Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. S.R.L.

CUI .............................................
Nr. .. /31.12.2017

ACT ADITIONAL NR. _____ /31.12.2017 LA


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC
ncheiat i nregistrat sub nr. _____ / ___.___._____ n registrul general de eviden a salariailor

A. Prile contractului

Angajator - Persoana juridic/fizic S.C. . S.R.L., cu sediul/domiciliul n STR. .................,


NR. ............., , BL ............, SC .................., ET ..............., AP ................, MUN./ORAS/ COMUNA ...............................,
JUDETUL ................................., COD POSTAL-........................, nregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul ..........................., sub numrul .., cod fiscal RO ..........................., telefon ........................,
reprezentat legal prin , n calitate de ADMINISTRATOR,

salariatul ........................................, domiciliat() n localitatea MUN./ORAS/ COMUNA ................................, str.


............................., nr. ...., bloc ....., scara ....., et. ....., ap. ....., Judeul ............, COD POSTAL-.............., posesor a crii de identitate
seria ............, nr. ..................., eliberat de ............................... la data de ....................................., CNP ...................................,
autorizaie de munca/permis edere in scop de munca seria -.. nr. ..- din data-..,

Avand in vedere:
- aparitia ORDONANEI DE URGEN a Guvernului Romniei nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 885/2017);
- aparitia ORDONANEI DE URGEN a Guvernului Romniei nr. 82/2017 - pentru modificarea i completarea
unor acte normative (MO 902/2017);
- aparitia Hotararii Guvernului Romaniei nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe
ar garantat n plat (MO 950/2017) 1.900 lei, incepand cu 01.01.2017;
- PROCEDURA DE NEGOCIERE COLECTIVA DESFASURATA IN PERIOADA 20.11.2017 20.12.2017, PENTRU ALINIEREA
LA PREVEDERILE OUG 82/2017 (PENTRU PUNEREA IN APLICARE A OUG 79/2017);

am ncheiat prezentul act aditional la contractul individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit:

- se modifica urmatoarele, incepand cu data de 01.01.2018:

J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: 1.900 lei. Asupra acestuia se vor aplica, in conformitate cu
prevederile OUG 79/2017, toate contributiile sociale aferente, se vor realiza deducerile legale,
aplicandu-se in final impozitul pe venit.
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ....................-........;
b). indemnizaii -..;
b1). Prestaii suplimentare in bani - .
b2). Modalitatea prestaiilor suplimentare in natura -.. .
c). alte adaosuri-.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de
srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc
aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt data de 15 a lunii (si in functie de disponibilitatile
banesti).
- restul articolelor raman nemodificate.

Angajator, Salariat,

S.C. S.R.L.
Semnatura
Data 31.12.2017
..........................................................
Reprezentant legal,
................................................
..
AM PRIMIT UN EXEMPLAR;
......................................... SEMN. _______________________
Data 31.12.2017

S-ar putea să vă placă și