Sunteți pe pagina 1din 10

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

InterACT
Educatie si dezvoltare prin teatru

1
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Fisa proiectului

1. Contextul si justificarea proiectului

Asociatia culturala (cu statut de ONG) H isi propune sa ofere o sansa la educatie, la dobandirea de noi
abilitati si competente de comunicare, dezvoltarea creativitatii si a capacitatilor de lucru in echipa in vederea
facilitarii unei integrari mai eficiente in mediul social si profesional pentru tinerii proveniti din centrele de
plasament si casele de tip familial.
Conform studiilor efectuate in acest domeniu (ex. Eurostat 2010, Proiectului Infiintarea Secretariatului
Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea Centru
implementat de Universitatea Romno-Germana din Sibiu 2011) tinerii proveniti din centrele de plasament si
casele de tip familial prezinta deficiente grave in urma parasirii acestor institutii, ce se traduc in incapacitatea
de a se integra in structurile sociale si economice din contextual social din care fac parte. Cu alte cuvinte,
pentru acesti tineri este mult mai greu sa gasesasca un loc de munca chiar daca unii dintre ei au absolvit o
scoala de arte si meserii ce le ofera calificare sa se integreze intr-un colectiv profesional si sa contribuie la
viata economica astfel incat sa isi asigure traiul de zi cu zi si o integrare armonioasa in societate. La acestea
se adauga si efectele aparute pe fondul unui climat de excluziune sociala vizibila in cazul persoanelor
provenite din medii defavorizate, cum sunt acesti copii si tineri.
Tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului sunt persoanele pentru care a fost
stabilit plasamentul ca masura de protectie si asupra carora urmeaza sa se stabileasca, ori a fost stabilita
deja, de catre Comisia de Protectie a Copilului, masura de incetare a plasamentului. Acestia se afla in situatia
in care vor iesi din grupul de tip familial, tutelar si educational scolar si la varsta la care se evidentiaza dorinta
de independenta, a dezvoltarii personale, a adoptarii unei conduite proprii pe fondul cresterii interesului pentru
viata socio-culturala (cu riscul crescut pentru copiii din mediile defavorizate de a adopata valorile si normele
unor subculturi marginalizate). Lipsiti de atasamentul, sprijinul si sustinerea familiei, unii avand si probleme
de natura medicala, educationala, de atasament si comportamentala, acestia ajung sa se confrunte cu rigorile
pietei de ocupare a fortei de munca si a incluziunii la momentul parasirii sistemului de protectie. Acum are loc
trecerea de la copilarie spre vrsta adulta. In incercarea de a gasi o cale de mijloc intre identitate si confuzia
de rol, adolescentul isi dezvolta independenta, valorile, rolurile ocupationale, isi descopera limitele si
capacitatile proprii.
Avand in vedere cele mentionate anterior, problema principala identificata este reprezentata de
dificultatea integrarii tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat in structurile sociale si ocupationale din
societatea de apartenenta, pe fondul deficientelor reiesite din mediul defavorizat si institutionalizare.
Prin intermediul acestui proiect, asociatia culturala H. isi propune realizarea unui program ce contine o
serie de activitati educational-culturale finalizate cu producerea si prezentarea a doua piese de teatru
efectuate cu si de catre 40 de tineri proveniti din centrele de plasament si de tip familial. A fost aleasa metoda
educationala a teatrului, deoarece prin intermediul acesteia tinerii vor putea dobandi abilitati si competente
specifice de lucru in echipa si comunicare intr-un mod placut si creativ.

2
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

2. Beneficiarii proiectului

Grupul tinta este reprezentat de catre cei 40 de tineri proveniti din centrele de plasament si casele de
tip familial.

Beneficiarii directi se suprapun intr-o oarecare masura cu grupul tinta, fiind atat tinerii selectati, cat si
centrele de plasament si casele de tip familial in care acestia sunt institutionalizati. Beneficiarii directi vor fi
impactati concret in timpul desfasurarii proiectului de catre actiunile la care vor participa si pentru care vor fi
sustinuti de intreaga echipa.

Ca beneficiari indirecti am identificat comunitatea locala, autoritatile si institutiile locale (Directiile


generale de asistenta sociala si protectia copilului). Beneficiarii indirecti vor fi afectati tangential de catre
imbunatatirile aduse grupului tinta, chiar si dupa finalizarea proiectului.

Modalitatea de selectie a tinerilor din grupul tinta include mai multe etape si criterii de selectie. Avand
in vedere ca pentru realizarea a doua piese de teatru un numar de 40 de participanti este suficient pentru a
acoperi toate rolurile si productia (scenorafie, costume, muzica in functie de preferintele si abilitatile tinerilor).

Selectia si inscrierea tinerilor in program se va realiza prin intermediul urmatoarelor etape si criterii:

1. Primirea si analizarea recomandarilor si a cererilor de inscriere a tinerilor in program. Acestea pot


proveni de la centrele de apartenenta, de la scoli, de la DGASPC sau orice alte persoane fizice sau
tutori legali
2. Realizarea anchetelor sociale ce vor identifica si vor oferi informatii despre situatia scolara, cognitiv-
comportamentala si sociala a tinerilor
3. Analizarea fiselor psihologice ale copiilor oferite de scolile in care acestia invata si/sau de cabinetul
psihologic cu care colaboreaza centrul de plasament sau casa de tip familial
4. Analiza fisei medicale a tinerilor pentru obtinerea adeverintei medicale de la medicul de familie care
sa ateste faptul ca sunt apti de efort suplimentar celui scolar
5. Analiza rezultatelor survenite in urma anchetelor sociale si a dosarelor medicale si psihologice
6. Informarea in scris a tutorilor legali si apartinatorilor tinerilor asupra deciziei de a fi inclusi sau respinsi
in program, explicandu-se motivatiile deciziilor luate
7. Realizarea dosarelor individuale ale copiiilor admisi

Selectia beneficiarilor are in vedere respectarea egalitatii de sanse, nediscriminarea pe criterii etnice sau
de alta natura, respectarea confidentialitatii si a statutului social al grupului tinta.

3. Analiza SWOT a capacitatii organizatiei de a rezolva problema identificata


- Mediul intern -
3
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- actiuni si calitati pozitive - - actiuni si calitati negative -

Personal cu pregatire in domeniul Disponibilitatea voluntarilor poate


artistic este deja disponibil in cadrul cauza o durata mai lunga a proiectului
asociatiei Buget limitat
Existenta spatiului corespunzator Vizibilitate redusa a ONG-ului
activitatilor artistice si dotari tehnice Lipsa de experienta a ONG-ului
adecvate cultural in proiecte sociale
Personal cu pregatire psiho-
pedagogica acreditat pentru lucrul cu
persoane institutionalizate si/sau cu
cerinte speciale
Disponibilitatea personalului de a
lucra in regim de voluntariat

- Mediul extern -

OPORTUNITATI AMENINTARI
- posibile situatii favorabile - - posibile situatii nefavorabile -

Atragerea de fonduri suplimentare Colaborarea cu autoritatile (durata lunga


pentru extinderea proiectului de luare a deciziilor si de furnizare a
Asocierea cu alte programe de documentatiei necesare pentru selectia
integrare sociala pentru popularizare si participantilor din partea institutiilor de
adaugarea de beneficii pentru grupul stat implicate)
tinta Lipsa de predictibilitate a cadrului
Schimbarea mentalitatii comunitare legislativ
Stabilirea unei relatii profesionale cu Competitia cu alte programe similare de
UNATC pentru implementarea unor integrare sociala
programe asemanatoare in viitor

Deciziile luate in urma analizei SWOT


Problema principala este posibilitatea de desfasurare a proiectului pe o perioada lunga de timp din cauza
lipsei de disponibilitate a persoanelor care lucreaza in regim de voluntariat si a relatiei cu autoritatile . Aceasta
va fi adresata pe parcursul desfasurarii proiectului prin intermediul ajustarii programului activitatilor.
Avand in vedere punctele tari existenta personalului calificat si a spatiului corespunzator activitatilor
disponibile permanent riscurile si amenintarile vor putea fi diminuate, pana la eliminare,
Posibilele daune ale dotarilor tehnice si accidentele vor fi contracarate prin realizarea unei asigurari pentru
bunurile folosite.

4. Scopul proiectului
Facilitarea integrarii sociale a tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului.

4
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

5. Obiectivele proiectului
Obiective generale

1. Dobandirea de abilitati practice de catre tinerii participanti

2. Dobandirea de abilitati de comunicare

3. Dezvoltarea creativitatii/simtului artistic

4. Dezvoltarea capacitatii de lucru in echipa

Obiective specifice

1.1. Executia si finalizarea a 2 piese de recuzita, 1 costum, 1 machiaj de catre participanti (in functie de
distribuirea sarcinilor in randul acestora) intr-o perioada de 3 luni

2.1. Invatarea si prezentarea pe scena a cate unui rol pentru fiecare participant intr-o perioada de 6 luni

2.2. Imbunatatirea exprimarii verbale intr-o perioada de 6 luni

2.3. Depasirea complexelor si a inhibitiei intr-o perioada de 6 luni

3.1. Participarea activa la toate sesiunile de brainstorming pentru alegerea tematicii muzicale, decorului
(in care fiecare participant isi va justifica sugestiile inaintate grupului) intr.-o perioada 2 saptamani

4.1. Manifestarea comportamentelor de colaborare cu ceilalti participanti si membri ai echipei de proiect


(lipsa conflictelor, a limbajului necorespunzator, prezenta discutiilor constructive, realizarea de activitati
practice in comn) intr-o perioada de 6 luni

6. Rezultatele proiectului
Rezultatele pe care le asteptam si indicatorii in functie de care se va evalua succesul proiectului pe
durata si dupa terminarea acestuia sunt urmatoarele

- 90% din benficiari vor dobandi abilitatea de a lucra eficient in cadrul unei echipe

- 90% din beneficiari isi vor imbunatati abilitatile de comunicare si relationare cu cei din jur

- 80% din beneficiari isi vor imbunatati performantele scolare

- 80% din beneficiari vor dovedi ca si-au dezvoltat creativitatea si simtul estetic

- 80% din beneficiari vor dovedi deprinderea unor abilitati practice

- 80% din beneficiari vor dezvolta aptitudini si abilitati in vederea cresterii adaptabilitatii sociale

De mentionat este ca rezultatele proiectului vor putea fi evaluate si concluziile finale se vor putea realiza
dupa realizarea celor doua spectacole de teatru finale. In urmatoarele 2 luni, rezultatele scolare,
comportamentale si de conduita ale tinerilor vor fi observate si analizate in vederea evaluarii atingerii
obiectivelor, in functie de indicatorii anterior mentionati.

7.Analiza riscurilor proiectului

Riscuri pozitive de exploatare: Masuri

Numar mare de participanti inscrisi Setarea criteriilor de selectie

Lipsa de experienta a profesorilor de teatru in lucrul Oferirea de traininguri de catre personalul acreditat

5
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT
cu tinerii institutionalizati si cerinte speciale si supravegherea continua a activitatilor

Risc negativ de diminuare: Masuri

Deteriorarea dotarilor disponibile Asigurarea bunurilor folosite

Abandonul proiectului in timpul desfasurarii de unii Supravegherea continua a activitatilor si prezenta


participanti unor dosare

Risc negativ de acceptare Masuri

Relatia cu autoritatile (sustinerea proiectului in faza Alocarea unei perioade suficiente pentru obtinerea
incipienta) tuturor avizelor si informatiilor necesare pentru
selectia participantilor

6
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

8. Graficul de indeplinire a activitatil

Cod Cod
WBS Activitati WBS Subactivitati Resurse Umane Durata
1,1 Primirea si analizarea recomandarilor Asistent social, profesor teatru 2 saptamani
1,2 Realizarea anchetelor sociale Asistent social 2 saptamani
1,3 Analiza fiselor psihologice Asistent social 1 saptamana
1,4 Analiza fiselor medicale Asistent social 1 saptamana
1 Selectia grupului tinta
1,5 Analiza centralizata a dosarelor Asistent social 1 saptamana
1,6 Selectie participanti Asistent social, profesor teatru 1 saptamana
1,7 Informare in scris a participantilor Manager proiect 1 saptamana
1,8 Centralizare lista finala de participanti Manager proiect 1 zi
Evaluearea initiala a Realizarea dosarului personalizat pentru
2 grupului tinta
2,1 participanti
Asistent social, manager proiect 1 saptamana
3,1 Prezentarea listelor de participanti Manager proiect, asistent social 1 zi
Instruire cadre
3 Instruire practica si pedagogica pentru activitatile
universitare 3,2 cu persoane institutionalizate si/sau nevoi Asistent social, profesor teatru
speciale 1 zi
Prezentarea participantilor si a continutului Manager de proiect, profesori teatru
Repartizare participanti 4,1 proiectului 1 zi
4 si aloacare activitati 4,2 Prezentarea normelor de securitate Manager de proiect, asistent social 1 zi
specifice Prezentarea pieselor de teatru alese si a
4,3 activitatilor adiacente Profesor de teatru 1 zi
5,1 Auditie roluri si repartitie participanti Profesor de teatru, scenograf, asistent social 2 zile
5,2 Curs de realizare decor (1 - marti/joi, 2- joi/marti) Scenograf, asistent social 16 zile
5,3 Curs de realizare machiaj (marti) Scenograf, asistent social 16 zile
5 Desfasurare repetitii 5,4 Curs de realizare costume (marti) Scenograf, asistent social 16 zile
5,5 Curs de dictie, muzica, coregrafie (joi) Profesor de teatru, asistent social 16 zile
5,6 Curs de actorie(joi) Profesor de teatru, asistent social 16 zile
5,7 Repetitii piese teatru (joi) Profesor de teatru, asistent social 16 zile

7
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

6,1 Amenajare sala spectacol Profesor de teatru, scenograf, asistent social 1 zi


Repetitii generale si
6 6,2 Repetitii cu decor si costume finale Profesor de teatru, scenograf, asistent social 1 saptamana
finalizare spectacol
6,3 Repetitie finala Profesor de teatru, scenograf, asistent social 1 saptamana
Profesor de teatru, scenograf, asistent social,
Eveniment caritabil cu 7,1 Reprezentatie spectacol cu public 1 manager proiect 1 zi
7
sustinerea spectacolelor Profesor de teatru, scenograf, asistent social,
7,2 Reprezentatie spectacol cu public 2 manager proiect 1 zi
Evaluarea participantilor conform obiectivelor Asistent social, psiholog scolar, reprezentanti
Evaluarea finala a 8,1 proiectului DGASPC 2 luni
8
grupului tinta 8,2 Analiza rezultatelor evaluarii Asistent social, reprezentant DGASPC 1 saptamana
8,3 Comunicarea rezultatelor proiectului Manager de proiect 1 zi
9 Inchiderea proiectului 9,1 Concluzii generale si inchiderea proiectului Manager de proiect 1 zi

8
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

9
LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

9. Buget
Numar
Cost/ Costuri totale
Categorie de cheltuieli Unitate de
unitate linie bugetara
unitati
Achizitii

Recuzita pachet 2 3.000,00 6.000,00

Utilitati sala repetitii luna 6 500,00 3.000,00

Laptop buc 1 2.000,00 2.000,00

Subtotal Achizitii 11.000,00


Sucontractari

Servicii curatenie luna 6 200,00 1.200,00

Subtotal Subcontractari 1.200,00


Resurse Umane

Manager Proiect salariu 7 1.000,00 7.000,00

Scenograf salariu 3 1.000,00 3.000,00

Asistent social salariu 7 1.200,00 8.400,00

Subtotal Resurse umane 18.400,00

Total cheltuieli directe 26.600,00

Administrativ 7% 1.862,00

Diverse si neprevazute 5% 1.330,00

TOTAL
RON 34.272,00

10