Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii

 Comunicări

 Hotărâri judecătoreşti

 Convocări

 Notificări

 Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă

Nr. 4620 - Miercuri, 08.03.2017


BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

SUMAR
Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea PROD CYP COM SRL ................................................................................................................................. 2

Județul Argeş .................................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea ANDREEA MOTOC SRL ............................................................................................................................ 3

Județul Botoşani ............................................................................................................................................................... 4


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea CEMENT BRICK GLOBAL SRL (FOSTA MBB BETOANE SRL) .......................................................... 4

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 4


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 4
1. Societatea SERVICE PLANTS SRL .............................................................................................................................. 4

Județul Constanţa ............................................................................................................................................................. 5


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea SALES & LOGISTICS PROFESSIONAL SRL ........................................................................................... 5

Județul Hunedoara ........................................................................................................................................................... 7


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea AVANTI COMEXIM SRL ........................................................................................................................... 7

Județul Iaşi ........................................................................................................................................................................ 7


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 7
1. Societatea DKD TRANS SRL ........................................................................................................................................ 7
2. Societatea STELY INTERMED INTERNATIONAL SRL ........................................................................................... 9

Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 11


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea ALABAI CONSULTING SRL ................................................................................................................... 11

Județul Sibiu ................................................................................................................................................................... 13


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea AMFIBOSWIN SRL ................................................................................................................................... 13

Județul Arad
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea PROD CYP COM SRL, cod unic de înregistrare: 18904554
Proces-verbal
adunarea creditorilor S.C Prod Cyp Com SRL
în faliment, in bankruptcy, en faillite
Proces-verbal încheiat astăzi, 07.03.2017, ora 10:00, cu ocazia Adunării Creditorilor SC PROD CYP COM SRL,
debitor în dosarul nr. 3229/108/2011 şedinţă la care au participat următorii:
- PROFESIONAL INSOLVENCY MANAGEMENT S.P.R.L Arad, în calitate de lichidator, reprezentat prin Musa
Gina, Asociat coordonator;
Creditori prezenți:
- A.J.F.P. ARAD – vot exprimat in scris 6,22 %
- CEC BANK Sucursala Timisoara - vot exprimat in scris 52,97%
Se constată că s-a realizat cvorumul necesar desfăşurării şedinţei conform prevederilor art.15 din Legea 85/2006
privind procedura insolventei cu un procent de participare de 59.19%. Adunarea este astfel legal constituită.
Adunarea Creditorilor a avut loc la sediul lichidatorului situat in Arad, str. Aviator Georgescu, nr.13, et. 1, ap. 5, jud.
Arad, în data de 07.03.2017 ora 10.00, având potrivit convocatorului, următoarea ordine de zi:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

• Aprobare oferta de cumparare teren cu hala - INTRAVILAN CU C1 MAGAZIE, C2-HALA, 2102 MP, LOC.
FELNAC, NR. 1014, JUD. ARAD, INSCRIS IN CF NR. 4121, LOC. FELNAC, pentru care ofer suma de 62.000
EURO , garantia de 10% in suma de 6.200 euro se achita in luna Septembrie 2017, iar diferenta de 90% in suma de
55.800 euro urmand a se achita in 12 rate lunare :
-pana in 30.10.2017 suma de 4.650 euro.-pana in 30.11.2017 suma de 4.650 euro.-pana in 30.12.2017 suma de 4.650
euro.-pana in 30.01.2018 suma de 4.650 euro.-pana in 28.02.2018suma de 4.650 euro.-pana in 30.03.2018 suma de
4.650 euro.-pana in 30.04.2018 suma de 4.650 euro.-pana in 30.05.2018suma de 4.650 euro.-pana in 30.06.2018 suma
de 4.650 euro.-pana in 30.07.2018 suma de 4.650 euro.-pana in 30.08.2018suma de 4.650 euro.-pana in 30.09.2018
suma de 4.650 euro.
• Aprobare onorariu succes lichidator 10% din inchiriere si valorificare.
• Diverse
HOTARARE
CREDITORUL CEC Bank Sucursala Timisoara- Aprobare oferta de cumparare a terenului cu hala - INTRAVILAN
CU C1 MAGAZIE, C2-HALA, 2102 MP, LOC. FELNAC, NR. 1014, JUD. ARAD, INSCRIS IN CF NR. 4121, LOC.
FELNAC pentru care se ofera suma de 62.000 euro – nu suntem de accord vanzarea halei pentru suma de 62.000 euro.
Aprobare onorariu succes lichidator 10% din inchiriere si valorificare. – CEC Bank nu aproba onorariul propus de
lichidator de 10 % din inchiriere si valorificare
CREDITORUL AJFP ARAD- nu aproba oferta primita,pretul propus fiind mult sub 50% din valoarea de evaluare, iar
esalonarea platii pretului pe o perioada de aproape 2 ani este foarte mare si neavantajoasa pentru creditori.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad nu aproba onorariul de success al lichidatorului constand in 10% din
inchiriere.Mai mult, va invederam faptul ca in cadrul Adunarii creditorilor din data de 13.01.2015 a fost aprobat un
onorariu de succes de 3% din inchiriere si valorificare
2.DIVERSE: nu s-au discutat alte aspecte.
Redactat in 3 exemplare, azi 07.03.2017 in original.
A.J.F.P. ARAD – vot exprimat in scris 6,22 %
CEC BANK Sucursala Timisoara - vot exprimat in scris 52,97%
Profesional Insolvency Management S.P.R.L.
prin Musa Gina, Asociat coordonator

Județul Argeş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ANDREEA MOTOC SRL, cod unic de înregistrare: 5395645
România Curtea de Apel Pitești
Secția a II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Victoriei nr. 22
Dosar 10/1259/2016/a10
Termen: 20. 03. 2017
Citație
emisă la: ziua 03 luna 03 anul 2017
apelantă –creditor
Unicredit Bank SA(fostă Unicredit Tiriac Bank SA), București, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sector 2,
Farmexim SA, cu sediul ales în Balotești, sat Balotești, str. Malul Roșu, nr. 4, et. 2, ap. 3, județul Ilfov,
apelant-lichidator
Aktiv Lex Insolvența SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, județul Mehedinți,
sunt chemați la această instanță, camera 1, completul Apel 4, în ziua de 20, luna 03, anul 2017, ora 10. 00, în proces cu
Intimați-creditori
Adm Farm SRL în reorganizare judiciară prin administrator judiciar CITR- Filiala Ilfov SPRL, în Pantelimon, str.
Răscoalei, nr. 17, județul Ilfov,
Humanae Veritas SRL, la SCA Olteanu și Asociații, în București, str. Sapienței, nr. 6, ap. 3, sector 5,
Pharmafarm SA, cu sediul în Corunca, nr. 18/1, Corp ADM, et. 1, județul Mureș,
Farmexperet DCA, cu sediul în București, str. Amilcar C. Săndulescu fostă Dâmboviței nr. 10H, nr. 7, sector 6,
ANAF- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 11, județul
Prahova,
Asociația de Acreditare din România Renar, în București, Calea Vitan, nr. 242, sector 3,
Engie România SA(fostă GDF Suez Energy România SA), în București, Calea Floreasca – Clădirea de Birouri
Skytower, nr. 246C, et. 11, sector 1,
Polisano SRL în București, B-dul Industriilor, nr. 2N, sector 3,
Sanmed Internațional Impex SRL, cu sediul în București, Șoseaua București – Măgurele, nr. 70F, sector 5,
Pharma SA cu sediul în Iași, nr. 73E, județul Iași,
Bioeel SRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. Bega, nr. 5, județul Mureș,
Imedica SA, cu sediul în București, Șoseaua București- Ploiești, nr. 141D, sector 1,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

Absolut Top Media More SRL, cu sediul în Mioveni, Radu cel Frumos – Casa de Cultura a Sindicatelor Dacia, nr. 1,
județul Argeş,
Sana Zone Trading SRL, cu sediul în București, Șoseaua Panduri, nr. 21, bl. P8, et. 1, ap. 5, sector 5,
Diamedix Impex SA, cu sediul în București, str. Fabrica de Glucoză A4, sector 2,
Ghemomed Intertrading SRL, cu sediul în București, Șoseaua Panduri, nr. 21, bl. P8, ap. 5, sector 5,
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu sediul în Pitești, Calea București, bl. U3, parter,
județul Argeş,
Motoc Mioara, domiciliată în Pitești, str. Simion Bărnuțiu, nr. 2, județul Argeş,
Clin Lab SRL, cu sediul în Mureș, str. Rodnei, nr. 15, județul Mureș,
Intimata-debitoare
Andreea Motoc SRL, CUI 5395645, J03/320/1994, cu sediul în Pitești, Calea București, bl. 25, sc. C, ap. 2, județul
Argeş, pentru procedura insolvenței.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Botoşani
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CEMENT BRICK GLOBAL SRL (FOSTA MBB BETOANE SRL), cod unic de înregistrare:
25587424
România, Tribunalul Botoşani,
Secţia Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Str. Maxim Gorki, nr. 8, Dosar 1973/40/2015/a8
Termen: 23 martie 2017
Citaţie
emisă la: ziua 03 luna 03 anul 2017
Către, contestator
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani,
str. Piaţa Revoluţiei, nr. 5, judeţul Botoşani
Creditori
2. Bancpost SA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6 A, sector 2
3. Padovei Iuliana, domiciliată în Botoşani, Ale. Zorilor, nr. 2, sc. B, ap. 9, judeţul Botoşani
4. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, str. Ştefan Luchian, nr. 38,
sector 1
5. Municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Botoşani
6. Asociaţia de Proprietari nr. 72, str. Ghe. Filipescu, nr. 12, punct termic 2, judeţul Botoşani
7. SC Allianz Ţiriac Asigurări SA, str. Căderea Bastiliei, nr. 80-84, sector 1
8. SC Pita SRL, str. Progresului, nr. 7, judeţul Botoşani
9. SC MBB Betoane Business SRL Botoşani, Calea Naţională, nr. 90, judeţul Botoşani
10. Culic Cristina, domiciliată în Botoşani, Ale. Parcului, nr. 1, sc. B, ap. 3, judeţul Botoşani
Lichidator judiciar, Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana, cu sediul ales în Botoşani, str. Aprodu Purice, nr.
5, judeţul,
Sunt chemaţi la această instanţă, camera PO 2, completul CF 1, în ziua de 23, luna 03, anul 2017, ora 8,30, în calitate
de contestator în proces cu debitorul SC „Cement Brick Global” SRL ( fosta SC MBB Betoane SRL Botoşani), cu
sediul în municipiul Botoşani, str. Manoleşti Deal, nr. 60, judeţul Botoşani, cod unic de înregistrare 25587424,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani sub nr. J07/222/2009, pentru contestaţie
măsuri lichidator.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Municipiul Bucureşti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea SERVICE PLANTS SRL, cod unic de înregistrare: 23185439
România Tribunalul Bucuresti
Splaiul Independenţei, nr.319L, Clădirea B, sector 6, Bucureşti
Secţia a VII a Civilă
Dosar 51728/3/2010
Termen 19.06.2017 C1
Citaţie
emisă la: ziua 01 luna 03 anul 2017
DEBITOR
SC SERVICE PLANTS SRL - Bucureşti, sector 4, B-DUL MĂRĂŞEŞTI, nr. 5
COMITET:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

TC FIRSTCOVE TECHNOLOGY LIMITED - Bucureşti, sector 2, STR.ROMULUS, nr. 10


TC PETRUZZI MARCO - Bucureşti, sector 4, CALEA SERBAN VODA, nr. 50
TC PHOENIX CONSTRUCT SRL - Bucureşti, sector 4, BD.MARASESTI, nr. 5
TC SC EXPRESCONSTRUCT ANK SRL - CU SEDIUL ALES - Bucureşti, sector 5, STR ROMNICEANU, nr. 3 C
TC AFP SECTOR 4 - Bucureşti, sector 4, STR.CUTITUL DE ARGINT, nr. 7
CREDITOR
2. AFP SECTOR 4 - Bucureşti, sector 4, STR.CUTITUL DE ARGINT, nr. 7
3. DGFP BUCURESTI - Bucureşti, sector 2, STR.PROF.DR.DIMITRIE GEROTA, nr. 13
4. SCA PETROSEL - Bucureşti, sector 1, STR.STIRBEI VODA, nr. 36, et. 2, ap. bir.B-1
5. SC UNIVERSAL SA - Bucureşti, sector 3, PASAJUL NICOLAE SELARI, nr. 3-5
6. BANCA ITALO ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUC.BUCURESTI - Bucureşti, sector 2, STR.GARA
HERASTRAU, nr. 2-4
7. LICU GEORGETA - Bucureşti, sector 3, STR.LIVIU REBREANU, nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 3, ap. 57
8. ONE CONTACT SRL - Bucureşti, sector 4, STR.IMPARATUL TRAIAN, nr. 3, bl. B12, sc. 1, et. 8, ap. 36
9. FIRSTCOVE TECHNOLOGY LIMITED - Bucureşti, sector 2, STR.ROMULUS, nr. 10
10. PM ROMANIA SRL - Bucureşti, sector 4, CALEA SERBAN VODA, nr. 50
11. MP INTERNATIONAL TRADE 2003 SRL - Bucureşti, sector 3, STR.VALERIU BRANISTE, nr. 54-56, bl. D1,
sc. C, ap. 105
12. PETRUZZI MARCO - Bucureşti, sector 4, CALEA SERBAN VODA, nr. 50
13. PHOENIX CONSTRUCT SRL - Bucureşti, sector 4, BD.MARASESTI, nr. 5
14. SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCATURĂ SERBAN , MAREŞ & ASOCIATII - CU SEDIU ALES - Bucureşti,
sector 1, B- dul POLIGRAFIEI - HOTEL CROWNE PLAZA, nr. 1
15. SC VODAFONE ROMANIA SA - CU SEDIUL ALES - CONSTANTA, STR GROZĂŞTI, nr. 82-84, Judeţ
CONSTANŢA
16. SC HIRUNDO SRL - SATU MARE, STR.CIBINULUI, bl. CE11, ap. 3, Judeţ SATU MARE
17. SC MOTORACTIVE IFN SA - Bucureşti, sector 2, SOS FABRICA DE GLUCOZĂ CLĂDIREA F - COMPLEX,
nr. 5, et. 4 ŞI 7
18. SC ADAMANT MACHINERY COM SRL - Bucureşti, sector 4, IZVORUL CRIŞULUI, nr. 10, bl. D 3, sc. B, et. 2,
ap. 15
19. SC EXPRESCONSTRUCT ANK SRL - CU SEDIUL ALES - Bucureşti, sector 5, STR ROMNICEANU, nr. 3 C
20. ITM BUCURESTI - Bucureşti, sector 4, STR.RADU VODA, nr. 26-26A
21. SC AFIN LEASING IFN SA - CU SEDIUL ALES - Bucureşti, sector 2, STR AMIRAL MURGESCU, nr. 5
22. DGITL SECTOR 4 - Bucureşti, sector 4, NIŢU VASILE, nr. 50-54
23. SC CARGO TRANS SA - Bucureşti, sector 5, SOS.ALEXANDRIEI, nr. 152
CURATOR
24. SC CARGO TRANS SA - Bucureşti, sector 5, ŞOS. ALEXANDRIEI, nr. 152
CREDITOR
25. DGITL SECTOR 4 - Bucureşti, sector 4, NIŢU VASILE, nr. 50-54
26. ITM BUCUREŞTI - Bucureşti, sector 4, RADU VODĂ, nr. 26-26A
27. BANCA ITALO ROMENASPA ITALIA TREVISOSUC.BUCURESTI - Bucureşti, sector 2, STR.GARA
HERASTRAU, nr. 2-4
28. SC ELITE GUARD WEST SRL-ÎN FALIMENT PRIN LICHIDATOR JUDICIAR HERAL CONSULT IPURL -
ORĂŞTIE, N.BĂLCESCU, nr. 42, Judeţ HUNEDOARA
29. SC PHOENIX CONSTRUCT SRL - Bucureşti, sector 4, B-dul Marasesti, nr. 5
lichidatorului judiciar Claudia Oprea – Restructuring and Insolvency IPURL
Sunt chemaţi la această instanţă, sala E29 etaj 1 completul C1 în ziua de 19 luna 06 anul 2017 ora 9.00 în calitate de
părţi în proces cu SC SERVICE PLANTS SRL - Bucureşti, sector 4, B-DUL MĂRĂŞEŞTI, nr. 5
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Constanţa
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea SALES & LOGISTICS PROFESSIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 29105307
România
Tribunalul Constanţa
Secţia a II-a Civilă
Str. Traian nr.31
Dosar 10881/118/2012
Comunicare Încheiere nr.129,
emisă la: ziua 30, luna 01, anul 2017
Către, (lista anexă)
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

Se comunică, alăturat, copia încheierii nr.129 din data de 30.01.2017, pronunţată în dosarul nr.10881/118/2012, de
Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, privind debitorul SC Sales & Logistics Professional SRL, cu sediul în
Năvodari, str.M11 nr.25A, 25B, trup Mamaia Sat, C1, lotul I, judeţul Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului
J13/2127/2011, CUI 29105307.
Lista anexă
Creditori
SC Carlsrom Beverage Co SRL, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str.Aleksandr Sergheevici Puskin nr.7, etaj 2,
sector 1,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin A.J.F.P. Constanţa, cu sediul în Constanţa, bd.I.G.Duca
nr.18
SC Casandra SRL, cu sediul în Călăraşi, str.Grivita, nr. 91 BIS
SC Cub International SRL, cu sediul în Constanţa, str.Interioară, nr. 2
SC Excelsior SRL, cu sediul în Constanţa, Str.Cpt.Papadopol, nr. 14
SC Perla Harghitei SA, cu sediul în Sancraeni, str.Garii, nr. 600, judeţ Harghita
SC Vincon Logistic SA, cu sediul în Focşani, str.Avântului, nr. 12, judeţ Vrancea
Primăria Oraşului Năvodari, cu sediul în Năvodari, str.Dobrogei nr.1, judeţul Constanţa
Debitoare
SC Sales & Logistics Professional SRL, cu sediul în Năvodari, str.M11 nr.25A, 25B, trup Mamaia Sat, C1, lotul I,
judeţul Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/2127/2011, CUI 29105307,
lichidator judiciar C.I.I. Roşu Mihaela, cu sediul în Bucureşti, str.Baba Novac nr.22, bl.24C, sc.B, et.5, ap.82, sector 3
lichidator judiciar CII Rusu Felicia, cu sediul în Constanţa, str.Mihai Viteazu nr.30
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sediul în Constanţa, bd.Tomis nr.476
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
Acesta este document finalizat
Cod ECLI
Dosar nr. 10881/118/2012
ROMÂNIA
TRIBUNALUL CONSTANŢA
SECŢIA A II-A CIVILĂ
Încheiere nr. 129
Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2017
Completul compus din:
Judecător sindic Iulia Casian
Grefier Mădălina Bădulescu
S-a luat în examinare cererea de repunere pe rol a cererii privind aplicarea procedurii insolvenţei debitoarei SC Sales &
Logistics Professional SRL, cu sediul în Năvodari, str.M11 nr.25A, 25B, trup Mamaia Sat, C1, lotul I, judeţul
Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/2127/2011, CUI 29105307, prin lichidator judiciar C.I.I. Roşu
Mihaela, cu sediul în Bucureşti, str.Baba Novac nr.22, bl.24C, sc.B, et.5, ap.82, sector 3. La apelul nominal făcut în
şedinţa publică se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită potrivit dispoziţiilor art.7 alin.7 din
Legea 85/2006.
S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Judecător sindic constată întemeiată cererea de repunere de rol a cauzei urmând a o încuviinţa şi rămâne în pronunţare
asupra cererii de înlocuire a lichidatorului judiciar.
Judecătorul sindic,
Asupra prezentei cauze constată următoarele:
La data de 17.10.2016, CII Roşu Mihaela în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Sales & Logistics
Professional SRL desemnată prin încheierea din data de 27.05.2013 a solicitat judecătorului sindic a se dispune
înlocuirea sa din această calitate.
În fapt, a relevat că a început demersurile pentru suspendarea sa din calitatea de practician în condiţiile art. 36 din OUG
nr. 86/2006 şi întrucât urmează înscrierea sa în tabelul practicienilor de insolvenţă incompatibili, nu mai poate exercita
activitatea de lichidator judiciar în cauză.
În probaţiune a depus cererea de radiere din această calitate precum şi adresa nr. 3225/06.10.2016 eliberată de UNIPIR
care atestă că cererea i-a fost aprobată şi a fost trecută în secţiunea a V-a la persoane incompatibile.
Cererea are caracter fondat şi urmează a fi admisă ca atare pentru considerentele ce se vor arăta:
Potrivit art. 36 litera d din OUG nr. 86/2006, calitatea de practician încetează în cazul survenirii unei cauze de
nedemnitate.
Cât timp, forul practicienilor de insolvenţă i-a comunicat prezentului practician că solicitarea de trecere din secţiunea I
a tabloului uniunii în secţiunea a V-a la persoane incompatibile i-a fost aprobată, este evident că nu mai poate îndeplini
activitatea de lichidator în prezenta cauză.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

Procedându-se la înlocuire urmează a fi desemnat un alt practician pentru efectuarea demersurilor specifice procedurii,
în speţă închiderea procedurii, fixându-se şi un onorariu pentru activitatea prestată , apreciindu-se că suma de 300 lei
exclusiv TVA are un cuantum rezonabil .
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de lichidator judiciar C.I.I. Roşu Mihaela, cu sediul în Bucureşti, str.Baba Novac nr.22,
bl.24C, sc.B, et.5, ap.82, sector 3, şi în consecinţă:
Dispune înlocuirea lichidatorului judiciar CII Roşu Mihaela desemnată în această calitate pentru debitoarea SC Sales &
Logistics Professional cu CII Rusu Felicia, cu sediul în Constanţa, str.Mihai Viteazu nr.30, cu un onorariu de 300 lei
onorariu fix exclusiv TVA.
Dispune încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar CII Roşu Mihaela.
Dispune predarea gestiunii către noul lichidator judiciar până la data de 13.02.2017 inclusiv.
Dispune comunicarea prezentei încheieri ambilor practicieni.
Fixează termen de judecată la 13.03.2017.
Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.01.2017.
Judecător sindic, Grefier,
Iulia Casian Mădălina Bădulescu

Județul Hunedoara
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea AVANTI COMEXIM SRL, cod unic de înregistrare: 15018332
România
Tribunalul Hunedoara,
Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35
Dosar nr. 7273/97/2013
Termen la 04.05.2017
Citaţie
emisă la: ziua 07, luna 03, anul 2017
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara- Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara,
cu sediul ales în Deva, str. A. Iancu, bl. H3, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643,
BC Intesa Sanpaolo România SA, cu sediul în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 97, jud. Hunedoara,
Primăria Lupeni, cu sediul în Lupeni, str. Revoluţiei, nr. 2, jud. Hunedoara,
SC Agri Morar Internaţional SRL, cu sediul în Aiud, str. T. Valdimirescu, nr. 12, jud. Alba,
SC La Fântâna SRL, cu sediul în București, Bd. Gării Obor, nr. 8C, sector 2,
SC Agrirom SRL, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad,
SC Sam Mills SRL, cu sediul în Botiz, nr. 151, jud. Satu Mare,
SC Samandag SRL, cu sediul în Craiova, str. Severinului, nr. 54D, jud. Dolj,
SC Motoractive IFN SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. F-ca de Glucoză, nr. 5, complex comercial Novo Park 3, clădirea
F, et. 4, sector 2,
Dobrean Bogdan Virgil, domiciliat în Lupeni, str. Griviţei, nr. 5, jud. Hunedoara,
sunt chemaţi la această instanţă, complet C15-C4, în ziua 04, luna 05, anul 2017, cam. 119, ora 09,00, în calitate de
creditori în proces cu debitoarea SC Avanti Comexim SRL, cu sediul în Lupeni, Al. Narciselor, nr. 10A, jud.
Hunedoara, cod de identificare fiscală 15018332, nr. de ordine în registrul comerţului J20/892/2002 prin lichidator
judiciar General Activ Expert IPURL, cu sediul în Petroşani, str. Carpaţiu, bl. 2, sc. 7, ap. 1, jud. Hunedoara, nr. de
ordine în Registrul Societăţile Profesionale de Insolvenţă RSP 0452, pentru Legea nr. 85/2006.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

Județul Iaşi
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea DKD TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 22943276
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 6587/99/2016 (Număr în format vechi 487/2016)
Comunicare
sentinţa civilă nr.274 emisă la 03.03.2017 +
încheierea de amânare a pronunţării
Către,
Creditor
1. SC Media Rom Grup SRL - Iaşi, cu sediul ales la Cabinet Avocat Chelaru Anamaria-Gabriela, Strada Cuza Vodă
Nr.33 BIS, Bloc C, SC.C, Etaj 3, AP.36, Judeţ Iaşi
Debitor
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

2. SC DKD Trans SRL - Iaşi, Strada Horga, nr.1, bl.575, sc.A, et.2, ap.2, Judeţ Iaşi
Lichidator - Administrator Judiciar
3. SOLVENS S.P.R.L. - IAŞI, cu sediul indicat în mun. Iaşi, str.Armeană, nr.11, Judeţ IAŞI
Se comunică, alăturat, sentinţa civilă nr.274 din data de 03.03.2017 şi încheierea de amânare, pronunţate în dosarul
nr.6587/99/2016 (număr în format vechi 487/2016), de Tribunalul Iaşi, Secţia Ii Civilă-Faliment, privind debitorul SC
DKD Trans SRL, cu sediul în Iaşi, Strada Horga, nr.1, bl.575, sc.A, et.2, ap.2, având nr.de înregistrare în registrul
comerţului J 22-3507-2007, CUI 22943276.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.6587/99/2016 (Număr în format vechi 487/2016)
Încheiere
Şedinţa publică din 17 Februarie 2017
Preşedinte - Miţică Alexandru
Grefier Cătălina Neculiţă
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditoarea SC Media Rom Grup SRL şi pe debitoarea SC DKD Trans SRL,
având ca obiect deschidere procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru creditoare
d-na avocat Chelaru Gabriela, care substituie pe doamna avocat Drăgoi Anca, în calitate de reprezentant convenţional al
creditoarei, lipsind reprezentantul debitoarei. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de
către grefierul de şedinţă care arată că procedura de citare este legal îndeplinită. D-na avocat Chelaru Gabriela depune la
dosarul cauzei delegaţie de substituire a d-nei avocat Drăgoi Anca, reprezentantul convenţional al creditoarei.
Nemaifiind probe de administrat, în temeiul art. 244 Cod de procedură civilă, instanţa declară cercetarea procesului
încheiată şi, în temeiul art. 392 Cod de procedură civilă, acordă cuvântul părţilor asupra fondului cauzei. Având
cuvântul, d-na avocat Chelaru Gabriela solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, astfel
cum a fost formulată. Instanţa constată dezbaterile încheiate şi reţine cauza în pronunţare.
Instanţa,
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai
mare de 15 zile”,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 03.03.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Februarie 2017.
Preşedinte – Grefier
Miţică Alexandru Cătălina Neculiţă
*
România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.6587/99/2016 (Număr în format vechi 487/2016)
Sentinţa civilă nr.274/2017
Şedinţa publică de la 03 Martie 2017
Completul compus din:
Preşedinte Miţică Alexandru
Grefier Cătălina Neculiţă
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe creditoarea SC Media Rom Grup SRL şi pe debitoarea SC DKD Trans SRL,
având ca obiect deschidere procedura insolvenţei. Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de
17.02.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta
sentinţă civilă, când, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, instanţa a amânat
pronunţarea pentru data de 03.03.2017, când,
Instanţa,
Deliberând asupra cauzei: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, creditorul SC Media
Rom Grup SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul SC DKD Trans SRL, în vederea
recuperării unei creanţe în cuantum de 97.802,98 lei, reprezentând c/v carburant. Motivând în fapt acţiunea, creditorul
susţine, în esenţă, că neplata datoriilor de către debitor ar fi din cauza stării de insolvenţă în care se afla societatea,
insolvenţă aşa cum este definită de art. 5 pct.29 lit. a din Lg.85/2014, respectiv insuficienţa fondurilor bănești pentru
plata datoriilor certe, lichide si exigibile mai mult de 60 de zile. Copia cererii introductive a fost comunicată în
conformitate cu art. 72, al. 2 din Lg. 85/2014, iar debitorul nu a formulat contestaţie potrivit art. 72 alin. 3 din acelaşi
act normativ. În dovedirea cererii creditorul a înaintat la dosar înscrisuri, în raport de care se constată că aceasta este
întemeiată. Astfel, examinând creanţa reclamată până la limita valorii prag de 40.000 lei impusă de art. 5, pct. 72 din
Lg. 85/2014, creanţă ce urmează a fi analizată peste această valoare în condiţiile art. 106 din aceeaşi lege, se constată că
aceasta este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile, aşa cum rezultă din Biletul la Ordin seria BRDE3AE,
nr.0649706/18.03.2015 investit cu formulă executorie. De asemeni, se constată că în cauză sunt incidente disp. art.38
al.1 din aceeaşi lege, drept pentru care, în temeiul art.72 al.6, cererea creditorului va fi admisă şi pe cale de consecinţă
se va deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitor. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de lege,
iar în ceea ce priveşte desemnarea administratorului judiciar, aceasta se va face în raport de complexitatea dosarului,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

ofertele depuse la dosar, disponibilitatea de timp şi resurse umane ale practicianului în insolvenţă, cât şi de experienţa sa
necesară unei buni administrări a cauzei.
Pentru aceste motive, in numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de creditorul SC Media Rom Grup SRL Iaşi, cu sediul ales la Cabinet Avocat Chelaru
Anamaria-Gabriela, Strada Cuza Vodă Nr.33 BIS, Bloc C, Sc.C, Etaj 3, AP.36, privind deschiderea procedurii
insolvenţei împotriva debitorului SC DKD Trans SRL. În temeiul art.72 alin 6 din Legea insolvenţei, Dispune
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC DKD Trans SRL, cu sediul în Iaşi, Strada Horga,
nr.1, bl.575, sc.A, et.2, ap.2, având nr.de înregistrare în registrul comerţului J 22-3507-2007. În temeiul art. 73 din
Legea insolvenţei, Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe Solvens S.P.R.L., cu sediul
indicat în mun. Iaşi, str.Armeană, nr.11, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În lipsa unei convenţii
încheiate cu creditorii,administratorul judiciar va fi retribuit pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-sindic. În
temeiul art. 99 din Legea insolvenţei, Notificare privind deschiderea procedurii se va face de către administratorul
judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de
menţiuni. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
atunci când este cazul, conf. art. 42 alin.5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege.
Până la data de 13.04.2017 administratorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin.1, raport întocmit
în conformitate cu cerinţele prev. de art. 58 al. 1 lit. b şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia
stării de insolvenţă, precum şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Conform art.74 din Legea
insolvenţei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei actele si
informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1)din Lg.85/2014. Conform art.83 din Legea insolvenţei, după rămânerea
irevocabila a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele si corespondenta emise vor cuprinde, in mod obligatoriu si
cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, menţiunea in insolvenţă, in insolvency, en procedure
collective. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la data de 18.04.2017. Declaraţiile de creanţă se vor
depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte doveditoare. Se atrage atenţia creditorilor că
depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea din drepturile enumerate la art. 114 alin. din
Lg. 85/2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 09.05.2017. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la
publicarea acestuia în B.P.I. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi
definitivarea tabelului creanţelor la 09.06.2017. Data, locul şi ordinea de zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite
de administratorul judiciar conform art.100 alin.1 lit. e din Lg.85/2014. În temeiul art.39 din Legea insolvenţei. Dispune
deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2
zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, contul va fi deschis de
către administratorul judiciar. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de
la 03.03.2017.
Preşedinte – Grefier
Miţică Alexandru Cătălina Neculiţă

2. Societatea STELY INTERMED INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 31695234


România, Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Strada Elena Doamna nr.1A
Dosar 827/99/2017 (Număr în format vechi 32/2017)
Comunicare
Încheiere nr.57 emisă la 03.03.2017 +
încheierea de amânare a pronunţării
Către, Debitor
1. SC Stely Intermed International SRL - Tomeşti, CIP Tomeşti, Ferma 3, Hala Nr.7, Judeţ Iaşi
Lichidator - Judiciar
2. Centrul De Expertiză În Insolvenţă SPRL - Iaşi, Strada Sf. Lazăr Nr.4, Bloc Peneş Curcanu, Etaj 1, Judeţ Iaşi
Se comunică, alăturat, încheierea nr.57 din data de 03.03.2017 şi încheierea de amânare, pronunţate în dosarul nr.
827/99/2017 (număr în format vechi 32/2017), de Tribunalul Iaşi, Secţia IIi Civilă-Faliment, Privind Debitorul Sc Stely
Intermed International SRL, Cu Sediul În Loc./Com Tomeşti, Jud. Iaşi, CIP Tomeşti, Ferma 3, Hala Nr.7, având nr.de
înregistrare la registrul comerţului J 22-954-2013, CUI 31695234.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
*
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi , Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.827/99/2017 (Număr în format vechi 32/2017)
Încheiere
Şedinţa din camera de consiliu din 17 Februarie 2017
Preşedinte - Miţică Alexandru
Grefier Cătălina Neculiţă
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe reclamantul Centrul De Expertiză În Insolvenţă SPRL şi pe debitoarea SC
Stely Intermed International SRL, având ca obiect deschidere procedura insolvenţei. La apelul nominal făcut în şedinţa
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

camerei de consiliu reprezentanţii părţilor au lipsit. Fără citate părţi. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de
şedinţă care arată că cererea se soluţionează în camera de consiliu fără citarea părţilor şi că O.R.C. Iaşi a înaintat la
dosarul cauzei istoricul societăţii debitoare, după care, nemaifiind probe de administrat, în temeiul art. 244 Cod de
procedură civilă, instanţa constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi de drept ale cauzei, că părţile nu sunt
prezente la dezbateri, şi, în temeiul art. 394 Cod de procedură civilă, reţine cauza spre deliberare.
Instanţa
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, conform căruia „Dacă instanţa nu poate
hotărî de îndată, pronunţarea se va amâna pentru un termen pe care preşedintele îl va anunţa şi care nu va putea fi mai
mare de 15 zile”,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Amână pronunţarea la data de 03.03.2017. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 17 februarie
2017
Preşedinte – Grefier
Miţică Alexandru Cătălina Neculiţă
*
România, Tribunalul Iaşi, Judeţul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment
Dosar nr.827/99/2017 (Număr în format vechi 32/2017)
Încheiere nr. 57
Şedinţa din camera de consiliu din 03 Martie 2017
Preşedinte - Miţică Alexandru
Grefier Cătălina Neculiţă
Pe rol se află judecarea cauzei privind pe reclamantul Centrul De Expertiză În Insolvenţă SPRL şi pe debitoarea SC
Stely Intermed International SRL, având ca obiect deschidere procedura insolvenţei.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa din camera de consiliu din data de 17.02.2017, fiind consemnate în
încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp
pentru deliberare, în temeiul art. 396 alin. 1 C.pr.civilă, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 03.03.2017, când,
Instanţa,
Deliberând asupra cauzei: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la numărul de mai sus, lichidatorul Centrul
De Expertiză În Insolvenţă SPRL, desemnat la Registrul Comerţului Iaşi să administreze lichidarea debitorului SC Stely
Intermed International SRL, a solicitat, în temeiul art. 270 ind.1 din Lg. 31/1990, deschiderea procedurii insolvenţei
asupra acestuia motivat de faptul că patrimoniul societăţii este în stare de insolvenţă, respectiv insuficienta fondurilor
bănești pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Cererea este întemeiată Astfel, în raport de înscrisurile depuse
în dovedirea cererii, se constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.38 alin.2 lit. d din Lg.85/2014, respectiv
societatea a fost dizolvată înainte de formularea cererii introductive. Totodată, se constată că asupra debitorului există o
creanţă care se situează peste valoarea prag de 40000 lei prevăzută de art. 5 pct. 72 din Lg. 85/2014, drept pentru care
cererea va fi admisă, şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura simplificată a insolvenţei. Se vor dispune şi
măsurile imediate prevăzute de lege, iar în ceea ce priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, aceasta se va face în
raport de complexitatea dosarului, ofertele depuse la dosar, disponibilitatea de timp şi resurse umane ale practicianului
în insolvenţă, cât şi de experienţa sa necesară unei buni administrări a cauzei.
Pentru aceste motive, in numele legii, dispune:
Admite cererea lichidatorului numit la O.R.C. Iaşi, Centrul De Expertiză În Insolvenţă SPRL, şi în consecinţă: În
temeiul art.71 alin 1 din Legea insolvenţei, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva
debitorului SC Stely Intermed International SRL, cu sediul în loc./com Tomeşti, jud. Iaşi, CIP Tomeşti, Ferma 3, Hala
Nr.7, având nr.de înregistrare la registrul comerţului J 22-954-2013.În temeiul art. 145 alin.2 din Legea insolvenţei,
Constată dizolvată societatea debitoare şi dispune ridicarea dreptului de administrare. În temeiul art. 73 din Legea
insolvenţei, Desemnează, în mod provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe Centrul De Expertiză În Insolvenţă
SPRL, cu sediul în Iaşi, Strada Sf. Lazăr Nr.4, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În lipsa unei
convenţii încheiată cu creditorii, lichidatorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul-
sindic.
În temeiul art. 99 din Legea insolvenţei, Notificare privind deschiderea procedurii se va face de către lichidatorul
judiciar debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi în vederea efectuării de
menţiuni. Comunicarea hotărârii de deschidere a procedurii se va face şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
atunci când este cazul, conf. art. 42 alin.5, precum şi instituţiilor prevăzute la art. 76 din aceeaşi lege. Până la data de
13.04.2017 lichidatorul judiciar va depune raportul cauzelor impus de art. 97 alin.1, raport întocmit în conformitate cu
cerinţele prev. de art. 64 lit. a şi în care va menţiona dacă sunt persoane vinovate de apariţia stării de insolvenţă, precum
şi dacă există premisele angajării răspunderii acestora. Conform art.74 din Legea insolvenţei, În termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii, debitorul este obligat sa depună la dosarul cauzei actele si informaţiile prevăzute la art. 67 alin.
(1)din Lg.85/2014.
Conform art.83 din Legea insolvenţei, după rămânerea irevocabila a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele si
corespondenta emise vor cuprinde, in mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi franceză,
menţiunea în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la
data de 18.04.2017. Declaraţiile de creanţă se vor depune în două exemplare, timbrate corespunzător şi însoţite de acte
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

doveditoare. Se atrage atenţia creditorilor că depăşirea termenului fixat pentru declararea creanţelor atrage decăderea
din drepturile enumerate la art. 114 alin. din Lg. 85/2014. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 28.04.2017. Termenul pentru depunerea
contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în B.P.I. Fixează termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivarea tabelului creanţelor la 26.05.2017. Data, locul şi ordinea de
zi a primei adunări a creditorilor vor fi stabilite de lichidatorul judiciar conform art. 100 alin.1 lit. e din Lg. 85/2014.
În temeiul art.39 din Legea insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate
cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de
neîndeplinire a acestei obligaţii, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Executorie. Cu apel în 7 zile de la
comunicare. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 03.03.2017.
Preşedinte – Grefier
Miţică Alexandru Cătălina Neculiţă

Județul Mureş
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ALABAI CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 27099306
Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura insolvenţei
pentru debitoarul SC Alabai Consulting SRL
Numar: 79 / 07.02.2017
1.Date privind dosarul: Număr dosar 580/1371/2015 Tribunalul Specializat Mureş; Judecător sindic: Tudorița Manta;
2.Debitor: SC Alabai Consulting SRL, CUI 27099306 cu sediul social în loc. Sângeorgiu de Pădure, str. Petofi Sandor,
nr.3, jud. Mureş, J 26/425/2010;
3.Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria ; Cod de identificare fiscală RO 20652777; sediul: Tg.Mureş, B-
dul.Pandurilor, nr.73/3,jud.Mureş;Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B1485 ; Tel/Fax
0265/257961; E-mail chirilesc_anamaria@yahoo.co.uk.
4. Subsemnata Chirilesc Ana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alabai Consulting SRL conform
Sentinţei nr. 745 din 10.09.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 580/1371/2015, în temeiul art.
122 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică: Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi
încasarea creanţelor şi planul de distribuire pentru debitorul SC Alabai Consulting SRL nr.2/07.02.2017-Rectificat a
fost afișat la uşa Tribunalul Specializat Mureş la data de 03.03.2017 menţionându-se că se pot formula contestaţii la
raport şi plan în termen de 15 zile de la publicarea în B.P.I. , termenul de soluţionare a eventualelor contestaţiilor fiind
stabilit pentru data de 11.05.2017. Contestaţiile vor fi depuse în dublu exemplar şi în format electronic şi vor fi însoţite
de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, sub sancţiunea anulării ca netimbrate.
6.Numar de exemplare depuse: Depunem prezenta în 1 exemplar.
Raport asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea creanţelor şi
Planul de distribuire pentru debitorul SC Alabai Consulting SRL - Rectificat
Număr: 79 data emiterii: 07.02.2017
Număr dosar 580/1371/2015 Tribunalul Specializat Mureş; Judecător sindic: Tudoriţa Manta
Temei juridic: art. 159 alin. (1) din Legea 85/2014
Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria; Cod de identificare fiscală RO20652777; Sediul: Tg.Mureş B-dul Pandurilor
nr.73/3, jud.Mureş; Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 11508;Tel/Fax 0265/257961; E-mail
chirilesc_anamaria@yahoo.co.uk.
Debitor: SC Alabai Consulting SRL, CUI 27099306 cu sediul social în loc. Sângeorgiu de Pădure, str. Petofi Sandor,
nr.3, jud. Mureş, J 26/425/2010
1. Menţiuni privind fondurile obţinute din vânzarea bunurilor debitoarei: În perioada 30.01.2017-03.02.2017, în contul
debitoarei deschis la Libra Bank Tg Mureş, s-a încasat suma totală de 3.188 lei reprezentând contravaloarea bunurilor
valorificate la licitaţia publica din data de 30.01.2017. La data de 03.02.2017 in contul colector al debitoarei se afla
suma de 3.555,86 lei.
2. Menţiuni privind plata retribuţiei administratorului/lichidatorului judiciar:
Onorariul fix al lichidatorului judiciar Chirilesc Ana Maria în sumă de 2.000 lei+TVA a fost prevăzut la plată în planul
de distribuire nr. 1 din 25.11.2016.
Onorariul de succes de 5% din sumele distribuite - nu se prevede efectuarea de plăţi prin prezentul plan. Onorariul
lichidatorului judiciar a fost aprobat în cadrul şedinţei adunării creditorilor din data de 11.12.2015, respectiv
19.08.2016.
3. Menţiuni privind plata cheltuielilor prevăzute la art. 159 pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Legea privind procedura
insolvenţei:
-Cheltuielile efectuate de lichidatorul judiciar în cadrul procedurii (cheltuieli poştale, anunţuri presă) sunt în cuantum de
81,00 lei conform deconturilor de cheltuieli anexate, sumă ce este prevăzută la distribuire în prezentul plan.
-Suma datorată către U.N.P.I.R. conform art.39 alin.7 lit.b din Lg.85/2014 (2 % din sumele încasate) este în cuantum
de 63,76 lei sumă prevăzută la distribuire în prezentul plan.
-Impozitul datorat Orasului Sangeorgiu de Padure pentru terenul ca a făcut obiectul valorificării în cadrul licitaţiei
publice din data de 30.01.2017, pentru perioada cuprinsă de la intrarea in faliment a debitoarei şi până la zi, este în
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

cuantum de 156 lei, conform adresei nr. 376 din 06.02.2017 comunicată de Oraşul Sângeorgiu de Pădure-anexată, sumă
ce este prevăzută la distribuire în prezentul plan.
4. Alte menţiuni:
Din suma de 3.555,86 lei existentă în contul colector la data de 03.02.2017, este prevăzută a fi distribuită prin prezentul
plan suma de 300,77 lei- reprezentând cheltuieli de procedură, diferenţa constituindu-se ca si rezervă pentru cheltuielile
viitoare de procedură, respectiv traducerea şi comunicarea actelor de procedură în dosarul de angajare a răspunderii
personale a administratorilor statutari ai debitoarei, având în vedere faptul că unul dintre administratori este cetăţean
ungar cu domiciliul în Ucraina.
Sumele care vor rămâne în contul colector al debitoarei după plata cheltuielilor de procedură vor fi distribuite către
M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P.Braşov-A.J.F.P.Mureş în contul creanţelor garantate.
Lichidator judiciar C.I.I.Chirilesc Ana Maria
Plan de distribuire între creditori nr. 2 din 07.02.2017
Număr dosar : 580/1371/2015 Tribunalul Specializat Mureş; Judecător sindic: Tudoriţa Manta;
Temei juridic: art. 159 alin. (1) din Legea 85/2014
Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria; Cod de identificare fiscală RO20652777; Sediul: Tg.Mureş, B-dul Pandurilor
nr.73/3 jud.Mureş; Număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 11508;Tel/Fax 0265/257961; E-mail
chirilesc_anamaria@yahoo.co.uk.
Debitor: SC Alabai Consulting SRL, CUI 27099306 cu sediul social în loc. Sângeorgiu de Pădure, str. Petofi Sandor,
nr.3, jud. Mureş, J 26/425/2010
I.Taxe,timbre sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin Legea 85/2006,inclusiv chelt. necesare pentru
conservarea și administrarea bunurilor din averea debitoarei și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile
art.10,art.19, alin (2),art.23, art.24 sil ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevăzute la art.102 alin.(4)
Sume
distribuite Sume rămase Sume rămase
Sume ce fac
Nr. cf. plan de după de plata după
Creditor Valoare creanță obiectul
crt distribuire distribuirile efectuarea
distribuirii
nr.1 din efectuate distribuirii
25.11.2016
Cabinet individual de
insolvență Chirilesc 325,50
1. 325,50 81,00 81,00 0
Ana Maria – cheltuieli 81,00
postale, anunturi presa
Cabinet individual de
insolvență Chirilesc
Ana Maria
remuneraţie fixă -
2.000 lei + TVA
2. 2.000,00+TVA=2.400,00 2.400,00 0 0 0
conform hotărârii
adunării creditorilor
din data de
11.12.2015, respectiv
19.08.2016
Cabinet individual de
insolvență Chirilesc
Ana Maria –onorariu
de succes lichidator
judiciar 5% + TVA
7.200,00+TVA=8.640,00
3. din sumele distribuite, 8.640,00 0 0 0
177,50+TVA=211,23
conform hotărârii
adunării creditorilor
din data de
11.12.2015, respectiv
19.08.2016
Expert evaluator
Suciu Mircea 1.300
lei conform hotararii
4 1.300,00 1.300,00 0 0 0
adunarii creditorilor
din data de
26.01.2016
U.N.P.I.R Mureș (2% 2.882,38
5. 2.882,38 63,77 63,77 0
din încasări) 63,77
6. Orasul Sângeorgiu de 27.007,00 27.007,00 156,00 156,00 0
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

Pădure – impozit 156,00


datorat pentru terenul
si cladirea valorificate
la data de 21.11.2016
si terenul valorificat
la licitatia din data de
30.01.2017(pentru
perioada de la intrarea
în faliment a
debitoarei până la zi)
II. Creanţele garantate
M.F.P.-A.N.A.F.-
1. D.G.R.F.P.Braşov- 381.740,00 101.445,12 280.294,88 0 280.294,88
A.J.F.P.Mureş
III. Creanţe bugetare

M.F.P.-A.N.A.F.-
1. D.G.R.F.P.Braşov- 2.437.240,00 0 2.437.240,00 0 2.437.240,00
A.J.F.P.Mureş
IV. Creanţele reprezentând credite bancare cu cheltuieli şi dobânzi aferente,cele rezultând din livrări de produse,
prestări de servicii sau alte lucrări precum şi chirii
SC Himel
Magyarorszag KFT-
1 prin SC Urban & 57.099,00 0 57.099,00 0 57.099,00
Asociatii SRL

Din suma de 3.555,86 lei existentă în contul colector la data de 03.02.2017, este prevăzută a fi distribuită prin prezentul
plan suma de 300,77 lei- reprezentând cheltuieli de procedură, diferenţa constituindu-se ca si rezervă pentru cheltuielile
viitoare de procedură, respectiv traducerea şi comunicarea actelor de procedură în dosarul de angajare a răspunderii
personale a administratorilor statutari ai debitoarei, având în vedere faptul că unul dintre administratori este cetăţean
ungar cu domiciliul în Ucraina.
Sumele care vor rămâne în contul colector al debitoarei după plata cheltuielilor de procedură vor fi distribuite către
M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P.Braşov-A.J.F.P.Mureş în contul creanţelor garantate.
Lichidator judiciar, C.I.I. Chirilesc Ana Maria

Județul Sibiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea AMFIBOSWIN SRL, cod unic de înregistrare: 16109129
România
Tribunalul Sibiu
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal
Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 30
Dosar Nr.: 2215 /85/ 2016
Comunicare sentinţă nr. 103
emisă la: 03 /03/ 2017
Către, Creditor: - 1. Switelsky Baugesellschaft M.B.H. - 4020 Linz, Edlbacherstr., nr. 10, Austria. - 2. Switelsky
Baugesellschaft M.B.H. - Sibiu, str. Oituz, la S.C.A. Bîrsan & Asociaţii, nr. 22, et. Parter. Debitor: - 1. SC Amfiboswin
SRL, J32 /152/ 2004, CUI: 16109129 - Sibiu, str. Lector, nr. 1. Administrator Judiciar: - 1. Fractal Insolvenţă SPRL -
Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 33.
Se comunică, alăturat, Copia Sentinţei nr.: 103 din data de: 10 /02/ 2017, Pronunţată în Dosarul nr.: 2215 /85/ 2016, de
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind pe Debitorul SC Amfiboswin SRL,
J32 /152/ 2004, CUI: 16109129 - Sibiu, str. Lector, nr. 1.
Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,
Purcea Bogdan Ionuț
*
COD ECLI
România
Tribunalul Sibiu
Dosar nr. 2215 /85/ 2016
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

Sentinţa nr.: 103 /2017


Şedinţa Publică din data de: 10.02.2017
Instanţa Constituită din:
Judecător Sindic: Raluca Anamaria Savu
Grefier: Bogdan Ionuţ Purcea
Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditorul Switelsky Baugesellschaft M.B.H. şi pe Debitorul SC
Amfiboswin SRL, J32 /152/ 2004, CUI: 16109129, având ca obiect procedura insolvenţei - societăţi cu răspundere
limitată. Dezbaterile au avut loc în Şedinţa Publică din data de: 26.01.2017, fiind consemnate în încheierea de şedinţă
de la acea dată, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună
concluzii scrise a amânat pronunţarea la data de: 03.02.2017, când a amânat pronunţarea la data de: 10.02.2017.
Judecătorul sindic,
Constată că sub dosar nr.: 2215 /85/ 2016 creditoarea Swietelsky Baugesellschaft M.B.H. a formulat cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85 /2014 împotriva debitoarei Amfiboswin SRL, Debitoarea
având faţă de aceasta o creanţă certă, lichidă și exigibilă în valoare totală de: 1.414.391 Eur (echivalentul sumei de:
6.300.546,14 LEI calculat la cursul din data formulării prezentei cereri de 1 EUR = 4,4546 LEI), creanţa ce reprezintă
contravaloarea sumelor cu care a creditat societatea debitoare în calitate de asociat, sume care cuprind şi dobânda
calculată conform contractelor, precum şi contravaloarea facturilor neachitate de către aceasta pentru diversele prestaţii
sau livrări de bunuri. În motivarea cererii creditoarea a arătat că, în calitate de asociat majoritar al debitoarei a creditat
societatea debitoare cu suma totală de: 995.000 Eur, aşa cum rezultă din contractele de creditare, confirmările de sold şi
situaţiile financiare ale societăţii aprobate anual de asociaţi în cadrul AGA, această sumă fiind certă lichidă şi exigibilă
de mai mult de 60 de zile. În afara sumei menţionate mai sus, creditoarea arată că a emis către debitoare facturi în
cuantum de: 419.391 Euro (facturi privind dobânda pentru creditele acordate precum şi facturi privind livrări de bunuri
şi servicii), toate recunoscute şi acceptate de debitoare la plată aşa cum rezultă din confirmările de sold la: 31.12.2015
precum şi din situaţiile financiare anuale aprobate de asociaţi, sume scadente de mai mult de 60 de zile, pe care
debitoarea nu a înţeles să le achite sau le-a achitat doar parţial. În drept creditoarea invocă prevederile art. 5 pct. 20, pct.
29, pct. 72, art. 65, 70, 72, 73 L. 85 /2014; art. 194 şi urm. CPC. Debitoarea Amfiboswin SRL a depus la dosarul cauzei
contestaţie prin care a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de societatea
Swietelsky. Pe cale de excepţie, debitoarea a solicitat anularea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă prin
admiterea excepţiei lipsei calităţii de reprezentant; tot pe cale de excepţie solicită să se constate lipsa de interes a
reclamantului în promovarea cererii sale; cu cheltuieli de judecată. Cu privire la excepţia calităţii de reprezentant,
văzând dispoziţiile art. 148 şi urm. C. Pr. Civ., se arată că reclamantă este societatea Swietelskky Baugesellschaft
M.B.H., reprezentată Prin: dl. Harald Gindl şi Walter Perti fără a se specifica calitatea acestora în compania reclamantă,
reprezentată convenţional prin Bîrsan şi asociaţii, prin avocat Andrei Bîrsan, iar în această situaţie, potrivit art. 148 şi
urm. C. Proc. Civ. ar trebui în primul rând reclamanta să indice calitatea persoanelor care o reprezintă conform legilor
austriece şi implicit să facă dovada acestora şi că potrivit aceloraşi prevederi legale, avocatul şi consilierul juridic vor
depune împuternicirea lor potrivit legii, (debitoarei nu i-a fost comunicat acest mandat). Cu privire la excepţia lipsei de
interes, debitoarea arată că este o societate comercială, funcţionând în conformitate cu legile din România şi a avut ca
asociaţi până la data de: 21.04.2016 (data adunării generale a asociaţilor subscrisei) următoarea structură a asociaţilor:
firma: Swietelsky Baugesellschaft M.B.H. cu un procent deţinut din capitalul social de 56,5% firma INSIB SRL cu un
procent deţinut din capitalul social de 38,5%; persoana fizica Kovacs Agnes cu un procent deţinut din capitalul social de
5%. Se arată că în aceste condiţii nu se poate considera că reclamanta-creditoare are un interes legitim în promovarea
acţiunii care face obiectul acestui dosar. Cu privire la cererea reclamantei raportat la specificul procedurii insolvenţei,
debitoarea arată că înţelege să conteste faptul că datorează reclamantei Swietelsky suma cuprinsă în cererea de
deschidere a insolvenţei promovată de aceasta. Astfel, arată că la data de: 12.09.2016 a primit comunicarea privind
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea Swietelskky Baugesellschaft M.B.H înregistrată
pe rolul Tribunalului Sibiu. Creditoarea - reclamantă a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa în baza
unei pretinse creanţe în cuantum de: 6.300.546,14 lei, creanţă care ar rezulta din facturile emise de reclamanta
creditoare şi pe care le-a anexat cererii sale, debitoarea dovedind contrariul afirmaţiilor din cererea Swietelsky după
cum urmează: Cu privire la netemeinicia cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, debitoarea arată în contestaţie
următoarele: Cu privire la forma şi obligaţiile impuse de legiuitor, raportat la cererea de deschidere a procedurii de
insolvenţă, arată că potrivit art. 70 alin 1 din Legea 85 /2014: Orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea
procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvență, poate introduce o cerere
introductivă, în care va preciza (...): d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului,
caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare,
or din cererea introdusă de către reclamantă se observă că aceasta nu face referire în niciun fel la intenţia de a participa
la reorganizarea subscrisei şi nici nu renunţă expres la aceasta, nefăcând nici o menţiune astfel cum cere în mod
imperativ textul legal, însă, pe lângă acest aspect, determină şi atitudinea deja consacrată care dezvăluie de fapt scopul
reclamantei, acela de a conduce societatea Amfiboswin către faliment şi dizolvare. Cu privire la condiţia incapacităţii de
plată şi a stării de insolvenţă, debitoarea consideră că o cerere de declanşare a procedurii insolvenţei implică efecte mult
mai importante faţă de debitoare, putând duce chiar la falimentul societăţii în condiţiile în care debitoarea nu se află în
incapacitate de plată, aceasta fiind de altfel condiţia esenţială pentru a putea fi demarată procedura insolvenţei împotriva
unui debitor. Debitoarea mai arată în contestaţie că reclamanta nu deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Cu privire
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

la creanţa care se pretinde deschiderea procedurii, debitoarea arată că aceasta este determinată potrivit înscrisurilor
depuse în probaţiune de cele 5 contracte încheiate de Amfiboswin cu societatea Swietelsky şi anexate cererii creditoarei,
astfel:
- Contractul de împrumut bănesc încheiat în data de: 18.04.2006 pentru suma de: 600.000 euro cu scadenţă de
rambursare la data de: 31.03.2011;
- Contractul de împrumut bănesc încheiat la data de: 29.09.2006 pentru suma de: 350.000 euro cu scadenţă de
rambursare la data de: 30.11.2009;
- Contractul de împrumut bănesc încheiat la data de: 10.05.2012 pentru suma de: 45.000 euro cu scadenţă de
rambursare la data de: 31.03.2015;
- Contractul de închiriere nr.: 1 /31.03.2011 încheiat pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie lunară în valoare de: 3.000 euro;
- Contractul de închiriere nr.: 1 /31.03.2012 încheiat pe o perioadă de 2 ani, cu o chirie lunară în valoare de: 4.500 euro
şi a cărui durată a fost prelungită prin act adiţional până la data de: 31.03.2016. De asemenea, creditoarea reclamantă
depune în probaţiune o serie de facturi pe care de asemenea, susţine, însă fără să dovedească că ar fi datorate de
debitoare. Astfel, facturile depuse în probaţiune nu au la bază vreo înţelegere contractuală. Obiectul prezentului litigiu
este în legătură cu raporturi contractuale încheiate între reclamanta Swietelsky Baugesellschaft MBH şi subscrisa
Amfiboswin SRL, firma Swietelsky Baugesellschaft M.B.H. deţinea la data emiterii facturilor respective un procent de
56,5% din capitalul social şi din totalul participaţiilor sociale ale subscrisei Amfiboswin SRL. Din punct de vedere
economic şi fiscal, Swietelsky Baugesellschaft MBH şi Amfiboswin SRL sunt persoane afiliate. Din acest punct de
vedere şi având în vedere argumente de mai sus, se impune a se constata că la această dată nu sunt certe sumele
invocate de reclamantă, respectiv nu este cert preţul tranzacţiilor dintre părţi, neexistând dovada îndeplinirii obligaţiei
legale privind întocmirea dosarului pentru preţurile de transfer. Analizând momentul în care obligaţiile contractuale
devin scadente în fiecare dintre aceste contracte, debitoarea evidenţiază unele aspecte cu privire la legea aplicabilă în
materie de prescripţie şi arată că, creanţele izvorâte din contractul de împrumut încheiat în data de: 18.04.2006 sunt
prescrise întrucât scadenţa plăţii era la data: 31.03.2011, termenul de prescripţie împlinindu-se la data de: 31.03.2014. în
cei trei ani care s-au scurs de la data scadenţei şi până la împlinirea termenului de prescripţie nu a intervenit nici un act
de întrerupere în conformitate cu art. 16 din Decret, respectiv o recunoaştere valabilă din partea debitoarei, introducerea
unei cereri de chemare în judecată /arbitrală în interiorul termenului sau vreo plată parţială. Se arată că sunt prescrise de
asemenea şi dobânzile cerute prin cererea care face obiectul acestui dosar având în vedere art. 1 din Decret, care
prevede faptul că odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal se stinge şi dreptul la acţiune privind
accesorii. Ca atare debitoarea arată că în ce priveşte creanţele izvorâte din contractul de împrumut încheiat în data de
29.09.2006, acestea sunt prescrise întrucât scadenţa plăţii era la data 30.11.2009,termenul de prescripţie împlinindu-se
la data de 30.11.2012. Explicaţiile de la punctul de mai sus sunt valabile şi în ceea ce priveşte această creanţă. Referitor
la contractele de închiriere, în privinţa chiriilor datorate în baza facturilor emise curge câte un termen de prescripţie
distinct, după cum reglementează atât Noul Cod Civil, cât şi vechea legislaţie Decretul nr. 167. Astfel, chiriile aferente
facturilor a căror scadenta este mai veche de luna august 2013 (cu 3 ani înainte de introducerea cererii de deschidere a
insolvenţei) sunt prescrise, nefiind niciun caz de întrerupere incident. Cu privire la emiterea facturilor de către
societatea Swietelsky către debitoare în considerarea tuturor contractelor amintite mai sus, debitoarea consideră că se
impun următoarele precizări: A) în ceea ce priveşte sumele supuse reglementărilor anterioare referitoare la prescripţie,
arat că facturile emise nu pot constitui motiv de întrerupere a termenului de prescripţie întrucât nu se încadrează în
ipotezele expres şi limitativ prevăzute de art. 16 al Decretului. B) în ceea ce priveşte sumele supuse reglementărilor
Noului Cod Civil referitoare la prescripţie, facturile emise în considerarea contractelor de împrumut nu pot fi
interpretate ca o punere în întârziere conform punctului 4 din art. 2537 întrucât acestea, pe de-o parte se referă doar la
dobânzi, nu şi la debitul principal şi pe de altă parte emiterea unei astfel de facturi nu se încadrează în dispoziţiile art.
1522 privind punerea în întârziere de către creditor. Cu privire la nevalabilitatea recunoaşterii datoriei de către
Amfiboswin, debitoarea arată că reclamanta creditoare anexează cererii sale un înscris emanând aparent de la societatea
Amfiboswin şi prin care subscrisa aceasta ar fi recunoscut în integralitate pretinsa creanţă. Cu privire la persoana
semnatară a actului de confirmare a creanţei, se arată în contestaţie că acel act nu este semnat de către administratorul
statutar Sandu Dănut Gheorghe, fiind semnat probabil de o altă persoană, respectiv administratorul desemnat de către
firma Swietelsky, dl. Scherr Heinz Karl, purtând de asemenea şi ştampila înseriată cu nr. l a societăţii debitoare, dar
conform Actului Constitutiv al Societăţii cu Răspundere Limitată Amfiboswin, art. 62: Ordinele de Plată în numerar sau
fără numerar vor fi semnate de administratori, respectiv de reprezentanţii legali ai acestora, iar în cazul serviciilor
prestate unui asociat sau administrator al societăţii, ordinele de plată vor fi semnate de administratorul neimplicat în
tranzacţie. Cu privire la certitudinea creanţei, debitoarea arată că parte din creanţa contestată, deşi nu este prescrisă,
consideră că nu este certă, lichidă şi exigibilă, astfel că reclamanta nu poate să îşi satisfacă pretinsa datorie pe calea
procedurii speciale demarate prin acţiunea sa. Debitoarea mai arată că facturile aferente contractelor de împrumut sunt
emise în considerarea tuturor celor 3 contracte, fără a arăta modul detaliat de calcul a dobânzii, valoarea acesteia şi nici
perioada pentru care acestea sunt calculate. Fiind astfel nişte acte unilaterale, emise în lipsa unor anexe cu calcule care
să explice modul în care s-a ajuns la sumele indicate în facturi, consideră că nu sunt apte a dovedi creanţa şi a putea
duce la admiterea cererii societăţii Swietesky. Mai mult decât atât, până în acest moment societatea Swietelsky nu a
transmis subscrisei vreo somaţie - notificare de plată sau solicitare de discuţii cu privire la plata unei creanţe. Consideră
cu privire la creanţă trebuie avute în vedere şi prevederile art. 663 C. Proc. Civ. În drept: dispoziţiile Legi nr. 85 /2015,
ale Codului Civil şi ale Codului de Procedură Civilă indicate în prezenta contestaţie. Din actele şi lucrările dosarului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

judecătorul sindic reţine următoarele: În conformitate cu dispoziţiile art. 5 pct. 20 al L.85 /2014, creditorul îndreptăţit să
solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă,
lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. Prin creanţă certă, în sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei
existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute
de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea
datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 72: valoarea-prag
reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă.
Valoarea-prag este de: 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de
lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31 /1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute
pe economie /salariat. Faţă de dispoziţiile art. 5.20 şi 72 din Legea nr. 85 /2014, judecătorul sindic constată că singurul
act de creanță necontestat de debitoare şi, ca atare, recunoscut implicit de către aceasta prin contestaţia formulată la
cererea de deschidere a procedurii insolvenţei îl reprezintă contractul de împrumut încheiat la data de: 10.05.2012
pentru suma de: 45.000 euro cu scadenţă de rambursare la data de: 31.03.2015, sumă pentru care invocă doar
inexistenţa notificării şi punerii în întârziere conform dispozițiilor art. 1522 C. Civ., cerinţă însă neimpusă de
dispoziţiile Legii nr. 85 /2014. Ca atare, faţă de dispoziţiile art. 5pct. 20 şi 72 din Legea nr. 85 /2014, creditoarea
Swietelsky Baugesellschaft M.B.H. deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă de: 45.000 de Euro, în sensul
prezentei legi, scadentă de mai mult de 60 de zile. Potrivit art. 5 punctul 29 al L. 85 /2014 insolventa este acea stare a
patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
certe, lichide şi exigibile. Din situaţiile financiare ale debitoarei depuse la filele 14-18, bilanțuri depuse la Ministerul
Finanțelor, rezultă faptul că societatea debitoare își desfășoară activitatea pe pierdere, considerent pentru care
Judecătorul Sindic apreciază că în speță este îndeplinită și cerința art. 5 pct. 29 din Legeanr. 85 /2014. Cu privire la
excepția lipsei de interes a creditoare invocată de debitoare în contestaţie, Judecătorul Sindic constată că Swietelsky
Baugesellschaft M.B.H., având calitatea de creditor la debitoarei, are interesul de a-şi recupera creanţa, motiv pentru
care urmează a respinge această excepţie ca neîntemeiată. Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant,
Judecătorul Sindic constată că societatea Swietelskky Baugesellschaft M.B.H., reprezentată Prin: dl. Harald Gindl şi
Walter Perti, iar convenţional este reprezentată Prin: Bîrsan şi asociaţii, prin avocat Andrei Bîrsan, considerent faţă de
care constată şi această excepţie neîntemeiată, urmând să o respingă. În consecinţă, faţă de considerentele reţinute,
Judecătorul Sindic constată contestaţia debitoarei neîntemeiată iar cererea creditoarei întemeiată. În temeiul art. 71 din
Legea nr. 85 /2014 Judecătorul-Sindic, urmează a respinge contestaţia debitoarei, a admite cererea creditoarei şi a
Deschide Procedura Generală Asupra Debitoarei SC Amfiboswin SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85 /2014
Judecătorul Sindic va numi Administrator Provizoriu la cererea creditoarei Fractal insolvenţă SPRL, care va îndeplini
atribuţiile art. 58 din lege.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Respinge excepţiile calităţii de reprezentant şi a lipsei de interes invocate de Debitoarea Amfiboswin SRL. Respinge
contestaţia formulată de Debitoarea Amfiboswin SRL. Admite cererea formulată de creditoarea Swietelsky
Baugesellschaft MBH, cu sediul procesual ales în Sibiu, strada Oituz, nr. 22, parter, la Bârsan și Asociaţii, Societate de
Avocatură şi, în consecinţă: În temeiul art. 71 alin. (1) din Legea nr. 85 /2014 privind procedura de insolvenţă, Dispune
Deschiderea Procedurii Generale de Insolvenţă asupra Debitoarei SC Amfiboswin SRL, cu sediul în Sibiu, strada
Lector, nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32 /152/ 2004, CUI:
16109129. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, Numeşte administrator judiciar provizoriu pe
Fractal Insolvenţă SPRL, cu sediul în Bucureşti, strada Dionisie Lupu, nr. 33, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de
art. 58, 59 (raport cu privire la stadiul continuării procedurii la fiecare 120 de zile) 92 şi 97 din lege, cu o retribuţie
lunară de: 1000 lei. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100 din Legea
privind procedura de insolvenţă. Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitoarei SC Amfiboswin SRL,
asociaţilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Prin Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 99 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la: 27.03.2017.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la. 18.04.2017. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de: 11. 05.2017.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de: 24.04.2017 ora 11 la sediul Tribunalului Sibiu şi convoacă
creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o
unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind
deschiderea procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Executorie. Cu drept de apel
în termen de 07 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi: 10 Februarie 2017.
Judecător Sindic: Grefier
Raluca Anamaria Savu, Bogdan Ionuţ Purcea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4620/08.03.2017

* *

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare


365 zile 949,95 lei
1 Suport electronic 90 zile 237,49 lei
30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de


document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscală: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4620/08.03.2017 conţine 17 pagini. ISSN 1842-3094

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17

S-ar putea să vă placă și