Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa a-VIII-a A
Data:
Tema : ,, Minori in deriva. Violenta si efectele ei
Componenta : Calitatea stilului de viata prevenirea delincventei juvenile .
Durata : 50 minute
Scopul lectiei : Constientizarea de catre elevi a efectelor negative ce se manifesta asupra
personalitatii lor datorita unui comportament neadecvat.

Obiective specifice Obiective operationale


O1.Identificarea si definirea 1.1 Sa identifice termenii de delincvent,delincventa
termenilor ce implica juvenila,cotraventie, infractiune;
delincventa juvenila . 1.2 Sa defineasca termenii de delincvent, delincventa
juvenila, contraventie ,infractiune, deriva;
O2. Cunoasterea modului 2.1 Sa identifice forme (incipiente ,frecvente ,grave ) de
concret de manifestare a delincventa in randul minorilor ;
unui delincvent minor si 2.2 Sa descrie situatii concrete sub care se manifesta un
a delincvent minor ;
sanctiunilor primite din 2.3 Sa precizese sanctiunile prevazute in Regulamentul
partea scolii. de
functionare al unitatilor preuniversitare , ROI.
O3.Cunoasterea factorilor 3.1 Sa precizeze care sunt factorii ce favorizeaza aparitia
care unui comportament necorespunzator;
duc la aparitia 3.2 Sa identifice care sunt cauzele favorabile aparitiei
delincventei juvenile . unor
astfel de comportamente;
O4.Cunoasterea modalitatilor 4.1 Sa stabileasca care sunt factorii ce pot interveni
de diminuare si chiar favorabil la impiedicarea , aparitia unor contraventii
stopare a delincventei in sau
randul minorilor . infractiuni ;
4.2 Sa identifice modalitatilor de colaborare intre acesti
factori .

Resurse materiale:-pentru activitatea frontala schema pe tabla -expunerea titlului temei ,


a
obiectivelor specifice
Resurse procedurale : conversatia euristica ,studiu de caz, dezbaterea , problematizarea .
Scenariul propriu zis al activitatii.
A. Moment organizatoric.

1. Asigurarea ordinii si disciplinei in clasa .


2. Efectuarea prezentei elevilor si notarea absentelor la ora ,motivarea
absentelor efectuate de elevi in cursul saptamanii ,pe baza certificatului
medical eliberat in conditii stipulate de regulamentul scolar.
3. Prezentarea activitatii la clasa pe probleme de : frecventa ,disciplina,
efectuarea temelor, educatie sanitara pentru saptamana parcursa.

B. Captarea atentiei elevilor asupra temei lectiei educative propuse.


1. Se va face legatura intre frecventa ,disciplina in randul elevilor la nivel de
clasa, scoala si titlul lectiei scris pe tabla .
2. Se va preciza scopul si obiectivele stabilite in lectie.
C. Comunicarea noilor cunostinte.
O1. Cu ajutorul elevilor se vor identifica si defini termenii ce implica delincventa
juvenila.
Minor - persoana ce nu a implinit varsta de 18 ani.
Deriva - a se abate ,a se departa de la drumul sau normal.
Delincvent - persoana care a savarsit un delict ( fapta ) penala .
Delincventa - fenomen social care consta in savarsirea de delicte .
Contraventie - fapta de incalcare a unei legi, regulament ce nu prezinta pericol
social
si care se sanctioneaza cu o pedeapsa mai usoara .
Infractiune - fapta care prezinta pericol social,constand in incalcarea unei legi
penale , regulament si care se sanctioneaza conform legii.
O2. Plecand de la definiitiile de mai sus se va stabili etapele si modurile de
manifestare
ale unui delicvent minor.
I1. De la ce varsta un individ isi poate impune personalitatea , incat sa comita
fapte ce pot fi considerate contraventii sau infractiuni?
R2. Copilarie, adolescenta, maturitate.
I2 . Care sunt formele de manifestare a unui minor delincvent?
R2. Formele incipiente de delincventa sunt cele care tin de indisciplina,
incalcarea
regulamentului scolar si de ordine interioara ,minciuna , fuga de la ore ,
obraznicia , agresivitatea , cele care pregatesc terenul pentru
delincventa ce
nu va fi sanctionata doar de cei din jur , ci de catre lege .
Principalele manifestari ale delincventei , intalnite la copii si tineri sunt: furtul,
vagabondajul, prostitutia, consumul de droguri ,talharie.,violul, crima .
Se vor purta discutii pe baza acestor situatii problema si se vor concretiza evenimentele
ce pot apare in fiecare caz.
Acte de indisciplina ( dezinteres pentru invatatura ,vocabular vulgar, deteriorarea
bunurilor scolii, agresiv fata de colegi ,parinti , profesori ) va fi dojenit , va primi
observatii repetate ceea ce determina fuga de la ore , ce va fi justificata prin
minciuna.Astfel poate fi integrat in grupuri sau bande de personae care doresc o
libertate absoluta in societate si care au aceleasi interese , sunt solitari unii cu altii,
dornici de aventura .
Lipsa banilor ii impinge la furt si talharie pentru a putea sa-si satisfaca unele
placeri.Acesta poate fi :cu sau fara premeditare ;cu sau fara organizare;cu sau fara
complicitate ( cu tovarasi intamplatori); cu complicitatea familiei ; banda organizata din
adolescenti sau din adolescenti si adulti ; la betie; dupa vizionarea unor filme , in urma
unor discutii ,etc. Lipsa banilor in grupuri de fete le pot impinge la prostitutie.
Prea multi bani ii pot determina sa consume alcool, tutun, droguri . Toate acestea
au efecte negative asupra organismului uman ,dau stari de euforie ,sunt agitati ,agresivi
,intervin conflictele , cearta, bataie, violul ,talharia, crima. Astfel de fapte sunt
considerate contraventii sau infractiuni si sunt sanctionate conform legii.
I3. Care sunt sanctiunile cuprinse in regulamentul de functionare al unitatilor
preuniversitare ce se pot aplica unui elev , pentru savarsirea de fapte necorespunzatoare
?
R3. Sanctiunile ce se pot aplica elevilor sunt :
a. observatia individuala;
b. mustrare in fata clasei ,in fata consiliului clasei , consiliului
profesoral;
c. mustrare scrisa;
d. retragerea temporara sau definitive a bursei ;
e. eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile ;
f. mutarea disciplinara la o clasa paralela ;
g. preavizul de exmatriculare;
h. exmatricularea.
Se vor purta discutii pe baza celor prezentate .
O3.
I1. Care sunt factorii si cauzele ce duc la aparitia delincventei juvenile?
R1. Familia : a. familie dezinteresata de copil ,fara interes pentru invatatura;
b. familie dezorganizata parinti despartiti ,un parinte cu greu il
substituie
pe celalalt;
c. familie cu situatie materiala precara ;
d. familie cu situatie materiala foatre buna , parintii ii ofera bani
multi copilului ,sunt preocupati doar de munca , iar educatia
copilului ramane numai pe umerii lui ;
e. conflicte intre generatii , viziuni diferite despre lume si viata ;
f. alte situatii.
Scoala : a. elevul nu reuseste sa se integreze in grup, nu e inteles de colegi ;
b. dezinteres din partea elevului pentru invatatura si nu considera
orele de
curs interesante ;
c. lipsa dialogului dintre profesor elev, diriginte- elev;
Societatea : - ofera conditii prielnice integrarii lor in grupuri de indivizi
problema .
Se vor purta discutii pe marginea celor prezentate .
O4.
I1. Care sunt modalitatile de diminuare a numarului de minori delincventi ?
R1. Scoala are un rol important in depistarea si ajutarea celor care au tendinte de
manifestare a unui comportament necorespunzator .
Astfel se pot realiza o serie de actiuni cu caracter educativ :
a. crearea unui climat corespunzator desfasurarii activitatilor scolare;
b. stabilirea unor relatii democratice elev elev, elev-profesor, elev
diriginte;
c. dezbateri cu privire la delincventa juvenila la orele de dirigentie ;
d. realizarea lectoratelor cu patinitii avand la baza teme cu caracter
specific;
e. intalnire cu reprezentanti ai institutiilor specializate ( politie,
cabinete medicale, juristi, judecatori ,etc,)

D. Asigurarea feed-back-ului se realizeaza pe parcursul desfasurarii intregii


activitatii .

E. Formularea concluziilor.
Ati auzit deseori in jurul vostru :
,, A, ce copil bun ! sau dimpotriva : ,,Este ingrozitor de rau , este un copil foarte , foarte
rau ! Ce intelegeti prin ,,copil rau ? Voi ce fel de copil considerati ca sunteti ? Fiti
obiectivi in aprecierile facute !

F. Precizarea temei pentru urmatoarea lectie educative.


,,Tineretul mileniului trei asteptari si perspective .

Daca ai gresit , nu starui in greseala .


( Cicero )

Bibliografie :
1. Daniela Calugaru- Dirigentia si consilierea
Ed. Gh. Alexandru Craiova , 2004
2. Gheorghe Tomsa Ghid metodologic 2002
3. Riana Calota- Consultatii pentru activitatea
educative Ed. Eurobit 1996.
4. Silvia Marinescu , Rodica Dinescu Invitatie la
dirigentie. Ed. Carminis-2003.
5. Vasile Ghica Ghid de consiliere si orientare
scolara Ed . Polirom 1998.