Sunteți pe pagina 1din 6

ANTET GRADINITA

Catre,
Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti
str. Radu Voda nr. 26-26A, Sector 4, Bucuresti.

INSTIINTARE

nr. _____data ___________

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.96/2003, aprobata prin Legea


nr. 25/2004 si ale Hotararii de Guvern nr. 537/2004,
va informam ca d-na .......................................... , nascuta la data ....................... avand
CNP ..................... cu domiciliul in ..........................., str. .................. nr. ..., sector ..., este
angajata in cadrul Gradinitei .........................., avand functia de EDUCATOR, cu locul de
munca la Gradinita, este insarcinata in luna a VI-a si prezinta documente in acest sens.

Va anexam:
a) raportul de evaluare al riscurilor SSM pentru salariata gravida,
b) informarea privind protectia maternitatii la locul de munca,
c) raportul medical care evidentiaza starea fiziologica de graviditate
d) instiintarea scrisa a salariatei.

Persoana de contact;
Responsabil SSM - .......................
Tel. .......................

MANAGER GENERAL
.....................................
ANTET GRADINITA

RAPORT DE EVALUARE
privind protectia maternitatii la locurile de munca
nr. _____data ___________

Incheiat astazi, ___________, in urma evaluarii efectuate, ca raspuns la adresa


nr._____data_____ inaintata societatii de salariata _____________________.
Evaluarea a avut loc astazi _____________, la locul de munca al dnei._______________,
angajata la , in functia de EDUCATOR.
Evaluarea s-a efectuat de catre angajator la punctul de lucru _________________ situat in
localitatea _______________, str. _______________ nr. ____, bl. ___, jud. _________ cu
participarea directa a medicului de medicina muncii, reprezentant al Centrului Medical
___________________________________.

Rezultatele evaluarii sunt cuprinse in prezentul raport in conformitate cu prevederile art.9.


alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, astfel:

1. Domeniu de activitate angajator: Fara activitate economica

2. Locul de munca evaluat: Gradinita ................................, situata in localitatea Bucuresti,


str. ....................................................................

3. Functie salariat: EDUCATOR cod COR 531203

4. Activitatea supusa evaluarii: Gradinita

5. Lista agentilor, procedeelor sau a conditiilor de lucru identificate ca pericole


pentru sanatatea salariatei gravide (conform anexe 1 si 2 din OUG 96/2003):

a) AGENTI FIZICI:
- socuri,vibratii sau miscari bruste-NU
- manipularea manuala de mase grele,implicand riscuri in special la nivelul
coloanei vertebrale dorsolombare- NU
- zgomot- NU
- radiatii neionizante- NU
- ambiante termice extreme,reci sau calde- NU
- miscari si pozitii de munca, deplasari(fie in interiorul, fie in exteriorul
unitatii),oboseala mentala,fizica,alte eforturi fizice legate de activitatea
salariatei gravide - NU
- activitate in atmosfera hiperbarica- NU

b) AGENTI BIOLOGICI:
- din grupele de risc 2,3 si 4 NU
- toxoplasma NU
- virusul rubeolei NU

c) AGENTI CHIMICI:
- agenti cancerigeni si/sau mutageni,in masura in care nu sunt mentionati in
listele de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din
legislatia muncii NU
- agenti chimici prevazuti in lista de valori limita de expunere profesionala la
agenti chimici din normele generale de protectia muncii NU
- mercurul si derivatii sai NU
- medicamente antimitotice NU
- monoxidul de carbon NU
- agenti chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata NU
- plumbul si derivatii acestuia in masura in care pot fi absorbiti de organismul
uman- NU

d) PROCEDEE:
- Procedee industriale ce pot duce la apariatia cancerului, prevazute in legislatia
muncii NU
e) Conditii de munca:
- activitati subterane miniere NU

6. Constatari:

- Salariata nu este expusa agentilor chimici agenti cancerigeni


- Salariata nu presteaza munca cu caracter insalubru sau greu de suportat in
intelesul OUG.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Salariata nu presteaza munca de noapte;
- In urma efectuarii examenelor clinice si paraclinice si examinarii locului de
munca si determinarii factorilor de risc profesional in conformitate cu
Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 25/2004 nu se constata presenta factorilor de risc profesional.

7. Masurile de prevenire care trebuie aplicate in vederea reducerii riscului la cel mai
scazut nivel posibil:
- Prezentul raport se va aduce la cunostinta colegilor de la locul de munca pentru
a se evita suprasolicitarea cu sarcini de serviciu evitandu-se totodata
suprasolicitarea fizica si/sau psihica a salariatei in cauza;

In consecinta nu se recomanda schimbarea locului sau a conditiilor de munca, pentru


dna

ADMINISTRATOR, Centrul Medical


.. ..

Prezentul raport a fost adus spre cunostinta urmatorilor:

1. Responsabil SSM _____________________

2. Serviciu Resurse Umane __________________________

3. Colegi ________________________________________

Am luat la cunostinta astazi,______________

Salariata _________________
ANTET GRADINITA

INFORMARE
privind protecia maternitii la locul de munc

Prin prezenta, n conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvemului nr.
96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunotin doamnei ................................ ,
nscut la data de ................ , avnd CNP ...................... , cu domiciliul n judeul ................ ,
localitatea .................. , str. ................. nr. ...... , avnd profesia de ......................... , angajat n
unitatea noastr n funcia de ................. i care ocup locul de munc ................. din secia (atelier,
compartiment etc.) ..................... , faptul c n urma evalurii locului su de munc au fost
constatate urmtoarele:

1. La locul dumneavoastr de munc, in unitate scolara, nu exist riscuri pentru sntatea sau
securitatea dumneavoastr si a fatului n perioada de sarcina,

2. Riscul este sczut, nefiind reprezentat de:


- ageni fizici, biologici, chimici, condiii de munc sau conditii de stres,

3. Conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. ......... din data de .............. , nu exista
riscuri care poate prejudicia evoluiei sarcinii si sntii ftului

4. In vederea proteciei sntii i securitii dumneavoastr si a fatului au fost luate urmtoarele


msuri suplimentare de interdictie:
- manipularea de obiecte grele
- activitati ortostatice prelungite
- trasee periculoase in unitate sau curtea unitatii

5. Pentru protecia sntii i securitii dumneavoastr la locul de munc n perioada de


sarcina nu se modifica:
- programul de munc, condiiile de munc, repartizarea la alt locul de munc

6. Menionm ca pentru protecia sntii i securitii dumneavoastr si a fatului, nu se


efectuateaza nici o schimbare menionat la pct. 6, avand in vedere:
- raportul medical fara restrictii si conditii de munca existente fara riscuri

7. Avnd n vedere cele menionate la pct. 1 - 6, medicul de medicina muncii nu recomand


concediu de risc maternal pe perioada sarcinii, evoluia derulind normal.

Semntura angajatorului si stampila unitii Am primit,


Data .............................. Semntura salariatei ..............
Data ..............................

Semntura i parafa medicului


Data .........................