Sunteți pe pagina 1din 119

09/vol.

3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 7

32006L0112

L 347/1 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE 11.12.2006

DIRECTIVA 2006/112/CE A CONSILIULUI


din 28 noiembrie 2006
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adugat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (4) Realizarea obiectivului privind nfiinarea unei piee interne
presupune aplicarea n statele membre a legislaiei privind
impozitele pe cifra de afaceri care sa nu denatureze
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n condiiile concurenei sau s mpiedice libera circulaie a
special articolul 93, bunurilor i serviciilor. Prin urmare, este necesar realiza-
rea acestei armonizri a legislaiei privind impozitele pe
avnd n vedere propunerea Comisiei, cifra de afaceri prin intermediul unui sistem privind taxa pe
valoarea adugat (TVA), astfel nct s se elimine, pe ct
posibil, factorii care pot denatura condiiile concurenei,
avnd n vedere avizul Parlamentului European, att la nivel naional, ct i la nivel comunitar.

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European, (5) Un sistem privind TVA atinge cel mai nalt grad de
simplitate i neutralitate atunci cnd taxa este perceput
ntr-un mod ct mai general posibil i atunci cnd sfera sa
ntruct: de aplicare acoper toate etapele produciei i distribuiei,
precum i prestarea de servicii. Prin urmare, adoptarea unui
(1) Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 pri- sistem comun care s se aplice i comerului cu amnuntul
vind armonizarea legislaiilor statelor membre referitoare este n interesul pieei interne i al statelor membre.
la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei
pe valoarea adugat: baza unitar de evaluare (1) a fost (6) Este necesar ca acest proces s se efectueze n etape, ntru-
modificat n mod substanial n mai multe etape. La efec- ct armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri determin
tuarea noilor modificri ale directivei menionate anterior, n statele membre modificri n structura fiscal i conse-
este de dorit, din motive de claritate i raionalizare, ca cine apreciabile n domeniile bugetar, economic i social.
directiva menionat s fie reformat.

(7) Sistemul comun privind TVA este necesar s conduc,


(2) Textul reformat va include toate dispoziiile nc aplicabile chiar i n cazul n care cotele i scutirile nu sunt pe deplin
ale Directivei 67/227/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 armonizate, la o neutralitate n domeniul concurenei,
privind armonizarea legislaiilor statelor membre privind astfel nct, pe teritoriul fiecrui stat membru, bunurile i
impozitele pe cifra de afaceri (2). Prin urmare, aceast direc- serviciile similare s suporte aceeai sarcin fiscal, indife-
tiv se abrog. rent de lungimea lanului de producie i de distribuie.

(3) n vederea asigurrii prezentrii acestor prevederi ntr-o (8) n temeiul Deciziei 2000/597/CE, Euratom a Consiliului
form clar i logic, n conformitate cu principiul unei din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii
mai bune legiferri, este necesar reformarea structurii i ale Comunitilor Europene (3), bugetul Comunitilor
formulrii directivei, dei acest lucru nu antreneaz, n Europene este necesar s fie finanat n totalitate, fr s
principiu, modificri de fond n legislaia existent. Cu aduc atingere altor venituri, din resursele proprii ale
toate acestea, un numr mic de modificri substaniale sunt Comunitilor. Acestea din urm este necesar s includ
inerente exerciiului de reformare i este necesar s fie, resursele provenite din TVA i obinute prin aplicarea unei
totui, efectuate. n cazul n care asemenea modificri sunt cote uniforme a taxei la baze de stabilire determinate n
efectuate, acestea sunt enumerate n totalitate n cadrul dis- mod uniform i n conformitate cu normele comunitare.
poziiilor care reglementeaz transpunerea i intrarea n
vigoare.
(9) Este esenial a se prevedea o perioad de tranziie care s
permit adaptarea treptat a legislaiilor naionale n dome-
(1) JO L 145, 13.6.1977, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat niile menionate.
ultima dat prin Directiva 2006/98/CE (JO L 221, 21.8.2006, p. 9).
(2) JO 71, 14.4.1967, p. 1301. Directiv, astfel cum a fost modificat
prin Directiva 69/463/CEE (JO L 320, 20.12.1969, p. 34). (3) JO L 253, 7.10.2000, p. 42.
8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(10) n respectiva perioad de tranziie, operaiunile intracomu- anumitor servicii prestate ntre persoane impozabile al
nitare efectuate de persoane impozabile, altele dect cror cost este inclus n preul bunurilor.
persoanele scutite de la plata impozitului, sunt impozitate
n statul membru de destinaie, n conformitate cu
respectivele cote i n condiiile stabilite de ctre statul (18) Este necesar a clarifica definiia locului impozitrii pentru
membru respectiv. anumite operaiuni efectuate la bordul navelor, aeronave-
lor sau trenurilor n timpul unui transport de cltori n
cadrul Comunitii.
(11) De asemenea, este necesar ca, n perioada de tranziie res-
pectiv, achiziiile intracomunitare de o anumit valoare
efectuate de persoane scutite de la plata impozitului sau de (19) Electricitatea i gazul sunt considerate bunuri n scopuri de
persoane juridice neimpozabile, anumite vnzri intraco- TVA. Cu toate acestea, este foarte dificil determinarea
munitare la distan i livrarea de mijloace de transport noi locului livrrii. Pentru a evita dubla impozitare sau
persoanelor fizice sau organismelor scutite de la plata neimpozitarea i pentru a realiza o pia intern veritabil
impozitului sau neimpozabile s fie impozitate n statul fr bariere legate de regimul TVA, locul livrrii de gaz,
membru de destinaie, n conformitate cu respectivele cote prin sistemul de distribuie a gazelor naturale, sau de elec-
i n condiiile stabilite de ctre statul membru respectiv, n tricitate, nainte ca bunurile s ating etapa final de
msura n care operaiunile respective pot cauza, n absena consum, este necesar s fie, prin urmare, locul n care
unor dispoziii speciale, denaturri semnificative ale con- clientul i-a stabilit sediul activitii economice. Livrarea de
curenei ntre statele membre. electricitate i de gaz n etapa final, adic de la comerciani
i distribuitori ctre consumatorul final, se impoziteaz la
locul unde clientul utilizeaz i consum efectiv bunurile.
(12) Din motive legate de condiiile lor geografice, economice
i sociale, anumite teritorii sunt excluse din sfera de aplicare
a prezentei directive.
(20) n cazul nchirierii unor bunuri mobile corporale, aplicarea
normei generale conform creia prestrile de servicii sunt
impozitate n statul membru n care este stabilit prestatorul
(13) Pentru a spori caracterul nediscriminatoriu al taxei,
poate conduce la o denaturare semnificativ a concurenei
termenul persoan impozabil se definete astfel nct
n cazul n care locatorul i locatarul sunt stabilii n state
statele membre s l poat utiliza pentru a include
membre diferite, iar cotele de impozitare din statele respec-
persoanele care efectueaz n mod ocazional anumite
tive difer. Prin urmare, este necesar a stabili c locul pres-
operaiuni.
trii unui serviciu este locul n care clientul i-a stabilit
sediul activitii economice sau n care dispune de un sediu
comercial fix pentru care a fost furnizat serviciul sau, n
(14) Termenul operaiune taxabil poate conduce la dificulti,
absena acestora, locul unde i are domiciliul stabil sau
n special n ceea ce privete operaiunile considerate ca
reedina obinuit.
fiind operaiuni taxabile. Prin urmare, conceptele n cauz
este necesar s fie clarificate.
(21) Cu toate acestea, n ceea ce privete nchirierea de mijloace
(15) n vederea facilitrii schimburilor comerciale intracomuni- de transport, este necesar, din motive de control, a se aplica
tare n domeniul lucrrilor privind bunurile mobile corpo- cu strictee norma general i a se considera, astfel, locul
rale, este necesar a stabili regimuri fiscale aplicabile opera- prestrii ca fiind locul n care prestatorul i-a stabilit sediul
iunilor respective atunci cnd acestea sunt efectuate activitii economice.
pentru un client care este identificat n scopuri de TVA
ntr-un alt stat membru dect cel n care operaiunea este
efectuat fizic. (22) Toate serviciile de telecomunicaii consumate n Comuni-
tate se impoziteaz pentru a preveni denaturarea concu-
renei n acest domeniu. n acest scop, serviciile de teleco-
(16) O operaiune de transport de pe teritoriul unui stat mem- municaii prestate persoanelor impozabile stabilite n
bru este considerat un transport intracomunitar de bunuri Comunitate sau clienilor stabilii n ri tere se
n cazul n care este legat direct de o operaiune de transport impoziteaz, n principiu, la locul n care este stabilit
efectuat ntre state membre, pentru a simplifica nu numai clientul serviciilor. Cu toate acestea, pentru a asigura
principiile i regimurile de impozitare a serviciilor de impozitarea uniform a serviciilor de telecomunicaii pres-
transport intern respective, ci i normele aplicabile tate de persoane impozabile stabilite n teritorii tere sau n
serviciilor auxiliare i serviciilor prestate de intermediari ri tere unor persoane neimpozabile stabilite n Comuni-
care particip la prestarea diferitelor servicii. tate i care sunt efectiv utilizate sau exploatate n Comuni-
tate, este necesar ca statele membre s prevad ca locul
prestrii s fie n Comunitate.
(17) Stabilirea locului efecturii operaiunilor taxabile poate
conduce la conflicte ntre statele membre privind jurisdic-
ia, n special n ceea ce privete livrarea de bunuri care (23) De asemenea, pentru a preveni denaturri ale concurenei,
necesit montaj sau prestarea de servicii. Dei locul unde se serviciile de televiziune i de radiodifuziune i serviciile
desfoar o prestare de servicii este considerat n principiu prestate pe cale electronic din teritorii tere sau ri tere
ca fiind locul unde prestatorul i-a stabilit locul de desf- unor persoane stabilite n Comunitate sau din Comunitate
urare a activitii sale economice, acesta este definit ca unor clieni stabilii n teritorii tere sau ri tere se
aflndu-se n statul membru al clientului, n special n cazul impoziteaz la locul de stabilire al clientului.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 9

(24) Conceptele de fapt generator i exigibilitate a TVA este ntreprinderilor n cauz de a intra sau de a se menine n
necesar s fie armonizate n cazul n care introducerea sis- economia subteran.
temului comun privind TVA i orice modificare ulterioar
a acestuia produc efecte n acelai timp n toate statele
membre. (34) Cu toate acestea, o asemenea reducere a cotei TVA nu este
lipsit de riscuri pentru buna funcionare a pieei interne i
pentru caracterul neutru al taxei. Prin urmare, este necesar
(25) Baza de impozitare se armonizeaz astfel nct aplicarea a se prevedea introducerea unei proceduri de autorizare pe
TVA operaiunilor taxabile s conduc la rezultate compa- o perioad fix, dar suficient de lung, pentru a permite
rabile n toate statele membre. evaluarea impactului cotelor reduse aplicate serviciilor
prestate local. Pentru ca o astfel de msur s rmn
(26) Cu scopul de a preveni pierderea de venituri fiscale prin verificabil i limitat, sfera ei de aplicare se definete cu
operaiuni realizate de prile legate ntre ele n scopul obi- strictee.
nerii de avantaje fiscale, este necesar, n condiii limitate
specifice, ca statele membre s aib posibilitatea de a
interveni n ceea ce privete baza de impozitare a livrrilor (35) Este necesar a se elabora o list comun a scutirilor, astfel
de bunuri sau prestrilor de servicii i a achiziiilor intra- nct resursele proprii ale Comunitilor s poat fi colec-
comunitare de bunuri. tate ntr-un mod uniform n toate statele membre.

(27) Pentru combaterea evaziunii fiscale sau a fraudei, este nece- (36) Att n beneficiul persoanelor obligate la plata TVA, ct i
sar ca statele membre s aib posibilitatea de a include n al autoritilor administrative competente, metodele de
baza de impozitare a unei operaiuni care implic aplicare a TVA anumitor livrri i achiziiilor intracomu-
prelucrarea aurului de investiii furnizat de un client nitare de produse supuse accizelor este necesar s fie
valoarea aurului de investiii respectiv n cazul n care, prin aliniate cu procedurile i obligaiile privind declararea n
prelucrarea sa, aurul i pierde calitatea de aur de investiii. cazul expedierilor de astfel de produse ntr-un alt stat
Este necesar ca atunci cnd aplic aceste msuri, statele membru prevzute de Directiva 92/12/CEE a Consiliului
membre s dispun de un anumit grad de discreie. din 25 februarie 1992 privind regimul general al
produselor supuse accizelor i privind deinerea, circulaia
i monitorizarea acestor produse (1).
(28) Pentru evitarea denaturrilor, eliminarea controalelor fis-
cale la frontiere implic nu numai o baz unitar de stabi-
lire, ci i o aliniere suficient ntre statele membre n ceea
ce privete numrul de cote i nivelurile cotelor. (37) Livrarea de gaz prin sistemul de distribuie a gazelor natu-
rale i livrarea de electricitate sunt impozitate la locul de
stabilire al clientului. Prin urmare, este necesar ca pentru a
(29) Cota standard de TVA n vigoare n diferitele state membre, evita dubla impozitare, importul de astfel de produse s fie
combinat cu mecanismul sistemului de tranziie, asigur scutit de TVA.
funcionarea sistemului la un nivel acceptabil. Pentru a
prentmpina ca divergene n cotele standard de TVA apli-
cate de statele membre s conduc la dezechilibre structu- (38) n ceea ce privete faptele generatoare de pe piaa intern
rale n Comunitate i la denaturri ale concurenei n legate de schimburile comerciale intracomunitare de
anumite sectoare de activitate, se fixeaz o cot standard bunuri efectuate n perioada de tranziie de persoane
minim de 15 %, sub rezerva unor revizuiri. impozabile nestabilite pe teritoriul statului membru n care
are loc achiziia intracomunitar de bunuri, inclusiv ope-
raiunile n lan, este necesar a se prevedea msuri de sim-
(30) Este necesar ca pentru a pstra caracterul neutru al TVA, plificare care s asigure un tratament egal n toate statele
cotele aplicate de statele membre s permit, ca regul membre. n acest sens, este necesar s se armonizeze
general, deducerea TVA aplicate n etapa anterioar. dispoziiile privind sistemul de impozitare i persoan obli-
gat la plata TVA datorat pentru asemenea operaiuni. Cu
toate acestea, este necesar s se exclud, n principiu, din
(31) n perioada de tranziie, este necesar s fie permise anumite
regimurile respective, bunurile care sunt destinate a fi
derogri privind numrul i nivelul cotelor.
livrate n etapa de vnzare cu amnuntul.

(32) Este necesar ca pentru o mai bun apreciere a impactului


cotelor reduse, Comisia s pregteasc un raport de eva- (39) Dispoziiile care reglementeaz deducerile este necesar s
luare privind impactul cotelor reduse aplicate serviciilor fie armonizate n msura n care ele afecteaz sumele efec-
prestate la nivel local, n special n ceea ce privete crearea tiv colectate. Proporia de deducere este necesar s fie cal-
de locuri de munc, creterea economic i funcionarea culat n mod similar n toate statele membre.
corespunztoare a pieei interne.

(40) Regimul care permite regularizarea deducerilor pentru


(33) Este necesar ca pentru a combate problema omajului, bunurile de capital pe ntreaga durat de via a activului,
statelor membre care doresc acest lucru s li se permit s n funcie de utilizarea sa efectiv, este necesar s poat fi
experimenteze funcionarea i impactul, n ceea ce privete
crearea de locuri de munc, ale unei reduceri a cotei TVA
aplicate serviciilor cu mare aport de for de munc. Redu- (1) JO L 76, 23.3.1992, p. 1. Directiv, astfel cum a fost modificat
cerea respectiv poate micora, de asemenea, tendinele ultima dat prin Directiva 2004/106/CE (JO L 359, 4.12.2004, p. 30).
10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

aplicat, de asemenea, anumitor servicii asemntoare adoptat o metod comun de calculare a valorii adugate
bunurilor de capital. de respectivii fermieri, pentru colectarea resurselor proprii.

(41) Este necesar a se preciza care sunt persoanele obligate la (51) Este necesar a se adopta un sistem comunitar de impozi-
plata TVA, n special n cazul serviciilor prestate de o tare aplicabil bunurilor second-hand, operelor de art,
persoan care nu este stabilit n statul membru n care este antichitilor i obiectelor de colecie, cu scopul de a evita
datorat TVA. dubla impozitare i denaturarea concurenei ntre
persoanele impozabile.
(42) Este necesar ca statele membre s fie n msur, n anumite
cazuri, s desemneze destinatarul livrrilor de bunuri sau al
prestrilor de servicii ca persoan obligat la plata TVA. (52) Aplicarea normelor comune privind TVA aurului repre-
Aceast msur permite statelor membre s simplifice zint un obstacol important n calea utilizrii acestuia pen-
normele i s combat evaziunea fiscal i frauda din sec- tru investiii financiare i justific, prin urmare, aplicarea
toarele identificate i privind anumite tipuri de operaiuni. unui regim fiscal special, pentru a consolida, de asemenea,
competitivitatea internaional a pieei comunitare a
aurului.
(43) Este necesar ca statele membre s aib libertatea deplin de
a desemna persoanele obligate la plata TVA la import.
(53) Livrarea de aur de investiii este n mod inerent similar
(44) Este necesar ca statele membre s poat adopta dispoziii altor instrumente financiare care sunt scutite de TVA. n
care s prevad c alt persoan dect persoana obligat la consecin, scutirea pare a fi tratamentul fiscal cel mai
plata TVA este responsabil solidar de plata taxei. adecvat pentru livrrile de aur de investiii.

(45) Obligaiile persoanelor impozabile este necesar s fie armo- (54) Definiia aurului de investiie este necesar s includ mone-
nizate pe ct posibil, pentru a asigura garaniile necesare dele de aur a cror valoare reflect n principal preul
pentru colectarea TVA ntr-un mod uniform n toate statele aurului coninut. Din motive de transparen i certitudine
membre. juridic, este necesar s fie elaborat o list anual a mone-
delor care intr sub incidena regimului aplicabil aurului de
investiie, care ofer garanii operatorilor ce
(46) Utilizarea facturrii electronice este necesar s permit tranzacioneaz asemenea monede. Lista respectiv este
autoritilor fiscale s-i desfoare activitile de monito- necesar s nu aduc atingere scutirii monedelor care nu
rizare. Este necesar, prin urmare, pentru a asigura sunt incluse n list, dar care ndeplinesc criteriile stabilite
funcionarea corespunztoare a pieei interne, elaborarea de prezenta directiv.
unei liste, armonizate la nivel comunitar, cu detaliile care
se menioneaz pe facturi i stabilirea unui numr de
regimuri comune care reglementeaz utilizarea facturrii (55) Pentru a preveni evaziunea fiscal i a atenua n acelai
electronice i depozitarea electronic a facturilor, precum timp sarcina financiar aferent livrrii de aur cu grad de
i autofacturarea i externalizarea operaiunilor de puritate superior unui anumit nivel, este justificat a se per-
facturare. mite statelor membre s desemneze clientul ca persoan
obligat la plata TVA.
(47) Sub rezerva unor condiii pe care le stabilesc, statele
membre au obligaia de a permite elaborarea electronic a
anumitor declaraii i deconturi i s poat solicita (56) Pentru a facilita respectarea obligaiilor fiscale de ctre ope-
utilizarea mijloacelor electronice. ratorii care presteaz servicii pe cale electronic i care nu
sunt stabilii i nici nu sunt obligai s fie identificai n sco-
puri de TVA n Comunitate, este necesar s fie stabilit un
(48) Necesitatea unei reduceri a formalitilor administrative i regim special. n cadrul regimului respectiv, orice operator
statistice care sunt ndeplinite de ntreprinderi, n special de care presteaz asemenea servicii pe cale electronic persoa-
ntreprinderile mici i mijlocii, este necesar s fie nelor neimpozabile din Comunitate, n cazul n care nu
armonizat cu punerea n aplicare a unor msuri eficiente este altfel identificat n scopuri de TVA n Comunitate, este
de control i cu nevoia, att din motive economice, ct i necesar s aib posibilitatea de a opta pentru identificare
fiscale, de a menine calitatea instrumentelor statistice ntr-un singur stat membru.
comunitare.

(49) Este necesar s li se permit statelor membre s continue (57) Este de dorit ca dispoziiile privind serviciile de radiodifu-
aplicarea regimurilor lor speciale pentru ntreprinderi mici, ziune i televiziune i anumite servicii prestate pe cale elec-
n conformitate cu dispoziii comune i n vederea unei tronic s fie instituite doar temporar i s fie revizuite, pe
armonizri sporite. baza experienei, dup o scurt perioad de timp.

(50) Statele membre este necesar s-i pstreze libertatea de a (58) Este necesar a promova aplicarea uniform a dispoziiilor
aplica un regim special cuprinznd reduceri forfetare a prezentei directive i, n acest scop, este necesar s se insti-
TVA aferent intrrilor pentru fermierii care nu intr sub tuie un comitet consultativ pentru taxa pe valoare adugat
incidena regimului normal. Este necesar s fie stabilite pentru a se permite statelor membre i Comisiei s coope-
principiile de baz ale regimului special respectiv i s fie reze strns.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 11

(59) Este necesar, n anumite limite i sub rezerva anumitor (64) innd seama de sfera lor limitat de aplicare, msurile de
condiii, ca statele membre s poat introduce sau conti- punere n aplicare este necesar s fie adoptate de ctre Con-
nua s aplice msuri speciale de derogare de la prezenta siliu hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei.
directiv, cu scopul de a simplifica perceperea taxei sau de
(65) ntruct, din aceste motive, obiectivele prezentei directive
a preveni anumite forme de evaziune fiscal sau fraud.
nu pot fi atinse n mod suficient de statele membre i pot
(60) Pentru a evita situaia de incertitudine a unui stat membru fi realizate, prin urmare, mai bine la nivel comunitar,
care a depus o cerere de derogare n ceea ce privete Comunitatea poate adopta msuri, n conformitate cu
planurile Comisiei ca rspuns la cererea respectiv, este principiul subsidiaritii prevzut la articolul 5 din tratat. n
necesar s se stabileasc termene n care Comisia are conformitate cu principiul proporionalitii, prevzut la
obligaia de a prezenta Consiliului fie o propunere de auto- articolul menionat anterior, prezenta directiv nu dep-
rizare, fie o comunicare n care s i expun obieciile. ete ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor
respective.
(61) Este esenial a se asigura aplicarea uniform a sistemului
privind TVA. Este necesar s se adopte msuri de punere n (66) Obligaia de a transpune prezenta directiv n legislaia
aplicare pentru realizarea acestui obiectiv. naional este necesar s se limiteze la dispoziiile care
reprezint o modificare de fond n raport cu directivele
(62) Este necesar ca msurile respective s abordeze, n special, anterioare. Obligaia de transpunere n legislaia naional
problema dublei impozitri a operaiunilor transfrontali- a dispoziiilor nemodificate decurge din directivele
ere care poate aprea ca urmare a divergenelor dintre anterioare.
statele membre n aplicarea normelor care reglementeaz
locul efecturii operaiunilor taxabile. (67) Este necesar ca prezenta directiv s nu aduc atingere obli-
gaiilor statelor membre legate de termenele de transpu-
(63) Cu toate c sfera de aplicare a msurilor respective este nere n legislaia naional a directivelor prevzute n
limitat, aceste msuri pot avea un impact bugetar care anexa XI partea B,
poate fi semnificativ pentru unul sau mai multe state
membre. Prin urmare, este justificat dreptul Consiliului de
a-i exercita competenele de executare. ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

CUPRINS
TITLUL I OBIECT I SFER DE APLICARE 15

TITLUL II SFER DE APLICARE TERITORIAL 16

TITLUL III PERSOANE IMPOZABILE 17

TITLUL IV OPERAIUNI TAXABILE 18

Capitolul 1 Livrarea de bunuri 18

Capitolul 2 Achiziia intracomunitar de bunuri 19

Capitolul 3 Prestarea de servicii 20

Capitolul 4 Importul de bunuri 20

TITLUL V LOCUL OPERAIUNILOR TAXABILE 20

Capitolul 1 Locul livrrii de bunuri 20

Seciunea 1 Livrarea de bunuri fr transport 20

Seciunea 2 Livrarea de bunuri cu transport 20

Seciunea 3 Livrarea de bunuri la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor 21

Seciunea 4 Livrarea de bunuri prin sistemele de distribuie 22

Capitolul 2 Locul unei achiziii intracomunitare de bunuri 22

Capitolul 3 Locul prestrii de servicii 22

Seciunea 1 Regul general 22

Seciunea 2 Dispoziii speciale 23

Subseciunea 1 Prestarea de servicii de ctre intermediari 23


12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Subseciunea 2 Prestarea de servicii legate de bunuri imobile 23


Subseciunea 3 Prestarea de servicii de transport 23
Subseciunea 4 Prestarea de servicii culturale i similare, servicii auxiliare transportului sau servicii n legtur cu
bunurile mobile corporale 23
Subseciunea 5 Prestarea de servicii diverse 24
Subseciunea 6 Criteriul utilizrii i exploatrii efective 25
Capitolul 4 Locul importului de bunuri 25
TITLUL VI FAPT GENERATOR I EXIGIBILITATEA TVA 25
Capitolul 1 Dispoziii generale 25
Capitolul 2 Livrarea de bunuri i prestarea de servicii 25
Capitolul 3 Achiziia intracomunitar de bunuri 26
Capitolul 4 Importul de bunuri 26
TITLUL VII BAZ DE IMPOZITARE 26
Capitolul 1 Definiie 26
Capitolul 2 Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii 26
Capitolul 3 Achiziia intracomunitar de bunuri 28
Capitolul 4 Importul de bunuri 28
Capitolul 5 Dispoziii diverse 29
TITLUL VIII COTE 29
Capitolul 1 Aplicarea cotelor 29
Capitolul 2 Structura i nivelul cotelor 29
Seciunea 1 Cota standard 29
Seciunea 2 Cote reduse 29
Seciunea 3 Dispoziii speciale 30
Capitolul 3 Dispoziii temporare pentru anumite servicii cu un mare aport de for de munc 30
Capitolul 4 Dispoziii speciale aplicabile pn la adoptarea unor regimuri definitive 31
Capitolul 5 Dispoziii temporare 32
TITLUL IX SCUTIRI 33
Capitolul 1 Dispoziii generale 33
Capitolul 2 Scutiri pentru anumite activiti de interes general 33
Capitolul 3 Scutiri pentru alte activiti 34
Capitolul 4 Scutiri pentru operaiunile intracomunitare 35
Seciunea 1 Scutiri legate de livrarea de bunuri 35
Seciunea 2 Scutiri pentru achiziiile intracomunitare de bunuri 36
Seciunea 3 Scutiri pentru anumite servicii de transport 36
Capitolul 5 Scutiri la import 37
Capitolul 6 Scutiri la export 38
Capitolul 7 Scutiri legate de transportul internaional 38
Capitolul 8 Scutiri referitoare la anumite operaiuni asimilate exporturilor 39
Capitolul 9 Scutiri pentru prestrile de servicii efectuate de ctre intermediari 39
Capitolul 10 Scutiri pentru operaiunile legate de comerul internaional 39
Seciunea 1 Antrepozite vamale, alte antrepozite dect antrepozitele vamale i regimuri similare 39
Seciunea 2 Operaiuni scutite n vederea exportului i n cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre 41
Seciunea 3 Dispoziii comune seciunilor 1 i 2 41
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13

TITLUL X DEDUCERI 41
Capitolul 1 Originea i sfera de aplicare a dreptului de deducere 41
Capitolul 2 Pro rata de deducere 42
Capitolul 3 Restricii privind dreptul de deducere 43
Capitolul 4 Norme care reglementeaz exercitarea dreptului de deducere 43
Capitolul 5 Ajustarea deducerilor 44
TITLUL XI OBLIGAIILE PERSOANELOR IMPOZABILE I ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE 45
Capitolul 1 Obligaia de plat 45
Seciunea 1 Persoane obligate la plata TVA ctre autoritile fiscale 45
Seciunea 2 Modaliti de plat 47
Capitolul 2 Identificare 47
Capitolul 3 Facturare 48
Seciunea 1 Definiie 48
Seciunea 2 Noiunea de factur 48
Seciunea 3 Emiterea facturilor 48
Seciunea 4 Coninutul facturilor 49
Seciunea 5 Transmiterea facturilor prin mijloace electronice 50
Seciunea 6 Msuri de simplificare 51
Capitolul 4 Contabilitate 51
Seciunea 1 Definiie 51
Seciunea 2 Obligaii generale 51
Seciunea 3 Obligaii specifice legate de stocarea tuturor facturilor 51
Seciunea 4 Dreptul de acces la facturile stocate prin mijloace electronice ntr-un alt stat membru 52
Capitolul 5 Declaraii 52
Capitolul 6 Declaraii recapitulative 53
Capitolul 7 Dispoziii diverse 55
Capitolul 8 Obligaii privind anumite operaiuni de import i export 55
Seciunea 1 Operaiuni de import 55
Seciunea 2 Operaiuni de export 56
TITLUL XII REGIMURI SPECIALE 56
Capitolul 1 Regimul special pentru ntreprinderile mici 56
Seciunea 1 Proceduri simplificate pentru impunere i colectare 56
Seciunea 2 Scutiri sau diminuri treptate 56
Seciunea 3 Raportare i reexaminare 58
Capitolul 2 Regimul comun forfetar pentru productori agricoli 58
Capitolul 3 Regimul special pentru ageniile de turism 59
Capitolul 4 Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de art, obiecte de colecie i antichiti 60
Seciunea 1 Definiii 60
Seciunea 2 Regimul special pentru comerciani persoane impozabile 61
Subseciunea 1 Regimul marjei 61
Subseciunea 2 Regimul tranzitoriu pentru mijloacele de transport second-hand 62
Seciunea 3 Regimul special pentru vnzrile prin licitaie public 63
Seciunea 4 Msuri de prevenire a denaturrilor concurenei i a evaziunii fiscale 64
14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Capitolul 5 Regimul special pentru aurul de investiii 64


Seciunea 1 Dispoziii generale 64
Seciunea 2 Scutire de TVA 65
Seciunea 3 Opiune de impozitare 65
Seciunea 4 Tranzacii pe o pia reglementat a lingourilor de aur 65
Seciunea 5 Drepturi i obligaii speciale ale comercianilor de aur de investiii 65

Capitolul 6 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaz servicii pe cale electronic unor
persoane neimpozabile 66

Seciunea 1 Dispoziii generale 66

Seciunea 2 Regim special pentru serviciile furnizate pe cale electronic 66

TITLUL XIII DEROGRI 67

Capitolul 1 Derogri aplicate pn la adoptarea regimurilor definitive 67

Seciunea 1 Derogri pentru statele care erau membre ale Comunitii la 1 ianuarie 1978 67

Seciunea 2 Derogri pentru statele care au aderat la Comunitate dup 1 ianuarie 1978 68

Seciunea 3 Dispoziii comune seciunilor 1 i 2 69

Capitolul 2 Derogri supuse autorizrii 69

Seciunea 1 Msuri de simplificare i msuri de prevenire a evaziunii fiscale sau a fraudei 69

Seciunea 2 Acorduri internaionale 70

TITLUL XIV DISPOZIII DIVERSE 70

Capitolul 1 Msuri de punere n aplicare 70

Capitolul 2 Comitetul TVA 70

Capitolul 3 Cursuri de schimb 70

Capitolul 4 Alte impozite, drepturi i taxe 71

TITLUL XV DISPOZIII FINALE 71

Capitolul 1 Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre 71

Capitolul 2 Msuri tranzitorii aplicabile n contextul aderrii la Uniunea European 71

Capitolul 3 Transpunere i intrare n vigoare 72

ANEXA I LISTA ACTIVITILOR PREVZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 73

ANEXA II LISTA ORIENTATIV A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONIC PREVZUTE LA


ARTICOLUL 56 ALINEATUL (1) LITERA (k) 74

ANEXA III LISTA LIVRRILOR DE BUNURI I PRESTRILOR DE SERVICII CRORA LE POT FI APLICATE
COTELE REDUSE PREVZUTE LA ARTICOLUL 98 75

ANEXA IV LISTA SERVICIILOR PREVZUTE LA ARTICOLUL 106 76

ANEXA V CATEGORII DE BUNURI REGLEMENTATE DE ALTE REGIMURI DE ANTREPOZIT DECT ANTREPO-


ZITUL VAMAL PREVZUTE LA ARTICOLUL 160 ALINEATUL (2) 77

ANEXA VI LISTA LIVRRILOR DE BUNURI I PRESTRILOR DE SERVICII PREVZUTE LA ARTICOLUL 199


ALINEATUL (1) LITERA (d) 79

ANEXA VII LISTA ACTIVITILOR DE PRODUCIE AGRICOL PREVZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEA-
TUL (1) PUNCTUL 4 80

ANEXA VIII LISTA ORIENTATIV A SERVICIILOR AGRICOLE PREVZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEA-
TUL (1) PUNCTUL 5 81

ANEXA IX OBIECTE DE ART, OBIECTE DE COLECIE I ANTICHITI PREVZUTE LA ARTICOLUL 311 ALI-
NEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 I 4 82

Partea A Obiecte de art 82

Partea B Obiecte de colecie 82

Partea C Antichiti 82
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15

ANEXA X LISTA OPERATIUNILOR SUPUSE DEROGRILOR PREVZUTE LA ARTICOLELE 370, 371


I 380-390 83
Partea A Operaiuni pe care statele membre pot continua s le impoziteze 83
Partea B Operaiuni pe care statele membre pot continua s le scuteasc 83
ANEXA XI 85
Partea A Directive abrogate i modificrile succesive ale acestora 85
Partea B Termene de transpunere n legislaia naional (la care se face referire la articolul 411) 86
ANEXA XII TABEL DE CORESPONDEN 88

TITLUL I (iii) n cazul produselor supuse accizelor, atunci cnd accizele


la achiziia intracomunitar sunt exigibile, n temeiul
OBIECT I SFER DE APLICARE Directivei 92/12/CEE, pe teritoriul statului membru, o
persoan impozabil sau o persoan juridic
neimpozabil ale crei alte achiziii nu sunt supuse TVA
n temeiul articolului 3 alineatul (1);
Articolul 1

(c) prestarea de servicii efectuat cu titlu oneros pe teritoriul unui


(1) Prezenta directiv stabilete sistemul comun privind taxa pe stat membru de ctre o persoan impozabil care acioneaz
valoarea adugat (TVA). ca atare;

(2) Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea


asupra bunurilor i serviciilor a unei taxe generale de consum (d) importul de bunuri.
exact proporional cu preul bunurilor i serviciilor, indiferent de
numrul de operaiuni care au loc n procesul de producie i de
distribuie anterior etapei n care este perceput taxa. (2) (a) n sensul alineatului (1) litera (b) punctul (ii), sunt consi-
derate mijloace de transport urmtoarele mijloace de
transport, n cazul n care sunt destinate transportului de
La fiecare operaiune, TVA, calculat la preul bunurilor sau persoane sau de bunuri:
serviciilor la o cot aplicabil bunurilor sau serviciilor respective,
este exigibil dup deducerea valorii TVA suportate direct de dife-
ritele componente ale preului. (i) vehiculele terestre cu motor a cror capacitate dep-
ete 48 centimetri cubi sau a cror putere depete
7,2 kilowai;
Sistemul comun privind TVA se aplic pn la etapa de vnzare
cu amnuntul, inclusiv.
(ii) navele care depesc 7,5 metri n lungime, cu excep-
ia navelor utilizate pentru navigaia n largul mrii i
Articolul 2 care transport cltori cu plat i a navelor utilizate
pentru activiti comerciale, industriale sau de pescuit
sau pentru salvare i asisten pe mare sau pentru
(1) Urmtoarele operaiuni sunt supuse TVA: pescuitul de coast;

(a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui


stat membru de ctre o persoan impozabil care acioneaz (iii) aeronavele a cror greutate la decolare depete
ca atare; 1 550 kilograme, cu excepia aeronavelor utilizate de
companii aeriene care opereaz cu plat, n principal,
pe rute internaionale;
(b) achiziia intracomunitar de bunuri efectuat cu titlu oneros
pe teritoriul unui stat membru de ctre:
(b) Aceste mijloace de transport sunt considerate noi n
cazul:
(i) o persoan impozabil care acioneaz ca atare sau o
persoan juridic neimpozabil, n cazul n care vnz-
torul este o persoan impozabil care acioneaz ca atare
(i) vehiculelor terestre cu motor, atunci cnd livrarea are
i care nu poate beneficia de scutirea pentru ntreprinderi
loc n termen de ase luni de la data primei puneri n
mici prevzut la articolele 282-292 i care nu este regle-
folosin sau atunci cnd vehiculul a parcurs maxi-
mentat de articolul 33 sau 36;
mum 6 000 de kilometri;

(ii) n cazul mijloacelor de transport noi, o persoan


impozabil sau o persoan juridic neimpozabil ale (ii) navelor, atunci cnd livrarea are loc n termen de trei
crei alte achiziii nu sunt supuse TVA n temeiul luni de la data primei puneri n folosin sau atunci
articolului 3 alineatul (1) sau orice alt persoan cnd nava a efectuat deplasri a cror durat total
neimpozabil; nu depete 100 de ore;
16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(iii) aeronavelor, atunci cnd livrarea are loc n termen de Articolul 4


trei luni de la data primei puneri n folosin sau
atunci cnd aeronava a zburat maximum 40 de ore;
Pe lng operaiunile prevzute la articolul 3, nu sunt supuse TVA
urmtoarele operaiuni:
(c) statele membre stabilesc condiiile n care pot fi conside-
rate ca stabilite datele prevzute la litera (b). (a) achiziia intracomunitar de bunuri second-hand, obiecte de
art, obiecte de colecie sau antichiti, astfel cum sunt defi-
nite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, atunci cnd
(3) Produse supuse accizelor nseamn produsele energetice,
vnztorul este un comerciant persoan impozabil care
alcoolul i buturile alcoolice i tutunul prelucrat, astfel cum sunt
acioneaz ca atare i atunci cnd TVA a fost aplicat bunu-
definite de legislaia comunitar actual, exceptnd gazul furnizat
rilor n statul membru din care a nceput expedierea sau
prin sistemul de distribuie a gazelor naturale si electricitatea.
transportul acestora, n conformitate cu regimul marjei
prevzut la articolele 312-325;

Articolul 3 (b) achiziia intracomunitar de mijloace de transport second-


hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3),
atunci cnd vnztorul este un comerciant persoan
(1) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), impozabil care acioneaz ca atare i atunci cnd TVA a fost
nu sunt supuse TVA urmtoarele operaiuni: aplicat mijloacelor de transport n statul membru din care a
nceput expedierea sau transportul acestora, conform regimu-
(a) achiziia intracomunitar de bunuri efectuat de ctre o lui tranzitoriu pentru mijloace de transport second-hand;
persoan impozabil sau de ctre o persoan juridic
neimpozabil, atunci cnd livrarea de astfel de bunuri pe (c) achiziia intracomunitar de bunuri second-hand, obiecte de
teritoriul statului membru de achiziie este scutit n temeiul art, obiecte de colecie sau antichiti, astfel cum sunt defi-
articolelor 148 i 151; nite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, atunci cnd
vnztorul este un organizator de vnzri prin licitaie
public, ce acioneaz ca atare, i atunci cnd TVA a fost apli-
(b) achiziia intracomunitar de bunuri, alta dect cea prevzut cat bunurilor n statul membru din care a nceput expedie-
la litera (a) i la articolul 4 i alta dect achiziia de mijloace rea sau transportul acestora, conform regimului special pen-
de transport noi sau de produse supuse accizelor, efectuat de tru vnzri prin licitaie public.
ctre o persoan impozabil pentru activitile sale agricole,
forestiere sau de pescuit supuse regimului forfetar comun
pentru productori agricoli sau de ctre o persoan
impozabil care efectueaz doar livrri de bunuri sau prestri
de servicii pentru care TVA nu este deductibil sau de ctre o TITLUL II
persoan juridic neimpozabil.
SFER DE APLICARE TERITORIAL

(2) Alineatul (1) litera (b) se aplic numai n cazul n care sunt
ndeplinite urmtoarele condiii: Articolul 5

(a) n anul calendaristic curent, valoarea total a achiziiilor intra- n sensul aplicrii prezentei directive, se aplic urmtoarele
comunitare de bunuri nu depete un plafon pe care l sta- definiii:
bilesc statele membre, dar care nu poate fi mai mic de
10 000 EUR sau echivalentul acestei sume n moned (1) Comunitate i teritoriul Comunitii nseamn teritoriile
naional; statelor membre definite la punctul 2;

(2) stat membru i teritoriul unui stat membru nseamn


(b) n anul calendaristic anterior, valoarea total a achiziiilor
teritoriul fiecrui stat membru al Comunitii cruia i se aplic
intracomunitare de bunuri nu a depit plafonul prevzut la
Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n conformitate
litera (a).
cu articolul 299 din tratat, cu excepia oricrui teritoriu dintre
cele prevzute la articolul 6 din prezenta directiv;
Plafonul care servete ca referin const n valoarea total, fr
TVA datorat sau achitat n statul membru din care a nceput (3) teritorii tere nseamn teritoriile prevzute la articolul 6;
expedierea sau transportul bunurilor, a achiziiilor intracomuni-
tare de bunuri prevzute la alineatul (1) litera (b). (4) ar ter nseamn orice stat sau teritoriu cruia nu i se
aplic tratatul.

(3) Statele membre acord persoanelor impozabile i persoane-


lor juridice neimpozabile eligibile n temeiul alineatului (1) Articolul 6
litera (b) dreptul de a opta pentru regimul general prevzut la
articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i). (1) Prezenta directiv nu se aplic urmtoarelor teritorii care fac
parte din teritoriul vamal al Comunitii:

Statele membre stabilesc norme detaliate pentru exercitarea (a) Muntele Athos;
opiunii prevzute la primul paragraf, care, n orice caz, acoper
o perioad de doi ani calendaristici. (b) Insulele Canare;
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17

(c) teritoriile franceze de peste mri; considerat activitate economic. Exploatarea bunurilor corpo-
rale sau necorporale n scopul obinerii de venituri cu caracter de
(d) Insulele land; continuitate este de asemenea considerat activitate economic.

(e) Insulele anglo-normande.


(2) Pe lng persoanele prevzute la alineatul (1), orice persoan
care, n mod ocazional, livreaz un mijloc de transport nou, expe-
(2) Prezenta directiv nu se aplic urmtoarelor teritorii care nu
diat sau transportat clientului de ctre vnztor sau client sau n
fac parte din teritoriul vamal al Comunitii:
numele vnztorului sau al clientului la o destinaie situat n
afara teritoriului unui stat membru, dar pe teritoriul Comunitii,
(a) Insula Heligoland;
este considerat o persoan impozabil.
(b) teritoriul Bsingen:

(c) Ceuta; Articolul 10

(d) Melilla; Condiia prevzut la articolul 9 alineatul (1) ca activitatea


economic s fie efectuat n mod independent exclude de la
(e) Livigno; plata TVA salariaii i alte persoane n msura n care acestea sunt
legate de un angajator printr-un contract de munc sau prin orice
(f) Campione dItalia; alte legturi juridice care dau natere relaiei angajator-angajat n
ceea ce privete condiiile de munc, remunerarea i rspunderea
(g) apele italiene ale Lacului Lugano. angajatorului.

Articolul 7
Articolul 11
(1) innd seama de conveniile i tratatele ncheiate cu Frana,
Regatul Unit i, respectiv, Cipru, Principatul Monaco, Insula Man Dup consultarea comitetului consultativ pentru taxa pe valoarea
i zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului adugat (denumit n continuare comitetul TVA), fiecare stat
Unit nu sunt considerate, n sensul aplicrii prezentei directive, ca membru poate considera ca persoan impozabil unic orice
ri tere. persoane stabilite pe teritoriul statului membru respectiv care,
fiind independente din punct de vedere juridic, sunt strns legate
(2) Statele membre adopt msurile necesare pentru a asigura c ntre ele prin legturi financiare, economice i organizaionale.
operaiunile provenite din Principatul Monaco sau destinate aces-
tui teritoriu sunt considerate operaiuni provenite din Frana sau
destinate acestei ri, c operaiunile provenite din Insula Man sau Un stat membru care i exercit opiunea prevzut la primul
destinate acestui teritoriu sunt considerate operaiuni provenite paragraf poate adopta orice msuri considerate necesare pentru
din Regatul Unit sau destinate acestei ri i c operaiunile pro- prevenirea evaziunii fiscale sau a fraudei prin utilizarea prezentei
venite din zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub suveranitatea dispoziii.
Regatului Unit sau destinate acestor zone sunt considerate
operaiuni provenite din Cipru sau destinate acestei ri.
Articolul 12
Articolul 8
(1) Statele membre pot considera ca persoan impozabil orice
n cazul n care Comisia consider c dispoziiile prevzute la persoan care efectueaz, n mod ocazional, o operaiune legat
articolele 6 i 7 nu mai sunt justificate, n special n ceea ce privete de activitile prevzute la articolul 9 alineatul (1) al doilea para-
concurena loial sau resursele proprii, prezint Consiliului graf i, n special, una dintre urmtoarele operaiuni:
propuneri n consecin.
(a) livrarea unei cldiri sau a unor pri ale unei cldiri i a tere-
nului pe care se afl cldirea, naintea primei ocupri;
(b) livrarea de terenuri construibile.

TITLUL III (2) n sensul alineatului (1) litera (a), cldire nseamn orice
PERSOANE IMPOZABILE
structur fixat pe pmnt sau n pmnt.

Statele membre pot stabili norme detaliate de aplicare a criteriului


Articolul 9 prevzut la alineatul (1) litera (a) n cazul transformrilor de cldiri
i pot stabili definiia noiunii de teren pe care se afl o cldire.
(1) Persoan impozabil nseamn orice persoan care, n mod
independent, desfoar n orice loc orice activitate economic,
indiferent de scopul sau rezultatele activitii respective. Statele membre pot aplica alte criterii dect cel al primei ocupri,
precum perioada scurs ntre data terminrii construciei i data
Orice activitate a productorilor, comercianilor sau persoanelor primei livrri sau perioada scurs ntre data primei ocupri i data
care presteaz servicii, inclusiv activitile miniere i agricole i urmtoarei livrri, cu condiia ca perioadele respective s nu dep-
activitile prestate n cadrul profesiunilor liberale, este easc cinci ani i, respectiv, doi ani.
18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(3) n sensul alineatului (1) litera (b), teren construibil nseamn Articolul 15
orice teren neamenajat sau amenajat, definit ca atare de statele
membre. (1) Electricitatea, gazul, cldura, agentul frigorific i altele de
aceeai natursunt considerate bunuri corporale.

Articolul 13 (2) Statele membre pot considera ca bunuri corporale


urmtoarele:
(1) Statele, autoritile regionale i locale i alte organisme de
drept public nu sunt considerate persoane impozabile pentru (a) anumite drepturi asupra bunurilor imobile;
activitile sau operaiunile n care se angajeaz ca autoriti
publice, chiar i atunci cnd colecteaz taxe, redevene, contribu- (b) drepturile in rem care i confer titularului dreptul de a utiliza
ii sau pli n legtur cu activitile sau operaiunile respective. bunurilor imobile;

Cu toate acestea, atunci cnd se angajeaz n asemenea activiti (c) aciunile sau interesele echivalente cu aciunile care i confer
sau operaiuni, ele sunt considerate persoane impozabile pentru deintorului, de jure sau de facto, drepturi de proprietate sau
activitile sau operaiunile respective n msura n care calitatea de posesie asupra unor bunuri imobile sau asupra unei pri a
lor de persoane neimpozabile determin denaturri semnificative acestora.
ale concurenei.

n orice caz, organismele de drept public sunt considerate


persoane impozabile n ceea ce privete activitile prevzute n Articolul 16
anexa I, cu condiia ca activitile respective s nu fie efectuate la
o scar neglijabil. Utilizarea de ctre o persoan impozabil a bunurilor care fac
parte din activele activitii sale economice n interes propriu sau
(2) Statele membre pot considera ca activiti ale autoritilor n interesul personalului su, transferul lor gratuit sau, mai
publice activitile efectuate de organismele de drept public, scu- general, utilizarea lor n alte scopuri dect cele legate de
tite n temeiul articolelor 132, 135, 136, 371, 374-377, al desfurarea activitii economice sunt considerate livrri ca
articolului 378 alineatul (2), al articolului 379 alineatul (2) sau al livrri cu titlu oneros atunci cnd taxa aferent bunurilor
articolelor 380-390. respective sau prilor componente ale bunurilor respective a fost
dedus total sau parial.

Cu toate acestea, utilizarea bunurilor ca mostre sau pentru oferirea


TITLUL IV de cadouri de mic valoare n scopul desfurrii activitii nu este
considerat livrare cu titlu oneros.
OPERAIUNI TAXABILE

Articolul 17
CAPITOLUL 1
(1) Transferul de ctre o persoan impozabil a unor bunuri care
Livrarea de bunuri fac parte din activele activitii sale economice ctre un alt stat
membru este considerat livrare de bunuri efectuat cu titlu oneros.

Articolul 14 Transfer ctre alt stat membru nseamn expedierea sau


transportul de bunuri mobile corporale de ctre persoana
(1) Livrare de bunuri nseamn transferul dreptului de a dispune impozabil sau n numele acesteia, n scopul desfurrii activit-
de bunuri corporale n calitate de proprietar. ii sale, ctre o destinaie din afara teritoriului statului membru n
care se afl bunurile, dar n interiorul Comunitii.
(2) Pe lng operaiunea prevzut la alineatul (1), fiecare dintre
urmtoarele operaiuni este considerat livrare de bunuri: (2) Expedierile sau transporturile n scopul oricreia dintre
urmtoarele tranzacii nu sunt considerate transfer ctre alt stat
(a) transferul, printr-un ordin emis de o autoritate public sau n membru:
numele unei autoriti publice sau n condiiile prevzute de
lege, al dreptului de proprietate asupra unui bun cu plat unei (a) livrarea de bunuri de ctre persoana impozabil pe teritoriul
compensaii; statului membru n care se ncheie expedierea sau transportul,
n condiiile stabilite la articolul 33;
(b) predarea efectiv a bunurilor n temeiul unui contract de
nchiriere a bunurilor pe o anumit perioad sau de vnzare (b) livrarea de bunuri, n vederea instalrii sau montrii de ctre
cu plat n rate a bunurilor, care prevede c, n condiii nor- furnizor sau n numele acestuia, realizat de ctre persoana
male, dreptul de proprietate este dobndit cel mai trziu la impozabil pe teritoriul statului membru n care se ncheie
plata ultimei rate; expedierea sau transportul bunurilor, n condiiile stabilite la
articolul 36;
(c) transferul de bunuri n temeiul unui contract de comision la
cumprare sau vnzare. (c) livrarea de bunuri de ctre persoana impozabil la bordul unei
nave, al unei aeronave sau al unui tren n cursul unei
(3) Statele membre pot considera predarea anumitor lucrri de operaiuni de transport de cltori, n condiiile stabilite la
construcii ca o livrare de bunuri. articolul 37;
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19

(d) livrarea de gaz prin sistemul de distribuie a gazelor naturale Articolul 19


sau de electricitate, n condiiile stabilite la articolele 38 i 39;
n cazul unui transfer, indiferent dac este efectuat cu titlu oneros
sau nu, sau sub form de aport la o societate, al tuturor activelor
(e) livrarea de bunuri de ctre persoana impozabil pe teritoriul sau al unei pri a acestora, statele membre pot considera c nu a
statului membru, n condiiile stabilite la articolele 138, 146, avut loc nici o livrare de bunuri i c persoana creia i sunt
147, 148, 151 sau 152; transferate bunurile este succesorul cedentului.

Statele membre pot adopta msurile necesare pentru a preveni


(f) prestarea unui serviciu realizat pentru persoana impozabil
denaturarea concurenei, n cazul n care beneficiarul este o
i constnd n prelucrarea fizic a bunurilor n cauz efectu-
persoan parial impozabil. De asemenea, acestea pot adopta
at pe teritoriul statului membru n care se ncheie expedierea
orice msuri necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale sau a
sau transportul bunurilor, cu condiia ca bunurile, dup pre-
fraudei prin aplicarea prezentului articol.
lucrare, s fie returnate persoanei impozabile respective n
statul membru din care au fost expediate sau transportate
iniial;
CAPITOLUL 2
(g) utilizarea temporar a bunurilor pe teritoriul statului mem- Achiziia intracomunitar de bunuri
bru n care se ncheie expedierea sau transportul acestora, n
scopul prestrii de servicii de ctre persoana impozabil sta-
bilit n statul membru in care a nceput expedierea sau
Articolul 20
transportul bunurilor;
Achiziie intracomunitar de bunuri nseamn obinerea
(h) utilizarea temporar a bunurilor, pe o perioad care nu dep- dreptului de a dispune, ca i un proprietar, de bunuri mobile
ete douzeci i patru de luni, pe teritoriul unui alt stat mem- corporale expediate sau transportate ctre persoana care
bru, n care importul acelorai bunuri dintr-o ar ter n achiziioneaz aceste bunuri, de ctre furnizor, sau de ctre
vederea utilizrii lor temporare este reglementat de regimuri persoana care achiziioneaz bunurile sau n numele acestora,
de admitere temporar cu scutire complet de drepturi de ntr-un alt stat membru dect cel in care a nceput expedierea sau
import. transportul bunurilor.

Atunci cnd bunurile achiziionate de o persoan juridic


(3) n cazul n care una dintre condiiile care reglementeaz eli- neimpozabil sunt expediate sau transportate dintr-un teritoriu
gibilitatea n temeiul alineatului (2) nu mai este ndeplinit, se ter sau dintr-o ar ter i importate de persoana juridic
consider c bunurile au fost transferate n alt stat membru. n neimpozabil respectiv ntr-un alt stat membru dect cel n care
asemenea cazuri, se consider c transferul are loc n momentul este se ncheie expedierea sau transportul, se consider c bunurile
n care condiia nceteaz s mai fie ndeplinit. au fost expediate sau transportate din statul membru de import.
Statul membru respectiv acord importatorului desemnat sau
recunoscut n temeiul articolului 201 ca persoan obligat la plata
TVA, o rambursare a TVA achitate pentru importul bunurilor, cu
Articolul 18 condiia ca importatorul s fac dovada faptului c achiziia sa a
fost supus TVA n statul membru n care se ncheie expedierea
sau transportul bunurilor.

Statele membre pot considera ca o livrare de bunuri efectuat cu


titlu oneros fiecare dintre urmtoarele tranzacii: Articolul 21

Utilizarea de ctre o persoan impozabil, n scopul desfurrii


(a) utilizarea de ctre o persoan impozabil n scopul desfu- activitii sale economice, a unor bunuri expediate sau
rrii activitii sale economice a bunurilor produse, construite, transportate de persoana impozabil respectiv sau n numele
extrase, prelucrate, cumprate sau importate n cadrul activi- acesteia din alt stat membru, n care bunurile au fost produse,
tii respective, n cazul n care TVA aferent bunurilor res- extrase, prelucrate, cumprate sau achiziionate n sensul
pective nu este deductibil n ntregime, n cazul n care articolului 2 alineatul (1) litera (b) sau n care au fost importate de
acestea sunt achiziionate de la alt persoan impozabil; persoana impozabil respectiv n scopul desfurrii activitii
sale economice este considerat o achiziie intracomunitar de
bunuri efectuat cu titlu oneros.
(b) utilizarea bunurilor de ctre o persoan impozabil ntr-un
domeniu de activitate neimpozabil, atunci cnd TVA aferent
bunurilor respective a fost dedus total sau parial la achiziia
acestora sau la utilizarea lor n conformitate cu litera (a); Articolul 22

Utilizarea de ctre forele armate ale unui stat care este parte la
(c) cu excepia cazurilor prevzute la articolul 19, pstrarea Tratatul Atlanticului de Nord, pentru uzul acestora sau pentru
bunurilor de ctre o persoan impozabil sau de ctre personalul civil care le nsoete, a unor bunuri la a cror achiziie
succesorii acesteia atunci cnd ea nceteaz s mai desfoare nu s-au aplicat regulile generale de impozitare care guverneaz
o activitate economic impozabil, n cazul n care TVA afe- piaa intern a unui stat membru, este considerat achiziie
rent bunurilor respective a fost dedus total sau parial la intracomunitar de bunuri efectuat cu titlu oneros, atunci cnd
achiziia acestora sau la utilizarea lor n conformitate cu importul bunurilor n cauz nu poate beneficia de scutirea
litera (a). prevzut la articolul 143 litera (h).
20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 23 economice, atunci cnd TVA aferent unui astfel de serviciu nu


este deductibil n ntregime n cazul n care serviciul este prestat
Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c o de o alt persoan impozabil.
operaiune care a fost considerat ca o livrare de bunuri, n cazul
n care a fost efectuat pe teritoriul lor de o persoan impozabil
care acioneaz ca atare, este considerat o achiziie Articolul 28
intracomunitar de bunuri.
Atunci cnd o persoan impozabil care acioneaz n nume
propriu, dar n contul unei alte persoane ia parte la o prestare de
servicii, se consider c ea a primit i a prestat ea nsi serviciile
CAPITOLUL 3
respective.
Prestarea de servicii
Articolul 29
Articolul 24
Articolul 19 se aplic n mod similar prestrilor de servicii.
(1) Prestare de servicii nseamn orice operaiune care nu con-
stituie o livrare de bunuri.
CAPITOLUL 4
(2) Servicii de telecomunicaii nseamn servicii care au ca Importul de bunuri
obiect transmiterea, emiterea i recepia de semnale, nscrisuri,
imagini i sunete sau de informaii de orice natur prin cablu,
radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv Articolul 30
cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de
transmiteri, emiteri sau recepii, inclusiv furnizarea accesului la Import de bunuri nseamn intrarea n Comunitate a unor
reelele mondiale de informaii . bunuri care nu se afl n liber circulaie n sensul articolului 24
din tratat.

Articolul 25 Pe lng operaiunea prevzut la primul paragraf, este


considerat import de bunuri i intrarea n Comunitate a bunurilor
O prestare de servicii poate consta, ntre altele, in una dintre care se afl n liber circulaie, provenite dintr-un teritoriu ter care
urmtoarele operaiuni: face parte din teritoriul vamal al Comunitii.

(a) cesiunea de bunuri necorporale, indiferent dac acestea fac


sau nu obiectul unui drept de proprietate; TITLUL V

(b) obligaia de a se abine de la o aciune sau o situaie sau de a LOCUL OPERAIUNILOR TAXABILE
tolera o aciune sau o situaie;
(c) prestarea de servicii efectuat pe baza unui ordin emis de o CAPITOLUL 1
autoritate public sau n numele unei autoriti publice sau
potrivit legii. Locul livrrii de bunuri

Articolul 26 Seciunea 1
Livrarea de bunuri fr transport
(1) Fiecare dintre urmtoarele tranzacii este considerat o pres-
tare de servicii efectuat cu plat:
(a) utilizarea n folosul propriu a bunurilor care constituie o parte Articolul 31
din activele folosite n cadrul unei activiti economice de n cazul n care bunurile nu sunt expediate sau transportate, locul
ctre persoanele impozabile sau de ctre personalul acestora livrrii este considerat a fi locul unde se gsesc bunurile la
sau, mai general, utilizarea acestora n alte scopuri dect pen- momentul la care este efectuat livrarea.
tru desfurarea activitii sale, atunci cnd TVA aferent
bunurilor respective a fost dedus total sau parial;
(b) prestarea gratuit de servicii de ctre persoanele impozabile n Seciunea 2
folosul propriu sau al personalului acestora, sau, mai general, Livrarea de bunuri cu transport
n alte scopuri dect cele de activitate.
(2) Statele membre pot deroga de la dispoziiile alineatului (1), cu Articolul 32
condiia ca aceast derogare s nu conduc la denaturarea
concurenei. Atunci cnd bunurile sunt expediate sau transportate de furnizor
sau de client sau de o ter persoan, locul livrrii este considerat
a fi locul unde se gsesc bunurile la momentul la care ncepe
Articolul 27 expedierea sau transportul bunurilor ctre client.
Pentru a preveni denaturarea concurenei i dup consultarea Cu toate acestea, n cazul n care expedierea sau transportul
comitetului TVA, statele membre pot asimila unei prestri de bunurilor ncepe ntr-un teritoriu ter sau ntr-o ar ter, att
servicii efectuate cu plata, prestarea de ctre o persoan locul livrrii de ctre importatorul desemnat sau recunoscut n
impozabil a unui serviciu n scopul desfurrii activitii sale temeiul articolului 201 ca fiind persoan obligat la plata TVA, ct
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21

i locul oricrei livrri ulterioare sunt considerate a fi situate n corespunztor autoritile publice competente ale statului mem-
statul membru de import al bunurilor. bru din care ncepe expedierea sau transportul bunurilor.

(3) Comisia prezint Consiliului, de ndat ce este posibil, un


raport privind funcionarea plafonului special de 35 000 EUR
Articolul 33 prevzut la alineatul (2), nsoit, dup caz, de propuneri
corespunztoare.
(1) Prin derogare de la articolul 32, locul livrrii de bunuri expe-
diate sau transportate de furnizor sau n numele acestuia dintr-un (4) Statul membru pe al crui teritoriu se afl bunurile la
alt stat membru dect cel n care se ncheie expedierea sau momentul la care ncepe expedierea sau transportul lor acord
transportul bunurilor, este considerat a fi locul unde se afl bunu- persoanelor impozabile care efectueaz livrri de bunuri ce pot
rile la momentul la care se ncheie expedierea sau transportul beneficia de dispoziiile alineatului (1) dreptul de a opta ca locul
bunurilor la client, n cazul n care sunt ndeplinite urmtoarele livrrii bunurilor s fie stabilit n conformitate cu articolul 33.
condiii:
Statele membre respective stabilesc normele privind exercitarea
(a) livrarea de bunuri este efectuat pentru o persoan impozabil opiunii prevzute la primul paragraf, care acoper n orice caz
sau o persoan juridic neimpozabil ale crei achiziii intra- doi ani calendaristici.
comunitare de bunuri nu sunt supuse TVA n temeiul
articolului 3 alineatul (1) sau pentru orice alt persoan
neimpozabil;
Articolul 35
(b) bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri
livrate dup asamblare sau instalare, cu sau fr funcionare Articolele 33 i 34 nu se aplic livrrilor de bunuri second-hand,
de prob, de ctre furnizor sau n numele acestuia. obiecte de art, obiecte de colecie sau antichiti, astfel cum sunt
definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, i nici livrrilor
de mijloace de transport second-hand, astfel cum sunt definite la
(2) n cazul n care bunurile livrate sunt expediate sau transpor- articolul 327 alineatul (3), supuse TVA n conformitate cu
tate dintr-un teritoriu ter sau dintr-o ar ter i importate de fur- regimurile speciale relevante.
nizor ntr-un alt stat membru dect cel n care se ncheie expedie-
rea sau transportul bunurilor la client, se consider c bunurile au
fost expediate sau transportate din statul membru de import.
Articolul 36

n cazul n care bunurile expediate sau transportate de furnizor, de


Articolul 34 client sau de o ter persoan sunt instalate sau asamblate, cu sau
fr funcionare de prob, de ctre furnizor sau n numele acestuia,
locul livrrii este considerat a fi locul unde bunurile sunt instalate
(1) n cazul n care sunt ndeplinite urmtoarele condiii, sau asamblate.
articolul 33 nu se aplic livrrilor de bunuri care sunt expediate
sau transportate n totalitate n acelai stat membru, atunci cnd n cazul n care instalarea sau asamblarea este efectuat ntr-un alt
statul membru respectiv este cel n care se ncheie expedierea sau stat membru dect cel al furnizorului, statul membru pe al crui
transportul bunurilor: teritoriu este efectuat instalarea sau montarea adopt msurile
(a) bunurile livrate nu sunt produse supuse accizelor; necesare pentru a evita dubla impozitare n statul membru
respectiv.
(b) valoarea total, fr TVA, a livrrilor respective efectuate n
condiiile stabilite la articolul 33 n statul membru n cauz nu
depete n nici un an calendaristic 100 000 EUR sau echi-
valentul acestei sume n moneda naional;
(c) valoarea total, fr TVA, a livrrilor de bunuri, altele dect Seciunea 3
produsele supuse accizelor, efectuate n condiiile stabilite la
articolul 33 n statul membru n cauz nu au depit n anul Livrarea de bunuri la bordul navelor,
calendaristic anterior 100 000 EUR sau echivalentul acestei aeronavelor sau trenurilor
sume n moneda naional.

Articolul 37
(2) Statul membru pe teritoriul cruia se afl bunurile n
momentul la care se ncheie expedierea sau transportul acestora
la client poate limita plafonul prevzut la alineatul (1) la (1) n cazul n care bunurile sunt livrate la bordul navelor, aero-
35 000 EUR sau la echivalentul acestei sume n moned naional, navelor sau trenurilor pe parcursul unui transport de cltori efec-
n cazul n care statul membru respectiv consider c plafonul de tuat n Comunitate, locul livrrii este considerat a fi punctul de
100 000 EUR poate provoca denaturri semnificative ale concu- plecare al transportului de cltori.
renei.
(2) n sensul alineatului (1), partea unui transport de cltori
efectuat n Comunitate nseamn partea unui transport efectuat,
Statele membre care i exercit opiunea prevzut la primul fr o escal n afara Comunitii, ntre punctul de plecare i
paragraf adopt msurile necesare pentru a informa n mod punctul de sosire al transportului de cltori.
22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Locul de plecare al unui transport de cltori nseamn primul CAPITOLUL 2


punct de mbarcare a cltorilor prevzut n Comunitate, even-
tual dup o oprire n afara Comunitii. Locul unei achiziii intracomunitare de bunuri

Locul de sosire al unui transport de cltori nseamn ultimul Articolul 40


punct de debarcare prevzut n Comunitate pentru cltorii care
s-au mbarcat n interiorul Comunitii, eventual naintea unei Locul unei achiziii intracomunitare de bunuri este considerat a fi
opriri n afara Comunitii. locul unde se ncheie expedierea sau transportul bunurilor ctre
persoana care le achiziioneaz.
n cazul unei transport dus-ntors, traseul de retur este considerat
o operaiune separat de transport.
Articolul 41
(3) Comisia prezint Consiliului, de ndat ce este posibil, un
raport, nsoit, dup caz, de propuneri corespunztoare, privind Fr s aduc atingere articolului 40, locul unei achiziii
locul impozitrii livrrii de bunuri destinate consumului la bord intracomunitare de bunuri menionate la articolul 2 alineatul (1)
i al prestrii de servicii, inclusiv servicii de restaurant, pentru cl- litera (b) punctul (i) este considerat a fi situat pe teritoriul statului
torii aflai la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor. membru care a emis numrul de identificare n scopuri de TVA
sub care a efectuat achiziia persoana care a achiziionat bunurile,
cu excepia cazului n care persoana care achiziioneaz bunurile
Pn la adoptarea propunerilor menionate la primul paragraf, dovedete c achiziia a fost supus TVA n conformitate cu
statele membre pot scuti sau pot continua s scuteasc, cu drept articolul 40.
de deducere a TVA achitate n etapa anterioar, livrrile de bunuri
destinate consumului la bord pentru care locul impozitrii este n cazul n care achiziia este supus TVA n conformitate cu
stabilit n conformitate cu alineatul (1). primul paragraf, ulterior n temeiul articolului 40 achiziia fiind
supus TVA n statul membru n care se ncheie transportul sau
expediia bunurilor, baza de impozitare se reduce n mod
corespunztor n statul membru care a emis numrul de
identificare n scopuri de TVA sub care a efectuat achiziia
Seciunea 4 persoana care a achiziionat bunurile.
Livrarea de bunuri prin sistemele de distribuie
Articolul 42

Articolul 38 Articolul 41 primul paragraf nu se aplic i se consider c TVA a


fost aplicat achiziiei intracomunitare de bunuri n conformitate
(1) n cazul livrrilor de gaz prin intermediul sistemului de dis- cu articolul 40 atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
tribuie a gazelor naturale sau de electricitate ctre un comerciant
(a) persoana care a achiziionat bunurile dovedete c a efectuat
persoan impozabil, locul livrrii este considerat a fi locul unde
achiziia intracomunitar n scopul unei livrri ulterioare, pe
comerciantul persoan impozabil respectiv i-a stabilit sediul
teritoriul statului membru identificat n conformitate cu
activitii sale economice sau locul unde dispune de un sediu
articolul 40, pentru care persoana creia i sunt livrate bunu-
comercial fix pentru care sunt livrate bunurile sau, n absena unui
rile a fost desemnat ca persoan obligat la plata TVA n
astfel de sediu al activitii sale sau a unui sediu comercial fix,
conformitate cu articolul 197;
locul unde i are domiciliul stabil sau reedina obinuit.
(b) persoana care a achiziionat bunurile a ndeplinit obligaiile
(2) n sensul alineatului (1), comerciant persoan impozabil prevzute la articolul 265 privind depunerea declaraiei
nseamn o persoan impozabil a crei activitate principal recapitulative.
legat de cumprrile de gaz sau electricitate const n revnzarea
acestor produse i al crei consum propriu de astfel de produse
este neglijabil.
CAPITOLUL 3

Locul prestrii de servicii


Articolul 39

n cazul livrrii de gaz prin sistemul de distribuie a gazelor


naturale sau de electricitate, care nu intr sub incidena Seciunea 1
articolului 38, locul livrrii respective este considerat a fi locul Regul general
unde clientul utilizeaz si consum efectiv bunurile.

Atunci cnd gazul sau electricitatea nu sunt n totalitate Articolul 43


consumate efectiv de client, se consider c bunurile neconsumate
respective au fost utilizate i consumate la locul unde clientul i-a Locul prestrii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul
stabilit sediul activitii economice sau unde dispune de un sediu i-a stabilit sediul activitii sale economice sau locul unde dispune
comercial fix pentru care sunt livrate bunurile. n absena unui de un sediu comercial fix de la care este prestat serviciul sau, n
astfel de sediu al activitii sale sau a unui sediu comercial fix, locul absena unui astfel de sediu al activitii sale sau a unui sediu
utilizrii i consumului bunurilor de ctre client este considerat a comercial fix, locul unde i are domiciliul stabil sau reedina
fi locul unde acesta i are domiciliul stabil sau reedina obinuit. obinuit.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23

Seciunea 2 Articolul 48

Dispoziii speciale Transport intracomunitar de bunuri nseamn orice transport de


bunuri pentru care locul de plecare i locul de sosire sunt situate
pe teritoriile a dou state membre diferite.

Subseciunea 1 Locul de plecare nseamn locul unde ncepe efectiv transportul


bunurilor, indiferent de distanele parcurse pentru a ajunge la
Prestarea de servicii de ctre intermediari locul unde se gsesc bunurile.

Locul de sosire nseamn locul unde se ncheie efectiv


Articolul 44 transportul de bunuri.

Locul prestrii de servicii de ctre un intermediar care acioneaz


n numele i n contul altei persoane, alta dect cele prevzute la Articolul 49
articolele 50 i 54 i la articolul 56 alineatul (1), este locul n care
este efectuat tranzacia principal n conformitate cu prezenta Transportul de bunuri pentru care locul de plecare i locul de
directiv. sosire sunt situate pe teritoriul aceluiai stat membru este
considerat transport intracomunitar de bunuri atunci cnd
Cu toate acestea, n cazul n care clientul serviciilor prestate de transportul respectiv este legat direct de un transport de bunuri
intermediar este identificat n scopuri de TVA ntr-un alt stat pentru care locul de plecare i locul de sosire sunt situate pe
membru dect cel pe al crui teritoriu este efectuat operaiunea teritoriile a dou state membre diferite.
respectiv, locul prestrii de servicii de ctre intermediar este
considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis
clientului numrul de identificare n scopuri de TVA sub care i-a Articolul 50
fost prestat serviciul.
Locul prestrii de servicii de ctre un intermediar, care acioneaz
n numele i n contul altei persoane, atunci cnd intermediarul
intervine n prestarea serviciilor de transport intracomunitar de
Subseciunea 2 bunuri este locul de plecare al transportului.

Prestarea de servicii legate de bunuri imobile Cu toate acestea, atunci cnd clientul serviciilor prestate de
intermediar este identificat n scopuri de TVA n alt stat membru
dect cel de plecare al transportului, locul prestrii de servicii de
Articolul 45 ctre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului
membru care a emis clientului numrul de identificare n scopuri
Locul prestrii de servicii n legtur cu bunuri imobile, inclusiv de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
serviciile agenilor i experilor imobiliari, i serviciile de pregtire
i coordonare a lucrrilor de construcii, precum serviciile prestate
de arhiteci sau de societile care asigur supravegherea pe antier Articolul 51
este locul unde este situat bunul imobil respectiv.
Statele membre pot s nu aplice TVA prii din transportul
intracomunitar de bunuri care traverseaz ape ce nu fac parte din
teritoriul Comunitii.
Subseciunea 3

Prestarea de servicii de transport


Subseciunea 4

Prestarea de servicii culturale i similare, servicii


Articolul 46 auxiliare transportului sau servicii n legtur cu
bunurile mobile corporale
Locul prestrii de servicii de transport altele dect transportul
intracomunitar de bunuri este locul unde are loc transportul, n
funcie de distanele parcurse. Articolul 52

Locul prestrii urmtoarelor servicii este locul unde serviciile sunt


Articolul 47 efectiv prestate:

Locul prestrii de servicii de transport intracomunitar de bunuri (a) activiti culturale, artistice, sportive, tiinifice, educative, de
este locul de plecare al transportului. divertisment sau activiti similare, inclusiv activitile
organizatorilor de astfel de activiti, i, dup caz, servicii
Cu toate acestea, n cazul n care transportul intracomunitar de auxiliare;
bunuri este prestat unor clieni identificai n scopuri de TVA (b) activiti auxiliare transportului, precum ncrcarea, descrca-
ntr-un alt stat membru dect cel de plecare al transportului, locul rea, manipularea i activiti similare;
prestrii este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru
care a emis clientului numrul de identificare n scopuri de TVA (c) evaluri ale bunurilor mobile corporale sau lucrri efectuate
sub care i-a fost prestat serviciul. asupra acestor bunuri.
24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 53 (b) serviciile de publicitate;

Prin derogare de la articolul 52 litera (b), locul prestrii de servicii (c) serviciile prestate de consultani, ingineri, birourile de consul-
care implic activiti auxiliare transportului intracomunitar de tan, avocai, contabili i alte servicii similare, precum i
bunuri, efectuate pentru clieni identificai n scopuri de TVA prelucrrile de date i furnizarea de informaii;
ntr-un alt stat membru dect cel pe al crui teritoriu sunt
desfurate efectiv activitile, este considerat a fi situat pe
teritoriul statului membru care a emis clientului numrul de (d) obligaiile de a se abine de la desfurarea, total sau parial,
identificare n scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul. a unei activiti economice sau a unui drept prevzut la
prezentul alineat;

(e) operaiunile bancare, financiare i de asigurri, inclusiv de rea-


Articolul 54
sigurri, cu excepia nchirierii de seifuri;

Locul prestrii de servicii de ctre un intermediar, care acioneaz


(f) punerea la dispoziie de personal;
n numele i n contul altei persoane, atunci cnd intermediarul
particip la prestarea de servicii constnd din activiti auxiliare
transportului intracomunitar de bunuri este locul unde sunt (g) nchirierea de bunuri mobile corporale, cu excepia tuturor
desfurate efectiv activitile auxiliare. mijloacelor de transport;

Cu toate acestea, atunci cnd clientul serviciilor prestate de (h) acordarea accesului la sistemele de distribuie a gazelor natu-
intermediar este identificat n scopuri de TVA n alt stat membru rale i a electricitii i prestarea de servicii de transport sau de
dect cel pe al crui teritoriu sunt desfurate efectiv activitile transmitere prin aceste sisteme, precum i prestarea de alte
auxiliare, locul prestrii de servicii de ctre intermediar este servicii direct legate de acestea;
considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis
clientului numrul de identificare n scopuri de TVA sub care i-a
fost prestat serviciul. (i) serviciile de telecomunicaii;

(j) serviciile de radiodifuziune i televiziune;


Articolul 55
(k) serviciile prestate pe cale electronic, precum cele prevzute
Prin derogare de la articolul 52 litera (c), locul prestrii de servicii n anexa II;
care implic evaluri ale bunurilor mobile corporale sau lucrri
asupra acestor bunuri, efectuate pentru clieni identificai n (l) prestarea de servicii de ctre intermediari, care acioneaz n
scopuri de TVA ntr-un alt stat membru dect cel pe al crui numele i n contul altor persoane, atunci cnd intermediarii
teritoriu sunt prestate efectiv serviciile, este considerat a fi situat pe respectivi intervin n prestarea serviciilor prevzute la
teritoriul statului membru care a emis clientului numrul de prezentul alineat.
identificare n scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.
(2) Atunci cnd prestatorul unui serviciu i clientul comunic
Derogarea prevzut la primul paragraf se aplic doar atunci cnd prin pot electronic, aceasta nu nseamn n sine c serviciul
bunurile sunt expediate sau transportate din statul membru n care prestat este un serviciu prestat pe cale electronic n sensul aline-
serviciile au fost prestate efectiv. atului (1) litera (k).

(3) Alineatul (1) literele (j) i (k) i alineatul (2) se aplic pn la


31 decembrie 2006.

Subseciunea 5

Prestarea de servicii diverse Articolul 57

(1) Atunci cnd serviciile prevzute la articolul 56 alineatul (1)


Articolul 56 litera (k) sunt prestate unor persoane neimpozabile stabilite
ntr-un stat membru sau care i au domiciliul stabil sau reedina
obinuit ntr-un stat membru, de ctre o persoan impozabil
(1) Locul prestrii urmtoarelor servicii unor clieni stabilii n care i-a stabilit sediul activitii sale economice n afara Comuni-
afara Comunitii sau unor persoane impozabile stabilite n tii sau care are un sediu comercial fix n afara Comunitii de la
Comunitate, dar ntr-o ar diferit de cea a prestatorului este care este prestat serviciul sau care, n absena unui astfel de sediu
locul unde clientul i-a stabilit sediul activitii sale economice sau al activitii sale sau a unui sediu comercial fix, i are domiciliul
locul unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat stabil sau reedina obinuit n afara Comunitii, locul prestrii
serviciul sau, n absena unui astfel de loc, locul unde i are domi- este locul unde persoana neimpozabil este stabilit sau locul
ciliul stabil sau reedina obinuit: unde i are domiciliul stabil sau reedina obinuit.
(a) transferurile i cesiunile de drepturi de autor, brevete, licene,
mrci de comer i alte drepturi similare; (2) Alineatul (1) se aplic pn la 31 decembrie 2006.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 25

Subseciunea 6 unul dintre regimurile sau se afl n una dintre situaiile prevzute
la articolul 156 sau sub regimuri de admitere temporar cu scutire
Criteriul utilizrii i exploatrii efective total de drepturi de import sau sub regimuri de tranzit extern,
locul importului bunurilor respective este statul membru pe al
crui teritoriu bunurile nu mai intr sub incidena regimurilor sau
Articolul 58 situaiilor respective.

Pentru a evita dubla impozitare, neimpozitarea sau denaturarea n mod similar, n cazul n care, la intrarea n Comunitate, bunurile
concurenei, statele membre pot considera, n ceea ce privete care se afl n liber circulaie sunt plasate ntr-unul dintre
prestarea de servicii prevzute la articolul 56 alineatul (1) i nchi- regimurile sau se afl n una dintre situaiile prevzute la
rierea de mijloace de transport: articolele 276 i 277, locul importului este statul membru pe al
crui teritoriu bunurile nu mai intr sub incidena regimurilor sau
(a) locul prestrii tuturor serviciilor respective sau a unora dintre situaiilor respective.
ele, n cazul n care este situat pe teritoriul lor, ca fiind situat
n afara Comunitii, atunci cnd utilizarea i exploatarea efec-
tive ale serviciilor au loc n afara Comunitii;
TITLUL VI
(b) locul prestrii tuturor serviciilor respective sau a unora dintre FAPT GENERATOR I EXIGIBILITATEA TVA
ele, n cazul n care este situat n afara Comunitii, ca fiind
situat pe teritoriul lor, atunci cnd utilizarea i exploatarea
efective ale serviciilor au loc pe teritoriul lor.
CAPITOLUL 1
Cu toate acestea, prezenta dispoziie nu se aplic serviciilor pre-
vzute la articolul 56 alineatul (1) litera (k), atunci cnd serviciile Dispoziii generale
respective sunt prestate unor persoane neimpozabile.
Articolul 62
Articolul 59
n sensul prezentei directive:
(1) Statele membre aplic articolul 58 litera (b) serviciilor de tele- (1) fapt generator nseamn faptul prin care sunt realizate
comunicaii prestate persoanelor neimpozabile stabilite ntr-un condiiile legale necesare pentru ca TVA s devin exigibil;
stat membru sau care i au domiciliul stabil sau reedina obinu-
it ntr-un stat membru de ctre o persoan impozabil care i-a (2) TVA devine exigibil atunci cnd autoritatea fiscal
stabilit sediul activitii sale economice n afara Comunitii sau dobndete n temeiul legii, la un moment dat, dreptul de a
care dispune de sediu comercial fix n afara Comunitii de la care solicita taxa de la persoan obligat la plata acesteia, chiar
sunt prestate serviciile sau care, n absena unui astfel de sediu al dac plata acestei taxe poate fi amnat.
activitii sale economice sau a unui sediu comercial fix, i are
domiciliul stabil sau reedina obinuit n afara Comunitii.
CAPITOLUL 2
(2) Pn la 31 decembrie 2006, statele membre aplic articolul 58
litera (b) serviciilor de radiodifuziune i televiziune, prevzute la Livrarea de bunuri i prestarea de servicii
articolul 56 alineatul (1) litera (j), prestate unor persoane
neimpozabile stabilite ntr-un stat membru sau care i au domi-
ciliul stabil sau reedina obinuit ntr-un stat membru de ctre o Articolul 63
persoan impozabil care i-a stabilit sediul activitii sale
economice n afara Comunitii sau care dispune de un sediu Faptul generator intervine i TVA devine exigibil atunci cnd sunt
comercial fix n afara Comunitii de la care sunt prestate serviciile livrate bunurile sau sunt prestate serviciile.
sau care, n absena unui astfel de sediu al activitii sale economice
sau a unui sediu comercial fix, i are domiciliul stabil sau ree-
dina obinuit n afara Comunitii. Articolul 64

(1) Atunci cnd determin decontri sau pli succesive, livrarea


de bunuri, alta dect cea constnd n nchirierea de bunuri pe o
anumit perioad de timp sau vnzarea de bunuri cu plat n rate,
CAPITOLUL 4 n conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (b), si prestarea
de servicii sunt considerate efectuate la expirarea perioadelor la
Locul importului de bunuri
care se refer decontrile sau plile respective.

(2) Statele membre pot prevedea c, n anumite cazuri, livrarea


Articolul 60 continu de bunuri sau prestarea continu de servicii pe o anu-
mit perioad de timp se consider efectuat la intervale de cel
Locul importului de bunuri este statul pe al crui teritoriu se afl puin un an.
bunurile la momentul intrrii lor n Comunitate.

Articolul 65
Articolul 61
n cazul n care plata este fcut nainte de livrarea bunurilor sau
Prin derogare de la articolul 60, n cazul n care, la intrarea n prestarea de servicii, TVA devine exigibil la ncasarea plii i la
Comunitate, bunurile care nu se afl n liber circulaie intr sub suma ncasat.
26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 66 Articolul 71

Prin derogare de la articolele 63, 64 i 65, statele membre pot pre- (1) Atunci cnd, la introducerea n Comunitate, bunurile sunt
vedea ca TVA s devin exigibil, pentru anumite operaiuni sau plasate ntr-unul dintre regimurile sau se afl n una dintre situa-
anumite categorii de persoane impozabile, la una din urmtoarele iile prevzute la articolele 156, 276 i 277 sau sub regimuri de
date: admitere temporar cu scutire total de drepturi de import sau
sub regimuri de tranzit extern, faptul generator intervine i TVA
(a) cel trziu la data emiterii facturii; devine exigibil doar n momentul n care bunurile nu mai intr
sub incidena regimurilor sau situaiilor respective.
(b) cel trziu la data ncasrii plii;
(c) atunci cnd nu se emite o factur sau cnd aceasta este emis Cu toate acestea, atunci cnd bunurile importate sunt supuse
trziu, ntr-un termen determinat de la data la care intervine drepturi vamale, prelevrilor agricole sau unor taxe
faptul generator. similarestabilite n cadrul unei politici comune, faptul generator
intervine i TVA devine exigibil n momentul n care intervine
faptul generator privind taxele respective, iar drepturile respective
Articolul 67 devin exigibile.

(1) Atunci cnd, n conformitate cu condiiile stabilite la (2) Atunci cnd bunurile importate nu sunt supuse nici uneia
articolul 138, bunurile expediate sau transportate ntr-un alt stat dintre drepturile prevzute la alineatul (1) al doilea paragraf,
membru dect cel n care ncepe expedierea sau transportul bunu- statele membre aplic, n ceea ce privete faptul generator i
rilor sunt livrate n regim de scutire de TVA sau atunci cnd bunu- momentul la care TVA devine exigibil, dispoziiile n vigoare care
rile sunt transferate in regim de scutire de TVA ntr-un alt stat reglementeaz drepturile vamale.
membru de ctre o persoan impozabil n scopul desfurrii
activitii sale economice, TVA devine exigibil n cea de a
cincisprezeceazi a lunii urmtoare celei n care intervine faptul TITLUL VII
generator.
BAZ DE IMPOZITARE
(2) Prin derogare de la alineatul (1), TVA devine exigibil la emi-
terea facturii prevzute la articolul 220, n cazul n care factura
este emis nainte de cea de a cincisprezecea zi a lunii urmtoare
celei n care intervine faptul generator. CAPITOLUL 1

Definiie

CAPITOLUL 3
Articolul 72
Achiziia intracomunitar de bunuri
n sensul prezentei directive, valoare de pia nseamn suma
total pe care, pentru obinerea bunurilor sau serviciilor n cauz
Articolul 68 la momentul respectiv, un client aflat n aceeai etap de
comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de
Faptul generator intervine atunci cnd este efectuat achiziia servicii este necesar s o plteasc n condiii de concuren loial,
intracomunitar de bunuri. unui furnizor sau prestator independent de pe teritoriul statului
Achiziia intracomunitar de bunuri este considerat a fi efectuat membru n care livrarea sau prestarea este supus taxei.
atunci cnd livrarea de bunuri similare pe teritoriul statului
membru respectiv este considerat a fi efectuat. Atunci cnd nu poate fi stabilit o livrare de bunuri sau o prestare
de servicii comparabil, valoarea de pia nseamn:

Articolul 69 (1) pentru bunuri, o sum care nu este mai mic dect preul de
cumprare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, n
(1) n cazul achiziiei intracomunitare de bunuri, TVA devine absena unui pre de cumprare, preul de cost, stabilit la
exigibil n cea de a cincisprezeceazi a lunii urmtoare celei n care momentul livrrii;
intervine faptul generator.
(2) pentru servicii, o sum care nu este mai mic dect costurile
(2) Prin derogare de la alineatul (1), TVA devine exigibil la emi- complete ale persoanei impozabile pentru prestarea
terea facturii prevzute la articolul 220, n cazul n care factura serviciului.
este emis nainte de cea de a cincisprezeceazi a lunii urmtoare
celei n care intervine faptul generator.
CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 4 Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii

Importul de bunuri
Articolul 73

Articolul 70 Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele dect cele
prevzute la articolele 74-77, baza de impozitare include toate
Faptul generator intervine i TVA devine exigibil atunci cnd elementele care reprezint contrapartida obinut sau care
bunurile sunt importate. urmeaz s fie obinut de ctre furnizor sau prestator, n
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 27

schimbul livrrii sau al prestrii, de la client sau de la un ter, (c) sume primite de o persoan impozabil de la client, reprezen-
inclusiv subvenii direct legate de preul livrrii sau al prestrii. tnd decontarea cheltuielilor efectuate n numele i n contul
clientului i nregistrate n contabilitate ntr-un cont
tranzitoriu.
Articolul 74
Este necesar ca persoana impozabil s fac dovada sumei efec-
Atunci cnd o persoan impozabil utilizeaz sau dispune de
tive a cheltuielilor prevzute la primul paragraf litera (c) i nu
bunuri care fac parte din activele activitii economice sau atunci
poate deduce TVA care poate fi eventual aplicat acestora.
cnd bunurile sunt deinute de o persoan impozabil sau de ctre
succesorii acesteia dup ce activitatea sa economic impozabil
nceteaz, n conformitate cu articolele 16 i 18, baza de
impozitareeste preul de cumprare al bunurilor sau al unor
bunuri similare sau, n absena unui pre de cumprare, preul de Articolul 80
cost, stabilite la momentul la care are loc utilizarea, dispunerea sau
pstrarea.
(1) Pentru a preveni evaziunea fiscal sau frauda, statele membre
pot adopta msuri n oricare dintre urmtoarele cazuri pentru a
se asigura c, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
Articolul 75 care implic familia sau legturi personale apropiate, legturi
organizaionale, de proprietate, de afiliere, financiare sau juridice,
Pentru prestarea de servicii, prevzut la articolul 26, atunci cnd astfel cum sunt definite de statul membru, baza de impozitare este
bunurile care fac parte din activele unei activiti economice sunt considerat valoarea de pia:
utilizate n scopuri personale sau serviciile sunt efectuate cu titlu
gratuit, baza de impozitare este reprezentat de costul complet al (a) atunci cnd contrapartida este mai mic dect valoarea de
persoanei impozabile pentru prestarea serviciilor. pia liber, iar beneficiarul livrrii sau al prestrii nu are drept
complet de deducere n temeiul articolelor 167-171 i
articolelor 173-177;
Articolul 76 (b) atunci cnd contrapartida este mai mic dect valoarea de pia,
iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de
Pentru livrarea de bunuri constnd ntr-un transfer n alt stat deducere n temeiul articolelor 167-171 i articolelor 173-177,
membru, baza de impozitare este preul de cumprare al bunurilor iar livrarea sau prestarea este supus unei scutiri n temeiul arti-
sau al unor bunuri similare sau, n absena unui pre de cumprare, colelor 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, articolului 378 ali-
preul de cost, stabilite la momentul efecturii transferului. neatul (2), articolului 379 alineatul (2) sau articolelor 380-390;
(c) atunci cnd contrapartida este mai mare dect valoarea de
Articolul 77 pia, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de
deducere n temeiul articolelor 167-171 i articolelor 173-177.
Pentru prestarea de ctre o persoan impozabil a unui serviciu n
scopul desfurrii activitii sale economice, n conformitate cu n sensul primului paragraf, legturile juridice pot include relaia
articolul 27, baza de impozitare este reprezentat de valoarea de dintre un angajator i un angajat sau familia angajatului sau orice
pia a serviciului prestat. alte persoane care i sunt apropiate.

Articolul 78 (2) Atunci cnd statele membre i exercit opiunea prevzut la


alineatul (1), ele pot restriciona categoriile de furnizori/prestatori
sau beneficiari crora li se aplic msurile.
Baza de impozitare include urmtoarele elemente:
(a) impozite, drepturi, prelevri i taxe, cu excepia TVA n sine; (3) Statele membre informeaz comitetul TVA cu privire la
(b) cheltuieli accesorii cum sunt: comisioanele, cheltuielile de msurile legislative naionale adoptate n temeiul alineatului (1),
ambalare, transport i asigurare, solicitate de ctre n msura n care nu sunt msuri autorizate de Consiliu nainte de
furnizor/prestator cumprtorului sau beneficiarului. 13 august 2006 n conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-(4)
din Directiva 77/388/CEE i care sunt meninute n temeiul ali-
n sensul primului paragraf litera (b), statele membre pot consi- neatului (1) din prezentul articol.
dera drept cheltuieli accesorii cheltuielile care fac obiectul unei
nelegeri separate.
Articolul 81
Articolul 79
Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, nu i exercitau opiunea
n temeiul articolului 98 de a aplica o cot redus pot prevedea,
Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele elemente: n cazul n care i exercit opiunea n temeiul articolului 89, c,
(a) reduceri de pre cu titlu de sconturi pentru plat anticipat; pentru livrarea de obiecte de art, prevzut la articolul 103
alineatul (2), este necesar ca baza de impozitare s fie egal cu o
(b) reduceri de pre i rabaturi acordate clientului i obinute de fraciune din suma stabilit n conformitate cu articolele 73, 74,
acesta la momentul livrrii; 76, 78 i 79.
28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Fraciunea prevzut la primul paragraf este stabilit astfel nct Articolul 86


TVA astfel datorat s fie egal cu cel puin 5 % din suma stabilit
n conformitate cu articolele 73, 74, 76, 78 i 79.
(1) Baza de impozitare include urmtoarele elemente, n msura
n care acestea nu sunt deja incluse:

Articolul 82 (a) impozite, drepturi, prelevri i alte taxe datorate n afara sta-
tului membru de import i cele datorate ca urmare a impor-
Statele membre pot prevedea c, pentru livrarea de bunuri i tului, exceptnd TVA care este perceput;
prestarea de servicii, este necesar ca baza de impozitare s includ
valoarea aurului de investiii scutit n sensul articolului 346, care
a fost furnizat de client pentru a fi utilizat ca baz de prelucrare i (b) cheltuieli accesorii, precum comisioane, cheltuieli de amba-
care, drept urmare, i pierde calitatea de aur de investiii scutit lare, transport i asigurare, care intervin pn la primul loc de
atunci cnd bunurile sunt livrate i serviciile sunt prestate. destinaie pe teritoriul statului membru de import, precum i
Valoarea care se utilizeaz este valoarea de pia a aurului de cele care decurg din transportul ctre alt loc de destinaie din
investiii la momentul la care bunurile sunt livrate i serviciile sunt Comunitate, n cazul n care locul respectiv este cunoscut la
prestate. momentul apariiei faptului generator.

(2) n sensul alineatului (1) litera (b), primul loc de destinaie


nseamn locul menionat pe scrisoarea de trsur sau pe orice alt
CAPITOLUL 3 document n baza cruia bunurile sunt importate n statul mem-
bru de import. n cazul n care nu exist o asemenea meniune,
Achiziia intracomunitar de bunuri primul loc de destinaie este considerat a fi locul primului transfer
al ncrcturii n statul membru de import.

Articolul 83

Pentru achiziia intracomunitar de bunuri, baza de impozitare se Articolul 87


stabilete n funcie de aceleai elemente utilizate n conformitate
cu capitolul 1 n scopul determinrii bazei de impozitare pentru
livrarea acelorai bunuri pe teritoriul statului membru n cauz. n Baza de impozitare nu include urmtoarele elemente:
cazul operaiunilor considerate achiziii intracomunitare de
bunuri, prevzute la articolele 21 i 22, baza de impozitare este
(a) reduceri de pre cu titlu de sconturi pentru plat anticipat;
reprezentat de preul de cumprare al bunurilor sau al unor
bunuri similare sau, n absena unui pre de cumprare, preul de
cost, stabilite la momentul livrrii. (b) reduceri de pre i rabaturi acordate clientului i obinute de
ctre acesta la momentul importului.

Articolul 84
Articolul 88
(1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura
c accizele datorate sau achitate de persoana care efectueaz achi-
ziia intracomunitar a unui produs supus accizelor sunt incluse Atunci cnd bunurile exportate temporar din Comunitate sunt
n baza de impozitare n conformitate cu articolul 78 primul para- reimportate dup ce au suferit, n afara Comunitii, procese de
graf litera (a). reparaie, prelucrare, adaptare, confecionare sau reprelucrare,
statele membre iau msuri pentru a se asigura c regimul fiscal al
(2) Atunci cnd, dup efectuarea achiziiei intracomunitare de bunurilor n scopuri de TVA este acelai cu cel aplicabil n cazul
bunuri, persoana care a achiziionat bunurile obine o rambursare n care procesele de reparaie, prelucrare, adaptare, confecionare
a accizelor achitaten statul membru n care a nceput expedierea sau reprelucrare au fost efectuate pe teritoriul lor.
sau transportul bunurilor, baza de impozitare este redus n mod
corespunztor n statul membru pe al crui teritoriu s-a efectuat
achiziia.
Articolul 89

Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, nu i exercitau


CAPITOLUL 4 opiunea n temeiul articolului 98 de a aplica o cot redus
pot prevedea c, pentru importul de obiecte de art, obiecte de
Importul de bunuri colecie i antichiti, astfel cum sunt definite la articolul 311
alineatul (1) punctele 2, 3 i 4, este necesar ca baza de impozitare
s fie egal cu o fraciune din suma stabilit n conformitate cu
Articolul 85 articolele 85, 86 i 87.

Pentru importurile de bunuri, baza de impozitare este valoarea n Fraciunea prevzut la primul paragraf este stabilit n aa fel
vam, stabilit n conformitate cu dispoziiile comunitare n nct TVA astfel datorat s fie egal cu cel puin 5 % din suma
vigoare. stabilit n conformitate cu articolele 85, 86 i 87.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29

CAPITOLUL 5 Cu toate acestea, n urmtoarele situaii, cota aplicabil este cea n


vigoare la momentul la care TVA devine exigibil:
Dispoziii diverse
(a) n cazurile prevzute la articolele 65 i 66;

Articolul 90 (b) n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri;

(1) n cazul anulrii, al refuzului sau al neplii totale sau pariale (c) pentru importul de bunuri, n cazurile prevzute la
sau n cazul n care preul este redus dup livrare, baza de impo- articolul 71 alineatul (1) al doilea paragraf i la articolul 71
zitare se reduce, n consecin, n condiiile stabilite de statele alineatul (2).
membre.

(2) n cazul neplii totale sau pariale, statele membre pot deroga Articolul 94
de la alineatul (1).
(1) Cota aplicabil unei achiziii intracomunitare de bunuri este
cea aplicabil livrrii de bunuri similare pe teritoriul statului
Articolul 91 membru.
(2) Sub rezerva opiunii prevzute la articolul 103 alineatul (1) de
(1) Atunci cnd elementele utilizate pentru stabilirea bazei de
aplicare a unei cote reduse la importul de obiecte de art, obiecte
impozitare la import sunt exprimate ntr-o alt moned dect cea
de colecie sau antichiti, cota aplicabil importului de bunuri
a statului membru n care este efectuat evaluarea, cursul de
este cea aplicabil livrrii de bunuri similare pe teritoriul statului
schimb se stabilete n conformitate cu dispoziiile comunitare
membru.
care reglementeaz calcularea valorii n vam.

(2) Atunci cnd elementele utilizate pentru stabilirea bazei de


impozitare a unei alte operaiuni dect importul de bunuri sunt Articolul 95
exprimate ntr-o alt moned dect cea a statului membru n care n cazul n care cotele se modific, statele membre pot efectua
este efectuat evaluarea, cursul de schimb aplicabil este ultimul regularizri, n cazurile prevzute la articolele 65 i 66, pentru a
curs de vnzare nregistrat, la momentul la care TVA devine ine seama de cota aplicabil la momentul la care bunurile au fost
exigibil, pe piaa valutar sau pe pieele valutare cele mai repre- livrate sau serviciile au fost prestate.
zentative ale statului membru n cauz sau un curs stabilit n
raport cu cel de pe piaa sau pieele respective, n conformitate cu De asemenea, statele membre pot adopta toate msurile tranzitorii
normele stabilite de statul membru n cauz. adecvate.
Cu toate acestea, pentru unele dintre operaiunile prevzute la
primul paragraf sau pentru anumite categorii de persoane
CAPITOLUL 2
impozabile, statele membre pot utiliza cursul de schimb stabilit n
conformitate cu dispoziiile comunitare n vigoare care reglemen- Structura i nivelul cotelor
teaz calcularea valorii n vam.

Seciunea 1
Articolul 92
Cota standard
n ceea ce privete costurile ambalajelor returnabile, statele
membre pot adopta una dintre urmtoarele msuri:
Articolul 96
(a) excluderea lor din baza de impozitare i adoptarea msurilor
necesare pentru a se asigura c suma respectiv este Statele membre aplic o cot standard a TVA, care este fixat de
regularizat n cazul n care ambalajul nu este returnat; fiecare stat membru ca procent din baza de impozitare i care este
aceeai pentru livrarea de bunuri i pentru prestarea de servicii.
(b) includerea lor n baza de impozitare i adoptarea msurilor
necesare pentru a se asigura c suma respectiv este regularizat
n cazul n care ambalajul este efectiv returnat. Articolul 97

(1) De la 1 ianuarie 2006 pn la 31 decembrie 2010, cota


standard nu poate fi mai mic de 15 %.
TITLUL VIII
(2) Consiliul decide, n conformitate cu articolul 93 din tratat, n
COTE
privina nivelului cotei standard aplicate dup 31 decembrie
2010.

CAPITOLUL 1
Seciunea 2
Aplicarea cotelor
Cote reduse

Articolul 93
Articolul 98
Cota aplicabil operaiunilor taxabile este cea n vigoare la
momentul survenirii faptului generator. (1) Statele membre pot aplica fie una, fie dou cote reduse.
30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(2) Cotele reduse se aplic numai livrrilor de bunuri sau Articolul 103
prestrilor de servicii din categoriile prevzute n anexa III.
(1) Statele membre pot prevedea ca respectiva cot redus sau
Cotele reduse nu se aplic serviciilor prevzute la articolul 56 ali- una dintre cotele reduse pe care le aplic n conformitate cu
neatul (1) litera (k). articolele 98 i 99 s se aplice, de asemenea, importului de obiecte
de art, obiecte de colecie i antichiti, astfel cum sunt definite
la articolul 311 alineatul (1) punctele 2, 3 i 4.
(3) La aplicarea cotelor reduse prevzute la alineatul (1) pentru
categorii de bunuri, statele membre pot utiliza Nomenclatura (2) n cazul n care statele membre i exercit opiunea n teme-
combinat pentru a delimita n mod precis categoria n cauz. iul alineatului (1), ele pot aplica, de asemenea, cota redus urm-
toarelor operaiuni:

Articolul 99 (a) livrarea de obiecte de art, de ctre creatorul lor sau de ctre
succesorii acestuia;
(1) Cotele reduse se fixeaz ca procent din baza de impozitare, (b) livrarea de obiecte de art, n mod ocazional, de ctre o
care nu poate fi mai mic de 5 %. persoan impozabil alta dect un comerciant persoan
impozabil, atunci cnd obiectele de art au fost importate de
(2) Fiecare cot redus este astfel stabilit nct valoarea TVA care persoana impozabil nsi sau atunci cnd acestea i-au fost
rezult din aplicarea cotei s permit n mod normal deducerea livrate de creatorul lor sau de succesorii lui sau atunci cnd
complet a TVA deductibile n temeiul articolelor 167-171 i arti- acestea i-au conferit dreptul de deducere total a TVA.
colelor 173-177.

Articolul 104
Articolul 100
Austria poate aplica, n comunele Jungholz i Mittelberg (Kleines
Walsertal), o a doua cot standard mai mic dect cota
Pe baza unui raport al Comisiei, Consiliul revizuiete din doi n doi corespunztoare aplicat n restul Austriei, dar nu mai mic de
ani, ncepnd din 1994, sfera de aplicare a cotelor reduse. 15 %.

n conformitate cu articolul 93 din tratat, Consiliul poate decide


modificarea listei de bunuri i servicii stabilite n anexa III. Articolul 105

Portugalia poate aplica, n cazul operaiunilor efectuate n


regiunile autonome Azore i Madeira i al importurilor directe n
Articolul 101 aceste regiuni, cote mai mici dect cele aplicate pe continent.

Pn la 30 iunie 2007, Comisia prezint Parlamentului European


i Consiliului un raport de evaluare global privind impactul
cotelor reduse aplicate serviciilor prestate local, inclusiv servicii de
CAPITOLUL 3
restaurant, n special n ceea ce privete crearea de locuri de
munc, creterea economic i buna funcionare a pieei interne, Dispoziii temporare pentru anumite servicii cu un mare
pe baza unui studiu efectuat de un grup economic de reflecie aport de for de munc
independent.

Articolul 106

Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei, poate


Seciunea 3 permite statelor membre s aplice pn la 31 decembrie 2010
cotele reduse prevzute la articolul 98 serviciilor enumerate n
Dispoziii speciale anexa IV.

Cotele reduse pot fi aplicate serviciilor aparinnd a cel mult dou


dintre categoriile stabilite n anexa IV.
Articolul 102
n cazuri excepionale, un stat membru poate s aplice cotele
Statele membre pot aplica o cot redus livrrii de gaze naturale, reduse serviciilor aparinnd a trei dintre categoriile respective.
electricitate sau nclzire urban, cu condiia s nu determine nici
un risc de denaturare a concurenei.
Articolul 107
Este necesar ca orice stat membru care intenioneaz s aplice o
cot redus n temeiul primului paragraf s informeze n prealabil Serviciile prevzute la articolul 106 este necesar s ndeplineasc
Comisia n mod corespunztor. Comisia decide dac exist sau nu urmtoarele condiii:
un risc de denaturare a concurenei. n cazul n care Comisia nu
adopt decizia respectiv n termen de trei luni de la primirea (a) s fie cu mare aport de for de munc;
informaiilor, se consider c nu exist nici un risc de denaturare
a concurenei. (b) s fie furnizate n mare parte direct consumatorilor finali;
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 31

(c) s fie n principal locale i s nu cauzeze denaturri ale periodice ale organizaiilor fr scop lucrativ sau pentru pres-
concurenei. tarea de alte servicii legate de acestea.

De asemenea, este necesar s existe o legtur strns ntre scde-


rea preurilor ca urmare a reducerii cotei i creterea previzibil a Articolul 112
cererii i ocuprii forei de munc. Aplicarea unei cote reduse este
necesar s nu aduc atingere bunei funcionri a pieei interne. n cazul n care dispoziiile articolului 110 cauzeaz pentru
Irlanda denaturri ale concurenei n livrarea de produse
energetice pentru nclzire sau iluminat, Irlanda poate fi autorizat
Articolul 108 de Comisie, n cazul unei cereri exprese, s aplice o cot redus
acestor livrri, n conformitate cu articolele 98 i 99.
Orice stat membru care dorete s aplice pentru prima dat dup n cazul prevzut la primul paragraf, Irlanda prezint o cerere
31 decembrie 2005 o cot redus unuia sau mai multora dintre Comisiei, nsoit de toate informaiile necesare. n cazul n care
serviciile prevzute la articolul 106 n temeiul prezentului articol Comisia nu a adoptat o decizie n termen de trei luni de la primirea
informeaz Comisia n mod corespunztor pn la 31 martie cererii, se consider c Irlanda este autorizat s aplice cotele
2006. Acesta i comunic nainte de data respectiv toate reduse propuse.
informaiile relevante privind noile msuri pe care dorete s le
introduc, n special urmtoarele:
Articolul 113
(a) sfera de aplicare a msurii i descrierea detaliat a serviciilor
respective; Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, n conformitate cu
(b) detaliile care demonstreaz c au fost ndeplinite condiiile legislaia comunitar, acordau scutiri cu drept de deducere a TVA
prevzute la articolul 107; achitate n etapa anterioar sau aplicau cote reduse inferioare
valorii minime stabilite la articolul 99, pentru alte bunuri i servicii
(c) detaliile care evideniaz costul bugetar al msurii preconizate. dect cele prevzute n anexa III, pot s aplice cota redus sau una
dintre cele dou cote reduse prevzute la articolul 98 livrrii de
astfel de bunuri sau prestrii de astfel de servicii.

CAPITOLUL 4
Articolul 114
Dispoziii speciale aplicabile pn la adoptarea unor regimuri
definitive (1) Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, au fost obligate s
mreasc cu peste 2 % cota lor standard n vigoare la 1 ianuarie
1991 pot aplica o cot redus inferioar valorii minime stabilite
Articolul 109 la articolul 99 livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii din
categoriile prevzute n anexa III.
Pn la introducerea regimurilor definitive prevzute la
articolul 402, se aplic dispoziiile stabilite n prezentul capitol. De asemenea, statele membre prevzute la primul paragraf pot
aplica o asemenea cot serviciilor de restaurant, mbrcmintei i
nclmintei pentru copii i locuinelor.
Articolul 110
(2) Statele membre nu se pot prevala de alineatul (1) pentru a
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, acordau scutiri cu drept introduce scutiri cu drept de deducere a TVA achitate n etapa
de deducere a TVA achitate n etapa anterioar sau aplicau cote anterioar.
reduse inferioare valorii minime stabilite la articolul 99 pot
continua s acorde scutirile respective sau s aplice cotele reduse
Articolul 115
respective.
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cot redus
Este necesar ca scutirile i cotele reduse prevzute la primul serviciilor de restaurant, mbrcmintei i nclmintei pentru
paragraf s fie n conformitate cu legislaia comunitar i s fi fost copii sau locuinelor pot continua s aplice aceast cot livrrii de
adoptate din motive sociale clar definite i n favoarea asemenea bunuri sau prestrii de asemenea servicii.
consumatorului final.

Articolul 116
Articolul 111
Portugalia poate aplica una dintre cele dou cote reduse prevzute
n condiiile stabilite la articolul 110 al doilea paragraf, scutirile cu la articolul 98 serviciilor de restaurant, cu condiia ca respectiva
drept de deducere a TVA achitate n etapa anterioar pot conti- cot s nu fie mai mic de 12 %.
nua s fie acordate n urmtoarele cazuri:
(a) de ctre Finlanda pentru livrrile de ziare i periodice vndute Articolul 117
prin abonament i pentru tiprirea de publicaii distribuite
membrilor asociaiilor de interes public; (1) n sensul aplicrii articolului 115, Austria poate continua s
aplice o cot redus serviciilor de restaurant.
(b) de ctre Suedia pentru livrarea de ziare, inclusiv jurnale
radiodifuzate i nregistrate pe casete pentru persoanele cu (2) Austria poate aplica una dintre cele dou cote reduse prev-
deficiene de vedere, de produse farmaceutice furnizate zute la articolul 98 nchirierii de bunuri imobile n scopuri rezi-
spitalelor sau pe baz de reet i pentru producia de deniale, cu condiia ca respectiva cot s nu fie mai mic de 10 %.
32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 118 nclzire i producerea de ap cald, exceptnd materiile


prime utilizate pentru generarea energiei termice;
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cot redus
livrrii de bunuri sau prestrii de servicii altele dect cele prevzute (b) prestri de lucrri de construcii pentru cldiri rezideniale
n anexa III pot aplica respectiva cot redus sau una dintre cele care nu fac parte dintr-o politic social, exceptnd materialele
dou cote reduse prevzute la articolul 98 livrrii de bunuri sau de construcii.
prestrii de servicii n cauz, cu condiia ca respectiva cot s nu
fie mai mic de 12 %.
Articolul 124
Primul paragraf nu se aplic livrrii de bunuri second-hand,
obiecte de art, obiecte de colecie sau antichiti, astfel cum sunt Estonia poate continua s aplice, pn la 30 iunie 2007, o cot
definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, supuse TVA n redus de cel puin 5 % livrrilor de energie termic vndut
conformitate cu regimul marjei prevzut la articolele 312-325 sau persoanelor fizice, asociaiilor de locuine, asociaiilor de
cu regimurile pentru vnzri prin licitaie public. apartamente, bisericilor, congregaiilor i instituiilor i
organismelor finanate de la bugetul de stat, comunal sau
orenesc, precum i livrrilor de turb, brichete pentru nclzire,
Articolul 119 crbune i lemn de foc persoanelor fizice.

n sensul aplicrii articolului 118, Austria poate aplica o cot


redus vinurilor produse ntr-o exploataie agricol de ctre Articolul 125
productorul-fermier, cu condiia ca respectiva cot s nu fie mai
mic de 12 %. (1) Cipru poate continua s acorde, pn la 31 decembrie 2007,
o scutire cu drept de deducere a TVA achitate n etapa anterioar
pentru livrrile de produse farmaceutice i produse alimentare
Articolul 120 pentru consum uman, cu excepia diferitelor tipuri de ngheat i
a produselor similare, precum i a produselor alimentare srate
Grecia poate s aplice cote cu pn la 30 % mai mici dect cotele (chipsuri sau baghete din cartofi, foietaje i produse similare
corespunztoare aplicate n Grecia continental n departamentele ambalate pentru consum uman fr preparare suplimentar).
Lesbos, Chios, Samos, Dodecanese i Cyclades i n insulele
Thassos, Sporades de Nord, Samothrace i Skiros. (2) Cipru poate continua s aplice o cot redus de cel puin 5 %
prestrii de servicii de restaurant, pn la prima din urmtoarele
date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii unor regimuri defi-
Articolul 121 nitive, n conformitate cu articolul 402.

Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, considerau lucrrile


efectuate n baza unui contract ca livrare de bunuri pot aplica Articolul 126
serviciilor realizate n baza unui contract cota aplicabil bunurilor
obinute dup efectuarea lucrrilor.
Ungaria poate continua s aplice o cot redus de cel puin 12 %
n sensul aplicrii primului alineat, serviciile realizate n baza unui urmtoarelor tranzacii:
contract nseamn predarea de ctre un contractor clientului su (a) livrrilor de crbune, crmid de crbune i cocs, lemne de
a unor bunuri mobile fabricate sau asamblate de contractor din foc i mangal i prestrilor de servicii de nclzire urban,
materiale sau obiecte care i-au fost ncredinate de ctre client n pn la 31 decembrie 2007;
acest scop, indiferent dac o parte din materialele utilizate a fost
furnizat de ctre contractor. (b) prestrilor de servicii de restaurant i livrrilor de produse ali-
mentare vndute n localuri similare, pn la prima din
urmtoarele date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii
Articolul 122 unor regimuri definitive, n conformitate cu articolul 402.

Statele membre pot aplica o cot redus livrrilor de plante vii sau
de alte produse de floricultur, inclusiv bulbi, rdcini i produse Articolul 127
similare, flori tiate i frunze ornamentale, i livrrilor de lemn
folosit ca lemn pentru foc. Malta poate continua s acorde, pn la 1 ianuarie 2010, o scutire
cu drept de deducere a TVA achitate n etapa anterioar pentru
livrrile de produse alimentare pentru consum uman i
farmaceutice.
CAPITOLUL 5

Dispoziii temporare Articolul 128

(1) Polonia poate s acorde, pn la 31 decembrie 2007, o scutire


Articolul 123 cu drept de deducere a TVA achitate n etapa anterioar pentru
livrrile de anumite cri i periodice de specialitate.
Republica Ceh poate continua s aplice, pn la 31 decembrie
2007, o cot redus de cel puin 5 % urmtoarelor operaiuni: (2) Polonia poate continua s aplice o cot redus de cel puin
7 % prestrilor de servicii de restaurant pn la prima din
(a) livrri de energie termic utilizat de gospodriile populaiei urmtoarele doua date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii
i de micile ntreprinderi care nu sunt supuse TVA pentru unor regimuri definitive, n conformitate cu articolul 402.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 33

(3) Polonia poate continua s aplice, pn la 30 aprilie 2008, o CAPITOLUL 2


cot redus de cel puin 3 % livrrilor de produse alimentare pre-
vzute n anexa III punctul 1. Scutiri pentru anumite activiti de interes general
(4) Polonia poate continua s aplice, pn la 30 aprilie 2008, o
cot redus de cel puin 3 % livrrilor de bunuri sau prestrilor de
servicii de tipul celor destinate n mod normal utilizrii n Articolul 132
producia agricol, exceptnd bunurile de capital, precum utilajele
sau cldirile, prevzute n anexa III punctul 11.
(1) Statele membre scutesc urmtoarele tranzacii:
(5) Polonia poate continua s aplice, pn la 31 decembrie 2007,
o cot redus de cel puin 7 % prestrilor de servicii de construc-
ie, renovare i transformare a locuinelor, nefurnizate n cadrul (a) prestarea de servicii i livrarea de bunuri accesorii acestora,
unei politici sociale, exceptnd materialele de construcii, i livr- altele dect serviciile de transport de cltori i serviciile de
rilor, nainte de prima ocupare, de cldiri rezideniale sau de pri telecomunicaii, efectuate de ctre serviciile potale publice;
ale cldirilor rezideniale, prevzute la articolul 12 alineatul (1)
litera (a). (b) spitalizarea i ngrijirea medical i activitile conexe asigu-
rate de organisme de drept public sau, n condiii sociale
comparabile celor aplicabile organismelor de drept public,
Articolul 129 asigurate de spitale, centre de tratament medical sau diagnoz
i alte instituii de natur similar recunoscute n mod
(1) Slovenia poate continua s aplice o cot redus de cel puin corespunztor;
8,5 % preparrii de mncruri, pn la prima din urmtoarele
date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii unor regimuri defi-
nitive, n conformitate cu articolul 402. (c) prestarea de ngrijiri medicale n exercitarea profesiunilor
medicale i paramedicale, astfel cum sunt definite de statul
(2) Slovenia poate continua s aplice, pn la 31 decembrie 2007, membru n cauz;
o cot redus de cel puin 5 % prestrii de lucrri de construcie,
renovare i ntreinere a cldirilor rezideniale nefurnizate n
(d) livrarea de organe, snge i lapte, de provenien uman;
cadrul unei politici sociale, exceptnd materialele de construcii.

(e) prestarea de servicii efectuat n cadrul profesiei lor de ctre


Articolul 130 tehnicienii dentari i livrarea de proteze dentare de ctre
dentiti i tehnicieni dentari;
Slovacia poate continua s aplice o cot redus de cel puin 5 %
urmtoarelor tranzacii: (f) prestarea de servicii de ctre grupuri independente de
(a) prestarea de lucrri de construcie pentru cldiri rezideniale persoane, care efectueaz o activitate scutit de TVA sau pen-
nefurnizate n cadrul unei politici sociale, exceptnd tru care nu sunt persoane impozabile, n scopul prestrii
materialele de construcii, pn la 31 decembrie 2007; ctre membrii lor a serviciilor necesare n mod direct desf-
urrii activitii respective, atunci cnd grupurile n cauz se
(b) livrarea de energie termic utilizat de gospodriile populaiei rezum s solicite membrilor lor rambursarea exact a prii
i de micile ntreprinderi care nu sunt supuse TVA pentru lor din cheltuielile comune, cu condiia ca scutirea respectiv
nclzire i producerea de ap cald, exceptnd materiile s nu fie susceptibil de a cauza denaturri ale concurenei;
prime utilizate pentru generarea energiei termice, pn la
31 decembrie 2008.
(g) prestarea de servicii i livrarea de bunuri direct legate de
ajutorul social i securitatea social, inclusiv cele prestate i
livrate de cmine de btrni, de organisme de drept public
sau de alte organisme recunoscute de statul membru n cauz
TITLUL IX ca avnd un caracter social;
SCUTIRI
(h) prestarea de servicii i livrarea de bunuri direct legate de
protecia copiilor i a tinerilor, de ctre organisme de drept
public sau de alte organizaii recunoscute de statul membru
n cauz ca avnd un caracter social;
CAPITOLUL 1

Dispoziii generale (i) educaia copiilor i a tinerilor, nvmntul colar sau


universitar, formarea i reconversia profesional, inclusiv
prestarea de servicii i livrarea de bunuri strns legate de
Articolul 131 acestea, de ctre organisme de drept public care au acest scop
sau de alte organizaii recunoscute de statul membru n cauz
Scutirile prevzute la capitolele 2-9 se aplic fr s aduc atingere ca avnd scopuri similare;
altor dispoziii comunitare i n conformitate cu condiiile pe care
statele membre le stabilesc n scopul de a asigura aplicarea corect
i direct a acestor scutiri i de a preveni orice posibil evaziune, (j) pregtirea particular oferit de profesori i la nivel de nv-
fraud sau abuz. mnt colar i universitar;
34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(k) punerea la dispoziie de personal de ctre instituiile religi- (c) organismele n cauz au obligaia de a practica preuri apro-
oase sau filozofice n scopul activitilor prevzute la lite- bate de autoritile publice sau care nu depesc asemenea
rele (b), (g), (h) i (i) i n scopul asistenei spirituale; preuri aprobate sau, pentru operaiunile care nu sunt supuse
aprobrii, preuri mai mici dect cele practicate pentru
operaiuni similare de ntreprinderile comerciale supuse TVA;
(l) prestarea de servicii, precum i livrarea de bunuri strns
legate de acestea, n folosul membrilor, n schimbul unei
(d) este necesar ca scutirile s nu fie susceptibile de a cauza dena-
cotizaii stabilite n conformitate cu statutul lor, de ctre
turri ale concurenei n dezavantajul ntreprinderilor comer-
organizaiile fr scop lucrativ care urmresc obiective de
ciale supuse TVA.
ordin politic, sindical, religios, patriotic, filozofic, filantropic
sau civic, cu condiia ca scutirea respectiv s nu fie
susceptibil de a cauza denaturri ale concurenei; Statele membre care, n temeiul anexei E la Directiva 77/388/CEE,
la 1 ianuarie 1989 aplicau TVA operaiunilor prevzute la
articolul 132 alineatul (1) literele (m) i (n) pot aplica, de aseme-
(m) prestarea anumitor servicii strns legate de sport i educaia nea, condiiile prevzute la primul paragraf litera (d), atunci cnd
fizic de ctre organizaii fr scop lucrativ persoanelor care livrrile de bunuri sau prestrile de servicii respective de ctre
practic sportul sau educaia fizic; organisme de drept public sunt scutite.

(n) prestarea anumitor servicii culturale, precum i livrarea de


bunuri strns legate de acestea, de ctre organisme de drept Articolul 134
public sau de alte organisme culturale recunoscute de statul
membru n cauz;
Livrarea de bunuri sau prestarea de servicii nu este scutit, n
temeiul articolului 132 alineatul (1) literele (b), (g), (h), (i), (l), (m)
(o) prestarea de servicii i livrarea de bunuri de ctre organizaii i (n), n urmtoarele cazuri:
ale cror activiti sunt scutite n temeiul literelor (b), (g), (h),
(i), (l), (m) i (n), cu ocazia evenimentelor destinate strngerii
de fonduri i organizate exclusiv n beneficiul lor, cu condi- (a) atunci cnd livrarea sau prestarea nu este esenial pentru
ia ca scutirea respectiv s nu fie susceptibil de a cauza operaiunile scutite;
denaturri ale concurenei;
(b) atunci cnd scopul principal al livrrii sau prestrii este obi-
nerea de venituri suplimentare pentru organismul n cauz
(p) prestarea de servicii de transport pentru persoanele bolnave prin operaiuni care se afl n concuren direct cu cele efec-
sau accidentate n vehicule special destinate acestui scop, de tuate de ntreprinderile comerciale supuse TVA.
ctre organisme autorizate corespunztor;

(q) alte activiti dect cele de natur comercial efectuate de


organismele publice de radio i televiziune.
CAPITOLUL 3

(2) n sensul alineatului (1) litera (o), statele membre pot intro- Scutiri pentru alte activiti
duce orice restricii necesare, n special n ceea ce privete num-
rul faptelor sau suma fondurilor care dau dreptul la scutire.

Articolul 135

Articolul 133 (1) Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni:

(a) tranzaciile de asigurare i reasigurare, inclusiv serviciile


conexe prestate de brokerii i agenii de asigurri;
Statele membre pot acorda altor organisme dect cele de drept
public fiecare dintre scutirile prevzute la articolul 132 alinea-
tul (1) literele (b), (g), (h), (i), (l), (m) i (n) sub rezerva respectrii, (b) acordarea i negocierea de credite i gestionarea creditelor de
n fiecare caz n parte, a uneia sau mai multora dintre urmtoarele ctre persoana care le acord;
condiii:
(c) negocierea de garanii de credit sau de alte garanii sau orice
tranzacii cu astfel de garanii, precum i gestionarea garani-
(a) nu este necesar ca organismele n cauz s urmreasc n mod ilor de credit de ctre persoana care acord creditul;
sistematic obinerea unui profit, iar orice profituri eventuale
nu se distribuie, ci se aloc n scopul continurii sau mbun-
(d) operaiuni, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit
tirii serviciilor prestate;
sau conturile curente, pli, viramente, creane, cecuri i alte
instrumente negociabile, exceptnd recuperarea creanelor;
(b) este necesar ca organismele n cauz s fie gestionate i admi-
nistrate n mod esenial cu titlu gratuit de ctre persoane care (e) operaiuni, inclusiv negocierea, privind monede, bancnote i
nu au, fie prin ele nsele, fie prin intermediari, interese directe monede utilizate ca mijloc legal de plat, cu excepia obiecte-
sau indirecte n rezultatele activitilor respective; lor de colecie, i anume monede de aur, argint sau din alt
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 35

metal sau bancnote care nu sunt utilizate n mod normal ca Articolul 137
mijloc legal de plat sau monede de interes numismatic;
(1) Statele membre pot acorda persoanelor impozabile dreptul de
(f) operaiuni, inclusiv negocierea, dar exceptnd gestionarea sau a opta pentru impozitarea urmtoarelor operaiuni:
pstrarea, cu aciuni, titluri de participare, obligaiuni i alte
valori mobiliare, dar exceptnd documentele reprezentnd (a) operaiunile financiare prevzute la articolul 135 alineatul (1)
titluri de proprietate asupra bunurilor i drepturile sau valorile literele (b)-(g);
mobiliare prevzute la articolul 15 alineatul (2);
(b) livrarea unei cldiri sau a unor pri ale unei cldiri i a tere-
nului pe care se afl cldirea, alta dect livrarea prevzut la
(g) gestionarea de fonduri comune de plasament, aa cum sunt
articolul 12 alineatul (1) litera (a);
definite de statele membre;
(c) livrarea de terenuri pe care nu s-au ridicat construcii, alta
(h) livrarea la valoarea nominal de timbre potale utilizate de dect livrarea de terenuri construibile prevzut la articolul 12
ctre serviciile potale pe teritoriul lor, de timbre fiscale sau de alineatul (1) litera (b);
alte timbre similare;
(d) leasingul sau nchirierea de bunuri imobile.
(i) pariuri, loterii i alte forme de jocuri de noroc, sub rezerva
condiiilor i restriciilor stabilite de fiecare stat membru; (2) Statele membre stabilesc normele de exercitare a opiunii pre-
vzute la alineatul (1).
(j) livrarea unei cldiri sau a unor pri ale unei cldiri i a tere-
nului pe care se afl cldirea, alta dect livrarea prevzut la Statele membre pot limita sfera de aplicare a dreptului de opiune
articolul 12 alineatul (1) litera (a); menionat anterior.

(k) livrarea de terenuri pe care nu s-au ridicat construcii alta


dect livrarea de terenuri construibile prevzut la articolul 12
alineatul (1) litera (b);
CAPITOLUL 4

(l) leasingul sau nchirierea de bunuri imobile. Scutiri pentru operaiunile intracomunitare

(2) Sunt excluse de la scutirea prevzut la alineatul (1) litera (l)


urmtoarele operaiuni:
Seciunea 1
(a) prestarea de servicii de cazare, definit de legislaia statelor
membre, n sectorul hotelier sau n sectoare cu funcie simi- Scutiri legate de livrarea de bunuri
lar, inclusiv cazri n tabere de vacan sau n locuri amena-
jate pentru camping;
Articolul 138
(b) nchirierea de spaii pentru parcarea vehiculelor;
(1) Statele membre scutesc livrarea de bunuri expediate sau trans-
portate ctre o destinaie aflat n afara teritoriului lor respectiv,
(c) nchirierea de echipamente i instalaii fixate definitiv;
dar n cadrul Comunitii, de ctre vnztor sau persoana care
achiziioneaz bunurile sau n numele acestora, pentru o alt
(d) nchirierea de seifuri. persoan impozabil sau pentru o persoan juridic neimpozabil
care acioneaz ca atare ntr-un alt stat membru dect cel n care
Statele membre pot aplica excluderi suplimentare din sfera de ncepe expedierea sau transportul bunurilor.
aplicare a scutirii prevzute la alineatul (1) punctul (l).
(2) Pe lng livrarea de bunuri prevzut la alineatul (1), statele
membre scutesc urmtoarele operaiuni:
Articolul 136 (a) livrarea de mijloace de transport noi, expediate sau transpor-
tate clientului la o destinaie aflat n afara teritoriului lor res-
pectiv, dar n cadrul Comunitii, de ctre vnztor sau client
Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni: sau n numele acestora, pentru persoane impozabile sau pen-
tru persoane juridice neimpozabile ale cror achiziii intraco-
munitare de bunuri nu se supun TVA n temeiul articolului 3
(a) livrarea de bunuri utilizate exclusiv pentru o activitate scutit alineatul (1) sau pentru orice alt persoan neimpozabil;
n temeiul articolelor 132, 135, 371, 375, 376 i 377,
articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) i (b) livrarea de bunuri supuse accizelor, expediate sau transpor-
articolelor 380-390, n cazul n care bunurile respective nu au tate clientului la o destinaie din afara teritoriului lor respec-
fcut obiectul unui drept de deducere; tiv, dar n cadrul Comunitii, de ctre vnztor sau client sau
n numele acestora, pentru persoane impozabile sau pentru
(b) livrarea de bunuri la a cror achiziie sau utilizare taxa pe persoane juridice neimpozabile ale cror achiziii intracomu-
valoarea adugat aferent nu a fost deductibil, n temeiul nitare de bunuri altele dect produsele supuse accizelor nu se
articolului 176. supun TVA n temeiul articolului 3 alineatul (1), atunci cnd
36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

produsele respective au fost expediate sau transportate n (b) achiziia intracomunitar de bunuri al cror import este scutit
conformitate cu articolul 7 alineatele (4) i (5) sau cu n toate circumstanele n temeiul articolului 143 literele (a),
articolul 16 din Directiva 92/12/CEE; (b), (c) i (e)-(l);

(c) livrarea de bunuri, constnd dintr-un transfer ctre un alt stat (c) achiziia intracomunitar de bunuri atunci cnd, n temeiul
membru, care beneficiaz de scutire n temeiul alineatului (1) articolelor 170 i 171, persoana care achiziioneaz bunurile
i al literelor (a) i (b) n cazul n care a fost efectuat pentru beneficiaz n toate circumstanele de rambursarea total a
alt persoan impozabil. TVA datorate n temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b).

Articolul 139 Articolul 141

(1) Scutirea prevzut la articolul 138 alineatul (1) nu se aplic Fiecare stat membru adopt msuri specifice pentru a se asigura
livrrii de bunuri efectuate de persoane impozabile care benefici- c TVA nu este aplicat achiziiei intracomunitare de bunuri pe
az de scutirea pentru ntreprinderi mici prevzut la teritoriul lui, efectuat n conformitate cu articolul 40, atunci cnd
articolele 282-292. sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

Scutirea respectiv nu se aplic nici livrrii de bunuri ctre (a) achiziia de bunuri este efectuat de ctre o persoan
persoanele impozabile sau persoanele juridice neimpozabile ale impozabil care nu este stabilit n statul membru n cauz,
cror achiziii intracomunitare de bunuri nu se supun TVA n dar este nregistrat n scopuri de TVA n alt stat membru;
temeiul articolului 3 alineatul (1).

(b) achiziia de bunuri este efectuat n scopul unei livrri ulte-


(2) Scutirea prevzut la articolul 138 alineatul (2) litera (b) nu se rioare a bunurilor respective, n statul membru n cauz, de
aplic livrrii de produse supuse accizelor efectuate de ctre ctre persoana impozabil prevzut la litera (a);
persoane impozabile care beneficiaz de scutirea pentru
ntreprinderi mici prevzut la articolele 282-292.
(c) bunurile astfel achiziionate de ctre persoana impozabil pre-
vzut la litera (a) sunt expediate sau transportate direct,
(3) Scutirea prevzut la articolul 138 alineatul (1) i la dintr-un alt stat membru dect cel n care persoana este iden-
articolul 138 alineatul (2) literele (b) i (c) nu se aplic livrrii de tificat n scopuri de TVA, persoanei creia urmeaz s-i efec-
bunuri supuse TVA n conformitate cu regimul marjei prevzut la tueze livrarea ulterioar;
articolele 312-325 sau cu regimurile speciale pentru vnzrile
prin licitaie public.
(d) persoana creia urmeaz s-i fie efectuat livrarea ulterioar
este o alt persoan impozabil sau o persoan juridic
Scutirea prevzut la articolul 138 alineatul (1) i la articolul 138 neimpozabil, identificat n scopuri de TVA n statul mem-
alineatul (2) litera (c) nu se aplic livrrii de mijloace de transport bru n cauz;
second-hand, astfel cum sunt definite la articolul 327 alineatul (3),
supuse TVA n conformitate cu regimurile tranzitorii pentru
mijloace de transport second-hand. (e) destinatarul prevzut la litera (d) a fost desemnat n
conformitate cu articolul 197 ca persoana obligat la plata
TVA pentru livrarea efectuat de persoana impozabil
nestabilit n statul membru n care este datorat taxa.

Seciunea 2

Scutiri pentru achiziiile intracomunitare de


Seciunea 3
bunuri

Scutiri pentru anumite servicii de transport

Articolul 140

Articolul 142
Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni:
Statele membre pot scuti prestarea de servicii de transport
(a) achiziia intracomunitar de bunuri a cror livrare de ctre intracomunitar de bunuri ctre i dinspre insulele care formeaz
persoane impozabile este scutit n toate circumstanele pe regiunile autonome Azore i Madeira, precum i prestarea de
teritoriul lor respectiv; servicii de transport de bunuri ntre insulele respective.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 37

CAPITOLUL 5 respective sau de ctre personalul civil care le nsoete sau


pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci
Scutiri la import cnd forele respective particip la o aciune comun de
aprare;

(i) importul de bunuri de ctre forele armate ale Regatului Unit


Articolul 143 staionate n insula Cipru n temeiul Tratatului de constituire
a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru utilizare de
ctre forele respective sau de ctre personalul civil care le
Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni: nsoete sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor
lor;
(a) importul definitiv de bunuri a cror livrare de ctre o persoan
impozabil este scutit n toate circumstanele pe teritoriul lor (j) importul, efectuat n porturi de ctre ntreprinderi de pescuit
respectiv; maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dup
ce au fost conservate n vederea comercializrii, dar nainte de
a fi livrate;
(b) importul final de bunuri reglementat de Directivele
69/169/CEE (1), 83/181/CEE (2) i 2006/79/CE (3) ale
(k) importul de aur de ctre bncile centrale;
Consiliului;
(l) importul de gaze prin sistemul de distribuie a gazelor natu-
(c) importul definitiv de bunuri n liber circulaie dintr-un teri- rale sau de electricitate.
toriu ter care face parte din teritoriul vamal comunitar, care
beneficiaz de scutire n temeiul literei (b) n cazul n care au
fost importate n sensul articolului 30 primul paragraf;

(d) importul de bunuri expediate sau transportate dintr-un teri- Articolul 144
toriu ter sau dintr-o ar ter ntr-un alt stat membru dect
cel n care se ncheie expedierea sau transportul bunurilor,
atunci cnd livrarea bunurilor respective de ctre importato-
Statele membre scutesc prestarea de servicii legate de importul de
rul desemnat sau recunoscut n temeiul articolului 201 ca
bunuri atunci cnd valoarea serviciilor n cauz este inclus n
persoan obligat la plata TVA este scutit n temeiul
baza de impozitare n conformitate cu articolul 86 alineatul (1)
articolului 138;
litera (b).
(e) reimportul, de ctre persoana care le-a exportat, de bunuri n
starea n care au fost exportate, atunci cnd respectivele
bunuri sunt scutite de drepturi vamale;
Articolul 145
(f) importul, n cadrul regimurilor diplomatice i consulare, de
bunuri scutite de drepturi vamale;
(1) Comisia prezint Consiliului, dup caz i de ndat ce este
(g) importul de bunuri de ctre organizaii internaionale recu- posibil, propuneri pentru delimitarea sferei de aplicare a scutirilor
noscute ca atare de autoritile publice ale statului membru prevzute la articolele 143 i 144 i de stabilire a normele de
gazd sau de ctre membri ai acestor organizaii, n limitele i punere n aplicare a scutirilor respective.
condiiile stabilite de conveniile internaionale de instituire a
organizaiilor sau de acordurile de sediu;
(2) Pn la intrarea n vigoare a normelor prevzute la alinea-
(h) importul de bunuri, n statele membre pri la Tratatul
tul (1), statele membre pot menine n vigoare dispoziiile lor
Atlanticului de Nord, de ctre forele armate ale altor state
naionale.
pri la tratatul n cauz n scopul utilizrii de ctre forele

(1) Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armo- Statele membre i pot adapta dispoziiile naionale astfel nct s
nizarea dispoziiilor stabilite prin aciuni legislative, de reglementare
sau administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afa-
reduc la minimum denaturarea concurenei i, n special, s pre-
ceri i de accize percepute la import n contextul traficului vin neimpozitarea sau dubla impozitare n Comunitate.
internaional de cltori (JO L 133, 4.6.1969, p. 6). Directiv, astfel
cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2005/93/CE
(JO L 346, 29.12.2005, p. 16).
(2) Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a
Statele membre pot utiliza orice proceduri administrative pe care
domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din le consider cele mai adecvate pentru realizarea scutirii.
Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adu-
gat a anumitor importuri finale de bunuri (JO L 105, 23.4.1983,
p. 38). Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Actul
de aderare din 1994.
(3) Comisiei i sunt notificate de ctre statele membre, iar Comi-
(3) Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind sia, la rndul ei, informeaz celelalte state membre n mod cores-
scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu carac- punztor, dispoziiile de drept intern n vigoare, n msura n care
ter necomercial din ri tere (versiune codificat) (JO L 286, acestea nu au fost nc notificate, i cele pe care statele membre le
17.10.2006, p. 15). adopt n temeiul alineatului (2).
38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

CAPITOLUL 6 Cu toate acestea, statele membre pot scuti o livrare cu valoare


total inferioar sumei prevzute la primul paragraf litera (c).
Scutiri la export
(2) n sensul alineatului (1), un cltor care nu este stabilit n
Comunitate nseamn un cltor al crui domiciliu permanent
sau a crui reedin obinuit nu este situat n Comunitate. n
Articolul 146 acest caz, domiciliu stabil sau reedin obinuit nseamn locul
menionat ca atare n paaport, carte de identitate sau alt
document recunoscut ca document de identitate de ctre statul
(1) Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni: membru pe al crui teritoriu are loc livrarea.

(a) livrarea de bunuri expediate sau transportate la o destinaie Dovada exportului este furnizat prin factur sau prin alt
din afara Comunitii de ctre vnztor sau n contul acestuia; document nlocuitor, avizate de biroul vamal prin care au ieit
bunurile din Comunitate.
(b) livrarea de bunuri expediate sau transportate la o destinaie
din afara Comunitii de ctre un client nestabilit pe teritoriul Fiecare stat membru trimite Comisiei specimene ale tampilelor
lor respectiv sau n contul acestuia, cu excepia bunurilor pe care le utilizeaz pentru avizarea prevzut la al doilea para-
transportate de client nsui pentru echiparea i alimentarea graf. Comisia transmite informaiile respective autoritilor fiscale
ambarcaiunilor de agrement i a aeronavelor private sau a ale celorlalte state membre.
altor mijloace de transport de uz privat;

(c) livrarea de bunuri ctre organisme autorizate care le export


n afara Comunitii n cadrul activitilor lor umanitare,
caritabile sau educative desfurate n afara Comunitii;
CAPITOLUL 7

(d) prestarea de servicii constnd n lucrri asupra bunurilor Scutiri legate de transportul internaional
mobile achiziionate sau importate n scopul efecturii lucr-
rilor n cauz n cadrul Comunitii i expediate sau transpor-
tate n afara Comunitii de ctre prestator, de ctre clientul
care nu este stabilit pe teritoriul lor respectiv sau n contul ori- Articolul 148
cruia dintre acetia;

(e) prestarea de servicii, inclusiv transportul i operaiunile Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni:
accesorii acestuia, dar exceptnd prestarea de servicii scutite n
conformitate cu articolele 132 i 135, atunci cnd acestea (a) livrarea de bunuri pentru alimentarea i aprovizionarea
sunt legate direct de exportul sau importul bunurilor regle- navelor utilizate pentru navigaia n largul mrii i pentru
mentate de articolul 61 i articolul 157 alineatul (1) litera (a). transportul de cltori cu plat sau utilizate pentru activiti
comerciale, industriale sau de pescuit sau pentru salvare ori
asisten pe mare sau pentru pescuitul de coast, exceptnd,
(2) Scutirea prevzut la alineatul (1) litera (c) poate fi acordat
n cazul navelor utilizate pentru pescuitul de coast, proviziile
prin rambursarea TVA.
de la bordul navelor;

(b) livrarea de bunuri pentru alimentarea i aprovizionarea


navelor de rzboi, incluse la codul 8906 10 00 din Nomen-
Articolul 147 clatura Combinat (NC), care prsesc teritoriul lor ctre
porturi sau puncte de ancorare din afara statului membru n
(1) Atunci cnd livrarea de bunuri prevzut la articolul 146 ali- cauz;
neatul (1) litera (b) se refer la bunuri transportate n bagajele per-
sonale ale cltorilor, scutirea se aplic numai n cazul respectrii (c) livrarea, modificarea, repararea, ntreinerea, navlosirea i
urmtoarelor condiii: nchirierea navelor prevzute la litera (a) i livrarea, nchirie-
rea, repararea i ntreinerea echipamentelor, inclusiv
echipamente de pescuit, ncorporate sau utilizate pe navele
(a) pasagerul nu este stabilit n Comunitate; respective;

(d) prestarea de servicii altele dect cele prevzute la litera (c),


(b) bunurile sunt transportate n afara Comunitii nainte de sfr-
pentru satisfacerea nevoilor directe ale navelor prevzute la
itul celei de-a treia luni urmtoare celei n care a fost efectu-
litera (a) sau a ncrcturilor lor;
at livrarea;
(e) livrarea de bunuri pentru alimentarea i aprovizionarea aero-
(c) valoarea total a livrrii, inclusiv TVA, este mai mare navelor utilizate de companiile aeriene care efectueaz n
de 175 EUR sau echivalentul n moned naional, stabilit principal transport internaional cu plat;
anual prin aplicarea ratei de conversie obinute n prima zi
lucrtoare a lunii octombrie cu efect de la data de 1 ianuarie a (f) livrarea, modificarea, repararea, ntreinerea i nchirierea
anului urmtor. aeronavelor prevzute la litera (e) i livrarea, nchirierea,
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 39

repararea i ntreinerea echipamentelor ncorporate sau uti- utilizare de ctre forele respective sau de ctre personalul civil
lizate pe aeronavele respective; care le nsoete sau pentru aprovizionarea popotelor sau
cantinelor acestora.
(g) prestarea altor servicii dect cele prevzute la litera (f), pentru
satisfacerea nevoilor directe ale aeronavelor prevzute la Pn la adoptarea unor norme fiscale comune, scutirile prevzute
litera (e) sau a ncrcturilor lor. la primul paragraf se supun limitelor stabilite de statul membru
gazd.

Articolul 149 (2) n cazurile n care bunurile nu sunt expediate sau transpor-
tate n afara statului membru n care are loc livrarea i n cazul
Portugalia poate considera ca transport internaional transportul serviciilor, scutirea poate fi acordat prin rambursarea TVA.
maritim i aerian ntre insulele care formeaz regiunile autonome
Azore i Madeira i ntre aceste regiuni i continent.
Articolul 152

Statele membre scutesc livrarea de aur ctre bncile centrale.


Articolul 150

(1) Comisia prezint Consiliului, dup caz i de ndat ce este


posibil, propuneri de delimitare a sferei de aplicare a scutirilor CAPITOLUL 9
prevzute la articolul 148 i de stabilire a normelor de punere n
Scutiri pentru prestrile de servicii efectuate de ctre
aplicare a scutirilor respective.
intermediari
(2) Pn la intrarea n vigoare a dispoziiilor prevzute la alinea-
tul (1), statele membre pot limita sfera de aplicare a scutirilor pre- Articolul 153
vzute la articolul 148 literele (a) i (b).
Statele membre scutesc prestarea de servicii efectuat de ctre
intermediari, care acioneaz n numele i n contul altei persoane,
atunci cnd acetia particip la operaiunile prevzute la
capitolele 6, 7 i 8 sau la operaiunile efectuate n afara
CAPITOLUL 8 Comunitii.

Scutiri referitoare la anumite operaiuni asimilate Scutirile prevzute la primul paragraf nu se aplic ageniilor de
exporturilor turism care, n numele i n contul cltorilor, presteaz servicii
care sunt efectuate n alte state membre.

Articolul 151
CAPITOLUL 10
(1) Statele membre scutesc urmtoarele operaiuni:
Scutiri pentru operaiunile legate de comerul internaional
(a) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii n cadrul relaiilor
diplomatice i consulare;
(b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii destinate organis- Seciunea 1
melor internaionale recunoscute ca atare de autoritile
Antrepozite vamale, alte antrepozite dect
publice ale statului membru gazd i membrilor acestor
antrepozitele vamale i regimuri similare
organizaii, n limitele i condiiile stabilite de conveniile
internaionale de instituire a organismelor sau de acordurile
de sediu;
Articolul 154
(c) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ntr-un stat mem-
bru care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, destinate n sensul prezentei seciuni, alte antrepozite dect antrepozitele
fie forelor armate ale celorlalte state pri la tratatul respectiv vamale nseamn, n cazul produselor supuse accizelor, locurile
pentru utilizarea de ctre forele n cauz sau de ctre definite ca antrepozite fiscale la articolul 4 litera (b) din Directiva
personalul civil care le nsoete, fie pentru aprovizionarea 92/12/CEE i, n cazul produselor nesupuse accizelor, locurile
popotelor sau cantinelor acestora atunci cnd forele respec- definite ca atare de statele membre.
tive particip la o aciune comun de aprare;
(d) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ctre un alt stat Articolul 155
membru, destinate forelor armate ale unui stat care este parte
la Tratatul Atlanticului de Nord, altul dect statul membru de Fr s aduc atingere altor dispoziii fiscale comunitare, statele
destinaie nsui, pentru utilizarea de ctre forele n cauz sau membre pot adopta, dup consultarea comitetului TVA, msuri
de ctre personalul civil care le nsoete sau pentru aprovi- speciale pentru scutirea tuturor sau a unora dintre operaiunile
zionarea popotelor sau cantinelor lor atunci cnd forele res- prevzute n prezenta seciune, cu condiia ca msurile respective
pective particip la la o aciune comun de aprare; s nu vizeze o utilizare final sau un consum final i ca valoarea
TVA datorate la transferul din regimurile sau situaiile prevzute
(e) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii forelor armate ale n prezenta seciune s corespund valorii taxei datorate n cazul
Regatului Unit staionate n insula Cipru n temeiul Tratatului n care fiecare dintre operaiunile respective a fost impozitat pe
de stabilire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru teritoriul lor.
40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 156 nave n cursul unui zbor sau al unei traversri maritime atunci
cnd locul de sosire este situat n afara Comunitii;
(1) Statele membre pot scuti urmtoarele operaiuni: (c) atunci cnd bunurile sunt destinate persoanelor impozabile n
scopul efecturii de livrri scutite de TVA n temeiul
articolului 151.
(a) livrarea de bunuri destinate prezentrii n vam i plasate dup
caz, n depozit temporar;
(2) Atunci cnd statele membre i exercit opiunea de scutire
(b) livrarea de bunuri destinate plasrii ntr-o zon liber sau prevzut la alineatul (1) litera (a), ele adopt msurile necesare
ntr-un antrepozit liber; pentru a asigura aplicarea corect i simpl a scutirii respective i
pentru a preveni evaziunea, frauda sau abuzul.
(c) livrarea de bunuri destinate plasrii sub regim de antrepozit
vamal sau regim de perfecionare activ; (3) n sensul alineatului (1) litera (a), magazin duty-free
nseamn orice unitate situat ntr-un aeroport sau port care nde-
(d) livrarea de bunuri destinate admiterii n apele teritoriale pen- plinete condiiile stabilite de autoritile publice competente.
tru a fi ncorporate n platforme de foraj sau de producie, n
scopul construirii, reparrii, ntreinerii, transformrii sau
echiprii acestor platforme, sau pentru a conecta aceste plat-
forme de foraj sau de producie la continent; Articolul 159

(e) livrarea de bunuri destinate admiterii n apele teritoriale pen- Statele membre pot scuti prestarea de servicii aferente livrrilor de
tru alimentarea i aprovizionarea platformelor de foraj sau de bunuri prevzute la articolul 156, articolul 157 alineatul (1)
producie. litera (b) sau articolul 158.

(2) Locurile prevzute la alineatul (1) sunt cele definite ca atare de


dispoziiile vamale comunitare n vigoare.
Articolul 160

Articolul 157 (1) Statele membre pot scuti urmtoarele operaiuni:


(a) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuate n locu-
(1) Statele membre pot scuti urmtoarele operaiuni: rile prevzute la articolul 156 alineatul (1) atunci cnd, pe
teritoriul lor, nc se aplic una dintre situaiile specificate la
(a) importul de bunuri destinate plasrii sub un regim de antre- alineatul respectiv;
pozit, altul dect antrepozitul vamal; (b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuate n locu-
rile prevzute la articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau la
(b) livrarea de bunuri destinate plasrii, pe teritoriul lor, sub un articolul 158, atunci cnd, pe teritoriul lor, nc se aplic una
regim de antrepozit, altul dect antrepozitul vamal. dintre situaiile specificate la articolul 157 alineatul (1)
litera (b) sau la articolul 158 alineatul (1).

(2) Statele membre nu pot prevedea alte regimuri de antrepozit


dect antrepozitul vamal pentru bunurile care nu sunt supuse (2) n cazul n care statele membre i exercit opiunea n teme-
accizelor atunci cnd bunurile respective sunt destinate livrrii n iul alineatului (1) litera (a) pentru tranzaciile efectuate n
etapa de vnzare cu amnuntul. antrepozite vamale, ele adopt msurile necesare pentru a preve-
dea alte regimuri de antrepozit dect antrepozitul vamal care
permit aplicarea alineatului (1) litera (b) acelorai operaiuni
atunci cnd acestea se refer la bunurile enumerate n anexa V i
Articolul 158
sunt efectuate n alte antrepozite dect antrepozitele vamale.

(1) Prin derogare de la articolul 157 alineatul (2), statele membre


pot prevedea alte regimuri de antrepozit dect antrepozitul vamal
n urmtoarele cazuri: Articolul 161

(a) atunci cnd bunurile sunt destinate magazinelor duty-free n Statele membre pot scuti livrarea urmtoarelor bunuri i presta-
scopul livrrii ctre cltori care le transporta n bagajele per- rea de servicii aferente:
sonale si care utilizeaz aeronavele sau navele maritime pen-
tru a cltori n teritorii tere sau ri tere, atunci cnd livra- (a) livrarea de bunuri prevzute la articolul 30 primul paragraf,
rea respectiv este scutit n temeiul articolului 146 bunurile rmnnd n regim de admitere temporar cu scutire
alineatul (1) litera (b); total de drepturi de import sau n regim de tranzit extern;
(b) livrarea de bunuri prevzute la articolul 30 al doilea paragraf,
(b) atunci cnd bunurile sunt destinate persoanelor impozabile n bunurile rmnnd n regim de tranzit comunitar intern
scopul livrrii ctre cltorii de la bordul unei aeronave sau prevzut la articolul 276.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 41

Articolul 162 TITLUL X

Atunci cnd statele membre i exercit opiunea prevzut n DEDUCERI


prezenta seciune, ele adopt msurile necesare pentru a se asigura
c achiziia intracomunitar de bunuri destinate plasrii sub unul
din regimurile sau n una din situaiile prevzute la articolul 156,
articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau articolul 158 este CAPITOLUL 1
reglementat de aceleai dispoziii precum livrarea de bunuri
efectuat pe teritoriul lor n aceleai condiii. Originea i sfera de aplicare a dreptului de deducere

Articolul 163 Articolul 167

n cazul n care bunurile nu mai sunt reglementate de regimurile Dreptul de deducere ia natere n momentul n care taxa
sau situaiile prevzute n prezenta seciune, rezultnd astfel un deductibil devine exigibil.
import n temeiul articolului 61, statul membru de import adopt
msurile necesare pentru a preveni dubla impozitare.
Articolul 168

Seciunea 2 n msura n care bunurile i serviciile sunt utilizate n scopul ope-


raiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana
Operaiuni scutite n vederea exportului i n
impozabil are dreptul, n statul membru n care efectueaz ope-
cadrul schimburilor comerciale dintre statele
raiunile respective, de a deduce din valoarea TVA, pe care are
membre
obligaia de a o plti, urmtoarele sume:

(a) TVA datorat sau achitat n statul membru n cauz pentru


Articolul 164 bunurile care i sunt sau care urmeaz a-i fi livrate sau pentru
serviciile care i sunt sau urmeaz a-i fi prestate de o alt
(1) Statele membre pot scuti, dup consultarea comitetului TVA, persoan impozabil;
urmtoarele operaiuni efectuate de o persoan impozabil sau
destinate acesteia, pn la o valoare egal cu valoarea exporturi- (b) TVA datorat pentru operaiunile asimilate livrrilor de
lor efectuate de persoana n cauz n cele 12 luni anterioare: bunuri sau prestrilor de servicii n temeiul articolului 18
litera (a) i articolului 27;
(a) achiziiile intracomunitare de bunuri efectuate de persoana
impozabil i importurile i livrrile de bunuri destinate (c) TVA datorat pentru achiziiile intracomunitare de bunuri n
persoanei impozabile n vederea exportului lor din Comuni- temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
tate n starea n care se afl sau dup prelucrare;
(d) TVA datorat pentru operaiunile asimilate achiziiilor intra-
(b) prestrile de servicii aferente activitii de export a persoanei comunitare n conformitate cu articolele 21 i 22;
impozabile.
(e) TVA datorat sau achitat pentru importul de bunuri n statul
(2) Atunci cnd statele membre i exercit opiunea de scutire n membru n cauz.
temeiul alineatului (1), ele aplic scutirea respectiv, dup
consultarea comitetului TVA, i operaiunilor legate de livrrile
efectuate de persoana impozabil, n condiiile stabilite la
articolul 138, pn la o valoare egal cu valoarea livrrilor efec- Articolul 169
tuate de persoana n cauz, n aceleai condiii, n cele 12 luni
anterioare. Pe lng deducerea prevzut la articolul 168, persoana
impozabil are dreptul s deduc TVA prevzut la articolul res-
pectiv n msura n care bunurile i serviciile sunt utilizate n
Articolul 165 scopul urmtoarelor operaiuni:

Statele membre pot stabilit o valoare maxim comun pentru (a) operaiuni legate de activitile prevzute la articolul 9 aline-
operaiunile scutite n temeiul articolului 164. atul (1) al doilea paragraf, efectuate n afara statului membru
n care taxa este datorat sau achitat, pentru care TVA este
deductibil n cazul n care operaiunile sunt efectuate n statul
membru respectiv;
Seciunea 3
(b) operaiuni scutite n temeiul articolelor 138, 142 sau 144,
Dispoziii comune seciunilor 1 i 2 articolelor 146-149, articolelor 151, 152, 153 sau 156,
articolului 157 alineatul (1) litera (b), articolelor 158-161 sau
articolului 164;
Articolul 166
(c) operaiuni scutite n temeiul articolului 135 alineatul (1) lite-
Comisia prezint Consiliului, dup caz i de ndat ce este posibil, rele (a)-(f), atunci cnd clientul este stabilit n afara Comuni-
propuneri privind regimuri comune de aplicare a TVA n cazul tii sau atunci cnd operaiunile respective sunt n legtur
operaiunilor prevzute la seciunile 1 i 2. direct cu bunuri care urmeaz a fi exportate din Comunitate.
42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

Articolul 170 Articolul 172

(1) Orice persoan care este considerat persoan impozabil


Toate persoanele impozabile care, n sensul articolului 1 din prin faptul c livreaz, n mod ocazional, un mijloc de transport
Directiva 79/1072/CEE (1), articolului 1 din Directiva nou n condiiile stabilite la articolul 138 alineatul (1) i
86/560/CEE (2) i articolului 171 din prezenta directiv, nu sunt articolul 138 alineatul (2) litera (a) are dreptul de a deduce, n
stabilite n statul membru n care ele cumpr bunuri i servicii statul membru n care are loc livrarea, TVA inclus n preul de
sau import bunuri supuse TVA au dreptul de a obine o rambur- cumprare sau achitat pentru importul sau achiziia
sare a TVA respective n msura n care bunurile i serviciile sunt intracomunitar a mijlocului de transport respectiv, pn la o
utilizate pentru urmtoarele operaiuni: valoare care nu depete valoarea TVA pe care este necesar s o
plteasc n cazul n care livrarea nu este scutit.
(a) operaiunile prevzute la articolul 169;
Dreptul de deducere apare i poate fi exercitat doar n momentul
livrrii mijlocului de transport nou.
(b) operaiunile pentru care taxa este datorat doar de ctre cli-
ent n conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199.
(2) Statele membre stabilesc normele de aplicare a alineatului (1).

Articolul 171

(1) TVA este rambursat persoanelor impozabile care nu sunt


stabilite n statul membru n care ele cumpr bunuri i servicii CAPITOLUL 2
sau import bunuri supuse TVA, dar care sunt stabilite ntr-un alt
stat membru, n conformitate cu normele de punere n aplicare Pro rata de deducere
stabilite de Directiva 79/1072/CEE.

Persoanele impozabile prevzute la articolul 1 din Directiva Articolul 173


79/1072/CEE sunt considerate, de asemenea, n sensul aplicrii
directivei menionate anterior, persoane impozabile care nu sunt
stabilite n statul membru n cauz atunci cnd, n statul membru (1) n cazul bunurilor sau serviciilor utilizate de o persoan
n care ele cumpr bunuri i servicii sau import bunuri supuse impozabil att pentru operaiuni care dau drept de deducere n
TVA, au efectuat doar livrarea de bunuri sau prestarea de servicii conformitate cu articolele 168, 169 i 170, ct i pentru
unui destinatar desemnat ca persoan obligat la plata TVA n operaiuni care nu dau drept de deducere a TVA, deducerea este
conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199. permis numai pentru partea din TVA care poate fi atribuit pri-
melor tranzacii.

(2) TVA este rambursat persoanelor impozabile care nu sunt


Pro rata de deducere se stabilete, n conformitate cu articolele 174
stabilite pe teritoriul Comunitii n conformitate cu normele de
i 175, pentru toate operaiunile efectuate de persoana
aplicare stabilite de Directiva 86/560/CEE.
impozabil.

Persoanele impozabile prevzute la articolul 1 din Directiva (2) Statele membre pot adopta urmtoarele msuri:
86/560/CEE sunt considerate, de asemenea, n sensul aplicrii
directivei menionate anterior, persoane impozabile care nu sunt
stabilite n Comunitate atunci cnd, n statul membru n care ele (a) s autorizeze persoanele impozabile s stabileasc o pro rata
cumpr bunuri i servicii sau import bunuri supuse TVA, au pentru fiecare sector al activitii sale, cu condiia s in evi-
efectuat doar livrarea de bunuri sau prestarea de servicii unui dente contabile distincte pentru fiecare sector;
destinatar desemnat ca persoan obligat la plata TVA n
conformitate cu articolele 194-197 sau cu articolul 199. (b) s oblige persoana impozabil s stabileasc o pro rata pen-
tru fiecare sector al activitii sale i s in evidene contabile
(3) Directivele 79/1072/CEE i 86/560/CEE nu se aplic livrrii distincte pentru fiecare sector;
de bunuri care este sau poate fi scutit n temeiul articolului 138
atunci cnd bunurile astfel livrate sunt expediate sau transportate (c) s autorizeze sau s oblige persoana impozabil s efectueze
de persoana care achiziioneaz bunurile sau n numele acesteia. deducerea pe baza utilizrii tuturor bunurilor i serviciilor sau
a unei pri a acestora;
(1) A opta Directiv 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979
privind armonizarea legislaiilor statelor membre referitoare la impo- (d) s autorizeze sau s oblige persoana impozabil s efectueze
zitele pe cifra de afaceri Sisteme de restituire a taxei pe valoarea ad- deducerea n conformitate cu norma stabilit la alineatul (1)
ugat persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul rii primul paragraf, pentru toate bunurile i serviciile utilizate
(JO L 331, 27.12.1979, p. 11). Directiv, astfel cum a fost modificat pentru toate operaiunile prevzute la paragraful menionat
ultima dat prin Actul de aderare din 2003. anterior;
(2) A treisprezecea Directiv 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie
1986 privind armonizarea legislaiilor statelor membre referitoare la
impozitele pe cifra de afaceri Sisteme de restituire a taxei pe valoarea (e) s prevad ca, atunci cnd TVA care nu poate fi dedus de
adugat persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul ctre persoana impozabil este nesemnificativ, aceasta s fie
Comunitii (JO L 326, 21.11.1986, p. 40). considerat nul.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 43

Articolul 174 CAPITOLUL 3

Restricii privind dreptul de deducere


(1) Pro rata de deducere este compus dintr-un raport cuprinznd
urmtoarele sume:
Articolul 176
(a) la numrtor, valoarea total, fr TVA, a cifrei de afaceri anu- Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisiei,
ale, aferente operaiunilor care dau drept de deducere conform stabilete cheltuielile care nu dau drept de deducere a TVA. Nu se
articolelor 168 i 169; acord dreptul de deducere a taxei pentru cheltuielile care nu sunt
legate strict de activitatea economic desfurat, precum
(b) la numitor, valoarea total, fr TVA, a cifrei de afaceri anuale cheltuielile de lux, divertisment sau spectacole.
aferente operaiunilor incluse la numrtor i operaiunilor
care nu dau drept de deducere. Pn la intrarea n vigoare a dispoziiilor prevzute la primul
paragraf, statele membre pot continua s aplice toate excluderile
prevzute de legislaiile lor naionale la 1 ianuarie 1979 sau, n
Statele membre pot include la numitor valoarea subveniilor, cazul statelor membre care au aderat la Comunitate dup data
altele dect cele legate direct de preul livrrilor de bunuri sau menionat anterior, la data aderrii lor.
prestrilor de servicii prevzute la articolul 73.

Articolul 177
(2) Prin derogare de la alineatul (1), urmtoarele sume sunt
excluse de la calculul pro rata de deducere: Dup consultarea comitetului TVA, fiecare stat membru poate
exclude total sau parial, din motive economice conjuncturale, din
sistemul de deduceri toate sau o parte din bunurile de capital sau
(a) valoarea cifrei de afaceri aferente livrrilor de bunuri de capi-
alte bunuri.
tal utilizate de persoana impozabil n scopul desfurrii acti-
vitii sale economice; Pentru a menine condiii identice de concuren, statele membre,
n loc de a refuza deducerea, pot impozita bunurile fabricate de
(b) valoarea cifrei de afaceri aferente operaiunilor imobiliare i persoana impozabil nsi sau bunurile pe care aceasta le-a
financiare accesorii; cumprat n Comunitate sau pe care le-a importat, astfel nct
impozitul s nu depeasc valoarea TVA care se aplic achiziiei
de bunuri similare.
(c) valoarea cifrei de afaceri aferente operaiunilor prevzute la
articolul 135 alineatul (1) literele (b)-(g) n msura n care ope-
raiunile n cauz sunt accesorii.
CAPITOLUL 4
(3) Atunci cnd statele membre i exercit opiunea n temeiul
articolului 191 de a nu solicita ajustarea pentru bunurile de capi- Norme care reglementeaz exercitarea dreptului de deducere
tal, ele pot include transferurile de bunuri de capital n calculul
pro rata de deducere.
Articolul 178

Pentru exercitarea dreptului de deducere, o persoan impozabil


Articolul 175 este necesar s ndeplineasc urmtoarele condiii:

(a) pentru deducerile n temeiul articolului 168 litera (a), n ceea


(1) Pro rata de deducere se determin anual, se stabilete ca ce privete livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, aceasta
procent i se rotunjete la o cifr care nu depete urmtorul are obligaia de a deine o factur emis n conformitate cu
numr ntreg. articolele 220-236 i cu articolele 238, 239 i 240;

(b) pentru deducerile n temeiul articolului 168 litera (b), n ceea


(2) Pro rata provizorie pentru un an este cea calculat pe baza ce privete operaiunile asimilate livrrilor de bunuri sau
operaiunilor anului anterior. n absena oricror astfel de prestrilor de servicii, aceasta are obligaia de a ndeplini for-
operaiuni sau atunci cnd acestea sunt nesemnificative ca valoare, malitile stabilite de fiecare stat membru;
pro rata este estimat provizoriu, sub controlul autoritilor fis-
cale, de ctre persoana impozabil pe baza previziunilor proprii. (c) pentru deducerile n temeiul articolului 168 litera (c), n ceea
ce privete achiziia intracomunitar de bunuri, aceasta are
obligaia de a include n declaraia privind TVA prevzut la
Cu toate acestea, statele membre pot continua s aplice normele articolul 250 toate informaiile necesare pentru calcularea
n vigoare la 1 ianuarie 1979 sau, n cazul statelor membre care valorii TVA datorate pentru achiziiile sale intracomunitare de
au aderat la Comunitate dup data menionat anterior, la data bunuri i are obligaia de a deine o factur emis n
aderrii lor. conformitate cu articolele 220-236;

(d) pentru deducerile n temeiul articolului 168 litera (d), n ceea


(3) Deducerile efectuate pe baza pro rata provizorie sunt ce privete operaiunile asimilate achiziiilor intracomunitare
regularizate la stabilirea pro rata definitiv, n cursul anului de bunuri, are obligaia de a ndeplini formalitile stabilite de
urmtor. fiecare stat membru;
44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

(e) pentru deducerile n temeiul articolului 168 litera (e), n ceea utilizai la stabilirea sumei de dedus, de exemplu atunci cnd se
ce privete importul de bunuri, are obligaia de a deine un anuleaz cumprri sau se obin reduceri de pre.
document de import care o desemneaz ca destinatar sau
importator i care menioneaz valoarea TVA datorate sau (2) Prin derogare de la alineatul (1), nu se efectueaz regularizri
permite calcularea valorii respective; n cazul operaiunilor rmase total sau parial neachitate sau n
(f) atunci cnd este obligat s plteasc TVA n calitate de client cazul distrugerii, pierderii sau furtului demonstrate sau confirmate
n cazul aplicrii articolelor 194-197 sau articolului 199, are n mod corespunztor sau n cazul bunurilor preluate pentru ofe-
obligaia de a ndeplini formalitile stabilite de fiecare stat rirea de cadouri de mic valoare sau de eantioane, n conformitate
membru. cu articolul 16.

Cu toate acestea, n cazul operaiunilor rmase total sau parial


Articolul 179 neachitate sau n cazul furtului, statele membre pot solicita efec-
tuarea regularizrii.
Persoana impozabil efectueaz deducerea scznd din valoarea
total a TVA datorate pentru o anumit perioad fiscal valoarea
total a TVA pentru care, n aceeai perioad, dreptul de deducere
a aprut i este exercitat n conformitate cu articolul 178. Articolul 186

Cu toate acestea, statele membre pot solicita ca persoanele Statele membre stabilesc normele de aplicare a articolelor 184
impozabile care efectueaz operaiuni ocazionale definite la i 185.
articolul 12 s-i exercite dreptul de deducere doar la momentul
livrrii.

Articolul 187
Articolul 180
Statele membre pot autoriza o persoan impozabil s efectueze (1) n cazul bunurilor de capital, regularizarea este operat pe o
o deducere pe care nu a efectuat-o n conformitate cu perioad de cinci ani, incluznd anul n care bunurile au fost achi-
articolele 178 i 179. ziionate sau fabricate.

Cu toate acestea, statele membre i pot baza regularizarea pe o


Articolul 181 perioad de cinci ani complei de la data la care bunurile sunt uti-
lizate prima dat.
Statele membre pot autoriza o persoan impozabil care nu deine
o factur emis n conformitate cu articolele 220-236 s efectueze
deducerea prevzut la articolul 168 litera (c) pentru achiziiile n cazul bunurilor imobile achiziionate ca bunuri de capital, peri-
sale intracomunitare de bunuri. oada de regularizarere poate fi prelungit pn la 20 de ani.

(2) Regularizarea anual se efectueaz numai pentru o cincime


Articolul 182 din TVA aplicat bunurilor de capital sau, n cazul prelungirii
Statele membre stabilesc condiiile i normele de aplicare a perioadei de regularizare, pentru o fraciune corespunztoare din
articolelor 180 i 181. TVA.

Regularizarea prevzut la primul paragraf se efectueaz n func-


Articolul 183 ie de modificrile dreptului de deducere n anii urmtori fa de
anul n care bunurile au fost achiziionate, fabricate sau, dup caz,
Atunci cnd, pentru o anumit perioad fiscal, valoarea utilizate prima dat.
deducerilor depete valoarea TVA datorate, statele membre pot
fie efectua o rambursare, fie reporta excedentul n perioada
urmtoare, n condiiile pe care le stabilesc.
Articolul 188
Cu toate acestea, statele membre pot refuza rambursarea sau
reportarea n cazul n care valoarea excedentului este (1) n cazul n care sunt livrate n perioada de regularizare, bunu-
nesemnificativ. rile de capital sunt considerate ca i cnd au fost utilizate pentru
activitatea economic a persoanei impozabile pn la expirarea
CAPITOLUL 5 perioadei de regularizare.

Ajustarea deducerilor Activitatea economic este considerat impozabil n ntregime n


cazurile n care livrarea de bunuri de capital este impozabil.
Articolul 184
Activitatea economic este considerat scutit n ntregime n
Deducerea iniial este regularizat atunci cnd este mai mare sau cazurile n care livrarea de bunuri de capital este scutit.
mai mic dect cea la care are dreptul persoana impozabil.
(2) Regularizare prevzut la alineatul (1) se efectueaz o singur
Articolul 185 dat pentru perioada de timp rmas din perioada de regularizare.
Cu toate acestea, atunci cnd livrarea de bunuri de capital este
(1) Regularizarea se efectueaz n special atunci cnd, dup ntoc- scutit, statele membre pot s nu solicite o regularizare n msura
mirea declaraiei privind TVA, apar modificri ale factorilor n care cumprtorul este o persoan impozabil care utilizeaz
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 45

bunurile de capital respective doar pentru operaiuni care dau Articolul 194
drept de deducere.
(1) n cazul n care livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
impozabil este efectuat de o persoan impozabil care nu este
Articolul 189 stabilit n statul membru n care are obligaia de a plti TVA,
statele membre au posibilitatea de a prevedea ca persoan obli-
Pentru aplicarea articolelor 187 i 188, statele membre pot adopta gat la plata TVA s fie persoana creia i-au fost furnizate bunu-
urmtoarele msuri: rile sau serviciile.
(a) definirea conceptului de bunuri de capital;
(2) Statele membre stabilesc condiiile de punere n aplicare a
(b) precizarea valorii TVA care este luat n considerare pentru alineatului (1).
regularizare;
(c) adoptarea oricror msuri necesare pentru a se asigura c Articolul 195
regularizarea nu creeaz avantaje nejustificate;
(d) permiterea simplificrilor administrative. TVA este datorat de orice persoan identificat n scopuri de TVA
n statul membru n care taxa este datorat i creia i sunt livrate
bunurile n circumstanele prevzute la articolele 38 sau 39, n
Articolul 190 cazul n care livrrile sunt efectuate de o persoan impozabil care
nu este stabilit n statul membru respectiv.
n sensul articolelor 187, 188, 189 i 191, statele membre pot
considera ca bunuri de capital serviciile care au caracteristici
similare celor atribuite n mod normal bunurilor de capital. Articolul 196

TVA este datorat de orice persoan creia i sunt furnizate


Articolul 191 serviciile prevzute la articolul 56 sau de orice persoan
n cazul n care, n orice stat membru, efectul practic al aplicrii identificat n scopuri de TVA n statul membru n care taxa este
articolelor 187 i 188 este neglijabil, statul membru n cauz datorat i creia i sunt furnizate serviciile prevzute la
poate opta, dup consultarea comitetului TVA, s nu aplice articolele 44, 47, 50, 53, 54 i 55, n cazul n care serviciile sunt
dispoziiile respective, innd seama de impactul global al TVA n furnizate de o persoan impozabil care nu este stabilit n statul
statul membru n cauz i de necesitatea unei simplificri membru respectiv.
administrative i cu condiia s nu rezulte denaturri ale
concurenei.
Articolul 197

Articolul 192 (1) TVA este datorat de persoana creia i sunt livrate bunurile,
n cazul n care se ndeplinesc urmtoarele condiii:
Atunci cnd o persoan impozabil trece de la regimul normal de
impozitare la un regim special sau viceversa, statele membre (a) operaiunea taxabil este o livrare de bunuri efectuat n
adopt toate msurile necesare pentru a se asigura c persoana conformitate cu condiiile stabilite la articolul 141;
impozabil respectiv nu beneficiaz de avantaje nejustificate sau
nu sufer prejudicii nejustificate. (b) persoana creia i sunt livrate bunurile este o alt persoan
impozabil sau o persoan juridic neimpozabil, identificat
n scopuri de TVA n statul membru n care este efectuat
livrarea;
TITLUL XI
(c) factura emis de persoana impozabil nestabilit n statul
OBLIGAIILE PERSOANELOR IMPOZABILE I ALE ANUMITOR membru n care este stabilit persoana creia i sunt livrate
PERSOANE NEIMPOZABILE bunurile este ntocmit n conformitate cu articolele 220-236.

(2) Atunci cnd un reprezentant fiscal este desemnat ca persoan


CAPITOLUL 1 obligat la plata TVA n temeiul articolului 204, statele membre
pot prevedea o derogare de la alineatul (1) din prezentul articol.
Obligaia de plat

Articolul 198
Seciunea 1
Persoane obligate la plata TVA ctre (1) n cazul n care operaiuni specifice referitoare la aurul de
autoritile fiscale investiii ntre o persoan impozabil ce opereaz pe o pia regle-
mentat a lingourilor de aur i o alt persoan impozabil ce nu
opereaz pe respectiva pia sunt impozitate n temeiul
Articolul 193 articolului 352, statele membre desemneaz clientul ca persoan
obligat la plata TVA.
TVA se pltete de orice persoan impozabil ce efectueaz o
livrare de bunuri sau o prestare de servicii impozabil, cu excepia n cazul n care clientul care nu opereaz pe piaa reglementat a
cazului n care se pltete de o alt persoan n conformitate cu lingourilor de aur este o persoan impozabil ce este necesar s
articolele 194-199 i articolul 202. fie nregistrat n scopuri TVA n statul membru n care se
46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

datoreaz taxa doar n ceea ce privete operaiunile prevzute la articolul 2 s fie considerat persoan impozabil pentru
articolul 352, vnztorul ndeplinete obligaiile fiscale n numele livrrile primite n conformitate cu alineatul (1) din prezentul
clientului, n conformitate cu legislaia statului membru respectiv. articol;
(b) s prevad ca un organism public neimpozabil s fie conside-
(2) Atunci cnd o livrare de aur sub form de materie prim sau rat persoan impozabil pentru livrrile primite n
de produse semiprelucrate de o puritate mai mare sau egal cu conformitate cu alineatul (1) literele (e), (f) i (g).
325 miimi sau o livrare de aur de investiii, astfel cum este definit
la articolul 344 alineatul (1), este efectuat de o persoan (4) Statele membre informeaz comitetul TVA cu privire la
impozabil ce exercit una dintre opiunile prevzute la msurile legislative naionale adoptate n temeiul alineatului (1),
articolele 348, 349 i 350, statele membre pot desemna clientul n msura n care nu sunt msuri autorizate de Consiliu nainte de
ca persoan obligat la plata TVA. 13 august 2006 n conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-(4)
din Directiva 77/388/CEE i care sunt meninute n temeiul ali-
(3) Statele membre stabilesc procedurile i condiiile pentru neatului (1) din prezentul articol.
punerea n aplicare a alineatelor (1) i (2).

Articolul 200
Articolul 199
Orice persoan ce efectueaz o achiziie intracomunitar de
bunuri impozabil datoreaz TVA.
(1) Statele membre pot prevedea ca persoan obligat la plata
TVA s fie persoana impozabil destinatar a urmtoarelor
operaiuni:
Articolul 201
(a) lucrri de construcii, inclusiv servicii de reparaii, curenie,
ntreinere, transformare i demolare legate de bunuri imobile, La import, TVA este datorat de orice persoane desemnate sau
precum i livrarea de lucrri de construcii considerate ca o recunoscute ca persoane obligate la plata taxei de ctre statul
livrare de bunuri n temeiul articolului 14 alineatul (3); membru de import.

(b) punerea la dispoziie a personalului ce particip la activiti


prevzute la litera (a); Articolul 202

(c) livrarea de bunuri imobile, n conformitate cu articolul 135 TVA este datorat de orice persoan responsabil de ieirea
alineatul (1) literele (j) i (k), n cazul n care furnizorul a optat bunurilor din regimurile sau situaiile enumerate la articolele 156,
pentru impozitarea livrrii n temeiul articolului 137; 157, 158, 160 i 161.

(d) livrarea de materiale uzate, materiale uzate ce nu se pot


reutiliza n aceeai stare, rebuturi, deeuri industriale i Articolul 203
neindustriale, deeuri reciclabile, deeuri transformate parial
i anumite bunuri i servicii, enumerate n anexa VI; TVA este datorat de orice persoan ce menioneaz aceast tax
pe o factur.
(e) livrarea de bunuri oferite n garanie de o persoan impozabil
altei persoane impozabile, n executarea respectivei garanii;
Articolul 204
(f) livrarea de bunuri efectuat dup cesionarea unui drept de
rezervare de proprietate unui cesionar care exercit acest (1) n cazul n care, n temeiul articolelor 193-197 i articole-
drept; lor 199 i 200,persoan obligat la plata TVA este o persoan
impozabil care nu este stabilit n statul membru n care TVA
(g) livrarea unui bun imobil vndut de un debitor mpotriva este datorat, statele membre pot permite persoanei respective s
cruia s-a pronunat o hotrre n cadrul unei proceduri de numeasc un reprezentant fiscal ca persoan obligat la plata
vnzare silit. TVA.

De asemenea, n cazul n care o operaiune taxabil este efectuat


(2) Atunci cnd se aplic opiunea prevzut la alineatul (1),
de o persoan impozabil care nu este stabilit n statul membru
statele membre pot specifica livrrile de bunuri i servicii regle-
n care TVA este datorat i nu exist, cu ara n care este stabilit
mentate i categoriile de furnizori sau beneficiari pentru care se
sau i are sediul persoana impozabil, nici un instrument juridic
pot aplica aceste msuri.
referitor la asistena reciproc avnd o sfer de aplicare similar
celei prevzute de Directiva 76/308/CEE (1) i de Regulamentul
(3) n sensul alineatului (1), statele membre pot adopta
urmtoarele msuri:
(1) Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind
asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor privind
(a) s prevad ca o persoan impozabil care desfoar i anumite cotizaii, drepturi, taxe i alte msuri (JO L 73, 19.3.1976,
activiti sau operaiuni care nu sunt considerate livrri de p. 18). Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Actul
bunuri sau prestri de servicii impozabile n conformitate cu de aderare din 2003.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 47

(CE) nr. 1798/2003 (1), statele membre pot adopta msuri n Articolul 209
temeiul crora persoan obligat la plata TVA este un reprezen-
tant fiscal numit de persoana impozabil nestabilit n statul Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c
membru respectiv. persoanele juridice neimpozabile care sunt obligate la plata TVA
datorat pentru achiziii intracomunitare de bunuri, n
Cu toate acestea, statele membre nu pot aplica opiunea prev- conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i),
zut la al doilea paragraf unei persoane impozabile nestabilite, n ndeplinesc obligaiile de plat stabilite n prezenta seciune.
sensul articolului 358 punctul 1, care a optat pentru regimul spe-
cial pentru servicii furnizate pe cale electronic.
Articolul 210
(2) Opiunea prevzut la alineatul (1) primul paragraf este
supus condiiilor i procedurilor stabilite de fiecare stat membru. Statele membre adopt modalitile de plat a TVA pentru
achiziiile intracomunitare de mijloace de transport noi, prevzute
la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), i pentru achiziiile
intracomunitare de produse supuse accizelor, prevzute la
Articolul 205
articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iii).
n situaiile prevzute la articolele 193-200 i articolele 202, 203
i 204, statele membre pot prevedea ca o alt persoan dect
Articolul 211
persoan obligat la plata TVA s fie inut rspunztoare n mod
solidar pentru plata TVA. Statele membre stabilesc modalitile de plat n ceea ce privete
importul de bunuri.
n special, statele membre pot prevedea ca, n cazul importului de
Seciunea 2 bunuri efectuat de ctre persoane impozabile sau anumite
categorii de astfel de persoane, de ctre persoane obligate la plata
Modaliti de plat TVA sau de anumite categorii de astfel de persoane, TVA datorat
pentru import s nu fie achitat la momentul importului, cu
condiia s fie menionat ca atare n declaraia privind TVA ce se
Articolul 206 depune n conformitate cu articolul 250.
Orice persoan impozabil obligat la plata TVA are obligaia de
a plti valoarea net a TVA cu ocazia depunerii declaraiei privind Articolul 212
TVA prevzute la articolul 250. Cu toate acestea, statele membre
pot stabili o alt dat pentru plata respectivei sume sau pot solicita Statele membre pot scuti persoanele impozabile de la plata TVA
efectuarea unor pli provizorii anticipate. datorate, n cazul n care suma este nesemnificativ.

Articolul 207
CAPITOLUL 2
Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c Identificare
persoanele considerate ca persoane obligate la plata TVA n locul
unei persoane impozabile nestabilite pe teritoriul lor respectiv, n
conformitate cu articolele 194-197 i articolele 199 i 204, Articolul 213
ndeplinesc obligaiile de plat stabilite n prezenta seciune.
(1) Orice persoan impozabil declar cnd ncepe, i modific
De asemenea, statele membre adopt msurile necesare pentru a sau nceteaz activitatea ca persoan impozabil.
se asigura c persoanele care, n conformitate cu articolul 205,
sunt inute rspunztoare n mod solidar pentru plata TVA i Statele membre permit i pot solicita ca declaraia s se fac prin
ndeplinesc respectivele obligaii de plat. mijloace electronice, n condiiile pe care le stabilesc.

(2) Fr a aduce atingere alineatului (1) primul paragraf, orice


Articolul 208 persoan impozabil sau persoan juridic neimpozabil ce efec-
tueaz achiziii intracomunitare de bunuri ce nu sunt supuse TVA
Atunci cnd statele membre desemneaz cumprtorul de aur de n temeiul articolului 3 alineatul (1) are obligaia de a declara c
investiii ca persoan obligat la plata TVA n temeiul efectueaz aceste achiziii, n cazul n care condiiile pentru a nu
articolului 198 alineatul (1) sau dac, n cazul aurului sub form le supune taxei, stabilite de dispoziia respectiv, nu mai sunt
de materie prim, produse semiprelucrate sau aur de investiie, ndeplinite.
astfel cum este definit la articolul 344 alineatul (1), statele membre
recurg la opiunea prevzut la articolul 198 alineatul (2) de a
desemna clientul ca persoan obligat la plata TVA, acestea adopt Articolul 214
msurile necesare pentru a se asigura c persoana respectiv (1) Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura
ndeplinete obligaiile de plat stabilite n prezenta seciune. c urmtoarele persoane sunt identificate printr-un numr
individual:
(1) Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie
2003 privind cooperarea administrativ n domeniul taxei pe (a) orice persoan impozabil, cu excepia celor prevzute la
valoarea adugat (JO L 264, 15.10.2003, p. 1). Regulament astfel articolul 9 alineatul (2), care desfoar, pe teritoriul statului
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 (JO L 168, respectiv, livrri de bunuri sau prestri de servicii care dau
1.5.2004, p. 1). drept de deducere a taxei, altele dect livrrile de bunuri sau
48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 09/vol. 3

prestrile de servicii pentru care se pltete TVA exclusiv de Articolul 219


clientul sau de persoana creia i sunt destinate bunurile sau
serviciile, n conformitate cu articolele 194-197 i Orice document sau mesaj ce modific factura iniial i se refer
articolul 199; la aceasta n mod specific i fr echivoc este asimilat unei facturi.
(b) orice persoan impozabil sau persoan juridic
neimpozabil ce efectueaz achiziii intracomunitare de
bunuri supuse TVA n temeiul articolului 2 alineatul (1)
litera (b) i orice persoan impozabil sau persoan juridic Seciunea 3
neimpozabil ce exercit opiunea prevzut la articolul 3 ali-
neatul (3) de a-i supune TVA achiziiile intracomunitare; Emiterea facturilor
(c) orice persoan impozabil care efectueaz, pe teritoriul su
respectiv, achiziii intracomunitare de bunuri n scopul unor
operaiuni legate de activitile prevzute la articolul 9 aline- Articolul 220
atul (1) al doilea paragraf i pe care le efectueaz n afara res-
pectivului teritoriu.
Orice persoan impozabil se asigur c o factur este emis fie
(2) Statele membre nu au obligaia de a identifica anumite de propria persoan sau de clientul su, fie de un ter, n numele
persoane impozabile care desfoar tranzacii ocazional, prev- su i n contul su, n urmtoarele cazuri:
zute la articolul 12.
(1) pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii pe care le-a
efectuat ctre alt persoan impozabil persoan impozabil
Articolul 215
sau persoan juridic neimpozabil;
Fiecare numr de identificare n scopuri de TVA cuprinde un
prefix n conformitate cu codul ISO 3166 alfa 2 prin care (2) pentru livrri de bunuri prevzute la articolul 33;
se identific fiecare stat membru ce a atribuit respectivul numr.
(3) pentru livrri de bunuri efectuate n conformitate cu condiiile
Cu toate acestea, Grecia poate utiliza prefixul EL. prevzute la articolul 138;

Articolul 216 (4) pentru orice avans care i-a fost achitat nainte ca una dintre
livrrile de bunuri prevzute la punctele 1, 2 i 3 s fi fost
Statele membre adopt msurile necesare pentru a se asigura c efectuat;
sistemele lor de identificare permit identificarea persoanelor
impozabile prevzute la articolul 214 i pentru a asigura corecta (5) pentru orice avans care i-a fost achitat de ctre alt persoan
aplicare a regimului tranzitoriu de impozitare a operaiunilor impozabil sau persoan juridic neimpozabil nainte de
intracomunitare prevzut la articolul 402. ncheierea prestrii de servicii.

CAPITOLUL 3 Articolul 221


Facturare
(1) Statele membre pot impune persoanelor impozabile obligaia
de a emite o factur pentru livrrile de bunuri i prestrile de
Seciunea 1 servicii efectuate pe teritoriul lor, altele dect cele prevzute la
articolul 220.
Definiie
n ceea ce privete facturile prevzute la primul paragraf, statele
membre pot impune mai puine obligaii dect cele prevzute la
Articolul 217 articolele 226, 230, 233, 244 i 246.
n sensul prezentului capitol, transmitere sau punere la dispoziie
pe cale electronic nseamn transmiterea sau punerea la (2) Statele membre pot scuti persoanele impozabile de la obligaia
dispoziie destinatarului a datelor, prin echipamente electronice prevzut la articolul 220 de a emite o factur pentru livrrile de
de procesare (inclusiv compresie digital) i stocare, i utiliznd bunuri sau prestrile de servicii pe care le-au efectuat pe teritoriile
mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice sau alte mijloace lor i care sunt scutite, cu sau fr dreptul la deducerea TVA achi-
electromagnetice. tate n stadiul anterior, n temeiul articolelor 110 i 111,
articolului 125 alineatul (1), articolului 127, articolului 128 ali-
neatul (1), articolelor 132, 135, 136, 371, 375, 376 i 377,
Seciunea 2 articolului 378 alineatul (2), articolului 379 alineatul (2) i
articolelor 380-390.
Noiunea de factur

Articolul 218 Articolul 222

n sensul prezentei directive, statele membre accept documentele Statele membre pot impune limite de timp persoanelor
sau mesajele pe suport de hrtie sau n format electronic ca facturi, impozabile pentru emiterea de facturi, atunci cnd aceste
n cazul n care ndeplinesc condiiile stabilite n prezentul capitol. persoane livreaz bunuri sau presteaz servicii pe teritoriul lor.
09/vol. 3 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 49

Articolul 223 (4) numrul de identificare n scopuri de TVA al clientului,


prevzut la articolul 214, pe baza cruia clientul a beneficiat
n conformitate cu condiiile ce urmeaz s fie stabilite de statele de o livrare de bunuri sau o prestare de servicii pentru care
membre pe teritoriul crora se livreaz bunuri sau se presteaz are obligaia de a plti TVA sau a beneficiat de o livrare de
servicii, se poate ntocmi o factur centralizatoare pentru mai bunuri, astfel cum este prevzut la articolul 138;
multe livrri separate de bunuri sau prestri diferite de servicii.
(5) numele i adresa complete ale persoanei impozabile i ale
clientului;
Articolul 224
(6) cantitatea i n