Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire_______________________

CUI ____________________________
Adresa__________________________

CATRE A.F.P. ORADEA

Subsemnatul _____________________________ in calitate de contabil la


_______________avand CUI______________________ si sediul in _______________, str.
____________ nr. ___ prin prezenta va rog a-mi elibera un extras de rol la zi pentru CUI-ul de mai
sus.
Dupa verificarea debitelor din evidenta contabila de catre societate, pentru diferentele existente,
urmeaza sa prezinte documente justificative in vederea punerii de acord a celor doua evidente.
Am primit fisa de rol in format electronic azi_________________________________

ORADEA SEMNATURA SI STAMPILA


DATA

_____________________________
_____________________________
CNP _____________________________

CATRE A.F.P. ORADEA

Subsemnatul _____________________________ in calitate de contabil la


_______________avand CNP______________________ si sediul in _______________, str.
____________ nr. ___ prin prezenta va rog a-mi elibera un extras de rol la zi pentru CNP-ul de mai
sus.
Dupa verificarea debitelor din evidenta contabila de catre societate, pentru diferentele existente,
urmeaza sa prezinte documente justificative in vederea punerii de acord a celor doua evidente.
Am primit fisa de rol in format electronic azi_________________________________

ORADEA SEMNATURA SI STAMPILA


DATA