Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PENTRU
CENTRALA DE INCENDIU IFS7002-1N
1. Semnalizările și butoanele centralei IFS7002-1N

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Indicator LED semnalizare zonă în incendiu (numai primele 8 zone)
2 Semnalizare condiție de Incendiu
3 Semnalizare condiție de Defect
4 Indicator pentru Eroare sistem
5 Indicator pentru Defect alimentare energie electrică
6 Indicator pentru Dispozitive dezactivate
7 Indicator Test
8 Indicator pentru Alimentare electrică
9 LCD tactil
Fig. 1
2. Mod lucru

Atunci când centrala este în această condiție, luminează numai LED-ul verde (Alimentare
electrică). Buzerul intern este oprit.
Sunt afișate pe ecran logo-ul companiei producătoare, informații despre compania ce asigură
service-ul, informații despre timp și modul de operare (ZI sau NOAPTE).
3. Acțiuni ale personalului atunci când a apărut o alarmă pentru Condiție de Defect:
Semnalizările luminoase pentru diferite tipuri de defecțiuni sunt arătate în Fig. 1. Pentru orice
defecțiune înregistrată, centrala de incendiu emite un semnal acustic discontinuu (beep).

Pentru a opri acest semnal apăsați tasta (Oprire buzer intern). Tasta apare pe ecran
atunci când centrala de incendiu este în Condiție de Defect și va dispărea atunci când aceasta
este apăsată sau când semnalul acustic a fost oprit (a fost eliminată defecțiunea).

Dacă semnalizările și sunt iluminate, verificați tensiunea de 220 V la panoul care


furnizează energie electrică. În cazul în care alimentarea cu energie electrică este restabilită,
semnalizările luminoase pentru condiții de defect se sting.

În toate celelalte cazuri când este semnalizată o defecțiune, apăsați tasta pentru oprirea
semnalizării sonore și anunțați firma autorizată pentru service.
Importator și distribuitor autorizat în România: Pagina 2 din 3
TELESYSTEM s.r.l. (+4)0334.418.118, www.telesystem.ro
4. Acțiuni ale personalului atunci când a apărut o alarmă pentru Condiția de Incendiu:
În caz de incendiu în una sau mai multe zone, buzerul intern al centralei de incendiu va emite

un semnal acustic continuu, simultan cu iluminarea indicatorului .


Un mesaj text ce indică zona/zonele, dispozitivul/dispozitivele și centrala de incendiu care este
în Condiție de Incendiu, va apărea pe ecran pentru a ajuta rapid la depistarea focarului
incendiului. Dacă zona în alarmă este una din primele 8, atunci va lumina și una din cifrele

. Este de asemenea afișat intervalul de întârziere pentru


activarea ieșirilor de alarmare și de stingere ale unui incendiu în Condiția Incendiu Faza 2.
Într-un astfel de caz vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

4.1. Apăsați tasta (Oprire buzer intern), și semnalizarea sonoră pentru Condiție de
Incendiu va fi întreruptă. În cazul în care există o rețea din centrale de incendiu, apăsați încă
odată butonul pentru a suprima semnalizarea acustică a centralelor distante.

4.2. Ieșirile activate pot fi suprimate prin apăsarea butonului . Când acesta este
apăsat, va fi afișată o fereastră unde va trebui introdusă o parolă de Nivel Acces 2. Introduceți
parola folosind butoanele cu cifre. Lungimea maximă a parolei este de 10 caractere. După

introducerea parolei apăsați butonul . Dacă parola este corectă, toate ieșirile activate
vor dezactivate (oprite).
4.3. În cazul în care zona protejată este mare și este nevoie de mai mult timp pentru a ajunge

la locul incendiului semnalizat de centrala de incendiu, apăsați butonul Inspecție . El va


prelungi timpul până când centrala va intra în Condiție Incendiu Faza 2, și ieșirile activate să
declanșeze celelalte funcții (semnalizare, centralizare, stingere).
4.4. Cât mai repede posibil verificați starea de incendiu în zonele indicate și adresele
dispozitivelor.
4.5. Opțiuni pentru acțiuni viitoare:
4.5.1. Dacă nu există nici un incendiu (lipsă fum, căldură sau flacără) iar activarea detectorului
de incendiu este o alarmă falsă, reveniți rapid la centrala de incendiu și apăsați butonul Reset

. Este afișată o fereastră unde va trebui introdusă o parolă de Nivel Acces 2. Introduceți

parola folosind butoanele cu cifre, apoi apăsați butonul . Dacă parola este corectă,
centrala va ieși din condiția de Incendiu.
4.5.2. În cazul în care apare o altă alarmă falsă în aceeași zonă/zone și dispozitiv/dispozitive,

apăsați butonul (Stop Alarmă) pentru a opri sirena. În cazul în care a fost activată o

ieșire, apăsați butonul pentru a suprima ieșirea. Este afișată o fereastră unde va trebui
introdusă o parolă de Nivel Acces 2. Introduceți parola folosind butoanele cu cifre, apoi apăsați

butonul . Dacă parola este cea corectă, toate ieșirile activate asociate zonei în stare de
incendiu, vor fi dezactivate.
4.5.3. În cazul în care starea de incendiu chiar există (fum, căldură sau flăcări), declanșați cel
mai apropiat buton de incendiu sau duceți-vă înapoi la centrala de incendiu cât mai repede

posibil și apăsați și pentru a începe alarmarea, centralizarea sau stingerea.

Butonul va fi apăsat o dată sau de două ori, până când își schimbă forma în , ceea
ce înseamnă că ieșirile au fost declanșate. Urmăriți apoi procedurile stabilite în Codul de
siguranță la Incendiu a zonei protejate, valabile în caz de incendiu.

Importator și distribuitor autorizat în România: Pagina 3 din 3


TELESYSTEM s.r.l. (+4)0334.418.118, www.telesystem.ro

S-ar putea să vă placă și