Sunteți pe pagina 1din 1

ida AA

CONVOCATOR

In atentia,
Salariatilor SC __________________

Angajator persoana juridica SC _______________ cu sediul in ______________,


inregistrata la Registrul Comertului sub nr. __________________ cod fiscal __________________,
telefon _________________ , reprezentata legal prin ______________________, in calitate de
__________________, in temeiul art.129 si art.130 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social,
OUG 79/2017, OUG 82/2017 in perioada 20 noiembrie 20 decembrie 2017, se va initia
negocierea colectiva, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea
CAS si CASS de la angajator la salariat, de la 1 ianuarie 2018.

Drept urmare v instiintm prin prezenta c In data de ___________ ora ________, va avea
loc adunarea generala a angajatilor pentru informarea cu privire la prevederile OUG 79/2017.
Sedinta va avea loc In urmatoarea locatie: _____________________________________________.

Se va avea in vedere negocierea salariilor de baza lunare brute, informarea salariatilor


privind situatia economica si financiar a unittii.

DIRECTOR GENERAL,

Am luat la cunostiinta,
................................................................
..................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................