Sunteți pe pagina 1din 2

Notificare de incepere a executiei lucrarilor de constructii

Descriere procedurIn conformitate cu prevederile legale, beneficiarii/investitorii sunt obligati sa notifice


Inspectoratul de Stat in Constructii inceperea executarii lucrarilor de constructii. In acest sens se va
completa un formular tip - instiintare la care se anexeaza, in copie, autorizatia de construire, dovada
achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
republicata, cu modificrile i completrile ulterioare. dovada achitarii a 50% din valoarea cotei de 0,5%
din valoarea lucrarilor autorizate, potrivit Legii nr.10/1995, republicata si proiectul tehnic de executie
complet insotit de referatele de verificare. Instituia responsabilInspectoratul de Stat in Constructii -
I.S.C.,Jude BUCURESTIModalitate prestareNationalTermen de expirare10 zile calendarisiticeNotificare la
expirarea termenului de soluionare0 zile calendarisitice

Documente necesare
Nr. Descriere
Nume document Tip document Descarc
Crt. document
Se prezinta in
1 Autorizatia de Construire Atasament -
copie
Dovada achitarii cotei de 0,1 din valoarea Se prezinta in
2 Atasament -
lucrarilor autorizate copie
Dovada achitarii a jumatate din valoarea cotei Se prezinta in
3 Atasament -
de 0,5 din valoarea lucrarilor autorizate copie
Proiectul tehnic
de executie
complet insotit de
4 Proiectul tehnic de executie Atasament -
referatele de
verificare, in
format pdf.
Cerere instiintare notificare de incepere a Se gaseste in
5 Formular predefinit
executiei lucrarilor de constructii atasament

Documente finale
Nr. Tip
Nume document Descarc
Crt.
1 Luarea in evidenta Notificare -

Acte normative
Nr.
Act normativ Descarc
Crt.
1 Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

2 Lege privind calitatea in constructii, republicata