Sunteți pe pagina 1din 9

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAIE


MINISTERUL EDUCAIEI
FIZIC I SPORT
STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION
MINISTRY OF EDUCATION
AND SPORT

SUPLIMENT LA DIPLOM
DIPLOMA SUPPLEMENT
eliberat pentru Diploma seria nr.
is awarded for Diploma series MP no. 000003014

numrul de nregistrare
registration number 617625063423

Acest Supliment la Diplom urmeaz modelul elaborat de This Diploma Supplement model was developed by the
ctre Comisia European, Consiliul Europei i European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. Scopul Suplimentului este de a furniza UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to
suficiente date personale despre titular, precum i de a provide sufficient independent data to improve the
spori gradul de transparen internaional i recunoatere international transparency and fair academic and
academic i profesional a calificrilor (diplome, grade, professional recognition of qualifications (diplomas,
certificate). Suplimentul are menirea de a oferi o descriere degrees, certificates etc.). It is designed to provide a
a nivelului, contextului, coninutului i statutului studiilor description of the nature, level, context, content and status
urmate i finalizate cu succes de ctre deintorul acestuia. of the studies that were pursued and successfully
Suplimentul la Diplom nu conine comentarii i judeci completed by the individual named on the original
de valoare, declaraii privind gradul de echivalen cu alte qualification to which this supplement is appended. It
Suplimente la Diplom sau sugestii privind recunoaterea should be free from any value judgements, equivalence
lui. Toate cele opt compartimente vor fi completate cu statements or suggestions about recognition. Information
informaia corespunztoare. n cazul n care la un in all eight sections should be provided. Where
compartiment nu se furnizeaz informaii, se va explica information is not provided, an explanation should give
motivul. the reason why.

1. DATE DE INDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Nume 1.2 Prenume


Family name(s) Given name(s)

1.3 Data naterii (ziua, luna, anul) 1.4 Numrul matricol sau codul personal al titularului
Diplomei
Date of birth (day/month/year Student identification number or personal code

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 1 din 9


2. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1 Tipul diplomei i titlul conferit 2.2 Domeniul general de studiu, domeniul de formare
Name of qualification and (if applicable) profesional i specialitatea/ programul de master
title conferred Main field (s) of study for the qualification, field of
professional training and speciality
Cultur fizic i sport, Masterat de cercetare,
Programul de master/Specializarea: Logopedie i
Diplom de master. Master n cultur fizic motricitate verbal
i sport. // Masters degree. Master of Physical Culture and Sport, Master s in Research,
Physical Culture and Sport Masters Programme / Specialization: Speech Therapy
and Verbal Motricity

2.3 Denumirea i statutul instituiei care acord calificarea


Name and status of awarding institution (in original language)
Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport, acreditat certificat Seria AU nr. 000014
State University of Physical Education and Sport, accredited certification Series AU nr. 000014

2.4 Denumirea i statutul instituiei (dac difer de 2.3) care administreaz studiile
Name and status of the institution (if different from 2.3) administering studies (in original languages)
Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport
State University of Physical Education and Sport

2.5 Limba (limbile) de studii / examinare


Language(s) of instruction/ examination
Romn
Romanian

3. INFORMAII PRIVIND NIVELUL DE CALIFICARE


INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Nivelul calificrii
Level of qualification
Ciclul II studii superioare de master, nivelul 6 EQF/NQF
2st Cycle master degree, level 6 EQF/NQF

3.2 Durata oficial a programului de studiu: ani, ECTS


Official length of programme:years, ECTS

Master: 2 ani, 120 credite ECTS


Master: 2 years, 120 ECTS credits

3.3 Criterii de admitere


Access requirements(s) admittance requirement
nmatriculat prin concurs n baza Diplomei de Licen, seria U numrul 0004493 eliberat n anul 2006 i a
concursului probelor de aptitudini profesionale (conform cerinelor stabilite de ctre Ministerul Educaiei).
Admitted in 2006 on the basis of the Diplom of (in accordance with general requirement established by the
Ministry of Education of Republic of Moldova)

Enrolled by means of competition based on the bachelor's degree, series U number 0004493, issued
in year 2006 and of competition of vocational skills examinations (according to the requirements
established by the Ministry of Education).

4. INFORMAII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII I REZULTATELE OBINUTE


INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4.1 Forma de nvmnt
Mode of study

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 2 din 9


nvmnt cu frecven/ Full-time

4.2 Cerinele programului


Programme requirements
Semestrul II 15 sptmni, total: 900 ore, 30 credite. Semestrul III 15 sptmni, total: 900 ore, 30 credite.
Total ore 2700, inclusiv, ore contact direct 720; ore lucru individual 1980; stagii de practic 300 ore (10 credite); elaborarea i
susinerea tezei de master 900 ore (30 credite).
Programme duration: 120 credits (2 years). 1st Semester 15 weeks, total: 900 hour (30 credits). 2nd Semester 15 weeks, total:
900 hours (30 credits). 3rd Semester 15 weeks, total: 900 hours (30 credits).
Total hours 2700, including direct contact hours - 720, individual work hours - 1980; Practicum/Internships 300 hours (10 credits),
Maser thesis 900 hours (30 credits)
La finalizarea programului, absolventul deine urmtoarele competene:

Competene generale i specifice


Standardul de formare profesional la specialitatea:
,,Cultura Fizic i Sport presupune urmtoarele finaliti:
- cunoaterea bazelor teoretice i aplicative ale culturii fizice de recuperare
- aplicarea n practic a tuturor formelor i mijloacelor de recuperare
- cunotine teoretice i practice n domeniul tiinelor medico-biologice.

Informaia este accesibil pe site-ul Universitii www.usefs.md

To be awarded a Diploma of Licentiate in Physical Culture and Sport, it is necessary to complete programme, to take all
exams with not less than 5.
On completing the programme, the graduate will have the following general and specific competences:

General and Specific Competences


The standard of professional formation at the specialiaty ,, Master Degree in Sports and Physical Training ,, includes the following
competences:
- theoretical and applicative basic knowledge of the physical educaion of recovery
- application of all forms and the means of recovery in practice
- practical and theoretical knowledge in the field of medical-
biological sciences
Access to information is available on University site- www.usefs.md

4.3 Detalii privind programul obligatoriu de studii (uniti de curs / discipline / module), numrul total de ore,
calificativele / notele, creditele obinute (conform Planului de nvmnt i registrului de eviden a
reuitei studenilor al universitii)
Programme details(modules or courses), total number of hours, the individual grades / marks, credits
obtained (according to university register)
Numrul Nota Nr.
Denumirea unitii de curs / disciplinei / modulului total de ore
Total
Nota/ ECTS/ credite/
Name of courses /subject /modules Mark ECTS Nr of
number of
mark credits
hours

Anul I de studii (2015/2016)/ 1st year of study

Semestrul I / I Semester

Anatomia i fiziologia sistemului nervos central 9 (nou)/ B


180
Anatomy and physiology of the Central Nervous System nine 6
Logopedia 6
180
Speech therapy
Teoria i metodologia nvrii aciunii motrice 6
180
Theory and methodology of learning action
Tulburri de pronunie 6
180
Pronunciation disorders
Fonopedie 6
180
Fonopedia
Media notelor pentru semestrul I
9,00 nou,00 / nou,00
Average Mark for sem.I

Semestrul II / II Semester
Neurolingvistica
150
Neuro linguistics 5

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 3 din 9


Evaluarea logopedic
150
Speech evaluation 5
Psihologia limbajului i comunicrii
150
Language and communication psychology 5
Tulburri de limbaj n dizontologie
150
Language Disorders in Dysintology 5
Media notelor pentru semestrul II
9,00 nou,00 / nou,00
Average Mark for sem.II
Media de promovare a anului I de studii
9,00 nou,00 / nou,00
Average mark for the first year study

Anul II de studii (2016/2017) / 2nd year of study

Semestrul III / III Semester


Dezvoltarea limbajului n ontogenez
180
Language development in ontogenesis 6
Terapia logopedic 180 6
Speech therapy
Logoritmica 180 6
Logarithmic
Reabilitarea medical 180 6
Medical rehabilitation
Masaj terapeutic / orofacial 180 6
Therapeutic / oro-facial massage
Media notelor pentru semestrul III
Average Mark for sem.III

Semestrul IV / IV Semester
Elaborarea i susinerea tezei de master 900 10 zece / A 30
Elaboration and defence of the master thesis ten

*Media general pe semestre de studii


(master) 9,00 nou,00 / nou,00
Average mark for all the years of study

4.3.1 Stagii de practic


Internships

Numrul Nr. de
Stagii de practic: tipul i locul total de ore
Nota
credite
Semestrul Nota ECTS
stagiului de practic Semester
Total
Mark ECTS ECTS
number of
Practical internships hours mark credits
Practica / CRM neokinetica IV 300 10,00
Practice / CRM neokinetica (zece,00) A 10
(ten,00)

4.3.2 Evaluarea final: Teza / proiectul de master


Final examination: Master's thesis / project

Teza / proiectul de
master cu tema
Masters thesis / final
research project with the
theme

cu nota
10 zece / ten
with the mark

Media general de
master 9,50 nou,50 / nine,50
Average general mark

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 4 din 9


*Pentru suplimentul la Diploma de studii superioare de master se vor indica semestrele de studii.

4.4 Sistemul de notare i, dac sunt disponibile, informaii privind distribuia statistic a notelor
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
Evaluarea rezultatelor nvrii n Republica The assessment of the learning outcomes in the
Moldova se face cu note de la 10 la 1 i, dup Republic of Moldova is made with marks from 10
caz, cu calificativele excelent, foarte bine, to 1 and, if appropriate, with the qualifications
bine, satisfctor, nesatisfctor, admis, excellent, very good, good, satisfactory,
respins.
unsatisfactory, passed, fail.
n nvmntul superior, pe lng sistemul
naional de notare, se aplic i scala de notare cu In the higher education beside the national grading
calificative recomandate n Sistemul european de
system, it is applied the grading scale recommended
credite transferabile (A, B, C, D, E, FX, F).
Echivalarea cu scara naional de notare se face by the European Credit Transfer and Accumulation
dup cum urmeaz: A: 9,01-10,0; B: 8,01-9,0; C: System (A,B,C,D,E,FX,F).
7,01-8,0; D: 6,01-7,0; E: 5,0-6,0; FX: 3,01-4,99; F:
1,0-3,0. The equivalency with the national grading scale is as
follows: A:9,01-10,0; B:8,01-9,0; C:7,01-8,0;
D:6,01-7,0; E:5,0-6,0; FX:3,01-4,99; F:1,0-3,0.

Din 8 absolveni ai programului de studiu, 8 au media general de master cuprins ntre 10 i 8, 0 - ntre 8
i 6 i 0 - ntre 6 i 5.

Out of 8 graduates of the study programme 8 have the average general mark from 10 to 8; 0- from 8 to 6;
0 - from 6 to 5.

4.5 Clasificarea general a diplomei conferite


Overall classification of the qualification (in original language)

Diplom de studii superioare de licen / de master (nu exist gradri la nivel national)
Diploma of Licentiate / Master higher education (there is no gradation at the national level)

5. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA OBINUT


INFORMATION ON THE AWARDED QUALIFICATION
5.1 Acces la continuarea studiilor
Access to further study
Titularul diplomei de master are acces la studii de doctorat, la programe de formare continu, la alte
programe de master i la inseria n cmpul muncii.
Masters degree holder has access to doctoral studies, continuing education programmes, other Masters
programmes and/or to the labor market.

5.2 Statutul profesional


Professional status
Titularul diplomei poate activa n diverse centre specializate subordonate
Ministerului Sntii i Proteciei Sociale al Republicii Moldova:
- n spitale i policlinici
- centre de reabilitare
- coli speciale pentru persoane cu disabiliti
- grdinie speciale
- n staiuni balneo - sanatoriale
- n organizaii neguvernamentale n cadrul unor proiecte din sfera social etc.

The holder of presented diploma can work in different specialized centers subordinated to the
Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Moldova:
- in hospitals and policlinics
- rehabilitation centers
- special schools for the persons with disabilities
- special kindergartens
- in sanatoriums and resorts
- in nongovernamental organizations within the social projects

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 5 din 9


6. INFORMAII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Informaii suplimentare
Additional information

6.2 Alte surse pentru obinerea mai multor


informaii
Further information sources
Decanatul facultii Kinetoterapie Tel : 31-07-58/
Dean of the Department of Kinetotherapy Tel: 31-07-58
Tel. fax 49-76-71; Secia studii 31-05-89 /
Tel. fax: 49-76-71; Educational office 31-05-89

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1 Data (ziua / luna / anul) 7.2 Semntura
Date (day/ month/year) Signature
24.08.2017

7.3 Funcia semnatarului 7.4 tampila sau sigiliul oficial


The function of the signatory Official stamp or seal
Rector/ prorector

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 6 din 9


8. SISTEMUL NAIONAL DE NVMNT SUPERIOR
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
8. Informaii privind Sistemul Naional de nvmnt Superior 8. Information on the National Higher Education System
(n conformitate cu prevederile Codului Educaiei al Republicii Moldova, Legea Nr (according to provision of Code of Education, Law Nr.152, 17.07.2014)
152 din 17.07.2014)
8.1Tipuri de instituii i statutul instituional 8.1 Types institutions and institutional status

nvmntul superior este organizat n universiti, academii de studii, institute, coli The higher education is organized in universities, academies of studies,
superioare, coli de nalte studii i altele asemenea. institutes, superior schools, schools of high studies and other types.
The higher education institutions are classified in three categories based on
n urma procesului de evaluare extern a calitii, instituiilor de nvmnt superior external quality assessment :
li se atribuie una din urmtoarele trei categorii: 1) Category A provides licentiate, master and doctor higher education
1) categoria A - ofer programe de studii superioare de licen, master i doctorat,n programmes in one or more professional fields, performs research,
unul sau mai multe domenii de formare profesional, desfoar activiti de development, innovation or creative artistic activities;
cercetare, dezvoltare, inovare sau de creaie artistic; 2) Category B - provides licentiate and master higher education programmes
2) categoria B - ofer programe de studii superioare de licen i master, n unul sau in one or more professional fields, performs research, development,
mai multe domenii de formare profesional, desfoar activiti de cercetare, innovation or creative artistic activities;
dezvoltare, inovare sau de creaie artistic; 3) Category C - provides licentiate higher education programmes in one
3) categoria C - ofer programe de studii superioare de licen, ntr-un domeniu de professional field, performs research or creative artistic activities.
formare profesional, desfoar activiti de cercetare sau de creaie artistic.
Depending on the type of property, the higher education institutions are: a)
n funcie de tipul de proprietate, instituiile de nvmnt superior pot fi: a) instituie public, b) private.
de nvmnt public; b) instituie de nvmnt privat.

8.2 Tipuri de programe i titluri acordate 8.2 Types of programmes and degrees awarded
Programele de studii superioare se difereniaz n funcie de: a) ciclul de nvmnt The higher education programmes varies depending on: a) the cycle of higher
superior; b) domeniul de formare profesional; c) forma de organizare a education; b) the professional field; c) the organization form of the higher
nvmntului superior. education.

Studiile superioare de licen (ciclul I) i de master (ciclul II) se organizeaz n The Licentiate (1st cycle) and Master (2nd cycle) higher education
urmtoarele forme de nvmnt: a) cu frecven; b) cu frecven redus; c) la programmes could be organized in the following forms: a) full time, b) part
distan. time, c) distance learning.
Studiile superioare de doctorat se organizeaz n urmtoarele forme de nvmnt: a) The doctoral programmes are organized in forms: a) full time, b) part time.
cu frecven; b) cu frecven redus. Higher education programmes include education, research or creative artistic
Programele de studii superioare includ activiti educaionale i de cercetare sau activities which ensuring the advanced training in a fundamental or professional
creaie artistic, care asigur formarea ntr-un domeniu academic sau profesional field.
avansat. Awarded Degrees and Titles:
Calificri i Titluri acordate: Cycle I diploma of Licentiate higher education;Licentiate in (the field of
Ciclul I diploma de studii superioare de licen; Liceniat n (domeniul general de study);
studiu); Cycle II diploma of Master higher education; Master in (the field of study);
Ciclul II - diploma de studii superioare de master; Master n (domeniul general de Cycle III diploma of Doctoral higher education and award Title of Doctor (in
studiu); particular field).
Ciclul III - diploma de doctor i conferirea titlului de doctor (n domeniul respectiv).
Integrated higher education programmes - a diploma equivalent with Master
Programele de studii superioare integrate diploma echivalent cu diploma de higher education degree.
studii superioare de master.
The diplomas of all 3 cycles are appended compulsory with diploma supplement
Diplomele la cele 3 cicluri sunt nsoite obligatoriu de suplimentul la diplom drawn in Romanian and English languages.
redactat n limbile romn i englez.
The qualifications for each cycle and field of study are awarded according to
Calificrile pentru fiecare ciclu de studii i domeniu de formare profesional se the National Qualification Framework approved by the Ministry of education
in accordance with the European Framework of Qualifications
acord n conformitate cu Cadrul Naional al Calificrilor, aprobat de Ministerul
Educaiei, n conformitate cu Cadrul European al Calificrilor.
8.3 Autorizarea / acreditarea programelor i calificrilor 8.3 Approval / Accreditation of programmes and degrees

Orice persoan juridic, public sau privat, interesat n oferirea de programe de Any legal, public or private person, interested in providing higher education
studii superioare se supune obligatoriu procesului de evaluare extern, n vederea programmes must compulsorily pass the external assessment process for
autorizrii de funcionare provizorie, nainte de a ncepe s activeze. provisional authorization to operate, before starting activity.

Acreditrii sunt supuse att instituia de nvmnt superior, ct i programele de Both the education institution and the degree program are submitted to the
studii. accreditation.

Instituiile de nvmnt superior nu pot obine autorizare de funcionare provizorie The higher education institution cannot be provisional authorized to operate or
sau acreditare pentru programele de studii superioare de master i de doctorat accreditated for the Masters and Doctors higher education programmes (cycles
(ciclurile II i III) dac nu sunt acreditate programele de studii superioare de licen II and III), if the Licentiate higher education programmes (cycle I) for the same
(ciclul I) din acelai domeniu. professional field are not accredited.
The accreditation of the Licentiate higher education programmes (cycle I) is
Acreditarea programelor de studii superioare de licen (ciclul I) se face pentru performed for each program that leads to a specific university qualification.
fiecare program care conduce la o calificare universitar distinct.
The external assessment of quality in the higher education shall be performed
Evaluarea extern a calitii n nvmntul superior este realizat de ctre Agenia by the National Agency for Quality Assurance in Professional Education or by
Naional de Asigurare a Calitii n nvmntul Profesional sau o alt agenie de another quality assessment agency listed in the European Quality Assurance
evaluare a calitii, nscris n Registrul European pentru Asigurarea Calitii n Register for Higher Education (EQAR).
nvmntul Superior
The degrees programmes and higher education institutions, periodically, at
Programele de studii i instituiile de nvmnt superior sunt supuse evalurii least once in 5 years must pass external assessment in view of accreditation.
externe periodic, n vederea reacreditrii, cel puin o dat la 5 ani.
8.4 Organizarea i structura studiilor 8.4 Organisation and structure of studies

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 7 din 9


nvmntul superior este structurat pe trei cicluri. Structura sistemului bazat pe The higher education is structured in three cycles. The three cycles-based
trei cicluri a fost introdus n anul 2005. system was introduced in 2005. The appropriate number of credits assigned to
8.4.1 Ciclul I studii superioare de licen (nivelul 6 ISCED), corespund unui a program of professional development (level, field, specialty) and methodology
numr de 180240 de credite de studii transferabile. Numrul corespunztor de for applying the system of credits are established by Ministry of Education.
credite de studii transferabile atribuit unui program de formare profesional 8.4.1. Cycle I Licentiate higher education degree(6 ISCED level), 180-240
(domeniu, specialitate) se stabilesc de Ministerul Educaiei. credits.
8.4.2 Ciclul II studii superioare de master (nivelul 7 ISCED), corespund unui 8.4.2. Cycle II Master higher education degree (7 ISCED level), 90-120
numr de 90120 de credite de studii. Programele n ciclul II pot fi: de credits. The programmes in the 2ndcycle can be: advanced,
aprofundare, interdisciplinare, complementare. interdisciplinary and complementary.
8.4.3 Ciclul III studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED). Programele pot 8.4.3. Cycle III - higher education of Doctors degree (8 ISCED level), 180
fi de dou tipuri: doctorat tiinific i doctorat profesional n domeniile artelor credits. The programmes are of two types: scientific doctorate and
i sportului i corespund unui numr de 180 de credite de studii transferabile. professional doctorate degree in fields of arts and sport.
8.4.4 n cadrul studiilor superioare de licen (ciclul I) pot fi organizate programe 8.4.4. Within Licentiate higher education (cycle I).may be organized double
de studii la specialiti duble numai n domeniile tiine ale educaiei i specialties programmes only in the study fields of education sciences
militrie. Programele de studii la specialiti duble se finalizeaz cu acordarea and military service. The programmes of studies at double specialties
unei singure calificri i cu eliberarea unei singure diplome universitare n complete with award of a single qualification and the issuance of a single
dou specialiti. Durata studiilor la specialitile duble la ciclul I de studii university diploma for two specialties. The length of the studies for the
superioare n domeniul tiine ale educaiei este mai mare cu un an. double specialties at the 1stcycle of higher education in the field of
8.4.5 n ciclul I i ciclul II de studii superioare pot fi organizate programe de studii education sciences is one year longer.
superioare integrate n urmtoarele domenii, reglementate prin norme de 8.4.5. Integrated higher education programmes, regulated by the
drept internaional: medicin i farmacie; medicin veterinar; international rules of law can be organized within the 1 stand 2nd cycle of
arhitectur. Durata programelor de studii superioare integrate corespunde unui higher education for the following fields: medicine and pharmacy;
numr de cel puin 300 de credite de studii transferabile. veterinary medicine; architecture. The length of the integrated higher
8.4.6 n toate ciclurile pot fi organizate programe comune de studii superioare n education programmes correspond to a number of at least 300 transfer
cadrul unui consoriu al instituiilor de nvmnt superior cu alte instituii i credits of studies.
organizaii. Calificarea comun este acordat i diploma comun este eliberat 8.4.6. The joint higher education programmes may be organized at all three
n una din urmtoarele formule: cycles within a consortium of higher education institutions, other
a) diplom comun suplimentar la una sau mai multe diplome naionale; institutions and organizations.
b) o diplom comun emis de ctre instituiile care ofer programul comun The joint qualification shall be awarded and the joint diploma shall be issued
de studiu fr eliberarea diplomei naionale; in one of the following formulas:
c) una sau mai multe diplome naionale eliberate oficial i un certificat a) a joint diploma additional to one or more national diplomas;
pentru atestarea calificrii acordate n comun. b) a joint diploma issued by the institutions providing joint study program
without issuing the national diploma;
Anul universitar n ciclul I de studii superioare (licena), este constituit din dou c) one or more national diplomas officially issued and the certificate attesting
semestre relativ egale, care includ dou sesiuni de examene, stagiile de practic i the jointly awarded qualification.
dou vacane.
The university year for the 1stcycle of higher education (Licentiate) is
Durata unui semestru constituie n medie 15 sptmni de contact direct cu composed of relatively equal semesters, which include two examination
studenii. sessions, internships and two vacations:
a year -60 credits
Pentru un semestru academic se aloc 30 de credite de studii transferabile, respectiv a semester 30 credits, on average of 15 weeks of direct contact with
pentruun an academic 60 de credite de studii transferabile. the students

8.5 Sistemul de evaluare si scala de notare 8.5 Assesment and grading system

Evaluarea rezultatelor nvrii se face cu note de la 10 la 1 i, dup caz, cu The assessment of the learning outputs is performed with the marks from 10
calificativele excelent, foarte bine, bine, satisfctor, nesatisfctor, to 1 and, if appropriate, with the qualificatives excellent, very good,
admis, respins. Paralel cu Sistemul Naional de Notare n nvmntul superior good, satisfactory, unsatisfactory, admitted, rejected. In parallel with
se aplic i scara de notare cu calificative recomandate n Sistemul european de credite the National Grading System in the higher education is applied the scale with
transferabile (A, B, C, D, E, FX, F), pentru completarea suplimentului la diplom i the recommended grade by the European System of Transfer Credits (A, B, C,
facilitarea mobilitii academice. Echivalarea cu scara naional de notare se face dup D, E, FX, F). The validation with the national grading scale is made as it
cum urmeaz: A: 9,0110,0; B: 8,019,0;C: 7,018,0;D: 6,017,0;E: 5,06,0; follows: A: 9,01 10,0;B: 8,01 9,0;C: 7,01 8,0;D: 6,01 7,0; E: 5,0 6,0;
FX: 3,014,99;F: 1,03,0. FX: 3,01 4,99; F: 1,0 3,0.

8.6 Acces la nvmntul superior 8.6 Access to Higher Education


La concursul de admitere n: In the competition for admission at:
ciclul I de studii superioare pot participa deintorii diplomei de bacalaureat sau cycle I of higher education- can participate the holders of the Baccalaureate
ai unui act echivalent de studii; diploma (ISCED 3, external assessment, 12 years) or an equivalent document
ciclul II de studii superioare pot participa deintorii diplomei de studii of studies;
superioare de licen sau ai unui act echivalent de studii. n cazul nscrierii la un cycle II of higher education - can participate the holders of Licentiate diploma
program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I, candidaii urmeaz s of higher education oran equivalent degrees. In case the holders apply for a
acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale i de program of studies different from the professional field completed at 1stcycle,
specialitate aferente domeniului de studii pentru care opteaz, ceea ce reprezint candidates must accumulate 30 transfer credits of studies for the fundamental
minimul curricular iniial necesar pentru continuarea studiilor superioare n and specialty disciplines related to the field of studies they choose, which
ciclul II la alt domeniu de formare profesional care poate fi obinut n perioada represents the curricular precondition necessary for continuing the higher
studiilor superioare de licen. education studies in the 2ndcycle I in a different professional field, which can
ciclul III de studii superioare pot participa candidaii deintori ai diplomei de be acquired during the Licentiate higher education degree.
studii superioare de master sau ai unui act de studii echivalent; cycle III of higher education- can participate the holders of the Master higher
programe de postdoctorat pot participa deintorii diplomei de doctor. education diploma and equivalent degrees.
Postdoctoral studies programmes- can participate the holders of Doctors
diploma.
8.7 Surse naionale de informare 8.7 National Sources of Information
Ministerul Educaiei al Republicii Moldova,www.edu.gov.md Ministry of Education of the Republic of Moldova, www.edu.gov.md
Agenia Naional de Asigurare a Calitii n nvmntul Profesional, National Agency for Quality Assurance in Professional
http://anacip.md Education,http://anacip.md
Autentificarea, Recunoaterea i Echivalarea Actelor de Studii, Authentication, Recognition and Equivalence of Degrees,
recognition@edu.md recognition@edu.md

Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 8 din 9


Data certificrii 24.08.2017 L..,semntura Pagina 9 din 9