Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Director I.C.S ”SAROJ INTERNATIONAL” S.R.L.


_______________________
___________ Chicu Tatiana

PLANUL
Măsurilor de gestionare a deșeurilor medicale
Nr.1 Denumirea măsurilor Termenii Executor Implementare
executării
1. Instruirea personalului în La Director
funcționarea sistemului de angajare,
gestionare a deșeurilor apoi
medicale cu cerințele periodic
Regulamentului privind după
gestionarea deșeurilor necesitate
medicale aprobate prin ord.
Medicului-șef sanitare de Stat
al RM NR.06.8.3.45 din
10.12.2001
2. Asigurarea instituției și La Director
Subdiviziunilor ei cu recipiente necesitate
pentru colectarea separată a
deșeurilor medicale
3. Numirea prin odin al Anual, Director
persoanelor responsabile de permanent
gestionarea deșeurilor
medicale și controlul
permanent al modului în care
funcționează sistemul de
gestionare al deșeurilor
periculoase
4. Asigurarea funcționalității Permanent Director
instalațiilor de neutralizare al
deșeurilor medicale
periculoase din incinta
instituției
5. Evidența strictă al exploatării Permanent Director
lămpilor bactericide și
organizarea strictă al
depozitării și neutralizării lor.