romania;
e) interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe
o perioada de la o luna la un an;
f) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania
opereaza de drept pe durata stabilita prin hotarare definitiva de instantele
judecatoresti cu privire la interzicerea exercitarii profesiei.
(3) La sanctiunile prevazute la alin. (1) se poate prevedea, dupa caz,
obligarea celui sanctionat la efectuarea unor cursuri de perfectionare sau de
educatie medicala ori alte forme de pregatire profesionala.
ART. 448
(1) Decizia pronuntata se comunica medicului sanctionat si Biroului
executiv al Colegiului Medicilor din Romania.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(2) Deciziile privind aplicarea sanctiunilor care se soldeaza cu
suspendarea sau interzicerea exercitarii profesiei se comunica si
Ministerului Sanatatii si, respectiv, angajatorului.
(3) Persoana fizica sau juridica care a facut sesizarea va fi informata
cu privire la solutionarea cauzei de catre comisia de disciplina.
(4) In termen de 15 zile de la comunicare, medicul sanctionat, persoana
care a facut sesizarea, Ministerul Sanatatii, presedintele colegiului
teritorial sau presedintele Colegiului Medicilor din Romania poate contesta
decizia pronuntata de comisia de disciplina a colegiului teritorial.
ART. 449
(1) Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni
de la data savarsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor
prejudiciabile.


(2) Sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. a)-d) se radiaza in

m
termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. e), in
termen de un an de la data expirarii perioadei de interdictie.
(3) In cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 447 alin. (1) lit.

ea
f), medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al
colegiului dupa expirarea perioadei stabilite prin hotarare judecatoreasca
definitiva de interdictie a exercitarii profesiei sau dupa 2 ani de la data

N
aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobandirea calitatii
de membru al Colegiului Medicilor din Romania se face in conditiile prezentei
legi.
ra
(4) In situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost
dispuse si masurile prevazute la art. 447 alin. (3), radierea sanctiunii se
va face numai dupa prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii
at

dispuse de comisia de disciplina.


(5) Repetarea unei abateri disciplinare pana la radierea sanctiunii
Pi

aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la


aplicarea noii sanctiuni.
ART. 450
(1) Ancheta disciplinara se exercita prin persoane desemnate in acest
E

scop de catre biroul consiliului colegiului teritorial sau, dupa caz, de


catre Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania.
TC

(2) Unitatile sanitare sau cele de medicina legala au obligatia de a pune


la dispozitie comisiilor de disciplina sau persoanelor desemnate cu
investigarea abaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum
C

si orice alte date si informatii necesare solutionarii cauzei.


ART. 451
mpotriva deciziei de sancionare a Comisiei superioare de disciplin, n
termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancionat poate formula o
aciune n anulare la secia de contencios administrativ a tribunalului n a
crui raz i desfoar activitatea.
---------------
Art. 451 a revenit la forma iniial, prin abrogarea art. 60 din LEGEA nr.
76 din 24 mai 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012 de
ctre art. IX din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013.

SECTIUNEA a 7-a
Venituri si cheltuieli

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 452
Veniturile Colegiului Medicilor din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice
si juridice, inclusiv din organizarea de cursuri si alte forme de educatie
medicala continua;
d) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
i) alte surse.


ART. 453

m
(1) Cotizatiile datorate si neplatite in termenul fixat de consiliul
colegiului teritorial de catre membrii Colegiului Medicilor din Romania
determina plata unor majorari de intarziere in cuantumul prevazut de

ea
dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.
(2) Aceeasi penalitate se va aplica si colegiilor teritoriale care nu
varsa partea de cotizatie datorata.
ART. 454

N
(1) Neplata cotizatiei datorate de membrii Colegiului Medicilor din
Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a consiliului
ra
colegiului teritorial se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru pana
la plata cotizatiei datorate.
(2) Sanctiunea se aplica de catre comisia de disciplina a colegiului
at

teritorial, la sesizarea comisiei administrative si financiar-contabile a


colegiului teritorial.
Pi

ART. 455
Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului
Medicilor din Romania, tarifele se stabilesc, dupa caz, de Consiliul national,
respectiv de consiliul colegiului teritorial.
E

ART. 456
Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea si
TC

functionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii,


cheltuieli de capital, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de
burse prin concurs medicilor, intrajutorarea medicilor cu venituri mici,
C

crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, acordarea de premii


pentru membrii cu activitati profesionale deosebite, alte cheltuieli aprobate,
dupa caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul national
al Colegiului Medicilor din Romania.

CAP. IV
Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat
ART. 457
Ministerul Sanatatii, in calitate de autoritate de stat, urmareste ca
activitatea Colegiului Medicilor din Romania sa se desfasoare in conditiile
legii.
ART. 458
Reprezentantul autoritatii de stat cu rangul de secretar de stat in
Ministerul Sanatatii este membru al Consiliului national al Colegiului

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Medicilor din Romania si este numit prin ordin al ministrului sanatatii.
ART. 459
In cazul in care reprezentantul autoritatii de stat constata ca nu sunt
respectate prevederile legale, acesta sesizeaza organele de conducere ale
Colegiului Medicilor din Romania. In termen de 15 zile de la efectuarea
demersului, acestea adopta masurile necesare de incadrare in normele in
vigoare si informeaza Ministerul Sanatatii in acest sens.
ART. 460
In cazul nerespectarii prevederilor art. 459, Ministerul Sanatatii se
adreseaza instantelor judecatoresti competente.

CAP. V
Dispozitii tranzitorii si finale


ART. 461

m
In vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic pe
teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Medicilor
din Romania recunoaste calificarile de medic dobandite in conformitate cu

ea
normele Uniunii Europene intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un
stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana de
cetatenii acestor state, iar incadrarea in munca se face conform legii.
ART. 462

N
(1) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si
titlurilor de medic, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un
ra
stat apartinand Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana
cetatenilor acestora, se elaboreaza de Ministerul Sanatatii in colaborare cu
Colegiul Medicilor din Romania si se aproba prin hotarare a Guvernului.
at

(2) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si


Pi

farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de Ministerul


Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Normele privind intocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de
onorabilitate si moralitate profesionala ale medicilor se elaboreaza in
E

colaborare de autoritatile competente romane definite de prezenta lege si se


aproba prin hotarare a Guvernului.
TC

ART. 463
(1) Atributiile Colegiului Medicilor din Romania nu pot fi exercitate de
C

nici o alta asociatie profesionala.


(2) Colegiul Medicilor din Romania nu se poate substitui organizatiilor
patronale sau sindicale si in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz
de prerogativele acestora prevazute de lege.
(3) Membrii Colegiului Medicilor din Romania pot face parte si din alte
asociatii profesionale.
ART. 464
Statutul Colegiului Medicilor din Romania, Codul de deontologie medicala,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Consiliului
national care privesc organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din
Romania sau drepturile si obligatiile acestora ca membri ai Colegiului
Medicilor din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 465
Pe durata exercitarii profesiei in regim salarial sau/si independent

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


medicul este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila pentru
greseli in activitatea profesionala.
ART. 466
(1) Medicii care ocupa functii publice in cadrul aparatului central al
Ministerului Sanatatii, in cadrul direciilor de sntate public judeene si
a municipiului Bucuresti, in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
si, respectiv, in cadrul caselor de asigurari de sanatate judetene si a
municipiului Bucuresti, precum si cei din cadrul ministerelor sau
institutiilor centrale cu retele sanitare proprii pot desfasura in afara
programului normal de lucru, in conditiile legii, activitati profesionale,
potrivit calificarii pe care o detin. Prevederile se aplica, cu respectarea
reglementarilor legale referitoare la conflictul de interese si
incompatibilitati stabilite pentru sistemul sanitar, iar activitatile


profesionale se desfasoara exclusiv in unitati sanitare private.

m
------------
Alin. (1) al art. 466 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2

ea
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

N
(1^1) Deputaii i senatorii care au profesia de medic i pot desfura
activitatea n uniti sanitare private i n uniti sanitare publice ca
ra
medic.
-----------
Alin. (1^1) al art. 466 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA
at

nr. 194 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013.
Pi

(2) Medicilor prevzui la alin. (1) i (11) li se aplic n mod


corespunztor prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
E

-----------
Alin. (2) al art. 466 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA
TC

nr. 194 din 26 iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 2 iulie
2013.
C

ART. 467
La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Legea nr.
306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si
functionarea Colegiului Medicilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Prezentul titlu transpune integral prevederile referitoare la exercitiul


profesiei de medic cuprinse in:
- Directiva Consiliului nr. 93/16 din 5 aprilie 1993 privind facilitarea
liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciproca a diplomelor,
certificatelor si a altor titluri de medic, cu modificarile si completarile
ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
165 din 7 iulie 1993, p. 1;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


- art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (3), art. 6, art. 7 alin. (1),
alin. (2) lit. a)-c) si alin. (3), art. 8, art. 50 alin. (1) si (4), art. 51,
art. 52 alin. (1), art. 53, 54 si art. 56 alin. (1) si (2) din Directiva
2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor
profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE)
nr. L 255 din 30 septembrie 2005;
- art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68CEE din 15 octombrie
1968 privind libera circulatie a lucratorilor in interiorul Comunitatii
Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L
257 din 19 octombrie 1968;
- Directiva Consiliului 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind
statutul cetatenilor din statele terte care sunt rezidenti pe termen lung,
publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 16 din 23


ianuarie 2004.

m
TITLUL XIII
Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea si functionarea

ea
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

CAP. I
Exercitarea profesiei de medic dentist

SECTIUNEA 1
N
ra
Dispozitii generale

ART. 468
at

Prevederile prezentului titlu se aplica activitatilor de medic dentist


exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent.
Pi

ART. 469
Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in
conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui
titlu oficial de calificare in medicina dentara, dupa cum urmeaza:
E

a) cetateni ai statului roman;


b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
TC

apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;


c) sotul unui cetatean roman, precum si descedentii si ascendentii in
linie directa aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de
C

cetatenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute
la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul
Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului
Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 260/2005;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident
permanent in Romania;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul
dintre statele prevazute la lit. b).
ART. 470
(1) In sensul prezentului titlu, expresiile folosite au urmatoarele
semnificatii:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene - persoanele prevazute la art. 469 lit. b) si, prin asimilare,
medicii dentisti aflati in situatiile prevazute la art. 469 lit. d) si f);
b) stat membru de origine sau de provenienta, stat membru de stabilire
sau, dupa caz, stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un
stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana;
(2) Prin titlu oficial de calificare in medicina dentara se intelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberate de
o institutie de invatamant superior din domeniul medicinei dentare,
acreditata din Romania;
a^1) adeverina de absolvire a studiilor, eliberat la cererea
absolventului, ca urmare a finalizrii complete a studiilor, valabil pn la
eliberarea diplomei de licen, dar nu mai mult de 12 luni de la data


emiterii;

m
----------
Lit. a^1) a alin. (2) al art. 470 a fost introdus de pct. 2 al art. I
din LEGEA nr. 45 din 19 martie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 183

ea
din 21 martie 2012.

b) certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sntii n

N
una dintre specialitile medico-dentare prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de
asisten medical;
ra
------------
Litera b) a alin. (2) al art. 470 a fost modificat de pct. 4 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009, publicat n MONITORUL
at

OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.


Pi

c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, eliberate


conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene,
statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, dobandite
E

intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la


lit. c) ori echivalate de Romania.
TC

ART. 471
(1) Titlurile oficiale de calificare in medicina dentara obtinute in
afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand
C

Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza


potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de
calificare in medicina dentara care au fost recunoscute de unul dintre aceste
state.
ART. 472
(1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si
a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale
maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente,
desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului
dentist.
(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist in
randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare,
beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia in vigoare.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


(3) Caracterul specific al activitatilor exercitate in baza titlurilor
oficiale de calificare in medicina dentara, prevazute de lege,
individualizeaza, distinge si separa profesia de medic dentist de profesia de
medic.
ART. 473
(1) In exercitarea profesiei medicul dentist trebuie sa dovedeasca
disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana.
Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si
decizie in exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.
(2) Medicul dentist nu este functionar public in timpul exercitarii
profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.
ART. 474
(1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare,


salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti

m
membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) In vederea accesului la una dintre activitatile de medic dentist si
exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al

ea
Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt
exceptati, in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii

Dentisti din Romania.


ART. 475
N
medico-dentare, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor
ra
(1) La primirea ca membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"Odata admis printre membrii profesiei de medic dentist:
at

Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;


Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt
Pi

datorate;
Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul
E

acestora;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei
TC

de medic dentist;
Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii
C

de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;


Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale,
chiar sub amenintare, si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale
contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate si care
doresc sa exercite profesia in Romania;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene,
ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene, stabiliti in Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene,
ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state si care solicita intrarea in

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


profesie in Romania;
d) medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit.
c) si e).
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune
juramantul in limba romana sau in una dintre limbile de circulatie in Uniunea
Europeana.
ART. 476
(1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de
persoanele prevazute la art. 469 care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara prevazut de
prezenta lege;
b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau
incompatibilitate prevazute de prezenta lege;


c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de

m
medic dentist;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau

ea
ocazionala de servicii, medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute
la art. 469 lit. b), d) si f) trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii cu
privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe

Medicilor Dentisti din Romania.


N
teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul

(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai


ra
unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei
Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, precum si medicii dentisti care
intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. c) si e) exercita profesia de
at

medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti


cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Pi

ART. 477
(1) Profesia de medic dentist se exercit n Romnia cu titlul
profesional corespunztor calificrii profesionale nsuite, dup cum urmeaz:
a) medic dentist;
E

b) dentist specialist n una dintre specialitile medico-dentare


prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i
TC

farmaceutice pentru reeaua de asisten medical.


------------
Alin. (1) al art. 477 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA
C

DE URGEN nr. 88 din 30 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 452
din 1 iulie 2009.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al


Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare in medicina
dentara si care exercita profesia in Romania.
(3) Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 si
la art. 476 alin. (1) lit. a)-d) pot desfasura activitati medico-dentare
conform pregatirii profesionale in sistemul national de asigurari de sanatate
sau/si in sistemul privat, fie ca angajati, fie ca persoana fizica
independenta in formele prevazute de lege.
ART. 478
Controlul si supravegherea profesiei de medic dentist se realizeaza de

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite
in continuare autoritati competente romane.
ART. 479
(1) In cazul in care un medic dentist isi intrerupe activitatea
profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada
mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va reatesta
competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii
medico-dentare.
(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si
atestare a nivelului profesional se stabileste de Consiliul national al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, conform Codului deontologic al
medicului dentist si Regulamentului de organizare si functionare al
Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor dentisti cetateni ai

m
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti pe teritoriul
Romaniei.

ea
ART. 480
(1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu
are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului
penal.

N
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin presedintele colegiului
teritorial sau al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din
ra
Romania, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz,
organele judiciare si autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea
in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara
at

drept titlul ori calitatea de medic dentist sau care practica in mod ilegal
medicina dentara.
Pi

(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor


Dentisti din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea
profesiei de medic dentist se pune in miscare cu instiintarea prealabila a
colegiului teritorial al carui membru este medicul dentist respectiv si a
E

Biroului executiv national.


TC

SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati si incompatibilitati
C

ART. 481
Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu
intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari
legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a
intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a
exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau
disciplinara.
ART. 482
(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori
distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de
tehnica dentara;

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


b) exercitarea in calitate de medic dentist, in mod nemijlocit, de acte
si fapte de comert;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de
medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorepunzatoare pentru
exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical
eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de
munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare in defavoarea
sanatatii pacientului sau in scop criminal.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activitatile de
preventie de medicina dentara.
(3) La solicitarea medicului dentist in cauza sau la sesizarea oricarei


persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din

m
care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special
instituita pentru fiecare caz in parte, alcatuita din 3 medici dentisti
primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate

ea
prevazuta la alin. (1) lit. a)-c) sau e). In cazurile prevazute la alin. (1)
lit. d) acesta poate solicita organelor in drept confirmarea sau infirmarea
starii de incompatibilitate.

exercitare a profesiei.
N
(4) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de

(5) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate,


ra
medicul dentist este obligat sa anunte colegiul teritorial al carui membru
este.
at

SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist
Pi

ART. 483
(1) Medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469
exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor
E

Dentisti din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila,


pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
TC

(2) In caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii


medico-dentare pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic
C

European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste


state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii certificatului de
membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile
de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor
art. 492.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
se acorda pe baza urmatoarelor acte:
a) documentele care atesta formarea in profesie;
b) certificatul de sanatate;
c) declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor
prevazute la art. 481 si 482;
d) certificatul de cazier judiciar.
(4) Certificatul de membru devine operativ numai dupa incheierea
asigurarii de raspundere civila.

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


ART. 484
(1) Medicii dentisti, indiferent de sex, se pensioneaza la varsta de 65
de ani.
(2) n unitile sanitare publice, medicii dentiti, membri titulari i
membri corespondeni ai Academiei Romne i ai Academiei de tiine Medicale,
profesorii universitari, cercettorii tiinifici gradul I, doctorii n
tiine medicale, care desfoar activiti medico-dentare, pot continua, la
cerere, activitatea pn la mplinirea vrstei de 70 de ani. Peste aceast
vrst medicii dentiti, membri titulari i membri corespondeni ai Academiei
de tiine Medicale, pot fi meninui n activitate conform dispoziiilor art.
10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea i funcionarea
Academiei de tiine Medicale, cu modificrile ulterioare. De acelai drept
pot beneficia i medicii dentiti, membri titulari i membri corespondeni ai


Academiei Romne.

m
-----------
Alin. (2) al art. 484 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484

ea
din 30 iunie 2008.

(3) Medicii dentiti prevzui la alin. (1), la cerere, se pot pensiona

N
anticipat, la vrstele prevzute n Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare, dac ndeplinesc condiiile de stagiu de cotizare
ra
prevzute de lege pentru pensia anticipat sau pentru pensia anticipat
parial.
-----------
at

Alin. (3) al art. 484 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
Pi

din 30 iunie 2008.

(3^1) Medicii dentiti care au depit limita de vrst prevzut la alin.


(1) pot profesa n continuare n uniti sanitare private. Desfurarea
E

activitii se face n baza certificatului de membru i a avizului anual al


Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, eliberat pe baza certificatului de
TC

sntate i a asigurrii privind rspunderea civil pentru greeli n


activitatea profesional, ncheiat pentru anul respectiv.
-----------
C

Alin. (3^1) al art. 484 a fost introdus de pct. 71 al art. I din


ORDONANA DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 484 din 30 iunie 2008.

(4) Medicii dentiti deinui sau internai din motive politice, aflai
n situaiile prevzute la art. 1 alin. (1) i (2) din Decretul-lege nr.
118/1990 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi
meninui, la cerere, n activitatea profesional, pe baza certificatului
anual de sntate. Aceste prevederi se aplic i medicilor dentiti care, din
motive politice, au fost obligai s i ntrerup studiile o anumit
perioad, obinndu-i licena cu ntrziere, ori celor care au fost
mpiedicai s i reia activitatea profesional.
-----------
Alin. (4) al art. 484 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA

CTCE Piatra Neam - 22.11.2013


DE URGEN nr. 93 din 24 iunie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484
din 30 iunie 2008.

(5) n cazul unitilor sanitare publice care nregistreaz deficit de


personal medico-dentar, precum i al unitilor sanitare publice aflate n
zone defavorizate, medicii dentiti i pot continua activitatea peste vrsta
de pensionare prevzut de lege, pn la ocuparea posturilor prin concurs, la
propunerea unitii sanitare publice, cu avizul anual al Colegiului Medicilor
Dentiti din Romnia i cu aprobarea Ministerului Sntii, respectiv a
direciei de sntate public, n funcie de subordonare.
------------
Alin. (5) al art. 484 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2


din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate

m
public judeene i a municipiului Bucureti" cu expresia "direciile de
sntate public judeene i a municipiului Bucureti".

ea
(6) Medicii dentisti care au implinit varsta de pensionare prevazuta la
alin. (1) nu pot detine functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii,
al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al

N
direciilor de sanatate publica, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti,
precum si in cadrul spitalelor publice si al oricarei alte unitati sanitare
ra
publice.
------------
Alin. (6) al art. 484 a fost modificat de art. III din ORDONANA DE
at

URGEN nr. 227 din 30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 2
din 5 ianuarie 2009, prin nlocuirea sintagmei "autoritile de sntate
Pi

public judeene i a municipiului Bucure