Sunteți pe pagina 1din 25

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

Universitatea Dunrea de Jos din Galai

MODELE DE TESTE GRIL PENTRU ADMITEREA 2017

DISCIPLINA: CHIMIE ORGANIC

ACESTE MODELE DE TESTE SUNT RECOMANDATE PENTRU CANDIDAII CARE VOR SUSINE
CONCURS DE ADMITERE LA DOMENII/SPECIALIZRI DE LA FACULTATEA DE TIINA I
INGINERIAALIMENTELOR.
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

1. Zaharoza, C12H22O11, are compoziia masic procentual:


a. %C = 42,11%; %H = 6,48%; %O = 51,41%
b. %C = 52,11%; %H = 6,48%; %O = 41,41%
c. %C = 32,11%; %H = 6,48%; %O = 61,41%
Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008; AO = 15,999

2. Formula brut a compusului organic avnd compoziia procentual masic de 92,26% C i


7,74% H este:
a. C2H2
b. CH
c. CH2
Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008

3. Formula brut a compusului organic a crui compoziie procentual masic este 80% C i
20% H este
a. C1H3
b. C1H1
c. C2H2
Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008

4. Formula molecular a compusului clorurat cu M = 125 g/mol i compoziia procentual:


38,4% C, 4,8% H i 56,8% Cl este
a. C2H6Cl2
b. C4H6Cl2
c. C4H6Cl5
Se dau: AC = 12,011; AH = 1,008; ACl = 35,453

5. Alcanii sunt:
a. hidrocarburi nesaturate aciclice
b. hidrocarburi cu formula moleculara CnH2n-2
c. hidrocarburi aciclice n care apar numai legturi chimice simple de tip C-C i C-H

6. Cicloalcanii sunt:
a. hidrocarburi nesaturate cu formula molecular CnH2n
b. hidrocarburi saturate cu caten ramificat
c. hidrocarburi saturate ciclice, cu formula molecular CnH2n

7. Hidrocarbura saturat cu formula C5H10 care conine un atom de carbon cuaternar este:
a. 2-metil-1-buten
b. 2-metil-3-penten
c. metil-ciclobutan

8. Denumii, conform IUPAC, hidrocarbura CH3 CH CH 2 CH CH2 CH2 CH 3


a. 4-etil-2-metilheptan CH 3 CH 2 CH 3
b. 2-etil-4-metilheptan
c. 2- metil-4-etilheptan
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

9. Alcanii nu pot participa la reacii chimice de:


a. adiie
b. ardere
c. substituie

10. Reacia prin care un atom de hidrogen este nlocuit cu unul de clor poart numele de:
a. substituie
b. izomerizare
c. ardere

11. Formula molecular C4H8 corespunde unui:


a. compus saturat aciclic
b. compus nesaturat ciclic
c. compus nesaturat aciclic

12. Adiia acidului clorhidric la izobuten conduce la:


a. 2-cloro-2-metilpropan
b. 2-cloropropan
c. 1-clorobutan

13. Care este structura alchenei care prin oxidare cu permanganat de potasiu n mediu bazic
formeaz etandiol:
a. propen
b. eten
c. buten

14. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric formeaz numai aceton?
a. 2-metil-2-buten
b. 2-metil-2-penten
c. 2,3-dimetil-2-buten

15. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric formeaz 2 moli de acid acetic?
a. 2-buten
b. 2,3-dimetil-2-buten
c. 3-penten
CH2
16. Formula brut a compusului H3C
a. C6H10 CH3

b. C5H8
c. C4H12
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

17. La nclzirea 2-cloro-2-metilpropanului cu baze tari se formeaz:


a. izobuten
b. butan
c. 2-buten

18. Denumirea IUPAC a hidrocarburii


a. 4-metilciclohexen H3C
b. 4-etilciclopenten
c. 4-metilciclopentan

19. Izoprenul se obine prin dehidrogenarea catalitic a:


a. 2-metil-2-pentenei
b. n-pentanului
c. butanului

20. Din etanol se obine, prin nclzire cu acid sulfuric la 150-200C:


a. propena
b. etena
c. butena

21. Alchina care conine n molecul trei atomi de carbon cuaternari se numete:
a. 3,3 dimetil-1-hexin
b. 4,5 dimetil-2-hexin
c. 4,4 dimetil-2-hexin

22. n structura hidrocarburii 3,4-dimetil-1-hexin, raportul atomic Cprimar : Csecundar :


Cteriar : Ccuaternar este:
a. 3 : 2 : 1 : 1
b. 3 : 1 : 3 : 1
c. 3 : 3 : 1 : 1

23. Alchina cu un atom de carbon teriar n molecul este:


a. acetilena
b. 1-butina
c. 3-metil-1-butina

24. Compusul ce conine n molecul doi atomi de carbon primari este:


a. etanul
b. etena
c. etina

25. Acidul clorhidric pur se adiioneaz la acetilen, n prezena unui catalizator de clorur
mercuric, la 160C, cu formare de:
a. clorur de vinil
b. acrilonitril
c. cloropren
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

26. n structura hidrocarburii 2-pentin, raportul atomic Cprimar : Csecundar : Ccuaternar


este:
a. 2 : 1 : 2
b. 1 : 1 : 2
c. 2 : 2 : 1

27. Prin trimerizarea unei alchine rezult o aren mononuclear cu masa molecular egal cu
120. Alchina considerat este:
a. acetilena
b. propina
c. 1-pentina

28. Reacia de adiie a acidului clorhidric la vinil-acetilen, conduce la:


a. 3-clor-1-butin
b. 2-cloro-1,3-butadien
c. 1-clor-butadien

29. Prin adiia bromului la etin, n raport molar de 1:1, rezult:


a. 1,2-dibrometen
b. 1,2-dibrometan
c. 1,2-dibrometin

30. Sunt izomeri de caten:


a. 1-butina i 2-butina
b. 1-butena i izobutena
c. benzenul i toluenul

31. Reacia benzenului cu clorur de acetil, n prezen de clorur de aluminiu, conduce la:
a. acid benzoic
b. benzofenon
c. acetofenon

32. Izopropilbenzenul rezult prin reacia de alchilare a benzenului cu:


a. propena
b. etena
c. clorur de acetil

33. Substana care are proprietatea de a sublima este:


a. benzenul
b. toluenul
c. naftalina

34. Din benzen i clorur de metil, n prezena clorurii de aluminiu, se obine:


a. toluen
b. clorur de benzil
c. difenilmetan
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

35. Substana cu formula C6H6Cl6 se obine:


a. din benzen i clor printr-o reacie de substituie n prezena clorurii ferice
b. din ciclohexan i clor prin reacie de adiie
c. din benzen i clor printr-o reacie de adiie la lumin

36. Prin adiia hidrogenului la benzen, n prezena Ni la 180C, se formeaz:


a. ciclohexan
b. hexaclorciclohexan
c. clorobenzen

37. Prin nitrarea toluenului, n prezena acidului sulfuric, rezult:


a. orto-nitrotoluen
b. para-nitrotoluen
c. amestec de orto-nitrotoluen i para-nitrotoluen

38. Prin nitrarea nitro-benzenului, n prezena acidului sulfuric, rezult:


a. orto-dinitrobenzen
b. para-dinitrobenzen
c. meta-dinitrobenzen

39. Raportul dintre masa atomilor de carbon i masa atomilor de hidrogen din molecula
toluenului este:
a. 21 : 2
b. 28 : 3
c. 7 : 1

40. Naftalina se oxideaz cu aer la 400C, n prezena unui catalizator de pentaoxid de


vanadiu, formnd:
a. antrachinon
b. anhidrid ftalic
c. acid benzoic

41. Reacia de izomerizare a butanului este:


a. reversibil, echilibrul fiind atins la o concentraie de cca. 80% izobutan
b. ireversibil
c. reversibil, echilibrul fiin atins la o concentraie de cca. 20% izobutan

42. Negrul de fum se formeaz prin:


a. descompunerea termic a metanului cu vapori de ap i oxigen
b. descompunerea termic, n faz gazoas, n absena aerului, a metanului
c. reacia metanului cu amoniac i aer la 1000C, n prezena unui catalizator de platin

43. Alcanului cu formula molecular C5H12 i corespund


a. 3 izomeri
b. 2 izomeri
c. 4 izomeri
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

44. Gazul de sintez este:


a. un amestec de oxid de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2
b. un amestec de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2
c. un amestec de acid cianhidric i hidrogen n proporie molar de 1 : 3

45. Ozonidele sunt:


a. substane instabile, explozive, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele
b. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alcanii
c. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele

46. Prin dehidrogenarea izobutanului, n prezena unui catalizator, se obine:


a. 1-buten
b. izobuten
c. 2-buten

47. Substana cu masa molar de 104 g/mol i formula brut CH are formula molecular:
a. C8H8
b. C4H4
c. C6H6

48. Formula molecular a compusului cu masa molar de 180 g/mol i compoziia procentual
masic de 40,00% C, 6,67% H i 53,33% O este:
a. C6H12O6
b. C1H2O1
c. C6H12O

49. Polistirenul este:


a. un monomer
b. o macromolecul obinut prin polimerizarea etil-benzenului
c. o macromolecul obinut prin polimerizarea stirenului

50. Prin trimerizarea acetilenei la 600-800C se obine:


a. benzen
c. stiren
d. antracen

51. Care dintre urmtoarele formule structurale reprezint alcooli?


OH CH2 OH
III. CH2 CH CH2 OH
I. II. IV. CH2 CH OH
a. II i III;
b. I i IV;
c. nici una dintre formule nu reprezint alcooli (I i II reprezint fenoli, iar III i IV enoli).
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

52. Ci alcooli secundari corespund la formula molecular C6H14O?


a. 4
b. 5
c. 3

53. Prin hidrogenarea acetonei rezult:


a. alcool izopropilic (C3H8O)
b. metanol (CH3-OH)
c. acid propanoic (CH3-CH2-COOH)

54. Care din urmtorii compui d prin hidrogenare catalitic 2-propanol ?


a. propanon
b. acid propanoic
c. propin

55. Ci alcooli teriari corespund la formula C4H10O?


a. 1
b. 3
c. 4

56. Ce compus se formeaz prin oxidarea etanolului cu dicromat de potasiu, n prezen de


acid sulfuric?
a. aldehida acetic (CH3-CHO)
b. dioxid de carbon i ap (CO2 i H2O)
c. aldehid formic (H-CHO)

57. Prin oxidarea alcoolului n-propilic cu dicromat de potasiu, n prezen de acid sulfuric,
rezult:
a. propanal (CH3-CH2-CHO)
b. eten i dioxid de carbon (C2H4 i CO2)
c. aldehid acetic (CH3-CHO)

58. Prin oxidarea alcoolului izopropilic cu dicromat de potasiu n prezen de acid sulfuric,
rezult:
a. aceton (CH3-CO-CH3)
b. aldehid acetic i aldehid formic (CH3-CHO i H-CHO)
c. acid acetic i dioxid de carbon (CH3 COOH i CO2)

59. Prin oxidarea n-propanolului cu permanganat de potasiu (KMnO4), n mediu acid, rezult:
a. propanal (CH3-CH2-CHO)
b. acid propanoic (CH3-CH2-COOH)
c. propanon (CH3-CO-CH3)
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

60. Se consider urmtoarea transformare chimic:


CH2-OH
CH-OH + 3HONO2 A + 3H2O
CH2-OH
Denumirea substanei notat A este:
a. trinitrat de glicerin
b. dinamit
c. nitrat de glicerin

61. La fermentaia alcoolic a glucozei rezult alcool etilic alturi de dioxid de carbon.
Raportul molar etanol: dioxid de carbon este:
a. 1:1
b. 3:1
c. 1:3

62. Care este ordinea cresctoare a punctelor de fierbere la urmtoarele substane?


I. CH3 -CH3 II. CH3 - CH2 - OH III. CH3 - CH2 - Cl
a. II, III, I
b. III, II, I
c. III, I, II

63. Din glicerin se obine acrolein. Ce reacii au loc?


a. hidrogenare
b. deshidratare
c. oxidare i hidrogenare

64. Fenolii sunt compui hidroxilici n care grupa funcional este legat la un atom de carbon
aflat n stare de hibridizare sp2 care aparine:
a. unei alcadiene
b. unui nucleu aromatic
c. unei alchine

65. Fenolii polihidroxilici sunt:


a. alcool benzilic
b. naftilamin
c. hidrochinon i pirogalol

66. Pirogalolul are formula molecular:


a. C6H6O3
b. C6H5-OH
c. C10H7-OH
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

67. Fenolul se poate fabrica prin:


a. nitrarea anilinei
b. benzen i propen, urmat de reacia de oxidare a izopropilbenzenului (din
hidroperoxidul obinut, fenolul se pune n libertate prin aciunea acidului sulfuric)
c. toluen i eten

68. Proprietile fizice ale fenolului pur sunt:


a. substan cristalin, incolor, care cu timpul trece ntr-o coloraie roie, din cauza
oxidrii, este caustic (produce arsuri dureroase pe piele) i este toxic
b. nu este toxic
c. este cristalin, colorat gri

69. Adiia hidrogenului la fenol, n condiii catalitice, presiune i temperatur, conduce la:
a. ciclohexan
b. ciclohexanol i ciclohexanon
c. ciclohexen

70. Reacia fenolilor cu clorura feric este o reacie de:


a. culoare i servete la identificare
b. eterificare
c. acilare

71. Crezolii au proprieti antiseptice i sunt utilizai ca:


a. antioxidani
b. reductori
c. dezinfectani n soluie apoas de spun, numit creolin

72. Care dintre formulele structurale de mai jos reprezint pirogalolul?


OH OH OH
OH OH

OH HO OH HO OH
OH OH
I II III IV
a. I i III
b. I i II
c. IV

73. Compusul cu formula structural


O
O C CH3

se numete:
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

a. acetat de fenil;
b. acetat de benzil;
c. benzoat de etil.

74. Produsul secundar obinut la prepararea fenolului prin metoda topirii alcaline este:
a. sulfit de natriu
b. sulfit acid de natriu
c. sulfura de natriu

75. Ciclohexanolul se obine prin:


a. oxidarea fenolului
b. hidrogenarea fenolului
c. reducerea clorbenzenului

76. Aminele secundare alifatice sunt:


a. compui organici cu grupa amino legat de doi atomi de carbon
b. amine ce nu se pot acila cu cloruri acide
c. mai puin bazice dect aminele primare

77. Aminele teriare se pot acila cu:


a. alcooli
b. derivati halogenati
c. cloruri ale acizilor carboxilici

78. Compusul cu formula molecular CH5N poate reprezenta o amin:


a. primar
b. secundar
c. teriar

79. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu clorur de metil se obine:


a. o amin primar
b. o amin secundar
c. un amestec de amine

80. Prin reacia de reducere a nitroderivailor aromatici se obin:


a. amine primare
b. amine secundare
c. amine teriare

81. Prin reacia de alchilare a metilaminei cu iodura de metil se obine:


a. metil amina
b. dimetilamina
c. un amestec complex format din trei derivati aminati

82. Care dintre urmtoarele substane organice este un compus ionic?


a. anilina
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

b. trietilanilina
c. bromura de tetrametilamoniu

83. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu cloretan se obine:


a. etilamin
b. dietilamin
c. un amestec de trei amine i o sare cuaternar de amoniu

84. Aminele au caracter bazic deoarece:


a. atomul de azot are hibridizarea sp3;
b. au electroni neparticipani la atomul de azot;
c. au radicali de hidrocarbur.

85. Se consider compuii: I, anilina; II, ionul de fenilamoniu; III, benzen. Electroni
neparticipani nu sunt prezeni la atomul de azot din:
a. I
b. II
c. III

86. Anilina este o materie prim foarte important pentru industria coloranilor. Aceasta este o
substan:
a. lichid, incolor,solubil ap
b. cu caracter bazic
c. lichid, de culoare roie

87. Care dintre urmtoarele amine nu poate fi acilat la azot?


I, trietilamina; II, metilamina; III, fenilamina;
a. I
b. III
c. II

88. Bromura de tetraetilamoniu este:


a. o amina tertiar
b. o sare cuaternar de amoniu
c. o amina primara

89. Care este formula molecular a etil-metil-izopropil aminei?


a. C5H11N
b. C6H11N
c. C6H15N

90. Care dintre compuii de mai jos are cel mai puternic caracter bazic?
a. anilina
b. acetofenona
c. ldehida acetic
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

91. Principalele metode de preparare a compuilor halogenai se bazeaz pe reaciile:


a. substituie i adiie
b. substituie la alcani, izoalcani, alchene, catena lateral a unei arene sau la nucleul
aromatic i adiie la alchene, alchine sau arene
c. adiie sau hidroliz

92. Pentru formula chimic C6H5Br este valabil denumirea:


a. bromur de benzen
b. bromur de fenil
c. bromur de benzil

93. Prin adiia acidului clorhidric la acetilen se obine un compus monoclorurat nesaturat cu
denumirea:
a. clorur de vinil
b. clor metan
c. cloroform

94. Cu care dintre reactivii de mai jos poate reaciona bromobenzenul:


a. Mg
b. NH3
c. KCN

95. Molecula freonului se caracterizeaz prin:


a. prezena unui atom de fluor
b. prezena unui atom de clor
c. prezena a doi atomi de fluor i doi atomi de clor

96. Ce derivai clorurai se obin de la propen printr-o reacie ntr-o singur etap:
a. 1,3 dicloropropan
b. 2,2 dicloropropan
c. 1,2 dicloropropan, clorur de alil si clorur de izopropil, n condiii chimice diferite

97. Bromobenzenul reacioneaz cu magneziul metalic (n prezen de eter etilic anhidru) cu


formare de:
a. bromur de fenil magneziu
b. benzen
c. bromur de magneziu

98. Nitrilul acidului acetic se poate obine prin reacia dintre:


a. iodometan i cianur de sodiu
b. acetilen si acid cianhidric
c. eten si acid cianhidric
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

99. Pentru obinerea etilaminei sunt necesare reaciile:


a. clorur de etil i amoniac, avnd ca intermediar o sare de amoniu
b. eten, clor i amoniac
c. eten, ap i amoniac

100. Compuii trihalogenai geminali formeaz prin hidroliz:


a. acizi carboxilici
b. cloruri acide
c. sruri

101. Formula general a alcoolilor este:


a. R-OH
b. R-X
c. R-NH2

102. Compuii carbonilici reprezint o clas de compui organici care conin n molecul:
a. O grupare hidroxil
b. Una sau mai multe grupe carbonil
c. Una sau mai multe grupe carboxil

103. Acetaldehida este aceeai cu:


a. Acroleina
b. Aldehida butanoic
c. Etanal

104. Dimetilcetona este aceeai cu:


a. Propanon
b. Acetilaceton
c. Butanon

105. Aldehidele i cetonele sunt:


a. Izomeri de poziie
b. Izomeri de funciune
c. Izomeri de caten

106. Acetona:
a. Este miscibil cu apa n orice proporie
b. Nu este miscibil cu apa
c. Este miscibil cu apa n proporie de 1:1

107. Reactivitatea grupei carbonil este:


a. Mai mic n aldehide dect n cetone
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

b. Mai mare n aldehide dect n cetone


c. Egal n aldehide i cetone

108. Adiia hidrogenului, adiia acidului cianhidric sunt reacii


a. Specifice aldehidelor
b. Specifice cetonelor
c. Comune aldehidelor i cetonelor

109. Condensarea crotonic reprezint:


a. Reacie de adiie
b. Reacie de oxidare
c. Reacie de eliminare de ap din molecula unui aldol sau cetol

110. Reactivul Fehling conine:


a. Soluii de sulfat de cupru, tartrat dublu de sodiu i potasiu (sare Seignette), hidroxid de
potasiu
b. Soluii de sulfat de cupru i hidroxid de potasiu
c. Soluii de tartrat dublu de sodiu i potasiu, hidroxid de calciu, sulfat de cupru

111. Aldehidele:
a. Nu reduc soluia amoniacal de azotat de argint
b. Reduc reactivul Fehling i soluia amoniacal de azotat de argint
c. Reduc soluia amoniacal de azotat de argint i nu reduc reactivul Fehling

112. Autooxidarea aldehidelor reprezint:


a. Oxidarea direct cu oxigenul molecular din aer
b. Oxidarea cu KMnO4
c. Oxidarea cu reactiv Tollens (hidroxid de diamino argint)

113. Cetonele:
a. Se oxideaz n prezenta oxigenului molecular din aer
b. Nu se oxideaz
c. Se oxideaz numai n condiii energice cu formarea unui amestec de acizi

114. Acetona este:


a. O substan cu proprieti electroizolante
b. Un emulgator
c. Un lichid utilizat ca dizolvant i ca materie prim pentru fabricarea unor produse
farmaceutice i a plexiglasului

115. Fenoplastele (rini fenolice) se formeaz:


a. Printr-o reacie de policondensare dintre formaldehid i fenol
b. Prin autooxidarea aldehidelor
c. Prin condensarea aldehidelor cu cetone

116. Bachelita:
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

a. Se topete la nclzire
b. Nu se dizolv n nici un solvent
c. Are proprieti termoplastice

117. Novolac:
a. Prezint rezisten la ap, spun, sod, benzin
b. Nu se dizolv n nici un solvent
c. Este termorigid

118. Turnesolul prezint n mediu acid culoarea:


a. Rou
b. Rou deschis
c. Albastru

119. Metiloranjul prezint n mediu acid culoarea:


a. Galben
b. Albastru
c. Rou

120. Rou de metil prezint n mediu acid culoarea:


a. Rou deschis
b. Rou
c. Galben

121. Compuii carboxilici constituie o clas de compui organici care conin n molecula lor:
a. Una sau mai multe grupe carbonil
b. Una sau mai multe grupe amino
c. Una sau mai multe grupe carboxil

122. Compuii carboxilici sunt:


a. Baze tari
b. Acizi slabi
c. Sruri ale acizilor tari

123. Acidul metanoic este acelai cu:


a. Acidul formic
b. Acidul oxalic
c. Acidul succinic

124. Acidul oleic este:


a. Un acid gras nesaturat
b. Un acid gras saturat
c. Un aminoacid

125. Acidul stearic este un:


a. Acid saturat
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

b. Acid nesaturat
c. Acid aromatic

126. Acidul fumaric este un:


a. Acid monocarboxilic
b. Acid policarboxilic
c. Acid gras nesaturat

127. Acizii monocarboxilici saturai pn la C12 sunt:


a. Lichizi pn la temperatura obinuit
b. Solizi
c. Lichizi la temperaturi foarte ridicate

128. Acizii superiori se dizolv:


a. n ap
b. Eter, benzen i compui halogenai
c. Doar n eter

129. Acizii carbonilici schimb culoarea indicatorilor:


a. Turnesolul violet se coloreaz n rou
b. Turnesolul violet devine rou
c. Metiloranjul portocaliu se coloreaz n galben

130. Aceto-arseniatul de cupru se utilizeaz:


a. n industria textil
b. n horticultur ca insecticid puternic
c. n medicin

131. Clorurile acide sunt:


a. Derivai funcionali ai acizilor carboxilici
b. Derivai ai compuilor carbonilici
c. Derivai ai fenolilor

132. Amidele sunt:


a. Compui anorganici
b. Compui organici care conin n molecul una sau mai multe grupe funcionale amid
c. Compui organici care conin n molecul o grup hidroxil

133. Formamida este:


a. Un lichid incolor
b. O substan solid, cristalizat
c. Un lichid galben-pai

134. Amidele se transform prin hidroliz cu acizi sau baze n:


a. Nitrili
b. Acizi carboxilici
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

c. Amine

135. Anhidridele acide sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici obinuii prin:
a. Dezaminare
b. Hidrogenare
c. Eliminarea apei ntre dou grupe carboxil

136. Reacia de esterificare reprezint:


a. Reacia dintre acizi carboxilici i alcool
b. Reacia dintre un acid i o baz
c. Reacia dintre un aminoacid i o baz

137. Esterii inferiori se utilizeaz:


a. n industria coloranilor, vopselelor
b. La prepararea esenelor artificiale de flori i fructe utilizate n parfumerie
c. Pentru obinerea unor rini sintetice

138. Gliceridele sunt:


a. Esteri ai acizilor grai cu glicerolul
b. Sruri ale acizilor carbonilici
c. Anhidride acide

139. Grsimile lichide conin:


a. Preponderent acizi grai saturai
b. Preponderent acizi grai nesaturai
c. Nu conin acizi grai

140. Reacia de saponificare reprezint:


a. Hidroliza acid a grsimilor
b. Hidroliza enzimatic a grsimilor
c. Hidroliza bazic a grsimilor

141. Spunurile sunt:


a. Srurile acizilor superiori (C8-C18) cu metalele
b. Esteri ai acizilor grai
c. Aldehide

142. Detergenii pot fi:


a. Anionici i cationici
b. Cationici i neionici
c. Anionici, cationici, neionici

143. Detergenii sunt substane:


a. Care au proprietatea de a mri tensiunea superficial a apei
b. Care au proprietatea de a micora tensiunea superficial a apei
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

c. Care nu influeneaz tensiunea superficial a apei

144. Esenele din punct de vedere chimic sunt:


a. Amestecuri de hidrocarburi, esteri, eteri, alcooli, compui carbonilici
b. Parfumuri
c. Eteri

145. Compuii amfoteri sunt:


a. Baze
b. Acizi
c. Substane care se comport ca acizi fa de baze i ca baze fa de acizi

146. Atomul de carbon asimetric sau chiral este:


a. Un atom de carbon tetraedric legat de 4 atomi identici
b. Un atom de carbon tetraedric legat de 2 atomi identici i 2 diferii
c. Este un atom de carbon tetraedric legat de 4 atomi diferii sau de 4 grupe diferite

147. Enantiomerul este dextrogir dac:


a. Rotete planul de polarizare la stnga, n sens antiorar
b. Rotete planul de polarizare la dreapta, n sens orar
c. Nu rotete planul de polarizare

148. n zaharide, n general, raportul atomic H:O este:


a. 1:2
b. 1:1
c. 2:1

149. Care dintre urmtorii compui nu este un polizaharid:


a. amidonul
b. celuloza
c. fructoza

150. Care afirmaie, referitoare la glucoz, este fals:


a. este reductoare
b. intr n compoziia amidonului
c. este insolubil n ap

151. Zaharoza este o dizaharid constituit din:


a. dou resturi de gucoz
b. un rest de glucoz i unul de fructoz
c. dou resturi de fructoz

152. Zahrul invertit se obine prin hidroliza:


a. celulozei
b. zaharozei
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

c. amilozei

153. Amidonul, n reacie cu iodul, d o coloraie:


a. rou-brun
b. albastr
c. violet

154. Care afirmaie, cu referire la amilopectin, este adevrat:


a. este partea solubil din amidon
b. are gust dulce
c. d cu iodul o coloraie roie-violet

155. Care afirmaie este incorect:


a. celuloza este solubil n ap
b. celuloza este o polizahariz
c. celuloza are structur fibrilar

156. Proteinele sunt compui macromoleculari constituii din:


a. aminoacizi
b. monozaharide
c. fructoz

157. Keratina este o protein care se gsete n:


a. snge
b. pr
c. lapte

158. Care dintre proteinele enumerate nu face parte din categoria proteinelor solubile:
a. hemoglobina
b. caseina
c. colagenul

159. Grupa prostetic este o zaharid n:


a. fosfoproteide
b. lipoproteide
c. glicoproteide

160. Distrugerea structurii proteinelor se numete:


a. denaturare
b. renaturare
c. restructurare

161. Legtura peptidic este prezent n:


a. lipide
b. proteine
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

c. acizi nucleici

162. Capsaicina se asociaz cu gustul:


a. iute
b. proaspt i rece
c. amar

163. Esena extras din scorioar este:


a. carvona
b. aldehida cinamic
c. eugenolul

164. Toate vitaminele sunt:


a. compui organici eseniali pe care organismul nu-i poate sintetiza
b. amine
c. enzime

165. Care compus nu este o vitamin:


a. niacina
b. codeina
c. piridoxina

166. Care dintre vitaminele enumerate este liposolubil:


a. biotina
b. tiamina
c. vitamina K

167. Acidul folic:


a. particip la sinteza acizilor nucleici
b. este component al pigmentului vizual
c. scade rezistena organismului la infecii

168. Lipsa vitaminei C conduce la:


a. pelagr
b. scorbut
c. boala beri-beri

169. Care afirmaie este neadevrat:


a. cobalamina este prezent n cereale
b. excesul de vitamine liposolubile provoac hipervitaminoze
c. fructele de mce sunt o surs bogat n acid ascorbic

170. Untura de pete este surs de:


a. vitamin D
b. riboflavin
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

c. piridoxin

171. Niacina este o vitamin care:


a. intervine n procese redox din organism
b. n lips, produce tulburri de vedere
c. este implicat n metabolismul calciului

172. Rahitismul este o afeciune datorat lipsei de:


a. vitamina D
b. vitamina A
c. vitamina E

173. Vitaminele liposolubile:


a. n exces, pot provoca hipervitaminoze
b. organismul nu face rezerve importante pentru aceste vitamine
c. se pierd uor la fierbere

174. Care dintre urmtorii colorani organici naturali este de origine vegetal:
a. carminul
b. indigoul
c. purpura

175. Care grup cromofor nu conine azot:


a. nitrozo
b. azo
c. oxo

176. ofranul este:


a. colorant alimentar natural
b. colorant organic de sintez
c. mordant

177. Colorantul alimentar de culoare roie este:


a. licopina
b. carotina
c. azorubin

178. Marcai afirmaia adevrat:


a. celuloza i amidonul sunt formate din resturi de -glucoz unite prin eliminare de ap
ntre dou grupri OH
b. amidonul este polizaharida de rezerv din regnul animal
c. celuloza este format din resturi de -glucoz unite prin eliminare de ap ntre dou
grupri OH

179. Marcai afirmaia adevrat:


ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

a. n moleculele proteinelor, resturile de -aminoacizi sunt legate prin legturi peptidice


b. albumina din snge este o protein conjugat
c. albuminele sunt insolubile n ap

180. Zeina este:


a. protein din porumb
b. vitamin
c. fibr celulozic natural

181. Cea mai mare cantitate de celuloz se gsete n:


a. bumbac
b. paie
c. conifere

182. Riboflavina este:


a. vitamina B1
b. vitamina B2
c. vitamina B6

183. Acidul pantotenic este implicat n biosinteza:


a. acizilor grai
b. acidului ascorbic
c. colagenului

184. Marcai afirmaia fals:


a. enzimele sunt proteine
b. enzimele sunt biocatalizatori
c. enzimele sunt anticorpi

185. Marcai afirmaia adevrat:


a. proteinele sunt exclusiv de origine animal
b. hemoglobina este protein transportoare de gaze
c. fibrinogenul este o potein din gru

186. Gustul amar al berii se datoreaz:


a. hameiului
b. malului
c. chininei

187. Proteina provenit din virusuri se numete:


a. antigen
b. anticorp
c. insulin

188. Caramelul este:


a. colorant alimentar sintetic
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

b. colorant natural
c. ulei esenial

189. Mirosul neplcut al usturoiului se datoreaz:


a. disulfurii de dialil
b. disulfurii de propil
c. disulfurii de metil

190. Vanilina se extrage dintr-o specie de:


a. iasomie
b. orhidee
c. mucat

191. Amidonul este folosit la obinerea:


a. etanolului
b. celofanului
c. zahrului

192. Care este semnificaia E-urilor scrise pe etichetele alimentelor:


a. codificarea unor aditivi alimentari
b. codificarea coloranilor alimentari
c. marcarea unor aditivi sintetici

193. Marcai afirmaia fals:


a. proteinele insolubile confer organelor rezisten mecanic
b. majoritatea proteinelor solubile au funcii fiziologice importante
c. proteinele solubile se mai numesc scleroproteine

194. Marcai afirmaia fals:


a. denaturarea proteinei conduce la pierderea funciunii fiziologice a acesteia
b. sruri ale metalelor grele sunt factori denaturani
c. radiaiile radioactive nu denatureaz proteinele

195. Proteinele insolubile:


a. nu au valoare nutritiv
b. formeaz geluri hidratate
c. au ca reprezentant fibrinogenul din snge
ROMNIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI

Rspunsuri:

1(a) 2(a) 3(b) 4(b) 5(c) 6(c) 7(c) 8(a) 9(a) 10(a)
11(c) 12(a) 13(b) 14(c) 15(a) 16(b) 17(a) 18(a) 19(a) 20(b)
21(c) 22(b) 23(b) 24(a) 25(a) 26(a) 27(b) 28(b) 29(a) 30(b)
31(c) 32(a) 33(c) 34(a) 35(c) 36(a) 37(c) 38(c) 39(a) 40(b)
41(a) 42(b) 43(a) 44(a) 45(a) 46(b) 47(a) 48(a) 49(c) 50(a)
51(a) 52(b) 53(a) 54(a) 55(a) 56(a) 57(a) 58(a) 59(a) 60(a)
61(a) 62(c) 63(b) 64(b) 65(c) 66(a) 67(b) 68(a) 69(b) 70(a)
71(c) 72(a) 73(a) 74(a) 75(b) 76(a) 77(c) 78(a) 79(c) 80(a)
81(c) 82(c) 83(c) 84(b) 85(c) 86(b) 87(a) 88(b) 89(c) 90(a)
91(b) 92(b) 93(a) 94(a) 95(c) 96(c) 97(a) 98(a) 99(a) 100(a)
101(a) 102(b) 103(c) 104(a) 105(b) 106(a) 107(b) 108(c) 109(c) 110(a)
111(b) 112(a) 113(c) 114(c) 115(a) 116(b) 117(a) 118(b) 119(c) 120(b)
121(c) 122(b) 123(a) 124(a) 125(a) 126(b) 127(a) 128(b) 129(b) 130(b)
131(a) 132(b) 133(a) 134(b) 135(c) 136(a) 137(b) 138(a) 139(b) 140(c)
141(a) 142(c) 143(b) 144(a) 145(c) 146(c) 147(b) 148(c) 149(c) 150(c)
151(b) 152(b) 153(b) 154(c) 155(a) 156(a) 157(b) 158(c) 159(c) 160(a)
161(b) 162(a) 163(b) 164(a) 165(b) 166(c) 167(a) 168(b) 169(a) 170(a)
171(a) 172(a) 173(a) 174(b) 175(c) 176(a) 177(c) 178(c) 179(a) 180(a)
181(a) 182(b) 183(a) 184(c) 185(b) 186(a) 187(a) 188(a) 189(a) 190(b)
191(a) 192(a) 193(c) 194(c) 195(a)