Sunteți pe pagina 1din 27

ASOCIATIA "DOMINOU"

Sediu: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.19


IBAN: RO05 BITRDJ 1RON019160CC01
Veneto Banca,Suc. Craiova
CUI: 17002960/2004
Tel.: +040753083123, Fax: +040251510232
E-mail : asociatiadominou@yahoo.com
Web : www.asociatiadominou.ro

PROGRAMA DE PREGATIRE
ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII, cod COR 516903

Modulul 1: Etic i comunicare profesional. Aplicarea tehnicilor de negociere i contractare


Total 9 ore: 3 ore teorie, 6 ore practica
Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME MIJLOACE DE CRITERII DE
crt. DE ACTIVITATE INSTRUIRE, PERFORMANTA
MATERIALE DE
INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 -Competene de comunicare n - Enumerarea elementelor -Adoptarea unui ton discret i
limba romn i n limba procesului comunicrii. politicos contientiznd impactul
Expunerea Tabl
matern: vorbirii asupra altora
- Precizarea obiectivelor i Prezentarea Flipchart -.Contientizarea nevoii de a
funciilor comunicrii. nfelege i utiliza limbajul ntr-un
Realizarea comunicrii n Prelegerea Coli mod responsabil i pozitiv social.
contexte diferite. -Manifestarea capacitii de
- Descrierea nivelurilor interactiva Cret
concentrare ntr-o situaie de
-Adoptarea unui ton discret i comunicrii.
Discutii Markere comunicare dat.
politicos contientiznd - Manifestarea unei atitudini
- Caracterizarea formelor de Studiul individual Computer deschise i de respect pentru
impactul vorbirii asupra altora.
comunicare: verbal, diversitatea expresiilor culturale
Simularea Conexiune
nonverbal, scris -Manifestarea unei atitudini
-Contientizarea nevoii de a
Experimentul Internet, conciliante n procesul de
nelege i utiliza limbajul ntr-
- Descrierea principalelor comuncare i n primirea
un mod responsabil i pozitiv Exercitii in grup Scanner
tipuri de interactiune verbal feedbackului.
social. -Manifestarea capacitii de
Rezolvarea de Fax
autoevaluare, asimilare, analiz i
-Monitorizarea i adaptarea probleme Telefon sintez a informaiilor i
- Enumerarea regulilor unei
propriei comunicri la cerinele comunicri scrise. documentelor
Filme didactice Imprimant
situaionale -Manifestarea capacitii de a
Studii de caz, Copiator derula o comunicare eficient cu
-Elementele comunicarii
-Redactarea unui mesaj scris cu nonverbale partenerii de afaceri n situaia
Exemple de bune Dosare
respectarea regulilor i folosirea dat.
diferitelor tipuri de texte. practici. Bibliorafturi -Manifestarea capacitii de a
Organizator prestari servicii curs de specializare
- Enumerarea elementelor Standardul de Documente rezolva situaii conflictuale n
unei comunicri eficiente. situatia dat.
evaluare asociat specifice - Asumarea responsabil a utilizrii
-Formularea i exprimarea
propriilor preri oral sau n - Prezentarea metodelor de unitii de activitii mijloacelor media interactive.
scris, ntr-un mod convingtor, detensionare a unei situatii -Contientizarea conceptelor de
rezultate ale economice baz cu privire la indivizi,
adecvat contextului. conflictuale
organizatii de munc, egalitate de
nvrii Norme i gen i nediscriminare.
-Cutarea, colectarea, -Prezentarea agendei
normative etice. -Implicarea activ n
prelucrarea de informaii din electronice nfelegnd
rolul i oportunittile monitorizarea corespondenei
surse diferite. conform regulilor prestabilite.
oferite de tehnologia
societtii informaionale -Asumarea de responsabiliti i
-Argumentarea clar i concis a n viaa social, personal ncadrarea n normele etice la
propriilor puncte de vedere i la locul de munc locul de munc.
manifestnd dispoziia spre un - Manifestarea disciplinei
dialog critic i constructive. - Descrierea n munc i pstrarea
problematicii secretului de serviciu.
Competene digitale de utilizare referitoare la - Respectarea principiilor etice
a tehnologiei informaiei ca validitatea i de comportament n relaiile de
instrument de nvare i credibilitatea munc.
informafiei disponibile - Manifestarea unei atitudini
cunoastere:
-nelegerea rolului i proactive n viaa social,
-Descrierea principiilor personal ca i n timpul orelor de
oportunitilor oferite de legale i etice implicate n
tehnologia societii lucru
folosirea interactiv a -Dupa primirea i planificarea
informaionale n viaa social, tehnologiei societfii
personal i la locul de munc. sarcinii de lucru:
informationale. a.Analizarea pertinent a
-Descrierea principiilor legale i formelor de comunicare propuse
etice implicate n folosirea - Prezentarea regulilor de respectnd normele de etic.
interactiv a tehnologiei monitorizare a b. Alegerea metodelor de
2 corespondenei. comunicare adaptate sarcinii de
societii informaionale.
lucru.
-Colectarea, prelucrarea i -Precizarea principiilor de c. Respectarea normelor de
folosirea sistematic a etic profesional. etic profesional
informaiilor. - Pentru realizarea sarcinii de lucru
-Cunoaterea normelor
Competente sociale si civice
etice i a necesitaii
a. Respectarea elementelor
procesului de comunicare
-Cunoaterea normelor etice i a respectrii lor i a codului conform cerinelor de lucru.
necesitii respectrii lor i a de conduit i maniere la b. Realizarea comunicrii cu
Organizator prestari servicii curs de specializare
codului de conduit i maniere locul de munc i n alegerea mijloacelor media
la locul de munc i n societate. adecvate situaiei
societate. c. Folosirea corespunztoare a
materialelor i documentelor i a
rocedeelor cores ondenei
-Participarea la viaa comerciale.
3 comunitii i la activitile n - Prezentarea i promovarea
comun ale grupului de lucru. sarcinii realizate
a. Intocmirea corect a
-Respectarea principiilor etice documentelor conform
de comportament n relaiile de procedeelor corespondenei
4 munc. comerciale i a normelor de etic
profesional.
Competente antreprenoriale: b. Folosirea corect a
-Manifestarea unei atitudini terminologiei de specialitate.
c.Argumentarea suficienta a
proactive n viaa social,
procesului de comunicare
personal ca i n timpul orelor
de lucru.

Competene de sensibilizare i
de expresie cultural:
-Manifestarea unei atitudini
deschise i de respect pentru
diversitatea expresiilor culturale

5 Competene de comunicare n -Prezentarea conceptului i -Expunerea -Fie de lucru i fie -Contientizarea capacitii de a
limba romn i n limba elementelor definitorii ale de evaluare nelege i utiliza limbajul
interactiva
matern: negocierii. -Suport de curs profesional n negociere.
- Identificarea stilurilor de -Descrierea -Prezentarea -Asumarea alegerii unui stil de
-Bibliografie,
particularitilor negociere potrivit cu
negociere n funcie de -Rezolvarea de
negocierii n relaie cu -Tabla personalitatea partenerilor de
personalitatea, competenele i
procesul de probleme afaceri.
dispoziia negociatorului spre un vnzarecumprare. -Creta -Constientizarea identitii
dialog critic i constructive -Descrierea profilului de -Jocul de rol personale, acceptarea diversitii
6 -Flipchart
Competene de comunicare n personalitate al -Discutii in grup i valorizarea pozitiv a
limbi strine: negociatorului, a codurilor -Foi diferenelor n procesul de
-Simularea negociere.
Analizarea situaiilor de de conduit i maniere n -Markere -Manifestarea spiritului civic n
negociere pentru dezvoltarea relaiile de negociere. -Dezbaterea condiiile nerespectrii clauzelor
Organizator prestari servicii curs de specializare
vocabularului de specialitate, - Clasificarea modalitilor asumate prin contract.
ntro limb de circulaie de relaionare cu partenerii -Calculator
7 internaional. de afaceri.
Competene de baz de Descrierea etapelor
matematic, tiine i negocierii.
-Descrierea tehnicilor i
tehnologie: tacticilor de negociere
-Descrierea tehnicilor i bazate pe rafionamente,
tacticilor de negociere bazate pe structuri logice i abstracte
8
raionamente, structuri logice i -Descrierea modului de
abstracte. tranzacionare n cadrul
Competene sociale i civice: proceselor de vnzare-
-Descrierea diferenelor cumprare.
interculturale n negociere. -Descrierea diferentelor
-Contientizarea identitii interculturale n negogiere
personale, acceptarea -Descrierea tipurilor de
diversitii i valorizarea pozitiv contracte economice,
a diferenelor n procesul de folosite n relaiile interne
negociere i externe, bazate pe
respectarea conveniilor
sociale i culturale ale
partenerului de afaceri.
-Precizarea prevederilor
contractuale n termeni
favorabili agentului
economic.

Organizator prestari servicii curs de specializare


Modulul 2: Aplicarea conceptelor de baz ale contabilitii. Utilizarea metodelor, procedeelor i principiilor contabilitii
Total 18 ore: 6 ore teorie, 12 ore practica
Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME DE MIJLOACE DE CRITERII DE
crt. ACTIVITATE INSTRUIRE, PERFORMANTA
MATERIALE DE
INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 Utilizarea corecta a - Descrierea sistemului -Calculator - Interpretarea caracteristicilor
vocabularului comun si a contabil, parte a activelor, capitalurilor proprii,
celui de specialitate sistemului informational -Expunerea datoriilor n vederea reflectrii
-Folosirea vocabularul economic
interactiva -Video-proiector acestora n bilanul contabil.
specific contabilitii. - Alegerea formularelor de
- Prezentarea -Prezentarea specialitate: documente
-Selectarea, colectarea i
prelucrarea informaiilor din conceptului i
-Imprimant
contabile, Plan de conturi, Legea
-Rezolvarea de
documente. elementelor definitorii Contabilitii, necesare stabilirii
ale evidenei economice. probleme -Legislaie n apartenenei activelor,
capitalurilor proprii, datoriilor la
-Jocul de rol contabilitate;
-Prezentarea conceptului bilanul contabil
Competene de baz de
2 i elementelor definitorii -Discutii in grup - Asigurarea condiiilor de
matematic, tiine i ale obiectului i metodei -Planul de conturi aplicare a normelor cu privire la
tehnologie: -Simularea
contabilitii. general; protecia muncii i a mediului
-Identificarea diferitelor -Dezbaterea - Respectarea criteriilor de
tipuri de echipamente,
softuri i documente
-Prezentarea -Formularistic identificare a activelor,
echipamentelor, softurilor capitalurilor proprii, datoriilor,
specifice activitii i documentelor de (documente) de conform prezentrii lor n bilan.
contabile. eviden contabil. - Rezolvarea corect a bilanului
specialitate;
-Calcularea activelor, contabil, conform studiului de
capitalurilor proprii,
- Prezentarea elementelor
definitorii ale procedeelor
-Tabl caz analizat.
- Folosirea corespunztoare
datoriilor, a veniturilor i
comune disciplinelor formularelor de specialitate:
cheltuielilor
economice: evaluarea, -Creta documente contabile, Plan de
- Rezolvarea unui ir de calculaia, inventarierea. conturi, Legea Contabilitii,
probleme aprute n situaii
cotidiene bazat pe -Marker necesare ntocmirii bilanului
- Prezentarea principiilor contabil
raionamente, structuri i procedeelor specifice - Intocmirea corect a
3 logico matematice i metodei contabilitaii: -Flipchart. documentelor specifice.
abstractizarea bilantul contabil, contul - Argumentarea modului de
stabilire a apartenenei
Competene digitale de
Organizator prestari servicii curs de specializare
utilizare a tehnologiei - Prezentarea activelor, capitalurilor proprii,
informaiei ca instrument caracteristicilor datoriilor la posturile bilantiere
de nvare i cunoatere preurilor, tarifelor i - Indicarea corect a conexiunilor
reducerilor de pret, a dintre active, capitaluri proprii,
documentelor specifice datorii i categoriile din care fac
- Utilizarea softurile operaiilor economice arte.
contabile pentru evidena
documentelor -Prezentarea elementelor - Selectarea informaiilor
definitorii ale procedeelor necesare pentru nregistrarea
comune disciplinelor operaiilor economice i
economice: evaluarea, financiare n conturi, balana de
calculaia, inventarierea verificare i bilanul contabil.
-. Prezentarea principiilor - Alegerea instrumentelor de
i procedeelor specifice lucru: documente contabile, plan
metodei contabilitaii: de conturi, softuri specifice
bilanul contabil, contul, necesare realizrii sarcinii de
balana de verificare. lucru
- Prezentarea - Respectarea etapelor de
caracteristicilor nregisrare n conturi, balana de
preurilor, tarifelor i verificare i bilan.
reducerilor de pret, a - Inregistrarea corect a
documentelor specifice operaiilor economice n
operaiilor economice. contabilitate aplicnd pricipiile i
procedeele contabilitii.
- Utilizarea corect a planului de
conturi, nregistrarea cu
profesionalism a operaiilor
economice n conturi i
completarea cu responsabilitate
a balanei de verificare i a
bilanului contabil.
-Folosirea corect a
terminologiei de specialitate
- Prezentarea unei aprecieri
globale a muncii realizate.
- Argumentarea modului de
nregistrare a operaiilor n
conturi, conform aplicrii

Organizator prestari servicii curs de specializare


principiului dublei re rezentri.
-Indicarea corect a conexiunilor
dintre cont, balan i bilan.

Organizator prestari servicii curs de specializare


Modulul 3: Asigurarea calitii n turism i alimentaie. Organizarea activitii n unitile de primire turistic. Realizarea proceselor de baz n
alimentaie. Pregtirea sortimentului de preparate i buturi. Utilizarea sistemelor de servire n restauratie
Total 27 ore din care: 9 ore teorie, 18 ore practica
Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME DE MIJLOACE DE CRITERII DE
crt. ACTIVITATE INSTRUIRE, MATERIALE PERFORMANTA
DE INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 Competene de comunicare n -Prezentarea conceptului -Expunerea -Asumarea
-Aparatur multimedia:
limba romn i n limba de calitate i a ipostazelor Interactiva
responsabilitii n
calitii. calculatoare, utilizarea conceptului
matern:
-Descrierea factorilor care -Prezentarea multifuncionale, de calitate, a
-Interpretarea corect a
determin i influeneaz videoproiector ipostazelor calitii si
conceptului de calitate i a -Rezolvarea de
2 calitatea produselor i a modificrilor
ipostazelor calitii -Legislaia privind
serviciilor. Probleme calitii produselor i
Competene de baz de - Clasificarea calitatea produselor i serviciilor.
caracteristicilor de calitate -Jocul de rol serviciilor din unitile de -Implicarea activ i
matematic, tiine i
a produselor i serviciilor -Discutii In grup cazare i alimentaie responsabil n
tehnologie:
-Cunoaterea identificarea
-Calcularea valorii calorice a componentelor valorii -Simularea -Documentaie specific caracteristicilor de
nutritive a produselor alimentaiei publice i calitate a produselor si
alimentelor, utiliznd principii i -Dezbaterea
alimentare pentru unitilor de cazare serviciilor
procese matematice de ba dezvoltarea unui stil de -Asumarea
-Verificarea marcrii, etichetrii viat sntos. responsabilitii n
3 - Identificarea -Suport de curs
i ambalrii mrfurilor aplicarea normelor de
caracteristicilor pstrare i prelucrare a
organoleptice a grupelor -Bibliografie,
Competene digitale de utilizare produselor alimentare,
a tehnologiei informaiei ca de mrfuri alimentare. -Tabla folosind documentaia
-Prezentarea
instrument de nvare i -Creta de specialitate.
elementelor de marcare
cunoatere: - Implicarea activ i
i etichetare a -Flipchart responsabil n verificarea
Studierea standardelor de produselor.
-Foi marcrii, etichetrii i
-Prezentarea noiunilor
calitate a produselor i serviciilor ambalrii produselor.
4 legate de ambalarea -Markere
din unitile de cazare i -Asumarea
produselor
alimentaie, utiliznd responsabilitii n
- Prezentarea
echipamentele multimedia prestarea serviciilor
caracteristicilor calitative
Competente sociale si civice specifice unitilor de
pe tipuri de servic n
-Cunoaterea componentelor cazare n condiii de
unitile de cazare i
valorii nutritive a produselor calitate, protejnd
alimentaie.
drepturile consumatorilor.
Organizator prestari servicii curs de specializare
alimentare pentru dezvoltarea -Asumarea
unui stil de via sntos -Recunoasterea drepturilor responsabilitii n
consumatorilor conform studierea standardelor de
-Respectarea drepturilor legislaiei n vigoare. calitate a produselor i
consumatorilor conform - Precizarea elementelor serviciilor din unitfile de
legislaiei n vigoare legislative privind calitatea cazare i alimentaie,
produselor si serviciilor.

5 Competene sociale i civice -Clasificarea tipurilor de -expunerea - Respectarea principiilor


uniti de cazare interactiva -Aparatur multimedia: dezvoltrii durabile n
- Caracterizarea unitilor -prezentarea calculatoare, planificarea lucrrilor de
-Implicarea n echipele de lucru
de cazare. -rezolvarea de multifuncionale, curenie i ntreinere a
din unitile de cazare.
-Descrierea elementelor probleme videoproiector bazei tehnico-materiale
bazei tehnico-materiale -jocul de rol din unitile de cazare i
-Participarea la activitile a unitilor de cazare. -Legislaia privind
-discutii in grup alimentaie.
echipelor de lucru. -Clasificarea tipurilor de calitatea produselor i
-simularea - Colaborarea cu colegii n
uniti de alimentaie -dezbaterea serviciilor din unitile de scopul ndeplinirii
-Colaborarea cu colegii n scopul -Caracterizarea unitilor cazare i alimentaie sarcinilor de lucru.
ndeplinirii sarcinilor de lucru. de alimentaie. - Implicarea activ n
- Descrierea elementelor -Documentaie specific
organizarea activitilor
-Colaborarea cu membrii bazei tehnico-materiale a alimentaiei publice i specifice unitilor de
echipei pentru asigurarea unui unitilor de alimentaie. unitilor de cazare primire turistic, pe
climat optim de munc. Prezentarea baza informaiilor
compartimentelor selectate
-Respectarea principiilor -Suport de curs
existente n unitile de - Asumarea
dezvoltrii durabile. hotelrie. -Bibliografie, responsabilitii n
- Prezentarea preluarea i gestionarea
compartimentelor -Tabla
surselor electronice de
6 Competene digitale de utilizare existente n unitile de -Creta informalii pentru
a tehnologiei informaici ca alimentaie. activitatea din
-Identificarea relaiilor -Flipchart
instrument de nvare i structurile de primire
cunoastere existente ntre -Foi turistic,
compartimentele -Manifestarea proactiva a
structurilor de primire -Markere
-Utilizarea echipamentelor aplicarea principiilor
turistic. ergonomice specifice
multimedia i a softurilor -Fise de lucru
-Investigarea surselor de locului de munc, n
specifice documentrii turistice.
informare specifice vederea reducerii
-Fise de evaluare
industriei turismului, solicitrilor fizice.
inclusiv cele oferite de
Organizator prestari servicii curs de specializare
internet -Asumarea msurilor de
-Cunoasterea activitilor reducere a efortului
i a principiilor ortostatic i de meninere
ergonomice specifice a microclimatului optim.
unitilor de turism i -Colaborarea cu membrii
alimentaie. echipei pentru asigurarea
- Cunoaterea msurilor unui climat optim de
de reducere a efortului munc
ortostatic.
- Identificarea
eventualelor surse de
zgomot n activitile din
unitile de cazare i
alimentaie.
- Clasificarea dotrilor -expunerea -Suport de curs
10 Competenta de a invata sa inveti specifice spaiilor de - Manifestarea interesului
interactiva -Bibliografie,
-Folosirea diferitelor surse de producie. n identificarea i
informare cu privire la -Descrierea -prezentarea -Tabla prezentarea corect a
identiifcarea noutatilor privind echipamentelor, utilajelor, dotrilor din spaiile de
-rezolvarea de -Creta
dotarile spatilor de servire aparatelor, vaselor i producie din alimentaie,
ustensilelor probleme -Flipchart cutnd oportuniti de
11
Competene sociale i civice:
- Clasificarea dotrilor mbuntire a propriilor
-jocul de rol -Foi
-Respectarea principiilor specifice spaiilor de
-discutii in grup -Markere
cunotine.
servire.
dezvoltrii durabile.
- Caracterizarea
-simularea
-Participarea la activitile mobilierului, -Fise de lucru
echipelor de lucru din unitile echipamentelor i -dezbaterea - Manifestarea interesului
de alimentaie obiectelor de inventar -Fise de evaluare n identificarea i
12 necesare servirii prezentarea corect a
Competene antreprenoriale: consumatorilor.
-Buletine de analiz
dotrilor din spaiile de
-Gestionarea corect a stocurilor - Descrierea operaiilor
necesare crerii
- Fie tehnologice servire, cutnd
oportunitti de
de materii prime. -Albume i cataloage
ambientului n vederea mbunttire a propriilor
primirii consumatorilor. -Reviste de specialitate, cunotine.
-Utilizarea eficient i sigur a - Clasificarea materiilor
echipamentelor. prime i auxiliare
utilizate n alimentaie. - Asumarea responsabil a
-Caracterizarea operaiilor pentru
documentelor necesare ambientarea slii de
Organizator prestari servicii curs de specializare
pentru preluarea servire cu respectarea
materillpr prme gestiunea normelor de igien,
magaziei. printr-o implicarea activ
-Enumerarea operatiilor , a n echipele de lucru din
materiilor prime din unitile de alimentaie.
alimentaie, a ustensilelor
i echipamentelor necesare
- Descrierea operaiilor - Implicarea activ i
tehnologice de responsabil n
prelucrare primar a gestionarea corect a
materiilor prime stocurilor de materii
vegetale i animale. prime necesare n
-Caracterizarea procesele de producie din
ustensilelor, aparatelor, alimentaie i n
utilajelor i echipamentelor completarea
necesare n prelucrarea documentelor necesare.
primar.
- Enumerarea operaiilor
de prelucrare termic a
materiilor prime din -. Implicarea responsabil
alimentaie. n efectuarea operaiilor
-Descrierea operaiilor de prelucrare termic a
de prelucrare termic a materiilor prime vegetale
materiilor prime i animale prin utilizarea
vegetale i animale. eficient i sigur a
-Clasificarea ustensilelor echipamentelor din
aparatelor, utilajelor i alimentaie cu
echipamentelor necesare respectarea principiilor
pentru prelucrarea dezvoltrii durabile.
termic a materiilor prime
din alimentaie.
-Caracterizarea
ustensilelor, aparatelor,
utilajelor i echipamentelor
necesare n relucrarea
termic.
-Prezentarea modalitilor - Implicarea responsabil
13
Competene sociale i civice:
de stabilire a necesarul de n utilizarea
Implicarea n echipele de lucru. -Expunerea -Calculator
Organizator prestari servicii curs de specializare
Respectarea principiilor materii prime conform interactiva echipamentelor pentru
dezvoltrii durabile. reetarelor specifice de
-Video-proiector
dozarea materiilor prime
-Prezentarea
buctrie, patiserie, conform reetelor de
Competene de sensibilizare la
cofetrie; -Rezolvarea de
-Suport de curs
obinere a diferitelor
14 cultur i de expresie cultural: -Caracterizarea aparatelor -Bibliografie, preparate, sub
probleme
i ustensilelor de msurat supravegherea, n condiii
-Manifestarea responsabil a -Tabla
folosite n buctrie, -Jocul de rol de igien i siguran.
simului estetic i creativ, laboratoare de -Creta - Respectarea principiilor
-Discutii in grup
cofetrieatiserie dezvoltrii durabile la
-Flipchart
- Clasificarea -Simularea obinerea
semipreparatelor -Foi semipreparatelor culinare
culinare, de patiserie- -Dezbaterea
-Markere i de patiserie-cofetrie, a
cofetrie i a produselor preparatelor culinare, de
cu grad redus de patiserie-cofetrie cu grad
complexitate, redus de complexitate, n
-Descrierea proceselor -Fise de lucru
condiii de igien,
tehnologice de obinere siguran i SSM
a semipreparatelor i a - Asumarea responsabil a
produselor cu grad -Fise de evaluare
interpretrii valorii
redus de complexitate; -Buletine de analiz nutrtive i a indicilor de
-Prezentarea normelor de
- Fie tehnologice calitate pentru diferite
siguran i securitatea
semipreparate culinare,
muncii i de igien n -Albume i cataloage de patiserie-cofetrie i
buctrie i laboratoarele pentru preparatele
de patiserie i cofetrie; -Reviste de specialitate,
culinare i de patiserie-
-Caracterizarea indicilor
cofetrie cu grad redus de
de calitate ai
complexitate
semipreparatelor
- Manifestarea
culinare i de
responsabil a simtului
patiseriecofetrie i a
produselor cu grad redus estetic i creativ n
de complexitate pregtirea, pentru
-Identificarea obiectelor de servire, a preparatelor
inventar necesare aranjrii culinare, a produselor de
produselor pentru servire cofetrie-patiserie i a
-Descrierea elementelor de buturilor, cu respectare
decorare i ornare a regulilor de montare,
preperatelor culinare, a decorare, ornare i a
produselor de modalitilor de

Organizator prestari servicii curs de specializare


cofetrie/patiserie i a remediere a defectelor
buturilor i a defectelor - Implicarea responsabil
care pot s n stabilirea
apar. caracteristicilor
-Clasificarea buturilor organoleptice ale
dup diferite criterii; buturilor, pe baza fiei
-Prezentarea de degustare, sub
caracteristicilor supraveghere.
organoleptice ale -Argumentarea pertinent
buturilor a modalitilor de
- Precizarea regulilor de asociere corect a
degustare a buturilor i buturilor cu preparatele
a succesiunii operaiilor servite, individual i n
de degustare echi .
-Prezentarea regulilor de
asociere a buturilor cu pre
aratele servite
15 Competene sociale i civice: -Prezentarea rolului -Expunerea -Implicarea activ n
obiectelor de inventar n
-Dotri specifice i
echipele de lucru pentru
interactiva obiecte de inventar din
structura mise-en-place- efectuarea succesiunii
-Implicarea activ n echipele de ului. -Prezentarea sala de servire: mobilier operatiilor necesare
lucru. - Prezentarea sistemelor specific i aparatur realizrii mise-en-place-
de servire si a criteriilor -Rezolvarea de specific, inventarul
-Participarea la activitile de alegere a acestora. probleme textil, tvi, farfurii,
ului, pentru diferite
situalii
echipelor de lucru din unitile de -Caracterizarea sistemului platouri, servicii - Manifestarea atitudinii
alimentaie. de servire direct -Jocul de rol specifice, obiecte de proactive si a spiritului de
-Respectarea regulilor lucrului n (englezesc), cu variantele
sale.
-Discutii in grup servire
tacmuri,
din
obiecte
sticl,
de
echip n efectuarea
echip. operaliilor specifice de
-Caracterizarea sistemului -Simularea decor, etc.; servire a consumatorilor
-Respectarea principiilor de servire indirect
(francez).
-Dezbaterea -Filme didactice; prin adaptarea tehnicilor
dezvoltrii durabile. de servire la conditii i
-Descrierea sistemelor de -Fie de lucru i fie de
situatii particulare din
servire speciale: evaluare
unittile de alimentatie,
autoservire, servire la -Suport de curs
cu respectarea regulilor
domiciliu, roomservice, la -Bibliografie, de igien, SSM
automate, n unitti de
-Respectarea principiilor
servire din mijloace de -Tabla
dezvoltrii durabile fi a
transport. -Creta regulilor lucrului n echip
- Descrierea principiilor de
Organizator prestari servicii curs de specializare
debarasare pentru fiecare -Flipchart pentru efectuarea corect
categorie de obiecte de a operatiilor de
-Foi
inventar. debarasare a meselor si
-Prezentarea etapelor de -Markere de transport la oficiu a
transport la oficiu a obiectelor debarasate, n
obiectelor de inventar -Calculator conditii de igien, SSM
debarasate.

-Video-proiector

Organizator prestari servicii curs de specializare


Modulul 4: Administrarea firmei. Evaluarea oportunitilor de pia. Aplicarea politicilor de marketing
Total 18 ore: 6 ore teorie, 12 ore practica
Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME MIJLOACE DE CRITERII DE
crt. DE INSTRUIRE, MATERIALE PERFORMANTA
ACTIVITATE DE INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 Competena de a nva s -Prezentarea trsturilor -Expunerea -Documentaie privind - Argumentarea realist,
nvei: caracteristice ale unei nfiinarea societilor creativ i independent a
interactiva
-Aplicarea deprinderilor de ntreprinderi. comerciale (documente propriilor opinii cu privire
nvare, pentru realizarea -Clasificarea ntreprinderilor. -Prezentarea legislative privind la oportunitile sociale,
unui management eficient al -Prezentarea oportunitilor nfiinarea firmei, economice i culturale
-Rezolvarea de
2 carierei pentru activitile personale, formulare necesare referitoare la dezvoltarea
profesionale i/sau de probleme nfiinrii ntreprinderii.
Competene antreprenoriale: afaceri. - Asumarea
-Descrierea oportunit(ilor de -Jocul de rol responsabilittii privind
-Descrierea oportunitilor de dezvoltare a ntreprinderii
-Discutii in grup
--Fie de lucru i fie de
evaluare completarea
dezvoltare a ntreprinderii determinate de patrimoniul documentelor de
-Suport de curs
determinate de patrimoniul cultural local, national, -Simularea nfiintare ale unei
cultural local, naional, european i mondial. -Bibliografie, ntreprinderi, cu
-Dezbaterea
european i mondial. - Prezentarea importantei eticii respectarea normelor
-Tabla
n afaceri. legislative.
-Prezentarea importanei eticii -Descrierea etapelor nfiinrii -Creta -Colaborarea cu membrii
n afaceri. ntreprinderii. echipei de lucru, n
3 -Flipchart
-Prezentarea documentelor scopul ndeplinirii
Competene sociale i civice: necesare nfiinrii unei -Foi sarcinilor de la locul de
ntreprinderi. munc.
-Colaborarea cu membrii -Prezentarea organizrii -Markere
-Manifestarea
echipei de lucru, n scopul structurale a ntreprinderii. responsabilitii privind
- Descrierea fluxurilor i -Calculator respectarea normelor PSI
ndeplinirii sarcinilor de la
procesele la nivelul i de protecie a
locul de munc. ntreprinderii. mediului n activitatea
-Descrierea resurselor umane desfurat.
-Asumarea, n cadrul echipei ale ntreprinderii(categorii de - Asumarea, n cadrul
4 de la locul de munc, a personal, drepturi i obligaii echipei de la locul de
responsabilitii pentru sarcina ale personalului, motivarea i munc, a responsabilittii
de lucru primit. evaluarea personalului). pentru sarcina de lucru
-Descrierea managementului primit.
Competene de sensibilizare
carierei - Manifest atitudine
i de expresie cultural: - Descrierea procesului de proactiv privind
Organizator prestari servicii curs de specializare
A-Argumentarea realist, planificare i evaluare a nsuirea drepturilor
creativ i independent a activitii. i obligaiilor
propriilor opinii cu privire la - Caracterizarea elementelor angajailor
oportunitile sociale, specifice statisticii n -Adoptarea unei
economice i culturale activitatea economic: atitudini pozitive n
5 referitoare la dezvoltarea mrimile medii, indicii statistici prezentarea traseului
ntreprinderii. i reprezentrile grafice. profesional.
. - Implicarea activ n
Competene de baz de activitatea de
matematic, tiine i planificare i
tehnologie: evaluare.
Caracterizarea elementelor - Emiterea unor
specifice statisticii n ipoteze privind datele
activitatea economic: i indicatorii statistici
- Argumentarea ntr-
mrimile medii, indicii
un mod independent
statistici i reprezentrile
i raional, a
grafice
elementelor de
identitate vizual.
-Prezentarea conceptului i -Expunerea -Fie de lucru i fie de -Manifestarea interesului
6 Competene de baz de elementelor definitorii ale evaluare i iniiativei n
interactiva
matematic, tiine i marketingului. -Suport de curs fundamentarea unor
tehnologie: -Caracterizarea etapelor -Prezentarea noiuni de marketing.
-Bibliografie,
- Aplicarea principiilor i parcurse n evoluia - Colaborarea cu membrii
-Rezolvarea de
proceselor matematice de marketingului. -Tabla echipei pentru a anticipa
baz n calculul indicatorilor. -Prezentarea obiectivelor i probleme fenomenele de impact
-Creta
A-Alegegerea strategiilor de rolului marketingului n asupra activitii
-Jocul de rol
pia n funcie de poziia activitatea agentului -Flipchart agentului economic.
agentului economic fa de economic. -Discutii in grup - Manifestarea
-Foi
dinamica i trsturile pieei, - Descrierea funciilor responsabilitii n
-Simularea
utiliznd raionamente logice. marketingului. -Markere realizarea unei cercetri
7 - Descrierea diferitelor -Dezbaterea de marketing
categorii de piee i a -Calculator - Manifestarea punctului
Competene digitale de
dimensiunilor acestora. de vedere n elaborarea
utilizare a tehnologiei -Prezentarea concurenei chestionarului unei
informaici ca instrument de directe i indirecte ca etap cercetri de marketing.
nvare i cunoastere major n analiza concurenei. - Colaborarea cu membrii
-Selectarea surselor de -Descrierea principalelor echipei pentru alegerea
informatii primare si secundare metode de evaluare a strategiei de pia
Organizator prestari servicii curs de specializare
in functie de nivelul de activitii unui agent -.Manifestarea
informare al agentului economic. independenei n
economic - Prezentarea elementelor stabilirea componentelor
-Precizarea oportunitilor definitorii ale cercetrii de mixului de marketing
oferite de utilizarea marketing i tipologiei - Implicarea activ n
Internetului n promovarea cercetrii. analizarea
produselo -Descrierea principalelor produsului/serviciului i a
-Argumentarea raional a metode de culegere a politicii de produs.
utilizrii cu responsabilitate i informaiilor n cercetrile Argumentarea clar i
8 creativitate a mijloacelor de marketing concis a alegerii
- Prezentarea strategiei de produs.
media interactive.
chestionarului ca - Implicarea proactiv n
-Utilizarea de instrumente instrument de cercetare.
digitale pentru a produce, stabilirea strategiei
- Prezentarea conceptului optime de distributie.
prezenta i nelege informaii i elementelor definitorii
9 legate de ntreprindere. ale mediului de marketing
al agentului economic.
Competene sociale i civice: - Descrierea componentelor
-Analizarea componentelor micromediului i
micromediului i macromediului,
macromediului, reflectnd -Prezentarea strategiilor
critic i creativ asupra de pia pe baza factorilor
influenelor exercitate de endogeni i exogeni.
mediul extern - Descrierea elementelor
Competente antreprenoriale componente ale mixului de
marketing.
- Asumarea de riscuri n
- Precizarea elementelor
stabilirea strategiei de pre
componente ale unui
optime.
produs/serviciu n optica de
-Implicarea activ n
marketing.
analizarea
-Precizarea etapelor i
produsului/serviciului i a
factorilor care influeneaz
politicii de produs.
ciclul de via al unui
Implicarea proactiv n
produs/serviciu.
stabilirea strategiei optime de
-Precizarea elementelor
distribuie.
componente ale unui
produs/serviciu n optica de
marketing.
-Precizarea etapelor i
Organizator prestari servicii curs de specializare
factorilor care influeneaz
ciclul de via al unui
produs/serviciu.
-Descrierea unei game de
produse/servicii i a
dimensiunilor acesteia
-Precizarea etapelor lansrii
unui produs/serviciu nou pe
pia.
-Enumerarea elementelor
politicii de produs i a
strategiilor de produs.
Descrierea diferitelor tipuri de
circuite de distribuie i a
dimensiunilor lor.
-Precizarea intermediarilor i a
rolului lor.
-Descrierea diferitelor
strategii de distriburii

Organizator prestari servicii curs de specializare


Modulul 5: Inregistrarea operaiilor economico financiare. Intocmirea situaiilor financiare
Total 17 ore: 5 ore teorie, 12 ore practica
Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME DE MIJLOACE DE CRITERII DE
crt. ACTIVITATE INSTRUIRE, MATERIALE PERFORMANTA
DE INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 Competene de baz de Prezentarea conturilor -Expunerea interactiva -Fie de lucru i fie de - Manifestarea capacitii
matematic, tiine i specifice operaiilor evaluare de a reaciona rapid i
-Prezentarea
tehnologie: economicofinanciare -Suport de curs eficient n selectarea
- Descrierea operaiilor -Rezolvarea de conturilor specifice
-Bibliografie,
-Utilizarea algoritmilor de economico financiare i operaiilor economico-
probleme
calcul pentru determinarea funcionarea conturilor -Tabla financiare
informaiilor economico- - Prezentarea registrelor -Jocul de rol -Argumentarea ntr-un
-Creta mod independent i
financiare. contabile.
-Discutii in grup riguros a nregistrrilor
- Interpretarea informaiilor -. Prezentarea etapelor de -Flipchart
rezultate din documentele ntocmire a situaiilor -Simularea n conturi.
-Foi - Asumarea, n cadrul
justificative ale operaiilor financiare anuale.
-Dezbaterea echipei de la locul de
economico-financiare. - Descrierea indicatorilor -Markere
-Utilizarea unui raionament economico-financiari. munc, a responsabilitii
matematic n descrierea -Prezentarea graficelor pentru sarcina de lucru
-Calculator
analizei i formulei contabile. utilizate n reprezentarea primit.
indicatorilor calculai. - Manifestarea
-Rezolvarea de probleme
privind ntocmirea situaiilor consecvenei n realizarea
sarcinilor de lucru.
financiare anuale.
- Manifestarea capacitii
-Interpretarea indicatorilor
de a reaciona rapid i
economici stabilirea eficient n realizarea
2 msurilor previzionale sarcinii de lucru
Competene digitale de -Asumarea
utilizare a tehnologiei responsabilitii n
informaici ca instrument de calcularea indicatorilor
nvare i cunoastere economicofinanciari.
-nregistrarea operaiilor - Asumarea, n cadrul
echipei de la locul de
economice i financiare n
munc, a responsabilitii
registrele contabile pe baza pentru sarcina de lucru
3 unui soft de specialitate. primit.
Competene sociale i civice:
Asumarea, n cadrul echipei de

Organizator prestari servicii curs de specializare


la locul de munc, a
responsabilitii pentru
sarcina de lucru primit

Organizator prestari servicii curs de specializare


Modulul 6: Organizarea activitatii personalului de servire. Desfasurarea activitatilor de servire in restauratie. Derularea serviciilor de protocol
Total 17 ore: 5 ore teorie, 12 ore practica

Nr. COMPETENTE SPECIFICE CONTINUT TEMATIC METODE / FORME MIJLOACE DE CRITERII DE


crt. DE INSTRUIRE, MATERIALE PERFORMANTA
ACTIVITATE DE INVATARE
0 1 2 3 4 5
1 Competene sociale i Identificarea -Expunerea -Aparatur
civice: necesarului de personal pentru multimedia: - Analizarea sarcinilor de
Interactiva
-Comunicarea n condiii brigzile de servire, pe calculatoare, lucru specifice organizrii
optime cu toate categorii n funcie de criteriile -Prezentarea multifuncionale, personalului i relaionrii
categoriile de personal. specifice; videoproiector cu clienii.
-Rezolvarea de
Respectarea principiilor -Documentaie
Probleme specific alimentaiei
dezvoltrii durabile. Prezentarea structurii
publice i unitilor de - Alegerea metodelor
graficelor de lucru; -Jocul de rol
cazare adaptate sarcinii de lucru,
2 Competene de baz de -Discutii In grup - Dotri specifice i n funcie de caracteristicile
matematic, tiine i Prezentarea structurii pentru
obiecte de inventar din personalului,
fia postului. -Simularea
tehnologie: sala de servire i particularitile clienilor i
-Aplicarea raionamentelor -Dezbaterea spaiile destinate specificul unitii.
Precizarea standardelor
matematice n ntocmirea referitoare la inuta servirii;
documentelor de planificare. personalului de servire; -Filme didactice;
Manifestarea disponibilitii - Respectarea, principiilor
n aprecierea corectitudinii -Suport de curs HACCP, normelor de
Prezentarea regulilor de
dezvoltare durabil, a
documentelor de lucru comportament pentru -Bibliografie, normativelor, regulilor i
personalul de servire;
-Tabla reglementrilor privind
igiena, sntatea i
Competene digitale de Identificarea tipurilor de clieni -Creta
3 securitatea muncii n
utilizare a tehnologiei n funcie de particularitile
-Flipchart situaiile de servire.
informaiei ca instrument de acestora;
nvare i cunoatere: -Foi -Respectarea etapelor
Descrierea modalitilor de
- Descrierea particularitilor -Markere specifice de organizare a
mbuntire a calitii
unei baze de date util n personalului, de formare i
relaiilor personalului cu
gestionarea datelor clienilor. monitorizare a acestuia.
clienii.
-Utilizeazarea diferitelor surse Identificarea instrumentelor
- Rezolvarea sesizrilor i
de informare pentru a obine specifice necesare n valuara
reclamaiilor formulate de
date relevante despre clieni. activitii personalului
Organizator prestari servicii curs de specializare
Participarea la ntocmirea client si fidelizarea
unei baze de date, Prezentarea formelor de acestora.
informatizat, despre clieni. perfecionare n care poate fi
implicat personalul de servire; - Rezolvarea responsabil a
sarcinii de lucru n
Prezentarea tipurilor de conformitate cu fisele si
recompense care pot fi graficul de lucru
acordate personalului pentru
activitile performante. - Folosirea corespunztoare
a materialelor i
Prezentarea surselor de documentelor specifice
informare pentru obinerea
datelor importante despre - Intocmirea corect a
clieni; documentelor de lucru
individual si n echip.
Descrierea particularitfilor
unei baze de date util n - Utilizarea corect a
gestionarea datelor clienfilor. termenilor de specialitate
n mesajele transmise
Identificarea tipurilor de colegilor de echip i
motive care pot genera consumatorilor.
reclamaii din partea
clienilor;

Prezentarea tipurilor de
reclamaii la care pot apela
clienii.

Identificarea tipurilor de
aciuni care pot conduce la
fidelizarea consumatorilor;

Caracterizarea serviciilor
personalizate care pot fi
aplicate pentru fidelizarea
clienilor.

Prezentarea principiilor HACCP


Organizator prestari servicii curs de specializare
aplicabile n unitile de
alimentaie;

Identificarea factorilor de risc


din planul HACCP specific
spaiilor de servire.
-Competene de comunicare -Precizarea etapelor -Expunerea --Aparatur
n limba romn i n limba planificrii activittilor multimedia: - Analizarea sarcinilor de
de servire; Interactiva
matern: calculatoare, lucru specifice formulate
- Respectarea regulilor de -Identificarea necesarului de -Prezentarea multifuncionale, pentru pregtirea spaiilor,
obiecte de inventar de videoproiector pentru activitile de
comunicare scris n limba -Rezolvarea de
consumabile. -Documentaie servire a preparatelor i
romn, matern. -Identificarea surselor de Probleme specific alimentaiei buturilor i pentru
-Competente sociale si informare despre posibilii publice i unitilor de romovarea n alimentaie.
civice furnizori de obiecte de inventar -Jocul de rol
cazare
-Colaborarea eficienta in consumabile -Discutii In grup - Dotri - Alegerea metodelor
echipele de lucru adaptate sarcinii de lucru,
-Simularea specifice i obiecte de
-Precizarea succesiunii inventar din sala de n funcie preparatele i
-Competene de baz de particularittilor operatiilor -Dezbaterea servire i spaiile buturile servite, de
matematic, tiine i de pregtire a spatiilor de destinate servirii; etapele parcurse pentru
tehnologie: servire; -Filme monitorizarea activitii n
Comunicare in limbi -Stabilirea detaliilor didactice; bar i romovarea servirii.
referitoare la realizarea
straine
miseen-place-ului a - Respectarea normelor de
Respectarea regulilor de -Suport de curs
ambientului n spatiile de
comunicare scris n limba dezvoltare durabil, a
servire. -Bibliografie,
starina normativelor, regulilor i
-Tabla reglementrilor privind
Competene digitale de -Prezentarea regulilor de
igien, sigurant securitate n igiena, sntatea i
utilizare a tehnologiei -Creta securitatea muncii n
informaiei ca instrument de munc de dezvoltare
durabil, specifice unittilor -Flipchart spaiile de servire i spaiile
nvare i cunoatere de servire conexe acestora, precum i
-Foi a regulilor rivind circuitul
-Prezentarea caracteristicilor
-Identificarea surselor de bauturilor folosite in unitatile -Markere deeurilor.
informare despre posibilii de alimentatie
furnizori. -Prezentarea -Respectarea cu strictee a
caracteristicilor modalitii de organizare a
- Utiliarea mijloacelor de diferitelor tipuri de brigzilor de servire, a
informare eficiente pentru meniuri; etapelor specifice de

Organizator prestari servicii curs de specializare


selectarea furnizorilor. -Precizarea regulilor de servire a re aratelor i
ntocmire a meniurilor i buturilor.
a criteriilor de asociere a
preparatelor cu buturile - Rezolvarea responsabil a
n cadrul meniurilor. sarcinii de lucru n
-Prezentarea principiilor de conformitate cu fiele i
redactare a listei meniu; graficele de lucru i cu
-Precizarea funciunilor recizrile formulate.
listei meniu.
-Precizarea sarcinilor de - Folosirea corespunztoare
serviciu ale personalului; a materialelor i
-Identificarea modalitilor documentelor specifice
de reactualizarea listelor activitii de servire a
meniu; preparatelor i buturilor, a
- Prezentarea regulilor documentelor de romovare
de politee la primirea i a celor de monitorizare i
clienilor. evaluare.
-Prezentarea standardelor de
comportament profesional i - Intocmirea corect,
a competenelor profesionale individual i n echip, a
necesare lucrtorilor; documentelor de lucru
-Identificarea modalitilo elaborate pentru activitatea
optim de conumicare cu din unitile de alimentatie.
clienii pentru a li se oferi
servicii speciale - Utilizarea corect a
-Identificarea elementelor termenilor de specialitate,
particulare serviciilor n toate etapele de
complexe de servire; relaionare cu colegii de
-Precizarea aspectelor echip, cu clienii i
urmrite pe parcursul furnizorii.
aciunilor de monitorizare a
activitii de servire. - Argumentarea eficient a
. Precizarea normelor de sarcinilor de lucru realizate
depozitrii i de respectare a pentru asigurarea unei
circuitul deeurilor activiti de servire de cea
-Prezentarea tipurilor de mai bun calitate.
accidente de munc i a
regulilor de prim ajutor.

Organizator prestari servicii curs de specializare


- Prezentarea tipurilor de
baruri;
-Prezentarea categoriilor de
dotri, de ustensilele i obiecte
de inventar din baruri;
-Identificarea modalitilor
de selecie a surselor de
aprovizionare i a
furnizorilor;
- Descrierea tehnicilor de
depozitare a produselor din
bar
- Prezentarea particularitilor
activitii de servire n bar;
- Descrierea procedurilor
de degustare a buturilor;
-Prezentarea modalitilor de
stabilire a preurilor n bar;
- Precizarea aspectelor
legate de corectitudinea
angajailor din baruri i de
sistemele de control din bar.
- Precizarea rolului activitii de
promovare a unitilor de
alimentaie;
- Identificarea obiectivelor
aciunii de promovare a
activitilor din bar.
Competene de baz de -Prezentarea tipurilor de -Expunerea -Aparatur multimedia:
matematic, tiine i evenimente pentru care se calculatoare, - Analizarea sarcinilor de
Interactiva
tehnologie: organizeaz protocol; multifuncionale, lucru specifice formulate
Identificarea tipurilor de - Identificarea condiiilor i -Prezentarea videoproiector pentru activitile de
calcule specifice pentru dotrilor necesare activitilor -Legislaia protocol din cadrul
-Rezolvarea de
de protocol; privind calitatea evenimentelor.
estimarea bugetului
-Prezentarea etapelor de Probleme produselor i serviciilor
Folosirea operaiilor
planificare a aciunilor de din unitile de cazare - Alegerea metodelor
matematice adecvate pentru -Jocul de rol
protocol. adaptate sarcinii de lucru,
stabilirea unui buget i alimentaie
-Precizarea tipurilor de date -Discutii In grup n funcie tipul de
-Documentaie eveniment pentru care este
Organizator prestari servicii curs de specializare
- Competente sociale si care trebuie incluse n fia -Simularea specific alimentaiei rezentat oferta de servicii.
civice aciunii de protocol; publice i unitilor de
-Dezbaterea
-Colaborarea eficienta in -Prezentarea structurii cazare - Respectarea normelor de
echipele de lucru contractului ncheiat pentru dezvoltare durabil, a
-Colaborarea eficient, derularea aciunii de protocol. -Suport de curs normativelor, regulilor i
proactiv cu colegii de -Prezentarea gamei sortimentale reglementrilor privind
-Bibliografie,
echip. din oferta pentru aciuni cu sau igiena, sntatea i
fr plasament la mas; -Tabla securitatea muncii n
-Colaborarea cu membrii
-Precizarea asocierilor corecte spaiile destinate derulrii
echipei pentru asigurarea -Creta
ntre preparatele i bturile din evenimentelor.
unui climat optim de munc. -Flipchart
structura meniurilor pentru
Competena de a nva s aciunile de protocol; - Respectarea cu strictee a
nvei: -Foi
-Identificarea tipurilor de etapelor specifice de
-Transmiterea de informaii calcule specifice pentru -Markere organizare i desfurare a
clare cu privire la oferta de estimarea bugetului aciunii de aciunilor de protocol din
-Normative specifice,
aciuni de protocol. protocol cadrul evenimentelor.
Competene de sensibilizare -Precizarea caracteristicilor pliante,
i de expresie cultural: optimeme pentru spaiile - Rezolvarea responsabil a
- ghiduri cu specific de
Exprimarea deschis i necesare aciunilor de sarcinii de lucru n
creativ n stabilirea protocol; alimentaie, conformitate cu fiele i
obiectivelor de promovare. - Identificarea operaiilor de graficele de lucru i cu
fie de lucru i de
aranjare a spaiilor de primire precizrile formulate pentru
i servire. documentare; fiecare echip n arte.
- Identificarea ocaziilor -Dotri specifice i
pentru care se aranjeaz - Folosirea corespunztoare
masa de bufet; obiecte de inventar din a materialelor i
-Prezentarea elementelor documentelor specifice
sala de servire i
specifice de organizare a activitii derulate n cadrul
bufetului i a particularitilor spaiile destinate evenimentului, att n
mise-en-placeului pentru relaia cu clienii ct i n
derulrii evenimentelor
bufet. relaiile din cadrul echi elor
- Identificarea operaiilor de i a activitilor de de lucru.
pregtire a spaiilor de protocol;
servire pentru aciunile cu - Intocmirea corect,
plasament la mas; individual ct i n echip, a
- Precizarea variantelor documentelor de lucru
de plasament la mas al elaborate pentru
invitailor i a tipurilor de evenimentele organizate.

Organizator prestari servicii curs de specializare


servicii specifice.
- Prezentarea noiunilor - Utilizarea corect a
referitoare la serviciile de termenilor de specialitate,
catering; n cadrul discuiilor cu
-Caracterizarea aciunilor diferitele categorii de
specifice cateringului la clieni, cu colegii de echi
comand. i cu furnizorii de servicii
- Identificare aspectelor
urmrite pe parcursul - Argumentarea eficient a
aciunilor de monitorizare a sarcinilor de lucru realizate
activitii entru asi rarea unei
-Prezentarea echipei de servire activiti de cea
pentru eveniment mai bun calitate, pentru
-Precizarea modalitilor de organizarea i derularea eta
motivare a personalului implicat elor evenimentului.
n activitile de protocol;
-Precizarea particularitilor
planului de msuri ameliorative
pentru activitile de protocol.
- Precizarea rolului promovrii
pentru activitile de protocol
derulate n unitile de
alimentaie;
-Identificarea obiectivelor
aciunii de promovare a
activitilor de servire pentru
evenimente.

Organizator prestari servicii curs de specializare