Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNIC I FUNDAII


2013 - 2014

CAIET DE LABORATOR

STUDENT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FACULTATE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AN: _ _ _ _ _ GRUPA: _ _ _ _ _
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

Cuprins

1 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda cernerii .......................................................... 3


1.1 Reprezentare grafic: histograma, curba frecvenelor, curba granulometric ....................... 4
2 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda sedimentrii ................................................... 5
2.1 Curba granulometric............................................................................................................. 6
2.2 Diagrama ternar .................................................................................................................... 7
3 Indici geotehnici............................................................................................................................. 8
3.1 Determinarea densitii scheletului solid ............................................................................... 8
3.2 Determinarea densitii pmntului folosind metoda cu tana.......................................... 8
3.3 Determinarea gradului de ndesare a nisipului....................................................................... 9
4 Determinarea limitelor de plasticitate .......................................................................................... 10
5 Determinarea coeficientului de permeabilitate ............................................................................ 11
5.1 Permeametru cu gradient constant ....................................................................................... 11
5.2 Permeametru cu gradient variabil ........................................................................................ 11
6 ncercarea de compresibilitae n edometru ................................................................................. 12
6.1 Diagrama de compresiune - tasare ....................................................................................... 13
6.2 Diagrama de compresiune - porozitate ................................................................................ 14
7 ncercarea de consolidare n edometru ........................................................................................ 15
7.1 Diagrama de consolidare edometric ................................................................................... 16
8 ncercarea de forfecare direct ..................................................................................................... 17
8.1 Date experimentale .............................................................................................................. 17
8.2 Dreapta de cedare ................................................................................................................. 18
8.3 Curba de mobilizare a efortului tangenial........................................................................... 18
9 ncercarea de compresiune triaxial UU (unconsolidated undrained neconsolidat nedrenat) .. 19
9.1 Dreapta de cedare ................................................................................................................. 20
9.2 Reprezentarea drumurilor de efort n coordonate (s-t) ........................................................ 21

Pag 2 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

1 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda cernerii. (Stas 1913/5-85)


mi [g] d [mm] ai [%] mp [%]
20
10
8
6.3
5
4
2
1.4
1
0.85
0.63
0.5
0.315
0.25
0.18
0.125
0.09
0.063
rest:
Total:

m masa uscat a pmntului dup ce a fost splat cu carbonat de litiu pe sita cu ochiuri de 0.063 mm

mi masa materialului rmas pe sita i

m- the mass of dry soil after washing


a[%] mp[%]

a1=m1/m*100 mp1=100%-a1
m1
m2 a2=m2/m*100 mp2=100%-(a1+a2)=mp1-a2

m3 a3=m3/m*100 mp3=mp2-a3

mi ai=mi/m*100 mpi=mp(i-1)-ai

mj aj=mj/m*100 mpj=mp(j-1)-ai

Pag 3 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

1.1 Reprezentare grafic: histograma, curba frecvenelor, curba granulometric ( SR EN 14688 -1/2004)

Pag 4 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2 Determinarea granulozitii pmnturilor. Metoda sedimentrii ( Stas 1913/5-85)


masa materialului: m= 50g R 1.4
densitatea scheletului solid: s=2.70g/cm3
densitatea apei: w=1g/cm3
R cor R R
lungimea tijei areometrului: Lt=16.5cm Ct 9 10-5 T3 9 104 T2 0.1118 T 2.5443
diviziunea areometrului: div=1mm
distana dintre bulb i ultima diviziune: Lsb=1.2cm R cortemp R cor Ct
volumul bulbului: Vb=100cm3
aria seciunii transversale a cilindrului: dc=30cm2 Rcortemp
1
nlimea bulbului: hb=16.8cm
Vs=1000 cm3
1000
s R div V
18 0.01005 Hr 100 H L t 2 cortemp 1 H r H 0.5 h b s
d 10 mp Rcortemp
s w t 1000 s w m 10 dc

Citire cu
Timp Corecie de Corecie de Citire Temperatur
Citire corecie H Hr d mp
Timp t menisc temperatur corectat T
R de menisc (g/cm3) (cm) (cm) (mm) (%)
(s) R Ct Rcortemp (C)
Rcor
15'' 15 1.4
30'' 30 1.4
1' 60 1.4
2' 120 1.4
4' 240 1.4
8' 480 1.4
15' 900 1.4
30' 1800 1.4
1h 3600 1.4
2h 7200 1.4
4h 14400 1.4
8h 36000 1.4
24h 86400 1.4

Pag 5 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2.1 Curba granulometric( SR EN 14688 -1/2004)

Pag 6 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2.2 Diagrama ternar ( SR EN 14688 -1/2004)


100 0

90 10

85
Sa
80 20

70 30
)

Pie
mm

tris
si.Sa
...2

60 cl.Sa 40

(2.
63

gr.Sa

..6
0.0

3m
(

50 50
ip

gr.si.Sa

m)
Nis

gr.cl.Sa

40 sa.Si 60
sa.cl.Si gr.sa.si.S
sa.si.Cl gr.sa.cl.S
sa.Cl gr.sa.Si sa.Gr
30 gr.sa.Cl sa.gr.si.S 70
sa.gr.cl.S sa.si.Gr
sa.cl.Gr
sa.gr.Si
sa.gr.Cl
20 80

10 Si gr.Si si.Gr 90
cl.Si gr.cl.Si cl.Gr Gr
si.Cl gr.si.Cl
Cl gr.Cl
0 100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0
Argila si Praf
(<0.063mm)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0
0
Si
Si
Legenda:
10 Si - Silt - Praf
cl.Si Cl - Clay - Argila
Cl
S - Soil - Pamant
20 Sa - Sand - Nisip
Gr - Gravel - Pietris
si.Cl cl.Si - clayey Silt - Praf argilos
si.Sa - silty Sand - Nisip prafos
30 si.Cl - silty Clay - Argila prafoasa
cl.Sa - clayey Sand - Nisip argilos
si.Gr - silty Gravel - Pietris prafos
Argila(<0.002mm)

40
sa.Gr - sandy Gravel - Pietris nisipos
gr.Sa - gravely Sand - Nisip cu pietris
cl.Gr - clayey Gravel - Pietris argilos
gr.Si - gravely Silt - Praf cu pietris
50 gr.Cl - gravely Clay - Argila cu pietris
sa.si.Gr - sandy silty Gravel - Pietris prafos cu nisip
Cl
sa.cl.Gr - sandy clayey Gravel - Pietris argilos cu nisip
60 gr.si.Sa - silty Sand with gravel - Nisip prafos cu pietris
gr.cl.Sa - clayey Sand with gravel - Nisip argilos cu pietris
sa.cl.Si - silty Clay with sand - argila prafoasa cu nisip
gr.sa.Si - sandy Silt with gravel - Praf nisipos cu pietris
70 gr.sa.Cl - sandy Clay with gravel - Argila nisipoasa cu pietris
gr.sa.si.S - gravely sandy silty Soil - Pamant prafos nisipos cu pietris
gr.sa.cl.S - gravely sandy clay Soil - Pamant argilos nisipos cu pietris
80 sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
90 sa.gr.Si - gravely Silt with sand - Praf cu pietris si nisip
sa.gr.Cl - gravely Clay with sand - Argila cu pietris si nisip
gr.cl.Si -clayey Silt with gravel - Praf argilos cu pietris
100 gr.si.Cl - silty Clay with gravel - Argila prafoasa cu pietris
sa.Si - sandy Silt - Praf nisipos
sa.Cl - sandy Clay - Argila nisipoasa
sa.cl.Si - clayey Silt with sand - Praf argilos cu nisip
sa.si.Cl - silty Clay with sand - Argila prafoasa cu nisip

Pag 7 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

3 Indici geotehnici

3.1 Determinarea densitii scheletului solid (1913/3-76)

Elemente de calcul Unitate de Picnometru nr.


msur 1 2 3
Masa picnometrului m0 g
Masa materialului m1 g
Masa picnometrului plin cu apa m2 g
Masa picnometrului + masa materialului m3 g
+ completare cu ap
o o
Temperatur C C

Densitatera apei w t g/cm3


Factor de corecie L -
Densiatea scheletului solid
1 g/cm3
=
1 + 2 3

MEDIE g/cm3

Greutatea volumic a scheletului solid


kN/m3
s=9.81s

3.2 Determinarea densitii pmntului folosind metoda cu tana (1913/3-76)

Unitate de Proba nr..


Date de calcul
msur 1 2 3
Masa tanei m2 g
Masa tanei + masa pmntului m1 g

Volumul interior al tanei (volumul V0 cm3


probei de pmnt)
1 2
= g/cm3
0
g/cm3
Densitate medie
kN/cm3
Greutate volumic =9.81

Pag 8 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

3.3 Determinarea gradului de ndesare a nisipului

Uniti de msur
Starea cea mai Starea cea mai
Elemente de calcul Stare natural
afnata ndesat

tana nr.

olumul tanei V cm3

Masa tanei m g
Masa pmntului uscat +
m1 g
masa tanei
m1 - m g
1
n = (1 )100 %

n mediu % n= nmax= nmin=

100 %
e = (1 ) - e= emax= emin=
1 %
100

=

Pag 9 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

4 Determinarea limitelor de plasticitate (1913/4-86)


Limita inferioar de plasticitate Limita superioar de plasticitate
Umiditate natural W [%]
Wp [%] WL [%]
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Proba nr. -
Masa final(umed) a probei A g
Masa uscat a probei B g
W% %
W%mediu %

Obs: % = 100

40.0
Penetrare con (metoda cu conul)[mm]

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

wL [%]
= = _ _ _ _ _ _ [%]

= =______

Pag 10 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

5 Determinarea coeficientului de permeabilitate (1913/6-76)

5.1 Permeametru cu gradient constant


= =

nlimea Volum Coeficient Coeficient de Coeficient de


Interval Lungimea Seciunea Gradient
coloanei de ap de permeabilitate la permeabilitate la
de timp probei epruvetei hidraulic
de ap evacuat corelaie t[o C] 20o C
t h l A i V c kt k
2 3
[s] [cm] [cm] [cm ] [-] [cm ] [-] [cm/s] [cm/s]

Media:

5.2 Permeametru cu gradient variabil


1 1
= = 2.3 c=_____
2

Coeficient de
Interval Nivel Nivel
permeabilitate la
de timp 1/t iniial final h1/h2 log(h1/h2) 20o C
t h1 h2 k
[s] [1/s] [cm] [cm] [-] [-] [cm/s]

Media:

Pag 11 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6 ncercarea de compresibilitae n edometru (8942/1-89)

dinel=cm Ainel=cm h0=cm

h 1
h = M= mv =
Proba Timp h0 M
-1
[kPa] [mm] [%] [kPa] [kPa ]
12.5
25
50
NISIP

100
200
300
500
12.5
12.5
25
50
LOESS

100
200
300
300 i

Pag 12 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6.1 Diagrama de compresiune - tasare


-2

4
[%]

10

12

14

10 100 1000
[kPa]

Pag 13 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6.2 Diagrama de compresiune - porozitate

e e
e0= av = 1 2
2 1
e [-]

(1 + e0 ) av
e = e = e0 e
[kPa] [%] 100 [kPa-1]
12.5
25
50
100
200
300
500

10 100 1000
[kPa]

Pag 14 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

7 ncercarea de consolidare n edometru (8942/1-89)

h 1
h = M= mv =
Proba Timp h0 M
-1
[kPa] [mm] [%] [kPa] [kPa ]
10''
20''
30''
40''
1'
2'
4'
ARGIL

8'
15'
30'
1h
2h
4h
8h
15h
24h

Pag 15 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

[%] 7.1 Diagrama de consolidare edometric

timp[s]

Cv= _ _ _ _ _ _ _ cm2/s
Pag 16 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

8 ncercarea de forfecare direct (8942/2-82)

T for orizontal Proba 1 Proba 2 Proba 3


deplasare n plan orizontal = 100 200 300 (kPa)
efort tangenial = T/A max= (kPa)
=
c= (kPa)

Sectiunea orizontala a casetei


de forfecare
60 mm
Placa de forta axiala
incarcare

T
Parte fixa
Forta
transversala
60 mm

Parte
mobila

8.1 Date experimentale

Proba 1 Proba 2 Proba 3


T T T
(kN) (mm) (kPa) (div) (mm) (kPa) (div) (mm) (kPa)

Pag 17 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

8.2 Dreapta Mohr-Coulomb

200

180

160

140

120
[kPa]

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
[kPa]

8.3 Curba de mobilizare a efortului tangenial

200

180

160

140

120
[kPa]

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12 14
[cm]

Pag 18 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9 ncercarea de compresiune triaxial UU (neconsolidat nedrenat) (BS1377/6,7,8)

Proba 1 Proba 2 Proba 3


3 = 100 200 300 kPa - efort radial c= kPa
75 110 150 kPa efort deviator
1=3+ kPa efort vertical

3 1

Pag 19 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9.1 Dreapta de cedare

400

350

300

250
[kPa]

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
[kPa]

Pag 20 din 21
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9.2 Reprezentarea drumurilor de efort n coordonate (s-t)

Proba 1 Proba 2 Proba 3


13 s= kPa
s= 2 t= kPa
13
t= 2

d= kPa

500

450

400

350

300
t [kPa]

250

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
s [kPa]

Pag 21 din 21

S-ar putea să vă placă și