Sunteți pe pagina 1din 3

ST

UNDE SE
N N/Anul DENUMIRE GASESC
Specificatie tehnica privind criteriile si
nivelele de performanta ale
echipamentelor pentru lucrari de finisaj,
1 007-96 pentru asigurarea calitatii constructiilor, a BC 2/1997
protectiei vietii si a sanatatii, a sigurantei
in exploatare si a protectiei mediului
ambiant
Specificatie tehnica privind cerintile si
criterii de performanta pentru produse din
2 009/1996 otel utilizate ca armaturi in structuri din
BC 11/1997
beton.
Specificatie tehnica privind criteriile si
nivelele de performanta ale
echipamentelor pentru lucrari de beton
3 006-97 pentru asigurarea calitatii constructiilor, a BC 14/97
protectiei vietii si sanatatii, a asigurarii in
exploatare si a protectiei mediului
ambient.
Specificatie tehnica privind criteriile si
nivelele de performanta ale materialelor
4 003-96 de sablare folosite pentru reabilitarea BC 14/97
constructiilor si pentru asigurarea calitatii
acestora.
Specificatie tehnica privind cerinte pentru
proiectarea si executarea constructiilor in
5 013-97 solutie de structura spatiala reticulara
BC 15/1997
planara.
Specificatie tehnica privind refacerea prin
obturare si etansare a contractului teren-
6 015-97 infrastructura pentru constructii de
BC 9/1998
locuinte, social-culturale si industriale.
Specificatie tehnica privind alegerea
echipamentelor pentru exploatarea si
7 017/97 intretinerea cailor de comunicatii BC 4/1998
orasanesti si comunale in scopul
satisfacereii cerintelor de calitate.
Specificatie tehnica privind certificarea
de conformitate a calitatii materialelor si
8 018/1997 echipamentelor pentru instalatii interioare
BC 15/99
termice de santiere.
Specificatie tehnica privind certificarea
9 020/98 de conformitate a calitatii tevilor din otel BC 5/2000
preizolate
Specificatie tehnica privind proiectarea,
executia si exploatarea drumurilor
10 022-99 comunale si vicinale cu o singura banda
BC 1/2000
de circulatie din mediul rural.
Specificatie tehnica privind proiectarea,
executia si exploatarea drumurilor
11 022-99 comunale si vicinale cu o singura banda
Bc 7/2000
de circulatie din mediul rural.
Specificatie tehnica privind controlul
calitatii executiei sistemelor de distributie
12 023/1999 a gazelor naturale utilizand conducte din BC 13/2000
polietilena de medie densitate. Cerinte de
calitate. Procedura de verificare.
Specificatie tehnica privind tehnologiile
de executie si procedeele de verificare a
13 024/2000 sistemelor de distributie a gazelor
Bc 14,15/00
naturale cu conducte din polietilena.
Specificatie tehnica privind cerintele de
14 033/2000 calitate pentru prepararea, transportul si SEPARAT
punerea in opera a mixturilor asfaltice.
Specificatie tehnica pentru sisteme de
15 040/2000 stingere a incendiilor folosind BC 6/2001
generatoare de aerosoli tip FIREPRO
Specificatie tehnica privind statiile de
epurare monobloc, containerizate si
16 041/2000 automatizate, utilizate pentru comunitati
BC 1/02
mici.
Specificatie tehnica privind cerinte si
criterii de performanta pentru ancorarea in
17 043/2001 beton cu sisteme mecanice si metode de
BC 12/2002
incercare.
18 042/2001 Specificatie tehnica privind ancorarea BC 12/2002
armaturilor cu rasini sintetice la lucrarile
de consolidare a elementelor si
structurilor din beton armat proiectare si
executie.
Specificatie tehnica privind montarea si
utilizarea repartitoarelor pentru
19 046/2001 consumurile de caldura ale corpurilor de
BC 3/2002
incalzire.
18