Sunteți pe pagina 1din 32

Prof. inv.

primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

Proiectarea unităţii tematice Ne amintim din clasa întâi

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
CLR- 1.1;1.2; -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; Propoziția.Enunțul - fişe de lucru Observarea
1.4;2.1; 2.3; - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; -conversaţia euristică, sistematică
2.4;3.1 - exerciţii de citire selectivă; exerciţiul, Aprecieri
- exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini; -frontal, individual, ; verbale
Luni m.m.2.1;3.1 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui cuvânt
12.09 într-o propoziţie;

M.E.M-1.1;1.2; - exerciţii de completare a unor şiruri numerice; Numerele naturale fişe de lucru Apreciere
1.3; 2.1; - exerciţii de grupare a numerelor după reguli date: formate numai 0-100(ordonare) ● conversaţia, globală
din zeci/ din unităţi / zeci şi unităţi / cuprinse între... / mai mari exercițiul,observaţia, Apreciere
decât .../ mai mici decât...etc.; explicaţia, demonstraţia, individuală
- exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”;
a.V.A.P.1.1; - exerciţii de calculare a sumei/diferenței;
1.3;

E.F.S.
- Exerciții de formulare de intrebări și răspunsuri -explicaţia, conversaţia, Observarea
CLR: - Jocuri de sinonimie, antonimie, omonimie Enunțul.Cuvântul. observaţia ,metoda sistematică
- Exerciţii de construire corectă a unor enunţuri folosind fonetica analitico- Aprecieri
cuvinte date; sintetica verbale
Marţi - Exercitii de povestire orala a textului ●fișe, ilustraţii
13.09 ● frontal, individual,
pe grupe

D.P.2.3
M.E.M. - exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”; Compararea nr. nat. fişe de lucru Observarea
-exerciții de compunere/descompunere in zeci și unități ●conversaţia, sistematică
- exerciţii de calculare/comparare a sumei/diferenței cu un numar exercițiul,observaţia, Aprecieri
dat; explicaţia, demonstraţia, verbale
M.M.2.1;3.1; -exerciții de comparare a numerelor naturale
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

D.P. -convorbire tematică Cine sunt eu Cine sunt eu? -explicaţia, conversaţia, Observarea
-exerciții de stabilire a asemănărilor și deosebirilor între/dintre sine observaţia sistematică
și colegi ●fișe, ilustraţii Aprecieri
C.L.R.1.1;1.2 -exerciții de descoperire/numire a punctelor tari ale colegilor ● frontal, individual, verbale
JOC-Mie îmi place de.......pentru că..... pe grupe
C.L.R. exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului; Cuvânt.Silabă.Sunet. -conversaţia, explicaţia, Observarea
-ex. de delimitare a prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe obs., dialogul sistematică
- ex. de identificare a sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; -fişe ,obiecte, planşe; Aprecieri
- ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; - creioane colorate; verbale
- formularea unor prop. alc. din cuvinte ce încep cu un sunet dat; - frontală, individuală
M.E.M. 4.2; 5.1 - exerciții de schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet
-Joc didactic „Găseşte cât mai multe cuvinte”

Miercuri M.E.M. --explicaţia, conversaţia, Observare


14.09 -exerciții de utilizare a limbajului matematic Aflarea termenului observaţia,exercițiul,pro sistematică
-(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) necunoscut blematizarea,
-exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență .fișe,
M.M. 2.1; 3.1 -probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) ● frontal, individual, pe
grupe
M.M.-2.1; 2.3; -cântarea colectivă, în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia; Observarea
3.1 afectivă; joase -demonstraţia, exerciţiul sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -frontal, pe Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; echipe,individual verbale
C.L.R. .1.1;1.3 - reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Acum e toamna,da!
Jocul: Un dovleac rotund și mare

C.L.R. - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; Enunț.Cuvânt.Silabă.Su --explicaţia, conversaţia, Observarea
-delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui cuvânt net. observaţia, metoda sistematică
într-o propoziţie; fonetica analitico- Aprecieri
Joi -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri folosind cuvinte sintetica verbale
15.09 date; ● manual auxiliare
-exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului; didactice,plansa cu litera
-ex. de delimitare a prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe ● strategii mixte
- ex. de identificare a sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; ● activitate frontală,
- ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; individuală, pe grupe
- formularea unor prop. alc. din cuvinte ce încep cu un sunet dat;
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

- exerciții de schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui


sunet

M.E.M. -exerciții de utilizare a limbajului matematic Aflarea termenului Observarea


-(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) necunoscut sistematică
-exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență Autoevaluarea
-probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) Aprecieri
-exerciții de aflare a nr. cu atât mai mic/mare verbale
-exerciții de determinare a termenului necunoscut dintr-o relație
comparativă
-ecerciții de determinare a cifrei necunoscute dintr-un nr.,pe baza
unei relații date

E.F.S.

M.M . -cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia, Observarea
afectivă; joase demonstraţia, exerciţiul; sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -calculator, videoproiec Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; -frontal, pe echipe verbale
- reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Din castanul de pe strada
Jocul: Săculeţul fermecat
LB. ENGLEZĂ
AV/ AP - demonstraţii privind caracteristicile dif. sortimente de hârtie; -planşă Observarea
Vineri - exerciţii de rupere liberă a hârtiei, mototolire şi lipire; Colaj model,hârtie,creioane sistematică
16.09 -exerciții de decupare pe contur O zi din vacanța de colorate,carioci, lipici; Aprecieri
Colaj O zi din vacanță vară -conversaţia, explicaţia, verbale
demonstraţia;
RELIGIE -frontal, individual,

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
Luni CLR- 1.1;1.2; -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; Propoziția.Enunțul - fişe de lucru Observarea
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

19.09 1.4;2.1; 2.3; - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; -conversaţia euristică, sistematică
2.4;3.1 - exerciţii de citire selectivă; exerciţiul, Aprecieri
- exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini; -frontal, individual, ; verbale
m.m.2.1;3.1 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui cuvânt
într-o propoziţie;

M.E.M-1.1;1.2; - exerciţii de completare a unor şiruri numerice; Adunarea si scaderea fişe de lucru Apreciere
1.3; 2.1; - exerciţii de grupare a numerelor după reguli date: formate numai numerelor naturale ● conversaţia, globală
din zeci/ din unităţi / zeci şi unităţi / cuprinse între... / mai mari 0-100 exercițiul,observaţia, Apreciere
decât .../ mai mici decât...etc.; explicaţia, demonstraţia, individuală
- exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”;
a.V.A.P.1.1; - exerciţii de calculare a sumei/diferenței;
1.3;

E.F.S.
- Exerciții de formulare de intrebări și răspunsuri -explicaţia, conversaţia, Observarea
CLR: - Jocuri de sinonimie, antonimie, omonimie Enunțul.Cuvântul. observaţia ,metoda sistematică
- Exerciţii de construire corectă a unor enunţuri folosind fonetica analitico- Aprecieri
cuvinte date; sintetica verbale
Marţi - Exercitii de povestire orala a textului ●fișe, ilustraţii
20.09 ● frontal, individual,
pe grupe

D.P.2.3
M.E.M. - exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”; Adunarea si scaderea fişe de lucru Observarea
-exerciții de compunere/descompunere in zeci și unități numerelor naturale ●conversaţia, sistematică
- exerciţii de calculare/comparare a sumei/diferenței cu un numar 0-100 exercițiul,observaţia, Aprecieri
dat; explicaţia, demonstraţia, verbale
M.M.2.1;3.1; -exerciții de comparare a numerelor naturale
D.P. -convorbire tematică Cine sunt eu Cine sunt eu? -explicaţia, conversaţia, Observarea
-exerciții de stabilire a asemănărilor și deosebirilor între/dintre sine observaţia sistematică
și colegi ●fișe, ilustraţii Aprecieri
C.L.R.1.1;1.2 -exerciții de descoperire/numire a punctelor tari ale colegilor ● frontal, individual, verbale
JOC-Mie îmi place de.......pentru că..... pe grupe
C.L.R. exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului; Cuvânt.Silabă.Sunet. -conversaţia, explicaţia, Observarea
-ex. de delimitare a prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe obs., dialogul sistematică
- ex. de identificare a sunetului în silabe şi de pronunţare corectă; -fişe ,obiecte, planşe; Aprecieri
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

- ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; - creioane colorate; verbale


- formularea unor prop. alc. din cuvinte ce încep cu un sunet dat; - frontală, individuală
M.E.M. 4.2; 5.1 - exerciții de schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet
-Joc didactic „Găseşte cât mai multe cuvinte”

M.E.M. --explicaţia, conversaţia, Observare


Miercuri
-exerciții de utilizare a limbajului matematic Adunarea si scaderea observaţia,exercițiul,pro sistematică
21.09 -(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) numerelor naturale blematizarea,
-exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență 0-100 .fișe,
M.M. 2.1; 3.1 -probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) ● frontal, individual, pe
grupe
M.M.-2.1; 2.3; -cântarea colectivă, în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia; Observarea
3.1 afectivă; joase -demonstraţia, exerciţiul sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -frontal, pe Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; echipe,individual verbale
C.L.R. .1.1;1.3 - reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Acum e toamna,da!
Jocul: Un dovleac rotund și mare
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

C.L.R. - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; -conversaţia, explicaţia, Observarea


-delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui cuvânt Enunț.Cuvânt.Silabă.Su obs., dialogul sistematică
într-o propoziţie; net. -fişe, manual, caiet Autoevaluarea
Joi -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri folosind cuvinte special,obiecte, planşe; Aprecieri
22.09 date; - frontală, individuală verbale
-exerciţii de analiză a cuvintelor până la nivelul sunetului;
-ex. de delimitare a prop. în cuvinte şi a cuvintelor în silabe
- ex. de identificare a sunetului în silabe şi de pronunţare corectă;
- ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt;
- formularea unor prop. alc. din cuvinte ce încep cu un sunet dat;
- exerciții de schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui
sunet

M.E.M. -exerciții de utilizare a limbajului matematic Adunarea si scaderea --explicaţia, conversaţia, Observarea
-(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) numerelor naturale observaţia, metoda sistematică
-exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență 0-100 fonetica analitico- Aprecieri
-probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) sintetica verbale
-exerciții de aflare a nr. cu atât mai mic/mare ● manual auxiliare
-exerciții de determinare a termenului necunoscut dintr-o relație didactice,plansa cu litera
comparativă ● strategii mixte
-ecerciții de determinare a cifrei necunoscute dintr-un nr.,pe baza ● activitate frontală,
unei relații date individuală, pe grupe
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

E.F.S.

M.M . -cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia, Observarea
afectivă; joase demonstraţia, exerciţiul; sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -calculator, videoproiec Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; -frontal, pe echipe verbale
- reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Din castanul de pe strada
Jocul: Săculeţul fermecat

LB. ENGLEZĂ
AV/ AP - demonstraţii privind caracteristicile dif. sortimente de hârtie; -planşă Observarea
Vineri - exerciţii de rupere liberă a hârtiei, mototolire şi lipire; Colaj model,hârtie,creioane sistematică
23.09 -exerciții de decupare pe contur O zi din vacanța de colorate,carioci, lipici; Aprecieri
Colaj O zi din vacanță vară -conversaţia, explicaţia, verbale
demonstraţia;
-frontal, individual,

RELIGIE

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
CLR- 1.1;1.2; -exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri; Propoziția.Enunțul - fişe de lucru Observarea
1.4;2.1; 2.3; - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie; -conversaţia euristică, sistematică
2.4;3.1 - exerciţii de citire selectivă; exerciţiul, Aprecieri
- exerciţii de construire corectă a unor enunţuri utilizând cuvinte -frontal, individual, ; verbale
Luni m.m.2.1;3.1 date;
26.09 -delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui cuvânt
într-o propoziţie;
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

M.E.M-1.1;1.2; - exerciţii de completare a unor şiruri numerice; Numerele naturale fişe de lucru Apreciere
1.3; 2.1; - exerciţii de grupare a numerelor după reguli date: formate numai 0-100(adunarea si ● conversaţia, globală
din zeci/ din unităţi / zeci şi unităţi / cuprinse între... / mai mari scaderea fara trecere exercițiul,observaţia, Apreciere
decât .../ mai mici decât...etc.; peste ordin) explicaţia, demonstraţia, individuală
- exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”;
a.V.A.P.1.1; - exerciţii de calculare a sumei/diferenței;
1.3;

E.F.S.
- Exerciții de formulare de intrebări și răspunsuri -explicaţia, conversaţia, Observarea
CLR: 1.1;1.2; - Jocuri de sinonimie, antonimie, omonimie Ziua când toţi au observaţia ,metoda sistematică
1.4;2.1; 2.3; - Exerciţii de construire corectă a unor enunţuri folosind şapte ani, fonetica analitico- Aprecieri
2.4;3.1 cuvinte date; după Octav Pancu - sintetica verbale
Marţi - Exercitii de citire a textului ●fișe, ilustraţii
Iaşi
27.09 ● frontal, individual,
pe grupe

D.P.2.3
M.E.M. - exerciţii de numărare cu pas dat, „înainte”sau „înapoi”; Numerele naturale fişe de lucru Observarea
-exerciții de compunere/descompunere in zeci și unități 0-100(adunarea si ●conversaţia, sistematică
- exerciţii de calculare/comparare a sumei/diferenței cu un numar scaderea fara trecere exercițiul,observaţia, Aprecieri
dat; peste ordin) explicaţia, demonstraţia, verbale
M.M.2.1;3.1; -exerciții de comparare a numerelor naturale
D.P. -convorbire tematică Cine sunt eu Cine sunt eu? -explicaţia, conversaţia, Observarea
-exerciții de stabilire a asemănărilor și deosebirilor între/dintre sine observaţia sistematică
și colegi ●fișe, ilustraţii Aprecieri
C.L.R.1.1;1.2 -exerciții de descoperire/numire a punctelor tari ale colegilor ● frontal, individual, verbale
JOC-Mie îmi place de.......pentru că..... pe grupe
C.L.R. -- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări Text suport: -conversaţia, explicaţia, Observarea
legate de tema şi mesajul textului audiat Ziua când toţi au obs., dialogul sistematică
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul şapte ani, -fişe ,obiecte, planşe; Aprecieri
text după Octav Pancu - - creioane colorate; verbale
Miercuri Iaşi - frontală, individuală
M.E.M. 4.2; 5.1
28.09 - identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text
audiat
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

- despărţirea cuvintelor în silabe


- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr
de sunete, sunet iniţial, sunet final etc.

- formularea unei opinii referitoare la un personaj / o


întâmplare / un mod de comportament etc.
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi

- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire


cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia
de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe
teme cunoscute

M.E.M. --explicaţia, conversaţia, Observare


-exerciții de utilizare a limbajului matematic Numerele naturale observaţia,exercițiul,pro sistematică
-(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) 0-100(adunarea si blematizarea,
-exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență scaderea cu trecere .fișe,
M.M. 2.1; 3.1 -probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) peste ordin) ● frontal, individual, pe
grupe
M.M.-2.1; 2.3; -cântarea colectivă, în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia; Observarea
3.1 afectivă; joase -demonstraţia, exerciţiul sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -frontal, pe Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; echipe,individual verbale
C.L.R. .1.1;1.3 - reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Acum e toamna,da!
Jocul: Un dovleac rotund și mare
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

C.L.R. 1.1;1.2; - identificarea personajelor dintr-un text audiat


Joi 1.4;2.1; 2.3; - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Textul. Titlul. -conversaţia, explicaţia, Observarea
29.09 2.4;3.1 audiat Autorul obs., dialogul sistematică
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul -fişe, manual, caiet Aprecieri
audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce Salutul. Prezentarea special,obiecte, planşe; verbale
- frontală, individuală
cauză?, Cu ce scop?” etc.) propriei persoane

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, Text suport:
despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri Luchi, după Otilia
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute Cazimir

- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre


animalul preferat, activităţile preferate / desfăşurate etc.

-exerciții de utilizare a limbajului matematic Numerele naturale


-(sumă,diferență,termen,descazut,scăzator) 0-100(adunarea si -explicaţia, conversaţia, Observarea
M.E.M. -exerciții de aflare a termenului necunoscut dintr-o sumă/diferență scaderea cu trecere observaţia, metoda sistematică
-probleme de aflare a necunoscutei(mă gândesc la un nr...) peste ordin) fonetica analitico- Autoevaluarea
-exerciții de aflare a nr. cu atât mai mic/mare Exercitii si probleme- sintetica Aprecieri
-exerciții de determinare a termenului necunoscut dintr-o relație nr nat 0-100 ● manual auxiliare verbale
comparativă didactice,plansa cu litera
-ecerciții de determinare a cifrei necunoscute dintr-un nr.,pe baza ● strategii mixte
unei relații date ● activitate frontală,
individuală, pe grupe

E.F.S.

M.M . -cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete înalte, sunete -explicaţia, conversaţia, Observarea
afectivă; joase demonstraţia, exerciţiul; sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi diferite -calculator, videoproiec Aprecieri
(înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; -frontal, pe echipe verbale
- reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

♪ cântec: Din castanul de pe strada


Jocul: Săculeţul fermecat

LB. ENGLEZĂ
Vineri AV/ AP - demonstraţii privind caracteristicile dif. sortimente de hârtie; -planşă Observarea
30.09 - exerciţii de rupere liberă a hârtiei, mototolire şi lipire; Colaj model,hârtie,creioane sistematică
-exerciții de decupare pe contur O zi din vacanța de colorate,carioci, lipici; Aprecieri
Colaj O zi din vacanță vară -conversaţia, explicaţia, verbale
demonstraţia;
RELIGIE -frontal, individual,

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
CLR- 1.1;1.2; - identificarea personajelor dintr-un text audiat Textul. Titlul. - fişe de lucru Observarea
1.4;2.1; 2.3; - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Autorul -caietul elevului, sistematică
2.4;3.1 audiat -conversaţia euristică, Aprecieri
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, Salutul. Prezentarea exerciţiul, verbale
Luni 1.2 -frontal, individual, ;
despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri propriei persoane
03.10
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative cunoscute
1.4
Text suport:
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre Luchi, după Otilia
2.1
animalul preferat, activităţile preferate / desfăşurate etc. Cazimir
2.2
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, păstrarea
2.3
ideii)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire
cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia
de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

M.E.M-1.1;1.2;  scrierea si citirea nr. naturale 0 – 1000 Numere naturale de la fişe de lucru Apreciere
1.3; 2.1;  formarea numerelor natural de la 0 la 1000 0 la 1000 ● conversaţia, globală
 pozitionarea pe axă a unor numere date exercițiul,observaţia, Apreciere
 identificarea „vecinilor” unui nr. < 1000 Scrierea, citirea și explicaţia, demonstraţia, individuală
 numere pare, impare, consecutive formarea numerelor
a.V.A.P.1.1;  numărare cu pasi dati
1.3;  predecesor si successor Formele de relief)
 identificarea formelor de relief și a înălțimii acestora- limite
minime/ maxime
 recunoașterea pe harta fizică a formelor de relief după
culoarea convențională
descrierea formei de relief în care locuiesc elevii

-
E.F.S.
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări Dialogul. Ascultarea ●fișe, ilustraţii Observarea
CLR: legate de tema şi mesajul textului audiat şi respectarea opiniei manual, caietul sistematică
1.1 - identificarea personajelor dintr-un text audiat interlocutorului. elevului, fişe de lucru Aprecieri
1.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text Formularea unei observarea verbale
Marţi
audiat solicitări dirijată,conversaţia,
04.10 2.1 - jocuri de rol explicaţia, învăţarea
2.2 - identificarea şi corectarea greşelilor de exprimare Întâmplări din clasă, prin descoperire, jocul
- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, după Dimitrie Goga didactică, munca
2.3 „La bibliotecă” etc., cu respectarea normelor de adresare independentă
civilizată activitatea frontală,
3.1 - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de activitate în echipă,
mulţumire, corespunzătoare unui anumit context activitate în perechi,
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire activitate
cu voce tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, individualăgrupe
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia
de dialog) sau respectând un detaliu / o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie
înregistrate titlul şi personajele din basmele / poveştile /
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

povestirile citite sau transcrieri / copieri de glume, ghicitori,


poezii etc.
- completarea unor grafice / panouri cu titluri / autori /
personaje ale textelor citite de elevi
- scrierea corectă a unor propoziţii / fraze / a unui text scurt
pe foaie tip II, dictando, velină, respectând încadrarea în
pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
D.P.2.3 - scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul
meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un
caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă / panou unde copiii pot lăsa
mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot exprima în scris
şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)

MEM  pozitionarea pe axă a unor numere date Numere naturale de la fişe de lucru Observarea
1.1; 1.3; 1.6; 3.1; 5.2  compararea numerelor naturale < 1000 100 la 1000 ●conversaţia, sistematică
 ordonarea numerelor naturale 0 – 1000 (crescător si Compararea nr. nat. exercițiul,observaţia, Aprecieri
AVAP – 2.6 Medii de viață din explicaţia, demonstraţia,
descrescător) verbale
 identificarea mediilor de viață illustrate, a animalelor și țara noastră
plantelor din fiecare mediu prezentat
descoperirea trăsăturilor commune ale viețuitoarelor, în
funcție de mediul lor de viață
D.P. -convorbire tematică Cine sunt eu Eu sunt ….Eu -explicaţia, conversaţia, Observarea
-exerciții de stabilire a asemănărilor și deosebirilor observaţia sistematică
între/dintre sine și colegi ●fișe, ilustraţii Aprecieri
C.L.R.1.1;1.2 -exerciții de descoperire/numire a punctelor tari ale colegilor ● frontal, individual, verbale
JOC-Mie îmi place de.......pentru că..... pe grupe
C.L.R. -- ilustrarea printr-o imagine / serii de imagini / bandă Lectură: -conversaţia, explicaţia, Observarea
desenată a mesajului transmis de un text E toamnă!, obs., dialogul sistematică
1.1 - jocuri de rol: „La piață”; „La bunici”, „La bibliotecă” ,cu de Nichita Stănescu şi -fişe ,obiecte, planşe; Aprecieri
respectarea normelor de adresare civilizată Gheorghe - creioane colorate; verbale
- frontală, individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

1.4 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie

Miercuri - asocierea unor fapte / evenimente / lucruri din universul


05.10 2.1 apropiat cu fragmente de text / simboluri / desene / gesturi
- decodarea unor informaţii și a simbolurilor întâlnite în
drumul spre şcoală, în pliante / reclame / reviste pentru copii
2.3 etc.

- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe


M.E.M. 4.2; 5.1 teme cunoscute
M.E.M. --explicaţia, conversaţia, Observare
Exerciții de: Numere naturale de la observaţia,exercițiul,pro sistematică
 pozitionarea pe axă a unor numere date 100 la 1000 blematizarea,
 compararea numerelor naturale < 1000 Ordonarea nr. nat. .fișe,
M.M. 2.1; 3.1  ordonarea numerelor naturale 0 – 1000 (crescător si 100-1000 ● frontal, individual, pe
descrescător) Medii de viață din grupe
 identificarea mediilor de viață illustrate, a animalelor și țara noastră
plantelor din fiecare mediu prezentat
descoperirea trăsăturilor commune ale viețuitoarelor, în
funcție de mediul lor de viață
M.E.M. Exerciții de: Numere naturale de la explicaţia, conversaţia, Observare
1.1; 1.3; 1.6; 3.1; 5.2  pozitionarea pe axă a unor numere date 100 la 1000 observaţia,exercițiul,pro sistematică
 compararea numerelor naturale < 1000 Rotunjirea nr. nat. blematizarea,
AVAP – 2.6
 ordonarea numerelor naturale 0 – 1000 (crescător si 100-1000 .fișe,
descrescător) Medii de viață din ● frontal, individual,
 identificarea mediilor de viață illustrate, a animalelor și țara noastră
pe grupe
plantelor din fiecare mediu prezentat
descoperirea trăsăturilor commune ale viețuitoarelor, în
funcție de mediul lor de viață
M.M.-2.1; 2.3; cântarea colectivă, în nuanţă medie firească, cu participare Sunete din mediul -explicaţia, conversaţia; Observarea
3.1 afectivă; inconjurator -demonstraţia, exerciţiul sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi -frontal, pe Aprecieri
diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; echipe,individual verbale
C.L.R. .1.1;1.3
- reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: Acum e toamna,da!
Jocul: Un dovleac rotund și mare
C.L.R.2.1 2.4 Resurse materiale: Observarea siste
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

- jocuri de rol Recapitulare – manual, caietul elevului, ma tică (probe


- jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, În drum spre şcoală fişe de lucru ora le, probe
Resurse procedurale: practice, fişe de
Joi „La bibliotecă” etc., cu respectarea normelor de adresare observarea lucru, te me
06.10 1.2 civilizată dirijată,conversaţia, pentru acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea explicaţia, învăţarea prin portofoliul,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie descoperire, jocul proie ctul Pro bă
3.1. - asocierea unor fapte / evenimente / lucruri din universul didactică, munca de eva luare ora
independentă lă / scrisă
apropiat cu fragmente de text / simboluri / desene / gesturi Forme de organizare a
- decodarea unor informaţii din manual (viniete, cuprins etc.), colectivului
a simbolurilor întâlnite în drumul spre şcoală, în pliante / activitatea frontală,
reclame / reviste pentru copii etc. activitate în echipă,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe activitate în perechi,
activitate individuală
teme cunoscute

M.E.M. Exerciții de: Numere naturale de la explicaţia, conversaţia, Observare


 pozitionarea pe axă a unor numere date 100 la 1000 observaţia,exercițiul,pro sistematică
 compararea numerelor naturale < 1000 Rotunjirea nr. nat. blematizarea,
 rotunjirea numerelor naturale 0 – 1000 (crescător si 100-1000 .fișe,
descrescător) Medii de viață din ● frontal, individual,
 identificarea mediilor de viață illustrate, a animalelor și țara noastră
pe grupe
plantelor din fiecare mediu prezentat
descoperirea trăsăturilor commune ale viețuitoarelor, în
E.F.S. funcție de mediul lor de viață
M.M . -cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete muzicale -explicaţia, conversaţia, Observarea
afectivă; vocale demonstraţia, exerciţiul; sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi -calculator, videoproiec Aprecieri
diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; -frontal, pe echipe verbale
- reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative.
♪ cântec: O vioara mica
Jocul: Săculeţul fermecat
ENGLEZĂ
RELIGIE
Vineri AVAP  -Tehnici de lucru: trasare, umplerea conturului, colorare, rupere liberă/ Materiale: Observarea
07.10 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 decupare, lipire, pictare, ștampilare/ amprentare Cuvinte și numere Creioaneaolorate, cerate, sistematică
 Elemente de limbaj plastic: decorare, punct, linie, pată de culoare dragi carioca, acuarela, tempera, Aprecieri
CLR - 2.1  Dialog dirijat Litere și cifre tușuri, pensule, penițe, verbale
MM-1.4 - observarea literelor și a cifrelor realizate artistic: culori, forme, eleme ziare, reviste, hârtie, carton
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

- alegerea subiectului: cuvinte și numere dragi colorat, creion, lipici,


-alegerea tehnicii de lucru: trasare/ pictare/ lipire gumă
- instrumente folosite, tehnici aplicate Procedurale:
- prezentarea modelelor conversaţia, expli-caţia,
 Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor
exercițiul
 Realizarea scrisului artistic
Organizare:
 Prezentarea lucrărilor
frontal, individual
Auditie: Poezii si cântece de toamnă

Unitatea de învatare 2:
Cartea, o comoara de învataturi
CLR- 1.1;1.2; - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o Evaluare sumativă , caietul elevului, fişe Observarea
1.4;2.1; 2.3; solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn, de lucru sistematică
2.4;3.1 un salut etc. observarea Aprecieri
- utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în dirijată,conversaţia, verbale
Luni 1.2 vederea asigurării / menţinerii atenţiei interlocutorului explicaţia, învăţarea
10.10 (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton) prin descoperire, jocul
1.4 - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului didactică, munca
unui text independentă
2.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe activitatea frontală,
teme activitate în echipă,
2.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat activitate în perechi,
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text activitate individuală
2.3 audiat
- identificarea enunţurilor adevărate / false referitoare la
textul audiat Activităţi de
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul ameliorare şi
audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce dezvoltare
cauză?, Cu ce scop?” etc.)
- conversaţii pe teme de interes pentru copii
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,
un salut etc.
- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi,
despre activităţile preferate etc., folosind enunţuri
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului


 citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  Alfabetul ● Materiale:
semnele de punctuaţie manual, CD,
 citire selectivă în funcţie de anumite repere videoproiector
CLR Observarea
 identificarea titlului, autorului, a numărului de alienate;
1.2; 1.3; 2.1 3.1; Procedurale: sistematică
identificarea personajelor Text-suport:
4.1
 precizarea locului şi timpului acţiunii
citire explicativă, Aprecieri
Pinocchio conversaţia,
 formularea de răspunsuri la întrebări verbale
DP-2.3 după Carlo Collodi explicaţia, învăţarea
 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
 transcrieri selective
pag. 20-21 prin descoperire,
joc de rol exercitiul
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

M.E.M-1.1;1.2; - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Numere naturale de la Resurse materiale: Apreciere
1.3; 2.1; 4.2 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0–1000, 100 la 1000 manual, caietul globală
scrise în cuvinte elevului, fişe de lucru, Apreciere
- identificarea ordinelor şi claselor Recapitulare culegeri, numărătoare individuală
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un poziţională, axa
a.V.A.P.1.1; 1.3; număr numerelor, figurine,
magneţi, riglete, atlas,
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat ilustraţii, planşe,
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme globul pământesc,
documentare / prezentări a unor forme de relief hartă, cuburi, diverse
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă materiale necesare
experimentelor
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru supravieţuirea Resurse procedurale:
speciei umane, a plantelor şi animalelor observarea
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, dirijată,conversaţia,
animalelor, plantelor explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală

-
E.F.S.
 formularea unei opinii referitoare la un personaj, o  Grupurile de litere Materiale: Observarea
CLR întâmplare, un mod de comportare fise de lucru, manual, sistematică
1.2; 1.3; 3.1; 3.2;  formularea orală a mesajului /învăţăturii desprinse dintr-un CD, videoproiector Aprecieri
4.2 text citit Text-suport: Procedurale:
 formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme
verbale
Pinocchio citire explicativă,
DP-2.1 familiare după Carlo Collodi
 completarea cuvintelor cu unul din grupurile de litere;
conversaţia,
AVAP-2..6 pag. 20-21 explicaţia, cadranele,
identificarea în text a cuvintelor care contin grupuri de litere
 formarea unor cuvinte din silabe date exercitiul
stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală
Marţi CLR  Punctuația
11.10 1.2; 1.3; 2.1 3.1; propozitiei
4.1; 4.2  citirea enunturilor cu intonația potrivită (reactualizare)
 completarea unui text lacunar cu semnele de punctuație
potrivite Punctul
 formularea de enunturi, pe o temă dată, utilizând punctul si Semnul întrebării
semnul exclamării
 formulare de întrebări pe baza enunturilor date
 corectarea unui text (semne de punctuație, scrierea cu
majuscule la începutul propozit.)
“explozia stelară“– formulare de întrebări

MEM - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Numere naturale de la fişe de lucru probă scrisă
1.1; 1.3; 1.6; 3.1; - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0–1000, 100 la 1000 activitate
5.2 Evaluare
scrise în cuvinte independentă
AVAP – 2.6 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând
semnele <, >, =
- aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a unor
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

numere date

- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat


- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine între
numere date

- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme


documentare / prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă

- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru supravieţuirea


speciei umane, a plantelor şi animalelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor,
animalelor, plantelor
DP  Asemănări si deosebiri dintre sine si ceilalti după criteriul ,, Autocunoaştere şi - Materiale: Observarea
1.1; 2.3 ce vedem noi la altii si ce vad altii la noi,, atitudine pozitivă fisă de lucru, auxiliar sistematică
 Audierea unui text: Povestea cățelusului schiop; discutii pe faţă de sine şi faţă de Procedurale:
ceilalţi Aprecieri
CLR-1.2 marginea textului conversaţia, expli-
 exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în caţia, exercițiul verbale
echipă: Plicul cu fapte bune jocul de rol
- prezentarea unor forme originale de salut Organizare:
în cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/ calitate care-i frontal, individual, în
face unici şi diferiţi de ceilalţi echipă
- obţinerea unor produse unice: decuparea
unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect,
interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea
conturului mâinii sau a amprentelor personale etc.)
CLR  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Textul literar - Materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de manual, auxiliare sistematică
Miercuri 3.4; 4.1 semnele de punctuaţie Text-suport: Procedurale: Aprecieri
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere Cartea de piatră
12.10 citire explicativă, verbale
MEM -3.1  ident.titlului, autorului, a nr. de alineate după V. Colin
 precizarea locului şi timpului acţiunii
conversaţia,
pag. 22-23 explicaţia, învăţarea
 formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
participarea la discuţii în perechi / în grup pe teme de interes prin descoperire,
- cartea preferată exercitiul
Organizare:
act. frontală, pe frupe
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

M.E.M. Resurse materiale: Observarea


- identificarea ordinelor şi claselor Numere naturale de la manual, caietul sistematică
1.1 1.4 100 la 1000 elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, Adunarea şi scăderea culegeri, numărătoare probe
AVAP – 2.6 asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei numerelor naturale de poziţională, axa practice, fişe
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără la 100 la 1000, fără numerelor, figurine, de lucru,
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă trecere peste ordin magneţi, riglete, atlas, teme pentru
a unităţilor, zecilor ilustraţii, planşe, acasă),
şi sutelor Despre rezervaţiile globul pământesc, portofoliul,
naturale hartă, cuburi, diverse proiectul
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa / materiale necesare
produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul etc.” experimentelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, Resurse procedurale:
proba adunării/scăderii sau prin încercării observarea
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / dirijată,conversaţia,
exerciţii /formule explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii Numere naturale de la Resurse materiale: Observarea
1.1; 1.3; 1.6; 3.1; de poziţionare 100 la 1000 manual, caietul sistematică
5.2 Adunarea numerelor elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul 0– naturale de la 100 la culegeri, numărătoare probe
AVAP – 2.6
1000, folosind obiecte, desene şi numere 1000, cu trecere peste poziţională, axa practice, fişe
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, ordinul unităţilor numerelor, figurine, de lucru,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei magneţi, riglete, atlas, teme pentru
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi fără ilustraţii, planşe, acasă)
trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă Despre un proiect globul pământesc,
ECO
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

a unităţilor, zecilor hartă, cuburi, diverse


şi sutelor materiale necesare
experimentelor
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa / Resurse procedurale:
produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul etc.” observarea
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o dirijată,conversaţia,
tematică dată/de la numere date /de la explicaţia, învăţarea
verbe /expresii care sugerează operaţii prin descoperire,
demonstraţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup experimentul, jocul de
- plantarea unor arbori/arbuşti rol
Forme de organizare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme a colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în perechi,
activitate individuală
M.M.-2.1; 2.3; cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete -explicaţia, Observarea
3.1 afectivă; muzicale conversaţia; sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi instrumentale -demonstraţia, Aprecieri
diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; exerciţiul verbale
C.L.R. .1.1;1.3 - exerciții de recunoaştere a sunetelor emise de jucăriile -frontal, pe
muzicale in corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale echipe,individual
sunetelor muzicale
cântec: Acum e toamna,da!
Povestea micului tobosar
CLR Materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.4; 3.1;  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: fise de lucru siste ma tică
3.4; 4.1  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de ,, Dunare Voinicul,, Procedurale: (probe ora le,
Joi semnele de punctuaţie Petre Ispirescu citire explicativă, probe
DP-2.1  citirea selectivă în funcţie de anumite repere
13.10 conversaţia, practice, fişe
 povestirea orală a fragmentelor de text
 conversaţii pe teme de interes pentru copii explicaţia, învăţarea de lucru, te
 formularea de răspunsuri la întrebări prin descoperire, me pentru
 povestirea unor experiente proprii exercitiul acasă),
Poveste în lanț – Copacul învătăturii Organizare:
frontal,individual,
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

grupe

M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii Numere naturale de la Resurse materiale: Observare
1.1; 1.2, 1.4; 1.6; de poziţionare 100 la 1000 manual, caietul sistematică
3.1; 5.2 Adunarea numerelor elevului, fişe de lucru,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat naturale de la 100 la culegeri, , ilustraţii,
AVAP – 2.6 1000, cu trecere peste planşe, globul
- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind date ordinul unităţilor pământesc, hartă,
elementele primei mulţimi şi regula de corespondenţă cuburi, diverse
Influenţa negativă a materiale necesare
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa / omului asupra experimentelor
produsul / câtul / jumătatea / sfertul/ dublul etc.” mediului Resurse procedurale:
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme/ observarea
exerciţii/ formule dirijată,conversaţia,
explicaţia, învăţarea
- exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu privire la prin descoperire,
anumite atitudini şi comportamente observate în mediile de demonstraţia,
viaţă explorate; Forme de organizare
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce trebuie a colectivului
respectate în pădure /la locul de picnic / pe stradă etc. activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitateindividuală

E.F.S.
M.M.-2.1; 2.3; -cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu participare Sunete muzicale -explicaţia, Observarea
3.1 afectivă; vocale/ instrumentale conversaţia, sistematică
- audierea comparată (jocuri) a unor sunete de înălţimi Recapitulare demonstraţia, Aprecieri
diferite (înalte-joase) şi asocierea lor cu mişcări corporale; exerciţiul; verbale
C.L.R. .1.1;1.3 - reproducerea vocală a unor onomatopee şi recitative. -calculator,
. ♪ cântec:Pupaza din tei videoproiec
Jocul: Săculeţul fermecat -frontal, pe echipe
ENGLEZĂ
RELIGIE
Vineri AVAP Cuvinte si numere dragi Materiale: Observarea
14.10 1.2; 2.1; 2.3  Scrierea de cuvinte dragi: numele membrilor familiei, Modelaj plastilină sistematică
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

numele localitătii, străzii … Procedurale: Aprecieri


CLR – 1.3  Scrierea de numere dragi: vârsta, numărul locuintei, clasa… Pinocchio conversaţia, expli- verbale
MEM – 1.1  Decorarea cu linii, puncte si pete de culoare a cuvintelor si caţia, exercițiul
numerelor scrise Organizare:
Decuparea de litere si numere trasând contur pe diferite frontal, individual
suporturi: ziar, revistă, coli colorate

AVAP  -Tehnici de lucru: modelare liberă, presare Colaj


1.2; 2.1; 2.3  Elemente de limbaj plastic: formă, volum Desen Materiale:
 Dialog dirijat: Descrierea lui Pinoccio Manualul de AVAP
CLR - 2.2  numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate: Litere si cifre ziare, reviste, carioca,
modelare liberă acuarele
 prezentarea etapelor de lucru Procedurale:
 realizarea compoziţiei; prezentarea colegilor conversaţia, expli-
“Pinocchio” - fragment caţia, exercițiul
Organizare:
frontal, individual

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice elevi
CLR  - citirea textului pe fragmente  Scrierea Materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.4;  povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: cuvintelor cu fise de lucru, sistematică
3.1; 3.4; 4.1 la început, la un moment dat, după aceea, apoi, în î sau â manual, Aprecieri
cele din urmă
 scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â – reguli de Text-suport: Procedurale: verbale
MEM -3.1
scriere Piatra pițigoiului conversaţia,
Luni  completarea cuvintelor lacunare cu î sau â
T. Arghezi explicaţia,
17.10  familia de cuvinte a cuvântului “român”
pag. 30-31 învăţarea prin
identificarea însusirilor potrivite cuvintelor date
descoperire,
exercitiul
Organizare:
frontal, individual,
CLR
1.1; 1.2; 3.1 grupe Observarea
3.2; 4.1 sistematică
 Recunoas-terea Aprecieri
personajelor
DP-2.3  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului verbale
MEM-3.1  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei Text-suport:
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

impusă de semnele de punctuaţie Cioc! Cioc! Cioc!


 citirea selectivă în funcţie de anumite repere
 identificarea titlului, autorului, a numărului de
după Emil Materiale:
alienate, a fragmentelor Gârleanu Manual, auxiliare
 precizarea locului şi timpului acţiunii pag. 32-33 Procedurale:
 identificarea personajelor conversaţia,
 formularea de răspunsuri la întrebări
 cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus explicaţia,
video: informatii, curiozităti despre veveriță, învăţarea prin
ciocănitoare descoperire,
exercitiul
Organizare:
frontal, individual,
grupe

M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Numere naturale Resurse Apreciere
1.1; 1.2, 1.4; de la 100 la 1000 globală
numărătorii de poziţionare materiale: manual,
1.6; 3.1; 5.2 Adunarea Apreciere
caietul elevului,
numerelor naturale individuală
AVAP – 2.6 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir fişe de lucru,
de la 100 la 1000,
dat culegeri, , ilustraţii,
cu trecere peste
planşe, globul
ordinul unităţilor
- identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind pământesc, hartă,
date elementele primei mulţimi şi regula de cuburi, diverse
Influenţa negativă
corespondenţă materiale necesare
a omului asupra
experimentelor
mediului
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / Resurse
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul/ procedurale:
dublul etc.” observarea
- crearea unor probleme după imagini / desene / dirijată,conversaţia
scheme/ exerciţii/ formule , explicaţia,
învăţarea prin
- exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu privire descoperire,
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

la anumite atitudini şi comportamente observate în demonstraţia,


mediile de viaţă explorate; Forme de
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce organizare a
trebuie respectate în pădure /la locul de picnic / pe colectivului
stradă etc. activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitateindividual
ă
-
E.F.S.
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei  Scrierea corectă: Materiale: Observarea
CLR impusă de semnele de punctuaţie într-o, într-un fise de lucru,
Marţi  citirea selectivă în funcţie de anumite repere
sistematică
1.2; 1.3; 2.1 manual, auxiliar
18.10 3.1; 4.1; 4.2  povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: Aprecieri
la început, la un moment dat, după aceea, apoi, în Procedurale:
verbale
MEM-3.1 cele din urmă citire explicativă,
MM-1.4  formularea de enunturi folosind cuvintele într-o, conversaţia,
într-un
 completarea de enunturi lacunare folosind explicaţia,
cuvintele într-o, într-un cadranele,
auditie: Veverita Text-suport: exercitiul
Cioc! Cioc! Cioc! Organizare:
CLR Emil Gârleanu frontal, individual,
1.2; 1.3; 2.1  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei pag. 32-33 grupe
3.1; 4.1; 4.2 impusă de semnele de punctuaţie
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere
MEM-3.1  povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: Materiale:
MM-1.4 la început, la un moment dat, după aceea, apoi, în fise de lucru,
cele din urmă manual, auxiliar
 formularea de enunturi folosind cuvintele într-o, Procedurale:
într-un citire explicativă,
 completarea de enunturi lacunare folosind
cuvintele într-o, într-un conversaţia,
auditie: Veverita explicaţia,
cadranele,
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

exercitiul
Organizare:
frontal, individual,
grupe

MEM - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: Adunarea Resurse probă
1.1; 1.3; 1.6; „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai numerelor naturale materiale: manual, scrisă
3.1; 5.2 mici decât 405”) de la 100 la 1000 caietul elevului,
Recapitulare fişe de lucru,
AVAP – 2.6 - compunerea şi descompunerea numerelor în culegeri,
concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi numărătoare
numere poziţională, axa
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, numerelor,
asociativitate, element neutru), fără precizarea figurine, magneţi,
terminologiei riglete, atlas,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, ilustraţii, planşe,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul globul pământesc,
şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor hartă, cuburi,
şi sutelor diverse materiale
necesare
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / experimentelor
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / Resurse
dublul etc.” procedurale:
observarea
- exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu privire dirijată,conversaţia
la anumite atitudini şi comportamente observate în , explicaţia,
mediile de viaţă explorate învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
DP  Asemănări si deosebiri dintre sine si ceilalti după Taramul lui EU - Materiale: Observarea
criteriul ,, ce vedem noi la altii si ce vad altii la noi,,
1.1; 2.3  Puncte tari/slabe, ce imi place sa fac, ce as
Mantia fermecata fisă de lucru, sistematică
imbunatati auxiliar Aprecieri
CLR-1.2  exerciţii artcreative realizate în mod individual sau Procedurale: verbale
în echipă:
- prezentarea unor forme originale de salut conversaţia, expli-
în cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/ calitate caţia, exercițiul
care-i face unici şi diferiţi de ceilalţi jocul de rol
- obţinerea unor produse unice: decuparea Organizare:
 unui panou si impartirea acestuia in a cadrane, frontal, individual,
Puncte tari/slabe, ce imi place sa fac, ce as
imbunatati în echipă
 realizarea blazonului personai
Miercur CLR  ex.de scriere corectă a cuvintelor într-o si într-un Materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.2  ex. de scriere corectă a cuvintelor care contin m fise de lucru,
i 3.1; 4.1; 4.2 înainte de p sau b sistematică
auxiliar
19.10  alcătuire de enunturi cu cuvinte date Scriem corect! Aprecieri
 transformări ale cuvintelor
Procedurale:
MM-1.4 verbale
 corectarea cuvintelor scrise gresit conversaţia,
 dictare, transcriere explicaţia,
audiție muzicală exercitiul
Organizare:
frontal, individual,
grupe
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

M.E.M. Resurse materiale: Observarea


- identificarea ordinelor şi claselor Scăderea manual, caietul sistematică
1.1 1.4 1.6 4.1 numerelor naturale elevului, fişe de (probe
4.2 - compunerea şi descompunerea numerelor în de la 100 la 1000, lucru, culegeri, orale, probe
AVAP – 2.6 concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi cu împrumut la numărătoare practice,
numere ordinul zecilor poziţională, axa fişe de
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici numerelor, lucru, teme
decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi Influenţa negativă figurine, magneţi, pentru
verificarea prin operaţia inversă a ploii şi a riglete, atlas, acasă),
grindinei ilustraţii, planşe, portofoliul,
- crearea unor probleme după imagini / desene / globul pământesc, proiectul
scheme / exerciţii / formule hartă, cuburi,
diverse materiale
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei necesare
investigaţii / experiment experimentelor
Resurse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea procedurale:
oamenilor, animalelor, plantelor observarea
dirijată,conversaţia
, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

activitate în
perechi, activitate
individuală
M.E.M. - identificarea ordinelor şi claselor Scăderea Resurse materiale: Observarea
numerelor naturale manual, caietul sistematică
1.1 1.4 1.6 4.1 - compunerea şi descompunerea numerelor în de la 100 la 1000, elevului, fişe de (probe
4.2 concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi cu împrumut la lucru, culegeri, orale, probe
AVAP – 2.6 numere ordinul zecilor numărătoare practice,
- efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici poziţională, axa fişe de
decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi Influenţa negativă numerelor, lucru, teme
verificarea prin operaţia inversă a ploii şi a figurine, magneţi, pentru
grindinei riglete, atlas, acasă)
- crearea unor probleme după imagini / desene / ilustraţii, planşe,
scheme / exerciţii / formule globul pământesc,
hartă, cuburi,
- descrierea etapelor parcurse în realizarea unei diverse materiale
investigaţii / experiment necesare
experimentelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea Resurse
oamenilor, animalelor, plantelor procedurale:
observarea
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în dirijată,conversaţia
grup , explicaţia,
- plantarea unor arbori/arbuşti învăţarea prin
descoperire,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MM Cântec: Acum e toamna,da! Jucarii muzicale -explicaţia, Observarea
1.4; 2.1; 2.2  reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, din materiale conversaţia; sistematică
respectând sincronizarea
CLR-2.3  crearea unei atmosfere propice însușirii cântecului,
naturale si -demonstraţia, Aprecieri
prin prezentarea unor materiale muzicale sau reciclabile exerciţiul verbale
ilustrative potrivite -frontal, pe
 acompanierea cântecelor cu propriul corp: bătăi din
palme, bătăi ale degetului în bancă, bătăi pe echipe,individual
genunchi
lectură: Poezii despre toamnă
CLR Materiale: Observarea
1.2; 1.3; 2.4;  familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului Text suport: fise de lucru siste ma
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei ,, Dunare
3.1; 3.4; 4.1 impusă de semnele de punctuaţie Procedurale: tică (probe
Joi  citirea selectivă în funcţie de anumite repere
Voinicul,, citire explicativă, ora le,
13.10 DP-2.1  povestirea orală a fragmentelor de text Petre Ispirescu conversaţia, probe
 conversaţii pe teme de interes pentru copii
 formularea de răspunsuri la întrebări explicaţia, practice,
 povestirea unor experiente proprii învăţarea prin fişe de
Poveste în lanț – Copacul învătăturii descoperire, lucru, te me
exercitiul pentru
Organizare: acasă),
frontal,individual,
grupe
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

M.E.M. - identificarea ordinelor şi claselor Scăderea Resurse Observare


1.1; 1.2, 1.4; - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror numerelor naturale materiale: manual, sistematică
1.6; 3.1; 5.2 cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei de la 100 la 1000, caietul elevului,
unităţilor / zecilor / sutelor) cu imprumut la fişe de lucru,
AVAP – 2.6 ordinul sutelor. culegeri,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, numărătoare
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul Influenţa negativă poziţională, axa
şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor a secetei şi numerelorilustraţii,
şi sutelor caniculei planşe, globul
pământesc, hartă,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de diverse materiale
la o tematică dată / de la numere date / de la necesare
verbe / expresii care sugerează operaţii experimentelor
Resurse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea procedurale:
oamenilor, animalelor, plantelor observarea
dirijată,conversaţia
, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
E.F.S. perechi, activitate
Prof. inv. primar Gorun Mirela, Colegiul National ,,George Cosbuc”, Motru - Clasa a II-a

individuală

M.M.-2.1; 2.3;  -reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, Orchestra de -explicaţia, Observarea
respectând sincronizarea
3.1  crearea unei atmosfere propice însușirii cântecului,
jucarii muzicale conversaţia, sistematică
prin prezentarea unor materiale muzicale sau demonstraţia, Aprecieri
illustrative, potrivite exerciţiul; verbale
 acompanierea cântecelor cu propriul corp: bătăi din
C.L.R. .1.1;1.3 palme, bătăi ale degetului în bancă, bătăi pe -calculator,
. genunchi, precum si cu jucariile muzicale, realizate videoproiec
lectură: Poezii despre toamnă -frontal, pe echipe

ENGLEZĂ
Vineri
20.10 RELIGIE
AVAP - participarea la jocuri de identificare a semnificaţiei Materiale: Observarea
1.2; 2.1; 2.3 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în desene Familia mea Manualul de AVAP sistematică
Bloc de desen,
- exerciții de obținere a liniilor; Aprecieri
carioca, acuarele
MEM – 1.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea Procedurale: verbale
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa conversaţia, expli-
de şcolar caţia, exercițiul
Organizare:
AVAP -- selectarea materialelor de lucru, în funcţie de Casa mea frontal, individual
Materiale:
1.2 2.1 2.2 scopul propus;
Manualul de AVAP
2.3 2.4 - realizarea unui desen cu tema Acasă; Bloc de desen carioca,
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii lor acuarele
CLR - 2.2 în confecţionarea de colaje, tablouri, felicitări Procedurale:
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în viaţa conversaţia, expli-
de şcolar caţia, exercițiul
Organizare:
- realizare de machete simple – Strada mea
frontal, individual