Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de transmitere a facturii in format

electronic

Subsemnatul(a) _____________________________,legitimat(a) cu act de


identitate ___, seria ____, numar _____,in calitate de :
- persoana fizica
- reprezentant al societatii comerciale / institutiei / asociatiei de locateri /
proprietari ____________________________________________________,telefon /
fax___________, in baza contractului de prestari servicii salubritate cu
nr._______________________, solicit primirea facturilor in format electronic, pe
adresa de e-mail: ____________________________________________________.

Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu faptul ca operatorul nu va


mai transmite factura prin intermediul potei, aceasta ramanand singura modalitate de
transmitere.
In situatia cand nu voi primi facturile in perioada indicata in art.8 din contract,
ma oblig sa contactez prestatorul si sa ma interesez despre sumele de plata la sediu sau
la telefon: 0232/276244, 0232/279638, termenul legal de achitare a facturii ramanand
cel prevazut la contractul de prestari servicii salubritate incheiat.

Semnatura utilizator,

SALUBRIS S.A. J22-836/2002,os.Naional nr.43,cod700273 Iai-Romnia,


tel: 0232/276244, 0232/279638, fax: 0232/266463, e-mail: office@salubris.ro