Sunteți pe pagina 1din 7

Fericel Andreea Dalia, PIPP, an 3

PROIECT DE LECŢIE

PROFESOR:
PROPUNĂTOR: Fericel Andreea Dalia
ŞCOALA:
CLASA
DATA:
LOC DE DESFĂŞURARE: SALĂ DE SPORT
DURATA: 45 min.
 MATERIALE: -SALTELE;SCARA FIXĂ
 METODE: CONVERSAŢIA,, DEMONSTRAŢIA, EXPLICAŢIA,EXERCIŢIUL.
TEMA LECTIEI : SEMISFOARA

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 –să adopte poziţiile corecte ale corpului şi ale segmentelor acestuia în efectuarea acţiunilor motrice;

O2 – să execute corect exerciţiile specifice pentru dezvoltarea musculaturii spatelui, abdomenului şi a membrelor;

O3 – să execute acţiuni motrice cu structuri şi eforturi diferite;

O4- să aplice procedeele tehnice şi acţiunile tactice specifice semisforii.

CRT.
CONŢINUTUL LECŢIEI DOZARE FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII METODICE OBS.
VERIGILE
LECŢIEI

1. ORGANIZAREA -adunarea, alinierea; 30’’ În linie pe un rând


COLECTIVULUI -salutul; 30’’
DE ELEVI -raportul; 30’’
2’ -anunţarea temei şi a obiectivelor. 30’’

2. PREGĂTIREA  VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE ÎN COLOANĂ CÂTE UNUL:


ORGANISMULUI -mers; 1L -braţele ridicate pe lângă urechi, cu vârfurile degetelor
PENTRU EFORT -mers pe vârfuri cu braţele sus; 1l întinse
5’ -mers; 1L
-mers pe călcâie cu braţele la spate; 1l
-mers; 8 m. -spatele rămâne drept;
-mers pe laba interioară/exterioară a piciorului cu 1l
braţele în lateral;
-mers; 8 m.
-mers fandat; 8 m. -se va merge cu fandarea piciorului drept şi ducerea
-mers; -1 l braţului opus la nivelul pieptului;
-mers cu ridicarea genunchiului la piept; 8 m. -trunchiul uşor lăsat pe spate;
-alergare uşoară; 1L -trunchiul uşor aplecat spre înainte;
-mers; 1l - se va urmări executarea corectă a mişcărilor;
-alergare cu joc de gleznă; 1L -pe durata exerciţiilor braţele vor fi îndoite din
-mers; 8 m. articulaţia cotului;
-alergare cu pendularea gambei la şezută; 1L
-mers; 8 m.
-alergare cu genunchii la piept; 8 m. - trunchiul uşor lăsat pe spate;
-mers; 1l
-alergare cu pas adăugat cu faţa către interiorul 1L -braţele vor fi larg deschise;
cercului;
-mers; 1l
 ELEMENTE DIN ŞCOALA SĂRITURII
1l -se va urmări corectitudinea executării pasului sărit;
-mers; 1D -braţul opus piciorului, îndoit la nivelul pieptului.
-pas săltat; 1l
-mers;
3. INFLUENŢAREA COMPLEX DE EXERCIŢII ÎN COLOANĂ DE GIMNASTICĂ CÂTE 3 :
SELECTIVĂ I. 2x8
A APARATULUI P.I.- stând depărtat cu braţele pe şolduri: -se va urmări executarea corectă a mişcărilor;
LOCOMOTOR T1-2 –aplecarea capului înainte cu arcuire; - se vor corecta greşelile de execuţie.
9’ T3-4 – extensia capului;
T5-6 –aplecarea capului înainte cu arcuire;
T7-8 – extensia capului.

II.
P.I.- stând depărtat cu braţele îndoite la nivelul 2x8 -se va urmări executarea corectă a mişcărilor;
pieptului: - se vor corecta greşelile de execuţie.
T1 -2 –arcuirea braţelor la nivelul umerilor cu
tragerea coatelor spre spate;
T3 - 4 – extensia şi arcuirea braţelor întinse lateral;
T5 -6 –arcuirea braţelor la nivelul umerilor cu
tragerea coatelor spre spate;
T7-8 – extensia şi arcuirea braţelor întinse lateral.

III.
P.I.- stând depărtat cu mâna dreaptă sus, mâna -braţele vor fi foarte bine întinse;
stângă lângă corp : 2x8 -se va urmări executarea corectă a mişcărilor;
T1 - 2 –extensia şi arcuirea spre spate mâna dreaptă - se vor corecta greşelile de execuţie.
sus, mâna stângă lângă corp;
T3 - 4 – extensia şi arcuirea mâna stângă sus, mâna
dreaptă lângă corp ;
T5 - 6 –extensia şi arcuirea spre spate mâna dreaptă
sus, mâna stângă lângă corp;
T7 - 8 – extensia şi arcuirea mâna stângă sus, mâna
dreaptă lângă corp ;

IV.
P.I.- stând depărtat cu braţele pe şold:
T1 – 2 - îndoirea spre stânga cu arcuire; -se va ţine seama ca spatele să fie drept, iar tălpile să
T3 – 4 - îndoirea spre dreapta cu arcuire; fie bine fixate pe sol.
T5 – 6 -îndoirea spre stânga cu arcuire;
T7 – 8 -îndoirea spre dreapta cu arcuire.

V. -răsucirea trunchiului se va executa spre stânga şi spre


P.I.- stând depărtat cu braţele pe şold: 2x8 dreapta cu talpile bine fixate pe sol;
T1 – 2 – răsucirea spre stânga cu arcuire; - privirea va trece uşor peste umăr.
T3 – 4 - răsucirea spre dreapta cu arcuire;
T5 – 6 -răsucirea spre stânga cu arcuire;
T7 – 8 - răsucirea spre dreapta cu arcuire.

VI. P.I.- stând depărtat cu braţele sus: 2x8 -braţele vor fi perfect întinse, iar genunchii vor fi
T1 - 2 –extensia şi arcuirea braţelor; întinşi, tălpile bine fixate pe sol.
T3 - 4 –îndoirea şi arcuirea trunchiului înainte cu
atingerea vârfurilor picioarelor cu degetele;
T5 – 6 ,T7 – 8 , IDEM T1 – 2, T3 -4.

VII. P.I.- stând depărtat cu braţele pe şolduri: 2x8 -fandarea se va executa cu răsucirea trunchiului, tălpile
T1- intinderea braţelor spre înainte; bine fixate pe sol.
T2–fandare lateral stânga cu arcuire cu braţele
lateral;
T3 – intinderea braţelor spre înainte;
T4- fandare lateral dreapta cu arcuire cu braţele
lateral;

VIII. P.I.- stând, braţele pe şolduri : 8x


Sărituri ca mingea, la semnal sonor ridicarea
picioarelor la piept.

INVĂȚAREA ȘI Semisfoara. 1. stând costal lângă scara fixă, apucat de o şipcă:


4. CONSOLIDAREA Aşezat pe călcâiul piciorului din faţă, care este balansarea piciorului înainte şi înapoi cu amplitudine;
DEPRINDERILOR îndoit, celălalt 15min se schimbă piciorul; 2 min.; 3 grupe x 10 elevi;
MOTRICE picior este întins înapoi, trunchiul la verticală, 2. stând dorsal la scara fixă: ridicarea cât mai sus a
25’ braţele în diferite poziţii . unui picior şi întinderea musculaturii, cu ajutorul unui
Predarea-învăţarea este bine să se facă simultan cu partener; 3 min.; 15 grupe x 2 elevi;
cumpăna pe un genunchi, 3. fandări înainte şi înapoi cu arcuiri; 2 min.; 3 grupe
aceasta asigurând poziţia optimă şi totodată cea x 10 elevi;
mai simplă cale de trecere în
semisfoară. 4. cumpănă pe un picior, cu ajutorul partenerului,
Deci, din cumpănă pe un genunchi la T1 – progresiv, cu apăsare si sprijin oferit de către
îndoirea completă genunchiului de partener; 3 min.; 15 grupe x 2 elevi;
sprijin simultan cu deplasarea corpului spre înapoi 5.semisfoară cu menţinerea poziţiei ( 20” – 1min ); 3
până în poziţia şezând pe min.; 3 grupe x 10 elevi;
călcâi cu piciorul din urmă întins şi aşezat pe sol; 6. semisfoară cu mărirea unghiului peste 180 grade,
T2 – ridicarea trunchiului la prin întinderea pasivă a piciorului din spate, piciorul
verticală; din faţă fiind sprijinit pe o bancă de gimnastică sau
T3 – poziţionarea braţelor (lateral, pe şold, scară fixă ( şipca a II- a sau a III-a); 3 min.; 3 grupe x
coroniţă deasupra capului 10 elevi;
etc.) cu accentuarea extensiei trunchiului şi 7. introducerea elementului în combinaţii simple; 4
capului; T4-5-6- menţinerea semisforii; min.; 5 grupe x 6 elevi.
T7 – aplecarea trunchiului înainte cu sprijinirea
palmelor pe sol,
T8 – revenire în cumpănă pe genunchi. Execuţia
poate fi reluată schimbând
genunchiul de sprijin, realizându-se 6-8 repetări.

Ștafetă
Mingea călătoare (acomodarea cu mingea).
a) Colectivul este dispus pe două rânduri
faţă în faţă, cu interval de un braţ între
jucători. Distanţa dintre cele două
rânduri va fi de 3 m. La semnal,
primul jucător va preda mingea
jucătorului din dreapta sa. Mingea va
fi transmisă în continuare spre dreapta
din om în om până când ajunge la
ultimul jucător. Jocul se poate opri
aici şi câştigă echipa care termină
prima de transmis mingea, sau poate
continua, ultimul jucător după ce a
primit mingea aleargă prin spatele
formaţiei şi se aşează în poziţia de
primul jucător din stânga. În acest caz
jocul continuă pînă când un jucător
greşeşte (scapă mingea) sau o echipă
are avans de un tur faţă de ceilalţi.
b) Jocul se mai poate desfăşura folosind 2-3
mingi, jocul continuând până când un jucător
nu mai poate prelua mingea din cauză că încă
nu a reuşit să trnsmită mingea care o avea deja
în mână. (o minge o ajunge pe cealaltă).
Jucătorul respectiv este penalizat cu un punct.
Câştigă jucătorii care au cele mai puţine
penalizări.
c) Înainte de a da mingea, jucătorul trebuie
să facă un dribling pe loc.

5. -alergare uşoară; 8 m. În coloană câte unul


REVENIREA -exerciţii de inspiraţie şi expiraţie; 8 m.
ORGANISMULUI -mers cu ochii închişi; 8 m.
DUPĂ EFORT -mers normal. 8 m.
2’
6. ÎNCHEIEREA
ORGANIZATĂ A -aprecieri asupra desfaşurării lecţiei; 1’
LECŢIEI -se vor face evidenţieri,recomandări; 1’
2’ -salutul