Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Director I.C.S ”SAROJ INTERNATIONAL” S.R.L.


_______________________
___________ Chicu Tatiana

PLANUL
De control al calităților serviciilor prestate
I.C.S ”SAROJ INTERNATIONAL” S.R.L.
Nr. Nivel de Forma de Metode de control Termen de Responsabil
control control control
1. Nivel I 1.1Autoevaluarea
Autocontrol și practicilor și al
Asistentă autoperfecționare documentației Lunar, Asistentă
medicală medicale trimestrial, medicală
1.2 Evaluarea semestrial,
indiciilor anual
activității de
bază în dările de
seamă ale
asistentei
medicale
2. Nivel II 2.1 Autoevaluarea
documentației
medicale Zilnic ,
Medicul Autocontrol și 2.2 Evaluarea lunar, Medicul
curant autoperfecționare idnciilor de bază a trimestrial, curant
activității în dările semestrial,
de seamă annual
2.3 Consultul
pacienților în
instituțiile clinice