Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr 07/02
din 12 decembrie 2017

Cu privire la aprobarea n lectura a doua


bugetului raional pentru anul 2018

n temeiul art. 43 (1) lit. j) din Legea nr.436-XV din 28.12.2006, privind
administraia public local, art.19 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finanele publice locale, art.9, art. 24 (1) lit.a), art. 47 (2) lit.a,b) din Legea finanelor
publice i responsabilitii bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Hotrrii
Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanarea n baz de cost standard per
elev a insituiilor de nvmnt primar i secundar general din subordinea autoritilor
publice locale de nivelul al doilea, Hotrrii Guvernului nr.1006 din 21 noiembrie 2017
cu privire la aprobarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018, cap. VII pct.7.2.4
Ordinului Ministerului Finanelor nr.209 din 24.12.2015, altor acte legislative i
normative, care reglementeaz politica bugetar- fiscal,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprob Bugetul raional la venituri n sum de 148092,0 mii lei i la cheltuieli n
sum de 151512,0 mii lei cu acoperirea deficitului bugetar din soldul mijloacelor
financiare la nceput de an n sum de 3420,0 mii lei;
2. Se aprob transferurile de la bugetul de stat n sum de 130513,6 mii lei, inclusiv:
- transferuri cu destinaie general 23530,5 mii lei;
- transferuri cu destinaie special pentru nvmntul precolar, primar, secundar -
general, special i complementar (extracolar) 90725.7 mii lei, dintre care transferuri
categoriale 77108,7 mii lei;
- transferuri cu destinaie special pentru coala sportiv 3254.6 mii lei;
- transferuri cu destinaie special pentru asisten social 2527,2 mii lei;
3. Se aprob transferuri cu destinaie special ntre instituiile bugetului de stat i
instituiile bugetelor locale de nivelul II 2114,4 mii lei ;
4. Se aprob transferurile categoriale din componenta raional n sum de 2874,2 mii lei,
inclusiv, pentru alimentaie 16.4 mii lei;
5. Se aprob:
5.1. sinteza indicatorilor generali i a surselor de finanare a bugetului raional,
(anexa nr.1);
5.2. sinteza resurselor bugetului raional, inclusiv transferurile de la bugetul de stat,
(anexa nr.2);
5.3. resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasificaiei funcionale i pe
programe, ( anexa nr.3);
5.4. nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plat de ctre
instituiile bugetare, finanate din bugetul raional, ( anexa nr.4);
5.5. sinteza veniturilor colectate de ctre instituiile bugetare finanate din bugetul
raional, ( anexa nr.5);
5.6. efectivul - limit de personal pentru instituiile finanate de la bugetul raional,
(anexa nr.6);
5.7. repartizarea alocaiilor componentei raionale i a fondului de educaie
incluziv, (anexa nr.7);
5.8. bugetele instituiilor de nvmnt secundar, ( anexa nr.8);
5.9. cuantumul fondului de rezerv al bugetului raional n sum de 1500,0 mii lei;
5.10. sinteza resurselor i cheltuielilor fondului local de susinere social a
populaiei, (anexa nr.9);
5.11. programul lucrrilor de ntreinere i reparaie a drumurilor publice, ( anexa
nr.10);
5.12. mijloace pentru susinerea activitii instituiilor medico sanitare publice,
conform anexei nr.11;
5.13. statele de personal ale aparatului preedintelui raionului i subdiviziunilor din
subordinea Consiliului raional, conform anexei nr.12;
5.14. numrul limit al autoturismelor de serviciu, parcursul - limit anual pentru
un autoturism pe instituii, conform anexei nr.13;
5.15. distribuirea soldului mijloacelor bneti la nceputul anului 2017, conform
anexei nr.14;
6. Transferurile cu destinaie special alocate de la bugetul de stat se vor utiliza conform
destinaiei de ctre instituiile bugetare;
7. Datoriile creditoriale nregistrate la 01 ianuarie 2017 ale instituiilor bugetare vor fi
achitate din contul i n limita alocaiilor aprobate pe anul de gestiune;
8. Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura:
- legalitatea utilizrii alocaiilor bugetare i respectarea limitelor aprobate;
- dezagregarea bugetului n termen de 5 zile;
- contractarea de lucrri, servicii , bunuri materiale conform prevederilort Legii privind
achiziiile publice;
- raportarea n termenii stabilii a performanelor realizate, conform competenei;
9. eful Direciei Finane va analiza sistematic executarea bugetului raional i va nainta,
n caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar
bugetare i meninerea echilibrului bugetar;
10. Se autorizeaz Preedintele raionului, dnul Iurie Urzic:
S aprobe redistribuirea alocaiilor aprobate la bugetul raional pe anul 2018 n limitele
unei ramuri, n baza adresrilor ntemeiate ale executorilor de buget;
S modifice, n baza dispoziiilor, la cererile ntemeiate ale executorilor secundari de
buget, prevederile aprobate ale bugetului pe resurse colectate, ca urmare a intrrilor
suplimentare de mprumuturi i granturi;
11. Anexele 1 14 fac parte integral a deciziei bugetare anuale;
12. Preedintele raionului va asigura controlul ndeplinirii prezentei decizii conform
atribuiilor;
13. Controlul executrii deciziei se pune n sarcina comisiei de specialitate pentru
activiti economico financiare i comer.

Preedintele edinei Consiliului raional A.Cheptnaru


Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi