Sunteți pe pagina 1din 177

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA: GRAFICA MECANISME SI TOLERANTE
Adresa:str. Domneasca nr.111. Tel- 0236- 414871 int.399
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: DESEN TEHNIC SI GEOMETRIE DESCRIPTIVA
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 14 28 14 42 28 70 V V 4 4 M-F0007
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea instrumentelor grafice necesare realizarii unei lucrari grafice de desen
tehnic;
Cunoasterea regulilor de reprezentare a corpurilor geometrice care compun forma
spatiala a obiectelor;
Cunoaterea normelor de intocmire a desenului de piesa si a desenului de ansamblu;
Formarea competentelor in a citi si intocmi lucrari grafice de desen tehnic in
specialitatea urmata;
Formarea si dezvoltarea rationamentului spatial, a rigurozitatii, creativitatii si initiativei
in abordarea problemelor privind intocmirea unui document tehnic de proiectare sau de
oferta.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, explicaia, dezbaterea, elaborarea unor lucrari
de grafica reprezentarii obiectelor precedate de o analiza concreta a modului de lucru pentru
fiecare caz studiat.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale,
lucrari practice de laborator ; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise si orale.
E. Coninutul cursului:
SEMESTRUL I
1.Sisteme de proiectie; epura Monge / 2ore
Reprezentarea punctului. Reprezentarea dreptelor simplu particulare in spatiu si epura.
2.Drepte dublu particulare in spatiu si epura / 2 ore
Pozitii relative a doua drepte. Proiectia unghiurilor plane. Reprezentarea planului;
dreapta continuta in plan; drepte simplu particulare continute in plan.
3. Plane particulare in spatiu si in epura / 2 ore
Plane simplu si dublu particulare in spatiu si in epura. Pozitii relative a doua plane.
Pozitiile unei drepte fata de un plan.Vizibilitatea in epura.
4.Reprezentarea corpurilor geometrice / 2 ore
Reprezentarea prismei si a piramidei; intersectia cu planul si cu dreapta. Desfasurarea
poliedrelor; cazuri particulare.
5.Reprezentarea corpurilor de rotatie / 2 ore
Intersectia cilindrului si a conului cu planul; teorema Dandelin. Intersectia cu dreapta.
Desfasurarea cilindrului si a conului; cazuri particulare.
6.Reprezentarea vederilor si a sectiunilor in desenul industrial / 2 ore
Clasificarea sectiunilor; reprezentarea rupturilor.
7.Cotarea in desenul industrial / 2 ore
Elementele cotarii; reguli generale de cotare; cotari speciale.

SEMESTRUL 2
1.Inscrierea pe desen a elementelor de precizie a executiei / 2 ore
Inscrierea rugozitatii suprafetei pe desenul de executie. Incrierea pe desen a tolerantelor
la dimensiuni.
2.Sisteme de ajustaje / 2 ore
Inscrierea ajustajelor pe desen. Inscrierea tolerantelor geometrice.
3.Desenul de ansamblu / 2 ore
Reguli specifice. Pozitionarea si cotarea desenului de ansamblu. Tabelul de componenta.
Exemple.
4.Reprezentarea asamblarilor demontabile / 2ore
Asamblari filetate. Reprezentarea arborilor. Reprezentarea asamblarilor cu pene si cu
caneluri
5.Reprezentarea rotilor dintate si a angrenajelor / 2 ore
6.Reprezentarea lagarelor cu alunecare si cu rostogolire /2 ore
Reprezentarea elementelor si a dispozitivelor de etansare.
7.Reprezentarea asamblarilor nedemontabile / 2 ore
Reprezentarea asamblarilor sudate. Reprezentarea asamblarilor nituite.

F. Coninutul lucrarilor practice de laborator


SEMESTRUL I
1. Enuntarea obiectivelor disciplinei si a dezvoltarii acesteia pe parcursul semestrului
Standarde generale pentru reprezentari grafice; linii,scriere, formate,indicator. - 2 ore
2. Grafica constructiilor geometrice; racordari, constructia tangentelor. Aplicatie dupa
model.- 2 ore
3. Aplicatii la reprezentarea dreptelor simplu si dublu particulare; teorema unghiului drept.
- 2 ore
4. Aplicatii la reprezentarea planului; drepte particulare continute in plan. Constructia
figurilor geometrice in plane particulare -2 ore.
5. Aplicatii privind intersectii de plane; intersectia dreptei cu o placa opaca; vizibilitate -3
ore.
6. Dispunerea proiectiilor in desenul industrial; aplicatii dupa modele spatiale-3 ore.
7. Aplicatii la reprezentarea poliedrelor: intersectia cu planul si aflarea marimii reale a
sectiunii -3 ore.
8. Aplicatii la reprezentarea suprafetelor de rotatie: intersectia cu planul-teorema Dandelin;
aflarea marimii reale a sectiunii. - 2 ore.
9. Reprezentarea axonometrica izometrica: exemple - 2 ore.
10. Aplicatie la reprezentarea axonometrica dupa un model ortogonal - 4 ore.
11. Schita unei piese prin relevare -3 ore.
SEMESTRUL 2
1.Reprezentarea flanselor si a filetelor dupa model - 4 ore.
2.Schita prin relevare a unei piese de dificultate medie: corp de lagar - 4 ore.
3.Aplicatii la reprezentarea vederilor si a sectiunilor: determinarea celei de-a treia proiectii a
unei piese dupa un model ortogonal in doua proiectii; cotarea piesei reprezentate; inscrierea
rugozitatii si a tolerantelor - 4 ore.
4.Schitele pieselor componente dintr-un ansamblu tip pompa cu roti dintate: corp pompa,
capace, arbori pinion, lagare - 6 ore.
5.Desenul de ansamblu al pompei cu roti dintate; inscrierea ajustajelor - 6 ore.
6.Desenul de ansamblu al unei transmisii cu roti conice - 6 ore.
7.Desenul de ansamblu al unui reductor melcat 6 ore.
8.Desenul unui recipient sudat prevazut cu stuturi si flanse de legatura - 6 ore.

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1.Bejenaru, S., Rus, M. Desen Tehnic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea


de Jos, Galai, ISBN (10) 973-627-301-6; ISBN (13)978-
973-627-301-8, 2006
2.Mereu, E., Rus, M. Geometrie descriptiv Editura Fundaiei Universitare
Dunrea de Jos Galai, 2005, ISBN 973-627-251-6
3.Alexandru, V., Baroiu, N., Aplicaii de geometrie descriptiv i desen, Editura
Abrudan, O., Bejenaru, S., s.a Academica, ISBN 973-8316-78-2, 2005
4.Morarescu. A., s.a. Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru
lucrari practice- Editura Mongabit- Galati 2002
5.Morarescu, A., Bejenaru, S. Geometrie descriptiva si Desen tehnic- Editura Academica
Galati-2001
6.Vasilescu, E. s.a. Desen tehnic industrial-Elemente de proiectare,
Editura tehnica, Bucuresti,1994
7.Tosetti, A Il disegno tecnico e la sua normativa per allievi
ingegneri industriali, Edizioni Libreria Cortina,
Padova 1991
8.Dale.C. s.a. Desen tehnic industrial pentru constructii de masini-
Editura tehnica, Bucuresti, 1990
9.Precupetu, P. s.a Probleme de geometrie descriptiva cu aplicatii in
tehnica, Editura tehnica, Bucuresti, 1987
10.Alexandru.V. Geometrie descriptiva si Desen- vol.1- Universitatea din
Morarescu A. s.a Galati 1982
11.xx xx xx Standarde de desen tehnic, Seria U

H. Bibliografie minimala de studiu pentru studenti

1.Bejenaru, S., Rus, M. Desen Tehnic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea


de Jos, Galai, ISBN (10) 973-627-301-6; ISBN (13)978-
973-627-301-8, 2006
2.Alexandru, V., Baroiu, N., Aplicaii de geometrie descriptiv i desen, Editura
Abrudan, O., Bejenaru, S., s.a Academica, ISBN 973-8316-78-2, 2005
3.Mereu, E., Rus, M. Geometrie descriptiv Editura Fundaiei Universitare
Dunrea de Jos Galai, 2005, ISBN 973-627-251-6
4.Morarescu. A., s.a. Geometrie descriptiva si Desen tehnic -Indrumar pentru
lucrari practice- Editura Mongabit- Galati 2002
5.Vasilescu, E. s.a. Desen tehnic industrial-Elemente de proiectare,
Editura tehnica, Bucuresti,1994

Data aprobarii programei analitice in catedra / departament: 15.02.2007

(Semnatura)

Director departament / Sef catedra


Conf.univ. dr.ing. Ioan BAICU
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: daniel.visan@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: ECHIPAMENTE PERIFERICE I DE BIROTIC

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul III Forme de


Anul Total ore Nr. credite
Sem. I Sem. II verificare Cod
de
Sem. Sem. disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. I
II II
Nr. ore 28 28 - - 28 28 V - 4 - M-S3101-2

B. Obiectivele disciplinei:
Acumularea de cunotine n domeniul tehnologiei informaiei;
nelegerea i nvarea noiunilor necesare pentru a putea lucra cu interfaa sistemului de
operare i pentru a putea folosi diferite produse software pentru prelucrarea textelor, pentru
prelucrarea tabelelor, pentru realizarea de prezentri, pentru folosirea serviciilor din reeaua
Internet sau pentru administrarea unei baze de date;
Cunoaterea modului de evoluare i de dezvoltare a produselor i procedeelor din domeniul
tehnologiei informaiei n ara noastr i pe plan mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra procedeelor din domeniul tehnologiei informaiei;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor specifice i de selectare a lor la
realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea tehnica a
studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, studiul


de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea, simularea de situaii,
metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii practice individuale.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele de
laborator i evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. SISTEMUL BIROTIC 2 ore


Definiii i principii. Funciile i structura sistemului birotic.
2. CALCULATORUL DE BIROU 6 ore
Placa de baz. Procesorul. Memoria intern. Plci grafice.
3. PERIFERICE DE INTRARE IEIRE 5 ore
Discul fix. Discul flexibil. Unitatea CD-Rom. DVD-Rom. Monitorul. Proiectorul.
4. PERIFERICE DE IEIRE 6 ore
Imprimanta cu jet de cerneal. Imprimanta laser. Modem-fax.
5. PERIFERICE DE INTRARE 3 ore
Scanerul. Camera digital. Tastatura. Mouse.
6. ECHIPAMENTE DE MULTIPLICARE I LEGARE A DOCUMENTELOR 4 ore
Copiatorul. Aparate de ndosariere. Aparate de laminare. Cutere i trimmere. Aparate de primit
corespondena. Aparat pentru btut colile. Aparate de perforat.
7. SISTEMUL INTEGRAT DE BIROU 2 ore
Ergonomia locului de munc n birou. Sistemul integrat de birou. Biroul viitorului.

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Calculatorul de birou, elemente componente 2 ore
3. Unitatea CD-Rom i RW, prile componente, modaliti de inscripionare 2 ore
4. Utilizarea calculatorului pentru procesarea de texte 2 ore
5. Utilizarea calculatorului pentru elaborarea foilor de calcul 2 ore
6. Utilizarea calculatorului pentru elaborarea prezentrilor 2 ore
7. Modaliti de prelucrare a imaginilor 2 ore
8. Imprimanta cu jet de cerneal prile componente, tipuri de imprimri 2 ore
9. Imprimanta laser, prile componente, tipuri de imprimri 2 ore
10. Scanerul, elemente componente, tehnici de scanare 2 ore
11. Programe de recunoatere optic a caracterelor 2 ore
12. Camera digital, producerea, nmagazinarea i comprimarea imaginilor 2 ore
13. Aparate de ndosariere, etapele procesului de ndosariere 2 ore
14. Aparate de laminare, etapele procesului de laminare 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Vian D., Brsan D., Aparatur de birotic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai,
2005, ISBN 973-627-254-8.
2. Hascal A., Preotesiu L., Coresponden i tehnica secretariatului, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997.
3. Nftnil I., Birotica i performana managerial, Bucureti, 2000.
4. Burloiu P., Managementul resurselor umane, Lumina Lex, Bucureti, 1997.
5. Godnig E., Hacunda J., Computerul i stresul, Editura Antet, Bucureti, 1995.
6. Grandjean E., Principiile ergonomiei, Editura tiinific, Bucureti, 1972.
7. Harrison J., Curs de secretariat, Editura All, Bucureti, 1996.
8. Moldovan M., Ergonomie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993
9. Pan A., Ionescu B., Mare V., Birotic, Editura All, Bucureti, 1996.
10. Socobeanu I., Secretele secretariatelor, Editura Eficient, Bucureti, 1998.
11. Somnea D., Calciu M., Dumitrescu E., Birotic, Editura Tehnic, Bucureti, 1998.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Vian D., Birsan D., Aparatur de birotic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2005,
ISBN 973-627-254-8., Obligatoriu integral.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr Titular disciplin


Prof. dr. ing. Georgescu V. . L. dr. ing. Vian D

.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT
Str. Grii nr. 63-65
Tel. 0236-413230
Tel/Fax. 0236-413230

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina Educaie fizic i sport


Lect. univ.drd. Nini Florin
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S/ C S/ C S/ Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
LP LP LP
Nr. - 14 - 14 - 28 Probe Admis / Obligatorie Obligatorie M-C0002
ore de Respins
control

B. OBIECTIVELE DISCIPLINEI:
ntrirea sntii;
dezvoltarea fizic armonioas i corectarea unor deficiene fizce;
dezvoltarea calitilor motrice de baz;
formarea i consolidarea priceperilor i deprinderilor motrice din jocurile sportive:
baschet, volei.
Iniierea,nvarea,fixarea,consolidarea i perfecionarea elementelor,procedeelor
tehnice i a aciunilor tactice, n vederea practicrii globale a jocului de baschet(volei)i
aplicarea acestor componente n cadrul activitilor independente dar i n cadrul
competiiilor universitare .
nsuirea principalelor reguli de joc, formarea i consolidarea priceperii de a arbitra n
teren i de a organiza o competiie sportiv.

C. METODE DE PREDARE NVARE:


explicaia, conversaia euristic, instruirea prin tehnicile video, metoda exerciiului,
metoda lucrrilor practice, demonstraiei, modelrii, metoda de simulare a situaiilor de
joc,metode de lucru individual, n grup, pe perechi, ateliere de lucru..

D. FORME I METODE DE EVALUARE:


evaluare predictiv prin probe practice la nceputul semestrului I, evaluare formativ
prin metode tradiionale de evaluare (probe practice), evaluare sumativ, prin metode
tradiionale (probe practice)i metode complementare (observarea sistematic a
activitii i comportamentului studenilor,).
F. CONINUTUL SEMINARIILOR/NUMR DE ORE PENTRU FIECARE
TEM:
Semestrul 1
1.Prezentarea activitii de educaie fizic n semestrul I (cerine, probe, norme de control).
Disciplina opional.*/2 ore
2. Disciplina opional*.
Caliti motrice; verificarea forei musculaturii membrelor superioare i inferioare-testare
iniial/2ore
3.Disciplina opional.*
Caliti motrice; verificarea forei musculaturii abdominale i a spatelui./2 ore
4.Disciplina opional.*
Optimizarea indicelui forei dinamice la nivelul musculaturii membrelor superioare i
inferioare cu mingi medicinale, banca de gimnastic, etc./ 4ore
5. Disciplina opional.*
Optimizarea indicelui forei dinamice la nivelul musculaturii abdominale i a spatelui prin
exerciii n lucru pe ateliere./4 ore
6.Disciplina opional.*
Educarea indicelui forei generale prin lucru n circuit./ 8 ore
7.Disciplina opional.*
Verificarea indicelui forei segmentare:membre superioare,inferioare,abdomen i spate/
2ore
8. Verificarea disciplinei opionale*./ 4 ore
9.Probe restante.
ncheierea situaiei colare din semestrul I/2 ore

Semestrul 2
1. Prezentarea activitii de educaie fizic n semestrul II (cerine, probe, norme de control)
Disciplina opional*./ 2 ore
2. Atletism-sritura n lungime de pe loc-testare iniial
Disciplina opional.*/2 ore
3 Atletism-alergare de vitez cu start din picioare pe distana de 50m-testare iniial
Disciplina opional*./ 2ore.
4. Disciplina opional.*
Atletism-alergarea de rezisten 6(F)- 10(B)-testare iniial./ 2ore
5. Atletism-consolidarea startului nalt i a pasului alergtor de accelerare.
Disciplina opional*./ 4 ore
6. Atletism-consolidarea sriturii n lungime de pe loc.
Disciplina opional./ 4 ore
7. Disciplina opional.*
Atletism-Consolidarea alergrii de rezisten cu start din picioare, pe distane progresiv
crescute(coordonarea pailor alergtori cu respiraia corect)/ 4 ore
8. Pregtirea probelor de control.
Disciplina opional*./ 4 ore
9. Verificarea alergrii de vitez cu start din picioare pe distana de 50m.
Verificare disciplina opional*./ 2 ore
10 .Verificare disciplina opional*.
Verificarea sriturii n lungime de pe loc i alergrii de rezisten 6(F)- 10(B)./2 ore
11.Probe de control restante.
ncheierea situaiei colare pe semestrul II./ 2 ore
G. BIBLIOGRAFIE:
Dragnea,A., Teodorescu-Mate S., - Teoria sportului, Editura FEST, Bucureti, 2002..
Dragu,M., - Jocuri de micare, Editura Academica Galai, 2006.
Grap,F.,Mrza,D-"Volei n nvmnt" Editura Plumb, Bacu, 1998;
Hnsa,C.,Clin,L-Baschet-tehnic i tactic,Editura Fundaiei Universitare
Dunrea de JosGalai, 2004;
Moan,A-Baschet-metodic,Editura Alpha,2005;
Pcuraru,A.,Clin,L,Prisecaru, G. Metodica Baschetului i voleiului colar,
Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos,Galai ,2004
PopescuM.,-Educaia Fizic i Sportul n pegtirea studenilor, Editura Didactic
i Pedagogic,R.A.-Bucureti, 1995
*** Regulamentul jocului de baschet * ** Regulamentul jocului de volei
* DISCIPLINA OPIONAL BASCHET ANUL I SEMESTRUL I
Nr. Tematica lucrrilor practice Nr.
crt. ore
1. Prezentarea cerinelor leciilor de baschet. 2
Acomodarea studenilor cu mingea de baschet.
Verificarea nivelului de nsuire a principalelor elemente (pasa, dribling, arucnare la co, micarea n
teren) n condiii de joc.
2. nvarea poziiei fundamentale, a opririlor, inerea, prinderea, protecia i pasarea mingii cu dou 2
mini de la piept i urmat de depalsare.
Joc coal: Cine totalizeaz mai multe pase, sau ctig mingea....
3. nvarea aruncrii la co cu o mn de pe loc (procedeu din dreptul umrului i de deasupra capului) 2
i a urmririi la panou;
Joc coal: coul nscris ca urmare a aruncrii la co de pe loc 4 p.
Regulament: pai, dublu dribling.
4. nvarea aruncrilor la co din alergare. 2
Consolidarea aruncrii la co de pe loc i a driblingului.
Joc bilateral 3:3 pe teren.
Regulament: angajarea ntre doi i aezarea la aruncarea liber.
5. Consolidarea aruncrii la co din alergare i a elementleor tehnice (dribling, oprire, pivot, pasa) n 2
structuri de exerciii complexe.
Joc bilateral 5:5.
Regulament: repunerea din lateral, linia de fund, linia de centru.
6. nvarea schimbrii de direcie cu frnare pe un picior, a marcajului i demarcajului n relaia 1:1. 2
Joc bilateral 5:5.
Regulament: 3,5,8,24.
7. nvarea aruncrii la co precedat de prinderea mingii din dribling. 2
Consolidarea marcajului, demarcajului i a elementelor i procedeele tehnice nvate prin structuri
de exerciii, desfurate pe tot terenul.
Joc bilateral 2:2; 3:3; 4:4.
Regulament: greeala personal.
8. nvarea depirii. 2
Consolidarea aruncrii la co din deplasare.
Joc bilateral 5:5.
Regulament: greeala antisportiv, descalificatoare, tehnica.
9. nvarea ptrunderii. 2
Consolidarea elementelor i a procedeelor tehnice nvate prin structuri de exerciii complexe
desfurate pe 1/2 teren.
Joc 3:3, 4:4 pe 1/2 teren.
Regulament: dubla greeal.
10. nvarea atacului n semicerc (aezarea n dispozitiv, circulaia de minge i a juctorilor, finalizare 2
prin ptrundere).
Consolidarea ptrunderii, depirii i a elementelor nvate prin joc.
Regulament: cinci greeli de juctor, greeli de echip.
11. Consolidarea aprrii om la om, a atacului n semicerc i a elementelor nvate prin structuri 2
complexe de exerciii.
Joc coal: eliminarea juctorului a crui adversar arunc la co i nscrie.
12. Verificarea structuruii complexe: ieire la minge prindere oprire pivotare pas. 2
13. Verificarea aruncrii la co precedent de prinderea mingii din dribling i pas. 2
Joc de verificare 3:3 pe tot terenul .
14. Probe i norme de control restante. 2
Joc bilateral.
Aprecieri i recomandri privind nsuirea coninutului tehnico-tacic a fiecrui student la sfritul
semestrului I.
DISCIPLINA OPIONAL BASCHET ANUL I SEMESTRUL II
Nr. Tematica lucrrilor practice Nr.
crt. ore
1. Prezentarea cerinelor leciilor de baschet. 2
Acomodarea studenilor la efortul specific jocului de baschet-structuri de exerciii complexe.
Joc bilateral 5:5.
2. nvarea aruncrii la co din sritur 2
Consolidarea paselor din deplasare joc fr driblig.
Joc coal: coul nscris ca urmare a execuiei aruncrii la co din sritura, valoreaz 4 puncte.
3. nvarea combinaiei tactice d i du-te. 2
Consolidarea aruncrii la co nvate concurs de aruncri.
Joc bilateral 5:5.
4. nvarea contraatacului cu intermediar, cu pasa direct la vrf a aprrii mpotriva contraatacului. 2
Joc coal cu aplicarea contraatacului echipa care nscrie din contraatac, rmne n atac.
5. Consolidarea contraatacului i a aprrii mpotriva contraatacului. 2
Joc bilateral 5:5.
6. nvarea atacului n superioritile numeric (2:1; 3:2) i a aprrii n inferioritate numeric (1:2; 2
2:3).
Joc bilateral 5:5.
7. Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice prin structuri de exerciii complexe. 2
Joc bilateral.
8. Consolidarea marcajului i demarcajului n relaia 1:1. 2
Joc bilateral.
9. Consolidarea circulaiei de minge, juctori i a finalizrilor la co prin joc bilateral. 2
Consolidarea aruncrii la co de pe loc concurs de aruncri.
10. nvarea realizrii unei nclziri pentru un meci de baschet. 2
Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice prin joc (organizarea unui turneu n cadrul grupei).
11. Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice nvate prin joc bilateral. 2
Consolidarea aruncrii la co de pe loc concurs de aruncri de la 6,25 (3p).
12. Verificarea structurii complexe: ieire la minge prindere oprire- pivot = pasa schimbare de 2
direcie aruncare la cos din sritur.
Joc de verificare 3:3 pe tot terenul.
13. Verificarea aruncrii la co de pe loc. 2
Joc de verificare 3:3 pe tot terenul.
14. Probe i norme de control restante semestrul II. 2
Joc bilateral.
Aprecieri i recomandri privind activitatea desfurat a fiecrui student ncheierea situaiei
colare.
*DISCIPLINA OPIONAL VOLEI ANUL I SEMESTRUL I
Nr. Nr.
ctr. Tematica lucrrilor practice ore
Prezentarea jocului de volei i a principalelor reguli.
1. Acomodarea studenilor cu jocul de volei. 2
nvarea poziiei fundamentale i a micrilor n teren.
Regulament: dimensiunile terenului, limite, zona de serviciu.
Consolidarea poziiei fundamentale i a micrilor n teren.
nvarea pasei cu dou mini de sus i de jos nainte. 2
2. nvarea aezrii n teren la efectuarea i primirea serviciului joc cu efectiv redus.
Regulament: poziia juctorilor n teren, greelile de poziie, rotaia i greelile la rotaie.
nvarea serviciului de jos din fa.
3. Consolidarea pasei cu dou mini de sus i de jos nainte. 2
Joc coal se pune accent pe procedeele nvate.
Regulament: punct ctigat, set, meci, minge n joc, afar din joc, lovirea mingii.
Consolidarea serviciului de jos din fa.
4. Consolidarea pasei cu dou mini de sus i de jos precedate de deplasare n teren. 4
Joc bilateral 6:6.
Regulament : serviciul executat corect i greeli n timpul execuiei.
nvarea ridicrii mingii pentru lovitura de atac.
5. Consolidarea elementelor i procedeelor nsuite. 2
Joc coal cu accent pe realizarea atacului.
Regulament: jocul la fileu.
nvarea blocajului individual.
6. Consolidare pasei pentru lovitura de atac. 2
Joc coal cu accent pe elementele i procedeele nvate.
7. Consolidarea blocajului individual.
nvarea sistemului de aprarea cu centrul doi avansat. 2
Joc coal.
8. Consolidarea elemetelor i procedeelor nsuite.
Consolidarea sistemului de aprare cu centrul doi avansat. 2
Joc bilateral 6:6.
9. Consolidarea elemetelor i procedeelor tehnice prin joc.
Pregtirea probelor de control. 4
10. Verificarea pasei cu dou mini de sus i de jos nainte.
Joc de verificare 6:6. 2
Verificarea serviciului de jos din fa.
11. Joc de verificare 6:6. 2
Probe i norme de control restante.
12. Joc bilateral. 2
Aprecieri i recomandri privind activitatea studenilor la finalul semestrului I.
* DISCIPLINA OPIONAL VOLEI ANUL I SEMESTRUL II
Nr. ctr. Tematica lucrrilor practice Nr. ore
Prezentarea cerinelor leciei de volei.
1. Acomodarea studenilor la efortul specific jocului de volei. 2
Joc bilateral 6:6.
2. Consolidarea elementelor i procedeelor nvate.
Joc coal cu accent pe realizarea aprrii cu centrul doi avansat. 2
nvarea loviturii de atac procedeul drept (elan, btaie, sritur, aterizare)
3. Consolidarea elemetelor i procedeelor tehnice nsuite. 2
Joc coal.
4. nvarea serviciului de sus din fa i a prelurii din serviciu.
Joc bilateral. 2
5. Consolidarea serviciului de sus din fa.
Consolidarea elementelor tehnice nsuite n cadrul jocului bilateral. 4
6. Consolidarea aezrii n teren la primirea serviciului.
Joc bilateral 6:6. 2
7. Consolidarea prelurilor din serviciu cu dou mini de jos.
Joc coal cu accent pe prima i a doua lovitur. 4
8. nvarea pasei cu dou mini peste cap.
Joc bilateral 6:6 2
9. Consolidarea pasei cu dou mini peste cap.
Joc bilateral. 2
10. Consolidarea blocajului individual.
Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice nsuite prin joc bilateral 6:6. 2
11. Verificarea pasei cu dou mini de sus nainte i peste cap.
Joc de verificare 6:6. 2
12. Verificarea loviturii de atac procedeul drept i a serviciului de sus din fa;
Joc de verificare 6:6. 2
Aprecieri i recomandri privind activitatea studenilor la finalul semestrului II.
Lect. univ.drd. Nini Florin ef catedr,

Prof. univ. dr. HOTIUC NICOLAE


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT
Str. Grii nr. 63-65
Tel. 0236-413230
Tel/Fax. 0236-413230

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina Educaie fizic i sport


Lect.univ.drd.Nini Florin
B. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S/ C S/ C S/ Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
LP LP LP
Nr. - 14 - 14 - 28 Probe Admis / Obligatorie Obligatorie M-C0002
ore de Respins
control

B. OBIECTIVELE DISCIPLINEI:
ntrirea sntii;
dezvoltarea fizic armonioas i corectarea unor deficiene fizce;
dezvoltarea calitilor motrice de baz;
formarea i consolidarea priceperilor i deprinderilor motrice din jocurile sportive:
baschet, volei.
Iniierea,nvarea,fixarea,consolidarea i perfecionarea elementelor,procedeelor
tehnice i a aciunilor tactice, n vederea practicrii globale a jocului de baschet(volei)i
aplicarea acestor componente n cadrul activitilor independente dar i n cadrul
competiiilor universitare .
nsuirea principalelor reguli de joc, formarea i consolidarea priceperii de a arbitra n
teren i de a organiza o competiie sportiv.

C. METODE DE PREDARE NVARE:


explicaia, conversaia euristic, instruirea prin tehnicile video, metoda exerciiului,
metoda lucrrilor practice, demonstraiei, modelrii, metoda de simulare a situaiilor de
joc,metode de lucru individual, n grup, pe perechi, ateliere de lucru..

D. FORME I METODE DE EVALUARE:


evaluare predictiv prin probe practice la nceputul semestrului I, evaluare formativ
prin metode tradiionale de evaluare (probe practice), evaluare sumativ, prin metode
tradiionale (probe practice, orale )i metode complementare (observarea sistematic a
activitii i comportamentului studenilor,).
F. CONINUTUL SEMINARIILOR/NUMR DE ORE PENTRU FIECARE
TEM:
Semestrul 1
1.Prezentarea activitii de educaie fizic n semestrul I (cerine, probe, norme de control).
Disciplina opional.*/2 ore
2. Disciplina opional*.
Caliti motrice; verificarea forei musculaturii membrelor superioare i inferioare-testare
iniial/2ore
3.Disciplina opional.*
Caliti motrice; verificarea forei musculaturii abdominale i a spatelui./2 ore
4.Disciplina opional.*
Optimizarea indicelui forei dinamice la nivelul musculaturii membrelor superioare i
inferioare cu mingi medicinale, banca de gimnastic, etc./ 4ore
5. Disciplina opional.*
Optimizarea indicelui forei dinamice la nivelul musculaturii abdominale i a spatelui prin
exerciii n lucru pe ateliere./4 ore
6.Disciplina opional.*
Educarea indicelui forei generale prin lucru n circuit./ 8 ore
7.Disciplina opional.*
Verificarea indicelui forei segmentare:membre superioare,inferioare,abdomen i spate/
2ore
8. Verificarea disciplinei opionale*./ 4 ore
9.Probe restante.
ncheierea situaiei din semestrul I/2 ore

Semestrul 2
1. Prezentarea activitii de educaie fizic n semestrul II (cerine, probe, norme de control)
Disciplina opional*./ 2 ore
2. Atletism-sritura n lungime de pe loc-testare iniial
Disciplina opional.*/2 ore
3 Atletism-alergare de vitez cu start din picioare pe distana de 50m-testare iniial
Disciplina opional*./ 2ore.
4. Disciplina opional.*
Atletism-alergarea de rezisten 7(F)- 12(B)-testare iniial./ 2ore
5. Atletism-consolidarea startului nalt i a pasului alergtor de accelerare.
Disciplina opional*./ 4 ore
6. Atletism-consolidarea sriturii n lungime de pe loc.
Disciplina opional./ 4 ore
7. Disciplina opional.*
Atletism-Consolidarea alergrii de rezisten cu start din picioare, pe distane progresiv
crescute(coordonarea pailor alergtori cu respiraia corect)/ 4 ore
8. Pregtirea probelor de control.
Disciplina opional*./ 4 ore
9. Verificarea alergrii de vitez cu start din picioare pe distana de 50m.
Verificare disciplina opional*./ 2 ore
10 .Verificare disciplina opional*.
Verificarea sriturii n lungime de pe loc i alergrii de rezisten 7(F)- 12(B)./2 ore
11.Probe de control restante.
ncheierea situaiei pe semestrul II./ 2 ore
G. BIBLIOGRAFIE:
Dragnea,A., Teodorescu-Mate S., - Teoria sportului, Editura FEST, Bucureti, 2002..
Dragu,M., - Jocuri de micare, Editura Academica Galai, 2006.
Grap,F.,Mrza,D-"Volei n nvmnt" Editura Plumb, Bacu, 1998;
Hnsa,C.,Clin,L-Baschet-tehnic i tactic,Editura Fundaiei Universitare
Dunrea de JosGalai, 2004;
Moan,A-Baschet-metodic,Editura Alpha,2005;
Pcuraru,A.,Clin,L,Prisecaru, G. Metodica Baschetului i voleiului colar,
Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos,Galai ,2004
PopescuM.,-Educaia Fizic i Sportul n pegtirea studenilor, Editura Didactic
i Pedagogic,R.A.-Bucureti, 1995
*** Regulamentul jocului de baschet * ** Regulamentul jocului de volei
* DISCIPLINA OPIONAL BASCHET ANUL II SEMESTRUL I
Nr. Tematica lucrrilor practice Nr.
crt. ore
1. Prezentarea cerinelor leciilor de baschet pentru semestrul I. 2
Acomodarea studenilor cu mingea de baschet.
2. Verificarea nivelului de nsuire a principalelor elemente (pasa, dribling, aruncare la co, micarea n 2
teren) n condiii de joc.
3. Reactualizarea coninutului tehnico-tactic predat anterior..Joc bilateral 5:5. Regulament :co reuit i 4
valoarea sa ,dublu-dribling 2 ore
4. Consolidarea aciunilor tactice individuale de atac i aprare-demarcajul i marcajul n relaia 1:1. 4
Regulament:3,5,8,24.

5. Consolidarea aciunii tactice individuale de atac depirea i ptrunderea .Regulament:greeal 4


antisportiv, descalificatoare,tehnic.Joc bilateral 5:5

6. Consolidarea contraatacului i a jocului 1:1.Joc bilateral 5:5. Regulament:greeli de 2


juctor,echip,semnalizrile arbitrilor
7. Consolidarea aciunilor tactice individuale de atac i aprare-demarcajul i marcajul n structuri 4
complexe.Joc bilateral 5:5 Regulament:minut de ntrerupere,nlocuire de juctori,responsabiliti
oficialii jocului.
8. Consolidarea aprrii om la om, a atacului n semicerc i a elementelor nvate prin structuri complexe 2
de exerciii. Joc bilateral 5:5
10. Verificarea elementelelor i procedeelor tehnico-tactice nsuite . 2
Joc de verificare 3:3 pe tot terenul .
11. Probe i norme de control restante. Joc bilateral. 2
Aprecieri i recomandri privind nsuirea coninutului tehnico-tacic a fiecrui student la sfritul
semestrului I.

* DISCIPLINA OPIONAL BASCHET ANUL II SEMESTRUL II


Nr. Tematica lucrrilor practice Nr.
crt. ore
1 Prezentarea cerinelor leciilor de baschet pentru semestrul II 2
Acomodarea studenilor la efortul specific jocului de baschet-structuri de exerciii complexe.
Joc bilateral 5:5.
2 Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice nvate prin joc bilateral. 4
Consolidarea aruncrii la co de pe loc concurs de aruncri de la linia de aruncri libere.Joc
bilateral 5:5
3 Consolidarea structurilor de baz ale jocului n atac i aprare prin structuri de exerciii i jocuri.Joc 6
bilateral cu susinerea arbitrajului de ctre studeni.
4 Consolidarea contraatacului i a aprrii mpotriva contraatacului-structuri de exerciii. 2
Joc bilateral 5:5.
5 Consolidarea marcajului i demarcajului n relaia 1:1. 2
Joc bilateral 5:5.
6 Consolidarea circulaiei de minge, juctori i a finalizrilor la co prin joc bilateral. 2
Consolidarea aruncrii la co de pe loc concurs de aruncri.
7 Consolidarea mijloacelor necesare realizrii unei nclziri pentru un meci de baschet. 4
Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice prin joc (organizarea unui turneu n cadrul grupei).
8 Consolidarea elementelor i procedeelor tehnice nvate prin joc bilateral. 2
Consolidarea aruncrii la co de pe loc concurs de aruncri de la 6,25 (3p).
9 Verificarea structurii complexe: ieire la minge prindere oprire- pivot - pasa schimbare de 2
direcie dribling- aruncare la cos din sritur.
Verificarea noiunilor de regulament i arbitraj elementare.
Joc de verificare 3:3 pe tot terenul.
10 Probe i norme de control restante semestrul II. 2
Joc bilateral.
Aprecieri i recomandri privind activitatea desfurat a fiecrui student ncheirea siuaiei

*DISCIPLINA OPIONAL VOLEI ANUL II SEMESTRUL I


Nr. Total
ctr. Tematica lucrrilor practice ore
Prezentarea cerinelor leciilor de volei.
1. Acomodarea studenilor la efortul specific jocului mde volei. 2
Joc bilateral 6:6.
2. Consolidarea pasei cu dou mini de sus i de jos nainte i peste cap.
Joc bilateral 6:6.Regulament : poziiile juctorilor n teren, greelile de poziie, rotaia i greelile 2
de rotaie
3. Consolidarea elementelor i procedeelor nsuite.
Joc bilateral 6:6 2
nvarea pasei cu dou mini de jos din lateral.
4. Consolidarea serviciului de sus din fa i a prelurii din serviciu. 2
Joc bilateral 6:6.
Consolidarea pasei cu dou mini de jos din lateral.
5. Consolidarea elementelor i procedeelor tehnico-tactice n structuri complexe. 4
Joc coal.
6. nvarea tacticii n atac (formula de atac 4T+2R, 3T+3R) i a combinaiilor.
Joc coal. Regulament :juctorul Libero 2
7. Consolidarea combinaiilor tactice n atac.
Joc bilateral 6:6. 4
nvarea pasei cu dou mini din sritur.
8. Consolidarea blocajului individual. 2
Joc coal. Regulament:aciunile permise i aciunile greite n jocul la fileu
9. Consolidarea pasei cu dou mini din sritur i a atacului procedeul drept.
Pregtirea probelor de control. 2
Verificarea pasei cu dou mini de jos din lateral i a loviturii de atac procedeul drept.
10. Joc bilateral 6:6. 2
11. Verificarea serviciului de sus din fa.
Joc de verificare. 2
Probe i norme de control restante.
12. Joc bilateral 6:6. 2
Aprecieri i recomandri privind activitatea studenilor la finalul semestrului I.

*DISCIPLINA OPIONAL VOLEI ANUL II SEMESTRUL II


Nr. Total
ctr. Tematica lucrrilor practice ore
Prezentarea cerinelor leciilor.
1. Acomodarea studenilor la efortul specific jocului de volei. 2
Joc bilateral 6:6.
Consolidarea paselor nvate prin combinaii complexe. 6
2. Consolidarea serviciului de sus din fa i a prelurii din serviciu.
Joc bilateral 6:6.Regulament:conduita participanilor
3. Consolidarea loviturii de atac procedeul drept. 2
Joc bilateral 6:6.
Consolidarea sistemului de aprare cu centrul doi avansat i a blocajului individual.
4. Joc bilateral 6:6 Regulament:corpul de arbitraj i proceduri 2
5. Consolidarea combinaiilor tactice n atac (ridictorul n linia I).
Joc bilateral 6:6. 4
6. Consolidarea tacticii la primirea serviciului.
Joc bilateral 6:6. 2
7. Consolidarea elementelor i procedeelor tehnico-tactice nvate n joc bilateral (organizarea unui
turneu n cadrul grupei). 4
Verificarea unui complex de pase cu dou mini de sus din fa, de jos din fa, pase peste cap,
8. pase lungi i scurte . Serviciul de sus din fa i lovitura de atac procedeul drept. 4
Verificarea noiunilor de regulament i arbitraj elementare.
Joc de verificare 6:6. cu aplicarea combinaiilor tehnico-tactice nsuite.
Probe i norme de control restante.
9. Joc bilateral 6:6. 2
Aprecieri i recomandri privind activitatea desfurat a fiecrui student ncheirea siuaiei

Lect. univ.drd. Nini Florin ef catedr,

Prof. univ. dr. HOTIUC NICOLAE


PROGRAMA ANALITIC

Titlul disciplinei: ELECTRONIC (Mecatronica an II (seria III)


Anul II, Semestrul: 4
Numr de ore: curs: 28 de ore; lucrri practice: 14 ore
Obiectivele disciplinei:
Scopul disciplinei este formarea cunotinelor de baz n domeniul electronicii, astfel nct absolvenii
Facultii de Mecanic s poat colabora competent cu inginerii electroniti i / sau automatiti n vederea exploatrii
i ntreinerii echipamentelor electronice n domeniul echipamentelor industriale, utilajelor de sudare, maini unelte etc.

I. Coninutul cursului:
Capitolul 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT.
1.1 Noiuni privind conducia electric n semiconductoare. 1.2. Componente electronice: Diode, tranzistoare
bipolare, tranzistoare unipolare, dispozitive semiconductoare speciale.
Capitolul 2 AMPLIFICATOARE I OSCILATOARE.
2.1. Proprieti generale i caracteristici ale amplificatoarelor. 2.2. Amplificatoare de curent alternativ
(amplificatoare de tensiune, amplificatoare de putere). 2.3. Amplificatoare de curent continuu. 2.4. Reacia negativ
la amplificatoare i consecinele ei. 2.5. Amplificatoare operaionale. 2.6 Oscilatoare.
Capitolul 3 REDRESOARE NECOMANDATE DE MIC PUTERE
3.1. Redresoare monofazate necomandate. 3.2. Redresoare monofazate monoalternan cu sarcin rezistiv.
3.3. Redresoare monofazate dubl alternan cu sarcin rezistiv i inductiv. 3.4. Filtrarea tensiunii redresate.
3.5 Redresoare trifazate (conexiunea n stea i n punte).
Capitolul 4. STABILIZATOARE ELECTRONICE
4.1. Parametrii stabilizatoarelor. 4.2. Stabilizatoare parametrice. 4.3 Stabilizatoare cu reacie. 4.4. Stabilizatoare
integrate de tensiune.
Capitolul 5. REDRESOARE COMANDATE DE MIC PUTERE
5.1 Principiul comenzii pe vertical i orizontal 5.2 Cicuite integrate specializate pentru comanda pe gril a
tiristoarelor i triacurilor.
Capitolul 6. CIRCUITE LOGICE COMBINAIONALE I SECVENIALE.
6.1. Funcii logice elementare. 6.2. Relaii fundamentale n algebra logicii. 6.3. Circuite logice care realizeaz
funciile logice elementare i derivate. 6.4. Circuite logice integrate. 6.6. Circuite logice combinaionale.
6.7. Circuite logice secveniale elementare.
Capitolul 7. APLICAII ALE CIRCUITELOR LOGICE COMBINAIONALE I SECVENIALE.
7.1. Codificatoare i decodificatoare. 7.2. Numrtoare electronice. 7.3. Convertoare Numeric-Analogice.
7.4. Convertoare Analog-Numerice 7.5 Circuite de memorie 7.6 Structura unui microprocesor i microcalculator.

II. Lucrri de laborator:


1. Aparate de msur i control specifice laboratorului de electronic (osciloscopul catodic, voltmetrul electronic,
generatorul de semnal etc).
2. Elemente fotoelectrice.
3. Tranzistorul bipolar i unipolar.
4. Amplificatoare de curent alternativ pentru semnale mici. Amplificatoare operaionale.
5. Redresoare monofazate de mic putere i filtre. Stabilizatoare de tensiune continu.
6. Redresoare comandate de mic putere cu sarcin rezitiv-inductiv.
7. Circuite logice combinaionale (exemple teoretice i aplicaii).

Bibliografie minimal:
1. Miholc, C., Mrescu, N., Electronic pentru profiluri neelectrice, Ed. Matrix-Rom, Bucureti, 2003.
2. C. Miholc Electronic DISTANCE EDUCATION, Universitatea Dunrea de Jos - Galai, 150 pagini,
pentru specializarea T.P.A. anul III (I.D.D), 2004
3. Emil Ceang, Ion Tusac, Constantin Miholc, Electronic Industrial i Automatizri, Galai, 1980
4. Ceang, E., s.a., Electronic industrial, E.D.P., Bucureti, 1981.
5. Danil, Th., s.a., Dispozitive i circuite electronice, E.D.P., Bucureti, 1982.

Titular disciplin:
Conf. dr. ing. Constantin MIHOLC
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: ELEMENTE MECANICE ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 2 - - 28 28 E - 5 -
M-D3102-2
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 2ore


Definirea conceptului de robot industrial. Caracteristici tehnice generale. Clasificarea
roboilor
2. STRUCTURA MECANISMELR ROBOILOR INDUSTRIALI 6 ore
Structura general a roboilor. Structura sistemului mecanic al roboilor. Cuple cinematice.
Gradul de mobilitate si manevrabilitate al unui robot. Mecanisme generatoare de traiectorie i spaii
de lucru.
3. DISPOZITIVUL DE GHIDARE 10 ore
Construcia batiului. Pivotare cu acionare electric. Pivotare cu acionare hidraulic. Lagrul
modulului de rotire.
4. GHIDAJE DE TRANSLIE 8 ore
Ghidaje cu alunecare. Variante constructive. Calculul ghidajelor. Modalitati de deplasare a
glisierei. Oprirea glisierei la punct fix.Ghidaje prin rostogolire. Ghidaje cu bile. Ghidaje cu role.
Calculul ghidajului prin rostogolire. Antrenarea glisierei cu sistem surub - piulita. Sistem de
translatie cu surub rotativ. Sistem de translatie cu surub fix si piulita rotativa. Antrenarea glisierei
cu transmisie armonica surub-piulita. Realizarea miscarii de translatie pas cu pas.
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Cuple cinematice. Scheme cinematice structurale ale roboilor 2 ore
3. Spaii de lucru ale mecanismelor generatoare de traiectorie 2 ore
4. Analiza direct a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
5. Analiza invers a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
6. Analiza combinat a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
7. Calculul vitezelor i acceleraiilor pentru diferite scheme cinematice de roboi 2 ore
8. Ghidaje prin alunecare utilizate n construcia roboilor 2 ore
9. Utilizarea ghidajelor prin rostogolire in construcia roboilor 2 ore
10. Transmiterea micrii prin curele dinate i cu lan 2 ore
11. Sisteme de orientare de ordinul I 2 ore
12. Sisteme de orientare de ordinul II 2 ore
13. Construcia i calculul minilor mecanice 2 ore
14. Echilibrarea roboilor 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Titular curs si lucrari practice: SL dr ing Mircea Octavian. Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr 11.07.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: ELEMENTE MECANICE ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 3 2 42 28 - E - 6
M-D3102-2
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. TRANSMISIILE ROBOTILOR 12 ore


Transmisii prin curele dintate. Transmisii prin lanturi. Aspecte functionale si constructive.
Elemente de cinematica transmisiilor prin lant. Transmisii pinion cremaliera. Transmisii cu
mecanisme planetare. Structura mecanismelor planetare. Cinematica mecanismelor planetare.
Conditii suplimentare la reductoare planetare. Metoda contururilor de calcul a vitezelor unghiulare
ale mecanismelor dintate
2. SISTEME DE ORIENTARE 12 ore
Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale de ordinul I. Sisteme de orientare cu
mecanisme diferentiale de ordinul II. Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale combinate.
Sisteme de orientare la manipulatoarele stapan-sclav.
3. SISTEME DE PREHENSIUNE 12 ore
Notiuni introductive. Prehensiunea. Sistemul de prehensiune. Exemple semnificative de
sisteme de prehensiune. Clasificarea sistemelor de prehensiune. Sisteme naturale de prehensiune.
Sisteme artificiale de prehensiune. Constructia mainilor mecanice. Calculul mainilor mecanice.
Conditiile minime de prehensiune statica. Determinarea fortei de strangere necesare. Sinteza
cinematica a mecanismelor de prehensiune cu bacuri. Sinteza cinematica a elementelor tip bara.
Aspecte de analiza cinetostatica.
4. ECHILIBRAREA STATICA A ROBOTILOR 6 ore
Generalitati. Echilibrarea statica a componentelor robotilor. Echilibrarea robotilor industriali
cu axele articulatiilor reciproc paralele si orizontale. Echilibrarea manipulatoarelor pantografe.
Exemplu de echilibrare cu contragreutati a unui robot. Exemplu de echilibrare statica cu resoarte
pentru RI.
F. Coninutul Proiectului/ numr de ore pentru fiecare tem:
Proiectarea unui sistem mecatronic de rotire cu reductor armonic
- schema cinematica -2 ore
- alegerea sistemului de actionare -2 ore
- proiectarea sistemului de actionare -2 ore
- calculul transmisiei prin curele dintate -2 ore
- calculul angrenajului armonic -4 ore
- calculul si verificarile organologice -2 ore
- dimensionarea arborelui reductorului si stabilirea dimensiunilor constructive ale carcasei -2 ore
- determinarea dimensiunilor asamblarii canelate-2 ore
- alegerea si verificarea rulmentilor -2 ore
- - verificarea la incalzire -2 ore
- realizarea desenului de ansamblu al sistemului de rotire -4 ore
- realizarea desenelor de executie -2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului si proiectului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
10. Chisiu A., s.a. Organe de masini. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981;
11. Bejan C., s.a. Idrumar de proiectare in constructia de masini. Editura Tehnica, Bucuresti, 1982.
12. Iordachita I. Mecanisme spaciale si transmisii mecanice pentru roboti industriali. Pentru uzul
studentilor. Reprografia Universitatii din Craiova, 1997.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Titular curs si lucrari practice: SL dr ing Mircea Octavian. Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr 11.07.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE LITERE SI TEOLOGIE
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE
Adresa:
Nr. telefon / fax:
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: limba englez
Anul I
Facultatea de Mecanica

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total ore Forme de Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II verificare
studi C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
u
Nr. 1 1 1 - V
ore

A. Obiectivele disciplinei: .
Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor
gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate;
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
din domeniul ingineriei mecanice;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate.
Instrumental-aplicative
- comunicarea orala pe teme de specialitate;
- folosirea diverselor acte de limbaj adecvate n poteniale situaii de comunicare profesional din
domeniul de specialitate.
Atitudinale
- manifestarea unor atitudini pozitive fa de pregtirea n limba englez ca i component n
formarea general;
- constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregtirea la limba strin.

B. Metode de predare nvare:


- conversatia, explicatia, simularea de situatie

C. Forme i metode de evaluare:


- test lexico-gramatical pe text de specialitate
- test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi neles pe teme uzuale si de specialitate
- tema de casa

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


-
E. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:

Introducere n studiul limbilor strine n scopuri profesionale / cu obiective specifice


1. Cultur i civilizaie anglofon. Terminologie de baz din domeniul
culturii i civilizaiei. Polisemie i omonimie. 2 ore
2. Categorii verbale (timp, mod, aspect). 4 ore
3. Categorii nominale (predeterminani, substantiv, adjectiv, substitute). 4 ore
4. Elemente de lexicologie i vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea 2 ore
(trunchiere i siglare).
5. Sintaxa frazei (completiva direct, circumstana). Constrngeri modale n 4 ore
subordonate.
6. Introducere n corespondena general. Formule tip. Elemente de baz ale
scrisorii oficiale. Formularistic. 6 ore
7. Comunicare i prezentare oral. Funcii de limbaj / formule tip. Sinonimie, 6 ore
antonimie.

F. Bibliografie pentru elaborare programei:

1. Cook, G., Academic Writing, OUP, 1999.


2. Farrington, Olivia, Dificulti i capcane ale limbii engleze, Teora, Buc., 1998.
3. Pawlowska, B., Kempiski, Z., Teste de limba englez, Teora, Buc., 1997.
4. Galea, I., Stanciu, V., English with Tears, Dacia, Cluj, 1999.
5. Timar, E., Limba englez n teste i exerciii, Teora, Buc., 1998.
6. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992.
7. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995.

G. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni 1

1. Timar, E., Limba englez n teste i exerciii, Teora, Buc., 1998.


2. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992.
3. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament

(Semntura)

Director departament / ef catedr

Conf. dr Adela DRAGAN

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie
capitolele pe care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual
fiind particularizat n funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALAI
Facultatea de tiine
Catedra de Fizic
Adresa: Galai, str. Domneasc Nr.111
Tel.0236 /460780
E-mail: aene@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: FIZICA

A.Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de Nr. credite Cod
de Sem I Sem II verificare disciplin
studiu C LP C LP C LP Sem I Sem II Sem I Sem II
Nr. 2 1 2 1 56 28 E E 4 3
MF-0003
ore

B. Obiectivele disciplinei:
-Prezentarea unor noiuni fundamentale i a unor fenomene fizice necesare
studenilor pentru a putea transfera aceste cunotine la studiul disciplinelor de
specialitate corespunztoare profilului facultii;
-nsuirea de ctre studeni a noiunilor fundamentale de fizic n vederea
nelegerii principalelor fenomene fizice i proprieti mecanice, termice, electrice,
magnetice, optice ale materiei i aplicaiile acestora n inginerie.
-Dezvoltarea gndirii logice a studenilor prin explicarea i interpretarea unor
procese fizice care fac posibile: cunoaterea i utilizarea corect a noiunilor specifice;
stabilirea proprietilor generale ale sistemelor fizice n care se produc aceste fenomene;
-Formarea de deprinderi de a msura diferite mrimi fizice, de a utiliza diverse
dispozitive experimentale i de a interpreta rezultatele obinute ;

C. Metode de predare-nvare : prelegerea, explicaia, demonstraia, conversaia,


abstractizarea, generalizarea, construirea modelelor, formarea de deprinderi i
aptitudini practice, studiul bibliografiei.

D.Forme i metode de evaluare:


-evaluare continu (pondere 40%) prin discuii asupra teoriei lucrrilor practice,
interesul i modul de realizare a experimentelor, prelucrarea datelor experimentale i la
sfritul semestrului prin colocviul de laborator; prezentarea unui referat pe o tem la
alegere din tematica disciplinei;
- evaluare sumativ (pondere 60%) prin proba scris final de examinare.

E.Coninutul cursului:

Semestrul I

CAP. 1. ELEMENTE DE MECANIC FIZIC (1,5 cursuri=3 ore)


1.1. MECANIC CLASIC
Cinematica i dinamica clasic a punctului material
1.2. DINAMIC RELATIVIST
CAPITOLUL 2. OSCILAII I UNDE ELASTICE (4 cursuri=8 ore)
2.1. OSCILAII ELASTICE
Micarea oscilatorie armonic; micarea oscilatorie amortizat; micarea oscilatorie ntreinut
(forat), Rezonana; Compunerea oscilaiilor armonice: oscilaii paralele cu pulsaii egale, oscilaii
paralele cu pulsaii puin diferite- fenomenul de bti, oscilaii perpendiculare cu pulsaii egale, oscilaii
perpendiculare de pulsaii oarecare.
2.2. UNDE ELASTICE
Generaliti; Ecuaia undei plane monocromatice; Propagarea undelor longitudinale n solide,
fluide; propagarea undelor transversale n solide; Ecuaia undelor ntr-un mediu ideal ecuaia diferenial
a undelor, unda plan i unda sferic; Interferena undelor elastice; Unde staionare; Mrimi energetice;
Ultraacustic generarea ultrasunetelor i aplicaii

CAP. 3. ELEMENTE DE ELECTRICITATE I MAGNETISM (7 cursuri=14 ore)


3.1. ELECTROSTATIC
Sarcina electric; Cmpul electric. Intensitatea cmpului electric n vid; Fluxul electric. Legea lui
Gauss n vid; Cmpul electric al unor distribuii de sarcin; Potenialul electric; Dipolul electric; Conductori
n cmp electric; Dielectrici n cmp electric. Polarizarea dielectricilor; Capacitatea electric. Condensatori;
Definirea vectorului inducie electric i legtura cu vectorii cmp electric i polarizare;. Legea lui Gauss
generalizat; Energia cmpului electrostatic.
3.2. ELECTROCINETIC
Curentul electric. Intensitatea curentului electric. Ecuaia de continuitate; Legea lui Ohm;
Tensiunea electromotoare; Legea lui Joule.
3.3. MAGNETOSTATIC
Cmpul magnetic constant. Inducia magnetic; Legea Biot-Savart-Laplace; Momentul dipolar
magnetic; Interaciuni electromagnetice; Legea circuitului magnetic (legea lui Ampre); Fluxul induciei
magnetice; Cmpul magnetic n interiorul substanelor magnetizate.
3.4. CMPURI ELECTRICE I MAGNETICE VARIABILE
Inducia electromagnetic; Curentul de deplasare; Cmp electrodinamic; Cmpul electromagnetic.
Ecuaiile lui Maxwell; Conservarea energiei cmpului electromagnetic; Unde electromagnetice. Aplicaii.

CAP. 4. ELEMENTE DE OPTIC ELECTROMAGNETIC (1,5 cursuri=3 ore)


4.1. INTERFERENA LUMINII
4.2. DIFRACIA LUMINII
4.3. POLARIZAREA LUMINII
4.4. APLICAII

Semestrul II

CAP. 5. BAZELE EXPERIMENTALE ALE MECANICII CUANTICE (4 cursuri=8 ore)


5.1. RADIAIA TERMIC
Legile radiaiei termice. Ipoteza cuantelor. Legea lui Planck. Consecinele legii de distribuie a lui
Planck pentru radiaia termic.
5.2. EFECTUL FOTOELECTRIC
5.3. CARACTERISTICILE CORPUSCULARE ALE FOTONILOR
5.4. EFECTUL COMPTON
5.5. SPECTRE ATOMICE
Modelul atomic al lui Thomson. Modelul atomic al lui Rutherford. Modelul atomic al lui Bohr.
Spectrele radiaiilor X. Aplicaii.
5.6. NATURA ONDULATORIE A MICROPARTICULELOR.UNDELE DE BROGLIE
Ipoteza lui de Broglie. Verificarea experimental a ipotezei undei asociate. Interpretarea undei
asociate.
5.7. RELAIILE DE NEDETERMINARE ALE LUI HEISENBERG

CAP. 6. ELEMENTE DE MECANIC CUANTIC I FIZICA ATOMULUI (5 cursuri=10 ore)


6.1. OPERATORI N MECANICA CUANTIC
6.2. ECUAIA LUI SCHRDINGER
6.3. ECUAIA DE CONTINUITATE N MECANICA CUANTIC
6.4. APLICAII ALE ECUAIEI LUI SCHRDINGER
Microparticula n groapa de potenial unidimensional. Microparticula n groapa de potenial
tridimensional. Bariera de potenial. Efectul tunel. Oscilatorul armonic cuantic.
6.5. MOMENTUL CINETIC ORBITAL N TRATARE CUANTIC
Operatori asociai. Cuantificarea momentului cinetic orbital i a proieciei acestuia pe axa Oz.
6.6. ATOMII HIDROGENOIZI N TRATARE CUANTIC
6.7. MOMENTUL MAGNETIC ORBITAL AL ELECTRONULUI
6.8. SPINUL ELECTRONULUI
6.9. COMPUNEREA VECTORIAL A MOMENTELOR CINETICE I MAGNETICE.
ATOMUL N CMP MAGNETIC. EFECTUL ZEEMAN

CAP. 7. ELEMENTE DE FIZICA STRII SOLIDE (5 cursuri=10 ore)


7.1. NOIUNI DESPRE STRUCTURA CORPULUI SOLID
7.2. OSCILAIILE REELEI CRISTALINE
7.3. MODELE I METODE DE CALCUL FOLOSITE N FIZICA SOLIDULUI
Modelul electronilor liberi.. Modelul electronilor cuasiliberi. Teoria benzilor de energie.
Zone Brillouin.Clasificarea solidelor n metale, semiconductori i izolatori.
7.4. PROPRIETI TERMICE ALE SOLIDELOR
Teoria cldurii masice. Conductivitatea termic. Dilatarea termic.
7.5. PROPRIETI ELECTRICE ALE SOLIDELOR
Conducia electric. Supraconductivitatea. Diferena de potenial de contact. Efectul termoelectric.
Semiconductori Efectul Hall.
7.6. PROPRIETI MAGNETICE ALE SOLIDELOR
Proprieti diamagnetice i paramagnetice. Proprieti feromagnetice

F. Lucrri practice de laborator (2 ore pentru fiecare lucrare):

1. Determinarea vitezei sunetului n aer prin metoda compunerii oscilaiilor


perpendiculare
2. Msurarea temperaturii cu ajutorul termocuplului
3. Studiul galvanometrului cu cadru mobil
4. Determinarea constantei Stefan-Boltzmann din legea radiaiei corpului negru
5. Determinarea constantei lui Planck cu ajutorul efectului fotoelectric
6. Determinarea razei de curbur a unei lentile cu ajutorul inelelor lui Newton
7. Msurarea rezistenelor electrice liniare i neliniare prin metoda ampermetrului i
voltmetrului
8. Verificarea legii transportului de energie prin radiaie
9. Determinarea caracteristicilor reelei de difracie
10. Studiul diodei semiconductoare
11. Studiul dependenei de temperatur a conductivitii semiconductorilor i
determinarea energiei de activare
12. Studiul substanelor feromagnetice

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. ANGHELESCU D, MOISIL DIANA, MULLER L., PREDA A., Fizic, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1981.
2. BIBOROSCH L., .a., Curs de fizic pentru ingineri, partea I-a, Institutul Politehnic Iai, 1981.
3. CREU T., Fizica general, Volumul I i II, Editura Tehnic, Bucureti, 1984; 1986.
4. CREU T., TUDORACHE T., Fizica atomului, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985.
5. DOROHOI DANA ORTANSA, Optic. Teorie, experiene, probleme rezolvate, Editura tefan
Procopiu, Iai, 1995.
6. ENE ANTOANETA, Fizic (vol. I i II), Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos din Galai,
2000, 2002.
7. ENE ANTOANETA, Elemente de fizic pentru ingineri, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos,
Galai, 2003.
8. FLORESCU VIORICA, Mecanica cuantic, Litografia Universitii Bucureti, vol. I i II, 1979, 1981.
9. HRISTEV A., Mecanic i acustic, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982.
10. IOVI POPESCU I. (coord.), Optic, fizica plasmei, fizic atomic i nuclear pentru perfecionarea
profesorilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983.
11. LANDAU L., LIFCHITZ E., Mcanique quantique, Troisime dition, ditions Mir, Moscou, 1974.
12. LICEA I., Fizica metalelor, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986.
13. LUCA E., CIUBOTARIU C., ZET GH., PDURARU ANASTASIA, Fizic general, Editura Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1981.
14. MOOC CORNELIA, Fizic, vol. II, Editura All. Bucureti, 1996.
15. NAT ALEXANDRINA, Fizic (vol. I i II), Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 1995.
16. NAT ALEXANDRINA, Fizic atomic i nuclear, Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 1997.
17. POPESCU I.M., Fizic (vol. I i II), Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983, 1984.
18. PURCELL E.M., Cursul de fizic Berkeley, vol. II, Electricitate i magnetism, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1982.
19. SAHLEAN V., Optica, Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 1996.
20. SAHLEAN V., VOICULESCU MIRELA, Fizica (I), Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos
din Galai, 2000.
21. SAHLEAN V., Fizica (II), Editura Ars Docendi, Bucureti, 2001.
22. TUDOSE C., CUCUREZEANU I., VELICAN N., CHILEAG R., CLUGRU GH., SUCIU P.,
PSTRNAC ANTOANETA, FERNENGEL E., Fizica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1981.
23. VELICAN N., Curs de fizic, partea I-a, Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 1992.
24. VELICAN N., SAHLEAN V., Fizica partea I-a, Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 1977.
25. VREJOIU C., IONESCU G., MERCHE I., HRISTEV A., IORDACHE D., ACZEL O., BURLACU L.,
MULLER L., RUSU G., BARBUR I., Fizic mecanic pentru perfecionarea profesorilor, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983.
26. WICHMANN E.H., Fizica cuantic, Cursul de fizic Berkeley, vol. IV, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983.

H. Bibliografie minimal

1. Ene, A., 2000, Fizica volumul I, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, 256 pagini,
ISBN 973-99424-9-0.
2. Ene, A., 2002, Fizica volumul II, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, 252 pagini,
ISBN 973-8352-73-8.
3. Ene, A., 2003, Fizica pentru ingineri. Lucrri practice si probleme rezolvate, Editura Fundatiei
Universitare Dunarea de Jos, Galati, 304 pagini, ISBN 973-627-060-2.
4. Ene, A., 2003, Elemente de fizica pentru ingineri, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati,
435 pagini, ISBN 973-627-074-2.

Data ntocmirii: 19-02-2007

Titular curs: Conf. dr. Antoaneta Ene

Titular lucrri practice: Asist. Stelua Gosav

ef catedr,
Conf. dr. Antoaneta Ene
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE LITERE SI TEOLOGIE
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE
Adresa:
Nr. telefon / fax:
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: limba francez
Anul I
Facultatea de Mecanica

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total ore Forme de Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II verificare
studi C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
u
Nr. 1 1 1 - V
ore

A. Obiectivele disciplinei: .
Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
- cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor
gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate;
- dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului
din domeniul ingineriei mecanice;
-deprinderea abilitatii de documentare in limba francez, in domeniul de specialitate.
Instrumental-aplicative
- comunicarea orala pe teme de specialitate;
- folosirea diverselor acte de limbaj adecvate n poteniale situaii de comunicare profesional din
domeniul de specialitate.
Atitudinale
- manifestarea unor atitudini pozitive fa de pregtirea n limba francez ca i component n
formarea general;
- constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregtirea la limba strin.

B. Metode de predare nvare:


- conversatia, explicatia, simularea de situatie,

C. Forme i metode de evaluare:


- test lexico-gramatical pe text de specialitate
- test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi neles pe teme uzuale si de specialitate
- tema de casa

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


-
E. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:

Introducere n studiul limbilor strine n scopuri profesionale / cu obiective specifice


1. Cultur i civilizaie francofon. Terminologie de baz din domeniul
culturii i civilizaiei. Polisemie i omonimie. 2 ore
2. Categorii verbale (timp, mod, aspect). 4 ore
3. Categorii nominale (predeterminani, substantiv, adjectiv, substitute). 4 ore
4. Elemente de lexicologie i vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea 2 ore
(trunchiere i siglare).
5. Sintaxa frazei (completiva direct, circumstana). Constrngeri modale n 4 ore
subordonate.
6. Introducere n corespondena general. Formule tip. Elemente de baz ale
scrisorii oficiale. Formularistic. 6 ore
7. Comunicare i prezentare oral. Funcii de limbaj / formule tip. 6 ore
Sinonimie, antonimie.

F. Bibliografie pentru elaborare programei:

Chamberlain, Alain, Steele Ross, 1991, Guide pratique de la communication, Didier,


Franais langue trangre
Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si
Enciclopedica
Adam, Jean-Michel, 1990, Elments de linguistique textuelle. Thorie et pratique de
lanalyse textuelle, Bruxelles: Mardaga
Adam, Jean-Michel, 1992, Les textes: types et prototypes. Rcit, description, argumentation,
explication, dialogue, Nathan Universit
Rata, Georgeta, 1994, De la vie lexpression personnelle, guide pratique de conversation,
Iasi: Editura Fundatiei Chemarea
Gancz, Andrei, Franchon, Marie-Claude, Gancz, Margareta, 1999, Dictionar francez-roman
al comunicarii, Bucuresti, Editura Corint
*** Ghid roman- francez al actelor de vorbire. Bucuresti: Editura Corint
Tutescu, Mariana, 1996, Du mot au texte, Bucuresti, Editura Cavallioti
Grvisse, Maurice, 1990, Prcis de grammaire franaise, Duculot
Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Editura
Gramar 100+1
Ribire, Mireille, Thalia, Marriott, 1999, Gramatica limbii franceze pentru avansati,
Bucuresti: Teora
Christensen, Marie-Hlne, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica
limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora

G. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si


Enciclopedica
Christensen, Marie-Hlne, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica
limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora
Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Bucuresti:
Editura Gramar 100+1

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


(Semntura)
Director departament / ef catedr

Conf. dr Adela DRAGAN


UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA GRAFIC , MECANISME SI TOLERAN E
Adresa:Str.Domneasca nr.111, 800201
Nr. telefon +40 236 414871 int.460. Tel./Fax: +40 236 314463
E-mail: Manuela.Nechita@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: GRAFIC ASISTAT DE CALCULATOR

A. Locul disciplinei n planul de nv mnt:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 - - 28 28 V - 4 - MF0008
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoa terea tehnicilor de proiectare bi/tridimensional (2D/3D) ale unui soft grafic;
Utilizarea tehnicilor de proiectare bi/tridimensional (2D/3D) pentru modelarea pieselor pe
calculator cu ajutorul unui soft grafic;
Utilizarea vocabularului specific disciplinei;
Promovarea calit ilor atitudinale (atitudine pozitiv fa de utilizarea calculatorului pentru
realizarea unei documenta ii tehnice, atitudine antirutinier , aten ie vizual ) i aptitudinale
(eficacitate personal , relationale, actionale) specifice domeniului ingineresc.
C. Metode de predare nv are: Prelegerea, conversa ia, explica ia, demonstra ia
documentar , demonstra ia programat , exerci iul, problematizarea, modelarea, metode de
luceu n grup, individual i frontal, studiul bibliografiei
D. Forme i metode de evaluare:
Evaluare de diagnosticare (pentru stabilirea st rii ini iale a instruirii). Se utilizeaz o
prob ini ial de 5 itemi, selecta i din Mental Cutting Test (MCT), pentru evaluarea
abilit ilor spa iale ale studen ilor.
Evaluarea formativ ( permite stabilirea unor m suri ameliorative). Aceasta se realizeaz
prin metode orale , teme efectuate la laborator n timpul semestrului i un proiect (NP-
30%).
Evaluarea formativa prin prob scris - asigur elaborarea unor decizii de ameliorare
ajustare-restructurarea activit ii didactice. Se realizeaz prin 6 probe teoretice, n timpul
semestrului . Este eliminatorie (se cere ob inerea a 50% din punctaj la fiecare prob pentru
a participa la proba practic final ).
Evaluarea sumativa prin prob practic - permite verificarea capacit ii studen ilor de a
aplica adecvat cuno tin ele dobndite. Se realizeaz prin analiza lucr rii de verificare ( LV)
a studentului dat la sfr itul semestrului (NLV 70%) .
Nota final (NF) =Nota lucrare de verificare (NLV) + Nota profesional (NP)
Se acord un bonus de 1 punct la nota final pentru studen ii care au o prezen la curs mai
mare de 90%.
E. Con inutul cursului:
1. Standarde utilizate n reprezent rile grafice pe calculator/ 1h
2. Mijloace de reprezentare a construc iilor geometrice, figurilor i corpurilor
geometrice pe calculator / 13h
Introducere n AutoCAD. Tehnici de baz n aplica ia AutoCAD(tehnici de setare a
spa iului de lucru,tehnici de desenare, tehnici de modificare, tehnici de vizualizare) Modalit i de
reprezentare a desenelor pe calculator
3. Modelarea tridimensional a obiectelor / 8h
Modelarea WIREFRAME. Modelarea suprafe elor. Modelarea solidelor .
4. Strategii de desenare / 2 h
Elemente de reprezentare n desenul industrial (dispunerea proiec iilor, reprezentarea i
notarea vederilor, sec iunilor i rupturilor, modalitati de cotare a pieselor pe calculator, modalit i
de ha urarea a desenelor tehnice pe calculator). Optimizarea reprezent rilor grafice pe calculator-
Metoda re elelor. Modelarea 3D a piesei pe calculator.
5. Tip rirea desenului de piesa / 4h
Spa iul model i spa iul hrtie(vederi multiple, desenul de pies ). Uilizarea culorilor
(caracteristicile culorii,sistemul RGB, sistemul CMYK). Tip rirea desenelor. Utilizarea internetului
pentru aplica ii grafice.

F. Con inutul lucr rilor practice:


1. Prob ini ial - test evaluare abilit i spa iale MCT (5). Construc ii geometrice- CIRCLE,
ZOOM , ERASE, LINE, LIMITS, GRID, UNITS, OSNAP, LIST. - 2h
2. Simetrizarea, multiplicarea i tergerea entit ilor reprezentate n plan - MIRROR,ORTHO,
COPY, TRIM. - 2h
3. Generarea / descompunerea unui grup de entit i reprezentate cu grosime i asocierea unui
text DONUT, PLINE, ARRAY, EXPLODE, DTEXT AREA, PEDIT. - 2h
4. Trasarea arcelor i dreptunghiurilor, te irea i racordarea acestora i utilizarea referin elor n
proiectare - CHAMFER, FILLET, RECTANGLE, ARC, ID, DIST. - 2h
5. Transformarea entit ilor n plan ( transla ia, rota ia, modificarea propriet ilor), modelare
3D - WIREFRAME a corpurilor i vizualizarea acestora- BREAK, OFFSET, EXTEND,
ROTATE, POLYGON, CHANGE /LINETYPE, LTSCALE, VPOINT, PLAN. - 2h
6. Utilizarea straturilor de desenare pentru realizarea epurei punctului - DDEDIT, UCS,
UCSICON, BLOCK, LAYER - 2h
7. Epura corpurilor geometrice. Prob teoretic I-comenzi de organizare a spa iului de lucru
(10) - 2h
8. Optimizarea reprezent rilor ortogonale ale pieselor pe calculator conform standardelor de
dispunere a proiec iilor STAS 614-76, FILTRE (Z,Y,Z). Prob teoretic II- comenzi de
desenare (10) - 2h
9. Modelarea i sec ionarea solidelor Primitive 3D, EXTRUDE, 3DPOLY, SOLVIEW,
SOLDRAW, SECTION, SLICE HATCH, RENDER, REGEN. Prob teoretic III comenzi
de editare (10). Primirea temei de proiect (grup 2-4 studen i) - 2h
10. Reprezentarea i cotarea vederilor i sec iunilor , STAS 103-84 , SR ISO 5457:2002 , SR
ISO 7200:1994 , STAS 105-87 , SR EN ISO 5455:1997, STAS 104-80, SR ISO 3098-
1:1993, SR ISO 129:1994, DIM, REGION. Prob teoretic IV- comenzi de modelare (10).
Proiect- etapa 1 (identificarea corpurilor geometrice simple/primitive 3D ) - 2h
11. Tip rirea desenului de pies - TILEMODE, VPORTS / MVIEW, MSPACE, PSPACE,
VPLAYER. Prob teoretic V comenzi de asociere a textului i dimensiunilor (10).
Proiect- etapa 2 (pozi ionarea primitivelor 3D ) - 2h
12. Modelarea unei piese (3D) realizat dup modelul 2D al acesteia (Pretest - 30). Rolul
comenzii SOLPROF n tip rirea desenului de pies . Proiect- etapa 3 (opera ii booleene) - 2h
13. Prezentare proiect. Desenul de ansamblu - STAS-6134 -84 i SR ISO 73:1994. Prob
teoretic VI comenzi de vizualizare (10). - 2h
14. Verificare- Modelarea unei piese (3D) realizat dup modelul 2D al acesteia, n Model
Space, i reprezentarea ortogonal a piese , n Paper Space. (Lucrare de verificare-30).
ncheierea situa iei semestrului I. - 2h

G. Bibliografie:

1. Baicu, I. Grafic pe calculator AutoCAD, Editura Scorpion, Gala i,


2002;
2. Buchard, B., Pitzer,D., .a. AutoCAD 2000, Editura Teora , Bucure ti, 1999;
3. Cohn, S.D., .a. AutoCAD 12. Editura Teora, Bucure ti, 1995;
4. Iliu , V. Elemente de desen tehnic, Editura Aronda, Gala i, 2003;
5. Nechita, M., Berbinschi, S. Desen i Grafic pe calculator. Aplica ii (e-book). Editura
Academica,Gala i,2004,www.gmt.ugal.ro/nikita/indrumar.html
6. Nechita, M. Grafic asistat de calculator ( e-book ). Editura Academica,
Gala i, 2006 ,www.gmt.ugal.ro / nikita / hp / gac_sia /
grafica_asistata_de _calculator.pdf;
7. Nechita, M. Informatic aplicat i Grafic asistat de calculator.
Editura Funda iei Universitare Dun rea de Jos , Gala i, 2006;
8. St ncescu, C AutoCAD. Manual de ini iere. Editura Fast Impex, Bucure ti,
1993;
9. Talu, S.D.H. AutoCAD 2005. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;
7. *** Hello Cad Fans. Editura Fast Impex, Bucure ti, colec ia 1991-
1995;
8. *** Standarde de stat . Bucure ti, 2003.

Data aprob rii programei analitice n catedra de specialitate22.01.2007

Sef catedra GMT,

Conf.dr.ing. Baicu Ioan


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALATI
FACULTATEA DE MECANICA CATEDRA
ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: INSTALATII DE TELEOPERARE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 42 28 42 28 - E - 5 M-S3204
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Identificarea tipurilor de instalaii de teleoperare i a operaiilor specifice acestora;
Definirea datelor de intrare i de ieire dintr-un sistem, reprezentarea acestora i operaii
specifice;
Utilizarea aplicaiilor software specifice pentru simularea instalaiilor de teleoperare;
Cunoaterea structurii i a funciunilor principale ale unui sistem computerizat de
monitorizare i control al evenimentelor.
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice de
realizare a unor tipuri de sisteme, aplicaii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. TELEOPERAREA N DOMENIUL ROBOTICII 2 ORE
Scurt istoric. Generaliti privind sistemele mecanice. Clasificarea sistemelor.
2. DOMENIILE DE APLICARE ALE TELEOPERRII; EXEMPLE 2 ORE
Teleoperarea n medii ostile omului. Teleoperarea n zone inaccesibile omului.
3. DESCRIEREA GENERAL A UNUI SISTEM DE TELEOPERARE 2 ORE
4. COMPONENA SISTEMULUI. MODUL GENERAL DE OPERARE. SPECIFICAIILE
TEHNICE 4 ORE
Conducerea dirijata a telerobotilor la nivel de executie. Lant cinematic master-slave
Sistemul mecanic. Elemente de actionare pentru comanda diverselor organe
5. SISTEME DE COMUNICATIE WIRELESS 2 ORE
Aspectele teoretice. Variante
6. CAMERE VIDEO UTILIZATE IN TELEOPERARE 2 ORE
Tipuri de camere video folosite. Particularitati constructive. Modul de instalare.
7. DISPOZITIVUL DE MICARE A CAMERELOR CU DOU GRADE DE LIBERTATE
2 ORE
Tipuri de dispozitive de miscare in coordonate. Reglarea miscarii dispozitivelor.
8. SISTEME DE COMAND 2 ORE
Arhitectura. Interfae. Comanda unui robot cu ajutorul joystickului.
9. TIPURI DE SISTEME OPTOELECTRONICE DE URMRIRE 2 ORE
SOE de urmrire automate. SOE de urmrire asistate de operator. SOE de urmrire active. Soe de
urmrire multisenzoriale
10. MODELAREA UNUI SISTEM CU TRACKING VIZUAL ACTIV - 2 ORE
Modelul unui SOE. Etajul de recunoatere.
11. MODEL DE SISTEM DE URMRIRE VIZUAL CU PREDICTOR CU REELE
NEURONALE - 2 ORE
Definirea sistemului. Tipuri de retele neuronale. Generarea retelelor neuronale.
Implementarea retelelor in cadrul sistemului de urmarire.
12. CONSIDERAII PRIVIND SINTEZA UNUI SISTEM OPTOELECTRONIC DE
URMRIRE UTILIZND O INTERFA DE TIP BIOFIZIC CU OPERATORUL - 2 ORE
Structura anatomic a ochiului uman. Formarea imaginii. cmpul vizual. Tehnici de eye-tracking
Tehnici de estimare fr contact. Urmrirea pupilei. Urmrirea reflexiilor corneale i retiniene
13. APLICATII IN DOMENIUL MEDICAL TELECHIRURGIE - 2 ORE

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii - 2 ore
2. Aplicaii utiliznd modele experimentale de eye-tracker - 2 ore
3. Modelul ETD - 2 ore
4. Estimarea poziiei elementelor caracteristice - 2 ore
5. Schema sistemului de comand a punii - 2 ore
6. Extragerea centroizilor din proiecii - 2 ore
7. Estimarea poziiei pupilei i a reflexiilor - 2 ore
8. Estimarea poziiei pupilei prin metoda contururilor active- 2 ore
9. Codul surs al aplicaiei server, care ruleaz pe sistemul de comand al robotului - 2 ore
10. Modelarea unui sistem cu tracking vizual activ - 2 ore
11. Preprocesarea imaginii - 2 ore
12. Segmentarea imaginii - 2 ore
13. Tehnici de eye-tracking - 2 ore
14. Colocviu laborator - 2 ore
A. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Akay, M. and A. Marsh, Information technologies in medicine. New York, Wiley, 2001
2. Barker, L. K., W. S. McKinney, et al., Optimized resolved rate control of seven-degree-of-freedom
Laboratory Telerobotic Manipulator (LTM) with application to three-dimensional graphics
simulation. Washington, D.C., 1989
3. Ballantyne, G. H., J. Marescaux, et al., Primer of robotic & telerobotic surgery. Philadelphia,
Lippincott Williams & Wilkins, 2004
4. Boyer, K. L., L. Stark, et al., Applications of AI, machine vision and robotics. Singapore ; New
Jersey, World Scientific, 1993
5. Buzug, T. M. and T. Lueth, Perspective in image-guided surgery : proceedings of the Scientific
Workshop on Medical Robotics, Navigation and Visualization, Rhein Ahr Campus, Remagen,
Germany, 11-12 March. River Edge, N.J., World Scientific, 2004
6. Canudas de Wit, C. A., B. Siciliano, et al., Theory of robot control. Berlin ; New York, Springer, 1996
7. Goldberg, K., The robot in the garden : telerobotics and telepistemology in the age of the Internet.
Cambridge, Mass., MIT Press, 2000
8. Goldberg, K. and NetLibrary Inc., The robot in the garden telerobotics and telepistemology in the age
of the Internet. Cambridge, Mass., MIT Press, 2000
9. Harris, E., J. Ogle, et al., Design of a versatile, teleoperable, towable lifting machine with robotic
capabilities for use in NASA's lunar base operations. Washington, D.C., 1989
10. R. A. Abrams, D. E. Meyer, S. Kornblum, 1989. Speed and accuracy of saccadic eye movements:
Characteristic of impulse variability in the oculomotor system" Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance, 15, 3, 529-543;
11. C. S. Andersen, A Framework for Control of a Camera Head", Ph. D. Dissertation, Laboratory of
Image Analysis, Aalborg University, January 1996;
12. Arsenio, J. Santos-Victor, "Active monocular tracking with temporal integration of visual cues",
Computer Vision and Image Understanding, 1996;
13. S. Baker, T. Sim, T. Kanade, When is the Shape of a Scene Unique Given its Light-Field: A
fundamental Theorem of 3D Vision", The Robotics Institute, Carnegie Mellon University;
14. Al Bovik, Handbook of Image and Video Processing", Academic Press, San Diego, 2000, p. 243.-
259;
Link-uri web
Telerobot: The Australia http://telerobot.mech.uwa.edu.au/(now integrated into Telelabs system - see link immediately below)
University of Western
Australia
Remote electronics lab, Austria http://www.cti.ac.at/Prof. Dr.-Ing., Dr.sc. Michael E. Auer
Carinthia Tech Institute
(University of Applied
Sciences)
School of Electronics,
Villach

Remote experiment lab, Brazil http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/labvir.htm


University of Santa
Catarina http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/

Quanser Inc Canada http://www.quanser.com/


Tele-Universite du Canada saliah@licef.teluq.uquebec.cacloizeau@videotron.cahttp://www.licef.teluq.uquebec.ca/fr/index.htm(shows
Quebec that project is awaiting funding April 2003)

EPFL: Swiss Federal Switzerland See http://iawww.epfl.ch/Staff/Denis.Gillet/papers.html


Institute of Technology (USA links
(links to U. Florida [5,8]) http://khepontheweb.epfl.ch/,
Gainesville.
http://telerobolab.epfl.ch/

B. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

1. Mistodie L., Visan D., Instalatii de teleoperare - Note de curs i laborator , Format A4, 2007
Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007
Titular curs: S.L.ing Mistodie Luigi
Titular lucrri practice: S.L.ing Mistodie Luigi Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: INTELIGENTA ARTIFICIALA

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III RI Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 - - 28 28 V - 4 -
ore M-D3004

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea principalelor tehnici ale Inteligenei Artificiale -IA si implementarea
acestora in sistemelor mecatronice;
Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor fundamentale specifice IA;
Prezentarea principalelor aplicaii practice ale IA, n domenii ca: baze de cunotine i
sisteme expert, robotic, prelucrri de imagini, vedere artificial, reele neuronale.
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti;
Formrii deprinderilor de implementare a tehnicilor IA, utiliznd toolbox-urile mediul
MATLAB;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor de simulare a aplicaiilor
in domeniul IA;
Dezvoltarea abilitailor de cercetare.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Introducere. Inteligena artificial 2 ore
Conceptul de inteligen artificial. Programe de inteligen artificial. Inteligena natural i
artificial. Clase de produse cu inteligen artificial.
2. Atributele sistemelor inteligente 2 ore
Adaptare i instruire. Autonomie i inteligen. Structurare i ierarhizare
3. Percepia artificial 4 ore
Percepia imaginii pariale. Percepia imaginii complete ( pn la operaia de digitizare). Percepia
complet. Digitizarea. Memorarea. Extragerea conturului. Segmentarea. Extragerea caracteristicilor.
Caracteristici structurale de form. Caracteristicile metrice ale formei. Caracteristicile de form i
situare. Interpretarea rezultatelor.
4. Proiectarea sistelelor cu vedere artificiala 4 ore
5. Decizia artificial 2 ore
Baze de date. Organizarea extras a bazei de date i modul de accesare a inteligenei artificiale.
6. Sisteme Fuzzy 3 ore
Introducere. Notiuni de baza ale modelarii fuzzy. Multimi fuzzy. Operatii pe multimi fuzzy.
Rationamente fuzzy. Metode de constructie a modelelor fuzzy
7. Aplicatii ale sistemelor fuzzy in mecatronica. Regulatoare fuzzy 2 ore
8. Reele neuronale 2 ore
Generalitati. Modelul neuronului artificial. Structura R.N. Proprieti i funcii ale R.N.
9. Arhitecturi de R.N 1 ore
Reele neuronale perceptron cu un singur strat. Reele neuronale perceptron multistrat
10. Aplicaii ale reelelor neuronale in mecatronica 1 ore
11. Sisteme hibride Neuro Fuzzy 1 ore
12. Sisteme expert 4 ore
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Sisteme cu vedere artificiala cu aplicaie industriala 2 ore
2. Recunoaterea optic de caractere 2 ore
3. Sistem pentru citirea codurilor reperelor liniilor automate. Coduri industriale 2 ore
4. Recunoaterea vorbirii. Sinteza vorbirii 2 ore
5. Prelucrarea imaginilor utiliznd software-ul MATLAB, toolbox-ul Image Processing 2 ore
6. Transformri de imagini utiliznd software-ul MATLAB, toolbox-ul Image Processing 2 ore
7. Sisteme multiprocesor pentru comanda roboilor adaptivi cu vedere artificiala 2 ore
8. Aplicaiilor cu reele neuronale utiliznd MATLAB, toolbox-ul Neural Networks 2
9. Iniiere in logica fuzzy utiliznd software-ul MATLAB, toolbox-ul ului Fuzzy Logic 2 ore
10. Iniiere in simularea sistemelor fuzzy utiliznd software-ul FuzzyTech 2 ore
11. Comanda fuzzy a unui servomotor de curent continuu 2 ore
12. Aplicarea sistemelor expert pentru un robot mobil 2 ore
13. Comanda hibrida neuro-fuzzy unui bra manipulator 2 ore
14. Reele neuronale pentru comanda robotului pe baza vederii artificiale 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Florea, A., Elemente de inteligenta artificiala, Lit. UPB, 1993;
2. Florea, A., Dorohonceanu, B., Francu C., Programare in Prolog, Lit. UPB, 1997
3. Tiponu, V., Cleanu, C.D., Reele neuronale. Arhitecturi i algoritmi, Ed. Politehnica, Timioara, 2001,
http://www.ee.utt.ro/ea/Discipline/Retele%20Neuronale/Retele%20neuronale%20-
%20Arhitecturi%20si%20algoritmi.pdf
4. Cleanu, C.D., Tiponu, V., Reele neuronale. Aplicaii, Ed. Politehnica, Timioara, 2002,
http://www.ee.utt.ro/ea/Discipline/Retele%20Neuronale/Retele%20neuronale%20-%20Aplicatii.pdf
5. Dumitrescu, D., Costin, H. Retele neuronale; teorie si aplicaii. Teora, Bucureti, 1996.
6. Preit, ., Precup, R.E., Introducere n conducerea fuzzy a proceselor, Editura Tehnic, Bucureti, 1997
7. Toderean G., Coteiu M., Giurgiu M., Reele neuronale, Editura Microinformatica,, Cluj - Napoca, 1994
8. Voloencu C., Reglare fuzzy i neuronal cu simulri n MATLAB, Editura EUROBIT, Timioara, 1997
9. Russell, S., Norvig P., Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 1995
10. Luger, G.F., Stubblefield, W.A., Artificial Intelligence. Structures and Strategies for Complex Problem Solving,
Benjamin-Cummings, 1993
11. Ruan, D., ed., Intelligent Hybrid Systems: Fuzzy Logic, Neural Networks, and Genetic Algorithms ,Kluwer
Academic, Boston, Massachusetts, USA, 1997
12. The MathWorks Inc., Simulink 4.1 (Release 12.1), 2001,
http://amath.colorado.edu/courses/4720/2000Spr/Labs/Worksheets/Matlab_tutorial/matlabtutorial.html
13. The MathWorks Inc.: Neural Networks Toolbox 4.0.1 (Release 12.1), 2001
14. *** Introduction to image processing in Matlab, http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mayi/imgproc/index.html,
http://amath.colorado.edu/courses/4720/2000Spr/Labs/Worksheets/Matlab_tutorial/matlabimpr.html,
1. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Mistodie L., Inteligenta artificiala si sisteme expert, note de curs, 2006;
2. Kovacs F., Tusz F., Varga S. - Fabrica viitorului. Ed. Multimedia Int., Arad, 1999
3. Ghinea M., Fireteanu M. Matlab - Calcul numeric, grafica, aplicaii. Ed. Teora, 1998
4. *** http://www.mathworks.com/academia/student_center/
5. *** http://www.mathworks.com/products/image/
Data aprobrii programei analitice n catedr: 13. 02. 2007
Titular curs: S.L. ing. Mistodie Luigi
Titular lucrri practice: S.L.ing Mistodie Luigi Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL
Adresa:
Nr. telefon / fax:
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: MECANICA FLUIDELOR

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de disciplin
studiu Sem. I Sem. II
C S C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 28 14 28 14 - V 3 - M-D0011
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- Se urmareste atat prezentarea principiilor, ecuatiilor si a metodelor de baza ale mecanicii
fluidelor cat si utilizarea acestora la rezolvarea unor probleme concrete, cu aplicabilitate
specifica
-Dezvoltarea capacitatii de proiectare, realizare si evaluare a activitatilor instructiv-
educative;

B. Metode de predare nvare: prelegerea, conversatia euristica, dezbaterea, studiul de caz,


problematizarea, simularea de situatii, metode de lucru in grup, individual si frontal, predarea
fiind sustinuta cu materiale specifica ( planse, retroproiector).

C. Forme i metode de evaluare: evaluare continua prin probe scrise, practice si referate de
laborator; evaluare sumativa prin probe scrise.

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Notiuni introductive/2ore: obiectul disciplinei, metode generale de studiu, scurt
istoric.
2. Proprietatile generale ale fluidelor/2ore: compresibilitatea, vascozitatea,
mobilitatea, definirea fluidului ideal.
3. Statica fluidelor /8ore: ecuatia fundamentala a staticii fluidelor, forte hidro si
aerostatice pe suprafete plane si curbe, teorema lui Arhimede.
4. Cinematica fluidelor/4ore: metoda Euler si metoda Lagrange in reprezentarea
cinematica a fluidelor, linie de curent si tub de curent, curent de lichid si debit,
ecuatia de continuitate.
5. Dinamica fluidelor ideale/8ore: ecuatiile generale de miscare ( ecuatiile lui Euler ),
forma Lamb a ecuatiilor lui Euler, ecuatia lui Bernoulli in regim permanent si fara
frecari, aplicatii ale ecuatiei lui Bernoulli ( formula lui Torricelli, tubul Venturi,
tubul Pitot-Prandtl, teorema impulsului.
6. Notiuni de dinamica fluidului real /6ore: ecuatia lui Bernoulli pentru fluidul real,
regimurile de miscare ale fluidelor, curgerea laminara pritr-o conducta circulara,
curgerea turbulenta
E. Continutul lucrarilor practice/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Determinarea viscozitatii cu ajutorul viscozimetrului Hoppler/2ore.
2. Masurarea vitezei cu ajutorul tubului Pitot-Prandtl/2ore.
3. Manometre.
4. Forte de impuls/2ore.
5. Regimurile de miscare ale fluidelor/2ore.
6. Curgerea prin conducte circulare/4ore.

F. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Carafoli, E. si Constantinescu, V. Dinamica fluidelor incompresibile Ed.
Academiei, Bucuresti, 1981.
2. Constantinescu, V. si Galetuse, St Mecanica fluidelor si elemente de aerodinamica
E.D.P., Bucuresti, 1983.
3. Florea, J si Panaitescu, V. Mecanica fluidelor E.D.P., Bucuresti,1979.
4. Ionescu, D. si altii Mecanica fluidelor si masini hidraulice E.D.P., Bucuresti,
1983
5. Petrea, F. si Dinu, D. Mecanica fluidelor I.M.C., Constanta, 1994.
6. Vasilescu, Al. si Andrei, V. Mecanica fluidelor si masini hidraulice
Universitatea din Galati, 1984.

G. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni.


1. Petrea, F si Dinu, - Mecanica fluidelor I.M.C., Constanta, 1994.
2. Vasilescu, Al. si Andrei,V. Mecanica fluidelor si masini hidraulice- Univesitatea
din Galati, 1984.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament

(Semntura)

Director departament / ef catedr


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA ORGANE DE MAINI
Adresa: str. Domneasc Nr. 111
Nr. telefon / fax: 0236-417421
E-mail: vconstantin@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Mecanisme i Organe de Maini

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul II Anul III Total ore Forme de Nr. credite Cod
de Sem. II Sem. I verificare disciplin
studiu C L C L P C L P Sem. Sem. Sem. II Sem. I
II I
Nr. 28 14 42 14 28 70 28 28 E E, P 4 7 M-D0012
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- Formarea orizontului tehnic al viitorului specialist.
- Studierea elementelor componente ale mainilor i mecanismelor, cu luarea n consideraie a
legturilor i interdependenei ntre ele, al satisfacerii rolului funcional i siguranei n
exploatare.
- Deprinderea cu metodele inginereti tiinifice de abordare i soluionare a problemelor din
construcia de maini.
- Dezvoltarea capacitii de proiectare a diverselor subansamble.
- nelegerea parametrilor funcionali ai diverselor instalaii.

C. Metode de predare nvare: prelegerea, explicaia fenomenelor i proceselor,


dezbaterea, studiul de caz cu nelegerea funcionrii, a ncrcrii, a relaiilor de
dimensionare necesare n proiectare, dezvoltarea gndirii critice i creative.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 40%) prin metode orale la orele
de curs probe practice la laborator i proiect; evaluare sumativ (pondere 60%) prin
prezentarea scris i susinerea oral a problematicii abordate.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

I. Elemente generale ce stau la baza proiectrii organelor de maini- 4 cursuri


1. Materiale utilizate n construcia de maini /3 ore
Clasificarea materialelor, criterii de alegere a lor, comportarea materialelor la solicitri
statice i variabile, la diverse temperaturi.
2. Noiuni de tribologie /3 ore
Clasificarea cuplelor cinematice i a contactelor, frecarea, ungerea, uzura, calculul presiunii
de contact maxime la contactele concentrate i n cazul celor de suprafa, pierderea de energie n
cuplele cinematice.
3. Calculul de rezisten al organelor de maini /2 ore
Sigurana la tensiuni limit, calculul de rezisten la solicitri statice i variabile.
II. Asamblri- 6 cursuri
1. Tipuri de asmblri /1 or
Clasificare, prezentare, avantaje, dezavantaje, utilizri.
2. Asamblri demontabile /4 ore
Asamblri cu filet, cu pene, cu caneluri, cu tifturi, cu clem, cu strngere direct, cu
strngere pe con (prezentare, calcul organologic).
3. Asamblri elastice /4 ore
Rolul asamblrilor elastice, clasificare, caracteristicile arcurilor; arcul cu foi, arcul spiral
plan, membrane (prezentare, calcul organologic).
4. Asamblri nedemontabile prin sudur /3ore
Clasificare, principii de calcul, exemple de calcul pentru diverse tipuri de suduri.

III. Transmisii prin curele i lanuri- 2 cursuri


1. Transmisii prin curele /2 ore
Clasificare elemente geometrice i cinematice, fore i tensiuni n ramurile curelei, calculul
curelelor late, a curelelor trapezoidale i a curelelor dinate.
2. Transmisii prin lanuri /2 ore
Clasificare elemente geometrice i cinematice, elemente de calcul.

IV. Transmisii prin roi de friciune. Variatoare de turaie- 2 cursuri


1. Transmisii prin roi de friciune /2 ore
Cilindrice netede i canelate, conice; calculul roilor de friciune.
2. Variatoare de turaie /2 ore
Rolul i caracteristica lor, prezentarea diverselor tipuri de variatoare.

V. Transmisii prin roi dinate (angrenaje)- 6 cursuri


1. Transmisii prin roi dinate /3 ore
Clasificare, materiale, elemente geometrice i cnematice, posibiliti de distrugere.
2. Calculul roilor dinate cilindrice cu dini drepi /3 ore
3. Angrenaje cilindrice cu dini nclinai /2 ore
4. Angrenaje melcate /2 ore
5. Mecanisme cu roi dinate /2 ore
Planetare, difereniale, armonice. Angrenaje speciale.

VI. Osii i arbori- 2 cursuri


1. Osii /1 or
Clasificare, materiale, calculul i verificarea osiilor.
2. Arbori /2 ore
Clasificare, materiale, calcul i dimensionare, verificarea la oboseal i deformaii flexionale
i torsionale.
3. Fusuri /1 or
Tipuri i dimensionarea fusurilor.

VII. Lagre de alunecare i de rostogolire- 2 cursuri


1. Lagre de alunecare /1 or
Descriere, sisteme de ungere, distribuie de presiuni.
2. Rulmeni /3 ore
Clasificare, simbolizare, materiale, alegerea rulmenilor.
VIII. Cuplaje i ambreiaje- 5 cursuri
1. Cuplaje permanente /2 ore
Clasificare, cuplajul manon, cuplajul cu flane.
2. Cuplaje compensatoare /3 ore
Clasificare, cuplajul cu ghiare, cuplajul cu disc intermediar, cuplajul cardanic, cuplajul
dinat.
3. Cuplaje elastice /1 or
Clasificare, rolul i caracteristicile lor, cuplajul elastic cu boluri i buc de cauciuc.
4. Ambreiaje /4 ore
Clasificare, ambreiajul plan monodisc, ambreiajul cu friciune cu lamele multiple,
ambreiajul cu suprafa conic, ambreiajul cu saboi, ambreiajul cu bile.

IX. Mecanismul biel-manivel- 2 cursuri


1. Descrierea mecanismului biel-manivel, utilizri, sarcini n mecanism /1 or
2. Pistonul /1 or
Variante constructive, calculul pistonului pahar.
3. Segmeni /1 or
Rol, tehnologie de calcul.
4. Biela /1 or
Variante constructive, calculul capului de biel i al tijei la motoarele lente i rapide.

X. Etanri- 1 curs
1. Etanri /1 or
Clasificare, materiale, etanri ntre piese fixe.
2. Etanri ntre piese aflate n micare de rotaie i translaie. /1 or

XI. Organe pentru circulaia fluidelor- 2 cursuri


1. Conducte /1 or
Clasificare, materiale, calcul.
2. Organe de mbinare a conductelor /1 or
Clasificare, calculul flanelor.
3. Organe de nchidere, reglare i dirijare a fluidelor /2 ore

XII. Fiabilitatea n construcia de maini- 1 curs


1. Parametrii de care depinde fiabilitatea /1 or
2. Calculul fiabilitii unui element i al unui sistem /1 or

F. Lucrri practice / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Cunoaterea practic a diverselor tipuri de asamblri demontabile /2 ore.
2. Studiul asamblrilor cu uruburi /2 ore.
3. Cunoaterea practic a diverselor asamblri nedemontabile /2 ore.
4. ncercarea asamblrilor nedemontabile prin sudur /2 ore.
5. Studiul transmisiilor prin roi de friciune /2 ore.
6. Studiul transmisiilor prin curele i lanuri /2 ore.
7. Cunoaterea diverselor tipuri de variatoare i parametrii lor de funcionare /2 ore.
8. Cunoaterea diverselor tipuri de transmisii cu roi dinate /2 ore.
9. Elementele geometrice, corijarea danturii la roi dinate cilindrice, interferena /2 ore.
10. Distribuia de presiuni n lagrele de alunecare /2 ore.
11. Tipuri de rulmeni i alegerea lor /2 ore.
12. Cunoaterea diverselor tipuri de cuplaje /2 ore.
13. Aplicaii ale mecanismului biel- manivel (motoare, compresoare): cinematic,
dinamic /2 ore.
14. Cunoaterea i analizarea elementelor de conducere a fluidelor.

G. Proiect / numr de ore pentru fiecare tem:


Proiectarea unui mecanism de prehensiune compus din degete de apucare acionate de un
mecanism cu urub antrenat de un reductor de turaie i motor electric.
1. Tema de proiectare. Etapele proiectului. Bibliografie / 2 ore.
2. Proiectarea transmisiei cu urub / 2 ore.
3. Alegerea motorului electric. Repartizarea rapoartelor de transmisie, momente de
torsiune i turaii la arbori / 2 ore.
4. Dimensionarea primei trepte de angrenare a reductorului / 2 ore.
5. Gradul de acoperire, randamentul, fore n angrenare, verificarea angrenajului primei
trepte / 2 ore.
6. Dimensionarea celei de a 2-a trepte de angrenare a reductorului / 2 ore.
7. Grad de acoperire, randament, fore n angrenare, verificarea treptei a 2-a / 2 ore.
8. Dimensionarea carcasei reductorului./ 2 ore.
9. Calculul suprafeei reductorului i verificarea lui la nclzire / 2 ore.
10. Calculul arborelui I: predimensionare, form constructiv, alegerea penelor / 2 ore.
11. Calculul arborelui II: predimensionare, form constructiv, alegerea penelor / 2 ore.
12. Alegerea rulmenilor / 2 ore.
13. Cuplajul elastic / 2 ore.
14. Desenul de ansamblu / 2 ore.

H. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Bologa O. - Elemente de Inginerie Mecanic. Transmisii mecanice , Ed. Ceprohart,


Brila,2000.
2. Bologa O. - Elemente de Inginerie Mecanic. Angrenaje, Ed.Evrika, Brila, 2001.
3. Bunescu V., Ionescu V. - Raionalizarea calculelor n proiectare, Ed. Tehnic, Bucureti,
1970.
4. Constantin V., Palade V. - Organe de maini i mecanisme. Vol.1. Asamblri, Ed.
Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2004.
5. Constantin V., Palade V. - Organe de maini i mecanisme. Vol.2. Asamblri. Ed.
Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2005.
6. Crudu I., tefnescu I., Panuru D., Palaghian L., Atlas Reductoare cu roi dinate, Ed.
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981.
7. Demian T.,.a. - Elemente constructive de mecanic fin, Ed. Didatcic i Pedagogic,
Bucureti,1980.
8. Drghici I. - Organe de maini Probleme. Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1982.
9. Drghici I. - ndrumar de proiectare n construcia de maini. vol.2. Ed. Tehnic,
Bucureti, 1982.
10. Flticeanu C. - Elemente de inginerie mecanic, Universitatea din Galai, 1988.
11. Flticeanu C. - Elemente de mecanica solidului deformabil, Editura Evrika, Galai, 1997.
12. Gafianu M. - Organe de maini. Vol.1,2. Ed. Tehnic, Bucureti, 1981.
13. Guu A. - Organe de maini - Curs. Volumele 1, 2, 3. Universitatea din Galai, 1973.
14. Manea Gh. Organe de maini Vol. 1, Ed. Tehnic, Bucureti, 1970.
15. Mladinescu T., Rizescu E., Weinberg H., - Organe de maini i mecanisme. Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972.
16. Mller A. - Elemente de inginerie mecanic, Universitatea din Galai, 1974.
17. Palade V., Constantin V., Hapenciuc M. Reductoare cu roi dinate, Ed. Alma, Galati,
2003.
18. Palaghian L. - Reductoare armonice, Ed. Tehnic, Bucureti, 1996.
19. Rzmeri Ghe. - Organe de maini. Aplicaii, Universitatea din Galai, 1987.
20. Ripianu A., Crciun I. - Osii, arbori drepi i arbori cotii, Ed. Tehnic, Bucureti, 1977.
21. Reetov D.N. - Organe de maini. Ed. Tehnic, Bucureti, 1973.

I. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

1. Constantin V., Palade V. - Organe de maini i mecanisme. Vol.1. Asamblri, Ed.


Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2004.
2. Constantin V., Palade V. - Organe de maini i mecanisme. Vol.2. Asamblri, Ed.
Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2005.
3. Palade V., Constantin V., Hapenciuc M. - Reductoare cu roi dinate, Ed Alma, Galati,
2003.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament 26. 01. 2007

ntocmit
Prof. dr. ing. Iuliana Viorica Constantin

ef catedr
Prof. dr. ing. Liviu Palaghian
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA / DEPARTAMENTUL: T.C.M.
Adresa: str. Domneasc 111, 800201 Galai
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 397
E-mail: gabriel.frumusanu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: METODE NUMERICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 2 - - 2 2 E - 5 - M-F0009
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea domeniilor de aplicabilitate a metodelor numerice pentru rezolvarea
problemelor ntlnite n practica industrial;
Dezvoltarea gndirii algoritmice, abstracte;
Cunoaterea algoritmilor clasici utilizai n rezolvarea problemelor;
Dezvoltarea capacitii de elaborare a unor programe de calcul pentru rezolvarea unor
aplicaii concrete.

C. Metode de predare nvare: prelegerea, explicaia, exemplificarea, simularea de situaii,


metode de lucru n grup, individual i frontal, metode de dezvoltare a gndirii critice,
portofoliul, studiul documentelor curriculare i al bibliografiei.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas (rezolvarea numeric a unei probleme la alegere, din tematica
disciplinei); evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

I. Noiuni generale 1 curs


1. Reprezentarea numerelor n calculator. Algoritmi. Erori de calcul. / 2 ore
Consideraii generale: reprezentarea numerelor n calculator, precizia calculatorului. Calcul
numeric n virgul mobil. Algoritmi de calcul, stabilitatea i condiionarea algoritmilor. Erori
de calcul, propagarea erorilor.

II. Rezolvarea numeric a ecuaiilor algebrice i transcendente 4 cursuri


1. Consideraii generale. Metoda general. Metoda biseciei. / 2 ore
Ecuaii algebrice i transcendente. Criterii de oprire a cutrii soluiei. Ordin de convergen.
Metoda general: condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm. Metoda biseciei:
condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm.
2. Metode clasice de rezolvare a ecuaiilor. / 4 ore
Metoda Newton-Raphson: condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm. Metoda
tangentelor fixe: condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm. Metoda secantelor
variabile: condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm. Metoda secantelor fixe:
condiii de aplicare, interpretare geometric, algoritm.
3. Metoda punctului fix. / 2 ore
Noiunea de punct fix al unei funcii. Metoda punctului fix: principiul metodei; condiii de
aplicare, interpretare geometric, convergen uniform sau oscilant, divergen uniform sau
oscilant, algoritm.

III. Rezolvarea numeric a sistemelor de ecuaii 2 cursuri


1. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare. / 4 ore
Metode directe: metoda Gauss condiii de aplicare, algoritm. Metode iterative: metoda
Jacobi valori proprii ale unei matrice, condiii de aplicare, algoritm; metoda Gauss-Seidel
comparaie cu metoda Jacobi, algoritm; metoda relaxrii.

IV. Aproximarea funciilor reale de o variabil real 5 cursuri


1. Consideraii generale. Criterii de aproximare. / 2 ore
Condiii n care se recurge la aproximarea funciilor. Polinom generalizat de aproximare.
Criteriul de aproximare prin interpolare. Criteriul de aproximare cu abatere medie ptratic
minim. Criteriul de minimax. Interpretri geometrice. Analiz comparativ a criteriilor.
2. Aproximarea funciilor prin interpolare. / 6 ore
Polinomul de interpolare Lagrange: construcie, eroare de aproximare, algoritm. Diferene
finite i diferene divizate. Polinomul de interpolare Newton: construcie, eroare de
aproximare, algoritm. Interpolare cu funcii spline.
3. Aproximarea funciilor cu abatere medie ptratic minim. / 2 ore
Aproximarea funciilor cu abatere medie ptratic minim: cazul continuu, cazul discret;
algoritmul de construcie a polinomului de aproximare.

V. Metode numerice pentru derivare i integrare 2 cursuri


1. Metode numerice de derivare. / 2 ore
Consideraii generale. Derivare numeric prin aproximarea formulei de derivare. Derivare
numeric prin aproximarea funciei de derivat printr-un polinom Lagrange formule de
derivare n trei puncte; algoritm. Derivare numeric prin aproximarea funciei de derivat
printr-un polinom Newton; algoritm.
2. Metode numerice de integrare. / 2 ore
Generaliti privind cuadratura numeric. Formule de cuadratur: metoda trapezelor
principiul metodei, interpretare geometric, mrimea erorii, algoritm; metoda Cavalieri-
Simpson.

F. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Lucrare introductiv; prezentarea general a scopului i coninutului lucrrilor practice 2 ore.


2. Aplicarea algoritmului metodei generale 2 ore.
3. Aplicarea algoritmului metodei biseciei 2 ore.
4. Aplicarea algoritmului metodei Newton-Raphson 2 ore.
5. Aplicarea algoritmului metodei tangentelor fixe 2 ore.
6. Aplicarea algoritmului metodei punctului fix 2 ore.
7. Aplicarea algoritmului metodei Gauss 2 ore.
8. Aplicarea algoritmului metodei Jacobi 2 ore.
9. Aplicarea algoritmului metodei Gauss-Seidel 2 ore.
10. Construcia polinomului de interpolare Lagrange 2 ore.
11. Construcia polinomului de interpolare Newton 2 ore.
12. Construcia polinomului de aproximare cu abatere medie ptratic minim 2 ore.
13. Aplicarea algoritmului de derivare cu ajutorul polinomului Lagrange.
14. Aplicarea algoritmului de integrare prin metoda trapezelor.
G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Frumuanu, G. Metode numerice n ingineria tehnologic, Ed. Cartea universitar,


Bucureti, 2004.
2. Larionescu, D. Metode numerice, Ed. Tehnic, Bucureti, 1989.
3. Ioan, D. i colectivul Metode numerice n ingineria electric, Ed. Matrix Rom, Bucureti,
1998.
4. Iacob, C. i colectivul Matematici clasice i moderne, vol. I III Editura Tehnic,
Bucureti, 1981.
5. Zilli, G. Lezioni ed esercizi di calcolo numerico Edizioni Libreria Progetto, Padova, 2004.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 11.01.2007

(Semntura)

ef catedr
Prof. dr. ing. Dumitru Nicoar
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC I ELECTRONIC
CATEDRA: ELECTRONIC I TELECOMUNICAII
Adresa: Galati, 800146, Str. tiinei, nr. 2
Nr. telefon / fax: 0236-470905
E-mail: etc@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Microcontrolere i microprocesoare

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul Anul IV Total Forme de Nr. credite Cod


de Sem I Sem. II ore verificare disciplin
studiu C S L P C S L P C S L P Sem. I Sem. II Sem I Sem II
Nr. 28 28 28 28 E 6 M-D3105
ore

B. Obiectivele disciplinei:
furnizarea cunotinelor fundamentale privind sistemele cu microcontroler i
microprocesor
studierea modulelor componente ale unui microcontroler, a transferurilor de informaii
dintre ele, precum i a conectrilor cu exteriorul
studierea i analiza comparativ a diferitelor tipuri de sisteme cu microprocesor
asigurarea cunotinelor i abilitilor practice privind funcionarea microcontrolerelor i a
subsistemelor componente, precum i interconectarea i testarea acestora
C. Metode de predare nvare:
Predarea cursului se face sub form de prelegere i dezbatere, prin antrenarea studenilor la
discuii. Cunotinele teoretice sunt completate cu exemple i studii de caz, dezbtute mpreun
cu studenii. Aprofundarea cunotinelor se realizeaz att prin teme de curs, ct i la laborator,
unde studenii dobndesc i abiliti practice, prin realizarea lucrrilor aplicative i a temelor
sptmnale.
D. Forme i metode de evaluare:
Evaluarea final va conine: a) evaluarea activitilor din timpul semestrului, ce includ
participarea la discuiile de la curs, realizarea temelor de cas, participarea la activitile de
laborator (20%); b) colocviul la laborator, prin verificarea lucrrilor aplicative i a temelor de
laborator (20%); c) evaluarea cunotinelor prin examen scris (60%).
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
Cap.1. Introducere n arhitectura sistemelor de calcul: Definirea sistemului de calcul, a
funciilor acestuia i a conceptului de arhitectur. Componentele hardware i software, precum
i interdependenele dintre ele. Particulariti ale sistemelor de achiziie a datelor. (2 ore)
Cap.2. Subsistemul de memorie al unui microcontroler: Caracteristici ale unitilor de
memorie. Elementele subsistemului memorie. Memoria primar. Memoria cache. (4 ore)
Cap.3. Subsistemul unitii centrale: Clasificarea microprocesoarelor. Funcia de comand i
control: legturile i dialogurile unui procesor cu exteriorul su. Funcia de prelucrare:
reprezentarea informaiilor, operaii cu numere n virgul fix i n virgul mobil. (6 ore)
Cap.4. Subsistemul de intrare/ieire (I/O): Uniti I/O : clasificare i caracteristici. Structura
i funciile controlerelor I/O. Transferul datelor cu subsistemul I/O: microprogramat, prin
ntreruperi i prin acces direct la memorie (dma). (6 ore)
Cap.5. Subsistemul de interfa cu operatorul uman: definire, funcii, elemente componente.
Dispozitive de intrare: tastatur, mouse. Dispozitive de ieire: monitoare. Cuplorul video;
procesoare grafice. (2 ore)
Cap.6. Linii i dispozitive de comunicaii: Subsistemul comunicaiei seriale: comunicaia
serial asincron i uniti I/O conectate prin aceasta, comunicaia serial sincron i uniti I/O
conectate prin aceasta. Subsistemul comunicaiei paralele: protocolul de comunicaie i uniti
I/O conectate prin aceasta. (4 ore)
Cap. 7. Componente software ale sistemelor de achiziie i prelucrare a datelor: Tipuri de
date i moduri de adresare utilizate n microcontrolere i DSP-uri. Aspecte ale programrii n
limbaj de asamblare. Programe utilitare pentru dezvoltarea de aplicaii. Etapele dezvoltrii
aplicaiilor cu microcontrolere i DSP-uri. (4 ore)
F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:
G. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare lucrare:
1. Aparate pentru vizualizarea semnalelor digitale; vizualizarea semnalelor digitale de frecven
mare; erori de vizualizare.
2. Reprezentarea informaiilor; coduri de reprezentare a numerelor negative
3. Memorii ROM, DRAM
4. Legaturile unui microprocesor cu exteriorul
5. Sisteme de dezvoltare cu microcontroler
6. Tastatura unui sistem de calcul; comunicaia serial sincron..
7. Cuplorul video: moduri de lucru, caracteristici, funcii de accelerare grafic
8. Comunicaia serial asincron; conectarea serial a unui mouse.
9. Comunicaia paralel; protocoale de comunicaie.
10. Programarea i lucrul cu porturile I/O ale unui microcontroler
11. Programarea i lucrul cu temporizatoarele unui microcontroler
12. Achiziia semnalelor analogice i numerice cu sisteme cu microcontroler.
H. Tematica proiectului / numr de ore pentru fiecare etap:
I. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Pucau Ghe., Nicolau V. and Codre B., TMS320C3X Digital Signal Processors.
Applications (in romanian), Academica, Galai, 2004, ISBN 973-8316-48-0.
2. Nicolau, V. Arhitectura calculatoarelor I, Editura Cartea Universitar, Bucureti, ISBN
973-731-103-5, 2005
3. Mueller, S. - PC depanare i modernizare, Editura Teora, Bucureti, ediia IV-a, vol. 1 i 2,
ISBN 973-601-799-0, 2003
4. Rosch, W. L. Totul despre hardware, Editura Teora, Bucureti, ISBN 973-601-856-3, 1998
5. Mateescu A., Dumitriu N., Stanciu L. Semnale i sisteme. Aplicaii n filtrarea semnalelor.
Editura Teora, Bucureti, 2001, ISBN 973-20-0666-8.
6. *****, TMS320C3X Users Guide, Texas Instruments, 1997.
J. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1
1. Pucau Ghe., Nicolau V. and Codre B., TMS320C3X Digital Signal Processors.
Applications (in romanian), Academica, Galai, 2004, ISBN 973-8316-48-0.

Titular curs: Prof. dr. ing. Miholc Constantin


Semntura:

Director departament / ef catedr

Prof. dr. ing. Laureniu FRANGU

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru studeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe care
studenii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n funcie de
tematica cursurilor, seminariilor i lucrrilor practice.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: MODELAREA SI SIMULAREA ROBOTILOR INDUSTRIALI

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul IV Forme de
Anul Total ore Nr. credite
Sem. I Sem. II verificare Cod
de
Sem. Sem. disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. I
II II
Nr. ore 28 28 - - 28 28 E - 5 - M-S3207

B. Obiectivele disciplinei:
Simularea i modelarea diferitelor variante arhitecturale de roboti industriali;
Simularea i controlul proceselor robotizate;
Utilizarea aplicaiilor software specifice pentru modelarea si simularii RI;
Formarea unei concepii sistemice asupra modelrii sistemelor robotizate;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor specifice i de selectare a
lor la realizarea unor produse mecatronice de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii
practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la
orele de laborator i evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Modelarea geometrica a RI 8 ore


Model geometric utilizat la conducerea RI
Transformari omogene. Transformarea Denavit-Hartenberg.
Determinarea modelului geometric direct si invers
Transformari diferentiale omogene. Calculul matricei Jacobi.
2. Modelului dinamic 3 ore
Problema dinamica directa si inversa.
Determinarea modelului dinamic folosind ecuatiile lui Lagrange. Exemple
3. Planificarea miscarii RI 3 ore
Problemele planificatorului de miscare. Specificarea miscarii.
Planificarea traiectoriei in coordonate generalizzate
Planificarea miscarii coordonate si in timp minim, in coordonate operationale.
4. Metode de comanda a RI utilizand diferite modele 4 ore
Conducerea cu model geometric.
Functia de transfer pentru o articulatie.
Conducerea prin liniarizarea modelului dinamic.
Utilizarea decuplarii in conducerea RI.
Conducerea RI cu calculul on-line al modelului dinamic.
Structuri de comanda adaptive.
Comparatie privind diferitele structuri de comanda ale RI.
5. Sistem de simulare pentru roboii 2 ore
Simularea dinamic a Ri cu trei grade de mobilitate.
6. Simularea dinamic a structurilor cu ase grade de mobilitate 2 ore
7. Simularea R.I. utiliznd pachetul de programe Robotics toolbox sub MATLAB
(RTM) 1 ore
8. Limbaje de programare pentru simularea conducerii RI ABB 2 ore
9. Simularea RI utilizand softul educaional COSIMIR 2 ore
10. Simularea Ri utilizand softul Delmia 1 ora

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Conducerea si programarea robotului de sudare RIP 6,3-4 ore
2. Simularea conducerii robotului (manipulatorului industrial ROBS1) prin intermediul
programului in TURBO PASCAL - ROBS1 - 4 ore
3. Conducerea inteligenta a RI ABB utiliznd programul ABB-Pick Master -4 ore
4. Msurarea poziiei si parametrilor dinamici pentru un bra robotizat -2 ore
5. Simularea conducerii R.I. de tip antropomorf, in programul MAX3D -2 ore
6. Conducerea robotului MRIP 0,2. Program de simulare in MAX3D -2 ore
7. Simularea R.I. utiliznd pachetul de programe Robotics toolbox sub MATLAB (RTM).
Comenzi principale in mediul de programare MATLAB. Aspecte teoretice pregtitoare aferente
simularii in RTM. Comenzi - prezentare succint. Ex.demo:de conducerea R.I. Puma560. - 4 ore
8. Simularea cinematica si dinamica a R.I. utiliznd programul SPACELIB sub MATLAB
(conducerea in timp real a unui R.I. cu 6 grade de libertate) 2 ore
9. Programarea RI utiliznd software-ul educaional COSIMIR (varianta demo) 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Stefanoiu, D., Borangiu, Th., Ionescu, Fl.,-Robot Modelling and Simulation, Editura AGIR, 2004.
2. Davidoviciu A., Draganoiu Gh., Moanga A., Modelarea, simularea si comanda manipulatoarelor si robotilor
industriali, Edit. Tehnica, 1986.
3. Voicu M., Lazar C., Sisteme de conducere a robotilor industriali, vol. III, Rotaprint I. P. Iasi, 1987.
4. Koren, Y. (1985). Robotics for engineers. New York, McGraw-Hill.
5. Kozowski, K. (1998). Modelling and identification in robotics. Berlin ; New York, Springer.
6. Borangiu Th., Hossu A., Sisteme educationale in robotica, Edit. Tehnica, Bucuresti, 1991.
7. Limbajul SIMULINK MATLAB.
8. Rade, M. - "Metode dinamice pentru identificarea sistemelor mecanice". Editura Academiei R.S.R., Bucureti,
1979.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

1. Stefanoiu, D., Borangiu, Th., Ionescu, Fl.,-Robot Modelling and Simulation, Editura AGIR, 2004.
2. Davidoviciu A., Draganoiu Gh., Moanga A., Modelarea, simularea si comanda manipulatoarelor si robotilor industriali,
Edit. Tehnica, 1986.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007


ef catedr Titular disciplin
Prof. dr. ing. Georgescu V. . L. drd. ing. Mistodie Luigi

.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA Robotica si Sudare
Adresa: str. Domneasc Nr. 111
Nr. telefon / fax: 0236-417421
E-mail: elena.scutelnicu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Modelarea structurilor metalice

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de Nr. credite Cod
de Sem. II verificare disciplin
studiu C L C L Sem. 8 Sem. 8
Nr. 28 14 28 14 V 3 M-S3210-2
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- nsuirea de ctre studeni a metodelor de calcul a structurilor metalice din bare i din
plci;
- Aplicarea metodei deplasrilor n calculul structurilor din bare;
- Cunoaterea expresiilor matricelor de rigiditate;
- Corecii la matricele de rigiditate prin efectul de semincastrare a barelor n nod;
- Estimarea teoretic i experimental a eforturilor din barele structurii;
- Optimizarea structurilor din bare minimizarea greutatii structurii.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice de analiz
a problematicii specifice ingineriei, aplicaii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Metode de calcul a structurilor metalice din bare i din plci /2 ore;
2. Ipoteze de calcul /0.5 ore;
3. Calculul matricelor de rigiditate a barelor /4.5 ore;
4. Matrici de rotaie /2 ore;
5. Matrici de rigiditate ale barelor n sistemul de axe al structurilor /1.5 ore;
6. Asamblarea matricei de rigiditate a structurii /3 ore;
7. Calculul deplasrilor de nod /2 ore;
8. Coeficieni de eroare datorit efectului de semincastrare /2.5 ore;
9. Calculul de rezisten a barelor structurii /2 ore;
10. Calculul de stabilitate a barelor /4 ore;
11. Analiza deformatelor structurii din bare /4 ore.
F. Lucrri practice / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Determinarea experimental a eforturilor din bare /2 ore;
2. Coeficieni de eroare la calculul deplasrilor de nod /2 ore;
3. Calculul matricelor de rigiditate ale barelor n cazuri concrete /2 ore;
4. Flambajul stlpilor /2 ore;
5. Arhitectura nodurilor, influena asupra matricei de rigiditate a barei /2 ore.
6. Determinarea tensiunilor i deformaiilor din cadrele sudate /4 ore;
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Constantin E., - ,,Proiectarea mainilor utilajelor i construciilor sudate, Ed. Univ.
Galai, 1983;
2. Mateescu D., - ,,Construcii metalice, ET Bucureti, 1972;
3. Popescu V., - ,, Construcii metalice, ET Bucureti, 1985;
4. Buzdugan Gh., - ,,Rezistena materialelor, ET Bucureti, 1980;
5. Zienkiewicz C., - ,,The Finite Element Method in Engineering Sciences, Mc.
GrawHill, 1971.
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Constantin E., - ,,Proiectarea mainilor, utilajelor i construciilor sudate, Ed. Univ.
,,Dunrea de Jos din Galai vol. 2, 1983;

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament 21. 08. 2007

Titular curs si lucrari practice


Prof. Dr. Ing. Elena Scutelnicu

Director departament / ef catedr


Prof. Dr. Ing. Valeriu Georgescu
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galai, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: : valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: PRACTICA
MECATRONIC I ROBOTIC

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul II Forme de
Anul Total ore Nr. credite
Sem. I Sem. II verificare Cod
de
Sem. Sem. disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. I
II II
Nr. ore - - - 90 - 90 - V - 2 M-D0013

B. Obiectivele disciplinei:
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare a echipamentelor specifice i de selectare a
lor la realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de


situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii practice
individuale.

D. Forme i metode de evaluare: verificare.

E. Coninutul programei de practica:

1. Acionri hidraulice i pneumatice

1.1. Pompe cu roi dinate, elemente componente, calculul debitului


1.2. Pompe i motoare cu palete, elemente componente, calculul debitului
1.3.. Pompe i motoare cu pistonae axiale, elemente componente, calculul debitului
1.4. Pompe i motoare cu pistonae radiale, elemente componente, calculul debitului
1.5. Motoare hidraulice rectilinii, elemente componente, calcul
1.6. Distribuitoare cu sertar, calculul pierderilor de debit la sertraele distribuitoare, calculul forei de
frecare plunjer-corp
1.7. Supape de presiune nepilotate i pilotate
1.8. Drosele cu regulatoare de vitez, rezistena hidraulic, calcul pierderi
1.9. Distribuitoare i drosele cu hidrologistoare
1.10. Conducte. Filtre. Acumulatoare. Rezervorul. Schimbtorul de cldur, calcul de dimensionare
1.11. Variante de scheme hidraulice
1.12. Motoare pneumatice rectilinii, elemente componente, calcul
1.13. Scheme pneumatice
2. Tehnologia de elaborare a pieselor turnate

2.1. Tehnologia de execuie a modelelor, cutiilor de miez i a abloanelor. Principii de execuie a


modelelor; elaborarea desenelor tehnologice; stabilirea planelor de separare; mrci pentru miezuri
materiale pentru confecionarea modelelor; finisare, vopsire, pstrare i depozitare modele etc.
2.2. Prepararea amestecurilor de formare.
Materiale folosite; amestecuri de formare: caracteristici, proprieti; operaii i utilaje pentru
prepararea, transportul i uscarea amestecurilor
2.3. Proprietile i ncercrile amestecurilor de formare.
Analiza granulometric: determinarea umiditii, permeabilitii i rezistenei mecanice a
amestecurilor de formare.
2.4. Execuia i uscarea formelor i miezurilor.
Tehnologii de execuie manuale, mecanice; scule i dispozitive pentru formare; maini de format;
tehnologii de 4execuie a miezurilor; reele de turnare; uscarea formelor.
2.5. Turnarea metalelor feroase i neferoase.
Elaborarea i turnarea pieselor din font: cubilou, cuptor rotativ, tipuri de fonte turnate, materiale i
echipamente folosite. Elaborarea i turnarea pieselor din oel: cuptoare electrice cu arc i inducie,
tipuri de oeluri turnate, particulariti de turnare. Elaborarea i turnarea pieselor din materiale
neferoase: bronzuri, alame, aliaje de magneziu, cuptoare cu creuzet, rotative i electrice.
2.6. Scoaterea din forme i curirea pieselor turnate. Dezbaterea pieselor turnate, debavurare,
eliminarea reelelor i maselotelor; utilaje folosite; instalaii de sablat.
2.7. Metode speciale de turnare. Turnarea n forme metalice, sub presiune, centrifugal, de precizie, n
coji etc.
2.8. Tratamentul termic al pieselor turnate. Tratamente de recoacere, detensionare, globulizare etc.,
cuptoare folosite.
2.9. Defectele pieselor turnate i remedierea lor. Goluri, incluziuni, picturi reci, crpturi, deplasri,
bavuri, asperiti, aderene, carii, neomogeniti etc.

3. Tehnologia de elaborare a pieselor forjate

3.1. Tehnologia de execuie a pieselor forjate. ntindere, refulare, lire, rsucire, gtuire, gurire,
ndoire etc. Forjare liber: forjare n matri.
3.2. Utilaje folosite la forjarea pieselor. Ciocane mecanice, prese cu discuri, urub; maini de
debitare, cuptoare de nclzire a semifabricatelor etc.
3.3. Scule, dispozitive i verificatoare
3.4. Materiale folosite pentru piesele forjate
3.5. Tratamente termice aplicate pieselor forjate

4. Tratamente termice aplicate pieselor metalice

4.1. Principalele tipuri de TT Recoacere, normalizare, clire, revenire, cementare, cianurare,


cromizare, sulfizare, CIF etc.
4.2. Regimuri de TT
4.3. Instalaii i dispozitive pentru TT; cuptoare, bi, lichide de rcire.
4.4. Tehnologii de TT (normalizare, mbuntire etc).

5. Sudarea i tierea metalelor

5.1. Sudarea prin topire i arc electric. Clasificare electrozi, simbolizare, surse de curent
(generatoare, transformatoare, tehnologii de sudare manual, tipuri de mbinri.
5.2. Sudare cu arc electric sub strat de flux. Sudare automat sub strat de flux, fluxuri i srme
electrod, tehnologii de sudare automat i semiautomat.
5.3. Sudarea n mediu de CO . tehnologie, utilaje, domenii de utilizare.
2
5.4. Sudarea n mediu de argon: tehnologia, utilaje, domenii de utilizare
5.5. Sudarea oxiacetilenic. Construcia generatorului de acetilen, funcionare, arztorul,
reducii, metode i tehnici de sudare.
5.6. Sudarea prin topire: principiul, reacia termic, tehnologia sudrii.
5.7. Sudarea prin presiune: sudarea cap la cap, prin puncte, n linie; utilaje folosite. Tehnologia
de execuie a fiecrui procedeu.
5.8. Tierea termic prin ardere. Tierea oxigaz (tehnologie, construcia arztorului; tierea
oxiarc.

Data ntocmirii: 19.01.2007


ef catedra
Prof. Dr. Ing. Valeriu GEORGESCU
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galai, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: PRACTIC

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul Anul III Forme de


Total ore Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II verificare
disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. ore - - - 90 - 90 V - 2 - M-S0005

B. Obiectivele disciplinei:
Acumularea de cunotine n domeniul tehnologiei ingineresti;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare a echipamentelor specifice i de selectare a lor la
realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
nvarea noiunilor necesare de reprezentare a structurilor robotilor industriali, structura si
funcionarea unui calculator elementar, principalele clase de instruciuni si moduri de adresare
utilizate.
Prezentarea caracteristicilor arhitecturale ale unor calculatoare reprezentative.
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor specifice i de selectare a lor la
realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea tehnica a
studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii,


metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii practice individuale.

D. Forme i metode de evaluare: elaborarea si sustinerea referatului de practica.

E. Coninutul programei de practica:

1. Cunoasterea notiunilor ingineresti despre senzori si traductoare si domeniile de aplicatie 8 ore


2. Cunoasterea structurilor mecanice a robotilor industriali 8 ore
3. Cunoasterea actionarilor electrice, hidraulice si pneumatice a robotilor industriali 8 ore
4. Materializarea schemelor de actionare hidraulice si pneumatice prin realizarea practica a montajelor
10 ore
5. Motoare electrice de curent continuu si motoare pas cu pas si scheme de actionare pentru roboti
industriali 8 ore
6. Interfete pentru comanda motoarelor de actionare 8 ore
7. Elaborarea de programe de conducere ale robotilor industriali 8 ore
8. Limbaje de programare si utilizarea acestora prin aplicatii practice 8 ore
9. Proiectarea sistemelor de prehensiune 8 ore
10. Tehnici de fabricatie a robotilor industriali, proiectarea elementelor componente pentru o structura
robotizata impusa 8 ore
11. Analiza sistemelor de control a structurilor robotilor industriali 8 ore

Cerinte generale:
-se va preda un referat;

- referatul va fi redactat in limba romana;


-materialul utilizat (text si figuri) trebuie sa provina de pe Internet, utilizarea directa a textelor din carti in
limba romana sau engleza
-se va utiliza ca editor MS Word
-se va utiliza un font Times New Roman 12pt., spatierea fiind la 1.5 randuri
-in pagina de titlu trebuie sa apara termenul de predare si data de predare efectiva (se completeaza la
predare)
-raportul trebuie sa includa, dupa cuprins, un rezumat de cca. 150 de cuvinte, urmat de 5 cuvinte cheie
relevante pentru tema respectiva
-paginile vor fi numerotate si vor avea un header pe care sa apara titlul raportului, autorul si grupa
-toate reprezentarile grafice vor fi identificate corespunzator (Fig.1 ..Fig12), vor avea un titlu si vor fi
referite ca atare in text
-nici o reprezentare grafica nu trebuie sa ocupe mai mult de jumatate din pagina
-numarul minim de repere bibliografice: 4;

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr
Prof. dr. ing. Georgescu V.

.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: PROCESE SI ECHIPAMENTE PENTRU SUDARE ROBOTIZATA

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 42 28 42 28 - E - 5
ore M-S3203-2

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare a proceselor si echipamentelor de
sudare robotizata in ara noastr si pe plan mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra proceselor si echipamentelor de sudare
robotizata;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare echipamentelor de sudare si de selectare a
lor la realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea tehnologiilor si echipamentelor de sudare robotizata i utilizarea acestora n
diferitele aplicatii practice industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
realizare a unor tipuri de imbinari, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 2 ore


Procesul de producie. Procesul tehnologic. Activiti specifice seciilor de sudare. Indicatorii
nivelului tehnologic al proceselor de sudare. Scurt istoric. Clasificarea procedeelor de sudare prin
topire. Particularitati ale sudarii prin presiune. Clasificarea procedeelor de sudare prin presiune.

2. SUDAREA SUB STRAT DE FLUX 10 ore


Clasificarea procedeelor de sudare sub strat de flux. Performanele sudrii sub strat de flux.
Materiale de adaos. Tehnica operatorie la sudarea sub flux.
Echipamente pentru sub strat de flux. Sudarea mecanizat. Tractoare pentru sudare. Principii
de realizare a modificrii vitezei de avans a srmei electrod funcie de tensiunea arcului. Modaliti
de lucru ale sistemului cu vitez dependent (SVD). Moduri de poziionare a caracteristicilor
surselor. Reglarea automat a parametrilor arcului la sudarea SF.
3. SUDAREA N MEDIU DE GAZE 10 ore
Clasificarea procedeelor de sudare n mediu de gaze. Gaze folosite la sudare. Electrozi
nefuzibili. Srme de sudur. Transferul materialului de sudare prin arc. Sudarea WIG
(performanele procedeului WIG, parametrii tehnologici de sudare, tehnica sudrii WIG). Instalaia
pentru sudare WIG mecanizat. Elemente constructive ale echipamentelor de sudare WIG.
Sudarea MIG-MAG (performanele procedeelor MIG i MAG, materiale de sudare,
algoritmul de calcul al tehnologiei de sudare MIG i MAG).
Echipamente pentru sudare MIG, MAG-CO2. Consideraii teoretice. Sisteme cu viteza
constanta (SVC). Condiii de funcionare ale SVC. Schema bloc a unei instalaii MIG-MAG pentru
sudare semi-mecanizat.
Instalaii moderne pentru sudarea robotizata. Conducerea prin microprocesor a unei instalaii
pentru sudare. Circuite auxiliare pentru aprindere sigur a arcului electric alimentat de surse
tranzistorizate.

4. SUDAREA PRIN PRESIUNE IN PUNCTE 20 ore


Principiul de lucru. Caldura degajata la sudarea n puncte. Formarea punctului sudat. Cicluri
de sudare prin puncte. Factori tehnologici de sudare. Alegerea regimului de sudare. Alegerea
electrozilor. Alegerea portelectrozilor. Recomandari constructive. Recomandari tehnologice.
Aplicatii. Variante de sudare n puncte. Sudarea in puncte, cu condensatoare. Sudarea cu energie
inmagazinata a bolturilor.
Echipamente stationare pentru sudarea in puncte. Clesti si echipamente specifice pentru
sudarea robotizata a caroseriilor auto. Transformatore specifice operaiei de sudare prin presiune.
Comanda utilajului pentru sudare electric prin presiune prin conducie. Echipamente pentru
reglarea procesului de sudare. Elemente constructive pentru transformatoarele mainilor de sudat
electric prin presiune. Reglarea curentului de sudare la mainile de sudat electric prin presiune.

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Sudarea mecanizat sub strat de flux 2 ore
3. Tractoare si pistolete pentru sudare sub strat de flux 2 ore
4. Sudarea MAG-CO2. Instalaie pentru sudare ISM-200 2 ore
5. Dispozitive de avans sarma SAF-2, SAF-3 SACO-3 2 ore
6. Sudarea cu procedeul WIG. Instalaie de sudare WIG IUW-400N 2 ore
7. Instalaii pentru sudare multiproces 2 ore
8. Studiul nclzirii la sudarea electrica prin presiune 2 ore
9. Comanda si reglarea mainilor manuale pentru sudarea in puncte 2 ore
10. Comanda si reglarea mainilor electronice pentru sudarea in puncte 2 ore
11. Cazuri particulare de sudare n puncte 2 ore
12. Variante de sudare n puncte. Echipamente specifice 2 ore
13. Echipamente pentru sudarea robotizata a caroseriilor auto 2 ore
14. Sudarea cu energie nmagazinat. Echipamente specifice 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Antonescu I., s.a. Sudarea prin presiune, Editura Tehnica, Bucuresti, 1969.
2. Constantin E. Tehnologia sudrii prin topire, Partea II - Tehnologia procedeelor de sudare,
Universitatea din Galai, 1994.
3. Georgescu V. Tehnologii de sudare prin presiune. Universitatea din Galati, 1984.
4. Georgescu V., Iordachescu D., Mircea O. Tehnica sudarii prin presiune. Lucrari practice.
Universitatea din Galati, 1992.
5. Georgescu V., Georgescu B., Mircea O. Asamblarea termomecanica. ISBN 973-9428-77-0
Editura Lux Libris, Brasov 2001.
6. Georgescu V., Mircea O., Andreescu F., Georgescu B. Sudarea prin presiune. Metode clasice.
Format A5, 240 pagini. ISBN 973-9428-34-7 Editura Lux Libris, Brasov 2002.
7. Georgescu V., Georgescu B. Metode neconventionale de sudare prin presiune. Format A5, 152
pagini. ISBN 973-8352-44-4 Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos Galati 2002.
8. Iordachescu M., Georgescu B., Georgescu V. Procese neconventionale de sudare. Format X5, 264
pagini. Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos Galati, ISBN 973-627-212-5, 2005.
9. Rileanu D-tru., Niu V., Achimfa t. Tennologia sudrii prin topire - ndrumar de laborator,
Universitatea din Galai, 1988.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Constantin E. Tehnologia sudrii prin topire, Partea II - Tehnologia procedeelor de sudare,
Universitatea din Galai, 1994.
2. Georgescu V. Tehnologii de sudare prin presiune. Universitatea din Galati, 1984.
3. Georgescu V., Mircea O., Andreescu F., Georgescu B. Sudarea prin presiune. Metode
clasice. Format A5, 240 pagini. ISBN 973-9428-34-7 Editura Lux Libris, Brasov 2002.

Data aprobrii programei analitice n catedr 11.07.2007

ef catedr Titular disciplina


Prof dr ing Georgescu V. Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL TCM
Adresa: str. Domneasc 111, 800201 Galai
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 396
E-mail: catalina.maier@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 1 2 14 28 V 4 M-F0005
ore

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaterea rolului jucat de tehnologia moderna de prelucrare a


informaie n cresterea calitatii produselor. Cunoaterea sistemelor informatice. Identificarea
domeniilor de utilizare a sistemelor de calcul si a importantei acestora in ingineria
industriala. Cunoasterea structurilor fundamentale ale algoritmilor si utilizarea lor in
construirea algoritmilor. Verificare algoritmilor si corectarea acestora. Constructia modulara
a algoritmilor pentru rezolvarea problemelor de lucru cu date structurate (vectori si matrici).
Dezvoltarea capacitii de decizie, intelegerea si aplicarea corelatiilor dintre aceasta
disciplina si celelalte discipline abordate in formarea inginereasca.

C. Metode de predare nvare: curs aplicativ; stimularea interactivitatii si a dialogului in


timpul cursului si laboratorului, metoda grupurilor de lucru in cadrul aplicatiilor de
laborator.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu prin: teste periodice (pondere 20%);
activitate de laborator (pondere 30 %); examen final-scris si proba practica (pondere 30%).

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Componentele unui produs program. Principiile programarii structurate (2 ore)


2. Structuri fundamentale ale algoritmilor (2 ore)
3. Metode de elaborare a algoritmilor (6 ore)
Utilizarea structurilor alternative (cu 2 ramuri, cu o ramura vida, generalizata) intr-un
algoritm. Utilizarea structurilor repetitive (cu test initial/final, cu contor) intr-un algoritm
4. Metodw de verificare a algoritmilor (2 ore)
5. Structuri tipice de date (2 ore)
Identificarea datelor de intrare/iesire intr-un algoritm si a tipului acestora. Efectul tipului de
date in expresiile de calcul.

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Algoritm pentru calculul sumei/produsului numerelor pare/impare cuprinse intre 0 si 2N,


respectiv 1 si (2N+1) (4 ore)
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului.
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului.
2. Algoritm pentru determinarea minimului/maximului valorilor dintr-un sir de numere (2
ore).
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului.
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului.
3. Algoritm pentru ordonarea crescatoare/descrescatoare a elementelor unui sir de numere
(2 ore).
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului.
Identificarea datelor de intrare si de iesire. Verificarea algoritmului.
4. Algoritm pentru determinarea minimului/maximului elementelor de pe diagonala
principala/secundara a unei matrice date. Algoritm pentru determinarea sumei/produsului
elementelor minime/mazime de pe coloanele/liniile unei matrici patrate date. (10 ore).
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului.
Identificarea datelor de intrare/iesire si a tipului acestora. Verificarea algoritmului.
5. Algoritm pentru calculul valorii unei expresii numerice alternative in functie de valoarea
unor variabile de intrare (6 ore)
Scrierea algoritmului. Marcarea structurilor fundamentale folosite in cadrul algoritmului.
Identificarea datelor de intrare/iesire si a tipului acestora. Verificarea algoritmului.
6. Lucrul cu diferite tipuri de date si identificarea erorilor din expresiile de calcul (4 ore).

G. Bibliografie de elaborare a cursului

[1] E. Popescu Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003.


[2] E. Popescu Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004.
[3] C. Maier, M. Dima Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si
aplicatii, Ed. Cartea Universitara Bucuresti, 2007.
[4] Luca-Dan Serbanati, s.a. Programarea sistematica in limbajele PASCAL si
FORTRAN, Editura Tehnica, Bucuresti, 1984.
[5] Matthias Felleisen and col. How to Design Programs : An Introduction to
Programming and Computing, ISBN 0-262-06218-6, 2004, MLT Press Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni 1


[1] E. Popescu Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003
[2] E. Popescu Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004
[3] C. Maier, M. Dima Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si
aplicatii, Ed. Cartea Universitara Bucuresti, 2007

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament

(Semntura)

Director departament / ef catedr

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL TCM
Adresa: str. Domneasc 111, 800201 Galai
Nr. telefon / fax: 0236/414872, int. 396
E-mail: catalina.maier@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 1 2 14 28 V 4 M-F0005
ore

B. Obiectivele disciplinei: Cunoaterea rolului jucat de tehnologia moderna de prelucrare a


informaie n cresterea calitatii produselor. Cunoaterea elementelor de limbaj PASCAL.
Formarea deprinderilor de construire a algoritmilor si de transpunere a acestora in programe.
Deprinderea unor metode si tehnici eficiente de programare. Interpretarea mesajelor de
eroare in fazele de compilare si executie a unui program si corectarea erorilor semnalate.
Dezvoltarea capacitii de adaptare la orice limbaj de programare prin intelegerea si
aplicarea logicii structurilor fundamentale

C. Metode de predare nvare: curs aplicativ; stimularea interactivitatii si a dialogului in


timpul cursului si laboratorului, metoda grupurilor de lucru in cadrul aplicatiilor de
laborator.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu prin: teste periodice (pondere 20%);
activitate de laborator (pondere 30 %); examen final-scris si practic (pondere 30%).

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Alfabet, constante, variabile, operatori, expresii (1 ora)


2. Structura unui program (1 ora)
3. Instructiuni de intrare/iesire (2 ore)
4. Instructiunile de atribuire, salt conditionat, alternative si repetitive. Exemple de
programme (4 ore)
5. Identificarea declaratiilor necesare intr-un program. Declaratii de variabile. Declararea
tablourilor. Citirea si afisarea tablourilor. Cicluri si tablouri. Exemple de programme cu
vectori si matrici (2 ore)
6. Definirea procedurilor si functiilor-utilizator. Parametrii formali si efectivi. Domenii de
valabilitate a declaratiilor.Exemple de programe (4 ore)

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Scrierea unor secvente de program pentru aplicarea instructiunilor elementare de limbaj


de programare (2 ore)
2. Program pentru calculul sumei/produsului nemerelor pare/impare cuprinse intre 0 si 2N,
respectiv 1 si (2N+1) (4 ore)
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului.
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului.
3. Program pentru determinarea minimului/maximului valorilor dintr-un sir de numere (2
ore).
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului.
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului.
4. Program pentru ordonarea crescatoare/descrescatoare a elementelor unui sir de numere (2
ore).
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului.
Corectarea erorilor de compilare si executie a programului.
5. Program pentru determinarea minimului/maximului elementelor de pe diagonala
principala/secundara a unei matrice date. Aplicarea notiunilor de functii-utilizator si
proceduri (10 ore).
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului in
varianta monobloc si in varianta ce foloseste functii-utilizator sau proceduri.. Corectarea
erorilor de compilare si executie a programului.
6. Program pentru calculul valorii unei expresii numerice alternative in functie de valoarea
unor variabile de intrare. Aplicarea notiunilor de functii-utilizator si proceduri (4 ore).
Identificarea datelor de intrare si de iesire si a declaratiilor necesare. Scrierea programului in
varianta monobloc si in varianta ce foloseste functii-utilizator sau proceduri.. Corectarea
erorilor de compilare si executie a programului.
7. Programarea modulara. Transmiterea de date intre diferitele module de program.
Parametri si variabile locale si globale. (4 ore).

G. Bibliografie de elaborare a cursului


[1] E. Popescu Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003.
[2] E. Popescu Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004.
[3] C. Maier, M. Dima Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si
aplicatii, Ed. Cartea Universitara Bucuresti, 2007.
[4] Luca-Dan Serbanati, s.a. Programarea sistematica in limbajele PASCAL si
FORTRAN, Editura Tehnica, Bucuresti, 1984.
[5] Matthias Felleisen and col. How to Design Programs : An Introduction to
Programming and Computing, ISBN 0-262-06218-6, 2004, MLT Press Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
[6] Ion Fatu Teste grila de programare in limbajele PASCAL si C, Ed. Didactica si
Pedagogica Bucuresti, 1995, ISBN 973-30-4095-9.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni 1


[1] E. Popescu Algoritmi si limbajul PASCAL, Ed. ELSE, 2003
[2] E. Popescu Limbajul PASCAL. Teorie si aplicatii, Ed. ELSE, 2004
[3] C. Maier, M. Dima Programarea calculatoarelor si limbaje de programare. Teorie si
aplicatii, Ed. Cartea Universitara Bucuresti, 2007

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament

(Semntura)

Director departament / ef catedr

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL
Adresa:
Nr. telefon / fax:
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina:

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 42 28 42 28 - E - 5 M-S3203-1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Familiarizarea cu problematica de baza privind structura roboilor industriali, analiza
cinematic, analiza dinamic, calibrarea roboilor, influenta rigiditii(elasticitii) elementului
end-efector asupra preciziei i vibraiilor roboilor.

C. Metode de predare nvare:


Prelegerea;invatare: prin exersarea metodelor de modelare in cadrul oerlor de lucrri; prin
utilizarea in cadrul orelor de lucrari a unor programe (soft) pentru modelare si simulare in
dinamica cinematica i dinamica roboilor.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continua(50%) in cadrul orelor de seminar,
lucrari, evaluare sumativa:(50%) prin probe scrise.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1.Noiuni generale privind roboii industriali, structura roboilor industriali...................2h
2.Cinematica roboilor......................................................................................................6h
3.Cinematica diferenial i statica...................................................................................6h
4.Dinamica roboilor.........................................................................................................6h
5.Planificarea traiectoriei..................................................................................................4h
6.Calibrarea roboilor.......................................................................................................2h
7.Controlul micrii..........................................................................................................4h
8. Actuatori i senzori...................................................................................................... 4h
9.Modelarea elasticitii end-efectorului folosind metoda elementelor finite........... ......4h
10.Suprapunerea micrii elastice a elementului end-efector cu micarea rigid.
Vibraii rezultate din elasticitatea elementului end-efector...........................................4h
F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:
1.Modelarea structurilor tipice de roboi........................................................................4h
2.Studiul cinematic al structurilor tipice de roboi.........................................................6h
3.Calibrarea roboilor.....................................................................................................2h
4.Analiza dinamic a structurilor tipice de roboi..........................................................8h
5.Modelarea elasticitii elementului end-efector folosind elemente finite...................2h
6.Dinamica roboilor innd cont de elasticitatea elementului end-efector....................4h
7.Teste de evaluare a studenilor la lucrrile aplicative.................................................2h
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.SCIAVICO, L., Robotica industriale-modellistica e controllo di manipulatori,McGraw-
Hill Libri Italia srl, 1995.
2.KOREN, Y., Robotics for Engineering, McGraw-Hill Book Company, 1985.
3.FU, K-S, GONZALEZ, L.C., GEORGE LEE, C.S., Robotica, McGraw-Hill Libri Italia
srl, 1987,
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni: Note de curs.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


Data ntocmirii:24.08.2007

Titular curs:Prof.dr. ing. MUAT D-tru Sorin

Semntura:

Titular seminar / lucrri practice: Prof.dr. ing. MUAT D-tru Sorin

Semntura:

Director departament / ef catedr,


Prof.dr. ing. Prof.dr. ing. MUAT D-tru Sorin
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA ROBOTIC I SUDARE
Adresa: Str. Domneasc nr. 111.
Nr. telefon / fax: 0236/413478
E-mail: danut.mihailescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: ROBOTIZAREA ASAMBLRII N CONSTRUCII NAVALE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L P C L P Sem. I Sem. II Sem. Sem.
I II
Nr. - - 28 14 - 28 14 - - V - 3 M-S3210-1
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea comportrilor la sudare a materialelor metalice din domeniul naval;
Cunoaterea bazelor tehnologice ale sudrii prin topire;
Cunoaterea procesului de producie i a procesului tehnologic de realizare a
construciilor metalice specifice domeniului naval;
Cunoaterea algoritmului de calcul al tehnologiilor de sudare cu arc electric;
Cunoaterea genezei, factorilor i msurilor pentru diminuarea tensiunilor i
deformaiilor remanente;
Cunoaterea scopului i a calculului sclerometric al temperaturii de prenclzire;
Dezvoltarea capacitilor de cercetare tehnologic;
Dezvoltarea capacitilor de gndire proiectiv n domeniu;
Formarea deprinderilor practice n domeniul tehnologic.
C. Metode de predare - nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, simularea de situaii, metode de lucru n grup, ateliere de lucru, metode de
dezvoltare a gndirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare, prospecte i al
bibliografiei.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale n
cadrul cursului i a lucrrilor de laborator i practice n cadrul lucrrilor de laborator;
evaluare sumativ (pondere 75%) prin prob scris la examen (verificare).
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Materiale de baz utilizate n construcii navale / 1 or
Oeluri pentru construcii navale. Oeluri inoxidabile. Oeluri duplex. Cuprul i aliaje de
cupru. Aluminiul i aliaje de aluminiu.
2. Pregatirea componentelor n vederea sudri / 1 or
Procedee de debitare i prelucrare. Pregtirea componentelor n vederea sudrii.
3. Clasificarea i simbolizarea mbinrilor sudate pe desenele de execuie / 1 or
Clasificarea mbinrilor sudate. Simbolizarea mbinrilor sudate.
4. Dispozitive folosite la sudarea mecanizat i robotizat / 2 ore
Dispozitive de strngere. Prese. Dispozitive pentru aducerea n plan comun a marginilor
pieselor. Dispozitive pentru poziionarea pieselor circulare. Dispozitive de manipulare prin rotire.
Dispozitive de ntoarcere. Standuri i bancuri cu role. Dispozitive pentru fixarea i deplasarea
automatelor de sudare. Dispozitive auxiliare. Dispozitive pentru etanarea mbinrilor sudate.
Dispozitive pentru alimentarea i aspirarea fluxului.
5. Sudarea semiautomat / 3 ore
Sudarea semiautomat sub strat de flux. Sudarea semiautomat MIG-MAG.
6. Sudarea automat / 4 ore
Sudarea automat sub strat de flux. Sudarea automat MIG-MAG. Sudarea
antigravitaional. Sudarea orbital a conductelor.
7. Scule i utilaje tehnologice utilizate la asamblarea navei / 2 ore
Scule speciale folosite n construcia de nave. Dispozitive folosite pentru asamblare.
8. Tehnologia de asamblare i sudare a elementelor prefabricate / 4 ore
Tehnologia de asamblare i sudare a seciilor plane. Linii tehnologice pentru asamblarea i
sudarea seciilor plane. Tehnologia de asamblare i sudare a seciilor curne deschise pe dispozitiv.
Tehnologia de asamblare i sudare a seciilor de volum. Metode de ndreptare a elementelor
prefabricate.
9. Tehnologia de asamblare i sudare a blocseciilor i a corpului navei / 2 ore
Tehnologia de asamblare i sudare a blocseciilor. Tehnologia de asamblare i sudare a
corpului navei.
10. Sudarea robotizat cu arc electric / 7 ore
Procedee de sudare robotizat cu arc electric. Caracteristicile roboilor de sudare cu arc
electric. Tipuri de roboi industriali destinai sudrii. Modaliti de aplicare. Structura sistemelor se
sudare robotizat. Particulariti i cerine ale sistemelor de sudare comflex robotizate. Evaluarea
performanelor sistemelor robotizate. Celule flexibile pentru sudare. Consideraii de proiectare a
mbinrilor la sudarea robotizat. Consideraii practice la sudarea robotizat MIG-MAG n curent
pulsat. Elemente de proiectare n tehnologia comflex robotizat. Configuraia optim a unui sistem
robotizat.
11. Principii de robotizare a structurilor sudate n construcia de nave / 1 or
F. Coninutul lucrrilor de laborator / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Pregtirea componentelor n vederea sudrii. Parametrii de tiere oxigaz - 2 ore;
2. Sudarea automat sub strat de flux a mbinrilor cap la cap i de col - 2 ore;
3. Sudarea automat MIG-MAG n poziie vertical - 2 ore;
4. Sudarea automat MIG-MAG n poziie orizontal pe perete vertical - 2 ore;
5. Sudarea automat MIG-MAG n poziie peste cap - 2 ore;
6. Sudarea robotizat sub strat de flux - 2 ore;
7. Sudarea robotizat MIG-MAG - 2 ore.
G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Anghelea N., Matragoci C., Sudarea n mediu de gaze protectoare, Editura Tehnic,
Grigora A., Popovici V. Bucureti, 1982;
2. Burc M., Negoiescu S. Sudarea MIG - MAG, Editura Sudura, Timioara, 2002;
3. Dehelean D. Sudarea prin topire, Editura Sudura, Timioara, 1997;
4. Dragomir P. Roboi industriali, RI, PCE, Vol. I i II, Bucureti, 1990;
5. Drimer D., colectiv Roboi industriali i manipulatoare, editura Tehnic,
Bucureti, 1985;
6. Ispas V., colectiv Roboi industriali, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1985;
7. Ivnescu M. Roboi industriali - algoritm i sisteme de conducere,
Editura Universitaria, Craiova, 1994;
8. Joni N., Trif N. Sudarea robotizat cu arc electric, Editura Lux Libris,
Braov, 2005;
9. Joni, N., erban A., Matei D. Roboi pentru sudare, SID 99, Bucureti, 1989;
10. Joni, N., colectiv Consideraii privind proiectarea mbinrilor n cazul sudrii
robotizate, Revista Sudura, Nr. 2/2002, pag. 42 - 50;
11. Joni, N. Soluii moderne privind implementarea roboilor industriali
pentru sudarea MIG/MAG i pentru procesele de tiere,
Tez de doctorat, Universitatea Transilvania Braov, 2003;
12. Micloi V., Andreescu F., Echipamente pentru sudare, Editura Didactic i
Lupu V. Pedagogic, Bucureti, 1984;
13. Popovici, V., Sljean T. Automatizarea proceselor de sudare, Editura Tehnic,
Bucureti, 1974;
14. Slgean T. Tehnologia procedeelor de sudare cu arc, Editura Tehnic,
Bucureti, 1985;
15. Slgean T., Mlai D., Vod Optimizarea sudrii cu arcul electric, Editura Tehnic,
M. Bucureti, 1988;
16. erban D., Gvan E. Tehnologii de asamblare i sudare a corpului navei, Editura
Evrika, Galai, 2001;
17. Trif, N., Joni N. Robotizarea proceselor de sudare, Editura Lux Libris,
Braov, 1994;
18. Trif, N., Joni N. Automatizarea proceselor de sudare, Editura Lux Libris,
Braov, 1996.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Joni N., Trif N. Sudarea robotizat cu arc electric, Editura Lux Libris,
Braov, 2005;
2.erban D., Gvan E. Tehnologii de asamblare i sudare a corpului navei, Editura
Evrika, Galai, 2001.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19. 01. 2007.

ef catedr Titular disciplin


Prof. dr. ing. Georgescu V. Prof. dr. ing. Mihailescu D.

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: mihaela.iordachescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SENZORI SI TRADUCTOARE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 1L - - 28 14L V, P - 5+1 -
M-D3101
ore 1P 14P

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evolutie si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
construciei i funcionrii senzorilor i traductoarelor electrice i neelectrice.
Formarea unei concepii sistemice asupra construciei i funcionrii senzorilor i
traductoarelor electrice i neelectrice.
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare a senzorilor i traductoarelor electrice i
neelectrice si de selectare a lor la realizarea unor tehnologii moderne de
monitorizare/control a unor procese industriale sau a calitatii unor produse industriale;
Cunoaterea caracteristicilor funcionale i a prescripiilor metrologice a diverselor tipuri
de senzori i traductoare; Crearea de deprinderi teoretice i practice n proiectarea i
alegerea adecvat a senzorilor i traductoarelor necesare n msurri i automatizri.
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de de
utilizare a senzorilor i traductoarelor electrice i neelectrice si de selectare a lor, aplicatii
practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. INTRODUCERE 2 ore
Noiuni introductive; Clasificarea traductoarelor
2. POZIIA I STRUCTURA TRADUCTOARELOR 2 ore
Poziia traductoarelor n SRA; Structura general a traductoarelor; Particulariti ale adaptoarelor
3. CARACTERISTICILE I PERFORMANELE TRADUCTOARELOR 4 ore
Funcionarea n regim static; Principalele tipuri de caracteristici intrare-ieire ale traductoarelor;
Erorile de neliniaritate i de histerezis; Caracteristici energetice; Caracteristici constructive
4. COMPONENTELE PRINCIPALE ALE TRADUCTOARELOR 2 ore
Elemente sensibile; Adaptoare

1
5. TRADUCTOARE PENTRU DEPLASRI 4 ore
Traductoare pentru deplasri liniare i unghiulare de tip rezistiv; Traductoare inductive pentru
deplasri liniare; Transformator diferenial liniar variabil; Elemente sensibile cu circuit magnetic
nchis destinate traductoarelor pentru deplasri linare
6. TRADUCTOARE MICROMETRICE INDUCTIVE 4 ore
Sistem micrometric de msurare utiliznd metoda prin rezonan; Traductoare capacitive pentru
deplasri liniare mici; Traductor micrometric capacitiv
7. TRADUCTOARE PENTRU DEPLASRI UNGHIULARE 10 ore
Traductor capacitiv pentru deplasri unghiulare; Traductoare inductive pentru deplasri unghiulare;
Element sensibil de tip autotransformator; Elemente sensibile pentru deplasri unghiulare n
tensiune alternativ modulat n amplitudine; Traductoare pentru deplasri liniare; Elemente
sensibile pentru traductoare numerice de rotaie; Elemente sensibile digitale rotative absolute;
Traductoare numerice pentru deplasri unghiulare; Discuri magnetice absolute; Discuri optice
absolute; Traductoare incrementale pentru deplasri unghiulare

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Msurarea parametrilor pasivi proprii ai traductoarelor parametrici; Traductoare rezistive
bobinate; Termorezistoare; Termistoare 2 ore
2. Traductoare rezistive tensometrice.Captoare tensometrice; Traductoare inductive;
Traductoare cu termocuplu 2 ore
3. Traductoare digitale pentru msurarea vitezei de rotaie i a poziiei 2 ore
4. Traductoare electrice de timp; Traductoare de proximitate; Traductoare de vibraie;
Traductoare acustice 2 ore
5. Traductoare i captoare de for i moment de torsiune; Traductoare pneumatice de
deplasare; Traductoare mecanice de timp 2 ore
6. Traductoare de debit i temperatur; Traductoare de presiune i nivel 2 ore
7. Repararea i ntreinerea traductoarelor 2 ore

G. Tematici alternative pentru proiect:


1.Proiectarea traductoarelor de temperatur cu termorezistoare 14 ore
2. Proiectarea traductoarelor de temperatur cu termocupluri 14 ore
3. Proiectarea traductoarelor de temperatur cu termistoare 14 ore
4. Proiectarea traductoarelor de deplasare rezistive 14 ore
5. Proiectarea traductoarelor de deplasare inductive cu miez mobil 14 ore
6. Proiectarea traductoarelor de nivel cu sond capacitiv 14 ore
7. Proiectarea traductoarelor pentru msurarea forei de greutate 14 ore

H. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Alexiu, I., s.a., Circuite cu semiconductoare n industrie, Ed. Tehnic, Bucureti, 1970.
2. Alexandru, St., Florescu, I., Tehnica msurarii i aparate de msurat n industria
lemnului, Ed. Tehnic, Bucureti, 1976
3. Baritz, M., s.a., ndrumar de proiectare pentru aparate optice, Universitatea din Braov,
1988;
4. Constantinescu, I.N. .a. Msurarea mrimilor mecanice cu ajutorul tensometriei, Ed.
Tehnic, Bucureti, 1989.
5. Crave, H., Msurarea electric a mrimilor neelectrice, Ed.Tehnic, Bucureti, 1966
6. Dumitriu, A., Tehnica prelucrrii informaiilor, Univ. Braov, 1982.
7. Dumitriu, A. .a. Sisteme senzoriale pentru roboi, Ed. Medro, Bucureti, 1996
8. Dodoc, P., Metrologie general, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti. 1980.
9. Ionescu, G. .a., Traductoare pentru automatizri industriale, Ed. Tehnic, Bucureti,
1985.

2
10. Iordache, P., .a., Aparate de msurat electrice i electronice, vol.I i II, Ed. Militar,
Bucureti, 1971
11. Iordache, P., Rosca, I., Msurarea i metrologia mrimilor mecanice, Universitatea
TransiIvania Braov, 1994
12. Iordache, P., Baritz, M., Msurarea i metrologia mrimilor termice, Universitatea
TransiIvania Braov, 1994;
13. Iordachescu, D., Iordchescu, M., Scutelnicu, E., Traductoare si senzori (Sensors and
Transducers), Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2006, 152
pag., ISBN 13 978-973-627-350-6
14. Nicolau, E., .a, Manualul inginerului electronist, Aparate de msura, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1979
15. Pop, E., Stoica, V., Tehnici moderne de msurare, Ed. Facla, Timioara, 1983.
16. Savici, L., Aparate de analiz fizico-chimic, Ed. Tehnic, Bucureti, 1980;
17. Tolle, H., Msurri n instalaiile termice, Ed. Tehnic, Bucureti, 1972

I. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Iordachescu, D., Iordchescu, M., Scutelnicu, E., Traductoare si senzori (Sensors and
Transducers), Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, Romania, 2006, 152 pag.,
ISBN 13 978-973-627-350-6 Obligatoriu integral.

Data aprobrii programei analitice n catedr: 19.01.2007

Titular curs: SL. Dr. Ing. Mihaela Iordachescu Semntura:


Titular lucrri practice: SL. Dr. Ing. Mihaela Iordachescu Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu Valeriu

3
III. UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE METALURGIE I TIINA MATERIALELOR
CATEDRA DEFORMRI PLASTICE I TRATAMENTE TERMICE
Adresa: Strada Domneasc nr 111, cod 800201
Nr. telefon / fax: 40236460754
E-mail: secretar.fmsm@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 1 1 14 14 V 1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Disciplina Sisteme de asigurare a calitatii urmrete transmiterea ctre studeni a
cunotinelor eseniale cu privire la conceptele actuale privind calitatea, dezvoltarea la
studeni a unor atitudini pozitive fa de calitate, recunoaterea i acceptarea valorilor de
baz ale calitii totale precum clienii, personalul ntreprinderii i furnizorii. Disciplina
se nscrie n efortul nvmntului de a asigura pregtire echilibrat a studenilor,
pregtire n care problemele legate de mentalitate, de atitudinea fa de lucrul propriu i
mai ales fa de calitatea prestaiei, ca factor esenial de prevenire, au un loc special. De
asemenea disciplina urmareste dezvoltarea profesional prin nsuirea i aplicarea culturii
calitii, dezvoltarea de abiliti privind crearea i implementarea unui sistem de
management al calitii care s aib ca obiectiv central clientul iar ca mecanism
mbuntirea continu, implicarea n dezvoltarea instituional prin cunoaterea i
promovarea unor modele de excelen n domeniul calitii (modelul european EFQM)
C. Metode de predare nvare: prelegerea, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, simularea de
procese, metode de lucru n grup i individual,

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 50% ) probe practice i teme de cas;
evaluare sumativ (pondere 50%) prin probe scrise.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Conceptul de calitate. Evoluia conceptului de calitate 1 ora
2. Structura organizaiilor de produse i servicii 0,5 ore
3. Calitatea n modelul tradiional de management 0,5 ore
4. Managementul Calitii Totale 1 ora
5. Valori de baz n managementul Calitii Totale 4 ore
6. Procese fundamentale n Managementul Calitii Totale 4 ore
7. Modelul ISO 9000 pentru managementul calitii 1 ora
8. Auditul i certificarea calitii 0,5 ore
9. Costurile calitii 0,5 ore
10. Instrumentele calitii, cele 7 instrumente statistice , cele 7 instrumente de management 1 ora

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:


Laborator 1
- Conceptul de calitate. Definitia si caracteristicile calitii. Cercurile celor trei calitati..
Studiu de caz. Studentii vor analiza un lot de 100 produse relizate la un copiator xerox, in productie de serie
sortand produsele in ordine crescatoare in functie de perceptia pe care o au asupra calitatii .Vor distribui
apoi produsele in cinci clase de calitate: excelente, bune, mijlocii, slabe, foarte slabe. De asemenea pe baza
caracteristicilor componentelor si a stucturii produsului, studentii vor determina fiabilitatea unui produs
evidentiind importanta fiabilitatii fiecarui component in fiabilitatea ansamblului. 2 ore

Laborator 2
- Relaia furnizor client orientarea ctre client. Lantul extern si intern al calitatii.
Se definesc notiunile de client si furnizor, de asemenea lantul extern si intern al calitatii.
Pe baza informatiilor primite studentii vor identifica elementele latului extern pentru
produsul scaun de laborator si de asemeni elementele pentru lantul intern alreperului
structura metalica din teava. Studentii vorfi antrenati incdrul unui test de identificare a
cerintelor de calitate pentru produsul scaun prin doua metode : exprimare libera a
cerintelor si testare pe baza de chestionare. Pe baza rezultatelor testului se va stabili care
este profilul de calitate al produsului scaun in perceptia studentilor 2 ore

Laborator 3
- mbuntirea continu. Ciclul PDCA.
Se vor analiza principiile imbunatatirii continue, de asemenea etapele componente ale ciclului PDCA sau
roata lui Deming. Studentii vor fi antrenati intr-un exercitiu de identificare a masurilor de imbunatatire a
activitatii didactice la disciplina Sisteme de asigurare a calitatii. In discutiile cu studentii se identifica
factorii care determina nivelul de calitate a procesului de invatamant, cei 5 M. Se identifica de catre
studenti problemele cu care se confrunta atat in cazul activitatii de curs cat si a activitatii de laborator.
Informatiile se centralizeaza intr-un tabel pe factori si tip de activitate stabilindu-se frecventa cu care este
mentionata o anumita problema. Se construieste un grafic de bare in ordinea descrescatoare a frecventei
identificindu-se importanta problemelor. Se identifica masurile pentru solutionarea problemelor si
responsabilii pentru ducerea lor la indeplinire. Pe baza unor indici de importanta se stabilesc si termenele
de solutionare si in consecinta unprogram global de imbunatatire. 2 ore
Laborator 4
- Instrumentele statistice ale calitii (I). Fia de culegere a datelor, grafice, histograma, analiza prin
stratificare. Pentru fiecare tip de instrument studentii vor primi o tema si datele de referinta in baza carora
vor construi respectivul instrument. Exercitiul este util pentru cunoasterea instrumentelor, a modului de
constructie si domeniilor de utilizare a acestora 2 ore
Laborator 5
- Instrumentele statistice ale calitii (II). Diagrama Pareto, diagrama de corelaie, diagrama Ishicawa..
Pentru fiecare tip de instrument studentii vor primi o tema si datele de referinta in baza carora vor construi
respectivul instrument. Exercitiul este util pentru cunoasterea instrumentelor, a modului de constructie si
domeniilor de utilizare. 2 ore
Laborator 6
Normele ISO 9000, Auditul Calitii. Se transmit studentilor informatii privind sistemele
de asigurare a calitatii, a structurii Normei ISO9000-2000 si a procesului de evaluare prin
audit a sistemului calitatii. Pe baza acestor informatii studentii vor reliza etapa de
documentare a neconformitatilor identificate intr-un proces de audit pe baza notelor de
audit puse la dispozitie.
Cu aceasta ocazie studentii au posibilitatea sa cunoasca mai bine cerintele Normei ISO
9000-2000. 2 ore
Laborator 7
Verificarea si evaluarea lucrarilor de laborator 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


Cananau, N., Guru, G., Dima, O., Gurau, C., Calitate Total, EDP, Bucureti, 2005
Cananau,N., Dima,O.,Gurau,G.,Gonzales,A.,Sisteme de asigurare a calitatii,Junimea,1998
G.Gurau; O.Dima; N.Cananau; N.Cazacu; A.Gonzales Barajas Evaluarea si certificarea sistemelor calitii. Editura
Fundaiei Universitii Dunrea de Jos Galai 2000. ISBN 973-8139-07-4
G.Gurau; O.Dima; N.Cananau; N.Cazacu; A.Gonzales Barajas Sistemul calitii ISO 9000 in ntreprinderile mici si
mijlocii din Romnia. Editura Fundaiei Universitii Dunrea de Jos Galai. ISBN 973-8139-20-1
Cananau,N., Dima,O.,Gurau,G., Gurau, C.,.,Sisteme de asigurare a calitatii, Indrumar de laborator Ed. Fundatiei
Universitare Dunarea de jos Galati 2002
**Normele ISO 9000-2000

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1


Cananau, N., Dima, O., Guru, G., Gurau, C., Calitate Total, EDP, Bucureti, 2005
Cananau,N., Dima,O.,Gurau,G., Gurau, C.,.,Sisteme de asigurare a calitatii, Indrumar de laborator Ed. Fundatiei
Universitare Dunarea de jos Galati 2002
**Normele ISO 9000-2000
Data aprobrii programei analitice n catedr / departament
27.09.2006

Titular curs: Sef Lucr. dr ing. Ovidiu Dima


Semntura:

Titular seminar / lucrri practice Sef Lucr. dr ing. Ovidiu Dima


As.Ing. Carmela Gurau

Semntura:

Director departament / ef catedr


Conf.dr.ing. Nelu Cazacu

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie
capitolele pe care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual
fiind particularizat n funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SISTEME DE PREHENSIUNE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 2 - - 28 14 E - 5 -
M-S3205-1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor de prehensiune n ara noastr i pe plan mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor de prehensiune;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor de prehensiune si de alegere a
lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale sistemelor de
prehensiune i aplicarea n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 2ore


Prehensiunea. Sistemul de prehensiune.
2. SISTEME NATURALE DE PREHENSIUNE 6 ore
Structura si sistematizare. Mana umana, cel mai evoluat sistem de prehensiune. Principalele
caracteristici structurale si functionale ale mainii umane.
3. SISTEME ARTIFICIALE DE PREHENSIUNE 0,5 ore
Structura si clasificare
4. SISTEME DE PREHENSIUNE MECANICE 10 ore
Modelarea sistemului mecanic de prehensiune. Conditiile minime de prehensiune statica.
Sisteme mecanice de prehensiune cu bacuri. Sinteza structurala. Sinteza cinematica. Sisteme
mecanide de prehensiune antropomorfe. Sisteme mecanice de prehensiune tentaculare. Compleanta
si micromanipulare.
5. SISTEME DE PREHENSIUNE CU VACUUM 2 ore
Principii de functionare si elemente de calcul. Recomandari de utilizare, avantaje si dezavantaje.
Variante constructive.
6. SISTEME DE PREHENSIUNE MAGNETICE 2 ore
Principii de functionare, elemente de calcul, avantaje si dezavantaje. Variante constructive
7. SISTEME DE PREHENSIUNE SPECIALE 2 ore
Prehensoare cu elemente metalice elastice. Prehensoare cu prindere prin adaptarea la forma piesei
prehensate. Prehensoare bazate pe efecte electrice. Microprehensoare.
8. ACTIONAREA SISTEMELOR DE PREHENSIUNE 2 ore
Actionarea pneumatica. Actionarea hidrostatica. Actionarea pneumo-hidrostatica. Actionarea
electrica. Actionarea electrohidrostatica
9. COMANDA SISTEMELOR DE PREHENSIUNE 1,5 ore

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1.Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2.Clasificarea sistemelor de prehensiune si semnificatia prehensiunii.
3.Caracteristici structurale si functionale ale mainii umane.
4.Sistemul mecanic de prehensiune artificial.
5.Sinteza structurala a sistemelor de prehensiune.
6.Sinteza cinematica a sistemelor de prehensiune.
7.Aspecte de analiza cineto-statica a sistemelor de prehensiune.
8.Sisteme de prehensiune cu bacuri.
9.Sisteme de prehensiune cu vacum.
10.Sisteme de prehensiune magnetice.
11.Sisteme de prehensiune speciale.
12.Actionarea pneumatica si hidaulica a sistemelor de prehensiune

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1.Staretu I. Sisteme de prehensiune Editura Lux LIBRIS, Brasov 1996, ISBN 973-96308-6-3
2.Staretu I. Neagoe M. Albu N. Maini mecanice Mecanisme antropomorfe de prehensiune pentru
protezare sin roboti Editura Lux LIBRIS, Brasov 2001, ISBN 973-9428-27-4
3.Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
4.Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
5.Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
6.Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
7.Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
8.Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
9.Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
10.Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
11.Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1.Staretu I. Sisteme de prehensiune Editura Lux LIBRIS, Brasov 1996, ISBN 973-96308-6-3;
2.Staretu I. Neagoe M. Albu N. Maini mecanice Mecanisme antropomorfe de prehensiune pentru
protezare sin roboti Editura Lux LIBRIS, Brasov 2001, ISBN 973-9428-27-4.

Titular curs si lucrari practice: SL dr ing Mircea Octavian. Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr 11.07.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA DE TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
Adresa: Str. Domneasca 111 Galati
Nr. telefon / fax: 0236 41 48 71
E-mail: valentin.tabacaru@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 3 1L - - 42 14L E - 6 - M-S3209
ore 1P 14P P

B. Obiectivele disciplinei:
Disciplina are in structura capitole in care sunt prezentate notiuni generale privind structura sistemelor-robot si
a sistemelor de conducere a robotilor industriali si sistemelor robotizate (celule si linii flexibile).
In partea a doua sunt prezentate sisteme de programare si simulare a robotilor in structuri CAD CAM. Este
analizat in mod detaliat sistemul MTS Robin, din punct de vedere al structurii, limbajului SRCL sia programarii si
simularii aplicatiilor robotizate (manupulare, transfer, paletizare).
Sisteme flexibile de fabricaie este o disciplin complementar, necesar formrii profesionale ca inginer n
domeniul mecatronicii i roboticii, care prin structur i cunotine urmrete realizarea urmtoarelor obiective
principale :
- identificarea arhitecturii mecanice i de comand a roboilor i sistemelor robotizate
- cunoaterea i nelegerea principiilor de structurare i organizare a sistemelor flexibile de fabricaie
- interpretarea relaiilor de comand i programare
- proiectarea de aplicaii de manipulare, paletizare
- utilizarea unor metode specifice de programare a roboilor
- tehnici de simulare a aplicaiilor flexibile
- utilizarea sistemelor software CAD CAM pentru robotic

C. Metode de predare nvare:


Predarea disciplinei de studiu se realizeaz folosind urmtoarele proceduri :
- curs - 7 capitole, prezentate sub form de prelegere prin : tabele, scheme, proiecii de diapozitive, prospecte, aplicaii
pe calculator
- lucrari practice - 5 module cu 3 lucrari de laborator, prezentate sub form de referate i aplicaii pe calculator
- proiect Proiectarea unui sistem automat de manipulare cu roboti tip AFAG - 4 capitole

D. Forme i metode de evaluare:


Verificarea cunotinelor la disciplina de studiu se realizeaz folosind urmtoarele metode:
- fie - test de laborator, pentru cunostinte aplicative;
- fie test de curs, pentru aplicatii pe calculator ;
- referat bilbliografic (opional) ;
- proiect semestrial
- examinare scris pentru cunotine teoretice.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


Tema Coninut general Nr. ore alocat
T1 Scurt istoric. Definitii. Caracteristici tehnice specifice robotilor industriali. Clasificare. 2
Principalele domenii de utilizare a robotilor in sisteme flexibile.
T2 Sistemul robot. Functiile sistemului de conducere. Limbaje de programare 4
T3 Sisteme de programare si simulare a robotilor industriali. Functiile sistemului de 4
programare. Structuri de sisteme CAD CAM pentru robotica.
T4 Sistemul MTS Robin. Structura. Module de comenzi. Aplicatii. 6
T5 Limbajul de programare Siemens Robot. 6
T6 Programarea si simularea robotilor industriali : Puma Elbow 6, Kuka IR 364, 10
Movemaster RVE 2, Bosch SR 60, Gantry 3D. Aplicatii.
FISE TEST
T7 Programarea si simularea sistemelor robotizate de paletizare: PUMA, KUKA, BOSCH, 10
GANTRY. Aplicatii.
FISE - TEST
Total ore curs 42

F. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:


Modul Coninut general lucrri practice Nr. Ore alocat
M1 Robot de manipulare RMH 2 structura, sistem de axe, sistem de actionare si 6
comanda. Aplicatii de manipulare ciclul de miscari, ciclograma de manipulare,
ciclograma de actionare si comanda.
TEST DE LABORATOR 1
M2 Robot secvential programabil RS 54 - structura, sistem de axe, sistem de actionare si 8
comanda, limbaj de programare. Aplicatii de manipulare ciclul de miscari,
ciclograma de manipulare, program.
TEST DE LABORATOR 2
Total ore lucrri practice 14

Capitol Coninut general proiect Nr. Ore alocat


P1 Generalitati. Date de proiectare. Stabilirea ciclului de miscari 2
P2 Determinarea structurii modulare a robotului 4
Analiza schemei cinematice si calculul preciziei globale de pozitionare
P3 Proiectarea structurii de actionare pneumatica 4
P4 Ciclograma de manipulare 4
Ciclograma de actionare si comanda
Total ore proiect 14

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. ALLEGRI, T. H. Materials handling: principles and practice, Van Nostrand Reinhold Co., New York, 1984
2. BOUAZDI, S. Les calculateurs aux commandes de votre usine. Lusine en forme de pyramide, CETIM
Informations, nr. 110, Pris, 1985
3. BUZATU, C., IOAN-POPA, E., NOVAC, G. Sisteme flexibile de prelucrare prin achiere, Editura Tehnic,
Bucureti, 1993
4. COSTIN, M., TBCARU, V. Optimizarea proceselor de prelucrare folosind celule robotizate, TEHNOMUS X,
vol. IV, Suceava, 1999
5. GANE, C., SARSON, T. Structured systems analysis: tools and techniques, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs,
New York, 1979
6. IONI, N. Elemente de mecanica automatelor i dinamica automatizrii proceselor industriale, Editura Tehnic,
Bucureti, 1985
7. ISPAS, V. Aplicaiile cinematicii n construcia manipulatoarelor i a roboilor industriali, Editura Academiei
Romne, Bucureti, 1990
8. KUSIAK, A. Modelling and design of flexible manufacturing sistems, Elsevier Science Publishers B.V.,
Amsterdam, 1986
9. NICULESCU-MIZIL, G. Sieteme flexibile de prelucrare, Editura Tehnic, Bucureti, 1989
10. PARSAEI, H. R., MITAL, A. Economics of advanced manufacturing systems, Chapman & Hall, London, 1992
11. RATTNER, L. Information requirements for integrated manufacturing, DSES Department, Rensselaer
Polytechnic Institute, Troy, 1990
12. TBCARU, V. Case study of the flexible machining cells, BEYOND 2000-Engineering Research Strategies,
vol. XXXVI, Technical series C, Sibiu, 1999
13. TBCARU, V. The structural design of modular robots, Robotica & Management, vol. 2, nr. 2, A.R.R.,
Timioara, 1997
14. TBCARU, V., MARINESCU, V. Sisteme flexibile de fabricaie: roboi industriali i manipulatoare, Editura
Universitii din Galai, 1995
15. TZAFESTAS, G. S. Computer-assisted management and control of manufacturing systems, Springer-Verlag Ltd.,
London, 1997
16. WITTRY, E. J. Managing information systems: an integrated approach, Society of manufacturing Engineers,
Dearborn, 1987
17. * * * - Computer integrated manufacturing-CIM, DENFORD Computerised Machines & Syetems Ltd., West
Yorkshire, 1995
18. * * * - Robot industriale, STAUBLI UNIMATION, 1992
19. * * * - Comau robots series SMART, COMAU Industriale, 1991
20. * * * - The single source for diecasting automation, REIS Machine Tools & Electronics, 1992
21. * * * - For every need of your machining factory, FANUC Robot, 1991
22. * * * - Automatic handling technology, AFAG Menziken, 1993
23. * * * - MTS Robin, Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Berlin, 1997

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


Nr. Sursa bibliografic (carte, curs, fascicul lucrri practice, ndrumar proiectare) Capitol Tema
crt.
1 TABACARU V. Sisteme de fabricatie robotizate programare si simulare, 1 T1
Editura Evrika, 2002 2 T2
3 T3
4 T4
5 T5
6 T6
7 T7
3 TABACARU V. Sisteme flexibile de fabricatie (vol. 1), Universitatea din 1 T1, T2, T3
Galai, 1996
4 MARINESCU V., TABACARU V. Manipulatoare i roboi structuri i 1 T2, T3
sisteme de comand, Editura Cartea Universitar, 2004 3 M1
5 M3
6 M2
5 TABACARU V., COSTIN M. Roboti cu structura modulara AFAG, 1,2,3 P1, P2, P3,
Universitatea din Galai, 1997 P4

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 01 06 2007

Titular curs: Prof. univ. dr. ing. TABACARU VALENTIN


Semntura:

Titular seminar / lucrri practice: As. ing. CONSTANTIN IONUT CLEMENT


Semntura:

Director departament / ef catedr

Prof. univ. dr. ing. NICOARA DUMITRU


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SISTEME MECANICE MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 2 - - 28 28 E - 5 -
M-D3102
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 2ore


Definirea conceptului de robot industrial. Caracteristici tehnice generale. Clasificarea
roboilor
2. STRUCTURA MECANISMELR ROBOILOR INDUSTRIALI 6 ore
Structura general a roboilor. Structura sistemului mecanic al roboilor. Cuple cinematice.
Gradul de mobilitate si manevrabilitate al unui robot. Mecanisme generatoare de traiectorie i spaii
de lucru.
3. DISPOZITIVUL DE GHIDARE 10 ore
Construcia batiului. Pivotare cu acionare electric. Pivotare cu acionare hidraulic. Lagrul
modulului de rotire.
4. GHIDAJE DE TRANSLIE 8 ore
Ghidaje cu alunecare. Variante constructive. Calculul ghidajelor. Modalitati de deplasare a
glisierei. Oprirea glisierei la punct fix.Ghidaje prin rostogolire. Ghidaje cu bile. Ghidaje cu role.
Calculul ghidajului prin rostogolire. Antrenarea glisierei cu sistem surub - piulita. Sistem de
translatie cu surub rotativ. Sistem de translatie cu surub fix si piulita rotativa. Antrenarea glisierei
cu transmisie armonica surub-piulita. Realizarea miscarii de translatie pas cu pas.
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Cuple cinematice. Scheme cinematice structurale ale roboilor 2 ore
3. Spaii de lucru ale mecanismelor generatoare de traiectorie 2 ore
4. Analiza direct a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
5. Analiza invers a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
6. Analiza combinat a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
7. Calculul vitezelor i acceleraiilor pentru diferite scheme cinematice de roboi 2 ore
8. Ghidaje prin alunecare utilizate n construcia roboilor 2 ore
9. Utilizarea ghidajelor prin rostogolire in construcia roboilor 2 ore
10. Transmiterea micrii prin curele dinate i cu lan 2 ore
11. Sisteme de orientare de ordinul I 2 ore
12. Sisteme de orientare de ordinul II 2 ore
13. Construcia i calculul minilor mecanice 2 ore
14. Echilibrarea roboilor 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SISTEME MECANICE MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C P C P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 3 2 42 28 - E,P - 4+2
M-D3102
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. TRANSMISIILE ROBOTILOR 12 ore


Transmisii prin curele dintate. Transmisii prin lanturi. Aspecte functionale si constructive.
Elemente de cinematica transmisiilor prin lant. Transmisii pinion cremaliera. Transmisii cu
mecanisme planetare. Structura mecanismelor planetare. Cinematica mecanismelor planetare.
Conditii suplimentare la reductoare planetare. Metoda contururilor de calcul a vitezelor unghiulare
ale mecanismelor dintate
2. SISTEME DE ORIENTARE 12 ore
Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale de ordinul I. Sisteme de orientare cu
mecanisme diferentiale de ordinul II. Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale combinate.
Sisteme de orientare la manipulatoarele stapan-sclav.
3. SISTEME DE PREHENSIUNE 12 ore
Notiuni introductive. Prehensiunea. Sistemul de prehensiune. Exemple semnificative de
sisteme de prehensiune. Clasificarea sistemelor de prehensiune. Sisteme naturale de prehensiune.
Sisteme artificiale de prehensiune. Constructia mainilor mecanice. Calculul mainilor mecanice.
Conditiile minime de prehensiune statica. Determinarea fortei de strangere necesare. Sinteza
cinematica a mecanismelor de prehensiune cu bacuri. Sinteza cinematica a elementelor tip bara.
Aspecte de analiza cinetostatica.
4. ECHILIBRAREA STATICA A ROBOTILOR 6 ore
Generalitati. Echilibrarea statica a componentelor robotilor. Echilibrarea robotilor industriali
cu axele articulatiilor reciproc paralele si orizontale. Echilibrarea manipulatoarelor pantografe.
Exemplu de echilibrare cu contragreutati a unui robot. Exemplu de echilibrare statica cu resoarte
pentru RI.
F. Coninutul Proiectului/ numr de ore pentru fiecare tem:
Proiectarea unui sistem mecatronic de rotire cu reductor armonic
- schema cinematica -2 ore
- alegerea sistemului de actionare -2 ore
- proiectarea sistemului de actionare -2 ore
- calculul transmisiei prin curele dintate -2 ore
- calculul angrenajului armonic -4 ore
- calculul si verificarile organologice -2 ore
- dimensionarea arborelui reductorului si stabilirea dimensiunilor constructive ale carcasei -2 ore
- determinarea dimensiunilor asamblarii canelate-2 ore
- alegerea si verificarea rulmentilor -2 ore
- - verificarea la incalzire -2 ore
- realizarea desenului de ansamblu al sistemului de rotire -4 ore
- realizarea desenelor de executie -2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului si proiectului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
10. Chisiu A., s.a. Organe de masini. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981;
11. Bejan C., s.a. Idrumar de proiectare in constructia de masini. Editura Tehnica, Bucuresti, 1982.
12. Iordachita I. Mecanisme spaciale si transmisii mecanice pentru roboti industriali. Pentru uzul
studentilor. Reprografia Universitatii din Craiova, 1997.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SISTEME MECANICE MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 2 - - 28 28 E - 5 -
M-D3102-1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 2ore


Structura i funciile sistemelor mecatronice. Construcia i proiectarea sistemelor mecanice.
Sisteme mecanice specifice construciilor mecatronice. Domenii de utilizare
2. STRUCTURA MECANISMELR ROBOILOR INDUSTRIALI 6 ore
Structura general a roboilor. Structura sistemului mecanic al roboilor. Cuple cinematice.
Gradul de mobilitate si manevrabilitate al unui robot. Mecanisme generatoare de traiectorie i spaii
de lucru.
3. DISPOZITIVUL DE GHIDARE 10 ore
Construcia batiului. Pivotare cu acionare electric. Pivotare cu acionare hidraulic. Lagrul
modulului de rotire.
4. GHIDAJE DE TRANSLIE 8 ore
Ghidaje cu alunecare. Variante constructive. Calculul ghidajelor. Modalitati de deplasare a
glisierei. Oprirea glisierei la punct fix.Ghidaje prin rostogolire. Ghidaje cu bile. Ghidaje cu role.
Calculul ghidajului prin rostogolire. Antrenarea glisierei cu sistem surub - piulita. Sistem de
translatie cu surub rotativ. Sistem de translatie cu surub fix si piulita rotativa. Antrenarea glisierei
cu transmisie armonica surub-piulita. Realizarea miscarii de translatie pas cu pas.
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Cuple cinematice. Scheme cinematice structurale ale roboilor 2 ore
3. Spaii de lucru ale mecanismelor generatoare de traiectorie 2 ore
4. Analiza direct a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
5. Analiza invers a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
6. Analiza combinat a poziiilor pentru diferite structuri mecanice de roboi 2 ore
7. Calculul vitezelor i acceleraiilor pentru diferite scheme cinematice de roboi 2 ore
8. Ghidaje prin alunecare utilizate n construcia roboilor 2 ore
9. Utilizarea ghidajelor prin rostogolire in construcia roboilor 2 ore
10. Transmiterea micrii prin curele dinate i cu lan 2 ore
11. Sisteme de orientare de ordinul I 2 ore
12. Sisteme de orientare de ordinul II 2 ore
13. Construcia i calculul minilor mecanice 2 ore
14. Echilibrarea roboilor 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Ttular disciplina, Sef. Lucr. Dr. Ing. Mircea Octavian. Semnatura:

Data aprobrii programei analitice n catedr 11.07.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: octavian.mircea @ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: SISTEME MECANICE MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 3 2 42 28 - E - 6
M-D3102-1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea evoluiei sistemelor mecanice mecatronice n ara noastr i pe plan
mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor mecanice mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare sistemelor mecanice mecatronice si de
alegere a lor pentru realizarea unor produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea structurii mecanice si a mecanismelor componente ale robotilor i aplicarea
n diferitele ramuri industriale;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
modaliti de transmitere a micrii, aplicatii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 25%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 75%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere prin curele dinate...... 2 ore
Forme constructive de transmisii prin curea dinat. Structura curelei. Parametrii geometrici.
Dimensiuni nominale. Metodica de proiectare (dimensionare, verificare). Domenii de utilizare.
Aplicaii
2. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere planetare..................... 3 ore
Structura transmisiilor planetare. Cinematica transmisiilor planetare simple (monomobile,
difereniale). Dinamica. Particulariti de calcul . Domenii de utilizare. Aplicaii
3. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere armonice..................... 5 ore
Principiul de funcionare.Clasificare. Geometria elementelor constructive ale transmisiei armonice
danturate. Raportul de transmitere. Corelarea numerelor de dini. Micri relative ntre elementele
constructive. Solicitri. Moduri de deteriorare. Calculul de rezisten. Randamentul unei transmisii
armonice. Domenii de utilizare. Aplicaii
4. Elemente constructive ale sistemelor mecanice pentru transformarea micrii........ 1 or
Transmisii cu cremalier. Tipuri constructive. Clasificare. Calcul de rezisten. Domenii de
utilizare. Aplicaii
4.1. Transmisii cu urub.................................................................................................... 9 ore
Tipuri constructiv funcionale de uruburi de micare. Transmisii urub-piuli cu alunecare.
Aplicaii. Transmisii urub-piuli cu rostogolire. Principiul constructiv i funcional. Clasificare.
Materiale. Geometria elementelor constructive. Analiza cinematic. Fore i momente.
Randamentul. Reglarea jocurilor, pretensionarea i rigiditatea. Sisteme de rezemare. Caracteristici
constructive i funcionale . Domenii de utilizare. Aplicaii.
5. Sisteme de orientare 8 ore
Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale de ordinul I. Sisteme de orientare cu
mecanisme diferentiale de ordinul II. Sisteme de orientare cu mecanisme diferentiale combinate.
Sisteme de orientare la manipulatoarele stapan-sclav.
6. Sisteme de prehensiune 8 ore
Notiuni introductive. Prehensiunea. Sistemul de prehensiune. Exemple semnificative de
sisteme de prehensiune. Clasificarea sistemelor de prehensiune. Sisteme naturale de prehensiune.
Sisteme artificiale de prehensiune. Constructia mainilor mecanice. Calculul mainilor mecanice.
Conditiile minime de prehensiune statica. Determinarea fortei de strangere necesare. Sinteza
cinematica a mecanismelor de prehensiune cu bacuri. Sinteza cinematica a elementelor tip bara.
Aspecte de analiza cinetostatica.
4. Echilibrarea statica a robotilor 6 ore
Generalitati. Echilibrarea statica a componentelor robotilor. Echilibrarea robotilor industriali
cu axele articulatiilor reciproc paralele si orizontale. Echilibrarea manipulatoarelor pantografe.
Exemplu de echilibrare cu contragreutati a unui robot. Exemplu de echilibrare statica cu resoarte
pentru RI.
F. Coninutul Proiectului/ numr de ore pentru fiecare tem:
Proiectarea unui sistem mecatronic de rotire cu reductor armonic
- schema cinematica -2 ore
- alegerea sistemului de actionare -2 ore
- proiectarea sistemului de actionare -2 ore
- calculul transmisiei prin curele dintate -2 ore
- calculul angrenajului armonic -4 ore
- calculul si verificarile organologice -2 ore
- dimensionarea arborelui reductorului si stabilirea dimensiunilor constructive ale carcasei -2 ore
- determinarea dimensiunilor asamblarii canelate-2 ore
- alegerea si verificarea rulmentilor -2 ore
- - verificarea la incalzire -2 ore
- realizarea desenului de ansamblu al sistemului de rotire -4 ore
- realizarea desenelor de executie -2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului si proiectului
1. Antonescu P.. Mecanisme. Calculul structural i cinematic, Institutul Politehnic Bucureti, 1979
2. Demian T. Elemente constructive de mecanica fin. E.D.P. Bucureti, 1980;
3. Drimer D., .a. Roboi industriali i manipulatoare.Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
4. Dudi Fl., Diaconescu D. Optimizarea structural a mecanismelor. Editura Tehnic, Bucureti,
1987;
5. Kovacs F., Rdulescu C. Roboi industriali. Universitatea Tehnic, Timioara, 1992;
6. Mircea O., Banea D.M., Elementele mecanice ale roboilor industriali. Editura BREN, Bucureti,
2003;
7. Miloiu Gh., Dudi Fl., Diaconescu D. Transmisii mecanice moderne. Editura Tehnic, Bucureti,
1980;
8. Popescu P., .a. Mecanica manipulatoarelor i roboilor Probleme, vol. I...vol. IV. E.D.P.- SA,
Bucureti, 1994;
9. Rdulescu Gh., .a. ndrumar de proiectare n construcia de maini, Vol. III. Editura Tehnic,
Bucureti, 1986
10. Chisiu A., s.a. Organe de masini. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981;
11. Bejan C., s.a. Idrumar de proiectare in constructia de masini. Editura Tehnica, Bucuresti, 1982.
12. Iordachita I. Mecanisme spaciale si transmisii mecanice pentru roboti industriali. Pentru uzul
studentilor. Reprografia Universitatii din Craiova, 1997.
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Mircea O. Sisteme mecanice Mecatronice - Curs i Test pentru verificarea cunosiintelor.
Format A5, Universitatea din Galai, 2007, Obligatoriu integral.

Titular curs: SL dr ing Mircea Octavian. Semntura:

Titular lucrri practice: As. Ing. Drd. Banea Doina Mariana. Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA / DEPARTAMENTUL TCM
Adresa: Strada Domneasca Nr.111
Nr. telefon / fax:
E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Sisteme si echipamente de conducere

Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C P C L+ Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
P
Nr. 28 14 28 14 56 14+ E E+P 4 5 M-S3206-
ore 14 2

A. Obiectivele disciplinei:
Insusirea cunotinelor privind structura sistemelor i echipamentelor de conducere
Utilizarea limbajelor de conducere a CNC
Utilizarea programelor de control i monitorizare a sistemelor automate

B. Metode de predare nvare: explicaia, studiu de caz, conversaia euristic

C. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Introducere n problematica sistemelor i echipamentelor de conducere (4 ore)
Funciile sistemelor de conducere numeric. Structuri tipice de arhitecturi ale sistemelor
de conducere.
2. Achiziia datelor (6 ore)
Sisteme de achiziie a informaiei digitale. Sisteme de achiziie date analogice. Sisteme
de distribuie date analogice i digitale.

3. Conducerea cu automate programabile (10 ore)


Conducerea cu automate programabile scalare si vectoriale. Conducerea cu controlere
logice programabile. Module IO distribuite. Module IO analogice Module de numrare.
Module de control ale axelor. Module de comunicaie.

4. Monitorizarea i comanda sistemelor de conducere (18 ore)


Pachete SCADA. Servere OPC. Specificaii OPC. Dezvoltarea interfeelor de
monitorizare i comanda utiliznd pachete SCADA.

5. Sisteme de conducere bazate pe CNC (18 ore)


Sisteme de conducere cu CNC. Structura tipic CNC. Parametrii CNC pentru axele de
deplasare. Funcii auxiliare executate de CLP. Parametri de comand i control.
Programarea CNC.
E. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Programarea operaiilor de gurire si frezare pentru o maina de gurit n coordonate
cu comand numeric (4 ore)
2. Programarea unui strung frontal cu CNC. (4 ore)
3. Dezvoltarea interfeei om main pentru robotul RS54 folosind pachetul Vijeo
LOOK (3 ore)
4. Dezvoltarea interfeei om main pentru robotul MP02 folosind pachetul Monitor
PRO. (3ore)

F. Proiect:
Proiectarea interfeei om-main pentru un set de manipulatoare i roboi folosind programe
SCADA

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Borangiu Th. Sisteme educaionale n industrie Ed. Tehnic. 1991


2. Marinescu V Conducerea sistemelor flexibile de prelucrare Ed. Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galati , 2000 ;
3. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1,2,3.
Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 ;
4.*** Schneider Automation Inc. Technical Documentation PL7PRO
5.*** NumCNC. Programming manual turning milling
6.*** Schneider Automation Inc. Vijeo LOOK Technical
documentation.
7.*** Schneider Automation Inc. Monitor Pro Technical
documentation
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1,2,3.


Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 ;

Titular curs: Prof. Dr. Ing Vasile Marinescu


Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


05-02-2007
(Semntura)

Director departament / ef catedr


Prof.Dr.Ing.Dumitru Nicoar

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: STRUCTURA SISTEMELOR INFORMATICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 28 - - 42 28 V - 5 -
M-S 3102-1
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
sistemelor informatice;
Formarea unei concepii sistemice asupra structurii sistemelor informatice
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare calculatorului electronic;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
realizare a controlului unor imbinari sudate, aplicatii practice individuale cu diferite
echipamente de control.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Concepte de baz privind tehnologia informaional i comunicaional......9 c
2. Calculatorul electronic elemente fundamentale de structur i principii de
funcionare..........................................................................................................9c
3. Sisteme de operare..........................................................................................6 c
4. Reele de calculatoare ....................................................................................6 c
5. Produse program ............................................................................................3 c
6. Logica programrii.........................................................................................6 c
7. Tendine n tehnologiile informaionale.........................................................3 c

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


Tematica laborator28 L
1. Prezentarea sistemelor de calcul. Componente hardware i software2L
2. Sisteme de operare. Definire i funcii generale. Sistemul de operare Windows. Interfaa
sistemului de operare Windows. Metode generice de interaciune (ferestre, meniuri, pictograme,
linii de instrumente), programe utilitare furnizate mpreun cu sistemul de operare (My
Computer i Windows Explorer) , conceptele de fiier i director (folder), Control Panel,
aplicaii utile din structura sistemului de operare Windows. Notepad, Paint, WordPad2L
3. ntreinerea discurilor (ScanDisk, DiskDefragmenter), programe antivirus, programe de arhivare,
modul de utilizare a disketelor i CD-urilor..2L
4. Reele de calculatoare.2L
5. Editoare i procesoare de texte. Definire i prezentare Microsoft Word. Elemente specifice
ferestrei principale a aplicaiei Word. Crearea unui document nou. Deplasarea prin document.
Introducerea unui text, utilizarea tastaturii romneti, scurtturi pentru caractere, salvarea unui
document, regsirea documentelor, formatarea la nivel de pagin, formatarea caracterelor, coduri
ascunse, alinierea textului. Reguli elemetare pentru introducerea textului. Mutarea i copierea
textului, cutarea i nlocuirea unui text, folosirea abloanelor, numerotarea paginilor, antete i
subsoluri de pagin, corectarea documentului, crearea listelor numerotate i a celor marcate,
previzualizarea i tiprirea documentelor. Aranjarea textului n coloane, folosirea stilurilor,
folosirea formatrii automate, schimbarea literelor mari n litere mici i invers, desprirea
automat n silabe, lucrul cu documente multiple, protejarea documentelor cu parol. Tabele
formatare automat, calcule matematice n tabele, sortri n tabele. Editarea ecuaiilor
matematice. Inserarea de figuri. Diagrame create dup datele dintr-un tabel. Crearea automat a
unui index i crearea automat a unui cuprins. Crearea macro-urilor n Word12 L
Realizarea de prezentri multimedia utiliznd Microsoft PowerPoint. Crearea prezentrilor.
Formatare text i imagini. Grafice, diagrame i desenarea obiectelor. Efecte aplicate
diapozitivelor. Pregtirea prezentrii8L

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Bdu, M., Calculatorul n trei timpi (ediia a II-a), Editura Polirom, Iai, 2002
2. Bolun, I., Covalenco, I., Bazele informaticii aplicate, Ediia a treia, Editura Bonitas, Iai, 2004
3. Bot, Ed, Leonhard, Woody, Microsoft Office XP, traducere de Simona i Titi Preda, Editura
Teora, Bucureti, 2003
4. Crumlish, C., Internet pentru oameni ocupai, Editura Bic All, 2002
5. Dodescu, Gh., Sisteme de calcul i operare, Editura Economic, Bucureti, 2003
6. Dodescu, Gh., Vasilescu, A., Oancea, B., Sistemul de operare Unix i Windows, Editura
Economic, Bucureti, 2003
7. Melnic, A., Buc, R., Bazele tehnologiei informaiei, Editura TehnicaInfo, Chiinu, 2005
8. Melnic, A., Bazele informaticii economice, Teorie i aplicaii, Editura Sedcom Libris, Iai,
2004
9. Norton, P., Reele de calculatoare, Editura Teora, Bucureti, 2000
10. Roca, I.G., pu, N., Internet & Intranet, Concepte i aplicaii, Editura Economica,
Bucureti, 2000
11. Surcel, Tr., Sofronie, Gh., Baron, C., Toma, L., Informatic general, Editura Calipso 2000,
Bucureti, 1998
12. Tudose, A., Sisteme multimedia, Editura Moldavia, Bacu, 1999
13. Vaughan, T., Multimedia.Ghid practic, Editura Teora, Bucureti, 2002
14. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. Iordachescu, M., Scutelnicu, E., Structura sistemelor informatice, note de curs, Ed. Fundatiei
Universitare Dunarea de Jos, Galati, 2007.

Data aprobrii programei analitice n catedr: 19.01.2007


Titular curs: Sef lucr dr ing Mihaela Iordachescu
Titular lucrri practice: Sef lucr dr ing Mihaela Iordachescu Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu Valeriu
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: TEHNICI DE FABRICAIE A ROBOILOR INDUSTRIALI


A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul Anul IV UTS
de Total ore Forme de verificare Nr. credite
Sem. I Sem. II Cod disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr.ore - - 28 14 28 14 - E - 5 M-S3208

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea procesului de producie prin elementele acestuia;
Formarea unei concepii sistemice asupra metodelor de fabricaie;
Cunoaterea principalelor tehnologii de fabricaie;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,


studiul de caz, aplicatii practice ale unor tehnologii.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Procesul de producie. - 1 or
Elemente componente, tipuri de producie.
2. Precizie i calitate. 2 ore
Metode de obinere, factori de influen.
3. Dimensiuni i baze de prelucrare. 3 ore
Lanuri de dimensiuni, baze tehnologice i de msurare, precizia aezrii, scheme tipice de
bazare.
4. Alegerea semifabricatelor. - 1 or
Metode de semifabricare, adaosuri de prelucrare, dimensiuni intermediare.
5. Procesul tehnologic. 6 ore
Date iniiale, principii de proiectare, succesiunea operaiilor, alegerea mainii unelte,
tipizare, tehnologia de grup, alegerea variantei optime, norma de timp i norma de producie.
6. Tehnologii de prelucrare prin achiere. 8 ore
Prelucrarea alezajelor prin: burghiere, alezare, zencuire, strunjire, rectificare, rodare,
superfinisare; prelucrarea arborilor prin: strunjire, frezare, broare exterioar, rectificare;
prelucrarea suprafeelor plane prin: rabotare, mortezare, frezare, broare, rectificare; prelucrarea
roilor dinate; prelucrarea filetelor.
7. Tehnologii de prelucrare prin presare la rece. 7 ore
Prelucrarea prin: tiere, ndoire, ambutisare, fasonare, presare volumic; asamblarea prin
presare la rece; procedee speciale de prelucrare prin presare la rece
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
1. Adaosuri de prelucrare i dimensiuni intermediare. -2 ore
2. Orientarea i fixarea pieselor pe maini unelte n vederea prelucrrii mecanice. 2 ore
3. Prelucrarea prin strunjire a pieselor tip arbore. - 2 ore
4. Prelucrarea alezajelor din piese de tip buc. 2 ore
5. Prelucrarea filetelor. 2
6. Rectificarea suprafeelor de revoluie exterioare. 2 ore
7. Rectificarea alezajelor diverse pe maini de rectificat universale. 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Bejan, V., Tehnologia fabricrii i a reparrii utilajelor tehnologice, vol. I i II, Bucureti,
1991.
2. Gavrila, I., Voicu, N., Tehnologia pieselor tip arbore, buc i disc pe maini-unelte
clasice i cu comand program, E.T., Bucureti, 1975.
3. Pico, C., Tehnologia Construciei de maini, E.D.P., Bucureti, 1974.
4. Raeev, D. D., Oprean, I. D., Tehnologia fabricrii i reparrii utilajului tehnologic,
E.D.P., Bucureti, 1983.
5. Teodorescu, M., Zgur, Gh., Tehnologia presrii la rece, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1980.
6. Zgur, Gh., Ciocrdia, C., Bude, G., Prelucrarea metalelor prin deformare la rece,
Editura Tehnic, Bucureti, 1977.
7. Tuzu, C., Tehnologie i calitate n fabricarea mainilor i utilajelor, Editura Tehnic,
Bucureti

1. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Pico, C., Tehnologia Construciei de maini, E.D.P., Bucureti, 1974.
2. Teodorescu, M., Zgur, Gh., Tehnologia presrii la rece, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1980.
3. Notie de curs.

ntocmit,
.l. ing. Neni Gabriel

Data aprobrii programei analitice n catedr

02.02.2007
ef catedr
Prof dr ing Georgescu Valeriu
III. UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE METALURGIE I TIINA MATERIALELOR
CATEDRA DEFORMRI PLASTICE I TRATAMENTE TERMICE
Adresa: Strada Domneasc nr 111, cod 800201
Nr. telefon / fax: 40236460754
E-mail: secretar.fmsm@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: TEHNOLOGIA MATERIALELOR

A.Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 2 1 28 14 V 3
ore

B.Obiectivele disciplinei:
Tehnologia materialelor este un curs de cultura generala tehnica care trateaza probleme referitoare
la metode moderne de obtinere a materialelor si semifabricatelor si de prelucrare a acestora, noi materiale
metalice si nemetalice utilizate in constructia de masini in general si cu referire la industria navala,
proprietatile materialelor si utilizarea rationala a acestora. Ca disciplina de pregatire tehnica generala,
Tehnologia materialelor, constituie baza pregatirii tehnologice a viitorului inginer, permite dezvoltarea
ulterioara a disciplinelor tehnice de baza si tehnologice de specialitate. Disciplina contribuie la dezvoltarea
gandirii tehnico-economice, la intelegerea notiunilor de calitate si eficienta, trateaza elemente privind
protectia muncii si a mediului ambiant si prefigureaza relatiile interumane in procesele tehnologice.

C.Metode de predare nvare: prelegerea, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, simularea de


procese, metode de lucru n grup i individual,

D. Forme i metode de evaluare: Verificare pe parcursul semestrului prin lucrari scrise, examen
scris la sfarsitul semestrului I .Evaluarile vor lua in considerare activitatea studentilor la curs si laborator si
rezultatele testelor pe parcursul semestrului cu o pndere de 50%.

E.Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1Tehnologia ca stiinta. Procese de productie si tehnologice. Analiza eficientei. Materiale folosite in
constructia de masini si nave. Clasificare si simbolizare. 2 ore
2 Proprietatile si incercarile materialelor Elemente de metalurgie generala: metalurgia fontei,
metalurgia otelului, metalurgia principalelor metale neferoase Cu, Al. 4 ore
3 Prelucrarea materialelor metalice prin turnare. Tehnologii specifice. 4 ore
4 Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastica: laminarea, extruziunea, trefilarea si
tragerea, forjarea libera si in matrita, utilaje pentru forjare si matritare. Prelucrarea semifabricatelor din
table si benzi. 8 ore
5 Prelucrarea prin sudare a materialelor metalice, tehnologii specifice. 5 ore
6 Prelucrarea materialelor metalice placate. 1 ora
7 Prelucrarea materialelor metalice prin agregare de pulberi. 1 ora
8 Procedee neconventionale de prelucrare prin eroziune. 1 ora
9 Materiale nemetalice. 1 ora
10 Coroziunea materialelor, tehnologii de protectie anti coroziva. 1 ora

F. Coninutul laboratoarelor / numr de ore pentru fiecare tem:


Laborator 1
Determinarea principalelor proprietati ale materialelor prin incercari mecanice. Incercari de duritate.
Incercarea la tractiune. Incercarea la incovoiere prin soc. Se prezinta studentilor epruvetele, utilajele si
aparatele aferente incercarilor, conditiile incercarilor. Studentii efectueaza incercarile, masoara probele,
inregistreaza datele si calculeaza marimile caracteristice. 2 ore
Laborator 2
Tehnologii de formare manuala in doua rame si de turnare. Se prezinta studentilor pricipalele dispozitive
utilizate: modele si cutii pentru miezuri, placa de model, ramele de formare. Se prezinta sculele si
materialele utilizate la formare. Concomitent cu conducatorul lucrarii studentii efectueaza operatiile
corespunzatoare tehnologiei de formare manuala. In formele relizate de studenti se toarna aliaj de plumb, se
lasa sa se solidifice, se extrag pisele si se analizeaza calitatea acestora evidentiindu-se eventualele defecte..
2 ore
Laborator 3
Laminarea. Se prezinta studentilor utilajul pentru laminare. Pentru evidentierea conditiei de prindere se
efectueaza laminare la limita in trei stari ale suprafetei cilindrilor: unsa, curata, cretata pe probe din plumb
cu sectiune dreptunghiulara Se determina gradele de deformare, coeficientii de deformare, coeficientii de
frecare pentru cele trei stari ale suprafetelor. Se verifica legea volumului constant, se traseaza curbele de
variatie ale coeficientilor de deformare cu reducerea relativa. Se analizeaza rezultatele.
Extruziunea. Se prezinta studentilor utilajul pentru extruziune Se supune operatiei o proba din plumb, pe o
presa manuala care permite masurarea fortei in fiecare moment al cursei. Se traseaza curba de variatie a
fortei cu deplasarea poansonului, se pun in evidenta etapele procesului de extruziune.. 2 ore
Laborator 4
Forjarea libera. Se prezinta studentilor principalele operatii ale forjarii refularea, intinderea si gaurirea,
utilajul sculele si dispozitivele aferente. Se efectueaza impreuna cu studentii operatiile pe probe din plumb.
In cazul refularii se determina gradul de deformare si se verifica conditia de flambaj.
Forjarea in matrita deschisa cu bavura. Se prezinta studentilor utilajul si dispozitivul de matritare. Se
efectueaza impreuna cu studentii operatia de matritare pe o proba din plumb, pe o presa manuala care sa
permita masurarea fortei in orice moment al cursei. Se inregistreaza valorile si se traseaza curba de variatie
a fortei cu deplasarea. Se evidentiaza etapele matritarii: refularea, curgerea in locasul de matritare, curgerea
in locasul de bavura. Se evidentiaza rolul locasului de bavura in procesul de matritare deschisa. 2 ore
Laborator 5
Determinarea sudabilitatii otelurilor. Se defineste sudabilitatea si factorii care o influenteaza. Se
clasifica materialele din punct de vedere a sudabilitatii. Se prezinta metodele de apreciere a sudabilitatii
otelurilor. Metoda duritatii maxime in ZIT. Studentii calculeaza valoarea duritatii maxime in ZIT pentru
doua oteluri OL37.1k si 51VCr11. Pe probe sudate si pregatite corespunzator studentii fac masuratori
pentru evidentierea duritatii maxime. Pe baza valorilor calculate si masurate se incadreaza otelurile in clasa
de sudabilitate corespunzatoare. Metoda tensiunii critice de rupere. Se executa prin sudare electrica
manuala probe sudate de colt in forma literei T din cele doua oteluri amintite. Se supun apoi ruperii prin
lovire si pe baza zonei de propagare a ruperii se apreciaza calitativ incadrarea intr-o clasa de sudabilitate.
Sudarea automata sub strat de flux. Se prezinta studentilor utilajul si particularitatile tehnologiei. Se
executa un cordon de sudura si se analizeaza rezultatul comparativ cu aceeasi imbinare realizata prin sudare
electrica manuala.. 2 ore
Laborator 6
Sudarea prin presare la cald cu incalzire prin rezistenta electrica proprie. Se prezinta principiile sudarii
prin presare, rolul fortelor de presare. Metode de sudare prin presare: cap la cap si in puncte, utilaje pentru
sudare prin presare la cald, parametriii procesului, etapele procesului, trasarea diagramei de evolutie a fortei
de presare si intensitatii curentului de incalzire in timp. Relizarea unor probe sudate cap la cap si in puncte
cu diferite regimuri. Determinarea influentei intensitatii si duratei de incalzire asupra rezistentei imbinarii.
Se inregistreaza datele, se traseaza graficele.
Sudarea si taierea cu flacara oxiacetilenica. Se prezinta principiile teoretice ale proceselor, utilajul si
aparatura necesare, schemele tehnologiilor, parametrii proceselor. Cu participarea studentilor se realizeaza
o proba de sudare si una de taiere si se analizeaza. 2ore
Laborator 7
Verificarea si evaluarea lucrarilor de laborator 2 ore
G.Bibliografie de elaborare a cursului
A.Nanu Tehnologia materialelor, EDP, 1982, Buc.
A. Palfalvi, N. Mehedinteanu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1985, Buc.
M. Voicu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1978, Buc.
G.Calea, D.Drimer, s.a. Tehnologie mecanica, EDP, 1978, Buc.
L. Stoian, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1980, Buc.
D.Raileanu, N.Cananau, Tehnologia materialelor, vol. I-IV, Universitatea din Galati 1980
N.Cananau, O.Dima, s.a. Indrumar de laborator - Tehnologia materialelor, vol. I-II Univ. din Galati 1993.
1
H.Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
A.Nanu Tehnologia materialelor, EDP, 1982, Buc.
A. Palfalvi, N. Mehedinteanu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1985, Buc.
M. Voicu, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1978, Buc.
G.Calea, D.Drimer, s.a. Tehnologie mecanica, EDP, 1978, Buc.
L. Stoian, s.a. - Tehnologia materialelor, EDP, 1980, Buc.
D.Raileanu, N.Cananau, Tehnologia materialelor, vol. I-IV, Universitatea din Galati 1980
N.Cananau, O.Dima, s.a. Indrumar de laborator - Tehnologia materialelor, vol. I-II Univ. din Galati 1993.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


27.09.2006
Titular curs: Sef Lucr. dr ing. Ovidiu Dima
Semntura:

Titular seminar / lucrri practice Sef Lucr. dr ing. Ovidiu Dima


Prep. Dr.ing.ec.Carmen Papadatu

Semntura:

Director departament / ef catedr


Conf.dr.ing. Nelu Cazacu

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie
capitolele pe care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual
fiind particularizat n funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: TEORIA SISTEMELOR
A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:
Anul Anul II MTR Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 28 28 28 28 - E - 4 M-D0005
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Familiarizarea studenilor cu noiunile generale despre sisteme tehnice in general, structuri
tipice de sisteme, aspecte generale privind modelarea sistemelor, observabilitatea,
controlabilitatea i stabilitatea sistemelor;
Dezvoltarea capacitii inginereti de a aborda analiza produselor mecatronice intr-un mod
sistemic;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea abilitailor de investigare si de modelare;
nzestrarea cu capaciti de gndire sistemica;
.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice,
demonstraii practice de reglare si funcionare a unor sisteme de conducere, studiul
bibliografic, aplicaii practice individuale utilizand utilitarul Matlab.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Introducere in mecatronic 2 ore


Noiunea de mecatronic. Particularitile sistemelor mecatronice.
2. Noiuni generale de teoria sistemelor 1 ore Clasificare,
reprezentare, matrice de cuplare i de structur.
3. Complemente de matematica in TS 4 ore
Transformata Laplace. Aaliza schemelor bloc folosind algebra boolena. Funcii de transfer.
4. Tipuri fundamentale de conexiune 2 ore
Structuri tipice ale elementelor automate de reglare cu reacie. Sisteme de reglare cu reacie dup
stare.
5. Structura general a sistemelor de conducere 3 ore
Mrimi caracteristice ale sistemelor de conducere. Clasificarea general a sistemelor.
6. Sistem abstract, model matematic, identificare 2 ore
MMII al elementelor liniare.
7. Exemple de MMII al sistemelor mecanice si electrice 2 ore
MMII al unui circuit RL. MMII al unui circuit hidraulic.
8. Determinarea rspunsului sistemelor - 2 ore
Determinarea rspunsului sistemelor continue liniare invariante utiliznd ecuaiile difereniale.
Semnalele de intrare deterministe importante pentru studiul sistemelor.
9. Sisteme dinamice. Ecuaiile de stare ale sistemelor liniare- 4 ore
10. Controlabilitatea sistemelor- 2 ore
11. Observabilitatea sistemelor- 2 ore
11. Stabilitatea sistemelor- 2 ore

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:

1. Introducere n Matlab. Prezentarea toolbox-urilor utilitarului MATLAB - 4 ore


2. Operaii matematice fundamentale- 2 ore
3. Algebr liniar i funcii matriciale- 2 ore
4. Analiza datelor i transformatele Fourier - 2 ore
5. Analiz numeric neliniar- 2 ore
6. Reprezentarea graficelor 2D- 2 ore
7. Reprezentarea graficelor 3D- 2 ore
8. Vizualizarea graficelor- 2 ore
9. Exemple de modelare n Matlab a sistemelor fizice- 4 ore
10. Analiza unui sistem mecatronic de control pentru modelul motorului de cc - 2 ore
11. Analiza unui sistem de comanda aferent modelul motorului pas cu pas- 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Ionescu, V., Belea, C, Teoria sistemelor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1985
2. Ila, C, Teoria sistemelor de reglare automat, MatrixRom, 2001
3. Mnzu, V., s.a., Teoria sistemelor elemente fundamentale, Fundaia Academica, Galai, 2003, ISBN 973-85256-1-6
4. Budian, N, Teoria sistemelor, vol.1 i 2, UPT Timioara, 1986
5. Teodorescu, A., Teoria sistemelor automate, Editura Politehnica, Timioara, 2003
6. The MathWorks Inc., Simulink 4.1 (Release 12.1), 2001,
http://amath.colorado.edu/courses/4720/2000Spr/Labs/Worksheets/Matlab_tutorial/matlabtutorial.html
7. The MathWorks Inc.: Neural Networks Toolbox 4.0.1 (Release 12.1), 2001
8. *** Introduction to image processing in Matlab, http://robotics.eecs.berkeley.edu/~mayi/imgproc/index.html,
http://amath.colorado.edu/courses/4720/2000Spr/Labs/Worksheets/Matlab tutorial/matlabimpr.html,

1. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Mistodie L., Teoria sistemelor, note de curs, 2006
2. Kovacs F., Tusz F., Varga S. - Fabrica viitorului. Ed. Multimedia Int., Arad, 1999
3. Ghinea M., Fireteanu M. - Matlab - Calcul numeric, grafica, aplicaii. Ed. Teora, 1998
4. *** http://www.mathworks.com/academia/student center/
5. *** http://www.mathworks.com/products/

Data aprobrii programei analitice n catedr: 13. 02. 2007.


Titular curs: S.L. ing. Mistodie Luigi

Titular lucrri practice: As. ing. Barsan Dan Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA DE TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE
Adresa: str. Domneasca nr. 111
Nr. telefon : 0236-414871
E-mail: valeriu.damian@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: TERMOTEHNICA

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul II-Robotica Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L+ C L+ Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
S S
Nr. 42 14+ 42 28 E 5
ore 14

B. Obiectivele disciplinei. Prezentarea unor aspecte generale prin care sa se fixeze


cunostinte minime legate de fenomenele termice intilnite in tehnica:
-notiuni fundamentale privind sistemele termodinamice.
-principiile de functionare ale masinilor termice si procesele termice aferente acestora:
compresoare, ajutaje, turbine, motoare cu ardere interna, instalatii de forta cu gaze si
vapori, instalatii frigorifice.
-arederea combustibililor.
-transmiterea caldurii si schimbatoare de caldura.

C. Metode de predare nvare: prelegerea, dezbaterea, aplicatii practice la fiecare curs,


studiul de caz, simularea de situaii, studiul documentelor curriculare i al bibliografiei.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) probe practice(laborator)


i teme de cas ; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

E. Coninutul cursului:
1. Termodinamica generala(10 ore); lucrul mecanic, caldura, entropie, entalpie,
transformarile simple ale gazelor perfecte, ciclul Carnot, principiile I si II ale
termodinamicii, procese reversibile si ireversibile pentru sisteme
termodinamice: inchis, deschis periodic si in curgere stabilizata. Ajutaje,
turbine, compresoare. Exergie si analiza exergetica.
2. Amestecuri de gaze perfecte. Aerul umed si procese de tratare. Ciclurile ideale
ale motoarelor cu ardere interna(6 ore): Otto, Diesel lent, Diesel rapid.
3. Instalatia de forta cu gaze(ciclul Joule). Instlatia de forta cu turbine separate(4
ore).
4. Termodinamica vaporilor. Tabele si diagrame. Transformari termodinamice.
Instalatii de forta cu abur(ciclul Rankine). Instalatia cu termoficare. Instalatii
frigorifice si pompe de caldura(6 ore).
5. Arderea combustibililor. Ecuatii de ardere. Analiza gazelor arse(6 ore).
6. Transmiterea caldurii in regim stationar si nestationar(10 ore): conductie,
convectie, radiatie. Schimbul complex de caldura. Schimbatoare de caldura:
tipuri constructive, calculul suprafetei de schimb de caldura.
F. Coninutul lucrarilor de laborator:

1. Metode de msurare a temperaturii. 2 ore


2. Msurarea presiunii, vitezelor si debitelor la gaze. 2 ore
3. Determinarea parametrilor aerului umed. 2 ore
4. Determinarea puterii calorice a combustibililor solizi si lichizi. 2 ore
5. Influenta coeficientului de aer asupra temperaturii de ardere. 2 ore
6. Determinarea conductivitii termice a materialelor cu instalaia Dr. Bock. 2 ore
7.Studiul convectiei libere. 2 ore

G. Continutul seminariilor:
1. Marimi fizice intilnite in Termotehnica si unitati de masura-2 ore.
2. Ecuatia de stare si transformari simple ale gazului perfect-2 ore.
3. Lucrul mecanic tehnic. Compresorul cu piston .Turbine. Ajutaje. -2 ore.
4. Amestecuri de gaze perfecte. Motoare cu ardere interna -2 ore.
5. Arderea combustibililor- 2 ore.
6. Transmiterea caldurii prin conductie, convectie si radiatie-2 ore.
7. Schimbatoare de caldura- 2 ore.

H. Bibliografie :

1. V. Damian, Cr. Iosifescu, G. Coman-Termotehnica, Ed. Academica-Galati-2005, ISBN-


973-8316-76-6.

2. C. Bogdan- Curs de Termotehnica si maini termice, Universitatea din Galai 1986.

3. Termotehnica si maini termice - Popa B. , Vintila C., Ed. didactica si pedagogica -


Bucureti 1977.

4. C. Bogdan Probleme de termotehnica , Universitatea din Galai, 1987.


5. A. Bejan- Termodinamica tehnica avansata, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996.

Data aprobrii programei analitice n catedr : 18.07.2007


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: TESTAREA SI FIABILITATEA SISTEMELOR MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 - - 28 28 V - 3 -
M-S 3205
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
conceptelor privind asigurarea calitatii si testarea produselor mecatronice;
Formarea unei concepii sistemice asupra metodelor de asigurarea calitatii si testarii
produselor mecatronice;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare echipamentelor de control nedistructiv si
de selectare a lor la realizarea unor tehnologii moderne de control si de asigurarea
calitatii produselor mecatronice;
Cunoaterea metodelor de asigurare a calitatii totale i aplicarea acestora in testarea
produselor mecatronice;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
realizare a controlului unor imbinari sudate, aplicatii practice individuale cu diferite
echipamente de control.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Asigurarea calitatii a fiabilitatii si testarea produselor mecatronice / concepte de baza 4


ore
2. Metode de asigurare a calitatii si normele EU privind calitatea totala - 2 ore
3. Metode de testare a calitatii si fiabilitatii produselor / defecte - 2 ore
4. Controlul nedistructiv al produselor mecatronice (Controlul cu lichide penetrante. Domenii de
aplicare. Controlul magnetic metode de control magnetic) 4 ore
5. Controlul US (Metode de control. Defectologie ultrasonica. Aplicatii ale controlului ultrasonic.)
6 ore
6. Controlul RX (Metode de control. Controlul radiografic) 6 ore
F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:
9 Clasificarea defectelor 3 ore
9 Analiza macroscopica si microscopica a materialelor 3 ore
9 Controlul cu lichide penetrante 2 ore
9 Metode de magnetizare 2 ore
9 Controlul cu pulberi magnetice 2 ore
9 Aparate pentru defectoscopie ultrasonica 2 ore
9 Controlul ultrasonic 2 ore
9 Executarea radiografiilor 2 ore
9 Instalatii Roentgen pentru control nedistructiv 2 ore
9 Constructia gamadefectoscopului portabil GDP-6 2 ore
9 Interpretarea radiografiilor mbinarilor sudate 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Arghiriade I. Aspecte practice ale controlului magnetic nedistructiv cu pulberi magnetice.
Oficiul de informare documentara pentru industria constructiilor de masini, Bucuresti, 1992.
2. Bohatel T., Nastase E. Defectoscopie ultrasonica fizica si tehnica. Editura Tehnica,
Bucuresti, 1980.
3. Georgescu V., Georgescu B. Iordachescu M. Control nedistructiv. Editura Lux Libris
Brasov 2001.
4. Krautkrmer J., Krautkrmer H. Ultrasonic Testing of Materials. 4.th Fully Revised Edition
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,1990.
5. Mocanu D. R., Safta V. s.a. Incercarea materialelor vol. 3 - Controlul nedistructiv al
metalelor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1986.
6. Safta V.I., Safta V.I. Defectoscopie nedistructivaindustriala. Editura Sudura, Timisoara,
2001.
7. *** KRAUTKRMER Gmb &Co., Hrth Germany (West). Testing Materials
Ultrasonically LEVEL 1 1st. edition 1983 and LEVEL 2 3rd edition 1986, printed in
Germany.
8. PROSPECTE ale firmelor MAGNAFLUX CORPORATION, NAMICON, ANDREX,
HELLING, KRAUTKRMER, SREM, TRAKIS, SEIFERT, SCANRAY, PHILIPS, ISIM .

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Iordachescu, D, Iordachescu, M., Scutelnicu, E., Managementul calitatii totale, Ed. Fundatiei
Universitare Dunarea de Jos, Galati, 2004.
2. Georgescu B. Iordachescu M. Control nedistructiv Curs si Test pentru verificarea cunostiintelor.
Format A5, Universitatea din Galati, 2006.

Data aprobrii programei analitice n catedr: 19.01.2007

Titular curs: SL. Dr. Ing. Mihaela Iordachescu Semntura:


Titular lucrri practice: Sef lucr dr ing Georgescu Bogdan Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu Valeriu
UNIVERSITATEA "DUN REA DE JOS" GALA I
FACULTATEA MECANICA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL GRAFICA , MECANISME SI
TOLERANTE
Adresa: str. Domneasca nr. 147
Nr. telefon / fax: 40-236-414871 (int. 460) / +40-236-314463
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: TOLERANTE SI CONTROL DIMENSIONAL

A. Locul disciplinei n planul de nv mnt:


Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr.
2 2 56 28 V 4 M-D0008
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- Cunoasterea preciziei, a erorilor de prelucrare micro si macrogeometrice in
constructia de masini;
- Cunoasterea sistemelor de tolerante, control i ajustaje ISO, precum si
insusirea metodelor si tehnicilor de masurare utilizand aparatura din laborator;
- Cunoasterea i analizarea metodelor moderne de urmarire a proceselor de
fabricatie si de estimare a calitatii produselor.

C. Metode de predare nv are: Prelegerea, explicatia si aplicarea practica a


metodelor de masurare si control predate, pentru determinarea carateristicilor de
calitate, utilizand aparatura de laborator si cunostintele statistico-matematice in
analiza si interpretarea rezultatelor obtinute prin masurare.

D. Forme i metode de evaluare: Evaluarea continua (pondere - 30%) prin metode


orale si practice de insusire a tehnicilor de masurare si de prelucrare a rezultatelor
in cadrul lucrarilor de laborator; evaluarea sumativa (pondere - 70%) prin probe
scrise.

E. Con inutul cursului / num r de ore pentru fiecare tem :


Cap. 1 No iuni introductive
1.1 Interschimbabilitate ... 0,5 ore
1.2 Precizia prelucr rii mecanice
1.2.1 Precizia dimensional . Dimensiuni, abateri, toleran e i ajustaje ... 0,5 ore
Sistemul de toleran e i ajustaje ISO ... 0, 5 ore
1.2.2 Precizia formei geometrice. Abateri macrogeometrice ... 0, 5 ore
Ondula ia suprafe elor .. 0,5 ore
Abateri microgeometrice (rugozitatea suprafe elor) 0,5 ore
1.2.3 Precizia pozi iei reciproce
Abateri de orientare .. 0,5 ore
Abateri de pozi ie . 0,5 ore
Abateri de b taie ... 0,5 ore
1.2.4 Metode i aparate de control a preciziei formei i pozi iei reciproce .. 2,5 ore
Cap. 2 No iuni de teoria probabilit ilor i statistic matematic

1
2.1 No iuni de teoria probabilit ilor i statistic matematic aplicate n
controlul dimensional .. 1 or
2.2 Func ii de probabilitate i reparti ie pentru variabila aleatoare discret i
continu . Valori tipice, toleran a practic a ajustajului i probabilitatea
ob inerii jocurilor sau strngerilor, frac iunea defect .... 1,5 ore
Cap. 3 No iuni privind m sur torile tehnice
3.1 Mijloace de m surare speciale i universale pentru lungimi i unghiuri.
Cale plan-paralele. Verificare. Calibre pentru controlul suprafe elor cilindrice
netede, solu ii constructive. Aparate mecanice, optico-mecanice. Aparate
electrice i pneumatice 3 ore
3.2 Toleran e, ajustaje i controlul suprafe elor conice netede ... 2 ore
3.3 Instrumente i aparate pentru m surarea unghiurilor i conicit ilor 2 ore
Cap. 4 Toleran e, ajustaje i controlul unor organe de ma ini
4.1 Toleran e, ajustaje i controlul suprafe elor filetate .. 2 ore
4.2 Toleran e, ajustaje i controlul ro ilor din ate i a angrenajelor 4 ore
Cap. 5 Lan uri de dimensiuni
5.1 Lan uri de dimensiuni. Definire. Clasificare . 0,5 ore
5.2 Metode de rezolvare a lan urilor de dimensiuni liniare:
5.2.1 Metoda algebric . 0,5 ore
5.2.2 Metoda asambl rii selective 0,5 ore
5.2.3 Metoda ajust rii i regl rii ... 0,5 ore
5.2.4 Metoda probabilistic .. 0,5 ore
Cap. 6 No iuni de control statistic al calit ii
6.1 No iuni de control statistic al calit ii ... 1 or
6.2 Controlul statistic n timpul procesului de fabrica ie 1 or
6.3 Controlul statistic de recep ie 1 or

F. Con inutul seminariilor / num r de ore pentru fiecare tem :


Cap. 1 Cunoa terea i utilizarea principalelor mijloace de m surare folosite n
construc ia de ma ini
1.1 ublere mecanice i digitalizate 1 ora
1.2 Micrometre mecanice i digitalizate 1 ora
1.3 Comparatoare mecanice i digitalizate .. 2 ore
1.4 Ortoteste i pasametre ... 2 ore
1.5 Optimetrul vertical 2 ore
Cap. 2 M surarea rugozit ii suprafe elor .. 2 ore
Cap. 3 M surarea parametrilor geometrici ai suprafe elor cu forme complexe
3.1 M surarea conicit ilor .. 2 ore
3.2 M surarea elementelor geometrice ale filetelor 4 ore
3.3 Evaluarea parametrilor de control ai ro ilor din ate .. 6 ore
Cap. 4 Aplicatii
4.1 Aplicatii cu abateri, tolerante si ajustaje ... 2 ore
4.2 Aplicatii cu calibre 2 ore
4.3 Colocviu si incheierea situatiei la lucrarile practice.. 2 ore

2
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. Gheorghe, D. Control dimensional, vol. I, Universitatea din Gala i, 1998;
2. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N. Control dimensional, vol. II,
Universitatea din Gala i, 2002;
3. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N. Tolerante si control dimensional, Ed.
Scorpion, Gala i, 2002;
4. ura, L., Toleran e i control dimensional, Rotaprint, Universitatea Tehnic
Gh. Asachi Ia i, 1995;
5. Dragu, D., B descu, Gh., Sturzu, A., Militaru, C. i Popescu, I., Toleran e i
m sur tori tehnice, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1988;
6. Ste iu, C. E. i Oprean, C., M sur ri geometrice n construc ia de ma ini, Ed.
tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1988;
7. Lungu, Gh., ura, L. .a., Calitate. Control. Toleran e, Ed. Tehnic ,
Chi in u, 1994.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studen i1

1. Gheorghe, D. Control dimensional, vol. I, Universitatea din Gala i, 1998;


2. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N. Control dimensional, vol. II, Universitatea
din Gala i, 2002;
3. Gheorghe, D., Georgescu, C., Baroiu, N. Tolerante si control dimensional, Ed.
Scorpion, Gala i, 2002.

Data aprob rii programei analitice n catedr / departament

01. 10 . 06 Grafica , Mecanisme si Tolerante

Intocmit, Prof. dr. ing. Dumitru GHEORGHE

(Semn tura)

Director departament / ef catedr


Conf. Dr. Ing. IOAN BAICU

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surden i s identifice cu claritate i precizie
capitolele pe care studen ii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nv are, eventual fiind
particularizat n func ie de tematica cursurilor i seminariilor.

3
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA DE TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
Adresa: Str. Domneasca 111 Galati
Nr. telefon / fax: 0236 41 48 71
E-mail: valentin.tabacaru@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: UTILIZAREA CALCULATOARELOR IN PRELUCRAREA DATELOR

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 3 2L 42 28L - V - 5 M-S3102
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Disciplina are in structura capitole in care sunt prezentate notiuni generale privind structura sistemelor
automate de prelucarea datelor, utilizand calculatorul, tipuri de date, functii specifice, etc.
In partea a doua sunt prezentate sisteme de programare de tip expert si sisteme de diagnoza, cu elemente
specifice industriei mecatronice.
Utilizarea calculatoarelor in prelucrarea datelor este o disciplin necesar formrii profesionale ca inginer
n domeniul mecatronicii i roboticii, care prin structur i cunotine urmrete realizarea urmtoarelor obiective
principale :
- identificarea arhitecturii programelor de prelucrare a datelor: EXCEL, ACCESS, SQL
- cunoaterea i nelegerea principiilor de functionare
- interpretarea relaiilor de prelucrare a datelor
- proiectarea de aplicaii specifice
- utilizarea unor tehnici de speciale de identificare si prelucrare a datelor
- utilizarea sistemelor expert si de diagnoza in mecatronica si robotica.

C. Metode de predare nvare:


Predarea disciplinei de studiu se realizeaz folosind urmtoarele proceduri :
- curs - 8 capitole, prezentate sub form de prelegere prin : tabele, scheme, aplicaii pe calculator
- lucrari practice - 3 module cu lucrari de laborator, prezentate sub form de referate i aplicaii pe calculator

D. Forme i metode de evaluare:


Verificarea cunotinelor la disciplina de studiu se realizeaz folosind urmtoarele metode:
- fie - test de laborator, pentru aplicatii pe calculator ;
- fie test de curs, pentru cunostinte teoretice ;
- referat bilbliografic (opional) ;

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


Tema Coninut general Nr. ore alocat
T1 Analiza informaiei. Noiuni de baz 2
T2 Surse furnizoare de informaie. Caracterizare. Criterii de utilizare. Eficien 4
T3 Prezentarea i utilizarea informaiilor: 4
T4 Organizarea datelor.Tipuri de informaii / date. - Structuri de date necesare organizrii 6
informaiei
T5 Prelucrarea datelor 6
T6 Instrumente de lucru pentru sistemele informatice. Caracteristici, definire. Utilizarea 8
instrumentelor de lucru
T7 Tehnici software de prelucrare a datelor. - Macrocomenzi. Definire, utilizare 6
T8 Limbajul SQL pentru interogarea bazelor de date 6
Total ore curs 42
F. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:
Modul Coninut general lucrri practice Nr. Ore alocat
M1 Aplicatii cu programme de baza pentru prelucrarea datelor : EXCEL, ACCESS, 8
SQL.
TEST DE LABORATOR 1
M2 Sisteme expert. Limbaje de inteligenta artificiala 8
TEST DE LABORATOR 2
M3 Aplicatii de diagnoza cu interfata grafica: CBUILDER, CLIPS 12
TEST DE LABORATOR 3
Total ore lucrri practice 28

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. LELUTIU A. Proiectarea sistemelor de productie bazate pe prelucrarea automata a datelor, Editura Dacia, 2004
2. HENDERSON K. Transact SQL, Editura Teora, 2006
3. TEODORESCU A. Lectii de ACCESS, Editura Albastra, 2006
4. KOVACS S. ACCESS 2000 implementarea bazelor de date, Editura Albastra, 2006

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. LELUTIU A. Proiectarea sistemelor de productie bazate pe prelucrarea automata a datelor, Editura Dacia, 2004
2. HENDERSON K. Transact SQL, Editura Teora, 2006
3. TEODORESCU A. Lectii de ACCESS, Editura Albastra, 2006
4. KOVACS S. ACCESS 2000 implementarea bazelor de date, Editura Albastra, 2006

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament: 01 06 2007

Titular curs: Prof. univ. dr. ing. TABACARU VALENTIN


Semntura:

Titular seminar / lucrri practice: As. ing. CONSTANTIN IONUT CLEMENT


Semntura:

Director departament / ef catedr

Prof. univ. dr. ing. NICOARA DUMITRU


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL
Adresa: : Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail:vbelcin@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: ACIONRI ELECTRICE I ELECTRONICE DE PUTERE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 - - 28 28 V - 4 - M-D3106
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare i de dezvoltare, n ara noastr i pe plan mondial, a
domeniului acionrilor electrice i electronice de putere;
Formarea unei concepii sistemice asupra metodelor i principiilor de lucru din domeniul
acionrilor electrice i electronice de putere;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare i reglaj, din domeniul acionrilor
electrice i electronice de putere, ca i de selectare a acestora, pentru realizarea unor
tehnologii moderne, dar i a calitii unor produse industriale de inalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de verificare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
realizare, exploatare si reglaj din cadrul acionrilor electrice i electronice de putere, cu
aplicaii practice individuale.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1. DINAMICA ACIONRILOR ELECTROMECANICE - 3 ore
Elemente de mecanica acionrilor electrice. Ecuaia fundamental a mainilor rotative i
raportarea mrimilor mecanice la arborele motor.
2. TIPURI DE MOTOARE DE ACIONARE - 4 ore
Motoare rotative de acionaare. Caracteristici mecanice. Motorul de tip asincron, de curent
continuu, de tip sincron, motorul pas cu pas. Construcie. Pornire, reglaj, frnare. Scheme simple de
acionare i comand.
3. CIRCUITE ELECTRONICE DE PUTERE - REDRESOARE- 5 ore
Circuite redresoare.Redresor cu punct mediu, schema mono si dubl alternan. Redresoare
polifazate. Redresoare comandate.
4. CIRCUITE DE STINGERE - 8 ore
Definire i principiu de lucru. Stingerea prin circuit de sarcin rezonant(circuit L-C n serie
cu sarcina), stingerea prin circuit rezonant auxiliar, stingerea cu condensator, sau cu circuit LC i
tiristor auxiliar. Stingerea cu circuit L-C, comutat cu tiristor auxiliar. Stingerea cu surs de
impulsuri exterioar.
5. INVERTOARE - 4 ore
Convertoare statice de curent continuu. Variatoare de curent i tensiune.
6. CONVERTOARE DE FRECVEN 2 ore
Convertoare de frecven cu circuit intermediar de curent continuu. Convertoare cu
transformarea direct a frecvenei.
7. CONTACTOARE STATICE - 2 ore
Contactoare statice de curent alternativ. Contactoare statice de curent continuu.
F. Coninutul laboratoarelor / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Determinarea experimentala a factorului GD2 la un motor electric 2 ore
2. Alegerea motorului electric de actionare 2 ore
3. Schema de pornire oprire motor asincron trifazat 2 ore
4. Schema de pornire oprire motor de curent continuu 2 ore
5. Schema comand motor pas cu pas 2 ore
6. Redresor dubl alternan cu priz mediana 2 ore
7. Redresor dubl alternan n punte 2 ore
8. Redresor trifazat cu punct mediu 2 ore
9. Redresor comandat monofazat 2 ore
10. Redresor trifazat n punte semicomandat 2 ore
11. Circuit de stingere prin circuit de sarcin rezonant 2 ore
12. Circuit de stingere cu condensator 2 ore
13. Variator de tensiune 2 ore
14. Scheme diverse de acionare i comand 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1. S. Florea, s.a.- Electronica industrial i automatizri, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983.
2. C. Saal s. a. Acionri electrice i automatizri, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1980.
3. B. C. Kuo s. a.- Sisteme de comand i reglare incremental a poziiei, Editura Tehnic,
Bucuresti, 1981.
4. T. Dordea. Maini electrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977.
5. D. Stelian Electronica industrial i automatizri, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983.
6. C. Nitu s. a. Echipamente electrice i electronice de automatizare, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1980.
7. S. Brc-Galaeanu Electronica industriala, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1983.
8. M. Tertico s. a. Automatizri industriale continue, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1991.
9. Al. S. Fransua s. a. Maini i acionri electrice. Culegere de probleme, Editura Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1980.
10. N. V. Boan- Alegerea motoarelor electrice pentru acionarea mecanismelor i mainilor
industriale, Editura Tehnic, Bucureti, 1972.
11. K. I. uvalov Cele mai simple scheme de comenzi automate ale acionrilor electrice,
Editura Tehnic, Bucureti, 1963.
12. Al. S. Fransua, s. a. Maini i acionri electrice-Culegere de probleme, Editura Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1980.
H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
1. S. Florea, s.a.- Electronica industrial i automatizri, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1983.(Circuite electronice de putere).

Data aprobrii programei analitice n catedr: 20 01.2007

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: econst@ugal.ro, daniel.visan@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: Acionri hidraulice i pneumatice

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul III Forme de


Anul Total ore Nr. credite
Sem. I Sem. II verificare Cod
de
Sem. Sem. disciplin
studiu C L C L, P C L, P Sem. I Sem. I
II II
Nr. ore - - 42 56 42 56 - E, P - 7 M-D3103

B. Obiectivele disciplinei:
Analizarea constructiv-funcional a elementelor care intr n componena schemelor
de acionare hidrostatic;
Prezentarea de sinteze ale structurilor hidraulice funcionale, ct i ale schemelor
pentru realizarea diferitelor cicluri de lucru cu acionare i comand hidrostatic;
Posibilitatea unei proiectri creative a schemelor de acionare i comand, care permite
optimizarea acestora sub aspect tehnic, economic i energetic;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor specifice i de selectare
a lor la realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,


studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii
practice individuale.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la
orele de laborator i evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. INTRODUCERE. UNITI DE MSUR 1 ore


Avantajele acionrii hidraulice. Dezavantajele acionrii hidraulice. Uniti de msur
2. MEDIUL HIDRAULIC 2 ore
Condiii impuse mediului hidraulic. Alegerea agentului motor. Caracteristicile mediului
hidraulic
3. GENERATOARE l MOTOARE HIDRAULICE 8 ore
Clasificarea pompelor i motoarelor hidrostatice. Pompe cu roi dinate. Pompe cu lobi.
Pompe cu uruburi. Pompe i motoare cu palete. Pompe cu palete cu regulator de putere. Pompe i
motoare cu pistonae axiale. Pompe i motoare cu pistonae radiale. Pompe cu plunjere. Motoare cu
rulouri. Hidromotoare oscilante. Motoare hidraulice rectilinii.
4. ECHIPAMENTUL DE DISTRIBUIE 6 ore
Robinete distribuitoare. Distribuitoare cu bil. Distribuitoare cu sertar.
5. ECHIPAMENTUL DE REGLARE A PRESIUNII 3 ore
Supape de blocare. Supape de presiune.
6. ECHIPAMENTUL DE REGLARE A DEBITULUI 6 ore
Reglarea debitului. Construcia droselelor. Utilizarea droselelor. Drosele cu regulatoare de
vitez
7. HIDROLOGISTOARE 2 ore
Robinete cu hidrologistoare. Distribuitoare cu hidrologistoare. Supape cu hidrologistoare.
Drosele cu hidrologistoare
8. ECHIPAMENTUL AUXILIAR AL SCHEMELOR HIDRAULICE 2 ore
Conducte. Filtre. Acumulatoare. Rezervorul. Schimbtorul de cldur
9. STRUCTURI HIDRAULICE FUNCIONALE 2 ore
Descrcarea pompelor. Scurtcircuitarea pompelor. Cuplarea pompelor. Schimbarea
discontinu a presiunii. Sincronizarea deplasrii hidromotoarelor. Amplificarea presiunii. Dozarea
debitului.
10. SCHEME HIDRAULICE PENTRU REALIZAREA DIFERITELOR
CICLURI 6 ore
Alegerea schemei hidraulice. Ciclul avans de lucru-retragere de lucru AL-RL cu motor
hidraulic rotativ. Ciclul avans de lucru-retragere rapid AL-RR. Ciclul avans rapid-retragere de
lucru AR-RL. Ciclul avans rapid-avans de lucru-retragere rapid AR-AL-RR.
11. ACIONRI PNEUMATICE 4 ore
Elemente pentru producerea i prepararea aerului comprimat. Elemente de dirijare, reglare i
control. Elemente de execuie. Scheme pneumatice.

F. Coninutul laboratoarelor / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Pompe cu roi dinate, elemente componente, calculul debitului 2 ore
3. Pompe i motoare cu palete, elemente componente, calculul debitului 2 ore
4. Pompe i motoare cu pistonae axiale, elemente componente, calculul debitului 2 ore
5. Pompe i motoare cu pistonae radiale, elemente componente, calculul debitului 2 ore
6. Motoare hidraulice rectilinii, elemente componente, calculul 2 ore
7. Distribuitoare cu sertar, calculul pierderilor de debit la sertraele distribuitoare, calculul
forei de frecare plunjer-corp 2 ore
8. Supape de presiune nepilotate i pilotate 2 ore
9. Drosele cu regulatoare de vitez, rezistena hidraulic, calcul pierderi 2 ore
10. Distribuitoare i drosele cu hidrologistoare 2 ore
11. Conducte. Filtre. Acumulatoare. Rezervorul. Schimbtorul de cldur, calcul de
dimensionare 2 ore
12. Variante de scheme hidraulice 2 ore
13. Motoare pneumatice rectilinii, elemente componente, calculul 2 ore
14. Scheme pneumatice 2 ore

G. Coninutul proiectului / numr de ore


Proiectarea unui motor hidraulic liniar pentru acionarea braelor unui robot industrial.

H. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Constantin E., Acionri hidrostatice, Editura Tehnic Bucureti, 1999, ISBN 973-31-1353-0.
2. Anton, V., Popovici, M. Hidraulic i maini hidraulice. Bucureti, Editura Didactic i
Pedagogic, 1979.
3. Arghirescu, L.C. Acionri hidraulice. Universitatea din Galai, 1984.
4. Constantin, E., Ciocan, O. Proiectarea i construcia acionrilor hidropneumatice.
Universitatea din Galai, 1988.
5. Constantin, E. Construcia dispozitivelor i mecanizarea sudrii. Universitatea din Galai, 1979.
6. Constantin, E. Proiectarea mainilor, utilajelor i construciilor sudate. Universitatea din Galai,
vol. 1, 1981, vol. II, 1983.
7. Cosoroab, V., Demetrescu, T., Georgescu-Azuga, G. Acionri pneumatice. Bucureti, Editura
Tehnic, 1971.
8. Marin, V., Moscovici, R., Teneslav, D. Sisteme hidraulice de acionare i reglare automat.
Bucureti, Editura Tehnic, 1981.
9. Marin, V., .a. Sisteme hidraulice automate. Construcie, reglare, exploatare. Bucureti, Editura
Tehnic, 1987.
10. Oprean, A., Marin, V., Dorin, A. Acionri hidraulice. Bucureti, Editura Tehnic, 1976.
11. Oprean, A., Dorin, A., Mslai, L, Medat, S. Acionri i automatizri hidraulice. Bucureti,
Editura Tehnic, 1983.
12. Oprean, A., lonescu, F., Dorin, A. Acionri hidraulice; Elemente i sisteme. Bucureti,
Editura Tehnic, 1982.
13. Pop, I. Noi elemente i sisteme hidraulice; Hidrologistori. Bucureti, Editura Academiei,
1990.
14. Radcenco, V., Alexandrescu, N., lonescu, E., lonescu, M. Calculul i proiectarea elementelor
i schemelor pneumatice de automatizare. Bucureti, Editura Tehnic, 1985.
15. Spnu, C. Motoare hidraulice. Universitatea din Galai, 1993.
16. Tureanu, C. Pompe volumice pentru lichide. Bucureti, Editura Tehnic, 1987.
17. Vasiliu, N. Transmisii hidraulice i electrohidraulice. Bucureti, Editura Tehnic, 1988.
18. *** Revistele Olhydraulik und Pneumatik.
19. *** Prospecte ntreprinderea Mecanic fin Sinaia.
20. *** Prospecte ntreprinderea Balana Sibiu.
21. *** Prospecte ntreprinderea Mecanic Plopeni.
22. *** Cataloagele ntreprinderii de Utilaj Greu Progresul Brila.
23. STAS 871/2-90 Lubribiani, uleiuri industriale. Uleiuri minerale i lichide hidraulice;
Clasificare i notare.
24. STAS 9506-84 Uleiuri hidraulice pentru solicitri uoare.
25. STAS 11405-80 Uleiuri hidraulice aditivate.
26. STAS 12023-82 Uleiuri hidraulice aditivate pentru extrem presiune.
27. *** Cataloagele firmei Rexroth.
28. *** Cataloagele firmei Bosch.
29. *** Cataloagele firmei Vickers.
30. *** Cataloagele firmei Denison.
31. *** Cataloagele firmei Brueninghaus.
32. *** Cataloagele firmei Herion.
33. *** Cataloagele firmei Hydac.
34. *** Cataloagele firmei Hydromatik.
35. *** Cataloagele firmei Svendborg.
36. *** Cataloagele firmei Proclain Hydraulics.

I. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Constantin E., Acionri hidrostatice, Editura Tehnic Bucureti, 1999, ISBN
973-31-1353-0., Obligatoriu integral.
2. Constantin, E., Ciocan, O. Proiectarea i construcia acionrilor hidropneumatice.
Universitatea din Galai, 1988.
3. Spnu, C. Motoare hidraulice. Universitatea din Galai, 1993.

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr Titulari disciplin


Prof. dr. ing. Georgescu V. Prof. dr. ing. Constantin E

. L. dr. ing. Vian D.


UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE TIINE
Catedra de Matematic
Str. Domneasc, nr. 111. Tel- 0236 460780 int: 357.

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Algebr, geometrie analitic i diferenial

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. - - 42 28 - E - -
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea fundamentelor algebrei, geometriei analitice i difereniale n perspectiva aplicrilor
n practica disciplinei;
Formarea unor deprinderi de a folosi raionamente riguroase precum i a deprinderilor de studiu
individual;
Formarea unei concepii sistemice asupra disciplinei i aparatului matematic;
Cunoaterea metodelor de cercetare n domeniu, precum i aplicarea acestora n disciplinele de
profil.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, problematizarea.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise,
practice evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale.
E. Coninutul cursului:
Cap1. Algebra liniara. - 16 ore
1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta si liniar
independenta. Baza, coordonatele unui vector intr-o baza, dimensiune. Schimbari de baze. Schimbarea
coordonatelor unui vector la o schimbare de baza.
1.2 Aplicatii liniare. Nucleul si imaginea unei aplicatii liniare. Proprietati generale. Matricea unei
aplicatii liniare. Modificarea matricei unei aplicatii liniare la o schimbare de baza.
Vectori si valori proprii. Forma diagonala.
1.3 Forme liniare; proprietati. Forme biliniare. Matricea unei forme biliniare. Forme patratice.
Reducerea formelor patratice la forma canonica.
1.4 Spatii vectoriale euclidiene . Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt.
Cap 2. Geometrie analitica. - 18 ore
2.1 Algebra vectoriala; notiunea de vector in spatiul geometric intuitiv. Produs scalar, produs
vectorial, produs mixt, dublu produs vectorial. Repere.
2.2 Dreapta si planul in spatiu. Planul: reprezentari analitice; tipuri de ecuatii ale unui plan. Pozitii
relative a doua plane plane. Distanta de la un punct la un plan. Distanta intre doua plane paralele. Fascicul
de plane.
Dreapta: reprezentari analitice ; tipuri de ecuatii ale unei drepte. Pozitii relative a doua drepte.
Distanta intre doua drepte in spatiu. Pozitia unei drepte fata de un plan.
2.3 Sfera : reprezentari analitice. Pozitia unei drepte fata de o sfera. Pozitia unui plan fata de o sfera.
Puterea unui punct fata de o sfera. Cercul.
2.4 Suprafete cilindrice de rotatie si conoide. Elipsoidul, hiperboloidul, paraboloidul.
Cap 3. Geometrie diferentiala. - 8 ore
3.1 Curbe in R. Tangenta la o curba in spatiu. Triedrul Frenet. Ecuatiile Frenet. Curbura si
torsiunea unei curbe in spatiu. Cercul osculator.
Curbe in R. Formule de calcul a curburii unei curbe plane. Caracterizarea cercului si a dreptei.
Evoluta si evolventa unei curbe plane.
3.2 Suprafete in R. Planul tangent la o suprafata. Prima si a doua forma fundamentala a unei
suprafete. Linii asimptotice pe o suprafata. Curburi principale, curbura medie, curbura Gauss.
F. Coninutul seminariilor:
Aplicaii la temele de la curs. - 28 ore

G. Bibliografie:
1. S. Antohe, N. Codau, Algebra liniara si geometrie analitica, Univ. Galati 1979
2. S. Antohe, N. Codau, T Buhaescu, Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala, culegere de probleme,
Galati 1986.
3. S. Ianus, Curs de geometrie diferentiala, Bucuresti 1981.
4. L. Nicolescu, Curs de geometrie, Bucuresti 1990.
5. T. Buhaescu, Geometrie, vol.1,2,3, Ed. Mongabit 2001.

Data aprobrii programei analitice n catedr,


Lect.dr. Chifan Nicolae
ef catedr,
Conf.dr. Jenic Crnganu
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA / DEPARTAMENTUL TCM
Adresa: Strada Domneasca Nr.111
Nr. telefon / fax:
E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Algoritmi i sisteme de conducere a RI

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S+P C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 14 28 14+14 70 28+ V E+P 4 6 M-D3203
ore 14

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea algoritmilor de interpolare.
Cunoaterea principalelor tipuri de traductoare i a metodelor de interfaare
Cunoaterea tipurilor de sisteme acionare pentru axele de deplasare
Cunoaterea sistemelor de reglare a micrilor.
nelegerea principiilor de proiectare a sistemelor de comand realizate n logic cablat i
flexibil
Dezvoltarea capacitilor de sintez a sistemelor de comand a roboilor

C. Metode de predare nvare: explicaia, studiu de caz, conversaia euristic

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Introducere n problematica sistemelor de conducere/ 4 ore
Introducere. Clasificare. Componente ale sistemului robot. Structura mecanic -
componente, Sistemul de conducere, Arhitecturi de conducere
2. Algoritmi de generare a traiectoriilor / 12 ore
Tehnici de interpolare. Principii generale ale conturrii cu intepolator intern. Algoritmi
de interpolare de tip ADN. Algoritmi de interpolare liniar ADN. Algoritmi de
interpolare circular ADN. Algoritmi de interpolare circular cu generare de sin i cos.
Algoritmi de interpolare cu calculul direct al funciei. Algoritmi bazai pe calculul unui
discriminant. Algoritmul diferenei coordonatelor. Algoritmi cu calculul direct al
funciei prin metoda octanilor.
3. Principii de interfa cu sisteme de achiziie deplasrii / 8 ore
Structurarea pe nivele a interfeelor. Principii ale msurrii deplasrilor. Prelucrarea
informaiilor de la traductoare analogice. Resolver. Inductosyn. Achiziia i adaptarea
semnalelor de la sistemele de msur numeric. Sisteme incrementale. Sisteme absolute.
4. Sisteme de reglare a micrii/8 ore
Sisteme de conducere cu legi de reglare complexe. Compensarea efectului perturbator al
elementelor inferioare. Sisteme de conducere adaptiv. Sisteme de conducere optimal
5. Principii de comand numeric a elementelor de execuie / 12 ore
Caracterizarea dinamic a sistemelor de transmisie a micrii. Analiza comportrii
dinamice a ansamblului servomecanism transmisie mecanic. Controlul numeric al
buclelor de poziie. Principii de i metode de reglare a poziiei. Tehnici de comand a
motoarelor de acionare. Motoare pas cu pas. Motoare de curent continuu. Motoare
asincrone. Servomotoare fr perii.
6. Sisteme de comand implementate n logic cablat /14ore
Automate combinaionale Automate secveniale. Automatul de comand secvenial
tehnologic. Automatul Girard. Automate implementate prin registre distribuite.
7. Sisteme de comand flexibile /12 ore
Automate implementate cu memorii PROM. Structura de baz. Configuraie
decodificator de stare i intrare. Configuraie decodificator de stare. Configuraie
decodificator de stare cod unic. Configuraie format variabil. Automate
microprogramate. Automate cu stiv

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Introducere n problematica sistemelor de conducere / 2 ore


Prezentarea sistemelor de conducere pentru mainile unelte i roboii din cadrul
laboratorului
2. Algoritmi de generare a traiectoriilor / 4 ore
Implementarea algoritmilor de interpolare folosind Matlab.
3. Principii de interfa cu sisteme de achiziie deplasrii / 4 ore
Analiza intertfarii traductoarelor pentru echipamentele din cadrul laboratorului.
Inductosyn, Incremental.
4. Sisteme de reglare a micrii/4 ore
Reglarea parametrilor regulatoarelor pentru o axele unui strungului cu comand
numeric. Parametrii modulului de control a axelor TSX CAY.

5. Principii de comand numeric a elementelor de execuie / 4 ore


Variatoare de vitez pentru motoare asincrone ATV71 i ATV54. Configurarea i
reglarea buclei de vitez pentru variatoare de vitez. Variatoare de vitez pentru
servomotoare fr perii Lexium. . Configurarea i reglarea buclei de vitez i a buclei de
vitez
6. Sisteme de comand implementate n logic cablat / 4 ore
Sinteza automatului combinaional. Etapele sintezei. Aplicaii. Sinteza automatului
secvenial. Etapele sintezei. Aplicaii. Sinteza unui automat secvenial tehnologic pentru
comanda unui robot n structur RTT.
7. Sisteme de comand flexibile /6 ore
Sinteza sistemelor de comand flexibil n diferite configuraii pentru un robot de tip
portal cu 3 grade de libertate.

G. Proiect /
Proiectarea unor sisteme de comand pentru diferite tipuri de roboi i manipulatoare.

H. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Ivnescu M. Roboi industriali. Algoritmi i sisteme de conducere Ed. Universitaria,
Craiova, 1994 ;
2. Borangiu Th, Dobrescu R. Structuri moderne de conducere automat Ed. Tehnic,
Bucureti, 1982 ;
3. Marinescu V Conducerea sistemelor flexibile de prelucrare Ed. Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galati , 2000 ;
4. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1.
Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 ;
5.*** Schneider Automation Inc. Technical Documentation ATV71,
ATV61
6.Mgureanu R, Vasile N Servomotoare fr perii de tip sincron. Editura Tehnic 1990

I. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1.


Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 . Capitolele 1, 2, 3.
Titular curs: Prof. Dr. Ing Vasile Marinescu
Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


05-02-2007
(Semntura)

Director departament / ef catedr


Prof.Dr.Ing.Dumitru Nicoar

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE
CATEDRA DE MANAGEMENT I MARKETING
Str. N. Blcescu, nr. 59-61 Tel. 0236 415642 int: 35. Tel/Fax- 0236.460467

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: ANALIZ ECONOMIC

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. II disciplin
studiu C S C S Sem. II Sem. II
Nr. 14 14 14 14 V 2 M-C0020
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Evidenierea rolului i a importanei marketingului n cadrul organizaiei.
Evidenierea problemelor specifice marketingului a locului acestuia n cadrul
managementului organizaional.
Cunoaterea direciilor, a dentinelor i a particularitilor marketingului n contextul
actual al dezvoltrii economice.
Formarea unei concepii sistemice asupra organizaiei prin prizma marketingului.
Cunoaterea, analiza, interpretarea i adaptarea politicilor i strategiilor de marketing.
Contientizarea importanei metodelor, tehnicilor i tacticilor mixului de marketing n
cadrul organizaiei.

C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,


studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de lucru n grup, individual i
frontal, portofoliul, cercetarea de pia, analiza i interpretarea rezultatelor, studiul
documentaiei i al bibliografiei.
Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 40% ) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas (proiect/un studiu de caz asupra unei organizaii din domeniul
serviciilor care s cuprind toate cunotinele parcurse teoretic n cadrul cursului; evaluare sumativ
(pondere 60%) prin probe scrise/orale.
D. Coninutul cursului:
I. MARKETING CONCEPTE ACTUALE 1 curs:
1.1. CONCEPTE, ABORDRI I DEFINIII
1.2. GLOBALIZAREA I IMPACTUL ASUPRA MIXULUI DE MARKETING
1.3. MEDIUL EXTERN AL ORGANIZAIEI
Rolul, importana i evoluia marketingului. Definirea marketingului. Motivaia studierii acestui
domeniu. Particularitile marketingului. Marketingul la nivel global. Tendine. Mediul extern al
organizaiei.

II. PIAA ORGANIZAIEI 1 curs:


2.1. CONINUTUL PIEEI ORGANIZAIEI
2.2. DIMENSIUNILE PIEEI ORGANIZAIEI
2.3. RELAIILE ORGANIZAIEI CU PIAA
2.4. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
2.5. METODE DE CERCETARE A PIEEI
Conceptul de pia. Coninutul pieei. Delimitri conceptuale ale cererii i ofertei. Evaluarea
dimensiunii pieei organizaiei. Evidenierea relaiilor organizaiei.
Analiza comportamentului consumatorului. Metode de cercetare a pieei: difereniala semantic,
metoda ordonrii rangurilor, scala cu sum constant, metoda comparaiilor perechi, scala lui
Lickert, modelul Fishbein Rosenberg, testul 2
III. POLITICA DE PRODUS 1 curs
3.1. POLITICA DE PRODUS, CONCEPTE, DEFINIII, CONINUT
3.2. ELEMENTELE DEFINITORII ALE POLITICII DE PRODUS
3.2.1.DIFERENIEREA PRODUSULUI
3.2.2. POZIIONAREA PRODUSULUI
Aprecierea rolului politicii de produs n cadrul politicii globale a organizaiei. Definirea
conceptual. PRODUSUL, DEFINIII, INTERPRETRI, CLASIFICRI
Definirea i evoluia elementelor specifice politicii de produs. Specificul politicii de produs n
cadrul organizaiei. Precizri conceptuale. Noi tendine i orientri. Strategiile organizaiei privind
politica de produs. Strategia de poziionare. Strategia de difereniere. Strategia calitii.

3.2.3. CICLU DE VIA AL PRODUSULUI - 1 curs


3.2.4. LANSAREA PRODUSELOR NOI
3.2.5. PORTOFOLIUL DE PRODUSE
3.2.5. MARCA I STRATEGIA DE MARC
3.2.6. AMBALARE, ETICHETARE
Ciclu de via al produsului. Etape. Strategii corespunztoare fiecrei etape din ciclu de via.
Lansarea produselor noi. Fazele lansrii, particulariti.
Portofoliul de produse. Metode de analiz a portofoliului de produse. Marcarea, etichetarea,
ambalarea.condiii, particulariti, legislaie.

IV. POLITICA DE PRE 1 curs


4.1. PREUL, DEFINIII, OBIECTIVE
4.2. METODE DE STABILIRE A PREULUI
Aprecierea rolului politicii de pre n cadrul politicii globale a organizaiei. Definirea conceptual.
Metode de stabilire a preului. Metode formale i neformale

4.3. ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE


4.4. STRATEGIA DE PRE
Definirea noiunii de prag de rentabilitate. Tipurile de preuri. Precizri conceptuale. Noi tendine i
orientri. Metode de stabilire a preului. Strategia preului psihologic. Strategia combinat de
determinare a preului.

V. POLITICA DE DISTRIBUIE 1curs


5.1. ROLUL I LOCUL POLITICII DE DISTRIBUIE N POLITICA
GLOBAL A ORGANIZAIEI
5.2. DISTRIBUIA, DEFINIII, OBIECTIVE
Aprecierea rolului politicii de distribuie n cadrul politicii globale a organizaiei. Definirea
conceptual. Definirea i evoluia elementelor specifice politicii de distribuie.

5.3. TIPURILE CANALULUI DE DISTRIBUIE


Obiectivele politicii de distribuie. Canalul de distribuie. Tipuri decanal. Tendine i evoluii.
Specificul politicii de distribuie n cadrul organizaiei din anumite sectoare de activitate. Precizri
conceptuale. Noi tendine i orientri. Metode de stabilire a strategiei.

VI. POLITICA DE COMUNICARE 1 curs


6.1. POLITICA DE COMUNICARE, CONCEPTE, ABORDRI, OBIECTIVE
6.2. ELEMENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE
Aprecierea rolului politicii de comunicare n cadrul politicii globale a organizaiei. Definirea
conceptual. Obiectivele d ecomunicare ale organizaiei. Elementele procesului de comunicare.
6.3. MIXUL DE COMUNICARE
Elementele mixului de comunicare. Definiii, abordri, concepte. Tendine n comunicare la
momentul actual. Importana i impactul comunicrii asupra managementului organizaiei.
Publicitatea. Reclama. Marketingul direct. Internetul. Relaiile publice. Trgurile i expoziiile.
Ambalajul. Marca. Eticheta

6.4. STRATEGIA DE COMUNICARE


Strategiile organizaiei privind politica de comunicare. efectele politicii de comunicare. Tendine i
evoluii. Cuantificri.Definirea i evoluia elementelor specifice politicii de comunicare. Precizri
conceptuale. Noi tendine i orientri. Mixul comunicaional.

E. Coninutul seminariilor:
1. Metode i tehnici de culegere a informaiilor n marketing: Proiectarea experimentelor de
marketing. Experimentul n cercetrile de marketing. Msurarea i scalarea fenomenelor de
Mk. Msurarea atitudinior. Diferenial semantic. Metoda ordonrii rangurilor 2 ore
2.
Metode i tehnici de culegere a informaiilor n marketing: Scala cu sum constant.
Metoda comparaiilor perechi. Scala lui Likert. Scalarea preferinelor cu ajutorul modelului
FR. Testul hi2 2 ore
3.
Analiza pieei: Calculul migraiei cererii. Studiul cererii de servicii cu ajutorul datelor din
bugetele de familie. Cercetarea cererii de servicii. Cercetarea ofertei. Sergmentarea pieei cu
algoritmul Belson 2 ore
4.
Mixul de marketing: Optimizarea mixului de marketing. Politica de produs. Politica de
distribuie. Alegerea variantei de distribuie optime 2 ore
5.
Politica de pre. Relaia pre - rentabilitate. Preul de acceptabilitate. Analiza pragului de
rentabilitate n cadrul organizaiei 2 ore
6.
Preul psihologic. Metode de stabilire a preurilor 2 ore
7.
Politica de comunicare: Determinarea nivelului optim al cheltuielilor de promovare.
Previziunea cheltuielilor promoionale 2 ore

6. Bibliografie

1. SUSANU, I.O., Marketing, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2006


2. SUSANU, I.O., CRISTACHE, N. Marketing - aplicaii, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2006
3. SUSANU, I.O. Managementul politicii de produs component a mixului de marketing,
Editura Bren, Bucureti, 2004
4. CRISTACHE, N., SUSANU, I.O. Comunicarea de marketing n activitatea organizaiei,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2005
5. HUGUESS, M. Managerul de produs, Editura Rentrop&Straton, Bucureti, 2004
6. KOTLER, PH. Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureti, 1997

Data ntocmirii: 23.01.2007

Titular curs: Lector dr.ec. SUSANU IRINA


Semntura:
Titular seminar / lucrri practice: Lect. univ. dr. ec. SUSANU IRINA
Semntura:

Director departament / ef catedr


Prof. univ. dr. ec. Adriana OLARU
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE TIINE
Catedra de Matematic
Str. Domneasc, nr. 111. Tel- 0236 460780 int: 357.

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Analiz matematic

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 28 - - 42 28 E - - -
ore
B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea fundamentelor analizei matematice n perspectiva aplicrilor n practica disciplinei;
Formarea unor deprinderi de a folosi raionamente riguroase precum i a deprinderilor de studiu
individual;
Formarea unei concepii sistemice asupra disciplinei i aparatului matematic;
Cunoaterea metodelor de cercetare n domeniu, precum i aplicarea acestora n disciplinele de
profil.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, problematizarea.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise,
practice evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale.
E. Coninutul cursului:
Cap. I. iruri i serii de numere reale - 4 ore
iruri de numere reale. Definiii. Propieti. Serii de numere reale. Definiii. Criteriul general de convergen
(Cauchy). Criteriul necesar de convergen. Criterii de convergen pentru serii cu termeni pozitivi. Serii cu
terrmeni oarecare. Convergen simpl. Convergen absolut. Criterii de convergen (ABEL, DIRICHLET,
LEIBNIZ).
Cap. II. iruri i serii de funcii - 3 ore
Convergen simpl. Convergen uniform pentru iruri i serii de funcii. Criterii de convergen. Teoreme
de transfer. Serii de puteri. Serii Taylor. Serii Fourier.
Cap. III. Continuitate. Derivabilitate. - 7 ore
Limite de funcii n Rk. Continuitate. Continuitate uniform. Proprieti ale funciilor continue.
Derivabilitatea funciilor de mai multe variabile. Derivata dup o direcie (versor). Relaia lui EULER pentru
funcii omogene. Difereniabilitate. Extreme de funcii de mai multe variabile.
Cap. IV. Integrabilitate - 14 ore
Integrale improprii (generalizate). Definiii. Proprieti. Integrale improprii din funcii pozitive. Integrale
improprii din funcii cu semn variabil. Integrale improprii cu parametru. Integralele i ale lui EULER.
Integrale curbilinii. Curbe parametrizate. Lungimea unei curbe. Integrala curbilinie de tipul I. Aplicaii
practice. Integrale curbilinie de tipul II. Interpretare fizic. Independena fa de drum a integralei curbilinii
de tipul II. Integrala dubl. Definiii. Proprieti. Calculul integralei duble. Formula RIEMANN - GREEN.
Schimbarea de variabil n integrala dubl. Coordonate polare. Aplicaii practice. Integrale de suprafa de
tipul II. Interpretare fizic. Formula STOKES. Integrala tripl. Definiii. Proprieti. Calculul integralei
triple. Formula GAUSS-OSTROGRADSKI. Schimbarea de variabile n integrala tripl. Coordonate polare.
Aplicaii practice. Integrale din funcii vectoriale. Formula gradientului. Formula rotorului. Formula
divergenei.
Cap. V. Ecuaii difereniale - 10 ore
Ecuaii difereniale de ordinul I explicite n y (difereniale totale exacte, cu variabile separabile, factor
integrant, omogene sau reductibile la omogene, liniare, BERNOULLI, RICCATI). Ecuaii difereniale de
ordinul I implicit n y. Traiectorii izogonale. Traiectorii ortogonale. Ecuaii difereniale de ordin superior
(integrabile prin cuadraturi sau crora li se poate micora ordinul). Ecuaii difereniale de ordinul n liniare.
Ecuaii difereniale de ordinul n liniare cu coeficieni constani. Ecuaii difereniale de ordinul n de tip
EULER.
Cap. VI. Sisteme de ecuaii difereniale - 4 ore
Definiii. Proprieti. Sisteme de ecuaii difereniale liniare. Sisteme de ecuaii difereniale liniare cu
coeficieni constani. Sisteme simetrice.
F. Coninutul seminariilor:
Aplicaii la temele de la curs. - 28 ore

G. Bibliografie:
1. Aram L., Morozan T. Culegere de probleme de analiz matematic, Editura Universal, Bucureti,
1996 ;
2. Buhescu T., Duu G. Matematici aplicate n economie, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de
Jos, Galai, 1999 ;
3. Chiri S. Probleme de matematici superioare, E.D.P., Bucureti, 1989 ;
4. Craiu M., Rocule M. - Culegere de probleme de analiz matematic, E.D.P., Bucureti, 1976 ;
5. Lixandru I. Sinteze i probleme de analiz matematic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de
Jos, Galai, 2005;
6. Precupanu A. Bazele analizei matematice, Editura Canova, Iai, 1995 ;
7. Rocule M., Toma G., Margras V., Stanciu V. Probleme de analiz matematic, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1993.

Data aprobrii programei analitice n catedr,


Lect.drd. Lixandru Ion
ef catedr,
Conf.dr. Jenic Crnganu
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galai, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon:
E-mail: daniel.visan@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: ARHITECTURA CALCULATOARELOR NUMERICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul III Forme de


Anul Total ore Nr. credite
Sem. I Sem. II verificare Cod
de
Sem. Sem. disciplin
studiu C L C L C L Sem. I Sem. I
II II
Nr. ore 28 28 - - 28 28 V - 4 - M-S3101-1

B. Obiectivele disciplinei:
Acumularea de cunotine n domeniul tehnologiei informaiei;
nvarea noiunilor necesare de reprezentare a informaiei numerice si alfanumerice in
calculatoarele numerice, structura si funcionarea unui calculator elementar, principalele clase de
instruciuni si moduri de adresare utilizate.
Prezentarea caracteristicilor arhitecturale ale unor calculatoare reprezentative.
Cunoaterea modului de evoluare i de dezvoltare a produselor i procedeelor din domeniul
tehnologiei informaiei n ara noastr i pe plan mondial;
Formarea unei concepii sistemice asupra procedeelor din domeniul tehnologiei informaiei;
Dezvoltarea capacitii inginereti de utilizare echipamentelor specifice i de selectare a lor la
realizarea unor produse industriale de nalt competitivitate;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea tehnica a
studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;

C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, studiul


de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea, simularea de situaii,
metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstraii practice, aplicaii practice individuale.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele de
laborator i evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. SISTEMUL BIROTIC 2 ore


Definiii i principii. Funciile i structura sistemului birotic.
2. CALCULATORUL DE BIROU 10 ore
Placa de baz. Procesorul. Memoria intern. Plci grafice. Discul fix. Discul flexibil. Unitatea
CD-Rom. DVD-Rom. Monitorul. Tastatura. Mouse.
3. UNITATEA CENTRAL DE PRELUCRARE 6 ore
Structura i funciile unitii centrale de prelucrare. Elemente generale de arhitectur a
microprocesoarelor. Elemente de arhitectur a microprocesoarelor RISC
4. UNITATEA DE MEMORIE 6 ore
Ierarhizarea memoriei. Memoria stiv. Memoria cache. Adresarea memoriei: adresare imediata,
adresare directa, adresare indirecta
5. SETURI DE INSTRUCIUNI 4 ore
Tipuri de instruciuni. Moduri de adresare. Formatul instruciunilor.

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Prezentarea laboratorului. Instructaj de protecie a muncii 2 ore
2. Calculatorul de birou, elemente componente 2 ore
3. Unitatea CD-Rom i RW, prile componente, modaliti de inscripionare 2 ore
4. Sistemul de operare DOS. Utilitarul Norton Commander 2 ore
5. Sisteme de numeraie. Conversia bazei de numeraie. Operaii aritmetice 2 ore
6. Reprezentarea numerelor reale. Reprezentare n virgul fix i mobil 2 ore
7. Elemente de logic numeric. Instruciuni logice. 2 ore
8. Instruciuni de salt i apel 2 ore
9. Moduri de adresare 6 ore
10. Aplicaii ale setului de instruciuni 4 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Vian D., Brsan D., Aparatur de birotic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai,
2005, ISBN 973-627-254-8.
2. Cezar Botezat Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare, Editura Sylvi, Bucuresti 2002,
3. Oleg Cernian - Arhitectura calculatoarelor, Universitatea din Craiova, 1999
4. Musc Gh. Programare n limbaj de asamblare, Ed. TEORA, Bucureti 1996;

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Vian D., Birsan D., Aparatur de birotic, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos Galai, 2005,
ISBN 973-627-254-8.,
2. Musc Gh. Programare n limbaj de asamblare, Ed. TEORA, Bucureti 1996;

Data aprobrii programei analitice n catedr 19.01.2007

ef catedr Titular disciplin


Prof. dr. ing. Georgescu V. . L. dr. ing. Vian D

.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL RS
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Automate programabile

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 28 42 28 E 5 M-D3106-2
ore

B. Obiectivele disciplinei:
- Implementarea sistemelor de conducere a roboilor cu automate programabile programabile,
- Cunoaterea algoritmilor de conducere necesari implementrilor sistemelor de comand,
- Dezvoltarea capacitilor de sintez a sistemelor de comand a roboilor.
Metode de predare nvare: explicaia, studiu de caz, conversaia euristic
C. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


Automate programabile
1. Generaliti / 2 ore.
Caracteristici generale ale automatelor programabile. Arhitectur general. Clasificare
general.
2. Automate programabile cu prelucrare scalar / 6 ore.
Automate programabile cu operare scalar. Modul de intrri programabile.
Caracteristici generale. Structur. Instruciuni. Etapele elaborrii aplicaiilor bazate pe
automat programabil.
3. Automate programabile cu prelucrare vectorial / 6 ore.
Automate programabile cu operare vectorial. Caracteristici generale. Structur.
Instruciuni. Etapele elaborrii aplicaiilor bazate pe automat programabil. Programarea
automatelor prin instruire
Controlere logice programabile
4. Structura/ 6 ore.
Caracteristici generale. Structura modular. Terminale de programare. Module de intrare
ieire. Module specifice aplicaiilor. Module de comunicaie.
5. Variabile / 2 ore.
Tipul variabilelor scalare i vectoriale folosite n programarea CLP. Structura memoriei
CLP.
6. Moduri de execuie ale programelor / 2 ore.
Structuri monotask i multitask. Modul de execuei ciclic. Modul de execuie periodic.
7. Limbaje de programare / 12 ore.
Limbaje de programare standard. Limbajul Ladder. Limbajul Instruction List. Limbajul
Structured Text.
Instruciuni pentru gestionarea variabilelor scalare. Blocuri de funcii standard
(contorizare, temporizare). Procesarea variabilelor vectoriale. Instruciuni pentru
gestionarea programului.
8. Procesarea sevenial / 6 ore.
Procesarea secvenial limbajul Grafcet. Aciuni asociate cu paii Grafcet. Condiii
asociate cu tranziiile Grafcet. Organizarea sectiunii Grafcet. Instruciuni Grafcet pentru
CLP-uri care nu suporta programarea grafic.
E. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:
1. Prezentare software-ului de simulare de automate programabile CLP-uri. /4ore
2. Comanda manipulatorului pneumatic MP02 cu simulatorul de automate programabile.
/2ore
3. Prezentare multimedia a unei game de CLP-uri. /6 ore
4. Comanda manipulatorului hidraulic Mh01 cu automate programabile Nano
Telemecanique. /4 ore
5. Comanda manipulatorului Mp02 cu automate programabile Premium i Twido
Telemecanique. /4 ore
6. Comanda robotului RS54. cu automate programabile Premium i Twido
Telemecanique. /4 ore

F. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Borangiu Th, Dobrescu R. Structuri moderne de conducere automat Ed. Tehnic,
Bucureti, 1982 ;
2. Marinescu V Conducerea sistemelor flexibile de prelucrare Ed. Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galati , 2000 ;
3. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1.
Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 ;
4.*** Schneider Automation Inc. Technical Documentation PL7PRO
Ed. Tehnic, Bucureti, 2000 ;
G. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Marinescu V Sisteme i echipamente de comand numeric. Vol 1.


Controlere logice programabile. Ed. Cartea Universitar,
Bucureti, 2004 . Capitolele 1, 2, 3.

Titular curs: Prof. Dr. Ing Vasile Marinescu


Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


05-02-2007
(Semntura)

Director departament / ef catedr


Prof.Dr.Ing.Dumitru Nicoar

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: Bazele roboticii

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul III RI Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C P C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 28 42 28 E 5
M-D3105-2
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
robotior industriali;
Dezvoltarea capacitii inginereti de integrare si de selectare a robotior industriali in
sisteme de producie flexibile, care sa conduc la creterea calitii produselor;
Cunoaterea principiului, avantajelor, dezavantajelor i a performanelor specifice unor
categorii cat mai largi de RI;
Contribuie la crearea unei baze aplicative pentru tehnicile de programare i comand;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea abilitailor de cercetare;
nzestrarea cu capaciti de gndire proiectiv ;
Formarea deprinderilor practice n domeniul RI.
.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice,
demonstraii practice de reglare si funcionare a unor roboti si sisteme robotizate, studiul de
prospecte, caiete service, scheme cinematice i al bibliografiei, aplicaii practice individuale
cu diferii roboti.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Noiuni de robotic 4 ore


Definiii. Terminologie. Roboi i robotic. Clasificare RI. Funciile RI
2. Structura de baz a conducerii 2 ore
3. Introducere in tehnologia robotizata 4 ore
Tipuri de aplicatii ale roboilor industriali
Necesitatea introducerii unui sistem de fabricatie robotizat
Structura generala a unui robot industrial
Efectele tehnice, economice si sociale ale utilizarii robotilor industriali
4. Elemente componente ale roboilor industriali 10 ore
Traductoare specifice RI
Senzori utilizati in constructia RI
Probleme privind perfectionarea sistemului senzorial pentru roboti industriali
Sisteme de actionare. Actuatori mecatronici- electrici, hidraulici si pneumatici
5. Structuri de interfa pentru comanda RI 4 ore
Comanda actionarilor cu motoare de c.c., de c.a., pas cu pas
6. Aspecte generale privind generarea traiectoriilor de miscare ale RI 4 ore
7. Aspecte generale legate de conducerea RI 4 ore
8. Vederea artificiala a robotilor. Senzori vizuali inteligenti 2 ore
9. Programarea robotilor- generalitati 4 ore
10. Aplicatii ale RI in sisteme automatizate flexibile 4 ore
Flexibilitatea sistemelor de fabricatie.
Utilizari in operatii de sudare, vopsire, turnare, deservire.

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Robotul de sudare RIP 6,3-2 ore
2. Manipulatorului ROBS-1-2 ore
3. Analiza comparativa asupra roboilor Movemaster RV-M1/RV-M2, RV-E5NJ/E5NJM, RVN10/
RVN12, RHE3H si MRIP 0,2-2 ore
4. Sistem de monitorizare a sudarii robotizate utiliznd vederea artificiala-2 ore
5. Studierea funcionrii robotului de tip SCARA-2 ore
6. Variante de RI ABB. Programul ABB-Pick Master-2 ore
7. Studiul sistemului de reglare viteza-pozitie pentru articulatiile robotilor industriali -2 ore
8. Senzori folositi pentru roboti industriali: senzori inductivi si senzori capacitivi-2 ore
9. Senzori folositi pentru roboti industriali: senzori optici si senzori cu ultrasunete -2 ore
10. Comanda actionarilor cu motoare de c.c. -2 ore
11. Comanda actionarilor cu motoare pas cu pas-2 ore
12. Msurarea poziiei si parametrilor dinamici pentru un bra robotizat.-2 ore
13. Sisteme robotizate speciale -2 ore
14. Recuperari

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Kovacs F., Tusz F., Varga S., Fabrica viitorului. Ed. Multimedia Internaional, Arad, 2000
2. Moise, A., Sisteme de conducere a roboilor, Ed. Cartfil, Ploieti, 1999.
3. Preumont, A., Doroftei, I., Introduction a la robotique, Editura Junimea, Iai, 2002.
4. Doroftei, I., Arhitectura i cinematica roboilor, Editura CERMI, Iai, 2002.
5. Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar. Robot Modeling and Control. John
Wiley & Sons, Inc.
6. W. Spong, M. Vidyasagar. Robot Dynamics and Control. Wiley, New York.
7. Richard M. Murray, Zexiang Li, and S. Shankar Sastry. A Mathematical Introduction to
Robotic Manipulation. CRC Press.
8. John J. Craig. Introduction to Robotics Mechanics and Control. Addison Wesley, Reading,
MA.
9. Brady, M., Robotics science. Cambridge, Mass., MIT Press, 1989
10. Branwyn, G., Absolute beginner's guide to building robots. Indianapolis, Ind., Que, 2004
11. Canudas de Wit, C. A., B. Siciliano, et al., Theory of robot control. Berlin ; New York,
Springer. 1996
12. Cook, D., Robot building for beginners. Berkeley, CA, Apres, 2002
13. Choset, H. M., Principles of robot motion : theory, algorithms, and implementation.
Cambridge, Mass., MIT Press, 2005
14. Dorf, R. C. and S. Y. Nof, International encyclopedia of robotics : applications and
automation. New York, Wiley, 1988
15. Hunt, V. D., Industrial robotics handbook. New York, Industrial Press, 1983
16. Kafrissen, E. and M. Stephans, Industrial robots and robotics. Reston, Va., Reston Pub. Co,
1994
17. Edwin Wise, Robotics demystified, McGraw-Hill, New York, 2005
18. Stan Gibilisco, Concise encyclopedia of robotics, McGraw-Hill, New York, 2003
19. The Robotics review. Cambridge, Mass., MIT Press, 1989
20. John J. Craig, Introduction to Robotics, Addison-Wesley Publishing, Inc., 1989.
21. John J. Craig. Introduction to Robotics Mechanics and Control. Addison Wesley, Reading,
MA.
22. D.H. Ballard and C.M. Brown, Machine Vision, Prentice-Hall, 1982.
23. J.C. Latombe, Robot Motion Planning, Kluwer Academic Publishers, 1991.
24. P. J. McKerrow, Introduction to Robotics, ISBN: 0201182408
25. Mark W. Spong, Seth Hutchinson, M. Vidyasagar. Robot Modeling and Control. John
Wiley & Sons, Inc.
26. M. W. Spong and M. Vidyasagar. Robot Dynamics and Control. Wiley, New York.
27. Richard M. Murray, Zexiang Li, and S. Shankar Sastry. A Mathematical Introduction to
Robotic Manipulation. CRC Press.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

1. Mistodie L., Conducerea si programarea robotilor, note de curs, 2005;


2. Kovacs F., Tusz F., Varga S., Fabrica viitorului. Ed. Multimedia Internaional, Arad, 2000
3. Munteanu, O., Bazele roboticii : arhitectura robotilor manufacturieri, Brasov ,2003
4. Munteanu, O., Bazele roboticii : robotica nemanufacturiera, Brasov, 2003

Data aprobrii programei analitice n catedr: 13. 02. 2007

Titular curs: S.L.ing Mistodie Luigi


Titular lucrri practice: S.L.ing Mistodie Luigi Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA DE ROBOTIC I SUDARE
Adresa: Str. Domneasc nr. 47, 800008-Galai
Nr. telefon / fax: 0236 46 01 82
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: BAZELE SISTEMELOR AUTOMATE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:

Anul Anul II Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 28 28 E 3
ore

B. Obiectivele disciplinei:

Rolul acestei discipline este de a familiariza studenii cu fundamentele teoriei sistemelor


dinamice, cu principalele noiuni i cele mai uzuale metode i tehnici de analiz i sintez a
sistemelor automate. n particular, accentul va fi pus pe sisteme mecanice ca studii de caz.

C. Metode de predare nvare:


- descoperirea dirijat, problematizarea, studiul de caz, conversaia euristic, demonstraia,
generalizarea

D. Forme i metode de evaluare:

1 1
NF = NE + NS , unde:
2 2
NF nota final
NE nota la examinarea final
NS nota activitilor aplicative

Examinarea final: test gril, notat cu NG + o aplicaie avnd toat documentaia la dispoziie,
notat cu NA
1 1
NE = NG + NA
2 2

Activiti aplicative:
4
NSi
NS = i =1 , n care:
4
NS1 corespunde notrii activitii de la laborator
NSi, i=2,3,4 notarea rezolvrii temelor de cas
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
1 Semnale. Clasificare, modele matematice 2 ore
2 Sisteme dinamice: definiie formal, clasificri, exemple 2 ore
3 Modelarea matematic a sistemelor dinamice continue prin ecuaii 2 ore
difereniale ordinare. Calculul rspunsului unui sistem liniar continuu
invariant (SLCI) la semnale canonice
4 Funcia de transfer a unui SLCI. Grupri de elemente dinamice fundamentale 2 ore
funcia de transfer echivalent
5 Stabilitatea unui SLCI. Criteriul fundamental de stabilitate. Criterii algebrice 2 ore
de verificare a stabilitii
6 Sisteme dinamice elementare: sistemul de ordinul I (elementul aperiodic), 2 ore
sistemul de ordinul al II-lea (elementul oscilant)
7 Analiza frecvenial a SLCI. Trasarea caracteristicilor logaritmice de 2 ore
frecven (Bode) amplificare-pulsaie i faz-pulsaie. Exemple de calcul
8 Analiza sistemelor cu reacie. Criteriul de stabilitate al lui Nyquist. 2 ore
Indicatorii rezervei de stabilitate. Exemple de analiz
9 Modelarea pe stare a sistemelor automate 2 ore
10 Sinteza sistemelor automate liniare i continue. Tipuri de regulatoare 2 ore
automate. Sinteza regulatorului prin metoda alocrii polilor. Exemplu de
proiectare
11 Sinteza regulatorului pentru procese rapide. Reglarea PID. Varianta Kessler a 2 ore
criteriului modulului. Exemple de proiectare
12 Sinteza regulatorului pentru procese rapide. Varianta Kessler a criteriului 2 ore
simetriei. Exemple de proiectare
13 Acordarea optim a regulatoarelor pentru procese lente. Reglarea n cascad 2 ore
14 Sisteme n timp discret. Discretizarea sistemelor continue 2 ore

F. Coninutul lucrrilor practice / numr de ore pentru fiecare tem:


1 Indicatorii de performan ai sistemelor automate 2 ore
2 Elementul aperiodic. Elementul integrator 2 ore
3 Elementul oscilant 2 ore
4 Elementul derivator la limit cauzal. Elemente dinamice fundamentale cu 2 ore
avans i cu ntrziere de faz
5 Trasarea caracteristicilor de frecven. 2 ore
6 Conversia parametric > parametric: caracteristic de frecven > funcie de 2 ore
transfer
7 Studiul unui sistem n planul fazelor 2 ore
8 Rspunsul sistemelor dinamice pentru diferite semnale de test: simulare 2 ore
folosind Matlab/SimulinkTM
9 Studiul unui sistem de stabilizare automat 2 ore
10 Regulatorul proporional-integrator (PI) 2 ore
11 Acordarea unui sistem de reglare automat cu dinamic rapid utiliznd 2 ore
reglarea PID (criteriul empiric Ziegler-Nichols) aplicaie la reglarea
nivelului lichidului dintr-un rezervor
12 Acordarea unui sistem de reglare automat prin metoda alocrii polilor 2 ore
simulare n Matlab/SimulinkTM
13 Sisteme n timp discret. Discretizarea sistemelor continue simulare n 2 ore
Matlab/SimulinkTM
14 Colocviu de laborator 2 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Mnzu, V., Adriana erbencu, L. Beldiman, Adrian erbencu Teoria sistemelor elemente
fundamentale, Editura Academica, Galai, 2003.
2. Mnzu, V., E. Ceang Bazele sistemelor automate sisteme monovariabile, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2002.
3. Mnzu, V., B. Lang Commande automatique des systmes dynamiques continus linaires
cours des applications utilisant MATLAB, dition ELLIPSES, Collection TECHNOSUP Paris,
France, 2001.
4. Mihoc, D., S.S. Iliescu Teoria i elementele sistemelor de reglare automat, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1984.
5. Clin, S., I. Dumitrache, P. Dimo Automatizri electronice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti.
6. Ceang E., .a. Electronic industrial i automatizri culegere de probleme, vol. I,
Litografia Universitii din Galai, 1983.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni 1

1. Mnzu, V., E. Ceang Bazele sistemelor automate sisteme monovariabile, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 2002.
2. Ceang E., .a. Electronic industrial i automatizri culegere de probleme, vol. I,
Litografia Universitii din Galai, 1983.

Data aprobrii programei analitice n catedr


20.09.2006

(Semntura)

ef catedr
Prof. dr. ing. Sergiu CARAMAN

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru studeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA
CATEDRA / DEPARTAMENTUL
Adresa:
Nr. telefon / fax:
E-mail:

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: BAZELE SISTEMELOR MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 42 28 42 28 - E 4
ore

B. Obiectivele disciplinei: Prezentarea structurilor mecatronice prin care se fixeaz


cunotine minime legate de:
- definirea sistemelor mecatronice;
- acionarea sistemelor mecatronice;
- cuplarea calculatorului la sistemele mecatronice;
- folosirea senzorilor i traductoarelor;
- aplicaii ale sistemelor mecatronice.

C. Metode de predare nvare: prelegerea, dezbaterea, aplicaii practice, modelarea i


simularea structurilor mecatronice, studiu documentar.

D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu 30%, evaluare sumativ 70% prin
probe orale.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Structura sistemelor mecatronice; - 2 ore


2. Mecanismele sistemelor mecatronice; - 4 ore
3. Senzori i traductoare; - 4 ore
4. Acionarea sistemelor mecatronice; - 8 ore
5. Structura sistemelor informatice; - 2 ore
6. Utilizarea calculatoarelor n prelucrarea datelor; - 3 ore
7. Sisteme de achiziii i interfee; - 3 ore
8. Achiziia i procesarea semnalelor; - 4 ore
9. Exemple de sisteme mecatronice : - 12 ore
- Echipamente periferice i de birotic;
- Mecatronica automobilului;
- Echipamente de supraveghere i alarme;
- Mecatronica aparatelor electrocasnice;
- Aparate foto-video-audio;
- Echipamente pentru automatizarea serviciilor;
- Echipamente mecatronice pentru sudare.

F. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:


- Msurtori de parametrii mecanici, electrici si hidro-pneumatici; - 2
ore
- Cunoaterea tipurilor de traductoare i senzori; - 6 ore
- Folosirea calculatorului n prelucrarea datelor; - 4 ore
- Prezentarea echipamentelor periferice i de birotic; - 4 ore
- Prezentarea aparaturii foto-audio-video; - 2 ore
- Prezentarea echipamentelor pentru automatizarea serviciilor. 4 ore
- Prezentarea echipamentelor mecatronice de sudare. 6 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

I. Munteanu O, Eftimie L, Diaconescu D Bazele roboticii. Roboi industriali Ed Lux


Libris Braov 1995

2.Constantin E Mecanizarea i automatizarea proceselor de sudare Univ. Galai 1979


3. Davidovici A, S.a Modelarea, simularea i comanda manipulatoarelor i roboilor
industriali, Ed Tehnic, Bucureti 1986
4. Ispas V, S.a Aplicaiile cinematice n construcia manipulatoarelor i roboilor
industriali Ed. Academic Bucureti 1990.

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament 20.08.2007

ef catedr Titulari disciplin


Prof. dr. ing. Georgescu V. Prof. dr. ing. Constantin E

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE STIINTE
DEPARTAMENTUL DE CHIMIE
Adresa: Galati 800008, Str. Domneasca nr. 47
Nr. telefon / fax: +40 236-495400
E-mail: dimadumitru@yahoo.com

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Chimie

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul Total Forme de Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II ore verificare
studiu C P C L C S Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II
I 1 1 1 1 V 3

B. Obiectivele disciplinei:
Disciplina are un puternic caracter teoretic si aplicativ , chimia fiind o stiinta care se
bazeaza pe experiment. Legatura intre teorie se practica este in acest fel mult mai usor de realizat
iar fenomenele sunt prezentate teoretic la curs si exemplificate prin experiment la laborator.Nu se
pot disocia disciplinar toate specializarile cu caracter ingineresc mai ales ,de fenomenele chimice
deoarece sunt naturale si nimic nu se poate realiza fara a se lua in considerare interactia cu mediul
tehnologic si nu numai.Formarea interdisciplinara a viitorilor specialisti necesita un minim de
cunostinte chimice cu legatura directa in domeniul aprofundat. In acest sens cursul de chimie
raspunde cerintelor minimale de familiarizare cu fenomenele chimice legate de specializarea
sectiei . Sunt evidentiate in curs teoriile si fenomenele chimice principale iar in cadrul lucrarilor
practice parametrii si indiciii caracteristici definitorii in industria navala. Se prezinta in final si unele
aspecte in ceea ce priveste chimia si tehnologia materialelor avansate cu directa aplicare in
domeniul mecanic.

C. Metode de predare nvare:


Prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,
simularea de situaii, metode de lucru n grup, individual i frontal, ateliere de lucru, metode de
dezvoltare a gndirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare i al bibliografiei.
D. Forme i metode de evaluare:

Evaluarea final const n examinarea pe baz examen scris, la care studentul are de rspuns la
patru chestiuni teoretice i doua aplicaii.
Prezentarea la examen este condiionat de prezenta la laborator, de promovarea colocviului de
laborator. Nota final va fi procentual, nota de la evaluarea parial 30% , nota de la colocviul de
laborator 20% ,nota de la examinarea final cu o pondere de 50%.

E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:


I. Coninutul cursului:
Cap.1 Noiuni introductive despre chimie si structura chimica a materiei: (2 ore)
Cap.2 Teorii moderne, mecano-cuntice ale atomilor si moleculelor: (2 ore)
- Modele precuantice
- Ecuatia lui Scrodinger
- Orbitali atomici
- Orbitali moleculari
Cap.3 Ecchilibre chimice si aplicatii in solutii de electroliti: (2 ore)
- Legea echilibrului chimic
- Principiul lui Le Chathelier
- Teoria aciditatii a lui Bronsted
- Notiunea de pH si calculul acestuia la solutiile principale de electroliti
Cap.4 Notiuni de electrochimie: (2 ore)
- Reactii redox ;
- Potentialul normal de hidrogen;
- Potentiale de electrod;
- Pile electrochimice si aplicatii moderne ale acestora
Cap.5 Coroziunea, fenomen natural: (2 ore)
- Fenomenologie si implicatii socio-economice ale coroziunii
- Tipuri generale de coroziune(chimica , electrochimica, biochimica )
- Termodinamica si cinetica coroziunii.
- Indici de evaluare a fenomenului de coroziune. .
Cap.6 Metode de prevenire a fenomenului natural de coroziune : (2 ore)
- Metode anodice de protectie
- Metode catodice de protectie
- Metode mixte de protectie
Cap.7 Materiale compozite si materiale avansate cu aplicatii industriale: (2 ore)
- Materiale compozite, definitie si clasificare
- Nanocompozite , definitie si clasificare
- Metode de obtinere si utilizari

F. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Atkins P. Julio de Paula, Atkins' Inorganical Chemistry Seventh edition,


OxfordUniversity Press, 2002.
2. Berdan L., Calu N., Chime anorganic, Ed. Universitatea Iai, 1992.
3. Hrtopeanu A., Chime anorganic - Metalele, Universitatea Galai, 1999.
4. Constantinescu G.C., Roca I., Negoiu M., Chimie anorganic, Vol. 1 i 2,
E.T., Bucureti, 1986.
5. Barnard A.K., Teoretical Basis of Inorganic Chemistry, Mac Graw-Hill,
Publ. comp. New York 1970.
6. Heslop R.B., Jones K., Inorganic Chemistry, Elsevier, Amsterdam, 1976.
7. Marcu Gh., Chimia metalelor, E.D.P., Bucureti, 1979.
8. Negoiu D., Negoiu M., Structura compuilor anorganici, I.P.B., Bucureti,
1984.
9. Spacu P., Brezeanu M, Stan M., Gheorghiu C., Tratat de chimie anorganic,
vol.3, Ed. Tehnic, Bucureti, 1978.
10. Wells A.F., Structural Inorganic Chemistry, Clarendon Press, Oxford, 1975
11. Marcu Gh., Brezeanu M., Bejan C., Btc A., Ctuneanu R., Chimie
anorganic, E.D.P., Bucureti, 1981.
12. Vermean E., Ionescu I., Urseanu A., Chimie Metalurgic, E.D.P., Bucureti,
1981.
13. Oniciu L., Murean L., Electrochimie aplicat, Ed. Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca 1998.
14. Oniciu L., Constantinescu E., Electrochimie i coroziune, E. D. P. Bucureti
1982
15. Mitoeriu O, Mitoeriu L., Cristalografia, Ed. Porto Franco, Galati, 1998.
16. Cioroi M., Chimie general, Ed. Logos, Galai 2000.
17. Benea L., Dima D., Chimie general, - Laborator Ed. Universitii "Dunrea
de Jos" din Galai, 1997.
18. Benea L., Dima D., Chimie general, - Teorie i aplicaii practice Ed. "Ars
docendi" Bucureti 1999.
19. Sahlean D., Stoian C., Dima D., Chimie general, - Laborator Ed.
Universitii "Dunrea de Jos" din Galai, 2000.

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Atkins P. Julio de Paula, Atkins' Inorganical Chemistry Seventh edition,


OxfordUniversity Press, 2002.
2. Oniciu L., Murean L., Electrochimie aplicat, Ed. Presa Universitar
Clujean, Cluj-Napoca 1998.
3. Oniciu L., Constantinescu E., Electrochimie i coroziune, E. D. P. Bucureti
1982
4. Benea L., Dima D., Chimie general, - Laborator Ed. Universitii "Dunrea
de Jos" din Galai, 1997.
5. Benea L., Dima D., Chimie general, - Teorie i aplicaii practice Ed. "Ars
docendi" Bucureti 1999.
6. Sahlean D., Stoian C., Dima D., Chimie general, - Laborator Ed.
Universitii "Dunrea de Jos" din Galai, 2000.

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANIC
CATEDRA / DEPARTAMENTUL TCM
Adresa: Strada Domneasca Nr.111
Nr. telefon / fax:
E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC
Disciplina: Conducerea si programarea roboilor

Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplin
studiu C S C P C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 14 28 14 28 14 E E+P 4 5 M-S3206-
ore 1

A. Obiectivele disciplinei:
nsuirea cunotinelor privind conducerea roboilor industriali
Cunoaterea modalitii de programare a roboilor industriali
B. Metode de predare nvare: explicaia, studiu de caz, conversaia euristic

C. Forme i metode de evaluare: evaluare continu ( pondere 30% ) prin metode orale, probe
scrise, practice i teme de cas; evaluare sumativ (pondere 70%) prin probe scrise/orale

D. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. Modele geometrice a RI (18 ore)


Problemele conducerii RI cu model geometric. Reprezentarea omogena a obiectelor.
Transformari omogene. Reprezentarea i transformarea Denavit-Hartenberg. Modelului
geometric direct i invers. Transformari diferentiale omogene. Calculul matricei Jacobi.
2. Metode de conducere a RI (20 ore)
Problema dinamica directa si inversa. Determinarea modelului dinamic cu ajutorul
ecuaiilor lui Lagrange. Problemele planificatorului de micare. Specificarea micrii.
Planificarea traiectoriei in coordonate generalizate: planificarea unei traiectorii intre
doua puncte precizate si planificarea unei traiectorii cu mai multe puncte precizate.
Planificarea micrii coordonate si in timp minim. Planificarea traiectoriei in coordonate
operaionale. Conducerea cu model geometric. Funcia de transfer pentru o articulaie.
Reglarea poziiei pentru o articulaie. Conducerea unui RI cu mai multe articulatii.
Conducerea prin liniarizarea modelului dinamic. Metode de tabelare a coeficienilor
dinamici. Utilizarea decuplrii in conducerea RI. Conducerea RI cu calculul on-line al
modelului dinamic. Structuri de comanda adaptive. Comparaie privind diferitele
structuri de comanda ale RI.
3. Programarea RI (18 ore)
Metode de programare a roboilor. Caracteristici ale limbajelor de programare folosite in
robotica. Modelarea mediului. Specificarea poziiei si a micrii. Integrarea senzoriala.
Alegerea metodei de programare adecvate aplicaiei. Studiu de caz privind folosirea RI
intr-un sistem de fabricaie flexibil

E. Coninutul seminariilor / numr de ore pentru fiecare tem:


1. Determinarea modelului geometric direct si invers al manipulatorului RS54.(3 ore)
2. Determinarea modelului geometric direct si invers al manipulatorului MP02.(3 ore)
3. Conducerea unui RI cu 3 grade de mobilitate in coordonate cilindrice RI (3ore)
4. Conducerea unui RI de tip portal portal. (3ore)
5. Programarea prin nvare a robotului RS52. (2ore)
F. Proiect
Conducerea unui robot n cadrul unui spaiu impus

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Voicu M., Lazar C. Sisteme de conducere a roboilor industriali Rotaprint I. P.
Iasi, 1987.
2. Panescu D. Sisteme de conducere a robotilor industriali. Modelare si
planificarea traiectoriei. Rotaprint Universitatea Tehnica Gh.
Asachi Iasi, 1996.
3. Ivnescu M. Roboi industriali. Algoritmi i sisteme de conducere Ed.
Universitaria, Craiova, 1994 ;
4. Borangiu Th., Hossu A., Sisteme educaionale in robotica Ed. Tehnic, Bucureti,
1991;

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni1

1. Voicu, M., Lazar, C., Sisteme de conducere a RI., I.P. Iai, 1987

Titular curs: Prof. Dr. Ing Vasile Marinescu


Semntura:

Data aprobrii programei analitice n catedr / departament


05-02-2007
(Semntura)

Director departament / ef catedr


Prof.Dr.Ing.Dumitru Nicoar

1
Este de preferat ca bibliografia minimal de studiu pentru surdeni s identifice cu claritate i precizie capitolele pe
care studenii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare i nvare, eventual fiind particularizat n
funcie de tematica cursurilor i seminariilor.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: luigi.mistodie@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: Conducerea si programarea ROBOILOR

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV RI Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C P C L+P Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 14 28 28 56 42 E E+P 4 3+2
ore M-S3206

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
robotior industriali;
Dezvoltarea capacitii inginereti de integrare si de selectare a robotior industriali in
sisteme de producie flexibile, care sa conduc la creterea calitii produselor;
Cunoaterea principiului, avantajelor, dezavantajelor i a performanelor specifice unor
categorii cat mai largi de RI;
Contribuie la crearea unei baze aplicative pentru tehnicile de programare i comand;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei inginereti.
Dezvoltarea abilitailor de cercetare;
nzestrarea cu capaciti de gndire proiectiv ;
Formarea deprinderilor practice n domeniul RI.
.
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice,
demonstraii practice de reglare si funcionare a unor roboti si sisteme robotizate, studiul de
prospecte, caiete service, scheme cinematice i al bibliografiei, aplicaii practice individuale
cu diferii roboti.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:
Sem. I
1. Noiuni de robotic. 2 ore
Definiii. Terminologie. Roboi i robotic. Clasificare RI. Funciile RI
2. Structura de baz a conducerii 2 ore
3. Metoda tehnica de abordare a structurii de conducere a RI. 2 ore
4. Aspecte asupra conducerii miscarilor 2 ore
5. Proiectarea conducerii roboilor industriali 2 ore
6. Problemele proiectrii conducerii RI 2 ore
7. Mijloace de descriere a conducerii RI 2 ore
8. Conducere pe traiectorie a RI 2 ore
9. Variante de conducere. Transformri de coordonate 2 ore
10. Descrierea poziiei i orientrii obiectelor 2 ore
11. Elaborarea traiectoriei. Planificarea miscarii 2 ore
12. Conducerea forelor si momentelor 2 ore
13. Modelarea i simularea numeric a RI. 2 ore
14. Modelele cinematice si modele dinamice ale RI. 2 ore
Sem. II
1. Alegerea optima a algoritmilor si structurilor de conducere a RI 2 ore
2. Proiectarea conducerii sistemelor multi-robotice 4 ore
3. Introducere n tematica limbajelor de programare a roboilor industriali 4 ore
Elemente caracteristice limbajelor de programare destinate structurilor de calcul. Variabile.
Subrutine. Proceduri i funcii. Macroinstruciuni. Recursivitatea. Procese i subrutine.
4. Date utilizate de limbajele de programare a roboilor-4 ore
Structuri de date. Moduri de manipulare a datelor. Operaii aritmetice. Operaii geometrice. Operaii
logice. Operaii de comparare.
5. Instruciuni de descriere a mediului de operare-4 ore
Instruciuni de micare. Instruciuni de micare implicite. Instruciuni de micare explicite.
Instruciuni de micare cu specificaii tehnologice.
6. Instruciuni de control al parcurgerii programului 4 ore
Instruciuni de salt necondiionat. Instruciuni de execuie condiionat. Instruciuni cu execuii
condiionate. Instruciuni cu salt condiionat.
7. Limbaje de programare pentru conducerea RI ABB 3 ore
8. Conducerea RI utilizand softul educaional COSIMIR 3 ore

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


1. Conducerea si programarea robotului de sudare RIP 6,3-2 ore
2. Conducerea manipulatorului ROBS-1-2 ore
3. Analiza comparativa asupra roboilor Movemaster RV-M1/RV-M2, RV-E5NJ/E5NJM, RVN10/
RVN12, RHE3H si MRIP 0,2-2 ore
4. Sistem de monitorizare a sudarii robotizate utiliznd vederea artificiala-2 ore
5. Studierea funcionrii robotului de tip SCARA-2 ore
6. Conducerea inteligenta a RI ABB utiliznd programul ABB-Pick Master-2 ore
7. Msurarea poziiei si parametrilor dinamici pentru un bra robotizat.-2 ore

G. Coninutul proiectului:
1. Programarea ROBS1
Programarea unui sistem automat de manipulare de tip robot ROBS1. Date de proiectare: piesa
(form, dimensiuni, material, mas). Stabilirea ciclului de micri. Determinarea structurii modulare
a robotului. Analiza schemei cinematice i calculul preciziei de poziionare. Ciclograma de
manipulare. Realizarea programului.
2. Programarea RI utiliznd software-ul educaional COSIMIR (varianta demo)
3. Programarea RI folosind Robotics Toolbox, Spacedyn Toolbox, pentru Matlab

H. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Voicu M., Lazar, C., Sisteme de conducere a RI., I.P. Iai, 1987
2. Davidoviciu A., Draganoiu Gh., Mooanga A., Modelarea, simularea si comanda
manipulatoarelor si RI, Ed. Tehnica, Bucureti, 1986
3. Ghinea M., Fireteanu M., Matlab - Calcul numeric, grafica, aplicaii, Ed. Teora, 1998
4. Kovacs F., Tusz F., Varga S., Fabrica viitorului. Ed. Multimedia Internaional, Arad, 2000
5. Bzdoac N., Diaconu I., Limbaje de programare a RI, Ed. Sitech Craiova 1998
6. Popescu I., Proiectarea mecanismelor plane, Ed. Scrisul romnesc Craiova 1977.
7. Clin S., .a., Conducerea adaptiv i flexibil a proceselor industriale, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1988.
8. Borangiu T., .a., Conducerea multiprocesor n timp real a structurilor flexibile de fabricaie.
Ed. Tehnica, Bucureti, 1988.
9. Moise, A., Sisteme de conducere a roboilor, Ed. Cartfil, Ploieti, 1999.
10. COSIMIR Educational, User's Guide, Festo Didactic, http://www.festo-
didactic.com/ov3/media/customers/1100/00515236001075223537.pdf
11. 682526 EN 06/04 COSIMIR PLC Manual, http://www.festo-
didactic.com/ov3/media/customers/1100/00644419001094734149.pdf
12. http://www.festo-didactic.com/int-en/services/software-online-activation/cosimir-
educational/
13. http://www.roboticsonline.com/public/articles/details.cfm?id=2424
14. COSIMIR (2005). COSIMIR Industrial Integrated Simulation and Programming
Software. Accessed online (January, 2005). http://www.axicont.com/Cosimir.htm
15. COSIMIR Web Presentation (2005). COSIMIR Industrial. Accessed online (January, 2005).
16. http://www.cosimir.com/English/COSIMIRManufacturing/COSIMIRIndustrial.htm

I. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni

1. Mistodie L., Conducerea si programarea robotilor, note de curs, 2005;


2.Voicu M., Lazar C., Sisteme de conducere a RI., I.P. Iai, 1987

Data aprobrii programei analitice n catedr: 13. 02. 2007.

ef catedr
Prof dr ing Georgescu V.
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI
FACULTATEA DE MECANICA
CATEDRA ROBOTICA SI SUDARE
Adresa: Galati, Str Domneasca Nr. 111
Nr. telefon / fax:
E-mail: valeriu.georgescu@ugal.ro

PROGRAMA ANALITIC

Disciplina: CONTROLUL PRODUSELOR MECATRONICE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt:


Anul Anul IV Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplin
de Sem. I Sem. II
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 28 28 - - 28 28 V - 3 -
M-S 3205
ore

B. Obiectivele disciplinei:
Cunoaterea modului de evoluare si de dezvoltare, in ara noastr si pe plan mondial, a
metodelor de control nedistructiv al produselor mecatronice;
Formarea unei concepii sistemice asupra metodelor de control nedistructiv al
produselor mecatronice;;
Dezvoltarea capacitii ingineresti de utilizare echipamentelor de control nedistructiv si
de selectare a lor la realizarea unor tehnologii moderne de control a calitatii unor
produse industriale de inalta competitivitate;
Cunoaterea tehnologiilor de control a calitatii i aplicarea acestora la controlul
produselor mecatronice;
Promovarea calitilor atitudinale i aptitudinale specifice carierei ingineresti.
Dezvoltarea interesului pentru profesiunea inginereasca i ndeosebi pentru pregtirea
tehnica a studentului, component esenial a reformei industriale n Romnia;
C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea,
studiul de caz, discutarea testelor de examinare aferente prelegerii, problematizarea,
simularea de situaii, metode de dezvoltare a gndirii critice, demonstratii practice de
realizare a controlului unor imbinari sudate, aplicatii practice individuale cu diferite
echipamente de control.
D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu (pondere 30%) prin metode orale la orele
de laborator si evaluare sumativ (pondere 70%) prin test-grila scris.
E. Coninutul cursului / numr de ore pentru fiecare tem:

1. DEFECTE SI METODE DE CONTROL 4 ore


Definirea defectului. Clasificarea defectelor. Clasificarea metodelor de control.
2. CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE 2 ore
Evolutia controlului cu lichide penetrante. Tehnologia controlului cu lichide penetrante.
Echipamente de control. Domenii de aplicare.
3. CONTROLUL MAGNETIC 4 ore
Principiul controlului magnetic. Clasificarea metodelor de magnetizare. Dispozitive folosite
la magnetizare. Indicatori de flux. Corpuri de proba. Echipamente pentru magnetizare. Metode de
control magnetic.
4. CONTROLUL ULTRASONIC 6 ore
Producerea ultrasunetelor. Aparatura pentru control ultrasonic. Metode de control.
Defectologie ultrasonica. Aplicatii ale controlului ultrasonic.
5. CONTROLUL CU RADIATII PENETRANTE 6 ore
Producerea radiatiilor penetrante. Metode de control. Controlul radiografic al mbinarilor
sudate.

F. Coninutul laboratoarelor/ numr de ore pentru fiecare tem:


9 Clasificarea defectelor 3 ore
9 Analiza macroscopica si microscopica a materialelor 3 ore
9 Controlul cu lichide penetrante 2 ore
9 Metode de magnetizare 2 ore
9 Controlul cu pulberi magnetice 2 ore
9 Aparate pentru defectoscopie ultrasonica 2 ore
9 Controlul ultrasonic 2 ore
9 Executarea radiografiilor 2 ore
9 Instalatii Roentgen pentru control nedistructiv 2 ore
9 Constructia gamadefectoscopului portabil GDP-6 2 ore
9 Interpretarea radiografiilor mbinarilor sudate 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului


1. Arghiriade I. Aspecte practice ale controlului magnetic nedistructiv cu pulberi magnetice.
Oficiul de informare documentara pentru industria constructiilor de masini, Bucuresti, 1992.
2. Bohatel T., Nastase E. Defectoscopie ultrasonica fizica si tehnica. Editura Tehnica,
Bucuresti, 1980.
3. Georgescu V., Georgescu B. Iordachescu M. Control nedistructiv. Editura Lux Libris
Brasov 2001.
4. Krautkrmer J., Krautkrmer H. Ultrasonic Testing of Materials. 4.th Fully Revised Edition
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,1990.
5. Mocanu D. R., Safta V. s.a. Incercarea materialelor vol. 3 - Controlul nedistructiv al
metalelor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1986.
6. Safta V.I., Safta V.I. Defectoscopie nedistructivaindustriala. Editura Sudura, Timisoara,
2001.
7. *** KRAUTKRMER Gmb &Co., Hrth Germany (West). Testing Materials
Ultrasonically LEVEL 1 1st. edition 1983 and LEVEL 2 3rd edition 1986, printed in
Germany.
8. PROSPECTE ale firmelor MAGNAFLUX CORPORATION, NAMICON, ANDREX,
HELLING, KRAUTKRMER, SREM, TRAKIS, SEIFERT, SCANRAY, PHILIPS, ISIM .

H. Bibliografie minimal de studiu pentru studeni


1. Georgescu B. Iordachescu M. Control nedistructiv Curs si Test pentru verificarea cunostiintelor.
Format A5, Universitatea din Galati, 2006.

Data aprobrii programei analitice n catedr: 19.01.2007

Titular curs: Conf. Dr. Ing. Mihaela Iordachescu Semntura:


Titular lucrri practice: Sef lucr dr ing Georgescu Bogdan Semntura:

ef catedr
Prof dr ing Georgescu Valeriu

S-ar putea să vă placă și