Sunteți pe pagina 1din 6

www.linguashop.

com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

Exerciii 5 Pronume posesive (Soluii)

Pentru aceste exerciii, furnizeaz echivalentul n maghiar al frazelor. Dac suntei interesat de
ascultarea acestor fraze, fiiere MP3 pot fi descrcate de pe site-ul linguashop.com. S-ar putea s
observai c putei nva mai eficient cu programul pentru limba dorit. Programul pentru nvare a
limbii maghiare este de asemenea, disponibil pe linguashop.com.

His

fratele lui az fitestvre mn lui az keze

sora lui az lnytestvre capul lui az feje

mama lui az anyja buctria lui az konyhja

tatl lui az apja masa lui az asztala

fiul lui az fia patul lui az gya

fiica lui az lnya casa lui az hza

prietenul su az bartja cartea lui az knyve

cinele lui az kutyja mrul lui az almja

pisica lui az macskja banii lui az pnze

Our

fratele nostru a mi fitestvrnk pisica noastr a mi macsknk

sora noastr a mi lnytestvrnk patul nostru a mi gyunk

mama noastr a mi anyjnk masa noastr a mi asztalunk

tatl nostru a mi apnk casa noastr a mi hzunk

fiul nostru a mi fiunk buctria noastr a mi konyhnk

fiica noastr a mi lnyunk cartea noastr a mi knyvnk

prietenul nostru a mi bartunk mrul nostru a mi almnk

cinele nostru a mi kutynk banii notri a mi anynk

Their

fratele lor az fitestvrk pisica lor az macskjuk

Page 1/6
www.linguashop.com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

sora lor az lnytestvrk patul lor az gyuk

mama lor az anyjuk masa lor az asztaluk

tatl lor az apjuk casa lor az hzuk

fiul lor az fiuk buctria lor az konyhjuk

fiica lor az o lnyuk cartea lor az knyvk

prietenul lor az bartjuk mrul lor az o almjuk

cinele lor az kutyjuk banii lor az o pnzk

Your (several people)

fratele vostru a ti fitestvretek patul vostru a ti gyatok

sora voastr a ti lnytestvretek masa voastr a ti asztalotok

mama voastr a ti anytok casa voastr a ti hzatok

tatl vostru a ti aptok buctria voastr a ti konyhtok

fiul vostru a ti fiatok cartea voastr a ti knyvetek

fiica voastr a ti lnyotok mrul vostru a ti almtok

cinele vostru a ti kutytok banii votri a ti pnzetek

pisica voastr a ti macsktok

Your

fratele tu a te fitestvred pisica ta a te macskd

sora ta a te lnytestvred patul tu a te gyad

mama ta a te anyd masa ta a te asztalod

tatl tu a te apd casa ta a te hzad

fiul tu a te fiad buctria ta a te konyhd

fiica ta a te lnyod cartea ta a te knyved

prietenul tu a te bartod mrul tu a te almd

cinele tu a te kutyd

Page 2/6
www.linguashop.com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

My

fratele meu az n fitestvrem pisica mea az n macskm

sora mea az n lnytestvrem patul meu az n gyam

mama mea az n anym masa mea az n asztalom

tatl meu az n apm casa mea az n hzam

fiul meu az n fiam buctria mea az n konyhm

fiica mea az n lnyom cartea mea az n knyvem

prietenul meu az n bartom mrul meu az n almm

cinele meu az n kutym banii mei az n pnzem

Her

fratele ei az fitestvre mn ei az keze

sora ei az lnytestvre cap ei az feje

mama ei az anyja casa ei az hza

tatl ei az apja masa ei az asztala

fiul ei az fia patul ei az gya

fiica ei az lnya buctria ei az konyhja

prietenul ei az bartja cartea ei az knyve

cinele ei az kutyja mrul ei az almja

pisica ei az macskja banii ei az pnze

His (plural noun)

fraii lui az testvrei minile lui az kezei

surorile lui az testvrei mesele lui az asztalai

copiii lui az gyerekei casele lui az hzai

fiii lui az fiai crile lui az knyvei

fiice lui az lnyai merele lui az almi

prietenii lui az bartai stilouri lui az tollai

Page 3/6
www.linguashop.com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

cinii lui az kutyi ntrebri lui az krdsei

pisicile lui az macski

Her (plural noun)

fraii ei az testvrei mini ei az kezei

surorile ei az testvrei ochii ei az szemei

copiii ei az gyerekei casele ei az hzai

fiii ei az fiai mesele ei az asztalai

fiice ei az lnyai crile ei az knyvei

prietenii ei az bartai merele ei az almi

cinii ei az kutyi stilouri ei az tollai

pisicile ei az macski ntrebri ei az krdsei

Their (plural noun)

fraii lor az testvreik pisicile lor az macskik

surorile lor az testvreik paturile lor az gyaik

mamele lor az anyik mesele lor az asztalaik

copiii lor az gyerekeik casele lor az hzaik

tai lor az apik buctriile lor az konyhik

fiii lor az fiaik crile lor az knyveik

fiice lor az lnyaik merele lor az almik

prietenii lor az bartaik stilouri lor az tollaik

cinii lor az kutyik ntrebri lor az krdseik

My (plural noun)

fraii mei az n testvreim pisicile mele az n macskim

surorile mele az n testvreim mesele mele az n asztalaim

copiii mei az n gyerekeim casele mele az n hzaim

fiii mei az n fiaim crile mele az n knyveim

Page 4/6
www.linguashop.com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

fiice mele az n lnyaim merele mele az n almim

prietenii mei az n bartaim stilouri mele az n tollaim

cinii mei az n kutyim ntrebri mele az n krdseim

Our (plural noun)

fraii notri a mi testvreink pisicile noastre a mi macskink

surorile noastre a mi testvreink paturile noastre a mi gyaink

mamele noastre a mi anyink mesele noastre a mi asztalaink

copiii nostri a mi gyerekeink casele noastre a mi hzaink

tai notri a mi apink buctriile noastre a mi konyhink

fiii notri a mi fiaink merele noastre a mi almink

fiice noastre a mi lnyaink crile noastre a mi knyveink

prietenii notri a mi bartaink stilouri noastre a mi tollaink

cinii notri a mi kutyink ntrebri noastre a mi krdseink

Your (several people)

fraii votri a ti testvreitek pisicile voastre a ti macskitok

surorile voastre a ti testvreitek paturile voastre a ti gyaitok

mamele voastre a ti anyitok mesele voastre a ti asztalaitok

copiii votri a ti gyerekeitek casele voastre a ti hzaitok

tai votri a ti apitok crile voastre a ti knyveitek

fiii votri a ti fiaitok merele voastre a ti almitok

fiice voastre a ti lnyaitok stilouri voastre a ti tollaitok

cinii votri a ti kutyitok ntrebri voastre a ti krdseitek

Your (plural noun)

fraii ti a te testvreid pisicile tale a te macskid

surorile tale a te testvreid mesele tale a te asztalaid

copiii ti a te gyerekeid casele tale a te hzaid

Page 5/6
www.linguashop.com
Copyright 2003-2017. All Rights Reserved.
costindaniel1973@yahoo.com
Distribution by internet prohibited
Available for free on linguashop.com

fiii ti a te fiaid crile tale a te knyveid

fiice tale a te lnyaid merele tale a te almid

prietenii tai a te bartaid stilouri ti a te tollaid

cinii ti a te kutyid ntrebri tale a te krdseid

Page 6/6