Sunteți pe pagina 1din 25

Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018

ORARUL CLASEI A II-A

Zilele/orele Luni Marti Miercuri Joi Vineri


I CLR CLR CLR DP MEM
II CLR CLR CLR MEM AVAP
III MEM MEM MEM EF LB
IV EF MM MM AVAP
V

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
INTEGRATA
CLASA A II-A
C ONFORM OMEN NR. 3418 /19.03.2013

AN ŞCOLAR 2017 -2018

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CLR -6 ORE PE SAPTAMANA


COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA - 1 ORA PE SAPTAMANA
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI MEM - 5 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE AVAP - 2 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ
MUZICĂ ŞI MIŞCARE MM - 2 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ
DEZVOLTARE PERSONALĂ DP - 1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


EDUCATIE FIZICA EF -2 ORE PE SAPTAMANA
SAPTAMANA

MANUALE SCOLARE

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA - E DITURA HUMANITAS


MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI – E DITURA INTUITEX
DEZVOLTARE PERSONALA – E DITURA ARS LIBRI
MUZICA SI MISCARA – E DITURA ARAMIS A UTORI: ALINA PERTEA ,D UMITRA RADU

SEMESTRUL I
Nr Unitatea Disciplina Nr. Competent Detalii de continut Perioada de
crt tematica de studiu ore e timp
specifice
INCEPUT 2săptămâni
1. DE AN 1.1 Prezentarea manualului I – II
SCOALAR 1.2  Sa facem cunostinta cu prietenii
1.3 nostril Maia si Aris
Bun venit la CLR 12 1.4  Dialog despre vacanța de vară ;
scoala! 2.1  Alfabetul limbii române –
actualizare;
2.2
 Sunete, silabe, cuvinte- despartirea
2.3 in silabe, sensul cuvintelor;
2.4  Emiterea unor pareri referitoare la
3.1 textele citite;
 Intrebari si raspunsuri despre
continutul textelor citite;
 Citirea /scrierea cuvintelor,
enunţurilor, textelor scurte.
Texte suport:
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


„ Deşteaptă-te , române !„ ( A.
Muresanu)
„Povestea abecedarului pierdut
„ (dupa P. Stoicescu)
Evaluare inițială
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Bun venit din Numerele naturale de la 0 la 100


nou la şcoală! MEM 10 1.1  Formarea,citirea, 2 saptamani
1.2 scrierea,ordonarea, compararea
1.3 numerelor
1.4 Adunarea si scaderea numerelor naturale
2.1 de la 0 la 100
2.2  Probleme care se rezolvă printr-o
3.1 operaţie *Probleme care se rezolvă
3.2 prin 2 operaţii de adunare/scădere
4.1 Figuri și corpuri geometrice
5.1 Științele vieții
5.2  Omul, plantele,animalele –
6.1 actualizare
6.2 Științele Pământului
 Transfortări ale apei – actualizare
Evaluare inițială
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Reactualizarea cunoștințelor și exersarea


Scoala, bun DP 2 2.1 competențelor clasei I 2 saptamani
gasit! 2.3  Igiena personală
 Emotii
 Meserii
 Regulile clasei
Evaluare

 Cântarea vocala
1.3
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


Din nou la 2.1, Cântece învăţate,in clasa I jocuri 2 saptamani
şcoală MM 4 2.3 muzicale. Dicția. Poziţia corectă,
emisia naturală, dicţia, sincronizare
 Exprimarea liberă pe ritmul
muzicii.
 Recunoașterea jucăriilor muzicale
după aspect și după sunet
 Acompaniament cu jucăriile
muzicale
Joc: -Desenăm instrumentul
preferat

Instrumente și materiale folosite în


Scoala in AVAP 4 1.1 activități de pictura, confectii , modelaj 2 saptamani
culorile 23  Identificarea unor proprietăți simple
toamnei 2.5 ale materialelor, utilitatea acestora
în cadrul familial şi şcolar ,
reciclarea materialelor ;
 Observarea spațiului natural în aer
liber “ - identificarea unor
elemente de limbaj plastic;
recunoașterea culorilor din natură ;
orientări spațiale: departe ,
aproape , dimensiunea obiectelor în
funcție de distanţa; sesizarea
frumosului din cotidian; realizare
de fotografii cu peisaje de toamn,
picturi. Tema propusa : „Scoala mea
printre culorile toamnei „-colaj
Evaluare
Cartea
2. SUNETE 1.1  Cuprinsul unei carti 3 săptămâni
1.2 Acte de vorbire si forme ale discursului III - V
Printre sunete CLR 18 2.2 oral
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


şi cuvinte 2.3  Reguli de vorbire si imbunatatirea
2.4 vocabularului
3.1  Intelegerea unor mesaje spuse sau
3.3 scrise, orientarea in cadrul textului ;
3.4  Prezentarea unui obiect;
4.1  Dialogul-: initierea , mentinerea si
4.2 incheierea dialogului.
 Textul (de maxim 120 de cuvinte)
Organizarea textului scris
 „Scrierea pe liniatura caietului”
 „Aşezarea textului în pagina
caietului:
- plasarea titlului, a autorului,
-folosirea alineatelor,
-respectarea spaţiului dintre
cuvinte
Texte suport:
„Cartea cu visuri” (de Otilia Cazimir)
„Cum se scrie o carte” (dupa P.
Ghelmez)
PROIECT –Cum să faci o carte de
colorat?
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
Numerele naturale 0 – 100 3
Numere şi 1.1  Formare, citire, scriere (cu săptâmâni
sunete din MEM 15 1.2 cifre şi litere),
jurul nostru 1.3  Compararea numerelor
2.1 naturale 0 – 100
3.1  Ordonarea numerelor
3.2 naturale 0 – 100
4.2  Numere pare/ impare
5.1  Organizarea și reprezentarea
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


datelor
 Sunetul. Intensitatea
sunetelor
 Audiții muzicale /Experimente
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
. Autocunoaştere şi atitudine pozitiva fata 3
Eu si ceilalti DP 3 1.2 de sine si fata de ceilalti săptămâni
1.1  Eu , familia, prietenii, colegii si
2.3 vecinii
 Asemănări și deosebiri dintre sine
și ceilalți dupa criteriul aspect
fizic și după criteriul gen
Jocuri
Timbrul 3
. Sunetele din MM 6 1.3  Sunete din mediul înconjurător săptămâni
jurul nostru 1.5  Sunete muzicale vocale
1.6  Sunete muzicale
2.1 instrumentale (toba, pianul,
vioara)
Jocuri: Dans cu panglica, mingea,
balonul.
Evaluare sumativă
Domenii: Desen, Colaj, Modelaj 3
. Sunete de AVAP 6 1.2 Materiale şi instrumente : hârtie, tipar, săptămâni
veselie 2.1 materiale din natură
2.2 Tehnici de lucru: linie modulată, colaj,
2.3 modelare liberă, hașurare, amprentare,
2.4 pensulație
Subiecte propuse:
 Familia mea – (desen)
 Casa mea - (colaj)
 Locul unde mă joc –(modelaj)
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


Evaluare
Textul
3. PAMANTUL 1.2  Textul literar. Textul narativ. 3 săptămâni
1.4  Personajele VI -VIII
Culorile CLR 18 2.1  Cum te prezinti
pământului 2.2  Titlul; autorul; alineatele; informatii
2.4 despre text, despre tine, despre
3.1 personaje; ordonarea intamplarilor
3.4 si imaginilor textului.
4.1  Cuvinte cu înțeles asemănător
4.2  Alfabetul, sunetul, litera.
 Cuvinte cu înțeles opus.
 Scrierea corectă cu ,,î”și ,,â”
 Scrierea corectă cu ,,x”
Texte suport:
„Musuroaie mari si mici” (de Marin
Sorescu)
„Puisorii” ( de Emil Gârleanu)
„Balada unui greier mic” (de George
Topârceanu)
„Creatura misterioasă” (de Matthew
Lipman)
PROIECT – „Cartea personajelor
îndrăgite”
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
Numerele naturale 0 - 1000: 3
Înfăţişarea MEM 15 1.1  Formare, citire, scriere (cu săptămâni
Pământului 1.2 cifre şi litere),
1.3  Compararea numerelor
1.4 naturale 0 – 1000
1.6  Ordonarea numerelor
3.1 naturale 0 – 1000
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


3.2  Numere pare/ impare
4.2 Pământul
5.1  Alcătuire: uscat, apă şi
5.2 atmosferă
 Forme de relief: munţi, dealuri,
câmpii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă 3
Asemanari DP 6 1.1 de sine şi faţă de ceilalţi săptămâni
-diversitate 2.3  Asemănări și deosebiri dintre
sine și ceilalți după criteriul
vârstă și criteriul tip de
vestimentație
 Diversitate. Fiecare e unic.
Diferențe individuale
Recapitulare - evaluare
Jocuri
Jucarii mzicale 3
Jucarii 1.1  Jucarii muzicale din materiale săptămâni
muzicale MM 6 1.2 naturale si reciclabile
1.4  Orchestra de jucarii muzicale
2.1 Recapitulare
2.2 Evaluare
Armonie si culoare, simetrie. 3
Aspectul AVAP 6 1.1 Tehnici de lucru – decupare, lipire, săptămâni
toamnei 1.2 îndoire, hașurare, pensulație, repetiție, linie
2.2 modulată
2.3 Materiale şi instrumente: hârtie, tipar,
2.4 materiale din natură (frunze/petale uscate,
fructe, legume)
 Coronița roadelor (decupare,
lipire, îndoire)
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


 Viaţa unei frunze (haşurare,
repetiţie)
 Toamna în pădure (colaj –
presare, pensulaţie, lipire)

Propozitia. Semnele de punctatie 3


4. PLANTELE 1.2 Intonarea propozitiei săptămâni
1.3  Punctul si semnul intrebarii IX - XI
În lumea CLR 18 2.1  Semnul exclamarii
plantelor 2.2 Forme ale discursului oral
3.1  Povestirea orală cu întrebări de
3.2 sprijin
4.1  Formulare de întrebări şi răspunsuri
4.2 Scrierea funcţională
 Dictări (texte de maximum 40 de
cuvinte)
Texte suport:
„ La televizor” de Grete Tartler
„Barabumbozaur” de Cezar Petrescu

Recapitulare „ Povestea copacilor”


Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 3


În lumea MEM 15 1.4 100 săptămâni
plantelor 1.6 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 –
3.1 1000
3.2 Plantele
4.2  Ce nevoi au plantele?
 Cum se inmultesc plantele?
5.1 PROIECT –Iubim şi îngrijim plantele
5.2 Recapitulare
Evaluare
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
Timpul in viata noastra 3
Timpul in DP 3 1.1  Program zilnic de lucru săptămâni
viata noastra  Cum imi planific activitatile
 Cum folosim timpul liber?
 Am timp si de joaca-Alternanța
efort/ relaxare (timp de lucru/ timp
liber)
Invat organizat- Activități fizice/
activități intelectuale
Ritmul 3
Ritmul MM 6 1.1  Sunetul lung. Sunetul scurt.( Durata săptămâni
2.1 sunetelor)
2.3  Marcarea structurii ritmice
 Auditie interioara. Improvizatia
ritmica spontana
Recapitulare
Evaluare
Domenii: Pictură, Confecţii şi jucării 3
Plante si AVAP 6 1.2  Elemente de limbaj plastic: linia, săptămâni
culoare 2.1 pată vibrată, formă
2.2  Subiecte propuse:
2.3  Crizanteme pentru mama
2.4  In vie- struguri
 Coșul toamnei – (pictură)
Obiecte decorative, figurine
 ,, 1 Decembrie –Ziua României”
folosirea punctului şi a liniei în
realizarea lucrărilor , decuparea şi
ornarea acestora , participarea la
întâlniri cu meșteri populari ,
cunoașterea tradițiilor românești ,
creațiile specifice zonei din care
faceți parte : costume , ceramică,
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


intonarea Imnului și discuții despre
importanța zilei României ,
decuparea ecusonului .
 Tehnici de lucru: tăiere, decupare
după contur, pensulaţie, tamponare,
răsucire,rupere ,mototolire, țesere
cu benzi de hârtie
 Elemente de limbaj plastic: linia,
pată vibrată, formă
Evaluare
LUMEA Dialogul –Vorbitor, ascultător
5. NECUVAN - 1.1 Semne de punctuatie 3 săptămâni
TATOARE 1.2  Linia de dialog XII - XIV
-LOR 1.3  Două puncte
1.4  Virgula
În lumea CLR 18 2.1 Comunicarea politicoasa
animalelor 2.2  Salutul.
2.3  Solicitarea, permisiunea
2.4  Cum ne spunem părerea.
3.1  Povestirea unei întâmplări trăite.
3.2 Texte suport:
3.3 ,,Povestea ursului cafeniu,”( după V.
3.4 Colin)
4.1 ,,O invitație,” ( după M. Sântimbreanu)
4.2 ,,Regele jucăriilor” ( dupa V. Poenaru)
4.3 Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Animalele 3
În lumea MEM 15 1.5  Animalele. săptămâni
animalelor 1.6  Ce nevoi au animalele?
3.1  Inmultirea animalelor
6.2 Medii de viata
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


5.2  Padurea
 Lacul, balta, iazul
 Delta Dunarii
 Marea Neagra
 Aflarea termenului necunoscut.
 Probleme de adunare și scădere cu
numere de la 0-1000
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Rutine și sarcini de lucru 3


In lumea DP 3 3.1  Importanța timpului în învățare săptămâni
scolarului Comunicarea eficientă
 Elemente de ascultare activă-
contactul vizual
 Elemente de ascultare activă-
postura
Jocuri de rol
2.1 Melodia 3
In lumea MM 6 2.2  Mersul melodiei săptămâni
muzicii 2.3  Sunete inalte si sunete joase
2.4  Legatura dintre text si
3.1 melodie( strofa si refrenul)
 Genuri muzicale
Recapitulare - evaluare

Elemente de limbaj plastic . Pictură. 3


Iarna de AVAP 6 1.1 Colaj săptămâni
sarbatori 2.1  Ninge (pictură)
2.3  Omul de zăpadă (decupare-colaj,
tăiere,îndoire, lipire)
Confecţii şi jucării
 Moș Crăciun (pensulaţie, decupare,
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


lipire)
 Felicitare pentru Moş Crăciun
(decupare, ştampilare, lipire,
pensulaţie)
Decoraţiuni – Ornamente de iarna
,,Flori”, ,,Brăduţ”, ,,Sorcova”
NATURA SI Sunete, grupuri de sunete 2
6. VIATA 1.3  Vocalele si consoanele Hof săptămâni
1.4  Scrierea cuvintelor care contin man) XV -XVI
Natura CLR 12 2.1 grupurile de sunete: oa,ea, ia,ie, ua Reca
2.2  Scrierea literei m inainte de p si b pitul
2.4  Cuvinte care au aceeasi forma dar are
3.1 inteles diferit seme
3.2 Texte suport: strial
4.1 ,,Iarna pe uliță” ( de George Coșbuc) a
4.2 „In ajunul Craciunului„ (de E.T.A. Eval
Hoffman) uare
„Dincolo de iarnă” (de Silvia Kerim) seme
”Povestea cu mătura noastră, 1 și 2” strial
a
Amel
iorar
e- Ne
jucă
m,
corec
tăm,
învăţ
ăm !

Înmulțirea în concentrul 0-100 2


Inmultirea MEM 10 1.5  Adunarea repetată de termeni egali săptămâni
1.6  Operația de înmulțire
2.1  Înmulțirea – proprietăți
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


3.1  Probleme de înmulțire cu numere 0-
3.2 100
4.1 Recapitulare semestriala
4.2 Evaluare semestriala
5.1 Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
5.2
Comunicarea Comunicare școlară eficientă 2
eficienta DP 2 2.1  Elemente de ascultare activă- vocea săptămâni
(inonația,accentul )
Recapitulare
Evaluare sumativa

Folclorul copiilor.Dansul
Natura in MM 4 1.1 Recapitulare 2 saptamani
cantec 1.3 Evaluare semestrială
2.1
3.1
Desen . Pictură . Colaj 2
Natura iarna AVAP 4 2.1  La patinoar (decupare-colaj, tăiere, săptămâni
2.3 îndoire, lipire)
2.4  Ursul polar (decupare, pensulaţie,
2.5 lipire)
 Omul de zăpadă (pensulaţie,
decupare, îndoire, lipire)
Evaluare
SEMESTRUL II
Unitatea Disciplina Competente P
Nr tematica Nr de specifice Detalii de continut
crt de studiu
ore
1.1 Recapitulare
7. VACANTA CLR 1.2  Alfabetul
DE IARNA 12 1.3  Vocale și consoane
Pe urmele 1.4  Grupurile de sunete: ea, oa, ia, ie
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


vacantei 2.1  Scrierea cu ,,m” înainte de ,,b și p”
2.2  Semne de punctuație
2.3  Cuvinte cu acelaşi sens. Cuvinte cu sens
2.4 opus.
3.1 Texte suport:
3.2 „Gândeste-te la elefant„ (deConstantin
4.1 Buzea)
4.2
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
1.5 Recapitulare
Amintiri din MEM 1.6 Animale si medii de viață de la noi.
vacanta 10 3.1 Înmulțirea în concentrul 0-100
4.1  Adunarea repetată de termeni egali
4.2  Operația de înmulțire .Proprietăţi
 Probleme de înmulțire cu numere 0-100
 Jocuri și concursuri matematice
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

1.1 Trăire și manifestare emoțională,stare de bine


Emotii din DP 1.3  Starea de bine- bucuria
vacanta 2 2.3  Bucuria alunga tristetea –tristetea
 Nu te imprieteni cu frica- frica
 Pastreza-ti calmul- furia
Jocuri de rol
1.2 Desen . Pictură . Colaj
Amintiri AVAP 2.2  La patinoar (decupare-colaj, tăiere,
placute 4 2.3 îndoire, lipire)
 Ursul polar (decupare, pensulaţie, lipire)
 Omul de zăpadă (pensulaţie, decupare,
îndoire, lipire)
Evaluare
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


2.2 Elemente de limbaj muzical
Cantece din MM 3.4  Timbrul
vacanta 4 1.2  Ritmul
1.3  Melodia
Recapitulare
1.1 Comunicare cu dialog
8. TINUTURI CLR 1.2  Inceperea,continuarea şi încheierea unui 3
INDEPARTA- 18 1.3 1.4 dialog
TE 2.1  Repovestirea unor întâmplări citite
2.2  Așezarea corectă în pagina caietului.
Prin toate 2.3 Scrierea pe liniatură de dictando;
colturile lumii 2.4  Felicitarea
3.1  Banda desenată
3.2 Texte suport:
4.1 „Cum spală Gigel rufele”
4.2 „Poveste cu un gand strănutat”

Recapitulare
„Planetele Otiliei”
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

2.1 Zone calde și reci ale Pământului.


Zone calde si MEM 2.2 Medii de viață.
reci ale 15 2.5  Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100.
Pamantului 3.1 4.1  Proba înmulțirii. Proba împărțirii.
4.2  Probleme care se rezolvă prin mai multe
5.2 operații de adunare, scădere, înmulțire și
împărțire.
 Polul Nord
 Polul Sud
 Scăderea repetată. Împărțirea numerelor
naturale 0-100
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


 Legătura dintre înmulțire și împărțire
 Fracții. Jumătatea și sfertul.
Proiect – Animale din zone reci.
Deșertul
Probleme
Recapitulare.
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Interactiuni cu fiinte si obiecte


Cum DP 1.2  Stiu sa-mi fac prieteni-abilitati necesare
relationez? 3 2.1 in relatiile cu ceilalti
2.2  Imi pasa de ceilalti- comportamente
2.3 acceptate
3.1  Respecta si vei fi respectat -respectul
3.2 Recapitulare -evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Pictura. Colaj. Confectii
Din tinuturi AVAP 2.2  Animale din Jungla-
indepartate 6 2.3 ( pensulatie,confectii ) colaj
2.4  Pinguinul -confectii
2.5  La Polul Nord- (pensulatie,decupaj
,lipire) ,colaj

Evaluare

2.1 Elemente de limbaj muzical- Interpretarea


Taramul MM 2.2  Nuante- tare/ incet/ mediu
cantecului 6 2.3  Cântec vesel /Cantec trist
3.1  Procedee armonico –polifonice
 Solist-cor
 Cantare in lant
 Dialog muzical
 Grupe altrenativ
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


Recapitulare – evaluare

9. SANATATEA 1.1 Grupurile de litere, povestirea, descrierea


NOASTRA CLR 1.2  Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, 3
18 1.3 chi, ghe, ghi V
1.4  Despărțirea cuvintelor în silabe
Despre mine, 2.1  Povestirea orală după ilustrații
despre tine , 2.2  Descrierea unei personae
despre noi 2.3 Proiect – Preocupări pentru timpul liber
2.4 Texte suport:
3.1 3.2 ,,Tara de azur” (de Vasile Nicolescu)
4.1 4.2 „Sfărșitul iernei” (de Vasile Alecsandri)
4.3 „Zăpada si Ghiocelul”
„Xenia si xilofonul” (de Nichita Stănescu și
Gheorghe Tomozei)
„Alice în Tara Minunilor” (de Lewis Carroll)
„Păpădia„ (de Ion Agârbiceanu)
„Arik” (de Ioana Nicolaie);
„Aventurile lui Emil” (de Astrid Lindgren)
Recapitulare.
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

Sănătatea noastră. Corpul omenesc


Corpul MEM 1.5 2.2  Lungime. Capacitate. Masă.
omenesc 15 3.1  Menținerea stării de sănătate. Igienă,
4.2 exercițiu fizic.
 Dieta.
 Măsurarea lungimii. Metrul.
Centimetrul. Milimetrul.
 Măsurarea capacității. Litrul. Mililitrul.
 Măsurarea masei. Kilogramul. Gramul.
Boli provocate de virusuri. Cum prevenim și
cum tratăm?
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


Proiect –Jurnalul meu de sănătate.
Recapitulare.
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

1.2 Abilitați și atitudini de invațare - condițiile


Sanatatea DP 2.1 învățării
mintii 3 2.3 3.2  Ce/ cine mă ajută să învăț ? –
factorifavorizanti/ stres
 Uneori am nevoie de ajutor- factori de stres/
obstacole
Recapitulare- evaluare
1.3 Pictură / Colaj / Confecţii şi jucării
Paste cu AVAP 2.2  ,,Coşuleţul” (împletire)
sanatate! 6 2.3  ,,Oul de Paşte” ( picture ,decupare,
2.5 lipire)
 ,,Iepurasul” (tăiere, asamblare, îndoire
Evaluare

2.1 Cantare vocala


Viata MM 2.2  Pozitia, emisia, tonul, semnalul de
sanatoasa 6 2.3 inceput, dictia, sincronizarea
3.1  Cantarea vocala in colectiv
 Cantarea vocala in grupuri mici
 Cantarea vocala individuala
Recapitulare
Evaluare

Scrierea corecta a cuvintelor /textelor


10. UNIVERSUL CLR 1.1  Scrierea cuvintelor: intr-o, intr-un, dintr-
18 1.2 o, dintr-un
Ploaie de stele 1.3  Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor
1.4  Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor
2.1  Scrierea cuvintelor :sau, s-au
2.2  Povestirea orala
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


2.3 Texte suport:
2.4 ,,Cum crește un calificativ”( de Mircea
Sântimbreanu)

3.1 3.2 „Peticel„ (De Sofia Dobra)


4.1 4.2
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

1.6 15  Corpurile din jurul nostru. 3


Corpurile din MEM 3.1 Figuri geometrice
jurul nostru 15 6.1 5.2  Corpuri geometrice. Forme și transfer de
5.2 6.1 energie.
6.4  Corpuri și materiale care conduc
curentul electric.
 Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi,
triunghi, cerc, semicerc.
 Figuri geometrice. Axa de simetrie.
 Forțe exercitate de magneți.
 Corpuri geometrice: cub, cuboid,
cilindru, sferă, con.
 Corpuri geometrice:construcție după
desfășurări date.
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !

3.1 Autocunoastere si stil de viata sanatos.


Un Univers DP 3.2 Igiena personala
curat 3  Sunt curat si ingrijit- norme de igiena in
context variate
 Doresc sa-mi fie bine-importanta
normelor de igiena pentru sanatate,
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


invatare si relatiile cu ceilalti
Recapitulare- evaluare

1.1 Pictură / Confecţii şi jucării


AVAP 2.2  Planetele (pensulaţie, cusut) 3
Corpuri in 6 2.3 2.4  Racheta (decupare, tăiere, lipire,
Univers conturare)
 Cer înstelat (pensulație)
 Zi însorită (pensulaţie, decupare, lipire)
Evaluare

Cantare instrumentala
Universul MM 1.1 1.2  Percutia corporala diversa
muzicii 6 1.3 3.1  Cântare cu acompaniament de jucarii 3
3.2 muzicale
Recapitulare
Evaluare
11. PLANETA 1.1 Textul 3
ALBASTRA 1.2  Textul nonliterar
1.3 1.4  Afișul.
Terra o CLR 2.1 2.2  Biletul de mulțumire, informare,
planeta in 18 2.3 solicitare.
miscare 2.4  Ziarul clasei
3.1 Proiect – Revista clasei
3.2 Texte suport:
4.1 4.2 ,,Cântec de primavera” ( de Ștefan
4.3 Octavian Iosif)
„Desenatorul„ ( de Patița Silvestru);
„Lumea insectelor„ (de Nicholas Harris)
Recapitulare.
Evaluare
Ameliorare- Ne jucăm, corectăm, învăţăm !
1.3 Pământul, o planetă în univers. Universul.
Pamantul- o MEM 1.4  Timpul.
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


planeta in 15 1.6 3.1  Universul.Planetele.
univers 5.2 6.2  Ciclul zi - noapte.
6.3  Ziua, ora. Instrumente de măsură a
timpului.
 Săptămâna, luna, anul.Anotimpurile.
 Proiect - Calendarul zilelor de naștere.
Ciclul zi – noapte – schimbări în viața
plantelor, a animalelor și a omului.
 Banii. Leul. Euro.
Recapitulare
Evaluare

3.3 Explorarea meseriilor


Taramul DP 1.2  “Vreau sa devin...”-la ce folosesc
meseriilor 3 2.3 meseriile
2.1 3.2  “Ce pot face doua maini dibace”-
1.1 utilitatea sociala a meseriilor
2.2 3.1  “Fiecare la locul potrivit –beneficii ale
meseriilor pentru sine si comunitate
Proiect – “Ce voi devein când voi fi mare”.
Recapitulare
Evaluare sumativă

1.1 Desen. Pictură /. Colaj


Pe taramul AVAP 1.3  Primavara( pensulatie ,pulverizare)
primaverii 6 2.1 2.2  Livada cu cireși ; Câmp cu flori (pensulaţie)
2.3  Fluturi ( pensulatie, decupare lipire)
 Pesti in acvariu- colaj
Evaluare

1.1 Miscare pe muzica


Veselie pe MM 1.2  Dirijatul intuitiv
Pamant 6 1.3 3.1  Miscari sugerate de text/ de ritm
1.4 2.1  Pasul cadentat - marsul
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


 Miscari sugerate de ritm - dansul
Recapitulare
Evaluare

12. IN PRAG DE 1.1 Recapitulare finala


VACANTA 1.2  Comunicarea orala (ascultare, vorbire, X
1.3 1.4 interactiune )
Parfum de CLR 2.1 2.2  Textul narativ. Textul literar. Textul
vara 18 2.3 2.4 nonliterar
3.1 3.2 -citirea/lecturarea unor texte
4.1 4.2 -Aşezarea textului în pagină
4.3 -Mesajul textelor
-Recunoaşterea personajelor
-Povestirea orala
-Intrebari si raspunsuri
-Vocabular
 Scrierea functional. Ortografia
-transcrieri , copieri, dictari de
propozitii si texte
-biletul, felicitatea, afisul
 Texte support
„ Ionuț și sperietoarea de păsări (1 si 2)
„Cepelică se împrietenește cu un urs
simpatic„ (de Gianni Rodari);
„ O intamplare adevărată” (de Cleopatra
Lorințiu)
„Un vis de vacanță mare” ( de Lucia
Olteanu)

Proiect – “Proiectul meu de vacanta”


Evaluare finală.
Ne jucăm, corectăm, învățăm „Plecarea în
tabără” ( de Sultana Craia)
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


1.3, Recapitulare finala
Micii MEM 1.4 Numerele naturale 0-1000:
ecologisti 15 1.6, 3.1  Adunarea şi scăderea în concentrul 0 –
pregatiti de 5.2, 6.2 1000, fără trecere peste ordin
vacanta 6.3  Înmulţirea în concentrul 0-100 .
Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
 Figuri şi corpuri geometrice
 Măsurări . Probleme cu ...probleme
 Exerciții pentru copiii atenți
 Ştiinţele vieţii
 Corpul omenesc
 Mediile de viata :plantele si
animalele
 Forme si transfer de energie
 Universul- Planetele- Pamantul
O școală ECO
Un colț al naturii în sala de clasă
Planuri de excursie
Vacanța te așteaptă!
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Jocuri matematice

1.1 Autocunoastere, stil de viata, relationare


Planuri de DP 1.3  Eu și ceilalti
vacanta 3 2.1 2.2  Emotii si comunicare
2.3 3.2  Planuri de vacanta
3.3 Jurnal de final
Evaluare finală

2.2  Tehnici de lucru


Cu gandul la AVAP 2.3
Școala Gimnazială Helikon, Cls a II-a

Înv. Alexandra Nan, an școlar 2017-2018


vacanta 6 2.4
2.5  Unde-mi voi petrece vacanţa? -
2.6 colaj
 Bucuriile verii. - desene pe asfalt
 Costumul de carnaval ( taiere, lipire)
Evaluare finală
Expoziție de lucrări

1.1 2.1 Elemente de limbaj muzical


Cantec de MM 2.2 2.3 Cantare vocala
vacanta 6 3.1 3.4 Miscare pe muzica
Audierea unor cantece interpretate de copii
Evaluare finala