Sunteți pe pagina 1din 56

IORDACHE ELENA

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII


Buzău, jud. Buzău

Domeniul de pregătire – TURISM ȘI ALIMENTAȚIE


GRUPA 17

2013
Cuprins

1 PLANIFICAREA EVALUARII

2 REALIZAREA DE ITEMI

2.1 Itemi de tip Itemi cu alegere multiplă

2.2 Itemi de tip Itemi pereche

2.3 Itemi de tip Itemi duali

2.4 Itemi de tip Itemi completare

2.5 Itemi de tip întrebare structurată

2.6 Itemi de tip Itemi rezolvare de probleme

2.7 Itemi de tip Eseu structurat

3 INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVA

4 PLAN DE ACTIVITATE REMEDIALĂ

2
1. PLANIFICAREA EVALUĂRII

3
PLANIFICAREA EVALUĂRII
Clasa a XI – a, a XII-a (ruta progresivă) Nr. de ore/săptămână: 4 ore din care: T: 1; LT: 2; IP: 1
Modulul IV – Organizarea producției Numărul unităţii de competenţă : UC17
culinare Titlul unităţii : Organizarea producţiei culinare
Nr de ore/an: 132 (33 săptămâni)

Forme
de evaluare Competențe evaluate

 cunoaște grupe de preparate culinare enumeră tratamente termice

Evaluare inițială  numește operații de prelucrare preliminară


Evaluare formativă C1. Elaborează planul activităţilor zilnice Evaluare remedială a competenței 17.1 - Elaborează planul activităţilor zilnice – S6

4
C2. Îndrumă activitatea de producţie culinară 


î


C3. Distribuie preparatele comandate de personalul de servire

5
Evaluare remedială a competenței 17.3 - Distribuie preparatele comandate de personalul de servire – S21C4. Monitorizează activitatea de producţie culinară
Evaluare remedială a competenței 17.4 - Monitorizează activitatea de producţie culinară – S30

6


C5. Gestionează stocurile de materii prime, materiale şi produse finite

Evaluare sumativă Toate competențele modulului

7
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău Avizat,
Profilul: Servicii Director
Clasa: a XI-a , a XII-a (ruta progresivă)
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi Alimentaţie
Domeniul de pregătire generală: Alimentație
Profesor: IORDACHE ELENA
Plan de învățământ aprobat prin OMECI nr. 3423 / 18.03.2009, Anexa 1 și Anexa 3 Avizat,
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie Șef
catedră Programa aprobată prin Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006
Modulul IV: Organizarea producției culinare
STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ aprobat prin OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006, Anexa nr. 1
Nr de ore/an: 132 (33 săptămâni) - Nr. de ore/săptămână: 4 ore din care: T: 1; LT: 2; IP: 1

PLANIFICAREA EVALUĂRII
An școlar 2012 – 2013

Nr. crt
Unitatea de competență Competențe specifice Crit
.

1:Elaborează planul activităţilor zilnice


planului
1.
17. Organizarea producţiei culinare culinar

2. cu materiile cu materii prime conform listei meniu; Aprovi


8
prime şi
necesar

Repart

3.

Suprav
2: Îndrumă activitatea de producţie culinară
tehnici
4.
17. Organizarea producţiei culinare

5.

Remed

6.

7. preparate la Realizar
realizare a preferinţele clienţilor, S14 9
comandă în
funcţie de diferi

Decorarea şi pe

8.

Conservarea ali

9.

17. Organizarea producţiei culinare


Luarea
comenzilor de p

10.

3. Distribuie preparatele comandate


de personalul de servire
Porţionarea
preparatelor în f
11.

Distribuirea
preparatelor pen
12.

10
Controlarea acti

13.

Verificarea calit

14.

4. Monitorizeaz ă activitatea de producţie culinară

 Verificarea ap

15.

 Informarea pri
17. Organizarea producţiei culinare
16.

5.
Gestionează stocurile de materii  Aprovizionarea
17. prime,

11
materiale şi
 Respectarea ro
produse finite
18.

 Înregistrarea
contabilă a mater
19.

Urmărirea
parametrilor de

20.
17. Organizarea producţiei culinare

21. Evaluare finală

12
2. REALIZARE DE ITEMI
(competenţa evaluată + enunţ + barem de rezolvare)

Clasa: a XI-a , a XII-a (ruta progresivă) Domeniul de


pregătire de bază: Turism şi Alimentaţie
Domeniul de pregătire generală: Alimentație

Modulul IV Organizarea producției culinare


UC17 - Organizarea producţiei culinare
 Competenţa 2: Îndrumă activitatea de producţie culinară
 Competenţa 3: Distribuie preparatele comandate de personalul de
servire

OBIECTIVELE EVALUĂRII
 Să supravegheze operaţiile de pregătire a diferitelor grupe de alimente
 Să realizeze preparate la comandă
 Decoreze şi să personalizeze preparatele realizate
 Să preia comenzile de preparate de la personalul de servire
 Să distribuie preparatele pentru servirea clienţilor
2.1 ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

14
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect (10 puncte)

1. Sufleurile au la bază:
a. sos tomat
b. sos olandez
c. sos alb de lapte
d. sos tartar

2. Amestecul de limpezire se folosește la obținerea:


a. supelor limpezi
b. ciorbelor de legume
c. consomme-urilor simple
d. borșurilor din pește

3. Decorarea cu ceapă prăjită se aplică la următorul preparat culinar:


a. mazăre cu carne de porc
b. creier de vită
c. salata de conopidă
d. fasole bătută

4. Esențele se folosesc la:


a. naparea unor preparate reci
b. întărirea sosurilor
c. umplerea legumelor
d. ornarea preparatelor

5. După primirea comenzii, ospătarul repetă verbal comanda, deoarece:


a. intră în atribuțiile sale de serviciu
b. câștigă timp în vederea realizării
preparatelor c. stabilește exact comanda și o
verifică
d. este o calitate profesională

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. 10 puncte

1. c, 2. c, 3. d, 4. b, 5. c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

15
2.2 ITEMI DE TIP PERECHE

16
I. În coloana A sunt enumerate diferite țări din Europa, iar în coloana B
brânzeturi specifice acestor popoare. Realizați asocierile dintre fiecare cifră din coloana
A și litera
corespunzătoare din coloana B. (10 puncte)

Țări din Europa Brânzeturi specifice Asociere


1. Franța
2. Olanda
3. Elveția
4. România
5. Italia

II. Stabiliţi corelaţiile dintre elementele coloanei A şi cele ale coloanei B ştiind că, în
coloana A sunt preparate culinare iar în coloana B elementele de decor corespunzătoare.
(10 puncte)

Preparate culinare
1. Mazăre sote
2. Crap prăjit
3. Roșii umplute cu vinete tocate
4. Tartine cu brânză
5. Budincă de clătite

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. - 10 puncte

1- d, 2 - c, 3 - e, 4 - a, 5 - f
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

II. – 10 puncte

1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - f, 5 - b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

17
2.3 ITEMI DUALI

18
I. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia
litera corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este corect, sau „F”, dacă apreciaţi că
enunţul este fals. Transformați enunțurile apreciate ca false astfel încât să fie adevărate.
(12 puncte)

1. Ceștile și bolurile speciale folosite la servirea preparatelor lichide au capacitatea între


300 și 400 ml.
2. Lingura se așează în partea stângă a farfuriei și a cuțitului mare, cu partea concavă în
sus.
3. Omletele din fructe se coc, apoi se gratinează sau se flambează.
4. Preparatele din carne de vânat sunt greu digestibile.
5. Tăierea este operația prin care, cu ajutorul unor forme ascuțite, din materii prime se
obțin diferite forme, fiind folosite ca elemente de decor.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I – 12 puncte

1. A, 2. F, 3. F, 4. A, 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

Enunțuri reformulate
 Lingura se așează în partea dreaptă a farfuriei și a cuțitului mare, cu partea concavă
în sus.
 Omletele din fructe se înăbușă, apoi se gratinează sau se flambează.
 Decuparea este operația prin care, cu ajutorul unor forme ascuțite, din materii
prime se obțin diferite forme, fiind folosite ca elemente de decor.
Pentru oricare din cele trei enunțuri reformulate corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

19
2.4 ITEMI DE COMPLETARE

20
I. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare astfel încât să obţineţi
enunţuri corecte şi complete (8 puncte)

1. În funcție de cantitatea de sos conținută, preparatele cu sos pot fi montate


în legumieră, ……(1).…. sau pe farfurie întinsă mare.
2. Sistemul de servire …..(2)……. constă în efectuarea tuturor operațiilor de servire
de către ospătar.
3. ……..(3)……. este un preparat lichid limpede, concentrat și degresat care se
servește în meniurile pregătite pentru diferite ocazii.
4. Fructele se folosesc la decorare în stare proaspătă sau conservată, tăiate în
diferite forme sau ……..(4)…….

II. Alegeți termenii corecți din lista de mai jos, astfel încât să obțineți enunţuri corecte
şi complete (16 puncte)

1. Sosurile reci dulci, de vanilie, ……(1)……, ciocolată și sosul de vin se utilizează


la ornarea dulciurilor de bucătărie, pe bază de aluaturi și a ……(2)…….
2. Servirea ……(3)…… se practică atunci când numărul clienților este mai
restrâns, iar sortimentul preparatelor ofertate este mai diversificat.
3. Paharele, ceștile și cupele din care s-au consumat gustările se ridică de la masă
pe partea ……(4)…… a consumatorului.
4. Sosurile calde emulsionate au o digestibilitate ……(5)…… și o valoare nutritivă
……(6)……, dată de materiile de origine vegetală.
5. Aspicurile sunt semipreparate culinare rezultate prin fierberea extractivă a
unor alimente bogate în proteine de tip ……(7)…… și elastină.
6. Mazărea cu carne de porc și ciupercile a la grec se decorează cu mărar și
……(8)…… tocat.

Lista termeni: ușoară, de caramel, stângă, pătrunjel, budinci, directă, colagen, dreaptă,
prăjituri greoaie, variabilă, indirectă, keratină, busuioc, de zmeură, mare

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I – 8 puncte
1. – pe platou; 2. – direct; 3. – consomme-ul; 4. – întregi;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

II – 16 puncte
1. de caramel; 2. budincilor; 3. indirectă; 4. dreaptă; 5. ușoară; 6. mare; 7. colagen;
8. pătrunjel
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

21
2.5 ITEMI DE TIP ÎNTREBARE
STRUCTURATĂ
I. În figura alăturată este redată incomplet schema tehnologică generală de
obținere a preparatelor din legume cu sos: (14 puncte)

Verificarea calității

(1)

Prelucrare primară

(2) Condimente, sosuri

(3) Formarea preparatului

(4)

Gratinarea
(6)

Servirea (5)

1. Denumiți operațiile care lipsesc din schemă.


2. Descrieți operația cu numărul 1.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. - 14 puncte

1. - 12 puncte
1 – dozarea componentelor; 2 – prepararea sosului; 3 – prelucrarea termică parțială a
legumei de bază; 4 – fierberea; 5 – montarea pentru prezentare; 6 - decorare
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

2. – 2 puncte
Dozarea componentelor se realizează prin cântărire sau măsurare volumetrică
pentru fiecare componentă din rețetă. Executarea corectă a acestei operațiuni influențează
calitatea preparatului și gramajul produsului de produs finit.
Pentru un răspuns corect și complet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet
se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
2.6 ITEMI DE TIP REZOLVARE DE
PROBLEME
I. Specialitatea casei la restaurantul „X” este Anghemaht din carne de pui. Calculaţi
necesarul de materii prime și auxiliare pentru 60 de porţii, ştiind că pentru 4 porţii sunt
necesare următoarele cantităţi:
(14 puncte)
 carne de pui 0,800 kg
 ceapă 0,300 kg
 făină 0,030 kg
 unt 0,100 kg
 zeamă de lămâie 0,050 l
 sare 0,020 kg
 cartofi 0,500 kg

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I – 14 puncte

Necesarul de materii prime:


Nr.
crt.
1. Carne de pui
2. Ceapă
3. Făină
4. Unt
5. Zeamă de lămâie
6. Sare
7. Cartofi
Pentru fiecare rezultat corect calculat se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte
II. Completați aritmograful de mai jos și descoperiți în coloana AB denumirea unui
preparat din categoria tocăturilor fripte, care se obține din măruntaie de miel.
(28 puncte) A
1
2

3 4
B

1. Materie primă vegetală folosită în obținerea legumelor umplute cu tocătură.


2. Preparate din carne tocată obținute prin împesmetare și prăjire.
3. Etapă a procesului tehnologic de obținere a tocăturii, ce se poate obține cu
ajutorul robotului universal.
4. Condiment picant roșu folosit la obținerea preparatului Varză cu carne tocată de porc.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

A
1 A
2 P
3
4
B
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Pentru soluția AB corectă se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
Probă practică
III. Organizați-vă în cinci grupe a câte 5 elevi și întocmiți câte un buletin de analiză,
conform modelului, pentru preparatele din carne de pasăre cu sos, precizând 4 (patru) defecte,
cauzele care le-au generat şi posibilităţile de remediere. La final se vor confrunta răspunsurile
și
se vor face discuții pe baza acestora. (36 puncte)

Nr.
crt.
1
2
3
4

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Nr.
Defecte
crt.

1.  aglomerări în sos

2.  sos prea vâscos sau prea fluid

3.  prinderea sosului de
fundul vasului
4.

5.  carnea nu-şi păstrează


forma
6.  orezul insuficient de
fiert

Se vor puncta: oricare patru categorii de defecte, fiecare defect având asociat cauzele ce l-au provocat
şi remedierile posibile în aceste situaţii.
Pentru precizarea corectă a defectelor, se acordă câte 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0p.
Pentru specificarea corectă a cauze asociate defectului se acordă câte 3 puncte; pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0p.
Pentru specificarea corectă a posibilităţilor de remediere asociate defectelor specificate se acordă câte
3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.
IV. Calculați conținutul în lipide a 120 g cașcaval, știind că VE pentru 190 g produs este
420 kcal, iar conținutul în proteine și glucide este de 95 %. (14 puncte)

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

VE = Px4,1 + Lx9,3 + Gx4,1 = Lx9,3 + 4,1x(P + G)


Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

 %L 190 g – 5 puncte

420 = Lx9,3 + 4,1x95


Pentru înlocuirea corectă a datelor se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
L 190 g = (420 – 4,1x95)/9,3 = 3,27%
Pentru calculul corect al L 190 g se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

 VE 120 g – 3 puncte

190 g……………..420 Kcal


120 g………………x
X = (120x420)/190
VE 120 g = 265,26 Kcal
Pentru calculul corect al VE 120 g se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

 %L 120 g – 4 puncte

3,27 %………..420 Kcal


x……………… 265,26 Kcal
%L 120 g = 2,06%
Pentru calculul corect al L 120 g se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
2.7 ESEU STRUCTURAT

29
I. Întocmiţi un eseu cu tema ”Locul şi rolul preparatelor culinare în meniu” având
în vedere următoarea structură de idei: (30 puncte)

a) Întocmiţi lista meniu, care să cuprindă principalele grupe de preparate culinare, cu


câte un sortiment pentru fiecare grupă .
b) Caracterizaţi sufleurile şi precizaţi locul lor în meniu.
c) Enumeraţi şi descrieţi rolul elementelor de adaos utilizate la obţinerea ciorbelor şi
borşurilor
d) Descrieţi indicii de calitate ai gustărilor reci

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. – 30 puncte
a. – 8 puncte
semipreparate, gustări şi antreuri, preparate lichide, preparate de bază, fripturi,
garnituri, salate, dulciuri.
Pentru fiecare grupă de preparate precizată corect se acordă câte 1 punct. Pentru un răspuns incorect
se acordă 0 puncte.

b. – 3 puncte
Sufleurile se caracterizează prin valoare nutritivă mare, dată de prezenţa în
cantitate destul de mare a ouălor, precum şi de factorii nutritivi prezenţi în adaosurile folosite.
Având volum crescut şi structură afânată şi fiind realizate prin procesul de coacere au
digestibilitate uşoară şi aspect apetisant.
Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte. Pentru un răspuns parţial corect se acordă 1
punct, pentru un răspuns incorect se acordă 0 puncte.
Sufleurile se servesc de obicei la cină, dar şi între mesele principale sau ocupă locul I în
meniu.
Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 1 punct. Pentru un răspuns incorect se acordă 0 puncte.

c. - 13 puncte
Elemente de adaos:
 orez și paste făinoase – rol de mărire a consistenţei
 făină – rol de legare şi de mărire a consistenţei
 ou, smântână, iaurt, lapte – mărirea valorii nutritive şi îmbunătăţirea gustului
Pentru fiecare element precizat corect se acordă câte 1 punct. Pentru un răspuns incorect se acordă 0 puncte
Pentru fiecare rol prezentat corect şi complet se acordă câte 2 puncte; pentru răspuns parţial corect
se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

d. – 6 puncte
Aspect – atrăgător, variat şi estetic, elementele de decor bine fixate;
Gust şi miros – plăcute, specifice componentelor utilizate;
Consistenţă – corespunzătoare materiilor prime proaspete, iar pastele cu
consistenţă corespunzătoare turnării.
Pentru fiecare indice de calitate descris corect şi complet se acordă câte 2 puncte, pentru răspuns
parţial corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

30
3. INSTRUMENT DE EVALUARE
SUMATIVĂ
Clasa: a XII-a , a XIII-a (ruta progresivă)
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi Alimentaţie
Domeniul de pregătire generală: Alimentație

Modulul IV: Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie


U.C. 18. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie

 U.C. 18.2 Îndrumă activitatea de patiserie-cofetărie


 U.C. 18.3 Realizează produse fine de patiserie-cofetărie
 U.C. 18.4 Monitorizează activitatea producţiei de patiserie-cofetărie

OBIECTIVELE EVALUĂRII

 Să supravegheze operaţiile de pregătire a semipreparatelor şi preparatelor de


patiserie-cofetărie
 Să selecţioneze tehnicile de realizare în funcţie de produsele de realizat
 Să decoreze şi să personalizeze preparatele realizate
 Să adapteze tehnicile de decorare la cerinţele clienţilor
 Să verifice calitatea produselor realizate
 Să obţină specialităţi de patiserie-cofetărie produse fine din ciocolată,
marţipan, praline

CONȚINUTURI

C1. Operaţii de pregătire primară şi termică pentru semipreparate (din zahăr, fructe, ou
şi făină, creme); produsele din aluaturi; prăjituri şi torturi diferite; fursecuri diferite; îngheţate;
băuturi răcoritoare.
C2. Tehnici de prelucrare primară şi termică a semipreparatelor, tehnici de asamblare a
produselor, tehnici de finisare, tehnici de realizare şi aplicare a decorurilor
C3. Folosirea decorurilor specifice produselor precum şi a celor care pun în evidenţă
măiestria personală
C4. Decorarea cu: ciocolată, fructe, marţipan, elemente de decor din zahăr,
fondant, cremă; creativitate în decorare
C5. Produse finite: bomboane diferite, produse franţuzeşti, figurine, produse originale
Matricea de specificație

Niveluri cognitive

Conţinuturi

C1. Operaţii de pregătire primară şi


termică pentru semipreparate (din zahăr, fructe, ou şi făină, creme); produsele din aluaturi; prăjituri şi torturi diferite; fursecuri dif

C2. Tehnici de prelucrare primară şi


termică a semipreparate-lor, tehnici de asamblare a produselor, tehnici de finisare, tehnici de realizare şi aplicare a decorurilor

C3. Folosirea decorurilor specifice


produselor precum şi a celor care pun în evidenţă măiestria personală

C4. Decorarea cu: ciocolată, fructe,


marţipan, elemente de de-cor din zahăr, fondant, cremă; creativitate în decorare

C5. Produse finite:- bomboane


diferite, produse franţuzeşti, figurine, produse originale, etc.

Total itemi

Pondere, (%)

33
Clasa/Data……………..….. Nume, prenume………………

TEST DE EVALUARE

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

I. 1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 puncte)

1. Structura stratificată a foitajului este asigurată de operația de:


a. divizare
b. crestare
c. turare
d. porționare
2. Modelarea aluatului opărit se realizează prin:
a. rotirea deasupra capului
b. întindere cu merdeneaua
c. decupare cu șabloane speciale
d. turnare cu poșul cu șpriț
3. Jeleurile turnate peste produs protejează împotriva procesului de:
a. răcire
b. fermentaţie
c. umezire
d. oxidare
4. Decorul din cremă se realizează:
a. prin tablare manuală
b. cu ajutorul bruiozei
c. cu poşul cu şpriţ sau cornetul de
hârtie
d. cu ajutorul ruloului
reglabil
5. Prăjitura ,,Şnit cu cremă de cafea" face parte din grupa:
a. prăjituri cu blat alb
b. prăjituri cu blat colorat
c. prăjituri din foi Doboş
d. prăjituri din coji
indiene

34
I.2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia
litera corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau „F”, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul/enunţurile false astfel încât să devină adevărate
(12puncte)
1. La decorarea prăjiturii „Sonde” se folosesc crema de cacao şi fructele confiate.
2. La prepararea torturilor, blaturile se execută cu o zi înaintea utilizării.
3. Operaţia de pasteurizare a compoziţiei pentru îngheţată are rolul de a obţine o
dispersie coloidală perfectă a ingredientelor adăugate.
4. Elementele de decor din pastiaj sunt obţinute prin prelucrare la cald.
5. Parfeurile se deosebesc de îngheţate şi casate prin proba de fierbere.

I.3 Stabiliţi corelaţiile dintre elementele coloanei A şi ale coloanei B ştiind că în coloana
A sunt enumerate principalele grupe de prăjituri, iar în coloana B sunt sortimentele de prăjituri
corespunzătoare. (8 puncte)

A. Grupe de prăjituri
1. Prăjituri cu blat colorat
2. Prăjituri cu frișcă
3. Prăjituri cu foi Doboș
4. Prăjituri cu foi Richard

Subiectul. II. TOTAL: 30


puncte

II.1 Precizați rolul sării în prepararea foitajului. (6 puncte)


II.2 Alegeți termenii corecți din lista de mai jos, astfel încât să obțineți enunţuri corecte
şi complete: (10
puncte)

1. Aluatul opărit este un aluat ……(1)……, obținut prin opărirea făinii într-un
amestec de lichid, grăsime, sare în care se încorporează la final ouă.
2. Crema cu fondant se pregătește la ……(2)……, numai din grăsimi și
fondant, fiind apreciată pentru valoarea energetică ……(3)…….
3. Glasarea prăjiturilor se realizează prin turnarea ciocolatei cuvertură peste
……(4)…… în strat subțire și ……(5)…….

Lista termeni: straturi, cald, ștraifuri, nedospit, rece, dospit, mare, uniform.
II.3 Foile de plăcintă sunt semipreparate de patiserie obținute dintr-un aluat simplu,
nedospit, întins prin procedee diferite, atât cat permite glutenul. Răspundeți la
următoarele cerințe:
(14 puncte)
a. Precizați care sunt materiile prime folosite la obținerea foii de plăcintă
grecească b. Prezentați principalele caracteristici ale preparatelor însiropate.
c. Enumerați diferite sortimente de produse care au la baza foaia de plăcintă.

Subiectul. III. TOTAL: 30 puncte

III.1 Completați aritmograful de mai jos și descoperiți în coloana AB denumirea


unui sortiment de elemente de decor obținut din fructe cu putere mare de gelifiere. (8
puncte)
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1. Pastă de consistență tare obținută prin omogenizarea fondantului alb cu laptele praf.
2. Cremă pe bază de grăsimi, ouă și lapte.
3. Operația de acoperire a prăjiturilor cu ciocolata cuvertură.
4. Ustensilă folosită la realizarea decorurilor din caramel.
5. Elemente de decor folosite la decorarea părților laterale ale pișcoturilor.
6. Semipreparat folosit atât ca element de decor cât și ca element de barotare.
7. Materie primă utilizata la finisarea și decorarea torturilor și prăjiturilor.

III.2 Alcătuiţi un eseu cu titlul „Decorarea torturilor”, după următoarea structură de


idei: (22 puncte)
a. caracterizarea torturilor şi clasificarea acestora;
b. indicii de calitate ai torturilor;
c. elemente de decor folosite la decorarea torturilor;
d. caracteristicile organoleptice ale elementelor de decor din ciocolată și fondant.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalități de rezolvare corectă a cerinţelor,
în acord cu ideile precizate în barem.

Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

I.1. (10 puncte)


1 – c, 2 – d, 3 – d, 4 – c, 5 – a,
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

I.2. ( 12 puncte)
1 – F, 2 – A, 3 – A, 4 - F, 5 - A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
Reformularea enunțurilor false
1. La decorarea prăjiturii „Sonde” se folosește ciocolata încălzită.
2. Elementele de decor din pastiaj sunt obţinute prin prelucrare la rece.
Pentru oricare din cele două enunțuri reformulat corect si complet se acordă 2 puncte; pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

I.3. (8 puncte)
1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – e
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte

II.1. (6 puncte)
Sarea adăugată în aluat determină fixarea culorii, în cazul în care se folosește și
gălbenușul de ou, mărirea puterii de absorbție a glutenului și influențează elasticitatea
aluatului și îmbunătățește gustul.
Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru un răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

II.2. (10 puncte)


1 - nedospit, 2 - rece, 3 - mare, 4 – ștraifuri, 5 – uniform
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

II.3. (14 puncte)


a. 4 puncte
Materii prime: făină, apă, ulei, amidon
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p.; pentru un răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b. 6 puncte
Caracteristicile preparatelor însiropate: au la bază foaia de plăcintă grecească, nuci zdrobite
și sirop; au valoare energetică mare.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru un răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. 4 puncte
Sortimente: plăcintă cu telemea și brânză de vaci, merdenele cu brânză, ștrudel
brăilean cu brânză, sarailie, trigoane cu nuci, trigoane cu dovleac, baclava.
Pentru oricare 4 sortimente precizate corect, din lista de mai sus, se acordă câte 1p; pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

Subiectul. III. TOTAL: 30 puncte

III.1. (8 puncte)

1. P

5. P

B
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.
Pentru soluția AB corectă se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.

III. 2 - 22 puncte
a. 4 puncte
Se va puncta caracterizarea generală a torturilor (modalități de prezentare – la bucata,
simple sau supraetajate; valoare nutritivă complexa; furnizoare de energie; valorificarea
semipreparatelor).
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p.;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. 10 puncte
Indicii de calitate și condițiile de
admisibilitate: Forma
 specifică denumirii și grupei din care fac parte. Conturul bine definit,
reprezentând cu fidelitate obiectele naturale propuse;
 să nu depășească marginea suportului pe care este
așezat; Aspectul exterior
 decorul să fie simplu, să corespundă prin felul de montare, denumirii tortului;
 să fie proporțional cu dimensiunile tortului;
 glazura să fie fixată pe suprafața tortului în strat subțire
Aspectul în secțiune
 grosimea blatului sau a foilor să fie egala cu stratul de crema;
 adaosurile folosite repartizate uniform în toată compoziția;
 prin porționare să-și mențină
forma; Gustul și mirosul
 dulce sau ușor acrișor pentru cele de fructe, plăcut;
 adaosurile folosite să fie pronunțate, cu aroma și gust plăcute;
Pentru specificarea şi asocierea corectă a fiecărei condiţii de admisibilitate cu indicii de calitate se acordă câte
1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

c. 4 puncte
Elemente de decor: din zahăr, pastiaj, ciocolată, cremă și fructe confiate
Pentru fiecare element de decor precizat corect se acordă câte 1 punct; pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0p.

d. 4 puncte
Elemente de decor din ciocolată:
 prezintă luciu pronunţat, grătarul este fin şi uniform,la distanţe egale;
 figurile geometrice trebuie să aiba aceleaşi dimensiuni
 figurinele să prezinte luciu, să fie întregi, fără goluri de aer, fără crăpături
sau deformari;
 au gust dulce, plăcut, uşor amărui;
Pentru oricare 2 caracteristici organoleptice din lista de mai sus, specificate corect și complet, se acordă câte
1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

Fondantul, ca element de finisare, are următoarele proprietăţi organoloptice:


 suparafaţa netedă, fără crăpături sau săpături, cu luciu pronunţat;
 grosime corespunzătoare;
 culoare uniformă;
 gust dulce, plăcut, fără gusturi şi mirosuri străine;
Pentru oricare 2 caracteristici organoleptice din lista de mai sus, specificare corect și complet, se acordă câte
1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.
4. PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL

40
PLAN REMEDIAL

La nivelul clasei a IX-a, domeniul Turism şi alimentaţie, în cadrul modulului M2


– Organizarea unităților de alimentație și turism, pentru unitatea de învățare Potențialul turistic
natural și antropic, s-a aplicat un test de evaluare sumativă cu diferite tipuri de itemi. Pentru
elaborarea testului s-au avut în vedere următoarele:
 UC12 – Potentialul turistic
C12.1. – Informeaza clientii despre obiective turistice naturale
C12.2 - Informeaza clientii despre obiective turistice antropice
C12.3 - Informeaza clientii despre obiective turistice locale
 OBIECTIVELE EVALUĂRII
 Să ofere informatii despre obiective turistice naturale, antropice si locale
 CONTINUTURI
 C1. Obiective turistice naturale: forme de relief, monumente ale naturii,
floră, faună, hidrografie, rezervaţii naturale
 C2. Caracteristicile obiectivelor turistice naturale: tip, localizare, trăsături
generale
 C3. Obiective turistice antropice: muzee, case memoriale, obiective istorice,
obiective religioase, tradiţii şi obiceiuri, meşteşuguri şi artizanat, obiective
tehnico-economice, manifestări culturale şi sportive.
 C4.Caracteristicile obiectivelor turistice antropice: tip, localizare, trăsături
generale
 C5. Caracteristicile obiectivelor turistice locale

A. Identificarea aspectelor care trebuie remediate


Cei 20 de itemi ai testului (vezi Anexa1) au fost elaborați ținându-se cont de cele 4
niveluri cognitive corespunzătoare competenţelor de evaluat (Achiziţia informaţiei, Înţelegere,
Aplicare, Analiză), conform matricei de specificații (vezi Anexa 4). Testul, prin structura sa,
asigură evaluarea întregului conţinut, printr-o distribuire relativ proporțională a numărului de
itemi pe fiecare unitate de conţinut în funcţie de complexitatea şi timpul alocat acestor
conţinuturi prin planificarea evaluării.
Itemii au fost grupaţi în tabel pe niveluri cognitive, aşa cum rezultă din matricea de
specificaţii.
Testul a fost corectat pe baza unui borderou, iar punctajele din tabel au fost convertite în
plus-uri şi minus-uri, într-un alt tabel (vezi Anexa 2 și Anexa 3), astfel: s-au marcat cu
semnul (+) itemii la care elevul a răspuns corect (itemi la care a obţinut mai mult de jumătate
din punctajul alocat pe itemul respectiv) şi cu semnul ( - ) itemii la care nu a răspuns
mulţumitor, itemi la care elevii au obţinut mai puţin de jumătate din punctajul alocat pe itemul
respectiv.
În urma aplicării și corectării testului s-au identificat următoarele aspecte:
 testul s-a aplicat pe un eșantion de 19 elevi;
 doar un singur elev (5,2%) a reușit să obțină nota maximă (10);
 5 elevi (26,31%) au obținut note cuprinse între 8.00 – 9.90;
 5 elevi (26,31%) au obținut note cuprinse între 7.00 – 7.90;
 2 elevi (10,5%) au obținut note cuprinse între 6.00 – 6.90;
41
 nici un elev nu a obținut note cuprinse între 5.00 – 5.90;

42
 6 elevi (31,57%) au obținut note sub nota 5.00.
 14 elevi care nu au răspuns complet la itemii de nivel cognitiv inferior,
dintre care 5 au răspuns doar la max. 2 itemi, deci aceştia au un nivel
nesatisfăcător de cunoştinţe, impunându-se în cazul lor măsuri de recuperare a materiei;
 3 elevi nu au dat nici un răspuns la itemii de înțelegere și aplicare a
cunoștințelor referitoare la patrimoniul turistic natural și antropic, pentru aceștia
se impune activitate de remediere;
 sunt elevi care au avut probleme de vocabular, de stăpânire a termenilor
specifici, de reproducere a unor informații de specialitate. Pentru aceștia se impune
luarea unor măsuri de dezvoltare a competenţelor de comunicare orală şi în scris.
 În urma corectării itemului de tip eseu s-a constatat că 7 elevi nu au abordat
subiectul, iar alți 4 elevi au demonstrat o slabă capacitate de valorificare a noilor
cunoștințe și adaptarea acestora la realitate și o exprimare greoaie și cu multe greșeli.
La subiecții identificați cu probleme se va acorda atenție individualizată și se va încerca
diversificarea activităților de învățare de la foarte simplu spre simplu, apoi la complex
și activități de învățare repetitive.
Planul remedial a fost întocmit doar pentru 3 elevi cu probleme de comunicare,
de însușire și de sintetizare a cunoștințelor.
Planul de remediere

B. Aspecte de remediat
C .Cauze

 Capacitate limitată de memorare.


 Cunoștințe insuficiente
Confuzii între noțiunile predate
(goluri)
 Impactul cu noile cunoștințe

 Mediul din care provine


(nivel de educație/ socio-economic al familiei)
 Însuşirea lacunară a
informaţiilor teoretice
Incapacitatea de exprimare  Cunoștințe informaţional minimal
 Interes minimal faţă de
şcoală

Aplicarea corectă a cunoștințelor teoretice în  Asimilarea defectuoasă


a cunoştinţelor de specialitate
 Dezinteres față de

43
practică modulul parcurs
 Cunoștințe insuficiente
(goluri)
 Dezinteres față de actul
educativ
Dificultăți în receptarea noțiunilor de specialitate
 Frecvență redusă la ore
 Neadaptarea la metodele de învățare
 Impactul schimbării
ciclului de învățământ

 Dezinteres față de
modulul parcurs
 Nu înțelege ce citește
(citire/ gândire critică)
Tratarea superficială a cunoștințelor  Dificultăți de comunicare
 Factori individuali (abilități diferite de comunicare în scris și oral, instabilitate emo

44
ANEXE

45
ANEXA 1

CLASA…………… Nume și prenume……………………………

TEST DE EVALUARE SUMATIVA

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 puncte)


1. Deplasarea într-o zonă rurală pitorească şi nepoluată, reprezintă forma de turism:
a. cultural
b. sportiv
c. de afaceri
d. agroturism
2. După motivaţiile deplasărilor turismul poate fi:
a. religios
b. rutier
c. de iarnă
d. social
3. Una din componentele reliefului montan cu funcţie turistică deosebită este:
a. flora specifică
b. fondul cinegetic
c. relieful vulcanic
d. bioclimatul
4. Lacurile cu apă sărată se găsesc în zona:
a. montană
b. de câmpie
c. Marea Neagră
d. dealurilor şi
podişurilor
5. Lacul Roşu este un lac:
a. glaciar
b. de baraj artificial
c. de baraj natural
d. cu apă sărată

I.2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul


fiecăruia litera corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau „F”, dacă
apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul/enunţurile false astfel încât să devină
adevărate
(10 p)

1. Vestigiile arheologice fac parte din potenţialul socio – demografic.


2. Clima prin componentele sale poate să favorizeze sau să limiteze activităţile turistice.
3. Centrele de ceramică de la Horezu sunt centre industriale din România.

46
I.3 Stabiliţi corelaţiile dintre elementele coloanei A şi ale coloanei B ştiind că în coloana
A sunt enumerate componente ale potenţialului turistic natural, iar în coloana B elemente
ale componentelor potenţialului turistic natural. (10 puncte)

A. Componente ale industriei turismului

1. relief şi geologie
2. climă
3. hidrografie
4. vegetaţie
5. faună

II.1. Definiţi potenţialul turistic antropic (6 p)


II.2. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile următoare să fie corecte
şi complete. (10p)
1. Lacul Sfanta Ana este un lac … (1)….
2. Obiectivele religioase sunt componente ale patrimoniului … (2)….
3. Patrimoniul turistic reprezinta … (3)… turistice si ... (4) … realizate in
scopul valorificarii lor
4. Canalele de navigatie sunt obiective … (5)....
II.3. În schema alăturată sunt prezentate resursele balneare. (14 p)

a. Precizaţi resursele balneare care lipsesc din schemă.


b. Descrieţi resursa balneară lacuri minerale si termominerale.
III. (30 puncte)
Realizaţi un eseu cu tema: „Potenţialul turistic – premisă a dezvoltării turismului în
judeţul X” după următoarea structură de idei:
a. principalele componente ale potenţialului turistic natural din judeţul X (patru elemente);
b. exemplificare pentru fiecare componentă de potenţial turistic natural din judeţul X;
c. asocierea formelor de turism care pot fi practicate în relaţie cu fiecare
dintre componentele de potenţial turistic evidenţiate;
d. condiţiile necesare valorificării potenţialului turistic existent în judeţul X.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. (30 puncte)
I.1. (10 puncte)
1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – d, 5 – c,
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

II.2. ( 10 puncte)
1 – F, 2 – A, 3 – F.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
Reformularea enunțurilor false
1. Vestigiile arheologice fac parte din potenţialul cultural - istoric.
2. Centrele de ceramică de la Horezu sunt centre meșteșugărești din România.
Pentru oricare din cele două enunțuri reformulat corect si complet se acordă 4 puncte. pentru un
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

I.3. (10 puncte)


1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a, 5 – e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.

II. (30 puncte)


II.1. (6 puncte)
Potenţialul turistic antropic cuprinde creaţiile omului de-a lungul timpului, concretizate în
elemente de cultură, istorie, artă şi civilizaţie, care prin caracteristicile lor atrag grupurile de turişti.
Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru un răspuns parţial corect sau incomplet se acordă
3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
II.2. (10 puncte)
1 - vulcanic, 2 - antropic, 3 - resursele, 4 – structurile, 5 – tehnico-economice
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte.
II.3. (14 puncte)
a. (8 puncte)
1 - factori climaterici de cură, 2 - emanații de gaze terapeutice, 3 - aeroionizarea, 4 –
plante medicinale
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă
0 puncte. Se va considera corectă oricare altă ordine de enumerare a resurselor balneare.

b. (6 puncte)
Lacurile minerale si termonimerale prezinta o mare complexitate si diversitate sub
aspect mineralogic, termic, fizico-chimic
Pentru oricare răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru oricare răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
III. 30 puncte
a. (6 puncte)
 relief şi geologie, climă, hidrografie, floră, faună, resurse balneare, natura ocrotită.
Pentru oricare cinci componente de potențial turistic, corecte și complete, se acordă 6p. Pentru
răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte
b. (4 puncte)
 relief şi geologie (muntos, campie), climă (temperata), hidrografie (lacul Siriu, raul
Buzau), floră (floarea de colt, brebenei), faună (struti), resurse balneare (Statiunea Monteoru),
natura ocrotită (rezervatia naturala Crang).
Pentru oricare cinci exemple aferente unei componente de potențial turistic, corecte și complete, se acordă
4p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte
c. (10 puncte)
- relief şi geologie – turism montan, turism de cunoaștere, drumeție,
alpinism, speoturism, turism de agrement
- climă – sporturi de iarnă, cura heliomarină, climatoterapia
- hidrografie – sporturi nautice, tratament balnear, cura heliomarina, turism de litoral
- floră – turism de odihnă, de agrement, de recreere
- faună – turism de vânătoare și pescuit sportiv, științific, de cunoaștere
- resurse balneare – turism balnear
- natura ocrotită – turism profesional și de cunoaștere, de recreere, ecoturism
Pentru fiecare asociere corecta si completa conform componentelor enumerate la pct. a, se acorda cate 2p.
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte un 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte

d. (10 puncte)
amplasare (formă de relief, altitudine), posibilități de acces, posibilități de alimentație,
posibilități de cazare, posibilități de agrement
Pentru fiecare condiţie corectă și completă se acordă câte 2 p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet
se acordă câte un 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
Anexa 2

ACHIZIȚIA INFORMAȚIEI
Nr. crt Nume și prenume elev
I.1 I.2 I.3 I.4

2p 2p 2p 2p
1.
Elev 1 2 2 - 2
2. Elev 2 2 - - -
3.
Elev 3 - 2 - -
4.
Elev 4 2 2 2 2

5. Elev 5 2 2 2 2
6.
Elev 6 2 - 2

7. Elev 7 2 - 2 2
8.
Elev 8 2 2 2 2

9. Elev 9 - - 2 -
10.
Elev 10 2 2 2 -

11. Elev 11 2 - - 2
12. Elev 12 2 2 2 2
13. Elev 13 2 2 2 2
14.
Elev 14 2 2 - 2

51
15. Elev 15 2 - 2 2
16.
Elev 16 2 2 2 -

17.
Elev 17 2 - - 2

18.
Elev 18 2 - 2 2

19. Elev 19
2 2 - -

52
Anexa 3

ACHIZIȚIA INFORMAȚIEI

Nr. crt Nume și prenume elev


I.1 I.2 I.3 I.4

2p 2p 2p 2p

1.
Elev 1 + + - +
2. Elev 2 + - - -
3.
Elev 3 - + - -

4.
Elev 4 + + + +

5. Elev 5 + + + +
6.
Elev 6 - + - +

7. Elev 7 + - + +
8.
Elev 8 + + + +

9. Elev 9 - - + -
10.
Elev 10 + + + -

11. Elev 11 + - - +
12. Elev 12 + + + +
13. Elev 13 + + + +

53
14.
Elev 14 + + - +

15. Elev 15 + - + +
16.
Elev 16 + + + -

17.
Elev 17 + - - +

18.
Elev 18 + - + +

19. Elev 19
+ + - -
*a se vedea baremul de corectare și notare

54
ANEXA 4
Matricea de specificaţii cu punctajul pe fiecare item

Niveluri cognitive

Conţinuturi

C1- Obiective turistice


naturale: forme de relief, monumente ale naturii, floră, faună, hidrografie, rezervaţii naturale

C2 – Caracteristicile
obiectivelor turistice naturale: tip, localizare,
trăsături generale

C3 - Obiective turistice
antropice: muzee, case memoriale, obiective istorice, obiective religioase, tradiţii şi obiceiuri, meşteşuguri şi artizanat,

C4 – Caracteristicile
obiectivelor turistice antropice: tip, localizare, trăsături generale

C5 – Caracteristicile
obiectivelor turistice locale: tip, localizare, trăsături generale

Total itemi pe niveluri


cognitive
Pondere itemi pe niveluri
cognitive

Total punctaj/nivel cognitiv

55

S-ar putea să vă placă și