Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole viabile in contextul economic european
Rezultate/ Necesar resurse financiare *)
Categoria (Valoare in lei)
de
activitate Din care Finantare
Anul

Organizatia Documente de Finanare Finanare


Etape/ Activiti conform Termene din buget
executanta prezentare a
schemei din alte pe etape
rezultatelor Total din bugetul
de ajutor surse
de stat Progra-
(cofinanare)
mului 4
n lei
USAMV IASI Metoda de cercetare si 55448 55448 0
Etapa I Organizarea crearea de baza de
infrastructurii de cercetare si ICDA Bucuresti date/Raport privind 33269 30245 3024
A1.1 12/14/2007 100815
evaluarea potentialului apicol metodologia de
din Romania cercetare si potentialul
ICES Iasi 15122 15122 0
apicol din Romania
USAMV IASI Metoda de 16634 16634 0
cercetare/Referat
ICDA Bucuresti justificativ al metodei 9981 9074 907
Activitate I.1 Alegerea metodei
2007

de cercetare/ Lista
de cercetare si procurarea de A1.2 10/18/2007 30245
necesar
materiale si echipamente
ICES Iasi materiale/Facturi 4537 4537 0
achizitii materiale si
echipamente

Activitate I.2 Evaluarea USAMV IASI 38814 38814 0


Creare baza
cantitativa si caliativa a
A1.1 ICDA Bucuresti 12/14/2008 date/Raport preliminar 23288 21172 2117 70571
factorilor ce caracterizeaza
de cercetare
potentialul apicol din Romania
ICES Iasi 10585 10585 0

USAMV IASI 243853 243853 0

Etapa II Culegerea datelor ICDA Bucuresti Raport preliminar de 101998 92725 9273
A1.1 12/14/2008 474578
operationale cercetare
ICES Iasi 69683 69683 0

AGRICONS Iasi 75149 68317 6832

USAMV IASI 146312 146312 0


Ferme etalon /Referat/
Activitate II.1 Pregatirea
ICDA Bucuresti Lista necesar 61199 55635 5564
2008

fermelor etalon pentru


A1.1 3/18/2008 materiale/Facturi 312074
cercetare si procurarea de
ICES Iasi achizitii materiale si 41810 41810 0
materiale si echipamente
echipamente
AGRICONS Iasi 75149 68317 6832

USAMV IASI 48771 48771 0


Creare baza
Activitate II.2 Culegerea datelor
A1.1 ICDA Bucuresti 9/18/2008 date/Raport preliminar 20400 18545 1855 81252
din fermele etalon
de cercetare
ICES Iasi 13937 13937 0

Activitate II.3 Centralizarea A1.1 USAMV IASI 12/14/2008 Baza date/ Referat 48771 48771 0 81252
datelor ICDA Bucuresti concluzii 20400 18545 1855

ICES Iasi 13937 13937 0

USAMV IASI 74.767 -


74.767
Etapa III Analiza rezultatelor ICDA Bucuresti Lucrari stiintifice, 58.795 5.345
53.450
obtinute in cadrul cercetarilor A1.1 7/15/2009 publicatii, Raport 151781
socio-economice ICES Iasi preliminar de cercetare 17.829 -
17.829
AGRICONS Iasi
6.308 5.735 573
USAMV IASI 74.767 -
74.767
Activitate III.1 Analiza ICDA Bucuresti Lucrari stiintifice, 58.795 5.345
53.450
rezultatelor obtinute in cadrul A1.1 7/15/2009 publicatii, Raport 151781
cercetarilor socio-economice ICES Iasi preliminar de cercetare 17.829 -
17.829
2009

AGRICONS Iasi
6.308 5.735 573
USAMV IASI 26.684 26684 0

Etapa IV Elaborarea fluxului si a ICDA Bucuresti Referat si Lucrari 20.984 19076 1908
managementului modelelor de A1.1 12/15/2009 stiintifice/ Raport de 54170
exploatatii apicole ICES Iasi cercetare 6363 0
6.363
AGRICONS Iasi 2047 205
2.252
USAMV IASI 26.684 26684 0

Activitate IV.1 Elaborarea ICDA Bucuresti Referat si Lucrari 20.984 19076 1908
fluxului si a managementului A1.1 12/15/2009 stiintifice/ Raport de 54170
modelelor de exploatatii apicole ICES Iasi cercetare 6363 0
6.363
AGRICONS Iasi 2047 205
2.252

Etapa V Sinteza cercetarilor, USAMV IASI 317.198 317198 0


Ghiduri practice; Raport
implementarea modelelor de
ICDA Bucuresti final de cercetare; 223.601 203274 20327
exploatatii apicole si editarea
A1.1 9/18/2010 Lucrari stiintifice, Web- 614557
ghidurilor practice privind
ICES Iasi site, CD, brosuri, 80.389 80389 0
modelele de exploatatii apicole
Pliante, publicatii
viabile AGRICONS Iasi 15.065 13696 1369
Modele de exploatatii
2010

USAMV IASI 45.000 45000 0


apicole /Referat si
Activitate V.1 Elaborarea
ICDA Bucuresti lucrari stiintifice/Lista 71.500 65000 6500
modelelor de exploatatii apicole
A1.1 4/18/2009 necesar 118000
viabile si procurarea de
materiale/Facturi
materiale si echipamente
ICES Iasi achizitii materiale si 8000 0
8.000
echipamente
Activitate V.2 Implementarea A1.1 USAMV IASI 4/18/2009 Conventii privind 105.000 105000 0 137000
modelelor de exploatatii apicole implementarea
la nivelul fermelor etalon ICDA Bucuresti modelelor de exploatatii 24.200 22000 2200
apicole la nivelul
ICES Iasi fermelor etalon /Raport 10.000 10000 0
de implementare
USAMV IASI Problemele tip ale 65.000 65000 0
productiei apicole si
Activitate V.3 Evaluarea ICDA Bucuresti 29.700 27000 2700
strategiile de abordare/
rezultatelor obtinute si A1.1 7/18/2009 112696
Indrumar privind
evidentierea problemelor tip ICES Iasi 7000 0
productia apicola si 7.000
lucrari stiintifice
AGRICONS Iasi 15.065 13696 1369

USAMV IASI 45.000 45000 0


Activitate V.4 Centralizarea
Raport preliminar de
observatiilor, studiilor si A1.1 ICDA Bucuresti 8/18/2010 46.200 42000 4200 96500
cercetare
rezultatelor experimentale
ICES Iasi 9500 0
9.500
Activitate V.5 Elaborarea si USAMV IASI Ghiduri practice; Raport 57.198 57198 0
editarea ghidurilor practice final de cercetare;
tehnico-economice destinate A1.1 ICDA Bucuresti 9/18/2010 Lucrari stiintifice, Web- 52.001 47274 4727 150361
asigurarii unui management site, CD, brosuri,
performant in productia apicola ICES Iasi Pliante, publicatii 45.889 45889 0

TOTAL 1.444.757 1.395.901 48.856 1395901