Sunteți pe pagina 1din 1

Antet stanga eDevize

Beneficiar: Calarasi
Executant: x
Proiectant: y
Obiectivul: Alina
Obiectul: Obj terasament
Stadiul fizic: Dev Nume

Anexa explicitare norme

Pretul unitar Valoarea


Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6

DB02D1
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida
1 2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877 Mat kg 45.500 2.97 134.99

2 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in Mat mc 0.045 2.16 0.10


cisterne
3 10200 Asfaltator Man ora 2.000 10.22 20.43
4 4047 Autogudronator 3500-3600L Utj ora 0.053 91.02 4.82
TOTAL DB02D1 100 mp 160.34

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "Dev" - Anexa explicitare norme Pagina 1 din 1