Sunteți pe pagina 1din 4

Principiile si reguli de activitate a corpului diplomatic

Corpul diplomatic este definita in literatura de specialitte ca totalitatea misiunilor diplomatice acreditate
pe linga guvernul statului de resedinta .

Corpul diplomatic exista ca un tot intreg si guvernul tarii de resadinta nu este in drept sa-l divizeze in
parti in functie de clasel

Corpul diplomatic nu are dreptu l sa se amrstece in treburile interne ale statului de resedinta e si
rangurile reprentantilor diplomatici .

Exista 2 inerpretari ale corpului di. In sens restrins corpul di reprezinta sefii misiunilor diplomatice .
Acest termen este utilizat cind are loc manifestarea colectiva a corpului diplomatic .

In sens larg corpul diplomatic include toti lucratorii ambasadelor si misiunilor pe care statul de resedinta
ii recunoaste drept personal diplomatic . In afara de aceasta de aici face parte reprezentantii comerciali ,
atasatii militari , consilieri speciali si atasati pe probleme speciale , si membrii familiilor lor

.Corpul diplomatic este cea mai veche institutie , este o institutie cutumiara , nu este reglementata in
conventia de la Viena dar este recunoscuta in practica , nu are statut de organizatie politica , nu are
personalitate juridica , dar are activitate recunoscuta in sensul ca vegheaza asupra respectarii onorilor si
tratamentelor datorate agentilor economici.

Corpul diplomatic nu are statut de organizatie politica bazaa pe dreptul international si nu poate sa se
manifeste ca o personalitate politica .

Problema despre satutul politic si juridic a crpului diplomaatic este cercetata in literatura de specialitate .
In acest sens Fradie 1881 mentiona ca corpul diplomatic este o organizatie colectiva cu un grup de
persoane independente una fata de alta insa nu este o persoana juridica sau institutie politica .

Functiile corpului diplomatic

Corpul diplomatic in sens restrins invitat sa participe la ceremonii trebuie sa i se acorde un loc de onoare
nu departe de seful statului sau a guvernului . Tot odata trebuie respectata unitatea corpului diplomatic
adica sefii de misiune nu pot fi plasati in diferite locuri . Conform normelor dreptului internationala si a
practicii diplomatice formate functiile de baza a corpului diplomatic sunt urmatoare :

1 Reprezentare toti agentii diplomatici aflati in statul de resedinta reprezinta statul sau la ceremoniile
oficiale

2 Indeplineste acte juridice in numele agentior diplomatici

3 Protectia membrilor corpului diplomatic si apararea privilegiilor si unitatilor agentilor diplomatici .

4 Asistarea la diferite ceremonii oficiale felicitarea sefului statului cu diferite sarbatori

5 Exprimarea condoleantelor sefului statului , guvernului si ministrului de externe .

Daca vorbim despre structura corpului diplomatic din ea face parte decanul corpului di si membrii
corpului diplomatic

Ministerul de externe elaboreaza in fiecare an un ghid a corpului diplomatic care poarta denumirea de
franceza corp diplmatic sau in latina va de mecu

Conform Conventiei de la Viena seful corpului diplomatic este decanul corpului diplomatic

Deecanul corpului di este seful misiui diplomatice care are cel mai inalt rang in baza celei mai mari
cvechini a pst si detine gradul de ambasador si plenipotentiar . In unele tari catolice , aceasta fu
Decanul corpului diplomatic este intermediarul intre corpul diplomatic si autoritatile statului tarii de
resedinta are dreptul sa intreprinda orice actiuni pentru apararea intereselor intregului vcorp diplomatic
sau a unor mmbri si sa ceara respectarea prerogativelor , privilegiilor si imunitatii diplomatice .
Informatiile adresate intregului corp diplomatic sunt transmise de catre ministerul de externe sefulor
misiunilor diplomatice prin intermediul decanului .

Atributiile decanului Poarta un caracter organizitional si protocolor dar nu au caracter politic .

Tot odata mentionam faptul ca pozitia decanului este destul de delicata pe de o parte el trebuie sa
exprime opinia colectiva a colegilor sai care pot avea pareri diferite asupra unei situatii si sa exprime
pozitia intregului corp diplomatic . Pe de alta parte el reprezinta guvernul statului sau si este obligat sa
urmeze in actiunile sale de principiile politicii externe .

Astfel Decanul corpului diplotic are urmatoarele compente

In exterior conduce corpul diplomatic la diferite ceremonii oficiale , prezinta felicitari sau condoleante
in numele corpului diplomatic .

In interior decanul corpului diplomatic da consultatii membrilor corpului diplomatic , informeaza corpul
diplomatic asupra dorintelor exprimate de ministrul de externe a tarii de resedinta vizavi de diferite
problem . Informeaza pe reprezentatii diplomatici noi sositi in tara despre legile si obiceiurile diplomatice
ae tarii de resedinta .

Membrii misiunii sunt sefii de misiune acriditati in statul de resedinta.

Sotia decanului are si ea anumite atributii ea le consulta pe sotiile pe problemele de protocol si eticheta .
In unele state conform cutumelor locale sotia decanului are prerogatiza de a prezenta sotiile sefului de
misiune , sotiile sefului statului , si ministrului de externe .

In cazul cind decanul este celibatar aceste functii sunt indeplinite de catre sotia sefului de moisiune care
urmeaza imediat dupa decan in lista diplomatica .

Decanul indeplineste 2 functii oficiale

1 Reprezentativa in calitate de reprezentat a statului sau

2 Onorifica reprezinta corpul diplomatic

Intrarea sii esire se indeplineste far anumite

In unele tari functionarii ministrului de externe sunt numiti corp diplomatic .

Lista diplomatica

Reprezinta inregristrarea numelor si denumirilor .

Sefilor misiunior diplomatice acreditati pe linga un stat la o anumita data , impreuna cu numele rangul
diplomatic al membrilorr personalului diplomatic al misiunii resprective .

Numele si denurile altor institutii aflate n perimentru diplomatic de exemplu membrii cu ceam mai mare
vechime

Lista diplomatica poate contice adresa misiunii , uneori adresa rezidentelor diplomatici , starea civila a
rezidentelor , numele ficelor care au implinit virsta de 18 ani . Statele sunt ordonate aflabetic de regula in
limba statului acreditat .

De asemenea se anexeaza o lista a sefilor de misiune in ordine de prioritate a statului respective .

Lista diplomatica este reviziuta si retiparita regulat aceasta depinde de marimea statului .
Responsibilitatea veridicitatii diplomatice este a statului gazda cit si a sefului de misiune .

Nu este un document de cerculatie restrinsa ea poate fi pusa la dispozitia publicului .

Ordinea de precadere diplomatica .


Notiuni generale .
In 1815 la Congresul de la Viena a fost adoptata un regulament princare sa stabilit o rdine de
pracadere a sefior de misiune diplomatice in functie de data prezentarii de cartre acestea a
scrisoriloe de acreditare . In prezent activitatea misiunilor diplomatice se desfasoara in baza
reglementarilor conventiilor de la Viena din 1961-1963 . Ordinea de pracaderea a membrilor
misiunii este noificata de catre sefii de misiune a meinisterului de externe .
Precaderea este ordinea protocolara in raport cu rangul si functia fiecarei persoane .
Precaderea diplomatica ordinea sau locul amplasarii diplomatilor cu ocazia primirilor oficiale a
festivitatilor si solemnitatilor .
Ordinea precaderii intre sefii misiunilor diplomatice
La diferite ceremonii oficiale corpului diplomatic I se asigura un loc de onoare in imediata
apropiere a sefului statului sau guvernului statului acreditat acelasi pentru toti membrii corpului
diplomatic .
Precaderea intre sefii misiunilor diplomatice se stabileste comform rangurilor iar in cadrul
fiecarui rang dupa vechirea de acreditare . Exceptie face nutiu papal care are precadere fata de
alti sefi de misiune .
Odinea de precadere intre sefii misiunilor diplomatice este influientata de clasa din care face
parte .
1 clasa este ambasador sau nuntiu apostolic
2 Trimis extraordinary si Ministru plenipotentia sau Internutiu
Insarcinat cu afaceri en titre .
In cadrul fiecarei clase precaderea este determinata de data prezentarii de catre seful misiunii a
scrisorilor de ecreditare sefului statului . In alte state ordinea de precadere se stabileste cind se
imineaza copiile Ministerului de exerne ( Marea Britanie ). Daca doi sefi de misiune isi prezinta
scriarea de acreditarea in aceiasi zi ordinea de precaderea este determinata de partea zilei cind a
fost inminata sau de ordinea alfabetica .
Daca seful statului a decedat valabilitatea ordinii de precaderii nu se anuleaza /
Precaderea in cadrul unei ambasade .
Secretar 3
Secretar 2
Secretar 1
Consilier
Ministru consilier
Ministru plenipotentiar
Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar.
Precaderea diplomatica a diplomatilor aflati in functiii ofiale si diplomatice
1. Nuntiul
2. Ambasador , Inaltul Comisar
3. Trimis extraordinary si Minitru plenipotentiary
4. Insarcinat cu afaceri (ad titre )
5. Insarcinat cu afaceri (add interin )
6. Ministru plenipotentiar
7. Secretar I
8. Secretar II
9. Secretar III
Precaderea sefilor de misiune in cadrul ordinii nationale .
Sefii misiunilor diplomatice sunt plasati inconforitatea cu procedurile locale