Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.Ilea Ioan Ernest-Grup Scolar D.Leonida Petrosani-jud.

Hunedoara
Regulament privind buna desfasurare a orelor de educatie fizica si sport,protectia muncii
aplicate la specificul acestor ore
Protectia muncii specific orelor de educatie fizica si sport:
Pnetru a preveni autoaccidentarea si/sau accidentarea colegilor vostri se vor respecta
urmatoarele reguli generale-principii(deoarece nu se pot da toate situatiile concrete am recurs la
formulareareguli generale-principii):
1.nu se va executa altceva decat vi se cere!;
2.si:se va executa doar ce vi se solicita:nu in plus,nu altfel!;
3.intrarea in sala de sport fara acordul profesorului este interzisa!;
4.mare atentie la modul de deplasare:pastrati distanta dintre voi,uitati-va unde si cum calcati(mai
ales in situatia cand pe teren,sala lucreaza 2 clase);
5.nu se va participa la ore cu obiecte care ar putea sa va pericliteze sanatatea,integritatea
corporala(din multitudinea de situatii va enumar doar:ac de siguranta,compas etc.);in buzunare sa
aveti doar batista-servetele(restul obiectelor se vor lasa la vestiare);
6.se interzic diferitele exercitii(sau:exercitii)la portile de handbal,panourile de baschet-interdictia
este valabila ori de cite ori veniti pe baza sportiva(ore,campionat,pauze etc.);
7.pe timpul orelor de educatie fizica nu se va parasi baza sportiva;
8.incontinuu verificati-va tinuta:sireturile,in primul rand;
9.atentie,totusi, la instalatia electrica din sala de sport.
Regulament(e bine ca regulamentul sa fie aprobat de Consiliul Profesorul/Administratie si
Consiliul Elevilor):
1.in pauza care precede ora de educatie fizica elevii se vor deplasa la vestiare;
2.pentru fiecare ora veti nominaliza un elev si o eleva de servici(nominalizarea se va face in
ordinea:elev scutit,elev fara echipament sportiv,in ordinea alfabetica);elevii de servici vor raspunde
de lucrurile voastre:haine,rechizite,bani,telefoane etc.
3.participarea la ore se va face doar in echipament sportiv corespunzator sezonului si timpului;in
sala de sport intrarea se va face doar cu incalaminte de sport cu talpa curata;cei care din motive
familiale nu pot veni cu echipament sportiv(dirigintele clasei sa confirme aceasta situatie) vor fi
primiti in tinuta cu care se prezinta;
-2-
4.dupa ce s-a sunat de intrare elevii trebuie sa fie pregatiti(echipati)pentru inceperea orei;
5.elevii scutiti( a se vedea Monitorul Oficial al Romaniei,partea I,nr.175/25.IV.2007-Acte ale
organelor de specialitate ale administratie publice centrale;Ordinul Ministerului Sanatatii Publice
nr.204 din 2 februarie 2007 si al Ministerului Educatiei si Cercetarii nr.520 din 6 martie 2007)vor
participa la ore conform noii reglementari;
6.ori de cate ori prezenati probleme de sanatate,indiferent de natura sau gravitate,se va anunta
profesorul ;
7.la ore se vor aplica Regulamentul Scolar si regulamentele diferitelor ramuri sportive(nu se va
participa la ore cu:lantisoare,bratari,inele,piercinguri etc.-toate acestea constituie sursa de
accidentare!);
8.elevii nu vor fi invoiti de la ora;
9.pentru deteriorari provocate in mod voit sau prin nerespectarea modului de utilizare,pentru
pierdere de material sportiv raspunderea va reveni celui in cauza,daca se cunoaste cine este,sau
clasei intregi;
10.intrarea in incinta bazei sportive se va face doar cand aveti ora de educatie fizica prevazuta in
orarul clasei,in alte situatii()doar un elev/clasa va veni pentru a prezenta situatia,doleanta;
11.elevilor li se solicita punctualitate(cei intarziati vor fi consemnati absenti),comportament
civilizat(ora de sport,baza sportiva scolara nu e locul unde se intalnesc doua galerii,elevii nu sunt
ultrasi etc.,etc.;
12.elevii au obligatia sa consulte avizierul sportiv;
13.conform legii(art.54,55 din Legea nr.69/2000)elevii au obligatia sa prezinte o adeverinta
medicala din care sa rezulte ca sunt apti pentru orele de educatie fizica si sport;termen:____ de zile
de la prelucarea prezentului regulament;vor fi luate in considerare doar adeverintele care
specifica:CLINIC SANATOS,APT PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT IN ANUL
SCOLAR
14.profesorul nu raspunde de sanatatea,hainele etc. elevilor pe timpul activitatilor sportive
desfasurate de elevi in afara orelor de educatie fizica neprevazute in orarul
clasei(camiponate,drumetii,pauze etc.);
15.informatiile verbale ce vor fi aduse la cunostinta elevilor pe parcursul anului scolar vor face
parte din prezentul Regulament si protectia muncii;
16.IN CAZ DE NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS INTREAGA RASPUNDERE VA
REVENI ELEVULUI,PROFESORUL FIIND ABSOLVIT DE ORICE
ACUZATIE,CONSECINTA,RESPONSABILITATE!!!;
17.Luand la cunostinta cele de mai sus elevii se OBLIGA SA LE RESPECTE INTOCMAI SI SA-
SI ANUNTE PARINTII PRIVIND ACEASTA OBLIGATIE!!!
18.semnaturile de luare la cunostinta si angajament pe foi separate/clase,in 2 exemplare:1
exemplar se va preda secretariatului(directiunii),1 exemplar ramane la profesor..

VIZAT de Consiliul. VIZAT de catedra de educatie fizica


si sport

Observatie:la inceputul anului scolar se vor verifica aparatele sportive,instalatiile din baza sportiva
si se va incheia un proces verbal!

S-ar putea să vă placă și