Sunteți pe pagina 1din 2

PREZENTAREA METODEI DE AUDIT A INCDPM.

2.1 Notiuni generale

Pentru a se asigura un nivel de securitate si sanatate in munca corespunzator, este necesara aplicarea unor metode
de diagnosticare a situatiei sistemului de munca format din: executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu
de munca, sub aspectul securitatii muncii, ceea ce implica pentru persoanele care efectueaza auditul necesitatea de a poseda
cunostinte si informatii despre:
- pericolele si riscurile existente si modul lor de aparitie;

- materialele, echipamentele si tehnologiile utilizate in munca;

- procedurile si organizarea muncii, precum si interactiunile lor cu materialele si echipamentele tehnice utilizate;

- natura, probabilitatea, frecventa si durata de expunere la pericole;

- relatia dintre expunerea la pericol si efectele sale;

- reglementarile legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cu ajutorul acestei metode de auditare se stabileste procentual nivelul de securitate al unitatii, prin
compararea masurilor adoptate pentru riscurile recunoscute cu prevederile normelor si standardelor in vigoare
(conformitatea cu normele si standardele).
Aceasta metoda face parte din categoria metodelor de evaluare preaccident/boala profesionala sau 'a apriori'.
Notiunea fundamentala utilizata in evaluarile preaccident este riscul de accidentare si/sau imbolnavire profesionala,
iar criteriile de evaluare se bazeaza, pe estimarea calitativa sau cantitativa a riscului.
Prin evaluarea conformitatii se determina:
- gradul in care criteriile auditului sunt efectiv implementate, exprimat prin nivelul de securitate, indicator
conventional ce exprima global starea de
securitate a muncii intr-un sistem de munca;

- eventualele neconformitati reale/potentiale fata de criteriile auditului si masurile


corective/preventive care trebuie luate pentru eliminarea/prevenirea acestor neconformitati.

Metoda de evaluare a nivelului de securitate foloseste cerintele standardului de securitate SR ISO 19011:2003 si
la auditul securitatii si sanatatii in munca.Astfel,modalitatile prin care trebue culese informatiile in vederea stabilirii
constatarilor de audit sunt:

-analiza documentelor;

-interviuri directe cu personalul de la diferite niveluri cu responsabilitati in problematica auditata;

-observarea directa a activitatilor auditate.

Modul de acordare a punctajelor pentru fiecare indicator si modul de calcul al punctajului obtinut si al punctajului
maxim posibil, asigura flexibilitate in aprecierea indicatorilor , a simplificarii modului de calcul si a unei adaptari mai
bune la cerintele unei metode de audit.Aceasta metoda prezinta modele pentru raportul de actiuni corective
/preventive si calculul nivelului de securitate/conformitate general,documente obligatorii care trebuie sa rezulte in
urma efectuarii unui audit de securitate si sanatate in munca.

Pentru a avea o intelegere cat mai corecta cu privire la sensul termenilor utilizati in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, inclus in cadrul acestei metode,prezentam semnificatia acestora :
Audit - examinare sistematica prin care se determina daca activitatile si rezultatele aferente satisfac dispozitiile
planificate si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt adecvate pentru realizarea politicii si a
obiectivelor organizatiei (OHSAS 18001:2004)
Pericol - sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire,
dauna adusa proprietatii, dauna adusa mediului de lucru, sau o combinatie a acestora. (OHSAS 18001:2004)
Risc - combnatie a probabilitatii si consecintei producerii unui anumit eveniment periculos. (OHSAS 18001:2004)
Risc tolerabil - risc, care a fost redus la un nivel care poate fi suportat de organizatie, avand in vedere obligatiile
sale legale si propria sa politica de management de SSM. (OHSAS 18001:2004)

Neconformitate - orice abatere de la standardele specifice activitatilor, practicilor, procedurilor,


reglementarilor si de la performanta sistemului de management. etc, care poate conduce direct sau indirect la ranire sau
imbolnavire, daune aduse proprietatii, daune aduse mediului de lucru, sau o combinatie a acestora, (OHSAS 18001:2004)

Sanatate si securitate in munca - conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a angajatilor, personalului
temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor si a oricarei alte personae aflate la locul de munca.
(OHSAS 18001:2004)

Securitate - stare caracterizata prin absenta oricarui pericol.