Sunteți pe pagina 1din 1

395104 826

Diploma de excelență
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

7
Se acordă ............................................................................................................................................
elevului/elevei ..........................................................................................................................................................
din clasa ..................., Școala ...................................................................................................................................
îndrumat/ă de ..............................................................................., pentru rezultatul obținut
la Concursul Național GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, etapa a II-a, anul școlar 2016-2017.
Concursul se află în calendarul MEN la secțiunea 3 (Concursuri școlare în colaborare cu terți), poziția 98.
Prof. RADU GOLOGAN, FLORENTINA ION,
Președintele Societății
de Științe Matematice Manager General
din România Didactica
Publishing House
Data ...........................

S-ar putea să vă placă și