Sunteți pe pagina 1din 5

Adrian Turek-Rahoveanu

Obiective:
Noiuni despre amenajarea teritoriului
Amenajarea turistic component a amenajrii
teritoriului
Amenajarea turistic a teritoriului i mediul (calitatea si
protecia mediului)
Metodologia amenajarii turistice a teritoriului
Tipologia si caracteristicile amenajarilor turistice
Tehnici utilizate n amenajarea turistic a teritoriului
Zonarea turistic a teritoriului
Turismul rural/agroturismul vs. turismul urban
Amenajarea turistic a zonei montane
Amenajarea turistic a zonelor cu potenial
balneoclimateric
Amenajarea turistic a zonelor de litoral
Amenajarea turistic a zonelor urbane si periurbane
Amenajarea turistic a ariilor protejate
Posibiliti de finanare din fonduri UE a activitilor
turistice:
POR 7.1. Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabil a turismului
PNDR 6.2. i 6.4. nfiinarea / modernizarea de
activiti neagricole n mediul rural
Bibliografie:
Ion Ionescu Turismul fenomen social-economic si
cultural, Editura OSCAR PRINT, Bucuresti, 2000
P. Nistoreanu (coord.), Ecoturism i turism rural,
Bucureti, Editura ASE, 2003
Nicolae Neacu Economia turismului, Editura Expert,
Bucureti, 2001
Ion Istrate, Florina Bran, Anca Gabriela Rou Economia
turismului i mediului nconjurtor, Editura Economic,
Bucureti, 1996
Form de evaluare final:
Nota final:
Referat: Evaluarea potenialului turistic al unei UAT (o
zon turistic la alegere) + ce ar trebui fcut pentru
dezvoltarea turistic a zonei respective
sau
Eseu: Agroturismul alternativ pentru dezvoltarea
zonelor rurale
aditurek@yahoo.com