Sunteți pe pagina 1din 3

M.B.T.I.

(Myers – Briggs Type Indicator)

Distribuiţi 5 puncte între variantele a şi b ale fiecărei afirmaţii, proporţional cu măsura


în care acestea sunt conforme cu modul dvs. de a fi şi de a vă comporta, folosind numai
numere întregi. De exemplu: dacă varianta a vă caracterizează total şi varianta b deloc, atunci
acordaţi variantei a 5 puncte şi variantei b 0 puncte. Treceţi punctele acordate în dreptul
fiecărei afirmaţii, în spaţiile special destinate.

Prefer:

a ____ Să iau hotărâri după ce ştiu ce gândesc şi ceilalţi.


1
b ____ Să iau decizii singur, fără să-I consult pe ceilalţi.
a ____ Să fiu considerat un tip intuitiv, cu imaginaţie bogată.
2
b ____ Să fiu considerat un om al faptelor, cu picioarele pe pământ, realist.
a ____ Să iau hotărâri bazându-mă pe datele problemei şi pe analiza sistematică a
situaţiei.
3
b ____ Să iau hotărâri bazându-mă pe ceea ce simt şi pe înţelegerea nevoilor
oamenilor.
a ____ Să-mi asum singur(ă) sarcinile de îndeplinit, după cum consider eu că este
4 mai bine.
b ____ Să mi se spună clar ceea ce am de făcut pentru îndeplinirea obiectivelor.
a ____ Să lucrez singur(ă), să pot reflecta în linişte.
5
b ____ Să fiu mereu activ(ă), în contact cu oamenii, în mijlocul lor.
a ____ Să folosesc soluţii verificate, despre care ştiu că s-au dovedit a fi bune.
6 b ____ Să încerc să găsesc soluţii noi, care se pot dovedi a fi mai bune decât cele de
până acum.
a ____ Să ajung la concluzii pe baza unei analize logice a faptelor, neinfluenţat(ă) de
sentimente.
7
b ____ Să ajung la concluzii pe baza părerilor şi experinţei mele despre viaţă şi
oameni.
a ____ Să nu-mi fixez termene finale pentru o anumită muncă, să am flexibilitate în
8 timp.
b ____ Să-mi fixez un program pe care să-l respect cu stricteţe.
a ____ Să discut puţin despre problema de rezolvat, după care să mă gândesc
singur(ă).
9
b ____ Să discut mai mult şi fără reţineri despre o problemă înainte de a lua o
hotărâre.
a ____ Să mă gândesc la toate variantele posibile ale unei soluţii atunci când iau o
10 decizie.
b ____ Să consider strict faptele reale, concrete, atunci când iau o decizie.
a ____ Să fiu considerat(ă) o persoană cerebrală, pragmatică.
11
b ____ Să fiu considerat(ă) o persoană cu multă sensibilitate, caldă.
a ____ Să cântăresc mult fiecare alternativă înainte de a lua o decizie.
12
b ____ Să analizez rapid informaţiile şi să iau o decizie rapidă, pe loc.
a ____ Să-mi păstrez intimitatea gândurilor, a emoţiilor şi a sentimentelor proprii.
13
b ____ Să împărtăşesc gândurile şi sentimentele mele celor cu care interacţionez.
1
a ____ Să am de a face cu abstractul, teoreticul.
14
b ____ Să am de a face cu realul, concretul.
a ____ Să-i ajut pe ceilalţi să-şi cunoască sentimentele, să se înţeleagă pe sine.
15
b ____ Să-i ajut pe ceilalţi să ia decizii logice.
a ____ Schimbarea şi posibilitatea liberei alegeri.
16
b ____ Predictibilitatea şi cunoaşterea dinainte a ceea ce se poate întâmpla.
a ____ Să nu-mi comunic gândurile, emoţiile şi sentimentele personale celorlalţi.
17
b ____ Să comunic liber şi deschis gândurile, emoţiile şi sentimentele mele.
a ____ Să fiu orientat(ă) spre imaginea întregului, a generalului, spre viziunea
18 viitorului.
b ____ Să fiu orientat(ă) spre cunoaşterea detaliilor, a concretului, a prezentului.
a ____ Să-mi bazez deciziile pe convingeri şi argumente bazate pe bunul simţ, pe
19 intuiţie.
b ____ Să-mi bazez deciziile strict pe date şi pe analiza raţională, logică a situaţiei.
a ____ Să-mi planific munca din timp, bazându-mă la nevoie pe statistici, prognoze.
20 b ____ Să-mi fac planuri doar la momentul necesar şi după cum cere situaţia de
moment.
a ____ Îmi place să cunosc oameni noi.
21
b ____ Îmi place să fiu singur(ă) sau cu persoane pe care le cunosc bine.
a ____ Prefer ideile.
22
b ____ Prefer plac faptele.
a ____ Prefer conceptele, principiile, raţionamentele abstracte.
23
b ____ Prefer datele şi concluziile verificabile, concrete.
a ____ Obişnuiesc să-mi notez într-o agendă de lucru întâlnirile, activităţile.
24 b ____ Nu-mi place să folosesc o agendă de lucru, să ţin evidenţa activităţilor şi a
întâlnirilor mele.
a ____ Discut o problemă nouă cât mai detaliat în cadrul grupului.
25 b ____ Analizez problemele în minte şi apoi le comunic celorlalţi concluzia la care am
ajuns.
a ____ Îmi place să pun în aplicare, cu precizie, planuri detaliate.
26
b ____ Nu-mi plac constrângerile impuse de o planificare amănunţită.
a ____ Îmi plac oamenii care manifestă gândire logică.
27
b ____ Îmi plac, mai degrabă, oamenii sensibili, cu o gândire de artist.
a ____ Îmi place să fiu lăsat(ă) să acţionez după inspiraţia de moment.
28
b ____ Îmi place să ştiu dinainte şi exact ce se aşteaptă de la mine.
a ____ Îmi place să fiu în centrul atenţiei.
29
b ____ Îmi place să fiu retras(ă), să nu atrag atenţia asupra mea.
a ____ Îmi place să-mi las imaginaţia să zboare.
30
b ____ Imi place să examinez cu atenţie detaliile realităţii.
a ____ Îmi place să trăiesc situaţii cu încărcătură emoţională.
31
b ____ Îmi place să-mi folosesc capacităţiile intelectuale pentru a analiza situaţiile.
a ____ Îmi place să încep o întâlnire de lucru, exact la momentul stabilit.
32
b ____ Îmi place să încep o întâlnire de lucru când toţi au sosit, chiar dacă se întârzie.

2
CHESTIONAR M.B.T.I.
CALCULAREA SCORURILOR

MBTI – face parte din categoria testelor de personalitate care sunt concepute
special pentru scopuri profesionale. Acest indicator tipologic identifică
tipurile de personalitate de bază, iar baremul de punctare indică tipurile
de activităţi care par cele mai potrivite pentru tipurile de personalitate
identificate prin test.

Corespondenţa întrebări – subdimensiuni


E, I, S, N, T, F, J, P

Dimensiune Dimensiune Dimensiune Dimensiune


E I S N T F J P
Etravertit Introvertit Senzorial Intuitiv Raţional Afectiv Judicativ Perceptiv
1a 1b 2b 2a 3a 3b 4b 4a
5b 5a 6a 6b 7a 7b 8b 8a
9b 9a 10b 10a 11a 11b 12b 12a
13b 13a 14b 14a 15b 15a 16b 16a
17b 17a 18b 18a 19b 19a 20a 20b
21a 21b 22b 22a 23b 23a 24a 24b
25a 25b 26a 26b 27a 27b 28b 28a
29a 29b 30b 30a 31b 31a 32a 32b
Σ= Σ= Σ= Σ= Σ= Σ= Σ= Σ=

Se calculează sumele pe fiecare subdimensiune (E, I, S, N, T, F, J, P).

Se compară sumele subdimensiunilor pentru fiecare dimensiune E – I, S – N, T – F, J – P

Se afişează valorile superioare pentru fiecare dimensiune şi se stabileşte tipul de personalitate.

Dacă valorile sunt egale se afişează ambele valori între paranteze.

Pentru a ne da seama mai exact de tipul de personalitate se poate calcula procentul în care se
exprimă fiecare subdimensiune în cadrul unei trăsături. Astfel se poate obţine un grad mai
mare de variabilitate interindividuală. De exemplu un tip ESTP unde raportul E – I este 85% -
15% prezintă caracteristici diferite faţă de un tip ESTP unde raportul E – I este 55% - 45%, la
nivelul trăsăturii de orientare generală a conduitei individuale.