Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect-Modificari la normativul

P118/2-2013 privind securitatea la


incendiu a cladirilor
decembrie 20, 2017Uncategorized, util
Serviciu extern de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii),
situatii de urgenta (psi) si ISCIR in Bucuresti si Ilfov !
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – Instalaţii de stingere”, indicativ P
118/2-2013 va fi modificat, după cum arată un proiect de act normativ aflat în dezbatere publică până pe
29 decembrie. Acest proiect urmărește introducerea în normativul P 118/2-2013 a unor dispoziţii tehnice
clarificatoare privind: * echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori a diverselor categorii de clădiri; *
modalitatea de amplasare în clădire a robinetului hidrantului de incendiu, împreună cu echipamentul de
serviciu format din furtun, tamburul cu suportul său şi dispozitivele de refulare a apei, respectiv într-o
cutie, amplasată în nişă sau firidă în zidărie, la înălţimea de 0,80m – 1,50m; * proiectarea reţelelor
interioare care alimentează cu apă mai mult de 8 hidranţi de incendiu pe nivel, respectiv realizarea unei
distribuţii inelare; * precizarea clară a timpul teoretic de funcţionare al instalaţiei de hidranţi interiori pentru
diverse categorii de clădiri, care este de: – 120 minute pentru clădirile foarte înalte; – 60 minute pentru
clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită, clădiri înalte, clădiri cu săli aglomerate, parcaje
subterane cu patru niveluri sau mai mult; – 30 de minute la parcaje subterane care nu sunt echipate cu
instalaţii de stingere cu sprinklere, parcaje supraterane închise cu mai mult de 10 autoturisme ori cu
peste 2 (două) niveluri, parcaje supraterane deschise cu peste 2 (două) niveluri sau cu mai mult de 50
autoturisme clădiri de producţie şi/sau depozitare care nu sunt echipate cu instalaţii de stingere cu
sprinklere; – 10 minute pentru celelalte categorii de construcţii echipate cu instalaţie de hidranţi interiori. *
debitele minime ale jetului compact şi pulverizat ale apei, pentru hidranţi; * instalarea unei coloane uscate
pentru fiecare casă de scară a clădirii; * echiparea tehnică cu hidranţi exteriori a reţelelor de distribuţie a
apei din centrele populate (localităţi), precum şi locurile în care se prevăd, obligatoriu, hidranţi exteriori,
cum ar fi: – clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională – A ori deosebită – B; – clădiri înalte;
– clădiri foarte înalte; – clădiri cu săli aglomerate; – clădiri de sănătate/ pentru supravegherea, îngrijirea
ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dezabilităţi sau lipsite de adăpost;
– clădiri de cultură sau învăţământ; – clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300
persoane; – clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală de 1250 mp; – depozite deschise
pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1200 mp. * debitele de apă
care se iau în calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor la construcţiile agrozootehnice; * echiparea
tehnică cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler la diferite categorii de clădiri; *
instrucţiuni pentru proiectarea instalaţiilor cu sprinklere cu răspuns rapid în clădiri; * asigurarea rezervei
de apă pentru stingerea incendiilor din rezervoarele de apă ale localităţilor; * alte prevederi referitoare la
stingerea incendiilor cu spumă sau cu pulberi.