Sunteți pe pagina 1din 31

HOTRRE

cu privire la aprobarea Planului de aciuni pentru anii 2011-2015


privind implementarea Strategiei naionale n domeniul
migraiei i azilului (2011-2020)

nr. 1009 din 26.12.2011

Monitorul Oficial nr.1-6/1 din 06.01.2012

***
Guvernul HOTRTE:
1. Se aprob Planul de aciuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naionale n
domeniul migraiei i azilului (2011-2020) (se anexeaz).
2. Ministerele i alte autoriti administrative centrale vor asigura, n limitele competenei i din
contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum i din alte surse
prevzute de legislaia n vigoare, realizarea prevederilor Planului nominalizat i vor prezenta
Ministerului Afacerilor Interne, trimestrial, informaia de rigoare.
3. Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Guvernului, anual, pn la 1 martie, raportul de
evaluare a realizrii pe anul precedent a Planului de aciuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea
Strategiei naionale n domeniul migraiei i azilului (2011-2020).

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe i integrrii Iurie Leanc
europene
Ministrul afacerilor interne Alexei Roibu
Ministrul muncii, proteciei sociale i familiei Valentina Buliga
Ministrul finanelor Veaceslav
Negrua

Chiinu, 26 decembrie 2011.


Nr.1009.

Aprobat
prin Hotrrea Guvernului
nr.1009 din 26 decembrie 2011

PLANUL DE ACIUNI
pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei
naionale n domeniul migraiei i azilului (2011-2020)
Nr. Obiective Aciuni Autoriti Termen Acoperirea Indicatori de
d/o responsabile de financiar progres
realizare (surse
bugetare i
surse
externe de
finanare)
1 2 3 4 5 6 7

I. DEZVOLTAREA CADRULUI DE COOPERARE INTERNAIONAL N DOMENIUL MIGRAIEI I


AZILULUI

A. DEZVOLTAREA I CONSOLIDAREA COOPERRII INTERNAIONALE N CADRUL FORURILOR,


INSTRUMENTELOR I INSTITUIILOR INTERNAIONALE
1. Implementarea 1) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul i calitatea
Parteneriatului de cooperrii i Externe i Integrrii bugetului proiectelor
Mobilitate Republica implementarea Europene, Ministerul aprobat i Parteneriatului de
Moldova Uniunea proiectelor comune cu Muncii Proteciei din surse Mobilitate Republica
European instituiile naionale n Sociale i Familiei, externe Moldova Uniunea
domeniul migraiei din Ministerul Afacerilor European
statele-membre ale Interne, Ministerul
Uniunii Europene, Tehnologiei
precum i cu instituiile Informaiei i
i ageniile Uniunii Comunicaiilor,
Europene Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
n comun cu
Serviciul de
Informaii i
Securitate i
Academia de tiine
a Moldovei
2) Evaluarea, n comun Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Raport de evaluare
cu Uniunea European, a Externe i Integrrii bugetului
implementrii Europene, Ministerul aprobat i
Parteneriatului de Muncii, Proteciei din surse
Mobilitate Republica Sociale i Familiei, externe
Moldova Uniunea Ministerul Afacerilor
European, ca instrument Interne, Ministerul
al Abordrii Globale a Tehnologiei
Migraiei, lansate de Informaiei i
Uniunea European Comunicaiilor,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
n comun cu
Serviciul de
Informaii i
Securitate i
Academia de tiine
a Moldovei
3) Extinderea ariilor de Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul proiectelor
cooperare n domeniile Externe i Integrrii bugetului noi iniiate
aferente migraiei n Europene, Ministerul aprobat i
cadrul Parteneriatului de Muncii, Proteciei din surse
Mobilitate Republica Sociale i Familiei, externe
Moldova Uniunea Ministerul Afacerilor
European prin lansarea Interne, Ministerul
de noi proiecte i Tehnologiei
iniiative de cooperare Informaiei i
Comunicaiilor,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
n comun cu
Serviciul de
Informaii i
Securitate i
Academia de tiine
a Moldovei
4) Atragerea implicrii n Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul statelor-
cadrul Parteneriatului de Externe i Integrrii bugetului membre i
Mobilitate a altor state- Europene, Ministerul aprobat i partenerilor care
membre ale Uniunii Muncii, Proteciei din surse ader la Parteneriatul
Europene interesate n Sociale i Familiei, externe de Mobilitate
dezvoltarea i realizarea Ministerul Afacerilor
proiectelor comune Interne, Ministerul
Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
n comun cu
Serviciul de
Informaii i
Securitate i
Academia de tiine
a Moldovei
2. Intensificarea 1) Participarea la Ministerul Afacerilor Anual Surse Numrul
cooperrii n reuniunile Platformei de Externe i Integrrii externe participrilor i
domeniul migraiei i Cooperare a Europene, Ministerul calitatea interveniilor
azilului n cadrul Parteneriatului Estic Afacerilor Interne,
Parteneriatului Estic Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul
Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri
2) Implementarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Raport privind
prioritilor de cooperare Externe i Integrrii bugetului prioritile
ale Uniunii Europene cu Europene, Ministerul aprobat i implementate
partenerii estici n Afacerilor Interne, din surse
domeniul migraiei i Ministerul Muncii, externe
azilului, n conformitate Proteciei Sociale i
cu obiectivele Familiei, Ministerul
Comunicrii Comisiei Tehnologiei
Europene privind Informaiei i
cooperarea n domeniul Comunicaiilor,
justiiei i afaceri interne Ministerul Educaiei,
cu partenerii estici Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri
3) Implementarea Ministerul Afacerilor 2011-2015 n limitele Raport privind
obiectivelor Programului Externe i Integrrii bugetului obiectivele realizate
de la Stockholm n Europene, Ministerul aprobat i
domeniul justiiei i Afacerilor Interne, din surse
afacerilor interne Ministerul Muncii, externe
Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul
Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri
4) Organizarea la Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Raport privind
Chiinu a unei reuniuni Externe i Integrrii bugetului organizarea reuniunii
de evaluare a Europene aprobat i i rezultatele obinute
implementrii din surse
Recomandrilor externe
Conferinei internaionale
Contribuia partenerilor
estici la implementarea
Programului de la
Stockholm din ianuarie
2011
3. Participarea n cadrul 1) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul
iniiativelor globale i participrii Republicii Externe i Integrrii bugetului participrilor i
regionale n domeniul Moldova n cadrul Europene, Ministerul aprobat i calitatea interveniilor
migraiei Forumului Global pentru Afacerilor Interne, din surse
Migraie i Dezvoltare Ministerul Muncii, externe
(FGMD) Proteciei Sociale i
Familiei
2) Participarea n cadrul Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul
Procesului Soderkoping, Interne, Ministerul bugetului participrilor i
Procesului de la Praga, Afacerilor Externe i aprobat i calitatea interveniilor
Procesul de la Budapesta, Integrrii Europene, din surse
Strategiei Dunrii Ministerul Muncii, externe
Proteciei Sociale i
Familiei, Serviciul
Grniceri
3) Participarea n cadrul Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul
Strategiei Uniunii Externe i Integrrii bugetului participrilor i
Europene pentru Europene, Ministerul aprobat i calitatea interveniilor
Regiunea Mrii Negre Afacerilor Interne, din surse
Ministerul Muncii, externe
Proteciei Sociale i
Familiei, Serviciul
Grniceri
4) Participarea n cadrul Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul
Consiliului Regional de Interne bugetului participrilor i
Cooperare i al aprobat i calitatea interveniilor
Conveniei pentru din surse
stabilirea Centrului sud- externe
est-european de aplicare
a legii (SELEC)

B. EFICIENTIZAREA PROCESELOR SCHIMBULUI DE DATE CU PRIVIRE LA MIGRAIE I


ASISTENA INFORMAIONAL A ACESTORA
4. Dezvoltarea Definitivarea i Ministerul 2013-2014 n limitele Sistem implementat
managementului implementarea Tehnologiei bugetului
informaional n Sistemului informaional Informaiei i aprobat i
domeniul migraiei integrat automatizat n Comunicaiilor, din surse
domeniul Migraiei i Ministerul Afacerilor externe
Azilului (SIIAMA), Externe i Integrrii
precum i: Europene, Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul
Educaiei, Ministerul
Economiei,
Departamentul
Instituiilor
Penitenciare,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
n comun cu
Serviciul de
Informaii i
Securitate
a) Crearea, finalizarea i Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Subsistem creat i
punerea n exploatare a Externe i Integrrii bugetului funcional
subsistemului Europene, Ministerul aprobat i
informaional al Tehnologiei din surse
Ministerul Afacerilor Informaiei i externe
Externe i Integrrii Comunicaiilor,
Europene CONSUL Cancelaria de Stat,
Centrul de Guvernare
Electronic
b) Crearea subsistemului Ministerul Muncii, 2012-2013 n limitele Subsistem creat i
informaional al Proteciei Sociale i bugetului funcional
Ministerului Muncii, Familiei, Ministerul aprobat i
Proteciei Sociale i Tehnologiei din surse
Familiei (Agenia Informaiei i externe
naional pentru Comunicaiilor,
ocuparea forei de Cancelaria de Stat,
munc) Centrul de Guvernare
Electronic
c) Crearea subsistemului Serviciul de 2012-2013 n limitele Subsistem creat i
informaional al Informaii i bugetului funcional
Serviciului de Informaii Securitate, Ministerul aprobat i
i Securitate Tehnologiei din surse
Informaiei i externe
Comunicaiilor,
Cancelaria de Stat,
Centrul de Guvernare
Electronic
5. Consolidarea 1) Implementarea Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Profil Migraional
capacitilor Profilului Migraional Interne, Ministerul bugetului Extins elaborat i
instituionale n Extins ca instrument de Afacerilor Externe i aprobat i implementat
colectarea, agregarea, colectare i evaluare a Integrrii Europene, din surse
sistematizarea i datelor privind migraia Ministerul Muncii externe
utilizarea de ctre i azilul n Republica Proteciei Sociale i
beneficiari a datelor Moldova Familiei, Ministerul
pentru elaborarea i Economiei,
monitorizarea Ministerul Sntii,
realizrii politicilor n Biroul Naional de
domeniul migraiei i Statistic
azilului, ca urmare a 2) Actualizarea Profilului Ministerul Afacerilor 2013-2015 n limitele Instituiile
implementrii Migraional Extins, Interne (Biroul bugetului responsabile de
Profilului Migraional colectarea i analiza migraie i azil), aprobat i actualizarea datelor
Extins datelor cu privire la Ministerul Muncii, din surse identificate
fluxurile migraionale Proteciei Sociale i externe
(instituirea a trei grupuri Familiei, Ministerul
de lucru axate pe Tehnologiei
urmtoarele aspecte: Informaiei i
- evaluarea fluxului Comunicaiilor,
migraiei internaionale a Ministerul Afacerilor
cetenilor moldoveni; Externe i Integrrii
- imigrarea strinilor; Europene, Ministerul
- evaluarea impactului Educaiei, Ministerul
migraiei internaionale), Economiei,
aprobarea Listei Departamentul
indicatorilor, ablonului Instituiilor
Profilului Migraional Penitenciare,
Extins i a Metodologiei Ministerul Sntii,
privind estimarea Serviciul Grniceri,
fluxurilor migraiei Biroul Naional de
internaionale Statistic, n comun
cu Serviciul de
Informaii i
Securitate i Banca
Naional a
Moldovei
3) Implementarea Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Metodologii elaborate
metodologiilor de analiz Interne (Biroul bugetului i implementate,
i evaluare a datelor n migraie i azil), aprobat i unitate creat
contextul Profilului Ministerul Muncii, din surse
Migraional Extins, Proteciei Sociale i externe
crearea n cadrul Biroului Familiei, Ministerul
migraie i azil a unei Tehnologiei
uniti responsabile de Informaiei i
actualizarea Profilului Comunicaiilor,
Migraional Extins; Ministerul Afacerilor
amendarea, la necesitate, Externe i Integrrii
a legislaiei n vigoare n Europene, Ministerul
vederea racordrii Educaiei, Ministerul
noiunilor utilizate n Economiei,
Profilul Migraional Ministerul Sntii,
Extins la standardele Serviciul Grniceri,
internaionale i Biroul Naional de
europene Statistic, n comun
cu Serviciul de
Informaii i
Securitate i Banca
Naional a
Moldovei
4) Revizuirea formelor Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Statistici racordate la
de date statistice produse Interne, Ministerul II al anului bugetului standardele Oficiului
de instituiile naionale i Tehnologiei 2012 aprobat i de Statistic al
aplicarea statisticilor Informaiei i din surse Comunitilor
conform modelului i Comunicaiilor, externe Europene
standardelor Oficiului de Ministerul Afacerilor (EUROSTAT)
Statistic al Externe i Integrrii
Comunitilor Europene Europene, Ministerul
(EUROSTAT) Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei,
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
Biroul Naional de
Statistic, n comun
cu Serviciul de
Informaii i
Securitate etc.
5) Asigurarea Ministerul 2012-2015 n limitele Interaciune
operaional i Tehnologiei bugetului informaional
dezvoltarea schimbului Informaiei i aprobat i asigurat i
de informaii (utilizarea Comunicaiilor, din surse funcional
unui echipament de Ministerul Afacerilor externe
comunicare compatibil, Externe i Integrrii
aciuni de formare i Europene, Ministerul
instruire comune etc.) Afacerilor Interne,
Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i
Familiei, Ministerul
Educaiei, Ministerul
Economiei,
Departamentul
Instituiilor
Penitenciare,
Ministerul Sntii,
Serviciul Grniceri,
Biroul Naional de
Statistic, Centrul de
Telecomunicaii
Speciale, Cancelaria
de Stat, Centrul de
Guvernare
Electronic, n
comun cu Serviciul
de Informaii i
Securitate
6) Iniierea i negocierea Ministerul Afacerilor 2012-2014 n limitele Numrul de acorduri
acordurilor bilaterale n Interne, Ministerul bugetului bilaterale semnate
vederea optimizrii Afacerilor Externe i aprobat i
schimbului de date Integrrii Europene, din surse
statistice i analitice n Ministerul Muncii, externe
domeniul migraiei i Proteciei Sociale i
azilului Familiei, Ministerul
Tehnologiei
Informaiei i
Comunicaiilor,
Serviciul Grniceri
7) Negocierea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
semnarea acordurilor de Externe i Integrrii bugetului semnate
colaborare cu autoritile Europene, Ministerul aprobat i
cu atribuii n domeniul Muncii, Proteciei din surse
migraiei din statele- Sociale i Familiei, externe
gazd ale migranilor Ministerul Afacerilor
moldoveni Interne
8) Crearea n cadrul Ministerul Muncii, 2013-2015 n limitele Serviciul creat i
Ageniei Naionale Proteciei Sociale i bugetului funcional (50 de
pentru Ocuparea Forei Familiei aprobat persoane angajate)
de Munc a Serviciului
de promovare a
lucrtorilor migrani pe
piaa muncii din
Republica Moldova;
dotarea Serviciului,
inclusiv cu personal
6. Dezvoltarea politicilor 1) Realizarea studiilor i Cancelaria de Stat, 2012-2013 n limitele Numrul de studii i
migraionale conform cercetrilor n domeniul Ministerul Muncii, bugetului cercetri realizate
datelor privind migraiei la nivel naional Proteciei Sociale i aprobat i
migraia i utilizarea acestora Familiei, Ministerul din surse
internaional, n pentru dezvoltarea Afacerilor Interne, externe
contextul dezvoltrii domeniului de politici Ministerul Afacerilor
Profilului Migraional Externe i Integrrii
Extins al Republicii Europene
Moldova 2) Utilizarea ablonului Cancelaria de Stat, 2012-2015 n limitele Documente de
Profilului Migraional Ministerul Muncii, bugetului politici i propuneri
Extins n calitate de Proteciei Sociale i aprobat i elaborate
instrument util pentru Familiei, Ministerul din surse
integrarea migraiei n Afacerilor Interne, externe
politicile strategice de Ministerul Afacerilor
dezvoltare Externe i Integrrii
Europene, Serviciul
Grniceri

II. MIGRAIA LEGAL

A. EMIGRAREA
7. Consolidarea 1) Implementarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de
mecanismelor de prevederilor Acordului Proteciei Sociale i bugetului beneficiari i
migraie legal a ntre Guvernul Republicii Familiei aprobat i activiti realizate n
cetenilor Republicii Moldova i Guvernul din surse cadrul Acordului
Moldova Republicii Italiene n externe
domeniul migraiei forei
de munc
2) Negocierea i Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
semnarea acordurilor Proteciei Sociale i bugetului bilaterale semnate
bilaterale n domeniul Familiei, Ministerul aprobat i
migraiei forei de munc Afacerilor Externe i din surse
cu statele de destinaie a Integrrii Europene externe
emigranilor moldoveni
3) Consolidarea centrelor Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Centre create,
informaionale pe lng Externe i Integrrii bugetului numrul de
misiunile diplomatice ale Europene, Ministerul aprobat i beneficiari de
Republicii Moldova, Economiei, din surse informaie
inclusiv prin furnizarea Ministerul Muncii, externe
informaiei cu privire la Proteciei Sociale i
rentoarcere i Familiei
posibilitile de
reintegrare social-
economic
4) Stabilirea Ministerul Educaiei, 2012-2015 n limitele Numrul de programe
mecanismului de Ministerul Muncii, bugetului elaborate i
recunoatere a Proteciei Sociale i aprobat i implementate,
cunotinelor i Familiei (Agenia din surse numrul de persoane
experienei profesionale Naional pentru externe antrenate n programe
ale migranilor obinute Ocuparea Forei de etc.
n urma muncii prestate Munc), Ministerul
peste hotare, cu utilizarea Economiei
acestora pe piaa muncii
autohtone, dup revenire
5) Consolidarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Capaciti dezvoltate,
capacitilor Ageniei Proteciei Sociale i bugetului standarde
Naionale pentru Familiei (Agenia aprobat i implementate n
Ocuparea Forei de Naional pentru din surse activitatea Ageniei
Munc (Ministerul Ocuparea Forei de externe Naionale pentru
Muncii, Proteciei Munc), Ministerul Ocuparea Forei de
Sociale i Familiei) n Finanelor Munc
vederea racordrii pieei
muncii din Republica
Moldova la cerinele i
standardele Uniunii
Europene
6) Elaborarea i Ministerul Muncii, 2012-2014 n limitele Mecanism dezvoltat
dezvoltarea Proteciei Sociale i bugetului i implementat,
mecanismului de Familiei (Agenia aprobat i statistici operaionale
eviden a emigranilor Naional pentru din surse
rentori n ar n Ocuparea Forei de externe
vederea facilitrii Munc)
accesului acestora pe
piaa forei de munc din
Republica Moldova, n
limitele competenei
8. Promovarea 1) Studierea bunelor Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de seminare,
modelului migraiei practici i consolidarea Proteciei Sociale i bugetului vizite de studii,
circulare, cu capacitilor instituiilor Familiei, Ministerul aprobat i traininguri etc.
maximizarea efectelor abilitate n identificarea Afacerilor Externe i din surse realizate n domeniu,
pozitive ale migraiei modelului optim de Integrrii Europene, externe practici aplicate n
pentru persoan, migraie circular Ministerul activitate, modele de
societatea-gazd i Economiei migraie circular
comunitate n identificate
ansamblu 2) Explorarea Ministerul Muncii, 2013-2015 n limitele Activiti iniiate i
posibilitilor de lansare Proteciei Sociale i bugetului realizate
a unor iniiative de Familiei, Ministerul aprobat i
migraie circular/ Afacerilor Externe i din surse
sezonier i rentoarcere Integrrii Europene externe
voluntar cu principalele
state de destinaie
3) Dezvoltarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de proiecte
proiectelor care au ca Proteciei Sociale i bugetului implementate i de
scop transferul de Familiei, Ministerul aprobat i persoane instruite
cunotine i de Educaiei din surse
competene noi la externe
revenirea emigranilor n
ar
4) Consolidarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Programe elaborate i
capacitilor Proteciei Sociale i bugetului iniiate
instituionale n vederea Familiei aprobat
elaborrii, negocierii i
realizrii programelor de
migraie circular i de
reintegrare a lucrtorilor
migrani
9. Asigurarea proteciei 1) Negocierea i Ministerul Muncii, 2011-2015 n limitele Numrul de acorduri
drepturilor n ncheierea acordurilor Proteciei Sociale i bugetului bilaterale semnate
domeniul muncii i bilaterale n domeniul Familiei, Ministerul aprobat i
proteciei sociale a asigurrilor sociale cu Afacerilor Externe i din surse
migranilor statele de destinaie a Integrrii Europene, externe
moldoveni lucrtorilor migrani Ministerul Sntii
2) Negocierea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
semnarea acordurilor Externe i Integrrii bugetului semnate
bilaterale n domeniul Europene, Ministerul aprobat i
securitii sociale cu Muncii, Proteciei din surse
Italia, Frana i Spania Sociale i Familiei externe
3) Negocierea i Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Acord semnat
semnarea Acordului Externe i Integrrii bugetului
bilateral n domeniul Europene, Ministerul aprobat i
migraiei forei de munc Muncii, Proteciei din surse
cu Federaia Rus Sociale i Familiei externe
10. Asigurarea 1) Recunoaterea i Ministerul Educaiei, 2012-2013 n limitele Proiecte iniiate,
compatibilitii echivalarea actelor de Ministerul Muncii, bugetului mecanisme
aptitudinilor i studii, a calificrilor i Proteciei Sociale i aprobat implementate
calificrii migranilor certificatelor de Familiei
competen obinute
peste hotarele rii prin
implementarea
procedurilor de
recunoatere aplicate n
statele-membre ale
Uniunii Europene
2) Evaluarea i Ministerul Educaiei, 2012-2013 n limitele Mecanisme i
certificarea Ministerul Muncii, bugetului proceduri elaborate i
competenelor i Proteciei Sociale i aprobat implementate
abilitilor obinute de Familiei
ctre migranii
moldoveni peste hotare
3) Aprobarea Ministerul Educaiei, 2011-2015 n limitele Numrul de programe
programelor de formare Ministerul Muncii, bugetului elaborate i aprobate
continu desfurate de Proteciei Sociale i aprobat i
ctre organizaii Familiei, Ministerul din surse
neguvernamentale, ageni Economiei externe
economici, instituii de
nvmnt secundar
profesional etc.
4) Fortificarea Ministerul Educaiei, 2011-2015 n limitele Numrul de centre
capacitilor Ministerul bugetului create
instituionale i crearea Economiei, aprobat i
de noi centre de Ministerul Muncii, din surse
perfecionare i instruire Proteciei Sociale i externe
n cadrul instituiilor de Familiei
nvmnt
11. Instruirea i 1) Acordarea serviciilor Ministerul Muncii, 2011-2015 n limitele Servicii acordate,
informarea corect de instruire i consiliere Proteciei Sociale i bugetului numrul de persoane
despre procedurile i cetenilor care planific Familiei, Ministerul aprobat i instruite
oportunitile de s participe n cadrul Educaiei, Ministerul din surse
migrare a cetenilor programelor de migraie Afacerilor Externe i externe
Republicii Moldova circular i sezonier Integrrii Europene
2) Oferirea informaiei Ministerul Afacerilor 2011-2015 n limitele Activiti realizate,
pentru emigrani referitor Externe i Integrrii bugetului mecanisme de
la posibilitile de Europene, Ministerul aprobat i informare create,
rentoarcere, necesitile Muncii, Proteciei din surse numrul de migrani
pieei de munc din Sociale i Familiei, externe informai
Republica Moldova, Ministerul Educaiei
dreptul i accesul la
serviciile publice, accesul
la studii, la servicii de
creditare bancar etc.;
crearea i aplicarea
diferitor mecanisme de
informare (radio, TV,
ziare etc.)
3) Diseminarea Ministerul Muncii, 2011-2015 n limitele Activiti realizate,
materialelor informative Proteciei Sociale i bugetului numrul de migrani
n aeroportul din Familiei, Ministerul aprobat i informai
Chiinu, autogri, gara Afacerilor Externe i din surse
de trenuri, precum i n Integrrii Europene, externe
principalele ri de Serviciul Grniceri
destinaie, prin
intermediul misiunilor
diplomatice ale
Republicii Moldova i al
asociaiilor moldovenilor
din aceste ri, cilor
sociale de informare,
site-urilor speciale,
serviciilor web etc.
4) Organizarea de trguri Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de trguri
ale locurilor de munc Proteciei Sociale i bugetului organizate
pentru tineri Familiei, Ministerul aprobat i
Afacerilor Externe i din surse
Integrrii Europene, externe
Ministerul Educaiei,
Ministerul
Tineretului i
Sportului
5) Colaborarea cu Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Numrul de
asociaiile diasporei Interetnice, bugetului ntrevederi
moldoveneti privind Ministerul Muncii, aprobat i organizate, informaii
condiiile de rentoarcere Proteciei Sociale i din surse diseminate etc.
i reintegrare n Familiei, Ministerul externe
Republica Moldova, Afacerilor Externe i
desfurat prin Integrrii Europene
intermediul publicrii
informaiei pe site-urile
www.diaspra.md i
www.bri.gov.md,
ntlnirilor organizate n
cadrul conferinelor,
congreselor, meselor
rotunde etc.
12. Consolidarea 1) Iniierea i realizarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de iniiative
mecanismelor privind unor activiti comune cu Proteciei Sociale i bugetului organizate i de
reintegrarea statele de destinaie Familiei, Ministerul aprobat i persoane rentoarse
cetenilor moldoveni pentru facilitarea Afacerilor Externe i din surse
(rentori voluntar ori rentoarcerii i Integrrii Europene externe
readmii n baza reintegrrii lucrtorilor
acordurilor de migrani pe piaa muncii
readmisie ncheiate de din Republica Moldova
Republica Moldova) 2) Diversificarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Mecanisme
modelelor de participare Proteciei Sociale i bugetului identificate i propuse
a migranilor la Familiei, Casa aprobat i pentru implementare
suplinirea fondurilor Naional de din surse
sociale din ar i Asigurri Sociale externe
asigurarea securitii
sociale a lucrtorilor
migrani
3) Elaborarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de programe
programelor de Proteciei Sociale i bugetului elaborate i
reintegrare a persoanelor Familiei, Ministerul aprobat i implementate
din categoriile Educaiei, Ministerul din surse
vulnerabile: copii minori, Sntii externe
femei singure, persoane
cu dizabiliti etc.
4) Dezvoltarea cooperrii Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de aciuni
cu instituiile Externe i Integrrii bugetului realizate i de
internaionale i Europene, Ministerul aprobat i activiti
organizaiile Muncii, Proteciei din surse implementate
neguvernamentale n Sociale i Familiei, externe
vederea facilitrii Ministerul Afacerilor
rentoarcerii voluntare, Interne
readmisiei i reintegrrii
migranilor moldoveni
5) Elaborarea Ministerul Muncii, 2012-2013 n limitele Numrul de programe
programelor de stimulare Proteciei Sociale i bugetului elaborate
a rentoarcerii a Familiei, Ministerul aprobat i
lucrtorilor migrani Afacerilor Externe i din surse
moldoveni de peste Integrrii Europene externe
hotare i de reintegrare a
acestora
6) Monitorizarea Ministerul Muncii, 2013-2015 n limitele Activiti realizate,
implementrii Proteciei Sociale i bugetului numrul de migrani
programelor de Familiei aprobat i rentori i reintegrai
rentoarcere a lucrtorilor din surse
migrani moldoveni de externe
peste hotare i de
reintegrare a acestora

B. IMIGRAREA
13. Facilitarea admiterii 1) Iniierea procesului de Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Proiecte de acte
i ederii pe teritoriul abolire a regimului de Externe i Integrrii bugetului normative elaborate
Republicii Moldovei a vize pentru un ir de state Europene, Ministerul aprobat i prezentate
investitorilor strini, precum Australia, Noua Afacerilor Interne Guvernului
precum i a Zeeland etc., n funcie
persoanelor care de interesele naionale i
gestioneaz investiiile politica extern
strine n domeniile 2) Revizuirea legislaiei Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Proiect de lege
economiei cu efect pentru facilitarea Interne, Ministerul bugetului aprobat de Guvern
multiplicativ mecanismului de Afacerilor Externe i aprobat
acordare a vizelor la Integrrii Europene,
frontier pentru Serviciul Grniceri
investitori i alte
categorii de strini
3) Studierea practicilor Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Vizite de studiu,
Uniunii Europene n Interne, Ministerul bugetului analize i cercetri
vederea facilitrii Muncii, Proteciei aprobat i realizate
accesului i ederii Sociale i Familiei din surse
pentru migranii cu externe
calificri nalte
4) Revizuirea actelor Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Rapoarte cu
normative ale Guvernului Interne, Ministerul bugetului propuneri elaborate i
privind ederea i Tehnologiei aprobat prezentate
documentarea strinilor Informaiei i Guvernului
n conformitate cu Comunicaiilor
legislaia Uniunii
Europene (Hotrrea
Guvernului nr.376 din 6
iunie 1995)
5) Consolidarea Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Oficii create, dotate
mecanismului i Interne, Ministerul bugetului tehnic i asigurate cu
procedurilor de Tehnologiei aprobat i personal calificat
documentare a strinilor Informaiei i din surse
prin intermediul Comunicaiilor, externe
ghieului unic i crearea Ministerul Finanelor
unor ghiee regionale
similare (Nord i Sud)
14. Admiterea strinilor 1) Modificarea Legii Ministerul Muncii, Trimestrul n limitele Proiect de lege
n scop de munc n nr.180-XVI din 10 iulie Proteciei Sociale i IV al bugetului aprobat de Guvern
corespundere cu 2008 cu privire la Familiei, Ministerul anului aprobat
necesitile migraia de munc i a Afacerilor Interne 2011
identificate pe piaa Legii nr.200 din 16 iulie semestrul I
intern a muncii i 2010 cu privire la al anului
ncurajarea admiterii regimul strinilor n 2012
strinilor cu nalt Republica Moldova n
calificare, care pot vederea facilitrii
acoperi domeniile procedurii de acordare
deficitare, cu impact /prelungire a dreptului la
direct asupra munc i a dreptului de
dezvoltrii economice edere provizorie n scop
de munc pentru unele
categorii de lucrtori
imigrani, precum i
reducerea termenului de
examinare i emitere a
deciziilor
2) Amendarea Legii Ministerul Muncii, Trimestrul n limitele Proiect de lege
nr.180-XVI din 10 iulie Proteciei Sociale i IV al bugetului aprobat de Guvern
2008 cu privire la Familiei, Ministerul anului aprobat
migraia de munc n Afacerilor Interne 2011
vederea modificrii semestrul I
plafonului investiiilor, al anului
precum i identificarea 2012
criteriilor alternative de
facilitare a
acordrii/prelungirii
dreptului de edere n
scop de munc (de
exemplu: suma investit,
numrul de locuri de
munc create, calificarea
strinilor)
15. Facilitarea 1) Stabilirea Ministerul Muncii, Semestrul n limitele Mecanisme elaborate
recunoaterii mecanismului de Proteciei Sociale i II al anului bugetului i implementate
calificrilor recunoatere a Familiei, Ministerul 2012 aprobat
lucrtorilor imigrani competenelor Educaiei
profesionale ale strinilor
imigrani cu nalt
calificare pentru domenii
specifice de activitate
2) Elaborarea cadrului Ministerul Muncii, 2012 n limitele Proiect elaborat i
normativ de reglementare Proteciei Sociale i bugetului prezentat Guvernului
a mecanismului de Familiei, Ministerul aprobat
recunoatere a Educaiei
competenelor i
calificativelor strinilor
imigrani
16. Promovarea 1) Promovarea sistemului Ministerul Educaiei, 2011-2015 n limitele Numrul de strini la
instituiilor de educaional naional Ministerul Afacerilor bugetului studii, acorduri i
nvmnt superior (mediu, superior etc.) Externe i Integrrii aprobat i contracte semnate
din Republica peste hotarele rii n Europene din surse
Moldova n scopul vederea atragerii externe
atragerii strinilor la strinilor pentru studii n
studii Republica Moldova
2) Implementarea Ministerul Educaiei 2011-2015 n limitele Mecanisme noi
elementelor inovatoare n bugetului elaborate i
procesul de instruire, aprobat i implementate
ajustate la cerinele pieei din surse
forei de munc externe
17. Asigurarea dreptului 1) Excluderea restriciilor Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Propuneri naintate i
la libertatea de nejustificate, inclusiv a Interne, Ministerul bugetului prezentate
circulaie a strinilor msurilor de natur Afacerilor Externe i aprobat Guvernului
aflai n mod legal n discriminatorie, bazate pe Integrrii Europene,
Republica Moldova orice motiv, cum ar fi Ministerul Muncii,
sex, ras, culoare, origini Proteciei Sociale i
etnice sau sociale, Familiei, Ministerul
caracteristici genetice, Sntii
stare de sntate (inclusiv
HIV/SIDA), limb,
religie sau convingeri,
opinii politice sau orice
alte opinii, apartenen la
o minoritate naional,
proprietate, natere,
dizabilitate sau vrst,
pentru strinii care
doresc s imigreze legal
n Republica Moldova
2) Sporirea gradului de Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Mecanisme eficiente
eficien i calitate a Interne, Ministerul bugetului de control al strinilor
msurilor de verificare a Afacerilor Externe i aprobat imigrani
strinilor de ctre Integrrii Europene,
instituiile de control, n Serviciul Grniceri,
contextul neadmiterii n comun cu
cazurilor de imigrare Serviciul de
frauduloas a persoanelor Informaii i
nedorite sau care prezint Securitate
riscuri pentru ordinea i
sigurana naional

C. AZILUL I APATRIDIA
18. Consolidarea 1) Modificarea Legii Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Proiect de lege
sistemului naional de nr.270-XVI din 18 Interne II al anului bugetului aprobat de Guvern
azil i perfecionarea decembrie 2008 privind 2012 aprobat
cadrului legislativ azilul n Republica
privind azilul i Moldova n vederea
apatridia racordrii acesteia la
standardele internaionale
i europene
2) Aderarea Republicii Ministerul Afacerilor Trimestrul n limitele Proiecte de legi
Moldova la Convenia Interne, Ministerul I al anului bugetului aprobate de Guvern,
Organizaiei Naiunilor Afacerilor Externe i 2012 aprobat convenii ratificate
Unite din 1954 privind Integrrii Europene
statutul apatrizilor i la
Convenia Organizaiei
Naiunilor Unite din
1961 privind reducerea
cazurilor de apatridie
(New York)
3) Completarea Legii Ministerul Afacerilor Trimestrul n limitele Proiect de lege
nr.200 din 16 iulie 2010 Interne I al anului bugetului aprobat de Guvern
privind regimul strinilor 2012 aprobat
n Republica Moldova cu
prevederi privind
procedura de determinare
a statutului de apatrid
4) Revizuirea datelor Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Date statistice privind
statistice n domeniul Interne, Ministerul I al anului bugetului azilul racordate la
azilului i apatridiei n Tehnologiei 2012 aprobat i standardele Comisiei
contextul racordrii Informaiei i din surse de Statistic a Uniunii
acestora la cerinele i Comunicaiilor externe Europene.
standardele Comisiei de
Statistic a Uniunii
Europene i la cele
internaionale
19. Consolidarea Realizarea schimburilor Ministerul Afacerilor Anual n limitele Practici aplicate i
mecanismelor prin de experien i practici Interne bugetului implementate
care se asigur n vederea sporirii aprobat i
meninerea unei capacitilor din surse
practici unitare i de instituionale privind externe
calitate n procesarea procedura de determinare
cererilor de azil i a statutului de refugiat
emiterea deciziilor,
pentru asigurarea
existenei unui sistem
eficient, corect i
funcional
20. Asigurarea cu Tiprirea i eliberarea Ministerul 2012-2013 n limitele Numrul de refugiai
documente de documentelor de Tehnologiei bugetului i beneficiari de
cltorie a cltorie pentru refugiai Informaiei i aprobat i protecie umanitar
refugiailor i a i beneficiarii de Comunicaiilor, din surse documentai cu acte
beneficiarilor de protecie umanitar Ministerul Afacerilor externe de cltorie
protecie umanitar, Interne
n conformitate cu
angajamentele
internaionale
21. Dezvoltarea i Realizarea schimburilor Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Practici aplicate i
aplicarea de experien i practici Interne bugetului implementate
procedurilor n vederea sporirii aprobat i
relevante privind capacitilor din surse
determinarea instituionale privind externe
statutului de apatrid, procedura de determinare
n concordan cu a statutului de apatrid
normele i
standardele
internaionale
22. Asigurarea accesului 1) mbuntirea Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Mecanisme aprobate
liber la procedura de mecanismului de Interne, bugetului prin instruciuni
azil, cu respectarea coordonare i asigurare a Departamentul aprobat i interne
principiului cooperrii ntre Instituiilor din surse
nereturnrii, n structurile abilitate cu Penitenciare, externe
corespundere cu recepionarea i Serviciul Grniceri
tratatele examinarea cererilor de
internaionale la care azil
Republica Moldova 2) Consolidarea Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Numrul de personal
este parte i capacitii personalului Interne, bugetului instruit
standardele europene organelor competente Departamentul aprobat i
prin instruiri n domeniul Instituiilor din surse
azilului i dreptului Penitenciare, externe
umanitar Serviciul Grniceri
23. Organizarea Desfurarea campaniilor Ministerul Afacerilor 2012-2013 Surse Numrul de persoane
aciunilor pentru naionale de informare a Interne, Ministerul externe cu statut de apatrid
identificarea populaiei n scopul Tehnologiei identificate i
apatrizilor identificrii apatrizilor Informaiei i documentate cu acte
nedocumentai pe nedocumentai i al cror Comunicaiilor de identitate
teritoriul Republicii statut nu este sau nu a
Moldova fost determinat

D. POLITICI DE INTEGRARE
24. Crearea 1) Adoptarea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Proiect de lege
(pre)condiiilor implementarea Legii Interne, Ministerul bugetului adoptat de Guvern
pentru integrarea privind integrarea Muncii, Proteciei aprobat
strinilor strinilor Sociale i Familiei,
Ministerul Educaiei,
Ministerul Sntii
2) Elaborarea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de programe
dezvoltarea programelor Interne, Ministerul bugetului de integrare realizate
de integrare pentru Muncii, Proteciei aprobat i i numrul de strini
integrarea strinilor Sociale i Familiei, din surse integrai
(imigrani, refugiai, Ministerul Educaiei, externe
beneficiari de protecie, Ministerul Sntii
apatrizi)
3) Implicarea i Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de
participarea activ a Interne, Ministerul bugetului organizaii
organizaiilor Muncii, Proteciei aprobat i neguvernamentale
neguvernamentale Sociale i Familiei, din surse implicate n programe
naionale i a instituiilor Ministerul Educaiei, externe de integrare
internaionale n Ministerul Sntii
dezvoltarea programelor
de integrare
4) Organizarea cursurilor Ministerul Educaiei 2012-2015 n limitele Numrul de persoane
de studiere a limbii de bugetului instruite
stat, a culturii i a aprobat i
civilizaiei pentru strinii din surse
stabilii n Republica externe
Moldova
5) Identificarea Ministerul 2012-2015 n limitele Soluii identificate i
posibilitilor de Dezvoltrii bugetului propuse Guvernului
integrare pentru Regionale i aprobat i
categoriile vulnerabile de Construciilor, din surse
strini (refugiai, Ministerul Muncii, externe
beneficiari ai unei forme Proteciei Sociale i
de protecie) Familiei, Ministerul
Afacerilor Interne
25. Asigurarea accesului Elaborarea programelor Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de refugiai
refugiailor i al individuale de integrare Interne, Ministerul bugetului i beneficiari de
beneficiarilor de pentru refugiai i Muncii, Proteciei aprobat i protecie umanitar
protecie umanitar beneficiarii de protecie Sociale i Familiei, din surse integrai
la programele de umanitar Ministerul Educaiei, externe
integrare local Ministerul Sntii
26. Susinerea 1) Susinerea activitilor Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Numrul de activiti
participrii active a ce in de promovarea Interetnice, bugetului i aciuni realizate
strinilor cu edere culturii i a tradiiilor Ministerul Educaiei aprobat i
legal n Republica naionale ale imigranilor din surse
Moldova la viaa externe
economic, social i 2) Colaborarea cu Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Numrul de activiti
cultural a rii, cu asociaiile obteti i Interetnice bugetului realizate
respectarea dreptului organizaiile de protecie aprobat i
strinilor la propria a drepturilor imigranilor din surse
identitate cultural externe
3) Implicarea strinilor i Biroul Relaii Anual n limitele Numrul de aciuni
a asociaiilor obteti ale Interetnice bugetului realizate
acestora n organizarea aprobat i
manifestrilor naional- din surse
culturale, a srbtorilor externe
naionale etc.
4) Organizarea Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Numrul de campanii
campaniilor de Interetnice, bugetului organizate i
sensibilizare a opiniei Ministerul Afacerilor aprobat i desfurate
publice, a societii civile Interne, Ministerul din surse
i a instituiilor statului Educaiei, n comun externe
pentru sporirea nivelului cu Centrul pentru
de toleran i prevenirea Drepturile Omului
xenofobiei fa de strini,
cu implicarea instituiilor
internaionale i a
organizaiilor
neguvernamentale
naionale
27. Asigurarea 1) Racordarea legislaiei Ministerul Afacerilor 2012-2014 n limitele Proiecte de acte
principiului naionale la directivele Interne, n comun cu bugetului normative i
nondiscriminrii Uniunii Europene Centrul pentru aprobat legislative elaborate
strinilor n antidiscriminare drepturile omului i prezentate
Republica Moldova, Guvernului
n conformitate cu 2) Promovarea Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Aciuni realizate
standardele principiilor Interetnice, bugetului
internaionale i nondiscriminrii Ministerul Afacerilor aprobat i
europene strinilor conform Interne, Ministerul din surse
prevederilor tratatelor Educaiei, n comun externe
internaionale la care cu Centrul pentru
Republica Moldova este Drepturile Omului
parte (Convenia-cadru
pentru protecia
minoritilor naionale,
Convenia internaional
privind eliminarea
tuturor formelor de
discriminare rasial)

III. MIGRAIE I DEZVOLTARE

28. Asigurarea corelrii 1) Evaluarea periodic i Ministerul Muncii, Anual n limitele Raport de evaluare
politicilor de imigrareaprofundat a Proteciei Sociale i bugetului prezentat Guvernului
cu politicile necesitilor actuale i pe Familiei, Ministerul aprobat i
economice i termen mediu ale pieei Economiei din surse
demografice, muncii la toate nivelurile externe
atingerea echilibrului de calificare i n toate
ntre interesele sectoarele, precum i a
statului, mediului de viitoarelor cerine n
afaceri i interesele materie de calificri n
individuale ale Republica Moldova pn
imigranilor n 2020, lund n
considerare impactul
schimbrilor tehnologice,
fluxurile de emigrare i
schimbrile n diviziunea
global a muncii
2) Consolidarea cadrului Ministerul Muncii, 2012-2014 n limitele Propuneri naintate
legal naional i bilateral Proteciei Sociale i bugetului Guvernului, acorduri
pentru asigurarea Familiei, Ministerul aprobat i bilaterale semnate
drepturilor lucrtorilor Economiei din surse
migrani n materie de externe
securitate social i
transferul acestor
drepturi la revenirea
migranilor n ar
3) Elaborarea i Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Elaborarea i
dezvoltarea Curriculei Interne, Ministerul bugetului implementarea
migraionale pentru Educaiei, Ministerul aprobat i Curriculei
mediul academic i Muncii, Proteciei din surse migraionale n
instituiile statului cu Sociale i Familiei, externe cadrul Proiectului
atribuii n domeniul Serviciul Grniceri GovAc
migraiei i azilului
29. Crearea 1) Extinderea mediului Agenia Turismului, 2012-2015 n limitele Numrul de proiecte
oportunitilor pentru de afaceri n localitile Ministerul bugetului iniiate i
dezvoltarea rurale prin atragerea Economiei, n comun aprobat i implementate
antreprenoriatului veniturilor (remitenelor) cu Banca Naional a din surse
migranilor la implementarea unor Moldovei externe
proiecte-pilot de
dezvoltare a turismului
rural, precum i n alte
sectoare, inclusiv a unor
proiecte de susinere a
infrastructurii sociale
2) Identificarea Ministerul 2012-2015 n limitele Numrul de persoane
persoanelor rentoarse Economiei, Agenia bugetului identificate i
care doresc s creeze Turismului aprobat i implicate n proiecte,
pensiuni agroturistice i din surse numrul de proiecte
acordarea asistenei la externe realizate
includerea acestora n
circuitul turistic
3) Evaluarea Ministerul 2012 n limitele Raport de evaluare,
programului-pilot PARE Economiei bugetului numrul de proiecte
1+1 n vederea aprobat i realizate
identificrii investiiilor din surse
externe
4) Investirea remitenelor Ministerul 2012-2015 n limitele Numrul de proiecte
n dezvoltarea rural i Dezvoltrii bugetului realizate, de
crearea de noi Regionale i aprobat i ntreprinderi create
ntreprinderi Construciilor, din surse
Ministerul externe
Economiei

A. CONSOLIDAREA COOPERRII CU DIASPORA


30. Fortificarea 1) Elaborarea cadrului Cancelaria de Stat, Trimestrul n limitele Instituie creat i
potenialului i instituional n vederea Ministerul Afacerilor I al anului bugetului funcional
susinerea diasporei crerii unui organ Externe i Integrrii 2012 aprobat
moldoveneti de peste responsabil de relaiile cu Europene
hotare diaspora
2) Studierea bunelor Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Raport asupra
practici i realizarea Interetnice bugetului practicilor existente
schimbului de experien aprobat i n alte state
ntre organul responsabil din surse
de relaiile cu diaspora i externe
instituiile respective din
alte state n domeniul
cooperrii i implicrii
diasporei n dezvoltarea
rii de batin
31. Dezvoltarea 1) Perfecionarea Biroul Relaii 2012-2015 n limitele Proiecte de acte
legturilor durabile cadrului juridic existent Interetnice, bugetului normative i
ntre Republica i elaborarea politicilor n Ministerul Afacerilor aprobat i legislative aprobate
Moldova i diaspora; domeniul susinerii Externe i Integrrii din surse de Guvern
dezvoltarea imaginii diasporei moldoveneti Europene externe
pozitive a Republicii 2) Susinerea proceselor Biroul Relaii Anual n limitele Numrul de
Moldova n rile de de structurare/ organizare Interetnice, bugetului organizaii obteti i
reedin a diasporei moldoveneti, Ministerul Afacerilor aprobat i asociaii instituite n
de instituire a Externe i Integrrii din surse rile de reedin
organizaiilor obteti i a Europene externe
asociaiilor acestora n
rile de reedin
3) Meninerea relaiilor Biroul Relaii Anual n limitele Numrul de activiti
de colaborare ntre Interetnice, bugetului realizate n comun cu
Republica Moldova i Ministerul Afacerilor aprobat i organizaiile obteti
diaspora i susinerea Externe i Integrrii din surse i asociaiile din rile
activitii statutare a Europene externe de reedin
asociaiilor obteti ale
diasporei moldoveneti
4) Contribuirea la Biroul Relaii Anual n limitele Numrul de activiti
satisfacerea cerinelor Interetnice, bugetului realizate
naional-culturale, Ministerul Afacerilor aprobat i
lingvistice, educative i Externe i Integrrii din surse
informaionale ale Europene externe
reprezentanilor diasporei
moldoveneti
32. Contracararea, 1) Promovarea Ministerul Educaiei 2012 n limitele Numrul de
reducerea i dimensiunii sociale a bugetului instrumente
prevenirea exodului nvmntului superior aprobat i implementate
de inteligen prin susinerea financiar din surse
i material a studenilor externe
2) Perfecionarea Ministerul Muncii, Anual n limitele Mecanisme elaborate
mecanismelor existente Proteciei Sociale i bugetului i implementate
de ncadrare a tinerilor pe Familiei, Ministerul aprobat i
piaa muncii i stimularea Educaiei, Ministerul din surse
angajrii tinerilor printr-o Economiei externe
serie de faciliti
3) Implementarea n Ministerul Educaiei, 2012-2014 n limitele Programe de orientare
instituiile de nvmnt Ministerul Muncii, bugetului profesional elaborate
secundar general a Proteciei Sociale i aprobat i i implementate
modulelor de formare n Familiei din surse
carier profesional externe
4) Ajustarea Ministerul Educaiei, Anual n limitele Planuri de studii
Nomenclatorului pe Ministerul Muncii, bugetului elaborate i racordate
domenii de formare Proteciei Sociale i aprobat i
profesional i Familiei din surse
specialiti din Republica externe
Moldova la cele din
statele-membre ale
Uniunii Europene i la
necesitile pieei
naionale a muncii
5) Elaborarea unor Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Mecanisme elaborate
mecanisme mixte Proteciei Sociale i bugetului i funcionale
(public-private), cu Familiei, Ministerul aprobat i
antrenarea investitorilor Finanelor, din surse
strini, n scopul crerii Ministerul externe
i dezvoltrii Agriculturii
ntreprinderilor de
producie, ndeosebi n
domeniul agriculturii,
industriei etc., astfel
extinznd oferta pieei
muncii
33. Asigurarea msurilor 1) Identificarea, Ministerul Muncii, 2011-2013 n limitele Numrul de copii
de protecie pentru evaluarea, evidena i Proteciei Sociale i bugetului identificai i
copiii lipsii de grija sprijinirea copiilor Familiei, Ministerul aprobat i programe de asisten
printeasc ca afectai de migraia Educaiei din surse implementate
rezultat al migraiei prinilor i acordarea externe
asistenei absolvenilor (11,07
instituiilor rezideniale mil.lei)
2) Consolidarea Ministerul Muncii, 2011-2013 n limitele Numrul
capacitilor autoritilor Proteciei Sociale i bugetului specialitilor instruii
tutelare, ale Familiei, Ministerul aprobat i
specialitilor n Educaiei, Ministerul din surse
domeniul asistenei Sntii, Ministerul externe
sociale, educaiei, Afacerilor Interne (4,89
sntii, ale organelor mil.lei)
interne i ale prestatorilor
de servicii sociale n
domeniul asistenei
copiilor i a familiilor cu
copii afectate de migraie
3) Sensibilizarea opiniei Ministerul Muncii, 2011-2013 n limitele Numrul de campanii
publice privind Proteciei Sociale i bugetului realizate i de
consecinele migraiei, Familiei, Ministerul aprobat i persoane informate
elaborarea i difuzarea Educaiei, Ministerul din surse
materialelor informative, Sntii, Ministerul externe
realizarea campaniilor de Afacerilor Interne (1,79
informare, a emisiunilor mil.lei)
radio i TV

IV. SECURITATE I MIGRAIE: COMBATEREA MIGRAIEI ILEGALE

A. CONSOLIDAREA CADRULUI JURIDIC I INSTITUIONAL PRIVIND COMBATEREA MIGRAIEI


ILEGALE I DEZVOLTAREA POLITICILOR PRIVIND PREVENIREA MIGRAIEI ILEGALE CONFORM
ANGAJAMENTELOR ASUMATE DE REPUBLICA MOLDOVA N CADRUL INSTRUMENTELOR
INTERNAIONALE
34. Perfecionarea 1) Amendarea Codului Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Proiect de lege
cadrului legislativ penal n vederea Interne, Serviciul I al anului bugetului elaborat i aprobat de
decriminalizrii Grniceri 2012 aprobat Guvern
victimelor migraiei
ilegale
2) Introducerea n Codul Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Proiect de lege
penal a noiunii de Interne, Serviciul I al anului bugetului elaborat i aprobat de
contraband cu Grniceri 2012 aprobat Guvern
migrani i a rspunderii
penale pentru aceast
infraciune
3) Amendarea Codului Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Proiect de lege
contravenional i a altor Interne I al anului bugetului elaborat i aprobat de
acte legislative n 2012 aprobat Guvern
vederea acordrii pentru
strinii a cror edere a
devenit ilegal a unei
perioade de graie
pentru prsirea benevol
a teritoriului Republicii
Moldova fr aplicarea
sanciunilor
contravenionale
4) Amendarea Codului Ministerul Afacerilor Semestrul n limitele Proiect de lege
contravenional n Interne, Serviciul I al anului bugetului elaborat i aprobat de
contextul atribuirii Grniceri 2012 aprobat Guvern
competenelor
Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului
Grniceri pentru
aplicarea sanciunilor
contravenionale ce in de
nclcarea regimului de
edere a strinilor n
Republica Moldova
35. Consolidarea cadrului 1) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Instituii funcionale
i a capacitilor capacitilor instituiilor Interne, Serviciul bugetului i eficiente,
instituionale n responsabile de Grniceri, n comun aprobat i mecanisme de
domeniul migraiei i combaterea migraiei cu Serviciul de din surse interaciune calitative
azilului ilegale i a traficului de Informaii i externe
persoane Securitate
2) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de instruiri,
capacitilor i a Interne, Serviciul bugetului seminare, vizite de
cunotinelor la nivel Grniceri aprobat i studii etc.
metodologic i din surse
operaional ale externe
angajailor instituiilor cu
competene n domeniul
prevenirii i combaterii
migraiei ilegale
3) Crearea Unitii Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Unitate (secie) creat
specializate de analiz a Interne (Biroul bugetului i funcional
riscurilor n combaterea migraie i azil) aprobat
migraiei i ederii
ilegale a strinilor n
cadrul Biroului migraie
i azil
4) Monitorizarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de agenii
activitii ageniilor Interne, Ministerul bugetului verificate i de canale
turistice i de plasare n Muncii, Proteciei aprobat i de organizare a
cmpul muncii n vederea Sociale i Familiei, din surse migraiei
combaterii migraiei Serviciul Grniceri externe pseudolegale/ilegale
pseudolegale/ilegale anihilate
organizate

B. EXTINDEREA MECANISMELOR DE COMBATERE A MIGRAIEI ILEGALE


36. Consolidarea 1) Dezvoltarea i Ministerul Afacerilor Anual n limitele Metodologii eficiente
mecanismelor de aplicarea metodei de Interne, Serviciul bugetului puse n practic
prevenire i analiz a riscurilor n Grniceri aprobat i
combatere a migraiei combaterea migraiei din surse
ilegale ilegale i ederii ilegale externe
2) Elaborarea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Metodologii aplicate,
implementarea Interne, Serviciul bugetului numrul de ilegali
metodologiilor privind Grniceri aprobat i identificai
identificarea i depistarea din surse
migranilor ilegali la externe
frontier i n interiorul
rii
3) Evaluarea periodic a Ministerul Afacerilor Anual n limitele Rapoarte de evaluare
fluxurilor de migraie Interne, Serviciul bugetului prezentate
ilegal prin studii, Grniceri aprobat i Guvernului
cercetri, statistici pentru din surse
ntreprinderea msurilor externe
de prevenire i
contracarare a migraiei
ilegale din/spre/prin
Republica Moldova
4) Realizarea studiilor de Ministerul Afacerilor Anual n limitele Rapoarte de evaluare
analiz a cauzelor i a Interne, Serviciul bugetului prezentate
condiiilor care Grniceri, n comun aprobat i Guvernului
favorizeaz i cu Serviciul de din surse
direcioneaz migraia Informaii i externe
ilegal n/prin/din Securitate
Republica Moldova
5) Intensificarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de activiti
cooperrii cu societatea Interne, Serviciul bugetului realizate
civil i organizaiile Grniceri, n comun aprobat i
internaionale n domeniu cu Serviciul de din surse
privind realizarea unor Informaii i externe
studii i analize Securitate
alternative de evaluare a
cauzelor i a condiiilor
care favorizeaz i
direcioneaz migraia
ilegal nspre Republica
Moldova
37. Consolidarea 1) Semnarea Acordurilor Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
mecanismelor de de cooperare i schimb Interne, Ministerul bugetului semnate n domeniu
cooperare informaional cu statele Afacerilor Externe i aprobat
interinstituional la de origine ale migranilor Integrrii Europene,
nivel internaional i ilegali (statele de risc) Serviciul Grniceri
regional n scopul din Africa, Orientul
prevenirii i Mijlociu i Asia, n
combaterii migraiei scopul prevenirii i
ilegale combaterii migraiei
ilegale a strinilor n/prin
Republica Moldova
2) Negocierea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
semnarea acordurilor de Interne, Ministerul bugetului semnate n domeniu
cooperare Afacerilor Externe i aprobat
interinstituional n Integrrii Europene,
domeniul prevenirii i Serviciul Grniceri
combaterii migraiei
ilegale cu statele de
destinaie a emigranilor
moldoveni
3) Dezvoltarea cooperrii Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de aciuni
n domeniul prevenirii i Interne, Ministerul bugetului comune realizate
combaterii migraiei Afacerilor Externe i aprobat i
ilegale cu ageniile Integrrii Europene, din surse
europene de specialitate Serviciul Grniceri externe
(Agenia european
pentru gestionarea
cooperrii operaionale la
frontierele externe ale
statelor-membre ale
Uniunii Europene i
Misiunea Uniunii
Europene de asisten la
frontier n Moldova i n
Ucraina etc.)
38. Combaterea migraiei 1) Asigurarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Aciuni realizate
ilegale i a traficului implementrii legii Interne, Ministerul bugetului
de persoane privind prevenirea i Afacerilor Externe i aprobat i
combaterea traficului de Integrrii Europene, din surse
fiine umane Ministerul Muncii externe
Proteciei Sociale i
Familiei, Serviciul
Grniceri, Centrul
pentru Combaterea
Crimelor Economice
i Corupiei, n
comun cu Serviciul
de Informaii i
Securitate
2) Implementarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Metodologii elaborate
metodologiilor eficiente Interne, Serviciul bugetului i implementate
privind depistarea cilor Grniceri aprobat i
de migraie ilegal n din surse
interiorul rii, inclusiv externe
pe segmentele
necontrolate de
autoritile Republicii
Moldova
3) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de cazuri
capacitii autoritilor Interne, Serviciul de bugetului depistate i strini
naionale de prevenire a Informaii i aprobat i returnai
imigrrii categoriilor de Securitate din surse
persoane care nu externe
corespund criteriilor de
admisibilitate, de
identificare i de
contracarare a cazurilor
de documentare fictiv
(de exemplu cstoriile
fictive etc.)
4) Informarea continu a Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de aciuni
potenialilor migrani Interne, Ministerul bugetului realizate
despre condiiile legale Afacerilor Externe i aprobat i
de intrare i de Integrrii Europene din surse
documentare n ar, externe
precum i despre
sanciunile aplicate n
cazul nerespectrii
legislaiei
5) Asigurarea msurilor Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de persoane
de protecie a victimelor Interne bugetului asistate
migraiei ilegale i ale aprobat i
traficului de persoane din surse
externe
39. Contracararea 1) Informarea Ministerul Muncii, Anual n limitele Numrul de
emigrrii ilegale n potenialilor emigrani i Proteciei Sociale i bugetului beneficiari i
scop de munc prin a emigranilor rentori n Familiei aprobat i persoane angajate
eficientizarea ar despre serviciile de din surse
msurilor promovate ocupare i protecie externe
la etapele de social n caz de omaj
preemigrare, prin intermediul
emigrare i Centrului de apel piaa
postemigrare, precum muncii i a Centrului de
i eficientizarea informare despre piaa
msurilor de control muncii al Ageniei
al activitii ageniilor Naionale pentru
ce asigur medierea la Ocuparea Forei de
plasarea n cmpul Munc
muncii peste hotare 2) Monitorizarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de controale
activitii ageniilor Interne, Agenia bugetului i verificri efectuate
private de ocupare a Naional pentru aprobat i de cazuri
forei de munc n Ocuparea Forei de identificate
vederea contracarrii Munc, Camera de
imigrrii ilegale a Liceniere, Inspecia
cetenilor Muncii
3) Organizarea Ministerul Muncii, 2012-2015 n limitele Numrul de persoane
instruirilor despre ara Proteciei Sociale i bugetului instruite
gazd la etapa de Familiei (Agenia aprobat i
preemigrare (legislaie, Naional pentru din surse
vize, cazare, educaie, Ocuparea Forei de externe
drepturi, limb) pentru Munc), Ministerul
potenialii migrani Afacerilor Externe i
Integrrii Europene

V. INSTRUMENTE DE CONTROL AL MIGRAIEI

A. POLITICI DE VIZE
40. Alinierea politicilor 1) Aprobarea i Ministerul Afacerilor Trimestrul n limitele Regulament aprobat
naionale n materie implementarea noului Externe i Integrrii I al anului bugetului de Guvern i
de vize la cerinele i Regulament privind Europene, Ministerul 2012 aprobat implementat
standardele Uniunii eliberarea vizelor Afacerilor Interne
Europene 2) Introducerea Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Registru creat i
registrului unic pentru Externe i Integrrii bugetului funcional
vizele eliberate Europene, Ministerul aprobat
Afacerilor Interne
3) Introducerea noului tip Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Noul tip de viz
de vize-timbru Externe i Integrrii bugetului aprobat i
Europene, Ministerul aprobat implementat
Afacerilor Interne
4) Revizuirea listei Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Propuneri naintate
statelor cu care Externe i Integrrii bugetului Guvernului
Republica Moldova Europene aprobat
poate obine facilitarea
regimului de vize pentru
cetenii si
B. SECURITATEA DOCUMENTELOR I PROTECIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
41. Asigurarea 1) Sporirea gradului de Ministerul 2011-2013 n limitele Standarde
standardelor de securizare a Tehnologiei bugetului implementate n
eliberare i de documentelor de Informaiei i aprobat practic
examinare a identitare i ale celor de Comunicaiilor,
documentelor de cltorie pentru cetenii Ministerul Afacerilor
cltorie i de strini vize, invitaii, Externe i Integrrii
identitate, n permise de edere, n Europene, Ministerul
corespundere cu corespundere cu criteriile Afacerilor Interne
criteriile Uniunii Uniunii Europene
Europene 2) Eficientizarea Ministerul Afacerilor 2011-2013 n limitele Mecanisme elaborate
examinrii documentelor, Interne, Ministerul bugetului i puse n practic
inclusiv stabilirea unui Tehnologiei aprobat
schimb de informaii Informaiei i
electronice la nivel Comunicaiilor,
internaional i naional Departamentul
Instituiilor
Penitenciare,
Serviciul Grniceri
3) Instruirea personalului Ministerul 2011-2013 n limitele Numrul de instruiri
implicat n Tehnologiei bugetului i seminare
managementul datelor i Informaiei i aprobat desfurate, numrul
cunoaterea de ctre Comunicaiilor, de personal instruit
personal a standardelor Serviciul Grniceri,
aplicabile principiului Ministerul Afacerilor
confidenialitii datelor Interne, Centrul
pentru Protecia
Datelor cu Caracter
Personal, Cancelaria
de Stat, Centrul de
Telecomunicaii
Speciale
42. Asigurarea 1) Consolidarea cadrului Centrul pentru 2011-2013 n limitele Propuneri elaborate i
managementului legal privind protecia Protecia Datelor cu bugetului prezentate
informaional cu datelor cu caracter Caracter Personal, aprobat Guvernului
respectarea personal Ministerul
standardelor Tehnologiei
internaionale de Informaiei i
protecie a datelor cu Comunicaiilor,
caracter personal Cancelaria de Stat,
Centrul de
Telecomunicaii
Speciale
2) Racordarea Centrul pentru 2011-2013 n limitele Proiecte de acte
prevederilor din legislaia Protecia Datelor cu bugetului normative elaborate
naional la standardele Caracter Personal, aprobat i prezentate
internaionale n materia Ministerul Guvernului
proteciei datelor cu Tehnologiei
caracter personal Informaiei i
Comunicaiilor,
Cancelaria de Stat,
Centrul de
Telecomunicaii
Speciale
3) Implementarea Ministerul 2011-2013 n limitele Acte normative i
legislaiei cu privire la Tehnologiei bugetului legislative
protecia datelor cu Informaiei i aprobat implementate
caracter personal Comunicaiilor,
Centrul pentru
Protecia Datelor cu
Caracter Personal

C. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT


43. Realizarea Planului 1) Armonizarea Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Proiecte de acte
de aciuni privind legislaiei n domeniul pentru bugetului normative elaborate
implementarea managementului integrat Managementul aprobat i i prezentate
Strategiei naionale al frontierei de stat Integrat al Frontierei din surse Guvernului
de management de Stat, Serviciul externe
integrat al frontierei Grniceri, Ministerul
de stat pentru anii Afacerilor Interne,
2011-2013 Serviciul Vamal
2) Perfecionarea Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Mecanism de schimb
sistemului instituional n pentru bugetului informaional
domeniul prevenirii i Managementul aprobat i implementat
combaterii migraiei Integrat al Frontierei din surse
ilegale, asigurarea de Stat, Serviciul externe
fluxului de date privind Grniceri, Ministerul
traversarea frontierei Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal
3) Perfecionarea Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Metodologii i
controlului i pentru bugetului mecanisme eficiente
supravegherii migraiei Managementul aprobat i elaborate i
ilegale, asigurarea Integrat al Frontierei din surse implementate
fluxului de date privind de Stat, Serviciul externe
traversarea frontierei Grniceri, Ministerul
Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal
4) Dezvoltarea cooperrii Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
instituionale i pentru bugetului semnate i de aciuni
interinstituionale n Managementul aprobat i comune realizate
domeniul prevenirii i Integrat al Frontierei din surse
combaterii migraiei de Stat, Serviciul externe
ilegale n cadrul Grniceri, Ministerul
managementului integrat Afacerilor Interne,
al frontierei de stat Serviciul Vamal
5) Dezvoltarea sistemului Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Metodologii create i
de analiz a riscurilor n pentru bugetului puse n practic
domeniul prevenirii i Managementul aprobat i
combaterii migraiei Integrat al Frontierei din surse
ilegale n cadrul de Stat, Serviciul externe
managementului integrat Grniceri, Ministerul
al frontierei de stat Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal
6) Utilizarea noilor Consiliul Naional 2012-2015 n limitele Utilaje i tehnici
tehnologii de pentru bugetului aplicate n activitate
supraveghere i depistare Managementul aprobat i
a documentelor de Integrat al Frontierei din surse
cltorie false de Stat, Serviciul externe
Grniceri, Ministerul
Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal

D. RETURNAREA I READMISIA
44. mbuntirea 1) Implementarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de cazuri de
mecanismelor de Acordului dintre Interne, Ministerul bugetului readmisie
rentoarcere i Republica Moldova i Afacerilor Externe i aprobat i
readmisie a strinilor Comunitatea European Integrrii Europene, din surse
i a propriilor privind readmisia Serviciul Grniceri externe
ceteni, dezvoltarea persoanelor aflate n
politicilor de situaie de edere ilegal
returnare i a Protocoalelor
adiionale
2) Implementarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de cazuri de
acordurilor de readmisie Interne, Ministerul bugetului readmisie
semnate cu statele tere Afacerilor Externe i aprobat i
Integrrii Europene, din surse
Serviciul Grniceri externe
3) Negocierea i Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de acorduri
semnarea acordurilor de Interne, Ministerul bugetului negociate i semnate
readmisie cu principalele Afacerilor Externe i aprobat i
ri de origine ale Integrrii Europene, din surse
migranilor ilegali Serviciul Grniceri externe
(statele de risc) din
Africa, Orientul Mijlociu
i Asia
4) Elaborarea Ministerul Afacerilor 2012-2013 n limitele Document de
documentului de Interne, Ministerul bugetului cltorie de tip
cltorie unic de tip Afacerilor Externe i aprobat laisser-passer
laisser-passer pentru Integrrii Europene, elaborat i aprobat
strinii resortisani din Ministerul
statele cu care exist Tehnologiei
deficiene privind Informaiei i
identificarea i Comunicaiilor,
documentarea strinilor Serviciul Grniceri
ce urmeaz a fi returnai,
readmii sau expulzai,
crearea condiiilor
necesare pentru
recunoaterea unui astfel
de document de ctre alte
state
5) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de cazuri de
capacitilor Interne, Ministerul bugetului rentoarcere voluntar
instituionale n domeniul Muncii, Proteciei aprobat i nregistrate
rentoarcerii voluntare; Sociale i Familiei, din surse
promovarea rentoarcerii Serviciul Grniceri externe
voluntare ca alternativ
pentru msurile de
rentoarcere forat
6) Facilitarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de strini
rentoarcerii strinilor n Interne, Serviciul bugetului rentori
ara de origine n baza Grniceri aprobat i
acordurilor de readmisie din surse
ncheiate cu statele tere externe
45. Asigurarea 1) Monitorizarea Ministerul Afacerilor 2012-2015 n limitele Numrul de persoane
drepturilor continu a condiiilor de Interne, Ministerul bugetului asistate
migranilor ilegali plasament i luare n Afacerilor Externe i aprobat i
custodie public a Integrrii Europene din surse
migranilor ilegali, externe
implicarea organizaiilor
neguvernamentale de
specialitate,
reprezentanelor
organizaiilor
internaionale, misiunilor
diplomatice ale statelor
strine n vederea
asigurrii drepturilor
depline ale migranilor,
accesului la informaie i
asisten juridic,
psihologic, medical
etc.
2) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de persoane
mecanismelor de Interne, Ministerul bugetului identificate i
comunicare cu rile de Afacerilor Externe i aprobat i readmise
origine ale migranilor Integrrii Europene din surse
ilegali n vederea externe
stabilirii identitii
acestora i documentrii
cu acte de cltorie
pentru rentoarcerea n
patrie
3) Consolidarea Ministerul Afacerilor Anual n limitele Numrul de seminare,
capacitilor profesionale Interne bugetului instruiri, vizite de
ale instituiilor implicate aprobat i studii realizate
n procesul de luare n din surse
custodie public a externe
migranilor ilegali
(angajaii Centrului de
plasament temporar al
strinilor, ai
organizaiilor
neguvernamentale,
asisteni, psihologi,
medici etc.)
4) Consolidarea Ministerul Afacerilor 2012 n limitele Instituie dotat,
capacitilor Interne bugetului asigurat cu personal
instituionale ale aprobat i suficient i
Centrului de plasament din surse funcional
temporar al strinilor externe
(dotarea cu personal
suficient pentru
asigurarea condiiilor de
hran i ntreinere,
asisten medical,
psihologic, juridic i de
consiliere, personal
pentru asigurarea
standardelor de securitate
pe perioada aflrii n
custodie public i
escortare ctre statul de
origine)

__________
Hotrrile Guvernului
1009/26.12.2011 Hotrre cu privire la aprobarea Planului de aciuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei
naionale n domeniul migraiei i azilului (2011-2020) //Monitorul Oficial 1-6/1, 06.01.2012