Sunteți pe pagina 1din 13

AUDIT TERMOENERGETIC

TEMA DE CASA

NUME : Coltatu Bianca Georgiana


GRUPA : 2407 ME
N=9
AUDIT TERMOENERGETIC
Se realizeaza auditul energetic al unui cazan de abur aflat intr-o centrala termica in incinta unei
platforme industriale . Parametrii utilizati sunt urmatorii:

- Presiune p=6 bar


- Tempartura t= 240C
- Debitul nominal de abur al cazanului Dabur = 2+9*0,1 = 2,9 t/h
- Puterea calorifica inferioara a combustibilului utilizat (gaz) PCI = 10 kWh/Nm3
- Temperature condens tcd = 80 C
- Pierderile masice de apa pe circuit sunt estimate la maxim 5 % din debitul de apa
vehiculat
- Temperature exterioara a aerului (zi de iarna) text = -10C
- Excesul de aer de ardere = 1,18

tur
abur

abur
Retur condens

adaos apa Tcd =80C

Cz
(5%)

abur
DEGAZOR

Apa de alimentare a cazanului

100C
Auditul energetic preliminar
1. Numele si adresa organizatiei:
SC CONSTRUCT SRL ; Str. Fulgului C6 , nr.2 , Oras Popesti Leordeni , jud. Ilfov , Romania .
2. Natura activitati organizatiei : industria materialelor de constructii , productie de ciment
3. Statutul juridic si comercial : societate comerciala
4. Numele , functia si coordonatele Managerului energetic : Mihai Sebastian , manager
mecano-energetic .
5. Numarul angajatilor : 500
6. Programul de lucru : in ture cate 8 ore / zi

Aparatele de masura
Debitmetrul pentru gaze - este un instrument de masurare directa a debitului masic si necesita o
instalare simpla prin inserare intr-un singur punct al conductei.

Metoda clasica de masurare ultrasonica a debitului este cea care foloseste unda transversala:
Propagarea undei transversale poate fi descrisa similar cu propagarea luminii. Cand un senzor sonic
localizat pe peretele conductei emite un semnal in teava, o cantitate de energie traverseaza interfata
dintre peretele conductei si fluid, trecand in fluid, restul reflectandu-se inapoi in teava.

Analizor de gaze de ardere - Aparat cu ajutorul cruia se determin presiunea parial sau procentajul
unui anumit gaz dintr-un amestec respirator. Analizoarele de gaze cele mai des folosite sunt
analizoarele de oxigen i analizoarele de bioxid de carbon.

Camera de termoviziune vizualizare a variaiilor i diferenelor de temperatur pe suprafetele solide


cum ar fi faadele cldirilor si echipamentelor din industrie .
Bilantul energetic

gda abur

Cazanabur
gn

aer
fals

aer apa

Qcb c Qabur
Qcb f
Cazanabur Qgda
Qapa
Qrdc
Qaer
Bilant APA-ABUR
APA

Dapa = Dabur + 0,05* Dabur =2,9+0,05*2,9=3,05 [t\h]

Cp apa = 4.186 kJ/Kg*K

tapa i = 100 C

Qapa = Dapa * Cp apa * tapa i=3,05*4,18*1000/3600*100=354,14 [kWh]

Sarcina de functionare Debit [t/h] Qapa [kWh]


100% 3,05 354,14
50% 1.53 177,07
25% 0.76 88,53

ABUR

iabur =f(p,t) = 2936.5 kJ/Kg

Qabur = Dabur * iabur=2,9*1000/3600*2936,5=2365,51 [kJ/Kg]

Sarcina de functionare Debit [t/h] Qabur [kWh]


100% 2.9 2365,51
50% 1.45 1182,76
25% 0.73 591,38
Bilant aer - gaz-natural - gaze de ardere

AER

Daer = B * * L =233,7*1,18*9,393=3241,99 [Nm3aer/h]

= 1.18

L = 9.393 [Nm3aer / Nm3gaz ]

Sarcina de functionare Debit combustibil [Nm3gaz/h] Daer [Nm3aer/h]


100% 292,5 3241,99
50% 162,5 1801,12
25% 91,4 1013,05

Cpaer = 1.23 kJ/Nm3K

taer = 20 C=20+273,15=293,15 [K]

Qaer = Daer * Cpaer * taer=3241,99/3600*1,23*293,15=274,52 [kWh]

Sarcina de functionare Debit [Nm3/h] Qaer [kWh]


100% 3241,99 324,72
50% 1801,12 180,4
25% 1013,05 101,47

Gaz-natural

PCI = 10 kWh /Nm3

tgn = 20 C

Cpg = 1.57 kJ/(Nm3K)

Qcb c = B * PCI =292,5*10=2925 [kWh]


Qcb f = B * Cpg * tgn = 2925/3600*1,57*293,15=37,39

Sarcina de Debit [Nm3/h] Qcb c[kWh] Qcb f [kWh]


functinoare
100% 292,5 2925 37,39
50% 162.5 1625 20,77
25% 91,4 914 11,69

Gaze de ardere

Vg = 20,037 [Nm3/ Nm3] prin interpolare cu =2

Vgda = B * Vg [Nm3/h] =292,5*20.037=5860,86 [Nm3/h]

Cpgda = 0.344*4.187 = 1.4403 kJ/Nm3grad

tgda = 234C (100%) , 264C(50%) , 284C(25%)

Qgda = Vgda * Cpgda * tgda =5860,86/3600*1,4403*234=548,69 [kWh]

Sarcina de functionare Debit [Nm3/h] Qgda[kWh]


100% 5860,86 548,69
50% 3256,01 343,91
25% 1831,38 208,09

Aer fals

Sarcina de Debit aer [Nm3/h] Debit gda [Nm3/h] Debit aer fals [Nm3/h]
functionare
100% 3241,99 5860,86 2618,87
50% 1801,12 3256,01 1454,89
25% 1013,05 1831,38 818,33
Pierderile prin radiatie convectie in mediul ambiant

Vom estima suprafetele cazanului la 6m2 suprafetele fata si spate iar celelalte de 10m2 .

tm laterale = 60C

tm frontal = 200C

tm superioara si spate = 100C

Avem de calculat fluxul termic pierdut prin radiatie pentru 5 suprafete (cele expuse) ale
cazanului.

Qi = i * Si * ti

i Si [m2] ti [C] Qi [kWh]


23,2 6m2 220-20=200 27,84
21,9 6m2 200-20=180 23,65
16,0 10m2 110-20=90 14,4
15,4 10m2 100-20=80 12,32
19,6 10m2 120-20=100 19,6
12,6 10m2 100-20=80 10,8

Qrdc = = 108,61 [kWh]


Calcul pierderi cazan
Sarcina de functionare 100%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 2925 Qabur 2365,51
Qcb f 37,99 Qgda 548,69
Qapa 354,14 Qrdc 108,61
Qaer 324,72
TOTAL 3641,85 TOTAL 3022,81

Q pierderi 619,04 kWh

Sarcina de functionare 50%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 1625 Qabur 1182,76
Qcb f 20,77 Qgda 343,91
Qapa 177,07 Qrdc 108,61
Qaer 180,4
TOTAL 2003,24 TOTAL 1635,28

Q pierderi 367,96 kWh

Sarcina de functionare 25%

Q intrat [kWh] Q iesit [kWh]


Qcb c 914 Qabur 591,38
Qcb f 11,69 Qgda 208,09
Qapa 88,53 Qrdc 108,61
Qaer 101,47
TOTAL 1115,69 TOTAL 908.08

Q pierderi 207,61 kWh


Q intrari
3500

3000

2500

2000 100%
kWh

50%
1500
25%
1000

500

0
Qcb c Qcb f Qapa Qaer

Q iesiri + Q pierderi
2500

2000

1500
100%
kWh

50%
1000
25%

500

0
Qabur Qgda Qrdc Qpierderi
4000

3500

3000

2500
100%
kWh

2000
50%

1500 25%

1000

500

0
Qintrari Qiesiri Qpierderi

Calcul randament cazan abur metoda indirecta


cazan = 1 - ( / )

cazan=1 (619.04/3641,85)=0.83
Sarcina de functionare
cazan
100% 0,83
50% 0,82
25% 0,81
1

0.9

0.8

0.7

0.6
25%
0.5
50%
0.4
100%
0.3

0.2

0.1

0
Consum combustibil [Nm3/h] Productie de abur [t/h]

Solutii pentru cresterea randamentului cazanului


- Inlocuirea arzatoarelor pentru scaderea pierderilor prin ardere chimica incompleta
datorita controlarii debitului de combustibil si a celui de aer dar si prin scaderea
debitului de combustibil prin sarcini partiale (cand creste temperatura exterioara)
- Etanseizarea cazanului pentru o scadere a excesului de aer din infiltratii
- Izolatia termica a cazanului pentru scaderea pierderilor prin peretii cazanului spre
mediul ambient
- Reglarea corecta a arzatorului
- Reducerea arderii incomplete
- O cresterea a temperaturi apei la intrare in cazan (retur)

Pentru o cresterea a temperaturi de retur a apei rezulta in t mai mic . Exemplul nostru a fost
cu un t de 100C si vom folosi un t de 75C pentru a arata diferenta de pierderi .

Pierderi
Sarcina de t nou Qapa Qapa nou Q pierderi Q pierderi recuperate
functionare [C] vechi[kWh] [kWh] vechi[kWh] nou[kWh] din cele
vechi [%]
100% 75 354,14 265,6 619,04 530,5 14,3
50% 75 177,07 133,24 367,96 324,13 11,91
25% 75 88,53 66,18 207,61 185.26 10,77
Crestere temperatura apa
alimentare(sarcina 100%)
700
600
500
400
VECHI
300
NOU
200
100
0
t[C] Qapa[kWh] Q pierderi [kWh]

Inlocuirea arzatoarelor
140 130.53

116.25
120
104.32
94.18
100 90.18
90.03
86.21 Exces de aer
77.83
80 69.84
62.21 Randament[%]

60
Consum de
combustibil[m3/h]
40

20
1.5 2 3 4 5

S-ar putea să vă placă și