Sunteți pe pagina 1din 2

CONVOCATOR PENTRU NEGOCIEREA CONTRACTULUI

COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE UNITATE

......................................... (institutia, societatea etc.)


Nr. ........... din ...............

Convocator

In temeiul dispozitiilor art. 229 alin. (2) din Codul muncii si a Legii nr.
62/20111, conducerea ...................................
(institutia, societatea etc.)
reprezentanta prin ..............................................., in calitate
de ....................................................
(numele si prenumele) (denumirea functiei)

Va invita sa participati la negocierea2 Contractului colectiv de munca


la nivel de unitate pe anul/anii ..................................., care va incepe in
data de ....................., ora .................., la sediul din ........................

sau

In temeiul dispozitiilor art. 229 alin. (2) din Codul muncii si ale art.
129 din Legea nr. 62/2011, reprezentantii salariatilor sunt invitati sa se
prezinte in ziua de .................................... ora ........................ la sediul
nostru din ........................................................................ (localitatea)
str. ..................................................
nr. ...................judetul/sectorul ............................ in sala ....................,
in vederea stabilirii calendarului negocierilor.

.......................................
(semnatura autorizata)

Angajatorul isi indeplineste obligatia de initiere a negocierii CCM, prin convocarea salariatilor la
negociere.

Pentru a face dovada respectarii acestei obligatii, angajatorul trebuie sa detina urmatoarele documente:

a. convocatorul care trebuie sa contina ziua, ora si locul la care urmeaza sa aiba loc intalnirea in vederea
negocierii;

b. un tabel cu toti salariatii din unitate, care erau angajati la momentul comunicarii convocatorului;

c. procesul-verbal incheiat la data la care partile urmau sa se intalneasca in vederea negocierii in care
veti mentiona ca reprezentantii salariatilor nu s-au prezentat la negociere.

S-ar putea să vă placă și