Sunteți pe pagina 1din 60

Grupa de conturi 431 Conturi curente n sistemul trezorerial

Grupa de conturi 431 Conturi curente n sistemul trezorerial este destinat generalizrii
informaiei privind existena i micarea mijloacelor bneti n valut naional nregistrate n
contul instituiei la trezorerie.
Grupa de conturi 431 Conturi curente n sistemul trezorerial este un cont de activ. n
debitul lui se reflect ncasarea mijloacelor bneti n valut naional n contul instituiei, n
credit - utilizarea mijloacelor bneti din contul instituiei. Soldul acestui cont este debitor i
reprezint existena mijloacelor bneti n contul instituiei la finele perioadei de gestiune.
Grupa de conturi 431 Conturi curente n sistemul trezorerialcuprinde urmtoarele
conturi:
431100 Conturi curente n sistemul trezorerial n moned naional
431200 Conturi curente n sistemul trezorerial n valut strin.

Tabela 2A

Contul 431100 Conturi curente n sistemul trezorerial n moned naional


se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:
Creditul conturilor Coninutul operaiilor
ncasarea impozitului pe venit n moned
naional:

111110 Impozit pe venitul reinut din salariu - reinut din salariu


111120 Impozit pe venitul persoanelor fizice -a persoanelor fizice aferent declaraiilor depuse
aferent declaraiilor depuse

111130 Impozit pe venitul aferent operaiunilor de -aferent operaiunilor de predare n posesie i/sau
predare n posesie i/sau folosin a proprietii folosin a proprietii imobiliare
imobiliare
111210 Impozit pe venitul obinut din activitatea - obinut din activitatea de ntreprinztor
de ntreprinztor
111220 Impozit pe venitul reinut la sursa de - reinut la sursa de plat
plat
111230 Impozit pe venit reinut din suma - reinut din suma dividendelor achitate i
dividendelor achitate i veniturilor ndreptate veniturilor ndreptate fondatorilor
fondatorilor - ntreprinztorilor individuali ntreprinztorilor individuali
111240 Impozit pe venitul din activitatea - din activitatea operaional
operaional
ncasarea impozitului funciar n moned
naional:
113110 Impozitul funciar pe terenurile cu - pe terenurile cu destinaie agricol cu excepia
destinaie agricol cu excepia gospodriilor gospodriilor rneti (de fermier):
rneti (de fermier)
113120 Impozitul funciar pe terenurile cu - pe terenurile cu destinaie agricol de la
destinaie agricol de la gospodriile rneti (de gospodriile rneti (de fermier):
fermier)
113130 Impozitul funciar pe terenurile cu alt - pe terenurile cu alt destinaie dect cea agricol
destinaie dect cea agricol
113140 Impozitul funciar ncasat de la persoane - de la persoane fizice
fizice
113150 Impozitul funciar pe puni i fnee - pe puni i fnee
ncasarea impozitului pe bunurile imobiliare n
moned naional:
113210 Impozitul pe bunurile imobiliare ale - ale persoanelor juridice:
persoanelor juridice
113220 Impozitul pe bunurile imobiliare ale - ale persoanelor fizice:
persoanelor fizice
113230 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat - achitat de ctre persoanele juridice i fizice
de ctre persoanele juridice i fizice nregistrate n nregistrate n calitate de ntreprinztor din valoarea
calitate de ntreprinztor din valoarea estimat (de estimat (de pia) a bunurilor imobiliare
pia) a bunurilor imobiliare
113240 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat - achitat de ctre persoanele fizice ceteni din
de ctre persoanele fizice ceteni din valoarea valoarea estimat (de pia) a bunurilor imobiliare:
estimat (de pia) a bunurilor imobiliare
113311 Impozit privat ncasat n bugetul de stat ncasarea impozitului privat n bugetul de stat n
moned naional
113312 Impozit privat ncasat n bugetul local de ncasarea impozitului privat n bugetul local de
nivelul II nivelul II n moned naional
113313 Impozit privat ncasat n bugetul local de ncasarea impozitului privat n bugetul local de
nivelul I nivelul I n moned naional
114110 Taxa pe valoarea adugat la mrfurile ncasarea taxei pe valoarea adugat la mrfurile
produse i serviciile prestate pe teritoriul Republicii produse i serviciile prestate pe teritoriul Republicii
Moldova Moldova n moned naional
114120 Taxa pe valoarea adaugat la marfurile ncasarea taxei pe valoarea adaugat la marfurile
importate importate n moned naional

ncasarea accizelor n moned naional:


114211 Accize la rachiu, lichioruri, divinuri i - la rachiu, lichioruri, divinuri i alte buturi
alte buturi spirtoase produse pe teritoriul spirtoase produse pe teritoriul republicii
Republicii Moldova
114212 Accize la rachiu, lichioruri, divinuri i alte - la rachiu, lichioruri, divinuri i alte buturi
buturi spirtoase importate spirtoase importate
114213 Accize la vinuri produse pe teritoriul - la vinuri produse pe teritoriul republicii
Republicii Moldova
114214 Accize la vinuri importate - la vinuri importate
114215 Accize la berea produs pe teritoriul - la berea produs pe teritoriul republicii
Republicii Moldova
114216 Accize la berea importat - la berea importat
114221 Accize la produsele din tutun produse pe - la produsele din tutun produse pe teritoriul
teritoriul Republicii Moldova republicii
114222 Accize la produsele din tutun importate - la produsele din tutun importate
114232 Accize la autoturismele importate - la autoturismele importate
114241 Accize la produsele petroliere produse pe - la produsele petroliere produse pe teritoriul
teritoriul Republicii Moldova republici
114242 Accize la produsele petroliere importate - la produsele petroliere importate
114252 Accize la gazele lichefiate importante - la gazele lichefiate importante
114261 Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu - la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse
briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova pe teritoriul republicii
114262 Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu - la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)
briliante) importate importate
114271 Accize la alte mrfuri produse pe teritoriul - la alte mrfuri produse pe teritoriul republicii
Republicii Moldova
114272 Accize la alte mrfuri importate - la alte mrfuri importate
ncasarea taxelor n moned naional:
114411 Taxa de pia - de pia
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului - pentru amenajarea teritoriului
114413 Taxa pentru prestarea serviciilor de - pentru prestarea serviciilor de transport auto de
transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor, cltori pe teritoriul municipiilor, oraelor i satelor
oraelor i satelor (comunelor) (comunelor)
114414 Taxa de plasare (amplasare) a publicitii - de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei)
(reclamei)
114415 Taxa pentru dispozitivele publicitare - pentru dispozitivele publicitare
114416 Taxa pentru parcare - pentru parcare
114417 Taxa pentru parcaj - pentru parcaj
114418 Taxa pentru unitile comerciale i/sau de - pentru unitile comerciale i/sau de prestri
prestri servicii servicii
114421 Taxa pentru cazare - pentru cazare
114422 Taxa balneara - balneare
114423 Taxa pentru aplicarea simbolicii locale - pentru aplicarea simbolicii
114424 Taxa pentru efectuarea expertizei - pentru efectuarea expertizei ecologice
ecologice
114425 Taxa de la investitori sau proprietarii - de la investitori sau proprietarii construciilor
construciilor pentru elaborarea documentelor pentru elaborarea documentelor normative n
normative n construcie construcie
114426 Taxa pentru salubrizare - pentru salubrizare
ncasarea taxelor n moned naional:
114521 Taxa de licen pentru anumite genuri de - de licen pentru anumite genuri de activitate
activitate
114522 Taxa pentru patenta de ntreprinzinztor - pentru patenta de ntreprinzinztor
114523 Taxa pentru eliberarea autorizaiilor de - pentru eliberarea autorizaiilor de deschidere i
deschidere i prelungire a activitii prelungire a activitii reprezentanelor, firmelor,
reprezentanelor, firmelor, bncilor, organizaiilor bncilor, organizaiilor strine
strine
114524 Taxa pentru comercializarea gazelor - pentru comercializarea gazelor naturale destinate
naturale destinate utilizrii n calitate de carburani utilizrii n calitate de carburani pentru unitate de
pentru unitate de transport auto transport auto
114525 Taxa de eliberare a autorizaiilor pentru - de eliberare a autorizaiilor pentru transporturi
transporturi rutiere internaionale rutiere internaionale
ncasarea plilor n moned naional:
114531 Pli pentru emisiile de poluani din - pentru emisiile de poluani din sursele mobile
sursele mobile care folosesc benzin (etilat, care folosesc benzin (etilat, neetilat), carburant
neetilat), carburant pentru motoare de avion sau pentru motoare de avion sau motorin
motorin
114532 Plat pentru mrfurile care n procesul - pentru mrfurile care n procesul utilizrii
utilizrii cauzeaz poluarea mediului cauzeaz poluarea mediului
114533 Pli pentru poluarea mediului n limitele - pentru poluarea mediului n limitele normativelor
normativelor stabilite stabilite
114539 Alte pli aferente polurii mediului - altor pli aferente polurii mediului
ncasarea taxelor n moned naional:
114611 Taxa pentru ap - pentru ap
114612 Taxa pentru extragerea mineralelor utile - pentru extragerea mineralelor utile
114613 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior - pentru lemnul eliberat pe picior
114621 Taxa pentru efectuarea prospeciunilor - pentru efectuarea rospeciunilor geologice
geologice
114622 Taxa pentru efectuarea explorrilor - pentru efectuarea explorrilor geologice
geologice
114623 Taxa pentru folosirea spaiilor subterane n - pentru folosirea spaiilor subterane n scopul
scopul construciei obiectivelor subterane, altele construciei obiectivelor subterane, altele dect cele
dect cele destinate extraciei mineralelor utile destinate extraciei mineralelor utile
114624 Taxa pentru exploatarea construciilor - pentru exploatarea construciilor subterane n
subterane n scopul desfaurrii activitii de scopul desfaurrii activitii de ntreprinztor,
ntreprinztor, altele dect cele destinate extraciei altele dect cele destinate extraciei mineralelor
mineralelor utile utile
114631 Taxa pentru folosirea drumurilor - pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova
Republicii Moldova de ctre autovehiculele de ctre autovehiculele nenmatriculate n
nenmatriculate n Republica Moldova Republica Moldova
114632 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nenmatriculate n Republica autovehiculele nenmatriculate n Republica
Moldova a cror mas total, sarcin masic pe ax Moldova a cror mas total, sarcin masic pe ax
sau ale cror dimensiuni depesc limitele admise sau ale cror dimensiuni depesc limitele admise
114633 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nmatriculate n Republica autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova
Moldova
114634 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova
a cror mas total, sarcin masic pe ax sau ale a cror mas total, sarcin masic pe ax sau ale
cror dimensiuni depesc limitele admise cror dimensiuni depesc limitele admise
114635 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru efectuarea lucrrilor de construcie i efectuarea lucrrilor de construcie i montaj
montaj
114636 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru amplasarea publicitii exterioare amplasarea publicitii exterioare
114637 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a amplasarea publicitii exterioare
serviciilor rutiere
114638 Vinieta - vinieta
114640 Plata obligatorie a productorilor de ncasarea plii obligatorii a productorilor de
produse vitivinicole produse vitivinicole n moned naional
ncasarea taxelor n moned naional:
115110 Taxa vamal - vamale
115120 Taxa special - speciale
115610 Taxa pentru efectuarea procedurilor - pentru efectuarea procedurilor vamale
vamale
115620 Taxa consular - consulare
ncasarea contribuiilor n moned naional:
121100 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii virate de
obligatorii virate de angajatori angajatori
121200 Contribuii individuale de asigurri - individuale de asigurri sociale de stat obligatorii
sociale de stat obligatorii
121310 Contribuii de asigurari sociale de stat - de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de
obligatorii, virate de persoanele fizice ce i persoanele fizice ce i desfoar activitate pe cont
desfoar activitate pe cont propriu propriu
121320 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat virate de persoanele
virate de persoanele fizice care au ncheiat contract fizice care au ncheiat contract individual
individual
121330 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii virate de
obligatorii virate de titularii de patent de titularii de patent de intreprinztor
intreprinztor
121340 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii, virate de
obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole
de terenuri agricole
ncasarea majorrilor de ntrziere calculat
(penalitatea) n moned naional:
121410 Majorarea de ntrziere (penalitatea) - pentru neachitarea n termen de ctre angajatori a
calculat pentru neachitarea n termen de ctre contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii
angajatori a contribuiilor de asigurri sociale de
stat obligatorii
121420 Majorarea de ntrziere (penalitatea) - pentru neachitarea n termen a contribuiilor
calculat pentru neachitarea n termen a individuale de asigurri sociale de stat obligatori
contribuiilor individuale de asigurri sociale de
stat obligatorii
ncasarea primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical n moned naional:
122100 Prime de asigurare obligatorie de - sub form de contribuie procentual din salariu
asisten medical n form de contribuie i din alte recompense, achitate de angajatori i
procentual la salariu i din alte recompense, angajai
achitate de angajatori i angajai
122200 Prime de asigurare obligatorie de asisten - n sum fix, achitate de persoane fizice cu
medical n sum fix, achitate de persoane fizice reedina sau domiciliul n Republica Moldova
cu reedina sau domiciliul n Republica Moldova
ncasarea granturilor curente primite de la
guvernele altor state n moned naional:
131111 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului de stat
altor state pentru susinerea bugetului de stat
131112 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
altor state pentru susinerea bugetului local de
nivelul II
131113 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
altor state pentru susinerea bugetului local de
nivelul I
131121 Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul de stat
externe pentru bugetul de stat
131122 Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 2
externe pentru bugetul local de nivelul II
131123Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 1
externe pentru bugetul local de nivelul I
ncasarea granturilor capitale primite de la
guvernele altor state n moned naional:
131211 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului de stat
altor state pentru susinerea bugetului de stat
131212 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetul local de nivelul 2
altor state pentru susinerea bugetul local de nivelul
II
131213 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetul local de nivelul 1
altor state pentru susinerea bugetul local de nivelul
I
131221 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul de stat
externe pentru bugetul de stat
131222 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 2
externe pentru bugetul local de nivelul II
131223 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 1
externe pentru bugetul local de nivelul I
ncasarea granturilor curente primite de la
organizaiile internaionale n moned
naional:
132111 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului de stat
internaionale pentru susinerea bugetului de stat
132112 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
internaionale pentru susinerea bugetului local de
nivelul II
132113 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
internaionale pentru susinerea bugetului local de
nivelul I
132121 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul de stat
din surse externe pentru bugetul de stat
132122 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte bugetul local de nivelul 2
finanate din surse externe pentru bugetul local de
nivelul II
132123 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte bugetul local de nivelul 1
finanate din surse externe pentru bugetul local de
nivelul I
ncasarea granturilor capitale primite de la
organizaiile internaionale n moned
naional:
132211 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului de stat
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului de stat
132212 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului local de nivelul II
132213 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului local de nivelul I
132221 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul de stat
din surse externe pentru bugetul de stat
132222 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte bugetul local de nivelul 2
finanate din surse externe pentru bugetul local de
nivelul II
132223 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte bugetul local de nivelul 1
finanate din surse externe pentru bugetul local de
nivelul I
Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor banesti
n moned naional:
141111 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare
bugetare la conturile bancare
141112 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale proiectelor finanate din
bneti la conturile bancare ale proiectelor finanate surse externe
din surse externe
141113 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale bugetului asigurrilor
bneti la conturile bancare ale bugetului sociale de stat
asigurrilor sociale de stat
141114 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale fondurilor de asigurare
bneti la conturile bancare ale fondurilor de obligatorie de asisten medical
asigurare obligatorie de asisten medical
141115Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale proiectelor finanate din
bneti la conturile bancare ale proiectelor finanate surse externe conform prevederilor acordurilor
din surse externe conform prevederilor acordurilor
Dobnzi ncasate n moned naional:
141121 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile depozitare bancare
bugetare la conturile depozitare bancare
141122 Dobnzi ncasate de la plasarea soldurilor - de la plasarea mijloacelor excedentului bugetului
mijloacelor bneti ale bugetului asigurrilor asigurrilor sociale de stat la conturile depozitare
sociale de stat la conturile depozitare bancare bancare
141123 Dobnzi ncasate de la plasarea soldurilor - la soldurile mijloacelor bneti la conturile
mijloacelor bneti ale fondurilor de asigurare depozitare ale fondurilor de asigurare obligatorie
obligatorie de asisten medical la conturile de asisten medical
depozitare bancare
141131 Dobnzi ncasate la valorile mobiliare de - la valorile mobiliare de stat procurate din contul
stat procurate din contul mijloacelor excedentului mijloacelor excedentului bugetului asigurrilor
bugetului asigurrilor sociale de stat sociale de stat
Dobnzi i alte pli ncasate n moned
naional:
141141 Dobnzi i alte pli ncasate la - la mprumuturile acordate, mprumuturile
mprumuturile acordate, mprumuturile recreditate recreditate i mijloacele dezafectate de la buget
i mijloacele dezafectate de la buget pentru pentru onorarea garaniilor de stat
onorarea garaniilor de stat
141151 Dobnzi i alte pli ncasate la - la mprumuturile acordate de la bugetele
mprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II unitilor administrativ-teritoriale de nivelul doi i
i bugetele de nivelul I bugetul municipal Bli la bugetele de nivelul nti
141152 Dobnzi i alte pli ncasate la la mprumuturile acordate i mprumuturile
mprumuturile acordate i mprumuturile recreditate bugetelor de alt nivel
recreditate bugetelor de alt nivel
141210 Soldul profitului net al Bancii Naionale a ncasarea mijloacelor bneti la contul Bancii
Moldovei Naionale a Moldovei aferent soldului profitului
net

ncasarea dividendentelor primite de la cota


parte a proprietii publice n societile pe
aciuni n moned naional:
141221 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul de stat
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul de stat
141222 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul local de nivelul 2
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul local de nivelul II
141223 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul local de nivelul 1
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul local de nivelul I
ncasarea defalcrilor de la profitul net al
ntreprinderilor de stat (municipale) n moned
naional:
141231 Defalcri de la profitul net al - n bugetul de stat
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul de
stat
141232 Defalcri de la profitul net al - n bugetul local de nivelul 2
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul local
de nivelul II
141233 Defalcri de la profitul net al - n bugetul local de nivelul 1
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul local
de nivelul I
ncasarea arendei pentru resursele naturale n
moned naional:
141511 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul de stat
n bugetul de stat
141512 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul local de nivelul 2
n bugetul local de nivelul II
141513 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul local de nivelul 1
n bugetul local de nivelul I
ncasarea arendei n moned naional:
141521 Arenda terenurilor cu destinaie agricol - aferent terenurilor cu destinaie agricola ncasat
ncasat n bugetul local de nivelul II n bugetul local de nivelul II
141522 Arenda terenurilor cu destinaie agricol - aferent terenurilor cu destinaie agricola ncasat
ncasat n bugetul local de nivelul I n bugetul local de nivelul I
141531 Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul de stat agricol ncasat n bugetul de stat
141532 Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul local de nivelul II agricol ncasat n bugetul local de nivelul II
141533Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul local de nivelul I agricol ncasat n bugetul local de nivelul I
ncasarea taxei n moned naional:
142211 Taxa de organizare a licitaiilor i - de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul
loteriilor pe teritoriul unitii administrativ- unitii administrativ-teritoriale
teritoriale
142212 Taxa de nregistrare a asociaiilor obteti - de nregistrare a asociaiilor obteti i a
i a mijloacelor mass-media ncasat n bugetul mijloacelor mass-media ncasat n bugetul local
local de nivelul II de nivelul 2
142213 Taxa de nregistrare a asociaiilor obteti - de nregistrare a asociaiilor obteti i a
i a mijloacelor mass-media ncasat n bugetul mijloacelor mass-media ncasat n bugetul local
local de nivelul I de nivelul 1
ncasarea plii n moned naional:
142214 Plata pentru certificatele de urbanism i - pentru certificatele de urbanism i autorizrile de
autorizrile de construire sau desfiinare n bugetul construire sau desfiinare n bugetul local de
local de nivelul II nivelul 2
142215 Plata pentru certificatele de urbanism i - pentru certificatele de urbanism i autorizrile de
autorizrile de construire sau desfiinare n bugetul construire sau desfiinare n bugetul local de
local de nivelul I nivelul 1
ncasarea taxei n moned naional:
142216 Taxa de la posesorii de cini - de la posesorii de cini
142217 Taxa special pentru asigurarea stabilitii - speciale pentru asigurarea stabilitii financiare
financiare
142220 Taxa de stat - de stat
ncasarea de la vnzarea averii i valutei
confiscate n moned naional:
142231 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - n bugetul de stat
confiscate ncasate n bugetul de stat
142232 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - n bugetul local de nivelul II
confiscate ncasate n bugetul local de nivelul II
142233 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - n bugetul local de nivelul I
confiscate ncasate n bugetul local de nivelul I
ncasarea plii n moned naional:
142241 Plata lunar pentru prestarea serviciilor de - lunar pentru prestarea serviciilor de telefonie
telefonie mobil mobil
142242 Plata suplimentar obligatorie obinut de - suplimentar obligatorie obinut de la
la perfectarea i eliberarea certificatului de perfectarea i eliberarea certificatului de
nmatriculare a automobilului nmatriculare a automobilului
142243 Mijloace ncasate n legtur cu ncasarea mijloacelor ncasate n legtur cu
excluderea terenurilor din circuitul agricol excluderea terenurilor din circuitul agricol n
moned naional
142244 Taxa pentru eliberarea actelor permissive ncasarea taxei pentru eliberarea actelor permissive
de ctre Agenia Naional de reglementare a de ctre Agenia Naional de reglementare a
Activitilor Nucleare i Radioactive Activitilor Nucleare i Radioactive
142245 Taxa la cumprarea valutei strine de ncasarea taxei la cumprarea valutei strine de
ctre persoanele fizice n casele de schimb valutar ctre persoanele fizice n casele de schimb valutar
n moned naional
142246 ncasri din salariu net al executantului ncasarea din salariu net al executantului serviciului
serviciului civil civil n moned naional
142247 Plata de risc ncasarea plii de risc
142310 ncasri de la prestarea serviciilor cu ncasarea de la prestarea serviciilor cu plat n
plat moned naional
142320 Plata pentru locaiunea bunurilor ncasarea plii pentru locaiunea bunurilor
patrimoniului public patrimoniului public n moned naional
142330 Taxa pentru nchirierea manualelor ncasarea taxei pentru nchirierea manualelor n
moned naional
ncasarea amenzilor i sanciunilor
contravenionale ncasate n moned naional:
143110 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul de stat
ncasate n bugetul de stat
143120 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul local de nivelul II
ncasate n bugetul local de nivelul II
143130 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul local de nivelul I
ncasate n bugetul local de nivelul I
ncasarea amenzilor n moned naional:
143210 Amenzi aplicate de Inspectoratul naional - aplicate de Inspectoratul naional de patrulare
de patrulare
143220 Amenzi aplicate de seciile de - aplicate de seciile de supraveghere i control ale
supraveghere i control ale traficului rutier traficului rutier
143230 Amenzi aplicate de Inspectoratul naional - aplicate de Inspectoratul naional de patrulare
de patrulare pentru nclcarea traficului rutier pentru nclcarea traficului rutier constatate cu
constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video ajutorul mijloacelor audio-foto-video
143240 Amenzi aplicate de subdiviziunile - aplicate de subdiviziunile Inspectoratului
Inspectoratului General al Poliiei pentru nclcarea General al Poliiei pentru nclcarea traficului
traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-
audio-foto-video video
143311 Amenzi aplicate de Inspecia financiar - aplicate de Inspecia financiar ncasate n
ncasate n bugetul de stat bugetul de stat
143312 Amenzi aplicate de Inspecia financiar - aplicate de Inspecia financiar ncasate n
ncasate n bugetul local de nivelul II bugetul local de nivelul II
143321 Amenzi aplicate conform Codului Fiscal - aplicate conform Codului Fiscal de ctre
de ctre organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate n bugetul
n bugetul de stat de stat
143322 Amenzi aplicate conform Codului Fiscal - aplicate conform Codului Fiscal de ctre organele
de ctre organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate Serviciul Fiscal de Stat ncasate n bugetul
n bugetul fondurilor asigurrilor obligatorii de fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten
asisten medical medical
ncasarea amenzilor contravenionale n moned
naional:
143323 Amenzi contravenionale aplicate de - aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
organele Serviciului Fiscal de Stat
143324 Amenzi contravenionale aplicate de - aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
organele Serviciului Fiscal de Stat pentru pentru nclcarea termenelor de repatriere a
nclcarea termenelor de repatriere a mijloacelor mijloacelor materiale i mijloacelor bneti
materiale i mijloacelor bneti
ncasarea amenzilor n moned naional:

143325 Amenzi aferente plilor la bugetul - aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de
asigurrilor sociale de stat aplicate de organele stat aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
Serviciului Fiscal de Stat
143340 Amenzi aplicate de organele Serviciului - aplicate de organele Serviciului Vamal
Vamal
143350 Amenzi aplicate de Poliia de Frontier - aplicate de Poliia de Frontier
143410 Amenzi aplicate de Inspecia de Stat n - aplicate de Inspecia de Stat n Construcii
Construcii
143420 Amenzi aplicate de instanele - aplicate de instanele judectoreti n cauze
judectoreti n cauze administrative i penale administrative i penale
143430 Amenzi i sanciuni administrative ncasarea amenzilor i sanciunilor administrative
aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de
stat stat n moned naional
ncasarea amenzilor n moned naional:
143440 Amenzi pentru nerespectarea regulilor - pentru nerespectarea regulilor transportului de
transportului de cltori, deteriorarea drumurilor cltori, deteriorarea drumurilor auto, a
auto, a construciilor i utilajelor rutiere, a construciilor i utilajelor rutiere, a plantaiilor
plantaiilor aferente drumurilor aferente drumurilor
143450 Amenzi aplicate de centrele de medicin - aplicate de centrele de medicin preventiv
preventiv
143460 Amenzi aplicate de Agenia pentru - aplicate de Agenia pentru protecia
protecia consumatorului consumatorului
143470 Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii - aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate
nedeclarate
143480 Amenzi pentru nerepatrierea la termen a - aplicate pentru nerepatrierea la termen a
ncasrilor valutare ncasrilor valutare
143491 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul de stat bugetul de stat
143492 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul local de nivelul II bugetul local de nivelul II
143493 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul local de nivelul I bugetul local de nivelul I
ncasarea donaiilor voluntare n moned
naional:
144111 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului de susinerea bugetului de stat
stat
144112 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul II
de nivelul II
144113 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul I
de nivelul I
144114 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru instituiile bugetare instituiile bugetare
144121 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului de susinerea bugetului de stat
stat
144122 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului de stat local de nivelul II
de nivelul II
144123 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului de stat local de nivelul I
de nivelul I
144124 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse externe pentru instituiile bugetare instituiile bugetare
144211 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului de stat
bugetului de stat
144212 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul II
bugetului local de nivelul II
144213 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul I
bugetului local de nivelul I
144214 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru instituiile instituiile bugetare
bugetare
144221 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului de stat
bugetului de stat
144222 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul II
bugetului local de nivelul II
144223 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul I
bugetului local de nivelul I
144223 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru instituii bugetare instituii bugetare
ncasarea altor venituri n moned naional:
145110 Alte venituri ncasate n bugetul de stat - n bugetul de stat
145120 Alte venituri ncasate n bugetul - n bugetul asigurrilor sociale de stat
asigurrilor sociale de stat
145130 Alte venituri ncasate n fondul - n fondul asigurrilor obligatorii de asisten
asigurrilor obligatorii de asisten medical medical
145141 Alte venituri ncasate n bugetele locale de - n bugetele locale de nivelul II
nivelul II
145142 Alte venituri ncasate n bugetele locale de - n bugetele locale de nivelul I
nivelul I
145150 Alte venituri pentru proiecte finanate din - pentru proiecte finanate din surse externe
surse externe
ncasarea veniturilor neidentificate n moned
naional:
145210 Venituri neidentificate ale bugetului de - ale bugetului de stat
stat
145220 Venituri neidentificate ale bugetului - ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten
asigurrilor sociale de stat medical
145230 Venituri neidentificate ale fondurilor - ale fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten
asigurrilor obligatorii de asisten medical medical
145241 Venituri neidentificate ale bugetelor locale - ale bugetelor locale de nivelul II
de nivelul II
145242 Venituri neidentificate ale bugetelor locale - ale bugetelor locale de nivelul I
de nivelul I
ncasarea veniturilor n moned naional:
149100 Venituri din realizarea activelor de ctre - din realizarea activelor de ctre instituii
instituii
149200 Venituri de la active intrate cu titlu - de la active intrate cu titlu gratuit
gratuit
149300 Venituri din reevaluarea activelor - din reevaluarea activelor (majorarea valorii )
(majorarea valorii )
149400 Venituri excepionale (Compensaii - excepionale (Compensaii primite pentru
primite pentru recuperarea pierderilor din recuperarea pierderilor din evenimente
evenimente excepionale) excepionale)
149800 Finanare de la buget ncasarea finanrilor de la buget n moned
naional
149900 Alte venituri ale instituiilor bugetare ncasarea altor venituri ale instituiilor bugetare n
moned naional
ncasarea transferurilor curente n moned
naional:
191111 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II pentru
nivelul II pentru nvmntul precolar, primar, nvmntul precolar, primar, secundar general,
secundar general, speial i complementar speial i complementar (extracolar)
(extracolar)
191112 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II pentru
nivelul II pentru asigurarea i asistena social asigurarea i asistena special
191113 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II pentru coli
nivelul II pentru coli sportive sportive
191114 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II pentru alte
nivelul II pentru alte competene delegate competene delegate
ncasarea transferurilor capitale n moned
naional:
191120 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II
nivelul II
191131 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie general ntre bugetul de stat
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de i bugetele locale de nivelul II
nivelul II
191132 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie general din fondul de
general din fondul de compensare ntre bugetul de compensare ntre bugetul de stat i bugetele locale
stat i bugetele locale de nivelul II de nivelul II
191140 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie generala ntre bugetul de
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul II
nivelul II
ncasarea transferurilor curente n moned
naional:
191211 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I pentru
nivelul I pentru nvmntul precolar, primar, nvmntul precolar, primar, secundar general,
secundar general, speial i complementar speial i complementar (extracolar)
(extracolar)
191212 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea
nivelul I pentru asigurarea i asistena social i asistena special
191213 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre bugetul de stat
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de i bugetele locale de nivelul I pentru colile
nivelul I pentru colile sportive sportive
191214 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I pentru alte
nivelul I pentru alte competene delegate competene delegate
ncasarea transferurilor capitale n moned
naional:
191220 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie speciala ntre bugetul de
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I
nivelul I
191231 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie generala ntre bugetul de
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I
nivelul I
191232 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie general din fondul de
general din fondul de compensare ntre bugetul de compensare ntre bugetul de stat i bugetele locale
stat i bugetele locale de nivelul I de nivelul I
191240 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie generala ntre bugetul de
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de stat i bugetele locale de nivelul I
nivelul I
ncasarea transferurilor curente n moned
naional:
191310 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre instituiile
special ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul II nivelul II
191320 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre instituiile
special ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul II nivelul II
191330 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie general ntre instituiile
general ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul II nivelul II
191340 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie general ntre instituiile
general ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul II nivelul II
191410 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre instituiile
special ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul I nivelul I
191420 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie special ntre instituiile
special ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor localele de
instituiile bugetelor localele de nivelul I nivelul I
191430 Transferuri curente primite cu destinaie - primite cu destinaie general ntre instituiile
general ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul I nivelul I
191440 Transferuri capitale primite cu destinaie - primite cu destinaie general ntre instituiile
general ntre instituiile bugetului de stat i bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de
instituiile bugetelor locale de nivelul I nivelul I
ncasarea transferurilor n moned naional:
192110 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor destinaie special ntre bugetul de stat i bugetul
sociale de stat asigurrilor sociale de stat n moned naional
192120 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor destinaie special ntre bugetul de stat i bugetul
sociale de stat asigurrilor sociale de stat n moned naional
192130 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor destinaie general ntre bugetul de stat i bugetul
sociale de stat asigurrilor sociale de stat n moned naional
192140 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor destinaie general ntre bugetul de stat si bugetul
sociale de stat asigurarilor sociale de stat n moned naional
192210 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii destinaie speciala ntre bugetul de stat si fondurile
obligatorii de asisten medical asigurrii obligatorii de asisten medical n
moned naional
192220 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii destinaie special ntre bugetul de stat si fondurile
obligatorii de asisten medical asigurrii obligatorii de asisten medical n
moned naional
192230 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii destinaie generala ntre bugetul de stat si fondurile
obligatorii de asisten medical asigurrii obligatorii de asisten medical n
moned naional
192240 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii destinaie generala ntre bugetul de stat si fondurile
obligatorii de asisten medical asigurrii obligatorii de asisten medical n
moned naional
192310 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile din cadrul bugetului de destinatie speciala intre institutiile din cadrul
stat bugetului de stat n moned naional
192320 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile din cadrul bugetului de destinatie speciala intre institutiile din cadrul
stat bugetului de stat n moned naional
192330 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile din cadrul bugetului de destinatie generala intre institutiile din cadrul
stat bugetului de stat n moned naional
192340 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile din cadrul bugetului de destinatie generala intre institutiile din cadrul
stat bugetului de stat n moned naional

193111 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu


special ntre bugetele locale de nivelul II i destinaie special ntre bugetele locale de nivelul II
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
193112 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie special ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I pentru nvmntul precolar, primar, bugetele locale de nivelul I pentru nvmntul
secundar general, special i complementar precolar, primar, secundar general, special i
(extracolar) complementar (extracolar)
193113 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie special ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I pentru asigurarea i asistena social bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea i
asistena social
193114 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie special ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I pentru colile sportive bugetele locale de nivelul I pentru colile sportive
193115 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie special ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I pentru alte competene delegate bugetele locale de nivelul I pentru alte competene
delegate
193120 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul II i destinaie special ntre bugetele locale de nivelul II
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
193131 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II i destinaie general ntre bugetele locale de nivelul
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti II i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei
administrativ-teritoriale uniti administrativ-teritoriale n moned naional
193132 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie general ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I din cadrul acestei uniti bugetele locale de nivelul I din cadrul acestei
administrative-teritoriale uniti administrative-teritoriale
193133 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general din fondul de compensare ntre bugetul destinaie general din fondul de compensare ntre
central al unitii teritoriale autonome cu statut bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
juridic special i bugetele locale de nivelul I din statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
cadrul acestei uniti administrative-teritoriale din cadrul acestei uniti administrative-teritoriale
193141 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II i destinaie general ntre bugetele locale de nivelul
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti II i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei
administrativ-teritoriale uniti administrativ-teritoriale n moned naional
193142 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetul central al unitii teritoriale destinaie general ntre bugetul central al unitii
autonome cu statut juridic special i bugetele locale teritoriale autonome cu statut juridic special i
de nivelul I din cadrul acestei uniti bugetele locale de nivelul I din cadrul acestei
administrative-teritoriale uniti administrative-teritoriale
193210 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special n cadrul unui buget local de nivelul II destinatie speciala n cadrul unui buget local de
nivelul II n moned naional
193220 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special n cadrul unui buget local de nivelul II destinatie speciala n cadrul unui buget local de
nivelul II n moned naional
193230 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general n cadrul unui buget local de nivelul II destinatie generala n cadrul unui buget local de
nivelul II n moned naional
193240 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general n cadrul unui buget local de nivelul II destinatie generala n cadrul unui buget local de
nivelul II n moned naional
193310 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor primite cu destinatie
special ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul speciala intre bugetele locale de nivelul I n cadrul
unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
193320 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I
unei uniti administrativ-teritoriale n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
193330 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor primite cu destinatie
general ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul generala intre bugetele locale de nivelul I n cadrul
unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
193340 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul destinatie generala intre bugetele locale de nivelul
unei uniti administrativ-teritoriale I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
193410 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193420 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193430 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193440 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n locale de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193510 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie speciala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul II buget local de nivelul 2 n moned naional
193520 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile din cadrul unui buget destinatie speciala intre institutiile din cadrul unui
local de nivelul II buget local de nivelul 2 n moned naional
193530 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie generala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul II buget local de nivelul 2 n moned naional
193540 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie generala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul II buget local de nivelul 2 n moned naional
193610 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193620 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193630 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor locale
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193640 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor locale
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
teritoriale n moned naional
193710 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor primite cu destinatie
special ntre instituiile din cadrul unui buget speciala intre institutiile din cadrul unui buget
local de nivelul I local de nivelul 1n moned naional
193720 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie speciala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul I buget local de nivelul 1n moned naional
193730 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie generala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul I buget local de nivelul 1n moned naional
193740 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile din cadrul unui buget local destinatie generala intre institutiile din cadrul unui
de nivelul I buget local de nivelul 1n moned naional
194110 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul II i destinatie speciala ntre bugetele locale de nivelul 2
bugetele locale de nivelul I ntre uniti si bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
194120 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor n moned naional
special ntre bugetele locale de nivelul II i
bugetele locale de nivelul I ntre uniti
administrativ-teritoriale
194130 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II i destinatie generala ntre bugetele locale de nivelul 2
bugetele locale de nivelul I ntre uniti si bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
194140 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II i destinatie generala ntre bugetele locale de nivelul
bugetele locale de nivelul I ntre uniti 2 si bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
194210 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul II ntre destinatie speciala ntre bugetele locale de nivelul 2
uniti administrativ-teritoriale ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194220 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul II ntre destinatie speciala ntre bugetele locale de nivelul
uniti administrativ-teritoriale 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194230 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II ntre destinatie generala ntre bugetele locale de nivelul 2
uniti administrativ-teritoriale ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194240 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre bugetele locale de nivelul II ntre destinatie generala ntre bugetele locale de nivelul
uniti administrativ-teritoriale 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194310 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul I ntre destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 1
uniti administrativ-teritoriale ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194320 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul I ntre destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul
uniti administrativ-teritoriale 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n moned
naional
194330 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor n moned naional
general ntre bugetele locale de nivelul I ntre
uniti administrativ-teritoriale
194340 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor n moned naional
general ntre bugetele locale de nivelul I ntre
uniti administrativ-teritoriale
194410 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre bugetele locale de nivelul II i destinatie speciala ntre bugetele locale de nivelul 2
bugetele locale de nivelul I ntre uniti si bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale n moned naional
194420 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194430 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194440 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala intre institutiile bugetelor locale
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre de nivelul 2 si institutiile bugetelor locale de
uniti administrativ-teritoriale nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194510 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala ntre institutiile bugetelor locale
II ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194520 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala ntre institutiile bugetelor locale
II ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194530 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala ntre institutiile bugetelor locale
II ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194540 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala ntre institutiile bugetelor locale
II ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 2 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194610 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala ntre institutiile bugetelor locale
I ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194620 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie speciala ntre institutiile bugetelor locale
I ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194630 Transferuri curente primite cu destinaie ncasarea transferurilor curente primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala ntre institutiile bugetelor locale
I ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
194640 Transferuri capitale primite cu destinaie ncasarea transferurilor capitale primite cu
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul destinatie generala ntre institutiile bugetelor locale
I ntre uniti administrativ-teritoriale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale n
moned naional
ncasarea mijloacelor bneti n moned
naional:
351110 Procurarea mrfurilor
413120 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - de la vnzarea valorilor mobiliare de stat
procurate pe piaa primar procurate pe piaa primar
413220 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - de la vnzarea valorilor mobiliare de stat
convertite convertite
415210 Vnzarea pachetului de aciuni - de la vnzarea pachetului de aciuni
415220 Vnzarea cotei pri din capital social - de la vnzarea cotei pri din capital social
415230 Vnzarea pachetului de aciuni n - de la vnzarea pachetului de aciuni n rezultatul
rezultatul privatizrii privatizrii
415240 Vnzarea apartamentelor ctre ceteni - de la vnzarea apartamentelor ctre ceteni
419110 Creane aferente decontrilor pe impozite - aferente decontrilor pe impozite i taxe
i taxe
419120 Creane aferente decontrilor pe - aferente decontrilor pe contribuii de asigurri
contribuii de asigurri sociale de stat sociale de stat
419130 Creane aferente decontrilor pe prime de - aferente decontrilor pe prime de asigurare
asigurare obligatorie de asisten medical obligatorie de asisten medical
419190 Alte creane aferente decontrilor cu - altor creane aferente decontrilor cu bugetul
bugetul public naional public naional
419210 Creane ale clienilor din cadrul sistemului - ale clientilor din cadrul sistemului bugetar
bugetar
419220 Creane ale clienilor din afara sistemului - ale clientilor din afara sistemului bugetar
bugetar
ncasarea mijloacelor bneti n moned
naional:
419310 Avansuri acordate instituiilor din cadrul - sub form de avansuri acordate instituiilor din
sistemului bugetar cadrul sistemului bugetar
419320 Avansuri acordate entitilor din afara - sub form de avansuri acordate entitilor din
sistemului bugetar afara sistemului bugetar
ncasarea mijloacelor bneti prin achitarea
creanelor n moned naional:
419410 Creane aferente decontrilor pentru - aferente decontrilor pentru remunerarea
remunerarea muncii muncii
419420 Creane aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind impozitele impozitele
419430 Creane aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind contribuiile individuale de asigurri sociale contributiile individuale de asigurari sociale de
de stat sta
419440 Creane aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind primele de asigurare obligatorie de primele de asigurare obligatorie de asisten
asisten medical medical
419450 Creane aferente decontrilor cu membrii - aferente decontrilor cu membrii sindicatelor
sindicatelor privind cotizaiile de membru al privind cotizaiile de membru al sindicatului
sindicatului
419460 Creane aferente decontrilor privind - aferente decontrilor privind virrile fr
virrile fr numerar n baza contractelor de numerar n baza contractelor de asigurare
asigurare benevol benevol
419470 Creane aferente decontrilor privind - aferente decontrilor privind titlurile executorii
titlurile executorii
419490 Alte creane aferente decontrilor Achitarea altor creane aferente decontrilor
personalului privind retribuirea muncii personalului privind retribuirea muncii n moned
naional
ncasarea mijloacelor bneti prin achitarea
creanelor n moned naional:
419510 Creane aferente decontrilor cu titularii - aferente decontrilor cu titularii de avans
de avans
419520 Creane aferente decontrilor cu - aferente decontrilor cu personalul privind
personalul privind recuperarea daunei materiale i recuperarea daunei materiale si lipsurilor
lipsurilor
419530 Creane ale personalului privind alte - ale personalului privind alte operatiuni
operaiuni
419610 Creane aferente prestaiilor de asigurri - aferente prestaiilor de asigurri sociale
sociale
419620 Creane aferente prestaiilor de asisten - aferente prestaiilor de asisten social
social
419630 Creane aferente prestaiilor sociale ale - aferente prestaiilor sociale ale angajatorilor
angajatorilor
419640 Creane ale distribuitorilor de prestaii - ale distribuitorilor de prestaii (CNAS)
(CNAS)
419710 Creane privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor de peste
studenilor de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
419720 Creane privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor autohtoni
studenilor autohtoni
419730 Creane privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor de peste
de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
419740 Creane privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor autohtoni
autohtoni
419790 Creane privind alte pli asociate cu - privind alte pli asociate cu bursele
bursele
419800 Alte creane - a altor creane
ncasarea mijloacelor bneti la contul de
depozit:
433110 Depozite n Banca Naional a Moldovei - n Banca Naional a Moldovei n moned
n moned naional naional
433210 Depozite n bnci comerciale n moned - n bnci comerciale
naional
434100 Casa n moned naional ncasarea mijloacelor bneti din cas instituiei n
moned naional
435100 Sume n drum n moned naional ncasarea sumelor n drum n moned naional
436100 Acreditive n moned naional - ncasarea acreditivelor n moned naional

nregistrarea creditelor acordate n moned


naional:
441110 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
i bugetele locale de nivelul II nivelul 2
441210 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
i bugetele locale de nivelul I nivelul 1
442110 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor
i bugetul asigurrilor sociale de stat sociale de stat
442210 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii
i fondurile asigurrii obligatorii de asisten obligatorii de asisten medical
medical
442310 Acordarea creditelor n cadrul bugetului - n cadrul bugetului de stat
de stat
443110 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
de nivelul II i bugetele locale de nivelul I n cadrul locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
443210 Acordarea creditelor primite n cadrul - primite n cadrul unui buget local de nivelul 1
unui buget local de nivelul I
444110 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
de nivelul II i bugetele locale de nivelul I ntre locale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-
uniti administrativ-teritoriale teritoriale
444210 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
de nivelul II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
444310 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
451310 Acordare creditelor instituiilor - instituiilor nefinanciare
nefinanciare
452410 Acordare creditelor instituiilor - instituiilor financiare
financiare
nregistrarea mprumuturilor recreditate n
moned naional:
461110 Acordarea mprumuturilor recreditate ntre - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
bugetul de stat i bugetele locale de nivelul II nivelul 2
461210 Acordarea mprumuturilor recreditate - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
ntre bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I nivelul 1
463110 Acordarea mprumuturilor recreditate - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
de nivelul I n cadrul unei uniti administrativ- administrativ-teritoriale
teritoriale
463210 Acordare mprumuturilor primite n cadrul nregistrarea mprumuturilor primite n cadrul unui
unui buget local de nivelul I buget local de nivelul 1 n moned naional:
nregistrarea mprumuturilor recreditate n
moned naional:
464110 Acordarea mprumuturilor recreditate - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale locale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-
de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale teritoriale
464210 Acordarea mprumuturilor recreditate - ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
ntre bugetele locale de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
464310 Acordarea mprumuturilor recreditate - ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
ntre bugetele locale de nivelul II ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
471310 Acordarea mprumuturilor recreditate - instituiilor nefinanciare
instituiilor nefinanciare
472410 Acordarea mprumuturilor recreditate - instituiilor financiare
instituiilor financiare
ncasarea mijloacelor bneti n moned
naional:
483200 Vnzarea valorilor mobiliare procurate pe - din vnzarea valorilor mobiliare procurate pe
piaa extern piaa externa
484820 Restabilirea mijloacelor bugetare Restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate
dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat pentru onorarea garaniilor de stat pentru
pentru mprumuturile externe mprumuturile externe
nregistrarea creditelor acordate n moned
naional:
495110 Acordarea creditelor instituiilor - instituiilor nefinanciare peste hotare
nefinanciare peste hotare
495210 Acordarea creditelor instituiilor - instituiilor financiare peste hotare
financiare peste hotare
ncasarea mijloacelor bneti n moned
naional:
513110 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise
pe piaa primar" pe piaa primar
513210 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - din vnzarea valorilor mobiliare de stat
convertite convertite
513310 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise
pentru majorarea capitalului social/acoperirea pentru majorarea capitalului social/acoperirea
soldului debitar al fondului general de rezerv al soldului debitar al fondului general de rezerv
Bncii Naionale a Moldovei al Bncii Naionale a Moldovei
513410 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise
pentru asigurarea stabilitii financiare pentru asigurarea stabilitii financiare
513510 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise n
n form materializat form materializat
514120 Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea
onorarea garaniilor de stat pentru mprumuturi garaniilor de stat pentru mprumuturi interne
interne
ncasarea n moned naional:
518120 ncasarea veniturilor generalizatoare - a veniturilor generalizatoare
518130 ncasarea veniturilor generalizatoare de la - a veniturilor generalizatoare de la CNAS
CNAS
518140 ncasarea veniturilor generalizatoare de la - a veniturilor generalizatoare de la CNAM
CNAM
518150 ncasarea veniturilor generalizatoare la - a veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca
bugetele locale ca rezultat al transferurilor rezultat al transferurilor efectuate
efectuate"
518420 Garania de participare la privatizarea - a garaniilor de participare la privatizarea
patrimoniului public patrimoniului public
518480 Mijloace temporar intrate neidentificate - a mijloacelor temporar intrate neidentificate ale
ale instituiilor instituiilor
518490 Alte mijloace temporar intrate n posesia - a altor mijloace temporar intrate n posesia
instituiilor instituiilor
518500 Contribuiile fiscale ale agenilor - a contribuiilor fiscale ale agenilor economici
economici amplasai n localitile din stnga amplasai n localitile din stnga Nistrului i
Nistrului i municipiul Bender municipiul Bender
518710 Mijloace bneti colectate la conturile - a mijloacelor bneti colectate la conturile
bugetului de stat i virate la contul BASS bugetului de stat i virate la contul BASS
518720 Mijloace bneti colectate la conturile - a mijloacelor bneti colectate la conturile
bugetului de stat i virate la contul FAOAM bugetului de stat i virate la contul FAOAM
ncasarea n moned naional:
518810 Dobnda ncasat spre redistribuire - a dobnzei ncasat spre redistribuire bugetului
bugetului de stat de stat
518820 Dobnda ncasat spre redistribuire - a dobnzei ncasat spre redistribuire
bugetului local bugetului local
518830 Dobnda ncasat spre redistribuire - a dobnzei ncasat spre redistribuire bugetului
bugetului asigurrilor sociale de stat asigurrilor sociale de stat
518840 Dobnda ncasat spre redistribuire - a dobnzei ncasat spre redistribuire bugetului
bugetului fondurilor asigurrilor obligatorii de fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten
asisten medical medical
518890 Dobnda ncasat spre redistribuire altor - a dobnzei ncasat spre redistribuire altor
entiti entiti
ncasarea n moned naional:
519310 Avansuri primite de la entiti din sistemul - a avansurilor primite de la entiti din sistemul
bugetar bugetar
519320 Avansuri primite de la entiti din afara - a avansurilor primite de la entiti din afara
sistemului bugetar sistemului bugetar
519900 Venituri anticipate - a veniturilor anticipate
541110 Primirea mprumutului ntre bugetul de Primirea mprumutului ntre bugetul de stat i
stat i bugetele locale de nivelul II bugetele locale de nivelul 2
541210 Primirea mprumutului ntre bugetul de Primirea mprumutului ntre bugetul de stat i
stat i bugetele locale de nivelul I bugetele locale de nivelul 1
542110 Primirea mprumutului ntre bugetul de Primirea mprumutului ntre bugetul de stat i
stat i bugetul asigurrilor sociale de stat bugetul asigurrilor sociale de stat
542210 Primirea mprumutului ntre bugetul de Primirea mprumutului ntre bugetul de stat i
stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical medical
542310 Primirea mprumutului n cadrul bugetului Primirea mprumutului n cadrul bugetului de stat
de stat
543110 Primirea mrumutului ntre bugetele locale Primirea mrumutului ntre bugetele locale de
de nivelul II i bugetele locale de nivelul I n cadrul nivelul 2 i bugetele locale de nivelul 1 n cadrul
unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
543210 Primirea mprumutului n cadrul unui Primirea mprumutului n cadrul unui buget local
buget local de nivelul I de nivelul 1
544110 Primirea mprumutului ntre bugetele Primirea mprumutului ntre bugetele locale de
locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul I nivelul 2 i bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-terotoriale
544210 Primirea mprumutului ntre bugetele Primirea mprumutului ntre bugetele locale de
locale de nivelul II ntre uniti administrativ- nivelul 2 ntre uniti administrativ-terotoriale
teritoriale
544310 Primirea mprumutului ntre bugetele Primirea mprumutului ntre bugetele locale de
locale de nivelul I ntre uniti administrativ- nivelul 1 ntre uniti administrativ-terotoriale
teritoriale
551110 Primire mprumutului de la instituiile Primire mprumutului de la instituiile nefinanciare
nefinanciare
552110 Primire mprumutului de la instituiile Primire mprumutului de la instituiile financiare
financiare
553110 Primire mprumuturilor de la Banca Primire mprumuturilor de la Banca Naional a
Naional a Moldovei cu garania valorilor Moldovei cu garania valorilor mobiliare de stat
mobiliare de stat
554110 Primirea altor mprumuturi Primirea altor mprumuturi
555110 Primirea mprumutului din disponibilul Primirea mprumutului din disponibilul mijloacelor
mijloacelor temporar intrate n posesia instituiilor temporar intrate n posesia instituiilor
561110 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetul de
bugetul de stat i bugetele locale de nivelul II stat i bugetele locale de nivelul
561210 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetul de
bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I stat i bugetele locale de nivelul 1
563110 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetele
bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de locale de nivelul 2 i bugetele locale de nivelul 1 n
nivelul I n cadrul unei uniti administrativ- cadrul unei uniti administrativ-teritoriale
teritoriale
563210 Primirea mprumutului n cadrul unui Primirea mprumutului n cadrul unui buget local
buget local de nivelul I de nivelul 1
564110 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetele
bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de locale de nivelul 2 i bugetele locale de nivelul 1
nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale ntre uniti administrativ-teritoriale
564210 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetele
bugetele locale de nivelul I ntre uniti locale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
564310 Primirea mprumutului recreditat ntre Primirea mprumutului recreditat ntre bugetele
bugetele locale de nivelul II ntre uniti locale de nivelul 2 ntre uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
571110 Primirea mprumutului recreditat de la Primirea mprumutului recreditat de la instituii
instituii nefinanciare nefinanciare
572110 Primirea mprumutului recreditat de la Primirea mprumutului recreditat de la instituii
instituii financiare financiare
584820 Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea
onorarea garaniilor de stat pentru mprumuturi de garaniilor de stat pentru mprumuturi de stat
stat externe externe
588110 Formarea altor mprumuturi externe Formarea altor mprumuturi externe
595110 Primirea mprumuturilor externe de la alte Primirea mprumuturilor externe de la alte state
state pentru susinerea bugetar pentru susinerea bugetar
595210 Primirea mprumuturilor externe de la Primirea mprumuturilor externe de la organizaiile
organizaiile financiare internaionale financiare internaionale
595310 Primirea mprumuturilor externe pentru Primirea mprumuturilor externe pentru proiecte
proiecte finanate din surse externe de la alte state finanate din surse externe de la alte state
595410 Primirea mprumuturilor externe pentru Primirea mprumuturilor externe pentru proiecte
proiecte finanate din surse externe de la finanate din surse externe de la organizaiile
organizaiile financiare internaionale financiare internaionale
595910 Primirea altor mprumuturi externe Primirea altor mprumuturi externe
611000 Mijloace transmise/primite ntre Mijloace primite de la Trezoreria de Stat de ctre
Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale trezoreriile teritoriale
612000 Mijloace transmise/primite ntre Mijloace primite de la Trezoreria de Stat de ctre
Trezoreria de Stat i instituii bugetare instituiile bugetare
613000 Mijloace transmise/primite n cadrul unei Mijloace primite n cadrul unei instituii bugetare
instituii bugetare
614000 Mijloace transmise/primite ntre diferite Mijloace primite ntre diferite instituii bugetare
instituii bugetare
615000 Mijloace transmise din solduri la Mijloace primite din solduri la nceputul anului
nceputul anului
616000 Mijloace transmise/primite n cadrul unei Mijloace primite n cadrul unei instituii bugetare
instituii bugetare pentru mijloacele temporar pentru mijloacele temporar intrate
intrate
619000 Alte mijloace transmise/primite Alte mijloace primite
620000 Mijloace transmise i primite ntre conturi Mijloace primite ntre conturi in cadrul bugetului
n cadrul bugetului asigurrilor sociale de stat asigurarilor sociale de stat
630000 Mijloace transmise i primite ntre conturi Mijloace primite ntre conturi in cadrul fondurilor
n cadrul fondurilor asigurrii obligatorii de asiten asigurrii obligatorii de asiten medical
medical
Tabela 2B

Contul 431200 Conturi curente n sistemul trezorerial n valut strin


se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi:

Creditul conturilor Coninutul operaiilor


ncasarea impozitului pe venit n valut strin:

111110 Impozit pe venitul reinut din salariu - reinut din salariu


111120 Impozit pe venitul persoanelor fizice - a persoanelor fizice aferent declaraiilor depuse
aferent declaraiilor depuse
111130 Impozit pe venitul aferent operaiunilor de -aferent operaiunilor de predare n posesie i/sau
predare n posesie i/sau folosin a proprietii folosin a proprietii imobiliare
imobiliare
111210 Impozit pe venitul obinut din activitatea - obinut din activitatea de ntreprinztor
de ntreprinztor
111220 Impozit pe venitul reinut la sursa de - reinut la sursa de plat
plat
111230 Impozit pe venit reinut din suma - reinut din suma dividendelor achitate i
dividendelor achitate i veniturilor ndreptate veniturilor ndreptate fondatorilor
fondatorilor - ntreprinztorilor individuali ntreprinztorilor individuali
111240 Impozit pe venitul din activitatea - din activitatea operaional
operaional
ncasarea impozitului funciar n valut strin:
113110 Impozitul funciar pe terenurile cu - pe terenurile cu destinaie agricol cu excepia
destinaie agricol cu excepia gospodriilor gospodriilor rneti (de fermier):
rneti (de fermier)
113120 Impozitul funciar pe terenurile cu - pe terenurile cu destinaie agricol de la
destinaie agricol de la gospodriile rneti (de gospodriile rneti (de fermier):
fermier)
113130 Impozitul funciar pe terenurile cu alt - pe terenurile cu alt destinaie dect cea agricol
destinaie dect cea agricol
113140 Impozitul funciar ncasat de la persoane - de la persoane fizice
fizice
113150 Impozitul funciar pe puni i fnee - pe puni i fnee

ncasarea impozitului pe bunurile imobiliare n


valut strin:
113210 Impozitul pe bunurile imobiliare ale - ale persoanelor juridice:
persoanelor juridice
113220 Impozitul pe bunurile imobiliare ale - ale persoanelor fizice:
persoanelor fizice
113230 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat - achitat de ctre persoanele juridice i fizice
de ctre persoanele juridice i fizice nregistrate n nregistrate n calitate de ntreprinztor din valoarea
calitate de ntreprinztor din valoarea estimat (de estimat (de pia) a bunurilor imobiliare
pia) a bunurilor imobiliare
113240 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat - achitat de ctre persoanele fizice ceteni din
de ctre persoanele fizice ceteni din valoarea valoarea estimat (de pia) a bunurilor imobiliare:
estimat (de pia) a bunurilor imobiliare
113311 Impozit privat ncasat n bugetul de stat ncasarea n bugetul de stat impozitului privat n
valut strin
113312 Impozit privat ncasat n bugetul local de ncasarea n bugetul local de nivelul II impozitului
nivelul II privat n valut strin
113313 Impozit privat ncasat n bugetul local de ncasarea n bugetul local de nivelul I impozitului
nivelul I privat n valut strin
114110 Taxa pe valoarea adugat la mrfurile ncasarea taxei pe valoarea adugat la mrfurile
produse i serviciile prestate pe teritoriul Republicii produse i serviciile prestate pe teritoriul Republicii
Moldova Moldova n valut strin
114120 Taxa pe valoarea adaugat la marfurile ncasarea taxei pe valoarea adaugat la marfurile
importate importate n valut strin
ncasarea accizelor n valut strin:
114211 Accize la rachiu, lichioruri, divinuri i - la rachiu, lichioruri, divinuri i alte buturi
alte buturi spirtoase produse pe teritoriul spirtoase produse pe teritoriul Republicii
Republicii Moldova Moldova
114212 Accize la rachiu, lichioruri, divinuri i alte - la rachiu, lichioruri, divinuri i alte buturi
buturi spirtoase importate spirtoase importate
114213 Accize la vinuri produse pe teritoriul - la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova
Republicii Moldova
114214 Accize la vinuri importate - la vinuri importate
114215 Accize la berea produs pe teritoriul - la berea produs pe teritoriul Republicii Moldova
Republicii Moldova
114216 Accize la berea importat - la berea importat
114221 Accize la produsele din tutun produse pe - la produsele din tutun produse pe teritoriul
teritoriul Republicii Moldova Republicii Moldova
114222 Accize la produsele din tutun importate - la produsele din tutun importate
114232 Accize la autoturismele importate - la autoturismele importate
114241 Accize la produsele petroliere produse pe - la produsele petroliere produse pe teritoriul
teritoriul Republicii Moldova Republicii Moldova
114242 Accize la produsele petroliere importate - la produsele petroliere importate
114252 Accize la gazele lichefiate importante - la gazele lichefiate importante
114261 Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu - la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse
briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova pe teritoriul Republicii Moldova
114262 Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu - la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)
briliante) importate importate
114271 Accize la alte mrfuri produse pe teritoriul - la alte mrfuri produse pe teritoriul Republicii
Republicii Moldova Moldova
114272 Accize la alte mrfuri importate - la alte mrfuri importate
ncasarea taxelor n valut strin:
114411 Taxa de pia - de pia
114412 Taxa pentru amenajarea teritoriului - pentru amenajarea teritoriului
114413 Taxa pentru prestarea serviciilor de - pentru prestarea serviciilor de transport auto de
transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor, cltori pe teritoriul municipiilor, oraelor i satelor
oraelor i satelor (comunelor) (comunelor)
114414 Taxa de plasare (amplasare) a publicitii - de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei)
(reclamei)
114415 Taxa pentru dispozitivele publicitare - pentru dispozitivele publicitare
114416 Taxa pentru parcare - pentru parcare
114417 Taxa pentru parcaj - pentru parcaj
114418 Taxa pentru unitile comerciale i/sau de - pentru unitile comerciale i/sau de prestri
prestri servicii servicii
114421 Taxa pentru cazare - pentru cazare
114422 Taxa balnear - balneare
114423 Taxa pentru aplicarea simbolicii locale - pentru aplicarea simbolicii
114424 Taxa pentru efectuarea expertizei - pentru efectuarea expertizei ecologice
ecologice
114425 Taxa de la investitori sau proprietarii - de la investitori sau proprietarii construciilor
construciilor pentru elaborarea documentelor pentru elaborarea documentelor normative n
normative n construcie construcie
114426 Taxa pentru salubrizare - pentru salubrizare
114521 Taxa de licen pentru anumite genuri de - de licen pentru anumite genuri de activitate
activitate
114522 Taxa pentru patenta de ntreprinzinztor - pentru patenta de ntreprinzinztor
114523 Taxa pentru eliberarea autorizaiilor de - pentru eliberarea autorizaiilor de deschidere i
deschidere i prelungire a activitii prelungire a activitii reprezentanelor, firmelor,
reprezentanelor, firmelor, bncilor, organizaiilor bncilor, organizaiilor strine
strine
114524 Taxa pentru comercializarea gazelor - pentru comercializarea gazelor naturale destinate
naturale destinate utilizrii n calitate de carburani utilizrii n calitate de carburani pentru unitate de
pentru unitate de transport auto transport auto
114525 Taxa de eliberare a autorizaiilor pentru - de eliberare a autorizaiilor pentru transporturi
transporturi rutiere internaionale rutiere internaionale
ncasarea plilor n valut strin:
114531 Pli pentru emisiile de poluani din - pentru emisiile de poluani din sursele mobile
sursele mobile care folosesc benzin (etilat, care folosesc benzin (etilat, neetilat), carburant
neetilat), carburant pentru motoare de avion sau pentru motoare de avion sau motorin
motorin
114532 Plat pentru mrfurile care n procesul - pentru mrfurile care n procesul utilizrii
utilizrii cauzeaz poluarea mediului cauzeaz poluarea mediului
114533 Pli pentru poluarea mediului n limitele - pentru poluarea mediului n limitele normativelor
normativelor stabilite stabilite
114539 Alte pli aferente polurii mediului - altor pli aferente polurii mediului
ncasarea taxelor n valut strin:

114611 Taxa pentru ap - pentru ap


114612 Taxa pentru extragerea mineralelor utile - pentru extragerea mineralelor utile
114613 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior - pentru lemnul eliberat pe picior
114621 Taxa pentru efectuarea prospeciunilor - pentru efectuarea rospeciunilor geologice
geologice
114622 Taxa pentru efectuarea explorrilor - pentru efectuarea explorrilor geologice
geologice
114623 Taxa pentru folosirea spaiilor subterane n - pentru folosirea spaiilor subterane n scopul
scopul construciei obiectivelor subterane, altele construciei obiectivelor subterane, altele dect cele
dect cele destinate extraciei mineralelor utile destinate extraciei mineralelor utile
114624 Taxa pentru exploatarea construciilor - pentru exploatarea construciilor subterane n
subterane n scopul desfaurrii activitii de scopul desfaurrii activitii de ntreprinztor,
ntreprinztor, altele dect cele destinate extraciei altele dect cele destinate extraciei mineralelor
mineralelor utile utile
114631 Taxa pentru folosirea drumurilor - pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova
Republicii Moldova de ctre autovehiculele de ctre autovehiculele nenmatriculate n
nenmatriculate n Republica Moldova Republica Moldova
114632 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nenmatriculate n Republica autovehiculele nenmatriculate n Republica
Moldova a cror mas total, sarcin masic pe ax Moldova a cror mas total, sarcin masic pe ax
sau ale cror dimensiuni depesc limitele admise sau ale cror dimensiuni depesc limitele admise
114633 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nmatriculate n Republica autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova
Moldova
114634 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre - pentru folosirea drumurilor de ctre
autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova
a cror mas total, sarcin masic pe ax sau ale a cror mas total, sarcin masic pe ax sau ale
cror dimensiuni depesc limitele admise cror dimensiuni depesc limitele admise
114635 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru efectuarea lucrrilor de construcie i efectuarea lucrrilor de construcie i montaj
montaj
114636 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru amplasarea publicitii exterioare amplasarea publicitii exterioare
114637 Taxa pentru folosirea zonei de protecie a - pentru folosirea zonei de protecie a drumurilor
drumurilor din afara perimetrului localitilor din afara perimetrului localitilor pentru
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor
serviciilor rutiere rutiere
114638 Vinieta - vinieta
114640 Plata obligatorie a productorilor de ncasarea plii obligatorii a productorilor de
produse vitivinicole produse vitivinicole n valut strin
ncasarea taxelor n valut strin:
115110 Taxa vamal - vamale
115120 Taxa special - speciale
115610 Taxa pentru efectuarea procedurilor - pentru efectuarea procedurilor vamale
vamale
115620 Taxa consular - consulare
ncasarea contribuiilor n valut strin:
121100 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii virate de
obligatorii virate de angajatori angajatori
121200 Contribuii individuale de asigurri - individuale de asigurri sociale de stat obligatorii
sociale de stat obligatorii
121310 Contribuii de asigurari sociale de stat - de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de
obligatorii, virate de persoanele fizice ce i persoanele fizice ce i desfoar activitate pe cont
desfoar activitate pe cont propriu propriu
121320 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat virate de persoanele
virate de persoanele fizice care au ncheiat contract fizice care au ncheiat contract individual
individual
121330 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii virate de
obligatorii virate de titularii de patent de titularii de patent de intreprinztor
ntreprinztor
121340 Contribuii de asigurri sociale de stat - de asigurri sociale de stat obligatorii, virate de
obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole
de terenuri agricole
ncasarea majorrilor de ntrziere (penalitatea)
calculat n valut strin:
121410 Majorarea de ntrziere (penalitatea) - pentru neachitarea n termen de ctre angajatori a
calculat pentru neachitarea n termen de ctre contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii
angajatori a contribuiilor de asigurri sociale de
stat obligatorii
121420 Majorarea de ntrziere (penalitatea) - pentru neachitarea n termen a contribuiilor
calculat pentru neachitarea n termen a individuale de asigurri sociale de stat obligatori
contribuiilor individuale de asigurri sociale de
stat obligatorii
ncasarea primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical n valut strin:
122100 Prime de asigurare obligatorie de asisten - sub form de contribuie procentual din salariu
medical sub form de contribuie procentual din i din alte recompense, achitate de angajatori i
salariu i din alte recompense, achitate de angajai
angajatori i angajai
122200 Prime de asigurare obligatorie de asisten - n sum fix, achitate de persoane fizice cu
medical n sum fix, achitate de persoane fizice reedina sau domiciliul n Republica Moldova
cu reedina sau domiciliul n Republica Moldova
ncasarea granturilor curente primite de la
guvernele altor state n valut strin:
131111 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului de stat
altor state pentru susinerea bugetului de stat
131112 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
altor state pentru susinerea bugetului local de
nivelul II
131113 Granturi curente primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
altor state pentru susinerea bugetului local de
nivelul I
131121 Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul de stat
externe pentru bugetul de stat
131122 Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 2
externe pentru bugetul local de nivelul II
131123 Granturi curente primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 1
externe pentru bugetul local de nivelul I
ncasarea granturilor capitale primite de la
guvernele altor state n valut strin:
131211 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetului de stat
altor state pentru susinerea bugetului de stat
131212 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetul local de nivelul 2
altor state pentru susinerea bugetul local de nivelul
II
131213 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru susinerea bugetul local de nivelul 1
altor state pentru susinerea bugetul local de nivelul
I
131221 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul de stat
externe pentru bugetul de stat
131222 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 2
externe pentru bugetul local de nivelul II
131223 Granturi capitale primite de la guvernele - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
altor state pentru proiecte finanate din surse bugetul local de nivelul 1
externe pentru bugetul local de nivelul I
ncasarea granturilor curente primite de la
organizaiile internaionale n valut strin:
132111 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului de stat
internaionale pentru susinerea bugetului de stat
132112 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
internaionale pentru susinerea bugetului local de
nivelul II
132113 Granturi curente primite de la organizaiile - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
internaionale pentru susinerea bugetului local de
nivelul I
132121 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul de stat
din surse externe pentru bugetul de stat
132122 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul local de nivelul 2
din surse externe pentru bugetul local de nivelul II
132123 Granturi curente primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul local de nivelul 1
din surse externe pentru bugetul local de nivelul I
ncasarea granturilor capitale primite de la
organizaiile internaionale n valut strin:
132211 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului de stat
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului de stat
132212 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului local de nivelul 2
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului local de nivelul II
132213 Granturi capitale primite de la - pentru susinerea bugetului local de nivelul 1
organizaiile internaionale pentru susinerea
bugetului local de nivelul I
132221 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetului de stat
din surse externe pentru bugetul de stat
132222 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul local de nivelul 2
din surse externe pentru bugetul local de nivelul II
132223 Granturi capitale primite de la - pentru proiecte finanate din surse externe pentru
organizaiile internaionale pentru proiecte finanate bugetul local de nivelul 1
din surse externe pentru bugetul local de nivelul I
Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor banesti
n valut strin:
141111 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare
bugetare la conturile bancare
141112 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale proiectelor finanate din
bneti la conturile bancare ale proiectelor finanate surse externe
din surse externe
141113 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale bugetului asigurrilor
bneti la conturile bancare ale bugetului sociale de stat
asigurrilor sociale de stat
141114 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale fondurilor de asigurare
bneti la conturile bancare ale fondurilor de obligatorie de asisten medical
asigurare obligatorie de asisten medical
141115 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile bancare ale proiectelor finanate din
bneti la conturile bancare ale proiectelor finanate surse externe conform prevederilor acordurilor
din surse externe conform prevederilor acordurilor
141121 Dobnzi ncasate la soldurile mijloacelor - la conturile depozitare bancare
bugetare la conturile depozitare bancare
Dobnzi ncasate n valut strin:
141122 Dobnzi ncasate de la plasarea - de la plasarea mijloacelor excedentului bugetului
mijloacelor bneti ale bugetului asigurrilor asigurrilor sociale de stat la conturile depozitare
sociale de stat la conturile depozitare bancare bancare
141123 Dobnzi ncasate de la plasarea soldurilor - la soldurile mijloacelor bneti la conturile
mijloacelor bneti ale fondurilor de asigurare depozitare ale fondurilor de asigurare obligatorie
obligatorie de asisten medical la conturile de asisten medical
depozitare bancare
141131 Dobnzi ncasate la valorile mobiliare de - la valorile mobiliare de stat procurate din contul
stat procurate din contul mijloacelor excedentului mijloacelor excedentului bugetului asigurrilor
bugetului asigurrilor sociale de stat sociale de stat
Dobnzi i alte pli ncasate n valut strin:
141141 Dobnzi i alte pli ncasate la - la mprumuturile acordate, mprumuturile
mprumuturile acordate, mprumuturile recreditate recreditate i mijloacele dezafectate de la buget
i mijloacele dezafectate de la buget pentru pentru onorarea garaniilor de stat
onorarea garaniilor de stat
141151 Dobnzi i alte pli ncasate la - la mprumuturile acordate de la bugetele de
mprumuturile acordate de la bugetele de nivelul II nivelul II la bugetele de nivelul I
la bugetele de nivelul I
141152 Dobnzi i alte pli ncasate la la mprumuturile acordate i mprumuturile
mprumuturile acordate i mprumuturile recreditate bugetelor de alt nivel
recreditate bugetelor de alt nivel
141210 Soldul profitului net al Bancii Naionale a
Moldovei

ncasarea dividendentelor primite de la cota


parte a proprietii publice n societile pe
aciuni n valut strin:
141221 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul de stat
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul de stat
141222 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul local de nivelul 2
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul local de nivelul II
141223 Dividende primite de la cota parte a - n bugetul local de nivelul 1
proprietii publice n societile pe aciuni n
bugetul local de nivelul I
ncasarea defalcrilor de la profitul net al
ntreprinderilor de stat (municipale) n valut
strin:
141231 Defalcri de la profitul net al - n bugetul de stat
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul de
stat
141232 Defalcri de la profitul net al - n bugetul local de nivelul 2
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul local
de nivelul II
141233 Defalcri de la profitul net al - n bugetul local de nivelul 1
ntreprinderilor de stat (municipale) n bugetul local
de nivelul I
ncasarea arendei pentru resursele naturale n
valut strin:
141511 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul de stat
n bugetul de stat
141512 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul local de nivelul 2
n bugetul local de nivelul II
141513 Arenda pentru resursele naturale ncasat - n bugetul local de nivelul 1
n bugetul local de nivelul I
ncasarea arendei n valut strin:
141521 Arenda terenurilor cu destinaie agricol - aferent terenurilor cu destinaie agricol ncasat
ncasat n bugetul local de nivelul II n bugetul local de nivelul II
141522 Arenda terenurilor cu destinaie agricol - aferent terenurilor cu destinaie agricol ncasat
ncasat n bugetul local de nivelul I n bugetul local de nivelul I
141531 Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul de stat agricol ncasat n bugetul de stat
141532 Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul local de nivelul II agricol ncasat n bugetul local de nivelul II
141533 Arenda terenurilor cu alt destinaie dect - aferent terenurilor cu alt destinaie dect cea
cea agricol ncasat n bugetul local de nivelul I agricol ncasat n bugetul local de nivelul I
ncasarea taxei n valut strin:
142211 Taxa de organizare a licitaiilor i - de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul
loteriilor pe teritoriul unitii administrativ- unitii administrativ-teritoriale
teritoriale
142212 Taxa de nregistrare a asociaiilor obteti - de nregistrare a asociaiilor obteti i a
i a mijloacelor mass-media ncasat n bugetul mijloacelor mass-media ncasat n bugetul local
local de nivelul II de nivelul 2
142213 Taxa de nregistrare a asociaiilor obteti - de nregistrare a asociaiilor obteti i a
i a mijloacelor mass-media ncasat n bugetul mijloacelor mass-media ncasat n bugetul local
local de nivelul I de nivelul 1
ncasarea plii n valut strin:
142214 Plata pentru certificatele de urbanism i - pentru certificatele de urbanism i autorizrile de
autorizrile de construire sau desfiinare n bugetul construire sau desfiinare n bugetul local de
local de nivelul II nivelul 2
142215 Plata pentru certificatele de urbanism i - pentru certificatele de urbanism i autorizrile de
autorizrile de construire sau desfiinare n bugetul construire sau desfiinare n bugetul local de
local de nivelul I nivelul 1
ncasarea taxei n valut strin:
142216 Taxa de la posesorii de cini - de la posesorii de cini
142217 Taxa special pentru asigurarea stabilitii - speciale pentru asigurarea stabilitii financiare
financiare
142220 Taxa de stat - de stat
142231 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - de la vnzarea averii i valutei confiscate ncasate
confiscate ncasate n bugetul de stat n bugetul de stat
142232 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - de la vnzarea averii i valutei confiscate ncasate
confiscate ncasate n bugetul local de nivelul II n bugetul local de nivelul II
142233 ncasrile de la vnzarea averii i valutei - de la vnzarea averii i valutei confiscate ncasate
confiscate ncasate n bugetul local de nivelul I n bugetul local de nivelul I
ncasarea plii n valut strin:
142241 Plata lunar pentru prestarea serviciilor de - lunar pentru prestarea serviciilor de telefonie
telefonie mobil mobil
142242 Plata suplimentar obligatorie obinut de - suplimentar obligatorie obinut de la
la perfectarea i eliberarea certificatului de perfectarea i eliberarea certificatului de
nmatriculare a automobilului nmatriculare a automobilului
142243 Mijloace ncasate n legtur cu ncasarea mijloacelor ncasate n legtur cu
excluderea terenurilor din circuitul agricol excluderea terenurilor din circuitul agricol n valut
strin
142244 Taxa pentru eliberarea actelor permissive ncasarea taxei pentru eliberarea actelor permissive
de ctre Agenia Naional de reglementare a de ctre Agenia Naional de reglementare a
Activitilor Nucleare i Radioactive Activitilor Nucleare i Radioactive
142245 Taxa la cumprarea valutei strine de ncasarea taxei la cumprarea valutei strine de
ctre persoanele fizice n casele de schimb valutar ctre persoanele fizice n casele de schimb valutar
n valut strin
142246 ncasri din salariu net al executantului ncasarea din salariu net al executantului serviciului
serviciului civil civil

142247 Plata de risc ncasarea plii de risc n valut strin


142310 ncasri de la prestarea serviciilor cu ncasarea de la prestarea serviciilor cu plat n
plat valut strin
142320 Plata pentru locaiunea bunurilor ncasarea plii pentru locaiunea bunurilor
patrimoniului public patrimoniului public n valut strin
142330 Taxa pentru nchirierea manualelor ncasarea taxei pentru nchirierea manualelor n
valut strin
ncasarea amenzilor i sanciunilor
contravenionale ncasate n valut strin:
143110 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul de stat
ncasate n bugetul de stat
143120 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul local de nivelul 2
ncasate n bugetul local de nivelul II
143130 Amenzi i sanciuni contravenionale - n bugetul local de nivelul 1
ncasate n bugetul local de nivelul I
ncasarea amenzilor n valut strin:
143210 Amenzi aplicate de Inspectoratul naional - aplicate de Inspectoratul naional de patrulare
de patrulare
143220 Amenzi aplicate de seciile de - aplicate de seciile de supraveghere i control ale
supraveghere i control ale traficului rutier traficului rutier
143230 Amenzi aplicate de Inspectoratul naional - aplicate de Inspectoratul naional de patrulare
de patrulare pentru nclcarea traficului rutier pentru nclcarea traficului rutier constatate cu
constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video ajutorul mijloacelor audio-foto-video
143240 Amenzi aplicate de subdiviziunile - aplicate de subdiviziunile Inspectoratului
Inspectoratului General al Poliiei pentru nclcarea General al Poliiei pentru nclcarea traficului
traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-
audio-foto-video video
143311 Amenzi aplicate de Inspecia financiar - aplicate de Inspecia financiar ncasate n
ncasate n bugetul de stat bugetul de stat
143312 Amenzi aplicate de Inspecia financiar - aplicate de Inspecia financiar ncasate n
ncasate n bugetul local de nivelul II bugetul local de nivelul II
143321 Amenzi aplicate conform Codului Fiscal - aplicate conform Codului Fiscal de ctre
de ctre organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate n bugetul
n bugetul de stat de stat
143322 Amenzi aplicate conform Codului Fiscal - aplicate conform Codului Fiscal de ctre organele
de ctre organele Serviciul Fiscal de Stat ncasate Serviciul Fiscal de Stat ncasate n bugetul
n bugetul fondurilor asigurrilor obligatorii de fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten
asisten medical medical
ncasarea amenzilor contravenionale n valut
strin:
143323 Amenzi contravenionale aplicate de - aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
organele Serviciului Fiscal de Stat
143324 Amenzi contravenionale aplicate de - aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
organele Serviciului Fiscal de Stat pentru pentru nclcarea termenelor de repatriere a
nclcarea termenelor de repatriere a mijloacelor mijloacelor materiale i mijloacelor bneti
materiale i mijloacelor bneti
ncasarea amenzilor n valut strin:
143325 Amenzi aferente plilor la bugetul - aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de
asigurrilor sociale de stat aplicate de organele stat aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat
Serviciului Fiscal de Stat
143340 Amenzi aplicate de organele Serviciului - aplicate de organele Serviciului Vamal
Vamal
143350 Amenzi aplicate de Poliia de Frontier - aplicate de Poliia de Frontier
143410 Amenzi aplicate de Inspecia de Stat n - aplicate de Inspecia de Stat n Construcii
Construcii
143420 Amenzi aplicate de instanele - aplicate de instanele judectoreti n cauze
judectoreti n cauze administrative i penale administrative i penale
143430 Amenzi i sanciuni administrative ncasarea amenzilor i sanciunilor administrative
aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de aferente plilor la bugetul asigurrilor sociale de
stat stat n valut strin
ncasarea amenzilor n valut strin:
143440 Amenzi pentru nerespectarea regulilor - pentru nerespectarea regulilor transportului de
transportului de cltori, deteriorarea drumurilor cltori, deteriorarea drumurilor auto, a
auto, a construciilor i utilajelor rutiere, a construciilor i utilajelor rutiere, a plantaiilor
plantaiilor aferente drumurilor aferente drumurilor
143450 Amenzi aplicate de centrele de medicin - aplicate de centrele de medicin preventiv
preventiv
143460 Amenzi aplicate de Agenia pentru - aplicate de Agenia pentru protecia
protecia consumatorului consumatorului
143470 Amenzi pentru nerepatrierea la termen a - aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate
ncasrilor valutare
143480 Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii - aplicate pentru nerepatrierea la termen a
nedeclarate ncasrilor valutare
143491 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul de stat bugetul de stat
143492 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul local de nivelul II bugetul local de nivelul II
143493 Alte amenzi i sanciuni pecuniare ncasarea altor amenzi i sanciuni pecuniare n
ncasate n bugetul local de nivelul I bugetul local de nivelul I
ncasarea donaiilor voluntare n valut strin:
144111 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului de susinerea bugetului de stat
stat
144112 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul 2
de nivelul II
144113 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul 1
de nivelul I
144114 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
din surse interne pentru instituiile bugetare instituiile bugetare
144121 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului de susinerea bugetului de stat
stat
144122 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul II
de nivelul II
144123 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
din surse externe pentru susinerea bugetului local susinerea bugetului local de nivelul I
de nivelul I
144124 Donaii voluntare pentru cheltuieli curente - pentru cheltuieli curente din surse externe pentru
din surse externe pentru instituiile bugetare instituiile bugetare
144211 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului de stat
bugetului de stat
144212 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul 2
bugetului local de nivelul II
144213 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru susinerea susinerea bugetului local de nivelul 1
bugetului local de nivelul I
144214 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru
capitale din surse interne pentru instituiile instituiile bugetare
bugetare
144221 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului de stat
bugetului de stat
144222 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului de nivelul II
bugetului de nivelul II
144223 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru susinerea susinerea bugetului de nivelul I
bugetului de nivelul I
144224 Donaii voluntare pentru cheltuieli - pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru
capitale din surse externe pentru instituiile instituiile bugetare
bugetare
ncasarea altor venituri n valut strin:
145110 Alte venituri ncasate n bugetul de stat - n bugetul de stat
145120 Alte venituri ncasate n bugetul - n bugetul asigurrilor sociale de stat
asigurrilor sociale de stat
145130 Alte venituri ncasate n fondul - n fondul asigurrilor obligatorii de asisten
asigurrilor obligatorii de asisten medical medical
145141 Alte venituri ncasate n bugetele locale de - n bugetele locale de nivelul 2
nivelul II
145142 Alte venituri ncasate n bugetele locale de - n bugetele locale de nivelul 1
nivelul I
145150 Alte venituri pentru proiecte finanate din - pentru proiecte finanate din surse externe
surse externe
ncasarea veniturilor neidentificate n valut
strin:
145210 Venituri neidentificate ale bugetului de -ale bugetului de stat
stat
145220 Venituri neidentificate ale bugetului -ale fondurilor asigurrilor obligatorii de
asigurrilor sociale de stat asisten medical
145230 Venituri neidentificate ale fondurilor -ale fondurilor asigurrilor obligatorii de
asigurrilor obligatorii de asisten medical asisten medical
145241 Venituri neidentificate ale bugetelor locale -ale bugetelor locale de nivelul 2
de nivelul II
145242 Venituri neidentificate ale bugetelor locale -ale bugetelor locale de nivelul 1
de nivelul I
ncasarea veniturilor n valut strin:
149100 Venituri din realizarea activelor de ctre - din realizarea activelor de ctre instituii
instituii
149200 Venituri de la active intrate cu titlu - de la active intrate cu titlu gratuit
gratuit
149300 Venituri din reevaluarea activelor - din reevaluarea activelor (majorarea valorii )
(majorarea valorii)
149400 Venituri excepionale (Compensaii - excepionale (Compensaii primite pentru
primite pentru recuperarea pierderilor din recuperarea pierderilor din evenimente
evenimente excepionale) excepionale)
149800 Finanare de la buget ncasarea finanrilor de la buget n valut strin
149900 Alte venituri ale instituiilor bugetare ncasarea altor venituri ale instituiilor bugetare n
valut strin
ncasarea veniturilor n valut strin:
351110 Procurarea mrfurilor
413120 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - de la vnzarea valorilor mobiliare de stat
procurate pe piaa primar procurate pe piaa primar
413220 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - de la vnzarea valorilor mobiliare de stat
convertite convertite
415210 Vnzarea pachetului de aciuni - de la vnzarea pachetului de aciuni
415220 Vnzarea cotei pri din capital social - de la vnzarea cotei pri din capital social
415230 Vnzarea pachetului de aciuni n - de la vnzarea pachetului de aciuni n rezultatul
rezultatul privatizrii privatizrii
415240 Vnzarea apartamentelor ctre ceteni - de la vnzarea apartamentelor ctre ceteni
433120 Depozite n Banca Naional a Moldovei ncasarea depozitelor n Banca Naional a
n valut strin Moldovei n valut strin
433220 Depozite n bnci comerciale n valut ncasarea depozitelor n bnci comerciale n valut
strin strin
434200 Casa n valut strin Restabilirea mijloacelor bneti din cas instituiei
la cont n valut strin
435200 Sume n drum n valut strin ncasarea sumelor n drum n valut strin
436200 Acreditive n valut strin ncasarea acreditivelor n valut strin
ncasarea veniturilor n valut strin:
483200 Vnzarea valorilor mobiliare procurate pe - din vnzarea valorilor mobiliare procurate pe
piaa externa piaa externa
513110 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise pe
pe piaa primar piaa primar
513210 Vnzarea valorilor mobiliare de stat - din vnzarea valorilor mobiliare de stat convertite
convertite
513310 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise
pentru majorarea capitalului social/acoperirea pentru majorarea capitalului statutar/acoperirea
soldului debitar al fondului general de rezerv al soldului debitar al fondului general de rezerv al
Bncii Naionale a Moldovei Bncii Naionale a Moldovei
513410 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise
pentru asigurarea stabilitii financiare pentru asigurarea stabilitii financiare
513510 Vnzarea valorilor mobiliare de stat emise - din vnzarea valorilor mobiliare de stat emise n
n form materializat form materializat
ncasarea n valut strin:
518200 Plata-garanie de la drepturile de export- - a platei-garanie de la drepturile de export-
import import
518300 Drepturile de export-import achitate n - a drepturilor de export-import achitate n
avans avans
518410 Garania pentru ofert - a garaniei pentru ofert
518420 Garania de participare la privatizarea - a garaniei de participare la privatizarea
patrimoniului public patrimoniului public
518480 Mijloace temporar intrate neidentificate - a mijloacelor temporar intrate neidentificate
ale instituiilor ale instituiilor
518490 Alte mijloace temporar intrate n posesia - a altor mijloace temporar intrate n posesia
instituiilor instituiilor
518500 Contribuiile fiscale ale agenilor - a contribuiilor fiscale ale agenilor
economici amplasai n localitile din stnga economici amplasai n localitile din stnga
Nistrului i municipiul Bender Nistrului i municipiul Bender
519320 Avansuri primite de la entiti din afara - avansurilor primite de la entiti din afara
sistemului bugetar sistemului bugetar
519900 Venituri anticipate - a veniturilor anticipate
588110 Formarea altor mprumuturi externe Formarea altor mprumuturi externe
Primirea mprumuturilor externe n valut
strin:
595110 Primirea mprumuturilor externe de la alte - de la alte state pentru susinerea bugetar
state pentru susinerea bugetar
595210 Primirea mprumuturilor externe de la - de la organizaiile financiare internaionale
organizaiile financiare internaionale
595310 Primirea mprumuturilor externe pentru - pentru proiecte finanate din surse externe de la
proiecte finanate din surse externe de la alte state alte state
595410 Primirea mprumuturilor externe pentru - pentru proiecte finanate din surse externe de la
proiecte finanate din surse externe de la organizaiile financiare internaionale
organizaiile financiare internaionale
595910 Primirea altor mprumuturi externe Primirea altor mprumuturi externe
Tabela 2B

Contul 431100 Conturi curente n sistemul trezorerial n moned naional


se crediteaza prin debitul urmtoarelor conturi:
Debitul conturilor Coninutul operaiilor
Plata n moned naional:
211110 Salariul de baz - a salariului de baz
211120 Sporuri i suplimente la salariul de baz - a sporurilor si suplimentelor la salariu
211130 Ajutor material - a ajutorului material
211140 Premieri - a premiilor
211150 Majorri conform deciziilor autoritilor - a majorrilor salariale conform deciziilor
locale abilitate autoritilor locale abilitate
211190 Alte pli salariale - a altor plai salariale
211200 Remunerarea muncii temporare - a muncii temporare
Plata n moned naional:
211310 Compensaie pentru alimentaie - a compensaiilor pentru alimentaie
211320 Compensaie pentru transport - a compensaiilor pentru transport
211330 Compensaie pentru chiria spaiului - a compensaiilor pentru chiria spaiului locativ i
locativ i pentru serviciile comunale pentru serviciile comunale
211340 Indemnizaii pentru membrii personalului - a indemnizaiilor pentru membrii personalului
misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare
211350 Compensaie pentru echipament - a compensaiilor pentru echipament
211390 Alte pli - a altor plai
212100 Contribuii de asigurri sociale de stat Plata contribuiilor de asigurri sociale de stat
obligatorii obligatorii n moned naional
212210 Prime de asigurare obligatorie de asisten Plata primelor de asigurare obligatorie de asisten
medical achitate de angajatori i angajai pe medical achitate de angajatori i angajai pe
teritoriul rii teritoriul rii n moned naional
Plata cheltuielilor n moned naional:
221110Cheltuieli privind utilizarea - privind utilizarea combustibilului, carburanilor
combustibilului, carburanilor i lubrifianilor i lubrifianilor
221120 Cheltuieli privind utilizarea pieselor de - privind utilizarea pieselor de schimb
schimb
221130 Cheltuieli privind utilizarea produselor - privind utilizarea produselor alimentare
alimentare
221140 Cheltuieli privind utilizarea - privind utilizarea medicamentelor i materialelor
medicamentelor i materialelor sanitare sanitare
221150 Cheltuieli privind utilizarea materialelor - privind utilizarea materialelor de uz gospodresc
de uz gospodresc i rechizitelor de birou i rechizitelor de birou
221160 Cheltuieli privind utilizarea materialelor - privind utilizarea materialelor pentru scopuri
pentru scopuri didactice, tiinifice i alte scopuri didactice, tiinifice i alte scopuri
221170 Cheltuieli privind utilizarea materialelor - privind utilizarea materialelor de construcii
de construcii
221180 Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor - privind utilizarea accesoriilor de pat,
de pat, mbrcmintei, nclmintei mbrcmintei, nclmintei
221190 Cheltuieli privind utilizarea altor - privind utilizarea altor materiale
materiale
Plata n moned naional:
222110 Energie electric - a energiei electrice
222120 Gaze - a gazelor
222130 Energie termic - a energiei termice
222140 Ap i canalizare - a apei si canalizaiei
222190 Alte servicii comunale - a altor servicii comunale
222210 Servicii informaionale - a serviciilor informaionale
222220 Servicii de telecomunicaii - a serviciilor de telecomunicaii
222300 Servicii de locaiune - a serviciilor de locaiune
222400 Servicii de transport - a serviciilor de transport
222500 Servicii de reparaii curente - a serviciilor de reparaii curente
222600 Formare profesional - pentru formarea profesionala
222610 Comanda de stat pentru pregtirea - pentru pregtirea cadrelor
cadrelor
222620 Formare profesional - pentru formarea profesionala
Plata a deplasrilor n moned naional:
222710 Deplasri de serviciu n interiorul rii - de serviciu n interiorul rii
222720 Deplasri de serviciu peste hotare - de serviciu peste hotare
Plata serviciilor n moned naional:
222810 Servicii medicale - medicale
222820 Servicii de asigurare medical achitate - de asigurare medical achitate peste hotare
peste hotare
222910 Servicii editoriale - editoriale
222920 Servicii de protocol - de protocol
222930 Servicii de cercetri tiintifice - de cercetri tiintifice contractate
contractate
222940 Servicii de paz - de paz
222950 Servicii judiciare - judiciare
222960 Servicii de evaluare a activelor - de evaluare a activelor
222970 Servicii bancare - bancare
222980 Servicii potale - potale
222990 Servicii neatribuite altor aliniate - neatribuite altor aliniate
Plata dobnzilor n moned naional:
241100 Dobnzi pe mprumuturi externe - pe mprumuturi externe
241200 Dobnzi pe valori mobiliare emise pe piaa - pe valorile mobiliare emise pe piaa extern
extern
241900 Alte dobnzi achitate la datoria extern Plata altor dobnzi achitate la datoria extern n
moned naional
Plata dobnzilor n moned naional:
242100 Dobnzi pe mprumuturi acordate de - pe mprumuturile acordate de Banca Naional a
Banca Naional a Moldovei cu garania valorilor Moldovei cu garania valorilor mobiliare de stat
mobiliare de stat
242200 Dobnzi pe mprumuturi sub form de - pe mprumuturile sub form de valori mobiliare
valori mobiliare de stat de stat
242300 Dobnzi pe mprumuturi sub form de - pe mprumuturile sub form de valori mobiliare
valori mobiliare de stat convertite de stat convertite
242400 Dobnzi pe valori mobiliare de stat emise - pe valori mobiliare de stat emise pentru
pentru majorarea capitalului social/acoperirea majorarea capitalului social/acoperirea soldului
soldului debitor al fondului general de rezerv al debitor al fondului general de rezerv al Bncii
Bncii Naionale a Moldovei Naionale a Moldovei
242500 Dobnzi pe valori mobiliare de stat emise - pe valori mobiliare de stat emise pentru
pentru asigurarea stabilitii financiare asigurarea stabilitii financiare
242600 Dobnzi pe valori mobiliare de stat emise - pe valori mobiliare de stat emise n form
n form materializata materializat
242700 Dobnzi pe mprumuturi acordate de - pe mprumuturile acordate de instituiile
instituiile financiare financiare
242900 Dobnzi pe alte mprumuturi interne - pe alte mprumuturi interne
243100 Dobnzi achitate autoritilor - achitate autoritilor administraiei publice de alt
administraiei publice de alt nivel pentru valorile nivel pentru valorile mobiliare
mobiliare
243200 Dobnzi achitate pentru mprumuturile - achitate pentru mprumuturile contractate de la
contractate de la bugete de alt nivel bugete de alt nivel
Plata subsidiilor n moned naional:
251100 Subsidii acordate ntreprinderilor de stat - ntreprinderilor de stat i municipale
i municipale nefinanciare nefinanciare
251200 Subsidii acordate instituiilor de stat i - instituiilor de stat i municipale financiare
municipale financiare
252100 Subsidii acordate ntreprinderilor private - ntreprinderilor private nefinanciare
nefinanciare
252200 Subsidii acordate instituiilor private - instituiilor private financiare
financiare
253000 Subsidii acordate organizaiilor obteti - organizaiilor obteti
Plata granturilor n moned naional:
261100 Granturi curente acordate guvernelor altor - curente acordate guvernelor altor state
state
261200 Granturi capitale acordate guvernelor altor - capitale acordate guvernelor altor state
state
262100 Granturi curente acordate organizaiilor - curente acordate organizaiilor internaionale
internaionale
262200 Granturi capitale acordate organizaiilor - capitale acordate organizaiilor internaionale
internaionale
Plata n moned naional:
271100 Pensii de asigurri sociale - a pensiilor de asigurri sociale
271200 Indemnizaii de asigurri sociale - a indemnizaiilor de asigurri sociale
271900 Alte prestaii de asigurri sociale - a altor prestaii de asigurri sociale
272100 Pensii de asisten social - a pensiilor de asisten social
272200 Suplimente la pensii de asisten social - a suplimentelor la pensiile de asisten social
272300 Indemnizaii de asisten social - a indemnizaiilor de asisten social
272400 Alocaii - a alocaiilor
272500 Compensaii - a compensaiilor
272600 Ajutoare bneti - a ajutoarelor bneti
272700 Credite prefereniale - a creditelor prefereniale
272900 Alte prestaii de asisten social - a altor prestaii de asisten social
273100 Indemnizaii membrilor familiilor -a indemnizaiilor membrilor familiilor
personalului misiunilor diplomatice i al oficiilor personalului misiunilor diplomatice i al oficiilor
consulare consulare
273200 Indemnizaii la ncetarea aciunii - a indemnizaiilor la ncetarea aciunii contractului
contractului de munc de munc
273300 Indemnizaii viagere - a indemnizaiilor viagere
273400 Compensaii pentru procurarea spaiului - a compensaiilor pentru procurarea spaiului
locativ locativ
273900 Alte prestaii sociale ale angajatorilor - a altor prestaii sociale ale angajatorilor
281110 Cotizaii n organizaiile internaionale - a cotezaiilor n organizaiile internationale
281120 Cotizaii n organizaiile din ar - a cotezaiilor n organizaiile din ar
281210 Burse de studii studenilor de peste - a burselor de studii studenilor de peste hotarele
hotarele republicii republicii
281220 Burse de studii studenilor autohtoni - a burselor de studii studenilor autohtoni
281230 Burse sociale studenilor de peste hotarele - a burselor sociale studenilor de peste hotarele
republicii republicii
281240 Burse sociale studenilor autohtoni - a burselor sociale studenilor autohtoni
281290 Alte pli asociate cu bursele - a altor pli asociate cu bursele
281310 Compensaii persoanelor represate i - a compensaiilor persoanelor represate i ulterior
ulterior reabilitate reabilitate
281320 Compensaii pentru averea persoanelor - a compensaiilor pentru averea persoanelor
represate i ulterior reabilitate represate i ulterior reabilitate
281330 Compensaii unice membrilor familiilor - a compensaiilor unice membrilor familiilor
persoanelor reabilitate persoanelor reabilitate
281340 Ajutoare populaiei care a suferit n urma a ajutoarelor populaiei care a suferit n urma
calamitilor naturale calamitilor naturale
Plata n moned naional:
281350 Pli aferente indexrii ealonate a - aferent indexrii ealonate a depunerilor
depunerilor cetenilor la Banca de Economii cetenilor la Banca de Economii
281361 Pli aferente documentelor executorii cu - aferent documentelor executorii cu executare
executare benevol benevol
281362 Pli aferente documentelor executorii cu - aferent documentelor executorii cu executare
executare silit silit
281390 Alte despgubiri - a altor despagubiri
281400 Taxe, amenzi, penalitai i alte pli - a taxelor, amenzilor, penalitailor i altor pli
obligatorii obligatorii
281500Rambursarea alocaiilor din anii Rambursarea alocaiilor din anii precedeni
precedeni
281600 Diferene negative de curs valutar Plata diferenei negative de curs valutar
281700 Solda militarilor, sporurile i suplimentele Plata soldei militarilor, sporurile i suplimentele la
la ea ea
281900 Alte cheltuieli curente Plata altor cheltuieli curente
Plata cheltuielilor capitale n moned naional:
282100 Cheltuieli capitale pentru lucrri - pentru lucrri topografogeodezice, de cartografie
topografogeodezice, de cartografie i cadastru i cadastru
282900 Cheltuieli capitale neatribuite la alte - neatribuite la alte categorii
categorii
Plata cheltuielilor n moned naional:
289100 Cheltuieli privind ieirea activelor - privind ieirea activelor

289200 Cheltuieli privind transmiterea activelor - privind transmiterea activelor cu titlu gratuit
cu titlu gratuit
289300 Cheltuieli aferente deprecierii activelor - aferente deprecierii activelor (reducerea valorii)
(reducerea valorii)
289400 Cheltuieli excepionale (Pierderi din - excepionale (Pierderi din evenimente
evenimente excepionale) excepionale)
289800 Cheltuieli privind transmiterea soldului de - privind transmiterea soldului de mijloace bneti
mijloace bneti la buget la buget
289900 Alte cheltuieli ale instituiilor bugetare Plata altor cheltuieli ale instituiilor bugetare
Acordarea /Plata transferurilor curente
acordate n moned naional:
291111 Transferuri curente acordate cu destinaie - cu destinaie speciala ntre bugetul de stat i
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetele locale de nivelul 2 pentru nvmntul
nivelul II pentru nvmntul precolar, primar, precolar, primar, secundar general, speial i
secundar general, speial i complementar complementar (extracolar)
(extracolar)
291112 Transferuri curente acordate cu destinaie - cu destinaie speciala ntre bugetul de stat i
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetele locale de nivelul 2 pentru asigurarea i
nivelul II pentru asigurarea i asistena social asistena social
291113 Transferuri curente acordate cu destinaie - cu destinaie special ntre bugetul de stat i
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetele locale de nivelul II pentru colile sportive
nivelul II pentru colile sportive
291114 Transferuri curente acordate cu destinaie - cu destinaie special ntre bugetul de stat i
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetele locale de nivelul II pentru alte competene
nivelul II pentru alte competene delegate delegate
Acordarea/Plata transferurilor n moned
naional:
291120 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 2
nivelul II

291131 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie generala ntre
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 2
nivelul II
291132 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie general din
general din fondul de compensare ntre bugetul de fondul de compensare ntre bugetul de stat i
stat i bugetele locale de nivelul II bugetele locale de nivelul II
291140 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie generala ntre
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 2
nivelul II
291211 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 1 pentru
nivelul I pentru nvmntul precolar, primar, nvmntul precolar, primar, secundar general,
secundar general, speial i complementar speial i complementar (extracolar)
(extracolar)
291212 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I pentru
nivelul I pentru asigurarea i asistena social asigurarea i asistena social
291213 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 1 pentru
nivelul I pentru alte competene delegate alte competene delegate
291214 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I pentru
nivelul I pentru alte competene delegate alte competene delegate
291220 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 1
nivelul I
291231 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie generala ntre
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 1
nivelul I
291232 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie general din
general din fondul de compensare ntre bugetul de fondul de compensare ntre bugetul de stat i
stat i bugetele locale de nivelul I bugetele locale de nivelul I
291240 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie generala ntre
general ntre bugetul de stat i bugetele locale de bugetul de stat i bugetele locale de nivelul 1
nivelul I
291310 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala intre
special ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul II locale de nivelul 2
291320 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie speciala intre
special ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul II locale de nivelul 2
291330 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie generala intre
general ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul II locale de nivelul 2
291340 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie general intre
general ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul II locale de nivelul 2
291410 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala intre
special ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul I locale de nivelul 1
291420 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie speciala intre
special ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor localele de nivelul I localele de nivelul 1
291430 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie generala intre
general ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul I locale de nivelul 1
291440 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie special intre
special ntre instituiile bugetului de stat i institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor
instituiile bugetelor locale de nivelul I localee de nivelul 1
292110 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de
sociale de stat stat
292120 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de
sociale de stat stat
292130 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie general ntre
general ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de
sociale de stat stat
292140 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie general ntre
general ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat
sociale de stat
292210 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie speciala ntre
special ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii bugetul de stat si fondurile asigurrii obligatorii de
obligatorii de asisten medical asisten medical
292220 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii bugetul de stat si fondurile asigurrii obligatorii de
obligatorii de asisten medical asisten medical
292230 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie generala ntre
generala ntre bugetul de stat si fondurile asigurrii bugetul de stat si fondurile asigurrii obligatorii de
obligatorii de asisten medical asisten medical
292240 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinaie generala ntre
general ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii bugetul de stat si fondurile asigurrii obligatorii de
obligatorii de asisten medical asisten medical
292310 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul bugetului de institutiile din cadrul bugetului de stat
stat
292320 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul bugetului de institutiile din cadrul bugetului de stat
stat
292330 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul bugetului de institutiile din cadrul bugetului de stat
stat
292340 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul bugetului de institutiile din cadrul bugetului de stat
stat
293111 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
293112 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul central al unitii teritoriale bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
autonome cu statut juridic special i bugetele locale statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
de nivelul I pentru nvmntul precolar, primar, pentru nvmntul precolar, primar, secundar
secundar general, special i complementar general, special i complementar (extracolar)
(extracolar)
293113 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul central al unitii teritoriale bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
autonome cu statut juridic special i bugetele locale statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
de nivelul I pentru asigurarea i asistena social pentru asigurarea i asistena social
293114 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul central al unitii teritoriale bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
autonome cu statut juridic special i bugetele locale statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
de nivelul I pentru colile sportive pentru colile sportive
293115 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie special ntre
special ntre bugetul central al unitii teritoriale bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
autonome cu statut juridic special i bugetele locale statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
de nivelul I pentru alte competene delegate pentru alte competene delegate
293120 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
293131 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
293132 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie general ntre
general ntre bugetul central al unitii teritoriale bugetul central al unitii teritoriale autonome cu
autonome cu statut juridic special i bugetele locale statut juridic special i bugetele locale de nivelul I
de nivelul I din cadrul acestei uniti administrativ- n cadrul acestei uniti administrativ-teritoriale
teritoriale
293133 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinaie general din fondul
general din fondul de compensare ntre bugetul de compensare ntre bugetul central al unitii
central al unitii teritoriale autonome cu statut teritoriale autonome cu statut juridic special i
juridic special i bugetele locale de nivelul I din bugetele locale de nivelul I din cadrul acestei
cadrul acestei uniti administrativ-teritoriale uniti administrativ-teritoriale
293141 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti nivelul 1 n cadrul unei uniti administrativ-
administrativ-teritoriale teritoriale
293142 Transferuri capitale acordate cu destinaie -
general ntre bugetul central al unitii teritoriale
autonome cu statut juridic special i bugetele locale
de nivelul I din cadrul acestei uniti administrativ-
teritoriale
293210 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala n cadrul
special n cadrul unui buget local de nivelul II unui buget local de nivelul 2
293220 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala n cadrul
special n cadrul unui buget local de nivelul II unui buget local de nivelul 2
293230 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala n cadrul
general n cadrul unui buget local de nivelul II unui buget local de nivelul 2
293240 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala n cadrul
general n cadrul unui buget local de nivelul II unui buget local de nivelul 2
293310 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
293320 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
293330 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
293340 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre bugetele locale de nivelul I n cadrul bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
293410 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293420 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293430 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritorial
293440 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I n institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293510 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul unui buget local institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2
de nivelul II
293520 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul unui buget institutii le din cadrul unui buget local de nivelul 2
local de nivelul II
293530 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul unui buget local institutii le din cadrul unui buget local de nivelul 2
de nivelul II
293540 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul unui buget local institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 2
de nivelul II
293610 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293620 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293630 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293640 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 n cadrul
I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale unei uniti administrativ-teritoriale
293710 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul unui buget institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 1
local de nivelul I
293720 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile din cadrul unui buget local institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 1
de nivelul I
293730 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul unui buget local institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 1
de nivelul I
293740 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile din cadrul unui buget local institutiile din cadrul unui buget local de nivelul 1
de nivelul I
294110 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I ntre uniti nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
294120 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I ntre uniti nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
294130 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I ntre uniti nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
294140 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I ntre uniti nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
294210 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294220 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294230 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294240 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala ntre
general ntre bugetele locale de nivelul II ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294310 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala intre
special ntre bugetele locale de nivelul I ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294320 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre bugetele locale de nivelul I ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294330 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre bugetele locale de nivelul I ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294340 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre bugetele locale de nivelul I ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294410 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de
bugetele locale de nivelul I ntre uniti nivelul 1 ntre uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
294420 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala intre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294430 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294440 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala intre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 si
II i instituiile bugetelor locale de nivelul I ntre institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294510 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 ntre uniti
II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294520 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 ntre uniti
II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294530 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala ntre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 ntre uniti
II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294540 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala ntre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 2 ntre uniti
II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294610 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1uniti
I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294620 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie speciala ntre
special ntre institutiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294630 Transferuri curente acordate cu destinaie - curente acordate cu destinatie generala ntre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
294640 Transferuri capitale acordate cu destinaie - capitale acordate cu destinatie generala ntre
general ntre instituiile bugetelor locale de nivelul institutiile bugetelor locale de nivelul 1 ntre uniti
I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
Plata n moned naional:
311110 Procurarea cldirilor - pentru procurarea cldirilor
311120 Reparaii capitale ale cldirilor - pentru reparaii capitale ale cldirilor
312110 Procurarea construciilor speciale - pentru procurarea construciilor speciale
312120 Reparaii capitale ale construciilor - pentru reparaii capitale ale construciilor speciale
speciale
313110 Procurarea instalaiilor de transmisie - pentru procurarea instalaiilor de transmisie
313120 Reparaii capitale ale instalaiilor de - pentru reparaii capitale ale instalaiilor de
transmisie transmisie
314110 Procurarea mainilor i utilajelor - pentru procurarea mainilor i utilajelor
314120 Reparaii capitale ale mainilor i - pentru reparaii capitale ale mainilor i utilajelor
utilajelor
315110 Procurarea mijloacelor de transport - pentru procurarea mijloacelor de transport
315120 Reparaii capitale ale mijloacelor de - pentru reparaii capitale ale mijloacelor de
transport transport
316110 Procurarea uneltelor i sculelor, - pentru procurarea uneltelor i sculelor,
inventarului de producere i gospodresc inventarului de producere i gospodresc
316120 Reparaii capitale ale uneltelor i sculelor, - pentru reparaii capitale ale uneltelor i sculelor,
inventarului de producere i gospodresc inventarului de producere i gospodresc
317110 Procurarea activelor nemateriale - pentru procurarea activelor nemateriale

318110 Procurarea altor mijloace fixe - pentru procurarea altor mijloace fixe
318120 Reparaii capitale ale altor mijloace fixe - pentru reparaii capitale ale altor mijloace fixe
319100 Investiii capitale n active nemateriale n - pentru investiii capitale n active nemateriale n
curs de execuie curs de execuie
Plata pentru investiii capitale n moned
naional:
319210 Cldiri n curs de execuie - pentru cldiri n curs de execuie

319220 Construcii speciale n curs de execuie - pentru construcii speciale n curs de execuie
319230 nstalaii de transmisie n curs de - pentru nstalaii de transmisie n curs de execuie
execuie
Plata n moned naional:
319290 Alte investiii capitale n active materiale - pentru alte investiii capitale n active materiale n
n curs de execuie curs de executie
321110 Procurarea rezervelor materiale de stat - pentru procurarea rezervelor materiale de stat
322110 Procurarea rezervelor de mobilizare - pentru procurarea rezervelor de mobilizare
323110 Procurarea altor rezerve materiale - pentru procurarea altor rezerve materiale
331110 Procurarea combustibilului, carburanilor - pentru procurarea combustibilului, carburanilor
i lubrifianilor i lubrifianilor
332110 Procurarea pieselor de schimb - pentru procurarea pieselor de schimb
333110 Procurarea produselor alimentare - pentru procurarea produselor alimentare
334110 Procurarea medicamentelor i materialelor - pentru procurarea medicamentelor i materialelor
sanitare sanitare
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri - pentru procurarea materialelor pentru scopuri
didactice, stiinifice i alte scopuri didactice, stiinifice i alte scopuri
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc - pentru procurarea materialelor de uz gospodaresc
i rechizitelor de birou i rechizitelor de birou
337110 Procurarea materialelor de construcie - pentru procurarea materialelor de construcie
338110 Procurarea accesorilor de pat, - pentru procurarea accesorilor de pat,
mbrcmintei, nclmintei mbrcmintei, nclmintei
339110 Procurarea altor materiale - pentru procurarea altor materiale
351110 Procurarea mrfurilor - pentru procurarea mrfurilor
361110 Procurarea metalelor i pietrelor - pentru procurarea metalelor i pietrelor preioase
preioase
361120 Reparaii capitale a metalelor i pietrelor - pentru reparaii capitale a metalelor i pietrelor
preioase preioase
362110 Procurarea articolelor de juvaerie - pentru procurarea articolelor juvaere
362120 Reparaii capitale a articolelor de - pentru reparaii capitale a articolelor juvaere
juvaerie
363110 Procurarea activelor motenirii culturale - pentru procurarea activelor motenirii culturale
363120 Reparaii capitale a activelor motenirii - pentru reparaii capitale a activelor motenirii
culturale culturale
364110 Procurarea altor valori - pentru procurarea altor valori
364120 Reparaii capitale a altor valori - pentru reparaii capitale a altor valori
371110 Procurarea terenurilor - pentru procurarea terenurilor
371120 Investiii n terenuri - pentru investiii n terenuri
372110 Procurarea resurselor naturale - pentru procurarea resurselor naturale
Plata n moned naional:
413110 Procurarea valorilor mobiliare de stat pe - pentru procurarea valorilor mobiliare de stat pe
piaa primar piaa primar
413210 Procurarea valorilor mobiliare de stat - pentru procurarea valorilor mobiliare de stat
convertite convertite
414820 Restabilirea mijloacelor bugetare Restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate
dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat pentru onorarea garaniilor de stat pentru
pentru mprumuturile interne mprumuturile interne
415110 Procurarea pachetelor de aciuni - pentru procurarea pachetelor de aciuni
415120 Procurarea cotei pri n capital social - pentru procurarea cotei pri n capital social
Plata n avans pentru procurarea mrfurilor i
serviciilor n moned naional:
419210 Creane ale clienilor din cadrul sistemului - ale clientilor din cadrul sistemului bugetar
bugetar
419210 Creane ale clienilor din cadrul sistemului Restituirea avansurilor primite anterior de la
bugetar clienii din cadrul sistemului bugetar
419220 Creane ale clienilor din afara sistemului - ale clientilor din afara sistemului bugetar
bugetar
419220 Creane ale clienilor din afara sistemului Restituirea avansurilor primite anterior de la
bugetar clienii din afara sistemului bugetar
Avansuri acordate:
419310 Avansuri acordate instituiilor din cadrul - acordate instituiilor din cadrul sistemului
sistemului bugetar bugetar
419320 Avansuri acordate entitilor din afara - entitilor din afara sistemului bugetar
sistemului bugetar
419410 Creane aferente decontrilor pentru - personalului pentru remunerarea muncii
remunerarea muncii
419410 Creane aferente decontrilor pentru - Restituirea avansurilor primite anterior
remunerarea muncii personalului
Plata n avans:
419490 Alte creane aferente decontrilor - creane aferente decontrilor personalului privind
personalului privind retribuirea muncii retribuirea muncii
419520 Creane aferente decontrilor cu - aferente decontrilor cu personalul privind
personalul privind recuperarea daunei materiale i recuperarea daunei materiale si lipsurilor
lipsurilor
419530 Creane ale personalului privind alte - ale personalului privind alte operatiuni
operaiuni
419610 Creane aferente prestaiilor de asigurri - aferente prestaiilor de asigurri sociale
sociale
419620 Creane aferente prestaiilor de asisten - aferente prestaiilor de asisten social
social
419630 Creane aferente prestaiilor sociale ale - aferente prestaiilor sociale ale angajatorilor
angajatorilor
419640 Creane ale distribuitorilor de prestaii - ale distribuitorilor de prestaii (CNAS)
(CNAS)
419710 Creane privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor de peste
studenilor de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
419720 Creane privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor autohtoni
studenilor autohtoni
419730 Creane privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor de peste
de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
419740 Creane privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor autohtoni
autohtoni
419790 Creane privind alte pli asociate cu - privind alte pli asociate cu bursele
bursele
419800 Alte creane - altor creane
434100 Casa n moned naional Primirea mijloacelor bneti n cas instituiei n
moned naional
Plata n avans a:
435100 Sume n drum n moned naional - sumelor n drum n moned naional
436100 Acreditive n moned naional - acreditive n moned naional
Plata n avans pentru:
439100 Timbre fiscale - timbre fiscale
439200 Tichete i bilete de cltorie - tichete i bilete de cltorie
439300 Bilete de tratament i odihn - bilete de tratament i odihn
439400 Tichete de mas - tichete de mas
439900 Alte valori - altor valori
441100 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - pentru acordarea creditelor ntre bugetul de stat i
i bugetele locale de nivelul II bugetele locale de nivelul 2
Acordarea creditelor n moned naional:
441210 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i bugetele locale de nivelul
i bugetele locale de nivelul I 1
442110 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor sociale
i bugetul asigurrilor sociale de stat de stat
442210 Acordarea creditelor ntre bugetul de stat - ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii
i fondurile asigurrii obligatorii de asisten obligatorii de asisten medical
medical
442310 Acordarea creditelor n cadrul bugetului - n cadrul bugetului de stat
de stat
443110 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
de nivelul II i bugetele locale de nivelul I n cadrul locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
443210 Acordarea creditelor primite n cadrul - primite n cadrul unui buget local de nivelul 1
unui buget local de nivelul I
444110 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
de nivelul II i bugetele locale de nivelul I ntre locale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-
uniti administrativ-teritoriale teritoriale
444210 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
de nivelul II ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
444310 Acordarea creditelor ntre bugetele locale - ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
451310 Acordare creditelor instituiilor - instituiilor nefinanciare
nefinanciare
452410 Acordare creditelor instituiilor - instituiilor financiare
financiare
Acordarea mprumuturilor n moned
naional:
461110 Acordarea mprumuturilor recreditate ntre - recreditate ntre bugetul de stat i bugetele locale
bugetul de stat i bugetele locale de nivelul II de nivelul 2
461210 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate ntre bugetul de stat i bugetele locale
ntre bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I de nivelul 1
463110 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate ntre bugetele locale de nivelul 2 i
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
de nivelul I n cadrul unei uniti administrativ- administrativ-teritoriale
teritoriale
463210 Acordare mprumuturilor primite n cadrul - primite n cadrul unui buget local de nivelul 1
unui buget local de nivelul I
464110 Acordarea mprumuturilor recreditate - primite n cadrul unui buget local de nivelul 1
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale
de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale
464210 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre
ntre bugetele locale de nivelul I ntre uniti uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
464310 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre
ntre bugetele locale de nivelul II ntre uniti uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
471310 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate instituiilor nefinanciare
instituiilor nefinanciare
472410 Acordarea mprumuturilor recreditate - recreditate instituiilor financiare
instituiilor financiare
483100 Procurarea valorilor mobiliare pe piaa Procurarea valorilor mobiliare pe piaa externa n
extern valut naional
484820 Restabilirea mijloacelor bugetare Restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate
dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat pentru onorarea garaniilor de stat pentru
pentru mprumuturile externe mprumuturile externe
Acordarea creditelor n moned naional:
495110 Acordarea creditelor instituiilor - instituiilor nefinanciare peste hotare
nefinanciare peste hotare
495210 Acordarea creditelor instituiilor - instituiilor financiare peste hotare
financiare peste hotare
Plata pentru rscumprarea valorilor mobiliare
n moned naional:
513120 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat - de stat emise pe piaa primar
emise pe piaa primar
513220 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat - de stat convertite
convertite
513320 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat - de stat emise pentru majorarea capitalului
emise pentru majorarea capitalului statutar/acoperirea soldului debitar al fondului
social/acoperirea soldului debitar al fondului general de rezerv al Bncii Naionale a Moldovei
general de rezerv al Bncii Naionale a Moldovei
513420 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat - de stat emise pentru asigurarea stabilitii
emise pentru asigurarea stabilitii financiare financiare
513520 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat - de stat emise n form materializat
emise n form materializat
514120 Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru onorarea
onorarea garaniilor de stat pentru mprumuturi garaniilor de stat pentru mprumuturi interne
interne
518200 Plata-garanie de la drepturile de export- Plata-garanie de la drepturile de export-import
import
518300 Drepturile de export-import achitate n Drepturile de export-import achitate n avans
avans
518410 Garania pentru ofert Garania pentru ofert
518420 Garania de participare la privatizarea Plata pentru garania de participare la privatizarea
patrimoniului public patrimoniului public
518490 Alte mijloace temporar intrate n posesia Plata pentru alte mijloace temporar intrate n
instituiilor posesia instituiilor
518500 Contribuiile fiscale ale agenilor Plata pentru contribuiile fiscale ale agenilor
economici amplasai n localitile din stnga economici amplasai n localitile din stnga
Nistrului i municipiul Bender Nistrului i municipiul Bender
518610 Pli capitalizate -
Achitarea datoriilor n moned naional:
518620 Datorii privind plata pensiilor i - privind plata pensiilor i indemnizaiilor
indemnizaiilor transferate n baza acordurilor transferate n baza acordurilor bilaterale
bilaterale
518630 Datorii privind plata pensiilor de - privind plata pensiilor i indemnizaiilor
invaliditate n urma accidentelor de munc sau boli transferate n baza acordurilor bilaterale
profesionale n ordine regres
Plata mijloacelor bneti colectate n moned
naional:
518710 Mijloace bneti colectate la conturile - la conturile bugetului de stat i virate la contul
bugetului de stat i virate la contul BASS BASS
518720 Mijloace bneti colectate la conturile - la conturile bugetului de stat i virate la contul
bugetului de stat i virate la contul FAOAM FAOAM
Plata datoriilor n moned naional
519110 Datorii pe impozite i taxe - pe impozite i taxe
519120 Datorii pe contribuii de asigurri sociale - pe contribuii de asigurri sociale de stat
de stat
519130 Datorii pe prime de asigurare obligatorie - pe prime de asigurare obligatorie de asisten
de asisten medical medical
519190 Alte datorii fa de bugetul public - a altor datorii fa de bugetul public naional
naional
519210 Datorii fa de furnizori din sistemul - fa de furnizori din sistemul bugetar
bugetar
519220 Datorii fa de furnizori din afara - fa de furnizori din afara sistemului bugetar
sistemului bugetar
519410 Datorii fa de personal pentru - fa de personal pentru remunerarea muncii
remunerarea muncii
519420 Datorii aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind impozitele impozitele
519430 Datorii aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind contribuiile individuale de asigurri sociale contributiile individuale de asigurari sociale de
de stat stat
519440 Datorii aferente decontrilor personalului - aferente decontarilor personalului privind
privind primele de asigurri medicale obligatorii primele de asigurari medicale obligatorii
519450 Datorii aferente decontrilor cu membrii - aferente decontrilor cu membrii sindicatelor
sindicatelor privind cotizaiile de membru al privind cotizaiile de membru al sindicatului
sindicatului
519460 Datorii aferente decontrilor privind - aferente decontrilor privind virrile fr
virrile fr numerar n baza contractelor de numerar n baza contractelor de asigurare
asigurare benevol benevol
519470 Datorii aferente decontrilor privind - aferente decontrilor privind titlurile executorii
titlurile executorii
519480 Datorii aferente decontrilor cu personalul - aferente decontrilor cu personalul privind
privind deponenii deponenii
519490 Alte datorii aferente decontrilor - a altor datorii aferente decontrilor personalului
personalului privind remunerarea muncii privind remunerarea muncii
519510 Datorii aferente decontrilor cu titularii de - aferente decontrilor cu titularii de avans
avans
519520 Datorii fa de personal privind alte - fata de personal privind alte operatiuni
operaiuni
519610 Datorii privind prestaiile de asigurri - privind prestaiile de asigurri sociale
sociale
519620 Datorii privind prestaiile de asisten - privind prestaiile de asisten social
social
519630 Datorii privind prestaiile sociale ale - privind prestatiile sociale ale angajatorilor
angajatorilor
519640 Datorii privind prestaiile distribuitorilor - privind prestaiile distribuitorilor (CNAS
(CNAS)
519710 Datorii privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor de peste
studenilor de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
519720 Datorii privind bursele de studii - privind bursele de studii studenilor autohtoni
studenilor autohtoni
519730 Datorii privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor de peste
de peste hotarele Republicii Moldova hotarele Republicii Moldova
519740 Datorii privind bursele sociale studenilor - privind bursele sociale studenilor autohtoni
autohtoni
Achitarea n moned naional:
519790 Alte pli asociate cu bursele - a altor pli asociate cu bursele
519800 Alte datorii - a altor datorii
519900 Venituri anticipate - a veniturilor anticipate
Rambursarea mprumutului n moned
naional:
541120 Rambursarea mprumutului ntre bugetul - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
de stat i bugetele locale de nivelul II nivelul 2
541220 Rambursarea mprumutului ntre bugetul - ntre bugetul de stat i bugetele locale de
de stat i bugetele locale de nivelul I nivelul 1
542120 Rambursarea mprumutului ntre bugetul - ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor
de stat i bugetul asigurrilor sociale de stat sociale de stat
542220 Rambursarea mprumutului ntre bugetul - ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii
de stat i fondurile asigurrii obligatorii de asisten obligatorii de asisten medical
medical
542320 Rambursarea mprumutului n cadrul - n cadrul bugetului de stat
bugetului de stat
543120 Rambursarea mprumutului ntre bugetele - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul I n locale de nivelul 1 n cadrul unei uniti
cadrul unei uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
543220 Rambursarea mprumutului n cadrul unui - n cadrul unui buget local de nivelul 1
buget local de nivelul I
544120 Rambursarea mprumutului ntre bugetele - ntre bugetele locale de nivelul 2 i bugetele
locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul I locale de nivelul 1 ntre uniti administrativ-
ntre uniti administrativ-terotoriale terotoriale
544220 Rambursarea mprumutului ntre bugetele - ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre uniti
locale de nivelul II ntre uniti administrativ- administrativ-terotoriale
terotoriale
544320 Rambursarea mprumutului ntre bugetele - ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
locale de nivelul I ntre uniti administrativ- administrativ-terotoriale
terotoriale
551120 Rambursarea mprumutului instituiilor - instituiilor nefinanciare
nefinanciare
552120 Rambursarea mprumutului instituiilor - instituiilor financiare
financiare
553120 Rambursarea mprumuturilor de la Banca - de la Banca Naional a Moldovei cu garania
Naional a Moldovei cu garania valorilor valorilor mobiliare de stat
mobiliare de stat
554120 Rambursarea altor mprumuturi - a altor mprumuturi
555120 Rambursarea mprumutului din - din disponibilul mijloacelor temporar intrate n
disponibilul mijloacelor temporar intrate n posesia posesia instituiilor
instituiilor
561120 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetul de stat i bugetele locale
ntre bugetul de stat i bugetele locale de nivelul de nivelul 2
II
561220 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetul de stat i bugetele locale
ntre bugetul de stat i bugetele locale de nivelul I de nivelul 1
563120 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetele locale de nivelul 2 i
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale bugetele locale de nivelul 1 n cadrul unei
de nivelul I n cadrul unei uniti administrativ- uniti administrativ-teritoriale
teritoriale
563220 Rambursarea mprumutului n cadrul unui - n cadrul unui buget local de nivelul 2
buget local de nivelul II
564120 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetele locale de nivelul 2 i
ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele locale bugetele locale de nivelul 1 ntre uniti
de nivelul I ntre uniti administrativ-teritoriale administrativ-teritoriale
564220 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetele locale de nivelul 1 ntre
ntre bugetele locale de nivelul I ntre uniti uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
564320 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat ntre bugetele locale de nivelul 2 ntre
ntre bugetele locale de nivelul II ntre uniti uniti administrativ-teritoriale
administrativ-teritoriale
571120 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat instituiilor nefinanciare
instituiilor nefinanciare
572120 Rambursarea mprumutului recreditat - recreditat instituiilor financiare
instituiilor financiare
583120 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat emise pe
emise pe piaa extern piaa extern
584820 Dezafectarea mijloacelor bugetare pentru Plata pentru dezafectarea mijloacelor bugetare
onorarea garaniilor de stat pentru mprumuturi de pentru onorarea garaniilor de stat pentru
stat externe mprumuturi de stat externe
588120 Stingerea altor mprumuturi externe Plata pentru stingerea altor mprumuturi externe
Rambursarea mprumutului extern n moned
naional:
595120 Rambursarea mprumuturilor externe - altor state
altor state
595220 Rambursarea mprumuturilor externe - organizaiilor financiare internaionale
organizaiilor financiare internaionale
595920 Rambursarea altor mprumuturi externe - altor mprumuturi externe
611000 Mijloace transmise/primite ntre Mijloace transmise de la Trezoreria de Stat ctre
Trezoreria de Stat i trezoreriile teritoriale trezoreriile teritoriale
612000 Mijloace transmise/primite ntre Mijloace transmise de la Trezoreria de Stat ctre
Trezoreria de Stat i instituii bugetare instituiile bugetare
613000 Mijloace transmise/primite n cadrul unei Mijloace transmise n cadrul unei instituii bugetare
instituii bugetare
614000 Mijloace transmise/primite ntre diferite Mijloace transmise ntre diferite instituii bugetare
instituii bugetare
615000 Mijloace primite din solduri la nceputul Mijloace transmise din solduri la nceputul anului
anului
616000 Mijloace transmise/primite n cadrul unei Mijloace transmise n cadrul unei instituii bugetare
instituii bugetare pentru mijloacele temporar pentru mijloacele temprar intrate
intrate
619000 Alte mijloace transmise/primite Alte mijloace transmise
620000 Mijloace transmise i primite ntre conturi Mijloace transmise ntre conturi n cadrul
n cadrul bugetului asigurarilor sociale de stat bugetului asigurarilor sociale de stat
630000 Mijloace transmise i primite ntre conturi Mijloace transmise ntre conturi n cadrul
n cadrul fondurilor asigurrii obligatorii de fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
asisten medical medical
Tabela 2B

Contul 431200 Conturi curente n sistemul trezorerial n valut strin


se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi:

Debitul conturilor Coninutul operaiilor


114130 Restituirea taxei pe valoarea adaugat Restituirea taxei pe valoarea adaugat n valut
strin
114290 Restituirea accizelor Restituirea accizelor n valut strin
222820 Servicii de asigurare medical achitate Plata serviciilor de asigurare medical peste hotare
peste hotare n valut strin
Plata dobnzilor n valut strin:
241100 Dobnzi pe mprumuturi externe - pe mprumuturi externe
241200 Dobnzi pe valori mobiliare emise pe - pe valori mobiliare emise pe piaa extern
piaa extern
241900 Alte dobnzi achitate la datoria extern - a altor dobnzi achitate la datoria extern
Plata granturilor n valut strin:
261100 Granturi curente acordate guvernelor altor - curente acordate guvernelor altor state
state
261200 Granturi capitale acordate guvernelor - capitale acordate guvernelor altor state
altor state
262100 Granturi curente acordate organizaiilor - capitale acordate guvernelor altor state
internaionale
262200 Granturi capitale acordate organizaiilor - capitale acordate organizaiilor internaionale
internaionale
Plata n valut strin:

273100 Indemnizaii membrilor familiilor - a indemnizailor membrilor familiilor


personalului misiunilor diplomatice i al oficiilor personalului misiunilor diplomatice i al oficiilor
consulare consulare
281110 Cotizaii n organizaiile internationale - a cotezaiilor n organizaiile internationale
281210 Burse de studii studenilor de peste - a burselor de studii studenilor de peste hotarele
hotarele republicii republicii
281230 Burse sociale studenilor de peste hotarele - a burselor sociale studenilor de peste hotarele
republicii republicii
281290 Alte pli asociate cu bursele - a altor pli asociate cu bursele
Plata n valut strin:
311110 Procurarea cldirilor - pentru procurarea cldirilor
311120 Reparaii capitale ale cldirilor - pentru reparaii capitale ale cldirilor
313110 Procurarea instalaiilor de transmisie - pentru procurarea instalaiilor de transmisie
313120 Reparaii capitale ale instalaiilor de - pentru reparaii capitale ale instalaiilor de
transmisie transmisie
314110 Procurarea mainilor i utilajelor - pentru procurarea mainilor i utilajelor
314120 Reparaii capitale ale mainilor i - pentru reparaii capitale ale instalaiilor de
utilajelor transmisie
315110 Procurarea mijloacelor de transport - pentru procurarea mijloacelor de transport
315120 Reparaii capitale ale mijloacelor de - pentru reparaii capitale ale mijloacelor de
transport transport
316110 Procurarea uneltelor i sculelor, - pentru procurarea uneltelor i sculelor,
inventarului de producere i gospodresc inventarului de producere i gospodresc
316120 Reparaii capitale ale uneltelor i sculelor, - pentru reparaii capitale ale uneltelor i sculelor,
inventarului de producere i gospodresc inventarului de producere i gospodresc
317110 Procurarea activelor nemateriale - pentru procurarea activelor nemateriale
318110 Procurarea altor mijloace fixe - pentru procurarea altor mijloace fixe
318120 Reparaii capitale ale altor mijloace fixe - pentru reparaii capitale ale altor mijloace fixe
319100 Investiii capitale n active nemateriale n - pentru investiii capitale n active nemateriale n
curs de execuie curs de execuie
Plata n valut strin:
319210 Cldiri n curs de execuie - pentru cldiri n curs de execuie
319220 Construcii speciale n curs de execuie - pentru construcii speciale n curs de execuie
319230 Instalaii de transmisie n curs de - pentru nstalaii de transmisie n curs de execuie
execuie
319290 Alte investiii capitale n active materiale - pentru alte investiii capitale n active materiale
n curs de execuie n curs de executie
321110 Procurarea rezervelor materiale de stat - pentru procurarea rezervelor materiale de stat
322110 Procurarea rezervelor de mobilizare - pentru procurarea rezervelor de mobilizare
323110 Procurarea altor rezerve materiale - pentru procurarea altor rezerve materiale
331110 Procurarea combustibilului, carburanilor - pentru procurarea combustibilului, carburanilor
i lubrifianilor i lubrifianilor
332110 Procurarea pieselor de schimb - pentru procurarea pieselor de schimb
333110 Procurarea produselor alimentare - pentru procurarea produselor alimentare
334110 Procurarea medicamentelor i materialelor - pentru procurarea medicamentelor i materialelor
sanitare sanitare
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri - pentru procurarea materialelor pentru scopuri
didactice, stiinifice i alte scopuri didactice, stiinifice i alte scopuri
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc - pentru procurarea materialelor de uz gospodaresc
i rechizitelor de birou i rechizitelor de birou
337110 Procurarea materialelor de construcie - pentru procurarea materialelor de construcie
338110 Procurarea accesorilor de pat, - pentru procurarea accesorilor de pat,
mbrcmintei, nclmintei mbrcmintei, nclmintei
339110 Procurarea altor materiale - pentru procurarea altor materiale
351110 Procurarea mrfurilor - pentru procurarea mrfurilor
361110 Procurarea metalelor i pietrelor - pentru procurarea metalelor i pietrelor preioase
preioase
361120 Reparaii capitale a metalelor i pietrelor - pentru reparaii capitale a metalelor i pietrelor
preioase preioase
362110 Procurarea articolelor de juvaerie - pentru procurarea articolelor de juvaerie
362120 Reparaii capitale a articolelor de - pentru reparaii capitale a articolelor de juvaerie
juvaerie
363110 Procurarea activelor motenirii culturale - pentru procurarea activelor motenirii culturale
363120 Reparaii capitale a activelor motenirii - pentru reparaii capitale a activelor motenirii
culturale culturale
364110 Procurarea altor valori - pentru procurarea altor valori
364120 Reparaii capitale a altor valori - pentru reparaii capitale a altor valori
371110 Procurarea terenurilor - pentru procurarea terenurilor
371120 Investiii n terenuri - pentru investiii n terenuri
372110 Procurarea resurselor naturale - pentru procurarea resurselor naturale
413110 Procurarea valorilor mobiliare de stat pe - pentru procurarea valorilor mobiliare de stat pe
piaa primar piaa primar
413210 Procurarea valorilor mobiliare de stat - pentru procurarea valorilor mobiliare de stat
convertite
414820 Restabilirea mijloacelor bugetare - pentru restabilirea mijloacelor bugetare
dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat
pentru mprumuturile interne pentru mprumuturile interne
415110 Procurarea pachetelor de aciuni - pentru procurarea pachetelor de aciuni
415120 Procurarea cotei pri n capital social - pentru procurarea cotei pri n capital social
Plata n avans pentru procurarea mrfurilor i
serviciilor n valut strin:
419210 Creane ale clienilor din cadrul sistemului - ale clientilor din cadrul sistemului bugetar
bugetar
419220 Creane ale clienilor din afara sistemului - ale clientilor din afara sistemului bugetar
bugetar
Avansuri acordate n valut strin:
419310 Avansuri acordate instituiilor din cadrul - acordate instituiilor din cadrul sistemului
sistemului bugetar bugetar
419320 Avansuri acordate entitilor din afara - entitilor din afara sistemului bugetar
sistemului bugetar
419410 Creane aferente decontrilor pentru - personalului pentru remunerarea muncii
remunerarea muncii
Plata n valut strin:
433120 Depozite n Banca Naional a Moldovei - a depozitelor n Banca Naional a Moldovei n
n valut strin valut strin
433220 Depozite n bnci comerciale n valut - a depozitelor n bnci comerciale n valut
strin strin
434100 Casa n moned naional Primirea mijloacelor bneti n cas instituiei n
valut strin
435200 Sume n drum n valut strin Primirea sumelor n drum n valut strin
436200 Acreditive n valut strin Primirea acreditivelor n valut strin
Plata n valut strin:
483100 Procurarea valorilor mobiliare pe piaa - pentru procurarea valorilor mobiliare pe piaa
externa externa
484820 Restabilirea mijloacelor bugetare Restabilirea mijloacelor bugetare dezafectate
dezafectate pentru onorarea garaniilor de stat pentru onorarea garaniilor de stat pentru
pentru mprumuturile externe mprumuturile externe
495110 Acordarea creditelor instituiilor Acordarea creditelor instituiilor nefinanciare peste
nefinanciare peste hotare hotare n valut strin
495210 Acordarea creditelor instituiilor - Acordarea creditelor instituiilor financiare peste
financiare peste hotare hotare n valut strin
513120 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat emise pe
emise pe piaa primar piaa primar n valut strin
513220 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat
convertite convertite n valut strin
513320 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat emise
emise pentru majorarea capitalului pentru majorarea capitalului social/acoperirea
social/acoperirea soldului debitar al fondului soldului debitar al fondului general de rezerv al
general de rezerv al Bncii Naionale a Moldovei Bncii Naionale a Moldovei n valut strin
513420 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat emise
emise pentru asigurarea stabilitii financiare pentru asigurarea stabilitii financiare n valut
strin
513520 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat Rscumprarea valorilor mobiliare de stat emise n
emise n form materializat form materializat n valut strin
518200 Plata-garanie de la drepturile de export- Plata-garanie de la drepturile de export-import n
import valut strin
518300 Drepturile de export-import achitate n Drepturile de export-import achitate n avans
avans
Plata n valut strin:
518410 Garania pentru ofert - garaniei pentru ofert
518420 Garania de participare la privatizarea - garaniei de participare la privatizarea
patrimoniului public patrimoniului public
518480 Mijloace temporar intrate neidentificate - Restabilirea mijloace temporar intrate
ale instituiilor neidentificate ale instituiilor
518490 Alte mijloace temporar intrate n posesia - Restabilirea altor mijloace temporar intrate n
instituiilor posesia instituiilor
Plata n valut strin:
519210 Datorii fa de furnizori din sistemul - a datoriilor fata de furnizori din sistemul bugetar
bugetar
519220 Datorii fa de furnizori din afara - a datoriilor fata de furnizori din afara sistemului
sistemului bugetar bugetar
519710 Datorii privind bursele de studii - a datoriilor privind bursele de studii studenilor
studenilor de peste hotarele Republicii Moldova de peste hotarele Republicii Moldova
519730 Datorii privind bursele sociale studenilor - a datoriilor privind bursele sociale studenilor de
de peste hotarele Republicii Moldova peste hotarele Republicii Moldova
519790 Alte pli asociate cu bursele - a altor pli asociate cu bursele
519800 Alte datorii - a altor datorii
Plata n valut strin:
583110 Emiterea valorilor mobiliare de stat pe - pentru emiterea valorilor mobiliare de stat
piaa extern pe piaa extern
583120 Rscumprarea valorilor mobiliare de stat pentru rscumprarea valorilor mobiliare de stat
emise pe piaa extern emise pe piaa extern
588120 Stingerea altor mprumuturi externe - pentru stingerea altor mprumuturi externe
595120 Rambursarea mprumuturilor externe altor Rambursarea mprumutului extern altor state n
state valut strin
595220 Rambursarea mprumuturilor externe de la Rambursarea mprumuturilor externe de la
organizaiile financiare internaionale organizaiile financiare internaionale n valut
strin
595920 Rambursarea altor mprumuturi externe Rambursarea altor mprumuturi externe n valut
strin