Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:............................................................

Clasă:............................

Fișă de evaluare

I.Alegeți răspunsul corect:

1.Stimularea simpatică produce:


A. creşterea secreţiei lacrimale
B. dilatarea bronhiilor
C. micşorarea pupilei
D. scăderea frecvenţei cardiace

2.Stimularea sistemului nervos parasimpatic are ca efect:


A. midriaza
B. dilatarea bronhiilor
C. micşorarea pupilei
D. contracția sfincterelor digestive

II.Completați spațiile libere:

 Sistemul nervos vegetativ are două componente funcţionale: ............ şi ............ .


 Componenta centrala a SNVS este reprezentă de...................,iar cea periferică de...................
 Între fibrele pre și postganglionare la SNVS și SNVPS se eliberează mediatorul...................
 Saliva produsă prin stimularea simpaticului este ............, iar cea produsă prin stimularea
parasimpaticului este ............
 La nivelul SNVPS craninan intră nervii cranieni ....., ......., ......... și.............

III. Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A efectele pe care stimularea
parasimpaticului o are asupra acestor organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cardiomoderaţie a) hipofiză
2. creşterea tonusului şi motilităţii b) inimă
3. relaxarea sfincterului intern c) stomac
d) uretră

IV. Coloana B cuprinde efecte ale stimulării simpaticului, iar coloana A exemple de organe la nivelul
cărora semanifestă aceste efecte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi literacorespunzătoare din coloana B.
A B
1. iris a) cardioacceleraţie
2. inimǎ b) pupilodilataţie
3. stomac c) creşterea tonusului
d) scăderea motilităţii