Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv.

primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Materiale: Observarea
1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1; punctuaţie a unui text în versuri  Textul în versuri fise de lucru, manual, sistematică
3.2; 4.1; 4.2  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Procedurale: Aprecieri
 ordonarea cuvintelor în propozitii găsind mai multe solutii
Recapitulare semestrială
conversaţia, verbale
 completarea casetelor cu semne de punct.
Luni redactarea unui text, cu titlul La sănius, pe baza imaginilor date pag. 67 explicaţia, învăţarea
30.01 prin descoperire,
exercitiul
Organizare:
CLR  recapitulare citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de frontal, individual,
semnele de punctuaţie  Textul în proză
1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1; grupe
3.2; 4.1; 4.2  citirea selectivă în funcţie de anumite repere
 formulare de răspunsuri la întrebări
Recapitulare semestrială Materiale:
MM-2.1  identificare variantei corecte de răspuns
redactarea unui text, cu titlul La sănius, pe baza imaginilor date utilizând Manual, auxiliare Observarea
pag. 70 Procedurale:
dialogul sistematică
conversaţia, Aprecieri
explicaţia, învăţarea verbale
prin descoperire,
exercitiul
Organizare:
frontal, individual,
grupe

MEM – 1.2, 1.3, 1.4;  numeratia 0 - 1000 Resurse materiale: Apreciere


1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2;  adunarea si scădere în concentrul 0-100 manual, caietul globală
5.2  aflarea termenului necunoscut Recapitulare semestrială elevului, fişe de lucru, Apreciere
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun operatii de
culegeri, numărătoare individuală
adunare, scădere si înmultire poziţională, axa
medii de viață numerelorilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a
Resurse procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
-
E.F.S.

Marţi  Semnele de punctuatie Materiale: Observarea


31.01 fise de lucru, manual, sistematică
 explicarea semnelor de punctuatie auxiliar Aprecieri
CLR Recapitulare semestrială
 formularea de enunturi la sfârsitul cărora să folosească punctul, semnul Procedurale: verbale
1.3; 2.3; 3.1; 3.2; 4.1; întrebării si al exclamării citire explicativă,
4.2  completarea unui text cu semnele de punctuatie potrivite conversaţia,
 identificarea numărului de cuvinte dintr-un enunt, al numărului de
MM-2.1 explicaţia, cadranele,
silabe sau sunete dintr-un cuvânt
dictare exercitiul
Organizare:
2h frontal, individual,
grupe

Materiale:
fise de lucru, manual,
auxiliar
Procedurale:
citire explicativă,
conversaţia,
explicaţia, cadranele,
exercitiul
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a
Organizare:
frontal, individual,
grupe

MEM – 1.2, 1.3, 1.4;  numeratia 0 - 1000 Recapitulare semestrială Resurse materiale: Apreciere
1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2;  adunarea si scădere în concentrul 0-100 manual, caietul globală
5.2  aflarea termenului necunoscut elevului, fişe de lucru, Apreciere
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun operatii de
culegeri, numărătoare individuală
adunare, scădere si înmultire poziţională, axa
medii de viață numerelorilustraţii,
planşe, globul
pământesc, hartă,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
DP Dezvoltare emoțională și socială Inainte de vacanta explicaţia, Observarea
1.2 Comunicare școlară eficientă conversaţia, sistematică
 Elemente de ascultare activă: contact vizual, postură, voce observaţia Aprecieri
CLR-1.2 (intonație, accent). ●fișe, ilustraţii verbale
● frontal, individual,
pe grupe
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a
Miercuri CLR  identificarea titlului, autorului si a personajelor unui fragment narativ Test de evaluare Evaluare
01.02 1.1; 1.2; 1.3; 2.3; 3.1;  formularea de răspunsuri la întrebări  Evaluare sumativă
3.2; 4.1; 4.2  selectarea din text a unor cuvinte care respectă cerinte date Muncă
 formularea de enunturi la sfârsitul cărora să folosească punctul, semnul Ameliorare /dezvoltare independentă
MM-2.1 întrebării si al exclamării
Activitate
dictare
individuală
MEM – 1.2, 1.3, 1.4;  numeratia 0 - 1000 Resurse materiale: Observarea
1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2;  adunarea si scădere în concentrul 0-100 Recapitulare semestrială manual, caietul sistematică
5.2  aflarea termenului necunoscut elevului, fişe de lucru, (probe orale,
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun operatii de
culegeri, numărătoare probe
adunare, scădere si înmultire poziţională, axa practice, fişe
medii de viață numerelor, figurine, de lucru,
magneţi, riglete, atlas, teme pentru
ilustraţii, planşe, acasă),
globul pământesc, portofoliul,
hartă, cuburi, diverse proiectul
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
MEM – 1.2, 1.3, 1.4;  numeratia 0 - 1000 Recapitulare semestrială Resurse materiale: Observarea
1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2;  adunarea si scădere în concentrul 0-100 manual, caietul sistematică
5.2  aflarea termenului necunoscut elevului, fişe de lucru, (probe orale,
 exercitii de înmultire în concentrul 0-100
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun operatii de
culegeri, numărătoare probe
poziţională, axa practice, fişe
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a
adunare, scădere si înmultire numerelor, figurine, de lucru,
medii de viață magneţi, riglete, atlas, teme pentru
ilustraţii, planşe, acasă)
globul pământesc,
hartă, cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea
dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
MM  Cântece cunoscute Melodia - Materiale: Observarea
1.3  Interpret. cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, urmând o calculator, CD sistematică
2.1. mişcare egală jos-sus; Evaluarea cântecelor Procedurale: Aprecieri
 interpretarea cu solist şi cor a cântecelor - învățate conversaţia, expli-caţia,
MEM-1.1; 1.2  acompanierea cântecelor cu orchestra de ju-cării muzicale sau cu demonstratia, exercitiul
verbale
percuţie corporală diver-să, care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali Organizare:
stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea frontal, individual, pe
cântecelor după mişcarea caracteristică grupe
CLR  Vizită la bibliotecă Procedurale: Observarea
1.2; 1.3; 2.2; 3.1;  Lecturarea unor fragmente din operele sriitorilor cunoscuti  Lectură lectura sistematică
MM-2.1 Lectură în grup Organizare:
frontal, grupe Aprecieri
Joi Activitate la bibliotecă globale si
02.02 individuale
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a
MEM – 1.2, 1.3, 1.4;  exercitii de numeratie 0-1000  Evaluare Test de evaluare Evaluare
1.5; 1.6; 3.1; 3.2; 4.2;  calcul produsului, sumei, diferentei semestrială sumativă
5.2  micsorarea/mărirea unui număr/sume/ Muncă
diferente cu un număr/de un număr de ori independentă
 stabilirea corectitudinii a unor operatii
Activitate
 aflarea termenului necunoscut
individuală
 probleme cu două operatii
medii de viață

E.F.S.
MM  Cântece cunoscute Cântarea vocală - Materiale: Observarea
1.3  Interpret. cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe, urmând o calculator, CD sistematică
2.1. mişcare egală jos-sus; Evaluarea cântecelor Procedurale: Aprecieri
 interpretarea cu solist şi cor a cântecelor - învățate conversaţia, expli-caţia,
MEM-1.1; 1.2  acompanierea cântecelor cu orchestra de ju-cării muzicale sau cu demonstratia, exercitiul
verbale
percuţie corporală diver-să, care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali Organizare:
stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; recunoaşterea frontal, individual, pe
cântecelor după mişcarea caracteristică grupe
Vineri ENGLEZĂ
03.02
RELIGIE

AVAP -Explorarea unor caracteristici/ proprietăti ale materialelor în Materiale: Observarea


2.1; 2.3; 2.4; 2.5 diverse contexte Expozitie de lucrari acuarele, pensule sistematică
- Prezentarea de produse utile si/ sau estetice in care s au Procedurale: Aprecieri
CLR-2.1 conversaţia, expli-
MM-1.4
combinat materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile; caţia, exercițiul verbale
- Exporarea de utilizări în contexte utile și/sau estetice a Organizare:
obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu; frontal, individual
- Evaluare

Explorarea unor caracteristici/ proprietăti ale materialelor în


AVAP diverse contexte Evaluarea si aprecierea
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; - Prezentarea de produse utile si/ sau estetice in care s au lucrarilor
2.5 combinat materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile;
- Exporarea de utilizări în contexte utile și/sau estetice a
CLR-2.1 obiectelor/lucrărilor realizate prin efort propriu;
MM-1.4 - Evaluare
Unitatea de învatare 6: Iarna, zână argintie Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a